A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt"

Átírás

1 A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI MUNKÁK ÉS MŰSZAKI TARTALMUK

2 I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK A társadalmi- gazdasági változásokkal összhangban, napjainkban a közlekedési hálózatot igénybe vevők döntéseiben egy nagyobb szerepet kapnak az idő- és költségelemek, megnőttek az elvárások a közlekedési szolgáltatásokkal és körülményekkel kapcsolatban. A közösségi közlekedésben nem elégséges a mennyiségi szemlélet, az egyéni közlekedéssel szemben csak egy minőségen alapuló, komplex szemléletű azaz a teljes utazási láncot figyelembe vevő, a közlekedési módok és a közlekedési szolgáltatók integrációját is kiaknázó szolgáltatás versenyképes. A rendszer egy-egy kiragadott elemén változtatni nem elégséges! Budapest és környezete közlekedési hálózatának fejlődése, a város és agglomerációja szerkezete, kapcsolatai, közlekedési adottságai azt indokolják, hogy a közösségi közlekedés gerinchálózata alapvetően a nagykapacitású és megbízható kötöttpályás hálózatra épüljön, a hálózat integráns részeként kezelve a ráhordó, illetve széthordó (közösségi) közlekedési hálózatot is. Szükséges tehát egyrészt a meglévő vonalak és létesítményeinek korszerűsítése, új vonalak létesítése, másrészt az utazási lánc egyes elemei működésének összehangolása. Tekintettel a közösségi közlekedés jelenlegi és a közeljövőben várható reális gazdasági, jogi, finanszírozási környezetére, ez egy hosszú építkező folyamat, amelyet a meglevő infrastruktúra korszerűsítésével célszerű elkezdeni. Az elmúlt évben a közösségi közlekedés legnagyobb térvesztése a főváros és agglomerációjának (közel 200 település, 3,2 millió lakos, 1,4 millió foglalkoztatott, a foglalkoztatottak 47,5%-a ingázik) relációjában következett be. A modal-split (az egyéni és közösségi közlekedéssel belépők aránya) 15%-al csökkent! Jelenleg már csak a belépők 35%-a lépi át a városhatárt közösségi közlekedéssel. Beavatkozás nélkül további 9%-os csökkenés várható! 1

3 A főváros határán belépő napi főnek csak közel harmada, napi fő vesz igénybe közösségi közlekedést, melynek 43%-a ( utas/nap/irány) a MÁV, 27%-a ( utas/nap/irány) a VOLÁN, 13%-a ( utas/nap/irány) a BKV-HÉV, és 17%-a ( utas/nap/irány) a BKV-autóbusz szolgáltatásait választja. A legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltató a MÁV városhatáron belépő utasforgalma, a teljes forgalom alig 15%-a! A közösségi közlekedéssel belépők 80-85%-a, az egyéni közlekedéssel (személygépkocsival) belépők közel 65-70%-a, az agglomerációból érkezik, ezért a főváros és agglomerációja közlekedésének fenntartható fejlesztése, a közösségi közlekedés szolgáltatásainak javítása, szerepének növelése kiemelten fontos stratégiai cél. Különösen fontos ez annak ismeretében, hogy középtávon az utazási igények akár 30%-os növekedése is prognosztizálható (Budapest határán középtávon várható napi belépők száma kb utas/nap/irány), mely a közösségi közlekedés hatékony fejlesztése nélkül kezelhetetlen. II. A BUDAPESTI ELŐVÁROSI VASÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE PROJEKT MEG- ALAPOZÓ TANULMÁNYAI A komplex közlekedésfejlesztési szemlélet előnyeit és az agglomerációra is kiterjedő kötöttpályás fejlesztési elképzelések hiányát felismerve, a NIF Zrt. és a BKSZ Kht. közös megbízással készítette el a közlekedésfejlesztési elképzeléseket keretbe foglaló Elővárosi közlekedésfejlesztési stratégiai tervet ( Az S-bahn rendszerű gyorsvasúti közlekedés kialakítása és a budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése címen) év végén; és a fejlesztések I. ütemét (2013-ig tartó időszak) megalapozó Részletes megvalósíthatósági tanulmányt év nyarán. Ezen átfogó munkák képezik a budapesti elővárosi közlekedésfejlesztési lehetőségek komplex vizsgálatát és minden további elővárosi fejlesztés alapjául szolgálnak. A tanulmányokat a szakma széles körének bevonásával a FŐMTERV-KÖZLEKEDÉS Konzorcium készítette (konzorciumi tagok: Főmterv Zrt., Közlekedés Kft.; altervezők: 2

4 Transman Kft., MÁVTI Kft., BFVT Kft., COWI Magyarország Kft., UVATERV Zrt., UINITEF Zrt.) novemberében a Közlekedésfejlesztési stratégiai terv Analízis és Koncepció fejezetei, majd 2009 májusában a teljes dokumentáció esetében széles körű társadalmi egyeztetés történt (közel 520 meghívott). A tanulmányok több szempontból is rendhagyóak, az eddigi vasútfejlesztési gyakorlatban újszerűek: A két tanulmány az EU-s programozási gyakorlat szerint készült, a jelenlegi infrastruktúra, a közlekedési hálózat, a forgalmi igények részletes felmérésén, analízisén alapulnak és a jelenlegi közlekedési hálózat ütemezett 4 uniós költségvetési ciklust felölelő fejlesztésére tesznek javaslatot. A vizsgálat komplex szemlélettel, a teljes utazási láncot vizsgálva, a közlekedési módok/szolgáltatók integrációját, összehangolásával készült. A közösségi közlekedés igénybevételéről a kiindulási hely és az úticél közötti utazási lánc minden egyes elemét figyelembe véve születik döntés. Az egyes elemek fejlesztésének és üzemeltetésének összehangolásával a kedvező hatások maximalizálhatók. A közlekedési szokások felmérését a teljes hatásterületre kiterjedő háztartásfelvétel és stated-preference vizsgálat alapozta meg. A évi budapesti háztartásfelvétel, mely közel háztartás kikérdezésén alapult, további háztartás kikérdezésével kerület kiegészítésre, az eszközválasztási preferenciák meghatározására stated-preference vizsgálat készült. Az egyesített háztartásfelvételekre összközlekedési modell épült, mely lehetővé tette az egyes fejlesztések hatásainak eddigieknél megalapozottabb, pontosabb meghatározását. Az egyes ütemekben javasolt fejlesztések a tanulmányokban, több szempontú vizsgálatokkal alátámasztottak. A részletes vizsgálatok alapján az első ütemben javasolt fejlesztések több lépcsőben kerültek kiválasztásra: változatelemzéssel, társadalmi-, gazdasági vizsgálatok alapján. A Részletes megvalósíthatósági tanulmány gazdasági számításaihoz a műszaki tartalom legalább tanulmányterv szinten került kidolgozásra, melynek alapját menetrendi koncepció képezi. 3

5 A koncepció többrétegű elővárosi közlekedéssel számol: Az S-bahn közlekedés az elővárosi közlekedés részeként a városhoz közelebbi (belső) fordulóállomásokig közlekedő ütemes, sűrűbb követésű közlekedés. A helyi közlekedéshez kapcsolódva biztosítja az agglomeráció és a város kapcsolatát, másrészt a városon belül, sűrű, jól kiépített kapcsolataival részt vesz a városon belüli közlekedési igények kielégítésében is. Viszonylatvezetés szempontjából lehet a városon áthaladó és a városi fejpályaudvaron végállomásozó. Az elővárosi (zónázó) közlekedés a távolabbi forduló állomásokig közlekedő (50-70 km), ritkább követési idejű, a városi fejpályaudvar és a fordulóállomás között ütemes követési idejű, a városi belső hálózathoz csak néhány kiemelt jelentőségű ponton kapcsolódó, komfortjában a nagyvasúti szolgáltatáshoz hasonló viszonylatműködtetésű közlekedés. A nagytávlatú fejlesztési elképzeléseket felvázoló koncepciótervben az ütemezhetőség kiemelten kezelt elvárásként jelent meg. A javasolt fejlesztési ütemek egymásra épülnek: I. ütem ( ): Alapvetően a jelenlegi fejpályaudvari hálózatszerkezet fejlesztése történik meg, mely kétvágányú vasúti pályák esetén perces, egyvágányú vasúti pályák esetében 30 perces elővárosi követést tesz lehetővé. Jelentős kapacitásnövelő beruházások ebben az ütemben még nem tervezettek. Hálózatosodás ebben az esetben még nincs, a városi közlekedéshez történő kapcsolódás, a fejpályaudvarokon és a meglevő, valamint a kialakításra javasolt új budapesti állomásokon és megállóhelyeken történik. A nemzetközi jelentőségű vasúti fővonalak esetében ahol a vasúti alapinfrastruktúra felújítása korábban (jellemzően EU-s források felhasználásával) megtörtént ún. elővárosi kiegészítő fejlesztések történnek: települési ráhordó kapcsolatok fejlesztése, P+R parkolók kiépítése, állomási előterek rendezése, gyalogos-utak korszerűsítése, kapcsolatok javítása, budapesti tömegközlekedési járatokhoz történő kapcsolódások javítása, illetve az alapinfrastuktúra-fejlesztésből kimaradt fejlesztések (állomási épületek, központi forgalomirányítás stb.). Azon vonalak esetében ahol a vasúti infrastruktúra fejlesztése korábban nem történt meg előzőeken túl, a teljes vasúti infrastruktúra fejlesztése is tervezett. Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye kb. nettó 775 mrd Ft (melyből kb. nettó 220 mrd Ft a járműbeszerzés forrásigénye). A jelentős forrásigény miatt a fejlesztések végrehajtása két uniós költségvetési ciklus alatt javasolt. 4

6 II. ütem ( ): Ferencváros pu. és Kőbánya-teher pu. között összekötő műtárgy épül, ezáltal a dél-nyugati és észak-keleti vonalcsoport összekötésre kerül. A fejpályaudvari rendszert kiegészíti az úgynevezett belső körvasút (törzsvonal) fejlesztésével egy kifejlett átlós, harántoló viszonylatvezetés. Az összekötő műtárgy megépítésével olyan viszonylatvezetések valósíthatók meg, melyek a városmag mentén haladva több ponton kapcsolhatók a sugárirányú kötöttpályás vonalakhoz, zömében metróvonalakhoz. A körvasút bekapcsolásával az érintett XIV-XV-XVI. kerületi térség fejlődése is elősegíthető. A hálózatszerkezet kétrétegű: a 30 sz., 40 sz., 70 sz., 100 sz. és 120 sz. nagyobb forgalmú vonalakon a külső fordulóállomások (50-70 km) és a fejpályaudvarok között közlekednek az elővárosi (zónázó) viszonylatok 30, a belső fordulóállomások között az ún. S-bahn viszonylatok 15 percenként, utóbbiak a városon belül is jelentős szerepkörrel rendelkeznek. Az S-bahn viszonylatok fele-fele arányban a városi fejpályaudvarra közlekednek illetve a várost átszelőek. A vázolt viszonylatvezetés jelentős pályakapacitácás-növelést igényel: az egyvágányú pályák részbeni kétvágányúsítását, a forgalmilag terhelt szakaszokon 3-4. vágányok építését, különszintű műtárgyak építését. A nagyvasúti gyorsvasúti rendszert kiegészítendő megépül az É-D-i regionális gyorsvasút (az északi és déli hév-csoport főváros alatti összekötése) I. üteme. A rendszer elővárosi közlekedési igényeket is kielégít, jellegében az S-bahn-hoz közel áll, ezért vizsgálata a koncepcióban indokolt volt. Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye további kb. nettó 390 mrd Ft. III. ütem ( ): A II. ütemben továbbfejlesztése azzal, hogy az É-D-i regionális gyorsvasút teljes, kifejlett formájában működik (minden más vonatkozásban megegyezik a II. ütemmel). Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye további kb. nettó 270 mrd Ft. IV. ütem ( ): Budapest és környéke S-bahn jellegű közlekedése létrehozásának kifejlett, teljes üteme. Megvalósul a Budapest- Kelenföld és Budapest-Nyugati pu. közötti vasúti alagút, ezzel egy teljes budai pesti városi körvasúti kapcsolatrendszer jön létre, a legnagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosítva a városon belüli és városon kívüli viszonylatvezetési alternatíváknak. Az S-bahn viszonylatok a városon belül is jelentős feladatkörrel bírnak. Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye további kb. nettó 240 mrd Ft. A koncepció I. ütemét a Részletes megvalósíthatósági tanulmány vizsgálta részleteiben. A jelentős forrásigény miatt (infrastruktúra fejlesztés kb. nettó 555 mrd Ft, járműbeszerzés kb. nettó 220 mrd Ft), a fejlesztések csak két uniós költségvetési ciklusban valósíthatók meg, ezért fontos a prioritás, az egyes projektek megvalósítási sorrendjének meghatározása. 5

7 A 2013-ig megvalósítandó fejlesztéseket a Részletes megvalósíthatósági tanulmány jelölte ki. A javasolt projektváltozat kiválasztásának menete, elve az alábbi: Költségek becslése részletes műszaki megvalósíthatóság vizsgálata alapján fajlagos költségek alkalmazásával 29 induló projektelem Hasznok becslése egyszerűsített működési ktg., utazási idő megtakarítás, környezeti hatás,baleseti kockázat változása alapján Előzetes szűrés Célja a projektelemek előzetes sorba rendezése, projektelemek számának csökkentése szűréssel és összevonással Költségek becslése részletes műszaki vizsgálat alapján 9 projektelem Hasznok becslése részletes forgalmi modellezés alapján Közgazdasági költség haszon elemzés Célja a 9 projektelem részletes vizsgálatával a legjobb projektelemekből projektváltozatok kialakítása 1. projektváltozat Déli és Nyugati vonalcsoport projektelemeiből 2. projektváltozat Déli és Keleti vonalcsoport projektelemeiből Változatelemzés a változatelemzés már a projektelemek együttes hasznát is bemutatja Javasolt projektváltozat a közötti időszakra Projektelemek kialakításának elvei: 1. vonali szemlélet menetrend alapú infrastruktúrafejlesztés a pontszerű hatások összeadódnak 2. a tervezett viszonylathálózat kétrétegű S-bahn és elővárosi közlekedés fejpályaudvarra bevezető szakaszok eltérő problémái 3. komplex szolgáltatásfejlesztés 4. beruházási költség és további belső ütemezés Projektelemek: 1/A: 70-es vonal, Bp.-Nyugati pu. Rákospalota-Újpest I. ütem 1/B: 70-es vonal, Bp.-Nyugati pu. Rákospalota-Újpest II. ütem 2.: 100a vonal, Városliget elág. Kőbánya-Kispest 3/A: 80a vonal, Bp.-Keleti pu. Rákos I. ütem 3/B: 80a vonal, Bp.-Keleti pu. Rákos II. ütem 4.: Bp.-Déli pu. Kelenföld 5/A: 2-es vonal, Újpesti Vasúti Híd Piliscsaba; Piliscsaba Esztergom 5/B: 2-es vonal, Rákosrendező Újpesti Vasúti Híd 5/C: 2-es vonal, Piliscsaba Esztergom 6.: 1-es vonal, Kelenföld Tatabánya 7.: 30a, 40a vonalak, Kelenföld Tárnok / Kelenföld Sz.batta / Érd alsó mh. Érd összekötővágány 8.: 30a vonal, Tárnok Székesfehérvár 9.: 40a vonal, Sz.batta P.szabolcs 10.: 150-es vonal, Ferencváros Kunszentmiklós-Tass 11/A: 142-es vonal, Kőbánya-Kispest Lajosmizse I. ütem 11/B: 142-es vonal, Kőbánya-Kispest Lajosmizse II. ütem 12/A: 100a vonal, Kőbánya-Kispest Monor 12/B: 100a vonal, Kőbánya-Kispest Monor 13.: 100a vonal, Monor Cegléd 14.: 80a vonal, Rákos Gödöllő 15.: 80a vonal, Gödöllő Hatvan 16/A: 120a vonal, Rákos Nagykáta 16/B: 120a vonal, Rákos Nagykáta 17.: 120a vonal, Nagykáta Szolnok 18/A: 71-es vonal, Rákospalota-Újpest Veresegyház Vác I. ütem 18/B: 71-es vonal, Rákospalota-Újpest Veresegyház Vác II. ütem 19/A: 70-es vonal, Rákospalota-Újpest Vác I. ütem 19/B: 70-es vonal, Rákospalota-Újpest Vác II. ütem 20.: 70-es vonal, Vác Szob 6

8 A Részletes megvalósíthatósági tanulmány jelölte ki, melynek főbb pontjai a következők: 1. A kedvezményezett bemutatása (együttműködő partnerek, már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, az együttműködés formája, projektmenedzsment szervezet) 2. A projekt háttere (helyszín, a közlekedés helyzete, szakpolitikai illeszkedés) 3. A fejlesztés indoklása (jelenlegi helyzet bemutatása, a projekt célkitűzései) 4. Általános feltételezések és módszertan 5. A kiválasztott projektváltozat bemutatása (a hosszú távú fejlesztési koncepció elemzése, a projekt nélküli eset bemutatása, a projektelemek kijelölése előzetes szűrése és elemzése) 6. A kiválasztott projektváltozatok bemutatása 7. A kiválasztott projektváltozat környezeti hatásainak összefoglalója (jogszabályi és tervezési háttér, jelenlegi állapot, várható környezeti hatások) 8. A kiválasztott projektváltozat intézményi elemzése (vasúti törvénynek való megfelelés, a kedvezményezett személyéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a létrehozott eszközök működtetésének, eredményeinek hosszú távú biztosítása, az áfa-visszaigényelhetőség szabályai, a támogatásra vonatkozó szabályok) 9. Pénzügyi elemzés (pénzügyi költségek becslése, pénzügyi teljesítménymutatók EU-támogatás nélkül, a támogatási arány és támogatási összeg számítása, a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata) 10. Közgazdasági költség-haszon elemzés (közgazdasági költségek s hasznok becslése, közgazdasági teljesítménymutatók) 11. Érzékenység- és kockázatelemzés Az előzőek alapján 2013-ig megvalósításra javasolt projektek előkészítését a NIF Zrt. megkezdte két előkészítési forrásból: 1067/2005. sz. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az NFÜ biztosít forrást az NFH TRA 3/2005 sz. alatt november 13-án megkötött Támogatási Szerződés keretében. KÖZOP 5.3. sz. előkészítési konstrukció keretében az NFÜ biztosít forrást KÖZOP sz. alatt augusztus 11-én megkötött Támogatási Szerződés keretében. Szintén a KÖZOP 5.3-ból kerül finanszírozásra a 2. sz. Bp. Nyugati pu. Esztergom vasútvonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Szentendrei út Piliscsaba vonalszakasz átépítésére és Piliscsaba Esztergom vonalszakasz nyíltvonali részeinek rehabilitációja c. projekt, mely budapesti elővárosi fejlesztés, de időben megelőzte az elővárosi projektet. 7

9 III. A BUDAPESTI ELŐVÁROSI VASÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE PROJEKT ELŐKÉ- SZÍTÉSE A részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján a NIF Zrt. a következő előkészítési projekteket készítí elő: 1. Előzetes jármű-specifikáció és komplett tenderdokumentáció összeállítása (elkészült, minőségbiztosítása lezárult) 2. Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszok elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Nyugati(kiz.) Rákospalota- Újpest(bez.) vonalszakasz és Vác állomás fejlesztése (tervezői szerződés 2008 decemberében megkötésre került, a tervezés folyamatban van) 3. Keleti pu. csatlakozó vonalszakaszok elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Kőbánya- Kispest(bez.) Rákos(bez.) vonalszakasz fejlesztése (tervezői szerződés 2008 decemberében megkötésre került, a tervezés folyamatban van) 4. Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése (a tervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2009 októberében megindult) 5. A 40a sz. Budapest-Déli pu. Pusztaszabolcs vonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Kelenföld Százhalombatta vonalszakasz átépítése. (Engedélyezési tervekkel rendelkezünk, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik, melynek befejezését követően indítható el a kiviteli és kiviteli tenderdokumentáció készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd ezt követően a kiviteli és tendertervek készítése évben) 6. A Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése I/b ütem: Nyugati pu. fejlesztése (a tervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2009 novemberében várható) 7. A 100a sz. Budapest-Nyugati pu. Cegléd Szolnok vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Kőbánya-Kispest(kiz) - Cegléd vonalszakasz fejlesztése (a tervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2009 októberében megindult) 8. A 71.sz. Budapest Veresegyház Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Rákospalota-Újpest(kiz) - Vác(kiz) vonalszakasz fejlesztése (a tervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2009 szeptemberében megindult) 8

10 IV. A BUDAPESTI ELŐVÁROSI VASÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE PROJEKT JAVA- SOLT KIVITELEZÉSI MUNKÁI ÉS RÖVID MŰSZAKI TARTALMUK A III. pontban felsorolt előkészítési projektek kivitelezése a KÖZOP 5. sz. prioritás keretében javasolt. A kivitelezési projektek tervezett bekerülési költsége, a kivitelezési Támogatási Szerződés tervezett benyújtási időpontja, továbbá a kivitelezés időtartama az alábbi táblázatban látható. Projekt Tervezett nettó bekerülési összeg Támogatási Kérelem benyújtás ill. tervezett időpontja* Tervezett kivitelezés Vác állomás fejlesztése 13,0 mrd Ft Keleti pu. csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Kőbányafelső(bez.) Rákos(bez.) vonalszakasz 23,9 mrd Ft Gördülőállomány fejlesztés projektek A 100a vasútvonal elővárosi célú fejlesztéséhez kapcsolódó járműbeszerzés A 71 sz. vasútvonal elővárosi célú fejlesztéséhez kapcsolódó járműbeszerzés Infrastruktúra fejlesztés projektek A 2. sz. Bp. Nyugati pu. Esztergom vasútvonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Szentendrei út Piliscsaba vonalszakasz átépítésére 43,3 mrd Ft I. félév és Piliscsaba Esztergom vonalszakasz nyíltvonali részeinek rehabilitációjára A 40a sz. Budapest-Déli pu. Pusztaszabolcs vonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Kelenföld 45 mrd Ft II. félév Százhalombatta vonalszakasz átépítése Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók 5 mrd Ft II. félév építése Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Nyugati(kiz.) 30,9 mrd Ft I. félév Rákospalota-Újpest(bez.) vonalszakasz A Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése I/b ütem: Nyugati 26,6 mrd Ft II. félév pu. fejlesztése A 100a sz. Budapest-Nyugati pu. Cegléd Szolnok vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Kőbánya-Kispest(kiz.) Cegléd vonalszakasz 10,6 mrd Ft II. félév fejlesztése A 71. sz. Budapest Veresegyház Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Rákospalota- 19,7 mrd Ft II. félév Újpest(kiz.) Vác(kiz.) vonalszakasz fejlesztése Tartalék infrastruktúra fejlesztés projektek tartalékprojekt tartalékprojekt tartalékprojekt tartalékprojekt 41,4 mrd Ft * * 16,1 mrd Ft * * * A járműbeszerzés döntés esetén akár a pályakorszerűsítés előtt megkezdhető Tárgyi EU-s költségvetési ciklusban javasolt infrastruktúrafejlesztés költsége 181,1 mrd Ft+ÁFA, a tartalékprojektek költsége 36,9 mrd Ft+ÁFA. A járműbeszerzés becsült költsége 57,5 mrd Ft+ÁFA. 9

11 A kivitelezési projektek rövid műszaki tartalma: A 2. sz. Bp. Nyugati pu. Esztergom vasútvonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Szentendrei út Piliscsaba vonalszakasz átépítésére és Piliscsaba Esztergom vonalszakasz nyíltvonali részeinek rehabilitációja A Szentendrei út Pilisvörösvár közötti komplex rehabilitáció keretében km/h sebességre épül át a pálya és 2. vágány is épül. A kétvágányos szakaszon 5-10 perces vonatgyakoriság is elérhető. Pilisvörösvár Piliscsaba között km/h sebességre épül át az egyvágányú pálya, a Terranova gyár térségében forgalmi kitérő épül, amellyel a vonatgyakoriság 20 percre növelhető. A Szentendrei út Piliscsaba közötti szakaszon az állomási előterek átépülnek, P+R parkolók és autóbusz fordulók létesülnek. Óbuda állomás kialakítása lehetővé teszi majd az Észak Déli Regionális Gyorsvasút szerelvényeinek átjárását a vasútvonalra. A Piliscsaba Esztergom vonalszakasz a nyíltvonali részeinek rehabilitációja keretében a Leányvár Esztergom között a pálya 100 km/h sebességre épül ki. Az Északi Vasúti Duna-híd Szentendrei út vonalszakasz a Fővárossal közös beruházásban épülhet át, amikor az Aquincumi-híd építése időszerűvé válik. A 40a sz. Budapest-Déli pu. Pusztaszabolcs vonal elővárosi célú fejlesztése I. ütem: Kelenföld Százhalombatta vonalszakasz átépítése A projekt keretében történik a meglévő pálya és felsővezeték rendszer átépítése, új elektronikus biztosítóberendezés és távközlés létesítése, állomási infrastruktúra felújítása (magasperonok létesítése, új peronaluljárók építése az esélyegyenlőség feltételeinek biztosításával, új térvilágítás építése) felvételi épületek felújítása illetve új építése, az útátjárók és a vonali műtárgyak korszerűsítése. Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése A közlekedési hálózat fejlesztését csak a teljes utazási láncot vizsgálva, komplex szemlélettel lehet végezni, mert a közösségi közlekedés igénybevételéről a kiindulási hely és az úticél közötti utazási lánc minden egyes elemét figyelembe véve születik döntés! A vasúti megállóhelyek, állomások megközelítése az esetek döntő többségében kedvezőtlen, a vasút már a megállóhelyen elveszíti a versenyt! A projekt keretében a megközelítés körülményeinek fejlesztése történik P+R, B+R parkolók és buszfordulók építésével. A részletes megvalósíthatósági tanulmányban javasolt közel P+R parkolóhelyből a projekt keretében kb P+R parkolóhely létesítése valósítható meg. Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszok elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Nyugati(kiz.) Rákospalota - Újpest(bez.) vonalszakasz fejlesztése A projekt keretében megtörténik a jelenlegi leromlott állapotú vasúti pálya, a biztosítóberendezés, az áramellátó-rendszer korszerűsítése, a nagy forgalom miatti zavarérzékenység megszüntetése, a kapacitás növelése, az utazási sebesség javítása, a leromlott személyszállítási infrastruktúrával rendelkező állomások megállóhelyek korszerűsítése, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése. 10

12 A Hungária körútnál új megállóhely létesül (Rákosrendező állomás peronjainak Hungária krt. felé történő áthelyezésével) kapcsolatot biztosítva az 1-es villamoshoz, jelentősen javítva így a térbeli rendelkezésre állást. Istvántelek megállóhelyen új 55 cm magas peron és a peron megközelítését biztosító gyalogos aluljáró épül, Rákospalota- Újpest állomáson 55 cm magas peronok épülnek, peronaluljáróval, az esélyegyenlőség biztosításával. Rákosrendező Bp.-Nyugati pu. között kiépülő a 4. vágány, jelentősen csökkenti a kapacitáshiányt és a zavarérzékenységet. A Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése I/b ütem: Nyugati pu. fejlesztése A projekt keretében a Nyugati pályaudvar komplex rehabilitációjára kerül sor a vasúti pálya, a biztosítóberendezés és áramellátó-rendszer átépítésével, korszerűsítésével, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtésével. A műszaki kialakítás oly módon lett meghatározva, hogy lehetővé teszi a Nyugati pályaudvaron tervezett ingatlanhasznosítási projektet, a távlati esetleges teljes felülépítést és a Fővárosi Állat és Növénykert tervezett bővítésével is összhangban van. A 100a sz. Budapest-Nyugati pu. Cegléd Szolnok vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Kőbánya-Kispest(kiz) - Cegléd vonalszakasz fejlesztése A projekt keretében történik a korábbi EU-s projektek (2004/HU/16/C/PT/001, 2000/HU/16/P/PT/001) által nem érintett állomási infrastruktúra felújítása (peronfedés, esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása, felvételi épületek, térvilágítás, utastájékoztatás korszerűsítése, ráhordás feltételeinek megteremtése), szükség szerint, vonali műtárgyak felújítása, útátjárók korszerűsítése. A KHEM döntése értelmében a korábbi projektek keretében megépült Sk+30 cm-es peronok átépítése a változtatási tilalom miatt nem történik meg. A 71.sz. Budapest Veresegyház Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése: Rákospalota-Újpest(kiz) - Vác(kiz) vonalszakasz fejlesztése. Pályakorszerűsítés, elektronikus biztosítóberendezés telepítése, a vonali műtárgyak felújítása, az állomási infrastruktúra felújítása (magasperonok létesítése, peronfedés, esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása, felvételi épületek, térvilágítás, utastájékoztatás korszerűsítése, ráhordás feltételeinek megteremtése) történik a projekt keretében. Vác állomás korszerűsítése A korszerűsítés során a vágánygeometria átalakításra kerül, új széles magasperonok létesülnek, az akadálymentesség és balesetvédelem követelményei megvalósulnak, a zavarérzékenység csökken, az egyes vonalak közötti átszállás körülményei jelentősen javulnak. Egy nagykapacitású P+R parkoló létesítésével és a zónázó vonatok közlekedése révén 25 percre rövidült menetidővel, az egyéni közlekedéssel szemben jelentősen nőhet az innen induló közösségi közlekedés versenypozíciója. Keleti pu. csatlakozó vonalszakaszok elővárosi célú fejlesztése I/a ütem: Kőbányafelső állomás (bez.) Rákos állomás (bez.) vonalszakasz fejlesztése A projekt keretében a jelenlegi leromlott állapotú vasúti pálya, a biztosítóberendezés, az áramellátó-rendszer korszerűsítése, a nagy forgalom miatti zavarérzékenység megszüntetése, a kapacitás növelése, az utazási sebesség javítása, a leromlott személyszállítási infrastruktúrával rendelkező állomások megállóhelyek korszerűsítése, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése valósul meg. Kőbánya-felső állomás Rákos állomás között kiépülő a 4. vágány, jelentősen csökkenti a kapacitáshiányt és a zavarérzékenységet. Kőbánya-felső megállóhely az Éles sarokhoz kerül éthelyezésre, illeszkedve a későbbiekben kiépülő közlekedési csomóponthoz. 11

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése. Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18.

Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése. Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18. 1 Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18. 2 Bemutatkozás Beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. (1) 436-8100 info@nif.hu

Részletesebben

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1 Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán 1 A műtárgy átépítések 1.) elsősorban vonali rehabilitációk keretében Kiemelt vasútfejlesztési projektek I. Befejezett, ill. befejezés alatt álló projektek (ISPA

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI A NIF ZRT. ASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. asutak Fejlesztési Programiroda Molnár Richárd régióvezető 1. A NIF ZRT. FOLYAMATBAN LEŐ ÉS 2013 (2015) ÉGÉIG MEGALÓSÍTANDÓ KIITELEZÉSEI

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai 1 Szerződés tárgya: A Északi vasúti Duna-híd (kiz.) - Pilisvörösvár (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, peronok, vasúti kis- és nagyműtárgyak, utak, P+R parkolók, peron és rámpalefedések építési munkáinak

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 1a-c Budapesti összekötő vonalszakaszok Érvényes: 2011. december 11-től Gy. 148-1935/2011. A módosítások előjegyzése

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 A nemzetközi hálózatok: AGC : Európai megállapodás a nemzetközi vasúti fővonalakról E vonalak 1985. A kiépítési

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

Fejlesztések a GYSEV - nél. Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető

Fejlesztések a GYSEV - nél. Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető Fejlesztések a GYSEV - nél Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető A GYSEV Zrt. magyarországi vonalhálózata 438 km-re bővült 2011. október 1-től Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalak

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2012. november 23. A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor Budapesti Közlekedési

Részletesebben

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

Tervek, programok, stratégi Budapesten (2008) Futurbia program Budapesti Agglomeráci Budapest KözlekedK S-Bahn Koncepció

Tervek, programok, stratégi Budapesten (2008) Futurbia program Budapesti Agglomeráci Budapest KözlekedK S-Bahn Koncepció Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Molnár László Tervek, programok, stratégi giák Budapesten (2008) Integrált városfejlesztv rosfejlesztési si stratégia (IVS) Futurbia program Budapesti Agglomeráci ció

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Szeged és Hódmezővásárhely tramtrain tervezett üzeme

Szeged és Hódmezővásárhely tramtrain tervezett üzeme Megbízó: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Szeged és Hódmezővásárhely tramtrain tervezett üzeme VI. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Vincze Tibor, TRENECON COWI Kft. 1 Az előadás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében DDOP-5.1.2/A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Megítélt támogatás: 66.606.765,-Ft Projekt neve: Hosszú távú helyi,

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

MÁV Zrt. fejlesztési, karbantartási elképzelései, stratégiája. Budapest, 2015. január 28.

MÁV Zrt. fejlesztési, karbantartási elképzelései, stratégiája. Budapest, 2015. január 28. MÁV Zrt. fejlesztési, karbantartási elképzelései, stratégiája Budapest, 2015. január 28. 1 HELYZETKÉP A PÁLYAHÁLÓZAT FŐ PARAMÉTEREI Vonalbesorolás vonal km vágány km sebesség korlátozás [vkm] kétvágányú

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft 1 Gödöllő Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés pontos megnevezése A beszerzés tárgya A rendelkezésre álló előirányzat (bruttó) A beszerzés becsült értéke (nettó)

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TURA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Előadó: Bíró József elnökhelyettes Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal vezető A személyszállítási törvény

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c.

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. ÖSSZEFOGLALÓ Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. előkészítési projekthez 1. A gödöllői és csömöri HÉV vonalak, illetve Rákoskeresztúr

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK MÁV CSOPORT VASÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2020

A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK MÁV CSOPORT VASÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2020 A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK MÁV CSOPORT VASÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2020 Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2014. október 29. MÁV Zrt. PROJEKTIRODA Horváth Zoltán MÁV Zrt. Projektiroda IKOP FEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAG

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Dr. habil MONIGL János egyetemi magántanár közlekedsési rendszertevezési szakfőmérnök MMK Mesteriskola Hálózattervezés Budapest, 2012.év 1 BP

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15.

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15. GYSEV Zrt. 2014. évi i terve Sorszám A tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása Uniós pályázathoz kapcsolódó beruházások, beszerzések 1. KBCS_2 - Kommunikációs feladatok végzése Kbt.122/A

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám 16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014 2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Budapest, 2008. szeptember 25. Dr. Denke Zsolt úr, ügyvezető igazgató BKSZ Kht. Budapest Benczúr u. 41. 1068. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Budapest, 2008. szeptember 25. Dr. Denke Zsolt úr, ügyvezető igazgató BKSZ Kht. Budapest Benczúr u. 41. 1068. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Dr. Denke Zsolt úr, ügyvezető igazgató BKSZ Kht. Budapest Benczúr u. 41. 1068 Budapest, 2008. szeptember 25. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Szakértőinkkel áttekintettük a Budapesti Elővárosi Vasútfejlesztési

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK EU FINNANSZÍROZÁSSAL

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK EU FINNANSZÍROZÁSSAL KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON, AKTUALITÁSOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK EU FINNANSZÍROZÁSSAL Szilágyi András beruházási vezig.h Mayer András koordinációs

Részletesebben

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Angyalföld Esztergom állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt a Budapest-Nyugati Esztergom vasútvonalon

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

Rudolf András (projektvezető)

Rudolf András (projektvezető) SZOLNOK SZAJOL VASÚTI VONALSZAKASZ, SZOLNOKI TISZA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE Rudolf András (projektvezető) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Programiroda Összefoglalás A Nemzeti Infrastruktúra

Részletesebben

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Tisztelt Utasaink! A Budapest - Esztergom vonalon tovább folytatódik a vasúti rehabilitációs

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél. Dócsné Balogh Zsuzsanna

Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél. Dócsné Balogh Zsuzsanna Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél Dócsné Balogh Zsuzsanna igazgató, bzs@cowi.hu 2011. március 17. 1 Lépések a projektfolyamatban 1. Projektötlet, koncepció 2. Tanulmányterv és MT

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK EU támogatt mogatások felhasználhat lhatósága a -nál,, előkész szítettség, kapcsolódó feladatok ESETTANULMÁNYOK: - GYORSFORGALMI FEJLESZTÉSEK (RÉSZLETESEBBEN) - KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években VAMAV vevőtalálkozó 2016. január 28. Budapest dr. Mosóczi László Igazgató NIF Zrt. A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években Támogatási források 2014-2020 között Integrált Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 Tervezési feladat Megrendelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint ajánlatkérő 2011/S 99-162443 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos

Részletesebben

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban 31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János egyetemi magántanár

Részletesebben

MÁV Zrt. megújuló hídjai

MÁV Zrt. megújuló hídjai Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 28-30. MÁV Zrt. megújuló hídjai Erdődi László MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Híd és Alépítményi Osztály Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben