Local Implementation Plan Helyi Akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Local Implementation Plan Helyi Akcióterv"

Átírás

1 Local Implementation Plan Helyi Akcióterv Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Helyzetfelmérés és hosszútávú stratégiák a pozitív diszkrimináció jegyében... 5 Zugló, az idősbarát kerület... 5 Virágzó kulturális élet... 5 Gondoskodó környezet és biztonság... 6 Közösségépítés... 7 Idősek Klubjai... 7 Ép testben ép lélek sport, testmozgás... 7 Idősbarát politika... 8 Policy ajánlások a pilot projekt sürgető tényei, SWOT analysis A probléma...10 A problémához kapcsolódó meglévő erősségek...10 A problémához kapcsolódó meglévő gyengeségek...10 Ajánlások a probléma megoldására, enyhítésére...10 Jogi környezet...12 A Program elkészítésére vonatkozó részletes szabályok:...13 További főbb kapcsolódó jogszabályok...13 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása...14 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal...15 Pilot projektek és jó megoldások a Silver City partnerhálózatból Galaţi...16 Burgas...16 Treviso...16 Zagreb...17 Maribor...17 Silver City pilot projekt Zuglóban A helyi akcióterv helyi célcsoportjai oldal

3 A lokális akcióterv gazdasági környezete...19 Monitoring és követhetőség...19 Akcióterv oldal

4 Bevezetés A Local Implementation Plan dokumentum a Silver City projekt egyik részdokumentuma. A projekt szakmai partnerei által meghatározott formai és tartalmi elemek segítségével segíti a nemzetközi projekt sikerességét. A tanulmány részletesen elemzi Zugló kerület idősbarát lehetőségeit és politikáját, az ebbe teljes mértékben illeszkedő Silver City pilot projektet és környezetét. Zugló idősbarát politikája (elderly friendly policy) következetesen és számos területen érvényesül: egészségügyi szolgáltatások, kulturális élet, közösségépítés, önkéntesség növelése, biztonság növelése, sport támogatása. Az idősek kerületükkel való elégedettsége világosan mérhető, a projekt korábbi tanulmányaiban az attitűdök és motivációk részletesen felmérésre, feldolgozásra és bemutatásra kerültek. A pilot projekt a Silver City projekt előzetes, reprezentatív adatfelvételen alapuló adataira és specialista nemzetközi és hazai szakemberek véleményére alapozottan került kialakításra. Mind a kerület eddigi kiterjedt szakmai munkásságából, mind pedig a primer kvalitatív és kvantitatív felmérések egyértelműen kijelöltek a legtöbb kedvező hatással járó pilot projekt irányát: egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol komplex tudásmegosztás, közösségépítés, önkéntességfejlesztés és esetleges munkaerőpiaci reintegráció zajolhat. Az irány szervesen illeszkedik Zugló eddigi idősbarát politikájába, a különböző lehetőségek és programok egymás erősítik. A pilot projektnek két fő területe van: a közösségi színtér létrehozása illetve a színtér életre keltése, idősek bevonzása és lehetőségeik megnövelése. Az előzetes felmérések és egyeztetések alapján három fő területet sikerült klaszterezni, a pilot projekt mindhárom területen erőteljes válaszokat ad. A pilot projekt ennek érdekében rendkívül tartalomgazdag elképzelésekkel indul el. Nagyon összetett, sokszínű, mind gyakorlati, mind ismeretterjesztő jellegű előadások, tanfolyamok, tudásátadások és megosztások sora indul el a pilot projekt keretén belül. A pilot projekt kulcselemei: Információs Pont, Silver Akadémia, önkéntes és szakmai tanfolyamok, Szomszédsági Önkéntesek toborzása, Szívességbank adatbázis. A pilot projekt szervesen illeszkedik Zugló rövid- és hosszútávú idősbarát politikájába, eredményei multiplikátor jelleggel fognak érvényesülni. 4. oldal

5 Helyzetfelmérés és hosszútávú stratégiák a pozitív diszkrimináció jegyében Zugló, az idősbarát kerület Zugló Budapest főváros közepes méretű kerülete, területe 18,15 km², több mint ember otthona. Számos olyan középületet találunk itt, melyek országos kulturális, sportcélú feladatot látnak el. A belvároshoz viszonylag közel található. Nagy része zöldövezet, ezért nevezik Pest tüdejének is, négyzetméter zöldfelület található területén, beleértve a város egyik legnagyobb parkját, a Városligetet is. Városrészei: Alsórákos, Herminamező, Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr, Városliget. Zugló lakosságának mintegy 40%-a nyugdíjas korú. Zuglóban a 60 év feletti állampolgárok száma fő, az idős személyek nemek szerinti megoszlására a 2/3 nő ( fő) és az 1/3 férfi ( fő) a jellemző ben Zuglóban fő részesült nyugdíjban, járadékban és nyugdíjszerű rendszeres ellátásban, míg a év novemberi állománystatisztika alapján fő. A kerület lakónépességéhez viszonyítva a évben 32%, évben 29%. Zuglóban a nyugellátásokban részesülő személyek teljes ellátásának átlaga Ft/fő. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító, jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére nyújtott rendszeres támogatás. A támogatás a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére állapítható meg. A támogatásban a évben 36 fő részesült. A és az azt megelőző évekhez viszonyítva a támogatásban részesülők számában számottevő változás nem következett be. A nyugdíj mellett munkát végző idős népesség aránya Magyarországon (3%), Budapesten e mutató az országos értéknek több mint duplája (7%), de elmarad az EU-15-ök átlagától (8%). Az idősek foglalkoztatása a fővárosban a pénzügyi és kereskedelmi területen jelentős. A munkaerő-piaci részvétel tekintetében nem csak a 60 éven felüli korosztály mondható problematikusnak, hanem az idősödő (50-60 év körüli), még aktív korú korosztályoké is. Erre utal, hogy a fővárosi regisztrált álláskeresők év decemberi értékek szerint 27%-a az 50 év feletti, 14%-a az 55 év feletti korosztályba tartozott. A pénzbeli ellátások, a szociális pályázati bérlakáshoz jutás során pozitív diszkriminációval segítik a célcsoporthoz tartozókat, a képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletekkel. A közszolgáltatások szervezése során is érvényesül az előnyben részesítés (például a rászoruló, beteg idős személyek szállítását a háziorvosi javaslat alapján az egészségügyi szolgálat saját gépjárművével oldja meg). Az adózók abszolút száma fő volt a kerületben; ehhez viszonyítva nagyon magas, fő az öregségi nyugdíjban részesülők száma. A korhatár alatti ellátásban 1651 fő, rokkantsági és rehabilitációs ellátásban fő részesül. Virágzó kulturális élet A kulturális, közművelődési szolgáltatások egy része kerület minden állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az idősek többségének a kultúrára, szórakozásra már nagyon kevés pénze jut. A magas gyógyszerkiadásaik miatt nemigen gondolnak szórakozásra. Igyekeznek kihasználni az egyesületek, idős klubok adta lehetőségeket, ahol ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen jutnak kulturális és szórakozási lehetőséghez. 5. oldal

6 Az önkormányzat minden évben különös hangsúlyt fektet a helyi közösséget megmozgató, összekovácsoló, a kerület nagyságához igazodó, fesztivál-jellegű rendezvények szervezésére. A kerület változatos kulturális programok szervezésével is biztosítja a kerület lakosai számára a tartalmas együttlét, művelődés és szórakozás lehetőségét (Zuglói Filharmónia zenés koncertjei, Lipták Villa, Cserepes Ház rendezvényei). Zugló hatályos közművelődési és kulturális koncepciója alapelvként a minőséget, sokszínűséget, hozzáférhetőséget és az együttműködést nevezi meg. A Zeneház Zugló egyik büszkesége a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központi épületében működik, bázisa egy 330 férőhelyes, korszerű stúdióval és nagyzenekari hangversenyek megrendezésére alkalmas, teljesen felszerelt koncertterem. A 2001 januárjában felavatott barokk hangzású orgonájuk egyedülálló Budapesten. A Szent István Király Szimfonikus Zenekar és a Szent István Oratóriumkórus művészi értékeinek, kiemelkedő zenei nevelési tevékenységének megőrzését, továbbfejlesztését hivatott biztosítani. Az együttesek tagjai 90%-ban zuglói lakosok vagy Zuglóban dolgozók. Nagyon jelentős az együttesek közönségbázisa, minden koncertjük teltházas, több ezer embert képesek megmozdítani. A Zuglói Filharmónia programjaival a zuglói-budapesti lakosság valamennyi korosztályának a megszólítását célozza. Több mint ötven éve szerveznek igényes műsorral ifjúsági bérlet-sorozatot. Zuglón kívüli elismertségüket jól jelzi, hogy a Művészetek Palotájában rendszeresen koncerteznek világhírű művészek közreműködésével. Kisgyermekes családok részére Pastorale néven komplex művészeti sorozatot szerveztek, melyben az igényes, élő zenei ismeretterjesztésre vállalkoznak. A zuglói nyugdíjasok részére a Zeneház Nagytermében Tea-koncerteket szerveznek szombatonként. Az önkormányzat támogatásával valósult meg Térzene sorozatuk, mely a tavaszi és őszi szezon jeles ingyenes kerületi kulturális eseménye januárjától Csütörtöki kamarazene címmel új program indult, mely a Filharmónia fiatal szólistáinak, kamarazenecsoportjainak bemutatkozását segíti, és elsősorban a kerület középiskolásainak megnyerését célozza közönségként. Gondoskodó környezet és biztonság Az idősek biztonságának két meghatározó eleme az otthonuk védelme, a lakásbetörések megelőzése, a 60 év felettiek áldozattá válásának elkerülése. Az idős állampolgárok a bűnelkövetések szempontjából fokozott veszélynek kitett csoport. Kevés ismerettel rendelkeznek a potenciális veszélyeket illetően. Feladat az idősek részére az áldozattá válás megelőzését szolgáló ismeretek terjesztése, felhívni a figyelmüket a fokozottan veszélyeztető bűncselekmények jellegére, részükre figyelemkeltő előadások, ismeretterjesztő anyagok minél szélesebb körben történő eljuttatása. Ezért fontos a személyes biztonság, a saját tulajdonuk védelmében történő segítségnyújtás. A TÁMOP-5.6.1/C kódszámú Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés program keretén belül kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre, és az ő felkészítésükre, hogy ne válhassanak bűnelkövetés áldozatává. A program ismeretterjesztő előadásokat tartalmaz, jogi és biztonságtechnikai tanácsadást biztosít, pszichológus segítségével segít a trauma feldolgozásában, valamint az önvédelem verbális és fizikai alapfogásaira is megtanítja az időseket. Az Önkormányzat a nyugdíjasok biztonságérzetének további javítása érdekében több eszközzel is igyekszik segíteni a kerületben élők áldozattá válásának megelőzését. A bűncselekmények megelőzéséhez és otthonaink biztonságának fejlesztéséhez kiváló eszköz a mechanikus behatolás gátló eszközök ajtóra történő felszerelése. Otthonunk Biztonságáért elnevezésű pályázat keretében a nyugellátásban részesülő zuglói lakosok hevederzárak térítésmentesen történő felszerelésére jelentkezhettek. (Összesen 81 db hevederzár került felszerelésre). 6. oldal

7 A jelenleg használatban levő zuglói térfigyelő kamerarendszer és annak folyamatos bővítése és korszerűsítése is erősíti és javítja kerület közbiztonságát és a lakosság biztonság-érzetét. Közösségépítés A közösségi élet színterei a lakóközösségek ( Virágzó Zugló program), a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. A kerület lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha a különböző tevékenységek során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük. A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média, a kerületi újság szolgál. A Liget Galéria a kortárs hazai és külföldi, elsősorban közép-európai képzőművészek színvonalas, főleg szakmai közönség által látogatott kiállítóhelye folyamatosan lehetőséget biztosít képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások bemutatására. Ezen kívül különböző koncertek, akciók, performanszok, vetítés, beszélgetések szerepelnek a programkínálatában. Idősek Klubjai Az önkormányzat a nappali ellátás keretében (idősek klubja) is szervezi a klubtagok részére a programokat. Az Idősek Klubjai folyamatosan gondoskodnak a klubtagok hasznos időtöltéséről, szórakozásáról, magányuk oldásáról, társas kapcsolatok alakulásáról. A programok összeállításánál figyelembe veszik az idősek érdeklődési körét, az igényeit. Népszerűek az irodalmi órák, verses délutánok megtartása, filmvetítés, zenehallgatás. A klubtagok szeretnek kártyázni, társasjátékot játszani, és kreatív foglalkozásokon részt venni. Közkedvelt a színházak, múzeumok látogatása. Sokszor adódik alkalom zenés összejövetelek szervezésére, ezt különösen szeretik a klubtagok. A Polgármesteri Hivatal is több alkalommal biztosított ingyenes színház és koncertjegyet a klubtagoknak, akik tekintélyes létszámmal vettek részt ezeken az eseményeken. A különböző rendezvényeken, amelyeket a Polgármesteri Hivatal rendez, mindig nagy az érdeklődés, és sok a résztvevő. Az idősek számára szervezett Tea-koncert sorozatokon sokan vesznek részt. A koncert 10 forintos jeggyel látogatható. Az előadást követően alkalom nyílik beszélgetésre, találkozásra sütemény és tea mellett. Az egyre növekvő nézőszám bizonyítja, hogy nagy igény van a kulturális és egyben közösségteremtő rendezvényekre. Az önkormányzat számára fontos, hogy az idős korosztály számára a közművelődés eszközeivel az a tanulási lehetőségeket megteremtse, ezért a szellemi frissesség megőrzése érdekében új tudás megszerzése, elsajátítása érdekében a nyugdíjasok szabadegyeteme rendezvény szervezését (történelem, magyar irodalom témakörökben) támogatja. Ép testben ép lélek sport, testmozgás Zugló Önkormányzata a évben db 10 alkalmas uszodabérletet biztosított a zuglói lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok számára, amelyet a BVSC Szőnyi úti uszodájában lehet felhasználni. A bérletek kiosztása a Zuglói Sportközpont telephelyén, a Lantos Mihály Sportközpontban a készlet erejéig történt. Az ingyenes úszáslehetőség a nyugdíjasok körében nagy népszerűségnek örvend. Az Önkormányzat kiemelt fontosságú feladatnak tartja a Nordic Walking nyugdíjasok által történő elsajátítását. A nyugdíjasok hetente 3 alkalommal, foglalkozások keretében elsajátíthatják, és gyakorolhatják a Nordic Walkingot. Ez a sportolási lehetőség a nyugdíjasok részére díjtalan. 7. oldal

8 Idősbarát politika Az idősek informatikai jártasságát Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat fő körében mérte fel. A felmérés adataiból megállapítható, hogy 2008-ban a számítógépet és internetet használni tudók aránya kb. 10%, 2012-ben ez az arány 13,4 %-ra emelkedett. Az önkormányzat a digitális írni-olvasni tudás képességeinek elsajátítása érdekében a Kattints rá, Nagyi program keretében biztosítja az idősek ismereteinek bővítését. Ennek a népszerű programnak a szélesebb elérését lehetne növelni azzal, hogy önkéntes munkában középiskolás diákokat vonnának be a programba, és a helyszín pedig lehetne a nyári szünetben legtöbbször üres iskolai informatikai termek valamelyike. Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a kerületünket érintő friss hírek, információk is elérhetők. A honlapon működik e-ügyintézés is, amelynek keretében elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított, a 65 év feletti személyek ingyenesen vehetik igénybe. A BKK és a BKV járműfejlesztési akciójának eredményeként az 5-ös, és a 7-es busz vonalán is alacsonypadlós új autóbuszokat állítottak forgalomba. A helyi közszolgáltatások terén az idősek ellátása magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások a kerület minden állampolgára részére biztosítottak, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező alapszolgáltatási feladatának, és emellett önként vállalt feladatokat is biztosít. Jellemző a kerületi önkormányzati szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások személyre szabottak és egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja. A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Álláskeresési Klubja 2005 ősze óta működik, továbbra is nagyon népszerű ben is heti 3x2 órában fogadta az ügyfeleket. Az Álláskeresési Klub szolgáltatásai a következők: telefonálási lehetőség; számítógép- és Internet használat; munkavállalással kapcsolatos információk nyújtása; segítség önéletrajzírásban; egyéni konzultáció; álláslehetőségek rendelkezésre bocsátása. A meghirdetett állások több mint 75%-a online jelentkezéssel pályázható meg. A csoportszobában 2 számítógép áll rendelkezésre, amit erre a célra használhatnak a kliensek. Ez a 2 gép az átlagos fő látogatásával perc lehetőséget biztosít egy főnek az internetezésre. Az Álláskeresési Csoport egyéni és csoportos formában pályaorientációs és álláskeresési tanácsadást, pszichológusi tanácsadást, illetve egyéni mentorációban is segítséget tud nyújtani az ügyfelek számára. Az álláskeresés elengedhetetlen feltétele a számítógépes alapismeret megszerzése, erre is kidolgozott a csoport egy 10 alkalmas fejlesztő programot, ahol a jelentkezők gyakorlati tudásra tehetnek szert. Alapszintű számítástechnikai tanfolyam tematikáját az Álláskeresési Csoport 2010-ben dolgozta ki, amelynek lényege olyan szintű gyakorlati tudás átadása, hogy a kliensek merjenek a számítógép elé ülni, képesek legyenek levelek, illetve önéletrajz írására, tudják önállóan használni az internetet álláskeresés 8. oldal

9 céljából ben 30 fő, 2012-ben 20 fő végezte el a tanfolyamot, mivel a lehetőségek behatároltak egyszerre csak 4-5 személy tud a számítógép elé ülni. Ennél sokkal nagyobb az érdeklődés, így várólistát vezetnek a jelentkezőkről. Információs Klub: a rendszeres szociális segélyben részesülő kliensek számára 2011 vége óta újabb csoportfoglalkozás indult. A csoport célja a mesterséges kapcsolati háló kiterjesztése, a meglévő készségek (kommunikációs, együttműködési, kezdeményező készség) szinten tartása és a korosztályt érintő hasznos információk nyújtása interaktív formában, 5 munkacsoportban több mint 40 ügyfél vesz részt. Főbb népszerű témák: támogatási, szociális ellátási formák nyugdíj, nyugdíjas szerepek elhangzott szociális ellátások, nyugdíj információkról helyzetgyakorlatok retro kvíz közösségépítő céllal: bogrács party, szépségverseny szociális háló ismertetése kommunikáció, kapcsolatépítés karácsonyi értékek, szokások polgárőrséghez látogatás, áldozatvédelmi előadás adózás. Ezen felül filmklub is működik, 8-12 fő részvételével havonta, ahol munkanélküliséghez, szociális témakörökhöz kapcsolható filmek vetítésére kerül sor az ügyfelek számára, melyet a film megvitatása, saját tapasztalatok, vélemények megbeszélése követ. 9. oldal

10 Policy ajánlások a pilot projekt sürgető tényei, SWOT analysis A probléma az idősek demográfiai és társadalmi kihívása európai és hazai szinten is kiemelkedően fontos terület ez a kihívás kerületi szinten is erőteljesen megjelenik (a lakosság 40%-a nyugdíjas) A problémához kapcsolódó meglévő erősségek az itt lakók szeretik Zuglót. Mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív adatfelvétel eredményei egyértelműen kimutatják, hogy az itt lakók szeretnek itt élni, itt is szeretnének élni a továbbiakban is, büszkék a kerületükre, kulturális és zöld jellegére, ékszerdoboz mivoltára. A lokálpatriotizmus jó alapja az önkéntes tevékenységeknek és mozgalmaknak az adatközlők kifejezetten elégedettek a kerület szolgáltatásaival. Elégedettek a tömegközlekedéssel, az egészségügyi szolgáltatásokkal és a kulturális lehetőségekkel is. Apróbb kritikai észrevételeket megfogalmaznak, de az alap hangulat és irány erőteljesen pozitív. A problémához kapcsolódó meglévő gyengeségek A kerületben lakó idősek biztonságérzete alacsony (hasonlóan az ország más területein lakókhoz). A félelemérzet köthető a korhoz és a kiszolgáltatottsághoz is, de bizonyos helyszínek (éjjel-nappali boltok, szűk, kikerülhetetlen aluljárók, hajléktalanok) valós erővel töltik el bizonytalansággal az arra járókat. Biztató jel, hogy a félelemérzet csak bizonyos, körülhatárolható helyszínekhez kötődik, illetve hogy az Önkormányzat idén biztonságnövelő akciókat indított el, legtöbb esetben pont a kutatatás során megnevezett helyszíneken. Mind a kérdőíves kutatás, mind pedig a fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült, hogy a zuglói idősek jelentős része információszegénységben szenved. Sok esetben olyan programokat, kedvezményeket igényeltek, melyek több éve létező eljárások, és a beszélgetés során egymástól értesültek a lehetőségekről. A célcsoport túlnyomó többsége elhagyja magát, nem fordít elegendő figyelmet szellemi és fizikai aktivitásának megőrzésére Az önkéntes aktivitás szintje alacsony A gyenge kötések erőssége alacsony Ajánlások a probléma megoldására, enyhítésére A helyzetelemzés és a különböző adatok feldolgozása után az ajánlásokat három fő irányba csoportosíthatjuk: Adjuk vissza a délutánt az időseknek: mind a kvalitatív, mind a kvantitatív eredmények arra mutatnak, hogy az idősek túlnyomó többsége elzárkózva, magányosan él. Személyes beszámolók leírják, hogy délelőtt elintézik az elintézendő ügyeket, hazatérnek, és másnapig már nem mozdulnak ki programok, illetve a biztonságérzet hiánya miatt. Az egyik legerőteljesebben megjelenő igény a társaságra, a közösségre irányul, a magányosan töltött délutánok helyett aktív programok lennének üdvösebbek. A közösségi élet mellett az egészségtudatosság növelése lehetne a programszervezések egyik stratégiai iránya, ilyen programja már van Zuglónak (uszoda program, Zuglókártya kedvezmények fittness terembe stb.) Láthattuk, hogy a célcsopoort körében egyelőre alacsony a könnyű fizikai testmozgások megbecsülésének mértéke. Nem 10. oldal

11 lenne haszontalan a tudatosabb étkezést propagáló kampány és programok indítása sem. Ezek mind jól illenének a délutáni idősávba. Közösségi tér és aktivitások: a kutatás alapján a legnagyobb igény még több közösségi térre van, olyan térre, ahol az idősek találkozhatnak egymással, programokban vehetnek részt, illetve tanulhatnak. Tanfolyamokon a célcsoport túlnyomó többsége vett már részt, és egy tanfolyam nem csak a tudás bővítésében segítene, hanem az önértékelés és önbizalom terén is nagyon hasznos lenne. Legnagyobb igény a nyelvi és számítástechnikai képzésekre mutatkozik, főleg az első kiemelt korcsoportban. Mind a célcsoport, mind a szakma oldaláról egyértelmű igény mutatkozik erre. A tanfolyamok a munkaerőpiaci reintegrációt és megtartást is támogatnák, ez egyelőre nagyon alacsony mértékű. Végül, de nem utolsó sorban egy ilyen központ az önkéntes tevékenységek és munkák bázisa is lehetne. Itt is nagy szükség van a célcsoport körében a motiváció növelésére és a társadalmi hasznosság tudatosítására és szerepének megvilágítására az egyén életkörülményeinek növelésében. Információszegénység megszüntetése: bár számos kommunikációs csatornát használnak, mégis alapvető, rájuk vonatkozó információkról, kedvezményekről, lehetőségekről sem tud a célcsoport nagy része. A kiválasztott pilot projekt mindhárom területen válaszokat ad. 11. oldal

12 A Helyi Akcióterv jogi környezete Jogi környezet 1. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelt figyelemmel es felelősséggel, a mindenkit, így az idős embereket is, megillető alapvető jogok sajátosságaihoz illeszkedő szemlélettel és eszközrendszerrel, a közel két évtizedes alkotmánybírósági gyakorlat felhasználásával, tisztán alapjogi érvrendszerrel látja el e jogok védelmet Az élethez es az emberi méltósághoz való jog 1.2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma es az esélyegyenlőség biztosítása 1.3. A szociális biztonsághoz, egészségügyi ellátás (biztonság es gondoskodás): Alkotmány 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi es lelki egészséghez. Alkotmány 70/E. (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. 2. Jogbiztonság jogtudatosítás, a megfelelő tájékoztatás: szakemberek és hatóságok, illetve általában a társadalom, média szerepe. 3. Állami eszközök minimumstandardok. A biztonság mint az idősügy indikátora: komplex idősügyi és foglalkoztatáspolitikai kérdés a munkavállaló öregségi és rokkantnyugdíjas helyzete; nyugdíjrendszer és közbiztonság tartozik ide. 4. Az ombudsman közvetítő szerepe. Nyilvánosság és befogadó társadalom: Az idős emberek jogait, azok védelmet érintő ágazatok közül kiemelkedik a gondozói, képviselői kör szférája. 5. Együttműködés. Az emberi méltóság fokozott védelme, együttműködésben az idősügyi szervezetekkel: ehhez segítséget nyújt Idősügyi Nemzeti Stratégia programja. A zuglói önkormányzat idősbarát politikáját (és ezen belül a Silver City kezdeményezést) a legmagasabb szintű törvényi háttér támogatja. Magyarország Alaptörvénye is kimondja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket. A kerületben a törvényi szabályozásnak is megfelelően esélyegyenlőségi program készült és kerül kivitelezésre. A vonatkozó fejezetben részletesen leírtuk Zugló idősbarát jellegét és politikáját, az alábbiakban ennek az idősbarát környezetnek tágabb és szűkebb jogi környezetét soroljuk fel. Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség fejezetének XV. cikke kimondja: (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket. Az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (1) bekezdése kimondja, hogy a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A jogszabály 31. (2) bekezdése szerint, a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékossággal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program 12. oldal

13 és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. A jogszabály 31. (3) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. (4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A Program elfogadása abból a szempontból is kiemelt fontosságú, hogy július 1-jét követően települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A Program elkészítésére vonatkozó részletes szabályok: a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezik. További főbb kapcsolódó jogszabályok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.) Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. törvény 13. oldal

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet és A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. Az önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás formáit, Idős, fogyatékos személyek személyi térítési díját, az ellátások igénybevételének módját, megszüntetés eseteit, a személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit tartalmazza. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérét költségalapon szabályozza. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról Az önkormányzat tulajdonában álló lakások kivéve a költségalapú lakásokat - lakbérét szabályozza. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról. Az önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti jogának elnyerését. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól. Az Szt. vonatko- 14. oldal

15 zó felhatalmazásai alapján szabályozza az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól A Gyvt. vonatkozó felhatalmazása alapján szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, óvodáztatási támogatásra és a nem kerületi intézménybe járó gyermekek étkezési térítési díjaira vonatkozó szabályokat. Budapest-Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2005. (VII.1.) rendelete a háziorvosi körzetekről. E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest XIV. kerületben kialakított háziorvosi körzetek jellegét, az egyes körzetekhez tartozó közterületek elosztását és a fogorvosok által ellátandó lakossági létszámot. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS ) IVS felülvizsgálata Budapest főváros XIV. kerület Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja 2010 Budapest főváros XIV. kerület Szolgáltatástervezési Koncepciója Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata, 2007 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szolgáltatástervezési koncepciójának II. felülvizsgálata, 2008 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szolgáltatástervezési koncepciójának III. felülvizsgálata, 2010 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szolgáltatástervezési koncepciójának III. felülvizsgálata, 2012 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának ig terjedő időszakra szóló Gazdasági Programja Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Reform és stabilitás Budapest Főváros XIV. kerület évi költségvetése Zugló Fejlesztési Koncepció Zugló Egészségfejlesztési terve 2010 Budapest Főváros XIV. Kerület Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2011 Zugló Közlekedési koncepciója 2012 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Vagyonfejlesztési Koncepciója 2011 Zugló Polgáraiért cselekvési program Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának közfoglalkoztatási terve 2010 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának közfoglalkoztatási terve 2011 Szociális kalauz I. és II. kötet 2010 (önkormányzat által kiadott kiadvány, melynek célja, hogy a segítségre szoruló személyek tájékoztatása az önkormányzat által nyújtott ellátásokról, támogatásokról. 15. oldal

16 Pilot projektek és jó megoldások a Silver City partnerhálózatból Galaţi Galaţi-ban az önkéntesség fejlesztése áll a fókuszban. Az önkéntesség kultúrája és elfogadottsága ebbed a régióban (is) csekély, így a program igazi kihívása a programszerű megvalósítás. Kutatási eredményeik szerint az önkéntesség iránti igény fokozódik. A Galati városban lezajlott adatfelvételből az derült ki, hogy a megkérdezettek 85%-a érdekelt valamilyen önkéntes tevékenységben, vagy szeretne bekapcsolódni ilyenbe. Ez az arány magasabb, mint azoké, akik munkát keresnek (65%) A Galaţi projekt egy jó gyakorlat projekt eredményeire épül. A projekt 2011-ben indult, és szintén az önkéntesség terjesztését tűzte ki célul. Az "Együtt" nevű Alapítvány (a román Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly támogatásával) vitelezte ki a projektet. Az önkéntesség terjesztésének gondolata alapvetően a romániai idősügyi stratégián alapul, azzal harmonizál. A román Silver City projekt erőssége, hogy közelmúltbeli előzményre támaszkodik, így a program sikerének nagyobb az esélye. A projekt egy idősek klubja konstrukciót hoz létre, ahol különböző tevékenységekkel igyekeznek erősíteni a generációk közötti kapcsolatot, a hasznosság érzetét, az aktív időskort és a szellemi-fizikai frissességet. A speciálisan a célcsoportnak kifejlesztett projekt multiplikátor jellegű hozományai: növeli a fiatalok olvasási kedvét mentortevékenység jön létre a fiatalok és az idősebbek között a szépirodalommal és színházzal kapcsolatos tudás nő az önkéntes aktivitás megnövekszik különböző műhelyek jönnek létre, ahol nem csak a szellemi kihívásokat keresők találnak aktivitást, de azok is, akik például a díszleteket, ruházatokat, ékszereket stb. készítik el a drámakörök résztvevői számára. Burgas A projekt célja az ötven év felettiek üzleti vállalkozószellemének növelése mikro és középvállalkozások segítségével. A projekt célja, hogy létrejöjjön egy, az idősek vállalkozási kedvét és sikerét növelő modell. A modell kialakítása során felmérték, melyek azok az attitűdök és képességek, melyeket növelni kell ennek érdekében. A működő modell segítségével növelik az idősebbek munkaerőpiaci kompetenciáit, vállalkozási hajlandóságát. Ezzel a helyi kis- és középvállalkozások versenyképessége is növekszik, illetve az idősebbek munkaerőpiaci aktivitása kitolódik. A projekt célja, hogy a résztvevő idősek legyenek képesek egy vállalkozást megálmodni és elindítani, később működtetni. A projekt egyértelműen bátorítja az önmegvalósítást és öngondoskodást is. A projekt központja egy iroda, körülbelül húsz résztvevővel számolnak, és terveik szerint 3-4 hónap alatt már eredményeket tudnak elérni (leírt üzleti terv). Az irodában zajlanak a személyre szabott képzések és tanácsadások. Treviso A pilot projekt a helyi adatgyűjtés információra alapozva, a nemzeti szintű stratégiáknak megfelelve, a globális pénzügyi válságra adott választ keresi. Itt is a fő cél a munkaerőpiaci (újra)aktiválás. A folyamat során először feltérképezik a jelentkező önkéntesek lehetőségeit, a munkaerőpiaci potenciálokat megnövelik, illetve ezel párhuzamosan befogadó kapcsolati rendszert építenek ki, illetve kapcsolják bele ebben a 16. oldal

17 felkészített jelölteket. A program sokkal több egyszerű munkaközvetítésnél, hiszen mind a befogadó környezet, mind pedig a jövendő munkavállaló felkészítésében is aktív szerepet vállal, ezzel mind a folyamat sikerét, mind pedig fenntarthatóságát segíti. Zagreb A román projekthez hasonlóan a zágrábi is egy korábbi jó gyakorlat sikerére épít. A korábbi best practice három megyében futott (Osijek-Baranja, Virovitica-Podravina és Vukovar-Srijem). A projekt lényege az, hogy képzést nyújtanak időseknek annak érdekében, hogy más időseknek segíthessenek. A nőket nővérnek képzik (pontosabban háztartásban dolgozó gerontológusnak), a férfiakat pedig ház körüli munkák elvégzésére készítik fel. Az így felkészített időskorúan náluknál idősebb, vagy rosszabb egészségügyi állapotban lévő társaiknak tudnak értékteremtő módon segíteni. A projektnek számos előnye van, hiszen a projektben résztvevő minden személy valamilyen módon segítséget kap és ad. A zágrábi 2011-es előprojekt sikerrel zárult, harminc résztvevővel. A jelenlegi Silver City projektben a korábbi internetportállal (ezen keresztül folyt a képzés, Moj Posao a website neve), karitász szervezetekkel és a helyi önkormányzattal együttműködve ugyanezt a sikert szándékoznak megismételni. A projektben 20 embert terveznek bevonni és tudással felvértezni. Maribor Mariborban tanácsadási rendszer köti össze és célzottan megrendezett események segítik az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatrendszert, a közös kommunikációt. A munkakeresők több irányú workshop során egyéni képességeikre, erősségeikre koncentrálnak, melyek végül összegyűjtve egy karriertervben öltenek formát. A fejlesztendő területeket kompetencia-növelő tematikus képzések is kiegészítik. A munkaadóknak megrendezett fórumok bemutatják a futó senior képzéseken résztvevők erősségeit, az alkalmazásukból származó előnyöket, kedvezményeket. 17. oldal

18 Silver City pilot projekt Zuglóban Mind a kerület eddigi kiterjedt szakmai munkásságából, mind pedig a primer kvalitatív és kvantitatív felmérések egyértelműen kijelöltek a legtöbb kedvező hatással járó pilot projekt irányát: egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol komplex tudásmegosztás, közösségépítés, önkéntességfejlesztés és esetleges munkaerőpiaci reintegráció zajolhat. Az irány szervesen illeszkedik Zugló eddigi idősbarát politikájába, a különböző lehetőségek és programok egymás erősítik. A pilot projektnek két fő területe van: közösségi színtér létrehozása a színtér életre keltése, idősek bevonzása és lehetőségeik megnövelése A pilot projekt ennek érdekében rendkívül tartalomgazdag elképzelésekkel indul el. Nagyon összetett, sokszínű, mind gyakorlati, mind ismeretterjesztő jellegű előadások, tanfolyamok, tudásátadások és megosztások sora indul el a pilot projekt keretén belül. A Silver Akadémia és az Önálló idősbarát képzések részére szükséges termeket, valamint az Információs Pont helyszínét az Önkormányzat biztosítja. Információs Pont jön létre a következő feladatokkal: Érdeklődők személyes tájékoztatása a programokról, előadásokról, tanfolyamokról; Napi szintű (elektronikus) információs szolgáltatás nyújtása a helyi (zuglói) idősügyi és egyéb civil kezdeményezésekről és programokról a program honlapján (www.silvercity.eu) és Facebook oldalán melyhez az admin jogosultságot a program kommunikációs feladataiért felelős szolgáltató az Információs Pont vezetőjének rendelkezésére bocsátja. Információgyűjtés és rendszerezés, már rendelkezésre álló idősügyi programok és szolgáltatások feltárása, gyűjtése és ismertetése. Forgalmi naplók vezetése, új érdeklődők felkutatása és elérése. Lehetséges támogatói körrel való tárgyalás, illetve a központ munkájának kommunikálása. Az Információs Pontnak további feladata még a zuglói civil szervezetek által szervezett idősügyi (oktatás, önkéntesség, egészségmegőrzés, szabadidős- és sport program, stb.), valamint az idősek számára releváns egyéb programokról tájékoztatás a helyi idősek részére. Silver Akadémia című ismeretterjesztő előadássorozat indul el a Silver City programdokumentumaival összhangban megtartandó témákban. Az előadások nem csak ismeretterjesztésre, de adatgyűjtésre is szolgálnak a későbbi stratégiai fejlesztések érdekében, a helyi idősek körében kérdőíves felmérés készül igényeikről illetve geronto-edukációs témakörű meglátásaikról. Szenior önkéntes tanfolyamok indulnak. A tanfolyamok témakörei a szenior önkéntesség, a szenior közösségépítés, illetve a szeniorok oktatása geronto-andragógia témakörben. Ezek mellett szakmai nyelvi tanfolyamok is indulnak. A közösségépítés jegyében Szomszédsági Önkéntesek toborzása és bevonása is folyik majd. Az önkénteseket felkészítik az önkéntes menedzsment eszköztárára, ennek segítségével a közösségépítés aktív résztvevői lesznek majd. 18. oldal

19 Szívességbank adatbázis jön létre a zuglói idősek bevonásával. A pilot projekt keretén belül fog zajlani enek az előkészítése, az adatbázis felépítése, a hálózat kialakítása. A Szívességbank tervezett nagyobb célkitűzései, érvényesülési területei: pótnagyi szolgálat bevezetése a lakótelepen, gyerekek iskolába kísérése, idősek segítése a mindennapi teendőkben, kórházi kisegítő, vagy intézményi önkéntes munka szervezése. A helyi akcióterv helyi célcsoportjai Mint fentebb is látható, a pilot projekt nagy igényekkel és célkitűzésekkel fogalmazódott meg. Önmagában is, és a többi folyamatba való illeszkedése miatt is gyakorlatilag a kerület minden idősének szól. Egyaránt szól azoknak, akik kapcsolatokat szeretnének építeni, akik információhoz szeretnének jutni egy ilyen csatornán keresztül is (Információs Pont), de azoknak is, akik önkéntességük tudatosságát és mértékét kívánják növelni (önkéntességi tanfolyamok, aktivisták toborzása), illetve azoknak is, akik új dolgokat kívánnak megismerni (Akadémia, nyelvi tanfolyamok). A Szívességbank projektrész pedig már a teljes idős célcsoporton túlmutató, gyakorlatilag a kerület minden érdeklődő lakoság megcélzó mintaprojekt. A lokális akcióterv gazdasági környezete A pilot projekt közvetlen és szűk anyagi igényeit a Silver City projekt költségvetése fedezi. A tudatos tervezés eredményeképpen a pilot projekt ennél több erőforrást használ fel, mind az önkormányzati szakembergárda tervező- és összehangoló munkáját, a már meglévő programok képviselőinek és résztvevőinek munkáját, a támogató, már kialakított környezet fenntartási költségei. A tágabb folyamatokba való illeszkedés a pilot projekt hosszú távú fenntarthatóságát biztosító tényező. Monitoring és követhetőség A pilot projekt kialakításakor különös tekintettel voltak a mérhetőségre és a követhetőségre. A pilot projekt indikátorai a következők: Az Idősügyi Információs Pont működtetése egy fő vezető irányítása alatt helyi önkéntesek és szakmai gyakorlatos hallgatók bevonásával a Silver City Center székhelyén heti 3 alkalommal, minimum napi 4 órában. Elvégzett tevékenységéről minden hónap utolsó napjáig írásos beszámolót készít. a Silver Akadémia monitor elvárásai: min. 20 fő/előadás résztvevő, november június között 12 db előadás a szenior önkéntes tanfolyamok indikátorai: min. 5 fő/csoport időskorú résztvevő, november január között 7, valamint február-június között 7 tanfolyam, egy alkalommal legalább három tanórával. a szakmai tanfolyamok indikátorai: február-június között 6 db 20 órás nyelvi tanfolyam Szomszédsági Önkéntesek modul elvárásai: min. 10 fő Szomszédsági Önkéntes kiválasztása és felkészítése Szívességbank adatbázis és hálózat létrejötte 19. oldal

20 Akcióterv A Silver City projekt különböző szakmai dokumentumaiban az elején áttekintettük a nemzetközi és hazai trendeket az időslét területén, különös tekintettel az Európai Unióra. Ez után bemutattuk a helyi reprezentatív felmérés adatait, mely az idősek életminőségét vizsgálta Zuglóban. Ezt követően a Silver City pilot programjaként elinduló kezdeményezések megvalósulását tekintettük át. Összegzésként megállapítható, hogy a zuglói idősek sok szempontból nagyon szerencsésnek érezhetik magukat: Zugló egy kifejezetten idősbarát, jól élhető, zöld kerület, melyben nagy hagyományai vannak az idősbarát politikának. A felmérések alapján jól látszanak a nehézségek is: lélektani gátak, félelmek, információszegénység, elzárkózás, anyagi problémák stb. mind megnehezítik az élhető időskort. A zuglói idősekre fókuszáló Akcióterv jó alapokra építkezhet. A kerület infrastruktúrája, egészségügyi szolgáltatásai és életminősége nagyon kedvező (ezekkel a megkérdezettek elégedettek is). A jogi környezet szabályozott, és illeszkedik a nemzeti szintű elvárásokba is. A célcsoport tagjai mobilak, a kerületet ismerik, a mobilizáció lehetősége megvan. Számítástechnikai hasonlattal élve Zuglóban az idősügy területén a hardware adott, a szoftverre kell koncentrálni. Természetesen az infrastruktúra és az egészségügy folyamatos üzemeltetése, minőségbiztosítása nem elhanyagolható feladat. A zuglói időseket támogató Akciótervnek azonban nem erre, hanem az idősek mobilizálására, megmozgatására, felélénkítésére kell koncentrálnia. A SWOT analízis során azonosított erősségeket és gyengeségeket itt most nem soroljuk fel újra, lentebbi javaslataink azonban főleg ezekre adott válaszok. Az Akcióterv fő célja a zuglói idősek mobilizálása. A bezárkózás, az elszigetelődés és az információszegénység mind egyfelé mutatnak, mely zsákutcából két fő célra fókuszáló Akcióterv jelent kiutat: Célzott (szellemi és fizikai aktivitást segítő) programok mennyiségének bővítése ilyenek az ismeretterjesztő előadássorozatok, szakmai tanfolyamok, önképző körök, kölcsönös ismeretátadást segítő körök stb. Alapvetően ez egy top-down irányú megközelítés, mely azonban nagyban számít az aktív párbeszédre és részvételre. Önkéntesség növelése, ezzel együtt a közösség erős és gyenge kötései számának és minőségének növelése erre jók a közvetett és közvetlen szomszédságokat erősítő programok, a gondok megosztásának és közös megoldásának képessége, az önkéntesség és a civil részvétel növelése, a bottom-up önsegítő erő növelése. A két fő csapásirány mellett kiemelkedő fontosságú a kulturális értékek folyamatos őrzése, megosztása, az életminőség kulturális színvonalának egyenletes megtartása. A pilot projektekből egyértelműen kiderült, hogy az ismeretterjesztő és szakmai tanfolyamok nélkülözhetetlenek, az információmegosztás kérdésköre kritikus, és hogy az Akcióterv sikere elképzelhetetlen többfunkciós közösségi terek nélkül. 20. oldal

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 JOGSZABÁLYI KERET-ÖSSZEFOGLALÁS

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 JOGSZABÁLYI KERET-ÖSSZEFOGLALÁS TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 kódszámú projekt horizontális szempontjainak érvényesülése, az eredménytermékek létrehozása JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása

Jogszabályi keretek összefoglalása Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Balassagyarmati járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0071 Jogszabályi keretek összefoglalása - 1 - A projekthez kapcsolódó jogszabályi háttér bemutatása

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 41/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben