A próféták hazatérnek V.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A próféták hazatérnek V."

Átírás

1 A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung február A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész február 7-én, vasárnap 17 órakor Abigail Galéria 1052 Budapest, Pesti Barnabás utca 4. Bejárat a Váci utca felôl is. Tel: , Web:

2 A magyar közönség elôtt elôször mutatkozik be a Párizsban élô mûvészpáros, Sárközy Pál és Werner Hornung legújabb közös mûveik retrospektív tárlatával. A digitális szépmûvészetként (Digital Fine Art) definiált, számítógéppel készült alkotásaikból az elmúlt évek során a világ kulturális központjaiban, Amszterdamtól Madridig rendeztek exkluzív bemutatókat. A XXI. század mûvészeti médiumát reprezentáló darabok Magyarországon elôször az Abigail Galériában láthatók. A francia köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy édesapjaként nagybócsai Sárközy Pál neve ismerôsen cseng a világsajtóban. Alkotóként azonban eddig csak hírbôl (és az internetrôl) ismerhettük Magyarországon. Eifelturm mûvésznevén szereplô Werner Hornung számos digitális mûvészeti díj nyerteseként világszerte kedvelt számítógépes grafikus. Az évtizedek óta Párizsban tevékenykedô, barátságban álló mûvészek 2004-ben határozták el, hogy önnön határaikat a képalkotás folyamatának kiterjesztésével, a legkorszerûbb technológia alkalmazásával próbálják meg túllépni. Elérkezettnek látták a pillanatot ahhoz, hogy közös képi tér, új alkotói szubjektum létrehozásával, a mindkettôjük számára kísérleti terep meghódítását jelentô digitális univerzum kedvéért kilépjenek addigi mûvészi világukból. Sárközy hagyományos grafikai látásmódja és Hornung komputergrafikusi elôképzettsége szinte azonnal új, egyedi stílust teremtett. Amikor digitális mûvészetrôl beszélnek, az elemzôk gyakran a fototechnika, a virtuális valóságutánzás, a szimulákrum és a gépesztétika hagyományos diskurzusainak útvesztôibe tévednek. Ez annak köszönhetô, hogy a digitális mûvészetre vonatkozó ismereteinket erôsen áthatja, hogy mit is értünk képzômûvészet alatt. Hívhatják fotómanipulációnak, a meglévô médiumokba történô mesterséges beavatkozásnak, azok technológiai meghosszabbításának, rajongói számára azonban a digitális mûvészet a képalkotás tökéletesen új módját jelenti. Ahogy Hornung is vallja, Mûvészetem arra való, hogy elbeszéljen történeteket, kalandokat vagy érzelmeket hozzon létre, de nem az eszköz puszta használata. Sokan megkérdezik, a számítógépes mûvészet valóban egy új mûvészeti forma-e vagy egyszerûen csak újabb technikai eszköz a képzômûvészek kezében, hogy másként is létrehozhassák a hagyományos képeiket? Egyáltalán mûvészet-e? Lehet-e olyan eszközzel (szoftverekkel) mûvészetet létrehozni, amely mindenki számára elérhetô és megvásárolható? Furcsa, hogy az avantgarde mozgalmak után hasonló kérdéseket még mindig jogosnak érzünk. Hiszen mi másról szóltak a XX. századi modern izmusok, ha nem a mûvészet felszabadításáról a tradicionális kötôdések alól, ha nem a leghétköznapibb anyagok és eszközök alkalmazásáról, amellyel közel kerülhettek a mindennapi élethez, melytôl úgy vélték a hagyományos (akadémikus) mûvészet eltávolodott. A számítógép alkalmazása is ha elismerjük önállóságát, sajátlagosságát leginkább ilyen visszacsatolásnak tekinthetô, amely a mindennapi élet alternatíváira mutat rá, érzékeink és tudatunk manipulálhatóságára, a gyönyör iránti el nem múló sóvárgásunkra, és a kreativitás végtelen szabadságára. Sárközy és Hornung digitális vásznai mindenképpen ezekre a felettébb aktuális kérdéseinkre és vágyainkra adott sokszor igen megdöbbentô feleletek. A digitális technika bevezetésével az utóbbi húsz évben túl sok hatalma lett a mûvésznek arra, hogy a szemet elkápráztassa írta J. D. Jarvis digitális mûvész. Bár ez a hatalom a szoftver mindentudásából következik, mégsem írható kizárólag annak számlájára. A szoftver képes ugyan szimulálni, utánozni szinte valamennyi tulajdonságát a tradicionális mûvészi eljárásoknak. A vonal, a textúra és a mintázat olyan lehetôségeit rejti magában, amelyre a számítógép elôtt gondolni sem lehetett. Másrészt a digitális mûvészet mûveléséhez és megértéséhez jól jöhet ugyan a technikai jártasság vagy a mûvészettörténeti ismeret, ám az alkotói kreativitás mindennél lényegesebb. A kreatív invenció szintetizálja, helyezi új megvilágításba a tradicionális képalkotó elemeket. A mûvészek mindig érzékenyen reagálnak a technikai újításokra, szívesen kísérleteznek a legújabban felbukkanó technológiákkal. Végcéljuk azonban mégiscsak az, hogy értelemmel teli (szimbolikus) képi világot teremtsenek. A mûvészet létrehozásához önmagában a szerszám, az eszközök kipróbálása, hasznosíthatóságuk bizonyítása még nem elegendô. A mûvészet mindig több puszta elôállításnál és eszközkezelésnél, azaz a technénél. Hornung ezért nem gyôzi hangsúlyozni, hogy tevékenységének alapja az elmés kreativitás Ne feledd, a legfontosabb szoftver az érzék ("flair"), az intuíció, a ráérzés, amely az elme jobb féltekében mûködik. Az új digitális eszköz ezt a kreativitást még inkább kiszélesíti. Ha tetszik olyan kísérletimérnöki alkotásmód, amely a kiszámíthatóság határain túlra tekint, azaz a véletlen, az örvénylô keletkezés dimenzióját vizsgálja. Lehetôvé teszi az esetlegesség mértékének növelését, felajánlja a véletlenszerûséggel való játékot. Ez megsokszorozza a képzelet erejét, sôt igényünket arra, hogy kénytelenek legyünk meglévô ismereteinket félretolva, minél inkább képzeletünkre hagyatkozva tájékozódni a szokatlan digitális képi világban, amelyben a tájékozódási pontok feltûnnek és eltûnnek, folyamatos feltárásra várnak. A számítógépes grafika, pontosabban a digitális mûvészet a vizuális lehetôségek sokféleségét rejti magában, mint egy kiszámíthatatlan játék, amely számtalan alösszefüggést, lehetôségmezôt nyit meg, de amely azonnal véget ér, ha a történteken a játékos már nem lepôdik meg. Hornung ars poeticáját idézve, magamat keresem a csodálkozás intenzitásában, a megdöbbenés eseményében. Bár úgy tûnik, a gyönyörkeltés végtelenségig fokozható, a digitális mûvész pontosan tudja, hogy valójában csupán hozzáállás, hangoltság kérdése. Aki képes felszabadítani önmagát, lelkét a mindennapi gondok terhétôl, aki képes átadni magát a játéknak, amit a virtuális világ felkínál, az élvezetesnek tartja ezt a szabadságot. Ha azonban gondjainktól körülvéve ezt a képi világot folyton csak a realitáshoz hasonlítjuk, ha saját valóságunkat kérjük rajta számon, soha nem értjük meg mint mûvészetet, mert kilépünk a játékterébôl, kívülrôl kezdjük el szemlélni és kritizálni. A képi történések, átváltozások örvénylése, az esetleges okok beláthatatlan effektusai olyan gyönyört okoznak a szemnek, amelynek révén a tudat elfeledkezik önnön létének meghatározottságáról, környezeti adottságairól erre utal a Sárközy-Hornung páros kiállításainak címe is, Out of Mind Túl az elmén és belemegy a játékba. Ez a játék egyszerûen az érzékszervek meghosszabbításának tûnik, de ugyanezeknek az érzékszerveknek a tökéletesítésére, intelligenciájának fokozására is alkalmas. Pierre Cornette de Saint Cyr, a neves párizsi mûvészeti szakértô fogalmazott Sárközyék közös mûveivel kapcsolatban úgy, hogy új eposzai a kulturális vándorlásnak. Digitális mûvészetük a vizualitás érzékenységének odüsszeiája, amely a létrehozott virtuális univerzum felfedezésének kalandjára hív, mely sokkal gazdagabb vizuális ingerekkel lepi meg a nézôt, mint az eddigi valamennyi képi mûfaj. A digitális valóságban a cél az, hogy a dolgoknak szétszedésük és újjáépítésük sokkal pontosabb, finomabb megjelenést biztosítson, mint az szabad szemmel vagy akár festôilegrajzilag lehetséges. A digitális mûvészet mégsem csupán a látás tökéletesítésére jött létre. Inkább a megújulás lehetôségének fenntartására, végtelenítésére, ami valljuk be nem más, mint az élet meghosszabbításának ôsi álma. A virtuális valóság így reagál a valós élet kegyetlen igazságára. Pierre Restany szerint mégis minél jobban elôrehaladunk a virtualitásban, annál nagyobb szükség van a realitásra. Ez az a szent szövetség, amelyet az új médium megalkot. Az ingergazdag virtuális világban érzékszerveink felvértezôdnek, reakcióképességünk megnô, s ez nagy szolgálatot tesz hétköznapi valóságunkban. A komputer mûvészi használata ezeknek az új lehetôségeknek a felfokozása, végletekig feszítése. Hiszen mi más lehet a mûvészet, mint az emberi élet és cselekvés határainak körüljárása. A korlátok ledöntésének egyik legkifinomultabb, szofisztikált módja. Sárközy Pál 1928-ban született Budapesten tól él Franciaországban, ahova üres zsebû emigránsként érkezett. Elsô párizsi decemberi éjszakámat az Arc de Triomphe-nál, a metró egyik szellôzônyílásához bújva töltöttem, hogy felmelegedhessek. nyilatkozta a Timesnak (John Follain 2008-as riportja). Miután 21 évesen megházasodott (a leendô francia elnök édesanyját Andrée Mallah-t vette el), mûvészethez kötôdô munkát keresett, így lett filmgyári alkalmazott, majd a Singer varrógépek reklámtervezôje. Huszonhét évesen nyitotta meg saját reklámstúdióját Párizsban, amely virágzó vállalkozásnak bizonyult. A világ leghíresebb márkáival, divatcégeivel dolgozott együtt, a Diorral és a l Oreallal. Ma Neuillyben egy kis szigeten lakik negyedik felesége családja társaságában. Mûvészetét gyakran próbálják olyan stilisztikai terminusokba kényszeríteni, mint erotico-mystico-animista, amin jókat tud kacagni. Az idén 82 éves mûvész nemrégiben úgy nyilatkozott, eleget dolgoztam, nincs szükségem új karrierre. Werner Hornunggal közös képei mégis teljes megújulásáról tanúskodnak. Hornung jóval fiatalabb, 1948-ban született a dél-németországi Konstanzban. Újságírónak készült, majd egy svájci hirdetési cégnél tanult grafikát, s csak az 1970-es években költözött Párizsba, ahol ô is önálló reklámstúdiót alapított. Mindvégig arra törekedett, hogy saját mûvészi világát ne kelljen a hirdetésipar hagyományos elvárásai miatt feladnia. Igazán a kilencvenes években talált magára, amikor mûvészi eszközéül a számítógépet választotta. Azóta digitális munkái díjak sorát nyerték. Mûvészete egyébként tradicionális avantgárd technikákkal indult. Az as évek popkultúrájával nôttem fel, kollázsokat készítve. Igen, ezúttal ragasztóról és ollóról beszélünk [ ] az álmok papíron való elrendezésérôl ben úgy kezdte a komputergrafikát, hogy beszkennelte kollázsait, hogy Photoshoppal átdolgozza. Annyira elbûvölte az új technológia, hogy minden idejét a számítógépes képalkotással töltötte. A Sárközyvel folytatott közös munka, a rajzi hagyományhoz való visszacsatolás innen emelte ôt új horizontok felé. Nem mellékes, hogy a digitális mûvészet világához mindkét alkotó a reklámszakmából érkezett. A kulturális szférán belül elôször a film- és a reklámipar alkalmazta a számítógépes képmanipulációt. A fotográfia, a film (a mozi és a TV), a videó ma már elismert mûvészeti ágakká váltak, miközben a náluk jóval fiatalabb számítástechnika a köztudatban még mindig elsôsorban egyre hétköznapibbá váló munkaeszközként szerepel. Ebbôl a munkaeszköz státusából adódik, hogy mûvészi értékét nehezen ismerik el. Pedig a digitális technológia hatása mára a hagyományos mûvészi gyakorlatot is átalakította. Miközben mûvészeti felhasználása a széles közönség elôtt egyelôre mintha távolinak tûnne, újonnan alapított gyûjtemények, kulturális alapítványok specializálódtak a digitális mûvészet rendszerezésére, gyûjtésére, ami egyre inkább megváltoztatja a múzeumok gyûjtési szokásait is. A tömegmédiára tett hatása a mûvészeteket sem hagyhatta közömbösen. A kortárs mûvészet pregnáns törekvése ugyanis, hogy a tömegtermelést és 2 3

3 a tömegmédiát értelmezze és a kifejezési módjában felhasználja, akár ironikusan kritizálja. Sárközy és Hornung is gyakran él közös mûveikben ilyen játékosironikus kritikai hanggal, miközben pontosan tisztában vannak a tömegipar ellenállhatatlan társadalom és tudatformáló erejével. A felületes látványeffektusok érdekessége, meglepô ereje vagy a kísérleti-matematikai, kvázi-tudományos alkalmazáson túl a digitális mûvészek ma már a képi törvényszerûségek hagyományos értékeihez mérhetô képi univerzum létrehozásával dicsekedhetnek. Olyannyira, hogy a képek megszokott kétdimenziós látványvilágától mára eljutottak a 3D tökéletes virtuális valóságáig. A mai elektro- és komputergrafikusokat a változatos tárgy- és tudatos eszközhasználat mellett a kép és képiség lényegének, a szépség klasszikus problémájának, a fény természetének, az algoritmikus összefüggésrendszerek vizuális leképezési lehetôségeinek a kutatása, a hagyományos festészet formáinak személyes üzenetté, vagy új esztétikai jelekké alakítása, az anyagszerûvel és anyagtalannal való kifinomult játék, a poétikus és emberközpontú felfogásmód, valamint a társadalmi kommunikáció új formáinak kutatása jellemzi. (N. Mészáros Júlia) Olyan új formák, mint a net art, a digitális installációs mûvészet vagy a virtuális valóság mára elismert mûvészi gyakorlatokká váltak, új technológiából a mûvészet sajátos médiumaivá nemesedtek. Az alkotópáros budapesti kiállításán szereplô képek technikailag magukban foglalják mind az egyedi mûvet, mind a sokszorosított digitális alkotást. Ez nem ellentmondás. A közös digitális képek kiindulópontjául Sárközy Pál fantáziarajzai szolgálnak, amelyeket a technikai újdonságokkal mindig is elôszeretettel kísérletezô Hornung egészít ki fotó- és komputermanipulációval. A számítógépes képkeverô program layereiben (tálcáin) százszámra hevernek a felhasználandó fotók és vázlatok, amelyekbôl összeáll a kész mû írja Hornung. Ám ezzel az alkotási folyamat még nem zárul le: az egyes fázisokat átbeszélik, megvitatják, kiegészítik. A nyitott mû vándorlása tovább tart a cybertérben, ide-oda a két mûvész (és számítógépe) között, míg végül el nem készül közös megelégedésre a digitális kép, amely egyelôre csupán digitális jel formájában, a monitoron látható. Ilyen értelemben az eredeti mû az, amely a számítógépes rendszerben (hardveren) tárolódik. Ugyanakkor a papírra készített vázlatrajzok, tervek szintén az eredetiség aurájával bírnak, Sárközy szignálja is rendszeresen azokat. Végül következik a mûvészi printek/nyomatok elkészítése, amelyeket ma már szintén digitális úton állítanak elô, s amelyek ezért lényegüknél fogva szintén eredetinek tekinthetôk. Hogy miért? Melyik az eredeti kép, azaz ki birtokolja a valóságot? Ezeknek a kérdéseknek a felvetése a digitális médium talán legforradalmibb tette. Az új médium válasza az, hogy hol az eredeti kép, lényegében eldönthetetlen, még pontosabban megállapodás kérdése. A digitális technológiák felhasználásával készült alkotásoknak ugyanis alapvetô tulajdonságuk a sokszorosíthatóság. Lényegét mégsem a sokszorosíthatóságban kell keresni, ez inkább velejárója és lehetôsége, ami önmagában is nagyszerû és értékelendô, hiszen ma már kiváló minôségû nagyméretû nyomatok állíthatók elô, akár szériában is, bármilyen anyagon és felületen. A digitális mûvészet lényege mégis több ezeknél a technikai lehetôségeknél. Ha belegondolunk, alig létezik az alkotói kreativitásnak nagyobb korlátja, mint a mûvészeti gyakorlathoz tradicionálisan tapadó limitált kiadványszám. Ez ugyanis korlátozza a mûvészi idea megmutatkozásának terét, egyetlen helyhez (vagy néhány helyhez) és érzékelési aktushoz kötve azt. A számítógépes mûvészet új médiuma ennek a feloldására tett fontos lépés. Az új technológiának köszönhetôen ahányan csak rákattintatnak a számítógépes rendszerre, azonos minôségben élvezhetik a kreativitás szabadságát, egyszerre akár végtelen számú helyen. Különösen megnô ennek jelentôsége az internetes terjesztéssel. Ebbôl következik, hogy ma már nem az eredeti megszerzésén van a hangsúly, mint a hagyományos képfajták esetében, hanem a (közös) hozzáférhetôség biztosításán. A virtuális valóság aktiválódása, ez az elsôre csupán technikai problémának tûnô mozzanat vált a képi kultúra hatásának és mûködésének feltételévé. Ami nem más, mint az alkotó-irányító kéz (és elme) és a számítógépes rendszer kapcsolata. A realitás függôvé vált a digitális jelek virtuális világától. Ugyanakkor utóbbi mégiscsak akkor érdekes a használók számára, ha segíti a tájékozódást, azaz mégiscsak igazodik az emberi valósághoz. A digitális képalkotás erejét ez, a szintézisre való képesség adja, és nem önmagában a technika. Az általa megalkotott szintetikus valóság mozgatórugója ugyanis nem a technika, hanem a kreatív fantázia. A mûvészi kreativitás önfelszabadító ereje nem ismer határokat. A mûvészeket nem elégíti ki az új rendszerbe történô belépés lehetôsége. Azzal is kísérleteznek, hogy miként tudnák a virtuális rendszert a fizikai valóságba visszakötni. Erre használják például a nyomtatás folyamatosan korszerûsödô technológiáit. A magasfokú digitális nyomtatást giclée-nek nevezik, hogy megkülönböztessék a korábbi, a papírrongáló savas anyagokkal teli tintapatronos nyomtatási módtól. A giclée olyan UV sugárzásvédett festékkel készül, amely a képnek hosszú életet garantál, színei erôs fényben sem fakulnak ki, a hordozó felületet sem marja. Különleges belsô fényereje és leheletfinom felvitele miatt a gicléé teljesen elfogadottá vált a nemzetközi mûkereskedelemben és a múzeumi szférában. Számos mûvész a jó minôségû nyomat kedvéért, egy vagy max. 10 lenyomat elkészítése után azt is vállalja, hogy megsemmisíti az eredeti képet, azaz a digitálisan tárolt file-t. A Sárközy-Hornung páros is erôsen limitált (1-6) darabszámban készíti el vászonprintjeit (amelyekhez hivatalos igazolást mellékelnek). Vagyis a file megsemmisülése után e 6 vászonkép jelenti immár az eredeti mûvet. Képeik ára így akár ra is felemelkedhet, ha egyetlen példányt nyomnak. A valóban beláthatatlan lehetôségeknek teret nyitó technikai fejlesztések ellenére mégsem az elôállítás menetén múlik egy digitális kép mûvészi értéke, hanem a gondolatiságnak és a vizuális értékeknek a befogadói csoportokra kiható erejében. Hornungot idézve nem az eszköz az, amely valamit létrehoz, hanem annak a nézôre tett érzelmi hatása, amely beindítja a fantáziát. Sárközy és Hornung digitális szépmûvészetként definiált alkotásai a Dada, a szürrealizmus és a francia szimbolizmus (Moreau és Redon) hagyományait a pop art mûtárgyat defetisizáló szellemében viszik át a legmodernebb technikákba. Irónia és fantázia keveredik antik mítoszokkal és a modern tömegkultúra szimbólumaival. Az alkotók a reklámok, a TV show-k, sôt a street art (a graffiti) komolytalanságát, súlytalanságát is, a metropoliszokban élôk mesterkélt, medializált tudatvilágához kötôdô elemek sorát is beemelik a mûvészetükbe. Az egyes nyomat-fantáziák mintha ugyanabból a mesebeli birodalomból villantanának fel eltérô jeleneteket. Bizarr szereplôk cselekedeteibe engednek bepillantást. Rejtélyes, sosem-volt helyszíneken megjelenô mitológiai keverék-lények tûnnek fel, még elképesztôbb attribútumokkal. Létükre, tevékenységükre nincs magyarázat, ellenben van számtalan apró képi részlet, amelyek magukhoz vonzzák, lelassítják, szórakoztatják a szemlélôdést. Dekoratív színharmóniák és kontrasztok, mintázattá összeálló fényjelenségek, áttûnô feliratok, látomásokként beúszó fotók montázsa (amint a dalait elôadó Carla Bruni-Sarkozy zongorájának falán feltûnik az Elysée palota dolgozószobájában gondoktól gyötört elnök-férj alakja). Minden pillanat más részlet jelentôségét hozza. A variációk száma szinte végtelen. Örvénylésük elnyeli a tekintetet. Különös szintézisük magával ragad és megdöbbent. Nehezen lelünk rá a kiútra, a részlet-gyönyörökbôl nehezen ocsúdunk fel. Valóban úgy érezzük magunkat, mint az Immigrant címû kép nagyvárosi forgatagában a piros jelzés ellenére a zebrán átkelô zebra szívesen levedlenénk valóságos csíkjainkat, hogy elvegyülhessünk ebben a nagyszerû virtualitásban. Egy fa-tündér lámpásként világító esernyôvel, csábos lány a kalózok mûvégtagjával, fülhallgatós bennszülött az ôserdôbôl. Kétértelmû címek, értelempárosítások, mint a Civiolation (a civilizált világ gyarmatositó terjeszkedésére éppen úgy utal, mint az ember eredendô kíváncsiságára a másság, az újítások iránt). A Vice/Vertu és Vertu/Vice diptychon, amely nemcsak fogalmilag, de képileg is kifordítások sorát vonultatja fel bûn és erény, ég és föld, spiritualitás és anyagi jólét, bujaságfeslettség szemben az erényes tisztasággal, s mindez egyetlen lény (egy-egy fiatal lány), tengely, forma körül. Az ábrázolás hatalmában valóságossá váló álmok, képzetek között Bosch középkori fantasztikus lényei élednek meg új szerepkörökben. Ez az univerzalitás egy konfiguráció, egy olyan ontológiai struktúra, mely az összes lehetôséget magában foglalja, és amelybe minden lehetôség visszacsatolódik. A csoda inkább az új, természetellenes héroszok természetes viselkedésében keresendô. Test és protézis, tömeg és szétfoszló fény, rajz és fotó, a pixelméret-váltások közös élettere ahelyett, hogy kioltaná, inkább megsokszorozza az értelmet. Az egész képi világ ezen az elven mûködik: elfojtott félelmek és vágyak, erotikus tartalmak keverednek közismert képi toposzokkal, ábrázolási tradíciókkal, reklámelemekkel. E kaleidoszkóp a valóság elemeinek végtelen számú variációjából áll össze szürrealista látomássá. Ebben a fantázia-világban az is természetes, hogy még zöldebb a fû, még kékebb az ég, még szikrázóbb a hó, mert mögötte áll az elektronika gépparkja, a reklámok jól ismert hatásfokozó mechanizmusa, a divatfotókról, a tudományos természetfotókból és a fantasy képregényekbôl ismert világok színessége. A megállíthatatlan mozgásból fakad az intenzív optikai élmény: a különféleképpen manipulált képelemek dinamikát és ritmust visznek a kompozícióba. A zavarba ejtôen éles kontúrok meglepô hirtelenséggel váltakoznak homályos foltokkal, a rajzos-grafikus és a fotó-részletek a számítástechnikai effektusokkal. Ez a meghökkentô társulás itt egy igen különös, autonóm atmoszféra megteremtésére szolgál. Sárközy és Hornung munkáin a töredékesség érzete, az egész megfoghatatlanságának tudata, a hangsúlyos montázs-jelleg ellenére a látvány képpé áll össze, értelemegésszé. Fragmentumok teremtenek még újabb részleteket, a valóságból kiszakított elemek folyamatos álomvilágot. Mindez akár metaforának is tekinthetô, a hétköznapjainkat átszövô óriási információ- és képáradatra való utalásként. A képek tehát nemcsak egy szürrealista-szimbolista birodalom izgalmas látványt nyújtó pillanatképei, de a XXI. század hiteles kordokumentumaiként beszélnek a korszerû kommunikációs technológia felszabadító erejérôl, a határok áthágásának vágyáról, a szubjektum újraépítésérôl, az áttûnés és a behelyettesítés esztétikájáról, és természetesen a technika és a mûvészet kapcsolatáról, amely a modern kultúra egyik legkézenfekvôbb hozadéka. Sárközy Pál és Werner Hornung digitális mûvészete mindennapjaink média-élményeinek továbbírásával, humoros kritikájával teremt a magyar közönség számára is zavarba ejtôen ismerôs világokat. Bizzer István 4 5

4 Out of mind Exhibition of Pal Sarkozy de Nagy-Bocsa (Nagybócsai Sárközy Pál) and Werner Hornung in the Abigail Gallery This is the first appearance at the Hungarian public of Pal Sarkozy and Werner Hornung, artists living in Paris and working in couples, with the retrospective salon of their fresh collective works. For the recent years exclusive exhibitions have been arranged in the cultural capitols of the world from Amsterdam to Madrid from their artworks produced by computer and defined as Digital Fine Art. The pieces representing 21st century artistic medium are on show in Abigail Gallery for the first time in Hungary. The name of Pal Sarkozy de Nagy-Bocsa sounds familiar in the world press as the father of the President of the French Republic, Nicolas Sarkozy. As an artist we have only known him by his fame (and from the internet) in Hungary. Werner Hornung with the aliases Eifelturm winner of numerous prizes for digital art is a world favoured computer designer. The friend artists active in Paris for decades decided to surpass their own limits by expanding the process of picture creation and by the use of the most up-to-date technology. They considered the time mature to step out of their previous artistic sphere with the creation of a common visual space, a new creative subject, for the sake of a digital universe meaning the conquest of an experimental terrain for both of them. Sarkozy s traditional graphic approach and Hornung s grounding in computer design have created a new, individual style in the moment. Analysts very often blunder to the labyrinth of the traditional discussions about photo technique, virtual copying of reality, simulacrum, and machine aesthetics when they are speaking about digital art. This is due to the fact that our knowledge about digital art is strongly interpenetrated by our understanding on fine art. Some may call it photo manipulation, artificial interference into already existing media, their technological expansion, but for the enthusiasts digital art means a completely new way of picture creation. As Hornung stated: My art is adapted for telling stories, adventures or generating feelings but not for the simple use of the tool. It is often questioned whether computer art is really a new form of art or it is simply a further tool in artists hand to be able create their traditional pictures in another way. Is it art at all? Is it possible to call into being art with tools (with soft-wares) that are available and purchasable for everybody? It is fairly odd that we still feel similar question adequate after the avant-garde movements. After all, what the modern isms of the 20th century were about if not about enfranchisement of art from the traditional bindings, if not about using every day materials and tools to get closer to bread-and-butter life, from which, they considered traditional (academic) art had receded. Use of the computer can also be taken as a kind of feedback - if we accept its independence and uniqueness that points at the alternatives of everyday life, manipulability of our senses and consciences, our not fading desire for delight, and the unlimited freedom of creativity. The digital canvases of Sarkozy and Hornung are very often shocking answers to these remarkably actual questions and desires of us. The introduction of digital technique has resulted for the recent twenty years that artist has too much power to charm the eye wrote J. D. Jarvis, digital artist. Although, this power is derived from the omnipotence of the soft-ware it cannot only be blamed for. The soft-ware is capable of simulating, copying nearly all features of traditional artistic procedures. It includes the possibilities of the line, the texture and the sample that were unforeseeable before computers. Meanwhile, exercising and understanding digital art can be improved by technical awareness or art history knowledge, but creative imagination is the most demanded. Creative invention synthesises, places in a new concept the traditional virtual elements. Artists always react sensitively to the technical innovations, they are eager to attempt the newest rising technologies. However, their final aim is to create a meaningful (symbolic) pictorial world. The presence of the tool, the attempt of the means, the proof of their efficiency are still not sufficient to bring about art. Art is always more than mere production and use of tools, i.e. techné. That is why Hornung repeatedly emphasises that the basis of his activity is smart creativity: Do not forget that the most important soft-wares are flair, intuition, and precognition which operate in the right hemisphere of the brain. The new digital tool expands this creativity further. If you like, it is an experimental, engineering approach that looks beyond the limits of calculability, i.e. it surveys coincidence, the dimension of whirling genesis. It allows the increase of the measure of contingency and offers the play with the accidentality. This multiplies the power of intuition, or rather our demand to be forced to pass over our existing knowledge and thus to orientate relying more on our imagination in the odd digital virtual world, where the orientation points appear and disappear continuously waiting for discovery. Computer graphics, that is digital art integrates diversity of visual opportunities as a random game that opens numerous sub-contexts, fields of options, but it ends up immediately when the players stops being surprised on the stories. Quoting Hornung s ars poetica: I am looking for myself in the intensity of astonishment, in the action of shock. It may seem the evoking delight can be immensurably augmented, digital artist is aware correctly it is only the question of attitude and approach. Those who are able to free themselves, their soul from the everyday burdens, and to abandon themselves to the game offered by virtual world, they keep this freedom enjoyable. If, surrounded by our troubles we always compare this pictorial world to the reality, if we haul it up for our existence in the concrete we never understand it as and art as we step out of its playground, we observe and criticize it from outside. The whirl of pictorial events, transformations, the unforeseeable effects of eventual reasons cause such a delight to the eye that conscious forgets about the determination of its own existence, its environment the title of the Sarkozy-Hornung couple s exhibition, Out of Mind also refers to this and jumps in the play. This play simply seems to be the extension of our senses meanwhile, it is apt for the perfection of these senses, the improvement of their intelligence. Pierre Cornette de Saint Cyr, the well known art expert from Paris stated about the common works of Sarkozys that they are new epopees of cultural migration. Their digital art is the Odyssey of visual sensitivity, that invites us to the adventure of the discovery of the created virtual universe, which surprises the spectator with much richer visual stimuli than any visual genre before. The aim of digital reality is to receive a more accurate and refined appearance by their destruction and re-composition than it is possible by naked eye or painted-drawn. However, digital art was not born for the perfection of sight. Rather, for maintaining, keeping revival limitless, that is let s confess nothing else but the ancient dream of lengthening life. Virtual reality reacts this way to the cruel truth of real life. Pierre Restany said that the more we advance in virtuality, the more we need reality. This is the holy alliance created by the new medium. In the stimulus abundant virtual word our senses are getting armoured, our ability to react augments and these give a big service in our daily reality. Artistic use of computer is the enhancement of opportunities, their extension to the extremes. After all, what else can be the objective of art but to go around the limits of human life and actions. It is the most refined and sophisticated way of breaking the barriers. Pal Sarkozy was born in 1928 in Budapest. He has lived in France since 1948 where he arrive as an empty pocketed emigrant. I spent my first December night in Paris at Arc de Triomphe clinging to the air-gate of the metro to warm up. told to the Times (John Follain s report in 2008). After his marriage at the age of 21 (he married Andrée Mallah the mother of the later French President), he looked after a job connected to art, thus he became employee of a film studio, and later advertisement designer of Singer sawing machines. At 27 he opened his own advertisement studio in Paris which became a flourishing venture. He worked with the most famous brands and fashion companies of the world, Dior and l Oreal. Now, he lives in Neuilly on a small island with his fourth wife. His art is often tried to be closed into stylistic terms like erotico-mystico-animist what makes him laugh. The artist, who is 82 this year said recently: I have worked enough, I don t need a new carrier. Nevertheless, his common pictures with Werner Hornung prove a comprehensive revival. Hornung is much younger, he was born in 1948 in South Germany in Konstanz. He was to be a journalist and he learnt graphics at a Swiss advertisement company. He moved to Paris only in the 1970s, where he also established an advertisement studio. He has always attempted to avoid giving up his own artistic world due to the traditional expectations of advertisement industry. He found his way in the nineties when he chose computer as his artistic medium. Since that, his digital works have won series of prizes.. His art started with traditional avant-garde techniques. I have grown up with the pop culture of the s preparing collages. Yes, we are speaking about glue and scissors [ ] setting dreams on the paper. He started computer graphics in with scanning his collages and transforming them by Photoshop. He was charmed by the new technology so much that he spent all his time with computer added picture creation. The common work with Sarkozy, the feedback to drawing tradition has lifted him to new horizons. It isn t incidental that both artist have arrived to digital art from the publicity industry. Computerised image manipulation was first used in the cultural sphere by film and advertisement industry. Photography, film (movie and tv) and video has become accepted arts while the younger computer technique is still mainly day by day more frequent tool in the common sense. This work tool status is due to the fact that its artistic value is hardly accepted. Even though, the effect of digital technology has transformed traditional art for today. While its use in art may seem far away for the wide audience newly established collections, cultural foundations have specialised to systematize, collect what gradually changes collection habits of the museums. Its influence on mass media couldn t avoid arts. 6 7

5 Contemporary art evidently attempts to interpret mass production and mass media and to use it in its way of expression even ironically. Sarkozy and Hornung also use this frisky-ironic critical voice while they are fully aware of the irresistible society and conscience forming power of mass industry. Beyond curiosity and surprising power of superficial image effects or experimental-mathematic quasiscientific applications digital artists can be proud of creating a visual universe comparable to the traditional values of pictorial objectivity. Moreover, they have already arrived from two dimension image to 3D perfect virtual reality. Electro- and computer designers of today are characterised beyond diverse object and conscious tool use the research of the essence of the image and virtuality, the classic problem of beauty, the nature of light, the possibility of visual projection of algorithmic interrelation systems, the transformation of the forms of traditional painting to personal message or new aesthetic signs, the refined play with material and immaterial, the poetic and anthropomorphic approach and the new forms of social communication. (Júlia N. Mészáros) Forms like net art, digitál installation art or virtual reality have become accepted artistic exercises they have improved from new technology to a specific medium of art. Pictures presented at the Budapest exhibition of the creative couple technically integrate individual work and multiplied digital art piece. This isn t a contradiction. Pal Sarkozy s fantasy drawings serve as nucleus to the common digital pictures, which are accomplished by Hornung who has always been fond of experimenting with technical novelties with photo and computer manipulations. Hundreds of photos and drafts lay in the layers of the computer s image mixer programme, which can add up to ready art work writes Hornung. However, this doesn t mean the end of the creative process. they discuss, debate, accomplish the individual phases. The migration of the open work continues in the cyber space, there and back between the two artists (and computers) while common satisfaction declares the digital picture ready, which can still be seen in the screen as a digital sign. In this sense the original work is the one that is saved in the computer (hard-ware). The drafts, plans on paper at the same time also possess the aura of originality, Sarkozy signs them regularly. Then the art prints prepared which are also digitally produced today and thus they are considered essentially original. But why? Which is the original picture, i.e. who owns reality? Raising these questions may be the most revolutionary act of the digital medium. The answer of the new medium is: the place of the original picture cannot practically be decided; or rather it is a question of consent. Basic attribute of the art works prepared by the use of digital technologies is their multipliability. However, its essence isn t in multipliability this is only an addition and an option, what is gorgeous and valuable, as superb quality large size prints can be produced even in series, on any material or surface. But the essence of digital art is more than these technical opportunities. When we think it over, one can hardly find bigger obstacle of artistic creativity than the limited number of publication connected traditionally to art practices. This reduces the space for appearance of the artistic idea, binding it to one place (or some places) and act of sensation. The new medium of computer art is an important step to solve this situation. Due to the new technology all who click on the computer system can enjoy the freedom of creativity in the same quality on unlimited places at the same time. Its importance grows even more by internet distribution. It follows from this that the emphasis moved from gaining the original, as at traditional pictures to the provision of (common) availability. The activation of virtual reality this seemingly mere technical problem has become the precondition of the effect and operation of virtual culture. This is nothing else but the connection between creative-governing hand (and mind) and the computing system. Reality has become dependent from the virtual world of digital signs. Later is, nevertheless, interesting for the users when it helps orientation, i.e. when it finally fits to human reality. The power of digital image creation is given by this ability to synthesize and not by technique in itself. The inducement of the created synthetic reality isn t the technique but creative fantasy. The self-liberating power of artistic creativity has no limits. Artists aren t satisfied by the opportunity to enter into the system. They also attempt to re-shift virtual system to physical reality. They use e.g. the continuously improving technique of printing to this aim. High level digital printing is called giclée, to separate from the earlier ink printing method full of paper damaging acidic materials. Giclée is prepared with UV radiation-fast paint that guarantees long life for the picture, its colours don t fade even under heavy light, and it doesn t burn bearer surface. Giclée is fully accepted in international art trade and in the sphere of museums due to its special internal splendour and delicate get up. Many artists are ready to eliminate original picture i.e. the digitally stored file after one or maximum ten prints for the sake of a high quality print. Sarkozy- Hornung couple also prepares a very limited quantity (1-6) of canvas prints (they add official certificate to them). Meaning that after the elimination of the file these 6 canvas prints represents the original work. The prices of their picture may rise up to GBP when they prepare one single print. Nevertheless, the artistic value of the digital picture doesn t depend on the production in spite of the technical developments opening he space for really unforeseeable possibilities but on the influence of conception and visual value on the receiver groups. Quoting Hornungot: it isn t the tool that creates something but its sensation on the viewer that starts up fantasy. Sarkozy s and Hornung s art works defined as digital fine art transfer the traditions of Dada, surrealism and French symbolism (Moreau and Redon) into the most up-to-date techniques in a defetisizing spirit of pop art. Irony and fantasy mix up with antic myths and symbols of modern mass culture. Artists integrate in their art levity and weightlessness of ads, tv shows, even street art together the series of elements bound to the mannered and medialised conscious metropolis dwellers. Some print-fantasies seem to flash up different scenes from the same fabulous realm. They allow us an insight into actions of bizarre players. Mythological mixture-creatures appear on enigmatic, never-was scenes with even more astonishing attributes. There is no explanation on their existence, activity, but there are numerous small pictorial details that attract, slow down and amuse contemplation. Decorative colour harmonies and contrasts, illuminations aggregating into patterns, translucent inscriptions, montages of photos swimming in like visions (as on the sidewall of singing Carla Bruni-Sarkozy s piano appears the figure of the trouble burdened president-husband in Élysée Palace). Each of the moments brings to the surface the importance of another detail. The number of variants is endless. Their whirling swallows the sight. Their specific syntheses holds and astonishes. We can hardly find the way out and recover from detail delights. We really feel like zebra trespassing a crossing in spite of the red light in the metropolitan swirl of the picture titled Immigrant we would be eager to shed our real stripes to mingle in this excellent virtuality. A wooden fairy with a lantern umbrella, charming girl with the pirates surgical appliance, earphoned aboriginal from the jungle. Double-meaning titles, meaning coupling like Civiolation (implying on the colonising expansion of the civilised world as well as on the inherent curiosity of man for deviation and innovation). The Vice/Vertu and Vertu/Vice diptychon, that lists series of transformations not only conceptually but virtually sin and virtue, sky and earth, spirituality and material welfare, fleshliness-sluttishness facing virtuous chastity, and all these around a creature(young girls), an axe, a form. Among dreams, idols becoming reality in the power of presentment, the medieval fantastic creatures of Bosch revive in new roles. This universality is a configuration, an ontological structure that includes every possibility and to which every possibility feeds back. Miracle can rather be traced in the natural behaviour of the new unnatural heroes. Body and prosthesis, mass and solving light, drawing and photo, the common lebensraum of pixel size changes multiply sense instead of its extinction. The Virtual world as a whole operates on this principle: dampen frights and desires, erotic contents mix with common pictorial toposes, with projection traditions and advertisement elements. This kaleidoscope recombines from the endless number of variants of the elements of reality into a surrealistic vision. In this world it is normal, that grass is greener, sky is more blue, snow is more shiny, because it is backed by the machinery of electronics, the well known effect enlargement mechanism of the ads, the vividness of the worlds of fashion photos, scientific nature pictures and fantasy serials. The intensive optic experience originates from the stemless move: the differently manipulated image elements bring dynamism and rhythm into the composition. The bewildering sharp contrasts change with blur spots, pictorial-graphic and photo details with computer effects at a surprising abruptness. This shocking company serves here for creating a very strange, autonomous atmosphere. The notion of particularity, the conscious of inapprehensibility, the view ends up in a picture, a complete meaning in spite of the emphasized montage character on the works of Sarkozy and Hornung. Fragments create ever new details, elements detached from reality create a continuous dream world. This all can even be considered as a metaphor as a reference to the giant information and image flood penetrating our everyday lives. Thus, the pictures are not candid photos of a surrealistic-symbolic realm providing exciting view, but they as authentic age documents report about the liberating power of modern communication technology, the desire to trespass the limits, the rebuilding of the subject, the aesthetics of dissolution and substitution, and of course about the connection between technique and nature, which is one of the most obvious increment of today s culture. Pal Sarkozy s and Werner Hornung s digital art creates also for the Hungarian public an annoyingly familiar world with rewriting the humorous critics of the media experiences of our everyday. 8 9

6 Tant de vie 10 11

7 Bella mistery cm Brainstorm 12 13

8 The last Dance Turn of events 14 15

9 Go & see Well connected 16 17

10 Democrazy 1 Democrazy

11 Endangered species cm Fashion victim 20 21

12 Civiolation cm Civiolation

13 Portrait NS - Nicolas Sarkozy Portrait CBS- Carla Bruni Sarkozy 24 25

14 Cycle of life 1 Cycle of life

15 Cycle of life 3 Established 28 29

16 Survival kit cm Take your seat 30 31

17 No news from god What are you made of 32 33

18 Sky Diving cm Go anywhere from here 34 35

19 Vertu Vertu/Vice 36 37

20 Vertu? Vice/Vertu 38 39

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Erdély Miklós. INDIGO csoport. portrék. és az

Erdély Miklós. INDIGO csoport. portrék. és az Erdély Miklós és az INDIGO csoport portrék BERÉNYI ZSUZSA: PORTRÉK ERDÉLY MIKLÓS ÉS AZ INDIGO CSOPORT KOLTA GALÉRIA BUDAPEST 2011 FEBRUÁR Az INDIGO csoport. Még mindig van. Csak nagyon ritkán. Már nem

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK?

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? SZEKCIÓÜLÉS I. ROBOTIKA ÉS ROBOTKUTATÁS KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? Az utóbbi években a hard-robotok nagyon sokat tanultak tudnak hegedülni, trombitálni,

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37. www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu JELÖLTEK I NOMINEES Batykó Róbert Esterházy Marcell

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years content: drawings projects of the first three years latest university projects before university 2. at university 3. space compositioins 4. basics of arcitecture 5. residential design 6. public buliding

Részletesebben

ABSTRACT OF PHD THESIS

ABSTRACT OF PHD THESIS ABSTRACT OF PHD THESIS László Fábián: The legendary of Anna Édes: pre- and afterlife of Dezső Kosztolányi s novel Supervisor: Dr. Attila Thimár PhD, Csc, associate professor Pázmány Péter Catholic University,

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

GAMIFICATION 2.0 - DISABILITY+ENTERTAINMENT. Jövőnk projektjei 23. Körkapcsolás konferencia

GAMIFICATION 2.0 - DISABILITY+ENTERTAINMENT. Jövőnk projektjei 23. Körkapcsolás konferencia GAMIFICATION 2.0 - DISABILITY+ENTERTAINMENT Jövőnk projektjei 23. Körkapcsolás konferencia Ability Park Az Ability Park egy önálló módszertanon alapuló a fogyatékos személyek élethelyzetét játékos formában

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08.

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. κρίσις critically ill I.E. 2370 MÓZESI. 6-9. Mert a rómaiak ekkor úgy cselekedtek, ahogy

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

A VALÓSÁG MÁSIK ARCA. Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5.

A VALÓSÁG MÁSIK ARCA. Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5. A VALÓSÁG MÁSIK ARCA Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5. THE OTHER FACE OF REALITY Geza Németh s exhibition in the Gallery Artézi 11 October 5 November, 2014 Németh

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben