Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL"

Átírás

1 Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

2 A városok mint az otthonteremtés és a munkavállalás legkívánatosabb helyei Mivel az európai városok: - a minıségi hatékonyságot és a fejlett technológiák és gyakorlatok alkalmazását példázzák, - ugyanakkor tekintetbe veszik, építkeznek a kulturális örökségükön. - Vonzó, egészséges és fenntartható környezetet teremtenek, ahol a társadalmi és kulturális értékeket becsben tartják és ápolják; - olyan helyek, amelyekben az erıforrásokkal való optimális gazdálkodás biztosítja a minimális környezeti hatást; - az újjáépített területek kielégítik a kialakuló fogyasztói szükségleteket és biztosítják az alacsony mértékő erıforrás-felhasználást; - olyan területek, ahol az épületek elegáns és fenntartható formában épülnek; olyan helyek, ahol a társadalmi kohéziót jelentıs gazdasági jólét alapozza meg; - olyan helyek, ahol a következetes tervezés biztosítja az igazságos területhasználatot, illetve olyan helyek, ahol egyensúly uralkodik a polgárok és az üzleti szféra szükségletei között.

3 Építıanyag-ipar és a Káros anyag kibocsátás

4 Változó éghajlat, növekvı energiaigény Mi vár a felnövekvı nemzedékekre? A föld klímaváltozása drámaian felgyorsult. A Kárpátmedence kontinentális éghajlatát a 4 évszak jellemzi, de... az évszakok közötti különbség csökken (enyhe tél, meleg tavasz, magas nyári csúcshımérsékletek, egyenlıtlen csapadékeloszlás), lakóépületek nyári hőtési energiaigénye lassan meghaladja a főtési igényeket Unokáink már nem fogják látni a...?

5 Környezetvédelem, Szakmai Paradigmaváltás az épített környezetben, a fenntarthatóbb Közösségért A bölcsıtıl a bölcsıig Bölcsıtıl a sírig: ökológiai hatékonyság

6 Paradigmák HULLADÉK = ÉLELMISZER Tápanyag = TÁPANYAG Megújuló energiák használata Élvezni a sokszínőséget

7 Bölcsıtıl a sírig: ökológiai hatékonyság CSÖKKENTÉS, KERÜLÉS, MINIMALIZÁLÁS, AKADÁLYOZÁSA

8 Bölcsıtıl a Bölcsıig: ÖKO-EREDMÉNYESSÉG DEFINÍCIÓ, NÖVEKEDÉS TÁMOGATÁS OPTIMALIZÁLÁS

9 Biológiai - Mőszaki Metabolizmus

10 Valami elindult Az elsı ZERO CO2 Konferencia 2007-ben célja volt: Rámutatni, hogy az energiahatékonysággal és megújuló források alkalmazásával jelentısen csökkenteni lehet a széndioxid-kibocsátást. A 2008-ban fı téma: a fenntarthatóság (környezet- és energiatudatos projektek) 2009-ben: a környezetvédelem kérdései mellett már a gazdasági és társadalmi kérdések is napirendre kerültek, szakmai paradigmaváltást sürgetve

11 NÉHÁNY LÉNYEGES FOGALOM ZÖLD ÉPÜLET: Energiatakarékosság és ökolológiai szempontból elınyös mőszaki megoldásokat tartalmaz. Létrehozása során a környezettudatos szemlélet érvényesül. PASSZÍV HÁZ: Hı vesztesség minimalizált, a pótlásra szolgáló passzív energiaforrások (világítás, gépek és használók által leadott hı) maximalizáltak. Főtési energiafelhasználása nem haldja meg a 15 kwh/m2/évet. Teljes energiafelhasználása nem haladja meg a 120/m2/évet. Légtömörsége nem haladja meg a 0,6 h-1 értéket ZERO CO2 KIBOCSÁJTÁSÚ ÉPÜLET: A ház fenntartásához nem kell idegen energiát felhasználni, hiszen a ház maga termeli meg a mőködéshez szükséges energiát. FENNTARTHATÓ ÉPÜLET: Olyan épület, amelynek teljes életciklusára vetített erıforrás használata nem nagyobb, mint a vizsgált terület adott épületre jutó erıforrása.

12 SZIGORODÓ KÖVETELMÉNYEK EU IRÁNYELVEK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁRÓL 2020-IG: 2010/C 123 E/40 - ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE 20%-KAL - MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BÕVÍTÉSE 20%-KAL DEC.31-IG VALAMENNYI ÚJ ÉPÜLET KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYÛ LEGYEN NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI SZABVÁNYOK SZIGORODÁSA VÁRHATÓ. AZ ENERGIAHATÉKONY KÖRNYEZET NEM LEHETÕSÉG, HANEM SZÜKSÉGSZERÛSÉG!

13 A FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSEK KIHÍVÁSAI Beruházási költségek növekedése Tervezési idı és költség növekszik Összehangolt munka minden szakággal = SZAKÉRTELEM Hosszabb elıkészítıi folyamat, hatástanulmányok Költségtervezés = KISZÁMÍTHATÓSÁG Megfelelı anyagok és megoldások kiválasztása = SZAKEMBEREK Minısítési folyamatok a bérlıi és befektetıi elvárásoknak köszönhetıen a BREEAM és LEED Nemzetközi zöld minısítési rendszerekben való tanúsítás a kereskedelmi Ingatlanfejlesztések esetében alapkövetelménnyé vált. Szakszerő üzemeltetés

14 MINİSÍTÉSI RENDSZEREK 1.) LEED (Leadership in Energy and Environmental Design USA) Energetikai és környezettervezési minısítı szervezet A LEED egy önkéntes minısítési rendszer, ami bármilyen épülettípusra és bármelyik Fázisban (tervezés, kivitelezés üzemeltetés, átalakítás) alkalmazható. Az egyes területeken belül elérhetı pontok: Certified Minısített pont Silver Ezüst pont Gold Arany pont Platinum Platina 80 pont vagy fölött

15 MINİSÍTÉSI RENDSZEREK folytatás 2.) BREEAM (Bulding Research Establishment Environmental Assessment Menthold) Épületkutatási alapítvány környezeti értékelı eljárás Az egyes elérhetı minısítések: Pass - Megfelelt 30-40% Good - Jó 45-54% Very Good Nagyon jó 55-69% Exellent - Kiváló 70-84% Oustanding - Kiemelkedı 85% felett

16 A FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ELİNYEI Energiatakarékos építés Olcsóbb üzemeltetés Magasabb bérleti díjak Nagyobb bérlıi kereslet Ergonómikus és emberbarát munkakörnyezet Termelési hatékonyság nı Javuló társadalmi megítélés, reklámérték Felkészülés a szigorodó építési elıírásokra Hosszú távú befektetés Olcsóbb, hatékonyabb az utólagos zöldépítésnél EU-s támogatások felhasználása

17 Fenntarthatósági jellemzık A FENNTARTHATÓ IRODAHÁZ GÉPÉSZETI JELLEMZİI Megújuló energiák kiaknázása (biomassza, levegı, víz, föld, nap) Energiatakarékos rendszerek Hıvisszanyerık alkalmazása Decentralizált szellızési rendszerek Precízen, dinamikusan Beszabályozott rendszerek Természetes szellızés (éjszakai szellızés) Esıvíz hasznosítás Szürkevíz hasznosítás A FENNTARTHATÓ IRODAHÁZ VILLAMOS JELLEMZİI Ismert megoldások optimalizálása Jó topológia Helyes méretezés Kábelhossz minimalizálása Többszintő hálózatok Automatizált világítás kapcsolása Jelenlét érzékelı Új Technológiák alkalmazása Félvezetıs rendszerek (LED) Napenergia használata (PV) 12-20% hatékonyság (15W6m2) Beruházási támogatások

18 MENNYIBE KERÜL, ÉS KIFIZETI A FENNZARRTHATÓ FEJLESZTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGÉT? BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGNÖVEKEDÉS Alap szintő minısítés: +0-3% Magasabb minısítés: +5-7,5% Zéró CO2: +12,5-30% ÜZEMELTTEÉSI NYERESÉG: Magasabb bérleti díjak: Nagyobb feltöltöttség, bérlıi kereslet: +2-6% +6% Energiafelhasználás: % Üzemeltetési költség: -5-8% Eladási ár: % Költséghatékonyság kulcsa, a KOORDINÁLT TERVEZÉS a kezdetektıl!

19 ÖKO -HATÉKONY ÉPÍTÉSZET Council of Europe Agora Building Strasbourg m2 MIPIM Gyıztes 2008-ban Üzleti központ kategóriában BEX Gyıztes 2008-ban Fenntartható fejlıdés kategóriában LEAF Gyıztes 2008-ban Legjobban fenntartható projektre jelölve RICS Gyıztes 2009-ben Legjobban fenntartható projektre jelölve

20 Néhány dolgot az ÖKO-HATÉKONY ÉPÍTÉSZETRİL 1. Anyagok = mőszaki és biológiai tápanyagok Választás természetes anyagok, vagy kismértékő ökológiai hatású anyagok között (pl. szınyeg újrahasznosított anyagból ) 2. Öko-hatékonyság Természetes szellıztetés, napkéménnyel, felhasználva a hıtároló képességet, Éjszakai hőtés és szabad hőtés Mechanikus szellıztetési rendszer hıvisszanyerıvel Külsı napenergia védelem Minıség és mennyiség természetes napfényvilágítással

21 továbbá.. 3. Megújuló energiák használata -Hıszivattyú és a geotermikus hıcserélı (a felszín alatti víz 12 C ). -Elektromos ellátás (opció) nyílászárokhoz kötött mennyezeti fényszabályozással. 4. Aktív és mérhetı biodiverzitás támogatás 5. Integrált termıtalaj termelés és a széndioxid újrafelhasználás - Kiterjedt zöld tetık. Növények Integrálása az épületbe 6. Elébe menni a fejlıdésnek és a változásnak - Rugalmas elrendezés (feszített vasbeton födém egységek a homlokzattól a födémekig oszlopok nélkül). 7. Társadalmi méltányosság - Projekt fejlesztés a gyalogosok javára, az útvonalak minısítése 8. Gondolkodj haszonelvően - Vizuális és világító kényelem

22 Sustainable community?

23

24 A fejlett várostervezési és építészeti technikák, valamint know-how-k erısítik az európai építıipar versenyképességét. A Német Építészeti Központ útjára indította a volt berlini fal területi rekreációjára kiírt kiállítás pályázatát, különös tekintettel a kihasználatlan és elhanyagolt korábbi semleges övezetre, a Senki földjére. A pályázatra a holland tájépítész, Joyce van den Berg is beadta terveit, melyben korábbi sikeres projektjeinek elemeit próbálja átültetni német környezetbe. Hollandiában már részt vett hasonló kezdeményezésben, ott egy katonai repteret parkosítottak be.

25 Ilyen volt,ilyen lesz!

26 Zöld technológia révén újulnak meg Amerika híres felhıkarcolói New York szívében emelkedı Empire State Building tulajdonosai úgy döntöttek, hogy hıszigetelı ablakok ezreivel látják el az égbe nyúló homlokzatot, csak részben cselekedtek az energiatakarékoskodás jegyében - bérlıket is akartak csalogatni. 78 év elteltével ugyanis a Manhattan jelképévé vált épület elvesztette ragyogását, és már nem a legkívánatosabb bérlemény. Hogy csillogását visszaszerezze, a tulajdonosok azt tették, amit az ingatlantulajdonosok egyre nagyobb számban tesznek: "bezöldültek". Az Empire State Building 120 millió dolláros zöld ráncfelvarráson megy át, amelynek keretében olyan környezetvédelmi fejlesztéseket végeznek el az épületen, amelyeket pár éve még hazardírozásnak tartottak volna. Az Egyesült Államok nagyvárosainak sziluettjét meghatározó magas épületek és a nemzeti jelképpé vált híres felhıkarcolók kénytelenek átesni a zöldkezelésen, ha versenyben akarnak maradni az új, hatékonyságot is szolgáló épületekkel.

27 Amerika 10 legtakarékosabb városa Az Energy Star által is elismert épületek szerencsére gombamód növekednek a tengeren túl. Egy felmérés során kiderült, hogy mely nagyvárosokban, hány energiatakarékos épületet találunk, és azok évente mennyit spórolnak. Los Angeles ismét az élen. 1. Los Angeles- 510 Energy Star épület 2. Washington D.C San Francisco Chicago New York Atlanta Houston Sacramento Detroit Dallas- 148

28 Nyertesek és vesztesek az EU zöld forradalmában Minden fronton megindult a forradalom annak érdekében, hogy az EU elérje a hosszútávú megújuló energia céljait. Vegyesen lesznek nyertesek és vesztesek hangoztatták a döntéshozók a Fondation EurActiv által február 8-án rendezett vitán. A résztvevık szerint többet kell költeni a megújulókra és a hálózatba kapcsolódó beruházásokra, de a rendszernek üzleti szempontból fenntarthatónak kell lennie!

29 Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerısítı prioritást tart szem elıtt: 1.) Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 2.) Fenntartható növekedés: erıforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. 3.) Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése.

30 2011-s építészeti Célkitőzések A ZERO CO2 "Fenntartható Építészet" nulla emisszióra törekvı építészeti projektek nagyfokú energiahatékonyság és megújuló források alkalmazása károsanyag-kibocsátás csökkentése azonban nem korlátozódik csak az üzemeltetésre építıanyagok elıállítása, szállítására, beépítésére és újrahasznosítására Teljes életciklus: az elıállítás, használat és újrahasznosítás körforgásában Környezeti fenntarthatóság, gazdasági és társadalmi fenntarthatósággal párosulva Épített környezet létrehozása és fenntartása = a gazdaság egyik motorja (munkahely teremtés)

31 A felhasználható megújuló energiaforrások nap szél víz biomassza földhı

32 az ingatlan életciklusa a megújuló energia szerepe fejlesztés (létesítés) 1-3 év ciklusidı Hasznosítás (üzemeltetés) év

33 Az ingatlan életciklusa az életciklus két fıszakasza Fejlesztés az ingatlanigény felmerülésével kapcsolatos vizsgálatok, a programozás, az elıkészítés, a tervezés és megvalósítás összetett folyamatát foglalja magába, Üzemeltetés az elkészült épület vagy létesítmény fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos tevékenységek körét, beleértve azon stratégiai gazdálkodási (finanszírozási, adózási, stb.) kérdéseket is, amelyek az ingatlan használatával (hasznosításával) kapcsolatban felmerülnek és az ingatlan sorsát, fenntartásának és üzemeltetésének módját alapjában meghatározzák.

34 Az ingatlangazdálkodás célja és feladata Három ingatlangazdálkodási paradigma. Az ingatlan lehet: 1.) fejlesztési (development) lehetıség, 2.) befektetés (investment) és 3.) használat (occupation, use) tárgya. E három szemlélet szorosan összefügg egymással,: A fejlesztı egyrészt egy jövıbeni használati igényt próbál kielégíteni, annak érdekében, hogy hasznot (profit) realizáljon; A befektetı az ingatlanhasználó által fizetett bérleti díj pénzfolyamát (cash-flow) kívánja megvásárolni, a befektetésen realizálható hozam (yield) reményében; a használó pedig sajátos használati igényeinek leginkább megfelelı és az adott piaci körülmények között számára optimálisan elérhetı (megfizethetı, finanszírozható) elhelyezést (accommodation) keres. A teljes ingatlan életciklus során érvényesül az értékteremtés, illetve az érték megırzés elve: a létrehozás során használati és vagyonértéket teremtünk, a hasznosítási ciklus során a cél a használati érték szinten tartása, növelése, és ezzel együtt (vagy éppen ennek következtében) a befektetési érték megırzése, növelése. Ingatlan filozófia : Üzemeltetés Fejlesztés - Finanszírozás

35 Ingatlankezelés és Létesítménygazdálkodás a nézıpontok különbözısége és a tevékenységek átfedése

36 az ingatlanhoz főzıdı viszony ingatlan filozófia

37 a megújuló energia szerepe az életciklus folyamataiban fejlesztés programozás (tervezés és szervezés) az ingatlanigény felmerülésével kapcsolatos vizsgálatok, a programozás, az elıkészítés, a tervezés és megvalósítás összetett folyamatainál az alábbiakat kell mérlegelni : környezettudatos energiatakarékos épületek, - az épületek tájolása, szerkezeti kialakítása, árnyékolása és hıszigetelése (a legzöldebb energia amit igénybe sem veszünk) - foszilis energia kiváltása (hıszivattyú szélerımő, biomassza), környezettudatos, energia-hatékony építıanyag gyártás, környezettudatos közlekedés szervezés és jármővek, informatikai rendszerek fejlesztése (épületinformatikai, monitoring virtuális rendszerek), logisztikai rendszerek fejlesztése, szállítások optimalizálása,

38 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Új Széchenyi Terv zöld gazdaságfejlesztési céljainak megfelelı Magyar Építésügyi Technológiai Platform Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái prioritás alapján 2020-ig 1000 MW Virtuális Erımő Zöld igényvezérelt Beruházási Rendszer Ecoflotta-ház mikroerımő induló klaszter pályázati ZiBR.50 márka (CRM) stratégiai célok 2020 évi EU Duna Régiós zöld CÉLOKKAL azonos 1000 MW ZiBR cél: minimum 20% épületi CO2 csökkentés (épületi kogeneráció és biomassza) minimum 20% épületi földgáz energia megtakarítás (épületi kogeneráció) minimum 20% épületfőtési zöldenergia (faapríték kazánok), minimum 4% e-mobil zöldáram üzemanyag (biometán mikroerımővek) 2020-ig 1000 MW Virtuális Erımő program: kb. 200 ezer épületi mikroerımő ZiBR.50 márka ígéret: áram és főtés energia költség min. 50% csökkentése

39 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Kreatív város (vagy Smart City) A fogalmat elıször 1988-ban David Yecken az ausztrál Viktória város egyik tervezéssel foglalkozó köztisztviselıje használta. A kreatív tervezés a kulturális erıforrások kihasználására és arra a holisztikus megközelítésre épül, hogy minden probléma csupán egy rejtett lehetıség, minden gyengeség erıssé alakítható, és még az észrevehetetlen is valami pozitívvá váltható; hogy a semmibıl is lehet valamit alkotni. Ezen kijelentések elcsépelt közhelyeknek hangozhatnak, de ha teljes szívünkbıl elhisszük ıket, akkor erıs eszközökként funkcionálhatnak a tervezésben és a gondolkodásban

40 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Ecoflotta-ház mikroerımő hálózati nyílt innovációs klaszterünk energo- infokommunikációs program koordinálási szempontjából a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Megújulás Cselekvési Terv alapján Magyar Építésügyi Technológiai Platform O.3 prioritású fenntartható települési épületenergia üzleti tervük 2014-ig 6 hazai áramszolgáltató hálózatához csatlakozva kb. 500 településen összesen 3-3,6 ezer középületben 4-5 kw áramú földgáz mikroerımővek hálózatával országosan 15 MW Virtuális Erımő pilot projekt ZiBR.50 együttes védjegyő projektfinanszírozás

41 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Hİ Használati melegvíz Saját felhasználás ÁRAM Eladás a hálózaton Hİ Főtés Földgáz mikroerımő

42 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Nagyobb cégek Hotelek, szállodák Kisebb cégek Társasház Közintézmények: iskolák, kórházak, stb.

43 a megújuló energia szerepe az életciklus folyamataiban üzemeltetés az elkészült épület vagy létesítmény fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos tevékenységek körét, beleértve azon stratégiai gazdálkodási (finanszírozási, adózási, stb.) kérdéseket is, amelyek az ingatlan használatával (hasznosításával) kapcsolatban felmerülnek és az ingatlan sorsát, fenntartásának és üzemeltetésének módját alapjában meghatározzák zöld energia szerepe foszilis energia kiváltása (CO 2, ÜVH mentes) fenntartható fejlıdés feltételeinek biztosítása takarékos és gazdaságos üzemeltetés élenjáró technológiák alkalmazása szemlélet váltás közösség szerepének újraértékelése

44 az épületek energia-takarékos üzemeltetése. Biztonságtechnika beléptetés, riasztások, tőzjelzı, videó felügyelet Épület szolgáltatások irányító szolgáltatás, recepció, irodai szolgáltatások, takarítás Technológiai felügyelet épület felügyelet, energiamenedzsment, kommunikációs rendszerek karbantartása Épület felügyelet -helyiséggazdálkodás, leltár, kábelezés, költözések INTEGRÁLT ÉPÜLET- FELÜGYELETI KONCEPCIÓ - OFFICE SZOLGÁLTATÁS Probléma menedzsment hibabejelentés kezelés, Help desk Belsı kapcsolatok Személyzeti-, Pénzügyi-, Kivitelezési-, Beszerzési osztályok

45 A létesítmény gazdálkodás (FM) feladatai A létesítménygazdálkodás fı feladatai fizikai ingatlankezelés pénzügyi kezelés adminisztráció A fı feladatok (menedzsment feladatok) részletezése mőszaki épületmenedzsment infrastrukturális épületmenedzsment kereskedelmi menedzsment valamint a kihelyezett tevékenységek (outsourcing)

46 PROJEKT MENEDSZMENT MILYEN A FENNTARTHATÓ PROJEKT MENEDSZMENT? A fejlesztıt támogatja a fenntartható építés alapelveinek érvényre juttatása érdekében, szem elıtt tartja az épület teljes életciklusát, tudatosítva, irányítva a rövid és hosszú távú döntések fenntarthatósági és gazdasági kihatásait. ALAPELVEK: A környezettudatos szemlélet érvényre juttatása Olyan gazdasági környezet teremtése, mely lehetıvé tesz a fenntartható építés elveinek betartását A fenntartható építés költségeinek optimalizálása Az új eszközök, anyagok, ismeretek használatából adódó kockázatot mérsékelje, az elınyök és hátrányok feltárásával Indikátorrendszer meghatározása (fenntarthatósági mérıeszközök, minısítési rendszerek) Életciklus elemzés (LCA, TCO), termékút vizsgálatok (kitermelés, gyártás, beépítés, használat során keletkezı káros hatások) Használat közbeni és a bontás utáni káros anyagemittálások számszerősítése Környezeti és egészségügyi hatáselemzés elvégzése Az eredmények bemutatása, minısítés MIBEN TÁMOGATJA A Projekt Management A FENNTARTHATÓ INGATLNFEJLESZTÉST? A Projekt Management a következı folyamatokat ellenırzi, szervezi, miközben kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosság, mint fejlesztı cél megvalósítására: Igényfelmérés, célmeghatározás Akvizíciós ajánlatok értékelése, döntés elıkészítés Pénzügyi tervezés, ingatlan életciklus menedzsment Programalkotás, koncepcióalkotás Tervezés lebonyolítás üzemeltetés koordinálása Minısítés menedzsment, audit Tájékoztatás, riportok

47 Technikailag. MIBEN MÁS EGY ZÖLD IRODA ÜZEMELTETÉSE? Tudatosan figyel a pazarlás megelızésére Elıre építkezik utólagos korrekciók helyett Mindig tisztában kell lennie az élvonalbeli technológiákkal Preferálja a hosszú távú gazdaságosságot a rövid távú költség lefaragással szemben Kvalifikált munkaerıt alkalmaz, különös tekintettel a zöld elemre Gyakrabban végez hatékonysági ellenırzéseket minden területen Környezetbarát anyagokat használ FENNTARTHATÓSÁG ÜZEMELTETÉSI TERÜLETENKÉNT Mőszaki üzemeltetés, gondnokság, karbantartás Folyamatos képzések Alacsony fluktuáció Tervszerő munkavégzés Energia gazdálkodás Optimalizált szolgáltatói szerzıdések Folyamatos kontrollingra alkalmas mérési rendszer Ellenırzött fogyasztás Higiénia takarítás, tisztítás, kertészet Optimalizált gépesítés Minimális hulladéktermelés, maximális újrahasznosíthatóság Környezeti terhelés minimalizálása Biztonság, vagyonvédelem, komfort szolgáltatások Ellenırzési rendszer áttekinthetısége Ellenırzési pontok számának csökkentése Komfort szolgáltatások ár- érték arány vizsgálata Környezet és területgazdálkodás Naprakész területi tervek Funkció és funkció váltás környezeti hatásának elemzése

48 CÉL: az ingatlanfejlesztések világos szabályrendszer alapján történı megvalósítása, a funkcionalitás szempontjainak szem elıtt tartásával, esztétikusan és gazdaságosan a tulajdonosok, a felhasználók és az épített környezet használói érdekében. Ezt elsıdlegesen az alábbi programok megvalósításán keresztül lehet elérni: világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági szabályrendszer kialakítása a Cégek társadalmi felelısségvállalási tevékenységének kiterjesztése, az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek fokozott védelme érdekében Országos érvényességő egységes E.T. /épület energetikai tanúsítási/ rendszer kialakítása = a kiépült Kamarai háttér és széleskörő támogatásával = megfelelıen felépített szolgáltató és tanúsító érdekcsoporttal a Facility Mangement KIVÉT-s minısítése, elismerése szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása = itthon és nemzetközi szinten, = az ingatlanpiac és a gazdaság egyéb ágai között az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelése az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatása

49

50 Köszönöm a figyelmet dr. Sztranyák József Magyar Ingatlan Tanács Felhasznált anyagok : EPF dokumentációk, Eu-s és hazai elıadások- konferenciák Kovács János prezentációi

Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain Mi az, amire vállalkozom?

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Bérlakás építési program

Bérlakás építési program Oldal: 1 / 28 Bérlakás építési program programmodul alapjai Szakmai javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához Szerkesztette: Társaság a Lakásépítésért Egyesület 2010.09.13. A kiegyezés utáni boldog békeidők

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV FENNTARTHATÓSÁGI TERV Üllı 2009-2010 1. POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTİ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 3. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSI ALAPELV ÉRTELMEZÉSE... 7 3.1. A legfıbb általános stratégiai célkitőzések... 7 3.2. A Nemzeti

Részletesebben

ELŐSZÓ... 3 4 1. BEVEZETÉS... 5 2. MIÉRT MOST KELL ÁTTÉRNI AZ INTELLIGENS, POLGÁR-CENTRIKUS LED-ES VILÁGÍTÁSRA?...

ELŐSZÓ... 3 4 1. BEVEZETÉS... 5 2. MIÉRT MOST KELL ÁTTÉRNI AZ INTELLIGENS, POLGÁR-CENTRIKUS LED-ES VILÁGÍTÁSRA?... EURÓPAI BIZOTTSÁG Hírközlő hálózatok, Tartalom és Technológia Főigazgatóság Városok világítása Az innovatív világítás elterjedésének felgyorsítása az európai városokban 2013 június Európai Unió, 2013 Magyar

Részletesebben

B1 modul. »A fenntartható fejlıdés«

B1 modul. »A fenntartható fejlıdés« Euro Crafts 21 Kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai kézmőiparban B1 modul»a fenntartható fejlıdés«szerzık: Holger Rohn, Thomas Lemken Együttmőködve: Tobias Engelmann

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Témavezetı: Prof. Szlávik János egyetemi

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben