A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám június Ára: 70 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám 2010. június Ára: 70 Ft"

Átírás

1 12. évfolyam 4. szám 1 A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám Ára: 70 Ft

2 12. évfolyam 4. szám 2 Sziasztok! - Anya, képzeld zeld, kaptam egy ötöst! - Nahát, tényleg! Mutasd! - Csak képzeld el! Még az év végi jegyekért folytatott küzdelemnél tartunk, és az érettségi lázában égünk, de gondolataink egy része már a nyár körül forog. Végre, jön! Jön a VAKÁCÓ VAKÁCÓ, a felhıtlen szabadság! Vagy mégsem? Tudom, hogy sokan fogunk dolgozni, hisz a zsebpénz kiegészítésére szükség van. Sajnos, a Tudtok Ti Tábor anyagi okok miatt marad el, mert az érdeklıdésben nem volt hiány. A költségek kifizetése viszont megoldhatatlan problémát jelentett. Persze a nyári munkában szerzett tapasztalat is hasznos lehet. Hát várjuk a beszámolókat szeptemberben, és csatlakozzatok be a szerkesztıségbe! Keressük még a fényképezés, videózás és képszerkesztés, videó vágás iránt érdeklıdıket is! Ebben a számban több olyan írást is közreadtunk, amik magyar házi kapcsán születtek, és kitérünk még néhány versenyeredményre. Felidézzük az év eseményeit a Híradó kockáival. A teljes összeállítás a pedagógusnapra készül el. S ha már pedagógusnap, itt ragadom meg az alkalmat, hogy a szerkesztık és minden diáktársam nevében azt mondjam: Köszönöm! szönöm! Felelıs kiadó Bodosi József igazgató Felelıs szerkesztı Enyedi Andrea Legyen vidám a nyár! - Mekkora sebességgel halad a fény? - Azt nem tudom, de azt érzem, hogy minden reggel gel túl korán ér ide. A gerincoszlop egy olyan váz, amelynek az egyik végén a fej ül, a másik végén pedig én. A szél a levegı azon része, mely siet. A mőveltség az, ami megmarad azután, hogy az ember elfelejti lejti azt, amit tanult. A gondolkodás egy lehetıség arra, hogy a fejünket ne csak arra használjuk, hogy kidugjuk a pulcsinkból. Fıszerkesztı Juhász Nikolett 12.a Szerkesztıbizottság Szabó Péter 12.a Perger Ágnes 12.a Balogh Renáta 10.a Benkovics Viktória 10.a Szabó Alexandra 10.a 12. évfolyam 4. szám Újsá-

3 12. évfolyam 4. szám 3 BALLAGÁS Mindig nagyon várjuk, mert azt jelenti - nem csak a végzısöknek -, hogy közeleg a tanév vége. Idén négy osztály búcsúzott, hiszen a szakiskolásoknak már nincs végzıs osztálya nálunk. Az elızı számban egy kicsit már ráhangolódtunk a búcsúra, hiszen több szerkesztınk is végzıs, azonban a ballagás képeit nem hagyhatjuk ki. Bolondball dballagás a ballagás elıtti nap fénypontja A hagyomány szerint a bolondballagók ovisnak, nyaraló és pihenı, boldog semmittevınek, vagy egyszerően bohócnak, ill. valami idétlenséget idézı jelmezbe öltöznek be. Vannak persze kivételek. Ilyen vont az idén a 12.b, akik a Veresegyházi asszonykórus Z zi Labor-os nótájára villantottak fel egy lehetséges jövıt, mely szerint úgy év múlva már nekik is meglesz az érettségijük. Övék a fantázia érdemrend! rend! Szerenád Most már hagyománynak tekinthetjük, hogy a végzısök az iskola elıtt éneklik el tanáraiknak a szerenád dalait, majd közös beszélgetésre kerül sor, amikor a tanárok süteménnyel és üdítıvel kedveskednek a diákoknak. Búcsú a 10. e, f és g osztálytól 2 év. Nagyon kevés. Szinte csak megismerni, megszokni volt elég. Most jöhetett volna a java, de vége. Hogyan tovább? A diák nem sokat tehet. Talán már nem hat meglepetésként, hogy a szakiskolai képzést kettébontották, és tovább kell lépni, de azért a fura hiányérzet megmarad. Akik a felnıttoktatásba kapcsolódnak be, azoktól nem búcsúzunk, hiszen további három évig diáktársaink maradnak, akik viszont a TISZK-ben folytatják tanulmányaikat, azoknak viszlát, vagyis két év múlva még találkozhatunk, ha visszatérnek hogy érettségit szerezzenek! 10.f 10.g 10.e

4 12. évfolyam 4. szám 4 Diákgyőlés április 22 Egy kis közös éneklés, és a Híradó után együtt örülhettek a meghívott diákok egymás sikerének. Aki ott volt, annak biztosan eszébe jutnak a kis képek láttán is a emlékek. Meglepetésként a legnagyobb sikert, a szalagavató videó bejátszásából, a tanári tánc okozta, hiszen ezt csak a végzısök láthatták. A honlapon és DigiÉvkönyv CD-jén rajta lesz a teljes, a Diákgyőlés óta történt eseményekkel kiegészített Híradó, persze az élı konferansz helyett feliratozva.

5 12. évfolyam 4. szám 5 Elmúlt évünk krónikája Ne felejtsétek el megnézni a teljes, a még hiányzó eseményekkel kiegészített Híradót! Idén, szeptember 1-jén, kedden kezdıdött a tanítás. Na, persze, még nem abban a formában, mint ahogy év közben menni szokott! Problémák akadtak az órarenddel és néhány diáktársunkkal is, de ezek szerencsére hamar megoldódtak. Majd visszaállt minden a régi, megszokott kerékvágásba. Megkezdıdött az osztályok fényképezése, versenyei, kirándulása, és a legfontosabb: elkezdtünk tanulni (vagyis: egyesek elkezdtek tanulni). Másfél hónap kemény és fárasztó tanulás után a gólyabálon iskolánk állandó tagjaivá avattuk a kilencedikeseket. Volt ott karaoke, beöltözés, tánc és buli.

6 12. évfolyam 4. szám 6 Októberben eljött az ıszi szünet ideje, majd kicsit késıbb iskolánk kitárta kapuit a világ felé, pontosabban az érdeklıdık felé, ugyanis megrendeztük az éves Nyitott kapuk programot. Ismét eltelt egy hónap, így eljött a karácsonyi mősor ideje. Énekeltünk, jól éreztük magunkat, és a mősor egy sztárvendéggel is gazdagodott. Majd eljött a karácsony, a szilveszter, és az újévet új kívánságokkal és fogadalmakkal kezdhettük meg január 15-én lezárult az elsı félév, megkaptuk a bizonyítványokat, amikrıl a véleményünk az volt, hogy ha most rossz, majd kijavítjuk év végére. Azonban ez az idı roppant hamar eltelt. E rövid négy hónap leforgása alatt iskolánkban rengeteg rendezvényre jutott idı. A szalagavató remekül sikerült, mind az osztályok, mind a ruhák, mind pedig a táncok nagy sikert arattak. A diáknapra április 1-jén került sor, mikor mindenki az ízlésének megfelelı programot választhatott magának. Az apró kis tevékenységek között többek között szerepet kapott a bécsi kirándulás, a kézmővesfoglalkozás, az állatkerti látogatás, és a sport is. Ezt követıen eljött az ideje a diákközgyőlésnek, ahol az egész évben lezajlott események és programok eredménye került kihirdetésre. Rengeteg elismerést és ajándékot kaptunk, egyesek azonban jutalomkirándulással is gazdagodtak. Bejártuk Pannonhalmát és Gyırt; fagyiztunk és sétáltunk, tanultunk, mővelıdtünk és okosodtunk. Röviden és tömören: fantasztikusan éreztük magunkat. Az IDB tagjai és a Mustár szerkesztıi még egy munkaebéden is részt vehettek - ami persze már nem a munka, hanem a jutalom része volt - a Trófeában. És április végén sor került a legszomorúbb eseményre: végzıs diáktársaink elballagtak. Fájó szívvel vettünk tılük búcsút, és reméljük, hogy az életben megállják helyüket úgy, ahogy azt itt is tették. Így nem maradt más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjunk mindenkinek, ugyanis tanévünk utolsó eseményei a bizonyítványosztás és augusztusban a es év zárása. Kellemes nyaralást, sok napsütést és tanulásmentes nyári szünetet kívánunk mindenkinek! Diákparlament A parlamentre szokás szerint az ünnepélyes diákgyőlés után kerül sor. Itt az ODB-titkárok és az IDB-tagjai meghallgatták Pósa Péter beszámolóját az IDB éves munkájáról, kihirdette a választás eredményét, és köszöntötte az új IDB-tagjait. Ezután a DÖK munkáját segítı pedagógusok értékelték a tanév munkáját, majd az igazgató úr válaszolt a feltett kérdésekre. Részlet Pósa Péter beszámolójából: Szeptemberben komoly elhatározásokat tettünk. A lendület a munkában idınként kicsit alábbhagyott (pl. a megbeszélések nem jöttek össze mindig elsıre), de azt gondolom, feladatainkat teljesítettük. Akit érdekel konkréten, milyen feladatai voltak a diákönkormányzatnak, és azt hogyan sikerült megoldani, keresse a részletes beszámolót a faluújságon. Részlet a DÖK patronáló tanárok értékelésébıl: sok fejlıdést tapasztaltunk az IDB munkájában. A tanárnı felhívta a figyelmet arra, hogy mind az IDB, mind az ODB tisztségviselıinek kiemelt feladatuk van az iskola közösségi életében, és komoly a felelısségük is.

7 12. évfolyam 4. szám 7 Az Igazgató Úrhoz intézett kérdések, és az azokra adott válaszok: Osztálytermekkel kapcsolatban: Mikorra várhatóak új padok a régi kicsik helyett? Pályázat által próbáljuk idırıl idıre felújítani az osztálytermeket, de sajnos, a pénz hiánya megnehezíti a dolgokat. Megoldható-e, hogy azok az osztályok, akiknek még a régi berendezések vannak az osztályában, helyet cseréljen azzal az osztállyal, aki viszont a felújított osztályban van, és még sem vigyáz az épségére? A szaktanárok és az osztályfınökök jobban figyeljenek a rongálásokra, egyébként pedig az osztály cserélhet termet, a padok áthelyezése nem oldható meg. Megoldható-e, hogy a végzısök új padjait ki lehessen cserélni a régi padokkal? Mint az elıbb szó volt róla, a megoldás az osztály költözése. Egyébként felmerült már a gondolat, hogy könnyebb lenne a fegyelem megtartása, ha a végzıs osztályok mellé kerülnének a kisebbek. Mellékhelyiséggel kapcsolatban: Legyenek zárhatók a WC ajtók, legyen WC papír, WC ülıke és szappan Év elején minden rendben volt, a diákok leamortizálják a mellékhelységeket. Dohányzással kapcsolatban: A nagykorú tanulók miért nem dohányozhatnak a tanárok mellett az udvaron? Volt már, amikor a 18 éven felüliek dohányozhattak az udvaron, de káosz volt, csikkek szanaszét, a fugákba tömködve, és nem betartva, hogy csak a 18 éven felüliek dohányozhassanak kint. Ha a DÖK elvállalja, és nem lesz panasz, újra érvénybe léphet a 18 év feletti dohányzás az udvaron. Órai munkával kapcsolatban: Készíthet-e egy tanár fényképet és videót a tanítási órán a diákok hozzájárulása nélkül? Ha nem rendezvényrıl van szó, hanem rendes tanóráról, akkor szigorúan tilos. Van olyan iskolatársunk, aki szeretne tanulni, szívesen átjönne a mi osztályunkba, mert náluk sokkal több olyan tanár van, aki tud fegyelmezni, csak a nyelv miatt nem jöhet. Már azt fontolgatja, másik iskolába megy. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ez nem megoldható. Sok tanár a füzetébe írja a jegyeket, néha nem is az órán. Nem lehetne ezen változtatni, hogy ne csak a lezárásnál derüljön ki? Idınként azt sem tudjuk mikor, mire kaptuk a jegyet. Szabálytalan! Elsı sorban a naplóba kerüljenek be az osztályzatok, aztán máshova, és a tanár köteles tudatni a tanulóval, hogy mire kapta az adott osztályzatot és miért. A tanulók éljenek a jogaikkal! Mit kell tenni, ha a dolgozat 1-2 hónap után kerül kiosztásra? A maximális idı 2- indokolt esetben 3 hét. Késedelem esetén az osztály választhat, hogy beírja-e a tanár a jegyeket vagy sem.

8 12. évfolyam 4. szám 8 Egyéb: Milyen idıközönként lesz diák workshop? Terveink szerint 2 évente. A beléptetı rendszer csak dísznek van. Akkor minek? Rossz helyen van, be lesz hozva az ajtón belülre, hiszen most csak egy tanuló tud kimenni egyszerre, mert összeakadnak a beléptetı-rendszer karjai. Mehet-e 10. osztályos tanuló felnıtt oktatásra?(a képzés iskolarendszeren kívüli) A pedagógia program módosítása által feltétel nélkül mehet, csak jelentkezni kell. Mi a teendı, ha a tanár késik az óráról? 10 perc elteltével a hetesnek, tanárért kell menni. Kisebb baleseteknél van-e ellátás az orvosiban? Persze. Nagyobb baleseteknél mentıt hívunk. Több osztályban észleltek a diákok csótányokat. Mi a teendı? Hamarosan csótányirtás lesz. Lehet-e focibajnokságot is szervezni? Sajnos nem. A tornatermekben a falak nem bírják az erıs megpróbáltatásokat, hálóval kéne körbevenni, az udvaron pedig minden ablakra rács kellene. Lehet-e az udvaron röplabda-hálót felállítani? Lehet. Meg lehet-e oldani, hogy lehessen gyümölcsöt, vagy más egészséges ételt kapni a büfében? Meg, Gyuri bácsival vagy Éva nénivel kell beszélni. Ha lejárt árut vásárolunk a büfében mi a teendı? Vissza kell vinni, hiszen lehet, hogy véletlen nem vették észre. Ki lehet-e cserélni a bordásfalakat? Ki, de sajnos a falak rossz állapota miatt nem vállal garanciális munkát senki. Mikor fog kezdıdni a tanítás szeptember 1-jétıl? Több mint 250 diák szavazta meg az igent, azaz hogy ¾ 8 kor kezdıdjön a tanítás, mert szerintük a késések akkor is folytatódni fognak, ha 8-ra áttesszük a tanítás kezdetét, a közlekedés és a délutáni programok miatt viszont sokkal elınyösebb a korábbi kezdés. Kb. 60 diák nemmel szavazott, a többieknek mindegy volt. Tehát szeptember 1-jétıl ¾ 8-tól kezdıdik a tanítás. Mivel lehetne megakadályozni az ablakok becsapódását? Kitámasztóval, vagy kallantyúval, amiket a gondnoktól is lehet kérni.

9 12. évfolyam 4. szám 9 Miért lett tanár? Azt korán eldöntöttem, élı anyaggal szeretnék foglalkozni. Elsı gondolatom az állatkerti állatápoló volt. Késıbb az óvóbácsi is eszembe jutott. Végül a tanári pályát választottam, amiben biztosan nagy szerepe volt annak, hogy a szüleim is pedagógusok voltak. Miért a kémia? Édesapámtól örököltem e tudományág szeretetét, ı egyetemen tanította és mellékesen írt rengeteg szak és tankönyvet, újságcikket. Ezek mellett kémiai, biokémiai kutató is volt. Tudjuk, hogy most nem osztályfınök a tanár Úr. De mit gondol arról, jó dolog osztályfınöknek lenni? Bármennyi feszültséggel, adminisztrációs feladattal is jár az örömök mellett, a legszebb feladatok közé tartozik, ha valakire több évre kamasz gyereket bíznak. A évvel ez elıtthöz képest annyiban másabb a helyzet, hogy egyre gyakrabban találkozom olyan esetekkel, helyzetekkel amiben nagyon nehéz megtalálni a megoldást, gyakran szinte tehetetlennek érzem magam. Ez utóbbi állapot természetesen a pedagógusi munkában is érzékelhetı. Nagyon nagy energiát igényel a fegyelmezés, sok idıt rabol el a kényszerítés az igazi tanulástól, a tananyaggal kapcsolatos beszélgetéstıl. Szigorú tanárnak tartja magát? Igen, de nem eléggé, a kényszerítést nem tudom a mai körülményeknek megfelelı fokon végezni. Sokkal inkább gyakrabban nyelek egyet egy viszont válasz helyett, és hagyom saját levében fıni azt, akinek kisebb nagyobb változásra lenne szüksége. Az is igaz, ha rövid idın belül négy öt kedves szó, kérés nem éri el a célját, akkor már nem mindig maradok nyugodt, és nem túl kedvesen közlöm a véleményemet, kérem meg az illetıt a másfajta viselkedésre. Jó tanuló volt? Nem, nem eléggé. Több figyelemmel, nagyobb szorgalommal kellett volna iskolai ténykedésemet végeznem. Így részben én is rablóból lettem pandúr. Még a mai napig is folyamatosan próbálom utolérni önmagam. Gyerekek : Lányom, Annamária március végén 28 éves volt. Az ı fia, Marcel, az unokám, a múlt év Mikulás napján született. Mivel most ı a sztár, majdnem minden képen rajta van. Fiam, István március végén múlt 23 éves. İ az unokám keresztapja.

10 12. évfolyam 4. szám 10 Kedvencek : Általában sokféle dolgot el tudok fogadni, élvezettel fogyasztani, s csak kevés az, ami számomra élvezhetetlen. Mindezek mellett, ha mégis ki kellene választani egyet egyet, akkor : Ételek : Amiben nincsen kókusz, mazsola vagy túl sok fahéj, az mind finom számomra, de a legjobban a gombát és a halat szeretem, mindkettıt bármilyen formában. Italok : a villányi - száraz vörösbor(oka)t szeretem a legjobban. Üdítıitalok közül a tonic a kedvencem. Színek : talán a sötétkék. Zene : édesapámtól megtanultam, a magyar nóták, népdalok és a cigányzene gyönyörőek. Magam a legtöbbet hard rockot hallgatva nıttem fel. A jazz, a blues, a raggie, a soul, a funky, néhány alternatív is szívesen hallgatott zenei stílus a számomra. Ezek szeretetét fiamnak is sikerült átadnom, gyakran járunk együtt koncertekre. A nagyon csikorgó, hörgıs, duplázós dobos metál, a techno, a tucc tucc, a nyálas, csöpögıs dalok, amik megfekszik a gyomromat. Idézetek :... mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. (Radnóti Miklós) A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a síneken. (Dusán Sztevanovity) Adj tért az észnek, mindegy kié, adj tért az észnek, s ne félj, az se szégyen, hogyha nem a tiéd. (Dusán Sztevanovity) Az aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is győrte az ágy. (Horváth Attila) Rossz idı, csak szerelemre volna jó. Ma éjszaka mondd, milyen évszak várható. (Horváth Attila) Elıadók : Locomotiv GT, Charlie, Pribojszki Mátyás, Somló Tamás, Cserháti Zsuzsa, Quimby, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Nightwish, Dire Straits, Steve Vai, Joe Satriani, Gary Moore, Joe Cocker, Bob Marley, Santana,.... Kétszer ad, aki gyorsan ad. Egy szıke kisfiú futott át a forgalmas úttesten. Biztos, nem vette észre a jelzéseket, mivel a lámpa még mindig vészjóslóan pirosan villogott. Egy 67-es Chevrolet Impala száguldott felé teljes sebességgel. - Úristen! kiáltott fel egy idıs hölgy a járdán, amikor észrevette a gyermeket. Valaki mentse meg! Mindjárt elüti az autó! Ezek a mai gyerekek! Bezzeg az én idımben. Míg a hölgy fecsegett idegesítıen károgó hangján, ahelyett, hogy tett is volna valamit, a kissrácot még jobban megközelítette a jármő. Egy fiatal fiú, aki épp akkor kanyarodott be az egyik utcán, észrevette a közelgı tragédiát. Egy percig sem habozott. Kiugrott az úttestre, magához ragadta a kisfiút, majd szélsebesen átsprintelt a túloldalra. Ezzel a gyors reakcióval megmentett egy életet.

11 12. évfolyam 4. szám 11 Ballagási virágok készítése I. Hajtott él. Egy A/4-es lapot hajtsuk kétszer félbe. A szaggatott vonal mentén meghajtjuk. Fordítsuk meg a lapot, és hajtsuk újra be a papírt a szaggatott vonal mentén. (Így majd jobban lehet látni, meddig kell vágni.) Vegyük kézbe a papírt és a szaggatott vonal mentén, valamint a csücskénél vágjuk le, majd hajtogassuk szét. A lehulló papírból elkészíthetjük a szárát és a levelét. Hurkapálcikára tekerve könnyebb vékony, egyenes szárat sodorni. A belsı szirom elkészítéséhez ismételjük meg a mőveletet egy lehetıleg más színő A/4-es lappal, de mielıtt széthajtogatnánk, készítsünk rajta egy másik vágást. De ezt az ívet ne vágjuk végig! A szirmokat felhajtjuk, és az egymás felé nézı oldalakon összeragasztjuk. Végül a két szirmot egymásra ragasztjuk, mint ahogy az a kész virágokon látszik. Az ötletgazdák, akik az interneten ráleltek, nekünk is megmutatták és ezt az összeállítást is elkészítették: Kozma Lili és Kondor Beatrix 11/1.

12 12. évfolyam 4. szám 12 I. helyezett: Lengyel Zsuzsanna (10. a) II. helyezett: Szıcs-Dombi Rebeka (10. a) III. helyezett: Simon Dóra (10. a) A nyertesek kiválasztásánál ami szerencsére nem volt könnyő az ötletesség, az önálló gondolat és a technikai megvalósítás voltak a fı szempontok. Kiemelkedı számú versenymunka érkezett a 10.a és 10.b osztályokból. A tantárgyi ötös csak nekik volt fontos? Zsőri: Nyertesek:

13 12. évfolyam 4. szám 13 Ballagási virágok készítése II. Szegfő készítése papírzsebkendıbıl vagy szalvétából: 1. Vegyél egy darab papír zsebkendıt és hajtsd szét! 2. Tépd félbe (csak az egyik felére lesz szükség)! 3. A félbetépett zsepi összes oldalából tépj le kb. 1 centimétert! 4. Ezek után hajtogass belıle legyezıt (harmonikahajtással)! 5. A közepére köss egy csomót! 6. A rétegeket egyenként húzd szét mind a két oldalon! 7. Végezetül formáld felfelé a virág szirmait, és megkapod a várva várt szegfőt! Kétszer ad, aki gyorsan ad Ez a népi bölcsesség, jómagam és a közmondások gyűjteménye szerint, azt a jelentést hordozza magában, hogy a gyors segítség éri a legtöbbet. Erre hozhatnánk ezernyi példát, ezernyi forrásból, de szerintem a legértékesebb a saját tapasztalatból szerzett élmény. Ennek jegyében elmesélnék egy történetet, amely még az általános iskolában esett meg. Egy tesi óra alkalmával az udvaron fociztunk a srácokkal, és rám jutott a kapus szerepe. Némely haverom nem a logikus gondolkodásról volt híres, ezek közé tartozott az én Viktor barátom. Ezen a meccsen a rivális csapatba került, s egyszer úgy esett, hogy remek helyzetben volt a kapura lövésre. Viktor biztosra akart menni, így minden erejét ebbe a rúgásba összpontosította, ami nem lett volna olyan nagy baj, ha nem alig egy méterre álltam volna tőle. A labdát ugyan kivédtem, de pont az oldalamon talált el, és azon kaptam magam, hogy nem tudok levegőt venni. Elkeseredett módon próbáltam levegőhöz jutni, eközben fogalmam sincs hogy miért, de akkor azt fontosabbnak tartottam, hogy Viktort elküldjem melegebb éghajlatra. Ezt a jelenetet valamiért minden ott lévő viccesnek tartotta és elkezdett röhögni, miközben alig egy karnyújtásnyira tőlük fuldokoltam. Szerencsére volt közöttük egy értelmes ember is, Csaba, aki azonnal reagált és segített rajtam. Nos, én ezzel a kis igaz történettel próbáltam alátámasztani ennek a közmondásnak az igazságát. Kovács Marcell 10.a

14 12. évfolyam 4. szám 14 Fél 8-kor találkoztunk az iskola elıtt. Rövid névsorolvasás után már indult is a buszunk a Pannonhalmi apátságba. Amikor odaértünk, egy kedves hölgy körbevezetett minket az iskola területén. Nagyon sok információt és legendát tudhattunk meg. Egy kicsit beleláthattunk-egy fıleg szerzetesek által vezetett, de ma már világi sıt nıi tanárt is foglalkoztató-bentlakásos fiú középiskola, nem elsısorban papnevelde életébe. Ezek után elindultunk Gyırbe, ahol egyenesen a Babamúzeumba sétáltunk. A legnagyobb sikert a rocker és a pókerezı babák aratták. A városnézés után, mielıtt szabadjára engedtek minket, mindenki kapott 2 gombóc fagyit (ami nagyon finom volt). A fagyizó felé vezetı úton találkoztunk a gyıri zeneiskola bolondballagóival, róluk a képek beszélnek. A hazafele vezetı út volt a kirándulás csúcspontja, amit pár diáktársunknak köszönhetünk, hisz közös éneklésre buzdítottak minket, és tanáraink legismertebb szólásait és gesztusait mutatták be. Ezen még a jelenlévı tanárnık is könnyüket csorgatva mulattak. Szerintünk mindenki nagyon jól érezte magát. és reméljük jövıre is hivatalosak leszünk egy hasonlóan szuper programra.

15 12. évfolyam 4. szám 15 VI. Nagy Sportágválasztó (péntek) Diákjaink egy újabb szuper eseményen vehettek részt. Idén is megrendezésre került a Nagy Sportágválasztó. Pénteken reggel fél 9-tıl egészen 1 óráig 92 sportág kipróbálásával tölthették idejüket. Ezen az eseményen viszont nem mindenki vehetett részt. A szerencsés 25 fıt, testnevelıtanárjaik választották ki, kiemelkedı órai munkájuk alapján, minden szakközepes osztályból. A rendezvény célja, hogy minél több fiatal résztvevıt testközelben megismertessen különbözı sportágakkal, mint például: frizbi, falmászás, lovaglás, íjászat, sportlövészet, akrobatikus kosár, Kung-fu. A résztvevık nagyon élvezték a különbözı sportágakat. A folyamatos esızés se törte le lelkesedésüket, kíváncsiságukat. Ezeken felül több híres sportolóval is találkoztak Pl: Csollány Szilveszter, Rippel fivérek, Dzsudzsák Balázs. Sportolj te is, és lehet, hogy jövıre te is részt vehetsz ezen az eseményen! Gyır megyei jogú város Magyarországon, Gyır-Moson-Sopron megye székhelye. Magyarország hatodik legnagyobb városa, a Dunántúlon csak Pécs elızi meg. Jelentıs gazdasági, ipari, egyházi, oktatási, kulturális és sportközpont. A Bécs Pozsony Budapest innovatív tengelyen fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, a mai napig dinamikusan fejlıdik. Emiatt kapta jelzıjét: Gyır a találkozások városa. Magyarország mőemlékekben harmadik leggazdagabb városa, a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül elnyerte a mőemlékvédelem Európa-díját. Régi közismert neve: Arrabona, amely elsı elnevezése volt a településnek. Arrabona római város volt Felsı-Pannóniában. Nevét az Arrabo folyóról kapta melynek torkolatánál feküdt, s amit ma Rábának ismerünk. Gyır város lakónépessége fı, állandó népessége pedig fı körül mozog. Bécs Pozsony Gyır Budapest A város címere

16 12. évfolyam 4. szám 16 Nikki Sixx: Heroin napló A Mötley Crüe híres basszusgitárosa komoly drogproblémával küzdött. A leszokás rögös útját írja le saját érzéseit és tapasztalatait felhasználva. Neked milyen karácsonyod volt? Remélhetıleg nem olyan, mint Nikki Sixx-nek 1986-ban Élete egyik legnyomorúságosabb idıszaka (1986 karácsony-1987 karácsony) írásos dokumentuma december 25-én, az akkor már rég függı Sixx azon vette észre magát, hogy egyedül, meztelenül üldögél a karácsonyfa alatt, tővel a karjában és puskával az ölében. Ekkor kezdett a naplóírásba, mégpedig három okból kifolyólag: 1. Egyáltalán nem voltak barátai, akikkel beszélhetett volna (józanul annyira antiszociális volt és feszengı, hogy fogcsikorgatva menekült az emberek elıl) 2. Így vissza tudta olvasni, hogy mit is csinált elızı nap (buli utáni reggelen bugyi és melltartó gazdájának beazonosításához is praktikusnak bizonyult) 3. Maradjon utána valami, ha elpatkolna (ez folyamatosan benne volt a pakliban). A Heroin naplók zenei aláfestéseként Sixx egy óriási lemezt is kiadott 2007-ben a Sixx: A. M. elnevezéső formációval. A naplóírás rabjává válva szinte már kényszeredetten jegyezte le a keserves mindennapok eseményeit. A napló helyettesítette a barátot, a családot, de még a pszichológust is. Nikki egy nap pakolászás közben megtalálta ezeket a feljegyzéseket és elborzadva magától arra a döntésre jutott, hogy egy újságíró segítségével kiadatja ezt a naplót, hátha sokan tanulnak belıle. A sok fotó montázzsal, torz rajzokkal, dalszöveg részletekkel sőrőn díszített, feketefehér-vörös könyv olyan olvasmány, amit nincs kedve letenni az embernek. Egymást érik a hihetetlen sztorik, visszaemlékezések, önmarcangoló fejtegetések, és közben szép lassan kibontakozik nemcsak Nikki pontos jellemrajza, de összeáll a kép a Mötley másik három zenészét és a zenekar egészét illetıen is. Sixx jól ír, szemléletesen, stílusosan, és meglepıen intelligensen. Ami érdekes, idınként - még a legnyomorúságosabb idıszakaiban is - humorosan. Persze ez nem könnyed humor, sokkal inkább cinikus, lemondó vagy épp sértı. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki hasonló problémákkal küszködik, pl. alkoholisták, drogfüggık, vagy akár még a szenvedélybetegek is erıt meríthetnek e könyvbıl. De azok is elolvashatják, akik nem függık, nincsenek ilyen jellegő problémáik, mert bizonyosságot szerezhetnek mindennemő függıség káros hatásáról. Berkes Leila 10.b

17 12. évfolyam 4. szám 17 Visszafelé leélni az életet: Ha újra születnék, ezt szeretném. Halva kezdem, és rögtön kikelek a koporsóból. Öregként felébredve nap, mint nap jobban érzem magam. Miután túl egészséges lettem, kirúgnak az öregek otthonából, majd évekig élek gondtalan nyugdíjasként, és bekaszálom a lejáró öregségi biztosításokat. Ezután, amikor dolgozni kezdek, az elsı napon arany karórát kapok a fınökömtıl. Negyven-egynéhány évet dolgozom, mialatt egyre fiatalabb leszek, míg végül kiskorú lévén abba kell hagynom a munkát. Jönnek a gimnáziumi évek: pia, bulik, boldog promiszkuitás. Ahogy fiatalodom, úgy válok egyre gyerekesebbé. Jön az általános iskola: végtelen játék, semmi felelısség! Pár év múlva kisbaba leszek, és mindenki kezét-lábát töri, hogy mosolyogjak rájuk. Az utolsó 9 hónapot békés lebegéssel töltöm egy termálfürdı-szerő helyen, ahol mindent megkapok, ami csak kell: központi főtés, on-line szobaszerviz, stb. Míg végül... befejezem az életet. Egy hét évig tartó kapcsolat elején simán elképzelhetı egy ilyen beszélgetés közted és imádottad közt? Te: Ez volt minden álmom! İ: Szeretnéd, ha elhagynálak? Te: Dehogy. Ne halljam még egyszer! İ: Szeretsz? Te: Hát persze! İ: Képes lennél valaha is elhagyni? Te: Képtelen lennék rá! İ: Megcsókolnál? Te: Az arcod, a tested; mindenütt... İ: Képes lennél valaha is megütni? Te: Soha! Én nem vagyok olyan. İ: Bízhatok benned? Te: Igen. İ: Kedvesem! Ha meg akarod tudni, hogyan néz ki a párbeszéd hét évvel késıbb, olvasd el újra, de most lentrıl felfelé. Simon Dóra 10. a Amilyen az adjon Isten, olyan lesz, a fogadj Isten Kitti otthon, a próbatermében gyakorolt, mert egy fontos táncversenyre készült. Elfáradt, és leült kicsit, majd fütyült egyet, s kutyáját szólította, mire ott termett, de az ajtóban elakadt. Most nem ugrált Kittire úgy, ahogy mindig is tette, ha hívta. A terem fala hatalmas tükrökből volt kialakítva, a kiskutya, hirtelen nagy kutyákkal körülvéve találta magát. Nagyon megijedt s feldühödve, fogát csikorgatva, morogva állt támadásra készen. A tükörben lévő kutyák ugyanezt tették, tele haraggal, és félelemmel. A kiskutya már nagyon megijedt, ugatni kezdett, védekezni próbált. Rávetette magát arra, akit ellenségének hitt. A találkozás nem úgy sikerült, ahogy ő azt várta. A tükörrel való erős ütközés következtében a földre zuhant, majd élettelenül, mozdulatlanul feküdt. Ha a kiskutya barátságosan figyelte volna őket, akkor az összes tükörben lévő kutya ugyanígy válaszolt volna. Tanulság, hogy minden belőlünk indul ki, és hozzánk tér vissza. Így hát azt kapjuk, amit adunk. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz, a fogadj Isten. Egy lány

18 12. évfolyam 4. szám Kosztolányi Dezsı 18 Illusztráció: Mostan színes tintákról álmodom.. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kisleánynak, egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betőket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színő tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió: tréfás-lila, bor-színő, néma-szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú-viola és téglabarna és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapualján. És akarok még égı-pirosat, vérszínőt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék. Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal: arany-imát írnék az én anyámnak, arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes-szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem. Fekete Petra 11. a Csáti Katalin 11. c Szıcs Dombi Rebeka 10. a

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december Ára: 15,- Sk ( 0,5 Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december A tartalomból: Önjellemzések élménybeszámolók interjúk iskolánk eredményes tanulói érdekességek euró sport Halloween 2008 úszótanfolyam

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári:

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári: Az Ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda lapja 2011. február www.zsipelsokolec.edu.sk www.zsipelsokolec.edupage.org A TARTALOMBÓL: VIA NOVA beiratkozási körút iskolaérettség sikereink interjúk pedagógusainkkal

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók!

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók! Kedves Krúdyák olvasók! A várva várt igazi tavaszi jó idővel együtt mi is megérkeztünk a harmadik számmal. Szokásunkhoz híven témák kavalkádját sűrítettük újságunk keretei közé. A már jól megszokott recepteket,

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

2010. március. Herman Hírmondó. Herman Hírmondó. 2010. március. Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja

2010. március. Herman Hírmondó. Herman Hírmondó. 2010. március. Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja Herman Hírmondó 2010. március Herman Hírmondó 2010. március Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja 1 Tartalom Köszöntı Téli sportunk Titeket kérdeztünk Húsvéti receptek Herman

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

Időpont: 2013. február 8-10. Program:

Időpont: 2013. február 8-10. Program: N O V A R T I S F A R S A N G a Transzplantációs Alapítvány szervezésében Hagyományos farsangi találkozónkat, amit 2013-tól örökbe fogadott a NOVARTIS Magyarország Kft., ismét a tengelici Hotel Orchideában

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset,

Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset, Szegedi Piaristák Az [origo]-n néhány napja a sok vér, tömegbaleset, sikamlós villasztori és őszödi nyomozás mellett megjelent egy szokatlan történet: szűk négyperces kisfilm egy pécsi postás fiatalemberről

Részletesebben

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám A XV. századi rézmetszeten a Nándorfehérvár-i (mai nevén Belgrád) csata egy részlete látható 2. oldal Máltai Lovagrend mozgássérült tábora A Máltai Lovagrend

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Beköszöntő. Beköszöntő 1 Receptúra a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskolában. Levél Mattől 1. A visszatérésem Patricia M.

Beköszöntő. Beköszöntő 1 Receptúra a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskolában. Levél Mattől 1. A visszatérésem Patricia M. 2010. március Ebben a számban: Beköszöntő 1 Receptúra a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskolában XV. Nógrádi Pedagógustalálkozó beszámoló Földes Petrától Élménypedagógiai képzés a Gyermekek Házában

Részletesebben

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december)

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december) A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt. Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszcsomag. De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már a legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.

Részletesebben

......2009. január......továbbtanulás 2009...

......2009. január......továbbtanulás 2009... évf 5 szám III 2009 január Továbbtanulás 2009 1 Januári események Továbbtanulás 2009 J A N U Á R 8 Tantestületi értekezlet 9 Wass Albert-emlékműsor az iskolánk előtti emlékkőnél a kollégium tanulói számára

Részletesebben

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık!

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık! Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6 2008.01.09. 15:59 Így tél közepén, mivel is foglalkozhatnánk, mint az ergométerrel, illetve más hasonló tevékenységekkel (youtube használat ezerrel)! Friss hír, melyet

Részletesebben

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október XXXVII. évf. 1. szám 1998 október Megint megjelentünk, megint elkezdődött egy új tanév. Az iskola kívülről megszépül(t), de belűlről a régi marad. Nagyjából ez lesz jellemző az újságra is. Hm... Ez rendkívül

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

Tavaly hagyományteremtő céllal iskolabált rendeztünk, melyet az idén

Tavaly hagyományteremtő céllal iskolabált rendeztünk, melyet az idén Jóhírmondó XX. évfolyam 1. szám Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 15,7 One Night In Hollywood Tavaly hagyományteremtő céllal iskolabált

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben