Tárt Kapu Galéria. Művészeti és közösségi központ a mentális zavarokkal élők művészetéért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárt Kapu Galéria. Művészeti és közösségi központ a mentális zavarokkal élők művészetéért"

Átírás

1 Tárt Kapu Galéria Művészeti és közösségi központ a mentális zavarokkal élők művészetéért

2 1. Bevezető gondolatok és helyzetelemzés Budapest belvárosában, a Belső-Ferencvárosban megnyílik a mentális zavarokkal élők műveit bemutató művészeti és közösségi központ a Tárt Kapu Galéria. Miért fontos, milyen újszerű lehetőségeket rejt ez az úttörő kezdeményezés az alkotók, a szakma és nem utolsó sorban a nagyközönség számára? A társadalom peremére szorult személyek művei már több mint egy évszázada inspirálják a művészeket, kutatásra sarkalják a pszichiátereket, de a témában született kiállítások sorának köszönhetően egyre inkább bővül e képi világ elkötelezett híveinek tábora is. Az ilyen típusú alkotások létrehozása és gyűjtése köré szerveződött intézmények Európa legtöbb országában a kulturális élet szerves részeként ma már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Világszerte tárlatok, vásárok és publikációk sokasága, köz- és magángyűjtemények alakulása segítette azt a folyamatot, melynek során e marginális megnyilatkozások, az art brut és az outsider art gyűjtőfogalmai alá sorolható művek elnyerték a méltó elismerést. Számos nemzetközi és hazai példa igazolja azt, a tudományos kutatások által is alátámasztott tényt, hogy a mentális zavarokkal élőket sújtó előítéletek feloldásában a művészetnek van a legnagyobb szerepe. A kirekesztettséget, a stigmatizációt megélni kénytelen személyek a családi körben vagy bentlakásos intézményekben élők egyaránt a hétköznapi verbális kommunikációban, közeledéseikben rendre kudarcot vallanak. A vizuális kifejezésekben testet öltő alkotói munka, a művészetterápiák non-verbális megnyilatkozásai azonban más kommunikációs csatornákat megnyitva adnak kapcsolatteremtési lehetőséget számukra, de megadják a legalább oly fontos visszaigazoló elismerést is. Hazánkban először az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPNI) 2004-ben megnyílt Tárt Kapu Galéria adott otthont az art brut alkotásoknak. A lipóti terápiás műhelyek kiállításait a szakma, a közönség, a kortárs művészek és a műgyűjtők nagyfokú érdeklődése kísérte és támogatta. Az alkotói közösségek jelentős képzőművészeti életművek formálódását is segítették; e kiállítások sorozatát az OPNI bezárása szakította meg 2007-ben. A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány hosszas és kitartó munkájának eredményeképp a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával a Tárt Kapu Galéria 2013 elején újranyílik a nagyközönség előtt, az Iparművészeti Múzeum és a Ráday utca

3 szomszédságában, a IX. kerületi Hőgyes Endre utca 2. szám alatt. Budapest szívében, méltó helyszínen a széles társadalmi nyilvánosság előtt először kapnak otthont a mentális zavarokkal küzdő alkotók művészeti megnyilvánulásai. A Galéria lehetőséget teremt az ország egész intézményrendszerét, azon belül a hasonló kezdeményezéseket összefogó együttműködésre, de célja az is, hogy nemzetközi színvonalra emelje, európai kontextusba ágyazza a magyarországi art brut - outsider művészetet és az ehhez kapcsolódó szakmai munkát. Vállalt programunk a témában kompetens szakterületek, a művészetterápia valamennyi ágának termékeny összefűzése, a mentális zavarokkal élőkről kialakított kép megváltoztatása, a társadalmi érzékenység elősegítése, és nem utolsó sorban e páratlan értékű művészet bemutatása. A létrejövő új művészeti komplexum olyan, a főváros művészeti és társadalmi életét gazdagító, kulturális palettáját itthon eddig még kevéssé ismert módon színesítő tevékenységet folytat majd, mely célkitűzéseiben komoly hiányokat pótol. 2. A Tárt Kapu Galéria múltja és jelene Az 1980-as években (az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben) Lipótmezőn a pszichiátriai osztályokhoz kapcsolódva, egymástól függetlenül kezdtek el dolgozni hivatásos művészek, majd egy évtizeddel később, a művészetterapeutákat tömörítő Központi Foglalkoztató és a Művészeti Tanács szervezésében már egyre több közös bemutatkozás kísérte munkájukat. A változatos műfajokban, különböző anyagokkal dolgozó lipóti műhelyekben a festmények, grafikák és textilek mellett a komolyabb technikai ismereteket feltételező monumentális kerámia szobrok is készültek. A betegek egy része a kórház elhagyása után is visszajárt a foglalkozásokra, és civil életében is folytatta a művészi tevékenységet. A Művészetterápiás Munkaközösség új távlatokat adott a pszichiátriai rehabilitációnak. Hazai és nemzetközi rangot kivívott képző és iparművészek fáradságot nem ismerő áldozatkészséggel kapcsolódtak a munkához. Köszönet ezért Bocz Beátának, Csorba Simonnak, Kerezsi Gyöngyinek, Kertész Gézának, Komáromi Erzsébet Katalinnak, Manninger Máriának és Tompa Lászlónak. A közös munka eredményeként, nagy összefogással 2004-ben az Intézet bejáratánál átadásra került a Tárt Kapu Galéria, Magyarország első art brut kiállítóhelye. A Galéria az Intézetben működő

4 művészetterápiás műhelyek alkotásait mutatta be; láthatóvá téve az intézeti művészetterápiás-munka különböző vonulatait: a terápiás kommunikációtól a művészi szublimációig terjedő széles sávon. A tárlatok anyagait Plesznivy Edit művészettörténész vezetésével és a hivatásos művészek közreműködésével szakmai zsűri válogatta. A kiállítások joggal keltettek fel az érdeklődést a szakma, a közönség, a kortárs művészek és a műgyűjtők köreiben is. A három év alatt, 15 kiállítás keretében több mint 1500 alkotás került közönség elé részben külsős helyszíneken is (pl. Dorottya Galéria, 2004; Ritter Gábor egyedüli kortárs magyar art brut alkotóként szerepelt a Magyar Nemzeti Galéria Belső utak képei Art Brut Ausztriában és Magyarországon című tárlatán 2008-ban). A Galériában olyan egyének kerültek foglalkoztatásra, akik betegségük miatt ugyan munkaképességük egy részét elveszítették, de védett körülmények között képesek voltak feladataik ellátására. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007-es bezárása mélyen érintette a pszichiátriai betegeket és gondozóikat. Ezzel párhuzamosan a Tárt Kapu Galéria megszűntetése megszakított egy egyedülálló és eredményes művészeti projektet és a továbbképzési, fejlődési lehetőségeket is tól a Foglalkozató és a művészetterápiás műhely a Merényi Gusztáv Kórház Gyógyító Célú Foglalkoztatójában folytatta tevékenységét, és ott a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatásával sikeresen vitte tovább az OPNI szellemiségét. A Foglalkoztatóban többféle kifejezetten képzőművészeti jellegű csoport működik: zenés festés, mandala csoport, kerámia műhely, művészetterápiás csoport, de szabad rajzolásra is van mindig lehetőség. A sokoldalú kifejezés tudatos támogatása azon a tapasztalaton is alapszik, hogy a pácienseknek a művek elkészítése közben átélt katarzisa olyan motiváló erő, ami újabb és újabb alkotásra ösztönzi őket és idővel alkotói tevékenységük önfejlesztő folyamattá is válhat. Mindez segít önmaguk elfogadásában, önértékelésük javulásában és tüneteik csökkentésében is. Több páciensünk a felkínálkozó lehetőségek mindegyikével él. A sokoldalú foglalkoztatás lehetővé tette némelyek komoly művészi fejlődését, kialakult és megszilárdult egy önálló alkotói közösség, valamint létrejött illetve tovább bővült egy olyan art brut gyűjtemény, amelyik európai viszonylatban is megállja helyét. A kórház területén található Foglalkoztató biztonságos, ám elszigetelt környezetet teremt, így ugyanakkor hiányát éreztük egy olyan önálló kiállítótérnek, amely folyamatosan megadja a bemutatkozási lehetőségeket is.

5 Számos hazai kiállításon és a francia, német, olasz, román és japán partnerek együttműködésével minden évben Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi Dívány a Dunán konferencián is rendszeresen szerepelt művészeti műhelyünk. Legkiemelkedőbb sikerünket 2011 októberében értük el: a Tárt Kapu Galéria képviselhette Magyarországot a nemzetközi 2x2 Outsider Art Fórumon a Kunsthaus Kannenben (Museum für Outsider art /Art Brut, Münster, Németország). Az Outsiders on the Map elnevezésű 2012 tavaszán Gentben megrendezett konferencián mutatták be az On the Map Exploring European Outsider Art című könyvet, melyben a Tárt Kapu Galéria is helyet kapott Európa legnevesebb art brut és outsider art intézményeinek sorában. A European Outsider Artassociaton-nal létrejött együttműködésünk biztosíték arra, hogy a jövőben is szerepelhessünk nemzetközi projektekben, és lehetőségünk legyen a nemzetközi tapasztalatcserékre. E bemutatkozások és kapcsolatok segítségével a Tárt Kapu Galéria bekerült a nemzetközi kulturális vérkeringésbe, a legnívósabb európai művészeti műhelyek sorába lépett. A Galéria az art brut/outsider art projektek részévé vált és országhatárokon átívelő kiállítástervek körvonalazódtak számára. Az általunk támogatott és képviselt magyarországi alkotók bekerültek a nemzetközi műkereskedelembe, neves műgyűjtők kollekcióját gazdagítják a hazai art brut alkotások A Tárt Kapu Galéria céljainak rövid összefoglalása A magyarországi art brut és outsider art integrálása a hazai és nemzetközi kulturális életbe, széleskörű lehetőséget biztosítva a helyi, regionális és nemzetközi együttműködésekre és bemutatkozásokra. A magyarországi és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és múzeumokkal való együttműködés kialakítása és fejlesztése; hazai és nemzetközi tapasztalatcserék. Kiállítások szervezése Magyarországon és külföldön. Művészeti műhely kialakítása, hazai és nemzetközi workshop-ok rendezése. Reintegrációs programok rendezése. Nemzetközi projekteken keresztül és kulturális csereprogramokban való részvétellel elősegíteni a hazai art brut és outsider művészek nemzetközi porondon való

6 megjelenését, ugyanakkor biztosítani a külföldi művészek bemutatkozását Magyarországon. Olyan összekötő projektek megvalósítása, amelyek elősegítik a kultúrák közötti megértést, és lehetőséget nyújtanak egymás művészi eredményeinek megismerésére, egy magasabb szintre emelt kultúraközi párbeszéd megvalósítására. Kulturális és oktatási programok, szakmai továbbképzések szervezése. Szakmai kiadványok megjelentetése. A Galéria működésébe mentális zavarokkal, értelmi és egyéb fogyatékkal élő személyek bevonása: tárlatvezetés, árusítás, egyéb munkák. Szakmai konzultációk biztosítása. Folyamatosan új bemutatkozási lehetőségek felkutatása. A média, a civil szervezetek, egyéb érdekcsoportok és a témában érintett és arra nyitott egyének objektív és konstruktív információkkal történő ellátása A Tárt Kapu Galéria missziójának alapelvei Az art brut Dubuffet-i értelemben vett nemzetközi esztétikai mércéjét a hazai art brut támogatása és népszerűsítés során is érvényesíteni kívánjuk. Tiszteletben tartjuk az autentikus alkotási értékeket, az egyedi látásmódokat, és támogatjuk az art brut interdiszciplináris helyzetéből adódó egyediséget. E művek forrása az alapvető emberi tapasztalat és a spontán invenció. Olyan alkotásoknak kell lenniük, melyeket az alkotó saját pszichéjéből, impulzusaiból és állapotából hoz létre, anélkül, hogy bármiféle szabályt vagy külső körülményt elfogadna. Ezek a művek akkor is érdekelnek minket, ha nyersek vagy ügyetlenek. (Jean Dubuffet, 1949.) Célunk a hazai art brut művészek motiválása, e művészeti terület kutatása és bemutatása. Építeni kívánunk a magyarországi művészetterápiás hagyományra, hiszünk a művészeti tevékenységek gyógyító erejében és a művészetterápia rehabilitációban betöltött fontos szerepében. Ugyanakkor alapvetőnek tartjuk, hogy e két terület ne mosódjon össze, külön entitásként tekintünk rájuk. Célunk, hogy a Tárt Kapu Galéria mind a művészi alkotás mind pedig a művészetterápia ügyét szolgálja és erősítse.

7 Felelős szakemberekként vállaljuk, hogy a mentális sérüléssel élő alkotók művészeti tevékenységét támogassuk, és segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a társadalomban megtalálják a helyüket. Célunk a mentális egészség védelme és a hazai pszichiátriai rehabilitáció erősítése. Vállalt programunkban feltárjuk a téma interdiszciplináris mivoltából adódódó lehetőségeket és a különböző szakmai területek összekapcsolására törekszünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a marginális megnyilvánulásokat érintő társadalmi fogékonyság előhívását és támogatását A Tárt Kapu Galéria működési koncepciója A Tárt Kapu Galéria működésének négy alappillére: a kiállítótér, a művészeti műhely, a szakmai és a közösségi programok. A kiállítótérben helyet kapnak a Tárt Kapu Galéria állandó és időszakos kiállításai, más magyarországi társintézmények, művészeti műhelyek és a témával foglalkozó szervezetek kiállításai. Együttműködünk külföldi art brut intézményekkel és ateleierekkel, bemutatkozásuknak helyet adunk galériánkban, valamint közös nemzetközi szimpóziumokat szervezünk. Terveink szerint évente minimum négy, ezen belül egy nemzetközi vonatkozású kiállítást rendezünk. Fontosnak tartjuk, hogy a pszichiátriai vagy más intézeti keretek között alkotók, de az izoláltan dolgozó érintettek művei egyaránt művészeti és kulturális kontextusban jelenjenek meg. Kapukat szeretnénk nyitni és egy olyan kulturális helyszínt létrehozni Budapest Belvárosában, ahol speciális, a hétköznapi életben nehezen elérhető művészettel találkozhat a közönség. Szeretnénk motiváló erőként hatni az itthon eddig még kevés teret kapott magyar art brut és outsider művészetre, valamint e műfaj befogadói attitűdjét alakítani. A Galéria terét alkalmanként művészeti műhellyé varázsoljuk, ahol lehetőség lesz művészeti munkára, közös hazai és nemzetközi workshop-ok, tréningek szervezésére. A programok érintik majd a művészet valamennyi területét és műfaját: képző-, ipar-, fotó-, videó-, tánc-, színművészet, zene. Célunk, a hazai art brut és outsider art kapcsán a művészeti és tudományos élet erőfeszítéseinek bemutatása, a hazai és a nemzetközi plénumokon a magyarországi szakmai tevékenység népszerűsítése.

8 Lehetőséget biztosítunk a különböző szakterületek (művészet, művészetterápia, pszichiátria, orvostudomány, gyógypedagógia, művészettörténet, társadalomtudomány, szociális szféra) mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban történő bemutatására, összefogó rendezvények, előadások, konferenciák, továbbképzések szervezésére. Nagy szerepet kapnak a reintegrációt és a társadalmi kapcsolatok erősödését szolgáló közösségi programok az érintettek, a családtagok, a szociális-egészségügyi területen dolgozók és az érdeklődő civil szféra számára. Edukációs programokat szervezünk iskolai csoportok és pedagógusok számára a vizuális készség és látásmód fejlesztésére. E rendezvényekkel a tolerancia, valamint a társadalmi érzékenység erősítését és elmélyítését támogatjuk. A nagyközönségre is nyitott, befogadó központot szeretnénk létrehozni. Kiemelkedő lehetőségnek tartjuk, hogy a Tárt Kapu Galériában a mentális zavarokkal élők művészeti világa közelebb kerülhet majd a mindennapi emberekhez. 4. Záró gondolatok Az art brut és outsider művészet az elmúlt ötven évben hosszú utat járt be, nemcsak a művészet területén, hanem a kulturális és a szociális szférában is. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bejáratánál működött Tárt Kapu Galéria 2004 és 2007 között a látogatók tízezreit vonzotta, kiállításait, akcióit, programjait sikeresen bonyolította le. A jövőben az újonnan megnyíló Tárt Kapu Galéria keretei között mi is minden lehetséges úton és eszközzel erre törekszünk. A Tárt Kapu Galéria programját, a kiállításokat, a művészeti műhelyeket, a szakmai és közösségi rendezvényeket az interdiszciplináris szemlélet szerint szervezzük. Olyan projekteket igyekszünk megvalósítani, melyek a nagyközönségnek szólnak, mégis érzékenyen és beható módon segítenek hozzá egy holisztikus és humánus társadalomszemlélet kialakulásához. A Galéria művészeti programja a magyarországi art brut művészetet össztársadalmi kontextusba helyezve mutatja majd be elősegítve a fejlődésről és a jövőről való felelős gondolkodás megszilárdulását, gazdagítva Budapest kulturális, művészeti életét.

9 Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet A A Tárt Kapu Galéria az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet portaépületében

10 A Tárt Kapu Galéria kiállítótere

11 Az ESZSZK Merényi Gusztáv Kórház Gyógyító Célú Foglalkoztatója

12 On the Map European Outsider Art Forráskönyv, Gent, Belgium, A Tárt Kapu Galéria a 2x2 Outsider Art nemzetközi fórumon, október, Kunshaus Kannen -Museum Outsider Art / Art Brut, Münster, Németország

13 Ritter Gábor Bozóki Péter

14 Hercsik János Baranyi Károly

15 Csík Károly Albert Ernő

16 Willmann Edit Teréz

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Ferencváros A Ferencvárosi Önkormányzat kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. január 18.

Ferencváros A Ferencvárosi Önkormányzat kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. január 18. Ferencváros A Ferencvárosi Önkormányzat kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. január 18. Tárt Kapu Galéria nyílik Ferencvárosban Mûvészeti és közösségi központ a mentális zavarokkal élôk mûvészetéért

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma Pályázat a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére Bencsik Barnabás művészettörténész 2013. április 12. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

ArtBoom Mûvészet változásban

ArtBoom Mûvészet változásban Mûcsarnok, Fôigazgatói pályázat, 2005 ArtBoom Mûvészet változásban a Mûcsarnok 2005-2010 közötti programja JELENTKEZÉS A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere 2005. május 9-én a Kulturális Közlönyben pályázati

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció

Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum helye az országos és nemzetközi múzeumi térképen 1989-os alapításakor az alapító Peter és Irene Ludwig a magyarországi

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010.

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 2010. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Megálló Csoport Alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 37.

Részletesebben

20 éve a fájdalom ellen, a rákbetegek méltó életéért. 20Évkönyv

20 éve a fájdalom ellen, a rákbetegek méltó életéért. 20Évkönyv 20 éve a fájdalom ellen, a rákbetegek méltó életéért 20Évkönyv Igen: élni, míg élünk, Igen: ez a szabály. De mit csináljunk az életünkkel, Ha fáj? Ady Endre 2 HOSPICE Tartalom Köszöntő...4 Missziónk...6

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET 2 3 RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET Az egri civil hálózati együttműködés jelentősége, tapasztalatai a helyi társadalomfejlesztésben Eger, 2012 4 F. Gál Sándor Csathó Tibor: RÉSZVÉTEL ÉS

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben