A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük."

Átírás

1 Intézetünk hírei A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Tisztelt Partnereink! Intézetünk szakkönyvtára a nyári szünidőben 200. július 16 augusztus 12-ig zárva tart. Győr-Moson-Sopron MPI Nyugat-dunántúli TIOK Központ A HEFOP AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRA FELKÉSZÍTŐ, KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN C. PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI Május: - A hatékonyságmérő dolgozatok javítása (szövegértés és matematika kompetenciaterületen megtörtént), összesítő értékelésük folyamatban van. - Projektzáró kiadványunk megjelenése június végén várható. A dokumentum a két év tapasztalatait foglalja össze. Bízunk benne, hogy ez a kiadvány nemcsak a projektben részt vevőknek, hanem a kompetencia alapú oktatás iránt érdeklődőknek is hasznos lesz. - Projektzáró konferenciánkat 200. június 1 2-án tartjuk Vonyarcvashegyen. Június: - A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet tovább folytatja mentori tevékenységét. Mentoraink folyamatosan látogatják a programcsomagokat adaptáló pedagógusokat. - Szakmai filmforgatásra kerül sor a Nyugat-dunántúli TIOK intézményekben. Filmünkkel betekintést kívánunk nyújtani az újfajta órák tematikájába, módszertanába és hangulatába. - Kiállítással egybekötött tanév- és projektzáró rendezvényünket június utolsó hetében tartjuk Győrött.

2 A programcsomagokkal és a rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Baráth Lászlóné projektmenedzsernél ( 96/ ). A HUSKUA/05/02 A HATÁRRÉGIÓ VERSENYKÉPESSÉGÉT SEGÍTŐ OKTATÁSI PROGRAMOK C. PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI Április: - A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása címmel 30 órás akkreditált tanfolyamot tartottunk két helyszínen, Győrben és Kimlén nagy sikerrel. (A tanfolyami értékelő kérdőívekből részletek olvashatók honlapunkon: A pályázati támogatási összegből finanszírozott és így ingyenes tanfolyamon 60 fő vett részt, köztük szlovákiai gyakorló pedagógusok és tanügy-igazgatási szakemberek is. Május: - A Mosonmagyaróvár Városkörnyék Általános Iskolái Egyesületének évi kompetenciamérési anyagainak feldolgozása, értékelése után ebben a projektszakaszban az eredmények kapcsán elkészítették a szakértők a pedagógiai hozzáadott érték számítását, illetve a fejlesztést segítő egyéni individuális terveket. - Részben a képzés anyagára építve, részben egy kistérség kompetenciamérési anyagának feldolgozása kapcsán szerzett tapasztalatokra építve A pedagógiai hozzáadott érték címmel módszertani kiadványt adott ki intézetünk, amit májusban postán kaptak meg a megye közoktatási intézményei órás tanfolyamot akkreditáltattunk Közoktatási intézmények önértékelésének módszertana címmel. - Levélben kerestük meg a megye közoktatási intézményeinek vezetőit és az intézményfenntartókat, hogy figyelmükbe ajánljuk A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása című tanfolyamunkat, amely segítségükre lehet törvényi kötelezettségük magas színvonalon történő és hatékony megvalósításában. - Május 25-én projekttalálkozót tartottunk, ahol értékeltük A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása című tanfolyamot, bemutattuk az érintett kistérség kompetenciamérési anyaga feldolgozásának tapasztalatait, a résztvevők pedig ünnepélyes keretek között átvehették tanúsítványaikat.

3 Bővebb információért látogassa meg honlapunkat, illetve kérjen tájékoztatást Némethné Józsa Ágnes projektmenedzsertől a 96/ es telefonszámon. Intézményvezetők rovata JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny (MK) /200. (IV. 24.) PM ÖTM e. r. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 200. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/200. (I. 30.) PM ÖTM együttes rendelet módosításáról (MK 51. szám I. kötet o., II. kötet) 85/200. (IV. 25.) Korm. r. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről (MK 52. szám o.) 200: XXXIII. tv. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról (MK 60. szám o.) A TIZENHARMADIK HAVI ILLETMÉNY KIFIZETÉSI RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK Jelentős változások történtek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 68. -ában foglalt tizenharmadik havi illetmény kifizetésének rendszerében (200: XXXIII. tv. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról MK 60. szám o.). A változtatások az alábbiak: Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény alapján kell meghatározni. A kifizetését érintő legfontosabb módosítás, hogy a tizenharmadik havi illetményt a tárgyévben havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény egytizenkettedének megfelelő összegű részletekben kell kifizetni. Nem fizethető ki a tizenharmadik havi illetmény esedékes részlete, a) ha a kifizetés esedékességének időpontjában a közalkalmazotti jogviszony még nem áll fenn legalább három hónapja, vagy b) ha a kifizetést megelőző hónap teljes tartama alatt a közalkalmazotti jogviszony az alábbi okokból szünetelt:

4 - fizetés nélküli szabadság, - keresőképtelenséget okozó betegség, - minden olyan munkában nem töltött idő, amely vonatkozásában a közalkalmazott távolléti díj, vagy átlagkereset fizetésében részesül. Ha a tárgyév során kifizetett részletek összege a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időaranyos része a tárgyévre járó összeget a) nem éri el, úgy a különbözetet aa) a tárgyévet követő hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon, ab) a közalkalmazotti jogviszonynak az aa) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése eseten az utolsó munkában töltött napon a közalkalmazott számára ki kell fizetni; b) meghaladja, úgy a különbözetet ba) a közalkalmazott tárgyévet követő januári illetményének kifizetésétől kezdődően az illetményéből, bb) a közalkalmazotti jogviszonynak az aa) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén a közalkalmazott számára a jogviszony megszűnésekor kifizetett juttatások összegéből le kell vonni. Eszerint, ha valaki augusztus hónapban beteg, úgy szeptemberben nem kerül kifizetésre a tizenharmadik havi illetményének tizenketted részére. Ezt megkapja azonban a következő év elején, hiszen a Kjt. 68. (3) bekezdése értelmében a jogosultsági feltételrendszerbe továbbra is be kell számítani a hat hónapot meg nem haladó keresőképtelen betegség időtartamát. A jogosultsági alap, miszerint a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, változatlan marad. Ez vonatkozik az időarányosság azon szabályára is, hogy a tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A törvény vonatkozó rendelkezései 200. július 1. napjával lépnek hatályba, annak rendelkezéseit első ízben a 200. június hónapra járó illetmény kifizetésekor kell alkalmazni. Dr. Török Péter

5 Az oktatási és kulturális miniszter közleménye a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pontja, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. (4) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter kiadta a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programot. A program 200. szeptember 1- jétől alkalmazható. Továbbképzések Bentlakásos pedagógus-továbbképzési program indul! Intézetünk a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságával közösen egy 60 órás pedagógus-továbbképzési programot akkreditáltatott ember és természet, földünk és környezetünk, egészséges életmódra nevelés, honismeret illetve környezeti nevelés témakörben. A továbbképzés címe: A környezeti nevelés elméleti és gyakorlati módszertana. Ismerkedés a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékeivel és megismertetésük módszereivel. Megtalálható továbbképzési programajánlatunkban az 1003-as kódszámon. A továbbképzés időbeosztása: 2x3 nap (munkanap), bentlakással. A harmadik nap esetleg szombat. A továbbképzés időpontja: 200. szeptember és október Részvételi díj: Ft (2x2 nap szállással, napi háromszori étkezéssel). Jelentkezés: a Jelentkezési lap akkreditált továbbképzésekre című formanyomtatványunkon postán vagy en Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős ( 96/ , Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32.) nevére. Óvodáink életéből Köszönjük a darnózseli és a fertőszentmiklósi óvodáknak, hogy nyílt szakmai napon mutatták be szakmai munkájukat. A résztvevők sok hasznos tapasztalattal gazdagodva tértek haza, amelyeket a napi nevelőmunkába beépítve hasznosítani tudnak. Megtisztelte a résztvevőket mindkét településen a polgármester is, amiből látható a fenntartói figyelem és érdeklődés.

6 Hírek innen onnan Pályázati felhívások A VOKE Vasutas Művelődési Ház, a Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete és a MÁV ZRt. Pécsi Területi Képviselete országos rajzpályázatot hirdet három korcsoportban: 4 6 éves, 9 éves, éves gyermekek számára. A pályázat témája: Élményeim vasúton. A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek A/4-es vagy A/3-as méretben (színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, pasztell, linó stb.). A képeket paszpartuzva kérik beküldeni. Beérkezési határidő: 200. június 14. Díjazás kategóriánként: I. helyezett: Ft, II. helyezett:8 000 Ft, III. helyezett: Ft értékű tárgyjutalom és különdíjként különböző tárgyjutalmak. Minden pályázó maximum 2 pályamunkával vehet részt a versenyen. A legszebb rajzokból kiállítást rendeznek a vasutasnap tiszteletére 200. július elejétől kezdődően Pécsett, a VOKE Vasutas Művelődési Házban. A kiállítás megnyitója egyben a pályázat eredményhirdetése is lesz. A pályázatok elbírálásának határideje: 200. július 1. Minden alkotás hátoldalán kérik feltüntetni a következőket: Az alkotás címe, az alkotó neve, életkora és lakáscíme, telefonszáma, illetőleg elérhetősége június végén, július elején. Amennyiben csak az iskola vagy óvoda címe szerepel, a gyermeké nem, a pályamunka nem kerül zsűrizésre. A pályázatokat a következő címre várják: VOKE Vasutas Művelődési Ház, 621 Pécs, dr. Váradi Antal u. /2., A Fővárosi Állat- és Növénykert gyermekpályázatot hirdet a 200-es Madagaszkár-védelmi kampánya keretében, amely Madagaszkár különleges és nagyon sérülékeny élővilágát mutatja be. A sziget legtöbb állat- és növényfaja csak itt él, a Földön máshol nem találhatók meg. Ezek a fajok évmilliók alatt fejlődtek ki, miután Madagaszkár levált a többi kontinensről, és békében éltek az ember megjelenéséig. A fajok pusztulása azóta tart: először a nagytestű állatfajok, mint pl. az elefántmadár és az óriásmaki tűntek el, de ez a pusztítás csak előhírnöke volt a mai katasztrofális állapotnak. Ma már nemcsak egyes állat- és növényfajok vannak veszélyben, hanem az egész természetes élőhely. Ha nem változik meg ez a helyzet, az élőlények többsége, pl. a kedves kis katták és a többi, csak itt élő félmajom hamarosan végleg kipusztulhat. Tegyünk meg mindent azért, hogy ez ne így legyen! Ismerjük meg minél alaposabban ezeket a különleges növény- és állatfajokat, akár úgy is, hogy megfigyeljük és lerajzoljuk őket! Nevezési korcsoportok az egyénileg illetve csapatban indulók számára:

7 Egyénileg és csapatban 0 6 év: A 11 év: B év: C év: D Egyénenként maximum 1 művel lehet pályázni (a csapatban készített alkotás nem számít ebbe bele). Nevezési kategóriák: 1. Rajz (bármilyen képzőművészeti technika, pl. grafika, festmény, kollázs stb.) 2. Fotó és számítógépes technika (színes vagy fekete-fehér kép, montázs, sorozat, slide-show stb.). Videókat nem fogadnak. Néhány ajánlott téma: - Madagaszkári állatok, pl. makik, gyíkok, teknősök stb. - Madagaszkári növények: orchideák, kancsókák stb. - Az ember és a természet kapcsolata - A malgas emberek élete, kultúrája Az értékelés korcsoportonként és kategóriánként történik. Az első három helyezett értékes ajándékokat nyer: - Természettudományos könyveket ( Mi micsoda sorozat, Tessloff- Babilon Kiadó) - állatkerti belépőket és kiadványokat, - gyönyörű tájakat, érdekes állatokat bemutató DVD-ket. Beküldési határidő: 200. június ben: az üzenet tárgya legyen: Pályázat; - postán: Fővárosi Állat- és Növénykert, 131 Budapest 5, Pf. 469; - személyesen (az Állatkert Információs Pavilonjában). Nevezési lap elérhető: - az állatkerti Információs Pavilonnál, - és letölthető az állatkert honlapjáról: Felhívás XI. Eötvös Kupa röplabda tornához kapcsolódó rajzkiállításra Az Eötvös Utcai Általános Iskola és az Eötvös DSE öt éve hirdet rajzpályázatot az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna egyik kísérő rendezvényeként. Célunk, hogy a sportkapcsolatok kulturális és baráti kapcsolatokká szélesedjenek. Ennek megfelelően több program színesíti az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatornákat, melyek Kelet-Európa legnagyobb röplabda-utánpótlás seregszemléjének számítanak.

8 A XI. Eötvös Kupa röplabdatornához kapcsolódó rajzkiállításra a pályamunkákat 200. június 20-ig várják az iskola címére: Eötvös Utcai Általános Iskola, 4029 Debrecen, Eötvös u. 52.

9 Témák: o Kedvenc sportágam a röplabda o Bemutatom lakóhelyemet Nevezési díj: nincs. Technika: szabadon választott. Méret: A/3. Korosztályok: 6 éves korig (óvodások), 10 (alsó tagozatosok), (felső tagozatosok), és 18 év felettiek. A korcsoportok első három helyezettjei értékes ajándékokat vehetnek át. Információ: Szombathy András ( 52/ ). A munkák hátoldalára kérik ráírni az alkotó nevét, lakcímét, telefonszámát vagy más elérhetőségét, életkorát, intézményének (óvoda, iskola) és rajztanárának nevét. A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) pályázatot hirdet ingyenes internetes képzéseken való részvételre. 1. A pályázat témája A Magyar Telekom Csoport tagjaként a T-Com és a T-Online évek óta támogatja az információs társadalom elterjedését elősegítő kezdeményezéseket. Így a társaság 200-ben folytatja a már két éve nagy sikerrel bevezetett ingyenes Internetes Oktatási Programját. A program részeként az internetet kezdő és haladó szinten használók számára helyszínen megtartott, ingyenes oktatásokat kíván tartani. A képzések során a résztvevők számítógép segítségével gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva kapnak információt arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a világháló használatában, és mindezt hogyan lehet kiaknázni. 2. A pályázat célja o Fejlettebb számítástechnikai és internet-felhasználási kultúra meghonosítása és elterjesztése o Az internet adta lehetőségek megismertetése, megkedveltetése o A távoktatás, távmunka lehetőségének mentális előkészítése o Az ADSL elterjedésének és ismertségének támogatása 3. A támogatás formája 1, 2 illetve 5 napos képzések térítésmentes megtartása, melyekhez a Magyar Telekom nyújtja a tananyagot, a képzés teljes idejére biztosítja az oktatót és szükség esetén a számítógépeket is. Többnapos képzések esetén az oktatási alkalmak egymást követő napokon valósulnak meg. A képzések tematikáját a Magyar Telekom határozza meg a 2. számú melléklet szerint. A képzésen résztvevők oklevelet kap. 4. A jelentkezés feltételei 4.1. A pályázók köre A pályázatokon önkormányzati, egyházi és nonprofit intézmények, szervezetek (pl. iskolák, óvodák, alapítványok, egyesületek) vehetnek részt.

10 4.2. A képzési programokon részt vevők köre A nyertes intézmények, szervezetek munkavállalói, alkalmazottjai, tagjai (pl. iskolák tanárai, egyéb közalkalmazottai, önkormányzatok dolgozói stb.), illetve az általuk bevont magánszemélyek A pályázás technikai és szervezeti feltételei A képzésekre való pályázás alapvető feltétele, hogy a pályázó szervezet illetve intézmény a képzés idejére biztosítani tudjon nagy sávszélességű internetkapcsolatot (128 kbit/sec vagy annál nagyobb) és megfelelő helyiséget, ahol a képzések megtarthatók (asztalok, székek, mosdó stb.). A pályázó vállalja, hogy egy szervezési és egy technikai kapcsolattartót biztosít a tanfolyam szervezése és lebonyolítása idejére. A szervezési és a technikai kapcsolattartó meglevő kompetencia alapján lehet azonos személy is. A pályázó vállalja továbbá a 2. számú mellékletben meghatározott minimális résztvevői létszám biztosítását. 5. A pályázat elbírálása A benyújtott pályázatok közül a Magyar Telekom és a T-Online által működtetett Internetes Oktatási Program szakmai felelősei (továbbiakban: döntőbizottság) választják ki a támogatásra jogosultakat. Érvénytelen pályázatnak minősül minden olyan pályázat, ahol a pályázó szervezet nem tudja biztosítani a kiválasztott tanfolyamhoz szükséges minimális hallgatói létszámot. A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha az adott területen a Magyar Telekom ADSL-szolgáltatást nyújt. Előnyt jelent, ha a pályázó az adott tanfolyam hallgatói létszámához igazított mennyiségű, internetre köthető/kötött, a tematikának megfelelő képzés lebonyolítására alkalmas operációs rendszerrel telepített számítógépeket is tud biztosítani. A döntőbizottság fenntartja a jogát arra, hogy a fenti szempontoktól eltérő módon is hozhasson döntést egyes igények elbírálásakor, illetve hogy egyáltalán ne hirdessen ki nyertest. 6. A pályázás menete 6.1. Pályázati ciklusok A 200. évi képzésekre képzési ciklusokként lehet pályázni. Pályázni mindig a képzési ciklusra lehet. Amennyiben az adott ciklusban a döntőbizottság a benyújtott pályázatot nem támogatja, a pályázónak lehetősége van újabb pályázat benyújtására a következő ciklusra. Az egyes ciklusokra benyújtott pályázatok kizárólag az adott ciklusra vonatkozóan kerülnek elbírálásra, az újabb pályázati ciklus során már nem kerülnek ismételt kiértékelésre. Lehetőség van cikluson belüli preferált időpontok megjelölésére, melyeket a pályázat kiírója nem garantál, ugyanakkor igyekszik azokat figyelembe venni Az adatlap kitöltése A 1. számú mellékletben található pályázási adatlapot ki kell tölteni. A pályázónak az adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázáshoz szükséges technikai és szervezeti feltételek adottak, és a képzésekre a megfelelő számú

11 hallgatóságot biztosítani tudja. Az adatlapot a pályázó szervezet képviselője írja alá. A pályázati adatlap és a pályázat mellékletei letölthetők az internetről: A pályázat beküldése A pályázatot mindig a következő képzési ciklus előtti hónap 15-éig lehet benyújtani. Ciklus Ciklus kezdete Ciklus vége Beadási határidő azonosítója Ciklus Ciklus A kitöltött pályázati adatlapot faxon is el lehet juttatni: 1/ Postai úton a következő címre kell beküldeni: Magyar Telekom Képzési és Tudásmenedzsment Igazgatóság, 1541 Budapest (a borítékra írják rá: Ingyenes Internetes Oktatási Program pályázat) Elbírálás A beküldött pályázatokat minden képzési ciklus indulása előtt 10 nappal elbírálják Kiértesítés Az elbírálás eredményéről néhány napon belül értesítik az érintetteket, és informálják őket a továbbiakban szükséges lépésekről Képzésszervezés Sikeres pályázat esetében az elbírálástól számított egy héten belül a válaszlevélben megjelölt tanfolyamszervező felveszi a kapcsolatot a megjelölt kapcsolattartókkal. A szervező feladata, hogy a nyertes pályázó által megjelölt szervezői kapcsolattartójával közösen meghatározza a képzés időpontját, a résztvevők nevét. A képzés részleteinek pontosítása után kerülhet sor a képzés lebonyolítására. 6.. A képzés lebonyolítása Nyertes pályázat esetén az oktató a meghatározott időpontban megérkezik, a pályázó által biztosított helyiséget ellenőrzi, szükség esetén a megfelelő informatikai eszközöket telepíti, a képzést megtartja. A képzés elején a résztvevők kitöltik a beiratkozási lapot, és szignálják a jelenléti ívet. A képzés végén a résztvevőket megkérik, hogy véleményezzék az oktatást.. A pályázat során összesen felhasználható keret 200-ben a Magyar Telekom várhatóan 400 oktatási napot tud biztosítani, melyet a pályázatok elbírálása során fog szétosztani a nyertes pályázók között. Kb. 80 pályázat támogatására lesz módjuk. A beadási határidő után érkezett, illetve formailag és/vagy tartalmilag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.

12 ÚJDONSÁG Pályázatfigyelő Értesítő Ha Önnek szüksége van pályázati forrásokra, akkor az aktuális kiírásokról rendszeresen értesítjük. A Pályázatfigyelő Értesítővel Ön a pályázatokat naponta ben kapja meg. A Pályázatfigyelő Szerkesztősége az önkormányzatok, az intézmények, a társadalmi szervezetek és alapítványok, vállalkozások és a természetes személyek támogatását célzó hazai és európai uniós kiírásokat gyűjti 1991 óta. Előfizetőink minden pályázatot megkapnak, amit szerkesztőségünk összegyűjt. Ha Ön előfizet szolgáltatásunkra, átlagosan 140 pályázatot kap havonta. A Pályázatfigyelő Értesítő negyedéves előfizetési díja: 2610 Ft áfával. Megrendelheti postán (Pályázatfigyelő Szerkesztősége, 1251 Budapest Pf. 88), faxon (1/ ) vagy az interneten az címen. További felvilágosítást kaphat: Tel.: 30/ ; web: ertesito.pafi.hu. Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk minden kollégánknak! A HÍREK következő számának lapzártája augusztus 6., óvodai megjelenése augusztus 24-én várható. Kiadja: a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32. Akkreditált felnőttképző intézmény, lajstromszám: 1030 COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program minősített tanácsadó szervezete 96/ , Győr, Pf. 6 F. k.: Turbók Arnold Bertalan igazgató Szerkesztette: Telekes Annamária

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Felhívás. Jutalmazás:

Felhívás. Jutalmazás: Felhívás A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tisztelt Pedagógusok! Kedves Gyerekek! A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

Pedagógustovábbképzés

Pedagógustovábbképzés Pedagógustovábbképzés 2016 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.(Fil.4.9.) Idevonatkozó jogszabályok: 277/1997. (XII.22.) Korm.rend.

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra 2015. Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Pályázati kiírás TEHETSÉGES ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK KÉPZÉSI TÁMOGATÁSA A CAMBRIDGE ANGOL NYELVI SPORTÓVODÁBAN. Pályázati kód: CESK15/1

Pályázati kiírás TEHETSÉGES ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK KÉPZÉSI TÁMOGATÁSA A CAMBRIDGE ANGOL NYELVI SPORTÓVODÁBAN. Pályázati kód: CESK15/1 Pályázati kiírás TEHETSÉGES ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK KÉPZÉSI TÁMOGATÁSA A CAMBRIDGE ANGOL NYELVI SPORTÓVODÁBAN Pályázati kód: CESK15/1 Pályázati kód: CESK15/1 Pályázati címe: Tehetséges óvodáskorú gyermekek

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kárpát-medencei fotópályázat Pályázati kategória kódja: REB-15-FOTO Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak A pályázat adatai A pályázat témája: Ritmus A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat művészi (zenei és/vagy képzőművészeti)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok!

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Íme az ígért versenyről minden tudnivaló, olvassátok el figyelmesen és készüljetek! Külön feltételek olvashatók az alsó- és felső tagozatosok számára! MEGSZENTELT

Részletesebben