A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni ban készítették

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni. 2008-ban készítették"

Átírás

1 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 11. szám március 19. Megjelenik példányban, legközelebb március 26-án. Az újság díjtalan. Huszonnyolc javaslat alapján döntött a képviselõ-testület Csepelért-díjasok 2010-ben Budapest XX. Kerület Csepel Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából március 12-én a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében tartotta meg az idei Csepelért-díjasok ünneplését. A Himnusz elhangzása után Kéri Kitty színmûvész moderátor közremûködésével a díjakat Tóth Mihály polgármester adta át. A díjak átadása elõtt a Botosánka együttes adott az ünnep hangulatához méltó, színvonalas, nagy sikerû mûsort. Az együttes tagjai valamikor 2000 körül a hazai táncház mozgalmak keretében ismerkedtek a moldvai csángó zene és tánckultúra alapjaival. A Kárpátokon túl, a moldvai csángó falvakban tartott tánctáborok, az itthoni népzenei fesztiválok mind segítették az átfogó ismeretek megszerzését. Ekkor még nem is sejtették, hogy valaha együtt FOTÓ: MIZIK ZSUZSA fognak zenélni ban készítették el CD-jüket Csángó dallamokkal, új utakon címmel, amely igen lelkes szakmai fogadtatásban részesült. Évrõl-évre növekszik a jelentõsége és a tekintélye a Csepelért-díjnak. Ezt a helyi kitüntetést egy évben legfeljebb nyolcat - Csepel lakóinak javaslata és az önkormányzat képviselõ-testületének döntése alapján azok kaphatják meg, akik több éven át kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az idén minden eddiginél több, huszonnyolc javaslat került a képviselõk elé, akik február 23-i tanácskozásukon a személyiségi jogokat védõ törvények elõírásai miatt zárt ülés keretében döntöttek arról, hogy az önkormányzat március 15-i ünnepségén kik vehetik át az elismerést. A Csepel érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû, közmegbecsülést kiváltó tevékenység elismeréseként a képviselõ-testület Csepelért-díjat adományozott dr. Beliczay Pavlik Istvánnak, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatójának, Dékány Ágoston képzõmûvésznek, dr. Fiar Sándor tanárnak, televíziós újságírónak, Ludasi Róbert kenus mesteredzõnek, Tóth Ferencné iskolaigazgatónak és Zalaváry Lajos Ybl és Kossuth-díjas építésznek. Néhai Baracsi Imrének, a Csepeli Birkózó Klub mesteredzõjének posztumusz (halála utáni) Csepelért-díjat adományozott a képviselõ-testület, melyet özvegye vett át. A kollektívák közül a Csepeli Egészségügyi Szolgálat kapta meg a Csepelért-díjat, melyet Viszkievicz Ferenc, az Egészségügyi Szolgálat menedzser igazgatója és Gábor Péterné, a Sebészeti Osztály fõnõvére vett át. A díjátadásokat követõ fogadáson Tóth Mihály polgármester mondott pohárköszöntõt: gratulált az elismerésben részesülteknek, és Csepel fejlõdésére ürítette poharát. Deák Attila Hajrá Csepel FC! A stadion gyepszõnyegének állapota miatt elhalasztották a március 6-ára tervezett szezonnyitó labdarúgó mérkõzést, így a Csepel FC Budafoki LC meccset március 24-én, szerdán pótolja majd a két együttes. A Férfi NB III Duna Csoportjában küzdõ Csepel FC így a tavaszi idényben március 14-én vívta elsõ meccsét idegenben a Zsámbéki SK ellen (az eredmény: 2:5. Gyõztünk!), s március 20-án, szombaton 15 órakor hazai pályán fogadja az Újpest FC Kft. II. csapatát. A szezon további meccsei: Móri SE Csepel FC ( ); Csepel FC Pénzügyõr SE ( ); Lindab-Törökbálinti TC Csepel FC ( ); Csepel FC RKSK-Rojik ( ); Dorogi FC Csepel FC ( ); Csepel FC Érdi VSE ( ); Dunaharaszti MTK Csepel FC ( ); Csepel FC Tököl VSK ( ); Újbuda TC Csepel FC ( ); Csepel FC Sárisáp-SIKER SE ( ). Kerületi megemlékezés március 15-én, az Áruház téren Legyen béke, szabadság, egyetértés Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából március 15- én 8.30 órai kezdettel központi megemlékezést rendezett az Áruház téren, a Petõfi szobornál. A Himnusz elhangzása után Petõfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet címû versét Õze Áron színmûvész, a Pesti Magyar Színház igazgatója mondta el. Majd Podolák György, a 30. számú választókerület országgyûlési képviselõje, az MSZP Csepeli Szervezetének képviselõjelöltje mondotta el ünnepi beszédét. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Emlékezni és emlékeztetni jöttem el erre a térre mondotta Podolák György, aki felidézte gyermekkorának márciusait, majd történelmi visszapillantást adott. Ne legyenek kétségeink: a reformkor, a forradalom és a nyomában létrejött kiegyezés nélkül hazánk felvirágzása nem történhetett volna meg. Történelmünkön, kerületünk történelmén pedig jól láthatóan végigvonul ez a hármas kötöttség. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Avarkeszi Dezsõ rendet, biztonságot akar a fejlõdõ Csepelen! Podolák Györgynek köszönhetõen 970 millió forint jut az Ady-lakótelepre!

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG március 19., CSEPEL Egészségvédelem és szociális biztonság (6) Idõskorúak anyagi támogatása Az ismert mondás szerint a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz Leszögezhetjük: a békés élethez is a pénz az egyik nélkülözhetetlen hozzávaló. Egyre többen vannak azonban, akik önerõbõl nem tudják ezt elõteremteni. Sorozatunk zárásaként áttekintjük az idõskorúak önkormányzati anyagi támogatásának rendszerét. Idõskorúak járadéka (Szt. 32/B. ) Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyzõ idõskorúak járadékában részesítheti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját/és vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének reá vonatkozó, meghatározott százalékát: 62. évét betöltött családos esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 80%-a, év közötti egyedülálló személy esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 95%-a, 75 év feletti egyedülálló személy esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 130%-a. A támogatottak jelentõs része nyugdíjjogosultságot nem szerzett idõs személy. Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. ) A lakásfenntartási támogatás a kerületi szociális ellátáson belül meghatározó (összegében is jelentõs) részt képvisel. A támogatás többféle jogcímen érhetõ el: normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelésben részesülõ személyek lakásfenntartási támogatása, helyi lakásfenntartási támogatás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009-ben 450 forint. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: egyszemélyes háztartásnál 35 nm, 2-4 személyes háztartásnál, minden személy után nm, 4 személynél több esetében minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy a szolgáltatás idõtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. A támogatás összegének kiszámítására is a normatív lakásfenntartási támogatás szabályait kell alkalmazni. A támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Helyi lakásfenntartási támogatás az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint adható. A helyben elismert egy nm-re jutó havi költségeket a helyi rendelet tartalmazza. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban elõ személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatásból 2008-ban közel 1400 család, átlagosan 6000 Ft/hó támogatásban részesült. Ápolási díj (Szt. 40. ) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj havi összege ebben az esetben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-a. Fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy ápolását végzõ személy kérelmére magasabb összegû ápolási díj állapítható meg, ez a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a. Az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak szerint a polgármester ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Ez esetben az ápolási díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének legalább 80%-a. Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. A támogatási formára jogosultak száma évek óta lassú emelkedést mutat ban 245 személy részesült ápolási díjban, a támogatás összege átlagosan Ft/hó/fõ volt. Átmeneti segély (Szt. 45. ) Az önkormányzat képviselõ-testülete a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Elsõsorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (Vége) F. Gy. Jó tudni A fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának helyi támogatásáról Megszûnt január 1-jétõl az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban a helyi önkormányzatok személyes illetékmentessége, így a fiatal házasok támogatásának rendeltetésszerû felhasználását biztosító jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A jelzálogjog bejegyzésének díja jelenleg forint, az egyéb elsõfokú eljárásért forint összegû igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére köteles a kérelmezõ. Ennek megfelelõen a csepeli önkormányzat a február 23-ai ülésén módosította az errõl szóló rendeletét, így a támogatás iránti kérelemben az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell a költségek viselésnek vállalásáról. A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások helyi rendszerérõl Az errõl szóló rendeletet június 18-án alkotta meg a képviselõ-testület. Az elfogadása óta bekövetkezett jogszabályváltozások, valamint a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok indokolták a jogszabály szövegének februári módosítását. Ennek értelmében változtak például bizonyos jogosultsági és illetékességi feltételek, a kérelmekhez csatolandó iratok követelményei, fellebbezési határidõk. Az új rendelet március 1-jén lépett hatályba, és rendelkezéseit nemcsak az utána indult ügyekben kell alkalmazni, hanem a március 1-jén folyamatban lévõ eljárásokban is. A távoltartási ügyeletrõl és a készenléti szolgálatról A csepeli önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete közötti korábbi ellátási szerzõdésben foglaltak szerint a Magyar Vöröskereszt intézményein (Családok Átmeneti Otthona és Férfi Hajléktalan Szálló) keresztül vállalta a családok átmeneti otthonában történõ elhelyezés és szolgáltatás biztosítását, a készenléti szolgálat mûködtetését, a hajléktalan személyek részére utcai szociális munka biztosítását, valamint hajléktalan személyek részére nappali ellátás biztosítását. A Csepeli Szociális Szolgálat 2009 decembere óta ellátja a távoltartási ügyeletet és ehhez kapcsolódva január 1-jétõl a készenléti szolgálat mûködtetését is. A feladat ellátásában bekövetkezett változás a Magyar Vöröskereszt intézményével egyeztetve történt. V. V. Elhunyt Mehrl János Az MSZP Csepeli Szervezete és önkormányzati frakciója mély fájdalommal tudatja, hogy Mehrl János, a Csepeli Önkormányzat Képviselõ-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának tagja 52 éves korában, március 11- én váratlanul elhunyt. Temetésérõl késõbb történik intézkedés. Az MSZP választási fóruma Több mint száz érdeklõdõ volt kíváncsi március 10-én dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter szavaira a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében, ahol a fiatal politikus a csepeli szocialisták kampányrendezvénye keretében lakossági fórumon vázolta a választási lehetõségeket, és felelt a hozzá írásban és szóban intézett kérdésekre. A program elején Tóth Mihály polgármester, az MSZP csepeli szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, köztük dr. Avarkeszi Dezsõt, a 31. és Podolák Györgyöt, a 30. számú választókerület országgyûlési képviselõjét, egyben képviselõ-jelölteket. Ezt követõen dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter ismertette az MSZP választási programjának részleteit. Fontosnak tartotta: nem szabad hagyni, hogy megfosszák a szavazókat az észérvek alapján való döntéstõl, és örülne, ha az érzelmek kizárólagossága helyett demokratikus vitában mérettethetnének meg a pártok kézben fogható, hazavihetõ, tanulmányozható és késõbb felelõsségre vonható programjai. Magát a voksolást a demokrácia ünnepének nevezte, mert a víziók mellett véleményt lehet nyilvánítani a korábbi kormányzási idõszakokról is. Így ennek kapcsán számokkal és hétköznapi tényekkel illusztrált visszatekintéssel indította mondandóját. Tõmondatokban felidézte a Fidesz közötti regnálását, és felkészülten sorolta, pártja szerint mi minden növekedett-fejlõdött (például a bérek, a nyugdíjak, az életszínvonal, a családtámogatási rendszer, a sztrádahálózat) és milyen mértékben az utóbbi Évösszegzõ állománygyûlés a csepeli rendõrkapitányságon A tavalyi esztendõ csepeli rendõri munkáját tekintették át állománygyûlés keretében március 8-án, a csepeli rendõrkapitányságon. A rendezvényen részt vett Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese, Tóth Mihály polgármester, dr. Horváth Ferenc, a XX. XXI.-XXIII. Kerületi ügyészség helyettes vezetõje, Nagy András r. alezredes, a csepeli rendõrkapitányság vezetõje, valamint a csepeli rendõrkapitányság vezetõi és beosztottjai. A év eredményes csepeli rendõri munkáját Nagy András rendõrkapitány összegezte, részletesen bemutatva az egyes szakterületek bûnügyi, közrendvédelmi, igazgatás-rendészeti tevékenységét. Beszélt az idei, még elõttük álló feladatokról, s köszönetet mondott az állománynak a végzett munkáért, a BRFKnak a támogatásért, s a csepeli önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi segítségért. Bodnár Zsolt beszédében rámutatott arra, hogy a rendõri munka valós megítélése bonyolult, komplex értékelést kíván, melyben bázisalapon lehet legjobban felállítani a kerületi munka FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Ígérgetési verseny Nagy András Bodnár Zsolt mérlegét. Fõvárosi szinten csökkenõ trendet mutatnak a bûncselekmények, kivétel ezek alól a rablások területe, ahol emelkedõ tendenciát tapasztaltak tavaly. Szólt a bûnügyi régiók szakmai munkájáról, s az idei évi választások kapcsán adódó pluszfeladatokról. Dr. Horváth Ferenc helyettes ügyész a bûntetõ eljárási törvény hatásairól szólt, s külföldi példán mutatta be az önkormányzati rendõrség mûködési elõnyét. Felhívta a figyelmet a nyomozási adminisztráció pontos és idejében elvégzendõ feladataira. Tóth Mihály polgármester értékelõ gondolatait a térfigyelõ kamera-rendszer bõvítése és a családi házas övezetben bevezetendõ távfelügyeleti riasztó rendszer kiépítése köré csoportosította. Támogatta az önkormányzati rendõrség létrehozásának gondolatát. Az állománygyûlés zárásaként a kiemelkedõen végzett munkáért vehettek át jutalmat a csepeli rendõrkapitányság állományába tartozó jelenlevõk. Közülük öten kaptak BRFK-dicséretet, s további négy rendõrnek nyújtott át anyagi elismerést decemberi és ez év eleji gyors, eredményes nyomozó munkájukért Tóth Mihály. B. T. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, március 19. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 helyett felelõsségit! FOTÓK: MIZIK ZSUZSA dr. Molnár Csaba nyolc évben. Összességében tehát a miniszter szerint jobb ma Magyarországon élni, mint 2001-ben, és a legelkeseredettebb küzdelmét a 2002-ben Fidesz által történtek elfelejtése ellen folytatja az MSZP. A szocialisták nézõpontját azzal támasztotta alá, hogy szerintük a válság miatt romlott ugyan az életszínvonal az utóbbi hónapokban, de ez egyáltalán nem nemzetromboló, világháborús állapot; arra igazán csak az idõsek emlékezhetnek. A nyugdíjakról szólva miként a Csepp TV-nek adott interjújában is leszögezte úgy beszélt a meghívott vendég, hogy azok az elmúlt két ciklus alatt minden évben az infláció fölötti mértékben emelkedtek. A következõ idõszakban, amennyiben ismét szocialista kormány kap bizalmat, továbbra is nyugdíjasbarát programot szeretnénk, például a nyugdíjhatár drasztikus emelése helyett a vívmányok megõrzésével, a bevezetendõ kegyeleti támogatással, a már elfogadott nyugdíjprémium-rendszerrel, a méltányossági nyugdíjkassza jelentõs emelésével, az idõs emberek sérelmére elkövetett bûncselekmények megítélésének szigorításával fejtette ki a részleteket. Ami a helyi közállapotokat illeti, dr. Molnár Csaba hozzátette: az elmúlt néhány évben kifejezetten önkormányzati forrásból 5 milliárd forint fejlesztés valósult meg Csepelen, óvodák, iskolák, útburkolatok újultak meg, és ugyanez érvényes a szociális és egészségügyi hálózatra is. A helyi önkormányzat nagyon jól sáfárkodott a pénzével, és ugyanilyen jól pályázik a fõvárosi önkormányzattal együttmûködésben fogalmazott a miniszter. A fórum ezután a kérdések órájával folytatódott, amikor az éppen egy tucat beérkezett felvetésre tömbösítve válaszolt a vendég. Többek között elmondta, hogy szükség van az új arcokra, mert alkalmazkodni kell a világ változásához, és bennük is lehet bízni, mert a szocialista párt a maga értékelhetõ teljesítményével biztos háttérül szolgál. A baloldal népszerûsítése az ifjabb generáció körében nem megoldhatatlan vállalkozás: formailag fiatalosan kell kommunikálni, bátran az utcán, a világhálón, tartalmilag pedig a pályakezdõk és családalapítók hétköznapjain (munkán, lakhatáson és gyermekvállaláson) Pontosítások Elõzõ számunk 11. oldalán a Lajtha László Általános Iskoláról közöltünk írást, melybe sajnálatos pontatlanságok kerültek. A mondatok így hangzanak helyesen: A nemrégiben megalakult erzsébeti vizipóló-klub vezetõje, Horkai György olimpiai bajnok is megkereste már. Külön is említést érdemelnek a énekes szívû gyermekek számára megteremtett számos szereplési lehetõség közül az évente megrendezett, mindig nagy érdeklõdést kiváltó és nagysikerû Karácsonyi Koncertek, melyeknek felváltva ad otthont a csepeli Kisboldogasszony plébániatemplom és a kispesti Jézus Szíve templom. Érdemes végül megemlíteni, hogy ez a tanintézmény az egyik fontos bázisiskolája a jó nevû Apáczai Tankönyvkiadónak is, ahogy mondani szokás, korántsem véletlenül A hibákért az érintettek és Tisztelt Olvasóink szíves elnézését kérjük. A szerkesztõség Tisztelt Támogatóim! Ez úton köszönöm szépen a választási kampányban számomra nyújtott segítséget, támogatást, a hozzám eljuttatott ajánló-cédulákat. kell segíteni. A kérdések nyomán szó esett még a bürokrácia nyelvezetérõl, a közüzemi szolgáltatókkal szemben tervezett magatartáskódexrõl, a kiemelkedõen támogatott hazai innovációról, a sokszínû emberi gondolkodás melletti nemzeti minimumról, a politikai fenyegetõzés veszélyérõl, amely a bíróságokat nem függetlennek feltételezi. A hallgatóság akkor ragadtatta tapsra magát, amikor egy felszólaló számos mindennapi bár nem e fórumon orvosolható problémával hozakodott elõ. Az esemény végén rögtönzött zárszavában az elbizonytalanodott baloldali szavazóknak azt tanácsolta a miniszter lelkesítõen: nézzenek körbe, higgyenek a saját szemüknek, és akkor nagyon világos, hogy azokra a kipróbált képviselõkre kell szavazni, akik az elmúlt nyolc évben már valós teljesítményekkel bizonyítottak. A büszkén felemelt fejek érdekében a lehetõ legtöbbet a szimpatizánsok tehetik a célkeresztekben lejáratott baloldali politikusok helyett: beszélni kell a látásmódról, értékrendrõl az utcán, a buszon, a piacon. Mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk megvédeni Magyarországot egyfelõl a bakancsok csattogásától, a másik irányból a centrális erõtérnek nevezett egypártrendszer rémétõl üzente dr. Molnár Csaba. V. V. Március 23: KT-ülés A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete március 23-án két részbõl álló ülést tart. A tanácskozás elsõ részében folytatják a határozatképtelenség miatt félbeszakadt februári ülést, majd a második részben a márciusi napirendek (megtekinthetõk a önkormányzati honlapon) megtárgyalása következik. A Csepeli Munkásotthon földszinti rendezvénytermében tartandó ülés nyilvános. Martin Krisztián az SZDSZ és az MDF közös jelöltje a 31. országgyûlési választókörzetben Podolák György: Legyen béke, szabadság, egyetértés (Folytatás az 1. oldalról) Jó célokért, rokonszenves eszközökkel Szociális célú ruhavásárt szerveztek a közelmúltban Ady Endre utcai székházukban a csepeli vöröskeresztesek. Használt, de jó minõségû ruhanemûk, cipõk és gyermekjátékok széles választéka várta a szép számmal ideérkezõ érdeklõdõket. Az sem távozott azonban üres kézzel, akinek apróbb mûszaki cikkekre, háztartási gépekre, szobai dísztárgyakra, videokazettákra, netán egy meglepõen újszerû számítógép-monitorra (klaviatúrával együtt!) volt éppen szüksége. Vázsonyi Istvánné, a csepeli szervezet vezetõje elmondta: a Magyar Vöröskereszt Csepeli Szervezete régóta szoros kapcsolatot ápol a németországi Rastatt város vöröskereszteseivel. Az együttmûködés részeként a német kollégák vállalták, hogy folyamatosan tárgyi adományokat gyûjtenek az ottani lakosság körében, s amikor megfelelõ mennyiségû portéka jön össze, akkor elküldik azt csepeli testvérszervezetüknek. Gyakorlatilag 2-3 évente érkezik tehát ilyen rastatti szállítmány. Emellett persze a csepeli polgárok is rendszeresen eljuttatják a kerületi Vöröskereszthez a háztartásukban feleslegessé vált cikkeket, melyek aztán gondos válogatást és szortírozást követõen szintén a mostanihoz hasonló jótékony célú vásárok kínálatát gyarapítják. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS KÖSZÖNJÜK! E jótékonysági vásárok bevétele egyrészt a csepeli vöröskeresztes szervezet mûködési költségeihez, a székház fenntartásához járul hozzá, másrészt Vázsonyi Istvánné és munkatársai ebbõl a pénzbõl állítják ki azokat a segélycsomagokat, melyekkel a különösen nehéz anyagi helyzetben élõ családokat tudják támogatni. Azok a ruhákat, cipõket, játékokat pedig, amelyek a hasonló vásárokon nem találnak gazdára, a késõbbiek folyamán ingyen kaphatják meg a rászorulók, a magányosan, fillérekbõl éldegélõ öregek vagy a családfõ állásvesztése miatt vészhelyzetbe jutott sokgyermekes családok. Megtudtuk azt is, hogy az ifjúsági csoport jelenleg is folyatja a Haitit sújtó földrengés túlélõinek megsegítését szolgáló pénzgyûjtõ akciót. Az érdeklõdõk Joó Richárdot keressék a 06 (70) es mobilszámon. Aki pedig általában szeretné támogatni a Vöröskereszt csepeli szervezetének tevékenységét, de elfoglaltsága miatt személyes közremûködésre nincs módja, és tárgyi adományokat sem tud összegyûjteni, az 500 vagy 1000 forintos éves tagsági bélyeg megvásárlásával (ennek lehetõsége folyamatos) járulhat hozzá a szervezet eredményes mûködéséhez. D. Az MSZP Csepeli Szervezetének országgyûlési képviselõ-jelöltjei összegyûjtötték és a hivatalos választási szervezetnek leadták az április 11-ei választási induláshoz szükséges ajánló-szelvényeket, közismert nevükön a kopogtató cédulákat. A csepeli szocialisták és képviselõ-jelöltjeik köszönetet mondanak mindazoknak, akik ajánlásukkal és a kopogtató cédulák gyûjtésével az MSZP-t, programjának megvalósítását és országgyûlési képviselõ-jelöltjeit támogatták. dr. Avarkeszi Dezsõ Az MSZP Podolák György 31. oevk. Csepeli Szervezete 30. oevk. Reform, forradalom és jó vagy kevésbé jó kiegyezés. Csepel mind a háromnak részese volt. Utcáink, tereink, üzemeink, életünk legfontosabb színterei magukon viselik a történelem lenyomatát. Ezt a lenyomatot hordozzák tapasztalataink is, amelyeket hasznosítani kell. Végzetül a mai csepeliek kívánságát idézte: legyen munka, biztonság, fejlõdés! Legyen béke, szabadság, egyetértés fejezte be ünnepi beszédét a szónok. Bácsik Fanni, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója énekelte el a Magyarország címû dalt. Az önkormányzat, a pártok, civilszervezetek, intézmények és a lakosság képviselõi a Petõfi szobornál elhelyezték a kegyelet és megemlékezés koszorúit, virágait. A megemlékezés a Szózattal ért véget. Az ünnepségen a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara szolgáltatta a zenét, vezényelt: Péntek János karnagy. Deák Attila A Fidesz csepeli szervezete március 15-én, 13 órakor koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott az Áruház téri Petõfi szobornál.

4 FOTÓ: MIZIK ZSUZSA 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET március 19., CSEPEL I. Országos jazz-zenei verseny az Egressyben Van utánpótlása a magyar jazznek Lakatos Ablakos Dezsõ emlékére az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium március 5. és 7. között rendezte meg az I. Országos jazz-zenei versenyt. Az Oktatási Minisztérium versenykiírása alapján az Oktatási Hivatal támogatásával és szakmai gondozásával megtartott versengés példátlan sikert aratott: megmutatta, hogy a fiatalok képesek odaadással, szorgalommal egy különlegesen nehéz zenei mûfajt magas szinten mûvelni. A háromnapos eseményt Tóth Mihály, Csepel polgármestere nyitotta meg, aki méltatta a nagyszerû kezdeményezést, az összefogást, amely öregbíti a csepeli intézmény jó hírnevét. Balogh Gábor igazgató lapunknak elmondotta: saját ötlet volt az országos verseny meghirdetése. Két-három év küzdelmes munkájának eredménye a mostani siker. Már csak azért is, mert sokáig nem egy elfogadott mûfaj volt nálunk a jazz. A verseny célja: a jazz-zenei stílusok, elõadási hagyományok megismerése a muzsikálás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, mûvészi színvonalának bemutatása. A jazz-ének tanszak mûvészetpedagógiai szintjének felmérése. S nem utolsósorban a tehetségkutatás. Igen gondos elõkészítõ munka elõzte meg a zenei versenyt. A versenykiírásra az egész országból jelentkeztek a fiatalok. A zsûri elnöke Binder Károly Erkel-díjas zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetõ tanára volt. A zsûri tagjai: Borbély Mihály szaxofonmûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára és Tisza Bea jazz énekes. Mindnyájan fáradságot nem kímélve, igen lelkiismeretes munkát végeztek. A verseny jellege gyakorlati volt: az iskolai válogató és országos forduló, elõdöntõ és döntõ keretében zajlott. Két kategóriában mérték össze a fiatalok a tudásukat: jazz-ének és jazz együttesek (trió, kvartett, kvintett, combo) versenyeztek. Nagyon megnyugtató, hogy van utánpótlása a ma- Geisbühl Tünde kiállítása gyar jazznek. Magas színvonalú produkciók hangzottak el. Nagy örömömre szolgált, hogy igen sokszínû tehetséges fiatal mutatkozott be. A fiatalok produkciói bizonyították, hogy magas színvonalú a középszintû oktatás, és tehetséges fiatalok kerülnek majd a Zeneakadémiára mondotta a Csepel újságnak Binder Károly az eredményhirdetés elõtt. Az eredményhirdetésen többször hangzott el ováció, ami azt bizonyította, hogy a versenyzõk többnyire egyetértettek a zsûri döntésével és a versenyzõk teljesítményével. Geisbühl Tünde festõmûvész, mûvésztanár, a CSEGART igazgatóhelyettese kiállítását március elsején 18 órakor Körömi Gábor igazgató nyitotta meg a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ Alapfokú Mûvészeti Iskola galériájában. Válasz, Fény-szavú, Csend-tükör, Minden megállt, Véletlen ösvényen csak néhány cím a mintegy félszáz festménybõl, melyek beborítják a galéria falait. Sötétszürke és fekete, megint szürke kis sárgával keverve, megint szürke, és egyszerre csak egy vérvörös háttér. Remek indítás A képek Vörös Janka szinte magukkal ragadják a szemlélõdõt. A Minden megállt címû festményen egy markáns, de nem macsó férfifej. Egy szenvedélyes-gondterhelt, krisztusi korban lévõ férfi vonzó tekintete. Nagyon jól megkomponált, kidolgozott munka. Ez a kép kiválóan megmutatja: Némethy Brigitta Geisbühl Tünde olyan mûvész, aki a formai lehetõséget mindig mély gondolati tartalommal ötvözi. Amikor sokadszorra visszatértem ehhez a képhez, volt egy olyan érzésem, mintha a mûvész festés közben verseket mormolna magában. József Attilát, Radnótit, Pilinszkyt vagy Végeredmény Jazz-ének kategória I. korcsoport Elsõ helyezett: Vörös Janka (Dr. Lauschmann Gyula Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára: Kovács Linda. Második helyezett: Balogh Petra (Etûd AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Harmadik helyezett: Angyal Laura (Etûd AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Különdíjat kapott: Gombos Anasztázia (Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanára Munkácsi Bea; Némethy Brigitta (Nyíregyházi Mûvészeti Középiskola) tanára dr. Bánhidiné Maróti Magdolna; Tóth Diána (Hang Szín Tér Mûvészeti Szakközépiskola) tanára Kelemen Angelika. Tálas Áron akár Csáth Géza prózájának egy-egy sorát. Mesterien bánik az ecsettel és a festékkel. Az olajba kever kevéske temperát, ezzel elveszi a fényét a képnek, viszont sokkal többet nyer, mert sejtelmessé válnak a mûvei. Nagyon tetszett még a három darabból álló, nagyméretû Feledés címû sorozata. (Más közegben, nagyobb térben, jobb megvilágítással ezek is remek képek.) Késõbb, amikor már végignéztem a kiállítást, egy mûvészettörténésztõl hallottam: Geisbühl Tünde kidolgozott egy módszert gyermekek alapfokú festészeti oktatására Rudolf Steiner és C.G. Jung elméleti alapjaira támaszkodva, melyet tíz éven át óraadóként a gyakorlatban is megvalósított. Tanítványai külföldi pályázatokon is sikereket értek, érnek el. A képein érzõdik ez a komoly, határozott mesterségbeli tudás, s megérdemelné a lehetõséget, hogy képeivel õ is bemutatkozzon külföldön bizton elsöprõ sikert aratna. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg: sajnálatos, hogy az ÁMK jubileumi és átadási ünnepségének közönsége nem láthatta Geisbühl Tünde mûveit.) Deák Attila Jazz-ének kategória II. korcsoport Elsõ helyezett: Bazsinka Ágnes (Kõbányai Zenei Stúdió) tanára Munkácsi Bea. Második helyezett: Burján Orsolya (Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest) tanára Lakatos Ágnes és Urbán Orsolya. Második helyezett: Kalmár Anna (Etûd AMI, Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Harmadik helyezett: Máthé Evelin (Egressy Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanára Munkácsi Bea. Harmadik helyezett: Sugár Zsófia (Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest) tanára: Lakatos Ágnes és Urbán Orsolya. Különdíjat kapott: Csemer Boglárka (Kõbányai Zenei Stúdió) tanára Munkácsi Bea. Jazz-zenekar kategória Elsõ helyezett: A váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola zenekara tanára Nagy János. A zenekar elnyerte a Rácz Aladár Zeneiskola Különdíját (élõ lemezfelvételt) is. Elsõ helyezett: A miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola második zenekara tanára Bundzik István. A zenekar elnyerte a Magyar Jazz Szövetség koncert meghívását is. Második helyezett: A miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola elsõ zenekara tanára Bundzik István. Harmadik helyezett: Az Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium elsõ zenekara tanára Tûzkõ Csaba. Különdíjat kapott: Az Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium második zenekara tanára Tûzkõ Csaba a stílusos játékmódért és a nemszokványos hangszer-összeállításért. A Hang Szín Tér Mûvészeti Szakközépiskola második zenekara tanára Bellada István. Tálas Áron, a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola második zenekarának tagja, mint a verseny kiváló egyénisége tanára Bundzik István. Kiváló felkészítõ munkájáért a zsûri elismerésében részesítette Bundzik Istvánt, a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola tanárát. Az eredményhirdetés után magas színvonalú gálamûsor szórakoztatta a versenyzõket és a közönséget. Deák Attila KÉPZÉSEINK Nyolc évfolyamos Gimnázium (4+4) Általános iskola 5. osztályától középiskola 12. osztályáig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Ének-zene: Emelt szintû ének-zene Zenei tagozat: Klasszikus zenész: Jazz-zenész: Hirdessen Ön is a Csepel újságban! Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Öt évfolyamos Zenemûvészeti Szakközepiskola (4+1) Középiskola 9. osztálytól 13. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Négy évfolyamos Gimnázium (4) Középiskola 9. osztálytól 12. osztályig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Érettségi utáni 3 éves zenész szakképzés (3) Középiskola 13. osztálytól 15. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Érdeklõdni: 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 121. Tel.: 06 (1) Web:

Sztárpalánták Csepelen

Sztárpalánták Csepelen ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 Sztárpalánták Csepelen A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 8. szám 2010. február 26. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 5-én. Az újság díjtalan. Palcsó Tamás

Részletesebben

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket KÉPVISELÕ- JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA SZOLÁRPARABOLA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 13. szám 2010. április 2. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 7-én. Az újság díjtalan. Jövõ vasárnap

Részletesebben

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete LXI. évfolyam 12. szám 2009. március 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 3-án. FOTÓ: GORDON ESZTER A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA A Nemzeti Színház újkori sikertörténete Beszélgetés Alföldi

Részletesebben

Projektfelülvizsgálat

Projektfelülvizsgálat LXI. évfolyam 8. szám 2009. február 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 6-án. Együttnevelési módszerek Március 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezi meg a kerületi önkormányzat és

Részletesebben

Átadták a Csepelért-díjakat

Átadták a Csepelért-díjakat LXI. évfolyam 11. szám 2009. március 20. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 27-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Március 23., hétfõ 14 óra, polgármesteri hivatal A Környezetvédelmi

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése LXI. évfolyam 13. szám 2009. április 3. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 10-én. Június 7-én lesznek az európai parlamenti választások Június 7-ére írta ki a magyarországi európai parlamenti

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA CSEPELI ÕSZ 2010.

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA CSEPELI ÕSZ 2010. Bemutatkoznak az önkormányzati képviselõ-jelöltek 8 20. oldal A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 32. szám 2010. szeptember 24. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 1-jén. Az újság díjtalan.

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA MUSTRA kulturális melléklet Tegyen javaslatot Ön is! Kit tartanak érdemesnek a Csepelért díjra? A Csepeli Önkormányzat minden évben a március 15-i ünnepséggel egyidõben CSEPELÉRT díjat adományoz mindazon

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

Részletesebben

Minden csepeli dobogós lett!

Minden csepeli dobogós lett! LX. évfolyam 14. szám 2008. április 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Knock-down Kyokushin Karate hétvége Szentesen Minden csepeli

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Újabb baleset a Széchenyi úton. Bárány Tibor felvétele

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Újabb baleset a Széchenyi úton. Bárány Tibor felvétele LX. évfolyam 2. szám 2008. január 11. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 18-án. Magasabb árak az új esztendõben Az idõsebbek évtizedek óta megszokták: ha január, akkor áremelkedés, általában

Részletesebben

IGENT MONDTAK A CSEPELIEK AZ ÚJ UTAK ÉPÍTÉSÉRE

IGENT MONDTAK A CSEPELIEK AZ ÚJ UTAK ÉPÍTÉSÉRE 2013. április 25. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 8. szám IGENT MONDTAK A CSEPELIEK AZ ÚJ UTAK ÉPÍTÉSÉRE HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN! KONZULTÁCIÓ Kimagasló érdeklődés mellett, 6212 család

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 23. szám 2010. június 11. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 18-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Támogatásokról döntöttek a képviselõk Június 2-án folytatódott

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXII. évfolyam 2. szám 2 0 1 1. f e b r u á r 2 2. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 5. oldal 17. oldal 23. oldal 24. oldal Alkotmányos vita Talán

Részletesebben

Vidám, jó hangulatú, magával ragadó est volt

Vidám, jó hangulatú, magával ragadó est volt LVIII. évfolyam 8. szám 2006. március 3. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 10-én. Méltó kezekbe kerülnek a Csepelért Díjak Soha ennyi javaslat nem érkezett még a képviselõ-testülethez kerületünk

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Tûzviharból jöttek

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Tûzviharból jöttek LXII. évfolyam 2. szám 2010. január 15. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 22-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Tûzviharból jöttek Az egyik szigetszentmiklósi szórakozóhelyen

Részletesebben

HÍRMONDÓ CSEPELI. Strandon. 12. oldal. 18. oldal. 8. oldal. 9. oldal. 5. oldal. Szebb és élhetőbb. Csepeli Baywatch. A csepeli posta kincse

HÍRMONDÓ CSEPELI. Strandon. 12. oldal. 18. oldal. 8. oldal. 9. oldal. 5. oldal. Szebb és élhetőbb. Csepeli Baywatch. A csepeli posta kincse CSEPELI HÍRMONDÓ 2012. július 13. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA III. évfolyam 14. szám Cikkünk a 16-17. oldalon Strandon Egy kézben a Rákóczi Kert Szebb és élhetőbb Csatornázás lépésről lépésre A

Részletesebben

Ne felejtsünk el rá szavazni!

Ne felejtsünk el rá szavazni! CSEPEREDÕ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MELLÉKLET FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Radnóti-megemlékezést tartott november 14-én, egy csendes, borongós õszi szombaton, kora délután a csepeli Fidesz-frakció a Csillagtelepen. Képünkön

Részletesebben

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati Zuglo 2011-10.qxd 2011.05.25. 11:38 Page 1 A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Hatalmas sikert ért el a Zuglói Filharmónia

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár Dunakeszi városi magazin 2014 MÁRCIUS Polgár XV. évfolyam 3. szám A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia Borok és más finomságok Mintegy

Részletesebben

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen Ülést tartott a képviselõtestület Május 16-ai ülésén a csepeli önkormányzat képviselõtestülete más témák mellett tudomásul vette a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság XX XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokságának

Részletesebben

Óbuda gondoskodó kerület

Óbuda gondoskodó kerület obuda_04.qxd 2010.02.18. 14:29 Page 1 XVI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 2010. február 22. Kultúra visszaváltott palackért Elkezdõdött a KultÚjra elnevezésû program, melyben közel 2000 diák játékos

Részletesebben

Kiemelt feladat a gyermekvédelem

Kiemelt feladat a gyermekvédelem LXI. évfolyam 39. szám 2009. november 13. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb november 20-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt arany ékszerek 4000

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben