A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük."

Átírás

1 Intézetünk hírei A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Tisztelt Partnereink! Intézetünk szakkönyvtára a nyári szünidőben 200. július 16 augusztus 12-ig zárva tart. Győr-Moson-Sopron MPI Nyugat-dunántúli TIOK Központ A HEFOP AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRA FELKÉSZÍTŐ, KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN C. PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI Május: - A hatékonyságmérő dolgozatok javítása (szövegértés és matematika kompetenciaterületen megtörtént), összesítő értékelésük folyamatban van. - Projektzáró kiadványunk megjelenése június végén várható. A dokumentum a két év tapasztalatait foglalja össze. Bízunk benne, hogy ez a kiadvány nemcsak a projektben részt vevőknek, hanem a kompetencia alapú oktatás iránt érdeklődőknek is hasznos lesz. - Projektzáró konferenciánkat 200. június 1 2-án tartjuk Vonyarcvashegyen. Június: - A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet tovább folytatja mentori tevékenységét. Mentoraink folyamatosan látogatják a programcsomagokat adaptáló pedagógusokat. - Szakmai filmforgatásra kerül sor a Nyugat-dunántúli TIOK intézményekben. Filmünkkel betekintést kívánunk nyújtani az újfajta órák tematikájába, módszertanába és hangulatába. - Kiállítással egybekötött tanév- és projektzáró rendezvényünket június utolsó hetében tartjuk Győrött.

2 A programcsomagokkal és a rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Baráth Lászlóné projektmenedzsernél ( 96/ ). A HUSKUA/05/02 A HATÁRRÉGIÓ VERSENYKÉPESSÉGÉT SEGÍTŐ OKTATÁSI PROGRAMOK C. PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI Április: - A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása címmel 30 órás akkreditált tanfolyamot tartottunk két helyszínen, Győrben és Kimlén nagy sikerrel. (A tanfolyami értékelő kérdőívekből részletek olvashatók honlapunkon: A pályázati támogatási összegből finanszírozott és így ingyenes tanfolyamon 60 fő vett részt, köztük szlovákiai gyakorló pedagógusok és tanügy-igazgatási szakemberek is. Május: - A Mosonmagyaróvár Városkörnyék Általános Iskolái Egyesületének évi kompetenciamérési anyagainak feldolgozása, értékelése után ebben a projektszakaszban az eredmények kapcsán elkészítették a szakértők a pedagógiai hozzáadott érték számítását, illetve a fejlesztést segítő egyéni individuális terveket. - Részben a képzés anyagára építve, részben egy kistérség kompetenciamérési anyagának feldolgozása kapcsán szerzett tapasztalatokra építve A pedagógiai hozzáadott érték címmel módszertani kiadványt adott ki intézetünk, amit májusban postán kaptak meg a megye közoktatási intézményei órás tanfolyamot akkreditáltattunk Közoktatási intézmények önértékelésének módszertana címmel. - Levélben kerestük meg a megye közoktatási intézményeinek vezetőit és az intézményfenntartókat, hogy figyelmükbe ajánljuk A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása című tanfolyamunkat, amely segítségükre lehet törvényi kötelezettségük magas színvonalon történő és hatékony megvalósításában. - Május 25-én projekttalálkozót tartottunk, ahol értékeltük A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása című tanfolyamot, bemutattuk az érintett kistérség kompetenciamérési anyaga feldolgozásának tapasztalatait, a résztvevők pedig ünnepélyes keretek között átvehették tanúsítványaikat.

3 Bővebb információért látogassa meg honlapunkat, illetve kérjen tájékoztatást Némethné Józsa Ágnes projektmenedzsertől a 96/ es telefonszámon. Intézményvezetők rovata JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny (MK) /200. (IV. 24.) PM ÖTM e. r. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 200. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/200. (I. 30.) PM ÖTM együttes rendelet módosításáról (MK 51. szám I. kötet o., II. kötet) 85/200. (IV. 25.) Korm. r. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről (MK 52. szám o.) 200: XXXIII. tv. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról (MK 60. szám o.) A TIZENHARMADIK HAVI ILLETMÉNY KIFIZETÉSI RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK Jelentős változások történtek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 68. -ában foglalt tizenharmadik havi illetmény kifizetésének rendszerében (200: XXXIII. tv. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról MK 60. szám o.). A változtatások az alábbiak: Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény alapján kell meghatározni. A kifizetését érintő legfontosabb módosítás, hogy a tizenharmadik havi illetményt a tárgyévben havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény egytizenkettedének megfelelő összegű részletekben kell kifizetni. Nem fizethető ki a tizenharmadik havi illetmény esedékes részlete, a) ha a kifizetés esedékességének időpontjában a közalkalmazotti jogviszony még nem áll fenn legalább három hónapja, vagy b) ha a kifizetést megelőző hónap teljes tartama alatt a közalkalmazotti jogviszony az alábbi okokból szünetelt:

4 - fizetés nélküli szabadság, - keresőképtelenséget okozó betegség, - minden olyan munkában nem töltött idő, amely vonatkozásában a közalkalmazott távolléti díj, vagy átlagkereset fizetésében részesül. Ha a tárgyév során kifizetett részletek összege a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időaranyos része a tárgyévre járó összeget a) nem éri el, úgy a különbözetet aa) a tárgyévet követő hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon, ab) a közalkalmazotti jogviszonynak az aa) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése eseten az utolsó munkában töltött napon a közalkalmazott számára ki kell fizetni; b) meghaladja, úgy a különbözetet ba) a közalkalmazott tárgyévet követő januári illetményének kifizetésétől kezdődően az illetményéből, bb) a közalkalmazotti jogviszonynak az aa) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén a közalkalmazott számára a jogviszony megszűnésekor kifizetett juttatások összegéből le kell vonni. Eszerint, ha valaki augusztus hónapban beteg, úgy szeptemberben nem kerül kifizetésre a tizenharmadik havi illetményének tizenketted részére. Ezt megkapja azonban a következő év elején, hiszen a Kjt. 68. (3) bekezdése értelmében a jogosultsági feltételrendszerbe továbbra is be kell számítani a hat hónapot meg nem haladó keresőképtelen betegség időtartamát. A jogosultsági alap, miszerint a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, változatlan marad. Ez vonatkozik az időarányosság azon szabályára is, hogy a tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A törvény vonatkozó rendelkezései 200. július 1. napjával lépnek hatályba, annak rendelkezéseit első ízben a 200. június hónapra járó illetmény kifizetésekor kell alkalmazni. Dr. Török Péter

5 Az oktatási és kulturális miniszter közleménye a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pontja, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. (4) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter kiadta a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programot. A program 200. szeptember 1- jétől alkalmazható. Továbbképzések Bentlakásos pedagógus-továbbképzési program indul! Intézetünk a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságával közösen egy 60 órás pedagógus-továbbképzési programot akkreditáltatott ember és természet, földünk és környezetünk, egészséges életmódra nevelés, honismeret illetve környezeti nevelés témakörben. A továbbképzés címe: A környezeti nevelés elméleti és gyakorlati módszertana. Ismerkedés a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékeivel és megismertetésük módszereivel. Megtalálható továbbképzési programajánlatunkban az 1003-as kódszámon. A továbbképzés időbeosztása: 2x3 nap (munkanap), bentlakással. A harmadik nap esetleg szombat. A továbbképzés időpontja: 200. szeptember és október Részvételi díj: Ft (2x2 nap szállással, napi háromszori étkezéssel). Jelentkezés: a Jelentkezési lap akkreditált továbbképzésekre című formanyomtatványunkon postán vagy en Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős ( 96/ , Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32.) nevére. Óvodáink életéből Köszönjük a darnózseli és a fertőszentmiklósi óvodáknak, hogy nyílt szakmai napon mutatták be szakmai munkájukat. A résztvevők sok hasznos tapasztalattal gazdagodva tértek haza, amelyeket a napi nevelőmunkába beépítve hasznosítani tudnak. Megtisztelte a résztvevőket mindkét településen a polgármester is, amiből látható a fenntartói figyelem és érdeklődés.

6 Hírek innen onnan Pályázati felhívások A VOKE Vasutas Művelődési Ház, a Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete és a MÁV ZRt. Pécsi Területi Képviselete országos rajzpályázatot hirdet három korcsoportban: 4 6 éves, 9 éves, éves gyermekek számára. A pályázat témája: Élményeim vasúton. A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek A/4-es vagy A/3-as méretben (színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, pasztell, linó stb.). A képeket paszpartuzva kérik beküldeni. Beérkezési határidő: 200. június 14. Díjazás kategóriánként: I. helyezett: Ft, II. helyezett:8 000 Ft, III. helyezett: Ft értékű tárgyjutalom és különdíjként különböző tárgyjutalmak. Minden pályázó maximum 2 pályamunkával vehet részt a versenyen. A legszebb rajzokból kiállítást rendeznek a vasutasnap tiszteletére 200. július elejétől kezdődően Pécsett, a VOKE Vasutas Művelődési Házban. A kiállítás megnyitója egyben a pályázat eredményhirdetése is lesz. A pályázatok elbírálásának határideje: 200. július 1. Minden alkotás hátoldalán kérik feltüntetni a következőket: Az alkotás címe, az alkotó neve, életkora és lakáscíme, telefonszáma, illetőleg elérhetősége június végén, július elején. Amennyiben csak az iskola vagy óvoda címe szerepel, a gyermeké nem, a pályamunka nem kerül zsűrizésre. A pályázatokat a következő címre várják: VOKE Vasutas Művelődési Ház, 621 Pécs, dr. Váradi Antal u. /2., A Fővárosi Állat- és Növénykert gyermekpályázatot hirdet a 200-es Madagaszkár-védelmi kampánya keretében, amely Madagaszkár különleges és nagyon sérülékeny élővilágát mutatja be. A sziget legtöbb állat- és növényfaja csak itt él, a Földön máshol nem találhatók meg. Ezek a fajok évmilliók alatt fejlődtek ki, miután Madagaszkár levált a többi kontinensről, és békében éltek az ember megjelenéséig. A fajok pusztulása azóta tart: először a nagytestű állatfajok, mint pl. az elefántmadár és az óriásmaki tűntek el, de ez a pusztítás csak előhírnöke volt a mai katasztrofális állapotnak. Ma már nemcsak egyes állat- és növényfajok vannak veszélyben, hanem az egész természetes élőhely. Ha nem változik meg ez a helyzet, az élőlények többsége, pl. a kedves kis katták és a többi, csak itt élő félmajom hamarosan végleg kipusztulhat. Tegyünk meg mindent azért, hogy ez ne így legyen! Ismerjük meg minél alaposabban ezeket a különleges növény- és állatfajokat, akár úgy is, hogy megfigyeljük és lerajzoljuk őket! Nevezési korcsoportok az egyénileg illetve csapatban indulók számára:

7 Egyénileg és csapatban 0 6 év: A 11 év: B év: C év: D Egyénenként maximum 1 művel lehet pályázni (a csapatban készített alkotás nem számít ebbe bele). Nevezési kategóriák: 1. Rajz (bármilyen képzőművészeti technika, pl. grafika, festmény, kollázs stb.) 2. Fotó és számítógépes technika (színes vagy fekete-fehér kép, montázs, sorozat, slide-show stb.). Videókat nem fogadnak. Néhány ajánlott téma: - Madagaszkári állatok, pl. makik, gyíkok, teknősök stb. - Madagaszkári növények: orchideák, kancsókák stb. - Az ember és a természet kapcsolata - A malgas emberek élete, kultúrája Az értékelés korcsoportonként és kategóriánként történik. Az első három helyezett értékes ajándékokat nyer: - Természettudományos könyveket ( Mi micsoda sorozat, Tessloff- Babilon Kiadó) - állatkerti belépőket és kiadványokat, - gyönyörű tájakat, érdekes állatokat bemutató DVD-ket. Beküldési határidő: 200. június ben: az üzenet tárgya legyen: Pályázat; - postán: Fővárosi Állat- és Növénykert, 131 Budapest 5, Pf. 469; - személyesen (az Állatkert Információs Pavilonjában). Nevezési lap elérhető: - az állatkerti Információs Pavilonnál, - és letölthető az állatkert honlapjáról: Felhívás XI. Eötvös Kupa röplabda tornához kapcsolódó rajzkiállításra Az Eötvös Utcai Általános Iskola és az Eötvös DSE öt éve hirdet rajzpályázatot az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna egyik kísérő rendezvényeként. Célunk, hogy a sportkapcsolatok kulturális és baráti kapcsolatokká szélesedjenek. Ennek megfelelően több program színesíti az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatornákat, melyek Kelet-Európa legnagyobb röplabda-utánpótlás seregszemléjének számítanak.

8 A XI. Eötvös Kupa röplabdatornához kapcsolódó rajzkiállításra a pályamunkákat 200. június 20-ig várják az iskola címére: Eötvös Utcai Általános Iskola, 4029 Debrecen, Eötvös u. 52.

9 Témák: o Kedvenc sportágam a röplabda o Bemutatom lakóhelyemet Nevezési díj: nincs. Technika: szabadon választott. Méret: A/3. Korosztályok: 6 éves korig (óvodások), 10 (alsó tagozatosok), (felső tagozatosok), és 18 év felettiek. A korcsoportok első három helyezettjei értékes ajándékokat vehetnek át. Információ: Szombathy András ( 52/ ). A munkák hátoldalára kérik ráírni az alkotó nevét, lakcímét, telefonszámát vagy más elérhetőségét, életkorát, intézményének (óvoda, iskola) és rajztanárának nevét. A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) pályázatot hirdet ingyenes internetes képzéseken való részvételre. 1. A pályázat témája A Magyar Telekom Csoport tagjaként a T-Com és a T-Online évek óta támogatja az információs társadalom elterjedését elősegítő kezdeményezéseket. Így a társaság 200-ben folytatja a már két éve nagy sikerrel bevezetett ingyenes Internetes Oktatási Programját. A program részeként az internetet kezdő és haladó szinten használók számára helyszínen megtartott, ingyenes oktatásokat kíván tartani. A képzések során a résztvevők számítógép segítségével gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva kapnak információt arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a világháló használatában, és mindezt hogyan lehet kiaknázni. 2. A pályázat célja o Fejlettebb számítástechnikai és internet-felhasználási kultúra meghonosítása és elterjesztése o Az internet adta lehetőségek megismertetése, megkedveltetése o A távoktatás, távmunka lehetőségének mentális előkészítése o Az ADSL elterjedésének és ismertségének támogatása 3. A támogatás formája 1, 2 illetve 5 napos képzések térítésmentes megtartása, melyekhez a Magyar Telekom nyújtja a tananyagot, a képzés teljes idejére biztosítja az oktatót és szükség esetén a számítógépeket is. Többnapos képzések esetén az oktatási alkalmak egymást követő napokon valósulnak meg. A képzések tematikáját a Magyar Telekom határozza meg a 2. számú melléklet szerint. A képzésen résztvevők oklevelet kap. 4. A jelentkezés feltételei 4.1. A pályázók köre A pályázatokon önkormányzati, egyházi és nonprofit intézmények, szervezetek (pl. iskolák, óvodák, alapítványok, egyesületek) vehetnek részt.

10 4.2. A képzési programokon részt vevők köre A nyertes intézmények, szervezetek munkavállalói, alkalmazottjai, tagjai (pl. iskolák tanárai, egyéb közalkalmazottai, önkormányzatok dolgozói stb.), illetve az általuk bevont magánszemélyek A pályázás technikai és szervezeti feltételei A képzésekre való pályázás alapvető feltétele, hogy a pályázó szervezet illetve intézmény a képzés idejére biztosítani tudjon nagy sávszélességű internetkapcsolatot (128 kbit/sec vagy annál nagyobb) és megfelelő helyiséget, ahol a képzések megtarthatók (asztalok, székek, mosdó stb.). A pályázó vállalja, hogy egy szervezési és egy technikai kapcsolattartót biztosít a tanfolyam szervezése és lebonyolítása idejére. A szervezési és a technikai kapcsolattartó meglevő kompetencia alapján lehet azonos személy is. A pályázó vállalja továbbá a 2. számú mellékletben meghatározott minimális résztvevői létszám biztosítását. 5. A pályázat elbírálása A benyújtott pályázatok közül a Magyar Telekom és a T-Online által működtetett Internetes Oktatási Program szakmai felelősei (továbbiakban: döntőbizottság) választják ki a támogatásra jogosultakat. Érvénytelen pályázatnak minősül minden olyan pályázat, ahol a pályázó szervezet nem tudja biztosítani a kiválasztott tanfolyamhoz szükséges minimális hallgatói létszámot. A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha az adott területen a Magyar Telekom ADSL-szolgáltatást nyújt. Előnyt jelent, ha a pályázó az adott tanfolyam hallgatói létszámához igazított mennyiségű, internetre köthető/kötött, a tematikának megfelelő képzés lebonyolítására alkalmas operációs rendszerrel telepített számítógépeket is tud biztosítani. A döntőbizottság fenntartja a jogát arra, hogy a fenti szempontoktól eltérő módon is hozhasson döntést egyes igények elbírálásakor, illetve hogy egyáltalán ne hirdessen ki nyertest. 6. A pályázás menete 6.1. Pályázati ciklusok A 200. évi képzésekre képzési ciklusokként lehet pályázni. Pályázni mindig a képzési ciklusra lehet. Amennyiben az adott ciklusban a döntőbizottság a benyújtott pályázatot nem támogatja, a pályázónak lehetősége van újabb pályázat benyújtására a következő ciklusra. Az egyes ciklusokra benyújtott pályázatok kizárólag az adott ciklusra vonatkozóan kerülnek elbírálásra, az újabb pályázati ciklus során már nem kerülnek ismételt kiértékelésre. Lehetőség van cikluson belüli preferált időpontok megjelölésére, melyeket a pályázat kiírója nem garantál, ugyanakkor igyekszik azokat figyelembe venni Az adatlap kitöltése A 1. számú mellékletben található pályázási adatlapot ki kell tölteni. A pályázónak az adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázáshoz szükséges technikai és szervezeti feltételek adottak, és a képzésekre a megfelelő számú

11 hallgatóságot biztosítani tudja. Az adatlapot a pályázó szervezet képviselője írja alá. A pályázati adatlap és a pályázat mellékletei letölthetők az internetről: A pályázat beküldése A pályázatot mindig a következő képzési ciklus előtti hónap 15-éig lehet benyújtani. Ciklus Ciklus kezdete Ciklus vége Beadási határidő azonosítója Ciklus Ciklus A kitöltött pályázati adatlapot faxon is el lehet juttatni: 1/ Postai úton a következő címre kell beküldeni: Magyar Telekom Képzési és Tudásmenedzsment Igazgatóság, 1541 Budapest (a borítékra írják rá: Ingyenes Internetes Oktatási Program pályázat) Elbírálás A beküldött pályázatokat minden képzési ciklus indulása előtt 10 nappal elbírálják Kiértesítés Az elbírálás eredményéről néhány napon belül értesítik az érintetteket, és informálják őket a továbbiakban szükséges lépésekről Képzésszervezés Sikeres pályázat esetében az elbírálástól számított egy héten belül a válaszlevélben megjelölt tanfolyamszervező felveszi a kapcsolatot a megjelölt kapcsolattartókkal. A szervező feladata, hogy a nyertes pályázó által megjelölt szervezői kapcsolattartójával közösen meghatározza a képzés időpontját, a résztvevők nevét. A képzés részleteinek pontosítása után kerülhet sor a képzés lebonyolítására. 6.. A képzés lebonyolítása Nyertes pályázat esetén az oktató a meghatározott időpontban megérkezik, a pályázó által biztosított helyiséget ellenőrzi, szükség esetén a megfelelő informatikai eszközöket telepíti, a képzést megtartja. A képzés elején a résztvevők kitöltik a beiratkozási lapot, és szignálják a jelenléti ívet. A képzés végén a résztvevőket megkérik, hogy véleményezzék az oktatást.. A pályázat során összesen felhasználható keret 200-ben a Magyar Telekom várhatóan 400 oktatási napot tud biztosítani, melyet a pályázatok elbírálása során fog szétosztani a nyertes pályázók között. Kb. 80 pályázat támogatására lesz módjuk. A beadási határidő után érkezett, illetve formailag és/vagy tartalmilag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.

12 ÚJDONSÁG Pályázatfigyelő Értesítő Ha Önnek szüksége van pályázati forrásokra, akkor az aktuális kiírásokról rendszeresen értesítjük. A Pályázatfigyelő Értesítővel Ön a pályázatokat naponta ben kapja meg. A Pályázatfigyelő Szerkesztősége az önkormányzatok, az intézmények, a társadalmi szervezetek és alapítványok, vállalkozások és a természetes személyek támogatását célzó hazai és európai uniós kiírásokat gyűjti 1991 óta. Előfizetőink minden pályázatot megkapnak, amit szerkesztőségünk összegyűjt. Ha Ön előfizet szolgáltatásunkra, átlagosan 140 pályázatot kap havonta. A Pályázatfigyelő Értesítő negyedéves előfizetési díja: 2610 Ft áfával. Megrendelheti postán (Pályázatfigyelő Szerkesztősége, 1251 Budapest Pf. 88), faxon (1/ ) vagy az interneten az címen. További felvilágosítást kaphat: Tel.: 30/ ; web: ertesito.pafi.hu. Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk minden kollégánknak! A HÍREK következő számának lapzártája augusztus 6., óvodai megjelenése augusztus 24-én várható. Kiadja: a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32. Akkreditált felnőttképző intézmény, lajstromszám: 1030 COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program minősített tanácsadó szervezete 96/ , Győr, Pf. 6 F. k.: Turbók Arnold Bertalan igazgató Szerkesztette: Telekes Annamária

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart.

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2005: CVI. törvény: A felsőoktatásról

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. június 39. szám A jövő tanév fontos időpontjairól Bár a 2004/2005. tanév vége közeledik, már most megismerhetjük a jövő tanév fontosabb időpontjait.

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata Intézetünk hírei Közérdekű információk Hogyan Tovább? című módszertani lapunk 2005/5. számának megjelenése február elején várható. A lap 2006-tól időszaki kiadvány lesz, az előfizetőket tovább már nem

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. október 40. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. október 40. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 40. szám Jogszabályváltozások Kétszintű érettségi változások a pontszámításban A 2005. évi felvételi eljárás tapasztalatai alapján az

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre,

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: - Bemutatkozik a városi kollégium 2. old. XVIII. évfolyam 2008. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, pályázatokra 6-10. old. 1.szám

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK A KEDVES KOLLÉGÁKAT! A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET DOLGOZÓI

PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK A KEDVES KOLLÉGÁKAT! A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET DOLGOZÓI Te ma ne sírj, figyelj rám! Figyeld a kezem, hallgasd a szám! Ma csend van, s én mesélek, nem olyan szépen és nem olyan szépet. Köszönni kéne, de mit? és hogyan? Segíts nekem most is, - kedvesen, nyugodtan.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben