Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani. XV. évfolyam 192. szám április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani. XV. évfolyam 192. szám 2010. április"

Átírás

1 Hírlevél XV. évfolyam 192. szám április Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai. A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére. A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú iskolai végzettség, ECDL Start tanfolyammal egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés alapján) A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 90 óra A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei: Ismerje a közösségfejlesztés módszertanát, a közösségek elektronikus megjelenésének eszközeit, szabadon használható irodai eszközöket. Képessé váljon ezen ismeretek által helyi közösségek virtuális térben való támogatására, valamint közösségek virtuális megjelenésének segítésére, tervezésére. Ezen túl az említett ismeretek által váljon képessé az erőforráshiánnyal küzdő, közösségfejlesztéssel, közművelődéssel foglalkozó szervezetek feladataik során felmerülő informatikai problémák önálló megoldására szabadon és ingyenesen használható eszközökkel. Minőségfejlesztés a közművelődésben ingyenes tanfolyam I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél A képzés a kulturális szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében (Közm./A/14/2008.(IX.17.), Közm./I/36/2008.(IX.17.) és a felnőttképzés rendszerében (PLP 1142) akkreditált. A képzés nyilvántartási azonosítója: A tanfolyamot az alapítási és indítási engedéllyel rendelkező Budapesti Művelődési Központ együttműködő partnereként a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete szervezi. A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak közművelődési szervezetek minőségfejlesztési célú önértékelési tevékenységének megszervezésére, lebonyolítására, értékelés készítésére. A résztvevők a minőségügyi felelősi teendők ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkezzenek. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A képzésen a résztvevők minőségügyi alapismereteket sajátítanak el, megismerik a közművelődés minőségfejlesztő programját, megtanulják az önértékelést segítő eszközök alkalmazását, valamint az önértékelés kivitelezésének gyakorlati lépéseit. A képzés módszerei: szeminárium (5 óra) impulzus módszer: előadás és beszélgetés ötvözése, kerekasztal beszélgetés, tapasztalatok, elvárások megbeszélése, összegzése tréning (25 óra) kiscsoportos munka, konszenzus kialakítása, közös vázlat készítése, vita, méhkas módszer, ötletroham Oktatók: Több éves szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkező, a minőségfejlesztési rendszer kialakításában részt vett minőségügyi és közművelődési szakemberek. Kiknek ajánljuk a képzést? A képzésre elsősorban azoknak a szakembereknek a jelentkezését várjuk, akik művelődési házakban dolgoznak. Továbbá kulturális, közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek munkatársainak, az önkormányzatok kulturális, közművelődési referenseinek és minőségügyi szakembereknek ajánljuk. A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: a képzésre kulturális intézmények felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberei jelentkezhetnek legalább 3 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat a képzésbe bevonni kívánt személy közalkalmazott, és/vagy olyan kulturális intézmény, szervezet alkalmazásában áll, amely intézmény (vagy fenntartója) vállalja, hogy az adott személyt a projekt végétől számított legalább 1 évig alkalmazza folytatás az utolsó oldalon A három modulból álló tanfolyam díja , Ft. Nyilvántartási szám: programakkreditációs szám: PLB 0255 További információ: 76/ ,

2 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben megvalósuló programok szervezésére, valamint a kistérségi szintű kulturális együttműködést katalizáló és koordináló szakember alkalmazására. I. témakör. Kistérségi közművelődési referens alkalmazása Altéma kódszáma: Kistérség 1 és Kistérség 2 Támogatási keretösszeg: 96 millió forint A pályázat célja A kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében olyan közművelődési, múzeumi közművelődési, kulturális menedzser szakember alkalmazása, illetve továbbfoglalkoztatása, aki az adott kistérség igényeit, fejlesztési lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit szem előtt tartva szakmai tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosítja a kulturális szolgáltatások körének bővítését és színvonalának emelését. A pályázat benyújtására jogosultak többcélú kistérségi társulás, többcélú kistérségi társulás által meghatalmazott, közművelődési intézményt, vagy múzeumot fenntartó települési önkormányzat Támogatás kérhető megbízási díjra, munkadíjra és annak járulékaira szakmai anyagokra, a támogatás 10% áig szakmai képzéseken, találkozókon való részvétel költségeire a támogatás 10% áig kistérségi feladatellátással kapcsolatos útiköltség térítésre, évi maximum 180 ezer Ft értékhatárig Az alkalmazás feltétele: a kistérségi közművelődési referens csak főállásban alkalmazható, a többcélú kistérségi társulás, vagy a feladatellátással megbízott intézmény munkatársaként. A megvalósítás ideje Kistérség 1 új pályázók esetében: szeptember augusztus 31. (maximum 12 hónap) Kistérség 2 korábbi pályázat folytatásaként, továbbfoglalkoztatás esetén: június május 30, illetve a évi pályázat lezárását követően, de legkésőbb november október 30 ig. (maximum támogatási időszak 12 hónap) Pályázati önrész: a program teljes költségvetésének minimum 20% a. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplő leghátrányosabb 47 kistérség az önrész vállalása alól mentességet élvez. Pályázható támogatás mértéke Kistérség 1: minimum 1 millió Ft maximum 2,5 millió Ft. Kistérség 2: minimum 1 millió Ft maximum 2 millió Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás két ütemben (szerződéskötést követően és az első 6 hónap részelszámolása után) utólagos teljes elszámolási kötelezettséggel. A Kistérség 1, Kistérség 2 altémára kistérségenként egy pályázat nyújtható be. A támogatás feltétele a Kistérség 2 kiírás esetén: előző évi pályázati támogatás elszámolása, illetve folyamatban lévő pályázat esetén az addigi szakmai tevékenységről dokumentált részbeszámoló becsatolása. Kistérségi közművelődési szakmai referens feladatköre A szakemberek alkalmazási feltételeinek megállapításakor kötelezőnek tekintjük a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott szakmai követelményeket. 2 Az alkalmazottal szembeni elvárások: szakirányú, közművelődési, illetve múzeumi közművelődési munkakörök ellátásához előírt minimum főiskolai végzettség, minimum 3 év közművelődési szakmai gyakorlat, számítógépes programok ismerete. (A Kistérség 2 pályázat keretében a 2008 tól folyamatosan foglalkoztatott, személyében változatlan referens továbbfoglalkoztatása esetén ettől eltérés lehetséges.) A kistérségi közművelődési referens tevékenységi köre: ösztönzi és segíti a településen belül a közművelődési együttműködési formák kialakulását ösztönzi és segíti a települések és azok közösségei közötti kulturális együttműködés kialakulását kistérségi, mikrotérségi kulturális programokat kezdeményez közösségi kulturális fejlesztési folyamatokat kezdeményez szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását megszervezi a kistérségben, mikrotérségben a körműsorok, színházi előadások látogatását koordinálja a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések kulturális programjait, és gondoskodik e programok és kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról együttműködik a kistérségben működő közkincskerekasztallal/kerekasztalokkal, segíti munkájukat segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések hagyományainak feltárását, újraélesztését és ezek közművelődési programokon keresztül történő megismertetését feltérképezi, adatbázisba rögzíti a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr művészeti, népművészeti csoportokat, alkotókat koordinálja a kistérségi értékleltár és szolgáltatási jegyzék elkészítésének folyamatát, lehetőséget teremt annak interneten való nyilvánossá tételére, gondoskodik a folyamatos aktualizálásról közreműködik a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére javasolható kistérségi, települési értékek felkutatásában, feltárásában, és a jelölés elkészítésében kapcsolatot tart a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális irodáival A pályázat elbírálásának szempontjai A pályázat formai megfelelése a térségi feladatellátás átgondoltsága, sokszínűsége, előzményei az érintettek körének nagysága, teljessége a tervezett szolgáltatás kulturális jelentősége a kistérségben II. témakör. Kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása Altéma kódszámai Új közkincs kerekasztal létrehozása: Közkincs 1 Meglévő közkincs kerekasztal további működésének támogatása: Közkincs 2a, Közkincs 2b, Közkincs 2c Támogatási keretösszeg: 43 millió forint A pályázat általános célja Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. Történjen meg a kistérség kulturális értékeinek feltárása, a közösség számára megismerhetővé és elérhetővé tétele, ezzel is segítve a térség megtartó erejének növekedését. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására a kulturális fejlesztések területén is. A pályázat benyújtására jogosultak többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdasági társaság) A közkincs kerekasztalok általános feladata részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban információközvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék XV. évfolyam, 192. szám, április

3 készítése, frissítése és nyilvánossá tétele az interneten kistérségi kulturális értékleltár készítése, aktualizálása és nyilvánossá tétele az interneten, különös tekintettel a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos feladatokra (2006. évi XXXVIII. törvény.) térségi szintű kulturális/közművelődési fejlesztési terv (koncepció, stratégia) előkészítése, majd elkészítése, a feladat koordinálása, részvétel a megvalósításban A megvalósítás ideje: szeptember 1 jétől május 15 ig terjedő időszak. A támogatás formája:vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Kistérségenként egy pályázat nyújtható be. Igényelhető pályázati támogatás: Ft Ft, a pályázati altémák kiírása szerint. Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10% a. A támogatásból kizárólag az elfogadott szakmai program megvalósításához szükséges költségek számolhatók el. Elszámolható költségek: a pályázat megvalósításához kapcsolódó szakmai anyagok költségei tiszteletdíjak és járulékai megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség) az értékleltár, illetve adatbázis és szolgáltatásjegyzék nyilvánossá tételével kapcsolatos költségek utazási és szállítási költségek a pályázat megvalósításához kapcsolódó nyomdai, nyomdai előkészítési költségek A működés járulékos költségei (bérleti díj, közüzemi költség, telekommunikációs költség, irodaszer) csak az önrész terhére számolhatók el. A pályázat elbírálása során előnyben részesül: Az ágazat több szakterülete képviselőiből és a civil szektor bevonásával alakult /alakuló kerekasztal. Az elbírálás szempontjai a kerekasztal résztvevőinek összetétele a megvalósított és a tervezett program minősége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya az elért és a évben elérendő cél mérhetősége a terv megvalósíthatósága, színvonala a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása) a pályázat igényessége II. pályázati témakör altémái Altéma kódszáma: Közkincs 1 Új kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, működésének támogatása A pályázat célja: új közkincs kerekasztalok létrehozásának támogatása, mellyel a kultúra területén feladatot vállalók között kialakul és erősödik az együttműködés, a közös tervezés, cselekvés. Egy pályázó által pályázható maximális összeg: Ft. 1. az interneten nyilvánossá tett kistérségi értékleltárral / kataszterrel 2. az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal (települési és kistérségi helyzetelemzés, SWOT analízis, következtetések) Altéma kódszáma: Közkincs 2a Pályázhat a évben kistérségi közkincs kerekasztal létrehozására támogatást nyert pályázó. A pályázat célja az általános célokon túl: a kistérség kulturális értékeinek feltárása és középtávú kulturális tervezési dokumentumok készítése, a térségben a kultúra területén feladatot vállalók bevonásával. Ezáltal a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse. Egy pályázó által pályázható maximális összeg: Ft. 1. a települési önkormányzatok, majd a többcélú kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális koncepcióval/stratégiával 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével Altéma kódszáma: Közkincs 2b Pályázhat a évben kistérségi közkincs kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó. A pályázat célja az általános célokon túl: a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját tovább segítse; képes legyen térségi programok menedzselésére és koordinálására. Egy pályázó által pályázható maximális összeg: Ft. 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott kulturális koncepció/stratégia rövidtávú (2 éves) cselekvési tervével 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. kistérségi / mikrotérségi szintű, évben benyújtott, a kulturális területhez kapcsolódó pályázattal, vagy 5. megvalósított kistérségi szintű programmal Altéma kódszáma: Közkincs 2c Pályázhat a évben kistérségi közkincs kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó. A pályázat célja az általános célokon túl: a közkincs kerekasztal tagjai képzési lehetőségének elősegítése a további önfinanszírozó működés érdekében. Ezért azok további működése támogatható, amelyek pályázatukban kellő figyelmet fordítanak a kerekasztal munkájában részt vevők, illetve a települési partnerek szakmai és forráskeresést segítő képzésére, az együttműködési készségek, tervezési, projektmegvalósítási ismeretek fejlesztésére. Lehetőség szerint a közkincs kerekasztal szorgalmazza, hogy képviselőinek részvételével a pályázati program végéig alakuljon meg a kistérségi társulás mellett formálisan is működő, tanácsadó, véleményező, a döntés előkészítésben részt vevő kulturális szakbizottság. Egy pályázó által pályázható maximális összeg: Ft. A kiírás egészére vonatkozó tudnivalók: A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes Regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére két nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt "E" megkülönböztetett jelzéssel ellátva) és egy CD n. A CD nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szakmai program leírása, együttműködések / referens feladatköre) A pályázatok postára adásának határideje június 21. A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Kistérség 1, Kistérség 2, Közkincs 1, Közkincs 2a, Közkincs 2b, Közkincs 2c. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a (06 1) es, vagy a 30/ , 30/ telefonszámokon. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (ht t p: / / www. okm. gov. hu) és az Erikanetről (ht t p: / / www. e ri kane t. hu). Teljes pályázati kiírás: ht t p: / / okm. gov. hu XV. évfolyam, 192. szám, április 3

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek és közösségfejlesztő képzéseinek, valamint gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek, egyéb kiadványok támogatására (A pályázat kódja: IFJ GY 10 A/B/C) A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek és közösségfejlesztő képzéseinek, valamint gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek, egyéb kiadványok támogatására. 1. A pályázat céljai, kategóriái 1.1. "A" kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása Olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az országos gyermek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá olyan gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek e célok megvalósítása érdekében, legalább két tervezési statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet részvételével valósulnak meg "B" kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatása Olyan közösségfejlesztő képzési programok (elsősorban forrásteremtés, kommunikáció, programszervezés, vezetőképzés tematikát magában foglaló, vagy önkéntesek képzésére irányuló) támogatása, melyek legalább két tervezésistatisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy szervezetközi együttműködés részvételével által valósulnak meg, a közösséggé váláshoz, a közösség megerősítéséhez járulnak hozzá, vagy azt szolgálják "C" kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek, valamint egyéb kiadványaik támogatására Olyan médiatermékek és egyéb kiadványok magyar és/vagy idegen nyelvű megjelenésének, előállításának támogatása, amelyek elősegítik a gyermek és ifjúsági szervezetek híreinek belső és/vagy külső áramlását, segítséget nyújtanak a szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak és programjainak megismeréséhez, illetve melyek segítik a gyermek és ifjúsági szervezetek működését és tájékoztatást adhatnak tevékenységükről, továbbá amelyek legalább két tervezési statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy szervezetközi együttműködés részvételével valósulnak meg "A" pályázati kategória esetében: A pályázaton legalább Ft, illetve legfeljebb Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető Országos Gyermekbábos Találkozó Megyei Döntője április 26. hétfő 9.00 óra Móra Ferenc Művelődési Központ, Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2010 ben is megrendezi az Országos Gyermekbábos Találkozó Megyei Döntőjét, melynek ideje és helye: április 26. hétfő 9.00 óra, Móra Ferenc Művelődési Központ, Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. A találkozó felmenő rendszerű. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt csoport továbbjuthat Egerbe az Országos Gyermekbábos Találkozóra, melyet júniusában rendeznek meg. A zsűri tagjai lesznek: Tóth Anita bábszínész, Bábakalács Bábszínház Kullai Anikó színháztörténész, a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének munkatársa Petőfi Sándor László irodalmár, a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének munkatársa 4 Megyei Kórustalálkozó Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Megyei Kórustalálkozót rendez május 15 én szombaton órai kezdettel a Soltvadkerti Művelőési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központban (Soltvadkert, Kossuth u. 10.) A találkozó nem minősítő jellegű, de a kórusokat szakemberekből álló zsűri értékeli. A bemutató végén szakmai konzultációra is lehetőség nyílik. A kórusok bemutatkozása összkar énekléssel zárul, amley után a résztvevők egy hangulatos gálán vehetnek részt. További információ Kullai Anikótól kérhető a 76/ as telefonszámon vagy az ugyfe l s z ol gal bacs kul t ura. koz ne t. hu e mail címen "B" pályázati kategória esetében: A pályázaton legalább Ft, illetve legfeljebb Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető "C" pályázati kategória esetében: A pályázaton legalább Ft, illetve legfeljebb Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 3. A támogatás mértéke A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 80% a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 20% a. A saját forrás legalább 50% ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével, illetve az államháztartásból származó támogatásokból. 5. Támogatási időszak A pályázó által a pályázatban megjelölt, április 30. és május 31. közé eső időszak. 6. Beadható pályázatok száma Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be. 7. A pályázók köre 8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: a) társadalmi szervezetek b) alapítványok (kivéve közalapítványok) c) egyházak d) egyházi szervezetek e) egyházi fenntartású intézmények f) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül) g) többcélú kistérségi társulások (2004. évi CVII. tv.); továbbá amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. 9. A pályázatok benyújtásának határideje Az internetes pályázatok beadási határideje május óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER ben véglegesítésre került. Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a a honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén. A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) es telefonszámon, valamint a e mailcímen. Teljes pályázati felhívás: ht t p: / / e s z a. hu XV. évfolyam, 192. szám, április

5 Hírek, aktualitások Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny, március 20. Kiskőrös Tanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával idén is megrendezte a Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt március 20 án Kiskőrösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A rendezvényen idén 665 gyermek mutatkozott be 44 műsorszámmal. A válogatón szakmai zsűri értékelte a színpadon bemutatkozott produkciókat, és a csoportvezetők szakmai konzultáción is részt vehettek. A zsűri tagjai idén Csasztvan András az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, Strack Orsolya, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos és Fantoly Gyula a Népművészeti Ifjú Mestere, Nívódíjas koreográfus voltak. A 44 produkció közül 31 szerzett minősítést, melyből 8 an arany, 13 an ezüst, 10 en pedig bronz minősítéssel térhettek haza. Arany minősítést szerzett: Liszt Ferenc AMI Gyerökök Csoportja, Kalocsa Szeremlei Néptáncegyüttes Esztergomi Patrik Podholiczky Rebeka, Kalocsa Liszt Ferenc AMI Ifjúsági Csoport, Kalocsa Göröm Ifjúsági és Gyermek Néptáncegyüttes, Kalocsa Danubia AMI Nádikó Gyermekcsoport, Szakmár Danubia AMI Nádikó Ifjúsági Csoport, Szakmár Molnár Brigitta Kiss Zoltán, Szeremle Ezüst minősítést szerzett: Kecskeméti Kodály Iskola Bikkmakk Csoportja Liszt Ferenc AMI Eperföldi Csoport, Kalocsa Gál Zsuzsanna Halász József, Kecskemét Kalocsai Mákszemek Gyermek Néptáncegyüttes Bölcskei Néptánc Egyesület Liszt Ferenc AMI Bokréta Csoport, Kalocsa Dusnoki Zöldág Néptáncegyüttes Aprócskák Csoportja, Hétszínvirág AMI Kothencz Gábor Sándor Kitti, Kiskunhalas Érsekcsanádi Bazsarózsa és Dusnoki Zöldág Néptáncegyüttes Bárány Olivér, Kiskunhalas Fekete Krisztián Kripta Dzsennifer, Kalocsa Kamara Máté, Kiskunhalas Dózsa Ádám, Kiskunhalas Bronz minősítést szerzett: A Kiskunfélegyházi TKIK 3/z. Osztálya Hérák János Benjamin Szabó G. Vivien, Kiskunhalas A Kiskunfélegyházi TKIK 4/z. Osztálya Eötvös Iskola Néptánccsoportja, Lakitelek Kiskun Táncegyüttes, Kiskunhalas Jövőnkért Néptáncegyüttes Bársony Mihály Gyermekcsoportja, Szentes Danubia AMI Nádikó Utánpótlás Csoport, Szakmár Kiskunság Néptáncegyüttes, Kunszentmiklós Kunszentmiklósi Hagyományőrző Tánccsoport Egyesület Jövőnkért Néptáncegyüttes Almád Gyermekcsoportja, Szentes A rendezvényről készült képek megtekinthetők honlapunkon: ht t p: / / bacs kul t ura. hu/ i mage / t i d/ 1 6 A képzés összóraszáma: 30 óra (5 x 6 óra) A képzés tervezett ütemezése: 5 alkalommal, alkalmanként 6 órás időtartamban. Vizsgakövetelmény: A résztvevő az ismeretek gyakorlati alkalmazását egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelésének megszervezésével, lebonyolításával bizonyítja. A kitöltött értékelőlapok bemutatása mellett a résztvevő oldalas összefoglaló írásbeli dolgozatot készít, mely tartalmazza az értékelőlap adatainak indoklását, valamint ezzel összefüggésben értékeli a tevékenységet, és javaslatot terjeszt elő a fejlesztésekre vonatkozóan. Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása: A résztvevő meglévő releváns tudását a vizsgakövetelmények teljesítésével előzetesen bizonyíthatja. A megfelelt minősítésű dolgozat alapján a résztvevő tudását beszámítjuk; a modul elméleti, gyakorlati napjain való részvétel alól felmentést kaphat. A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A továbbképzésen való jelenlét 80% ának teljesítése. Gyakorlat teljesítése: Egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelése a szervezeten belül, az értékelőlap segítségével. 1 db oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése. A képzés tervezett kezdete: június 15. A képzés tervezett befejezése: június 23. folytatás az első oldalról A képzés helyszíne: Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. A jelentkezés határideje: május 17. A képzésre korlátozott számban, 20 főig tudunk jelentkezéseket elfogadni. A részvételi szándékot a jelentkezés sorrendjének megfelelően regisztráljuk. A jelentkezés a csatolt jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lapot személyesen, e mailen, és postai úton lehet eljuttatni a Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézethez. Részvételi hozzájárulás: nincs! A képzést a TÁMOP 3.2.3/08/2 Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért nyertes pályázata alapján Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet finanszírozza. A képzéssel kapcsolatos bővebb információ igényelhető: Haskó Renáta, e mail: t anfol bacs kul t ura. koz ne t. hu, tel.: (30) Polyák Albert, e mail: i nt e z e bacs kul t ura. koz ne t. hu, tel.: (30) fax: (76) , 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. Képző központ (a tanfolyam indítója): Budapesti Művelődési Központ. A Budapesti Művelődési Központ akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 1738 Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa Felelős kiadó: Imre Károly igazgató Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Lektorálás: Kiss Anna Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/ e mail: honlap:

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap és kiadványtervezés. Szeptember Végén Petőfi Sándor vers, énekelt vers és prózamondó verseny

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap és kiadványtervezés. Szeptember Végén Petőfi Sándor vers, énekelt vers és prózamondó verseny Hírlevél XV. évfolyam 197. szám 2010. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Szeptember Végén Petőfi Sándor vers,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C A Gyermek-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben