PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) bekezdés értelmében tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy bevezetésre került az Electra Internet Banking (EIB). A módosítások a piros színnel és dőlt betűvel jelölt Elektronikus szolgáltatást érintik.

2 Tartalomjegyzék HIRDETMÉNY Bevezető... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1. Számlabetétek Fizetési számla (Lakossági bankszámla) látra szóló Lekötött betét Takarék számlabetét Start számlabetét... 7 I.2. Takarékszelvény... 7 I.3. jegy... 8 I.4. Matrac betétjegy I.5. Takarékbetétkönyv... 9 I.6. Takaréklevél... 9 I.7. Gyámhatósági betét I.8. Hitelfedezeti célbetét I.9. Fizetés számla (Lakossági bankszámla) jutalék-, díj- és költségkondíciói I.10. Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítása esetén I.11. Csemete számla I.12. Fizetés számla II. (Lakossági bankszámla) jutalék-, díj- és költségkondíciói II. Vállalkozói betétek II.1. Pénzforgalmi számla látra szóló II.2.Bankszámla lekötött betét II.3. Jutalék-, díj- és költségkondíciók II.3.1. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák II.3.2. Alapítványi pénzforgalmi bankszámlák II.3.3. Társasházi pénzforgalmi bankszámlák II.3.4. Ügyvédi letéti számlák II.3.5. Kedvezményes TAKAREK GAZDA számlacsomag III. Bankkártya kondíciók III.1. Bankkártya kondíciók III.2. Bankkártya kondíciók III.3. Lakossági számlacsomagra vonatkozó bankkártya konstrukciók III.4. MasterCard Gold bankkártya kondíciói III.5. PayPass betéti bankkártya kondíciói III.6. PayPass karóra kondíciói III.7. PayPass TaPassz kondíciói III.8. Kölyökkártya IV. Fizetési számlához kapcsolódó devizában végzett műveletek kondíciói V. Elektronikus szolgáltatások VI. POS terminál VII. Már nem értékesített betéti konstrukciók VII.1. Lakossági betétek VII.1.1. Takarék számlabetét sávos kamatozással VII.1.2. Takarék számlabetét integrációs VII.1.3. Lakáscélú betétek VII.1.4. Lakossági számlacsomagok VII.2. Vállalkozói betétek VII.2.1. Takarék számlabetét sávos kamatozással VIII. Megjegyzések

3 Bevezető HIRDETMÉNY Betét: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. tv. 6.. (1) bekezdésében meghatározott betét. Azonosítás: A Takarékszövetkezet az ügyfél átvilágítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályainak megfelelően az abban meghatározott esetekben és módon - elvégzi. : A betétszerződésben, takarékbetét-szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat. A Takarékszövetkezet által fizetendő kamat mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult a betéti kamatokat egyoldalúan módosítani, ha azt a jogát a szerződésben kikötötte. Az Ügyfélnek (továbbiakban Betétes) járó kamat összegéből díjat, adót, költséget csak a jogszabályban előírt esetben von le. Eltérő megállapodás hiányában a Takarékszövetkezet a kamatot utólag, a lekötési idő lejáratakor vagy a szerződésben meghatározott időben írja jóvá, illetve fizeti meg. A lekötött betét futamidejének lejárata előtti felvételét az egyes típusú betétek Általános Szerződési feltételei/ Üzletszabályzat tartalmazza. A Betét mentes minden nemű adó alól. át, hozadékát a személyi jövedelemadó törvény szerinti forrásadó vagy kamatadó terheli. Az adókötelese kamat utáni adót a Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be. Fizetési számla betét: A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a fizetési műveletek lebonyolítására, egy vagy több ügyfele nevére nyit, ide értve a lakossági fizetési számlát és a gazdasági tevékenységből eredő pénzforgalom lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi számlát is. A Takarékszövetkezet a Betétes bankszámláján a rendelkezésre álló fedezet erejéig betétlekötési megbízást fogad el. A Lekötési Megbízás alapján a Takarékszövetkezet a Lekötési Megbízásban meghatározott bankszámláról a meghatározott összeget lekötött betétszámlára átvezeti, és a betét után a lekötés időtartamára a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet. Takarékbetétek elhelyezése: A takarékbetétekről a évi 2. tvr. és az ezt módosító jogszabályok rendelkeznek. Takarékbetétet csak természetes személy helyezhet el. Betét-elhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget helyez el a Takarékszövetkezetnél, mely után a Takarékszövetkezet kamatot fizet. A betételhelyezés igazolásául szolgálhat betétkönyv, vagy egyéb okmány (betéti okirat). A betét ellenében kiadott okmány csak névre szóló lehet. A takarékbetétkönyv és a betéti okiratos formában elhelyezett betétek esetén a betétkönyv, vagy okirat elvesztését illetve megsemmisülését haladéktalanul be kell jelenteni a kiállító kirendeltségnek. A betétre vonatkozó valamennyi feltételt az okiratnak kell tartalmaznia. A Takarékszövetkezet betéti típusonként határozza meg a Betétestől betétként elfogadott legkisebb összeg mértékét. : Az egységesített betéti kamatláb mutató () a jogszabályban meghatározott képlet alapján kerül kiszámításra. A Takarékszövetkezet az általa elfogadott betétekre kiszámított egységes betéti kamatláb mutatót () a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé. Az a különböző ajánlatok összehasonlítására, a Betétes megfelelő tájékoztatására szolgál. Betétbiztosítás: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyféltájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. 3

4 Titoktartás: Minden betét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevéről, a betét összegéről stb.) a betét tulajdonosának vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad. Végrehajtás: A betétben elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. Kivétel ez alól az ügyleti biztosíték céljára szolgáló betét. A bírósági végrehajtás további feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, valamint a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. számú rendelet szabályozza. 4

5 (Egységes betéti kamatláb mutató) számítása: HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a fogyasztók és vállalkozók részére forgalmazott betétkonstrukciók esetén egységes betéti kamatláb mutatót () számol, a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Egy ügyfélre kialakított egyedi betéti módozat esetén a Takarékszövetkezet az -et kiszámolja és annak értékét az egyedi szerződésben szerepelteti. Amennyiben a betéti kamatláb a szerződés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az kiszámításakor nem határozható meg, az számításakor az utolsó ismert kamatlábat kell alkalmazni a betéti szerződés lejáratáig. Határozatlan időre kötött, automatikusan megújuló vagy le nem kötött betét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni. A mutató számítása során a szerződésben rögzített időt kell figyelembe venni. Az számításánál csak a ténylegesen kifizetett/jóváírt kamat vehető figyelembe (kivéve a kamatadó fizetési kötelezettségeket). A Takarékszövetkezet az egységes betéti kamat mutatót rövidítés feltüntetéssel, százalékos formában, két tizedes jegy pontossággal a Hirdetményben teszi közzé. A Takarékszövetkezet a betéti szerződés megkötésére vonatkozó kereskedelmi kommunikációban felhívja a figyelmet arra, hogy a betéti szerződés általános feltételeinek részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza. A betéti kamatlábnak vagy bármilyen költségnek, valamint az mértékének, jól érthetően el kell hangoznia. Ha a betéthez állami támogatás kapcsolódik az mértékét a támogatással és a támogatás nélküli értékben is meg kell határozni. Az számításnál a konstrukcióhoz valamely kedvezmény is kapcsolódik, a részletes feltételek pontos elérhetőségét is közölni kell, az értékét kedvezménnyel és kedvezmény nélkül is meg kell határozni. Az számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: n (k+bv)i Elhelyezett betét = Σ i=1 1 + r x (t i / 365) ahol n: a kamatfizetések száma r: az értéke ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap, valamint le nem kötött, ill. határozatlan időre lekötött betét esetén: n (k+bv)i Elhelyezett betét = Σ i=1 (t i/ 365) (1 + r) ahol n: a kamatfizetések száma r: az értéke ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik: Elhelyezett betét = n B i m K j Σ =Σ i=1 (1 + r) (t i/ 365) j=1 (t i/ 365) (1 + r) ahol n: a betétbefizetések száma B i : az i-edik betétbefizetés összege ti: az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma r: az értéke m: a kifizetések száma t j : az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralevő napok száma K j : a j-edik kifizetés összege 5

6 I. Lakossági betétek 1. Számlabetétek 1.1. Fizetési számla (Lakossági bankszámla) (látra szóló) október 01-től visszavonásig érvényes ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Az a sáv legmagasabb összegére vonatkozik A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. Kényszerhitel kamata: Lekötött betét A lekötési időn belül a kamat mértéke: fix április 08-tól június 7-ig érvényes. Lekötési Idő ,- Ft ,- Ft ,- Ft Lekötött összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól 1 hónap 0,35 0,35 0,35 0,35 0,55 0,56 0,55 0,56 2 hónap 0,55 0,56 0,55 0,56 0,85 0,86 0,85 0,86 3 hónap 1,00 1,01 1,10 1,12 1,25 1,27 1,25 1,27 6 hónap 1,00 1,01 1,10 1,12 1,25 1,27 1,25 1,27 12 hónap 1,00 1,01 1,10 1,12 1,25 1,27 1,25 1,27 6

7 A lekötési időn belül a kamat mértéke: fix június 08-tól visszavonásig érvényes. Lekötési Idő ,- Ft ,- Ft ,- Ft Lekötött összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól 1 hónap 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 2 hónap 0,25 0,25 0,25 0,25 0,55 0,56 0,55 0,56 3 hónap 0,7 0,71 0,8 0,81 1,00 1,01 1,00 1,01 6 hónap 0,7 0,71 0,8 0,81 1,00 1,01 1,00 1,01 12 hónap 0,7 0,71 0,8 0,81 1,00 1,01 1,00 1,01 15 millió Ft, vagy e feletti összeghatár esetén a kamat mértéke, üzletpolitikai szempontokat elsősorban a lekötni kívánt összeg volumene, a lekötés időtartama, a fennálló üzleti kapcsolat időtartama, összetétele, az ügyfélkapcsolat minősége figyelembe véve a kamat eltérhet. Lekötési időn belüli felvét esetén a kamat mértéke 0 A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. 7

8 1.3. Takarék számlabetét Lekötési idő 3 hónapra lekötött 6 hónapra lekötött 12 hónapra lekötött október 09-től június 07-ig érvényes (évi) június 08-tól augusztus 05-ig érvényes (évi) augusztus 6-tól viszavonásig érvényes (évi) 1,40 1,40 1,25 1,25 0,95 0,95 1,40 1,40 1,25 1,25 0,95 0,95 1,40 1,40 1,25 1,25 0,95 0,95 A Takarékszövetkezet jogosult a Takarék számlabetét kondícióit (kamatok, díjak, költségek mértékét) egyoldalúan módosítani a lekötési időn belül is. A lekötési időn belüli felvét esetén a kamat mértéke: 0 Számlán tartandó minimum összeg: 5.000,- Ft Jutalékok: Átutalások Tak.szöv.ön belül 1 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások Tak.szöv.en kívülre 2 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások forgalmi jutaléka az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett másik számlájára díjmentes! Betét kivét és megszüntetés Költségek: Az ügyfél által évente egyszer kért kivonat díjmentes. Fizetési számlához kapcsolás esetén és azzal megegyező módon kért kivonat díjmentes. Ha az ügyfél a fentiektől eltérő módon kéri a kivonatot, akkor a kivonatköltség 100,-Ft/kivonat. A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke Start számlabetét Számlavezetési költség január 1-től, visszavonásig érvényes. Mindenkori jegybanki alapkamat 0,-Ft I.2. Takarékszelvény betét A lekötési időn belül a kamat mértéke fix április 08-tól június 7-ig érvényes június 8-tól visszavonásig érvényes Időszak (Évi) (Évi) 1 hónapra 0,70 0,71 0,3 0,3 2 hónapra 0,80 0,76 0,4 0,35 3 hónapra 2,20 1,25 1,8 0,85 A Takarékszelvény betét fix kamatozású. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatot a lekötési idő alatt nem változtatja meg. 8

9 A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. A minimálisan elhelyezhető betétösszeg ,- Ft. I.3. jegy IX április 23-tól június 21-ig érvényes június 22-től visszavonásig érvényes Időszak Évi kamat Évi kamat 1. hónapra 0,20 0,20 0,10 0,10 2. hónapra 0,20 0,20 0,10 0,10 3. hónapra 0,20 0,20 0,10 0,10 4. hónapra 0,40 0,41 0,12 0,12 5. hónapra 0,40 0,41 0,12 0,12 6. hónapra 0,40 0,41 0,12 0,12 7. hónapra 0,45 0,46 0,15 0,15 8. hónapra 0,45 0,46 0,15 0,15 9. hónapra 0,45 0,46 0,15 0, hónapra 1,55 1,57 1,20 1, hónapra 1,55 1,57 1,20 1, hónapra 1,55 1,42 1,20 1,16 prémium: Negyedéves három egybefüggő kamatszelvény beváltása esetén a havi kamatokon felül évi 1 többletkamat jár. A Takarékszövetkezet jogosult a jegyben elhelyezett betét után járó kamat mértékét egyoldalúan bármikor, a lekötési időn belül is módosítani. A minimálisan elhelyezhető betétösszeg ,- Ft. A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. I.4. Matrac betétjegy április 08-tól június 7-ig érvényes június 08-tól visszavonásig érvényes Időszak Évi kamat Évi kamat 3 hónap futamidejű 1,10 1,12 0,75 0,77 6 hónap futamidejű 1,10 1,12 0,75 0,76 15 hónap futamidejű 1,10 1,12 0,75 0,76 Minimálisan elhelyezhető betéttömeg: ,-Ft. Ezen értékhatár felett bármely 100-zal maradék nélkül osztható összegben váltható. 9

10 A Matrac betétjegy fix kamatozású. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatot a lekötési idő alatt nem változtatja meg. A matrac lejárata: 3 hónap után a tőke bármikor felvehető, de kamat csak minden betöltött hónap után jár, és ekkor kerül tőkésítésre is. 6. hónap után a tőke bármikor felvehető, de kamat csak a 3. hónap után jár, és ekkor kerül tőkésítésre is. 15. hónap után a tőke bármikor felvehető, de kamat csak az 5. hónap után jár, és ekkor kerül tőkésítésre is. A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. I.5. Takarékbetétkönyv április 23-tól június 21-ig érvényes június 22-től visszavonásig érvényes Lekötés nélkül 0,10 0,10 0,10 0, évre lekötött 1,00 1,01 0,70 0,71 3 évre lekötött 1,00 1,01 0,70 0,71 lekötési időn belüli felvét 0,10 0,10 0,10 0,10 A megnyitáskor elhelyezhető legkisebb összeg 1.000,-Ft A Takarékszövetkezet jogosult a Takarékbetétkönyv után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására a lekötési időn belül is. A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. I.6. Takaréklevél betét április 23-tól június 21-ig érvényes június 22-től visszavonásig érvényes 1 éven túl 1,00 1,01 0,70 0,71 2 éven túl 1,00 1,01 0,70 0,71 3 éven túl 1,00 1,01 0,70 0,71 1 éven belüli felvét esetén 0,10 0,10 0,10 0,10 A Takarékszövetkezet jogosult a Takaréklevél betét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására a lekötési időn belül is. A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. 10

11 I.7. Gyámhatósági betétek április 23-tól június 21-ig érvényes június 22-től visszavonásig érvényes Gyámhatósági takarékbetétkönyv 1,65 1,67 1,35 1,37 A Gyámhatósági betét lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan) helyezhető el. A Takarékszövetkezet jogosult a Gyámhatósági betét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására. Gyámhatósági számla október 09-től június 07-ig érvényes június 08-tól augusztus 5-ig érvényes augusztus 6-tól visszavonásig érvényes 1,80 1,80 1,65 1,65 1,35 1,35 I.8. Hitelfedezeti célbetét május 15-től visszavonásig érvényes. a kapcsolódó Betét-fedezetű hitel kamata mínusz 2 4 A szeptember 1-én és ezt követően elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16-os mértékű kamatadó terheli augusztus 1-től a kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 6. 11

12 SZOLGÁLTATÁSOK HIRDETMÉNY I.9. Fizetési számla (Lakossági bankszámla) jutalék-, díj- és költségkondíciói október 01-től visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás 356,- Ft/ hó* Havi zárlat Minimum számlanyitási összeg 0 Ft Jóváírások Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása Aktuális postai díj Postai díjterhelést követően Egyéb jóváírás Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Takarékszövetkezeten belül Átutalási megbízás ** Takarékszövetkezeten belül: Papír alapon 0,051 min: 153.-Ft max: Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Havi zárlat 117,- Ft/tétel Havi zárlat Eseti átutalási megbízás** Takarékszövetkezeten kívülre Papír alapon 0,224 min: 305,- Ft max: 4.068,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Havi zárlat 168,- Ft/tétel Havi zárlat Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül Állandó (rendszeres) átutalási megbízás Takarékszövetkezeten kívülre 0,305 min: 610,- Ft max: 4.068,- Ft + 0,30 max: 6.000,- Ft 147,- Ft/tétel Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedés) 78,- Ft/tétel Havi zárlat VIBER tétel indítása 0,051 min: ,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Felmerüléskor InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás visszavonása (RECALL) 3.051,- Ft/tétel Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Készpénz kifizetés 1 0,336 min: 356,- Ft max: 6.102,- Ft/tétel + 0,60 Havi zárlat Előre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,110 min: 5.543,- Ft/tétel Felmerüléskor Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,110 min: 221,- Ft Felmerüléskor Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén, személyes átvétel esetén, elektronikus formában Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 553,- Ft/kivonat Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél régebbi 1.109,- Ft/kivonat Felmerüléskor Egyéb igazolások 553,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség díjmentes Telefax 166,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 166,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Elhalálozás esetére szóló rendelkezés/módosítás 1.329,- Ft/tétel Felmerüléskor Levelezési költség (nem szerződésszerű magatartás) Ft Felmerüléskor * től hatályos ** Átutalási megbízás alatt értendő: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a csoportos átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidős beszedés, az okmányos beszedés (kivéve az állandó átutalás és a csoportos beszedés). 12

13 I.10. Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítása esetén I. Bankszámla augusztus 01-től visszavonásig érvényes. Számlanyitás díja Költségek Havi zárlati költség Havi számlakivonat Állandó meghatalmazott bejelentése Postaköltség-átalány 80 Ft/hó I./A. Bankkártya költségei, díjai Bankkártya típusa: Éves díja ATM kp. felvét (saját vagy integrációs) 1 ATM kp. felvét (idegen, belföldi) 1 ATM kp. felvét (külföldön) ATM/POS egyenleglekérdezés (saját vagy integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (saját vagy integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen, belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét (külföldi) Kp. felvét Postán Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Kártyaletiltás Kártya újragyártás PIN újragyártás Napi ATM limit Napi POS limit Maestro Diákhitel, Visa Online Diákhitel 397 Ft Ft havonta kétszer díjmentes/ egyébként 50 Ft* havonta egyszer díjmentes/ egyébként 310 Ft** 468 Ft Ft 468 Ft Ft 500 Ft 500 Ft Ft*** Ft*** * Adott hónapban a Takarékbankhoz beérkezett első tranzakcióra vonatkozik. ** Adott hónapban a Takarékbankhoz beérkezett első két tranzakcióra vonatkozik *** Az ügyfél v. Takarékszövetkezet kérésére egyénenként módosítható. 13

14 I.11. Csemete számla A számla tartalma: április 10-től visszavonásig érvényes. ilvántartott fizetési számla éves korig - 7 éves kortól A számlába foglalt kedvezmény: A havi elsőnek elszámolt, saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel 0,- Ft. A kedvezmény akciós jelleggel került meghirdetésre. Az akció től visszavonásig érvényes. A nem akciós ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díja 60,- Ft + 1,0. Számlanyitási díj 0,- Ft Számlavezetés havi díja 55, - Ft Családi számlakedvezmény esetén a számlavezetés havi díja 0, - Ft Látra szóló kamat 1,5 Havi zárlati költség 0,- Ft Minimum felszámításra kerülő tárgyhavi forgalmi jutalék 0,- Ft Minimum számlaegyenleg 500,- Ft Jelen Hirdetményben fel nem tüntetett díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Passzív üzletági lakossági hirdetmény tartalmazza. Lakossági forint számlavezetési akció CSALÁDI SZÁMLAKEDVEZMÉNY április 10-től visszavonásig érvényes. A kedvezménnyel érintett Csemete számla havi díja: 0,- Ft, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: hozzátartozója/hozzátartozója* az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik Takarékunknál forintban nyilvántartott lakossági számlával (a továbbiakban: kedvezményre jogosító számla), és kedvezményre jogosító számlára vonatkozóan teljes körűen teljesülnek az alábbi feltételek: - A számlára havonta legalább ,- forint összegben rendszeres jóváírás érkezik, és a számlára kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás, - Akik a Takarékszövetkezet által meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak a hozzátartozói minőségükről, és a kedvezményre jogosító számla tulajdonosának erről szóló nyilatkozata is rendelkezésre áll, és - Akik új Csemete számlát igényelnek (a továbbiakban: kedvezménnyel érintett számla) és az újonnan megnyitott számlára havonta rendszeres, legalább egy jóváírás érkezik bármilyen összegben. Jelen Hirdetményben meghirdetett kedvezmény visszavonásig érvényes. A Takarékszövetkezet jogosult a feltételek fennállását mind a kedvezményre jogosító számlán, mind a kedvezménnyel érintett számlán havonta felülvizsgálni, továbbá a jogosultság feltételeit igazoló, Takarékszövetkezet által arra alkalmasnak ítélt dokumentumokat (pl. anyakönyvi kivonat, bírósági határozat) a kedvezményre jogosító és a kedvezménnyel érintett számla tulajdonosától bármikor bekérni. A feltételek fennállásának vagy igazolásának hiányában a kedvezmény az érintett számla vonatkozásában megszűnik, és a kedvezmény a megszűnés hónapjának számlavezetési díjában már nem érvényesíthető. Jelen Hirdetményben fel nem tüntetett díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Passzív üzletág Lakossági Hirdetmény tartalmazza. *2014. március 15-ig Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa március 15-től Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (8:1. 1.) szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér; Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (8:1. 2.) szerint: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 14

15 I.12. Fizetési számla II. (Lakossági bankszámla) jutalék-, díj- és költségkondíciói Lakossági fizetési számla II. a Takarék Kiváltó Hitellel rendelkező ügyfele számára nyitható Takarékszövetkezet: a továbbiakban TKSZ SZOLGÁLTATÁSOK Díjtételek április 1-től visszavonásig érvényes. Számlanyitás díjmentes Számlavezetés/fenntartás 355,- Ft/hó, akciósan 255,- Ft/hó ig* 3 Havi zárlati költség 0,- Ft/hó Minimum havi forgalmi jutalék 0 Ft Minimum számlaegyenleg 500,- Ft Könyvelési tétel díja 0,- Ft/tétel Pénztári szolgáltatások Forint pénztári befizetés forint számlára díjmentes Forint pénztári kifizetés forintszámláról 0,340 min.: 360,- Ft, max: ,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Előre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,110 min.: 6.000,- Ft Forgalmi jutalékok, díjak Saját forint számlák közötti átvezetés TKSZ-en belül díjmentes Tksz-en belüli forint átutalás papír alapú 0,150 min: 160,- Ft, max: 1.500,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Tksz-en belüli forint átutalás elektronikus 0,100 min: 120,- Ft, max: 2.500,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Tksz-en kívüli forint átutalás papír alapú 0,225 min: 350,- Ft, max: 5.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Tksz-en kívüli forint átutalás elektronikus 0,200 min: 170,- Ft, max: 3.000,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül Tksz-en belül 0,320 min: 650,- Ft, max: 4.500,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül Tksz-en kívül 0,320 min: 650,- Ft, max: 4.500,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Rendszeres/tartós forint átutalás saját számlák között díjmentes Rendszeres/tartós forint átutalás Tksz-en belül 0,200 min: 150,- Ft, max: 3.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Rendszeres/tartós forint átutalás Tksz-en kívül 0,200 min: 150,- Ft, max: 3.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Hatósági átutalás, átutalási végzés Tksz-en belül 0,225 min: 350,- Ft, max: 5.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Hatósági átutalás, átutalási végzés Tksz-en kívül 0,225 min: 350,- Ft, max: 5.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Forint beszedési megbízás teljesítése Tksz-en belül 0,225 min: 350,- Ft, max: 5.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 Forint beszedési megbízás teljesítése Tksz-en kívül 0,225 min: 350,- Ft, max: 5.000,- Ft, + tranzakciós különdíj * 1 VIBER tétel indítása 0,075 min.: ,- Ft + tranzakciós különdíj * 1 Forint csoportos beszedés Tksz-en belül 80,- Ft/tétel + tranzakciós különdíj * 1 Forint csoportos beszedés Tksz-en kívül 80,- Ft/tétel + tranzakciós különdíj * 1 Postai készpénz átutalási megbízás jóváírása Aktuális postai díj Egyéb jóváírás díjmentes Átvezetés hitelszámlára tranzakciós különdíj * 1 15

16 Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén, személyes átvétel esetén, elektronikus formában (havi 1 db hó végi zárást követően) Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi Számlakivonat-pótlás-1évnél régebbi Egyéb igazolások Banki nyomtatvány költség Telefaxon továbbított dokumentumok díja Egyéb okirat fénymásolásáért felszámított díj Fénymásolás költsége (ügyfél kérésére) Elhalálozás esetére szóló rendelkezés/módosítás Levelezési költség (nem szerződésszerű magatartás) normál (pl.: felszóllító) Levelezési költség (nem szerződésszerű magatartás) tértivevényes és ajánlott (pl.: felmondó) Netbank letiltás-feloldás, jelszó módosítás Készpénz átutalási megbízásokon (postai csekken) befizetés fizetési számlára Bejövő beszedési megbízás (inkasszó) rögzítésének (papír alapú) díja Kimenő beszedési megbízás (inkasszó) rögzítésének (papír alapú) díja InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás visszavonása (RECALL) Teljesítetlenül visszaküldött átutalási megbízás utáni díj Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele Sorba állított tételek teljesítése Visszavont, módosított tétel (tranzakció visszavonás, módosítás) Számlán történő zárolás egyszeri díja Társszámla tulajdonos létesítésének díja (kivétel számlanyitáskor) Tartós megbízás papír alapon módosításának díja Lakossági bankkártya tárolási díj Az új kártya megérkezésének kiértesítésétől számított 30 napon belül át nem vett bankkártyák tárolási díja Számlacsomag váltási díj (alacsonyabb havi díjú számlára vagy számlacsomagra történő váltás esetén) Fedezetigazolások és bankinformáció díja Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése Ügyfél külön kérésére 600,- Ft/kivonat 1.200,- Ft/kivonat 600,- Ft díjmentes 200,- Ft/oldal+Áfa 500,- Ft/oldal+Áfa 25,- Ft/oldal+Áfa 1.500,- Ft/tétel 500,- Ft 1.000,- Ft 350,- Ft 250,- Ft/tétel 550,- Ft 800,- Ft 3.100,- Ft 300,- Ft 300,- Ft/db 100,- Ft/tétel 500,- Ft/tétel 200,- Ft 500,- Ft 200, Ft/alkalom 100,- Ft/hó/bankkártya 200,- Ft/alkalom 1.000,- Ft 5.000,- Ft/tétel 5 évnél régebbi tétel visszakeresése Ügyfél külön kérésére ,- Ft/tétel Címletenként 100 darabot meghaladó érmes forint készpénz befizetés* 2 2 (a teljes befizetés össszege után)* darabot meghaladó pénzváltáskor kiadott érme után* 2 10* 2 Zsákos érme befizetése banki feldolgozással 1 min.: 1.000,- Ft Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, költségtartozás késedelmes 30 megfizetésére Átutalási megbízás díjai kerülnek felszámításra minden olyan átutalás és beszedés esetében, ahol a díjtételek nem kerültek nevesítésre. 16

17 A kapcsolódó szolgáltatás jelen Hirdetményben nem szerepeltetett díjait, valamint az Elektra és NetBank szolgáltatások díjait a Takarékszövetkezet Passzív Üzletági Hirdetményének Elektronikus szolgáltatás fejezete tartalmazza. Az Elektra Internet Banking (EIB) szolgáltatási tevékenységet a Takarékszövetkezet még nem végzi. * 1 Tranzakciós különdíj: Tranzakciós különdíjat kell fizetni minden olyan, a bank tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét szabályozó törvény (jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény) hatálya alá tartozó tranzakció esetében, melyhez kapcsolódóan a Takarékszövetkezetnek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A tranzakciós különdíj mértéke megegyezik a pénzügyi tranzakciós illetéket - függetlenül annak elnevezésétől - szabályozó mindenkori hatályos jogszabály szerinti mértékkel, mely jelenleg: Készpénzfizetés esetén: 0,60, min. 0,-Ft. Számlaterheléssel járó, nem készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén: 0,30, min. 0,-Ft max ,-Ft A Takarékszövetkezet a tranzakciós különdíjat minden esetben a forgalmi jutalékokkal együtt, azok esedékessé válásakor számolja el és terheli az ügyfél számláján évi CXVI. törvény 3..: (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik. (2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti. * 2 A hatályos jogszabályok alapján a TKSZ 100 db érméig köteles a címletváltást befogadni. * 3 Az akciós kedvezményes díj től ig érvényes. 17

18 II. Vállalkozói betétek II.1. Pénzforgalmi számla látra szóló október 01-től visszavonásig érvényes ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 II.2. Bankszámla lekötött betét Lekötött összeg 2014.augusztus 08-tól június 7-ig érvényes. Lekötési idő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - tól 1 hét 1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,20 0,20 0,55 0,56 0,70 0,71 0,80 0,81 1,00 1,01 0,20 0,20 0,55 0,56 0,70 0,71 0,80 0,81 1,00 1,01 0,45 0,46 0,75 0,76 1,00 1,01 1,10 1,12 1,20 1,22 0,45 0,46 0,75 0,76 1,00 1,01 1,10 1,12 1,20 1,22 Lekötött összeg június 08-tól visszavonásig érvényes. Lekötési idő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - tól 1 hét 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1 hónap 2 hónap 3 hónap 0,15 0,15 0,25 0,25 0,40 0,41 0,50 0,51 0,70 0,71 0,15 0,15 0,25 0,25 0,40 0,41 0,50 0,51 0,70 0,71 0,25 0,25 0,45 0,46 0,90 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91 6 hónap 0,25 0,25 0,45 0,46 0,90 0,91 0,90 0,91 0,90 0, Ft alatti lekötés nem teljesíthető Lekötési időn belüli felvét esetén a kamat mértéke 0 Kényszerhitel kamata: 30 18

19 SZOLGÁLTATÁSOK Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj II.3. Jutalék-, díj- és költségkondíciók II.3.1. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák október 01-től visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Számlavezetés/fenntartás 2.543,- Ft/ hó Havi zárlat Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövő GIRO tételek jóváírása Bejövő VIBER tételek jóváírása Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés papír alapú 0,112 min: 203,- Ft/tétel Havi zárlat + 0,30 max: 6.000,- Ft Tksz-en belüli átutalás terhelés elektronikus 0,112 min: 153,- Ft/tétel Havi zárlat + 0,30 max: 6.000,- Ft Kimenő GIRO átutalás papír alapú 0,203 min: 275,- Ft/tétel Havi zárlat + 0,30 max: 6.000,- Ft Kimenő GIRO átutalás elektronikus 0,163 min: 203,- Ft/tétel Havi zárlat + 0,30 max: 6.000,- Ft Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül 0,407 min 610,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft VIBER tétel indítása 0,071 min: ,- Felmerüléskor Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás 3.051,- Ft/tétel visszavonása (RECALL) Ft számla terhére konverzió 0 Ft Havi zárlat Szerződés alapján függőben tartott megbízások 442,- Ft/tétel Havi zárlat kezelése Csoportos beszedés indítása 8,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés jóváírása 0,053 Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en belül 0,112 min: 102,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en kívül + 0,30 max: 6.000,- Ft 0,163 min: 102,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Havi zárlat Postai be- és kifizetések Postai készpénz átutalási megbízás Aktuális postai díj Havi zárlat Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Zsákos befizetés (érme) 2,113 Felmerüléskor Zsákos befizetés (bankjegy) 0,106, min.: 1.057,-Ft Felmerüléskor Készpénz kifizetés 0,224 min: 356,- Ft + Havi zárlat 0,60 Előre bejelentett készpénzes tranzakció 0,110 min: 3.326,- Ft Felmerüléskor elmulasztása Azonnali készpénz kifizetés díja, készpénz 0,055 min: 5.543,- Ft Felmerüléskor kifizetési díjon felül Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,110 min: 221,- Ft Felmerüléskor 19

20 Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén - személyes átvétel esetén 0,- Ft Havi zárlat - elektronikus formában Zárlati díj 110,-Ft/napi zárlat* Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 332,- Ft Felmerüléskor Forgalmi kimutatás (kivonat)-1évnél régebbi 110,- Ft/banki munkanap Felmerüléskor min: 221,- Ft max: ,- Ft Bankinformáció 2.217,- Ft Felmerüléskor Saját forrás igazolás 2.217,- Ft Felmerüléskor Megbízások módosítása, törlése 553,- Ft Felmerüléskor Igazolás megbízás teljesítéséről 553,- Ft Felmerüléskor Fedezet igazolás 0,110 min: 1.109,- Ft Felmerüléskor Egyéb igazolások 665,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség Beszerzési áron+áfa Felmerüléskor Telefax 166,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 166,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Levelezési költség 221,- Ft Felmerüléskor Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, és 30 Havi zárlat költségtartozás késedelmes megfizetése *A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél NetBank szolgáltatás szerződéssel rendelkezik, és annak mellékletét képező Megállapodást aláírta. Átutalási megbízás alatt értendő: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a rendszeres átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidős beszedés, az okmányos beszedés (kivéve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés) SZOLGÁLTATÁSOK II.3.2. Alapítványi pénzforgalmi bankszámlák Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövő GIRO tételek jóváírása Bejövő VIBER tételek jóváírása Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés 0,112 min: 203,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Kimenő GIRO átutalás papír alapú 0,203 min: 275,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Kimenő GIRO átutalás - elektronikus 0,163 min: 203,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása 0,407 min: 610,- Ft + InterGiro2 rendszeren keresztül 0,30 max: 6.000,- Ft VIBER tétel indítása 0,071 min: ,- Ft/tétel + 0,30 max: 6.000,- Ft október 01-től visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Havi zárlat Havi zárlat Felmerüléskor 20

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: PayPass TaPassz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának 2015. február 2-től való megszüntetése. A változások piros színnel,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 2. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes hónap (0-30 napig) 0,50 0,51

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes hónap (0-30 napig) 0,50 0,51 H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 29. napján Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET H a t á l y o s : 2 0 1 3. j ú l i u s 1 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s z á

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

H I R D E T M É N Y V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%)

H I R D E T M É N Y V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő,

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról Tájékoztató a számlavezetési és betéthirdetményeinek 2016.12.01-től hatályos változásáról Tisztelt Ügyfelünk! A (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-02-050064; adószáma: 10046584-2-20),

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítása A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6 www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6 www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 27/2011 LAKOSSÁGI PASSZÍV HIRDETMÉNY A. BETÉTI KAMATOK I. Lakossági betétek Betéti okiratok

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 03. napjától KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚNIUS 18. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET H a t á l y o s : 2 0 1 3. á p r i l i s 1 8 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói Pénzforgalmi forint számlával kapcsolatos díj- és jutaléktételekről, vállalkozói forint betétekről és egyéb szolgáltatások kondícióiról Sorszám: 23/2015 Hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3.

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói Pénzforgalmi forint számlával kapcsolatos díj- és jutaléktételekről, vállalkozói forint betétekről és egyéb szolgáltatások kondícióiról Sorszám: 21,23/2015 Hatályba

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Meghirdetve: október 31. Hatályos: november 1. naptól

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Meghirdetve: október 31. Hatályos: november 1. naptól Mátra Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Telefon: 37 541-911, Fax: 37 541-910 email: kozpont@matratakarek.tksz.hu, www.matratakarek.hu Nyilvántartó bíróság:egri Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben kamatcsökkentés történt

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 6-8. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 6-8. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) A hirdetmény érvényességének kezdete: 2010.05.18. Jóváhagyta a Takarékszövetkezet Eszköz-Forrás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE (MÁR NEM FORGALMAZOTT KONSTRUKCIÓK)

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE (MÁR NEM FORGALMAZOTT KONSTRUKCIÓK) A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, mint a MÁTRA Takarékszövetkezet jogelődje által 2016. október 28-ig forgalmazott termékek hirdetményei PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: április 25-től.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: április 25-től. DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól Hatályos: 2016. április 25-től Kamat kondíciók START-számla (baba kötvény) kamata Éves kamat Mindenkori

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET H a t á l y o s : 2 0 1 4. j ú n i u s 1 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s z á

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

É r v é n y e s : d e c e m b e r t ő l

É r v é n y e s : d e c e m b e r t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET H a t á l y o s : 2 0 1 3. j ú l i u s 8 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s z á

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

ügyfél saját számlái között 1 ügyfelek számlái

ügyfél saját számlái között 1 ügyfelek számlái HIRDETMÉNY JÁSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET III. FORINTSZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA JUTALÉK ÉS DÍJTÁBLÁZAT Hatályos 2016. május 1-től a Jász-Takarékszövetkezetnél 2015. december 31-ig nyitott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

É r v é n y e s : 2015 m á r c i u s t ő l

É r v é n y e s : 2015 m á r c i u s t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 5. j a n u á r 1 2 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s z

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KLASSZIKUS SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A KLASSZIKUS SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A KLASSZIKUS SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II.

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MINI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A MINI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A MINI SZÁMLACSOMAGRÓL A számlacsomagot igényelhetik: - Új ügyfelek, olyan természetes személyek, akik még nem rendelkeztek a Rétköz Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS TAPASSZ

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 15/2012 Hatályba lépés: 2012. július 2. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése.

A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése. 1/23 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése. 56/2013.12.18. számú ülés nélküli

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben