r>. _\J_ V MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG f\-í\ október Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r>. _\J_ V MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG f\-í\-. 2011. október 13-14. Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest"

Átírás

1 r>. f\-í\-. _\J_ V MAGYAR BOLÓGA TÁRSASÁG ~ V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium október Előadáskötet Támogatók: Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest 2011

2 V. Kúrpát-medencei Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Tarsasog. 201 J. okt VU Kárpát-medencet Bíotágioi Saimpózium, Magyar Bio/ógiai Társascig, okt. 13-/4. Borhidi, A Magyarország növénytársulásai. Akadémia Kiadó, Budapest. Braun-Blanquet Ptlanzensoziologie. Wien - New York. Dér, F, Stefler, J Prognózis a gyepterületek hasznosításának várható alakulásáról. Gyepgazdálkodási Közlemények 6: Mihók, S. 200? Az állattenyésztés és a gyepgazdálkodás kapcsolata. n: Jávor A. (szerk.):. Gyep-Allat-Vidék-Kutatás-Tudomány. DE ATC, Debrecen, pp Motko, B Magyar szürke szarvas marhák viselkedése természetes biotópban. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Debrecen, DA TE, október Pajor, F., Galló, O., Steiber, O., Tasi,1., Póti, P The effect of grazing ont he composjonof conjugated linoleic isomers and other fatty acids of milk and cheese in goats, 1. Anim. Feed Sci., 18/3: Pajor, F., Murányi, A., Szentléleki, A., Tőzsér, J., Póti, P Effect oftemperament of ewes on their maternal ability and their lambs' postweaning traits in Tsigai breed. Arch. Tierz. 53(4): Póti, P., Bedő, S ':'- rostalkotók emészthetőségének hatása a juhok takarmányadagjának táplálóértékére. Allattenyésztés és Takarmányozás, Vinczeffy, l A legelő értéke. Gyepgazdálkodási Közlemények 4: A zágrábi rózsa (Rosa zag:roiensis VUKOT OVCS et H. BRAUN) és a szentendrei rózsa (Rosa sancti-andreae DEGEN et TRAUTM.) taxonómiai helyzete és védelme KERÉNY-NAGY VKTOR Nyugat-magyarországi Egyetem, EMK, Növénytani és Természetvédelmi ntézet, Sopron, Ady Endre u H Abstract: n this presentation, two taxonomically disputed taxa of Rosa zagetbiensis Vukotinovics et H. Braun and Rosa sancti-andreae Degen et Trautmann species to show. The R. zagrabiensis is in the section Rubiginosae DC., it is tbe closest relative of the R. rubiginosa L. and R. za/ana Wiesbaur (tab. 1.). This species differs from others in the group Rubiginosae: shape of the leatlets and rnixed pricles (heteracantha). The number of taxa also occur in glandular on the top site of leatlet (R. bohemica H. Braun, R. gizel/ae Borbás, R. facsaríi Kerényi-Nagy; R. beytei Borbás), but these taxa have one tipe of prickle (homoiacantha), the leaflets are deltoid-shaped and the se are far for each other, the petals are white and the sepals retlexed (R. beytei has light pink petals and erected sepals). n R. zagrabiensis hibridogen origins of morphological grounds is not justified, because the calyx is only erected, but the bibrids have retlexed and erected sepals on same fruit. n my opinion, R. zagrabiensis is a morphologically distinct microspecies of R. rubiginosa agg. (tab. 1.; fig. 1., 2.). Rosa sancti-andreae Degen et Trautmann (Fig. 3) is in the section Tomentosae Déségl. n my opinion, R. sancti-andreae is morphologicaly distinct microspeciese R. villosa agg. (tab. 2.), it has glandulas on the margine ofpetala and the foliage has intense fragant. Bevezetés A magyar botanikában hagyománya van a rendszertani polemizálásnak (lásd például az nula fajokról: Csató, 1883; Simkovics, 1883a,b; Borbás, 1883), ezt a hagyományt kívánom kissé feleleveníteni jelen írásban két problematikus rózsafaj esetében. Az új növényhatározóban szereplő rózsa kulcs (Facsar és Király 2009) csak említés szintjén,.valószíaüleg hibridogén eredetű taxon"-ként tárgyalja a R. zagrabiensis fajt; míg a R. saneti-andreae-t a R. villosa-oe olvasztja. E két faj taxonómiai belyzetéről és taxonómiai védelméről kivánok szólni. Anyag és módszer A batározáshoz felhasználtuk Braun (1884), Degen (1924), Facsar (1993) határozó kulcsait; nevezéktanban Kerényi-Nagy (2010) rendszerét követjük. A taxonok tisztázása végett közöljük a morfológiai leírását; illetve irodalmi adatok alapján kivánjuk közreadni a zágrábi rózsa Kárpát-rnedencei elterjedési térképét. A felismerés megkönnyítése érdekében közöljük mindkét faj rajzát is. Eredmények Alábbiakban részletesen bernutatnárn a fajokar, elterjedésüket, összehasonlításukat közel rokon fajokkal

3 VlJ. Kárpát-medenceí Biológiai Szimpózium, Magyar Biológia; Társaság, okt V. Ktitpát-medenceí Biológia; Sxímpósium. Magyar Biológiai Társasag, 20J J. okt Nevezéktan Rosa zagrabiensis Vuk. et H. Braun - Zágrábi rózsa Basionymon: R. zagrabiensis Vukotinovics et H. Braun ex Kern., Sched. FL Exsicc. Austro- Hung. nr. 55. N (1884) Synonymon: R. anisopoda Vukot. in sched.; R. caryophyllacea Besser e.) zagrabiensis (Vukot. et H. BL) Degen in Jávorka, Magyar Flóra p (1924) Loc~s c~assicus: Gazdagon terem a Zágráb környéki dombokon és hegyekben, az utak szélén Zagrab körül ("Croatia. Copiosissima in collibus et montibus, ad margines viarum circa Zagrabiam. ") Morfológiai jellemzés Közepesen magas (l,5-2 m) cserje. A vesszőkön horgas rüskéken kívül mirigytüskék is va~ak. A levelek fiiszeres vagy bor illatúak. Levelei haragoszöldek, vastagok, bömeműek, oválisak. Levélkéi színükön mirigyesek, fonákukon gazdagon mirigyesek és az erek mentén szőrösek. Levélkeszélük kétszeresen mirigyesen fiirészes. Kocsányai gazdagon nyelesmirigyesek, ritkásan sertetüskések is. A virágok 3-3,5 cm átmérőjűek, csészelevei gazdagon mirigyesek, a szirmok élénk rózsaszínű ek, a bibék nagy, félgömbalakú fejet alkotnak, nem kiernelkedök, gazdagon szőrösek, gyapjasak. Csipkebogyója tojásdad, csupasz vagy az alján nyeles-mirigyes, rajta a csésze levelek V-alakban felállnak. Rokonsági kör A zágrábi rózsa a Rubiginosae DC. szekcióba tartozik, legközelebbi rokona a rozsdás rózsa (R. rubiginosa L.) és a zalai rózsa (R. za/ana Wiesb.). A többi Rubiginosae csoportbeli faj tói eltér levélkéinek alakjával és kevert rüskézetével. A rnirigyes levélkeszín előfordul több taxo~ál is (R. bohemica H. Braun, R. gizellae Borbás, R. Jacsarii Kerényi-Nagy; R. beytei Borbás), de ezek egyféle tüskézetüek, levélkéik egymástól távol állók és deltoid alakúak, virágaik fehérek és csészeleveleik visszahajlóak (a R. beytei halvány rózsaszínü is lehet és csészelevelei felállnak). Hibridogén eredet: A R. zagrabiensis hibridegén eredete morfológiai alapon nem igazolható, mivel a csészelevejei csak felfele állnak, míg a hibrid taxonoknál a csészelevelek felállnak és visszahajolnak egyszerre. Elterjedés Ma~arországon kívül megtalálható még Ausztria (Jan chen, 1974:,,Hacke/sberg bei Jois"), Erdely (Bwa, Prodán, 1956:.Dunárei /a Caza.ne"), Horvátország (Braun, 1884: "Zágráb"; Keller, :.Horvátországry területén. Ujabb kutatások eredménye képpen előkerült a Felvidéken is (Kerényi-Nagy, Bakay, Eliás, 2011: "Csáb"). Hazai előfordulás Lelőhelyei ismertek a Mezőföldről (Facsar, 1987a), a Pilis-Visegrádi-hegységből (Kerényi- Nagy, 2009:.Pomáz: Majdan Po/e"), a Bakonyból (Facsar, 1993a,b), a Balaton-felvidékről (Facsar, 1993a,b; Kerényi-Nagy, Nagy, 2008"Cserszegtoma/'), a Dunántúlról (Borbás, 1887:,,Kataja"; Degen, 1924: "Vas m~gye"; Soó, 1970: "Vasi-dombvidék"; Facsar, 1987a:.Sitke: Hercseg-hegy; Ják", 1993a,b). Ujabb lelőhelyei. Tétényi-fennsík (Érd: Fondoklia-völgy - 2 sarjrelep; Budapest: Mementó Park (Szoborpark Múzeum) mellett a Balatoni útnál 1 sarjtelep ) és Vértes: Csákberény (Orondi-szőlöhegy, egy tucat sarjtelep ). ' Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. - Szentendrei rózsa Nevezéktan Basionymon: R. sancti-andreae Degen et Trautmann in Jávorka, Flora Hungarica, p (1924) Synonymon: R. vi/asa var. sancti-andreae (Degen et Trautm.) Soó, Acta BoL Acad, Sci. Hung. 16(3-4): 371. (1971); R. vii/asa L pro parte, Sp. Pl. 1: 491. (1753);? R. ciliato-petala Besser, Enurn. Plant, p. 66. (1822)~' mezsgyén ös esen 171 jtásos növé yfaj került/elő a háylm ut~by bejárás során, ránicon 143 ~,a Csárd űlőn 121 fa' bből 93 faj mindktít'mezso/öl, 50 csak a Gr icról, 28 pedi csak a Cs' a-dűlőről vá smertté. Morfológiai jellemzés A növény alacsony vagy magas ( cm) cserje; magassága nagyban fiigg a termőhelyi adottságoktól. A növény merev, egyenes vagy gyengén Íveit hajtásrendszerű. vékony vesszejü. A tüskéi egynemüek, vékonyak, szalmasárgák, egyenesek vagy enyhén íveltek. A tüskék mérete 3-8 mm. A levélnyél gazdagon mirigyes, ritkásan tüskés, rányomottan szőrös. A pálha széle csipkés, mirigyes. A levelek közép nagyok vagy nagyok, szürkés-zöldek, szürkés-kékek, molyhosak és illatosak. Megfogva őket egész évben gyantától ragadósak. Levélkéí száma (3-)5-7 lehet. A levélkék színe és fonáka bársonyos an, rányomottan szőrös, fonáka gazdagon mirigyes. Levélkéinek a széle kétszeresen fűrészes, mirigyes. Az egész kocsányt, vackot és a csészeleveleket egyre apróbb, kezdetben még nyeles, majd ülő mirigyek boritják. Az egyedüli biztos határozóbélyeg ezen taxon esetében a virág, ezen belül is a szirmok. A virág 3-5 cm átmérőjű. A csészéken vagy kevés függelék van, vagy nincs is. A szirom színe rózsaszín. A szirom szélén llirigysor található - ez a legbiztosabb határozóbélyeg. Áltermése közép nagy vagy nagy, gazdagon nyeles mirigyes, Az álterrnés gömbölyded vagy kissé megnyúlt, sötét bordó. A csészék a túlérett termésen is felállva maradók, az áltermést,,koronázzák" annak széteséséig. Rokonsági kör A szentendrei rózsa a Tomentosae Déségl. csoportba tartozik. Legközelebbi rokona a gyapjas vagy alma rózsa (R. vil/osa L sensu stricto). Faji önállóságát indokolja a mirigyes sziromszél és a levélzet illata is. Tágabb rokonsági körére vonatkozólag lásd: Kerényi-Nagy, 2008; Elterjedés Európai elterjedését egy későbbi tanulmányban tárgyalom részletesen. Hazai előfordulás.szentendre: Pismány-hegy" (Degen, 1924: locus c/assicus; Farkas, 1999; Rakonezay. 1992; Kerényi-Nagy - Höhn - Udvardy, 2008).Budapest: Sas-hegy" (Udvardy, 1997:,,Rosa vil/osa L"; Kerényi-Nagy 2006; Kerényi-Nagy - Nagy - Udvardy, 2008),,Budapest: Sváb-hegy"(Kováts, 1925 in GAH).Prügy" (Facsar, 1993a,b; Farkas, 1999) Köszönetnyilvánítás A kutatást támogatta a TÁMOP-4.2.l1B-09//KONV-201O-0006 "Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktura fejleszrés a Nyugat-magyarországi Egyetemen" pályázat

4 YU. Kárpát-medencei Biológioi Szlmpózium, Magyar Biológiai Társaság. 201 J. okj. J Y/J. Kárpál-medencei Biológioi Szimp6zium. MaD'or Biológioi Társasóg ola, rodalom Borbás, V Az nt/la Csatái és!. hybrida érdekében. Magyar Növénytani Lapok, 7(75): Borbás, V Vasvármegye növényföldrajza és flórája, Geographia atque enumeratio plantarum comitatus Castriferrei in Hungaria., Vas vármegyei Gazdasági Egyesület, Szombathely, 391 pp. Braun, H NQ 862. Rosa zagrabiensis Vuk. et H. Braun. n: Kemer, A Schedae ad.floram Exsiccatam Austro-Hungaricam" H: 55. Buia, S..Prodán, Gy Rosa. n: Sávulescu, T. (ed.): Flora Republicii Populare Romine. Editure ~cademjei Republicii Populare Rornine, Bukarest, pp Csató, J Eszrevételek Dr. Simkovics Lajos nula hybrida címü cikkére, Magyar Növénytani Lapok 7(74): Degen, Á Rosa L. n: Jávorka S.: Magyar Flóra. - Studium Kiadó, Budapest, pp Facsar, G. Király, G Rosa L. Rózsa. n: Király, G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. - Aggteleki Nemzeti Park gazgatóság, Jósvafő, pp Facsar, G. 1987a. Néhány sztyepp és erdősztyepp Rosa taxon rendszertani, chorológiai és cönológiai viszonyai az Alpokalján. Praenorica Folia Historico-naturalia, Szombathely, pp Facsar, G. 1987b. Néhány kritikus Rosa taxon kutatása a Balaton-felvidéken és a Bakony kapcsolódó területein. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 6: Facsar, G. 1993a. Magyarország vadontermő rózsái. Kandidátusi értekezés, KÉE Közleményei, Publicationes Universitatis Horticulturae ndustriaeque Alimentariae Vol. Lill. Suplementum, Budapest, pp Facsar, G. 1993b. Magyarország vadontermő rózsái. KÉE Növénytani Tanszéke és Soroksári Botanikus Kertje, Budapest. Farkas, S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezögazda Kiadó, Budapest, 416. pp. Janchen, E Flora VOll Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. Herausgeber und Verlag: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien, Wien (Bécs), pp Keller, R Rosa. n: Ascherson, P, Graebner, P. (eds.): Synopsis der Mitterleuropaischen Flora 6(1), Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig (Lipcse), pp Kerényi-Nagy, V. Bakay, L. suss, P Adatok Hont vármegye rózsaflórájához, Rose datas to Hont historica county, Udaje k vyskytu druhov rodu Rosa v Hontianskej zupe, V. Kárpát-rnedencei Biológiai Szimpózium, október Konferenciakötet. Kerényi-Nagy, V. Höhn, M. Udvardy, L.,2008. A Rosa nemzetség Tomentosae sectiojának alakköre különös tekintettel a Szentendrei rózsa taxonómiai helyzetére - Species complex of Rosa, section Tomentosae with special regard to taxonomical position of Rosa sancti-andreae. - Kitaibelia 13(1): lo. Kerényi-Nagy, V. Nagy, V. A. Udvardy, L A budai Sas-hegy aktuális növényvilága és veszélyeztető tényezői. XXV. Vándorgyülés Előadások összefoglalói, szeptember , Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V. Nagy, V. A Újabb Ciematis flammula L. lelőhely Magyarországon. - XXV. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói, szeptember , Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. ex Jáv. új populációjának felfedezése. XXV. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói, Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Növény- és Állatkert, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A szentendrei rózsa rokonsága [Relationship of Rosa sancti-andreae Deg. et Trtm. ex Jáv.], XXV. Vándorgyülés Előadások összefoglalói, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp Kerényi-Nagy, V A pomázi Majdán-fennsik (Majdan Pole, Száraz-mező) különleges rózsái l. [nteresting rose species in Majdan Pole (Pomáz, Central Hungary) ll.], V. Kárpát-rnedencei Biológiai Szimpózium, november pp Kerényi-Nagy, V Ritka rózsafajok és hibridek, Rosa spp. [Rare rose species and its hybrids] Tilia 15: Rakonczay, Z Sas-hegytől a Kálvária-dombig, Eszak-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp Simkovics, L. 1883a. nula hybrido. Baumg. herb.! et Ell. lll Magyar Növénytani Lapok, 7(73): 1-6. Simkovics, L. 1883b, Végszavam a valódi nula hybrida-ról Magyar Növénytani Lapok, 7(75): Soó R A magyar flóra és vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve V. Synopsis systematico-geobotanica florae vegetacionisque Hungariae V. Akadémia kiadó, Budapest, pp Udvardy, L Fás szárú adventív növények Budapesten és környékén. Kandidátusi értekezés, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növénytani Tanszéke és Soroksári Botanikus Kertje, Budapest. 1. ábra: A Rosa zagrabiensis VUK. et H. BR. elterjedése: - irodalmi adat, - - új lelőhely / Fig. 1. The distribution of Rosa zagrabiensis YUK. et H. BR.. - literature localities, - - new localities (orig.) 82 83

5 V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Társaság, okt V. Kárpát-medenceí Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Társaság, okt Felhagyott szőlők vizsgálata a Pilis nyugati peremén BÓHM ÉVA REN Bevezetés 2. ábra. Rosa zagrabiensis VUK. et H. BR. (orig.), A rómaiak honosították meg Pannoniában a szőlőkultúrát, a hagyományos művelést és a kis présházak:, nagyméretű faprések, eszközök használatát. Ez a hegyoldalak délies kitettségü lejtőin (molyhos tölgyes bokorerdök, sztyepcserjések, pusztafuves lejtősztyeprétek, löszpusztagyepek és erdöspusztarétek helyére), a tetőkig kialakított szőlöparcellák, az azokhoz vezető fóldutak kialakítását jelentette (llyés és Bölöni 2007). A cserjéktől, fáktói megtisztított lejtőn lekaszálták a gyepeket, aztán kapával lyukat vágva a talajba, belehelyezték a szölővesszöt, meglocsolták, majd betaposták. A köveket a telekhatárra dobálták ki, ezekre a mezsgyékre (obalákra) szorultak vissza a természetes flóra fajai. Néha még ide is ültettek gyümölcs- vagy dísznövényeket (pl. Cydonia oblonga, Syringa vulgaris stb). A fóldutak idővel a löszös talajba bevágódva lösz-mélyutakká váltak, ezek mellé sajnos később akácosokat telepítettek. (Batáth és Terpó 1956, Baráth 1963, Böhm 2001). A magyar középkor okleveles emlékeinek jelentős része a szölők birtoklásáról: vétel, eladás, adományozás (P. a szigeti apácák részére), illetve az ezekkel kapcsolatos perekről szól. (Bártfai 1938). Sokkal nagyobb jelentősége volt a szölönek és a bornak, mint manapság. A török hódoltság korában is rendszeresen szedik a szőlö-, illetve mustadót, sajnos ez az ország közepén a XV. században, amikor gyakorlatilag szinte minden település elpusztul, megszak:ad mezőgazdasági művelés. A törökök kiűzése után előbb a szerb (pl. Szentendre, Pomáz környékén 1691 után a törökök elől Keve vára alól rnenekülők), illetve német telepesek (a XVl. század első felében) veszik újra művelésbe a hegyek délies kitettségű lejtőit (Böhrn 200 1). Az 1880-as években Észak-Amerikából behurcolt szőlő-gyökértetü (filoxéra) egész Európában kípusztította a rómaikor óta a Kárpát-medencében művelt szőlő ültetvényeket. A Magyar Középhegység délies kitettségü lejtőinek alsóbb régióba ezek helyére gyümölcsösöket, illetve később amerikai alanyokra oltott szőlőket telepítettek. Azonban a hegyoldalak magasabban fekvő parcelláit legtöbbször meg sem kísérelték művelésbe vonni, a mezsgyékről visszatelepültek a lejtősztyeprétek, sztyepcserjések jellegzetes növényfajai (Nagy 2007). Sajnos a l. Világháború után anémet anyanyelvű lakosságot, amely akkor már a évszázadok óta müvelte ezeket a szőlő-parcellákat, kitelepítették. A szőlőrnűvelés történetében ezzel végleg lezárult egy korszak (Fogarassy-Fetter 1998). Anyag és módszer 3. ábra. Rosa sancti-andreae DEGEN et TRAUTMANN(orig.) 84 1 A vulkanikus (pl. andezit) és lösz alapközetű Északi-középhegységi és Szentendre-visegrádi hegységi, filoxéra-vész felhagyott egykori szőlőknek a kutatásával többen is foglalkoztak, illetve ma is kutatják (Böhm 2001). A mészkő, dolomit, homok és lösz alapkőzetű, a filoxéravész után felhagyott, majd amerikai alanyra oltott szőlőkkel betelepített lejtőkkel sokkal kevesebben, ezért is lett fontos számomra ezeknek a vizsgálata a Pilis nyugati peremén. Pilisvörösvár és Csobánka, valamint Pilisszántó által határolt területen, a Ziribár, a Kis-Ziribár és a Garancs délnyugati, nyugati kitettségű lejtőinek felső harmada napjainkra már részben beerdősült, sőt akácosok is sokfelé vannak, de feltételeztem, hogy azért talán 85

KERÉNYI-NAGY Viktor. e-mail: kenavi1@gmail.com

KERÉNYI-NAGY Viktor. e-mail: kenavi1@gmail.com K A N I T Z I A Kanitzia 19:59.-70 Szombathely, 2012 Journal of Botany (ROSA CILIATO-PETALA BESSER)? KERÉNYI-NAGY Viktor e-mail: kenavi1@gmail.com Abstract Rosa ciliato-petala BESSER a cultur-relict? -

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai

A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai Bot. Közlem. 100(1 2): 135 146, 2013. A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai revíziója a Börzsöny hegységben Kerényi-Nagy Viktor 1 és Nagy József 2 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási divízió Átadás éve: 2013 Tusnád 1. 80 cm magas, lazán

Részletesebben

A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populációinak állapotfelmérése 2008-ban

A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populációinak állapotfelmérése 2008-ban Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 486-492, 2009 A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populációinak állapotfelmérése 2008-ban Lendvay Bertalan és Kalapos Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Megvalósítás helyszíne Döntés a pályázatról Támogatási feltétel Támogatási összeg Támogatási összeg tartalék-listán PTKF/226/2014. Nádas-tó Környezetvédő

Részletesebben

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK A SZIKLAGYEPEK JELLEMZŐI Pionír társulások szilárd alapkőzeten; a kőzet nagy foltokban a felszínen van Csekély talajborítottság,

Részletesebben

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae)

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Microlepidoptera.hu Microlepidoptera.hu 5: 3 7. (2012.12.20.) 3 Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Buschmann

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 369 373 Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben OSVÁTH RITA & BUDAY TAMÁS ABSTRACT: Because protection of geological values is

Részletesebben

Válasz. Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés

Válasz. Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés Válasz Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés Opponensi bírálatára Elsősorban szeretném megköszönni, hogy az Akadémikus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Termékkatalógus 2012 A felsorolt termékek RAKTÁRI TERMÉKEK

Termékkatalógus 2012 A felsorolt termékek RAKTÁRI TERMÉKEK Termékkatalógus 2012 A felsorolt termékek RAKTÁRI TERMÉKEK Érvényes: 2012.01.01-t l Vivaker Bt. 9027 Gy r, K risfa u. 12. Kép Cikkszám Megnevezés, felhasználási terület Kiszerelés Higiéniai eszközök Partvis

Részletesebben

Négysarkú piramismoha (Pyramidula

Négysarkú piramismoha (Pyramidula T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Négysarkú piramismoha (Pyramidula tetragona) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 7-11. (2008) Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest GÖRFÖL

Részletesebben

Dr. Soós. By Dr. L. Soós.

Dr. Soós. By Dr. L. Soós. VI. ANNALES MESEI NATIONALIS HUNGARICL 1908. MAGYARORSZÁGI Ú J CLAÜSILIÁK. Dr. Soós LAJOS-IÓI. SOME N E W C L A U S I L L E F R O M HUNGARY. By Dr. L. Soós. Clausilia (Dilataria) Horváthi n. sp. A ház

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Határon túli kihelyezett tagozat - Zenta Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Tartalomjegyzék: I. Szár: 1. Lágyszártípusok

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar ddrszk@gmail.com 2. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar speiserf@mail.aut.vein.hu 3.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar ddrszk@gmail.com 2. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar speiserf@mail.aut.vein.hu 3. Gyepterületek földminősítése, földértékelése és földhasználati információja a D-e-Meter rendszerben Dér Ferenc 1, Fábián Tamás 1, Hoffmann Richárd 1, Speiser Ferenc 2, Tóth Tibor 3 1 Kaposvári Egyetem

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK 1. PINTÉR L., SZÁNIEL I., SZÉL S. (1975): Opaque hibridekben rejlő lehetőségek. Tudomány és Mezőgazdaság 5. sz. 2. NÉMETH J., SZÉL S., NOTHEISZ Fné, NEHÉZ R. (1976): Akukorica

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 4077 0.2.2 Species name Dianthus plumarius ssp. regis-stephani 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name szent István szegfű 1. National Level 1.1

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail: sandorboldogh@yahoo.com Abstract: The underground bat roosts in

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Láday Miklós és Vajna László MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102. Botryosphaeria fajokról általában Botryosphaeria-fajok

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket állatokat illetően. ( ehető, nem ehető) Platon (ca. 427-347

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana

A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2008 26: 37 42 A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana Páll-Gergely Barna Abstract: Hungarian nomenclature of the reproductive

Részletesebben

Segíts a cicának eljutni a tejfölhöz! Színezd ki a macskát!

Segíts a cicának eljutni a tejfölhöz! Színezd ki a macskát! Segíts a cicának eljutni a tejfölhöz! Színezd ki a macskát! 17 Szókígyó. Keresd meg a megadott szó utolsó szótagjával kezdıdı szót. Folytasd a szavak keresését és szótagolva írd le ıket, amíg mind el nem

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

Florisztikai vizsgálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park dél-délkeleti peremén

Florisztikai vizsgálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park dél-délkeleti peremén KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 51-71. Debrecen 2001 Florisztikai vizsgálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park dél-délkeleti peremén BARÁTH Zoltán emlékének BÕHM Éva Irén MTM Növénytára 1087 Könyves Kálmán krt.40.

Részletesebben

A Centrope helye az európai térben*

A Centrope helye az európai térben* A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIV. VÁNDORGYŰLÉSE Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15 16. A Centrope helye az európai térben* Uszkai Andrea PhD-hallgató,

Részletesebben

Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők

Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők Tóth Csilla Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Agrártudományi Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. E-mail:

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Oszvald Tamás Sycons Kft.

Oszvald Tamás Sycons Kft. PARTFAL STABILIZÁSI MUNKÁK KULCSON REMEDIATION OF KULCS SŐTÉR SÉTÁNY LANDSLIDE AREA Oszvald Tamás Sycons Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A Duna jobb partját Budapest és Mohács között 200 km hosszon 20-50 m magasságú

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt Újabb módszerek az erdészeti termőhely minősítésben Rásó János Csiha Imre Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomás Gyenge adottságú és szárazodó

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

Forrás:

Forrás: Forrás: http://cms.sulinet.hu/get/d/2d67b1e8-cfd4-4d3f-bb07-e1ad606f5f63/1/7/b/large/k0292.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 4 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Relációs algebra alapja a konkrét lekérdez nyelveknek ő egy speciális algebra, egy halmazorientált nyelv, amely a lekérdezéseket

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 18 BOTANIKAI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: KOVÁCS J.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 18 BOTANIKAI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: KOVÁCS J. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 18 BOTANIKAI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: KOVÁCS J. ATTILA SZOMBATHELY, 2011 Reviewed/Lektorálta A. BORHIDI I. DANCZA P. CSONTOS

Részletesebben

Néhány adat a bükki töbrök mikroklímájához

Néhány adat a bükki töbrök mikroklímájához 1. Bevezetés A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Néhány adat a bükki töbrök mikroklímájához Keveiné Bárány Ilona SzTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék keveibar@earth.geo.u-szeged.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 21 27 A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei Farkas Szilvia Abstract: The Pleistocene fossils of the Bátaszék brickyard. The loess sediments

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Látogatásunk az orchideák birodalmában

Látogatásunk az orchideák birodalmában Látogatásunk az orchideák birodalmában.2014. november 14-én ellátogattunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba a Veres Péter Gimnázium 8.a, 8.b és a 10.c osztály biológia szakköröseivel Boncz Andrea és Őze

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág.

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág. KERT Könnyen gondozható kerti növények Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után gyors eredményt látnánk.

Részletesebben

A ZÖLD DUGLÁSZFENYÔ (PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR. VIRIDIS) NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA KÉT KÜLÖNBÖZÔ TERMÔHELYEN

A ZÖLD DUGLÁSZFENYÔ (PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR. VIRIDIS) NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA KÉT KÜLÖNBÖZÔ TERMÔHELYEN 1. évfolyam 1. szám 2 011 71 81 oldal A ZÖLD DUGLÁSZFENYÔ (PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR. VIRIDIS) NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA KÉT KÜLÖNBÖZÔ TERMÔHELYEN Kondorné Szenkovits Mariann Nyugat-magyarországi Egyetem,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

ú ö ö ú ö ú ü ü ö ö ó ľ ľ ö í í ü ú ü ő ú ľ Ö ľ ő ü ű ľ ő ő ó ő ó í ľ ľ ĺő ó ö ő ľ ő ő ó ö ő ü ü ó í ú Ö ü ő ł ł ĺ ú ú í ö ú ó Í ő ú ľ ľ ľ ü ľ ú ł ő ü ű ľ ő ú Ö Ą ű ö ö ü ö ü ű ö ő ü ő ő ö ö ö ö í ť ü

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Magyarország zonális növényzeti övei

Magyarország zonális növényzeti övei Magyarország zonális növényzeti övei Klímazonális övek: 1. Montán bükkösök (800 m): Kőszeg-Szentgotthárdtól nyugatra, jegenyefenyvesbükkös, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység. 2. Szubmontán bükkösök

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó neve: Horváth Imre 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Horváth Imre Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

ROZS (Secale cereale)

ROZS (Secale cereale) ROZS (Secale cereale) ROZS (Secale cereale) Származása, jelentősége : Géncentruma búzáéval megegyezik, annak gyomnövénye volt, kezdetben természetes, majd tudatos szelekció. Nálunk bronzkor óta. Világhelyzet:

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozott verzió: Dr. Németh Róbert. 8. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozott verzió: Dr. Németh Róbert. 8. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozott verzió: Dr. Németh Róbert 8. Fahasznosítás Tölgyek Quercus spp. 2 Quercus robur kocsányos tölgy Quercus petraea kocsánytalan tölgy

Részletesebben

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Paulovics Péter Marks referring to presence of former large bat nursery colonies in the caves of Bakony Mts., Hungary In Central

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE Keywords: rural development, grass farming, cattle farming, dairy cows. Joining the European Union has opened

Részletesebben

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1 Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 46-56, 2009 A nyugati földikutya (Spalax leucodon Nordmann, 1840) hazai állománynagysága és a faj térhasználata a legeltetés függvényében a Hajdúbagosi élőhely példáján

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben