2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1"

Átírás

1 2001 március A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 Ez a kiadvány egy tervezet, mely a MAB titkársága referensei észrevételeinek figyelembevételével nyerte el jelenlegi alakját és tartalmát. A szószedet magyar-angol szótárként indult, azzal a céllal, hogy a MAB szövegeinek angol fordítóit segítse, illetve, hogy a MAB angol kiadványainak nyelve egységes legyen. Az új MAB tagság megválasztásával viszont úgy gondoltuk, hogy a felsőoktatás minőségbiztosításában közreműködő szakembereknek is hasznos lehet egy olyan szószedet, mely részben a hivatalos szómagyarázatokat, részben a MAB-ban a magyarországi felsőoktatás minőségbiztosítása kezdetétől kialakult szóhasználatot bocsátja rendelkezésre. Ugyanakkor talán ennek a körnek sem érdektelen az angol szóhasználat. Ahol tehát létezik valamilyen jogi szabályozásban közreadott szómagyarázat, a szójegyzék ezt adja meg. Ahol a MAB belső használatában kialakult definíciók adottak, ezek szerepelnek itt. Sok olyan szó van viszont, melynek jelentését egyértelműnek gondoltuk, de az angol megfelelőjét érdemesnek tartottuk megadni. Tartalmi szempontból a szószedet nem törekszik arra, hogy a minőségbiztosításban használt összes fogalmat feltüntesse, hiszen ez egy talán igényesebb, szélesebb közönségnek szánt kiadványt jelentene, és nagyobb apparátust igényelne, mint amivel a MAB titkársága jelenleg rendelkezik. Budapest, március Összeállította Rozsnyai Krisztina, MAB szakreferens. A FEFA irodában Abosi István által belső használatra készített magyar-angol szótár több címszavát is átvettük Néhány felsőoktatási minőségbiztosítással kapcsolatos címszónál megadtunk egy általánosan elfogadott értelmezést is, mivel ezeket a szakmában sem mindig egységesen használják (Forrás: INQAAHE Questionnaire, Annex,

2 adatszolgáltatás (pl. kari, tanszéki) adjunktus ágazat AIFSZ ld. akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés akkreditáció / minőséghitelesítés Akkreditációs Beadvány (intézményi akkreditációnál) Akkreditációs Beadvány (program akkreditációnál) felsőoktatási intézményben, illetve annak karain folytatott oktatási és kutatási tevékenységnek és e tevékenység eredményének minőség szempontjából történő hitelesítése 2 a MAB által kibocsátott Akkreditációs útmutató alapján elkészített intézményi önértékelés és a hozzátartozó, a MAB-hoz beküldött anyag képesítési követelmények, szakindítási, doktori iskola akkreditációt kérő pályázatok akkreditációs eljárás a MAB azon eljárása, amelynek során - intézményi és programakkreditáció keretében vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási tevékenysége, illetve a képzési programok szakmai és infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény személyi és szervezeti feltételei megfelelnek-e a MAB által kidolgozott és nyilvánosságra hozott akkreditációs követelményeknek 3 akkreditációs értékelés az akkreditációról szóló értékelés egy adott skála alapján akkreditációs felelős a felsőoktatási intézményben kijelölt személy, aki az akkreditációs eljárás koordinálásáért felel information about (the faculty, the department) assistant professor (U.S.), senior lecturer (U.K.) sector vocational higher education accreditation self-evaluation report application accreditation procedure evaluation person responsible for the accreditation (at HEI 4 ) évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 3 199/2000. (XI.29.) Kormány rendelet Higher Education Institution 2

3 akkreditációs jelentés az akkreditációról szóló döntés és annak indoklása Accreditation Report akkreditációs minősítés az akkreditációs eljárás (minőséghitelesítés) assessment eredményeként megfogalmazott MAB határozat, amelynek értékelése lehet akkreditálható (feltétel nélkül, illetve határozott időre szólóan) vagy nem akkreditálható 5 akkreditációs tényezők a MAB által vizsgált összetevők accreditation factors Akkreditációs Útmutató a MAB által kibocsátott útmutató az intézményi akkreditáció eljárásához és az önértékelés elkészítéséhez Accreditation Guidebook akkreditációs vizsgálat, ld. akkreditációs eljárás akkreditálható akkreditált doktori program akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (AIFSZ) alapismeretek a doktori képzés alapját képező, az akkreditációs eljárás során vizsgált szakmai program, a doktori iskolák létrehozását megelőzően. Az akkreditált doktori programok alapján folytatott képzésre doktorandusz hallgatót utolsó alkalommal a 2000/2001-es tanévre lehetett felvenni, és a képzés december 31-ig folytatható 6 felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező, illetve felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolában történő, tanulói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű programjába, és egyben olyan szakmai képesítést ad, mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel 7 accreditation procedure may be accredited accredited Ph.D. program vocational higher education, formálisan: accredited vocational higher education organized within the school system core / basic knowledge 5 199/2000. (XI.29.) Kormány rendelet Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 3

4 alapító belső tag a doktori iskolát működtető egyetemmel teljes munkaidejű munkaviszonyban álló, az founding internal member adott tudományágban tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató lehet, aki a doktori iskola alapításakor illetve belépésekor a 67. évét még nem töltötte be és nincs tartós fizetés nélküli szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton 8 alapítványi egyetem/ főiskola private university / college alapképzés (szakmai) alapkövetelmények (közös minden tudományághoz, ua. mint minimum követelmények) alapozó tárgyak alapszak állami doktori ösztöndíj állami elismerés álláspontot alakít ki állást foglal alprogram általános értékelés általános továbbképzés áthallgatás karok /intézmények között egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 9 a MAB által kibocsátott, szakbizottságai által megfogalmazott követelmények, melyre a részletesebb szakmai irányelvek épülnek önálló oklevél kiadásával végződő elsőfokú képzés 10 a MAB a felsőoktatási törvény 81.b) -ben meghatározott feladata a MAB a felsőoktatási törvény 81.b) -ben meghatározott feladata alapján hozott döntés felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél tudástartalmának megújítását, bővítését szolgáló képzés 11 undergraduate (U.S.) graduate (U.K.) education general criteria for evaluating a program / application general course requirements, basic subjects undergraduate degree program state scholarship for Ph.D. study state recognition adopts a position adopts a position subcomponent general evaluation general postgraduate education cross registration between faculties/ institutions 8 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenes akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E (d) alapján évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E (ott: szak ) évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 4

5 átjárhatóság (más programba) átruházott jogkör audit beadvány lsd. Akkreditációs Beadvány beiratkozott hallgató belső minőségbiztosítás, lsd. minőségbiztosítási rendszer belső tag egy felsőoktatási intézmény minőségének, és annak részeként működő minőségbiztosítási folyamatainak, eljárásainak és rendszerének vizsgálata possibility to transfer (into another program), transferability transferred jurisdiction audit self-evaluation or: program enrolled student, enrollee internal quality assurance az a személy, aki a doktori iskolát internal member működtető egyetemmel teljes munkaidejű munkaviszonyban áll. A doktori iskola többi tanára külső tagnak tekintendő 12 beosztás hivatali rang position besorolás fizetési csoportba való beosztás (payroll) status bíráló (vö. látogató bizottság, szakértőbíráló) a MAB által felkért külső értékelő evaluator, peer reviewer, reviewer, expert bírálat cím a MAB felkérésére külső értékelő által elkészített vélemény egy adott pályázatról a Magyar Tudományos Akadémia által odaítélt tudományos elismerés expert report / evaluation title (e.g. doctor title) CMHA az MTA levelező tagja Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences (CMHA) Cselekvési terv (lsd. intézkedési terv) Activity Plan CSc dékán a Magyar Tudományos Akadémia kanditátusa Candidate of Sciences degree (CSc) dean 12 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról 5

6 diák hitel / tandíj hitel student loan diplomás college or university graduate DLA a művészeti mesterképzés eredményes lezárása elismeréséül szerzett cím (a felsőoktatási törvény helytelenül használja, Doctor of Liberal Arts degree (D.L.A.) hiszen a latin artes liberales, a művészetek mellett az irodalmat, filozófiát, stb. is tartalmazta és az angolban ma is így értik) docens associate professor (U.S.) reader (U.K.) doctor universitatis doktorandusz Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) doktori értekezés / mestermunka doktori fokozat dr. univ., kis doktori, 1993 előtt az egyetemeken szerezhető cím a doktori- illetve mesterképzésben részt vevő hallgató, akit a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek, és kötelezettségek terhelnek 13 a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt a doktori fokozatszerzési eljárás során bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes 14 ; mesterképzésnél: művészeti alkotás a doktori tanács által odaítélhető fokozat, mely megszerzésének feltételeit a felsőoktatási törvény keretein belül az egyetem a doktori szabályzatban állapítja meg. a doktori fokozat egyetemi szervezett képzésben való részvétel, illetve egyéni felkészülés alapján doktori fokozatszerzési eljárás keretében szerezhető meg 15 doctor universitatis, dr. univ. Ph.D./ D.L.A. student National Union of Ph.D. Students (DOSz) Dissertation /D.L.A. master project doctorate, Ph.D. degree 13 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 14 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 15 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 6

7 doktori iskola (mester iskola) egyetemen a MAB jóváhagyásával működő, az egyetem különböző szervezeti egységeit átfogó olyan oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat elnyerésére felkészítő képzés folyik. A doktori iskolában közreműködhet más felsőoktatási intézmény vagy az intézményen kívüli kutatóintézet is. Az egyetemeken tudományáganként (művészeti területenként) legfeljebb egy doktori iskola működhet 16. A MAB művészeti áganként engedélyez egy-egy doktori iskolát. doctoral school doktori iskola tanácsa doktori képzés a doktori iskola tagjai (tanárai) a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel 17 egyetem által végzett, doktoranduszhallgatói jogviszonyt eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamú posztgraduális szintű képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. A doktori képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely magában foglalja az egyetem doktori szabályzatában előírt kötelezettségek teljesítését, így a doktori szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes letételét is. 18 azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket a doktori iskola vezetőjének javaslatára, az egyetemi / kari doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátásara 19 doctoral school council doctoral education, Ph.D. training members of the doctoral school /2000. (XI.29.) Kormány rendelet Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 18 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 19 a MAB 2000/10/IV. sz. határozata az ideiglenes akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációjának eljárásáról 7

8 doktori (PhD) program, Ph.D. program ld. akkreditált - - doktori tanács a doktori képzés szerzésére és a fokozat doctoral council odaítélésére az egyetemi tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés tekintetében döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is 20 doktori téma olyan kutatási terület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz témavezető irányításával elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés (alkotás, munka) formájában bizonyosságot tegyen 21 Ph.D. research topic or D.L.A. master project topic doktori tézisek tudományos nyilvánosság számra készülő, összefoglaló jellegű cikk, amely a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a nemzetközileg elfogadott tudományos fokozat megszerzésére. A tézisek a magyar és angol (és más az adott tudományág sajátosságainak megfelelő nyelven) készülnek. A tézisek nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem és az oktatási Minisztérium gondoskodik 22 dissertation abstract doktori védés defense of Ph.D. / D.L.A. dissertation or master project 20 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 21 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 22 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 8

9 doktorjelölt / mesterjelölt a doktori tanulmányait befejezett személy, aki a doktori (mester) fokozat megszerzésére irányuló eljárás alatt áll. Nem doktorandusz, nem áll hallgatói jogviszonyban 23 Ph.D. / D.L.A. Candidate DSc ECTS egyenértékűség a Magyar Tudományos Akadémia által korábban adott doktori fokozat, majd doktori cím európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot 24 külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint, részképzés vagy szakképzettség az Oktatási Minisztérium általi elismerése nemzetközi egyezmények alapján 25 Doctor of Sciences degree (DSc) ECTS (European Credit Transfer System) equivalency (néha: equivalence) egyetemi tanár lsd. felsőoktatási törvény 17. (4) (full) professor egyetem lsd. felsőoktatási törvény 3. university egyetemi diploma university degree (equivalent to Master s degree) egyházi főiskola, egyetem ekvivalencia, lsd. egyenértékűség elbírálás /értékelés élettelen természettudományi kollégium eljárás eljárási elvek eljárási elvek és rend egyház által felügyelt, államilag elismert felsőoktatási intézmény a MAB felkérésére szakértő értékelő vélemény készítése egy adott pályázatról a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormányrendelet szerinti csoportosítás vált fel a MAB mindenféle eljárását szabályozó előírás church(-run) college, university equivalency (of degrees) evaluation (of an application, különben:), judgment college for physical sciences and technology procedure principles, criteria principles and order of procedure 23 Kormányrendelet tervezet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 11. alatt évi LXXX. törvény, 27. fejezet alapján 9

10 eljárási rend a MAB dokumentumokban szabályozott mindenféle eljárása rules/order of procedure, procedural order előakkreditációs eljárás előmeneteli jelentés előterjeszt élő természettudományi kollégium első alapképzés első akkreditációs értékelés elutasít emlékeztető érdemi kifogás erős (a minősítési skálán, lsd. ott) a MAB akkreditációs eljárása a működési jogosultság megszerzésére irányuló kérelmek (létesíteni kívánt intézmény, kar, továbbá az indítani kívánt alapképzési szakok) véleményezése valamint a doktori iskolák jóváhagyása során 26 a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormány rendelet szerinti csoportosítás vált fel alapképzési szakon az első egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amelyre a hallgató a felvételi eljárás során először nyer felvételt és létesít hallgatói jogviszonyt a felsőoktatási törvényben foglaltak szerint, beiratkozással. A hallgató az első felvételi eljárás során a vonatkozó jogszabályok szerint kétszakos képzésre is nyerhet felvételt. A hallgató és a képzés támogatásának részletes szabályait a végzettség és a szakképzettség megszerzése előtti szakváltás, illetve a kétszakos képzés esetében a Kormány rendeletben határozza meg preliminary accreditation procedure progress report submit, present, put (a resolution) before (a meeting) college for life sciences first undergraduate education first round of accreditation reject, decline memo, memorandum (of a meeting) appropriate objection strong /2000. (XI.29.) Kormány rendelet

11 értékelési szempontok evaluation criteria értékelő szerv evaluating agency értékítéleti függvény value-judgment function esti képzés evening study (intézményi) éves jelentés a felsőoktatási törvény 59. -ában meghatározott, a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítása keretében évenként elkészített dokumentum annual quality report (of HEI) FEFA Felsőoktatási Fejlesztési Alap Higher Education Development Fund (FEFA) (intézmény)fejlesztési terv (IDP; pl. világbanki pályázatoknál), vö. intézkedési terv feladatkör felelős (személy) felfüggesztés (a diploma kiadás jogának) felhasználó felkér (bírálatra) felkészítő ülés a MAB Titkársága által szervezett, a látogató bizottság elnöke által vezetett, intézményi látogatást előkészítő ülés (institutional) development (also: activity) plan (IDP) scope of authority, duties person responsible suspension (of right to issue degrees) stakeholder, user call upon; offer to evaluate (a position) briefing felsőfokú végzettség (holding a) college or university degree felsőfokú végzettséggel rendelkező személy felsőfokú végzettséget adó/ nem-adó szak college or university graduate degree / nondegree program 11

12 felsőoktatás higher education (HE) Felsőoktatásért és tudományos ügyekért felelős helyettes államtitkár Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) Felsőoktatási Fejlesztési Programok Irodája (FFPI) felsőoktatási intézmény (FOI) Felsőoktatási Szövetsége(ek) (FSZek) Felsőoktatási Integrációs Bizottság Felsőoktatási Reform Projekt felsőoktatási törvény felszólamlás felvételi követelmények felvételi vizsga A felsőoktatási törvény ában meghatározott szervezet Deputy State Secretary for Higher Education and Research Higher Education and Research Council (FTT) Office for Higher Education Development Programs (FFPI) higher education institution (HEI) Higher Education Association(s) (HEA(s)) Higher Education Integration Committee Higher Education Reform Project (HERP) Higher Education Act complaint, objection entrance requirements entrance examination maintainer fenntartó FFK Főiskolai Főigazgatók Konferenciája Hungarian College Directors Conference (FFK) 12

13 FFPI Felsőoktatási Fejlesztési Program Iroda Office for Higher Education Development Programs figyelembevétel taking into consideration fizetés nélküli szabadság leave without pay FOI felsőoktatási intézmény higher education institution (often abbrev. HEI) fokozat degree (e.g. Ph.D. degree) főfoglalkozású alkalmazott full-time employee főfoglalkozású oktató full-time instructor főiskola college főiskolai diploma college degree (equivalent to Bachelor s degree) (főiskolai) főigazgató general director (of a college) Főiskolai Főigazgatók Konferenciája (FFK) FTT gazdasági igazgató globalizáció gyakorló üzemek / gazdaságok habilitált hallgató hallgató/oktató arány hallgatói értékelés Felsőoktatási és Tudományos Tanács A felsőoktatási törvény ában meghatározott szervezet országhatárokon átnyúló technológia, gazdaság, kereskedelem, tudás, emberek, értékek és eszmék (Knight & de Wit, 1997) Hungarian Conference of College Directors (FFK) Higher Education and Research Council (FTT) financial director globalization practice facilities /farms, workshops habilitated student student/teacher ratio student evaluation 13

14 hallgatói férőhely student places hallgatói jogviszony student status hallgatói óraszám hours required for study (for students) határozati javaslat draft resolution határozatképes having a quorum (külföldi diploma) honosítás a készülő külföldi tanulmányok elismeréséről szóló törvény hatálybalépéséig nostrification (of foreign diploma) a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartózó, külföldi oklevél és esetleg további tanulmányok elvégzése alapján kiadott hazai oklevél elismerést célzó eljárás HÖK Hallgatói Önkormányzat Student Union HÖOK hozzáadott érték infrastruktúra integráció interdiszciplináris (általános fogalom), vö. multi- és transdiszciplináris internacionalizáció Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a globalizálásra válaszként, a felsőoktatási intézmények oktatásának, kutatásának és szolgáltatásának nemzetközi is interkulturális vetülete (Knight, 1994) National Union of Students in Hungary (HÖOK) added value physical resources and services/ facilities and equipment, néha: infrastructure integration interdisciplinary internationalization 14

15 intézkedési terv a MAB 1999/5/V/1.sz. határozata action plan értelmében amennyiben egy felsőoktatási intézmény, illetve kar fenntartására, illetve valamely szak működtetésére nincsenek meg a MAB vonatkozó követelményrendszerének előírt minimális feltételei, azonban valószínűsíthető, hogy meghatározott időn belül a feltételek teljesítése megvalósítható, akkor a MAB az érintett szakbizottság(ok) (2001-től bizottságok) és a kollégium(ok) (2001-től tudományterületi szakbizottságok) véleményének figyelembevételével mérlegeli azt, hogy egy ún. intézkedési terv előírásával segítse az intézményt. Az intézkedési terv tartalmazza a MAB követelményeinek teljesítésére vonatkozó és az intézmény vezetése által vállalt feladatok határidőre történő elvégzését intézmény kódja az általános elfogadott, az intézmény neve alapján képzett ismert rövidítés institution letter code intézmény vezetője head of institution Intézményfejlesztési Iroda intézményfejlesztési terv (IDP) intézményi akkreditáció ld. intézményi akkreditációs eljárás intézményi akkreditációs eljárás rendszeresen, de legalább nyolcévenként lefolytatott akkreditációs eljárás, melynek keretében intézmény-akkreditáció és program-akkreditáció folyik. Az intézményi akkreditációs eljárás eredménye az intézmény, az intézmény karainak és az intézményben folyó képzések, továbbá egyetemen a doktori iskolák akkreditációs minősítése 27 Institution Development Office / Group Institutional Development Plan (IDP) institutional accreditation institutional accreditation procedure /2000. (XI.29.) Kormány rendelet

16 intézményi szakbizottság 2001 előtt: az intézményi akkreditációs eljárásban a MAB egy-egy látogató bizottsági jelentését és az intézmény minőségét vizsgáló ad hoc bizottság, mely véleményét a MAB plénuma elé terjesztette től ad hoc bizottságokat veszik át ezt a szerepet intézményi tanács intézményi vezetés irányító testületek javaslattevő véleményezés javasol jegyzőkönyv (intézményi) jelentés tervezet jóváhagyás kapcsolattartó (személy) kar képesítés képesítési követelmények képzés és kutatás képzési forma, lsd. tagozat a felsőoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási szervezeti egysége, amely a törvényben biztosított hatáskörében eljárva egy vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó felsőfokú képzés feladatainak ellátását szervezi és biztosítja 28 szakonként meghatározott, kormányrendeletben szabályozott követelmények melynek való megfelelés az egyik alapvető kritérium az akkreditáció elnyeréséhez expert committee for institutional accreditation (ECI) institution senate institutional governance governing bodies recommendation, proposal propose minutes, (official) report draft institutional quality report approval contact person faculty or school qualification, academic training/degree (national) qualification requirements (similar to Programme specifications in the U.K.) training and research évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 16

17 képzési normatíva normative funding for training képzési szint alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 29 level of training kérelem ( pl. szakindítási) (támogatási) keretmegállapodás két szakon történő képzés kiegészítő alapképzés kihelyezett képzés, lsd. székhelyen kívüli képzés kiszolgáló egységek kiváló (a minősítési skálán. lsd. ott) klinika kollégium (mint diákszállás) kollégium (mint szervezeti egység) kollégiumi elnök kontakt óra ld. tanóra a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés 30 a MAB szakbizottságainak 2000-ig használt, megfelelő tudományágak csoportosítása, melyet a 169/2000 (IX.29) Kormány rendelet szerinti csoportosítás vált fel application (for launching a new degree program) framework (grant) agreement double major complementary undergraduate education off-site training administration and service units excellent (korábban: exceptional) university hospital dormitory (U.S.) hall of residence (U.K.) college college chair contact hours /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 32. (k) alatt évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 17

18 konzultáció egyik részoktatási forma a kihelyezett, consultation székhelyen kívüli képzésben, távoktatásban költségtérítés (ld. a felsőoktatási intézmény által megállapított tuition tandíj) mértékű, a képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is szolgáló) valamennyi költség, amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli 31 költségtérítéses hallgató student paying tuition költségtérítéses képzés full-tuition training könyvtári létesítmények library facilities kötelező tárgy required subject kötelezően választható (tárgy) követelmény (megfelel a -nek) közalkalmazott közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottinak megfelelő jogviszonyban álló közbülső eljárás közös képzés az intézmény nyolcévenként esedékes akkreditációs eljárásai közé beiktatható akkreditációs részeljárás. Közbülső eljárás lefolytatására kerül sor, ha a szakindítási előakkreditáció vagy programakkreditáció illetve a doktori iskolák előakkreditációja, illetve akkreditációja határozott időre szól 32 a felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár két szakos képzés. A hallgató mindkét intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, a két szak tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítéséről külön-külön oklevelet kap. 33 elective subject within required group requirement, standard (comply with ) public servant public servant status equivalent to public servant status monitoring procedure joint educational program évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E /2000. (XI.29.) Kormány rendelet évi, többször módosított LXXX. törvény, 124/E 18

19 köztisztviselői jogviszony civil servant status kredit a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka credits, credit points mértékegysége, az összes hallgatói tanulmányi munkaidővel arányos relatív mérőszám; nemzetközi konvenciónak megfelelően 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek 34 kredit érték credit-value kredit rendszer a 200/2000. (XI. 29.) Kormányrendeletben credit system meghatározott, tanulmányi egységeket szabályozó rendszer kritériumok (vö. a minimum szint ismérvei criteria sztandardok) küldetés és célkitűzések az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak mission and objectives küldetésnyilatkozat Külső Minőségbiztosító Szervezet (vö. belső minőségbiztosítás) külső tag (vö. belső tag) (minőségi) küszöbérték látogatás Látogató Bizottság (vö. bíráló) LB, lsd. látogató bizottság MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) a MAB Akkreditációs Útmutatójában az intézményi önértékelés részeként kért fejezet arról, hogy mit tekint az intézmény fő feladatának, illetve az intézmény jövőképe és a hozzávezető tervei a minősítés tárgyát képező felsőoktatási intézménytől független szervezet, melynek főtevékenysége a felsőoktatási intézmények és/vagy azok tevékenységeinek rendszeres minősítése a MAB által felkért ad hoc bizottság, melynek feladata egy intézmény helyszínen való vizsgálata annak önértékelése alapján mission statement External Quality Assurance Agency (EQAagency) external member (quality) threshold visit visiting committee, expert committee, peer reviewers VC (visiting committee or team) the HAC (Hungarian Accreditation Committee) /2000. (XI.29.) Kormány rendelet 11. alatt 19

20 contest a HAC decision a MAB állásfoglalásának megtámadása a MAB elvi állásfoglalása a MAB eljárási és követelményrend-szere MAB elnök a MAB összetétele a MAB testülete a MAB tiszteletbeli elnöke a MAB titkársága Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Közlöny Magyar Rektori Konferencia megfelelő (a minősítési skálán, lsd. ott) MEIK a MAB nyilvánosságra hozott, főbb tevékenységeit szabályozó eljárásai és követelményeinek összessége Magyar Ekvivalencia és Információs Központ the HAC s decision in principle the HAC s standards and procedures HAC President the HAC membership the HAC (membership) the HAC s honorary president the HAC Secretariat Hungarian Accreditation Committee Hungarian Official Gazette Hungarian Rectors Conference satisfactory (korábban: adequate) Hungarian Equivalency and Information Center part-time instructor measurable item mellékfoglalkozású oktató mérhető tulajdonság MERSZ Művészeti Egyetemek Rektori Széke Chair of Art University mérték mesterfokozat lsd. DLA Rectors (MERSZ) measure Doctor of Liberal Arts 20

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

47/2001. (XII. 29.) OM rendelet

47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna Historian of Hungarian law, professor, council representative of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). Scholar of legal and constitutional history. Dean of the

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) KORMÁNYRENDELET A DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRŐL I. FEJEZET

51/2001. (IV. 3.) KORMÁNYRENDELET A DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRŐL I. FEJEZET 51/2001. (IV. 3.) KORMÁNYRENDELET A DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRŐL A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19.

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19. A Smart Systems Integration Erasmus Mundus mesterképzés programjának összehasonlítása a BME villamosmérnöki szakának Mikro- és nanoelektronika MSc specializációjával Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Jogsegély- szolgálat Gyakran ismételt kérdések

Jogsegély- szolgálat Gyakran ismételt kérdések Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogsegély- szolgálat Gyakran ismételt kérdések Összeállította: dr. Fazekas Kornél Sándor Dátum: 2015. november 26. 1. Mely szabályok vonatkoznak a doktori képzésre? A

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ

A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ 2011/9/III.a sz. MAB határozat ELJÁRÁSREND A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. TÖRVÉNYI HÁTTÉR III. A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI IV. AZ AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya Curriculum Vitae Personal Data Horváth, Orsolya Name PhD Title F Gender 1976 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) horvath.orsolya@kre.hu Emailaddress(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Doktori Tanács

Országos Doktori Tanács Országos Doktori Tanács 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. http://www.doktori.hu/ Dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár részére Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben