Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL"

Átírás

1 Ingatlanfejlesztéstıl az üzemeltetésig a zöld energia MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

2 A városok mint az otthonteremtés és a munkavállalás legkívánatosabb helyei Mivel az európai városok: - a minıségi hatékonyságot és a fejlett technológiák és gyakorlatok alkalmazását példázzák, - ugyanakkor tekintetbe veszik, építkeznek a kulturális örökségükön. - Vonzó, egészséges és fenntartható környezetet teremtenek, ahol a társadalmi és kulturális értékeket becsben tartják és ápolják; - olyan helyek, amelyekben az erıforrásokkal való optimális gazdálkodás biztosítja a minimális környezeti hatást; - az újjáépített területek kielégítik a kialakuló fogyasztói szükségleteket és biztosítják az alacsony mértékő erıforrás-felhasználást; - olyan területek, ahol az épületek elegáns és fenntartható formában épülnek; olyan helyek, ahol a társadalmi kohéziót jelentıs gazdasági jólét alapozza meg; - olyan helyek, ahol a következetes tervezés biztosítja az igazságos területhasználatot, illetve olyan helyek, ahol egyensúly uralkodik a polgárok és az üzleti szféra szükségletei között.

3 Építıanyag-ipar és a Káros anyag kibocsátás

4 Változó éghajlat, növekvı energiaigény Mi vár a felnövekvı nemzedékekre? A föld klímaváltozása drámaian felgyorsult. A Kárpátmedence kontinentális éghajlatát a 4 évszak jellemzi, de... az évszakok közötti különbség csökken (enyhe tél, meleg tavasz, magas nyári csúcshımérsékletek, egyenlıtlen csapadékeloszlás), lakóépületek nyári hőtési energiaigénye lassan meghaladja a főtési igényeket Unokáink már nem fogják látni a...?

5 Környezetvédelem, Szakmai Paradigmaváltás az épített környezetben, a fenntarthatóbb Közösségért A bölcsıtıl a bölcsıig Bölcsıtıl a sírig: ökológiai hatékonyság

6 Paradigmák HULLADÉK = ÉLELMISZER Tápanyag = TÁPANYAG Megújuló energiák használata Élvezni a sokszínőséget

7 Bölcsıtıl a sírig: ökológiai hatékonyság CSÖKKENTÉS, KERÜLÉS, MINIMALIZÁLÁS, AKADÁLYOZÁSA

8 Bölcsıtıl a Bölcsıig: ÖKO-EREDMÉNYESSÉG DEFINÍCIÓ, NÖVEKEDÉS TÁMOGATÁS OPTIMALIZÁLÁS

9 Biológiai - Mőszaki Metabolizmus

10 Valami elindult Az elsı ZERO CO2 Konferencia 2007-ben célja volt: Rámutatni, hogy az energiahatékonysággal és megújuló források alkalmazásával jelentısen csökkenteni lehet a széndioxid-kibocsátást. A 2008-ban fı téma: a fenntarthatóság (környezet- és energiatudatos projektek) 2009-ben: a környezetvédelem kérdései mellett már a gazdasági és társadalmi kérdések is napirendre kerültek, szakmai paradigmaváltást sürgetve

11 NÉHÁNY LÉNYEGES FOGALOM ZÖLD ÉPÜLET: Energiatakarékosság és ökolológiai szempontból elınyös mőszaki megoldásokat tartalmaz. Létrehozása során a környezettudatos szemlélet érvényesül. PASSZÍV HÁZ: Hı vesztesség minimalizált, a pótlásra szolgáló passzív energiaforrások (világítás, gépek és használók által leadott hı) maximalizáltak. Főtési energiafelhasználása nem haldja meg a 15 kwh/m2/évet. Teljes energiafelhasználása nem haladja meg a 120/m2/évet. Légtömörsége nem haladja meg a 0,6 h-1 értéket ZERO CO2 KIBOCSÁJTÁSÚ ÉPÜLET: A ház fenntartásához nem kell idegen energiát felhasználni, hiszen a ház maga termeli meg a mőködéshez szükséges energiát. FENNTARTHATÓ ÉPÜLET: Olyan épület, amelynek teljes életciklusára vetített erıforrás használata nem nagyobb, mint a vizsgált terület adott épületre jutó erıforrása.

12 SZIGORODÓ KÖVETELMÉNYEK EU IRÁNYELVEK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁRÓL 2020-IG: 2010/C 123 E/40 - ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE 20%-KAL - MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BÕVÍTÉSE 20%-KAL DEC.31-IG VALAMENNYI ÚJ ÉPÜLET KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYÛ LEGYEN NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI SZABVÁNYOK SZIGORODÁSA VÁRHATÓ. AZ ENERGIAHATÉKONY KÖRNYEZET NEM LEHETÕSÉG, HANEM SZÜKSÉGSZERÛSÉG!

13 A FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSEK KIHÍVÁSAI Beruházási költségek növekedése Tervezési idı és költség növekszik Összehangolt munka minden szakággal = SZAKÉRTELEM Hosszabb elıkészítıi folyamat, hatástanulmányok Költségtervezés = KISZÁMÍTHATÓSÁG Megfelelı anyagok és megoldások kiválasztása = SZAKEMBEREK Minısítési folyamatok a bérlıi és befektetıi elvárásoknak köszönhetıen a BREEAM és LEED Nemzetközi zöld minısítési rendszerekben való tanúsítás a kereskedelmi Ingatlanfejlesztések esetében alapkövetelménnyé vált. Szakszerő üzemeltetés

14 MINİSÍTÉSI RENDSZEREK 1.) LEED (Leadership in Energy and Environmental Design USA) Energetikai és környezettervezési minısítı szervezet A LEED egy önkéntes minısítési rendszer, ami bármilyen épülettípusra és bármelyik Fázisban (tervezés, kivitelezés üzemeltetés, átalakítás) alkalmazható. Az egyes területeken belül elérhetı pontok: Certified Minısített pont Silver Ezüst pont Gold Arany pont Platinum Platina 80 pont vagy fölött

15 MINİSÍTÉSI RENDSZEREK folytatás 2.) BREEAM (Bulding Research Establishment Environmental Assessment Menthold) Épületkutatási alapítvány környezeti értékelı eljárás Az egyes elérhetı minısítések: Pass - Megfelelt 30-40% Good - Jó 45-54% Very Good Nagyon jó 55-69% Exellent - Kiváló 70-84% Oustanding - Kiemelkedı 85% felett

16 A FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ELİNYEI Energiatakarékos építés Olcsóbb üzemeltetés Magasabb bérleti díjak Nagyobb bérlıi kereslet Ergonómikus és emberbarát munkakörnyezet Termelési hatékonyság nı Javuló társadalmi megítélés, reklámérték Felkészülés a szigorodó építési elıírásokra Hosszú távú befektetés Olcsóbb, hatékonyabb az utólagos zöldépítésnél EU-s támogatások felhasználása

17 Fenntarthatósági jellemzık A FENNTARTHATÓ IRODAHÁZ GÉPÉSZETI JELLEMZİI Megújuló energiák kiaknázása (biomassza, levegı, víz, föld, nap) Energiatakarékos rendszerek Hıvisszanyerık alkalmazása Decentralizált szellızési rendszerek Precízen, dinamikusan Beszabályozott rendszerek Természetes szellızés (éjszakai szellızés) Esıvíz hasznosítás Szürkevíz hasznosítás A FENNTARTHATÓ IRODAHÁZ VILLAMOS JELLEMZİI Ismert megoldások optimalizálása Jó topológia Helyes méretezés Kábelhossz minimalizálása Többszintő hálózatok Automatizált világítás kapcsolása Jelenlét érzékelı Új Technológiák alkalmazása Félvezetıs rendszerek (LED) Napenergia használata (PV) 12-20% hatékonyság (15W6m2) Beruházási támogatások

18 MENNYIBE KERÜL, ÉS KIFIZETI A FENNZARRTHATÓ FEJLESZTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGÉT? BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGNÖVEKEDÉS Alap szintő minısítés: +0-3% Magasabb minısítés: +5-7,5% Zéró CO2: +12,5-30% ÜZEMELTTEÉSI NYERESÉG: Magasabb bérleti díjak: Nagyobb feltöltöttség, bérlıi kereslet: +2-6% +6% Energiafelhasználás: % Üzemeltetési költség: -5-8% Eladási ár: % Költséghatékonyság kulcsa, a KOORDINÁLT TERVEZÉS a kezdetektıl!

19 ÖKO -HATÉKONY ÉPÍTÉSZET Council of Europe Agora Building Strasbourg m2 MIPIM Gyıztes 2008-ban Üzleti központ kategóriában BEX Gyıztes 2008-ban Fenntartható fejlıdés kategóriában LEAF Gyıztes 2008-ban Legjobban fenntartható projektre jelölve RICS Gyıztes 2009-ben Legjobban fenntartható projektre jelölve

20 Néhány dolgot az ÖKO-HATÉKONY ÉPÍTÉSZETRİL 1. Anyagok = mőszaki és biológiai tápanyagok Választás természetes anyagok, vagy kismértékő ökológiai hatású anyagok között (pl. szınyeg újrahasznosított anyagból ) 2. Öko-hatékonyság Természetes szellıztetés, napkéménnyel, felhasználva a hıtároló képességet, Éjszakai hőtés és szabad hőtés Mechanikus szellıztetési rendszer hıvisszanyerıvel Külsı napenergia védelem Minıség és mennyiség természetes napfényvilágítással

21 továbbá.. 3. Megújuló energiák használata -Hıszivattyú és a geotermikus hıcserélı (a felszín alatti víz 12 C ). -Elektromos ellátás (opció) nyílászárokhoz kötött mennyezeti fényszabályozással. 4. Aktív és mérhetı biodiverzitás támogatás 5. Integrált termıtalaj termelés és a széndioxid újrafelhasználás - Kiterjedt zöld tetık. Növények Integrálása az épületbe 6. Elébe menni a fejlıdésnek és a változásnak - Rugalmas elrendezés (feszített vasbeton födém egységek a homlokzattól a födémekig oszlopok nélkül). 7. Társadalmi méltányosság - Projekt fejlesztés a gyalogosok javára, az útvonalak minısítése 8. Gondolkodj haszonelvően - Vizuális és világító kényelem

22 Sustainable community?

23

24 A fejlett várostervezési és építészeti technikák, valamint know-how-k erısítik az európai építıipar versenyképességét. A Német Építészeti Központ útjára indította a volt berlini fal területi rekreációjára kiírt kiállítás pályázatát, különös tekintettel a kihasználatlan és elhanyagolt korábbi semleges övezetre, a Senki földjére. A pályázatra a holland tájépítész, Joyce van den Berg is beadta terveit, melyben korábbi sikeres projektjeinek elemeit próbálja átültetni német környezetbe. Hollandiában már részt vett hasonló kezdeményezésben, ott egy katonai repteret parkosítottak be.

25 Ilyen volt,ilyen lesz!

26 Zöld technológia révén újulnak meg Amerika híres felhıkarcolói New York szívében emelkedı Empire State Building tulajdonosai úgy döntöttek, hogy hıszigetelı ablakok ezreivel látják el az égbe nyúló homlokzatot, csak részben cselekedtek az energiatakarékoskodás jegyében - bérlıket is akartak csalogatni. 78 év elteltével ugyanis a Manhattan jelképévé vált épület elvesztette ragyogását, és már nem a legkívánatosabb bérlemény. Hogy csillogását visszaszerezze, a tulajdonosok azt tették, amit az ingatlantulajdonosok egyre nagyobb számban tesznek: "bezöldültek". Az Empire State Building 120 millió dolláros zöld ráncfelvarráson megy át, amelynek keretében olyan környezetvédelmi fejlesztéseket végeznek el az épületen, amelyeket pár éve még hazardírozásnak tartottak volna. Az Egyesült Államok nagyvárosainak sziluettjét meghatározó magas épületek és a nemzeti jelképpé vált híres felhıkarcolók kénytelenek átesni a zöldkezelésen, ha versenyben akarnak maradni az új, hatékonyságot is szolgáló épületekkel.

27 Amerika 10 legtakarékosabb városa Az Energy Star által is elismert épületek szerencsére gombamód növekednek a tengeren túl. Egy felmérés során kiderült, hogy mely nagyvárosokban, hány energiatakarékos épületet találunk, és azok évente mennyit spórolnak. Los Angeles ismét az élen. 1. Los Angeles- 510 Energy Star épület 2. Washington D.C San Francisco Chicago New York Atlanta Houston Sacramento Detroit Dallas- 148

28 Nyertesek és vesztesek az EU zöld forradalmában Minden fronton megindult a forradalom annak érdekében, hogy az EU elérje a hosszútávú megújuló energia céljait. Vegyesen lesznek nyertesek és vesztesek hangoztatták a döntéshozók a Fondation EurActiv által február 8-án rendezett vitán. A résztvevık szerint többet kell költeni a megújulókra és a hálózatba kapcsolódó beruházásokra, de a rendszernek üzleti szempontból fenntarthatónak kell lennie!

29 Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerısítı prioritást tart szem elıtt: 1.) Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 2.) Fenntartható növekedés: erıforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. 3.) Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése.

30 2011-s építészeti Célkitőzések A ZERO CO2 "Fenntartható Építészet" nulla emisszióra törekvı építészeti projektek nagyfokú energiahatékonyság és megújuló források alkalmazása károsanyag-kibocsátás csökkentése azonban nem korlátozódik csak az üzemeltetésre építıanyagok elıállítása, szállítására, beépítésére és újrahasznosítására Teljes életciklus: az elıállítás, használat és újrahasznosítás körforgásában Környezeti fenntarthatóság, gazdasági és társadalmi fenntarthatósággal párosulva Épített környezet létrehozása és fenntartása = a gazdaság egyik motorja (munkahely teremtés)

31 A felhasználható megújuló energiaforrások nap szél víz biomassza földhı

32 az ingatlan életciklusa a megújuló energia szerepe fejlesztés (létesítés) 1-3 év ciklusidı Hasznosítás (üzemeltetés) év

33 Az ingatlan életciklusa az életciklus két fıszakasza Fejlesztés az ingatlanigény felmerülésével kapcsolatos vizsgálatok, a programozás, az elıkészítés, a tervezés és megvalósítás összetett folyamatát foglalja magába, Üzemeltetés az elkészült épület vagy létesítmény fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos tevékenységek körét, beleértve azon stratégiai gazdálkodási (finanszírozási, adózási, stb.) kérdéseket is, amelyek az ingatlan használatával (hasznosításával) kapcsolatban felmerülnek és az ingatlan sorsát, fenntartásának és üzemeltetésének módját alapjában meghatározzák.

34 Az ingatlangazdálkodás célja és feladata Három ingatlangazdálkodási paradigma. Az ingatlan lehet: 1.) fejlesztési (development) lehetıség, 2.) befektetés (investment) és 3.) használat (occupation, use) tárgya. E három szemlélet szorosan összefügg egymással,: A fejlesztı egyrészt egy jövıbeni használati igényt próbál kielégíteni, annak érdekében, hogy hasznot (profit) realizáljon; A befektetı az ingatlanhasználó által fizetett bérleti díj pénzfolyamát (cash-flow) kívánja megvásárolni, a befektetésen realizálható hozam (yield) reményében; a használó pedig sajátos használati igényeinek leginkább megfelelı és az adott piaci körülmények között számára optimálisan elérhetı (megfizethetı, finanszírozható) elhelyezést (accommodation) keres. A teljes ingatlan életciklus során érvényesül az értékteremtés, illetve az érték megırzés elve: a létrehozás során használati és vagyonértéket teremtünk, a hasznosítási ciklus során a cél a használati érték szinten tartása, növelése, és ezzel együtt (vagy éppen ennek következtében) a befektetési érték megırzése, növelése. Ingatlan filozófia : Üzemeltetés Fejlesztés - Finanszírozás

35 Ingatlankezelés és Létesítménygazdálkodás a nézıpontok különbözısége és a tevékenységek átfedése

36 az ingatlanhoz főzıdı viszony ingatlan filozófia

37 a megújuló energia szerepe az életciklus folyamataiban fejlesztés programozás (tervezés és szervezés) az ingatlanigény felmerülésével kapcsolatos vizsgálatok, a programozás, az elıkészítés, a tervezés és megvalósítás összetett folyamatainál az alábbiakat kell mérlegelni : környezettudatos energiatakarékos épületek, - az épületek tájolása, szerkezeti kialakítása, árnyékolása és hıszigetelése (a legzöldebb energia amit igénybe sem veszünk) - foszilis energia kiváltása (hıszivattyú szélerımő, biomassza), környezettudatos, energia-hatékony építıanyag gyártás, környezettudatos közlekedés szervezés és jármővek, informatikai rendszerek fejlesztése (épületinformatikai, monitoring virtuális rendszerek), logisztikai rendszerek fejlesztése, szállítások optimalizálása,

38 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Új Széchenyi Terv zöld gazdaságfejlesztési céljainak megfelelı Magyar Építésügyi Technológiai Platform Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái prioritás alapján 2020-ig 1000 MW Virtuális Erımő Zöld igényvezérelt Beruházási Rendszer Ecoflotta-ház mikroerımő induló klaszter pályázati ZiBR.50 márka (CRM) stratégiai célok 2020 évi EU Duna Régiós zöld CÉLOKKAL azonos 1000 MW ZiBR cél: minimum 20% épületi CO2 csökkentés (épületi kogeneráció és biomassza) minimum 20% épületi földgáz energia megtakarítás (épületi kogeneráció) minimum 20% épületfőtési zöldenergia (faapríték kazánok), minimum 4% e-mobil zöldáram üzemanyag (biometán mikroerımővek) 2020-ig 1000 MW Virtuális Erımő program: kb. 200 ezer épületi mikroerımő ZiBR.50 márka ígéret: áram és főtés energia költség min. 50% csökkentése

39 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Kreatív város (vagy Smart City) A fogalmat elıször 1988-ban David Yecken az ausztrál Viktória város egyik tervezéssel foglalkozó köztisztviselıje használta. A kreatív tervezés a kulturális erıforrások kihasználására és arra a holisztikus megközelítésre épül, hogy minden probléma csupán egy rejtett lehetıség, minden gyengeség erıssé alakítható, és még az észrevehetetlen is valami pozitívvá váltható; hogy a semmibıl is lehet valamit alkotni. Ezen kijelentések elcsépelt közhelyeknek hangozhatnak, de ha teljes szívünkbıl elhisszük ıket, akkor erıs eszközökként funkcionálhatnak a tervezésben és a gondolkodásban

40 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Ecoflotta-ház mikroerımő hálózati nyílt innovációs klaszterünk energo- infokommunikációs program koordinálási szempontjából a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Megújulás Cselekvési Terv alapján Magyar Építésügyi Technológiai Platform O.3 prioritású fenntartható települési épületenergia üzleti tervük 2014-ig 6 hazai áramszolgáltató hálózatához csatlakozva kb. 500 településen összesen 3-3,6 ezer középületben 4-5 kw áramú földgáz mikroerımővek hálózatával országosan 15 MW Virtuális Erımő pilot projekt ZiBR.50 együttes védjegyő projektfinanszírozás

41 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Hİ Használati melegvíz Saját felhasználás ÁRAM Eladás a hálózaton Hİ Főtés Földgáz mikroerımő

42 Ecoflotta-ház 1000 MW mikroerımő ZiBR.50 CRM rendszer Nagyobb cégek Hotelek, szállodák Kisebb cégek Társasház Közintézmények: iskolák, kórházak, stb.

43 a megújuló energia szerepe az életciklus folyamataiban üzemeltetés az elkészült épület vagy létesítmény fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos tevékenységek körét, beleértve azon stratégiai gazdálkodási (finanszírozási, adózási, stb.) kérdéseket is, amelyek az ingatlan használatával (hasznosításával) kapcsolatban felmerülnek és az ingatlan sorsát, fenntartásának és üzemeltetésének módját alapjában meghatározzák zöld energia szerepe foszilis energia kiváltása (CO 2, ÜVH mentes) fenntartható fejlıdés feltételeinek biztosítása takarékos és gazdaságos üzemeltetés élenjáró technológiák alkalmazása szemlélet váltás közösség szerepének újraértékelése

44 az épületek energia-takarékos üzemeltetése. Biztonságtechnika beléptetés, riasztások, tőzjelzı, videó felügyelet Épület szolgáltatások irányító szolgáltatás, recepció, irodai szolgáltatások, takarítás Technológiai felügyelet épület felügyelet, energiamenedzsment, kommunikációs rendszerek karbantartása Épület felügyelet -helyiséggazdálkodás, leltár, kábelezés, költözések INTEGRÁLT ÉPÜLET- FELÜGYELETI KONCEPCIÓ - OFFICE SZOLGÁLTATÁS Probléma menedzsment hibabejelentés kezelés, Help desk Belsı kapcsolatok Személyzeti-, Pénzügyi-, Kivitelezési-, Beszerzési osztályok

45 A létesítmény gazdálkodás (FM) feladatai A létesítménygazdálkodás fı feladatai fizikai ingatlankezelés pénzügyi kezelés adminisztráció A fı feladatok (menedzsment feladatok) részletezése mőszaki épületmenedzsment infrastrukturális épületmenedzsment kereskedelmi menedzsment valamint a kihelyezett tevékenységek (outsourcing)

46 PROJEKT MENEDSZMENT MILYEN A FENNTARTHATÓ PROJEKT MENEDSZMENT? A fejlesztıt támogatja a fenntartható építés alapelveinek érvényre juttatása érdekében, szem elıtt tartja az épület teljes életciklusát, tudatosítva, irányítva a rövid és hosszú távú döntések fenntarthatósági és gazdasági kihatásait. ALAPELVEK: A környezettudatos szemlélet érvényre juttatása Olyan gazdasági környezet teremtése, mely lehetıvé tesz a fenntartható építés elveinek betartását A fenntartható építés költségeinek optimalizálása Az új eszközök, anyagok, ismeretek használatából adódó kockázatot mérsékelje, az elınyök és hátrányok feltárásával Indikátorrendszer meghatározása (fenntarthatósági mérıeszközök, minısítési rendszerek) Életciklus elemzés (LCA, TCO), termékút vizsgálatok (kitermelés, gyártás, beépítés, használat során keletkezı káros hatások) Használat közbeni és a bontás utáni káros anyagemittálások számszerősítése Környezeti és egészségügyi hatáselemzés elvégzése Az eredmények bemutatása, minısítés MIBEN TÁMOGATJA A Projekt Management A FENNTARTHATÓ INGATLNFEJLESZTÉST? A Projekt Management a következı folyamatokat ellenırzi, szervezi, miközben kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosság, mint fejlesztı cél megvalósítására: Igényfelmérés, célmeghatározás Akvizíciós ajánlatok értékelése, döntés elıkészítés Pénzügyi tervezés, ingatlan életciklus menedzsment Programalkotás, koncepcióalkotás Tervezés lebonyolítás üzemeltetés koordinálása Minısítés menedzsment, audit Tájékoztatás, riportok

47 Technikailag. MIBEN MÁS EGY ZÖLD IRODA ÜZEMELTETÉSE? Tudatosan figyel a pazarlás megelızésére Elıre építkezik utólagos korrekciók helyett Mindig tisztában kell lennie az élvonalbeli technológiákkal Preferálja a hosszú távú gazdaságosságot a rövid távú költség lefaragással szemben Kvalifikált munkaerıt alkalmaz, különös tekintettel a zöld elemre Gyakrabban végez hatékonysági ellenırzéseket minden területen Környezetbarát anyagokat használ FENNTARTHATÓSÁG ÜZEMELTETÉSI TERÜLETENKÉNT Mőszaki üzemeltetés, gondnokság, karbantartás Folyamatos képzések Alacsony fluktuáció Tervszerő munkavégzés Energia gazdálkodás Optimalizált szolgáltatói szerzıdések Folyamatos kontrollingra alkalmas mérési rendszer Ellenırzött fogyasztás Higiénia takarítás, tisztítás, kertészet Optimalizált gépesítés Minimális hulladéktermelés, maximális újrahasznosíthatóság Környezeti terhelés minimalizálása Biztonság, vagyonvédelem, komfort szolgáltatások Ellenırzési rendszer áttekinthetısége Ellenırzési pontok számának csökkentése Komfort szolgáltatások ár- érték arány vizsgálata Környezet és területgazdálkodás Naprakész területi tervek Funkció és funkció váltás környezeti hatásának elemzése

48 CÉL: az ingatlanfejlesztések világos szabályrendszer alapján történı megvalósítása, a funkcionalitás szempontjainak szem elıtt tartásával, esztétikusan és gazdaságosan a tulajdonosok, a felhasználók és az épített környezet használói érdekében. Ezt elsıdlegesen az alábbi programok megvalósításán keresztül lehet elérni: világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági szabályrendszer kialakítása a Cégek társadalmi felelısségvállalási tevékenységének kiterjesztése, az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek fokozott védelme érdekében Országos érvényességő egységes E.T. /épület energetikai tanúsítási/ rendszer kialakítása = a kiépült Kamarai háttér és széleskörő támogatásával = megfelelıen felépített szolgáltató és tanúsító érdekcsoporttal a Facility Mangement KIVÉT-s minısítése, elismerése szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása = itthon és nemzetközi szinten, = az ingatlanpiac és a gazdaság egyéb ágai között az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelése az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatása

49

50 Köszönöm a figyelmet dr. Sztranyák József Magyar Ingatlan Tanács Felhasznált anyagok : EPF dokumentációk, Eu-s és hazai elıadások- konferenciák Kovács János prezentációi

A Magyar Ingatlan Tanács bemutatkozása, tevékenysége a zöldépítés terén MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

A Magyar Ingatlan Tanács bemutatkozása, tevékenysége a zöldépítés terén MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL A Magyar Ingatlan Tanács bemutatkozása, tevékenysége a zöldépítés terén MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL "Energia kapcsolódó szén-dioxid (CO2) kibocsátások 2010-ben volt a legmagasabb a történelemben,"

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL Megújuló energiák alkalmazása, hasznosítása az EU ingatlanpiacain Mi az, amire vállalkozom?

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása

Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása Észak-Magyarország a fenntartható Európában lehetıségek és kihívások OPEN DAYS 2009 Régiók Hete Miskolc, 2009. október 21. Lenkey Péter

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Zöld épület minősítő rendszerek. Szircsák Norbert Colliers International Magyarország

Zöld épület minősítő rendszerek. Szircsák Norbert Colliers International Magyarország Zöld épület minősítő rendszerek Szircsák Norbert Colliers International Magyarország KÜLDETÉS gazdasági szabályozás, támogatási rendszer Környezettudatosság interszektoriális összefogás köz- és felsőoktatás

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Épületi áram fogyasztóvédelmi célú 2020-ig 1000 MW mikroerőmű nyílt innovációs Nemzeti Energiahatékonysági Kezdeményezés

Épületi áram fogyasztóvédelmi célú 2020-ig 1000 MW mikroerőmű nyílt innovációs Nemzeti Energiahatékonysági Kezdeményezés MÉTP Nemzeti Energiahatékonysági Kezdeményezés mottó EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN Épületi áram fogyasztóvédelmi célú 2020-ig 1000 MW mikroerőmű nyílt innovációs

Részletesebben

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN )

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ) ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház klímabarát épület és jármű mikroerőmű platform célú KEOP 4.5 zöldenergia

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

20 %-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását (CO 2 ) az 1990-es adattal összehasonlítva

20 %-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását (CO 2 ) az 1990-es adattal összehasonlítva 20 %-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását (CO 2 ) az 1990-es adattal összehasonlítva 20 %-át az energiafelhasználásnak megújuló energiaforrásokkal fedezni 20 %-kal csökkenteni a teljes

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

Passzívházak, autonóm települések. Ertsey Attila

Passzívházak, autonóm települések. Ertsey Attila Passzívházak, autonóm települések Ertsey Attila TOSICS IVÁN - VÁROSKUTATÁS KFT. Fenntartható védekezés a klímaváltozás ellen CO 2 emisszió kiváltása: energiatakarékosság átállás megújuló energiaforrásokra,

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA A WGBC elismerése egy magyar passzívháznak Kezdetek- ilyen volt Tervek Iskolaépület felújítás és új passzívházas új szárny, Budapest Építészet: Szekér László

Részletesebben

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László Vasúti Erősáramú konferencia Siófok 2015.11.18. Horváth László Az EIR célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben