r>. _\J_ V MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG f\-í\ október Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r>. _\J_ V MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG f\-í\-. 2011. október 13-14. Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest"

Átírás

1 r>. f\-í\-. _\J_ V MAGYAR BOLÓGA TÁRSASÁG ~ V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium október Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest 2011

2 V. Kúrpát-medencei Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Tarsasog. 201 J. okt VU Kárpát-medencet Bíotágioi Saimpózium, Magyar Bio/ógiai Társascig, okt. 13-/4. Borhidi, A Magyarország növénytársulásai. Akadémia Kiadó, Budapest. Braun-Blanquet Ptlanzensoziologie. Wien - New York. Dér, F, Stefler, J Prognózis a gyepterületek hasznosításának várható alakulásáról. Gyepgazdálkodási Közlemények 6: Mihók, S. 200? Az állattenyésztés és a gyepgazdálkodás kapcsolata. n: Jávor A. (szerk.):. Gyep-Allat-Vidék-Kutatás-Tudomány. DE ATC, Debrecen, pp Motko, B Magyar szürke szarvas marhák viselkedése természetes biotópban. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Debrecen, DA TE, október Pajor, F., Galló, O., Steiber, O., Tasi,1., Póti, P The effect of grazing ont he composjonof conjugated linoleic isomers and other fatty acids of milk and cheese in goats, 1. Anim. Feed Sci., 18/3: Pajor, F., Murányi, A., Szentléleki, A., Tőzsér, J., Póti, P Effect oftemperament of ewes on their maternal ability and their lambs' postweaning traits in Tsigai breed. Arch. Tierz. 53(4): Póti, P., Bedő, S ':'- rostalkotók emészthetőségének hatása a juhok takarmányadagjának táplálóértékére. Allattenyésztés és Takarmányozás, Vinczeffy, l A legelő értéke. Gyepgazdálkodási Közlemények 4: A zágrábi rózsa (Rosa zag:roiensis VUKOT OVCS et H. BRAUN) és a szentendrei rózsa (Rosa sancti-andreae DEGEN et TRAUTM.) taxonómiai helyzete és védelme KERÉNY-NAGY VKTOR Nyugat-magyarországi Egyetem, EMK, Növénytani és Természetvédelmi ntézet, Sopron, Ady Endre u H Abstract: n this presentation, two taxonomically disputed taxa of Rosa zagetbiensis Vukotinovics et H. Braun and Rosa sancti-andreae Degen et Trautmann species to show. The R. zagrabiensis is in the section Rubiginosae DC., it is tbe closest relative of the R. rubiginosa L. and R. za/ana Wiesbaur (tab. 1.). This species differs from others in the group Rubiginosae: shape of the leatlets and rnixed pricles (heteracantha). The number of taxa also occur in glandular on the top site of leatlet (R. bohemica H. Braun, R. gizel/ae Borbás, R. facsaríi Kerényi-Nagy; R. beytei Borbás), but these taxa have one tipe of prickle (homoiacantha), the leaflets are deltoid-shaped and the se are far for each other, the petals are white and the sepals retlexed (R. beytei has light pink petals and erected sepals). n R. zagrabiensis hibridogen origins of morphological grounds is not justified, because the calyx is only erected, but the bibrids have retlexed and erected sepals on same fruit. n my opinion, R. zagrabiensis is a morphologically distinct microspecies of R. rubiginosa agg. (tab. 1.; fig. 1., 2.). Rosa sancti-andreae Degen et Trautmann (Fig. 3) is in the section Tomentosae Déségl. n my opinion, R. sancti-andreae is morphologicaly distinct microspeciese R. villosa agg. (tab. 2.), it has glandulas on the margine ofpetala and the foliage has intense fragant. Bevezetés A magyar botanikában hagyománya van a rendszertani polemizálásnak (lásd például az nula fajokról: Csató, 1883; Simkovics, 1883a,b; Borbás, 1883), ezt a hagyományt kívánom kissé feleleveníteni jelen írásban két problematikus rózsafaj esetében. Az új növényhatározóban szereplő rózsa kulcs (Facsar és Király 2009) csak említés szintjén,.valószíaüleg hibridogén eredetű taxon"-ként tárgyalja a R. zagrabiensis fajt; míg a R. saneti-andreae-t a R. villosa-oe olvasztja. E két faj taxonómiai belyzetéről és taxonómiai védelméről kivánok szólni. Anyag és módszer A batározáshoz felhasználtuk Braun (1884), Degen (1924), Facsar (1993) határozó kulcsait; nevezéktanban Kerényi-Nagy (2010) rendszerét követjük. A taxonok tisztázása végett közöljük a morfológiai leírását; illetve irodalmi adatok alapján kivánjuk közreadni a zágrábi rózsa Kárpát-rnedencei elterjedési térképét. A felismerés megkönnyítése érdekében közöljük mindkét faj rajzát is. Eredmények Alábbiakban részletesen bernutatnárn a fajokar, elterjedésüket, összehasonlításukat közel rokon fajokkal

3 VlJ. Kárpát-medenceí Biológiai Szimpózium, Magyar Biológia; Társaság, okt V. Ktitpát-medenceí Biológia; Sxímpósium. Magyar Biológiai Társasag, 20J J. okt Nevezéktan Rosa zagrabiensis Vuk. et H. Braun - Zágrábi rózsa Basionymon: R. zagrabiensis Vukotinovics et H. Braun ex Kern., Sched. FL Exsicc. Austro- Hung. nr. 55. N (1884) Synonymon: R. anisopoda Vukot. in sched.; R. caryophyllacea Besser e.) zagrabiensis (Vukot. et H. BL) Degen in Jávorka, Magyar Flóra p (1924) Loc~s c~assicus: Gazdagon terem a Zágráb környéki dombokon és hegyekben, az utak szélén Zagrab körül ("Croatia. Copiosissima in collibus et montibus, ad margines viarum circa Zagrabiam. ") Morfológiai jellemzés Közepesen magas (l,5-2 m) cserje. A vesszőkön horgas rüskéken kívül mirigytüskék is va~ak. A levelek fiiszeres vagy bor illatúak. Levelei haragoszöldek, vastagok, bömeműek, oválisak. Levélkéi színükön mirigyesek, fonákukon gazdagon mirigyesek és az erek mentén szőrösek. Levélkeszélük kétszeresen mirigyesen fiirészes. Kocsányai gazdagon nyelesmirigyesek, ritkásan sertetüskések is. A virágok 3-3,5 cm átmérőjűek, csészelevei gazdagon mirigyesek, a szirmok élénk rózsaszínű ek, a bibék nagy, félgömbalakú fejet alkotnak, nem kiernelkedök, gazdagon szőrösek, gyapjasak. Csipkebogyója tojásdad, csupasz vagy az alján nyeles-mirigyes, rajta a csésze levelek V-alakban felállnak. Rokonsági kör A zágrábi rózsa a Rubiginosae DC. szekcióba tartozik, legközelebbi rokona a rozsdás rózsa (R. rubiginosa L.) és a zalai rózsa (R. za/ana Wiesb.). A többi Rubiginosae csoportbeli faj tói eltér levélkéinek alakjával és kevert rüskézetével. A rnirigyes levélkeszín előfordul több taxo~ál is (R. bohemica H. Braun, R. gizellae Borbás, R. Jacsarii Kerényi-Nagy; R. beytei Borbás), de ezek egyféle tüskézetüek, levélkéik egymástól távol állók és deltoid alakúak, virágaik fehérek és csészeleveleik visszahajlóak (a R. beytei halvány rózsaszínü is lehet és csészelevelei felállnak). Hibridogén eredet: A R. zagrabiensis hibridegén eredete morfológiai alapon nem igazolható, mivel a csészelevejei csak felfele állnak, míg a hibrid taxonoknál a csészelevelek felállnak és visszahajolnak egyszerre. Elterjedés Ma~arországon kívül megtalálható még Ausztria (Jan chen, 1974:,,Hacke/sberg bei Jois"), Erdely (Bwa, Prodán, 1956:.Dunárei /a Caza.ne"), Horvátország (Braun, 1884: "Zágráb"; Keller, :.Horvátországry területén. Ujabb kutatások eredménye képpen előkerült a Felvidéken is (Kerényi-Nagy, Bakay, Eliás, 2011: "Csáb"). Hazai előfordulás Lelőhelyei ismertek a Mezőföldről (Facsar, 1987a), a Pilis-Visegrádi-hegységből (Kerényi- Nagy, 2009:.Pomáz: Majdan Po/e"), a Bakonyból (Facsar, 1993a,b), a Balaton-felvidékről (Facsar, 1993a,b; Kerényi-Nagy, Nagy, 2008"Cserszegtoma/'), a Dunántúlról (Borbás, 1887:,,Kataja"; Degen, 1924: "Vas m~gye"; Soó, 1970: "Vasi-dombvidék"; Facsar, 1987a:.Sitke: Hercseg-hegy; Ják", 1993a,b). Ujabb lelőhelyei. Tétényi-fennsík (Érd: Fondoklia-völgy - 2 sarjrelep; Budapest: Mementó Park (Szoborpark Múzeum) mellett a Balatoni útnál 1 sarjtelep ) és Vértes: Csákberény (Orondi-szőlöhegy, egy tucat sarjtelep ). ' Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. - Szentendrei rózsa Nevezéktan Basionymon: R. sancti-andreae Degen et Trautmann in Jávorka, Flora Hungarica, p (1924) Synonymon: R. vi/asa var. sancti-andreae (Degen et Trautm.) Soó, Acta BoL Acad, Sci. Hung. 16(3-4): 371. (1971); R. vii/asa L pro parte, Sp. Pl. 1: 491. (1753);? R. ciliato-petala Besser, Enurn. Plant, p. 66. (1822)~' mezsgyén ös esen 171 jtásos növé yfaj került/elő a háylm ut~by bejárás során, ránicon 143 ~,a Csárd űlőn 121 fa' bből 93 faj mindktít'mezso/öl, 50 csak a Gr icról, 28 pedi csak a Cs' a-dűlőről vá smertté. Morfológiai jellemzés A növény alacsony vagy magas ( cm) cserje; magassága nagyban fiigg a termőhelyi adottságoktól. A növény merev, egyenes vagy gyengén Íveit hajtásrendszerű. vékony vesszejü. A tüskéi egynemüek, vékonyak, szalmasárgák, egyenesek vagy enyhén íveltek. A tüskék mérete 3-8 mm. A levélnyél gazdagon mirigyes, ritkásan tüskés, rányomottan szőrös. A pálha széle csipkés, mirigyes. A levelek közép nagyok vagy nagyok, szürkés-zöldek, szürkés-kékek, molyhosak és illatosak. Megfogva őket egész évben gyantától ragadósak. Levélkéí száma (3-)5-7 lehet. A levélkék színe és fonáka bársonyos an, rányomottan szőrös, fonáka gazdagon mirigyes. Levélkéinek a széle kétszeresen fűrészes, mirigyes. Az egész kocsányt, vackot és a csészeleveleket egyre apróbb, kezdetben még nyeles, majd ülő mirigyek boritják. Az egyedüli biztos határozóbélyeg ezen taxon esetében a virág, ezen belül is a szirmok. A virág 3-5 cm átmérőjű. A csészéken vagy kevés függelék van, vagy nincs is. A szirom színe rózsaszín. A szirom szélén llirigysor található - ez a legbiztosabb határozóbélyeg. Áltermése közép nagy vagy nagy, gazdagon nyeles mirigyes, Az álterrnés gömbölyded vagy kissé megnyúlt, sötét bordó. A csészék a túlérett termésen is felállva maradók, az áltermést,,koronázzák" annak széteséséig. Rokonsági kör A szentendrei rózsa a Tomentosae Déségl. csoportba tartozik. Legközelebbi rokona a gyapjas vagy alma rózsa (R. vil/osa L sensu stricto). Faji önállóságát indokolja a mirigyes sziromszél és a levélzet illata is. Tágabb rokonsági körére vonatkozólag lásd: Kerényi-Nagy, 2008; Elterjedés Európai elterjedését egy későbbi tanulmányban tárgyalom részletesen. Hazai előfordulás.szentendre: Pismány-hegy" (Degen, 1924: locus c/assicus; Farkas, 1999; Rakonezay. 1992; Kerényi-Nagy - Höhn - Udvardy, 2008).Budapest: Sas-hegy" (Udvardy, 1997:,,Rosa vil/osa L"; Kerényi-Nagy 2006; Kerényi-Nagy - Nagy - Udvardy, 2008),,Budapest: Sváb-hegy"(Kováts, 1925 in GAH).Prügy" (Facsar, 1993a,b; Farkas, 1999) Köszönetnyilvánítás A kutatást támogatta a TÁMOP-4.2.l1B-09//KONV-201O-0006 "Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktura fejleszrés a Nyugat-magyarországi Egyetemen" pályázat

4 YU. Kárpát-medencei Biológioi Szlmpózium, Magyar Biológiai Társaság. 201 J. okj. J Y/J. Kárpál-medencei Biológioi Szimp6zium. MaD'or Biológioi Társasóg ola, rodalom Borbás, V Az nt/la Csatái és!. hybrida érdekében. Magyar Növénytani Lapok, 7(75): Borbás, V Vasvármegye növényföldrajza és flórája, Geographia atque enumeratio plantarum comitatus Castriferrei in Hungaria., Vas vármegyei Gazdasági Egyesület, Szombathely, 391 pp. Braun, H NQ 862. Rosa zagrabiensis Vuk. et H. Braun. n: Kemer, A Schedae ad.floram Exsiccatam Austro-Hungaricam" H: 55. Buia, S..Prodán, Gy Rosa. n: Sávulescu, T. (ed.): Flora Republicii Populare Romine. Editure ~cademjei Republicii Populare Rornine, Bukarest, pp Csató, J Eszrevételek Dr. Simkovics Lajos nula hybrida címü cikkére, Magyar Növénytani Lapok 7(74): Degen, Á Rosa L. n: Jávorka S.: Magyar Flóra. - Studium Kiadó, Budapest, pp Facsar, G. Király, G Rosa L. Rózsa. n: Király, G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. - Aggteleki Nemzeti Park gazgatóság, Jósvafő, pp Facsar, G. 1987a. Néhány sztyepp és erdősztyepp Rosa taxon rendszertani, chorológiai és cönológiai viszonyai az Alpokalján. Praenorica Folia Historico-naturalia, Szombathely, pp Facsar, G. 1987b. Néhány kritikus Rosa taxon kutatása a Balaton-felvidéken és a Bakony kapcsolódó területein. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 6: Facsar, G. 1993a. Magyarország vadontermő rózsái. Kandidátusi értekezés, KÉE Közleményei, Publicationes Universitatis Horticulturae ndustriaeque Alimentariae Vol. Lill. Suplementum, Budapest, pp Facsar, G. 1993b. Magyarország vadontermő rózsái. KÉE Növénytani Tanszéke és Soroksári Botanikus Kertje, Budapest. Farkas, S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezögazda Kiadó, Budapest, 416. pp. Janchen, E Flora VOll Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. Herausgeber und Verlag: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien, Wien (Bécs), pp Keller, R Rosa. n: Ascherson, P, Graebner, P. (eds.): Synopsis der Mitterleuropaischen Flora 6(1), Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig (Lipcse), pp Kerényi-Nagy, V. Bakay, L. suss, P Adatok Hont vármegye rózsaflórájához, Rose datas to Hont historica county, Udaje k vyskytu druhov rodu Rosa v Hontianskej zupe, V. Kárpát-rnedencei Biológiai Szimpózium, október Konferenciakötet. Kerényi-Nagy, V. Höhn, M. Udvardy, L.,2008. A Rosa nemzetség Tomentosae sectiojának alakköre különös tekintettel a Szentendrei rózsa taxonómiai helyzetére - Species complex of Rosa, section Tomentosae with special regard to taxonomical position of Rosa sancti-andreae. - Kitaibelia 13(1): lo. Kerényi-Nagy, V. Nagy, V. A. Udvardy, L A budai Sas-hegy aktuális növényvilága és veszélyeztető tényezői. XXV. Vándorgyülés Előadások összefoglalói, szeptember , Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V. Nagy, V. A Újabb Ciematis flammula L. lelőhely Magyarországon. - XXV. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói, szeptember , Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. ex Jáv. új populációjának felfedezése. XXV. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói, Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Növény- és Állatkert, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A szentendrei rózsa rokonsága [Relationship of Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. ex Jáv.], XXV. Vándorgyülés Előadások összefoglalói, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A pomázi Majdán-fennsik (Majdan Pole, Száraz-mező) különleges rózsái l. [nteresting rose species in Majdan Pole (Pomáz, Central Hungary) ll.], V. Kárpát-rnedencei Biológiai Szimpózium, november pp Kerényi-Nagy, V Ritka rózsafajok és hibridek, Rosa spp. [Rare rose species and its hybrids] Tilia 15: Rakonczay, Z Sas-hegytől a Kálvária-dombig, Eszak-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp Simkovics, L. 1883a. nula hybrido. Baumg. herb.! et Ell. lll Magyar Növénytani Lapok, 7(73): 1-6. Simkovics, L. 1883b, Végszavam a valódi nula hybrida-ról Magyar Növénytani Lapok, 7(75): Soó R A magyar flóra és vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve V. Synopsis systematico-geobotanica florae vegetacionisque Hungariae V. Akadémia kiadó, Budapest, pp Udvardy, L Fás szárú adventív növények Budapesten és környékén. Kandidátusi értekezés, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növénytani Tanszéke és Soroksári Botanikus Kertje, Budapest. 1. ábra: A Rosa zagrabiensis VUK. et H. BR. elterjedése: - irodalmi adat, - - új lelőhely / Fig. 1. The distribution of Rosa zagrabiensis YUK. et H. BR.. - literature localities, - - new localities (orig.) 82 83

5 V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Társaság, okt V. Kárpát-medenceí Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Társaság, okt Felhagyott szőlők vizsgálata a Pilis nyugati peremén BÓHM ÉVA REN Bevezetés 2. ábra. Rosa zagrabiensis VUK. et H. BR. (orig.), A rómaiak honosították meg Pannoniában a szőlőkultúrát, a hagyományos művelést és a kis présházak:, nagyméretű faprések, eszközök használatát. Ez a hegyoldalak délies kitettségü lejtőin (molyhos tölgyes bokorerdök, sztyepcserjések, pusztafuves lejtősztyeprétek, löszpusztagyepek és erdöspusztarétek helyére), a tetőkig kialakított szőlöparcellák, az azokhoz vezető fóldutak kialakítását jelentette (llyés és Bölöni 2007). A cserjéktől, fáktói megtisztított lejtőn lekaszálták a gyepeket, aztán kapával lyukat vágva a talajba, belehelyezték a szölővesszöt, meglocsolták, majd betaposták. A köveket a telekhatárra dobálták ki, ezekre a mezsgyékre (obalákra) szorultak vissza a természetes flóra fajai. Néha még ide is ültettek gyümölcs- vagy dísznövényeket (pl. Cydonia oblonga, Syringa vulgaris stb). A fóldutak idővel a löszös talajba bevágódva lösz-mélyutakká váltak, ezek mellé sajnos később akácosokat telepítettek. (Batáth és Terpó 1956, Baráth 1963, Böhm 2001). A magyar középkor okleveles emlékeinek jelentős része a szölők birtoklásáról: vétel, eladás, adományozás (P. a szigeti apácák részére), illetve az ezekkel kapcsolatos perekről szól. (Bártfai 1938). Sokkal nagyobb jelentősége volt a szölönek és a bornak, mint manapság. A török hódoltság korában is rendszeresen szedik a szőlö-, illetve mustadót, sajnos ez az ország közepén a XV. században, amikor gyakorlatilag szinte minden település elpusztul, megszak:ad mezőgazdasági művelés. A törökök kiűzése után előbb a szerb (pl. Szentendre, Pomáz környékén 1691 után a törökök elől Keve vára alól rnenekülők), illetve német telepesek (a XVl. század első felében) veszik újra művelésbe a hegyek délies kitettségű lejtőit (Böhrn 200 1). Az 1880-as években Észak-Amerikából behurcolt szőlő-gyökértetü (filoxéra) egész Európában kípusztította a rómaikor óta a Kárpát-medencében művelt szőlő ültetvényeket. A Magyar Középhegység délies kitettségü lejtőinek alsóbb régióba ezek helyére gyümölcsösöket, illetve később amerikai alanyokra oltott szőlőket telepítettek. Azonban a hegyoldalak magasabban fekvő parcelláit legtöbbször meg sem kísérelték művelésbe vonni, a mezsgyékről visszatelepültek a lejtősztyeprétek, sztyepcserjések jellegzetes növényfajai (Nagy 2007). Sajnos a l. Világháború után anémet anyanyelvű lakosságot, amely akkor már a évszázadok óta müvelte ezeket a szőlő-parcellákat, kitelepítették. A szőlőrnűvelés történetében ezzel végleg lezárult egy korszak (Fogarassy-Fetter 1998). Anyag és módszer 3. ábra. Rosa sancti-andreae DEGEN et TRAUTMANN(orig.) 84 1 A vulkanikus (pl. andezit) és lösz alapközetű Északi-középhegységi és Szentendre-visegrádi hegységi, filoxéra-vész felhagyott egykori szőlőknek a kutatásával többen is foglalkoztak, illetve ma is kutatják (Böhm 2001). A mészkő, dolomit, homok és lösz alapkőzetű, a filoxéravész után felhagyott, majd amerikai alanyra oltott szőlőkkel betelepített lejtőkkel sokkal kevesebben, ezért is lett fontos számomra ezeknek a vizsgálata a Pilis nyugati peremén. Pilisvörösvár és Csobánka, valamint Pilisszántó által határolt területen, a Ziribár, a Kis-Ziribár és a Garancs délnyugati, nyugati kitettségű lejtőinek felső harmada napjainkra már részben beerdősült, sőt akácosok is sokfelé vannak, de feltételeztem, hogy azért talán 85

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban xx KITAIBELIA XV. évf. 1 2. szám pp.: xx zz. Debrecen 2010 A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban MOLNÁR Csaba 1 CSIKY János 2 (1) H-3932 Vilyvitány, Somogyi u.

Részletesebben

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 11-26 Pécs, 2015 A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből Dénes Andrea

Részletesebben

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL K A N I T Z I A Kanitzia 18: 7 12., Szombathely, 2011 Journal of Botany TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL ISÉPY ISTVÁN ELTE Füvészkert, 1083-Budapest, Illés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 19 B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. ATTILA S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 2 Reviewed/Lektorálta

Részletesebben

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése DOKTORI ÉRTEKEZÉS Treerné Windisch Mária Készült a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési

Részletesebben

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor)

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor) Epistrophe diaphana hímje A Brachyopa bicolor hímje A Chrysotoxum bicinctum nősténye A Chrysotoxum vernale hímje A Syrphiis vitripennis lárvája levéltetű telepen A Syrphusribesiinősténye TÓTH SÁNDOR: Új

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Tájökológiai Lapok 7 (2): 473 484 (2009) 473 Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Mravcsik Zoltán 1, Harmos Krisztián 2, Malatinszky Ákos 1 1 Szent István Egyetem,

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK

Részletesebben

GOMBACÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖZPONTI-BÖRZSÖNY ERDEIBEN

GOMBACÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖZPONTI-BÖRZSÖNY ERDEIBEN Mikológiai Közlemények, Clusiana 50(1): 89 105. (2011) TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES GOMBACÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖZPONTI-BÖRZSÖNY ERDEIBEN BENEDEK Lajos 1 és PÁL-FÁM Ferenc 2 1 Budapesti Corvinus

Részletesebben

A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai

A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai 35 KITAIBELIA XIV. évf. 1. szám pp.: 35 68. Debrecen 2009 A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai SOMLYAY Lajos MTM Növénytár, H 1476 Budapest, Pf. 222, somlyay@bot.nhmus.hu Bevezetés

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. 1 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Felelős kiadó: Haraszthy László helyettes államtitkár Összeállították: Papp Beáta ökológiai felügyelő (Duna-Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban KÁZMÉR Miklós (szerk.): Környezettörténet. Hantken Kiadó Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2009 Az Alföld erdei a folyószabályozások és az

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2014 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 1 A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 2 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Publications of the Museums of the County Békés 34. Mitteilungen der Museen des Komitates Békés 34. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Crisicum 6. pp. 199-211. Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Boldog Gusztáv Astract The mound morphology

Részletesebben

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001)

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001) FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001) A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 1999 Szerkesztő / Editor: KENYERES ZOLTÁN A kötet lektorai / Manuscript read by: ANDRIKOVICS

Részletesebben

A haragos sikló (Coluber caspius Gmelin, 1789) újabb elõfordulása Magyarországon

A haragos sikló (Coluber caspius Gmelin, 1789) újabb elõfordulása Magyarországon FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 335 339 A haragos sikló (Coluber caspius Gmelin, 1789) újabb elõfordulása Magyarországon KORSÓS ZOLTÁN, MARA GYÖNGYVÉR & TRASER GYÖRGY ABSTRACT: (A new

Részletesebben

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 89 104.; 2014 Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT HOCK FERENC, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK BI, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, e-mail: hockf@elte.hu

Részletesebben

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Kiss Andrea Czinege Anett Barta Károly Grynaeus András Felhagyott teraszok jelentısége Teraszok alkalmazása

Részletesebben

Bánáti bazsarózsa (Peonia

Bánáti bazsarózsa (Peonia KvVM Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Bánáti bazsarózsa (Peonia banatica ) 2005 T E R M É S Z E T V É D E L E M 1 Összeállították: Dr. Kevey Balázs (Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék)

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A RÁBA-VÖLGYI ERDŐK ÉLŐHELYEINEK ÉS LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYFAJAINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Flora Pannonica. A Lemna minuta KUNTH előfordulása Magyarországon. MESTERHÁZY Attila 1 KIRÁLY Gergely 2 VIDÉKI Róbert 3 LUKÁCS Balázs András 4

Flora Pannonica. A Lemna minuta KUNTH előfordulása Magyarországon. MESTERHÁZY Attila 1 KIRÁLY Gergely 2 VIDÉKI Róbert 3 LUKÁCS Balázs András 4 167 Flora Pannonica Journal of Phytogeography & Taxonomy A Lemna minuta KUNTH előfordulása Magyarországon MESTERHÁZY Attila 1 KIRÁLY Gergely 2 VIDÉKI Róbert 3 LUKÁCS Balázs András 4 Abstract: Occurrence

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit 1 Összeállították: Vidéki Róbert okl. biológus, botanikus, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növénytani Tanszék (Sopron), Máté András természetvédelmi őr, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (Kecskemét) Témafelelős

Részletesebben

MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2008 26: 19 32. Domokos Tamás & Majoros Gábor

MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2008 26: 19 32. Domokos Tamás & Majoros Gábor MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2008 26: 19 32 A Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) (Gastropoda: Helicodiscidae) talajlakó laposcsigácska elõfordulása hazánkban, különös tekintettel a

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu 1. 2. DEBRECENI POZSGÁSTÁR A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) ismeretterjesztő folyóirata Succulent Magazin of Debrecen (Hungary) Educational Journal of Hungarian Succulent Collectors'

Részletesebben