A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám június Ára: 70 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám 2010. június Ára: 70 Ft"

Átírás

1 12. évfolyam 4. szám 1 A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola diáklapja 12. évfolyam 4. szám Ára: 70 Ft

2 12. évfolyam 4. szám 2 Sziasztok! - Anya, képzeld zeld, kaptam egy ötöst! - Nahát, tényleg! Mutasd! - Csak képzeld el! Még az év végi jegyekért folytatott küzdelemnél tartunk, és az érettségi lázában égünk, de gondolataink egy része már a nyár körül forog. Végre, jön! Jön a VAKÁCÓ VAKÁCÓ, a felhıtlen szabadság! Vagy mégsem? Tudom, hogy sokan fogunk dolgozni, hisz a zsebpénz kiegészítésére szükség van. Sajnos, a Tudtok Ti Tábor anyagi okok miatt marad el, mert az érdeklıdésben nem volt hiány. A költségek kifizetése viszont megoldhatatlan problémát jelentett. Persze a nyári munkában szerzett tapasztalat is hasznos lehet. Hát várjuk a beszámolókat szeptemberben, és csatlakozzatok be a szerkesztıségbe! Keressük még a fényképezés, videózás és képszerkesztés, videó vágás iránt érdeklıdıket is! Ebben a számban több olyan írást is közreadtunk, amik magyar házi kapcsán születtek, és kitérünk még néhány versenyeredményre. Felidézzük az év eseményeit a Híradó kockáival. A teljes összeállítás a pedagógusnapra készül el. S ha már pedagógusnap, itt ragadom meg az alkalmat, hogy a szerkesztık és minden diáktársam nevében azt mondjam: Köszönöm! szönöm! Felelıs kiadó Bodosi József igazgató Felelıs szerkesztı Enyedi Andrea Legyen vidám a nyár! - Mekkora sebességgel halad a fény? - Azt nem tudom, de azt érzem, hogy minden reggel gel túl korán ér ide. A gerincoszlop egy olyan váz, amelynek az egyik végén a fej ül, a másik végén pedig én. A szél a levegı azon része, mely siet. A mőveltség az, ami megmarad azután, hogy az ember elfelejti lejti azt, amit tanult. A gondolkodás egy lehetıség arra, hogy a fejünket ne csak arra használjuk, hogy kidugjuk a pulcsinkból. Fıszerkesztı Juhász Nikolett 12.a Szerkesztıbizottság Szabó Péter 12.a Perger Ágnes 12.a Balogh Renáta 10.a Benkovics Viktória 10.a Szabó Alexandra 10.a 12. évfolyam 4. szám Újsá-

3 12. évfolyam 4. szám 3 BALLAGÁS Mindig nagyon várjuk, mert azt jelenti - nem csak a végzısöknek -, hogy közeleg a tanév vége. Idén négy osztály búcsúzott, hiszen a szakiskolásoknak már nincs végzıs osztálya nálunk. Az elızı számban egy kicsit már ráhangolódtunk a búcsúra, hiszen több szerkesztınk is végzıs, azonban a ballagás képeit nem hagyhatjuk ki. Bolondball dballagás a ballagás elıtti nap fénypontja A hagyomány szerint a bolondballagók ovisnak, nyaraló és pihenı, boldog semmittevınek, vagy egyszerően bohócnak, ill. valami idétlenséget idézı jelmezbe öltöznek be. Vannak persze kivételek. Ilyen vont az idén a 12.b, akik a Veresegyházi asszonykórus Z zi Labor-os nótájára villantottak fel egy lehetséges jövıt, mely szerint úgy év múlva már nekik is meglesz az érettségijük. Övék a fantázia érdemrend! rend! Szerenád Most már hagyománynak tekinthetjük, hogy a végzısök az iskola elıtt éneklik el tanáraiknak a szerenád dalait, majd közös beszélgetésre kerül sor, amikor a tanárok süteménnyel és üdítıvel kedveskednek a diákoknak. Búcsú a 10. e, f és g osztálytól 2 év. Nagyon kevés. Szinte csak megismerni, megszokni volt elég. Most jöhetett volna a java, de vége. Hogyan tovább? A diák nem sokat tehet. Talán már nem hat meglepetésként, hogy a szakiskolai képzést kettébontották, és tovább kell lépni, de azért a fura hiányérzet megmarad. Akik a felnıttoktatásba kapcsolódnak be, azoktól nem búcsúzunk, hiszen további három évig diáktársaink maradnak, akik viszont a TISZK-ben folytatják tanulmányaikat, azoknak viszlát, vagyis két év múlva még találkozhatunk, ha visszatérnek hogy érettségit szerezzenek! 10.f 10.g 10.e

4 12. évfolyam 4. szám 4 Diákgyőlés április 22 Egy kis közös éneklés, és a Híradó után együtt örülhettek a meghívott diákok egymás sikerének. Aki ott volt, annak biztosan eszébe jutnak a kis képek láttán is a emlékek. Meglepetésként a legnagyobb sikert, a szalagavató videó bejátszásából, a tanári tánc okozta, hiszen ezt csak a végzısök láthatták. A honlapon és DigiÉvkönyv CD-jén rajta lesz a teljes, a Diákgyőlés óta történt eseményekkel kiegészített Híradó, persze az élı konferansz helyett feliratozva.

5 12. évfolyam 4. szám 5 Elmúlt évünk krónikája Ne felejtsétek el megnézni a teljes, a még hiányzó eseményekkel kiegészített Híradót! Idén, szeptember 1-jén, kedden kezdıdött a tanítás. Na, persze, még nem abban a formában, mint ahogy év közben menni szokott! Problémák akadtak az órarenddel és néhány diáktársunkkal is, de ezek szerencsére hamar megoldódtak. Majd visszaállt minden a régi, megszokott kerékvágásba. Megkezdıdött az osztályok fényképezése, versenyei, kirándulása, és a legfontosabb: elkezdtünk tanulni (vagyis: egyesek elkezdtek tanulni). Másfél hónap kemény és fárasztó tanulás után a gólyabálon iskolánk állandó tagjaivá avattuk a kilencedikeseket. Volt ott karaoke, beöltözés, tánc és buli.

6 12. évfolyam 4. szám 6 Októberben eljött az ıszi szünet ideje, majd kicsit késıbb iskolánk kitárta kapuit a világ felé, pontosabban az érdeklıdık felé, ugyanis megrendeztük az éves Nyitott kapuk programot. Ismét eltelt egy hónap, így eljött a karácsonyi mősor ideje. Énekeltünk, jól éreztük magunkat, és a mősor egy sztárvendéggel is gazdagodott. Majd eljött a karácsony, a szilveszter, és az újévet új kívánságokkal és fogadalmakkal kezdhettük meg január 15-én lezárult az elsı félév, megkaptuk a bizonyítványokat, amikrıl a véleményünk az volt, hogy ha most rossz, majd kijavítjuk év végére. Azonban ez az idı roppant hamar eltelt. E rövid négy hónap leforgása alatt iskolánkban rengeteg rendezvényre jutott idı. A szalagavató remekül sikerült, mind az osztályok, mind a ruhák, mind pedig a táncok nagy sikert arattak. A diáknapra április 1-jén került sor, mikor mindenki az ízlésének megfelelı programot választhatott magának. Az apró kis tevékenységek között többek között szerepet kapott a bécsi kirándulás, a kézmővesfoglalkozás, az állatkerti látogatás, és a sport is. Ezt követıen eljött az ideje a diákközgyőlésnek, ahol az egész évben lezajlott események és programok eredménye került kihirdetésre. Rengeteg elismerést és ajándékot kaptunk, egyesek azonban jutalomkirándulással is gazdagodtak. Bejártuk Pannonhalmát és Gyırt; fagyiztunk és sétáltunk, tanultunk, mővelıdtünk és okosodtunk. Röviden és tömören: fantasztikusan éreztük magunkat. Az IDB tagjai és a Mustár szerkesztıi még egy munkaebéden is részt vehettek - ami persze már nem a munka, hanem a jutalom része volt - a Trófeában. És április végén sor került a legszomorúbb eseményre: végzıs diáktársaink elballagtak. Fájó szívvel vettünk tılük búcsút, és reméljük, hogy az életben megállják helyüket úgy, ahogy azt itt is tették. Így nem maradt más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjunk mindenkinek, ugyanis tanévünk utolsó eseményei a bizonyítványosztás és augusztusban a es év zárása. Kellemes nyaralást, sok napsütést és tanulásmentes nyári szünetet kívánunk mindenkinek! Diákparlament A parlamentre szokás szerint az ünnepélyes diákgyőlés után kerül sor. Itt az ODB-titkárok és az IDB-tagjai meghallgatták Pósa Péter beszámolóját az IDB éves munkájáról, kihirdette a választás eredményét, és köszöntötte az új IDB-tagjait. Ezután a DÖK munkáját segítı pedagógusok értékelték a tanév munkáját, majd az igazgató úr válaszolt a feltett kérdésekre. Részlet Pósa Péter beszámolójából: Szeptemberben komoly elhatározásokat tettünk. A lendület a munkában idınként kicsit alábbhagyott (pl. a megbeszélések nem jöttek össze mindig elsıre), de azt gondolom, feladatainkat teljesítettük. Akit érdekel konkréten, milyen feladatai voltak a diákönkormányzatnak, és azt hogyan sikerült megoldani, keresse a részletes beszámolót a faluújságon. Részlet a DÖK patronáló tanárok értékelésébıl: sok fejlıdést tapasztaltunk az IDB munkájában. A tanárnı felhívta a figyelmet arra, hogy mind az IDB, mind az ODB tisztségviselıinek kiemelt feladatuk van az iskola közösségi életében, és komoly a felelısségük is.

7 12. évfolyam 4. szám 7 Az Igazgató Úrhoz intézett kérdések, és az azokra adott válaszok: Osztálytermekkel kapcsolatban: Mikorra várhatóak új padok a régi kicsik helyett? Pályázat által próbáljuk idırıl idıre felújítani az osztálytermeket, de sajnos, a pénz hiánya megnehezíti a dolgokat. Megoldható-e, hogy azok az osztályok, akiknek még a régi berendezések vannak az osztályában, helyet cseréljen azzal az osztállyal, aki viszont a felújított osztályban van, és még sem vigyáz az épségére? A szaktanárok és az osztályfınökök jobban figyeljenek a rongálásokra, egyébként pedig az osztály cserélhet termet, a padok áthelyezése nem oldható meg. Megoldható-e, hogy a végzısök új padjait ki lehessen cserélni a régi padokkal? Mint az elıbb szó volt róla, a megoldás az osztály költözése. Egyébként felmerült már a gondolat, hogy könnyebb lenne a fegyelem megtartása, ha a végzıs osztályok mellé kerülnének a kisebbek. Mellékhelyiséggel kapcsolatban: Legyenek zárhatók a WC ajtók, legyen WC papír, WC ülıke és szappan Év elején minden rendben volt, a diákok leamortizálják a mellékhelységeket. Dohányzással kapcsolatban: A nagykorú tanulók miért nem dohányozhatnak a tanárok mellett az udvaron? Volt már, amikor a 18 éven felüliek dohányozhattak az udvaron, de káosz volt, csikkek szanaszét, a fugákba tömködve, és nem betartva, hogy csak a 18 éven felüliek dohányozhassanak kint. Ha a DÖK elvállalja, és nem lesz panasz, újra érvénybe léphet a 18 év feletti dohányzás az udvaron. Órai munkával kapcsolatban: Készíthet-e egy tanár fényképet és videót a tanítási órán a diákok hozzájárulása nélkül? Ha nem rendezvényrıl van szó, hanem rendes tanóráról, akkor szigorúan tilos. Van olyan iskolatársunk, aki szeretne tanulni, szívesen átjönne a mi osztályunkba, mert náluk sokkal több olyan tanár van, aki tud fegyelmezni, csak a nyelv miatt nem jöhet. Már azt fontolgatja, másik iskolába megy. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ez nem megoldható. Sok tanár a füzetébe írja a jegyeket, néha nem is az órán. Nem lehetne ezen változtatni, hogy ne csak a lezárásnál derüljön ki? Idınként azt sem tudjuk mikor, mire kaptuk a jegyet. Szabálytalan! Elsı sorban a naplóba kerüljenek be az osztályzatok, aztán máshova, és a tanár köteles tudatni a tanulóval, hogy mire kapta az adott osztályzatot és miért. A tanulók éljenek a jogaikkal! Mit kell tenni, ha a dolgozat 1-2 hónap után kerül kiosztásra? A maximális idı 2- indokolt esetben 3 hét. Késedelem esetén az osztály választhat, hogy beírja-e a tanár a jegyeket vagy sem.

8 12. évfolyam 4. szám 8 Egyéb: Milyen idıközönként lesz diák workshop? Terveink szerint 2 évente. A beléptetı rendszer csak dísznek van. Akkor minek? Rossz helyen van, be lesz hozva az ajtón belülre, hiszen most csak egy tanuló tud kimenni egyszerre, mert összeakadnak a beléptetı-rendszer karjai. Mehet-e 10. osztályos tanuló felnıtt oktatásra?(a képzés iskolarendszeren kívüli) A pedagógia program módosítása által feltétel nélkül mehet, csak jelentkezni kell. Mi a teendı, ha a tanár késik az óráról? 10 perc elteltével a hetesnek, tanárért kell menni. Kisebb baleseteknél van-e ellátás az orvosiban? Persze. Nagyobb baleseteknél mentıt hívunk. Több osztályban észleltek a diákok csótányokat. Mi a teendı? Hamarosan csótányirtás lesz. Lehet-e focibajnokságot is szervezni? Sajnos nem. A tornatermekben a falak nem bírják az erıs megpróbáltatásokat, hálóval kéne körbevenni, az udvaron pedig minden ablakra rács kellene. Lehet-e az udvaron röplabda-hálót felállítani? Lehet. Meg lehet-e oldani, hogy lehessen gyümölcsöt, vagy más egészséges ételt kapni a büfében? Meg, Gyuri bácsival vagy Éva nénivel kell beszélni. Ha lejárt árut vásárolunk a büfében mi a teendı? Vissza kell vinni, hiszen lehet, hogy véletlen nem vették észre. Ki lehet-e cserélni a bordásfalakat? Ki, de sajnos a falak rossz állapota miatt nem vállal garanciális munkát senki. Mikor fog kezdıdni a tanítás szeptember 1-jétıl? Több mint 250 diák szavazta meg az igent, azaz hogy ¾ 8 kor kezdıdjön a tanítás, mert szerintük a késések akkor is folytatódni fognak, ha 8-ra áttesszük a tanítás kezdetét, a közlekedés és a délutáni programok miatt viszont sokkal elınyösebb a korábbi kezdés. Kb. 60 diák nemmel szavazott, a többieknek mindegy volt. Tehát szeptember 1-jétıl ¾ 8-tól kezdıdik a tanítás. Mivel lehetne megakadályozni az ablakok becsapódását? Kitámasztóval, vagy kallantyúval, amiket a gondnoktól is lehet kérni.

9 12. évfolyam 4. szám 9 Miért lett tanár? Azt korán eldöntöttem, élı anyaggal szeretnék foglalkozni. Elsı gondolatom az állatkerti állatápoló volt. Késıbb az óvóbácsi is eszembe jutott. Végül a tanári pályát választottam, amiben biztosan nagy szerepe volt annak, hogy a szüleim is pedagógusok voltak. Miért a kémia? Édesapámtól örököltem e tudományág szeretetét, ı egyetemen tanította és mellékesen írt rengeteg szak és tankönyvet, újságcikket. Ezek mellett kémiai, biokémiai kutató is volt. Tudjuk, hogy most nem osztályfınök a tanár Úr. De mit gondol arról, jó dolog osztályfınöknek lenni? Bármennyi feszültséggel, adminisztrációs feladattal is jár az örömök mellett, a legszebb feladatok közé tartozik, ha valakire több évre kamasz gyereket bíznak. A évvel ez elıtthöz képest annyiban másabb a helyzet, hogy egyre gyakrabban találkozom olyan esetekkel, helyzetekkel amiben nagyon nehéz megtalálni a megoldást, gyakran szinte tehetetlennek érzem magam. Ez utóbbi állapot természetesen a pedagógusi munkában is érzékelhetı. Nagyon nagy energiát igényel a fegyelmezés, sok idıt rabol el a kényszerítés az igazi tanulástól, a tananyaggal kapcsolatos beszélgetéstıl. Szigorú tanárnak tartja magát? Igen, de nem eléggé, a kényszerítést nem tudom a mai körülményeknek megfelelı fokon végezni. Sokkal inkább gyakrabban nyelek egyet egy viszont válasz helyett, és hagyom saját levében fıni azt, akinek kisebb nagyobb változásra lenne szüksége. Az is igaz, ha rövid idın belül négy öt kedves szó, kérés nem éri el a célját, akkor már nem mindig maradok nyugodt, és nem túl kedvesen közlöm a véleményemet, kérem meg az illetıt a másfajta viselkedésre. Jó tanuló volt? Nem, nem eléggé. Több figyelemmel, nagyobb szorgalommal kellett volna iskolai ténykedésemet végeznem. Így részben én is rablóból lettem pandúr. Még a mai napig is folyamatosan próbálom utolérni önmagam. Gyerekek : Lányom, Annamária március végén 28 éves volt. Az ı fia, Marcel, az unokám, a múlt év Mikulás napján született. Mivel most ı a sztár, majdnem minden képen rajta van. Fiam, István március végén múlt 23 éves. İ az unokám keresztapja.

10 12. évfolyam 4. szám 10 Kedvencek : Általában sokféle dolgot el tudok fogadni, élvezettel fogyasztani, s csak kevés az, ami számomra élvezhetetlen. Mindezek mellett, ha mégis ki kellene választani egyet egyet, akkor : Ételek : Amiben nincsen kókusz, mazsola vagy túl sok fahéj, az mind finom számomra, de a legjobban a gombát és a halat szeretem, mindkettıt bármilyen formában. Italok : a villányi - száraz vörösbor(oka)t szeretem a legjobban. Üdítıitalok közül a tonic a kedvencem. Színek : talán a sötétkék. Zene : édesapámtól megtanultam, a magyar nóták, népdalok és a cigányzene gyönyörőek. Magam a legtöbbet hard rockot hallgatva nıttem fel. A jazz, a blues, a raggie, a soul, a funky, néhány alternatív is szívesen hallgatott zenei stílus a számomra. Ezek szeretetét fiamnak is sikerült átadnom, gyakran járunk együtt koncertekre. A nagyon csikorgó, hörgıs, duplázós dobos metál, a techno, a tucc tucc, a nyálas, csöpögıs dalok, amik megfekszik a gyomromat. Idézetek :... mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. (Radnóti Miklós) A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a síneken. (Dusán Sztevanovity) Adj tért az észnek, mindegy kié, adj tért az észnek, s ne félj, az se szégyen, hogyha nem a tiéd. (Dusán Sztevanovity) Az aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is győrte az ágy. (Horváth Attila) Rossz idı, csak szerelemre volna jó. Ma éjszaka mondd, milyen évszak várható. (Horváth Attila) Elıadók : Locomotiv GT, Charlie, Pribojszki Mátyás, Somló Tamás, Cserháti Zsuzsa, Quimby, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Nightwish, Dire Straits, Steve Vai, Joe Satriani, Gary Moore, Joe Cocker, Bob Marley, Santana,.... Kétszer ad, aki gyorsan ad. Egy szıke kisfiú futott át a forgalmas úttesten. Biztos, nem vette észre a jelzéseket, mivel a lámpa még mindig vészjóslóan pirosan villogott. Egy 67-es Chevrolet Impala száguldott felé teljes sebességgel. - Úristen! kiáltott fel egy idıs hölgy a járdán, amikor észrevette a gyermeket. Valaki mentse meg! Mindjárt elüti az autó! Ezek a mai gyerekek! Bezzeg az én idımben. Míg a hölgy fecsegett idegesítıen károgó hangján, ahelyett, hogy tett is volna valamit, a kissrácot még jobban megközelítette a jármő. Egy fiatal fiú, aki épp akkor kanyarodott be az egyik utcán, észrevette a közelgı tragédiát. Egy percig sem habozott. Kiugrott az úttestre, magához ragadta a kisfiút, majd szélsebesen átsprintelt a túloldalra. Ezzel a gyors reakcióval megmentett egy életet.

11 12. évfolyam 4. szám 11 Ballagási virágok készítése I. Hajtott él. Egy A/4-es lapot hajtsuk kétszer félbe. A szaggatott vonal mentén meghajtjuk. Fordítsuk meg a lapot, és hajtsuk újra be a papírt a szaggatott vonal mentén. (Így majd jobban lehet látni, meddig kell vágni.) Vegyük kézbe a papírt és a szaggatott vonal mentén, valamint a csücskénél vágjuk le, majd hajtogassuk szét. A lehulló papírból elkészíthetjük a szárát és a levelét. Hurkapálcikára tekerve könnyebb vékony, egyenes szárat sodorni. A belsı szirom elkészítéséhez ismételjük meg a mőveletet egy lehetıleg más színő A/4-es lappal, de mielıtt széthajtogatnánk, készítsünk rajta egy másik vágást. De ezt az ívet ne vágjuk végig! A szirmokat felhajtjuk, és az egymás felé nézı oldalakon összeragasztjuk. Végül a két szirmot egymásra ragasztjuk, mint ahogy az a kész virágokon látszik. Az ötletgazdák, akik az interneten ráleltek, nekünk is megmutatták és ezt az összeállítást is elkészítették: Kozma Lili és Kondor Beatrix 11/1.

12 12. évfolyam 4. szám 12 I. helyezett: Lengyel Zsuzsanna (10. a) II. helyezett: Szıcs-Dombi Rebeka (10. a) III. helyezett: Simon Dóra (10. a) A nyertesek kiválasztásánál ami szerencsére nem volt könnyő az ötletesség, az önálló gondolat és a technikai megvalósítás voltak a fı szempontok. Kiemelkedı számú versenymunka érkezett a 10.a és 10.b osztályokból. A tantárgyi ötös csak nekik volt fontos? Zsőri: Nyertesek:

13 12. évfolyam 4. szám 13 Ballagási virágok készítése II. Szegfő készítése papírzsebkendıbıl vagy szalvétából: 1. Vegyél egy darab papír zsebkendıt és hajtsd szét! 2. Tépd félbe (csak az egyik felére lesz szükség)! 3. A félbetépett zsepi összes oldalából tépj le kb. 1 centimétert! 4. Ezek után hajtogass belıle legyezıt (harmonikahajtással)! 5. A közepére köss egy csomót! 6. A rétegeket egyenként húzd szét mind a két oldalon! 7. Végezetül formáld felfelé a virág szirmait, és megkapod a várva várt szegfőt! Kétszer ad, aki gyorsan ad Ez a népi bölcsesség, jómagam és a közmondások gyűjteménye szerint, azt a jelentést hordozza magában, hogy a gyors segítség éri a legtöbbet. Erre hozhatnánk ezernyi példát, ezernyi forrásból, de szerintem a legértékesebb a saját tapasztalatból szerzett élmény. Ennek jegyében elmesélnék egy történetet, amely még az általános iskolában esett meg. Egy tesi óra alkalmával az udvaron fociztunk a srácokkal, és rám jutott a kapus szerepe. Némely haverom nem a logikus gondolkodásról volt híres, ezek közé tartozott az én Viktor barátom. Ezen a meccsen a rivális csapatba került, s egyszer úgy esett, hogy remek helyzetben volt a kapura lövésre. Viktor biztosra akart menni, így minden erejét ebbe a rúgásba összpontosította, ami nem lett volna olyan nagy baj, ha nem alig egy méterre álltam volna tőle. A labdát ugyan kivédtem, de pont az oldalamon talált el, és azon kaptam magam, hogy nem tudok levegőt venni. Elkeseredett módon próbáltam levegőhöz jutni, eközben fogalmam sincs hogy miért, de akkor azt fontosabbnak tartottam, hogy Viktort elküldjem melegebb éghajlatra. Ezt a jelenetet valamiért minden ott lévő viccesnek tartotta és elkezdett röhögni, miközben alig egy karnyújtásnyira tőlük fuldokoltam. Szerencsére volt közöttük egy értelmes ember is, Csaba, aki azonnal reagált és segített rajtam. Nos, én ezzel a kis igaz történettel próbáltam alátámasztani ennek a közmondásnak az igazságát. Kovács Marcell 10.a

14 12. évfolyam 4. szám 14 Fél 8-kor találkoztunk az iskola elıtt. Rövid névsorolvasás után már indult is a buszunk a Pannonhalmi apátságba. Amikor odaértünk, egy kedves hölgy körbevezetett minket az iskola területén. Nagyon sok információt és legendát tudhattunk meg. Egy kicsit beleláthattunk-egy fıleg szerzetesek által vezetett, de ma már világi sıt nıi tanárt is foglalkoztató-bentlakásos fiú középiskola, nem elsısorban papnevelde életébe. Ezek után elindultunk Gyırbe, ahol egyenesen a Babamúzeumba sétáltunk. A legnagyobb sikert a rocker és a pókerezı babák aratták. A városnézés után, mielıtt szabadjára engedtek minket, mindenki kapott 2 gombóc fagyit (ami nagyon finom volt). A fagyizó felé vezetı úton találkoztunk a gyıri zeneiskola bolondballagóival, róluk a képek beszélnek. A hazafele vezetı út volt a kirándulás csúcspontja, amit pár diáktársunknak köszönhetünk, hisz közös éneklésre buzdítottak minket, és tanáraink legismertebb szólásait és gesztusait mutatták be. Ezen még a jelenlévı tanárnık is könnyüket csorgatva mulattak. Szerintünk mindenki nagyon jól érezte magát. és reméljük jövıre is hivatalosak leszünk egy hasonlóan szuper programra.

15 12. évfolyam 4. szám 15 VI. Nagy Sportágválasztó (péntek) Diákjaink egy újabb szuper eseményen vehettek részt. Idén is megrendezésre került a Nagy Sportágválasztó. Pénteken reggel fél 9-tıl egészen 1 óráig 92 sportág kipróbálásával tölthették idejüket. Ezen az eseményen viszont nem mindenki vehetett részt. A szerencsés 25 fıt, testnevelıtanárjaik választották ki, kiemelkedı órai munkájuk alapján, minden szakközepes osztályból. A rendezvény célja, hogy minél több fiatal résztvevıt testközelben megismertessen különbözı sportágakkal, mint például: frizbi, falmászás, lovaglás, íjászat, sportlövészet, akrobatikus kosár, Kung-fu. A résztvevık nagyon élvezték a különbözı sportágakat. A folyamatos esızés se törte le lelkesedésüket, kíváncsiságukat. Ezeken felül több híres sportolóval is találkoztak Pl: Csollány Szilveszter, Rippel fivérek, Dzsudzsák Balázs. Sportolj te is, és lehet, hogy jövıre te is részt vehetsz ezen az eseményen! Gyır megyei jogú város Magyarországon, Gyır-Moson-Sopron megye székhelye. Magyarország hatodik legnagyobb városa, a Dunántúlon csak Pécs elızi meg. Jelentıs gazdasági, ipari, egyházi, oktatási, kulturális és sportközpont. A Bécs Pozsony Budapest innovatív tengelyen fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, a mai napig dinamikusan fejlıdik. Emiatt kapta jelzıjét: Gyır a találkozások városa. Magyarország mőemlékekben harmadik leggazdagabb városa, a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül elnyerte a mőemlékvédelem Európa-díját. Régi közismert neve: Arrabona, amely elsı elnevezése volt a településnek. Arrabona római város volt Felsı-Pannóniában. Nevét az Arrabo folyóról kapta melynek torkolatánál feküdt, s amit ma Rábának ismerünk. Gyır város lakónépessége fı, állandó népessége pedig fı körül mozog. Bécs Pozsony Gyır Budapest A város címere

16 12. évfolyam 4. szám 16 Nikki Sixx: Heroin napló A Mötley Crüe híres basszusgitárosa komoly drogproblémával küzdött. A leszokás rögös útját írja le saját érzéseit és tapasztalatait felhasználva. Neked milyen karácsonyod volt? Remélhetıleg nem olyan, mint Nikki Sixx-nek 1986-ban Élete egyik legnyomorúságosabb idıszaka (1986 karácsony-1987 karácsony) írásos dokumentuma december 25-én, az akkor már rég függı Sixx azon vette észre magát, hogy egyedül, meztelenül üldögél a karácsonyfa alatt, tővel a karjában és puskával az ölében. Ekkor kezdett a naplóírásba, mégpedig három okból kifolyólag: 1. Egyáltalán nem voltak barátai, akikkel beszélhetett volna (józanul annyira antiszociális volt és feszengı, hogy fogcsikorgatva menekült az emberek elıl) 2. Így vissza tudta olvasni, hogy mit is csinált elızı nap (buli utáni reggelen bugyi és melltartó gazdájának beazonosításához is praktikusnak bizonyult) 3. Maradjon utána valami, ha elpatkolna (ez folyamatosan benne volt a pakliban). A Heroin naplók zenei aláfestéseként Sixx egy óriási lemezt is kiadott 2007-ben a Sixx: A. M. elnevezéső formációval. A naplóírás rabjává válva szinte már kényszeredetten jegyezte le a keserves mindennapok eseményeit. A napló helyettesítette a barátot, a családot, de még a pszichológust is. Nikki egy nap pakolászás közben megtalálta ezeket a feljegyzéseket és elborzadva magától arra a döntésre jutott, hogy egy újságíró segítségével kiadatja ezt a naplót, hátha sokan tanulnak belıle. A sok fotó montázzsal, torz rajzokkal, dalszöveg részletekkel sőrőn díszített, feketefehér-vörös könyv olyan olvasmány, amit nincs kedve letenni az embernek. Egymást érik a hihetetlen sztorik, visszaemlékezések, önmarcangoló fejtegetések, és közben szép lassan kibontakozik nemcsak Nikki pontos jellemrajza, de összeáll a kép a Mötley másik három zenészét és a zenekar egészét illetıen is. Sixx jól ír, szemléletesen, stílusosan, és meglepıen intelligensen. Ami érdekes, idınként - még a legnyomorúságosabb idıszakaiban is - humorosan. Persze ez nem könnyed humor, sokkal inkább cinikus, lemondó vagy épp sértı. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki hasonló problémákkal küszködik, pl. alkoholisták, drogfüggık, vagy akár még a szenvedélybetegek is erıt meríthetnek e könyvbıl. De azok is elolvashatják, akik nem függık, nincsenek ilyen jellegő problémáik, mert bizonyosságot szerezhetnek mindennemő függıség káros hatásáról. Berkes Leila 10.b

17 12. évfolyam 4. szám 17 Visszafelé leélni az életet: Ha újra születnék, ezt szeretném. Halva kezdem, és rögtön kikelek a koporsóból. Öregként felébredve nap, mint nap jobban érzem magam. Miután túl egészséges lettem, kirúgnak az öregek otthonából, majd évekig élek gondtalan nyugdíjasként, és bekaszálom a lejáró öregségi biztosításokat. Ezután, amikor dolgozni kezdek, az elsı napon arany karórát kapok a fınökömtıl. Negyven-egynéhány évet dolgozom, mialatt egyre fiatalabb leszek, míg végül kiskorú lévén abba kell hagynom a munkát. Jönnek a gimnáziumi évek: pia, bulik, boldog promiszkuitás. Ahogy fiatalodom, úgy válok egyre gyerekesebbé. Jön az általános iskola: végtelen játék, semmi felelısség! Pár év múlva kisbaba leszek, és mindenki kezét-lábát töri, hogy mosolyogjak rájuk. Az utolsó 9 hónapot békés lebegéssel töltöm egy termálfürdı-szerő helyen, ahol mindent megkapok, ami csak kell: központi főtés, on-line szobaszerviz, stb. Míg végül... befejezem az életet. Egy hét évig tartó kapcsolat elején simán elképzelhetı egy ilyen beszélgetés közted és imádottad közt? Te: Ez volt minden álmom! İ: Szeretnéd, ha elhagynálak? Te: Dehogy. Ne halljam még egyszer! İ: Szeretsz? Te: Hát persze! İ: Képes lennél valaha is elhagyni? Te: Képtelen lennék rá! İ: Megcsókolnál? Te: Az arcod, a tested; mindenütt... İ: Képes lennél valaha is megütni? Te: Soha! Én nem vagyok olyan. İ: Bízhatok benned? Te: Igen. İ: Kedvesem! Ha meg akarod tudni, hogyan néz ki a párbeszéd hét évvel késıbb, olvasd el újra, de most lentrıl felfelé. Simon Dóra 10. a Amilyen az adjon Isten, olyan lesz, a fogadj Isten Kitti otthon, a próbatermében gyakorolt, mert egy fontos táncversenyre készült. Elfáradt, és leült kicsit, majd fütyült egyet, s kutyáját szólította, mire ott termett, de az ajtóban elakadt. Most nem ugrált Kittire úgy, ahogy mindig is tette, ha hívta. A terem fala hatalmas tükrökből volt kialakítva, a kiskutya, hirtelen nagy kutyákkal körülvéve találta magát. Nagyon megijedt s feldühödve, fogát csikorgatva, morogva állt támadásra készen. A tükörben lévő kutyák ugyanezt tették, tele haraggal, és félelemmel. A kiskutya már nagyon megijedt, ugatni kezdett, védekezni próbált. Rávetette magát arra, akit ellenségének hitt. A találkozás nem úgy sikerült, ahogy ő azt várta. A tükörrel való erős ütközés következtében a földre zuhant, majd élettelenül, mozdulatlanul feküdt. Ha a kiskutya barátságosan figyelte volna őket, akkor az összes tükörben lévő kutya ugyanígy válaszolt volna. Tanulság, hogy minden belőlünk indul ki, és hozzánk tér vissza. Így hát azt kapjuk, amit adunk. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz, a fogadj Isten. Egy lány

18 12. évfolyam 4. szám Kosztolányi Dezsı 18 Illusztráció: Mostan színes tintákról álmodom.. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kisleánynak, egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betőket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színő tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió: tréfás-lila, bor-színő, néma-szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú-viola és téglabarna és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapualján. És akarok még égı-pirosat, vérszínőt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék. Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal: arany-imát írnék az én anyámnak, arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes-szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem. Fekete Petra 11. a Csáti Katalin 11. c Szıcs Dombi Rebeka 10. a

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület KIFiNFO K I F I 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület Kedves Olvasónk! A KIFI hét éves működése után szükségesnek látjuk, hogy munkánkról rendszeres tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

13 megdönthetetlen tény a magyarokról

13 megdönthetetlen tény a magyarokról 13 megdönthetetlen tény a magyarokról Egy olyan írásra akadtunk, ami nagyon megdobogtatta szívünket, és ráadásul pont olyan szándék vezérli íróját, mint minket. Ugyanezért dolgozunk mi is, hogy végre elhiggyük:

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV

EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV Balatonszabadi, 2014. június 12. Pedagógiai célok Célunk a környezettudatos nevelés: a tudatos szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére való figyelemfelkeltés. Hisz

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember A Varázsecset rajzszakkör eredményei Szeptember 1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával került megrendezésre az Európai

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX74910.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Dél-európai üzemi gyakorlat a szakképzésben résztvevı tanulók számára LdV-HU-10-IVT-1021 Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Iskolánk négy vendéglátós tanulója 2011. május elején kezdte

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben