2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1"

Átírás

1 2001 március A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 Ez a kiadvány egy tervezet, mely a MAB titkársága referensei észrevételeinek figyelembevételével nyerte el jelenlegi alakját és tartalmát. A szószedet magyar-angol szótárként indult, azzal a céllal, hogy a MAB szövegeinek angol fordítóit segítse, illetve, hogy a MAB angol kiadványainak nyelve egységes legyen. Az új MAB tagság megválasztásával viszont úgy gondoltuk, hogy a felsőoktatás minőségbiztosításában közreműködő szakembereknek is hasznos lehet egy olyan szószedet, mely részben a hivatalos szómagyarázatokat, részben a MAB-ban a magyarországi felsőoktatás minőségbiztosítása kezdetétől kialakult szóhasználatot bocsátja rendelkezésre. Ugyanakkor talán ennek a körnek sem érdektelen az angol szóhasználat. Ahol tehát létezik valamilyen jogi szabályozásban közreadott szómagyarázat, a szójegyzék ezt adja meg. Ahol a MAB belső használatában kialakult definíciók adottak, ezek szerepelnek itt. Sok olyan szó van viszont, melynek jelentését egyértelműnek gondoltuk, de az angol megfelelőjét érdemesnek tartottuk megadni. Tartalmi szempontból a szószedet nem törekszik arra, hogy a minőségbiztosításban használt összes fogalmat feltüntesse, hiszen ez egy talán igényesebb, szélesebb közönségnek szánt kiadványt jelentene, és nagyobb apparátust igényelne, mint amivel a MAB titkársága jelenleg rendelkezik. Budapest, március Összeállította Rozsnyai Krisztina, MAB szakreferens. A FEFA irodában Abosi István által belső használatra készített magyar-angol szótár több címszavát is átvettük Néhány felsőoktatási minőségbiztosítással kapcsolatos címszónál megadtunk egy általánosan elfogadott értelmezést is, mivel ezeket a szakmában sem mindig egységesen használják (Forrás: INQAAHE Questionnaire, Annex,

2 adatszolgáltatás (pl. kari, tanszéki) adjunktus ágazat AIFSZ ld. akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés akkreditáció / minőséghitelesítés Akkreditációs Beadvány (intézményi akkreditációnál) Akkreditációs Beadvány (program akkreditációnál) felsőoktatási intézményben, illetve annak karain folytatott oktatási és kutatási tevékenységnek és e tevékenység eredményének minőség szempontjából történő hitelesítése 2 a MAB által kibocsátott Akkreditációs útmutató alapján elkészített intézményi önértékelés és a hozzátartozó, a MAB-hoz beküldött anyag képesítési követelmények, szakindítási, doktori iskola akkreditációt kérő pályázatok akkreditációs eljárás a MAB azon eljárása, amelynek során - intézményi és programakkreditáció keretében vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási tevékenysége, illetve a képzési programok szakmai és infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény személyi és szervezeti feltételei megfelelnek-e a MAB által kidolgozott és nyilvánosságra hozott akkreditációs követelményeknek 3 akkreditációs értékelés az akkreditációról szóló értékelés egy adott skála alapján akkreditációs felelős a felsőoktatási intézményben kijelölt személy, aki az akkreditációs eljárás koordinálásáért felel information about (the faculty, the department) assistant professor (U.S.), senior lecturer (U.K.) sector vocational higher education accreditation self-evaluation report application accreditation procedure evaluation person responsible for the accreditation (at HEI 4 ) évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 3 199/2000. (XI.29.) Kormány rendelet Higher Education Institution 2

3 akkreditációs jelentés az akkreditációról szóló döntés és annak indoklása Accreditation Report akkreditációs minősítés az akkreditációs eljárás (minőséghitelesítés) assessment eredményeként megfogalmazott MAB határozat, amelynek értékelése lehet akkreditálható (feltétel nélkül, illetve határozott időre szólóan) vagy nem akkreditálható 5 akkreditációs tényezők a MAB által vizsgált összetevők accreditation factors Akkreditációs Útmutató a MAB által kibocsátott útmutató az intézményi akkreditáció eljárásához és az önértékelés elkészítéséhez Accreditation Guidebook akkreditációs vizsgálat, ld. akkreditációs eljárás akkreditálható akkreditált doktori program akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (AIFSZ) alapismeretek a doktori képzés alapját képező, az akkreditációs eljárás során vizsgált szakmai program, a doktori iskolák létrehozását megelőzően. Az akkreditált doktori programok alapján folytatott képzésre doktorandusz hallgatót utolsó alkalommal a 2000/2001-es tanévre lehetett felvenni, és a képzés december 31-ig folytatható 6 felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező, illetve felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolában történő, tanulói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű programjába, és egyben olyan szakmai képesítést ad, mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel 7 accreditation procedure may be accredited accredited Ph.D. program vocational higher education, formálisan: accredited vocational higher education organized within the school system core / basic knowledge 5 199/2000. (XI.29.) Kormány rendelet Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 3

4 alapító belső tag a doktori iskolát működtető egyetemmel teljes munkaidejű munkaviszonyban álló, az founding internal member adott tudományágban tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató lehet, aki a doktori iskola alapításakor illetve belépésekor a 67. évét még nem töltötte be és nincs tartós fizetés nélküli szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton 8 alapítványi egyetem/ főiskola private university / college alapképzés (szakmai) alapkövetelmények (közös minden tudományághoz, ua. mint minimum követelmények) alapozó tárgyak alapszak állami doktori ösztöndíj állami elismerés álláspontot alakít ki állást foglal alprogram általános értékelés általános továbbképzés áthallgatás karok /intézmények között egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 9 a MAB által kibocsátott, szakbizottságai által megfogalmazott követelmények, melyre a részletesebb szakmai irányelvek épülnek önálló oklevél kiadásával végződő elsőfokú képzés 10 a MAB a felsőoktatási törvény 81.b) -ben meghatározott feladata a MAB a felsőoktatási törvény 81.b) -ben meghatározott feladata alapján hozott döntés felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél tudástartalmának megújítását, bővítését szolgáló képzés 11 undergraduate (U.S.) graduate (U.K.) education general criteria for evaluating a program / application general course requirements, basic subjects undergraduate degree program state scholarship for Ph.D. study state recognition adopts a position adopts a position subcomponent general evaluation general postgraduate education cross registration between faculties/ institutions 8 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenes akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E (d) alapján évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E (ott: szak ) évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 4

5 átjárhatóság (más programba) átruházott jogkör audit beadvány lsd. Akkreditációs Beadvány beiratkozott hallgató belső minőségbiztosítás, lsd. minőségbiztosítási rendszer belső tag egy felsőoktatási intézmény minőségének, és annak részeként működő minőségbiztosítási folyamatainak, eljárásainak és rendszerének vizsgálata possibility to transfer (into another program), transferability transferred jurisdiction audit self-evaluation or: program enrolled student, enrollee internal quality assurance az a személy, aki a doktori iskolát internal member működtető egyetemmel teljes munkaidejű munkaviszonyban áll. A doktori iskola többi tanára külső tagnak tekintendő 12 beosztás hivatali rang position besorolás fizetési csoportba való beosztás (payroll) status bíráló (vö. látogató bizottság, szakértőbíráló) a MAB által felkért külső értékelő evaluator, peer reviewer, reviewer, expert bírálat cím a MAB felkérésére külső értékelő által elkészített vélemény egy adott pályázatról a Magyar Tudományos Akadémia által odaítélt tudományos elismerés expert report / evaluation title (e.g. doctor title) CMHA az MTA levelező tagja Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences (CMHA) Cselekvési terv (lsd. intézkedési terv) Activity Plan CSc dékán a Magyar Tudományos Akadémia kanditátusa Candidate of Sciences degree (CSc) dean 12 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról 5

6 diák hitel / tandíj hitel student loan diplomás college or university graduate DLA a művészeti mesterképzés eredményes lezárása elismeréséül szerzett cím (a felsőoktatási törvény helytelenül használja, Doctor of Liberal Arts degree (D.L.A.) hiszen a latin artes liberales, a művészetek mellett az irodalmat, filozófiát, stb. is tartalmazta és az angolban ma is így értik) docens associate professor (U.S.) reader (U.K.) doctor universitatis doktorandusz Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) doktori értekezés / mestermunka doktori fokozat dr. univ., kis doktori, 1993 előtt az egyetemeken szerezhető cím a doktori- illetve mesterképzésben részt vevő hallgató, akit a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek, és kötelezettségek terhelnek 13 a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt a doktori fokozatszerzési eljárás során bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes 14 ; mesterképzésnél: művészeti alkotás a doktori tanács által odaítélhető fokozat, mely megszerzésének feltételeit a felsőoktatási törvény keretein belül az egyetem a doktori szabályzatban állapítja meg. a doktori fokozat egyetemi szervezett képzésben való részvétel, illetve egyéni felkészülés alapján doktori fokozatszerzési eljárás keretében szerezhető meg 15 doctor universitatis, dr. univ. Ph.D./ D.L.A. student National Union of Ph.D. Students (DOSz) Dissertation /D.L.A. master project doctorate, Ph.D. degree 13 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 14 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 15 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 6

7 doktori iskola (mester iskola) egyetemen a MAB jóváhagyásával működő, az egyetem különböző szervezeti egységeit átfogó olyan oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat elnyerésére felkészítő képzés folyik. A doktori iskolában közreműködhet más felsőoktatási intézmény vagy az intézményen kívüli kutatóintézet is. Az egyetemeken tudományáganként (művészeti területenként) legfeljebb egy doktori iskola működhet 16. A MAB művészeti áganként engedélyez egy-egy doktori iskolát. doctoral school doktori iskola tanácsa doktori képzés a doktori iskola tagjai (tanárai) a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel 17 egyetem által végzett, doktoranduszhallgatói jogviszonyt eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamú posztgraduális szintű képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. A doktori képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely magában foglalja az egyetem doktori szabályzatában előírt kötelezettségek teljesítését, így a doktori szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes letételét is. 18 azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket a doktori iskola vezetőjének javaslatára, az egyetemi / kari doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátásara 19 doctoral school council doctoral education, Ph.D. training members of the doctoral school /2000. (XI.29.) Kormány rendelet Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 18 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 19 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenes akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról 7

8 doktori (PhD) program, Ph.D. program ld. akkreditált - - doktori tanács a doktori képzés szerzésére és a fokozat doctoral council odaítélésére az egyetemi tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés tekintetében döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is 20 doktori téma olyan kutatási terület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz témavezető irányításával elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés (alkotás, munka) formájában bizonyosságot tegyen 21 Ph.D. research topic or D.L.A. master project topic doktori tézisek tudományos nyilvánosság számra készülő, összefoglaló jellegű cikk, amely a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a nemzetközileg elfogadott tudományos fokozat megszerzésére. A tézisek a magyar és angol (és más az adott tudományág sajátosságainak megfelelő nyelven) készülnek. A tézisek nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem és az oktatási Minisztérium gondoskodik 22 dissertation abstract doktori védés defense of Ph.D. / D.L.A. dissertation or master project 20 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 21 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 22 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 8

9 doktorjelölt / mesterjelölt a doktori tanulmányait befejezett személy, aki a doktori (mester) fokozat megszerzésére irányuló eljárás alatt áll. Nem doktorandusz, nem áll hallgatói jogviszonyban 23 Ph.D. / D.L.A. Candidate DSc ECTS egyenértékűség a Magyar Tudományos Akadémia által korábban adott doktori fokozat, majd doktori cím európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot 24 külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint, részképzés vagy szakképzettség az Oktatási Minisztérium általi elismerése nemzetközi egyezmények alapján 25 Doctor of Sciences degree (DSc) ECTS (European Credit Transfer System) equivalency (néha: equivalence) egyetemi tanár lsd. felsőoktatási törvény 17. (4) (full) professor egyetem lsd. felsőoktatási törvény 3. university egyetemi diploma university degree (equivalent to Master s degree) egyházi főiskola, egyetem ekvivalencia, lsd. egyenértékűség elbírálás /értékelés élettelen természettudományi kollégium eljárás eljárási elvek eljárási elvek és rend egyház által felügyelt, államilag elismert felsőoktatási intézmény a MAB felkérésére szakértő értékelő vélemény készítése egy adott pályázatról a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormányrendelet szerinti csoportosítás vált fel a MAB mindenféle eljárását szabályozó előírás church(-run) college, university equivalency (of degrees) evaluation (of an application, különben:), judgment college for physical sciences and technology procedure principles, criteria principles and order of procedure 23 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 11. alatt évi LXXX. törvény, 27. fejezet alapján 9

10 eljárási rend a MAB dokumentumokban szabályozott mindenféle eljárása rules/order of procedure, procedural order előakkreditációs eljárás előmeneteli jelentés előterjeszt élő természettudományi kollégium első alapképzés első akkreditációs értékelés elutasít emlékeztető érdemi kifogás erős (a minősítési skálán, lsd. ott) a MAB akkreditációs eljárása a működési jogosultság megszerzésére irányuló kérelmek (létesíteni kívánt intézmény, kar, továbbá az indítani kívánt alapképzési szakok) véleményezése valamint a doktori iskolák jóváhagyása során 26 a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormány rendelet szerinti csoportosítás vált fel alapképzési szakon az első egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amelyre a hallgató a felvételi eljárás során először nyer felvételt és létesít hallgatói jogviszonyt a felsőoktatási törvényben foglaltak szerint, beiratkozással. A hallgató az első felvételi eljárás során a vonatkozó jogszabályok szerint kétszakos képzésre is nyerhet felvételt. A hallgató és a képzés támogatásának részletes szabályait a végzettség és a szakképzettség megszerzése előtti szakváltás, illetve a kétszakos képzés esetében a Kormány rendeletben határozza meg preliminary accreditation procedure progress report submit, present, put (a resolution) before (a meeting) college for life sciences first undergraduate education first round of accreditation reject, decline memo, memorandum (of a meeting) appropriate objection strong /2000. (XI.29.) Kormány rendelet

11 értékelési szempontok evaluation criteria értékelő szerv evaluating agency értékítéleti függvény value-judgment function esti képzés evening study (intézményi) éves jelentés a felsőoktatási törvény 59. -ában meghatározott, a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítása keretében évenként elkészített dokumentum annual quality report (of HEI) FEFA Felsőoktatási Fejlesztési Alap Higher Education Development Fund (FEFA) (intézmény)fejlesztési terv (IDP; pl. világbanki pályázatoknál), vö. intézkedési terv feladatkör felelős (személy) felfüggesztés (a diploma kiadás jogának) felhasználó felkér (bírálatra) felkészítő ülés a MAB Titkársága által szervezett, a látogató bizottság elnöke által vezetett, intézményi látogatást előkészítő ülés (institutional) development (also: activity) plan (IDP) scope of authority, duties person responsible suspension (of right to issue degrees) stakeholder, user call upon; offer to evaluate (a position) briefing felsőfokú végzettség (holding a) college or university degree felsőfokú végzettséggel rendelkező személy felsőfokú végzettséget adó/ nem-adó szak college or university graduate degree / nondegree program 11

12 felsőoktatás higher education (HE) Felsőoktatásért és tudományos ügyekért felelős helyettes államtitkár Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) Felsőoktatási Fejlesztési Programok Irodája (FFPI) felsőoktatási intézmény (FOI) Felsőoktatási Szövetsége(ek) (FSZek) Felsőoktatási Integrációs Bizottság Felsőoktatási Reform Projekt felsőoktatási törvény felszólamlás felvételi követelmények felvételi vizsga A felsőoktatási törvény ában meghatározott szervezet Deputy State Secretary for Higher Education and Research Higher Education and Research Council (FTT) Office for Higher Education Development Programs (FFPI) higher education institution (HEI) Higher Education Association(s) (HEA(s)) Higher Education Integration Committee Higher Education Reform Project (HERP) Higher Education Act complaint, objection entrance requirements entrance examination maintainer fenntartó FFK Főiskolai Főigazgatók Konferenciája Hungarian College Directors Conference (FFK) 12

13 FFPI Felsőoktatási Fejlesztési Program Iroda Office for Higher Education Development Programs figyelembevétel taking into consideration fizetés nélküli szabadság leave without pay FOI felsőoktatási intézmény higher education institution (often abbrev. HEI) fokozat degree (e.g. Ph.D. degree) főfoglalkozású alkalmazott full-time employee főfoglalkozású oktató full-time instructor főiskola college főiskolai diploma college degree (equivalent to Bachelor s degree) (főiskolai) főigazgató general director (of a college) Főiskolai Főigazgatók Konferenciája (FFK) FTT gazdasági igazgató globalizáció gyakorló üzemek / gazdaságok habilitált hallgató hallgató/oktató arány hallgatói értékelés Felsőoktatási és Tudományos Tanács A felsőoktatási törvény ában meghatározott szervezet országhatárokon átnyúló technológia, gazdaság, kereskedelem, tudás, emberek, értékek és eszmék (Knight & de Wit, 1997) Hungarian Conference of College Directors (FFK) Higher Education and Research Council (FTT) financial director globalization practice facilities /farms, workshops habilitated student student/teacher ratio student evaluation 13

14 hallgatói férőhely student places hallgatói jogviszony student status hallgatói óraszám hours required for study (for students) határozati javaslat draft resolution határozatképes having a quorum (külföldi diploma) honosítás a készülő külföldi tanulmányok elismeréséről szóló törvény hatálybalépéséig nostrification (of foreign diploma) a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartózó, külföldi oklevél és esetleg további tanulmányok elvégzése alapján kiadott hazai oklevél elismerést célzó eljárás HÖK Hallgatói Önkormányzat Student Union HÖOK hozzáadott érték infrastruktúra integráció interdiszciplináris (általános fogalom), vö. multi- és transdiszciplináris internacionalizáció Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a globalizálásra válaszként, a felsőoktatási intézmények oktatásának, kutatásának és szolgáltatásának nemzetközi is interkulturális vetülete (Knight, 1994) National Union of Students in Hungary (HÖOK) added value physical resources and services/ facilities and equipment, néha: infrastructure integration interdisciplinary internationalization 14

15 intézkedési terv a MAB 1999/5/V/1.sz. határozata action plan értelmében amennyiben egy felsőoktatási intézmény, illetve kar fenntartására, illetve valamely szak működtetésére nincsenek meg a MAB vonatkozó követelményrendszerének előírt minimális feltételei, azonban valószínűsíthető, hogy meghatározott időn belül a feltételek teljesítése megvalósítható, akkor a MAB az érintett szakbizottság(ok) (2001-től bizottságok) és a kollégium(ok) (2001-től tudományterületi szakbizottságok) véleményének figyelembevételével mérlegeli azt, hogy egy ún. intézkedési terv előírásával segítse az intézményt. Az intézkedési terv tartalmazza a MAB követelményeinek teljesítésére vonatkozó és az intézmény vezetése által vállalt feladatok határidőre történő elvégzését intézmény kódja az általános elfogadott, az intézmény neve alapján képzett ismert rövidítés institution letter code intézmény vezetője head of institution Intézményfejlesztési Iroda intézményfejlesztési terv (IDP) intézményi akkreditáció ld. intézményi akkreditációs eljárás intézményi akkreditációs eljárás rendszeresen, de legalább nyolcévenként lefolytatott akkreditációs eljárás, melynek keretében intézmény-akkreditáció és program-akkreditáció folyik. Az intézményi akkreditációs eljárás eredménye az intézmény, az intézmény karainak és az intézményben folyó képzések, továbbá egyetemen a doktori iskolák akkreditációs minősítése 27 Institution Development Office / Group Institutional Development Plan (IDP) institutional accreditation institutional accreditation procedure /2000. (XI.29.) Kormány rendelet

16 intézményi szakbizottság 2001 előtt: az intézményi akkreditációs eljárásban a MAB egy-egy látogató bizottsági jelentését és az intézmény minőségét vizsgáló ad hoc bizottság, mely véleményét a MAB plénuma elé terjesztette től ad hoc bizottságokat veszik át ezt a szerepet intézményi tanács intézményi vezetés irányító testületek javaslattevő véleményezés javasol jegyzőkönyv (intézményi) jelentés tervezet jóváhagyás kapcsolattartó (személy) kar képesítés képesítési követelmények képzés és kutatás képzési forma, lsd. tagozat a felsőoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási szervezeti egysége, amely a törvényben biztosított hatáskörében eljárva egy vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó felsőfokú képzés feladatainak ellátását szervezi és biztosítja 28 szakonként meghatározott, kormányrendeletben szabályozott követelmények melynek való megfelelés az egyik alapvető kritérium az akkreditáció elnyeréséhez expert committee for institutional accreditation (ECI) institution senate institutional governance governing bodies recommendation, proposal propose minutes, (official) report draft institutional quality report approval contact person faculty or school qualification, academic training/degree (national) qualification requirements (similar to Programme specifications in the U.K.) training and research évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 16

17 képzési normatíva normative funding for training képzési szint alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 29 level of training kérelem ( pl. szakindítási) (támogatási) keretmegállapodás két szakon történő képzés kiegészítő alapképzés kihelyezett képzés, lsd. székhelyen kívüli képzés kiszolgáló egységek kiváló (a minősítési skálán. lsd. ott) klinika kollégium (mint diákszállás) kollégium (mint szervezeti egység) kollégiumi elnök kontakt óra ld. tanóra a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés 30 a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormány rendelet szerinti csoportosítás vált fel application (for launching a new degree program) framework (grant) agreement double major complementary undergraduate education off-site training administration and service units excellent (korábban: exceptional) university hospital dormitory (U.S.) hall of residence (U.K.) college college chair contact hours /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 32. (k) alatt évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 17

18 konzultáció egyik részoktatási forma a kihelyezett, consultation székhelyen kívüli képzésben, távoktatásban költségtérítés (ld. a felsőoktatási intézmény által megállapított tuition tandíj) mértékű, a képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is szolgáló) valamennyi költség, amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli 31 költségtérítéses hallgató student paying tuition költségtérítéses képzés full-tuition training könyvtári létesítmények library facilities kötelező tárgy required subject kötelezően választható (tárgy) követelmény (megfelel a -nek) közalkalmazott közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottinak megfelelő jogviszonyban álló közbülső eljárás közös képzés az intézmény nyolcévenként esedékes akkreditációs eljárásai közé beiktatható akkreditációs részeljárás. Közbülső eljárás lefolytatására kerül sor, ha a szakindítási előakkreditáció vagy programakkreditáció illetve a doktori iskolák előakkreditációja, illetve akkreditációja határozott időre szól 32 a felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár két szakos képzés. A hallgató mindkét intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, a két szak tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítéséről külön-külön oklevelet kap. 33 elective subject within required group requirement, standard (comply with ) public servant public servant status equivalent to public servant status monitoring procedure joint educational program évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E /2000. (XI.29.) Kormány rendelet évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 18

19 köztisztviselői jogviszony civil servant status kredit a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka credits, credit points mértékegysége, az összes hallgatói tanulmányi munkaidővel arányos relatív mérőszám; nemzetközi konvenciónak megfelelően 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek 34 kredit érték credit-value kredit rendszer a 200/2000. (XI. 29.) Kormányrendeletben credit system meghatározott, tanulmányi egységeket szabályozó rendszer kritériumok (vö. a minimum szint ismérvei criteria sztandardok) küldetés és célkitűzések az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak mission and objectives küldetésnyilatkozat Külső Minőségbiztosító Szervezet (vö. belső minőségbiztosítás) külső tag (vö. belső tag) (minőségi) küszöbérték látogatás Látogató Bizottság (vö. bíráló) LB, lsd. látogató bizottság MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) a MAB Akkreditációs Útmutatójában az intézményi önértékelés részeként kért fejezet arról, hogy mit tekint az intézmény fő feladatának, illetve az intézmény jövőképe és a hozzávezető tervei a minősítés tárgyát képező felsőoktatási intézménytől független szervezet, melynek főtevékenysége a felsőoktatási intézmények és/vagy azok tevékenységeinek rendszeres minősítése a MAB által felkért ad hoc bizottság, melynek feladata egy intézmény helyszínen való vizsgálata annak önértékelése alapján mission statement External Quality Assurance Agency (EQAagency) external member (quality) threshold visit visiting committee, expert committee, peer reviewers VC (visiting committee or team) the HAC (Hungarian Accreditation Committee) /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 11. alatt 19

20 contest a HAC decision a MAB állásfoglalásának megtámadása a MAB elvi állásfoglalása a MAB eljárási és követelményrend-szere MAB elnök a MAB összetétele a MAB testülete a MAB tiszteletbeli elnöke a MAB titkársága Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Közlöny Magyar Rektori Konferencia megfelelő (a minősítési skálán, lsd. ott) MEIK a MAB nyilvánosságra hozott, főbb tevékenységeit szabályozó eljárásai és követelményeinek összessége Magyar Ekvivalencia és Információs Központ the HAC s decision in principle the HAC s standards and procedures HAC President the HAC membership the HAC (membership) the HAC s honorary president the HAC Secretariat Hungarian Accreditation Committee Hungarian Official Gazette Hungarian Rectors Conference satisfactory (korábban: adequate) Hungarian Equivalency and Information Center part-time instructor measurable item mellékfoglalkozású oktató mérhető tulajdonság MERSZ Művészeti Egyetemek Rektori Széke Chair of Art University mérték mesterfokozat lsd. DLA Rectors (MERSZ) measure Doctor of Liberal Arts 20

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ... 4 SZERVEZETI KERETEK... 4 I. fejezet... 4 Általános rendelkezések... 4 1.... 4 A Doktori Iskola (DI)... 4 2.... 4 A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)... 5 3.... 5 A DOKTORI KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a magasabb rendű jogszabályokkal és az útmutatásul szolgáló szabályzatokkal Budapest, 2014.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata PREAMBULUM Az Egyetem tudományos és oktatási céljainak megvalósitása érdekében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (továbbiakban

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Oklevélmelléklet. 6 félév

Oklevélmelléklet. 6 félév Oklevélmelléklet Az oklevélmelléklet modelljét az Európai Bizság, az Európa Tanács és az UNESCO/CEPES fejlesztette ki. Célja az, hogy kellően tárgyszerű információt adva hozzájáruljon a képesítések "átláthatóságához"

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben