Döntő csapás a szegénység felszámolásában. A szociális standardokról szóló EU kezdeményezés felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntő csapás a szegénység felszámolásában. A szociális standardokról szóló EU kezdeményezés felé"

Átírás

1 Döntő csapás a szegénység felszámolásában A szociális standardokról szóló EU kezdeményezés felé Beszámoló egy több nemzetre kiterjedő projektről Jognyilatkozat A jelen okmányban található vélemények az egyes szerzők, és nem az Európai Bizottság nézeteit tükrözik. 1

2 Projekt partnerek Írország Az EAPN Ireland (a projekt vezető partnere) olyan csoportok és egyének hálózata, akik a szegénység ellen küzdenek. Az Európai Szegénységellenes Hálózat ír nemzeti hálózata, amelynek célja a szegénység ellen harcolni az EU legmagasabb szintjén, illetve a nemzeti és helyi színtéren. Kapcsolat: Threshold A Threshold egy ír nemzeti non-profit szervezet, amelyet 1978-ban hoztak létre. A Threshold fő feladata megoldani az emberek lakásproblémáját, és kiállni egy jobb lakáspolitika mellett. Azokat az embereket állítja figyelme középpontjába, akiknek a legnagyobb szükségük van a Threshold támogatására - a kiszorítottak, valamint a szegénységtől és egyenlőtlenségtől szenvedők. Kapcsolattartó: Bob Jordan, igazgató, Combat Poverty Agency A Combat Poverty (Szegénység Elleni Harc Ügynökség) egy olyan állami tanácsadó szervezet, amely bizonyítékokra alapozott javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki és segít elő a szegénység leküzdésére Írországban. A szervezet 1986-ban jött létre, a szegénység elleni harcról szóló törvény értelmében, és négy fő feladatot tűzött maga elé: politikai tanácsadás, projekttámogatás, innováció és kutatás, valamint közoktatás. Kapcsolat: Bulgária A Perspektiva Alapítvány egy társadalmi (nem kormányzati) szervezet, az EAPN Bulgária tagja. Főbb tevékenységei: a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos áttekintések, elemzések és ajánlások; a gyors szociális hatástanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás, fejlesztés és képzés; a bolgár társadalmi szervezetek hálózatának fejlesztése és koordináció EU-s társadalmi szervezetekkel. Kapcsolattartó: Maria Jeliazkova és Duhomir Minev Katalónia A CEPS Szociális Projektek irányítási modellt kínál a minőség és koordináció területén. Szervezetünk eszközül szolgál a területi fejlesztéssel kapcsolatos politikák kialakításához a kultúra, oktatás és a társadalmi jólét előmozdítása terén. Feladatunk támogatni a területi fejlesztési politikákat, elősegíteni a kulturális és társadalmi örökséghez való hozzáférés és annak megszerzését, és előmozdítani a társadalmi integrációt. A CEPS számos katalán, spanyol és európai platform és hálózat tagja, szorosan együttműködik az ITD-vel olyan európai kérdésekben, mint a jelen projekt (www.e-itd.com). Kapcsolat: Finnország A Szociális és Egészségügyi Minisztérium célja egészséges környezetet, jó egészséget és munkaképességet, megfelelő jövedelmet és szociális védelmet biztosítani a lakosság számára a különböző élethelyzetekben. A minisztérium irányítja és vezeti a szociális védelemmel, szociális jóléttel és egészségüggyel kapcsolatos fejlesztéseket és politikát. Meghatározza a szociális és egészségügyi politika fő vonalát, új jogszabályokat és módosításokat készít elő és irányítja a megvalósításukat, továbbá kezeli a kapcsolatot a politikai döntéshozatali folyamattal. Kapcsolattartó: Flandria A Vlaams Netwerk Van Verenigingen Waar Armen t65het Woordnemen (EAPN Flanders) egy több mint 60, szegénységben élő embereket tömörítő szövetségből álló hálózat. Tapasztalataik alapján a szövetségekben tevékenykedő emberek párbeszédet szerveznek a terület többi szereplőivel, és ajánlásokat terjesztenek be az illetékes hatóságokhoz. A szervezet tevékenysége kiterjed az élet minden területére, mint például jövedelem, lakáskérdés, munka, egészség, oktatás, kultúra, szabadidő. Kapcsolattartó: Magyarország A magyar Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet (a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet jogutódját) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium alapította. Feladatai közé tartozik a kutatás és fejlesztés, valamint számos egyéb feladat a koordináció, a család-, ifjúsági és szociálpolitika megvalósításának közvetlen és közvetett támogatása, az országos drogmegelőzési stratégia és a munkaüggyel kapcsolatos politikák területén. Kapcsolattartó: Norvégia 2

3 A Welfare Alliance/EAPN Norway olyan norvég szervezetek, egyesületek és csoportok partneri hálózata, amelyek az anyagi, szociális és jogi értelemben hátrányos helyzetű emberekért dolgoznak. Főbb célkitűzéseink a szegénység felszámolása, az életminőség és életkörülmények javítása tagjaink körében, a felhasználók részvételének növelése, valamint a tagszervezetek pénzügyi feltételeinek és munkakörülményeinek javítása. Kapcsolattartó: Európai szervezetek Az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen küzdő társadalmi szervezetek független szövetsége. Az EAPN tagsága az egyes EU tagállamokban tevékenykedő hálózatokra épül. Jelenleg 22 hivatalos nemzeti hálózatunk van, és halad a többi EU tagállamban és a tagjelölt országokban az EAPN hálózatok létrehozása. Az EAPN tagjai között található az EAPN Norvégia is. Tagjaink között van több mint 20, a szegénység és társadalmi kirekesztettség kérdéseivel foglalkozó transzeurópai szervezet is. Az EAPN arra törekszik, hogy védje a szegénység és társadalmi kirekesztettség által érintett emberek érdekeit, és hallassa a hangját az EU politikai vitafórumain és a politika megvalósítása során. Observatoire Social Européen Rue Paul Emile Janson Brussels 3

4 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 1 Köszönetnyilvánítás A projekt szeretne köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, amely a Nemzeteken túli csereprojektek program keretében a projekt fő finanszírozását biztosította; a Finn Egészségügyi és Szociális Szövetségnek; az Ír Szociális Beilleszkedési Hivatalnak (Irish Office for Social Inclusion), a Szegénység Elleni Harc Ügynökségnek (Combat Poverty Agency) és a Threshold szervezetnek. A projekt szeretne ezen kívül köszönetet mondani a partnereknek a jelen dokumentum elkészítéséhez nyújtott segítségért. A projekt során az értekezleteken és szemináriumokon való megjelenésük és részvételük illetve hozzájárulásuk felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a jelen munka kivitelezésében. 1

5 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Kérdések a minimum szociális standardok EU-szintű meghatározása terén 3. A jogszabályi és politikai környezet 4. A szociális standardok meghatározására irányuló EU folyamat 5. Bibliográfia és linkek 2

6 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 3 ELŐSZÓ John Veit-Wilson Európa azoké, akik lakják, és akiknek szükségszerűen vigyázniuk kell rá. A szociális standardok jelentik az egyik módot arra, hogy ezt a feladatot ellássák az állampolgárok, beleértve azokat is, akik szociális és gazdasági szempontból a leghátrányosabb helyzetben vannak. Beszámolónk azt az időráfordítást és kemény munkát tükrözi, amelyet a többnemzeti csapat szánt az egyik legfontosabb európai probléma tanulmányozására hogyan lehet feltárni és felszámolni a szegénységet, amely bármelyikünket érinthet, amikor régi vagy új kockázatok fordulnak elő. A felszámolás alatt értjük az okok felszámolását, illetve a problémák megelőzését, nem csupán utólagos kezelését. Az Európai Unió a különböző chartákban és ajánlásokban ismételten hangsúlyozza számos nemzetközi egyezmény és nyilatkozat régóta ismeretes alapelveit, amelyek kinyilvánítják a minden férfit, nőt és gyermeket megillető emberi jogot olyan jövedelemhez, amely tisztességes részvételt és megfelelő életszínvonalat tesz lehetővé számukra a társadalomban, és mindemellett elismeri és tiszteletben tartja emberi méltóságukat. Megvalósításukhoz szükség van az alapelvek gyakorlati keretek közötti megfogalmazására az élet különböző területein. A szociális standardokban kell azonosítani és kifejezni azokat a lényeges anyagi eszközöket (főleg jövedelmeket és szolgáltatásokat), amelyek nélkül az emberek nem élhetnek tisztes és méltó életet. Mindenki számára biztosítani kell a forrásokhoz és eszközökhöz való szabályozott hozzájutást, akárcsak a polgári és politikai jogokat. Az európai alapelveknek megfelelő és az egyes országok értékrendjén és gyakorlatán keresztül elérhető szociális standardok kialakítása elengedhetetlen a teljes emberi emancipáció felé vezető úton Európában. Megvalósításuk lényeges feladat, mert ez szolgálhat alapul a társadalmi és gazdasági integrációhoz minden tagállamban amire oly hőn vágyik Európa. A megfelelő eszközök jövedelmek és szolgáltatások formájában való biztosítása segít megelőzni a szegénységből, nélkülözésből és kirekesztettségből következő szociális bajokat. Az egész társadalom javára válik az ilyen bajok szociális, gazdasági és kulturális eszközökkel való megelőzése. Növeli a beszámolóban megfogalmazott ajánlások horderejét az a tény, hogy egy olyan projekt csapattól származnak, amely egyfelől képviseli az EU legtöbb tagállamát, másfelől az érintett felek közösségek, társadalmi szervezetek és kormányok érdekeit. A beszámoló mindenkit érdekel, aki a témával foglalkozik, és a következtetéseket a lehető legnagyobb figyelemmel kell tanulmányozniuk mindazoknak, akik hatáskörrel bírnak az ajánlások megvalósításában Európa népeinek érdekében. John Veit-Wilson a Newcastle upon Tyne Egyetem meghívott szociológia professzora és a szociálpolitika emeritus professzora az Észak-Umbriai Egyetemen. 3

7 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 4 1. Fejezet Bevezetés/Vezetői összefoglaló Ez a beszámoló a Minimum 1 szociális standardok meghatározása Európában elnevezésű kétéves, több nemzetre kiterjedő projekt főbb gondolatait és vitatémáit foglalja össze. A projekt azt vizsgálta, hogy a szociális standardok meghatározásában vállalt EU szerep erősítie a szegénység elleni harcot, és ha igen, akkor hogyan kell azt megvalósítani. Azért esett a választás erre a témára, mert így próbáltuk megvizsgálni, miként lehet erősíteni a szegénység elleni harcot Európában, és ennek keretében különös figyelmet szenteltünk a nyitott koordináció módszerének (OMC) a szociális befogadás területén. Gyakran felmerül, hogy Európában a szociális standardok következetes biztosítása lehet az út arra, hogy megvédjük az európai szociális modellt a globalizáció negatív hatásaitól és a szociális gondoskodás terén a költségcsökkentési verseny iránti félelemtől az egyre integráltabb és bővülő belső piacon. Ez erőteljesen hangot kapott a lisszaboni stratégia reformjával, a szolgáltatásokra vonatkozó irányelvvel, a rugalmas biztonsággal (flexicurity) és a munkaerőpiac aktiválásával foglalkozó viták, valamint az EU alkotmányról szóló szerződést övező polémia során. Ugyanakkor csekély erőfeszítés történt annak meghatározására, hogy mit is jelentenek a szociális standardok az EU szintjén, és hogyan lehetne azokat úgy bevezetni, hogy azzal erősítsük a szegénység elleni harcot, de tiszteletben tartsuk a társadalmi rendszerek és felfogások különbözőségét, illetve a szubszidiaritás elvét. A projekt finanszírozását az Európai Bizottság Szociális Kirekesztés Elleni Programja biztosította, a finanszírozásban részt vett az Ír Szociális Beilleszkedési Hivatal (Irish Office for Social Inclusion), a Szegénység Elleni Harc Ügynökség (Combat Poverty Agency), a Threshold szervezet, valamint a Finn Jóléti és Egészségügyi Minisztérium. A résztvevők között találhatók nemzeti és regionális kormányzatok, kutatóintézetek és társadalmi szervezetek Írországból, Finnországból, Flandriából (Belgium), Norvégiából, Magyarországból, Bulgáriából és Katalóniából (Spanyolország), valamint két európai szintű szervezet. Az első lépés a szociális standardok fogalmának meghatározása volt. Mivel ez a kifejezés eltérő jelentéssel bír a különböző régiókban és környezetekben, a partnerek a következő munkadefinícióban állapodtak meg: A jelen projektben szociális standard azokat a közös jogszabályokat és/vagy törvényeket jelenti, amelyek keretében az állami hatóságok mindenki számára biztosítják a megfelelő forrásokat és szolgáltatási szinteket, és így az emberi méltóságot és az alapvető szociális jogokat. Ez a projekt különösen a minimum szociális standardokkal foglalkozik, mivel azok hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, és egyenlő részvételt biztosítanak a társadalomban. 1 Később, a projekt keretében lezajlott megbeszélések során a minimum kifejezést kevésbé használták a résztvevők, mivel egyes országok úgy tekintették, hogy az alacsony szintű vagy minimális standardokra utal, míg máshol és a projekt eredeti tervében is azt a kiinduló pontot jelentette, amelyre építve magasabb szintű standardokat lehet kifejleszteni. 4

8 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 5 A projekt azt vizsgálta, hogy a szociális standardok terén miként tudja biztosítani az európai szintű közös fellépés azt, hogy minden ember beleértve a szegénységben élőket is hozzájusson minden olyan forráshoz, amely a méltó élethez szükséges, különös tekintettel a minimum jövedelmekre és az általánosnak tekintett minőségi szolgáltatásokra. A kitűzött feladat megvalósítása nemzeti és nemzeten túli szinten végzett kutatás, szintetizálás és vita segítségével zajlott, amit a projektben résztvevő partnerek által előállított nagyszámú anyag is tükröz; ezeket a címen lehet megtekinteni. Közéjük tartoznak a tematikus kutatási tanulmányok, a szemináriumi és kerekasztal beszámolók és a vitaanyagok. Bízunk abban, hogy számos olyan hasznos anyag található ezek között, amely igényt tarthat a szociálpolitika és általában a jogi területen dolgozó emberek széles körének érdeklődésére, amellett, hogy számot ad a jelen projektről. A projektről beszámoltunk a Szegénységben Élők 5. és 6. Európai Értekezletén. A projekt bolgár résztvevői a szegénységről és társadalmi kirekesztettségről szóló 5. Európai Kerekasztalon mutatták be a projektet Tamperében, ahol lehetőség nyílt szélesebb körű tárgyalásra és vitára. Az Európai Szociális Figyelő (European Social Observatory) két nagyobb lélegzetű, egész Európára kiterjedő tanulmányt készített: Kérdések a szociális standardokkal és szociális jogokkal kapcsolatban (túlnyomó részét a 2. fejezetben írtuk át) és Minimum jövedelmi standardok a kibővített EU-ban A garantált minimum jövedelmi programok szerepe (kivonatát a 3. fejezetben írtuk át). Ezen kívül a partner régiókban vagy országokban egy sor szemináriumot tartottak, amelyek mind azt vizsgálták, miként alkalmazzák helyileg a szociális standardokat, és milyen lehetőségek volnának a standardok EU-szinten való meghatározásának. Az egyes kerekeasztal találkozókra tanulmány készült arról, hogy miként állapítják meg nemzeti és regionális szinten a standardokat a jövedelmek területén, és ezen kívül még egy vagy két tanulmány foglalkozott a szolgáltatásokkal és ellátással kapcsolatos konkrét szociális standardokkal. A szemináriumok külön erénye, hogy azokon részt vett egy transznacionális partner, aki áttekintést adott a szociális standardok helyzetéről az érintett országokban és régiókban. A jövedelmek témáján kívül a következő kérdéseket tárgyalták: Bulgária alultápláltság; Finnország hozzájutás az egészségügyi ellátáshoz; Flandria közszolgáltatások liberalizálása; Magyarország gyermekellátás; Írország lakás és egészség; Norvégia lakás; Katalónia szociális standardok általában és a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások. A projekt első évében tartott regionális és nemzeti szemináriumok tapasztalatait az első konzultatív szeminárium foglalta össze és tárgyalta Helsinkiben, de megvitattak itt olyan tanulmányokat is, amelyek ötleteket adtak a standardok meghatározására a jövedelmek és egyes szolgáltatások területén, mint például lakás, egészségügy, közszolgáltatások és gyermekellátás. A címen megtalálhatók a szemináriumról készült anyagok: a szeminárium beszámolója, több munkadokumentum nemzeti és regionális szemináriumok eredményeiről, a tematikus műhelyek anyagai (Környezet; Minimum jövedelem Robin Hanan tollából, EAPN Írország; Közszolgáltatások, szerzője Ludo Horemans, EAPN Flandria; Egészségügy, írta Fidelma Joyce, Combat Poverty Agency; Gyermekek, szerzője Korintus Márta, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, és két anyag a lakáskérdésről, írták Bob Jordan, Threshold és Liz Gosme, FEANTSA). 5

9 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 6 Ezek alapján a második évben azt vizsgáltuk, hogyan lehet az EU szintjén kezelni a standardok meghatározásának kérdését. Több modelltervet vitattunk meg az európai szakértői szemináriumon Budapesten, és a regionális és nemzeti szemináriumok második körében 2007 elején, illetve a projektben résztvevő partnerek értekezletein. Ezek a modellek és beszámolók szintén megtalálhatók a web-oldalon. Tanulmányt készített a bolgár Perspektiva alapítvány is, ebben a környezetvédelmi standardok történetével foglalkozik és körvonalazza a standard-meghatározás lehetséges megközelítését. Hangsúlyozza, hogy a standardok kialakítása és megvalósítása egy folyamat, és nem tanácsolja a különféle standardok jogszabályi eszközzel való azonnali bevezetését. A viták és következetések egy részét a 4. fejezetben ismertetjük. A résztvevők mind osztják a nyitott koordinációs módszert (Open Method of Coordination, OMC) a szociális beilleszkedettség terén 2, és ez a körülmény megfelelő környezetet biztosított a projekt számos megbeszélése számára. Ugyanakkor a projekt igyekezett hosszabb távú, a jövőbe néző megközelítést alkalmazni, és óvakodott a rövid távú ajánlások megfogalmazásától. Ennek ellenére a megbeszélések sajátosan aktuális jelleget öltöttek, tekintettel arra, hogy jelenleg is vita folyik a szociális és gazdasági prioritások között a lisszaboni stratégiában, a szolgáltatásokról szóló irányelvben és az EU alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben. A projekt a lehetőségekhez mérten kapcsolódott a munkaerő-piactól leginkább eltávolodott egyének aktív integrációjáról szóló bizottsági közleményhez. A politikák, irányelvek és jogszabályi környezet java részét a 3. fejezetben tárgyaljuk. A projektben résztvevő partnerek konszenzusra jutottak az alábbiakban: A nyitott koordináció módszere (OMC) a szociális integráció területén értékes, azonban jelenlegi formájában nem elég erős ahhoz, hogy 2010-ig el lehessen érni a mindenki által elfogadott tanácsi célkitűzést: döntő lépést tenni a szegénység felszámolásában. Ehhez további kezdeményezések szükségesek. A nemzetközi eszközök alkalmazásának erősítése, mint pl. az Európai Tanács Európai szociális chartája (felülvizsgált változat, 1996) és az ENSZ Nemzetközi egyezménye a gazdasági, szociális és kulturális jogokról, amelyeknek jelentősebb szerepet kell játszaniuk abban, hogy az Európai Unióban mindenki számára magas szintű szociális standardok legyenek hozzáférhetők. A szociális standardok a projektben részt vevő legtöbb régióban és tagállamban fontos szerepet tölthetnek be a szegénység elleni küzdelemben, és az EU-szintű kezdeményezés biztosíthatja a mindenki számára hozzáférhető magas szintű szociális standardok védelmével kapcsolatos közös erőfeszítéseket. A szociális standardok EU-szintű közös megközelítésének elfogadása leginkább olyan párbeszédnek tekinthető, amelynek résztvevői az Európai Unió, a tagállamok, a szegénységben élők, a szociális kutatók és a nagyközönség, és amelynek célja megegyezni azokban az alapvető árukban és szolgáltatásokban, amelyek az egyes tagállamok a tisztes élethez szükségesek, és ehhez hozzájárulnak azok a különböző szintű kiegészítő programok és akciók, amelyek célja biztosítani, hogy mindenki hozzájusson az említett árukhoz és szolgáltatásokhoz. 2 Jelenleg a Nyitott koordinációs módszer (OMC) a szociális védelem és szociális integráció területén karcsúsított változata. Lásd 6

10 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 7 A közös szociális standardok EU-szintű meghatározásának és megvalósításának elképzelését még vizsgálni kell, szükség van kísérleti megvalósításra, és értékelni kell, hogy milyen mértékben jelent olyan megoldást, amely hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez, hogy döntő mértékű előrelépést tegyünk a szegénység felszámolásában. Sok 3 partner úgy vélte, hogy hasznos volna egy olyan EU Irányelv, amely elvárná a tagállamoktól, hogy biztosítsák az emberi méltósághoz szükséges forrásokat, így ezt a felvetést is alaposabban meg kell még vizsgálni. 3 Ez volt a fő témája a 2007 elején tartott nemzeti és regionális kerekasztalokról készült beszámolónak. 7

11 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 8 2. FEJEZET A MINIMUM SZOCIÁLIS STANDARDOK MEGHATÁROZÁSA AZ EU SZINTJÉN FŐBB PROBLÉMÁK A fejezet eleje a projekt által létrehozott első dokumentumra épül, szerzője Ramón Peña Casas (Observatoire Social Européen). A teljes dokumentum megtalálható a címen. A fejezet második része a projekt számára Duhomir Minev (Perspektiva) által készített dokumentumra épül, amely az EU környezetvédelmi standardok megállapításából levonható tanulságokat vizsgálja. A (minimum) szociális standard meghatározása 4 A standard kifejezés kétféleképpen érthető a szociálpolitika és a szociális területre vonatkozó jogszabályok szövegkörnyezetében. Először is vonatkozhat egy elismert hatóság által megállapított (pontos) mérésekre, alapelvekre vagy szabályokra, amelyek alapján (nemzetközi) összehasonlításokat lehet tenni, tekintetbe véve a kapcsolódó egyenértékű dolgokat és távol a közös kötelezettségektől vagy a vizsgált céloktól (referencia standardok vagy hivatkozási szabványok, szokványok). Másodszor pedig a standard lehet a harmonizáció eszköze, egy olyan szabályokból vagy elvekből álló folyamat, amelynek célja egy közös tárggyal kapcsolatos változatokat vagy egységes, differenciált mintákat előállítani, javítva koordinációjukat és/vagy hatékonyságukat a közös kötelezettségek teljesítése vagy közös célok elérése érdekében (standardizálás). A standardok lehetnek kemények vagy puhák - jogi helyzetük szerint (kötelezők vagy sem) vagy pontosságuk mértéke szerint (nagyon részletestől a közös szabályok együtteséig). Az EU-szintű szociális védelem terén találunk a szociális védelmi programok harmonizációjával kapcsolatos kemény standardokat, már ami az EU polgárok és harmadik országok munkavállalói illetve a jogszerű rezidensek hozzáférési feltételeit illeti (rendeletek), de akár a szociális védelemi programokra vonatkozó információhoz való hozzáférést szabályozó egyszerű harmonizációt. A standard lehet maximum vagy minimum. Vonatkozhat betartandó és át nem léphető plafonértékekre, vagy ellenkezőleg, átléphető alsó küszöbértékekre. Az EU standardok meghatározása a szociális védelem terén egy lépést jelent a nemzeti szociális védelmi programok integráltabb harmonizációja felé, mivel közös jogokat és előjogokat hoz létre adott szinten az egész EU-ban. De ez a lépés egyaránt irányulhat lefelé vagy felfelé, az adott politikai döntésnek megfelelően. Nehéz maximum szintű szociális védelmet elképzelni, mivel ez ellentmond a jobb szociális védelem irányában történő fejlődés gondolatának 5. Könnyebb a konszenzus a minimum standardok terén, mivel ezek előrelépéshez vezetnek és megakadályozzák a visszalépést, és azért is, mert mindig könnyebb megállapodni a legkisebb közös nevezőben. A minimum standardok meghatározása azt jelenti, hogy egyértelmű konszenzust kell elérni az Unió által kitűzött valamely cél ügyében (magas szintű szociális védelem mindenki 4 Lásd 2. sz. Melléklet 5 Lehet vitatkozni azon, hogy Európában a garantált minimumjövedelem programokra az ún. jóléti munka és a munkából szerzett jövedelem (Make Work Pay) politikáján keresztül gyakorolt nyomás milyen mértékben jelent előrehaladást az alacsony bérek és gazdasági korlátok arányában megállapított maximális szintű előny felé. Erre a kérdésre a minimum jövedelmi programokkal foglalkozó részben térünk vissza. 8

12 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 9 számára), ám ugyanakkor közös álláspontra kell jutni és meg kell állapodni a minimum referenciapontokban is. Ez egyáltalán nem könnyű feladat európai szinten, különösen a nemrég lezajlott és a következő bővítések után, tekintettel a tagállamok között az életszínvonalban és a szociális védelmi rendszerek közt meglévő markáns különbségekre. Ha az egységes minimum standardok alacsonyabb szintet követnek, akkor azt a szociálisan fejlettebb országok visszalépésnek érezhetik a saját nemzeti rendszerükben. Ugyanakkor a gazdagabb tagállamok számára a minimum szociális standardok meghatározása mód a gazdasági versenyképesség fenntartására, hiszen ha emelik a kevésbé fejlett tagállamok életszínvonalát, akkor csökken a szociális dömping veszélye. Másrészt, ha túlságosan magas szinten állapítják meg, akkor az egységes minimum standardok komoly korlátnak tűnhetnek olyan országok számára, ahol alacsonyabb szintűek a szociális vívmányok. Amikor a szegénység és a szociális kirekesztettség elleni küzdelemben a minimum garantált jövedelmeket kell megállapítani, problémát okoz, hogy esetenként a várt változást az adott ország általános érzékelése által erősen meghatározott pongyola kifejezésekkel írják le (például tisztes élet, tisztességben élni, szegénység nélkül élni és hasonló kifejezések). Közös kiindulópontként a projektben résztvevő partnerek megállapodtak abban, hogy a projektben a szociális standard meghatározása a következő: olyan közös jogszabályok és/vagy törvények, amelyek keretében az állami hatóságok mindenki számára biztosítják a megfelelő forrásokat és szolgáltatási szinteket, és így az emberi méltóságot és az alapvető szociális jogokat. Ezen kívül megállapodtak abban is, hogy: Ez a projekt különösen a minimum szociális standardokkal foglalkozik, mivel azok hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, és egyenlő részvételt biztosítanak a társadalomban. Az EU-ban a szegénység és a szociális kirekesztettség elleni harcban a szociális védelem minimum standardjainak meghatározása az egyik módja a probléma kezelésének. A Finn Szociális és Egészségügyi Minisztérium tartalmas beszámolójában Pieters és Nickless néhány olyan utat ír le, amelyet az új évezredben a szociálpolitika követhet Európában. A szerzők hét különböző utat említenek, amelyek nem zárják ki kölcsönösen egymást, és az alkalmazható eszközök tekintetében sorba állíthatók (a kemény szabályoktól a puha szabályok felé): az alapvető szociális jogok bevezetése, a minimum standardok meghatározása, a szociális minőség fogalmának fejlesztése, az EK pénzügyi ösztönzőinek alkalmazása, közös célok meghatározása, standard terminológia kialakítása, és az európai szociális föderalizmus kifejlesztése (Pieter D., Nickless J.A, 1999). Noha az említett utak közül néhányat azóta is követnek, nevezetesen a szociális integráció terén, a szociális standardok meghatározása lényegében kihasználatlan. És ennek oka van. Miként lehetséges minimum standardokat megállapítani annak biztosítására, hogy minden európai polgár hozzájusson a minimum szintű szociális védelemhez? Erre vonatkozóan Pieters és Nickless három lehetséges utat jelöl meg: A nemzeti törvények harmonizálása: az EU kötelező standardokat határozhat meg, amelyeket minden tagállamnak tiszteletben kell tartania, és be kell vezetnie a nemzeti törvényekbe. Az első lépés annak eldöntése, hogy melyik harmonizációs típus a megfelelő. A szerzők többféle lehetséges harmonizációs módot különböztetnek meg, köztük azt, hogy a tagállamok döntenek annak elfogadásáról (vagy elutasításáról), hogy nagyvonalúbb védelmi szintet 9

13 Minimum szociális standardok projekt Végleges szövegtervezet [szerkesztett] 10 biztosítanak az állampolgáraiknak, hogy figyelembe veszik (vagy sem) a tagállamok közt meglévő különbségeket az árakban és az életszínvonalban, és hogy meg kell akadályozni, hogy a szociálisan fejlettebb tagállamok elveszítsék a szociális védelem magas szintjét 6. A második lépés még bonyolultabb, mivel itt fel kell mérni, hogy milyen szinten célszerű megállapítani a minimum védelmet. Mely standardokat kell figyelembe venni: az EU magasabb szintű standardját, vagy egy közepes, esetleg a legalacsonyabb szintűt? Milyen alapon lehet megállapítani, hogy melyik tagállamnak van a legjobb szociális védelme? EU finanszírozási garanciák: az EU konkrét minimum védelmi szinteket határozhatna meg, amelyeket valamiféle garancia-mechanizmussal biztosítana (európai finanszírozás) annak érdekében, hogy betöltsék az az után keletkező űröket, hogy egy EU polgár segítséget kap saját nemzeti szociális védelmi rendszerétől. Olyan ez, mint egyfajta viszontbiztosítási rendszer. A szerzők több kockázatot is megemlítenek e felfogással kapcsolatban, például a tagállamok szűkíthetik saját nemzeti szociális védelmi rendszerüket, de fennáll a visszaélés veszélye is, tekintettel az EU értékelő és a kedvezményezettek közti nagy távolságra, és az EU szemszögéből nézve nehéz lehet egyes szolgáltatások értékelése, mint például az ingyenes ételosztás az iskolában vagy mondjuk az utazási hozzájárulás. Összehangolt fellépés: ez a harmadik opció az előző kettő kombinációja, és összehangolt fellépést jelent az EU és a tagállamok között, ahol a tagállamok nemzeti jogszabályokat hoznak az EU minimum standardok saját jogrendjükbe való beillesztésére, az EU finanszírozási garanciája mellett 7. Amint a szerzők jelzik, ez az opció habár elég bonyolult arra késztetheti a tagállamokat, hogy elfogadják a magas szintű EU garantált jövedelmet, mivel az EU finanszírozná a nemzeti és az EU programok közti különbséget. Ugyanakkor még mindig jelen vannak az előző két opció kapcsán feltárt visszafogó megfontolások. (Pieter D., Nickless J.A, 1999) Így tehát az EU-szintű minimum standardok meghatározásánál nagyon fontos alaposan tanulmányozni, hogy mi létezik nemzeti szinten és a nemzeti szint alatt, és figyelembe venni a standardok potenciális hatását. Az EU standardok nem vezethetnek a tagállamok sajátos történelmi fejlődése során elért nemzeti szociális vívmányok gyengítéséhez. Ezek a standardok csak akkor jók, és akkor vállalhatók a tagállamok részéről, ha szükséges fejlesztésnek érzékeljük őket a közösen elfogadott célkitűzések keretében. Az EU-szintű standardok meghatározását kondicionáló főbb tényezők A jóléti rendszerek különbözősége A nemzeti szociális védelmi rendszerek által alkalmazott modellek sajátos történelmi előzményeik alapján rendkívül eltérő és összetett módon alakultak ki, és ez olyan tényező, amely bonyolulttá teszi a megoldások harmonizálást. Habár minden rendszer más, azért találhatók egymás felé közelítő pontok. Ezek a rendszerek különböző szinteken térnek el egymástól, például a finanszírozás módjában, az alapul szolgáló értékben, a fő célokban és alapelvekben, az intézményi szervezésben, viszonylagos bőkezűségükben, a hozzáférés és az ellátás általánosságában, illetve abban a képességükben, hogy megelőzzék a szegénység és szociális kirekesztettség veszélyét. Az európai országokban a jóléti rendszerek eltérő 6 Minimum harmonizáció: olyan alapszintű védelem meghatározása, amelyet a tagállamok túlléphetnek, ha magasabb szintű védelmet szeretnének biztosítani állampolgáraik számára; Standard harmonizáció: a védelem szintje végleges és azt nem léphetik túl a tagállamok; Abszolút harmonizáció: a védelem szintjét az EU egészére nézve rögzítik, figyelmen kívül hagyva a tagállamok közti különbségeket; Relatív harmonizáció: figyelembe veszik a tagállamok közti különbségeket a védelem szintjének meghatározásánál; Konzervatív (nem visszalépés) harmonizáció: az intézkedéseket úgy állapítják meg, hogy a tagállamok nem csökkenthetik a szociális védelem szintjét. (Pieter D., Nickless J.A, 1999) 7 Hasonló folyamatot látunk a Közös Agrárpolitikánál, ahol a farmereket védik a piaci árakkal szemben, és EU finanszírozás segítségével biztosítják, hogy fenn tudják tartani az ésszerű életszínvonalat. 10

Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten. Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása. www.eapn.

Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten. Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása. www.eapn. Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása Setting Minimum Social 2006 Standards nyár across Europe www.eapn.ie/standardok Projekt

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége keretében SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK 10. EURÓPAI TALÁLKOZÓJA 2011. május 13-14. Brüsszel, Egmont Palace FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása A szociális partnerek, az állami intézményrendszer és az önkormányzatok szerepe az új rendszerek kialakításában

Részletesebben

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/10 03749 1999. március

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben