Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/535-357 E-mail : tiszato.leader@gmail.com www.leader.tiszato."

Átírás

1 .. részére Tisztelt Tagtársunk! M E G H Í V Ó A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnökeként ezennel tisztelettel meghívom Önt, a május 23.-án 9.30 órakor megtartásra kerülő rendes évi Közgyűlésünkre. (Amennyiben az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy ugyanezekkel a napirendekkel, fél órával későbbre, órára (már a megjelentek számára való tekintet nélkül) a Közgyűlést újra összehívom. Helye: 5244 Tiszaszőlős, Dózsa György út 19. (Szőlőszem Szórakoztató és Egészségfarm) Napirend: 1. Javaslat tétel a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület tagjai tagsági viszonyának megszüntetésére, valamint új tagok felvételére. Csatolt melléklet: Előterjesztés Ea.: Szabó István elnök 2. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület és Munkaszervezetének évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Szabó István egyesületi elnök 3. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnökségének évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Szabó István egyesületi elnök 4. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Felügyelőbizottságának évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Lázárné Nagy Mária FEB elnöke 5. Beszámoló a Tisza-tó Térésge Leader Egyesület évi pénzügyi gazdálkodási eredményeiről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása Csatolt melléklet: Pénzügyi mérleg, Ea.: Szabó István elnök, Jen Márta könyvvizsgáló 6. Javaslat tétel a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület évi tagdíj mértékének megállapítására. Csatolt melléklet: előterjesztés a évi tagdíj mértékére Ea.: Szabó István 1

2 7. A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület évi működési költségvetésének és a közötti időszak működési forrás felosztásának jóváhagyása. Csatolt melléklet: 2.sz melléklet a évi kiadás bevételek táblázat 3.sz. melléklet a működési forrás felosztási táblázat 8. Egyebek, Tisztelt Tagtársunk! Megjelenésére feltétlen számítunk! A Közgyűlést követően egy ebédre invitáljuk Önöket, melynek szervezése miatt, kérem, részvételi szándékát jelezze a telefonon, vagy a címre. Abádszalók, Szabó István Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnöke sk. 2

3 1. napirend: Készítette: Szabó István elnök Előterjesztés A Tisza-tó és Térsége Leader Egyesületben tagsági viszonyuk megszüntetését kérő, valamint az Egyesületbe tagsági viszonyt létesítő tagokról, kérelmezőkről. Tisztelt Közgyűlés! Alapszabályunk ( ra) rendelkezik az Egyesületi tagsági viszony létesítéséről, vagy annak megszüntetéséről. A tagsági viszony megszűnése történhet: kilépéssel, törléssel, kizárással, természetes személy halálával, jogi személyiségű társaságok megszűnésével. A munkaszervezet elvégezte a tagsági viszonnyal járó kötelezettségek (Pl. tagdíjfizetés) teljesülését, és az elmúlt hónapokban lefolytatta a kötelező írásbeli és személyes (telefonos) egyeztetéseket. Ennek értelmében a megkeresett tagjaink vagy rendezték tagsági viszonyukkal járó kötelezettségeiket, vagy kérték annak megszüntetését. Tagsági viszonyának megszüntetését kérte, kilépéssel, törléssel: MIVEL, A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJÁIG IS JELZHETIK TAGJAINK KILÉPÉSI SZÁNDÉKUKAT, VAGY RENDEZHETIK TAGDÍJ ELMARADÁSUKAT, EZÉRT A KILÉPŐK NÉVSORÁT A HELYSZÍNE KÍVÁNJUK KIOSZTANI Tisztelt közgyűlés! A fentiek értelmében kezdeményezem Egyesületünk fent megnevezett tagjai, tagsági viszonya megszűnésének kimondását. Kérem a Tisztelt közgyűlés szavazatát: Igen: Nem: Tartózkodott:../2012. (V.23.) Közgyűlési határozat A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület közgyűlése a fenti szavazati aránnyal, a fenti szervezeteket, személyeket, tagjai sorából törölte. Nevezetteket a tagnyilvántartásból ki kell vezetni. Végrehajtásáért felelős: elnök, munkaszervezet vezető 3

4 Tagfelvételi kérelem! Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt időszakban, az előterjesztés elkészítéséig 1 db belépési szándéknyilatkozat érkezett be Egyesületünk felé írásban, a következő szférák közötti bontásban. Belépési szándékát fejezte ki az üzleti vállalkozói tagozatba: Németh László egyéni vállalkozó, (5321 Kunmadaras, Ady E. út 5. sz.) Kunmadaras település képviseletében Belépési szándékát fejezte ki a Köz - szféra tagozatba: Belépési szándékát fejezte ki a civil szféra tagozatba: Tisztelt közgyűlés! A fentiek értelmében kezdeményezem a fent megnevezettek, Egyesületünk tagjai közé való felvételét. Kérem a Tisztelt közgyűlés szavazatát: Igen: Nem: Tartózkodott:../2012. (V.23.) Közgyűlési határozat A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület közgyűlése a fenti szavazati aránnyal, a fenti szervezeteket, személyeket, tagjai sorába választotta. Nevezetteket a tagnyilvántartásba be kell vezetni. Végrehajtásáért felelős: elnök, munkaszervezet vezető Abádszalók, Szabó István Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke sk. 4

5 2. Napirend: Készítette: Szabó István elnök BESZÁMOLÓ A Tisza-tó Térsége Leader Egyesületének és Munkaszervezetének évi tevékenységéről A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület október 22-én alakult, a Bírósági bejegyzésre október 17-el került sor. A november 28-i Közgyűlés hivatalosan is létrehozta a Munkaszervezetet, amely tényleges tevékenységét az Egyesület székhelyén, Abádszalók, Deák F. út 1/17 sz. alatti akkreditált irodahelyiségében végzi. Jogi környezet, és szabályozott feladatellátás A Mezőgazdasági és Vidéki Hivatal (MVH) és a Tisza-tó Térsége Leader közösség, mint LEADER Helyi Akciócsoport (LEADER HACS) megállapodásban rögzítette, hogy az MVH a Mezőgazdasági és Vidéki Hivatalról szóló 256/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidéki Alap (EMVA) tekintetében ellátja a támogatások elbírálásával, a jogalap ellenőrzésével, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó, illetve kifizetésekhez nem kapcsolódó egyéb intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. A Kormány mezőgazdasági és vidéki támogatási szervként az MVH-t jelölte ki. A megállapodás szerint a LEADER HACS az Európai Mezőgazdasági Vidéki Alapból nyújtandó vidéki támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet III. és IV. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. a) pontja szerint meghatározott jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség. A évi XVII. törvény 16. -a értelmében az MVH egyes, a hatáskörébe tartozó, a Földművelésügyi és Vidéki miniszter által meghatározott feladatokat a miniszter által kijelölt szervre átruházhatja. A Törvény 21. (2) bekezdése alapján a miniszter a megállapodásban foglalt feladatok ellátására az Irányító Hatóság által elismert jogi személynek minősülő Helyi Akciócsoportokat jelölte ki. Az Egyesület egy irodában látja el feladatait, (a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében, a 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében, 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti működés tekintetében) amely a 123/2009. (IX.17.) FVM rendeletben előírt követelmények figyelembevételével kettévált. Az Abádszalók, Deák F. út 1/17 irodahelyiségünkben történik az Egyesület információs, tájékoztató, projectgeneráló, személyes kapcsolaton alapuló tevékenysége és a FVM MVH delegált feladatok ellátásának - akkreditált pályázat kezelés is. 5

6 2009 októberétől 2 fő munkaszervezeti alkalmazottal, és 1 fő munkatárssal láttuk el feladatainkat. A delegált feladat ellátását újra szabályozó rendelet lehetővé tette a takarékosabb működést, ezért a 2 fő főállású akkreditált irodai munkatárs határozott idejű munkaszerződésének lejártakor, azokat nem hosszabbítottuk meg, így október 1.- től 3 fő főfoglalkozású és egy fő határozott idejű munkaszerződésű dolgozóval látjuk el feladatainkat. Ezzel egyidejűleg felszámolásra került a korábban (Abádszalók, Deák F. út 1/6 sz) alatt létre hozott akkreditált iroda is, jelenleg az ilyen jellegű feladatainkat is a főirodában kialakított helyiségben bonyolítjuk. Az Egyesület céljai, tevékenységei A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: - jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi i stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; - helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; - a helyi i stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: - az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek; - a helyi i terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; - részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hálózatépítési feladatok teljesítése; - Helyi Vidéki Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás - az emberi erőforrások e a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében; konfliktuskezelés; - a Helyi Vidéki Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; - az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; - a Helyi Vidéki Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése; - az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidéki Terv/Stratégia végrehajtása érdekében; - az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; - az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Földművelésügyi és Vidéki Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidéki Hivatal illetékes szervezeti egységeivel. - Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. A lakosság jövőbeni megélhetését azonban nem lehet kizárólagosan csak a turizmusra alapozni, ezért a gazdaság más ágazatainak e is szükséges a megfelelő foglalkoztatási és jövedelmi szint elérése érdekében. Fentiek miatt lényegesek a belső (helyi) erőforrások, amelyekről sok szó esik, de kiaknázásuk gyakran háttérbe szorul. Gyakran már nem is tudjuk, nem is hisszük, mennyi szunnyadó érték és potenciál található térségünkben. Szintén gyakran elfelejtjük azt az egyszerű tételt, hogy ha a javainkat térségünkön belül tartjuk, térségi szereplőknek adjuk át, az 6

7 végső soron az egész helyi közösség hasznára válik. A belső erőforrások megtestesülhetnek a térség humán erőforrásában (munkaerejében, ismeretanyagában, tettrekészségében, az összefogásban), de természeti és gazdasági erőforrásaiban is. Különösen gondolnunk kell urbanizálódó világunk olyan felértékelődő javaira, mint a tiszta, stressz mentes környezet, az egészséges termékek, a környezetet nem terhelő energia, nem kihasznált helyi tapasztalat, elfeledett hagyományok. Ugyanilyen erőforrást jelent az együttműködés, a helyi társadalom és a gazdaság szereplőinek minél gyakoribb érintkezése, javaik cseréje. Mindezek városias és vidékies térségekben ha különböző mértékben is egyaránt felfedezhetők. 1.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A Tiszafüredi kistérség 13 településből áll, melyből 3 város, 8 db fős község és 2 aprófalu. A helyi közösség megalakításában a kistérség településeihez csatlakozott Kunmadaras és Berekfürdő. A Tiszafüredi kistérség 48 fő/km 2 -es népsűrűségével a megye legritkábban lakott kistérségének címét tudhatja magáénak. Település Lakosságszám Abádszalók 4141 Berekfürdő 990 Kunhegyes 7705 Kunmadaras 5456 Nagyiván 1175 Tiszabura 2844 Tiszaderzs 1057 Tiszafüred Tiszagyenda 989 Tiszaigar 819 Tiszaörs 1282 Tiszaroff 1624 Tiszaszentimre 2141 Tiszaszőlős 1946 Tomajmonostora 686 Térségi összesen: fő Összehasonlítva a három évvel ezelőtti adatokkal, kb fővel csökkent a 15 településen élők száma. 7

8 Hangsúlyozni kell, hogy a helyi gazdaság és vidék egy hosszú távú folyamat, amely az igények felismerésétől, az ötletek megfogalmazásától, majd a helyi gazdasági stratégiák közösségi részvétellel történő kidolgozásától kezdve, a programozáson és az egyes projektötletek generálásán keresztül a projektek megvalósításáig, valamint a tapasztalatok nyomon követéséig és azok visszacsatolásáig bezárólag számos szakaszból áll. Ideális esetben egy véget nem érő körfolyamatot alkot, amely a helyi szereplők számára egyben egy tanulási folyamat is. E tanulási folyamat elején tartunk. Új módszerekkel, új szemlélettel találkoztak a térség szereplői akkor amikor a vidéknek a LEADER által kínált módszereivel megismerkedtek, azokat elkezdték használni. A legelején a legtöbben csak a pénzt látták a rendszerből, és nem a rendszert, mint közösségfejlesztő eszközt. A leghamarabb a civilek fedezték fel az ebben rejlő lehetőséget, és nem véletlen, hogy a Civil Egyeztető Fórum azonnal mellénk állt, elkezdett minket használni, egyeztetet, beszámoltatott. természetes partnerünk lett a Tiszafüred Kistérség Többcélú Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a települési önkormányzatok, Megyei önkormányzat és intézményeik (művelődési házak, könyvtárak, oktatási intézmények) kissebségi önkormányzatok. Szakmai szervezetek, Tisza-tavi turizmussal érintett szervezetek (MT Zrt. Tisza-tavi Marketing Igazgatósága, túraközpont hálózat, turisztikai egyesületek, tourinform irodák), és a vállalkozói szféra képviselői. Az ezekkel a szervezetekkel való szoros együttműködés, adott módot arra, hogy részt vegyünk nagyon sok rendezvényükön, (tanácsülések, önkormányzati bizottsági ülések, egyesületi közgyűlések rendezvények, települési rendezvények falunapok,). Íj módon sok fórumot teremtettek, ahol először is elmondhattuk kik vagyunk, mit csinálunk, és miben tudunk mi segíteni, és miben tudnak Ők nekünk segíteni a kölcsönösség alapján. Sokat beszélgettünk, ismertettük a HVS.-t, a HPME.-ket, és az eltelt rövid idő alatt sikerült megismertetni ezeknek a mozaik szavaknak a jelentését, ismertté tenni a LEADER-t, megismertetni a honlapunkat, (heti fő látogatja) és elkezdődött egy folyamatos kommunikáció. Meggyőződésünk, hogy a helyi szereplők partnersége nélkül (melyet még mindig nagy számban az elnyerhető forrás mozgat) a vidék nem végrehajtható! A jól működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és fordítva, az erős helyi gazdaság a helyi közösséget is építi. A helyi gazdaság nem feltétlenül forrásaiban vagy eszközeiben különbözik az általános gazdaságtől, hanem módszerében, amelynek központi eleme a helyi kezdeményezés, részvétel és kontroll. A helyi közösség ezért nemcsak a helyi gazdaság elindításakor, az igények megfogalmazásakor, a tervezés fázisában fontos, hanem szükséges a folyamat működtetéséhez is. A helyi közösség megszólításának, bevonásának számos eszköze van, amelyek alkalmazhatók a helyi gazdaság esetében is. Alapvető a nyilvánosság biztosítása, a helyiek megszólítása, a tájékoztatás. A LEADER HVS megvalósítás során elért eredmények áttekintése Elért eredmények az ÚMVP III. tengely négy jogcíméken tekintetében: A HVS újbóli felülvizsgálatát az elnökség, döntéshozó testület elfogadta, majd a közgyűlés is. Az ÚMVP III. tengely 4 jogcímének véleményezését megtettük, észrevételünket megküldtük a beszámoló felületen. A HVS felülvizsgálata eredményeként a meghirdetésre kerülő jogcímek maximális támogatási összegei (első körben második körben) következőképpen alakultak: 8

9 III. tengely 1 kör, nyertes pályázatok Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tiszaszılıs Község Önkormányzata Tiszagyenda Község Önkormányzata Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Falumegújítás és Tiszaszılıs játszótér Ft Megvalósítva; kifizetve Falumegújítás és Településközpont rehabilitációja Ft Nem kezdıdött el, finanszírozási nehézségek miatt Tomajmonostora Község Önkormányzata Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft 5. Füred Gránit Kft. Falumegújítás és Utcafásítás parkosítás Ft Megvalósítva; kifizetve Falumegújítás és Helyi piac kialakítása Ft Mikrovállalkozások létrehozása és e A kor igényeinek megfelelı mőhelyépület létesítése Ft _ Nincs átadva; elsı része kifizetve, második része az átadás után Részben megvalósítva, Kifizetési Kérelem benyújtva 6. Faragó Bt Mikrovállalkozások létrehozása és e Faragó Bt munkahely teremtı beruházás Ft Megvalósítva; elsı része kifizetve, második része benyújtva 7. Tóth Mihály Mikrovállalkozások létrehozása és e Mosodai vállalkozás technológiai korszerősítése Ft % megvalósítás; kifizetési elsı része kifizetve, második része megvalósítás után 8. Füred Invest Kft. Mikrovállalkozások létrehozása és e Szilárd burkolatú belsı út, parkoló tároló építése Ft Megvalósítva; kifizetve 9. Naprakész "N" 2003 építıipari és szolgáltató Bt Mikrovállalkozások létrehozása és e Hidraulikus falvágógép beszerzése Ft Megvalósítva; kifizetve 9

10 10. Kis Gábor Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Mikrovállalkozások létrehozása és e Logisztikai Központ építése Kunhegyesen Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Ft Nem kezdıdött el 11. Hubertus Vadásztársaság Turisztikai tevékenységek ösztönzése Hubertus Vadásztársaság vadászházának felújítása Ft Megvalósítva; kifizetve 12. Buving Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Turisztikai tevékenységek ösztönzése Abádszalóki magánszálláshely létrehozása Ft A tényleges beruházás nem kezdıdött el 13. Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány Turisztikai tevékenységek ösztönzése Tiszaroffi erdei iskola felújítása Ft Megvalósítva, KK benyújtva 14. Tiszaszentimre Református Egyházközség Vidéki örökség megırzése Templom külsı felújítása kertrendezés Ft Megvalósítva, KK benyújtva 15. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Vidéki örökség megırzése Szent Imre Emlékpark kialakítása Ft Megvalósítva; Kifizetve 16. Tiszaroff Református Egyházközség Vidéki örökség megırzése Tiszaroffi Református templom felújítása Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 10

11 III. tengely 2. kör, nyertes pályázatok Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése 1. Albatrosz-Füred Bt. Mikrovállalkozások Az Albatrosz kikötıben új partszakasz építése Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Lemondott a támogatási összegrıl Azon Kft. Turisztika Falusi vendégház kialakítása _ Elutasított Berekfürdı Község Önkormányzata Falumegújítás 4. Bíró Ivett Mikrovállalkozások Berekfürdıi falu, játszótér építés A Jázmin fagyizó hőtıberendezéseinek megvásárlása Ft Megvalósult, Kifizetve 5. Dostal József Turisztika Szálláshely és szolgáltatás bıvítés Ft _ 6. Endrédi Károly Mikrovállalkozások Bútorgyártás profin Ft 7. Esély Innovációs Nonprofit Kft. Falumegújítás Európai színvonalú piac kialakítása Tiszaburán Ft A beruházás nem kezdıdött el A beruházás elkezdıdött, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Ft A beruházás nem kezdıdött el 8. Fügéné Szádeczky Csilla Turisztika Napraforgó vendégház Ft A projekt megvalósítása folyamatban van, KK benyújtva 9. Gozsovics János Mikrovállalkozások Rakodógép beszerzése Ft Megvalósult, Kifizetve 10. Gönczi István Mikrovállalkozások Vállalkozásom e, bıvítése Ft 11. Hit Gyülekezete Turisztika vendégház kialakítása hátrányos helyzető családok üdültetésére Lemondott a támogatási összegrıl _ Elutasított Kasza Gábor Turisztika Szálláshely kialakítás _ Visszavont

12 13. Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Kunhegyesi Református Egyházközség 14. Látványos Kfc. Mikrovállalkozások Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Vidéki örökség "Jöjjetek hozzám " Ft Megvalósítva, KK benyújtva Vitorlás sportoktatás és sporttábor a Tisza-tavon Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 15. Lırincz Istvánné Mikrovállalkozások Pizzéria e Ft A beruházás nem kezdıdött el 16. Magyarországi Régiós Közösségek Turisztika Autentikus alkotóház létrehozása Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 17. Malom-Bau Kft. Mikrovállalkozások Fejlesztési célú gépbeszerzés Ft Megvalósítva, Kifizetve 18. Megbízhatóság Bt. Turisztika Vendégház és látvány pálinkafızde kialakítása Ft Részben megvalósítva, KK benyújtva 19. Nász és Társa Bt. Mikrovállalkozások Telephely technológiai e Ft Visszavonva 20. Onogur Bt. Turisztika 21. Pócs Sándorné Mikrovállalkozások Pusztataskonyi Kápolna Felújításáért Közalapítvány Római Katolikus Egyházközség A természet fenntartható bemutatásának e Vízi-turisztikai ek az Abádszalóki strandon _ Elutasított Ft Lemondott a támogatási összegrıl Vidéki örökség Pusztataskonyi kápolna felújítása Ft Megvalósítva, KK benyújtva Vidéki örökség Tiszaörsi katolikus Templom felújítása Ft A beruházás elkezdıdött 12

13 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Megítélt támogatás összege 24. Simon Pál Mikrovállalkozások Új gép beszerzése Ft 25. Somodi György Mikrovállalkozások Telephely és munkahely Tiszafüreden Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja , Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja 26. Summa Kft. Mikrovállalkozások "Mátyus" irodaház kialakítása Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Gépbeszerzés megvalósult, KK benyújtva, kifizetés még nem történt meg. _ Visszavont Körülbelül 35 %-os a beruházás elkészített része, KK benyújtva 27. Szabó István Turisztika Családbarát szálláshely kialakítása _ Visszavont Szilágyi István Mikrovállalkozások Árokásó- és rakodógép vásárlása Ft Lemondott a támogatási összegrıl 29. Szilágyi László Turisztika Szálláshely Tiszafüreden Ft Tiszaigar Község Önkormányzata Tiszaörs Község Önkormányzata Tiszaroff Község Önkormányzata Tiszaszentimre Község Önkormányzata Tiszaszentimrei Gyermekekért Alapítvány Tisza-tavi Sporthorgász kft. Falumegújítás Településkép e Tiszaigaron Ft _ Lemondott a támogatási összegrıl Részben megvalósítva, KK benyújtva Falumegújítás Községi ravatalozó felújítása Ft Lemondott a támogatási összegrıl Falumegújítás Szabadság tér felújítása, térelemek elhelyezése Falumegújítás Bemutatóterem kialakítása Ft Turisztika Ifjúsági tábor szálláshely kialakítása Ft Turisztika A Tisza-tavi halırzési feltételrendszer kialakítása Ft Lemondott a támogatási összegrıl Lemondott a támogatási összegrıl Bejelentés közbeszerzés megindításáról _ Elutasított

14 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tomaj-Gast Vendéglátó Kft. Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közlalpítvány 38. Víg János Mikrovállalkozások 39. Víz-Villgép Kft. Mikrovállalkozások Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Mikrovállalkozások Közösségi szórakozóhely felújítása Ft _ Falumegújítás Játszótér és park Ft _ CNC megmunkáló központ beszerzése Önjáró szárzúzó-rézsőkasza beszerzése Ft Ft _ A projekt megvalósítás jelenlegi állása Részben megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva a gépbeszerzés megvalósult, KK benyújtva, Nyilatkozat közbeszerzési eljárás megindításról A nyertes és támogatott pályázókat decemberében kerestük meg, hogy szolgáltassanak információt a támogatott projektjeik megvalósításáról, esetleges nehézségeikről, amelyeknek megoldásában segítséget kérnének tőlünk. Nagyon kevés visszajelzést kaptunk, még annak ellenére is, hogy csak egy kérdőívet kellet volna értelemszerűen kitölteni, és visszaküldeni. Ami viszont a személyes és telefonos beszélgetésekből egyértelműen megállapítható volt, hogy a ban, ben benyújtott és hosszú döntéshozatali várakozási idővel megítélt támogatási döntéseket követően, a vállalkozások, önkormányzatok, civilek gazdasági viszonyai megromlottak, és a korábbi optimista várakozásaiknak nem tudtak eleget tenni. Mindenki sérelmezi a 9 hónapos KK benyújtási kötelezettség intézményének bevezetését, és ilyen szigorú szankcionálását, pont ebben a romló gazdasági helyzetben. Nyertes pályázatok kikerülnek a rendszerből, sőt büntetésként a további pályázatokból is kitiltásra kerülnek. A támogatási i források pedig bent ragadnak, mert nem lesz, aki lehívja azokat. Szintén hátrányos megkülönböztetésként élik meg a városainkban élő civilek, vállalkozók és vállalkozások, önkormányzatok, hogy a III. tengely összes jogcíméből ki lettek zárva, holott Ők is ugyan olyan tagjai a vidéki közösségünknek, fizetik a tagdíjat, viselik a működtetési előfinanszírozáshoz kapcsolódó hitel felvételével járó kamatterhek következményeit, úgy hogy támogatásban pedig nem részesülhetnek. 14

15 IV. tengely 1 kör, nyertes pályázatok ÚMVP IV. tengely pályázatai Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Abádszalók Városi Önkormányzat Abádszalók Várost Üzemeltetı Kft. Az Alföldi Gasztronómia Kulturájáért Alapítvány Az Alföldi Gasztronómia Kulturájáért Alapítvány Fazekas Szabolcs egyéni vállalkozó 6. Hubertus Vadásztársaság 7. ifj. Bolyhos István Középiskola a Harmadik Évezredért Alapítvány Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Kunsági Dózsa Vadásztársaság Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Rendezvény Abádszalóki Hagyományırzı Fesztivál Ft _ Rendezvény évi Tisza-tavi Sportprogramok Ft _ Rendezvény Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés Rendezvény Vállalkozási alapú X. Tisza-tavi Mővésztelep - Fesztivál és Kiállítás Tisza-tó márkanévvel édesipari termék létrehozása A projekt megvalósítás jelenlegi állása Megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva _ Visszavont Ft Tejautomata üzembe állítása Ft Fácánnevelı és tároló udvarok korszerősítése Gazdasági udvar és épület felújítás, kerítésépítés Ft Ft Ifjúsági Találkozó Határok Nélkül Ft Mihály Napi Sokadalom rendezvény megrendezése Lemondott a támogatási összegrıl Lemondott a támogatási összegrıl Ütemterv módosítási kérelem benyújtva Értesítés építési beruházás megkezdésérıl Lemondott a támogatási összegrıl Ft Megvalósítva, Kifizetve Fácántelep korszerősítése Ft 11. Lakatos Tibor Képzés OKJ-s képzések Ft _ Megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva 15

16 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Magyarországi Magiszter Alapítvány Magyarországi Magiszter Alapítvány Nagyiván Polgármesteri Hivatal R-17 Postagalambsport Egyesület Térségen belüli együttmőködés Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Abádszalókon a Tisza Tavi duatlon Ft _ Rendezvény Ritmus a Tisza-tavi nyárban Ft _ Rendezvény Pünkösdi Vigasság Ft _ Rendezvény 16. S-RIDERS Kft. Rendezvény Szent József Szociális Alapítvány Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszaigar Község Önkormányzata Tisza-menti Földtulajdonosi Vadászati. Képzés Tisza-tó Fıvárosa Kupa sportrendezvény-sorozat Tisza-tavi Dragbike és Dragster EB Kunmadaras Helyi termékek készítése, humán erıforrás felkészítése Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Ft Megvalósítva, Kifizetve Rendezvény İszülı Hetek a Tiszafüred Kistérségben Ft Képzés Térségen belüli együttmőködés Rendezvény Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés Szociális továbbképzések a Tiszafüred kistérségben Tisza-tavi Gasztronómiai Fesztiválsorozat Halas napok Testvérvárosi Találkozó _ Visszavonta Ft Ft _ Ft ( Ft) Ft ( Ft) _ _ Rendezvény IV. İszi Vigadalom Ft _ Vállalkozási alapú Lemondott a támogatási összegrıl A képzés még nem valósult meg Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Fácántelep korszerősítése Ft _ KK benyújtva 16

17 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tiszaörs Község Önkormányzata Tiszaroff Községi Polgármesteri Hivatal Tiszaszentimre Község Polgármesteri Hivatala Tiszaszılıs Polgármesteri Hivatal Tisza-tavi Turizmust Fejlesztı Egyesület Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület Tomajmonostora Község Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata TOP ART Közhasznú Alapítvány Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés IV. Tiszaörsi Káposztásbárány Fesztivál rendezése XII. Tiszaroffi Találkozó Záró rendezvénye Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén, İszi Fesztivál Sport és gasztronómiai fesztivál Tiszaszılısön Tisza-tavi Természetjáró Fesztivál rendezvénysorozat Hagyományok, kultúrák, vidékfejlesztı tapasztalatok Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Ft Ft Ft Ft _ Ft Képzés Motorfőrész-kezelı tanfolyam Ft _ Rendezvény Rendezvény Évadzáró fesztivál 4 településen - Alcím: Búcsú TISZATOR Böllérfesztivál Ft _ Ft ( Ft) 34. Tüske Kft. Képzés Képzési szolgáltatások Abádszalókon Ft _ 35. Tőzvirág Egyesület Képzés Vállalkozási kompetencia Abádszalókon A projekt megvalósítás jelenlegi állása Lemondott a támogatási összegrıl Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Elutasított, nem valósult meg 50%-ban Megvalósítva, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva _ Megvalósítva, Kifizetve Ft _ Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva 17

18 IV. tengely 2. kör, benyújtott pályázatok Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése 1. Közép-Tiszai Vidékfejlesztı Alapítvány Képzés Közösségi munkások képzése - Térségi Önkéntes Vidékfejlesztı Hálózat létrehozása és mőködtetése A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft 2. Magyarországi Magiszter Alapítvány Képzés Turisztikai és vendéglátási nyelvi alapismeretek Ft Ft 3. Tiszafüred Város Önkormányzata Képzés 4. Tiszai Vitorlás Egyesület Képzés Tanulással esély a továbblépésre, mezıgazdasági, nyelvi képzések Ingyenes hivatásos kishajó-vezetı képzés szervezése, a munkaerıpiaci érték erısítése Ft Ft Ft Ft 5. Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület Képzés Nyelvi képzés a Tisza-tó térségében Ft Ft 6. Tőzvirág Egyesület Képzés A Tiszaszentimrei Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány 9. Búzakalász Vadásztársaság Tiszaörs 10. Tiszaburai Református Egyházközség 11. Tiszafüred Város Önkormányzata 12. Tiszaszentimre Közégi Sportegyesület Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Gazdaságfejlesztı képzések a Tisza - tó Leader Egyesület területén Ft Ft Tiszaszentimre Óvoda eszköze Ft Ft Prevencióval a biztonságosabb, élhetıbb vidékért a kulturális örökségeink védelmében, eszközök e Helyi közösség élhetıbb körülményeiért eszközvásárlás a vadász házhoz Ft Ft Ft Ft Mőemlék templom külsı díszvilágítása Ft Ft Térfigyelı rendszer további e Tiszafüreden Ft Ft Községi Sportegyesület eszköze Ft Ft 18

19 Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése Tiszaszentimrei Községi Polgárır Egyesület Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Alapítvány 15. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 16. Együtt, Egymásért, Jövınkért Közhasznú Egyesület Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Tiszaszentimre Polgárırök Egyesület eszköz és bútorzat e A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft Gyermekfoglalkoztató bútorainak beszerzése Ft Ft Sportpálya létrehozása Ft Ft Kis értékő rendezvénytámogatás Városi Mikulásnap Ft Ft 17. Kunhegyes Városi Önkormányzat Kis értékő rendezvénytámogatás Térségi néphagyományok a kunhegyesi Majálison Ft Ft 18. Tiszai Vitorlás Egyesület Kis értékő rendezvénytámogatás Vitorlás versenysorozat rendezése az Abádszalóki medencében Ft Ft 19. Tiszaörsi Perspektíva Egyesület Kis értékő rendezvénytámogatás ITT-HON Tábor Tiszaörsön Ft Ft 20. Tiszaszentimre Népmővészetéért Alapítvány Kis értékő rendezvénytámogatás Tiszaszentimre Népmővészetéért Bál Ft Ft 21. TISZA-TÓ 2005 Nonprofit Kft. Kis értékő rendezvénytámogatás Szezonnyitó rendezvény Tiszafüreden Ft Ft 22. Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány Kis értékő rendezvénytámogatás György napi Sokadalom 2012 Újszentgyörgy Ft Ft 23. Abtime Kft. 24. AGROMIX-2002 Mezıgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Korszerő mezıgazdasági eszközök beszerzése Ft Ft Többcélú vállalkozás Ft Ft 19

20 25. Bata Gábor Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése 26. Bekecsné Fazekas Erzsébet 27. BIO HUMÁN Bt. 28. Botos László 29. Csontos Anita 30. Dienes Attila EVIS-2004 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft Fazekas-Bánfi Mezıgazdasági Szolgáltató Kft. 33. Füred Invest Szolgáltató Kft. 34. GYİRI Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 35. Kozma Zoltánné 36. Kunairport Kunmadarasi Repülıtér Kezelési és Fejlesztési Kft. Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Fejlesztési beruházás, hőtıpult, vonalkódos kasszarendszer A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft Aprítógép faágak darabolására Ft Ft Új egészségügyi prevenciós eszközök beszerzése Ft Ft Gépjármő futómő beállító berendezés beszerzése Ft Ft Gazdasági tanácsadás, szolgáltatás Ft Ft Vállalkozáscélú eszközbeszerzés Ft Ft Vitorlás Vendégház szálláshely szobáinak zuhanyzó - WC, és bejárati elıtér felújítása Ft Ft Hidraulikus győrőshenger beszerzése Ft Ft Korszerő autómosó és tisztító eszközök beszerzése Ft Ft Fejlesztési célú eszközbeszerzés Ft Ft Házi sajtkészítı üzem technológiai e Ft Ft Vállalkozás Ft Ft 20

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség.

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA UJA Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2009. október 27. napján hozott, 2009/13. számú közgyűlési határozatban foglalt döntésekre tekintettel az Egyesület közhasznú társadalmi szervezetként kíván működni.

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapszabály. (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Alapszabály. (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Alapszabály (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum 1.. Általános rendelkezések Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. (1.) Az Egyesület

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Zala Termálvölgye Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) magyar természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, jogi személyek, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések

INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések A jelen Alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Hatályos: 2014.01.31. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) Irányító Hatósága (továbbiakban:

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2013. évi módosítása Lezárva: 2013. 04. 09. 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben