Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/535-357 E-mail : tiszato.leader@gmail.com www.leader.tiszato."

Átírás

1 .. részére Tisztelt Tagtársunk! M E G H Í V Ó A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnökeként ezennel tisztelettel meghívom Önt, a május 23.-án 9.30 órakor megtartásra kerülő rendes évi Közgyűlésünkre. (Amennyiben az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy ugyanezekkel a napirendekkel, fél órával későbbre, órára (már a megjelentek számára való tekintet nélkül) a Közgyűlést újra összehívom. Helye: 5244 Tiszaszőlős, Dózsa György út 19. (Szőlőszem Szórakoztató és Egészségfarm) Napirend: 1. Javaslat tétel a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület tagjai tagsági viszonyának megszüntetésére, valamint új tagok felvételére. Csatolt melléklet: Előterjesztés Ea.: Szabó István elnök 2. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület és Munkaszervezetének évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Szabó István egyesületi elnök 3. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnökségének évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Szabó István egyesületi elnök 4. Beszámoló a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Felügyelőbizottságának évi munkájáról Csatolt melléklet: beszámoló Ea.: Lázárné Nagy Mária FEB elnöke 5. Beszámoló a Tisza-tó Térésge Leader Egyesület évi pénzügyi gazdálkodási eredményeiről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása Csatolt melléklet: Pénzügyi mérleg, Ea.: Szabó István elnök, Jen Márta könyvvizsgáló 6. Javaslat tétel a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület évi tagdíj mértékének megállapítására. Csatolt melléklet: előterjesztés a évi tagdíj mértékére Ea.: Szabó István 1

2 7. A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület évi működési költségvetésének és a közötti időszak működési forrás felosztásának jóváhagyása. Csatolt melléklet: 2.sz melléklet a évi kiadás bevételek táblázat 3.sz. melléklet a működési forrás felosztási táblázat 8. Egyebek, Tisztelt Tagtársunk! Megjelenésére feltétlen számítunk! A Közgyűlést követően egy ebédre invitáljuk Önöket, melynek szervezése miatt, kérem, részvételi szándékát jelezze a telefonon, vagy a címre. Abádszalók, Szabó István Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnöke sk. 2

3 1. napirend: Készítette: Szabó István elnök Előterjesztés A Tisza-tó és Térsége Leader Egyesületben tagsági viszonyuk megszüntetését kérő, valamint az Egyesületbe tagsági viszonyt létesítő tagokról, kérelmezőkről. Tisztelt Közgyűlés! Alapszabályunk ( ra) rendelkezik az Egyesületi tagsági viszony létesítéséről, vagy annak megszüntetéséről. A tagsági viszony megszűnése történhet: kilépéssel, törléssel, kizárással, természetes személy halálával, jogi személyiségű társaságok megszűnésével. A munkaszervezet elvégezte a tagsági viszonnyal járó kötelezettségek (Pl. tagdíjfizetés) teljesülését, és az elmúlt hónapokban lefolytatta a kötelező írásbeli és személyes (telefonos) egyeztetéseket. Ennek értelmében a megkeresett tagjaink vagy rendezték tagsági viszonyukkal járó kötelezettségeiket, vagy kérték annak megszüntetését. Tagsági viszonyának megszüntetését kérte, kilépéssel, törléssel: MIVEL, A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJÁIG IS JELZHETIK TAGJAINK KILÉPÉSI SZÁNDÉKUKAT, VAGY RENDEZHETIK TAGDÍJ ELMARADÁSUKAT, EZÉRT A KILÉPŐK NÉVSORÁT A HELYSZÍNE KÍVÁNJUK KIOSZTANI Tisztelt közgyűlés! A fentiek értelmében kezdeményezem Egyesületünk fent megnevezett tagjai, tagsági viszonya megszűnésének kimondását. Kérem a Tisztelt közgyűlés szavazatát: Igen: Nem: Tartózkodott:../2012. (V.23.) Közgyűlési határozat A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület közgyűlése a fenti szavazati aránnyal, a fenti szervezeteket, személyeket, tagjai sorából törölte. Nevezetteket a tagnyilvántartásból ki kell vezetni. Végrehajtásáért felelős: elnök, munkaszervezet vezető 3

4 Tagfelvételi kérelem! Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt időszakban, az előterjesztés elkészítéséig 1 db belépési szándéknyilatkozat érkezett be Egyesületünk felé írásban, a következő szférák közötti bontásban. Belépési szándékát fejezte ki az üzleti vállalkozói tagozatba: Németh László egyéni vállalkozó, (5321 Kunmadaras, Ady E. út 5. sz.) Kunmadaras település képviseletében Belépési szándékát fejezte ki a Köz - szféra tagozatba: Belépési szándékát fejezte ki a civil szféra tagozatba: Tisztelt közgyűlés! A fentiek értelmében kezdeményezem a fent megnevezettek, Egyesületünk tagjai közé való felvételét. Kérem a Tisztelt közgyűlés szavazatát: Igen: Nem: Tartózkodott:../2012. (V.23.) Közgyűlési határozat A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület közgyűlése a fenti szavazati aránnyal, a fenti szervezeteket, személyeket, tagjai sorába választotta. Nevezetteket a tagnyilvántartásba be kell vezetni. Végrehajtásáért felelős: elnök, munkaszervezet vezető Abádszalók, Szabó István Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke sk. 4

5 2. Napirend: Készítette: Szabó István elnök BESZÁMOLÓ A Tisza-tó Térsége Leader Egyesületének és Munkaszervezetének évi tevékenységéről A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület október 22-én alakult, a Bírósági bejegyzésre október 17-el került sor. A november 28-i Közgyűlés hivatalosan is létrehozta a Munkaszervezetet, amely tényleges tevékenységét az Egyesület székhelyén, Abádszalók, Deák F. út 1/17 sz. alatti akkreditált irodahelyiségében végzi. Jogi környezet, és szabályozott feladatellátás A Mezőgazdasági és Vidéki Hivatal (MVH) és a Tisza-tó Térsége Leader közösség, mint LEADER Helyi Akciócsoport (LEADER HACS) megállapodásban rögzítette, hogy az MVH a Mezőgazdasági és Vidéki Hivatalról szóló 256/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidéki Alap (EMVA) tekintetében ellátja a támogatások elbírálásával, a jogalap ellenőrzésével, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó, illetve kifizetésekhez nem kapcsolódó egyéb intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. A Kormány mezőgazdasági és vidéki támogatási szervként az MVH-t jelölte ki. A megállapodás szerint a LEADER HACS az Európai Mezőgazdasági Vidéki Alapból nyújtandó vidéki támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet III. és IV. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. a) pontja szerint meghatározott jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség. A évi XVII. törvény 16. -a értelmében az MVH egyes, a hatáskörébe tartozó, a Földművelésügyi és Vidéki miniszter által meghatározott feladatokat a miniszter által kijelölt szervre átruházhatja. A Törvény 21. (2) bekezdése alapján a miniszter a megállapodásban foglalt feladatok ellátására az Irányító Hatóság által elismert jogi személynek minősülő Helyi Akciócsoportokat jelölte ki. Az Egyesület egy irodában látja el feladatait, (a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében, a 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében, 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti működés tekintetében) amely a 123/2009. (IX.17.) FVM rendeletben előírt követelmények figyelembevételével kettévált. Az Abádszalók, Deák F. út 1/17 irodahelyiségünkben történik az Egyesület információs, tájékoztató, projectgeneráló, személyes kapcsolaton alapuló tevékenysége és a FVM MVH delegált feladatok ellátásának - akkreditált pályázat kezelés is. 5

6 2009 októberétől 2 fő munkaszervezeti alkalmazottal, és 1 fő munkatárssal láttuk el feladatainkat. A delegált feladat ellátását újra szabályozó rendelet lehetővé tette a takarékosabb működést, ezért a 2 fő főállású akkreditált irodai munkatárs határozott idejű munkaszerződésének lejártakor, azokat nem hosszabbítottuk meg, így október 1.- től 3 fő főfoglalkozású és egy fő határozott idejű munkaszerződésű dolgozóval látjuk el feladatainkat. Ezzel egyidejűleg felszámolásra került a korábban (Abádszalók, Deák F. út 1/6 sz) alatt létre hozott akkreditált iroda is, jelenleg az ilyen jellegű feladatainkat is a főirodában kialakított helyiségben bonyolítjuk. Az Egyesület céljai, tevékenységei A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: - jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi i stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; - helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; - a helyi i stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: - az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek; - a helyi i terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; - részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hálózatépítési feladatok teljesítése; - Helyi Vidéki Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás - az emberi erőforrások e a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében; konfliktuskezelés; - a Helyi Vidéki Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; - az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; - a Helyi Vidéki Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése; - az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidéki Terv/Stratégia végrehajtása érdekében; - az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; - az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Földművelésügyi és Vidéki Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidéki Hivatal illetékes szervezeti egységeivel. - Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. A lakosság jövőbeni megélhetését azonban nem lehet kizárólagosan csak a turizmusra alapozni, ezért a gazdaság más ágazatainak e is szükséges a megfelelő foglalkoztatási és jövedelmi szint elérése érdekében. Fentiek miatt lényegesek a belső (helyi) erőforrások, amelyekről sok szó esik, de kiaknázásuk gyakran háttérbe szorul. Gyakran már nem is tudjuk, nem is hisszük, mennyi szunnyadó érték és potenciál található térségünkben. Szintén gyakran elfelejtjük azt az egyszerű tételt, hogy ha a javainkat térségünkön belül tartjuk, térségi szereplőknek adjuk át, az 6

7 végső soron az egész helyi közösség hasznára válik. A belső erőforrások megtestesülhetnek a térség humán erőforrásában (munkaerejében, ismeretanyagában, tettrekészségében, az összefogásban), de természeti és gazdasági erőforrásaiban is. Különösen gondolnunk kell urbanizálódó világunk olyan felértékelődő javaira, mint a tiszta, stressz mentes környezet, az egészséges termékek, a környezetet nem terhelő energia, nem kihasznált helyi tapasztalat, elfeledett hagyományok. Ugyanilyen erőforrást jelent az együttműködés, a helyi társadalom és a gazdaság szereplőinek minél gyakoribb érintkezése, javaik cseréje. Mindezek városias és vidékies térségekben ha különböző mértékben is egyaránt felfedezhetők. 1.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A Tiszafüredi kistérség 13 településből áll, melyből 3 város, 8 db fős község és 2 aprófalu. A helyi közösség megalakításában a kistérség településeihez csatlakozott Kunmadaras és Berekfürdő. A Tiszafüredi kistérség 48 fő/km 2 -es népsűrűségével a megye legritkábban lakott kistérségének címét tudhatja magáénak. Település Lakosságszám Abádszalók 4141 Berekfürdő 990 Kunhegyes 7705 Kunmadaras 5456 Nagyiván 1175 Tiszabura 2844 Tiszaderzs 1057 Tiszafüred Tiszagyenda 989 Tiszaigar 819 Tiszaörs 1282 Tiszaroff 1624 Tiszaszentimre 2141 Tiszaszőlős 1946 Tomajmonostora 686 Térségi összesen: fő Összehasonlítva a három évvel ezelőtti adatokkal, kb fővel csökkent a 15 településen élők száma. 7

8 Hangsúlyozni kell, hogy a helyi gazdaság és vidék egy hosszú távú folyamat, amely az igények felismerésétől, az ötletek megfogalmazásától, majd a helyi gazdasági stratégiák közösségi részvétellel történő kidolgozásától kezdve, a programozáson és az egyes projektötletek generálásán keresztül a projektek megvalósításáig, valamint a tapasztalatok nyomon követéséig és azok visszacsatolásáig bezárólag számos szakaszból áll. Ideális esetben egy véget nem érő körfolyamatot alkot, amely a helyi szereplők számára egyben egy tanulási folyamat is. E tanulási folyamat elején tartunk. Új módszerekkel, új szemlélettel találkoztak a térség szereplői akkor amikor a vidéknek a LEADER által kínált módszereivel megismerkedtek, azokat elkezdték használni. A legelején a legtöbben csak a pénzt látták a rendszerből, és nem a rendszert, mint közösségfejlesztő eszközt. A leghamarabb a civilek fedezték fel az ebben rejlő lehetőséget, és nem véletlen, hogy a Civil Egyeztető Fórum azonnal mellénk állt, elkezdett minket használni, egyeztetet, beszámoltatott. természetes partnerünk lett a Tiszafüred Kistérség Többcélú Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a települési önkormányzatok, Megyei önkormányzat és intézményeik (művelődési házak, könyvtárak, oktatási intézmények) kissebségi önkormányzatok. Szakmai szervezetek, Tisza-tavi turizmussal érintett szervezetek (MT Zrt. Tisza-tavi Marketing Igazgatósága, túraközpont hálózat, turisztikai egyesületek, tourinform irodák), és a vállalkozói szféra képviselői. Az ezekkel a szervezetekkel való szoros együttműködés, adott módot arra, hogy részt vegyünk nagyon sok rendezvényükön, (tanácsülések, önkormányzati bizottsági ülések, egyesületi közgyűlések rendezvények, települési rendezvények falunapok,). Íj módon sok fórumot teremtettek, ahol először is elmondhattuk kik vagyunk, mit csinálunk, és miben tudunk mi segíteni, és miben tudnak Ők nekünk segíteni a kölcsönösség alapján. Sokat beszélgettünk, ismertettük a HVS.-t, a HPME.-ket, és az eltelt rövid idő alatt sikerült megismertetni ezeknek a mozaik szavaknak a jelentését, ismertté tenni a LEADER-t, megismertetni a honlapunkat, (heti fő látogatja) és elkezdődött egy folyamatos kommunikáció. Meggyőződésünk, hogy a helyi szereplők partnersége nélkül (melyet még mindig nagy számban az elnyerhető forrás mozgat) a vidék nem végrehajtható! A jól működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és fordítva, az erős helyi gazdaság a helyi közösséget is építi. A helyi gazdaság nem feltétlenül forrásaiban vagy eszközeiben különbözik az általános gazdaságtől, hanem módszerében, amelynek központi eleme a helyi kezdeményezés, részvétel és kontroll. A helyi közösség ezért nemcsak a helyi gazdaság elindításakor, az igények megfogalmazásakor, a tervezés fázisában fontos, hanem szükséges a folyamat működtetéséhez is. A helyi közösség megszólításának, bevonásának számos eszköze van, amelyek alkalmazhatók a helyi gazdaság esetében is. Alapvető a nyilvánosság biztosítása, a helyiek megszólítása, a tájékoztatás. A LEADER HVS megvalósítás során elért eredmények áttekintése Elért eredmények az ÚMVP III. tengely négy jogcíméken tekintetében: A HVS újbóli felülvizsgálatát az elnökség, döntéshozó testület elfogadta, majd a közgyűlés is. Az ÚMVP III. tengely 4 jogcímének véleményezését megtettük, észrevételünket megküldtük a beszámoló felületen. A HVS felülvizsgálata eredményeként a meghirdetésre kerülő jogcímek maximális támogatási összegei (első körben második körben) következőképpen alakultak: 8

9 III. tengely 1 kör, nyertes pályázatok Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tiszaszılıs Község Önkormányzata Tiszagyenda Község Önkormányzata Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Falumegújítás és Tiszaszılıs játszótér Ft Megvalósítva; kifizetve Falumegújítás és Településközpont rehabilitációja Ft Nem kezdıdött el, finanszírozási nehézségek miatt Tomajmonostora Község Önkormányzata Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft 5. Füred Gránit Kft. Falumegújítás és Utcafásítás parkosítás Ft Megvalósítva; kifizetve Falumegújítás és Helyi piac kialakítása Ft Mikrovállalkozások létrehozása és e A kor igényeinek megfelelı mőhelyépület létesítése Ft _ Nincs átadva; elsı része kifizetve, második része az átadás után Részben megvalósítva, Kifizetési Kérelem benyújtva 6. Faragó Bt Mikrovállalkozások létrehozása és e Faragó Bt munkahely teremtı beruházás Ft Megvalósítva; elsı része kifizetve, második része benyújtva 7. Tóth Mihály Mikrovállalkozások létrehozása és e Mosodai vállalkozás technológiai korszerősítése Ft % megvalósítás; kifizetési elsı része kifizetve, második része megvalósítás után 8. Füred Invest Kft. Mikrovállalkozások létrehozása és e Szilárd burkolatú belsı út, parkoló tároló építése Ft Megvalósítva; kifizetve 9. Naprakész "N" 2003 építıipari és szolgáltató Bt Mikrovállalkozások létrehozása és e Hidraulikus falvágógép beszerzése Ft Megvalósítva; kifizetve 9

10 10. Kis Gábor Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Mikrovállalkozások létrehozása és e Logisztikai Központ építése Kunhegyesen Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Ft Nem kezdıdött el 11. Hubertus Vadásztársaság Turisztikai tevékenységek ösztönzése Hubertus Vadásztársaság vadászházának felújítása Ft Megvalósítva; kifizetve 12. Buving Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Turisztikai tevékenységek ösztönzése Abádszalóki magánszálláshely létrehozása Ft A tényleges beruházás nem kezdıdött el 13. Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány Turisztikai tevékenységek ösztönzése Tiszaroffi erdei iskola felújítása Ft Megvalósítva, KK benyújtva 14. Tiszaszentimre Református Egyházközség Vidéki örökség megırzése Templom külsı felújítása kertrendezés Ft Megvalósítva, KK benyújtva 15. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Vidéki örökség megırzése Szent Imre Emlékpark kialakítása Ft Megvalósítva; Kifizetve 16. Tiszaroff Református Egyházközség Vidéki örökség megırzése Tiszaroffi Református templom felújítása Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 10

11 III. tengely 2. kör, nyertes pályázatok Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése 1. Albatrosz-Füred Bt. Mikrovállalkozások Az Albatrosz kikötıben új partszakasz építése Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Lemondott a támogatási összegrıl Azon Kft. Turisztika Falusi vendégház kialakítása _ Elutasított Berekfürdı Község Önkormányzata Falumegújítás 4. Bíró Ivett Mikrovállalkozások Berekfürdıi falu, játszótér építés A Jázmin fagyizó hőtıberendezéseinek megvásárlása Ft Megvalósult, Kifizetve 5. Dostal József Turisztika Szálláshely és szolgáltatás bıvítés Ft _ 6. Endrédi Károly Mikrovállalkozások Bútorgyártás profin Ft 7. Esély Innovációs Nonprofit Kft. Falumegújítás Európai színvonalú piac kialakítása Tiszaburán Ft A beruházás nem kezdıdött el A beruházás elkezdıdött, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Ft A beruházás nem kezdıdött el 8. Fügéné Szádeczky Csilla Turisztika Napraforgó vendégház Ft A projekt megvalósítása folyamatban van, KK benyújtva 9. Gozsovics János Mikrovállalkozások Rakodógép beszerzése Ft Megvalósult, Kifizetve 10. Gönczi István Mikrovállalkozások Vállalkozásom e, bıvítése Ft 11. Hit Gyülekezete Turisztika vendégház kialakítása hátrányos helyzető családok üdültetésére Lemondott a támogatási összegrıl _ Elutasított Kasza Gábor Turisztika Szálláshely kialakítás _ Visszavont

12 13. Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Kunhegyesi Református Egyházközség 14. Látványos Kfc. Mikrovállalkozások Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja A projekt megvalósítás jelenlegi állása Vidéki örökség "Jöjjetek hozzám " Ft Megvalósítva, KK benyújtva Vitorlás sportoktatás és sporttábor a Tisza-tavon Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 15. Lırincz Istvánné Mikrovállalkozások Pizzéria e Ft A beruházás nem kezdıdött el 16. Magyarországi Régiós Közösségek Turisztika Autentikus alkotóház létrehozása Ft _ Részben megvalósítva, KK benyújtva 17. Malom-Bau Kft. Mikrovállalkozások Fejlesztési célú gépbeszerzés Ft Megvalósítva, Kifizetve 18. Megbízhatóság Bt. Turisztika Vendégház és látvány pálinkafızde kialakítása Ft Részben megvalósítva, KK benyújtva 19. Nász és Társa Bt. Mikrovállalkozások Telephely technológiai e Ft Visszavonva 20. Onogur Bt. Turisztika 21. Pócs Sándorné Mikrovállalkozások Pusztataskonyi Kápolna Felújításáért Közalapítvány Római Katolikus Egyházközség A természet fenntartható bemutatásának e Vízi-turisztikai ek az Abádszalóki strandon _ Elutasított Ft Lemondott a támogatási összegrıl Vidéki örökség Pusztataskonyi kápolna felújítása Ft Megvalósítva, KK benyújtva Vidéki örökség Tiszaörsi katolikus Templom felújítása Ft A beruházás elkezdıdött 12

13 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Megítélt támogatás összege 24. Simon Pál Mikrovállalkozások Új gép beszerzése Ft 25. Somodi György Mikrovállalkozások Telephely és munkahely Tiszafüreden Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja , Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja 26. Summa Kft. Mikrovállalkozások "Mátyus" irodaház kialakítása Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Gépbeszerzés megvalósult, KK benyújtva, kifizetés még nem történt meg. _ Visszavont Körülbelül 35 %-os a beruházás elkészített része, KK benyújtva 27. Szabó István Turisztika Családbarát szálláshely kialakítása _ Visszavont Szilágyi István Mikrovállalkozások Árokásó- és rakodógép vásárlása Ft Lemondott a támogatási összegrıl 29. Szilágyi László Turisztika Szálláshely Tiszafüreden Ft Tiszaigar Község Önkormányzata Tiszaörs Község Önkormányzata Tiszaroff Község Önkormányzata Tiszaszentimre Község Önkormányzata Tiszaszentimrei Gyermekekért Alapítvány Tisza-tavi Sporthorgász kft. Falumegújítás Településkép e Tiszaigaron Ft _ Lemondott a támogatási összegrıl Részben megvalósítva, KK benyújtva Falumegújítás Községi ravatalozó felújítása Ft Lemondott a támogatási összegrıl Falumegújítás Szabadság tér felújítása, térelemek elhelyezése Falumegújítás Bemutatóterem kialakítása Ft Turisztika Ifjúsági tábor szálláshely kialakítása Ft Turisztika A Tisza-tavi halırzési feltételrendszer kialakítása Ft Lemondott a támogatási összegrıl Lemondott a támogatási összegrıl Bejelentés közbeszerzés megindításáról _ Elutasított

14 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tomaj-Gast Vendéglátó Kft. Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közlalpítvány 38. Víg János Mikrovállalkozások 39. Víz-Villgép Kft. Mikrovállalkozások Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Mikrovállalkozások Közösségi szórakozóhely felújítása Ft _ Falumegújítás Játszótér és park Ft _ CNC megmunkáló központ beszerzése Önjáró szárzúzó-rézsőkasza beszerzése Ft Ft _ A projekt megvalósítás jelenlegi állása Részben megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva a gépbeszerzés megvalósult, KK benyújtva, Nyilatkozat közbeszerzési eljárás megindításról A nyertes és támogatott pályázókat decemberében kerestük meg, hogy szolgáltassanak információt a támogatott projektjeik megvalósításáról, esetleges nehézségeikről, amelyeknek megoldásában segítséget kérnének tőlünk. Nagyon kevés visszajelzést kaptunk, még annak ellenére is, hogy csak egy kérdőívet kellet volna értelemszerűen kitölteni, és visszaküldeni. Ami viszont a személyes és telefonos beszélgetésekből egyértelműen megállapítható volt, hogy a ban, ben benyújtott és hosszú döntéshozatali várakozási idővel megítélt támogatási döntéseket követően, a vállalkozások, önkormányzatok, civilek gazdasági viszonyai megromlottak, és a korábbi optimista várakozásaiknak nem tudtak eleget tenni. Mindenki sérelmezi a 9 hónapos KK benyújtási kötelezettség intézményének bevezetését, és ilyen szigorú szankcionálását, pont ebben a romló gazdasági helyzetben. Nyertes pályázatok kikerülnek a rendszerből, sőt büntetésként a további pályázatokból is kitiltásra kerülnek. A támogatási i források pedig bent ragadnak, mert nem lesz, aki lehívja azokat. Szintén hátrányos megkülönböztetésként élik meg a városainkban élő civilek, vállalkozók és vállalkozások, önkormányzatok, hogy a III. tengely összes jogcíméből ki lettek zárva, holott Ők is ugyan olyan tagjai a vidéki közösségünknek, fizetik a tagdíjat, viselik a működtetési előfinanszírozáshoz kapcsolódó hitel felvételével járó kamatterhek következményeit, úgy hogy támogatásban pedig nem részesülhetnek. 14

15 IV. tengely 1 kör, nyertes pályázatok ÚMVP IV. tengely pályázatai Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Abádszalók Városi Önkormányzat Abádszalók Várost Üzemeltetı Kft. Az Alföldi Gasztronómia Kulturájáért Alapítvány Az Alföldi Gasztronómia Kulturájáért Alapítvány Fazekas Szabolcs egyéni vállalkozó 6. Hubertus Vadásztársaság 7. ifj. Bolyhos István Középiskola a Harmadik Évezredért Alapítvány Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Kunsági Dózsa Vadásztársaság Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Rendezvény Abádszalóki Hagyományırzı Fesztivál Ft _ Rendezvény évi Tisza-tavi Sportprogramok Ft _ Rendezvény Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Vállalkozási alapú Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés Rendezvény Vállalkozási alapú X. Tisza-tavi Mővésztelep - Fesztivál és Kiállítás Tisza-tó márkanévvel édesipari termék létrehozása A projekt megvalósítás jelenlegi állása Megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva _ Visszavont Ft Tejautomata üzembe állítása Ft Fácánnevelı és tároló udvarok korszerősítése Gazdasági udvar és épület felújítás, kerítésépítés Ft Ft Ifjúsági Találkozó Határok Nélkül Ft Mihály Napi Sokadalom rendezvény megrendezése Lemondott a támogatási összegrıl Lemondott a támogatási összegrıl Ütemterv módosítási kérelem benyújtva Értesítés építési beruházás megkezdésérıl Lemondott a támogatási összegrıl Ft Megvalósítva, Kifizetve Fácántelep korszerősítése Ft 11. Lakatos Tibor Képzés OKJ-s képzések Ft _ Megvalósítva, KK benyújtva Részben megvalósítva, KK benyújtva 15

16 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Magyarországi Magiszter Alapítvány Magyarországi Magiszter Alapítvány Nagyiván Polgármesteri Hivatal R-17 Postagalambsport Egyesület Térségen belüli együttmőködés Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Abádszalókon a Tisza Tavi duatlon Ft _ Rendezvény Ritmus a Tisza-tavi nyárban Ft _ Rendezvény Pünkösdi Vigasság Ft _ Rendezvény 16. S-RIDERS Kft. Rendezvény Szent József Szociális Alapítvány Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszafüred Városi Polgármesteri Hivatal Tiszaigar Község Önkormányzata Tisza-menti Földtulajdonosi Vadászati. Képzés Tisza-tó Fıvárosa Kupa sportrendezvény-sorozat Tisza-tavi Dragbike és Dragster EB Kunmadaras Helyi termékek készítése, humán erıforrás felkészítése Ft A projekt megvalósítás jelenlegi állása Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Ft Megvalósítva, Kifizetve Rendezvény İszülı Hetek a Tiszafüred Kistérségben Ft Képzés Térségen belüli együttmőködés Rendezvény Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés Szociális továbbképzések a Tiszafüred kistérségben Tisza-tavi Gasztronómiai Fesztiválsorozat Halas napok Testvérvárosi Találkozó _ Visszavonta Ft Ft _ Ft ( Ft) Ft ( Ft) _ _ Rendezvény IV. İszi Vigadalom Ft _ Vállalkozási alapú Lemondott a támogatási összegrıl A képzés még nem valósult meg Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Fácántelep korszerősítése Ft _ KK benyújtva 16

17 Ügyfél neve Jogcím Fejlesztés megnevezése Tiszaörs Község Önkormányzata Tiszaroff Községi Polgármesteri Hivatal Tiszaszentimre Község Polgármesteri Hivatala Tiszaszılıs Polgármesteri Hivatal Tisza-tavi Turizmust Fejlesztı Egyesület Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület Tomajmonostora Község Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata TOP ART Közhasznú Alapítvány Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés IV. Tiszaörsi Káposztásbárány Fesztivál rendezése XII. Tiszaroffi Találkozó Záró rendezvénye Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén, İszi Fesztivál Sport és gasztronómiai fesztivál Tiszaszılısön Tisza-tavi Természetjáró Fesztivál rendezvénysorozat Hagyományok, kultúrák, vidékfejlesztı tapasztalatok Megítélt támogatás összege Kifizetési kérelem benyújtásának idıpontja Kifizetési határozat kézhezvételének idıpontja Ft Ft Ft Ft _ Ft Képzés Motorfőrész-kezelı tanfolyam Ft _ Rendezvény Rendezvény Évadzáró fesztivál 4 településen - Alcím: Búcsú TISZATOR Böllérfesztivál Ft _ Ft ( Ft) 34. Tüske Kft. Képzés Képzési szolgáltatások Abádszalókon Ft _ 35. Tőzvirág Egyesület Képzés Vállalkozási kompetencia Abádszalókon A projekt megvalósítás jelenlegi állása Lemondott a támogatási összegrıl Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva Elutasított, nem valósult meg 50%-ban Megvalósítva, KK benyújtva Lemondott a támogatási összegrıl Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva _ Megvalósítva, Kifizetve Ft _ Megvalósítva, KK benyújtva Megvalósítva, KK benyújtva 17

18 IV. tengely 2. kör, benyújtott pályázatok Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése 1. Közép-Tiszai Vidékfejlesztı Alapítvány Képzés Közösségi munkások képzése - Térségi Önkéntes Vidékfejlesztı Hálózat létrehozása és mőködtetése A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft 2. Magyarországi Magiszter Alapítvány Képzés Turisztikai és vendéglátási nyelvi alapismeretek Ft Ft 3. Tiszafüred Város Önkormányzata Képzés 4. Tiszai Vitorlás Egyesület Képzés Tanulással esély a továbblépésre, mezıgazdasági, nyelvi képzések Ingyenes hivatásos kishajó-vezetı képzés szervezése, a munkaerıpiaci érték erısítése Ft Ft Ft Ft 5. Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület Képzés Nyelvi képzés a Tisza-tó térségében Ft Ft 6. Tőzvirág Egyesület Képzés A Tiszaszentimrei Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány 9. Búzakalász Vadásztársaság Tiszaörs 10. Tiszaburai Református Egyházközség 11. Tiszafüred Város Önkormányzata 12. Tiszaszentimre Közégi Sportegyesület Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Gazdaságfejlesztı képzések a Tisza - tó Leader Egyesület területén Ft Ft Tiszaszentimre Óvoda eszköze Ft Ft Prevencióval a biztonságosabb, élhetıbb vidékért a kulturális örökségeink védelmében, eszközök e Helyi közösség élhetıbb körülményeiért eszközvásárlás a vadász házhoz Ft Ft Ft Ft Mőemlék templom külsı díszvilágítása Ft Ft Térfigyelı rendszer további e Tiszafüreden Ft Ft Községi Sportegyesület eszköze Ft Ft 18

19 Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése Tiszaszentimrei Községi Polgárır Egyesület Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Alapítvány 15. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 16. Együtt, Egymásért, Jövınkért Közhasznú Egyesület Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Kis értékő közösségi célú Tiszaszentimre Polgárırök Egyesület eszköz és bútorzat e A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft Gyermekfoglalkoztató bútorainak beszerzése Ft Ft Sportpálya létrehozása Ft Ft Kis értékő rendezvénytámogatás Városi Mikulásnap Ft Ft 17. Kunhegyes Városi Önkormányzat Kis értékő rendezvénytámogatás Térségi néphagyományok a kunhegyesi Majálison Ft Ft 18. Tiszai Vitorlás Egyesület Kis értékő rendezvénytámogatás Vitorlás versenysorozat rendezése az Abádszalóki medencében Ft Ft 19. Tiszaörsi Perspektíva Egyesület Kis értékő rendezvénytámogatás ITT-HON Tábor Tiszaörsön Ft Ft 20. Tiszaszentimre Népmővészetéért Alapítvány Kis értékő rendezvénytámogatás Tiszaszentimre Népmővészetéért Bál Ft Ft 21. TISZA-TÓ 2005 Nonprofit Kft. Kis értékő rendezvénytámogatás Szezonnyitó rendezvény Tiszafüreden Ft Ft 22. Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány Kis értékő rendezvénytámogatás György napi Sokadalom 2012 Újszentgyörgy Ft Ft 23. Abtime Kft. 24. AGROMIX-2002 Mezıgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Korszerő mezıgazdasági eszközök beszerzése Ft Ft Többcélú vállalkozás Ft Ft 19

20 25. Bata Gábor Ügyfél neve Jogcím LEADER Fejlesztés megnevezése 26. Bekecsné Fazekas Erzsébet 27. BIO HUMÁN Bt. 28. Botos László 29. Csontos Anita 30. Dienes Attila EVIS-2004 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft Fazekas-Bánfi Mezıgazdasági Szolgáltató Kft. 33. Füred Invest Szolgáltató Kft. 34. GYİRI Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 35. Kozma Zoltánné 36. Kunairport Kunmadarasi Repülıtér Kezelési és Fejlesztési Kft. Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Kis értékő vállalkozási alapú Fejlesztési beruházás, hőtıpult, vonalkódos kasszarendszer A projekt megvalósításhoz igényelt támogatás Összköltség Ft Ft Aprítógép faágak darabolására Ft Ft Új egészségügyi prevenciós eszközök beszerzése Ft Ft Gépjármő futómő beállító berendezés beszerzése Ft Ft Gazdasági tanácsadás, szolgáltatás Ft Ft Vállalkozáscélú eszközbeszerzés Ft Ft Vitorlás Vendégház szálláshely szobáinak zuhanyzó - WC, és bejárati elıtér felújítása Ft Ft Hidraulikus győrőshenger beszerzése Ft Ft Korszerő autómosó és tisztító eszközök beszerzése Ft Ft Fejlesztési célú eszközbeszerzés Ft Ft Házi sajtkészítı üzem technológiai e Ft Ft Vállalkozás Ft Ft 20

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 2699 Szügy, Rákóczi út Tel: 35/

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 2699 Szügy, Rákóczi út Tel: 35/ Jegyzőkönyv az IPTE Közgyűléséről Kivonat Helyszín: 2699 Szügy, Kossuth út 6. Művelődési Ház Időpont: 2016. május 31. 14:00 óra Résztvevők köre: 43 fő Napirendi pontok: 1. Új tagok felvétele 2. A 2014-2020-as

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft)

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 1.2.1 HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 2007-2013 Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól E L Ő T E R J E S Z T É S - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK Ottlakai Kertészpartner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Wood Plussz Hungary Fűrészárugyártó Kft. Garusi Hungary Tanácsadó Kft. Szervíz-Bodzás Szolgáltató Kft. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben

A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során megtartott lakossági fórumok és taggyűlések:

A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során megtartott lakossági fórumok és taggyűlések: A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során megtartott lakossági fórumok és taggyűlések: Célja a lakosság teljeskörű szóbeli tájékoztatása, javaslatok, észrevételek megtárgyalása, stratégia kidolgozásának

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben