FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani."

Átírás

1 FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani. I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka: Adókötelezettség keletkezése Változás jellege: új építmény építmény szerzése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése adóbevezetés Változás bejelentése Változás jellege: Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: építmény megszűnése építmény elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése III. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép lh em ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: lakás db üdülő db kereskedelmi egység db szállásépület db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db

2 IV. Bevallás benyújtója: 1. Bevallás benyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve) 4. Születési helye: város/község, Ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - - Statisztikai számjele: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép lh em ajtó 9. Telefonszáma:, címe: 10. Levelezési Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép lh em ajtó V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 3. Adóazonosító száma: 4. Bizonyítvány/igazolvány száma: 5. Jelölje X-el! az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő AH-326/2014 Főlap

3 Oldalszám: A jelű betétlap lakásról, üdülőről (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / III. Az építmény fajtája Egylakásos lakóépületben lévő lakás családi ház sorház láncház kastély, villa, udvarház egyéb: Többlakásos lakóépületben egyéb épületben lévő lakás társasházi lakás lakásszövetkezeti lakás egyéb: Üdülő üdülő hétvégi ház apartman nyaraló csónakház egyéb: IV. Az építmény 1. hasznos alapterülete: m 2 (Csak hasznos alapterület szerinti adózás esetén kell kitölteni!) 2. forgalmi értéke: Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetén kell kitölteni!) V. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap VI. Törvényi mentesség: Szükséglakás Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete m2 vagy forgalmi értéke: Ft

4 VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. Építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap) VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m 2 (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület m 2 (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen IX. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: helység év hó nap a bevallás benyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása AH-326/2014 A Lap

5 Oldalszám: B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Az ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép lh em ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / III. Az építmény fajtája Kereskedelmi egység kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem iroda, műterem rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár Szállásépület szálloda hotel panzió fogadó motel szálló vendégház Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület üzem, üzemcsarnok, gyár műhely, szerviz garázs, gépjárműtároló raktár üvegház présház gazdasági épület pince hűtőház egyéb: IV. Az építmény egyéb: egyéb: 1. hasznos alapterülete: m 2 (Csak hasznos alapterület szerinti adózás esetén kell kitölteni!) 2. forgalmi értéke: Ft Csak korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetén kell kitölteni!) V. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap

6 VI. Törvényi mentesség Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterülete: m 2 vagy forgalmi értéke: Ft VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. Építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m2 (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes értékrész Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény: címen. IX. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: helység év hó nap a bevallás benyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Ah-326/2014 B Lap

7 Tisztelt Adózó! Az építményadó kötelezettség teljesítése érdekében felhívjuk figyelmét az adóbevallás pontos kitöltésére! A hiányosan benyújtott adóbevallás érvénytelen! Mivel a hiányzó adatokat/bevallás lapjait személyesen csak az adóalany pótolhatja, ezért a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük a nyomtatvány pontos kitöltését! Az adóbevallás aláírás nélkül érvénytelen! Az adókötelezettségben beállt bármilyen változást az adóbevallási nyomtatványon kell bejelenteni! K I T Ö L T É S I S E G É D L E T FŐLAP I. Bevallás fajtája : Az adóbevallást az építmény tulajdonosának kell megtennie. Ha több tulajdonosa van az építmények, akkor külön-külön kell adóbevallást kiállítani és benyújtani, ekkor önálló adóalanyokként lesznek nyilvántartva és adóztatva a tulajdonosok a tulajdoni arány hányaduk arányában. Ebben az esetben a Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás szövegrész előtt található négyzetrácsba kell X -et írni. A Megállapodás alapján benyújtott bevallás előtt lévő négyzetrácsba abban az esetben kell X jelölést elhelyezni, ha az ingatlan tulajdonosai egy tulajdonost ruháznak fel az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal, kötelezettséggel. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok közül egy személy fizeti meg az éves építményadót és az adóhatóság az adókötelezettség teljesítése érdekében vele közli a fizetendő adó összegét, küld neki rendszeresen értesítőt a számlaegyenlegéről. (Ekkor a Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás mező kitöltelen marad.) Az adóalanyiság átruházása esetén az adóbevalláshoz csatolni kell a 15. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról nevezetű nyomtatványt is, amely nyomtatványt minden tulajdonostárs adatainak feltüntetésével kell kiállítani és azt mindenkinek alá kell írni! Az adóbevallást benyújtó tulajdonos, ezen nyomtatvány utolsó oldalának alján található legutolsó bekeretezett mezőben feltüntetett helyen kell, hogy aláírja a megállapodást. Ha az adóbevallás fő lapján a megállapodás alapján benyújtott bevallást jelölték meg, nem kerülhet benyújtásra úgy az adóbevallás, hogy nincs csatolva hozzá a Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról elnevezésű nyomtatvány. II. III. IV. Bevallás benyújtásának oka : Az adókötelezettség keletkezésének, az adókötelezettségben beállt változásának, illetve az adókötelezettség megszűnésének a jellegét kell megjelölni a felsorolásnak megfelelően. Ingatlan Annak az építménynek, épületnek, épületrésznek a pontos címét, helyrajzi számát és az egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) számát kell feltüntetni, amelyet az adókötelezettség hatálya alá be akar jelenteni az adózó. 1. Bevallás benyújtója Az adóbevallást az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett vagyoni érték jogosítottjának kell benyújtania. Ha az ingatlan-nyilvántartásba nincs bejegyezve vagyoni értékű jog jogosultja (pld: haszonélvező) akkor a tulajdonosnak, vagy a tulajdonosoknak kell a bevallást benyújtani és a IV. rovatban ezt az adatot kell megjelölni. Több vagyoni értékű jog jogosultja esetén, külön-külön kell az adóbevallást megtenni, amennyiben nem készül adóalanyiság átruházásáról szóló megállapodás.

8 IV. 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: az adóköteles építményre vonatkozóan, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányadot kell %-os vagy tört formában feltüntetni. V. 10. Ha az adóalany az állandó lakcímétől/székhelyétől eltérően más címre kéri az az építményadó kötelezettséget megállapító határozat kézbesítését Pld: a bejelentett tartózkodási címére (ideiglenes lakcím), abban az esetben a IV. 8. pont mellett, ki kell tölteni a IV. 10. pontban kért adatokat is. Figyelem! A IV. 8. pont alatt lévő székhely, lakóhely rovat akkor sem maradhat kitöltetlen, ha a IV. 10. pontban lévő cím kitöltésre kerül! Kérjük ne tüntessen fel UA elnevezésű adatot sem a IV. 8 sem a IV. 10 rovatoknál! A FŐLAP nem tartalmazza az adóztatandó épületre vonatkozó részleteket, ezért a betétlap nélkül benyújtott főlap érvénytelen adóbevallásnak minősül! A FŐLAP csak valamelyik, (vagy szükség szerint mindkét) betétlap kitöltésével és azok aláírásával együtt érvényes! Ha az adóbevallás érvénytelenül kerül benyújtásra, azt mindaddig benyújtatlannak kell minősíteni, míg az érvényességi feltételeknek megfelelő módon nem kerül kiegészítésre. A - B jelű betétlapok Azt, hogy az adóalanynak melyik (szükség szerint mindkét A, vagy B jelű, esetlegesen több) betétlapot kell kitöltenie, azt a betétlapokon szereplő III. Az építmény fajtája pontban felsoroltak határozzák meg, azaz, hogy mi az épület fajtája, hány darab van belőle és mi a helyrajzi száma. Pld: Ha az adóalany bevallást kíván benyújtani egy db. gazdasági épület után, abban az esetben csak egy Főlap -ot és egy db. B jelű betétlapot kell kitöltenie. Ha a gazdasági épület mellett garázs után is kell adózni, de az más helyrajzi szám alatt van nyilvántartva, akkor külön-külön kell főlapot is és betétlapot is kiállítani az építményekről, azaz kettő db. különálló bevallást kell főlapostól együtt benyújtani az épületek után. Ha a két épület egy helyrajzi szám alatt van nyilvántartva, abban az esetben egy főlapot és kettő, (külön a gazdasági épületről, külön a garázsról kiállított) betétlapot kell a főlaphoz mellékelni! A betétlap I rovata értelemszerűen töltendő ki. A betétlap II rovatában az adókötelezettség alá eső építményt kell feltüntetni. A betétlap III. rovatába az építmény fajtáját kell megjelölni, egy lapon csak egy épület, épületrész tüntethető fel. Ha több építményt kell bevallani, akkor annyi számú betétlapot kell kiállítani, ahány adóköteles épület van az adott helyrajzi szám alatt. A V. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja : rovatnál az adókötelezettség kezdeti időpontját kell feltüntetni. Az építményadó sajátosságából adódóan az adókötelezettség a tárgyév egészére szól, azaz az éves adót annak kell megfizetni, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Ez alapján az adókötelezettség kezdetének a napja csak az adott év január első napja lehet. Pl: Ha az ingatlan tulajdonosa július 3-án szerzett tulajdonjogot, akkor adókötelezettsége január 1-től keletkezik, azaz az adóbevallásban az adókötelezettség kezdetének a napja: Ha engedély nélkül épült az épület és azt használatba vették, akkor a használatba vételt követő év első napjától áll be az adókötelezettség. A VI. rovatban feltüntetett adatok kitöltésével a helyi adókról szóló évi C. tv-ben biztosított adómentességi jogosultságot lehet bejelenteni. Fontos tudni, hogy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó építmények után járó mentességnek hármas feltétele van, a feltételek bármelyikének hiánya esetén nem adható adómentesség.

9 1. Az épületnek állattartási, növénytermesztési rendeltetésűnek kell lennie, pld: istállónak, üvegháznak, magtárnak, 2. ilyen elnevezéssel kell feltüntetve lennie az ingatlan-nyilvántartásban, 3. az adó alanyának rendeltetésszerűen a tevékenységének megfelelően erre a célra kell, használnia az épületet. Tehát az adómentesség valamilyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, amely tevékenységet az adózónak kell igazolnia. Az épület rendeltetése: Amiről a használatbavételi engedély szól. (A gazdasági épület rendeltetésű és ilyen elnevezéssel nyilvántartott épületekre adómentesség akkor sem adható, ha a fent említett feltételek többi kitétele megvalósul, ugyanis az általánosságokban elnevezett gazdasági épületben egyéb vállalkozási, kereskedelmi tevékenység is végezhető, amelyre nem jár az adómentesség. A rendeltetés megnevezés tehát nem azt jelenti, hogy az építményt éppen mire használja az adó alanya, a rendeltetés szó az építésügyi hatóság által kiadott használatbavételi engedélyben (határozatban) szereplő és az ingatlan-nyilvántartásban is ekként feltüntetett megnevezést fedi le. VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről A Htv. 13/A. (1) szerint, ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2)-(7) bekezdésekben meghatározottak szerint a felújításra január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. (2) E alkalmazásában felújítás alatt a műemléképület egészén, illetve homlokzatán és több főszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát. Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti mentességre vonatkozó igényét az adóhatóságnak bejelenti. Építményadóval kapcsolatos tájékoztató A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 11.. alapján adóköteles a város illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 1.. (1) bekezdése alapján mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, a Htv pontja szerint lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész. (Erre vonatkozóan az adóalanyt bevallási kötelezettség sem terheli.) 1. (2) bekezdés szerint mentes az adó alól - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú épületek, épületrészek kivételével - a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12. m 2. (3) Kérelemre mentes az adó alól a külterületen lévő építmény, ha az ingatlant a Htv a szerinti tulajdonosa állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról az adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat. A mentesség a kérelem benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

10 Az adó alapja, mértéke (1) Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. (2) Az adó évi mértéke: a) 750 b) 500 Ft/m 2 gépjárműtároló esetén, valamint az egy helyrajzi szám alatt lévő, összevonás alá eső, azonos fajtájú épület, épületrész hasznos alapterületének m 2 -t meghaladó része után. Az adókötelezettséget érintő változást (pl. építmény bővítése, lebontása, elidegenítése), annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatósághoz be kell jelenteni az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 23. (1) bekezdése értelmében. Az adókötelezettséget érintő változást a változást követő év első napjától kell figyelembe venni. A bejelentést formailag és tartalmilag is adóbevallásban kell megtenni. Az adóbevallás benyújtási határideje az adókötelezettség keletkezésétől számított 15. nap, vagyis az adóév január 15. napja. Általános tudnivaló: Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alanya: Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. DMJV Adóügyi Osztály

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország B E V A L L Á S az é p í t m é n y a d ó r ó l, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 27 90244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 12. melléklet a /2013. (. ) NGM rendelethez 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás Tárgy: Építményadó bevallás Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.jegyzo@parisat.hu I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község 6/1 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Ahol

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege:

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege: BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2008-2011 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2011. március 01. hatállyal építményadó

Részletesebben

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123 UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete a helyi adókról 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2011. február 17.) Uzsa Települési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP A főlapon a tulajdonosok által megkötött megállapodásról, a benyújtott lapok számáról, a benyújtás okáról,

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról

BEVALLÁS az építményadóról 1 BEVALLÁS az építményadóról Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/24202 /1/2012 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. november 26-án ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1 Az internetes keresőbe kell ezt beírni.

Tisztelt Adózó! 1 Az internetes keresőbe kell ezt beírni. Az EGER1331 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2013. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról 1 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. -ában

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS Ügyintézı: Ráczné Tel: 570-028/216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján

Részletesebben