1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése"

Átírás

1 MŰSZAKI LEÍRÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK KÖZPONTI EMLÉKHELYE ötletpályázatához 1. BEVEZETŐ Az I. Világháborús Emlékhely kialakítására irányuló ötletpályázati felhívás közzétételét meglepetéssel és örömmel fogadtuk, hiszen ilyen jellegű feladat ritkán adódik a szakma és az ember életében. Minden családban jelent valamit az as időszakra emlékezés, jelen sorok írója azon szerencsésebbek közé tartozik, akiknek hozzátartozója hazatért a frontról. Az 1898-ban született nagyapa mintegy 3 évi orosz, román, olasz frontszolgálat és hadifogság után tért vissza és alapított családot. A frontról hazahozott emlékeket néhány fogságban készült emléktárgy, a családtagok emlékezete és egy magnószalag őrzi. Aztán kell még némi történelem iránti érdeklődés, érzékenység is ahhoz, hogy egy építész ebben a témában alkotni kezdjen, inspirációt érezzen és katalizátora legyen egy elkötelezett alkotó teamnek. A fenti előzmények, valamint mértékadó környezet- és közterület tervezési tapasztalat kellett ahhoz, hogy ez a pályamű megszülessen. Valamennyi alkotó nevében reméljük, hogy a téma iránti tisztelet, lelkesedés, a befektetett energia nem volt hiábavaló. 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA A helykiválasztás előkészítése A pályázati kiírás meglepetést okozott abból a szempontból, hogy az ötletpályázat nem pusztán az emlékhely megformálásában, hanem a helyszín kiválasztásában is szabad kezet adott a pályázóknak. Ez a mértékű tervezői szabadság a szokásostól nagyobb terhet, ugyanakkor nagyobb lehetőséget is nyújtott a kötetlen gondolkodáshoz, a szükséges alkotási, gondolkodási módszertan azonban felülvizsgáltra és módosításra szorult. A feladat léptékének, jellegének megértéséhez első teendőként tanulmányoztuk a mértékadó nemzetközi példákat, hazai térépítészeti alkotásokat, ami segített a feladat sajátosságait, fizikai helyszükségletét, összefüggéseit megérteni és meghatározni. A feladat mértékadó jellemzőinek azonosítását követően vált lehetővé a pályázati felhívásban meghatározott, Budapest területén fellelhető, szóba jövő helyszínek azonosítása és vizsgálata.

2 A fizikailag elvileg alkalmas helyszínek körét szűkítendő, ismételten tanulmányoztuk a pályázati kiírás szempontrendszerét és olyan kiindulási pontokat kívántunk azonosítani, melyek segítenek a leghitelesebb, legalkalmasabb helyszín megtalálásában. Ehhez ismét történelmi kapaszkodókat, szempontokat kerestünk és találtunk meg. Előbbieken túl fontos tényezőként kezeltük a kiválasztott helyszín közlekedési, megközelíthetőségi adottságait, valamint a célterület beavatkozási igényét, állapotát, a rehabilitáció indokoltságát és időszerűségét. A javasolt helyszín kiválasztására az előbbi előzmények alapján került sor. A helyszín és a környezet leírása A történelmi kontextus, valamint további közlekedési, tájépítészeti és egyéb szempontok alapján Az I. Világháború Hőseinek Központi Emlékhelye céljára alkalmas területet a VIII. és X. kerület határán, a X. kerületben lévő Népliget területén találtuk meg. A Központi Emlékhely elhelyezésére javasolt terület közvetlen környezeteként a Népliget déli része, tágabb értelemben azonban az érintett VIII. és X. kerület távolabbi területei is értelmezhetők. A közvetlen környezet meghatározó elemei közül kiemelt tényező a Könyves Kálmán körút és annak túloldalán található építészetileg is figyelemre méltó történeti épületben található Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Hunguest Platánus szálloda épülete, valamint a modern építészetet megtestesítő, üveghomlokzatokkal a Népliget felé forduló irodaházak együttese. A terület déli részét az Üllői út határolja összetett közlekedési rendszerrel és feltételekkel, a további lehatárolásait a Vajda Péter út, valamint egyéb belső szerviz utak jelentik. A meglévő park meghatározó létesítménye a Planetárium épülete, a történeti stílusban megvalósított, eredetileg a Tisztviselőtelep kiszolgálására épített Víztorony, a Liget rendezvény központ továbbá az Építők SC tenisz telepe. A történeti nevet viselő, ma már alapvetően zöldfelületet jelentő Mutatványos tér szélén helyezkedik el a Népliget fenntartását ellátó vállalkozás telephelye. Mértékadó, a Központi Emlékhely funkcióját erősítő elemként értelmezhető a Buda és Pest egyesítésének 100. évfordulójára létesített Centenáriumi Park (Ország Park), valamint a Lengyel Légiók tiszteletére létesített emlékpark közelsége, melyek szintén a Népliget területén találhatók. A Népliget további, tágabban értelmezett szomszédságait egyéb sportpályák, sportcélú területek és létesítmények képezik, a területre átfogóan jellemző a jelentős mértékű fásítottság, a tisztásokkal, sétányokkal tagolt ligetes karakter. A tágabban értelmezett környezet része továbbá a Benyovszki Móric utcán keresztül elérhető Orczy-kert, a korábbi Ludovika Akadémia épületegyüttese, de ennek tekinthetjük a gyalogosan is elérhető közelségben lévő, tematikus rokonságot jelentő Fiumei úti temető sírkertjét is.

3 Az I. Világháború Hőseinek Központi Emlékhelye a koncepció részletes leírása Az Emlékhely kialakítására a volt Ludovika Akadémia, az Orczy-kert és az Elnök, Benyovszky Móric, Reguly Antal utcák által kijelölt északnyugat-délkeleti tengely folytatásaként, a Könyves Kálmán körutat keresztezve, a Népliget déli részének közepéig húzódó területen teszünk javaslatot (lásd 1.sz. melléklet) Az emlékhely alapvetően a Népliget megújulásra váró, jelentős mértékben degradálódott növényzettel fedett, tisztázatlan jövőjű rom műemléket is magában foglaló részén helyezkedik el. A helykiválasztás és környezetrendezés során figyelembe vettük a korábbi történeti kerti előzmények máig élő lényegi struktúráját, ugyanakkor a megvalósítandó funkcionális zónák által elvárt alapvető beavatkozásokat irányoztunk elő. Az Emlékhely lényegi elemei a következők: 1. Figyelem felhívó jelek és elemek 2. Fogadó-információs tér 3. Romkert - public art zóna 4. A Tisztelet és Emlékezés tere 5. A szomszédságok terei és elemei Az egyes elemek részletes leírása a következő: 1. Figyelem felhívó jelek és elemek A pályázati dokumentáció szellemisége alapján olyan mértékadó Emlékhely, komplex funkciót betöltő turisztikailag is mértékadó fővárosi objektum létrehozását tűztük ki célul, mely a meglévő hasonló nevezetességekhez (Hősök tere, Citadella, Vár környezete, stb.) mérhető. Az előbbi szellemiség jegyében a fő megközelítési pontnak minősülő Nagykörút felől olyan jelentős távolságból is érvényesülő szimbólumok, jelzések elhelyezését irányoztuk elő, melyek mindkét fő megközelítési irányból jól láthatók, azonosíthatók. Az előbbiek elérése érdekében függőleges pilonok felállítását, a teljes útszélesség felett átívelő, két irányból értelmezhető vízszintes jelzés elhelyezését, vagy a kettő kombinációját irányoztuk elő. Az előbbi szimbólumok értelemszerűen jelzések, feliratok hordozására is hivatottak. 2. Fogadó-információs tér A Könyves Kálmán körút, illetve Üllői út felől gyalogosan, gépjárművel, tömegközlekedéssel érkezők fogadására, gyülekezésére hivatott terület, melynek kisebb előterét és védettebb belső terét egyedileg formált, vizuális és zajvédelmi szerepet is betöltő, védősánc jellegű terepalakzat választja el a körúti forgalomtól.

4 A körút és a fogadótér közötti kapcsolatot viszonylag behatárolt, szándékosan speciális felvezetést jelentő átjáró folyosó biztosítja, mely egyben történelmi emlékfal funkciót is betölthet. A belső tér jelentős mérete lehetővé teszi napi szinten is hasznosuló mértékadó zöldfelületek, továbbá burkolt felületek kialakítását, szobrászati elemek, információs táblák, korszerű, interaktív eszközök, utcabútorok elhelyezését. A Fogadó-információs zóna, illetve annak környezete kifejezetten lehetőséget ad az I. világháború mértékadó történelmi szereplőinek, alapvetően az Osztrák-Magyar Monarchia fontos történelmi alakjainak arcképcsarnokát megformáló mellszobrok, teljes alakos szobrok, domborművek elhelyezésére az ezek fogadására alkalmas épített környezet kialakításával. A koncepcionálás során vizsgáltuk az ünnepi megemlékezés, koszorúzás, stb. céljára történő hasznosíthatóságot is. A terület a körúti kapcsolat védettséget jelentő megformálásával erre a célra is alkalmas, bizonyos tematikájú, behatárolt látogatói létszámú rendezvények, megemlékezések lebonyolítási helyeként is használható. Az előbbi funkcióhoz köthetően egy mértékadó, katonai témát, korabeli katonák csoportját idéző szoborcsoport telepítésére is javaslatot tettünk, emellett a fogadótér ünnepélyessége és a rendezvények lehetősége értelemszerűen megköveteli zászlórúd-csoport elhelyezését is. A szomszédos nagykörút állandó, intenzív forgalma és zajhatása miatt az ennek kiszűrését célzó, viszonylagos védettséget nyújtó koncepció ellenére jelentősebb események, megemlékezések lebonyolítása céljára elsődlegesen a Központi Emlékhely mélyebben fekvő, védettebb, bensőségesebb részét szántuk. 3. Romkert - public art zóna Kezdetben alapvető problémaként, később inspiratív lehetőségként éltük meg a területen található épületrom meglétét. A tájékozatlan látogató által akár tudatos, angolkertes, romantikus elemként értelmezhető épületről némi kutatás és tájékozódás után megtudható, hogy építésére a XIX. század utolsó éveiben került sor. Népligeti Nagyvendéglőként fénykorában történelmi időknek így többek között az I. Világháborús és az azt követő éveknek is szemtanúja volt, 1945 után azonban fénykora a Népliget korábbi szerepével és felszámolt, megszűnő létesítményeivel együtt leáldozott. Utolsó hasznos funkciójában vendéglátóipari vállalathoz kötődően raktárként hasznosították. Mai, romos állapotában évtizedek óta használaton kívül van, lakói hajléktalanok, drogosok, egyes internetes források szerint jelen állapotában a X. kerület és ezzel együtt Budapest főváros legnagyobb szégyene. A tervezett Központi Emlékhely vonatkozásában történeti előzményeket megismerve a romos, műemléki védettségű épületet hasznosítható, integrálható elemként azonosítottuk. A hasznosítást konzervált rom-műemlékként javasoljuk, mely public art elemek hátteréül szolgálva, azokkal gazdagodva az I. Világháború számos korabeli fotón dokumentált pusztításainak asszociációjaként jelenhet meg és egyfajta felvezetést adhat az Emlékhely lényegi része, a Tisztelet és emlékezés tere felé haladóknak.

5 Az előbbi vizuális szerep és integráció mellett a későbbiekben vizsgálandó az épület részleges, azaz egyes részeire (pld. pince, egyes földszinti épületrészek) kiterjedő helyreállítása és bemutató, illetve információs térként történő hasznosítása 4. A Tisztelet és Emlékezés tere Az Emlékhely-komplexum meghatározó részét jelentő, számos asszociatív elemet hordozó Tisztelet és Emlékezés tere a Népliget érintett déli részének központi, ligetekkel körülvett, környezeti zajoktól leginkább védett részén került kialakításra. A tér elhelyezését a korábbiakban már részletesen ismertetett történeti tengelyhez történő illeszkedés, azaz egy meglévő fősétány nyomvonala és az azt kísérő fák, fasorok követése határozta meg. A mintegy 75x190 méter területigényű objektum központi részét katonai díszszemlék, állami megemlékezések megtartására és az eseményekkel összefüggésben megjelenő nagyszámú látogató fogadására alkalmas, meghatározóan burkolt felületű térrész alkotja. A központi sétány terület két oldalán katonás rendben sorakoznak a korabeli Magyarország 64 vármegyéjére utaló kiemelt emlékoszlopok, melyek mögött további emlékoszlopok találhatók, vármegyénként 3 oszlopban, egyenként 10 elemmel. Az előbbi rendben oldalanként összesen 960 emlékoszlop kerül elhelyezésre, változó, 2-15 méter közötti magassággal, a két oldal vonatkozásában 1920 teljes darabszámmal. Az emlékoszlopok 50x100 cm alaprajzi méretűek, kétoldali feliratozással oszloponként mintegy 3,0-4,0 m, 2 olvasható magasságig készített megemlékező feliratokkal. Az előbbiek m 2 felirati mező kialakítására adnak lehetőséget, ami biztonsággal elég az előirányzott hősi halott nevének méltó megjelenítésére. A feliratozást üveg, kő, vagy bronz felirathordozóval, külön előtétként javasoljuk megvalósítani. A kétoldali emlékhely komplexum közötti tér végének vizuális lezárását füvesített, illetve talajtakaró zöld növényzettel beültetett, ezáltal domináns zöld hátteret nyújtó, megformált mesterséges domb kialakításával kívántuk elérni. A domb előterében a burkolt középső tér tengelyében kijelöltük egy kiemelt szobrászatiképzőművészeti alkotás helyét, mely valamennyi egyéb oszlop és elem fölé magasodva uralja a területet. A kiemelt szobrászati-képzőművészeti alkotás szoborként, szobor csoportként, illetve az Emlékhely által megörökített katonák, hősök iránti tiszteletet kifejező örökmécsesként is megformálható. A Tisztelet és az Emlékezés tere szellemisége megkívánja, hogy a Népliget érintett területén meglévő faállomány részletes felmérése és állapotfelvétele megtörténjen és az értékesebb faegyedek, fasorok megtarthatósága a további tervezés során mérlegelésre kerüljön. A faegyedek egy részének megtartása, a létrejövő térkompozíció részeként értelmezése vizsgálandó és a további tervezés során lehetőség szerint kezelendő.

6 5. A szomszédságok terei és elemei A Központi Emlékhely funkciójának maradéktalan betöltése, optimális használhatóságának biztosítása érdekében vizsgálandó a közvetlen környezet állapota és az esetleg szükséges további beavatkozások szükségessége is. A szomszédos Centenáriumi Park, valamint a Lengyel Légiók emlékparkja egyaránt avult állagú, az épített elemek, járdák, sétányok és a növényzet megújítása szükséges. A területen található sétányok általában aszfalt burkolatú, szintén avult állagú elemei a parknak, az utcabútorok, padok, szemetes edények száma korlátozott, elemei formai szempontból és fizikailag egyaránt avultak és megújulásra, cserére szorulnak. A tervezési terület növényállományát elsősorban a ligetesen, esetenként sorolva telepített faállomány, füvesített területek és kis mértékben talajtakarók képezik, melyek alapvető fenntartása, gondozása megoldott. A szomszédságban lévő növényállomány és az egyéb kültéri elemek felülvizsgálata és megújítása szintén elengedhetetlen részét kell képezze a Központi Emlékhely megvalósítási programjának annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az emlékhely centruma és környezete, azaz a megközelítést lehetővé tevő területek közötti kontraszt és disszonancia. 3. ALKALMAZOTT ANYAGOK, NÖVÉNYEK, ZÖLDFELÜLETEK Az anyaghasználatot a tervezés általános, meghatározóan kortárs építészetitájépítészeti tervezési koncepciójának részeként értelmeztük és a szükséges döntéseket ennek megfelelően hoztuk meg. Előbbiek alapján a körúti jelzések és a fogadótér meghatározó anyaga a látszóbeton felülettel alkalmazott beton, vasbeton. A fogadótér területén térplasztika, térfal, ülőkövek, ülőkockák, információs elemek kereteként alkalmazzuk. Ebben a zónában térburkolatként kiselemes térkövet is elégségesnek tartunk szürke színben, amit az un. romkert területéhez közeledve természetes kő felületi betétekkel átvezetünk a lényegi emlékhely terület, a Tisztelet és Emlékezés tere meghatározóan természetes kőburkolattal ellátott térburkolatai irányában. Az épített, illetve művi elemek mellett meghatározó szerepe van a füvesített zöldfelületeknek, valamint az egyedi vizsgálat alapján megtartott, illetve tervezetten ültetett fáknak, facsoportoknak, kő, bronz, esetleg Corten acél anyagú public art elemeknek. A Romkert zóna meghatározó eleme a konzervált, jellemzően nyerstégla felülettel megjelenő korabeli műemlék épület, a füvesített közvetlen környezet, valamint a public art kategóriában értelmezett, I. világháborús katonákat idéző alakok megkomponált elhelyezése.

7 A Tisztelet és Emlékezés tere szintén a kortárs tájépítészeti gondolkodás jegyében, ugyanakkor időtálló, minimális fenntartási igényű anyagokat alkalmazva került megformálásra. A térburkolatok meghatározóan természetes kőburkolatok, de nem zárjuk ki mesterséges, beton anyagú burkolatok részleges alkalmazását sem. A 64 vármegyének emléket állító, címereket is hordó oszlopok üveg, esetleg transzparens (üveg) beton anyagúak, melyek alkalmasak kell legyenek hosszirányú, lehetőleg belső megvilágításra és ezáltal speciális éjszakai vizuális megjelenés, egyfajta fény oszlopsor megjelenítésére. A változó magasságú emlékoszlopok látszóbeton felülettel, előregyártott vasbeton elemként készülnek, összességében egy monumentális térplasztika elemeit képezik. A tér tengelyében lévő, mintegy 20 méter magas egyedi szobrászati alkotás hatalmas látszóbeton felületű, vagy kőburkolatú posztamensen elhelyezett, vagy azzal együtt formált monumentális szobrászati alkotás, melynek anyaghasználata teljes mértékben a végleges szobrászati koncepció függvénye. A Központi Emlékhely éjszakai arcának mértékadó összetevői lesznek a tér- és díszvilágítás elemei, melyek jellemzően térburkolatba süllyesztett un. taposó lámpák, rejtetten telepített, illetve oszlopon elhelyezett fényvetők. Egyes területeken, elsősorban a fogadó és romkert zónában, valamint a zónákat összekötő sétányok mentén egyszerű formavilágú, helyszínhez megválasztott fénypontmagasságú lámpaoszlopok és világítótestek is alkalmazásra kerülhetnek. A világítási megoldások vonatkozásában energiatakarékos, LED világítású, illetve lehetőleg megújuló energiát hasznosító megoldás alkalmazását kell célnak tekinteni. Az általunk képviselt építészeti-tájépítészeti koncepció kiemelt figyelmet fordít a meglévő Népliget mai karakteréhez történő megfelelő illeszkedésre. Előbbiek zálogaként az Emlékhely-komplexumot jelentős zöldfelületek kialakításával terveztük, a meglévő faállomány lehetőség szerinti megtartását szintén kiemelt célnak tekintjük. A kivágásra kerülő faegyedek visszapótlása szintén alapvető követelmény. A beavatkozások során jellemzően nagyobb összefüggő zöld-, illetve füvesített felületek kialakítását javasoljuk, több helyen lombhullató és örökzöld fákkal, elfekvő örökzöldekkel, lombhullató cserjecsoportokkal, esetenként évelő, illetve egynyári virágfelületekkel. Az intenzív igénybevétel következtében a telepítésre kerülő növényzet és gyepfelület is rendszeres fenntartást igényel, melynek biztosítása érdekében legalább a kiemelt jelentőségű objektumok területén, de akár a teljes tervezési terület szomszédságaira is kiterjedően öntözési célú vízvételi helyek, indokolt helyeken automatikus öntözés kiépítését is javasoljuk. Ennek teljes, vagy részleges ellátására, az ivóvízhálózatról történő ellátás lehetőség szerinti mellőzése érdekében javasoljuk a jelentős burkolt felületek felszíni csapadékvízének összegyűjtését és újrahasznosítását szolgáló föld alá telepített ciszterna rendszer kialakítását.

8 4. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK, MEGKÖZELÍTÉS, PARKOLÁS A tervezési helyszín kiválasztásánál a történelmi kontextus vizsgálata mellett meghatározó szerepe volt a kedvező közlekedési, megközelítési lehetőségeknek. A koncepció kialakítása során részletesen elemeztük a tömegközlekedés adottságait, a gépjárműforgalom, a gyalogos forgalom, az esetleges kerékpáros forgalom követelményeinek kielégíthetőségét, beleértve az állandó, illetve eseti forgalmi terhelési szempontjait egyaránt. A kiválasztott helyszín fekvése, azaz a Könyves Kálmán körút, az Üllői út, valamint a Vajda Péter út szomszédságának köszönhetően a tömegközlekedés Budapesten jellemző valamennyi eszközével (helyi és helyközi autóbusz járatok, metró, villamos, stb.) kedvezően megközelíthető. Az előbbi közlekedési kapcsolatok jóvoltából az egyéni közlekedési eszközök számára is jók az adottságok, amit a tágabb környezetben tovább javít az egyéb nagy tömegrendezvényeket lebonyolító létesítmények (FTC stadion, egyéb sporttelepek, stb.) közelsége. A Népliget közvetlen környezetének parkolási területtel ellátottsága a jelenlegi igényeket kielégíti, struktúrája a terület mentén több kisebb zónára koncentrálódik. A tervezett Központi Emlékhely megvalósulása szükségessé fogja tenni a terület parkolási viszonyainak átgondolását és a közvetlen környezetben, elsősorban a Népliget déli zónájának belső szerviz útja mentén további parkoló állások, parkoló zónák kialakítását. A további részletes információkat a környezeti, közlekedési viszonyokat bemutató 2. sz. melléklet tartalmazza. 5. ÖSSZEGZÉS A pályázatban szereplő javaslatokkal remélhetőleg a további gondolatokat és döntéseket hatékonyan támogató anyagot sikerült a döntéshozók rendelkezésére bocsájtani és az általunk javasolt helyszín adottságai, a lehetőségek és az időszerű beavatkozások igénye alapján a Népligetet és környezetét alkalmasnak ítélik a tervezett program, egy fővárosi, de minden bizonnyal nemzetközi léptékűnek is mondható Központi Emlékhely megvalósítására. Reményünk szerint az elkészített anyaggal hozzájárultunk ahhoz, hogy a továbbiakban részletesen kidolgozásra kerülő tervekhez, szobrászati, művészeti alkotásokhoz megfelelő kiindulási alap álljon rendelkezésre és a későbbi tervezés minél szélesebb körű elemzésekre és ötletekre támaszkodhasson. Amennyiben megmérettetésünk eredményesnek minősül, a továbbtervezésben, a további együttgondolkodásban és a megvalósításban a jelen pályázati anyag készítői is örömmel vállalnának szerepet, azonban a koncepció befogadását és továbbfejlesztését kívülállóként is nagy örömmel és szakmai sikerként élnénk meg.

9 Melléklet TÖRTÉNELMI KONTEXTUS ÉS SZIMBOLIKA A Ludovika Akadémia és az Orczy-kert, a korábbi Tisztviselőtelep és a Népliget, mint a történelmi kontextus meghatározó elemei A Ludovika története és környezete az 1848-as szabadságharc előtti időszakra, egészen 1808-ig nyúlik vissza, 1872-től a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb képzési szintjét nyújtó fellegvára 1945-ig. A fizikailag alkalmasnak minősülő potenciális helyszínek közül ezt találtuk a legalkalmasabbnak arra, hogy az I. Világháborúhoz, a magyar katonai múlthoz kapcsolódóan megfelelő, hiteles szellemi kapcsolódást, szimbolikus kötődést nyújtson. A környezet alkalmassága, további vizsgálata céljából az együttgondolkodásba kiemelkedő tapasztalatokkal bíró urbanista szakértőt is bevontunk és a ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint Magyar Természettudományi Múzeum funkcióját betöltő létesítmény környezetében számos olyan további elemet azonosítottunk, melyek a térség, a hely megfelelőségét, a genius loci, a hely szelleme hitelességét igazolták. Az előbbiek részeként azonosítottuk be a közeli Rezső téren található Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia-templomot, melynek megvalósítása a századfordulóra nyúlik vissza, alapkövét azonban csak a vesztes Nagy háborút követően, Trianon után 1924-ben rakták le és ünnepélyes felszentelésére 1931-ben került sor. Szintén hiteles háttérnek minősül a környékbeli, 1887-től kiépülő ún. Tisztviselőtelep - mely eredetileg a X. kerület része volt - jellemzően korabeli épületállománya, valamint a környékbeli, I. Világháborúhoz köthető kórházi, korábbi katonai létesítmények hajdani ispotályokhoz is köthető jelenléte. Az I. Világháborús Központi Emlékhely céljára megvizsgáltuk az Orczy-kert látszólag alkalmas, alulhasznosított területeit is, azonban a már elkészült, megkezdett illetve induló jelentős egyetemi (SOTE) építkezések miatt ezt a lehetőséget elvetettük. A környezet strukturális vizsgálata és a kerületi határok korlátainak mellőzése után viszont olyan felismerésig jutottunk, ami lényegesen befolyásolta döntéseinket: az eredetileg eszmeiség szempontjából meghatározó Ludovika Akadémia közelében, potenciális célterületként, a tervezett I. Világháborús Központi Emlékhely céljára kifejezetten alkalmas területként azonosítottuk a Népliget jó ideje alulhasznosított, megújulásra váró részét, mely kedvező adottságokkal és jól beazonosítható strukturális kapcsolatokkal bír a Könyves Kálmán körút másik oldalán, a VIII. kerület határán elhelyezkedő Tisztviselőtelep, és azon keresztül a történelmi Ludovika Akadémia és az Orczy-kert irányában. A fellelhető szakirodalomban áttekintettük a Népliget történetét, felkutattuk a több megvalósulási ütemben létrejött parkrészek eredetét, korabeli jellemzőit és terveit, valamint utána néztünk a területen lévő patinás rom épület, a Népligeti Nagyvendéglő eredetének és a mai, immár évtizedek óta fennálló rom állapot, az egyes sajtóorgánumok szerint a főváros szégyene státusz kialakulásának.

10 Megvizsgáltuk a Népliget adottságait, működő és tetszhalott építményeit, a szomszédságok sajátosságait. Az elvégzett vizsgálatok, helyszíni szemlék, bejárások alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy a tervezett elképzelések megvalósításához a Népliget déli részében optimális feltételek állnak rendelkezésre. A Népligettől a Tisztviselőtelepen, az Orczy-kerten keresztül a volt Ludovika Akadémiáig és térig olyan hitelesen kapcsolódó, egymásra szinergikus hatást gyakorló területek helyezkednek el, melyek együttesen alkalmasak a pályázat kiírója által megfogalmazott magas szintű elvárások kielégítésére. A Népliget, mint az I. Világháború Hőseinek Központi Emlékhelye meghatározó helyszíne A Népliget teljes terjedelmében természetesen lényegesen meghaladja a tervezett emlékhely által igényelt méreteket és kereteket. A valaha a Tisztviselőtelep kertjeként is aposztrofált Népliget adottságai, jelenlegi struktúrája, beépítettsége alapján a helyszín részletes vizsgálatát követően a Népliget Üllői út és Vajda Péter út közötti részét azonosítottuk a tervezett emlékhely számára alkalmas területként. A hasznosítandó terület meghatározását a meglévő, örökölt struktúrák alapvetően befolyásolták, determinálták. A korábbi Tisztviselőtelep érintett három utcája az Elnök, a Benyovszky Móric és a Reguly Antal utca, melyek közül az utóbbi kettő korlátozott forgalmú csendes lakóutca. A Könyves Kálmán körút ellenkező, Népliget felőli oldalán az előbbi utca struktúra, fogadó-csatlakozó része a korábbiakban már kialakult és hasznosítható. Az íves útszakasszal bezárt, félkör alakú parkrész centrumában Tinódi Lantos Sebestyén, korábban a lebontott Blaha Lujza téri Nemzeti Színház előtt álló, helyét még kereső szobra árválkodik. A már kirajzolódó tengelyen a korábbi Népligeti Nagyvendéglő rom épülete helyezkedik el, mely mögött változó állagú és korú fák által kísért sétány folytatódik a Népliget belseje, a korábbi Mutatványos tér felé. A történeti alapokon nyugvó, lényegében determinált tengelyen húzódó elemek sora megtartva, megújítva és újra értelmezve koncepcionálisan alkalmasnak bizonyult arra, hogy a tervezett I. Világháborús Központi Emlékhely megformálásakor megfelelő kiindulási alapot és inspirációt adjon. Az Emlékhely szimbolikája Az Emlékhely szimbolikájának már a helyszín kiválasztása is részét képezi. A történelmi kontextus alapján keresett és azonosított helyszín hitelesnek minősül és számos kapcsolódó történeti elemet hordozó környezetével a Ludovika tértől a Népligetig húzódó történeti tengely mentén számottevő szinergiával is bír. Az előbbi történeti tengelyre illeszkedve, annak folytatásaként születik meg a tervezett Emlékhely-komplexum, melynek területén több, jól beazonosítható zóna megformálására került sor.

11 A Könyves Kálmán körút felőli arculat anyaghasználatával és formavilágával egyaránt az I. Világháború harctereinek, védősáncainak, lövészárkainak asszociációja. A fogadó-információs tér a létesítmény látogatóinak szánt, a hely szellemiségének átvételére, megértésére hivatott terület, mely egyben információ átadó centrum, ahol múltidéző dokumentumok, fényképek, információk kerülnek átadásra részben hiteles képzőművészeti, szobrászati alkotások formájában, részben a legkorszerűbb technikai eszközök alkalmazásával. A szimbolika szempontjából következő mértékadó elem az un. Romkert zóna, melynek szerepe az I. Világháború pusztításainak asszociációjaként felidézni a katonák hősiességét egy katonai roham szobrászati igényességű térkompozíciójával. A konzervált rom műemlék és az annak környezetében elhelyezett katona alakok együttese lehetőséget ad a public art eszközeinek és gondolkodásmódjának alkalmazására. A Központ Emlékhely lényegi, kifejezetten a nemzet hőseire, áldozataira való méltó emlékezésnek szánt területe a Tisztelet és Emlékezés tere. Az emlékoszlopok geometrikus rendje, tömege a katonai alakuló tereken felsorakozó katonai egységekre, katonákra és a méltó emlékezésnek helyet adó sírkertek hangulatára, síremlékeire irányuló asszociációkra egyaránt lehetőséget és inspirációt ad. Az emlékoszlopokat a feliratozást hordozó szerepükön túl változó magasságok alkalmazásával a teljes emlékhely-komplexum területére kiterjedő, üzenetet is hordozó monumentális térplasztika megformálására is alkalmasnak ítéltük, amivel szintén további, az ég felé mutató, a keresztény értékrend szerinti asszociációk ébresztése volt a célunk. A terület tengelyében kijelölt szobrászati alkotásnak kiemelt szerepet szántunk, azonban konkrét megformálására nem éreztük hivatottnak magunkat és az anyagban jelképesen ábrázoltuk. Az Emlékhely szellemisége, jellege, környezeti szinergiái alapján a Magyarok Nagyasszonya, (Patrona Hungariae), avagy Szűz Mária, mint a magyarság védőszentje megfontolandó témája lehet a szobrászati alkotásnak, mely ellenpontját képezheti a történeti tengely másik részén elhelyezkedő Magyarok Nagyasszonya Plébánia templomnak. Hasonlóképpen megfontolandó szobrászati témának tartjuk a magyar államiság jelképének minősülő szobrászati megfogalmazását önálló elemként, vagy szoborcsoport részeként. A Tisztelet és Emlékezés tere nappali megjelenése mellett annak éjszakai üzenetét, szimbolikáját is vizsgáltuk és megformálandónak, átgondolandónak tartottuk. Az éjszakai megjelenés meghatározó elemét a 64 vármegyét szimbolizáló kiemelt emlékoszlopok jelentik, melyek üveg anyaga lehetővé teszi különleges megvilágítás és fényviszonyok kialakítását. Szándékunk szerint a kiemelt üvegoszlopok éjszaka fényoszlop sorként jelennek meg és a kegyelet, a tisztelet, az emlékezés gyertyasoraként világítanak.

12 TARTALOMJEGYZÉK Látványterv Látványterv Látványterv Helyszínrajz a környező beépítések bemutatásával... 4 Környezetalakítási térrajz, fogadó-információs tér Az emlékhely tervei, alaprajzok, metszetek, nézetek műszakilag értelmezhető módon - Alaprajz... 6 Az emlékhely tervei, alaprajzok, metszetek, nézetek műszakilag értelmezhető módon - Metszetek... 7 Az emlékhely tervei, alaprajzok, metszetek, nézetek műszakilag értelmezhető módon - Nézetek... 8 MŰSZAKI LEÍRÁS BEVEZETŐ A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA... 9 A helykiválasztás előkészítése... 9 A helyszín és a környezet leírása... 9 Az I. Világháború Hőseinek Központi Emlékhelye a koncepció részletes leírása Figyelem felhívó jelek és elemek Fogadó-információs tér Romkert - public art zóna A Tisztelet és Emlékezés tere A szomszédságok terei és elemei ALKALMAZOTT ANYAGOK, NÖVÉNYEK, ZÖLDFELÜLETEK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK, MEGKÖZELÍTÉS, PARKOLÁS ÖSSZEGZÉS Műszaki leírás szöveges melléklete - Történelmi kontextus, szimbolika Tartalomjegyzék Műszaki leírás rajzi melléklete 1. Átnézeti térkép Műszaki leírás rajzi melléklete 2. Közlekedési kapcsolatok... 16

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZATA A KÖRNYEZETALAKÍTÁS ALAPKONCEPCIÓJA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusban történő elhelyezése érdekében az Orczy-kert és

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

Műleírás és mellékelete

Műleírás és mellékelete #1 Műleírás és mellékelete A tervezett emlékhely két, markánsan az I. Világháborúra jellemző téri, formai elem átírásából indul ki, és abból épít új plasztikai erővonalakat, mely absztrakció eredményeként

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon 1. Koncepció Az alkotói folyamatban a Kossuth tér - elsődleges funkciójának megfelelően - hazai és globális értelemben is képes állami szintű reprezentációs szerepet betölteni, ennek megfelelően fő célunk

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 5. szám 2006. március 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2006. (III. 24.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 ADI Studio Kádár Bálint Miklós Balázs Rab Judit Szemerey Samu építész munkatárs: Darab Írisz kertépítészet: Németh Eszter látványtervek: Gyulai Attila 1. Egy nemzeti

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7.

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7. Műszaki leírás A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata 2009. szeptember 7. 2. / 7 oldal Rajzjegyzék és tartalom 01 A város egy duzsungel

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK TERVJEGYZÉK 0 MŰSZAKI LEÍRÁS 1 A TÉR JELENLEGI HELYZETE 1 A TÉR 1 Növényalkalmazás 2 Berendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE Tartalom: Előszó 2011. A2 A) Rendelet tervezet I. Általános rendelkezések... A3 II. Az építészeti örökség fenntartási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Dr. OROSZ BÁLINT. főosztályvezető. BM Örökségvédelmi Főosztály. Az örökségvédelem átalakulása. (előadás vázlat)

Dr. OROSZ BÁLINT. főosztályvezető. BM Örökségvédelmi Főosztály. Az örökségvédelem átalakulása. (előadás vázlat) Dr. OROSZ BÁLINT főosztályvezető BM Örökségvédelmi Főosztály Az örökségvédelem átalakulása (előadás vázlat) A műemléki értékek és a régészeti örökség védelme 2012. szeptember 21. óta a belügyminiszter

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat

MŰSZAKI LEÍRÁS. BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat MŰSZAKI LEÍRÁS BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat 2008. szeptember 1 I.1. ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS I.1.1. Előzmények, tervezési

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről egységes szerkezetben a 11/2012. (V. 11.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről szóló

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen 53. számú vrk.

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-3, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E-12692/2015. Tárgy: Pályázat

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról Budapest Főváros VI.

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

Szombathely, Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja II. ütem: Szent Márton út északi oldal térfelújításának vizsgálata Egyeztetési anyag

Szombathely, Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja II. ütem: Szent Márton út északi oldal térfelújításának vizsgálata Egyeztetési anyag Megbízó: Szombathely MJV Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tervező: Építészet: Litkei Tamás, okl. építészmérnök, vezető tervező É-1 18-0033 Litkei Építésziroda Kft. Úttervezés: Tóthné

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshely fejlesztés tervezési program jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai III.3. KELET VÁROSRÉSZ Területi határai Keleten és délen Eger MJV közigazgatási határa, északon a Vécseyvölgyi utca, nyugaton a Gárdonyi, Bástya, Mekcsey, Kertész, Hadnagy, Deák Ferenc, Sas és Kistályai

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A megalapozó vizsgálatot

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete 1. sz. melléklet PÉCS BELVÁROS szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŰEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. éptészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemlékvédelmi szakértő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 46/2012. (XI.23.) sz. rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről Vác Város Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról 9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben