Gyor és térsége turizmusfejlesztési stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyor és térsége turizmusfejlesztési stratégiája"

Átírás

1 2007

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Vezetoi összefoglaló 5 1. Helyzetelemzés, a piaci mikro - és makrokörnyezet analízise GYOR TURIZMUSÁNAK HELYZETE... 8 ÁLTALÁNOS JELLEMZOK... 8 A TURISZTIKAI KÍNÁLAT ELEMEI... 9 A VENDÉGFOGADÁS FELTÉTELEI A TURISZTIKAI KERESLET GYOR TURIZMUSÁNAK SWOT ANALÍZISE GYOR TÉRSÉGÉNEK TURIZMUSA ÁLTALÁNOS JELLEMZOK FOBB TURISZTIKAI TERMÉKEK VENDÉGFORGALMI ADATOK A TÉRSÉGI VONZEROK KOMPLEX TERMÉKKÉ ALAKÍTÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURIZMUSA ÁLTALÁNOS JELLEMZOK FOBB TURISZTIKAI TERMÉKEK VENDÉGFORGALMI ADATOK TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, FEJLESZTÉSI PRIORIT ÁSOK A MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI TURISZTIKAI TRENDEK EURÓPAI TURISZTIKAI TRENDEK A város turizmusának fejlesztési lehetoségei TURISZTIKAI VONZEROK FEJLESZTÉSE KULTURÁLIS TURIZMUS, RENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK VALLÁSI TURIZMUS ÖKOTURIZMUS EGÉSZSÉGTURIZMUS ÜZLETI TURIZMUS AKTÍV TURIZMUS A TÉRSÉGBEN: IFJÚSÁGI, FALUSI ÉS LOVAS TURIZMUS FEJLESZTÉSE A TURISZTIKAI INFRAST RUKTÚRA FEJLESZTÉSE SZÁLLÁSHELY-FEJLESZTÉS FOLYÓK SZABÁLYOZÁSA, ALKALMASSÁ TÉTELE A TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSRA GYOR-PÉR REPÜLOTÉR FEJLESZTÉS TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZT ÉSE ÚJ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA TEMATIKUS RENDEZVÉNYEK TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYOK ÚJJÁÉLESZTÉSE ÁLLANDÓ, GARANTÁLT PROGRAMOK HOSSZÚ TÁVÚ TEMATIKUS TERVEZÉS HUMÁN EROFORRÁS FEJLESZTÉSE EGYÜTTMUKÖDÉS AZ EGYETEMMEL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA AKTÍV RÉSZVÉTEL A PANNON TERMÁL KLASZTER, ILLETVE EGYÉB KLASZTEREK MUNKÁJÁBAN KÜLFÖLDI PÉLDA BEMUTATÁSA EGY HASONLÓ ADOTTSÁGÚ TELEPÜLÉSEN Szervezeti és muködési optimalizáció A VÁROS TURISZTIKAI SZERVEZETE VÁROSI TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK EGYÜTTMUKÖDÉSE ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LEHETSÉGES EGYÜTTMUKÖDO PARTNEREK INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÓK TURISZTIKAI MARKETING SZERVEZETEK

3 NAGYVÁLLALATOK KÜLFÖLDI PARTNEREK PIACI AKTIVITÁS JAVÍT ÁSA MARKETING TEVÉKENYSÉG MEGÚJÍTÁSA TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZET LÉTREHOZÁSA A turisztikai fejlesztések forrástérképe BELSO FORRÁSOK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELEI EGYÉB BELSO FORRÁSOK KÜLSO FORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ PÁLYÁZATOK NEMZETKÖZI EGYÜTTMUKÖDÉS HAZAI TURISZTIKAI PÁLYÁZATOK BEFEKTETOK EGYÜTTMUKÖDO PARTNEREK FORRÁSTÉRKÉP

4 Bevezetés Gyor és térsége földrajzi elhelyezkedése, épített és természeti értékei, kulturális és szakrális öröksége révén kiváló adottságokkal rendelkezik a turizmus területén. Problémát jelent azonban, hogy ezek az adottságok nem szervezodtek turisztikai attrakcióvá, valamint a turisztikai infrastruktúra is fejlesztésre szorul. Mindezek a tényezok nagymértékben hozzájárultak a térség vendégforgalmának stagnálásához. Gyor új városvezetése felismerte a turizmusfejlesztésben rejlo lehetoségeket, amit gazdaságfejlesztési programjában célként is meghatározott, és megbízást adott Gyor és térsége turizmusfejlesztési stratégiájának elkészítésére. A stratégia elengedhetetlenül szükséges a 2013-ig tartó idoszakban rendelkezésre álló elsosorban európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználásához. Az elkészült dokumentum illeszkedik az országos és regionális fejlesztési programokhoz: az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, a Nyugat-dunántúli Regionális operatív programhoz, a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiához, valamint a Nyugat-dunántúli turizmusfejlesztési stratégiához. A turizmusfejlesztési stratégia célja a térség fenntartható fejlesztésével a turisztikai vonzero növelése: a meglévo értékek turisztikai attrakcióvá alakítása és piacra vitele; a versenyképesség javítása; a vendégforgalom növelése; a városkép formálása; és nem utolsósorban a közötti idoszak országos és regionális fejlesztéseibe való sikeres bekapcsolódás. A stratégia elkészítése során igyekeztünk széles köruen megvizsgálni az adottságokat és lehetoségeket, ezért az aktuális fejlesztési dokumentumok mellett a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, hazai és nemzetközi tanulmányokat, szakcikkeket is tanulmányoztuk, továbbá a május 9-én Gyorben megrendezett Turisztikai fórum résztvevoi körében végzett kérdoíves felmérést és személyes interjúkat készítettünk. Mindezek az adatok és ismeretek a dokumentumba beépítésre kerültek. Jelezzük azonban, hogy az elore meghatározott terjedelem miatt az egyes kérdések bovebb kifejtésére nem nyílt lehetoség, illetve több felmerült probléma további, mélyebb vizsgálatokat igényel. 4

5 Vezetoi összefoglaló Gyor vezetése a város és térsége turisztikai fejlesztését tuzte ki célul, amihez a térség rendkívül jó adottságokkal rendelkezik. Gyor városának turisztikai fejlesztése ugyanakkor elképzelhetetlen a térség által kínált vonzerok és szolgáltatások egységben kezelése nélkül. A térség számos olyan attrakciót kínál, ami komplex turisztikai termékké alakítva jelentosen megnövelheti a vendégforgalmat, és ezáltal a turizmusból származó bevételeket. Problémaként jelentkezik ugyanakkor, hogy:? A város attrakciói nem szervezodnek komplex turisztikai termékké, országos, nemzetközi ismertségük nem kello mértéku, noha az adottságok kiemelkedo jelentoséguek.? Magas kategóriájú szállodák tekintetében jelenleg hiány mutatkozik Gyorben.? A város nem rendelkezik nagy befogadóképességu rendezvény- és vásárközponttal.? A kulturális örökség nem jelenik meg kello hangsúllyal a turisztikai kínálatban.? Az egészségturizmus vonatkozásában a fürdo és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése elengedhetetlen a turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében.? A kerékpáros turizmus infrastruktúrája a Duna szlovák oldalán jobban kiépített és több érdeklodot vonz.? A vízi turizmus fejlesztésének feltétele a folyók szabályozása.? A hagyományos, jól bevezetett rendezvények nem képesek a régión kívüli területekrol látogatókat ide csábítani, jelenlegi formájukban nem alkalmasak jelentos vendégforgalom generálására.? A turisztikai információs rendszer kiépítettsége nem kello színvonalú.? A köztudatban Gyor iparvárosként szerepel, turisztikai imázsa erosítésre szorul.? A város nem rendelkezik marketing és kommunikációs tervvel.? A térségi kínálat nem szervezodik komplex turisztikai termékké, az érintett szereplok között egyelore nem elég hatékony az együttmuködés. Megvizsgálva az adottságokat, a lehetoségeket, a hazai és nemzetközi tendenciákat, valamint egy hasonló külföldi város (Graz) koncepcióját, Gyor és térségének turizmusfejlesztési feladatai a következokben határozhatóak meg. 5

6 ? A turisztikai termékfejlesztés fo iránya a kulturális örökség, a hagyományos nagyrendezvények, a szakrális emlékek turisztikai vonzerejének erosítése kell, hogy legyen. Ennek érdekében a rendelkezésre álló attrakciók egységes, koncentrált bemutatását szükséges megvalósítani. A kulturális turizmus kínálata komplex termékké alakítása a további vonzerok egészségturizmus, üzleti turizmus, aktív- és ökoturizmus fejlesztésével érheto el.? A vendégforgalom növelése érdekében a turisztikai infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Elsosorban négycsillagos szálloda létesítése szükséges, tekintve, hogy a magas kategóriájú szállodafejlesztéssel az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek forgalma is nagymértékben növelheto. Az üzleti turizmus növelése érdekében szükséges egy nagy befogadóképességu vásár- és konferenciaközpont létesítése. Indokolt továbbá a repülotér fejlesztése nagyobb gépek fogadásának érdekében. A folyók szabályozásával állandó vízszint biztosítását kell elérni, mert ez a vízi turizmus megfelelo infrastruktúrája kiépítésének elofeltétele.? Mindazok a fejlesztések, amelyek a városlakók életminoségének javítását célozzák, a turisták számára is vonzóak. A barokk belváros rekonstrukciója és az Újváros rehabilitációja ezért az európai uniós források felhasználásának fo prioritásaiként jelenjenek meg. Az élheto, kellemes város és környezet megvalósítása érdekében az Ökocity program következetes végrehajtása szintén szükséges.? A városi programkínálat színesítése érdekében a nagyrendezvények megújításra szorulnak, illetve új, tematikus rendezvények és garantált programok kialakítására van szükség.? A barokk jelleg kiemelésével a Gyorrol kialakult iparváros kép hatásosan formálható. Az új arculat kialakítását marketingterv készítésével szükséges kijelölni. A vendégforgalom növekedése a szakszeru marketingtervben meghatározott marketingstratégia megvalósításával érheto el. Tekintettel arra, hogy a kulturális turizmus szerepel elso helyen a prioritások között, a város kulturális stratégiájának elkészítése is célszeru.? A turisztikai kínálat hatékony piacra vitele érdekében szükséges a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet felállítása; a térségi és a határ menti kapcsolatok erosítése; egy beutaztató utazási iroda létesítése; valamint egységes turisztikai információs rendszer kialakítása. 6

7 A fenti fejlesztések megvalósításához szükséges forrásokat a Nyugat-dunántúli regionális operatív program és az Új Magyarország Fejlesztési Terv további operatív programjai, az Európai Területi Együttmuködés és a Norvég Alap, valamint a hazai finanszírozású turisztikai pályázatok, az önkormányzat adó- és egyéb bevételei, illetve a befektetok biztosítják. A fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbi stratégiai döntések meghozatalát javasoljuk:? A város önkormányzata támogassa magas színvonalú szállodák létesítését, a repülotér fejlesztését, a folyók szabályozását, illetve a további nagy befektetési igényu beruházásokat.? A város készítsen marketingtervet és kulturális stratégiát.? Az önkormányzat álljon élére a térségi együttmuködésnek, hozzon létre turisztikai desztinációs menedzsment szervezetet, adott esetben beutaztató utazási irodát.? A város hajtsa végre az Ökocity programot.? Az új döntoen a kultúrára és a barokk jellegre épülo városképformálásban a városvezetés vállaljon aktív szerepet.? A fejlesztések megvalósításához és a programok végrehajtásához Gyor használja minél szélesebb köruen a Turisztikai fejlesztések forrástérképe c. fejezetben felsorolt belso és külso forráslehetoségeket. 7

8 1. Helyzetelemzés, a piaci mikro- és makrokörnyezet analízise 1.1 Gyor turizmusának helyzete Általános jellemzok Gyor városa rendkívül szerencsés földrajzi adottságokkal rendelkezik: három Közép-európai fováros Budapest, Bécs, Pozsony metszéspontjában fekszik, körülbelül félúton a magyar és az osztrák fováros között. A mintegy 130 ezer lakosú város közlekedési infrastruktúra szempontjából is elonyös fekvésu, az M1 autópálya, illetve a Budapest-Bécs vasútvonal egyaránt keresztülhalad rajta, továbbá repülotérrel is rendelkezik. Gyor-Moson-Sopron megye székhelye a közelmúltban régióközponttá vált, a Pólus Program egyik kiemelt városává választották. A fenti adottságok mind kedvezoen befolyásolják a város gazdasági életét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Nemzetközi Ipari Parkban letelepedett közel 70 vállalat. Közülük a legjelentosebb a mintegy 5000 embernek munkát adó Audi Hungaria Motor Kft. A tíz országból érkezo cégek között autó-, gép-, textil-, elektronikai ipari, szállítmányozási, nagykereskedelemi profilúak szerepelnek. A vállalatok munkaeroigényének kielégítéséhez a helyi Széchenyi István Egyetem is hozzájárul. Az intézmény 2002-ben kapott egyetemi rangot, ma három karán, két intézetében és kutatóközpontjában folyik az oktatás. 1. számú térkép: Fovárosok Gyortol való távolsága Forrás: Saját szerkesztés 8

9 Gyor egyaránt gazdag természeti és épített örökségben. Gyakran a folyók városaként aposztrofálják, hiszen a Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna találkozásánál fekszik és a Duna is csupán néhány kilométerre folyik. A vízpart számos természeti szépséget kínál, sajátos hangulatúvá teszi a várost. A kedvezo földrajzi adottságok miatt már a kelták megtelepedtek ezen a területen, akiket a rómaiak, a gótok, majd az avarok követtek. Késobb, a honfoglalás korában is stratégiai jelentoségu település volt, melynek magja a Káptalandombon alakult ki. Szent István uralkodásának elso éveiben püspökséget alapított a városban. A székesegyház és a Püspökvár ose szintén a Káptalandombon épült fel. A történelem viharai azonban nem kímélték a várost, tuzvész is többször pusztított, majd 1763-ban földrengés sújtotta. Gyor ennek ellenére mindig gazdag város volt, ami elsosorban a kereskedelemnek köszönheto, s ez az ipar megtelepedését is magával hozta. Az 1840-es években már több gyár muködött a városban, ugyanebben az idoben pedig már magyar nyelvu színjátszásról is beszélhetünk. A város jó nevu iskoláiból olyan híres diákok kerültek ki, mint Batthyány Lajos, Kisfaludy Károly és Sándor, valamint Xantus János. A kereszténység ezer éves emlékei, a Káptalandomb múzeumai, a számos szakrális emlék, a gazdag történelmi hagyományok, a belváros barokk épületei vonzóak a látogatók számára. A belváros rekonstrukciójáért Európa-díjjal tüntették ki. A kulturális élet igen pezsgo Gyorben, elég csupán a világhíru Gyori Balettre, a Nemzeti Színházra, illetve a méltán népszeru fesztiválokra, rendezvényekre gondolni. A barokk város képéhez kapcsolódó események országosan ismertek. Gyor neve a sporttal is szorosan összekapcsolódik, hiszen a jelentos múlttal bíró sportegyesület számos sikert könyvelhetett már el a különbözo sportágakban, köztük a labdarúgásban, a kézilabdában vagy a vízi sportok területén. A 2004-ben átadott, felújított Rába Quelle Gyógyfürdo évente közel 400 ezer vendéget fogad. A tervezett fejlesztések eredményeképpen pedig további forgalomnövekedésre lehet számítani. A turisztikai kínálat elemei A város legfontosabb turisztikai terméke a kulturális turizmus. Ezen belül is talán legkiemelkedobb a szakrális emlékek köre. A Szent István által alapított bazilika több értékes relikviával rendelkezik: itt találjuk a Szent László-hermát, az Írországból származó Könnyezo Szuzanya-képet, valamint Apor Vilmos püspök síremlékét. A fenti emlékek, illetve a 9

10 hozzájuk kapcsolódó események zarándokok ezreit vonzzák évrol-évre a városba, ugyanakkor az o itt-tartózkodásukat egyelore nem sikerül meghosszabbítani. A Püspökvár és a Püspöki palota, az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Kotár gyujteménye, a Loyolai Szent Ignáctemplom, a Karmelita templom, a Rác templom, az Evangélikus Öregtemplom, a Református Templom, a felújított Zsinagóga szintén vonzzák a látogatókat. Gyorrol azonban talán legeloször a barokk emlékek juthatnak eszünkbe: a XVIII. századi Mária-oszlop, a Frigyszekrény-szobor, a Kálvária és a számos középület, lakóház a barokk kor szépségeit idézik. A város több értékes múzeummal rendelkezik, köztük kiemelendoek a Városi Muvészeti Múzeumhoz tartozó Esterházy-palota és Magyar Ispita kiállításai, valamint a Borsos Miklós és a Kovács Margit Állandó Kiállítás. Ezek mellett a Xantus János Múzeum, az L Fehér Szalon (a locsei fehér asszony egykori börtöne), a Patikamúzeum, a Patkó Imre Gyujtemény, az Apor Kiállítás, a Baba kiállítás, a Várkazamata és további galériák, gyujtemények várják a látogatókat. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a gazdag, európai viszonylatban is kiemelkedo modern muvészeti gyujtemény méltó elhelyezése jelenleg nem megoldott. A város kulturális attrakciói különös tekintettel a Káptalandomb értékeire nem szervezodnek komplex turisztikai termékké 1, országos, nemzetközi ismertségük nem kello mértéku, noha az adottságok kiemelkedo jelentoséguek. A városban a kultúra iránt érdeklodok a Gyori Balett és a Nemzeti Színház színvonalas eloadásai mellett a számos fesztivál és városi rendezvény közül válogathatnak. A nemzetközi érdeklodésre is számot tartó Mediawave 1990-es indulása óta egyre népszerubb. A Gyori Tavaszi Fesztivál a budapesti eseményhez kapcsolódva szintén évek óta megrendezésre kerül. A rendezvényre mintegy 20 ezer látogató érkezik: 30%-uk a régióból, 70% pedig városlakó. A Gyori Nyár egy hónapig tartó rendezvénysorozata (amit 2007-ben kéthetesre terveznek) harminc éves múltra tekint vissza és összesen mintegy 100 ezer látogatót vonz. A barokk hagyományokhoz több rendezvény is kapcsolódik: a februári idoszakban a Barokk Bál, augusztusban a Barokk Esküvo Történelmi Ünnepi Játékok, szeptember végén a Muvészeti Fesztivál. A Gyori Balett közremuködik a Magyar Táncfesztivál szervezésében, a Gyori Nemzeti Színház pedig a 2005-ben elindított Gyori Musical Fesztiválnak ad otthont. A fenti, jól bevezetett rendezvények azonban nem képesek a régión kívüli területekrol látogatókat ide csábítani, jelenlegi formájukban nem alkalmasak jelentos vendégforgalom generálására. 1 Komplex turisztikai termék: az attrakciókra épülo, a turista által igénybe veheto szolgáltatások összessége. 10

11 Gyor turisztikai kínálatában fontos szerepet játszik az egészségturizmus. A nagy múltú városi fürdo felújításával és bovítésével európai színvonalú komplexum jött létre. A Rába Quelle Gyógy- Termál- és Élményfürdo mintegy 400 ezer vendéget fogad évente, közülük 65% belföldi vendég, a külföldiek döntoen Szlovákiából, Csehországból és Ausztriából érkeznek. A tavalyi év folyamán a gyógyászati részleg 150 millió forintos felújításon esett át ben várhatóan megvalósul a 1100 négyzetméteres balneoterápiára épülo sport-rehabilitációs intézet kialakítása. A jövo évben kezdodhet meg a strand felújítása, ben pedig gyógyszállodai beruházás szerepel a tervek között. A Nyugat-dunántúli régió jelentos fürdovárosait vizsgálva megállapítható, hogy a fürdok nagyságrendekkel erosebb vendégforgalmat generálnak ezekben a városokban, amit nem kifejezetten a fürdo adottságai, sokkal inkább a rendelkezésre álló szálláshely-kapacitás befolyásol. A fent vázolt fejlesztések elengedhetetlenek a turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében. A város földrajzi elhelyezkedésébol adódóan a konferencia turizmus is kiemelt turisztikai termék. A kereskedelmi szálláshelyeket jelenleg legnagyobb arányban üzletemberek veszik igénybe. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a MICE 2 területhez szükséges infrastruktúra nem a megfelelo mértékben kiépített a városban. Csupán néhány szálloda rendelkezik rendezvénytermekkel és Gyorben egyelore nincs nagy befogadóképességu rendezvényközpont. Az aktív kikapcsolódást kereso vendégek számára is nyújt lehetoségeket a város. Gyort érinti az európai kerékpárút-hálózat egyik fo útvonala, az EuroVelo 6. A kiépített útvonal mellett szálláshelyek és speciális szolgáltatások is várják a kerékpáros turizmus résztvevoit. Ugyanakkor megállapítható, hogy a Duna szlovák oldalán az infrastruktúra jobban kiépített és több érdeklodot vonz. A vízi turizmusban is számos további lehetoség rejlik. Jelenleg a horgászat és a vízi túrák csábítják a legtöbb vendéget, de a városi folyószakasz is jobban kihasználható lenne, amennyiben a szükséges szabályozás megvalósul, és biztosítottá válik az állandó vízszint. Gyor hagyományosan a sport fellegvára, évtizedek óta muködo sikeres klubcsapatokkal. A városi stadion rekonstrukciójával, mintegy 20 milliárd forintos beruházással néhány éven belül megvalósul az Eto Sport és Szabadido Park. A létesítmény területére a modern 2 MICE= Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, hivatásturizmus, a munkával összefüggo utazások gyujtoneve. 11

12 sportpályák mellett új klubépületet, sport- és szabadidoközpontot, rendezvénycsarnokot és négycsillagos szállodát terveznek. A felújított stadionban megrendezendo mérkozésekre több ezer szurkoló érkezik, akik potenciális turisták: további programok kiajánlásával a tartózkodási idejük növelheto. Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy a komplexum nem kizárólag sportesemények, hanem egyéb (kulturális rendezvények, konferenciák) megrendezésére is alkalmas lesz. A város turisztikai kínálatában említheto továbbá az állatkert, ami elsosorban a gyermekes családok számára nyújt kikapcsolódási lehetoséget. A Xantus János Állatkert 1997 óta folyamatos átalakításon, modernizáción megy keresztül. Az intézmény vezetése törekszik a korábbi zsúfoltság megszüntetésére, tágas kifutók és élohelyek létesítésére. A közelmúltban felújításra került a Terrárium-ház és átadták a Dél-Amerika házat is. Az állatkert mintegy 145 ezer látogatót fogad évente, országos ismertsége azonban alacsony fokú. 2. számú térkép: Vidéki állatkertek ismertsége Forrás: Saját kutatás alapján saját szerkesztés 3 A vendégfogadás feltételei Turisztikai infrastruktúra tekintetében eloször a kereskedelmi szálláshelyekkel való ellátottságot vizsgáljuk. A városban jelenleg 22, zömében háromcsillagos szálloda várja a 3 A Fovárosi Állat- és Növénykert látogatói körében 2006 decemberében végzett kutatás eredménye. 12

13 vendégeket, összesen 647 szobával. A panziók száma 24, melyekben összesen 750 férohely áll rendelkezésre. A kereskedelmi szálláshelyek összesen 3775 férohellyel rendelkeznek, a szállodai férohelyek száma Magas kategóriájú szállodák tekintetében jelenleg hiány mutatkozik Gyorben. Férohelyek számának összehasonlítása Nyugat-dunántúli régió Gyor-Moson- Sopron megye Gyor Kereskedelmi szálláshelyek Szállodák 1. számú ábra: Férohelyek számának összehasonlítása Forrás: KSH Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az ifjúsági turizmus szempontjából is hiányos a szálláshely-kínálat. A nyári hónapokban a közép- és felsofokú oktatási intézmények kollégiumai fogadnak ifjúsági csoportokat, de a tanévben érkezo diákok rendelkezésére jelenleg nem áll szálláshely. A városba látogató turistákat számos színvonalas vendéglátóhely várja, többtucatnyi étterem, kávézó, köztük a 2005-ben a Kávéházak versenyében második helyen végzett Nem Szingli Café. Szintén tíznél több a klubok, zenés szórakozóhelyek száma. A városi közbiztonság jónak mondható, az önkormányzat a köztisztaságra is nagy hangsúlyt fektet. Az Arccal a köztisztaság felé elnevezésu program keretében új tisztítógépek beszerzésére kerül sor folyamatosan, az úttisztítás, porterhelés csökkentése mindennapos feladat. Gyor 2001-ben az Európai Virágos Városok Versenyében ezüstérmet szerzett, illetve a Virágos Magyarország verseny díjkiosztó ünnepségének adott otthont 2005-ben. 13

14 A turisztikai tájékoztatás kiadványokon, a város megújult honlapján és a szintén saját honlappal rendelkezo Tourinform irodán keresztül történik. Az utóbbi a közeljövoben új, központi helyre költözik. A városi tájékoztató táblák, térképek ugyanakkor megújításra, egységesítésre szorulnak. Ezek közül is kiemelendo a leglátogatottabb attrakciók (pl. a bazilika) többnyelvu, modern tájékoztató táblákkal történo felszerelése. A város turizmusának humán eroforrását vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat már felismerte a turizmusban rejlo lehetoségeket és idegenforgalmi referenst alkalmaz évtol az önkormányzat az idegenforgalmi adóbevétel és a hozzárendelt állami forrás teljes összegét turisztikai célra kívánja fordítani. A turisztikai kereslet A városban eltöltött vendégéjszakák száma évrol-évre csökkeno tendenciát mutat ben a kereskedelmi szálláshelyeken 228 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ennek közel ötöde volt külföldi. A Gyorbe érkezo vendégek több mint háromnegyede szállodában szállt meg. Az átlagos tartózkodási ido az országos átlag alatti: 2,4 nap ban a mintegy 100 ezer vendég összesen 214 ezer vendégéjszakát töltött Gyorben. A vendégek 54%-a külföldi, 46%-uk belföldi volt. Kereskedelmi szálláshelyek vendégszámának alakulása Gyorben Év Vendégek száma (fo) Külföldi Belföldi 2. számú ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma Forrás: KSH 14

15 Az elozo évhez képest a külföldi vendégek száma minimálisan emelkedett, ugyanakkor az általuk eltöltött vendégéjszakák száma azonban 5%-kal csökkent. A belföldi turisták esetében éppen fordított a helyzet: a vendégek száma 38 ezerrol 46 ezerre nott, viszont a belföldi vendégéjszakák száma szintén 8%-kal csökkent. Megállapítható, hogy a kulturális és szakrális programokra érkezo vendégek csak rövid idot töltenek a városban, a szálláshelyeket elsosorban üzletemberek veszik igénybe. Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákák számának alakulása Gyorben Év Vendégéjszakák száma Külföldi Belföldi 3. számú ábra: Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák Forrás: KSH A Gyor városát felkereso turisták jelenleg az alábbi célcsoportokból kerülnek ki: üzleti utazók, városlátogatók, kulturális turizmus iránt érdeklodok, illetve diákcsoportok. A városba látogatók, de szálláshelyet és egyéb turisztikai szolgáltatásokat kevésbé veszik igénybe a fürdovendégek és a zarándokok. A fentiek mellett potenciális vendégek lehetnek a gyermekes családok, az aktív turisták és a senior korosztály. Gyor rendelkezik azokkal az adottságokkal, amelyekkel ezek a célcsoportok a városba csábíthatóak, ugyanakkor a megfelelo szálláshelykapacitás és az adott piaci szegmens 4 igényeit kiszolgáló egyéb szolgáltatás (pl. speciális csomagajánlatok, kerékpár-tárolók, információs csatornák) területén jelentos fejlesztésekre van szükség. 4 Piaci szegmens: a fogyasztók különféle igényekkel rendelkezo, egymástól megkülönböztetheto csoportjai. 15

16 Gyor turizmusának SWOT 5 analízise Erosségek Elonyös földrajzi adottságok (három országhatár) Elérhetoség (M1, vasút, reptér) Eros gazdaság Gazdag termálvízkészlet, új fürdo Értékes, természetvédelmi oltalom alatt álló területek Épített örökség Folyók adottságai Kulturális központ Egyedülálló szakrális értékek Rendezvények, fesztiválok Vendégszereto lakosság Kedvezo törekvések a turizmus szereploinek együttmuködésére Jelentos pályázati aktivitás Lehetoségek Gyengeségek Külföldi vendégek alacsony száma A vendégforgalom hosszan tartó stagnálása Kevés magas kategóriájú szálláshely Egységes arculat hiánya, iparváros kép Komplex turisztikai termékek hiánya Vonzerok kihasználatlansága Kulturális és szakrális értékek alacsony országos ismertsége Határon átnyúló kapcsolatok kihasználatlansága Szervezett beutaztatás hiánya Városi turisztikai szervezet hiánya Turisztikai információs központ hiánya Nem megfelelo marketing tevékenység Kevés befekteto Veszélyek Rendezvények színvonalának emelése A város imázsának javítása A város kulturális turizmusának erosödése Gyógy- és wellness szolgáltatások bovítése Kistérségi együttmuködés növelése Határ menti kapcsolatok erosítése Pályázati aktivitás és hatékonyság növelése Szorosabb együttmuködés kialakítása az egyetemmel és a gazdasági szereplokkel Helyi termékek bekapcsolása a turizmusba Szakképzési rendszer továbbfejlesztése Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Turisztikai fejlesztések munkahelyteremto képessége Romló gazdasági környezet Turisztikai forgalom stagnálása Konkurens turisztikai desztinációk versenyképességének erosödése Forráshiány a turisztikai szervezeteknél Tokehiány állandósulása Környezetvédelmi szempontok elhanyagolása Együttmuködés nem erosödik a turizmus szereploi között Turisztikai vállalkozások terheinek növekedése Kistérségi és szomszédos városokkal történo együttmuködés sikertelensége 5 A helyzetfeltáró munka során felgyülemlett nagytömegu információ rendezését és értékelését szolgáló módszer a SWOT-analízis. A mozaikszó elso két betuje (SW) a területrendszer belso diagnózisát foglalja össze, az erosségekre (Strengths) és a gyengeségekre (Weaknesses) csoportosítva a feltáró munka eredményeit; a másik két tag (OT) a külso környezetbol következo lehetoségeket (Opportunities) valamint a veszélyeket (Threats) rendszerezi. 16

17 1.2.Gyor térségének turizmusa Általános jellemzok Gyor-Moson-Sopron megye területe 4208 km², lakosainak száma 440 ezer. A megye területén 182 település található, ebbol kilenc város. Turisztikai szempontból a Gyor város közvetlen térségét, azon belül is Gyor-Moson-Sopron megye keleti részét, illetve a Szigetközt vizsgáljuk. A kistérség falvai jellemzoen a közepes- és nagyfalvak kategóriájába esnek, kisebb településeket az északi, észak-nyugati területeken, a Mosoni- és a Nagy-Duna térségében találunk. Mind a kisebb, mind a nagyobb településekre jellemzo az alvótelepülés jelleg. A Gyori kistérség a foglalkoztatottság szempontjából igen kedvezo helyzetu, a munkanélküliek aránya országos és regionális viszonylatban is a legalacsonyabbak között van; néhány területen szakemberhiány jelentkezik. A kistérség településein a helyi foglalkoztatás néhány kivételtol eltekintve alacsony szintunek mondható, az aktív népesség fele-kétharmada Gyorben, illetve más környezo városokban (pl. Csorna) talál megélhetést. A városból való kiköltözés elsosorban a Gyor környéki településeken jellemzo, az agglomerálódás azonban egyre inkább érinti a központtól távolabb eso településeket is. Míg Gyor lakossága a természetes fogyás és bevándorlás eredményeképpen az elmúlt másfél évtizedben állandónak mondható, a kistérségben a lakosság ha kis mértékben is folyamatosan növekszik. A kistérség többi települése elsosorban az aktív- és falusi turizmus területein mutat eredményeket. A Mosoni-Duna és a Rába kedvelt vízi turisztikai célpontok, a Duna-menti kerékpárút a nemzetközi kerékpárturizmus fontos útvonala. A Nagy- és Mosoni-Duna térsége bár az ismert okok miatt egyre égetobb rehabilitáció még várat magára a Ferto-Hanság Nemzeti Park, Szigetközi Tájvédelmi Körzet keretében védelem alatt áll, természeti kincsei az ökoturizmusnak teremtenek lehetoségeket. A vizekben gazdag térségben a horgászturizmus és a vadászturizmus is kedvezo feltételekkel bír. 17

18 Fobb turisztikai termékek A Gyor környéki települések a turizmus több ágában kínálnak vonzeroket. A legtöbb látogatót vonzó térségi attrakció a Világörökségek listájára felkerült Pannonhalmi Foapátság. Magyarország egyetlen muködo bencés kolostorában 40 szerzetes él, az apátságban több egyházi intézmény is helyet kap. A Foapátsági Levéltár orzi a legrégibb magyar és finnugor írott nyelvemléket, a tihanyi apátság alapító okiratát, XIX. századi klasszicista könyvtára mintegy 350 ezer kötetével Európa egyik leggazdagabb kolostori könyvtára. A 996-ban alapított monostor évszázados történelmét és az itt élo bencés rend tagjait ismerheti meg az ide látogató. Az apátság az intézmény turisztikai hasznosításában élen jár: az utóbbi évek során pályázati támogatás segítségével az épületek megújultak, megszépültek, alkalmassá váltak a vendégfogadásra. A turisztikai fejlesztések a tervek szerint több szakaszban tovább folytatódnak. A bencések a középkorban templomuk és monostoruk felépítésével egy idoben újjáélesztették a rómaiak által létrehozott szolo- és borkultúrát. Pannonhalmának egészen az 1945 utáni államosításokig saját borászata volt, ezt a hagyományt folytatták a szerzetesek, amikor új, mintegy 2000 m² alapterületu pincét és borházat építettek, ahol 2003 oszétol folyik a szolo feldolgozása. Az Apátság foépületein kívül a környezetében található látnivalók is vonzzák a látogatókat: az Arborétum (természetvédelmi terület), az 1896-os Millenniumi emlékmu, a Boldogasszony-kápolna, a muemlék jellegu Pannonhalmi Kálvária, és a Kilátótorony. A településen egy kemping, egy hotel, egy panzió és 4 falusi szállásadó áll a vendégek rendelkezésére és Tourinform iroda is muködik. A Foapátság éves látogatószáma 100 ezer fo körül alakul. Pannonhalma 18 kilométerre fekszik Gyortol, így a két város turisztikai kínálata összekötheto. A kulturális (vallási) turizmus mellett a másik fo vonzero a térségben a természet. A vízi és kerékpáros turizmus mellett a természetjárást kedvelok is számos lehetoség közül válogathatnak Gyor környékén. Több bemutató útvonal és tanösvény (a Holt-Rába mentén, Gyorújbarát mellett) került kialakításra. Az ökoturizmus területén kiemelendo a Pannontáj- Sokoró Natúrpark, amely 2006 áprilisában jött létre 29 Gyor környéki település mintegy 60 hektáros területén. A natúrpark kialakításában és gondozásában nagy szerepet vállal a Sokoró Ökológiai Park Alapítvány. Az 1993 óta muködo szervezet jelentos turisztikai fejlesztéseket hajtott végre az utóbbi években, döntoen pályázati támogatások felhasználásával. A natúrpark területén lovarda, tanösvény és erdei iskola muködik. 18

19 4. számú ábra: A Pannontáj-Sokoró Natúrpark települései Forrás: Sokoró Alapítvány A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet 2 km hosszú tanösvényen is fel lehet fedezni. Az 1992-ben, összesen 7042 hektáron létrehozott Tájvédelmi Körzet fobb részei: az Erebeszigetek és a Dunával határos egyéb, kiemelkedo természeti értékkel bíró területek (Gönyu és Komárom között); a Kisalföldi meszes homokpuszták (Gyor-Komárom-Kisbér háromszögben); a Pannonhalmi-dombság Pannonhalmi-, Csanaki-, és Szemerei vonulatai. A körzeten belül, családos, csoportos és szükség esetén egyéni érdeklodok számára szakvezetovel ellátott túrák lebonyolítására is lehetoség van. Három kiépített és kijelölt kerékpárút vezet a térségben, aminek a kitáblázása is megtörtént. A Pannonhalma-Sokoró kerékpárútvonal hálózat az ország több pontján szervezodo Happy Bike Kerékpáros Turisztikai Szolgáltató Rendszer egyik eleme. Három túraútvonal került kialakításra a térségben. A pirossal jelzett túra, a Pannonhalmi barátok útja gerincútvonal, 45 km. Ebbol ágazik el Pannonhalmáról a sárgával jelzett körtúra Gyorság, Pázmándfalu, Nyalka, Pannonhalma. A kékkel jelzett túra a Vándorút az Apátság földjén át a Bakonyig 56 km a térség legdélibb a Bakonyba benyúló településig vezeti a kerékpárosokat. A zölddel jelzett kerékpár útvonal a löszvidék gyümölcseinek útja 46 km-en. 19

20 A Gyortol nyugatra fekvo települések közül leginkább Abda, Öttevény és Lébény rendelkezik potenciális turisztikai vonzerovel. Ezen települések életét alapvetoen meghatározza földrajzi elhelyezkedésük és a közeli folyók. Közülük a legtöbb már a XI-XII. században lakott település volt. Régészeti leletek bizonyítják ezt Lébényben is, ahol a XIII. századi templom szintén az Árpád-kori stílusjegyeket viseli magán. Öttevényben az egykori Földváry-kastély szintén szállodaként üzemel. A jelentos Rábca-átkelo, Abda évszázadokon át az egyik legforgalmasabb foútvonal mellett feküdt, így számos történelmi esemény tanúja, többek között Radnóti Miklós halálának is, melynek a település határában felállított emlékmu állít emléket. A környezo tavak leginkább a horgászat szerelmeseinek biztosítanak jó lehetoséget. A Szigetköz elsosorban a vízi, aktív és ökoturizmus célpontja, települései közül kiemelendo a 700 lakosú Lipót, amely az utóbbi évek fürdo- és szállodafejlesztésnek köszönhetoen évi 2200 vendégéjszakát mondhat magáénak. A termálfürdo mellett üzemelo négycsillagos szálloda mind a wellness, mind a konferenciavendégek igényeit kielégíti, emellett 150 férohelyes kemping is a turisták rendelkezésére áll. A közeli Hédervár szintén négycsillagos szállodával, a reneszánsz kastélyból kialakított Hédervári Kastélyszállóval várja a vendégeket. Vendégforgalmi adatok Tekintettel arra, hogy a KSH adatgyujtései nem terjednek ki a kistérségekre, a vendégforgalmi adatokat megyei vonatkozásban vizsgáljuk. Típus Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes vendég vendégéjszaka Szálloda összesen ***** **** *** ** * Szállodából gyógyszálló Szállodából wellness-szálló Panzió Szálloda tip.össz Egyéb összesen Mindösszesen számú táblázat: Gyor-Moson-Sopron megye vendégforgalmi adatai 2005 Forrás: KSH 20

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány Kutatási zárójelentés

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ Készítette a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. augusztus 14. VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ 2014 Egészség-Minőség-Egyediség»

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7.

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. MARKETING TERV 2004. MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. Tartalom Tartalom... 2 1 A Magyar Turizmus Rt. küldetése... 4 1.1 VÍZIÓ... 4 1.2 MISSZIÓ... 4 2 Vezetői összefoglaló... 5 3 Helyzetkép... 10 3.1

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015 Dunaújváros Megyei Jogú Város Turisztikai koncepciója 2010-2015 Készítette: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából Dunaújvárosi Kistérségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ÉS A MUNKA TARTALMA... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 A tanulmány célja... 3 1.3 A koncepció és fejlesztési program felépítése... 3 1.4 Az elkészítés módszere... 4 1.5 Nyilatkozat...

Részletesebben

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 1. Helyzetelemzés 1.1. Szentes idegenforgalmi környezete 1.1.1. A turizmus nemzetgazdasági szerepe A turizmus

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2006-2010 (1. egyeztetési változat, vitaanyag) 2005. augusztus SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A : Babos Csaba

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben