A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Tiszavasvári Média Egyesülettel (4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 19/A.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Best of Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján július között nem a vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, nem tett eleget a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni törvényi követelményeknek, továbbá megsértette a reklámok közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezést, amelyek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Best of Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű

2 közösségi médiaszolgáltatás július között sugárzott műsorát, amelynek során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés; a közösségi médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi követelmények vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések, valamint reklámok akusztikus figyelemfelhívás nélkül történt közzététele miatt a 33. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában, illetve bi) alpontjában foglalt hatáskörében szeptember 26. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1729/2012. (IX. 26.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató e végzést október 10-én vette át, azonban a hatósági eljárás időtartama alatt nem élt a nyilatkozattétel lehetőségével. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Tiszavasvári 98,0 MHz frekvencián fogható kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 2002/2011. (XII. 20.) számú határozata alapján, december 20-án jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67 % 67 % 67 % Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 30 % 30 % 30 % Szöveg aránya 30 % 30 % 25 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 15 % 15 % 10 % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya 51 % 51 % 51 % A Best of Rádió július között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban, továbbá a 33. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése, az alábbiak szerint. Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja a közösségi lineáris médiaszolgáltatások vonatkozásában előírja, hogy heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. 2

3 Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontja szerint a közösségi médiaszolgáltató rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Az Mttv. 33 (1) bekezdésének c) pontja szerint A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja rádiós médiaszolgáltatás esetében az akusztikus módon történő figyelemfelhívás. időtartam július 4. július 5. július 6. július 7. július 8. július július teljesítés vállalások (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd összesen nap hét 1. teljes műsoridő / zene zene (%) 61,5 57,8 64, ,5 60, ,5 - - magyar zene magyar zene (%) ,3 29,9 45,6 24,2 22,8 29,7 - - külföldi zene külföldi zene (%) , ,7 58,2 - - azonosítatlan zene azonosítatlan zene (%) ,5 4,1 11,4 21,8 30,5 12,1 helyi, közéleti műsorszámok helyi, közéleti műsorszámok (%) ,5 18,5 19,9 6,3 10,3 26 8, % 30 % 4. hírműsor+híradás hírműsor+híradás 10 11,2 10,1 11,1 7,8 13, ,7 10 % 15 % (%) 5. közszolgálati műsorszámok közszolgálati 35,4 49,6 35,1 22,4 23,5 52,6 29,6 35,6 67 % 67 % műsorok (%) 6. célközönség célközönség (%) 21,5 18,5 19,9 6,3 10,3 26 8, % 51 % saját műsor, ismétlés nélkül: 120 óra 15 perc (7215 perc/hét) 1. A magyar zene aránya a vizsgált adáshéten nem érte el a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 50 %-át, még az azonosítatlanként megjelölt zene időtartamának figyelembevétele esetén sem (ld. a fenti táblázat 2. pontját). 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya a vizsgált adáshét egyetlen napján sem érte el a vállalt napi arányt (ld. a fenti táblázat 3. pontját), továbbá a heti vállalás tekintetében is alulteljesítés volt megállapítható. 3. A rendszeres híradás napi aránya kapcsán tett vállalását a Médiaszolgáltató július 8-án alulteljesítette, továbbá nem teljesítette a rendszeres híradás vállalt heti arányát sem (ld. a fenti táblázat 4. pontját). 4. a. A közszolgálati műsorszámok napi aránya a vizsgált adáshét egyik napján sem érte el a vállalt 67 %- os arányt (ld. a fenti táblázat 5. pontját). 3

4 b. A közszolgálati műsorszámok heti aránya nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át (ld. a fenti táblázat 5. pontját). 5. A Hatósági Szerződés 5.4. pontjában megjelölt közösségnek (Tiszavasvári lakossága) szóló műsorszámok aránya a vizsgált adáshét minden napján, illetve heti szinten is elmaradt a vállalásoktól (ld. a fenti táblázat 6. pontját). 6. Az alábbi táblázatban jelölt esetekben a Médiaszolgáltató akusztikus módon történő figyelemfelhívás nélkül tett közzé reklámokat. dátum műsor kezdés vége július 8. reklám 09:25:54 09:26:15 reklám 10:27:00 10:27:21 reklám 14:31:28 14:32:52 reklám 16:29:22 16:29: július 10. reklám 14:41:56 14:43:00 Az 1. pontban részletezett megállapítás következtében az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában, a 2-4.a. és 5. pontokban részletezett megállapítások következtében a 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, a 4.b. pontban ismertetett megállapítás következtében a 66. (4) bekezdésének g) pontjában, a 6. pontban rögzített megállapítás következtében pedig a 33. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A Médiatanács a rendelkezésére álló információk, mint a hatósági ellenőrzés során tett megállapítások alapján az alábbiakat állapította meg. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok vizsgált adáshét napjain teljesített aránya, amely 6,3-26 % között alakult, továbbá a teljesített heti arány (16 %) elmaradt a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt arányoktól (30 % napi és heti szinten is); 2. a rendszeres híradás teljesített napi aránya július 8-án 7,8 %, a vizsgált adáshéten pedig 10,7 % volt, amelyek elmaradtak a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt napi 10 %-os, illetve heti 15 %- os arányoktól; 3. a közszolgálati műsorszámok vizsgált adáshét napjain teljesített aránya, amely 22,4-52,6 % között alakult, elmaradt a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt napi aránytól (67 %); 4. a Hatósági Szerződés 5.4. pontjában megjelölt közösségnek (Tiszavasvári lakossága) szóló műsorszámok vizsgált adáshét napjain teljesített aránya, amely 6,3-26 % között alakult, továbbá a teljesített heti arány (16 %) elmaradt a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt arányoktól (51 % napi és heti szinten is). A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, figyelemmel arra, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott magyar zene időtartama nem érte el a zenére szánt heti műsoridő 50 %-át. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel a közszolgálati műsorszámok vizsgált adáshéten teljesített aránya (35,6 %) nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. A fentieken túl a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 33. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést is, tekintettel arra, hogy öt alkalommal akusztikus módon történő figyelemfelhívás nélkül tett közzé reklámokat. 4

5 A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a Hatósági Szerződésben vállaltak jelentős alulteljesítését, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni törvényi követelmények megsértését, továbbá a reklámok közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezések 5

6 megsértését nem értékelte csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazta. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig egy alkalommal, az 1533/2011. (X. 26.) számú határozatában megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben a június 1-7. közötti műsorhetet érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások alapján, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Tekintettel arra, hogy a Médiatanács fenti határozata, illetve a jelen határozat alapját képező jogsértések időpontja között több, mint háromszázhatvanöt nap telt el, a Médiatanács újfent a korábbi határozatnak megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírság kiszabása mellett döntött. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbiak szerint: A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésben vállalt értékeket a vizsgált adáshéten 1. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozóan napi és heti szinten is folyamatosan, a vizsgált adáshét egyes napjai esetében jelentősen (2012. július 4- én közel 1/3-ával, július 5-én és 6-án több mint 1/3-ával, július 7-én és 10-én több mint 2/3-ával, július 8- án közel 2/3-ával) alulteljesítette; 2. a közszolgálati műsorszámok aránya tekintetében folyamatosan, napi szinten jelentős mértékben, 14,4-44,6 %-nyi arányban alulteljesítette; 3. a célközönségnek szóló műsorszámok aránya tekintetében folyamatosan és jelentős mértékben, napi szinten 25-44,7 %-nyi, heti szinten pedig 35 %-nyi arányban alulteljesítette. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések vizsgált adáshéten történt megsértései körében a jogsértések súlyaként a Médiatanács figyelembe vette továbbá, hogy a Médiaszolgáltató jelentős mértékű, a közszolgálati műsorszámok heti aránya körében közel 1/2, a magyar zenei műsorszámok körében közel 1/5 arányú alulteljesítést követett el. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó bírság szankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, az eset összes körülményére, továbbá arra tekintettel, hogy a Médiaszolgáltató kisközösségi vételkörzettel bír, illetve az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak legutóbbi megsértése óta több mint egy év eltelt, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) 6

7 alpontja alapján újfent a maximálisan kiszabható bírság 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, október 30. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 1917/2012. (X. 30.) számú határozatához műsor címe kezdés vége Best of Rádió 98,0 Tiszavasvári július 4. magyar külföldi szöveg zene zene zene nettó idő ismeretlen zene Fábián Juli Girly 05:00:00 05:03:41 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 közszolgálati kategória La Bouche In Your Life 05:03:41 05:07:44 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Református Egyház műsora (ünnepi Istentisztelet) 05:07:44 05:49:50 00:42:06 00:42:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási k helyi Amorf Ördögök Muskátlis teraszokon 05:49:50 05:53:24 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 Balkan Fanatik Itt Jön a Betyár! 05:53:24 05:56:32 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Vad Fruttik Nekem senkim sincsen 05:56:32 06:00:19 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Hírek 06:00:19 06:03:16 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Igemagyarázat 06:03:16 06:06:19 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási k Amorf Ördögök - Nekem a Balaton 06:06:19 06:09:04 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 Shakira Feat. Pitbull - Rabiosa 06:09:04 06:11:53 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 Heinz Gabor Biga Learning To Let Go 06:11:53 06:14:50 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Napi hírösszefoglaló 06:14:50 06:30:00 00:15:10 00:15:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Lady Gaga Judas 06:30:00 06:34:10 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 László Attila Ha elfogy a levegő 06:34:10 06:37:58 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Afrojack/Eva Simons Take Over Control 06:37:58 06:40:51 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 Moloko The Time Is Now 06:40:51 06:44:30 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 külföldi zene 06:44:30 06:48:06 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 Cee Lo Green Anyway 06:48:06 06:51:37 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 One Republic All The Right Moves 06:51:37 06:55:25 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 Avicii Levels 06:55:25 06:58:41 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Hírek 06:58:41 07:01:39 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás sporthírek 07:01:39 07:02:48 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás Shakira Addicted To You 07:02:48 07:05:19 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00:00 Bubble Gum Rád gondolok 07:05:19 07:09:07 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 k 8

9 Finn diákok érkeztek a nyíregyházi Bencs László 07:09:07 07:19:43 00:10:36 00:10:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi Szakiskolába Keane Silenced by the Night 07:19:43 07:22:25 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 Michael Mind Project How Does It Feel 07:22:25 07:25:30 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 Janicsák Veca Labirintus 07:25:30 07:29:58 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Pitbull Back In Time 07:29:58 07:33:22 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 reklám 07:33:22 07:34:49 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 07:34:49 07:38:52 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Motorral járőröznek a tiszavasvári polgárőrök 07:38:52 07:43:41 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi FankaDeli Újraszülettem 07:43:41 07:45:51 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 Usher/Will.i.am Omg 07:45:51 07:50:22 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:00:00 FankaDeli Újraszülettem 07:50:22 07:52:32 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 Usher/Will.i.am Omg 07:52:32 07:57:07 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 Hírek 07:57:07 08:00:06 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás külföldi zene 08:00:06 08:00:54 00:00:48 00:00:00 00:00:48 00:00:00 00:00:48 00:00:00 Hírek 08:00:54 08:03:54 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Beszélgetés Seszták Oszkárral a megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási 08:03:54 08:28:58 00:25:04 00:25:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi Társulás elnökével MC Hammer Can't Touch This 08:28:58 08:33:05 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 Helyi hírek 08:33:05 08:36:23 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 08:36:23 08:37:52 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Magashegyi Underground Rázz fel 08:37:52 08:40:48 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Kató József a Szabolcs Volán Zrt. Közszolgáltatási Iroda vezetője a nyugdíjasok utazási 08:40:48 08:48:11 00:07:23 00:07:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k helyi kedvezményének változásáról Gringo Sztár Pálinka Sunrise 08:48:11 08:51:37 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 PASO I'm the One 08:51:37 08:55:23 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 9

10 Hírek 08:55:23 08:58:34 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Sophie B. Hawkins Right Beside You 08:58:34 09:02:36 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Freddie Mercury Living On My Own 09:02:36 09:06:04 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Duran Duran Ordinary World 09:06:04 09:07:28 00:01:24 00:00:00 00:01:24 00:00:00 00:01:24 00:00:00 Gringo Sztár Pálinka Sunrise 09:07:28 09:10:55 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 PASO I'm the One 09:10:55 09:14:40 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Hírek 09:14:40 09:17:52 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Sophie B. Hawkins Right Beside You 09:17:52 09:21:53 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 Freddie Mercury Living On My Own 09:21:53 09:25:21 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Duran Duran Ordinary World 09:25:21 09:30:59 00:05:38 00:00:00 00:05:38 00:00:00 00:05:38 00:00:00 Gin Blossoms Breakfast At Tiffany's 09:30:59 09:35:09 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 Bonanza Banzai Valami véget ért 09:35:09 09:39:31 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 Genesis Land Of Confusion 09:39:31 09:44:10 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 Helyi hírek 09:44:10 09:46:23 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 09:46:23 09:47:52 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória INXS Suicide Blonde 09:47:52 09:51:46 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Regina Day By Day 09:51:46 09:55:34 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 De La Soul Ring Ring Ring 09:55:34 09:59:41 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 Hírek 09:59:41 10:02:40 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Oceana Endless Summer 10:02:40 10:05:52 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Sztárportré Szabolccsal (Mikó István színész) 10:05:52 10:28:33 00:22:41 00:05:16 00:17:25 00:00:00 00:17:25 00:00:00 Helyi hírek 10:28:33 10:30:44 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 10:30:44 10:32:13 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Chris Lake Sundown 10:32:13 10:35:21 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 Intim Torna Illegál Vágjál lyukat a kádba 10:35:21 10:38:54 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Sztárportré Szabolccsal (Csordás Tibor, zenész) 10:38:54 10:53:25 00:14:31 00:07:36 00:06:55 00:06:55 00:00:00 00:00:00 10

11 reklám 10:53:25 10:54:31 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Majka/Curtis/BLR Belehalok 10:54:31 10:59:01 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 Hírek 10:59:01 11:01:40 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Maroon 5/Christina Aguilera Move Like Jagger 11:01:40 11:05:06 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 azonosítatlan zene 11:05:06 11:08:58 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:00:00 00:03:52 Michel Teló - Ai Se Eu te pego 11:08:58 11:11:42 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 Mike Candys/Evelyn/Patrick Miller One Night In Ibiza 11:11:42 11:14:29 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 Odett Van ez a pillanat 11:14:29 11:17:23 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Sean Paul She Doesn't Mind 11:17:23 11:21:24 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 T Funk/Inaya Day Glamorous Life 11:21:24 11:24:49 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 Unique Ugye mindig itt leszel? 11:24:49 11:28:34 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek 11:28:34 11:30:44 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 11:30:44 11:32:12 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Adele Rolling In The Deep 11:32:12 11:36:03 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 Balkan Fanatik/Copy Con Csá! 11:36:03 11:39:13 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 Beyonce Who Run The World 11:39:13 11:43:08 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Elena Gheoghe Midnight Sun 11:43:08 11:46:17 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 Fluor Pont, pont, pont 11:46:17 11:50:50 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 Katy Perry/Kanye West E.T. 11:50:50 11:54:37 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 Lady Gaga Marry The Night 11:54:37 11:59:05 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 Hírek 11:59:05 12:02:17 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Madcon Freaky Like Me 12:02:17 12:05:24 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 Life is Life életmód magazin 1. (előzetes, három gyümölcs segít megőrizni az elhízást) 12:05:24 12:08:40 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód k Maroon 5 Misery 12:08:40 12:11:56 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Rihanna You Da One 12:11:56 12:15:12 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Sugarloaf Szervusztok celebek 12:15:12 12:19:15 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 11

12 Vad Fruttik Lehetek én is 12:19:15 12:23:03 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Life is Life életmód magazin 2. (fiatalok egyharmada 12:23:03 12:25:00 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód k fáradtan ébred) Balkan Fanatik/Copy Con Csá! 12:25:00 12:28:15 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek 12:28:15 12:30:23 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 12:30:23 12:31:34 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Lady Gaga Marry The Night 12:31:34 12:36:02 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 Life is Life életmód magazin 3. (miért együnk dinnyét?) 12:36:02 12:37:46 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód k Five If Ya Gettin' Down 12:37:46 12:40:48 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 Quimby Ajjajaj 12:40:48 12:44:17 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 Life is Life életmód magazin 4. (miért jó biciklizni?) 12:44:17 12:46:32 00:02:15 00:02:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód k Mary J. Blige Be Without You 12:46:32 12:50:26 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 külföldi zene 12:50:26 12:54:26 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 Life is Life életmód magazin 5. (juhtúrós cukkini recept) 12:54:26 12:55:44 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód k Michel Teló Ai Se Eu te pego 12:55:44 12:58:26 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 Hírek 12:58:26 13:01:28 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás sporthírek 13:01:28 13:02:48 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás Cutting Crew - (I Just) Died in Your Arms 13:02:48 13:07:08 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 Kapás van horgász magazin 1. (etetőanyagok) 13:07:08 13:21:26 00:14:18 00:14:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő k helyi John Paul Young Love Is In The Air 13:21:26 13:23:04 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:00:00 Montell Jordan This Is How We Do It 13:23:04 13:26:37 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 Earth, Wind & Fire Fantasy 13:26:37 13:30:19 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 Helyi hírek 13:30:19 13:32:32 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 13:32:32 13:34:00 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Prince Purple Rain 13:34:00 13:37:53 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 12

13 Shola Ama You Might Need Somebody 13:37:53 13:39:59 00:02:06 00:00:00 00:02:06 00:00:00 00:02:06 00:00:00 Kapás van horgász magazin 2. (etetőanyagok, szerelékek, 13:39:59 13:56:10 00:16:11 00:16:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő k helyi szerelések) Hírek 13:56:10 13:59:09 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Jazz Juice Zsuffa Péter műsora (beszélgetés Krulik Zoltánnal, a Makám egy. vezetőjével) 13:59:09 14:26:29 00:27:20 00:14:17 00:13:03 00:13:03 00:00:00 00:00:00 kulturális k reklám 14:26:29 14:28:03 00:01:34 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Helyi hírek 14:28:03 14:30:48 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás sporthírek 14:30:48 14:32:00 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás reklám 14:32:00 14:33:11 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Jazz Juice Zsuffa Péter műsora (beszélgetés Müllner Dórával és Krulik Zoltánnal) 14:33:11 14:59:10 00:25:59 00:16:13 00:09:46 00:09:46 00:00:00 00:00:00 kulturális k Hírek 14:59:10 15:02:08 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás reklám 15:02:08 15:03:47 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Britney Spears Criminal 15:03:47 15:07:34 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 Szilárd Kinn a bárány 15:07:34 15:13:25 00:05:51 00:00:00 00:05:51 00:05:51 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 15:13:25 15:17:08 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Unique Ugye mindig itt leszel? 15:17:08 15:20:53 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek 15:20:53 15:23:33 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 15:23:33 15:24:38 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Beyonce Who Run The World 15:24:38 15:28:47 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 Chris Brown Turn Up The Music 15:28:47 15:32:30 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Majka/Curtis/BLR Belehalok 15:32:30 15:37:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 Simon Webbe No Worries 15:37:00 15:40:23 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 13

14 Kelly Clarkson What Doesn't Kill You (Stronger) 15:40:23 15:44:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Lykke Li I Follow Rivers 15:44:00 15:48:36 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:00:00 Flo Rida Good Feeling 15:48:36 15:52:43 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 Hírek 15:52:43 15:55:47 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Best of Délután szignál 15:55:47 15:56:05 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Emeli Sandé Next To Me 15:56:05 15:59:18 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 műsorvezetők 15:59:18 16:00:23 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Diddy/Skylar Grey Coming Home 16:00:23 16:04:19 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 Budapest Bár Ha én gazdag lennék 16:04:19 16:08:44 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 névnap (Ulrih, Rajmund, Illés, Berta) 16:08:44 16:09:50 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Katy Perry/Kanye West E.T. 16:09:50 16:13:39 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 Takács Nikolas A boldogság Te vagy 16:13:39 16:17:27 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Kalendárium évfordulók, események 16:17:27 16:19:10 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Pitbull/Chris Brown International Love 16:19:10 16:22:58 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 Helyi hírek 16:22:58 16:25:38 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 16:25:38 16:27:03 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 16:27:03 16:30:22 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 időjárás 16:30:22 16:31:22 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k híradás Varga Feri/Balássy Betty Leszek-e én 16:31:22 16:35:04 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Taio Cruz Hangover 16:35:04 16:39:06 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Lapszemle (Blikk Miss Június) 16:39:06 16:40:09 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szűcs Judith Legyen ez a tűz 16:40:09 16:44:34 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Lapszemle (Blikk színes hírek) 16:44:34 16:47:28 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Harcsa Veronika Too Early 16:47:28 16:50:27 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 David Guetta/Nicky Minaj Turn Me On 16:50:27 16:53:39 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 14

15 Hírek 16:53:39 16:56:40 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás David Guetta/Nicky Minaj Turn Me On 16:56:40 17:00:16 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 Gym Class Heroes/Adam Levine Stereo Hearts 17:00:16 17:03:46 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 Lapszmle (Magyar Nemzet, Népszabadság) 17:03:46 17:07:12 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bosson One In A Million 17:07:12 17:10:39 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 Lapszemle (helyi hírek) 17:10:39 17:13:48 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k helyi híradás Pluto A Nagy szívbűvölő 17:13:48 17:16:53 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 magyar zene 17:16:53 17:20:24 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 műsorvezetők 17:20:24 17:21:07 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Alp vs. Outwork Fiesta Elektronika 17:21:07 17:24:42 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 Helyi hírek 17:24:42 17:27:27 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 17:27:27 17:28:33 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória HS7 Gigerli 17:28:33 17:32:54 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00:00 műsorvezetők (állatjós) 17:32:54 17:36:06 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Supernem Halkan, itt mások alszanak 17:36:06 17:39:28 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 másorvezetők (világ legnagyobb fagyija) 17:39:28 17:41:13 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Noémi Virág Szeretlek 17:41:13 17:44:56 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 Suzi Quatro/Chris Norman Stumblin In 17:44:56 17:49:02 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 műsorvezetők (neten csevegő apáca) 17:49:02 17:51:39 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 CC Catch Stop, Draggin' My Heart Around 17:51:39 17:54:48 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 Hírek 17:54:48 17:57:52 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Zöldike környezetvédelmi műsor 17:57:52 20:29:57 aszály, vers 17:57:52 18:00:53 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelem k helyi Peter Bjorn And John Young Folks 18:00:53 18:05:28 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 év lepkéje 18:05:28 18:09:27 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelem k helyi 15

16 Amorf Ördögök Virágos kert az élet 18:09:27 18:12:25 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Bijou - Tánc 18:12:25 18:16:50 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Rednex Cotton Eye Joe 18:16:50 18:20:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Vad Fruttik Nekem senkim sincsen 18:20:00 18:24:09 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek 18:24:09 18:26:48 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 18:26:48 18:27:53 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória PASO/Harcsa Veronika Summertime 18:27:53 18:32:39 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00 kalendárium, jeles napok (Medárd napja, 18:32:39 18:40:22 00:07:43 00:07:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Környezetvédelmi Világnap) Amorf Ördögök - Nekem a Balaton 18:40:22 18:43:01 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 Emil.Rulez! - Mélabú 18:43:01 18:46:23 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene (Summertime) 18:46:23 18:52:17 00:05:54 00:00:00 00:05:54 00:00:00 00:00:00 00:05:54 Hírek 18:52:17 18:55:22 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás szakpróba tábor 1. 18:55:22 19:21:59 00:26:37 00:26:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi természet és tájvédelem k helyi Helyi hírek 19:21:59 19:24:38 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 19:24:38 19:25:43 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Gin Blossoms Breakfast At Tiffany's 19:25:43 19:30:01 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 szakpróba tábor 2. bölcsbagoly póba 19:30:01 19:54:11 00:24:10 00:24:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi természet és tájvédelem k helyi Hírek 19:54:11 19:57:15 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás szakpróba tábor 3. 19:57:15 20:29:57 00:32:42 00:32:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi természet és tájvédelem k helyi Earth, Wind & Fire Fantasy 20:29:57 20:33:41 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 Shola Ama You Might Need Somebody 20:33:41 20:38:30 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 Napfénypresszó Kisváros 20:38:30 20:42:42 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 The Big 20 Swing Sweet Pussycat 20:42:42 20:45:51 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 külföldi zene 20:45:51 20:50:32 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 16

17 Pink Floyd Comfortably Numb 20:50:32 20:55:40 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:00:00 Hírek 20:55:40 20:58:09 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás időjárás 20:58:09 20:58:38 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás Villanygitár metal zenei magazin 20:58:38 21:56:10 00:57:32 00:06:57 00:50:35 00:04:18 00:46:17 00:00:00 Hírek 21:56:10 21:59:13 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Strong Deformity - 21:59:13 22:02:38 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 22:02:38 22:06:09 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:03:31 Rage Against The Machine 22:06:09 22:12:14 00:06:05 00:00:00 00:06:05 00:00:00 00:06:05 00:00:00 azonosítatlan zene 22:12:14 22:16:56 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 00:00:00 00:04:42 azonosítatlan zene 22:16:56 22:21:09 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:04:13 Nirvana Lithium 22:21:09 22:25:23 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 Metallica Frantic 22:25:23 22:31:10 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:00:00 Marylin Manson Personal Jesus 22:31:10 22:34:27 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 azonosítatlan zene 22:34:27 22:38:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:00:00 00:03:33 azonosítatlan zene 22:38:00 22:43:03 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:05:03 azonosítatlan zene 22:43:03 22:48:23 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:05:20 azonosítatlan zene 22:48:23 22:52:13 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:00:00 00:03:50 Faith No More We Care A Lot 22:52:13 22:56:20 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 azonosítatlan zene 22:56:20 23:00:58 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:04:38 Hírek 23:00:58 23:04:01 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás külföldi zene 23:04:01 23:12:55 00:08:54 00:00:00 00:08:54 00:00:00 00:08:54 00:00:00 David Jordan Sun Goes Down 23:12:55 23:16:07 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Estelle Thank You 23:16:07 23:20:20 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 Fekete Vonat A város másik oldalán 23:20:20 23:24:36 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Chris Brown/T-Pain Kiss Kiss 23:24:36 23:28:47 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 Fergie Glamorous 23:28:47 23:32:49 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Afric Simone Todo Pasara Maria 23:32:49 23:36:10 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 The Pipkins Gimme Dat Ding 23:36:10 23:38:27 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 Animals House Of The Rising Sun 23:38:27 23:42:53 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 17

18 Avicii Levels 23:42:53 23:46:05 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Adele Set Fire To The Rain 23:46:05 23:47:52 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:00:00 azonosítatlan zene 23:47:52 23:51:29 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:03:37 Karabély Taníts meg élni 23:51:29 23:54:59 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Best of Rádió 98,0 Tiszavasvári július 5. műsor címe kezdés vége nettó magyar külföldi ismeretlen szöveg zene idő zene zene zene közszolgálati kategória k Hírek 06:00:06 06:03:04 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Igemagyarázat 06:03:04 06:06:23 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási k Loreen Euphoria 06:06:23 06:09:21 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 Sugarloaf Szervusztok celebek 06:09:21 06:13:23 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Sokáig voltam távol 06:13:23 06:17:02 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Napi hírösszefoglaló 06:17:02 06:27:04 00:10:02 00:10:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Madcon Freaky Like Me 06:27:04 06:30:14 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Bartók Eszter/Caramel Ugyanúgy soul 06:30:14 06:33:08 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Zuboly Másfélmillió tépés Magyarországon 06:33:08 06:37:52 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 Beszélgetés Nagy Attilával egy készülő videoklip 06:37:52 06:53:03 00:15:11 00:15:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi rendezővel Budapest Bár Nem mondhatom el 06:53:03 06:53:52 00:00:49 00:00:00 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 Timomatis Set It Off 06:53:52 06:57:05 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Kontor Tamás Most jó 06:57:05 06:59:55 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 Hírek 06:59:55 07:03:08 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás sporthírek 07:03:08 07:04:27 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás szignál 07:04:27 07:04:46 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória időjárás 07:04:46 07:06:42 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k híradás névnap (Soma, Kornél, Bernát), kalendárium 07:06:42 07:11:06 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k (évfordulók, események) Kállay Saunders András I Love You 07:11:06 07:15:28 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 Adele Rolling In The Deep 07:15:28 07:19:13 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 18

19 Foster The People Color on the Walls (Don't Stop) Beszélgetés Szarkáné Kövi Mártával a Vöröskereszt megyei igazgatójával a szervezeti változásokról 07:19:13 07:22:09 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 07:22:09 07:33:05 00:10:56 00:10:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi reklám 07:33:05 07:34:30 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Lady Gaga Marry The Night 07:34:30 07:38:58 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 Beszélgetés az allergiáról, a pollenterhelésről Dr. Magyar Veronika megyei 07:38:58 07:45:14 00:06:16 00:06:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, egészségügyi k helyi tisztifőorvossal PASO I Am the One 07:45:14 07:49:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Desperado/Play & Win Inside I Want You 07:49:00 07:52:22 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Timbaland/JoJo Lose Control 07:52:22 07:56:46 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 Beszélgetés a szájüregi rákról Dr. Fogarasi Szabolcs 07:56:46 08:03:20 00:06:34 00:06:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, egészségügyi k helyi szakorvossal Hírek 08:03:20 08:06:27 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Beszélgetés a színház művészeivel az új bemutatóról 08:06:27 08:27:13 00:20:46 00:20:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi Back II Black Nem kell 08:27:13 08:28:51 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek 08:28:51 08:31:31 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 08:31:31 08:32:56 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Magna Cum Laude Vidéki sanzon 08:32:56 08:36:38 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Beszélgetés Dr. Farkas Enikő gyermekgyógyásszal az 08:36:38 08:58:28 00:21:50 00:21:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, egészségügyi k helyi elhízásról Back II Black A tűz, a víz, a föld és a levegő 08:58:28 09:02:46 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 Hírek 09:02:46 09:06:03 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás C+C Music Factory Gonna Make You Sweet 09:06:03 09:10:14 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 R.E.M. - Shiny Happy People 09:10:14 09:13:54 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 19

20 Take That Relight My Fire 09:13:54 09:17:46 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Youssou N'Dour/Neneh Cherry 7 Seconds 09:17:46 09:21:38 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Mr President Give A Little Love 09:21:38 09:25:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Alice Deejay Want You Back In My Life 09:25:00 09:30:34 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:00:00 Ce Ce Peniston We Got a Love Thang 09:30:34 09:35:55 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:00:00 Helyi hírek 09:35:55 09:38:36 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 09:38:36 09:40:00 00:01:24 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Maxx No More(I Can't Stand It) 09:40:00 09:44:48 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 külföldi zene 09:44:48 09:48:36 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 azonosítatlan zene 09:48:36 09:52:12 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:00:00 00:03:36 külföldi zene 09:52:12 09:55:24 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Mr. Big To Be with You 09:55:24 09:58:47 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 Meja All 'Bout the Money 09:58:47 10:01:39 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 Bob Marley Sun is shining 10:01:39 10:05:35 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 Hírek 10:05:35 10:08:47 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Múzeum Kávéház 1. (Szabadegyetem Kabai 10:08:47 10:35:50 00:27:03 00:27:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi János emlékműsor) Helyi hírek 10:35:50 10:38:07 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k helyi híradás reklám 10:38:07 10:39:36 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Múzeum Kávéház 2. (Szabadegyetem Kabai 10:39:36 11:08:52 00:29:16 00:29:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k helyi János emlékműsor) Hírek 11:08:52 11:11:53 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k híradás Marina And The Diamonds Primadonna 11:11:53 11:15:39 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 Kate Ryan Je T'adore 11:15:39 11:18:36 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 Kate Voegele Forever And Almost Alway 11:18:36 11:23:11 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 Compact Disco Feel The Rain 11:23:11 11:27:03 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8567-9/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 461/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 461/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7849-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24697-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 795/2013. (V. 8.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 795/2013. (V. 8.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7588-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben