PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK Összesen: Könyvfejezet: 5 Tudományos folyóiratban közlemény: 23 ebből idegen nyelvű: 8 Konferenciakötet: 10 ebből idegen nyelvű: 4 Konferencia előadás, poszter kivonat: megbízásos kutatási jelentés (természetvédelem) 3 pedagógiai közlemény (könyvfejezet) 7 oktatóanyag (könyvfejezet, cikk, multimédia) 27 fordítás (könyv, könyvfejezet, internetes anyag) KÖNYVFEJEZET 1. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A (2008).: Dráva-sík. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. p Dénes A., Ortmann-né Ajkai A., Csiky J. (2008).: Fekete-víz síkja.. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. p Csiky J., Ortmann-né Ajkai A (2008).: Nyárád-Harkányi-sík. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. p Ortmann-né Ajkai A. (2004): A baranyai Dráva-sík növényzete. In: Sallai Z. (szerk): A drávai táj természeti értékei. Nimfea Egyesület, Túrkeve. Pp Ortmann-né Ajkai A.: (2002): Ökológiai mutató-párok alkalmazása ártéri társulások vizsgálatában. In: Salamon-Albert É. (szerk): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70.születésnapja tiszteletére. PTE TTK Növénytani Tanszék, Pécs. pp TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 1. Salamon-Albert É., Ortmann-Ajkai A., F.Horváth, T. Morschhauser (2010): Climatic conditions and habitats in Belső-Somogy, Külső-Somogy and Zselic as the vegetationbased landscape regions I. Climatic surface and climatic envelope of woodlands. Natura Somogyiensis, megjelenés alatt 2. Ortmann-né Ajkai A., Horváth F. (2010): A Mecsek-hegység déli síkja : A Drávamenti-síkság vegetációjának kistáji szintű áttekintése a MÉTA adatbázis alapján. Janus Pannonius Múzeum közleményei, megjelenés alatt

2 3. Ortmann-né Ajkai A., Morschhauser T., Lőrincz P., Horváth F. (2010): A Mecsekhegység aktuális vegetációjának áttekintése a MÉTA adatbázis alapján. Janus Pannonius Múzeum közleményei, megjelenés alatt 4. Ortmann-né Ajkai A., Czirok A., Horvai V. (2010): Táji változók hatása a Völgységipatak makrogerinctelen faunájára különböző térléptékekben. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 21: Ortmann-né Ajkai A., Czirok A., Horvai V. (2010): A táji környezet és a vízi életközösségek természetességének összefüggései vegetációs és makrogerinctelen mutatók alapján. - Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 90(6): Ortmann-Ajkai A., Morschhauser T. (2010): A porvai Biodiverzitás Nap kutatási területének élőhelytérképe. Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis, megjelenés alatt 7. Morschhauser T., Erdős L., Ortmann-né Ajkai A., (2010): Porva környékének aktuális edényes flórája. Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis, megjelenés alatt 8. Ortmann-Ajkai, A., Horváth, F.(2009): From Külső-Somogy to Mecsek Hills: Vegetation of three hilly landscape regions of SW Hungary. Natura Somogyiensis 15: Ortmann-Ajkai A. (2009): Necessity and possibility of using up-to date scientific results in sustainable development: GIS and community participation. World Futures, 65: Morschhauser T., Purger D., Ortmann-né Ajkai A., Rudolf K. (2009): Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén. Natura Somogyiensis 13, pp Ortmann-né Ajkai A., Fridrich Á., Morschhauser T (2009): Gyűrűfű környékének tájhasználata és élőhelyei. Natura Somogyiensis 13, pp Molnár, Zs., Bartha, S., T.Seregélyes T., Illyés, E., Botta-Dukát Z, Tímár G., Horváth, F., Révész,A., Kun A., Bölöni J., Biró M., Bodonczi L., Deák Á.J., Fogarasi P., Horváth A.,, Isépy I., Karas, L. Kecskés F., Molnár, Cs., Ortmann-né Ajkai, A. Rév Sz (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping merthod (MÉTA). Folia Geobotanica 42, pp Dénes A., Ortman-né Ajkai A.(2006): A Dráva baranyai holtágai 2. Vegetációtérképek. Natura Somogyiensis, 9, pp Ortmann-né Ajkai A.: (2002): Vegetation mapping as a base of botanical GIS applications III: Vegetation, micro-relief and soil types in Vajszló-forest. Acta Botanica Hungarica, 44(3-4), pp Ortmann-né Ajkai A.: (2002): Transitory vegetation types: a case study from riverine forests. Acta Botanica Hungarica, 44(3-4), pp Ortmann-né Ajkai A., Dénes A. (2000): Changing floodplain ecosystems in the last 200 years in the plain of Drava. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményei, különszám. 17. Ortmann-né Ajkai A., Dénes A.: (1999): Baranyai Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43. pp

3 18. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (1999): Baranyai Dráva-holtágak általános és botanikai jellemzése és javaslatok természetvédelmi kezelésükre. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43. pp Ortmann-né Ajkai A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical GIS applications I: Vegetation map of Atak forest (SW Hungary). Acta Botanica Hungarica, 41(1-4), pp Ortmann-né Ajkai A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical GIS applications II: Vegetation map of Vajszló forest (SW Hungary). Acta Botanica Hungarica, 41(1-4), pp Dénes Andrea, Kevey Balázs, Ortmann-né Ajkai A., Pálfai László: A Dráva-sík védelmet érdemlő területei -- Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs (1998) 22. Ortmann-né Ajkai A.: Égerlápok Kisszentmárton határában. Kitaibelia 2(2): pp Debrecen Ortmann-né Ajkai A., Dénes A. (1997): A baranyai Dráva holtágak ritka növényei. Kitaibelia 2(2): pp Debrecen.1997 KONFERENCIAKÖTETEKBEN MEGJELENT LEKTORÁLT KÖZLEMÉNYEK 1. Ortmann-Ajkai A., Szivák, I., Csabai, Z. (2010): Stream macroinvertebrates and vegetation: do they live in the same environment? IXth European Congress of Entomology, Programme and Book of Abstracts, p Ortmann-Ajkai A., Horváth, F. (2010): Green corridors or degradation routes: effects of waterside habitats on landscape health. 19th International Workshop of the European Vegetation Survey, Pécs, p Salamon-Albert É., Ortmann-Ajkai A., Morschhauser T. (2010): Bioclimatic interpretation of habitat distribution in a hilly landscape of the pannonian Ecoregion. 19th International Workshop of the European Vegetation Survey, Pécs, p Ortmann-né Ajkai A. (2010): Vízfolyások és vízgyűjtők táji környezetének vegetáció alapú jellemzése több térléptékben. 4.Magyar Tájökológiai Konferencia, megjelenés alatt 5. Ortmann-né Ajkai A, Horváth F. (2008): Ökológiai tájhasználati térképek mint a fenntartható vidékfejlesztés döntéstámogató modellrendszerének elemei négy Dráva menti kistérség példáján. In: Fodor I.- Suvák A. (szerk): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpátmedencében. Konferenciakötet, Pécs, pp Csete S., Ortmann-né Ajkai A. (2008): Hazai tájhasználati adatbázisok (CORINE, MÉTA) felhasználási lehetőségei biomassza-ültetvények potenciális terőterületeinek meghatározásában. In: Fodor I.- Suvák A. (szerk): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpátmedencében. Konferenciakötet, Pécs, pp

4 7. Ortmann-Ajkai (2007): Necessity and possibility of using up-to date scientific results in sustainable development: GIS and community participation. Kiss T. Somogyvári M.: Fenntartható fejlődés a gyakorlatban/sustainable development in practice. pp Ortmann-né Ajkai A., Czirok A., Dénes A., Oldal I., Fehér G., Gots Zs., Kamarásné Buchberger E.,Szabó E., Vörös Zs.,Wágner L. (2002): Dráva holtágak komplex állapotértékelése. In: Hanyus E. (szerk): Az EU Víz Keretirányelvének bevezetésea Dráva vízgyűjtőjén. A WWF Magyarország tudományos tanácskozásának összefoglalója. Bp. pp Ortmann-né Ajkai A (1999): Vízrendezés és a táj átalakulása a Drávamenti-síkságon. A táj változásai a Kárpát-medencében. II.Tájtörténeti konferencia. Nyíregyháza, pp Ortmann-né Ajkai A.: Comparative coenological studies in forests of the plain of river Drava. -- Symposium on Research, Conservation and Management -- Aggtelek, pp KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS POSZTER KIVONATOK 1. Ortmann-né Ajkai A.,Horváth F., Kiss T., Horváth Gy. (2009): Természetközeli élőhelyfoltok és kisemlősök térbeli eloszlásának összefüggései táji léptékben. 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged. p Ortmann-né Ajkai A. (2007): A MÉTA adatbázis és felhasználási lehetőségei a vidékfejlesztésben. I. Terület- és Vidékfejlesztési Konferencia, Kaposvár. p.16, 3. A.Ortmann-Ajkai (2006): Actual landscape ecological habitat database of Hungary (MÉTA) as a scientific tool for sustainability. Új utakon a környezetvédelem -- II.Kárpát-medencei környezettudományi konferencia. PTE, Pécs. Összefoglalók, p Ortmann-né Ajkai A., Dénes A., Czirok A., Oldal I., Fehér G., Gots zs., Kamarásné Buchberger E., Szabó E., Vörös Zs., Wágner L.(2002): Dráva holtágak komplex állapotértékelése. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpátmedencében V. Pécs. Előadás és-poszterösszefoglalók, p Ortmann-né Ajkai A., Pálfai L. (2002): A Kisszentmárton környéki lápok és ligeterdők természeti értékei. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpátmedencében V. Pécs. Előadás és-poszterösszefoglalók, p Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (2002): A Dráva nagyobb holtágainak vegetációtérképe. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V. Pécs. Előadás és-poszterösszefoglalók, pp Ortmann-né Ajkai A. (2000): Vegetáció-átmenetek: esettanulmány síksági erdők köréből. V.Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen. Előadás- és poszterösszefoglalók. 8. Ortmann-né Ajkai A., Dénes A. (1998): Ártéri erdők a Duna-Dráva Nemzeti Park nyugat- baranyai szakaszán. Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, 1998.

5 9. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (1998): Tájidegen fajok a Dráva-ártér nyugatbaranyai szakaszán. Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, Ortmann-né Ajkai A. (1998): A vízrendezések hatása a Drávament-síkság erdeire. Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, Ortmann-né Ajkai A. (1998): A Vajszlói-erdő vegetációtérképe. Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, Ortmann-né Ajkai A. (1998): Mikrodomborzat és vegetáció összefüggéseinek térinformatikai elemzése síksági erdőkben. Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon II. pp Eger. 13. Ortmann-né Ajkai A.(1998): Erdészeti üzemtervi adatok felhasználása botanikai térinformatikai elemzésekben. Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon II. pp Eger. 14. Ortmann-né Ajkai A.: A Nákói mocsár (helyi jelentőségű védett terület) növénytársulásai. A Dráva Természeti Értékeit Kutatók Konferenciája, Pécs, Az előadások összefoglalója. pp Ortmann-né Ajkai A.: Az Ataki-erdő (Kisszentmárton, Baranya megye) erdőtársulásai és vegetációtérképe. IV.Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs, Ortmann-né Ajkai A.: Vízparti zonáció vizsgálata ökológiai mutatók és szociális magatartástípusok segítségével. -- Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, Előadás- és poszterösszefoglalók, pp

6 MEGBÍZÁSOS KUTATÁSI JELENTÉSEK 1. Dénes A., O.Ajkai A.(2008): A tervezett Drávamenti TK botanikai alapállapotfelmérése. DDNPI, Pécs. 2. O.Ajkai A.: Tervezett helesfai halastó környezetének botanika felmérése. pp.20., SZAMATERV Bt., Pécs 3. O.Ajkai A., Ronczyk L., Ivelics R., Csete S.: Regionális térinformatikai döntéstámogató rendszer, különös tekintettel a megújuló energetikai fejlesztésekre. Szakmai koncepció. PTE KÖMEKIK, O.Ajkai A., Horváth F.(2007): Ökológiai szempontból javasolt tájhasználati kategóriák a Dráva mentén. Pécs, pp.7+térképek. 5. O.Ajkai A.(2006): Botanikai szakvélemény a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft máriagyűdi kőbányája bővítésének részletes környezeti hatásvizsgálatához. Ötvös és Társa Kft, Pécs, pp.19+5 db térkép 6. O.Ajkai A. Dénes A.(2005): Botanikai szakvélemény a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft máriagyűdi kőbányája bővítésének környezeti hatásvizsgálatához. Ötvös és Társa Kft, Pécs, pp.15+térkép 7. Varga E., Lehoczky I., Ortmann-né Ajkai A.(2004): A Szentegáti-erdő TT természetvédelmi kezelési terve. DDNPI, Pécs 8. Daczóné Tarlósi H., Lehoczky I., Ortmann-né Ajkai A., Varga E. (2003): A Bükkhát erdőrezervátum kezelési terve. pp. 74. DDNPI, Pécs 9. Ortmann-né Ajkai A. (2003): Botanikai szakvélemény az ócsárdi látványtó tervezéséhez. pp.13, Lép-ték Kft, Pécs 10. Ortmann-né Ajkai A. (2002): Zalátai Ó-Dráva botanikai leírása és természetvédelmi értékelése. pp.8. WWF, Bp. 11. Ortmann-né Ajkai A., Majer J., Oldal I., Czirok A. (2002): Javaslat a Zalátai Ó-Dráva rehabilitációjára. pp.10. WWF, Bp. 12. Ortmann-né Ajkai A. (2002): Kisszentmártoni Erdők természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve. pp.79. DDNPI, Pécs 13. Ortmann-né Ajkai A., Vásárhelyi J. (2002): A fenntartható fejlődés koncepciója (Cserkút). pp.69. Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület, Cserkút 14. Ortmann-né Ajkai A., Vásárhelyi J. (2002): A fenntartható Cserkút. Jövőkép és forgatókönyvek. pp.22. Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület, Cserkút 15. Lehocky I., Ortmann-né Ajkai A., Daczóné Tarlósi H. (2001): A páprádi Bükkhát erdőrezervátum hosszútávú fenntartási terve. DDNPI, Pécs, pp Ortmann-né Ajkai A. (2001): A kisszentmártoni liget- és láperdők hosszútávú fenntartási terve a védetté nyilvánítás megalapozásához. MTA ÖBKI, Vácrátót 17. Ortmann-né Ajkai A. (2000): Az Ataki erdő és a kisszentmártoni holtágrendszerbotanikai-természetvédelmi értékei. pp.7. Közalapítvány, Sámod 18. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (2000): A Dráva nem védett nagy holtágai (Kutatási jelentés, KöM) 19. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (1999): A Dráva baranyai szakaszának védett, 5 ha közeli vagy annál nagyobb holtágai. WWF, Budapest, pp. 9

7 20. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A.(1999): Bükkhát erdőrezervátum alapállapot-felmérése (MTA ÖBKI, Vácrátót) 21. Ortmann-né Ajkai A.(1998): Tanulmány a Duna-Dráva Nemzeti Park baranyai szakaszának természetvédelmi kezelési tervéhez: holtágak és más vizes területek botanikai jellemzése. DDNPI Pécs, pp Dénes A.,Ortmann-né Ajkai A. (1998): A Dráva ligeterdeinek és bokorfüzeseinek természetességi állapotfelmérése a Duna-Dráva Nemzeti Park Felsőszentmárton-Vejti közötti szakaszán. Jelentés a DDNP Igazgatóság megbízásából 1998.évben végzett munkáról. DDNPI, Pécs, pp. 81+ térképmellékletek. 23. Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (1998): Nem védett Dráva holtágak Baranya megyében. Botanikai-természetvédelmi jellemzés. WWF, Budapest. pp Dénes A., Ortmann-né Ajkai A. (1998): Nem védett Dráva holtágak Baranya megyében. Védetté nyilvánítási javaslat. DDNPI, Pécs. 25. Ortmann-né Ajkai A. (1996): A Nákói-mocsár növénytársulásai és védett növényei. Ormánság Alapítvány, Pécs, pp.4.

8 KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ PUBLIKÁCIÓK 1. A.Ortmann-Ajkai, A.Varga (2006): School-initiated local sustainability projects in cooperation with an interactive national biodiversity database. Keynote contribution to EBPRS web conference. 2. Ortmann-né Ajkai A. (2004): A baranyai Dráva-sík növényzete. In: Sallai Z.(szerk): Mit veszíthetünk a Drávára tervezett horvát erőművel?.a drávai táj természeti értékei. pp Ortmann-né Ajkai A.(2005): Fenntarthatóság esszék és óravázlatok 4. V.MÉTA-túra (Dél-Dunántúl). Túravezető füzet. Kézirat, Vácrátót, fejezet szerkesztése, 1 eredeti cikk, irodalmi válogatások. 5. Ortmann-né Ajkai A., Tóth I.Zs., Farkas S. (2005): Táj, növényzet és tájhasználat a Tolnai-dombvidéken. In: V.MÉTA-túra (Dél-Dunántúl). Túravezető füzet. Kézirat, Vácrátót. 6. Ortmann-né Ajkai A.: Mi a különbség a szubugók és a kibirák között? (Állatkerti foglalkozás felsőtagozatosoknak). In: Pintér T., Nagy I.:Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés. Fővárosi Állat- és Növénykert, pp Ortmann-né Ajkai A.: Kell-e nekünk állatkert? In: Pintér T., Nagy I.:Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés. Fővárosi Állat- és Növénykert, pp Ortmann-né Ajkai A.: Kedvencem Péter, a patkány. In: Pintér T., Nagy I.:Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés. Fővárosi Állat- és Növénykert, pp Nyiratiné Németh I. (szerk): Zöld jeles napok (módszertani kézikönyv). CD, MKNE, Bevezető fejezet. 10. Nyiratiné Németh I. Varga A. (szerk, 2001): Bimbó boci bóklászása és más ötletek a fenntarthatóságra neveléshez. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2001 (Bevezető és címadó fejezet) 11. Nyiratiné Németh I. (fejlesztő-csoportvezető), Bogádi A., Budai L., Czulák Sz., Fodor I., Gász R., Mályi E., Ortmann-né Ajkai A., Sáránics V., Rendes P., Rendes Z., Varga L., Varga L.-né: Zöld Ödön a földgömbön. Történeti és környezeti témájú multimédia. JPTE PMMFK Pedagógia Tanszék-- Soros Alapítvány, Parti K., Urbán Á. (szerk.), Boros L.-né, Fodorné Gyalog É., Fűzné Koszó M., Nyiratiné Németh I., Ortmann-né Ajkai A., Révai J.-né, Saly E., dr.szentpétery L.-né, Tímár Á.-né, Tóth G.: Uccu az utcára! (Környezeti nevelés a lakóhelyen) FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ, Bp Parti K.-Urbán Á. (szerk): Barangolás a tantárgyak között. Módszertani segédlet komplex témák feldolgozásához. pp.80, FSC-British Council, 2000 (2 fejezet) 14. Dombiné Borsos Margit (szerk.).: Baranya. Hon- és népismereti ablaknyitogató. (Multimédia) Növény- és állatvilág, természetvédelem. JPTE 1.sz.Gyak.Isk

9 FORDÍTÁSOK 1. Tanulás a fenntarthatóságért ENSZ Évtized. 2. Küldetésünk (ENSZ kiadvány fiataloknak a fenntartható fejlődésről) -> Zöldzóna -> Küldetésünk 3. E.O.Wilson: Minden egybecseng. Typotex (5-9.fejezetek) 4. C.N.McDaniel, J.M.Gowdy: Az Édenkert kiárusítása. Typotex, Keith A.Wheeler, A. P.Bijur (szerk): Fenntarthatóságra nevelés. A remény paradigmája a 21. század számára. Körlánc Egyesület, Lányi A. (szerk): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. (2 fejezet) Osiris, Útmutató környezeti nevelési tantervek készítéséhez. 1-3., 5-8.fejezetek. MKNE, Dawkins, R.: A Valószínűtlenség Hegyének meghódítása. Műszaki, Britannica Hungarica egyes címszavai ( ) 10. Cornell, J.: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Schenk, M: Kaktuszok. Új Ex Libris, Taylor-Pople: Gyerekek Oxford Könyve. Holló és Társa, Everett,M.: Madarak a kertben. Új Ex Libris, Headstrom, R.: Apró csodák (Nature Discoveries with a Hand Lens -- Környezeti Nevelési Báziskönyvtár, részben magyar adaptáció is) 15. Bailey,J., Seddon, T.: A Föld őstörténete (Holló és Társa 1996) 16. Evolúció -- A származástan tényei és mai problémái (Springer Hungarica, 1995) 17. SH Atlasz: Ökológia (Springer Hungarica, 1994) 18. SH Atlasz: Biológia (Rendszertan, Ökológia, Evolúció, Etológia fejezetek;springer Hungarica, 1992) 19. Képes Gyermekenciklopédia (biológiai címszavak; Park, 1992) 20. Barangolás a természet világában (Panem, 1992) 21. A főzés alapanyagai (Novotrade 1991) 22. A természetes gyógymódok bibliája (Hunga-Print 1991) 23. Együttélés egy tinédzserrel (Novotrade 1990) 24. Kis ökológia (Novotrade, 1990) 25. A sikeres nő nem férfi (Novotrade 1990) 26. Felnőtté válás (Novotrade 1989) 27. Mindentudó könyvek -- Horgászat (Novotrade 1989)

10

11 PÁLYÁZATÍRÓI, PROJEKTGENERÁLÁSI REFERENCIÁK 1. Brüsszeli koordinálású: 1. LL/Comenius v. Minerva: Biodiverzitás, monitoring és klímaváltozás témákat egybefogó interaktív környezeti nevelési webfejlesztés. Angol-magyar koordináció, tervezett beadás Lifelong Learning/Comenius III hálózatok ( ): tudománytársadalom-oktatás együttműködése a fenntarthatóságért (20 ország kb. 40 intézménye) EUR. Beadva magyar intézmény (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület) koordinációja, képviselete a projektgenerálás és pályázatírás során. Elbírálás alatt. 3. Socrates/Minerva ( ): Európai ismeretterjesztő portál biodiverzitás témakörben (magyar-finn-szlovén) EUR. Előpályázati fordulón túljutott, formailag megfelelt. 2. EUs határmenti: 3. Interreg IIIA (2006): Ökoturizmus fejlesztése tudományos alapokon (MÉTA adatbázis természeti örökség), minőségi (környezeti nevelési) programokkal). 3 magyar, 1 horvát partner. 25 millió Ft. Szerződéskötés folyamatban. 3. Hazai EUs: 4. GVOP spin-off pályázat (2005): Tudástranszfer a fenntartható fejlődésért. 23 millió Ft, formailag megfelelt. 5. ROP (VÁTI): Pályázatíró képzés (itt ugyan végső kedvezményezett voltam, de ehhez egy kispályázatnak megfelelő dokumentációt kellett beadni) 4. Hazai egyéb: 6. NKFP-Jedlik Ányos (2005): MÉTA adatbázis hasznosítása az oktatás különböző színterein. 40 millió Ft, formailag megfelelt db nonprofit kispályázat (2006-): könyvkiadás, képzés, tudástranszfer hálózatépítés témákban, 0,5-3 millió Ft közötti költségvetéssel. Az utolsó téma nyert 50%-ot, a többi forráshiány miatt elutasítva (ez a nonprofit szféra forráshelyzetét minősíti) Projektgenerálás (pályázat (még) nincs belőle, vagy nem én írtam): 8. Jakab-hegy alja ökomikrotérség komplex fejlesztési koncepciója (2006) KEZDET és Pécs Pólus projektötlet-gyűjtő rendszerek számára, azok kritériumai szerint kidolgozott átfogó koncepció, 4 önkormányzat és helyi mikro-és kisvállalkozás, illetve civil szervezet elképzeléseinek összefogásával. A teljes koncepció forrásigénye kb. 1 milliárd Ft, ami megfelelő gesztor híján egyelőre irreális, de a résztvevő szervezetek kapcsolatteremtéssel, -elmélyítéssel, szinergiák felismerésével, projektgenerálási ismeretekkel erősödtek, így várhatóan többen sikeresen pályázhatnak a 2007-től megnyíló új lehetőségekre. 9. Regionális térinformatikai adatbázis és szolgáltató központ (RITA Centrum, 2006). Szintén KEZDETre beadott projektötlet, a Pécsi Tudományegyetem Regionális Környezeti Kompetenciaközpont (Asbóth) pályázatába intergálva nyert további kidolgozásra és forrásteremtésre 2 millió Ft-ot. 10. Pécsi Vízmű Zrt. és cégcsoportja számára a fejlesztési elképzelésekből KEZDET projektötletek generálása (2006; 12 db millió Ft). Szennyvízkezelés,

12 ivóvízminőség-javítás, szolgáltatási és vállalati infrastruktúra fejlesztése. KIOP és NFT II információk alapján KEOP illetve DD ROP források megszerzésére alkalmas pályázatok előkészítése. Referencia kérhető: Sigora Irma Baranya megyei Vállalkozói Központ igazgató (4,8) Bakonyi Zoltán Pécsi Vízmű Zrt osztályvezető, (10) Csete Sándor PTE TTK kutató és projektmenedzser (9) Molnár Zsolt MTA ÖBKI MÉTA program vezető, dr.horváth Ferenc MÉTA informatika vezető: ; (1,2,3,4,6) (MÉTA adatbázis Nyiratiné dr.németh Ibolya MKNE korábbi elnöke (1,3,6,7,8) Dr. Schróth Ágnes MKNE elnök (2,7)

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI Horváth Ferenc 1, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Oláh Krisztina és Krasser Dóra Kivonat A MÉTA program feltárta Magyarország

Részletesebben

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte

Részletesebben

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel 1. Kovács, M. Turcsányi, G. Penksza, K. Kaszab, L. Szőke, P. (1992):

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele 2 Kutatóközpont létesült A kutatóközponti átalakulásról 2 Bemutatkozik a főigazgató 3 Bemutatkozik a gazdasági igazgató 4 Megalakult az új Gazdasági Osztály 4

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A RÁBA-VÖLGYI ERDŐK ÉLŐHELYEINEK ÉS LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYFAJAINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE

MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE Somodi Imelda 1, Czúcz Bálint, Peter Pearman 2 és Niklaus E. Zimmermann 2 Kivonat Az ember környezetátalakító tevékenysége következtében természetes

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

9. Magyar Ökológus Kongresszus

9. Magyar Ökológus Kongresszus 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely, 2012. szeptember 5-7. Programfüzet Előadások és poszterek összefoglalói szerkesztette: Bartha Sándor és Mázsa Katalin 9. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei:

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 11-26 Pécs, 2015 A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből Dénes Andrea

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely, idő: Debrecen, 1971. október 4. Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet,

Részletesebben

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN Tájökológiai Lapok 11 (1): 23 39. (2013) 23 TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN SZABÓ Boglárka 1, VONA Márton 2, GELENCSÉR Géza 3, AKÁC Andrea 1, DOBÓ

Részletesebben

JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM

JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM (ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HARASZTHY LÁSZLÓ) Ábrahám L. (1998): A study on the Hungarian freshwater osmylid and sponge-flies fauna (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae). Somogyi

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője

JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője JUBILEUMI KÖTET Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője A címben megfogalmazott rövid, tömör állítás, olvasható a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága honlapjának fejlécében

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 7. Tartalmi beszámoló Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján Az Egyesület célja a magyarországi

Részletesebben

139. évfolyam, 1. szám

139. évfolyam, 1. szám 139. évfolyam, 1. szám 2015 Magyar Földrajzi Társaság Alapítva: 1872 Tisztikar Elnök: Gábris Gyula professor emeritus Tiszteletbeli elnök: Papp-Váry Árpád ny. egyetemi tanár Alelnökök: Kovács Zoltán tszv.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben