A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni ban készítették

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni. 2008-ban készítették"

Átírás

1 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 11. szám március 19. Megjelenik példányban, legközelebb március 26-án. Az újság díjtalan. Huszonnyolc javaslat alapján döntött a képviselõ-testület Csepelért-díjasok 2010-ben Budapest XX. Kerület Csepel Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából március 12-én a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében tartotta meg az idei Csepelért-díjasok ünneplését. A Himnusz elhangzása után Kéri Kitty színmûvész moderátor közremûködésével a díjakat Tóth Mihály polgármester adta át. A díjak átadása elõtt a Botosánka együttes adott az ünnep hangulatához méltó, színvonalas, nagy sikerû mûsort. Az együttes tagjai valamikor 2000 körül a hazai táncház mozgalmak keretében ismerkedtek a moldvai csángó zene és tánckultúra alapjaival. A Kárpátokon túl, a moldvai csángó falvakban tartott tánctáborok, az itthoni népzenei fesztiválok mind segítették az átfogó ismeretek megszerzését. Ekkor még nem is sejtették, hogy valaha együtt FOTÓ: MIZIK ZSUZSA fognak zenélni ban készítették el CD-jüket Csángó dallamokkal, új utakon címmel, amely igen lelkes szakmai fogadtatásban részesült. Évrõl-évre növekszik a jelentõsége és a tekintélye a Csepelért-díjnak. Ezt a helyi kitüntetést egy évben legfeljebb nyolcat - Csepel lakóinak javaslata és az önkormányzat képviselõ-testületének döntése alapján azok kaphatják meg, akik több éven át kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az idén minden eddiginél több, huszonnyolc javaslat került a képviselõk elé, akik február 23-i tanácskozásukon a személyiségi jogokat védõ törvények elõírásai miatt zárt ülés keretében döntöttek arról, hogy az önkormányzat március 15-i ünnepségén kik vehetik át az elismerést. A Csepel érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû, közmegbecsülést kiváltó tevékenység elismeréseként a képviselõ-testület Csepelért-díjat adományozott dr. Beliczay Pavlik Istvánnak, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatójának, Dékány Ágoston képzõmûvésznek, dr. Fiar Sándor tanárnak, televíziós újságírónak, Ludasi Róbert kenus mesteredzõnek, Tóth Ferencné iskolaigazgatónak és Zalaváry Lajos Ybl és Kossuth-díjas építésznek. Néhai Baracsi Imrének, a Csepeli Birkózó Klub mesteredzõjének posztumusz (halála utáni) Csepelért-díjat adományozott a képviselõ-testület, melyet özvegye vett át. A kollektívák közül a Csepeli Egészségügyi Szolgálat kapta meg a Csepelért-díjat, melyet Viszkievicz Ferenc, az Egészségügyi Szolgálat menedzser igazgatója és Gábor Péterné, a Sebészeti Osztály fõnõvére vett át. A díjátadásokat követõ fogadáson Tóth Mihály polgármester mondott pohárköszöntõt: gratulált az elismerésben részesülteknek, és Csepel fejlõdésére ürítette poharát. Deák Attila Hajrá Csepel FC! A stadion gyepszõnyegének állapota miatt elhalasztották a március 6-ára tervezett szezonnyitó labdarúgó mérkõzést, így a Csepel FC Budafoki LC meccset március 24-én, szerdán pótolja majd a két együttes. A Férfi NB III Duna Csoportjában küzdõ Csepel FC így a tavaszi idényben március 14-én vívta elsõ meccsét idegenben a Zsámbéki SK ellen (az eredmény: 2:5. Gyõztünk!), s március 20-án, szombaton 15 órakor hazai pályán fogadja az Újpest FC Kft. II. csapatát. A szezon további meccsei: Móri SE Csepel FC ( ); Csepel FC Pénzügyõr SE ( ); Lindab-Törökbálinti TC Csepel FC ( ); Csepel FC RKSK-Rojik ( ); Dorogi FC Csepel FC ( ); Csepel FC Érdi VSE ( ); Dunaharaszti MTK Csepel FC ( ); Csepel FC Tököl VSK ( ); Újbuda TC Csepel FC ( ); Csepel FC Sárisáp-SIKER SE ( ). Kerületi megemlékezés március 15-én, az Áruház téren Legyen béke, szabadság, egyetértés Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából március 15- én 8.30 órai kezdettel központi megemlékezést rendezett az Áruház téren, a Petõfi szobornál. A Himnusz elhangzása után Petõfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet címû versét Õze Áron színmûvész, a Pesti Magyar Színház igazgatója mondta el. Majd Podolák György, a 30. számú választókerület országgyûlési képviselõje, az MSZP Csepeli Szervezetének képviselõjelöltje mondotta el ünnepi beszédét. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Emlékezni és emlékeztetni jöttem el erre a térre mondotta Podolák György, aki felidézte gyermekkorának márciusait, majd történelmi visszapillantást adott. Ne legyenek kétségeink: a reformkor, a forradalom és a nyomában létrejött kiegyezés nélkül hazánk felvirágzása nem történhetett volna meg. Történelmünkön, kerületünk történelmén pedig jól láthatóan végigvonul ez a hármas kötöttség. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Avarkeszi Dezsõ rendet, biztonságot akar a fejlõdõ Csepelen! Podolák Györgynek köszönhetõen 970 millió forint jut az Ady-lakótelepre!

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG március 19., CSEPEL Egészségvédelem és szociális biztonság (6) Idõskorúak anyagi támogatása Az ismert mondás szerint a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz Leszögezhetjük: a békés élethez is a pénz az egyik nélkülözhetetlen hozzávaló. Egyre többen vannak azonban, akik önerõbõl nem tudják ezt elõteremteni. Sorozatunk zárásaként áttekintjük az idõskorúak önkormányzati anyagi támogatásának rendszerét. Idõskorúak járadéka (Szt. 32/B. ) Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyzõ idõskorúak járadékában részesítheti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját/és vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének reá vonatkozó, meghatározott százalékát: 62. évét betöltött családos esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 80%-a, év közötti egyedülálló személy esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 95%-a, 75 év feletti egyedülálló személy esetében a mindenkori legkisebb nyugdíj 130%-a. A támogatottak jelentõs része nyugdíjjogosultságot nem szerzett idõs személy. Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. ) A lakásfenntartási támogatás a kerületi szociális ellátáson belül meghatározó (összegében is jelentõs) részt képvisel. A támogatás többféle jogcímen érhetõ el: normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelésben részesülõ személyek lakásfenntartási támogatása, helyi lakásfenntartási támogatás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009-ben 450 forint. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: egyszemélyes háztartásnál 35 nm, 2-4 személyes háztartásnál, minden személy után nm, 4 személynél több esetében minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy a szolgáltatás idõtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. A támogatás összegének kiszámítására is a normatív lakásfenntartási támogatás szabályait kell alkalmazni. A támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Helyi lakásfenntartási támogatás az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint adható. A helyben elismert egy nm-re jutó havi költségeket a helyi rendelet tartalmazza. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban elõ személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatásból 2008-ban közel 1400 család, átlagosan 6000 Ft/hó támogatásban részesült. Ápolási díj (Szt. 40. ) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj havi összege ebben az esetben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-a. Fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy ápolását végzõ személy kérelmére magasabb összegû ápolási díj állapítható meg, ez a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a. Az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak szerint a polgármester ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Ez esetben az ápolási díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének legalább 80%-a. Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. A támogatási formára jogosultak száma évek óta lassú emelkedést mutat ban 245 személy részesült ápolási díjban, a támogatás összege átlagosan Ft/hó/fõ volt. Átmeneti segély (Szt. 45. ) Az önkormányzat képviselõ-testülete a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Elsõsorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (Vége) F. Gy. Jó tudni A fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának helyi támogatásáról Megszûnt január 1-jétõl az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban a helyi önkormányzatok személyes illetékmentessége, így a fiatal házasok támogatásának rendeltetésszerû felhasználását biztosító jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A jelzálogjog bejegyzésének díja jelenleg forint, az egyéb elsõfokú eljárásért forint összegû igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére köteles a kérelmezõ. Ennek megfelelõen a csepeli önkormányzat a február 23-ai ülésén módosította az errõl szóló rendeletét, így a támogatás iránti kérelemben az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell a költségek viselésnek vállalásáról. A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások helyi rendszerérõl Az errõl szóló rendeletet június 18-án alkotta meg a képviselõ-testület. Az elfogadása óta bekövetkezett jogszabályváltozások, valamint a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok indokolták a jogszabály szövegének februári módosítását. Ennek értelmében változtak például bizonyos jogosultsági és illetékességi feltételek, a kérelmekhez csatolandó iratok követelményei, fellebbezési határidõk. Az új rendelet március 1-jén lépett hatályba, és rendelkezéseit nemcsak az utána indult ügyekben kell alkalmazni, hanem a március 1-jén folyamatban lévõ eljárásokban is. A távoltartási ügyeletrõl és a készenléti szolgálatról A csepeli önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete közötti korábbi ellátási szerzõdésben foglaltak szerint a Magyar Vöröskereszt intézményein (Családok Átmeneti Otthona és Férfi Hajléktalan Szálló) keresztül vállalta a családok átmeneti otthonában történõ elhelyezés és szolgáltatás biztosítását, a készenléti szolgálat mûködtetését, a hajléktalan személyek részére utcai szociális munka biztosítását, valamint hajléktalan személyek részére nappali ellátás biztosítását. A Csepeli Szociális Szolgálat 2009 decembere óta ellátja a távoltartási ügyeletet és ehhez kapcsolódva január 1-jétõl a készenléti szolgálat mûködtetését is. A feladat ellátásában bekövetkezett változás a Magyar Vöröskereszt intézményével egyeztetve történt. V. V. Elhunyt Mehrl János Az MSZP Csepeli Szervezete és önkormányzati frakciója mély fájdalommal tudatja, hogy Mehrl János, a Csepeli Önkormányzat Képviselõ-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának tagja 52 éves korában, március 11- én váratlanul elhunyt. Temetésérõl késõbb történik intézkedés. Az MSZP választási fóruma Több mint száz érdeklõdõ volt kíváncsi március 10-én dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter szavaira a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében, ahol a fiatal politikus a csepeli szocialisták kampányrendezvénye keretében lakossági fórumon vázolta a választási lehetõségeket, és felelt a hozzá írásban és szóban intézett kérdésekre. A program elején Tóth Mihály polgármester, az MSZP csepeli szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, köztük dr. Avarkeszi Dezsõt, a 31. és Podolák Györgyöt, a 30. számú választókerület országgyûlési képviselõjét, egyben képviselõ-jelölteket. Ezt követõen dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter ismertette az MSZP választási programjának részleteit. Fontosnak tartotta: nem szabad hagyni, hogy megfosszák a szavazókat az észérvek alapján való döntéstõl, és örülne, ha az érzelmek kizárólagossága helyett demokratikus vitában mérettethetnének meg a pártok kézben fogható, hazavihetõ, tanulmányozható és késõbb felelõsségre vonható programjai. Magát a voksolást a demokrácia ünnepének nevezte, mert a víziók mellett véleményt lehet nyilvánítani a korábbi kormányzási idõszakokról is. Így ennek kapcsán számokkal és hétköznapi tényekkel illusztrált visszatekintéssel indította mondandóját. Tõmondatokban felidézte a Fidesz közötti regnálását, és felkészülten sorolta, pártja szerint mi minden növekedett-fejlõdött (például a bérek, a nyugdíjak, az életszínvonal, a családtámogatási rendszer, a sztrádahálózat) és milyen mértékben az utóbbi Évösszegzõ állománygyûlés a csepeli rendõrkapitányságon A tavalyi esztendõ csepeli rendõri munkáját tekintették át állománygyûlés keretében március 8-án, a csepeli rendõrkapitányságon. A rendezvényen részt vett Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese, Tóth Mihály polgármester, dr. Horváth Ferenc, a XX. XXI.-XXIII. Kerületi ügyészség helyettes vezetõje, Nagy András r. alezredes, a csepeli rendõrkapitányság vezetõje, valamint a csepeli rendõrkapitányság vezetõi és beosztottjai. A év eredményes csepeli rendõri munkáját Nagy András rendõrkapitány összegezte, részletesen bemutatva az egyes szakterületek bûnügyi, közrendvédelmi, igazgatás-rendészeti tevékenységét. Beszélt az idei, még elõttük álló feladatokról, s köszönetet mondott az állománynak a végzett munkáért, a BRFKnak a támogatásért, s a csepeli önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi segítségért. Bodnár Zsolt beszédében rámutatott arra, hogy a rendõri munka valós megítélése bonyolult, komplex értékelést kíván, melyben bázisalapon lehet legjobban felállítani a kerületi munka FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Ígérgetési verseny Nagy András Bodnár Zsolt mérlegét. Fõvárosi szinten csökkenõ trendet mutatnak a bûncselekmények, kivétel ezek alól a rablások területe, ahol emelkedõ tendenciát tapasztaltak tavaly. Szólt a bûnügyi régiók szakmai munkájáról, s az idei évi választások kapcsán adódó pluszfeladatokról. Dr. Horváth Ferenc helyettes ügyész a bûntetõ eljárási törvény hatásairól szólt, s külföldi példán mutatta be az önkormányzati rendõrség mûködési elõnyét. Felhívta a figyelmet a nyomozási adminisztráció pontos és idejében elvégzendõ feladataira. Tóth Mihály polgármester értékelõ gondolatait a térfigyelõ kamera-rendszer bõvítése és a családi házas övezetben bevezetendõ távfelügyeleti riasztó rendszer kiépítése köré csoportosította. Támogatta az önkormányzati rendõrség létrehozásának gondolatát. Az állománygyûlés zárásaként a kiemelkedõen végzett munkáért vehettek át jutalmat a csepeli rendõrkapitányság állományába tartozó jelenlevõk. Közülük öten kaptak BRFK-dicséretet, s további négy rendõrnek nyújtott át anyagi elismerést decemberi és ez év eleji gyors, eredményes nyomozó munkájukért Tóth Mihály. B. T. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, március 19. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 helyett felelõsségit! FOTÓK: MIZIK ZSUZSA dr. Molnár Csaba nyolc évben. Összességében tehát a miniszter szerint jobb ma Magyarországon élni, mint 2001-ben, és a legelkeseredettebb küzdelmét a 2002-ben Fidesz által történtek elfelejtése ellen folytatja az MSZP. A szocialisták nézõpontját azzal támasztotta alá, hogy szerintük a válság miatt romlott ugyan az életszínvonal az utóbbi hónapokban, de ez egyáltalán nem nemzetromboló, világháborús állapot; arra igazán csak az idõsek emlékezhetnek. A nyugdíjakról szólva miként a Csepp TV-nek adott interjújában is leszögezte úgy beszélt a meghívott vendég, hogy azok az elmúlt két ciklus alatt minden évben az infláció fölötti mértékben emelkedtek. A következõ idõszakban, amennyiben ismét szocialista kormány kap bizalmat, továbbra is nyugdíjasbarát programot szeretnénk, például a nyugdíjhatár drasztikus emelése helyett a vívmányok megõrzésével, a bevezetendõ kegyeleti támogatással, a már elfogadott nyugdíjprémium-rendszerrel, a méltányossági nyugdíjkassza jelentõs emelésével, az idõs emberek sérelmére elkövetett bûncselekmények megítélésének szigorításával fejtette ki a részleteket. Ami a helyi közállapotokat illeti, dr. Molnár Csaba hozzátette: az elmúlt néhány évben kifejezetten önkormányzati forrásból 5 milliárd forint fejlesztés valósult meg Csepelen, óvodák, iskolák, útburkolatok újultak meg, és ugyanez érvényes a szociális és egészségügyi hálózatra is. A helyi önkormányzat nagyon jól sáfárkodott a pénzével, és ugyanilyen jól pályázik a fõvárosi önkormányzattal együttmûködésben fogalmazott a miniszter. A fórum ezután a kérdések órájával folytatódott, amikor az éppen egy tucat beérkezett felvetésre tömbösítve válaszolt a vendég. Többek között elmondta, hogy szükség van az új arcokra, mert alkalmazkodni kell a világ változásához, és bennük is lehet bízni, mert a szocialista párt a maga értékelhetõ teljesítményével biztos háttérül szolgál. A baloldal népszerûsítése az ifjabb generáció körében nem megoldhatatlan vállalkozás: formailag fiatalosan kell kommunikálni, bátran az utcán, a világhálón, tartalmilag pedig a pályakezdõk és családalapítók hétköznapjain (munkán, lakhatáson és gyermekvállaláson) Pontosítások Elõzõ számunk 11. oldalán a Lajtha László Általános Iskoláról közöltünk írást, melybe sajnálatos pontatlanságok kerültek. A mondatok így hangzanak helyesen: A nemrégiben megalakult erzsébeti vizipóló-klub vezetõje, Horkai György olimpiai bajnok is megkereste már. Külön is említést érdemelnek a énekes szívû gyermekek számára megteremtett számos szereplési lehetõség közül az évente megrendezett, mindig nagy érdeklõdést kiváltó és nagysikerû Karácsonyi Koncertek, melyeknek felváltva ad otthont a csepeli Kisboldogasszony plébániatemplom és a kispesti Jézus Szíve templom. Érdemes végül megemlíteni, hogy ez a tanintézmény az egyik fontos bázisiskolája a jó nevû Apáczai Tankönyvkiadónak is, ahogy mondani szokás, korántsem véletlenül A hibákért az érintettek és Tisztelt Olvasóink szíves elnézését kérjük. A szerkesztõség Tisztelt Támogatóim! Ez úton köszönöm szépen a választási kampányban számomra nyújtott segítséget, támogatást, a hozzám eljuttatott ajánló-cédulákat. kell segíteni. A kérdések nyomán szó esett még a bürokrácia nyelvezetérõl, a közüzemi szolgáltatókkal szemben tervezett magatartáskódexrõl, a kiemelkedõen támogatott hazai innovációról, a sokszínû emberi gondolkodás melletti nemzeti minimumról, a politikai fenyegetõzés veszélyérõl, amely a bíróságokat nem függetlennek feltételezi. A hallgatóság akkor ragadtatta tapsra magát, amikor egy felszólaló számos mindennapi bár nem e fórumon orvosolható problémával hozakodott elõ. Az esemény végén rögtönzött zárszavában az elbizonytalanodott baloldali szavazóknak azt tanácsolta a miniszter lelkesítõen: nézzenek körbe, higgyenek a saját szemüknek, és akkor nagyon világos, hogy azokra a kipróbált képviselõkre kell szavazni, akik az elmúlt nyolc évben már valós teljesítményekkel bizonyítottak. A büszkén felemelt fejek érdekében a lehetõ legtöbbet a szimpatizánsok tehetik a célkeresztekben lejáratott baloldali politikusok helyett: beszélni kell a látásmódról, értékrendrõl az utcán, a buszon, a piacon. Mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk megvédeni Magyarországot egyfelõl a bakancsok csattogásától, a másik irányból a centrális erõtérnek nevezett egypártrendszer rémétõl üzente dr. Molnár Csaba. V. V. Március 23: KT-ülés A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete március 23-án két részbõl álló ülést tart. A tanácskozás elsõ részében folytatják a határozatképtelenség miatt félbeszakadt februári ülést, majd a második részben a márciusi napirendek (megtekinthetõk a önkormányzati honlapon) megtárgyalása következik. A Csepeli Munkásotthon földszinti rendezvénytermében tartandó ülés nyilvános. Martin Krisztián az SZDSZ és az MDF közös jelöltje a 31. országgyûlési választókörzetben Podolák György: Legyen béke, szabadság, egyetértés (Folytatás az 1. oldalról) Jó célokért, rokonszenves eszközökkel Szociális célú ruhavásárt szerveztek a közelmúltban Ady Endre utcai székházukban a csepeli vöröskeresztesek. Használt, de jó minõségû ruhanemûk, cipõk és gyermekjátékok széles választéka várta a szép számmal ideérkezõ érdeklõdõket. Az sem távozott azonban üres kézzel, akinek apróbb mûszaki cikkekre, háztartási gépekre, szobai dísztárgyakra, videokazettákra, netán egy meglepõen újszerû számítógép-monitorra (klaviatúrával együtt!) volt éppen szüksége. Vázsonyi Istvánné, a csepeli szervezet vezetõje elmondta: a Magyar Vöröskereszt Csepeli Szervezete régóta szoros kapcsolatot ápol a németországi Rastatt város vöröskereszteseivel. Az együttmûködés részeként a német kollégák vállalták, hogy folyamatosan tárgyi adományokat gyûjtenek az ottani lakosság körében, s amikor megfelelõ mennyiségû portéka jön össze, akkor elküldik azt csepeli testvérszervezetüknek. Gyakorlatilag 2-3 évente érkezik tehát ilyen rastatti szállítmány. Emellett persze a csepeli polgárok is rendszeresen eljuttatják a kerületi Vöröskereszthez a háztartásukban feleslegessé vált cikkeket, melyek aztán gondos válogatást és szortírozást követõen szintén a mostanihoz hasonló jótékony célú vásárok kínálatát gyarapítják. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS KÖSZÖNJÜK! E jótékonysági vásárok bevétele egyrészt a csepeli vöröskeresztes szervezet mûködési költségeihez, a székház fenntartásához járul hozzá, másrészt Vázsonyi Istvánné és munkatársai ebbõl a pénzbõl állítják ki azokat a segélycsomagokat, melyekkel a különösen nehéz anyagi helyzetben élõ családokat tudják támogatni. Azok a ruhákat, cipõket, játékokat pedig, amelyek a hasonló vásárokon nem találnak gazdára, a késõbbiek folyamán ingyen kaphatják meg a rászorulók, a magányosan, fillérekbõl éldegélõ öregek vagy a családfõ állásvesztése miatt vészhelyzetbe jutott sokgyermekes családok. Megtudtuk azt is, hogy az ifjúsági csoport jelenleg is folyatja a Haitit sújtó földrengés túlélõinek megsegítését szolgáló pénzgyûjtõ akciót. Az érdeklõdõk Joó Richárdot keressék a 06 (70) es mobilszámon. Aki pedig általában szeretné támogatni a Vöröskereszt csepeli szervezetének tevékenységét, de elfoglaltsága miatt személyes közremûködésre nincs módja, és tárgyi adományokat sem tud összegyûjteni, az 500 vagy 1000 forintos éves tagsági bélyeg megvásárlásával (ennek lehetõsége folyamatos) járulhat hozzá a szervezet eredményes mûködéséhez. D. Az MSZP Csepeli Szervezetének országgyûlési képviselõ-jelöltjei összegyûjtötték és a hivatalos választási szervezetnek leadták az április 11-ei választási induláshoz szükséges ajánló-szelvényeket, közismert nevükön a kopogtató cédulákat. A csepeli szocialisták és képviselõ-jelöltjeik köszönetet mondanak mindazoknak, akik ajánlásukkal és a kopogtató cédulák gyûjtésével az MSZP-t, programjának megvalósítását és országgyûlési képviselõ-jelöltjeit támogatták. dr. Avarkeszi Dezsõ Az MSZP Podolák György 31. oevk. Csepeli Szervezete 30. oevk. Reform, forradalom és jó vagy kevésbé jó kiegyezés. Csepel mind a háromnak részese volt. Utcáink, tereink, üzemeink, életünk legfontosabb színterei magukon viselik a történelem lenyomatát. Ezt a lenyomatot hordozzák tapasztalataink is, amelyeket hasznosítani kell. Végzetül a mai csepeliek kívánságát idézte: legyen munka, biztonság, fejlõdés! Legyen béke, szabadság, egyetértés fejezte be ünnepi beszédét a szónok. Bácsik Fanni, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója énekelte el a Magyarország címû dalt. Az önkormányzat, a pártok, civilszervezetek, intézmények és a lakosság képviselõi a Petõfi szobornál elhelyezték a kegyelet és megemlékezés koszorúit, virágait. A megemlékezés a Szózattal ért véget. Az ünnepségen a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara szolgáltatta a zenét, vezényelt: Péntek János karnagy. Deák Attila A Fidesz csepeli szervezete március 15-én, 13 órakor koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott az Áruház téri Petõfi szobornál.

4 FOTÓ: MIZIK ZSUZSA 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET március 19., CSEPEL I. Országos jazz-zenei verseny az Egressyben Van utánpótlása a magyar jazznek Lakatos Ablakos Dezsõ emlékére az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium március 5. és 7. között rendezte meg az I. Országos jazz-zenei versenyt. Az Oktatási Minisztérium versenykiírása alapján az Oktatási Hivatal támogatásával és szakmai gondozásával megtartott versengés példátlan sikert aratott: megmutatta, hogy a fiatalok képesek odaadással, szorgalommal egy különlegesen nehéz zenei mûfajt magas szinten mûvelni. A háromnapos eseményt Tóth Mihály, Csepel polgármestere nyitotta meg, aki méltatta a nagyszerû kezdeményezést, az összefogást, amely öregbíti a csepeli intézmény jó hírnevét. Balogh Gábor igazgató lapunknak elmondotta: saját ötlet volt az országos verseny meghirdetése. Két-három év küzdelmes munkájának eredménye a mostani siker. Már csak azért is, mert sokáig nem egy elfogadott mûfaj volt nálunk a jazz. A verseny célja: a jazz-zenei stílusok, elõadási hagyományok megismerése a muzsikálás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, mûvészi színvonalának bemutatása. A jazz-ének tanszak mûvészetpedagógiai szintjének felmérése. S nem utolsósorban a tehetségkutatás. Igen gondos elõkészítõ munka elõzte meg a zenei versenyt. A versenykiírásra az egész országból jelentkeztek a fiatalok. A zsûri elnöke Binder Károly Erkel-díjas zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetõ tanára volt. A zsûri tagjai: Borbély Mihály szaxofonmûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára és Tisza Bea jazz énekes. Mindnyájan fáradságot nem kímélve, igen lelkiismeretes munkát végeztek. A verseny jellege gyakorlati volt: az iskolai válogató és országos forduló, elõdöntõ és döntõ keretében zajlott. Két kategóriában mérték össze a fiatalok a tudásukat: jazz-ének és jazz együttesek (trió, kvartett, kvintett, combo) versenyeztek. Nagyon megnyugtató, hogy van utánpótlása a ma- Geisbühl Tünde kiállítása gyar jazznek. Magas színvonalú produkciók hangzottak el. Nagy örömömre szolgált, hogy igen sokszínû tehetséges fiatal mutatkozott be. A fiatalok produkciói bizonyították, hogy magas színvonalú a középszintû oktatás, és tehetséges fiatalok kerülnek majd a Zeneakadémiára mondotta a Csepel újságnak Binder Károly az eredményhirdetés elõtt. Az eredményhirdetésen többször hangzott el ováció, ami azt bizonyította, hogy a versenyzõk többnyire egyetértettek a zsûri döntésével és a versenyzõk teljesítményével. Geisbühl Tünde festõmûvész, mûvésztanár, a CSEGART igazgatóhelyettese kiállítását március elsején 18 órakor Körömi Gábor igazgató nyitotta meg a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ Alapfokú Mûvészeti Iskola galériájában. Válasz, Fény-szavú, Csend-tükör, Minden megállt, Véletlen ösvényen csak néhány cím a mintegy félszáz festménybõl, melyek beborítják a galéria falait. Sötétszürke és fekete, megint szürke kis sárgával keverve, megint szürke, és egyszerre csak egy vérvörös háttér. Remek indítás A képek Vörös Janka szinte magukkal ragadják a szemlélõdõt. A Minden megállt címû festményen egy markáns, de nem macsó férfifej. Egy szenvedélyes-gondterhelt, krisztusi korban lévõ férfi vonzó tekintete. Nagyon jól megkomponált, kidolgozott munka. Ez a kép kiválóan megmutatja: Némethy Brigitta Geisbühl Tünde olyan mûvész, aki a formai lehetõséget mindig mély gondolati tartalommal ötvözi. Amikor sokadszorra visszatértem ehhez a képhez, volt egy olyan érzésem, mintha a mûvész festés közben verseket mormolna magában. József Attilát, Radnótit, Pilinszkyt vagy Végeredmény Jazz-ének kategória I. korcsoport Elsõ helyezett: Vörös Janka (Dr. Lauschmann Gyula Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára: Kovács Linda. Második helyezett: Balogh Petra (Etûd AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Harmadik helyezett: Angyal Laura (Etûd AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Különdíjat kapott: Gombos Anasztázia (Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanára Munkácsi Bea; Némethy Brigitta (Nyíregyházi Mûvészeti Középiskola) tanára dr. Bánhidiné Maróti Magdolna; Tóth Diána (Hang Szín Tér Mûvészeti Szakközépiskola) tanára Kelemen Angelika. Tálas Áron akár Csáth Géza prózájának egy-egy sorát. Mesterien bánik az ecsettel és a festékkel. Az olajba kever kevéske temperát, ezzel elveszi a fényét a képnek, viszont sokkal többet nyer, mert sejtelmessé válnak a mûvei. Nagyon tetszett még a három darabból álló, nagyméretû Feledés címû sorozata. (Más közegben, nagyobb térben, jobb megvilágítással ezek is remek képek.) Késõbb, amikor már végignéztem a kiállítást, egy mûvészettörténésztõl hallottam: Geisbühl Tünde kidolgozott egy módszert gyermekek alapfokú festészeti oktatására Rudolf Steiner és C.G. Jung elméleti alapjaira támaszkodva, melyet tíz éven át óraadóként a gyakorlatban is megvalósított. Tanítványai külföldi pályázatokon is sikereket értek, érnek el. A képein érzõdik ez a komoly, határozott mesterségbeli tudás, s megérdemelné a lehetõséget, hogy képeivel õ is bemutatkozzon külföldön bizton elsöprõ sikert aratna. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg: sajnálatos, hogy az ÁMK jubileumi és átadási ünnepségének közönsége nem láthatta Geisbühl Tünde mûveit.) Deák Attila Jazz-ének kategória II. korcsoport Elsõ helyezett: Bazsinka Ágnes (Kõbányai Zenei Stúdió) tanára Munkácsi Bea. Második helyezett: Burján Orsolya (Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest) tanára Lakatos Ágnes és Urbán Orsolya. Második helyezett: Kalmár Anna (Etûd AMI, Zenemûvészeti Szakközépiskola) tanára Winand Gábor. Harmadik helyezett: Máthé Evelin (Egressy Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanára Munkácsi Bea. Harmadik helyezett: Sugár Zsófia (Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest) tanára: Lakatos Ágnes és Urbán Orsolya. Különdíjat kapott: Csemer Boglárka (Kõbányai Zenei Stúdió) tanára Munkácsi Bea. Jazz-zenekar kategória Elsõ helyezett: A váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola zenekara tanára Nagy János. A zenekar elnyerte a Rácz Aladár Zeneiskola Különdíját (élõ lemezfelvételt) is. Elsõ helyezett: A miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola második zenekara tanára Bundzik István. A zenekar elnyerte a Magyar Jazz Szövetség koncert meghívását is. Második helyezett: A miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola elsõ zenekara tanára Bundzik István. Harmadik helyezett: Az Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium elsõ zenekara tanára Tûzkõ Csaba. Különdíjat kapott: Az Egressy Béni AMI Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium második zenekara tanára Tûzkõ Csaba a stílusos játékmódért és a nemszokványos hangszer-összeállításért. A Hang Szín Tér Mûvészeti Szakközépiskola második zenekara tanára Bellada István. Tálas Áron, a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola második zenekarának tagja, mint a verseny kiváló egyénisége tanára Bundzik István. Kiváló felkészítõ munkájáért a zsûri elismerésében részesítette Bundzik Istvánt, a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola tanárát. Az eredményhirdetés után magas színvonalú gálamûsor szórakoztatta a versenyzõket és a közönséget. Deák Attila KÉPZÉSEINK Nyolc évfolyamos Gimnázium (4+4) Általános iskola 5. osztályától középiskola 12. osztályáig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Ének-zene: Emelt szintû ének-zene Zenei tagozat: Klasszikus zenész: Jazz-zenész: Hirdessen Ön is a Csepel újságban! Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Öt évfolyamos Zenemûvészeti Szakközepiskola (4+1) Középiskola 9. osztálytól 13. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Négy évfolyamos Gimnázium (4) Középiskola 9. osztálytól 12. osztályig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Érettségi utáni 3 éves zenész szakképzés (3) Középiskola 13. osztálytól 15. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Érdeklõdni: 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 121. Tel.: 06 (1) Web:

5 CSEPEL, március 19. MELLÉKLET 5 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 A DélUtán ingyenesen hívható lelki segélyszolgálat a 06 (80) os telefonszámon támaszadó beszélgetésekkel, orvosi, jogi, betegjogi tanácsadással várja a 45 éven felettiek hívásait, ezen a számon kérhetõ személyes pszichológiai, jogi, konfliktuskezelõ segítség is. ÕRZÖTT PARKOLÓHELYEK BÉRELHETÕK!!! A Csevak Zrt. telephelyén, a 1215 Budapest, Katona József utca szám alatt lehetõség van sorompóval és portaszolgálattal védett parkolóhely bérlésére. A parkolóhelyek havi díja: 8000 Ft + áfa Érdeklõdni lehet a Csevak Zrt. munkatársainál a es telefonszámon vagy a következõ címeken: csevak.hu csevak.hu A Fidesz-KDNP választási fóruma Szellemiségben kell megújulni Ismét teltházat (pótszékeket) vonzott a Fidesz csepeli szervezetének rendezvénye a Királyerdei Mûvelõdési Ház színháztermében, március 8-án, amely ezúttal Tarlós István Fidesz-KDNP fõvárosi frakciószövetségi elnök kampányának kerületi állomása volt. Németh Szilárd Az aznapra esõ nemzetközi nõnap alkalmából kisfilm köszöntötte a fórum hölgyrésztvevõit, amely egyidejûleg alkalmat adott ismertetni a párt családpolitikai programjának néhány elemét. Ezután Csepel elsõ fideszes országgyûlési képviselõjeként színpadra szólítva a házigazda Németh Szilárd emelkedett szóra, és új típusú politizálás bevezetését szorgalmazta, amely nem hazudik az embereknek, és nem lopja el a közvagyont. E szellemiség elsõ intézkedésérõl beszédében hangsúlyozta: ma Magyarországon a Fidesz az egyetlen olyan párt, amely képes az elszámoltatásra. A pártprogram második legfontosabb elemeként a gazdaság motorjának beindítását említette. A képviselõt a Fidesz egyik élõ motorjaként bemutatott Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász követte a színpadon, aki civil hazafi minõségében sportos hasonlattal élve vette át a szót: véleménye szerint a választások közötti kormányzati tevékenység már csak olyan, mint az olimpiák közötti négyéves felkészülési idõ, és ahogyan a sportban is következménye van a trükközésnek, úgy a politikában is kellene. Nincs így, mert baj van a renddel és a joggal, amelyek nem védik meg a demokráciát és az igazságot fogalmazta meg nézõpontját. A John F. Kennedy amerikai elnök beavatási beszédében elhangzottakat idézve ( Ne azt kérdezzétek, mit tehet a haza értetek, azt kérdezzétek, mit tehettek ti a hazáért! ) fontosnak tartotta kiemelni a hétköznapi hazaszeretetrõl, hogy a nemzet az egyénekbõl áll, mindenkibõl egyenlõ mértékben, tehát sok feladatot kell vállalni kinek-kinek erejéhez mérten, azokat el kell végezni, ahelyett, hogy a fotelban ülve csak bosszankodnánk. A fórum fókuszába került Tarlós István, a Fidesz-KDNP fõvárosi frakciószövetség elnöke azzal kezdte kampánybeszédét, hogy szeret Csepelre járni, és célként fogalmazta meg Tamási Áron gondolatát: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!. Beszélt a mai magyar politikai elit hatalmas deficitjérõl, amelyben a koalíciós szakítást is csak egy trükknek minõsítette a félrevezetések és torzítások közül. Néhány szabadon választott szempont és tény nyomán (reálkeresetek és adóterhek változása, országértékelõ rangsorok, önkormányzati normatív támogatások, munkanélküliség, államadósság mértéke) áttekintette, hogy vélekedése szerint jelenleg hogyan fest az ország és benne Budapest. Gondolatokat szentelt még olyan témáknak, mint például a család, az esélyegyenlõség, az iskolai agresszió, a közbiztonság, az Tarlós István FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Makrai Katalin egészségügy, utóbbi kapcsán a meg nem fizetett orvosok, pedagógusok és rendõrök helyzete, akiknek a társadalmi jólét alapbástyáit kellene biztosítani. A folytatásban az ország szívérõl szólva hangot adott meggyõzõdésének miként a fórum címe is jelezte, hogy a mindenkori kormánnyal szoros szimbiózisban élõ fõvárosi önkormányzat vezetõi ellopták, azaz több száz milliárd forinttal eladósították Budapestet. Ennek kapcsán érintette a 4-es metró ügyeit, a központi szennyvíztisztító fedezet nélküli beruházását, a BKVvizsgálatokat, amelyek a Fidesz kezdeményezésére indultak. Tarlós István nem magát a fõpolgármestert támadta, szerinte Demszky Gábor nem nyúlt a kasszába, csak gyáván viselkedett, ellenben a városüzemeltetést tizenöt éve szocialista helyettesei irányítják. A további budapesti témák között a felszólaló terítékre hozta az antikorrupciós csomag fonákságát, a bolognai rendszer kudarcát, az elbizonytalanodott rendõrséget, a fõvárosi pénzpazarlást, a féloldalas holokauszt-törvényt. Politikai meggyõzõdésérõl vallva kifejtette, hogy nem szabad összekeverni a szabadelvûséget a sokszínûséggel, és a rend ellentéte álláspontja szerint a rendetlenség. Külön kiemelte: csak azért nem fogja rugdosni a radikálisabb pártot, mert azt elvárják tõle, de némely közös céljuk ellenére (hiszen a Fidesz szerint is valós felvetés az elszámoltatás szükségessége, a kis- és középvállalatok sorsának, a határon túli magyarság és a magyar kultúra helyzetének, az Európai Unióhoz való viszonynak, a nemzeti vagyonnak és a romakérdésnek a megnyugtató rendezése) módszereiben nagyon különbözik egymástól a két jobboldali megközelítés. A rendezvény e határvonal felvázolásával, a szellemi megújulás óhajával és végül a Himnusz hangjaival zárult. Varga Violetta Választó Társaim! Tisztelt Szavazók! Az elmúlt hónapok egyik legkellemesebb élménye az volt számomra, hogy sokukkal alkalmam nyílt személyesen is találkozni. Rengeteg elégedetlen, reményvesztett, problémákkal, nehézségekkel teli ember örült annak, hogy végre valaki õket is meghallgatta. Jómagam is egyet értek Önökkel abban, hogy civil összefogás nélkül csekély a remény a változtatásra. A nagy pártok részérõl ígérgetések most is lesznek. Azonban badarság lenne azt hinni, hogy egy általuk kinevezett új kormány egyszeriben a kisemberek sorsával is törõdni kíván. Mindannyian jól tudjuk, hogy a megszokott rendszerben képviselõink nem az ország bajainak megoldására koncentráltak, mint ahogy azt is tudjuk, mire. A tavalyi aláírásgyûjtés nagyszerûen bizonyította, mennyit ér a választók akarata. Az általunk fizetett képviselõink egy új törvénnyel bármikor felülírhatják azt, törvényesíthetik ezáltal a törvénytelent. Az elmúlt hetekben egy elõadást hallgattam, ahol humoristák egy rozzant Ladához hasonlították országunkat, amit kormányoz ugyan valaki, de sajna nem az utat figyeli, hanem épp kiszereli a rádiót. A háttérbõl mi fizetjük annak felelõsségbiztosítását, mi fizetjük az üzemanyagot, s a tank mégis üres. S az a vicc az egészben, hogy ezen kínunkban mindannyian hatalmasat nevettünk. Ekkor rádöbbentem, valóban ideje ébresztõt fújni. Ez rólunk szól, Magyarország, nem csupán egy szórakoztató elõadás! Dobos Andrea Az eddigi tapasztalatok tehát csak megerõsítenek bennünket abban, hogy nagy szükség van ránk. Bárminemû politikai tapasztalat, anyagi támogatás nélkül, önerõbõl igyekszünk megfelelni az Önök elvárásainak. A jövõnkért érzett felelõsségünk tudatában kívánunk tenni elõrevivõ dolgokat. Eljött az ideje, hogy megmutassuk: a legnagyobb erõ a civil társadalomban van. Be fogjuk bizonyítani! Nem kisebb célt tûztünk ki magunk elé, minthogy együttes erõvel véget vessünk a korrupciónak, a népbutításnak, s az ország kizsákmányolásának. Mi elszántan tesszük a dolgunkat, ha Önök lehetõséget biztosítanak számunkra. Önöknek ehhez mindöszsze annyit kell tenniük, hogy leadják szavazatukat a Seres Mária által alapított Civil Mozgalom jelöltjére! Önre is számítunk a választásokon! Dobos Andrea a Civil Mozgalom országgyûlési képviselõjelöltje a 30. választókörzetben Kérem, szenteljenek 5 percet az olvasásra: Az elmúlt 20 évben megtapasztalhattuk, hogy semmi nem az aminek látszik, elhittük azt amit el akartak hitetni velünk és reméltük ez most jó lesz. Úgy döntöttek a pártok a Mi fejünk felett, hogy abba beleszólási jogunk ne lehessen. Törvénykeztek jogalkotási ismeretek nélkül, a felelõsségvállalást pedig fertõzõ betegségnek tartották és tartják ma is. A Civil Mozgalom ezeken a berögzült szokásokon fog változtatni! Nem a hatalom megszerzése a cél, azonban mint eszköz, nélkülözhetetlen egy civil kontroll megteremtése. A mindenkori kormányt kényszeríteni kell a népképviselet igazságos és helyes döntéshozatalára! Nem fogom tétlenül nézni amint a gyermekeiteket tudatlanságba süllyesztik, szüleinket, akik életet adtak, felneveltek, ránk hagytak egy országot rút nyomorra ítélik, és pénztelenségre hivatkozva hagynak meghalni. 18 éve még nem kiábrándultan a Magyar valóságból Németországba költöztem. Néhány év ingázás meggyõzött arról, hogy itt már nem a személyes boldogulásunkról van szó, hanem egy ország, kultúra sorsáról ahonnan, mint süllyedõ hajóról menekülnek honfitársaink. Sem Csepel, sem Magyarország egészében nincs érdemleges kommunikáció, a képviselõk és a képviseltek között! Ön tudja a nevét jelenlegi képviselõjének? Lépett vele kapcsolatba személyesen, levélben, telefonon? (Leszámítva a kampányidõszakot, megkereste Önt?) Az éremnek két oldala van, politikusaink sem igyekeztek párbeszédet propagálni, és Mi választók sem hittük, hogy érdemes tenni az ügyben fotelforradalmárként megelégedtünk a névtelen bosszankodással. Az elsõ és legfontosabb tanulság az, hogy minden kísérlet kudarcra van ítélve, ha a legalapvetõbb feltétel nincs meg: SERES MÁRIA neve és személye védjegyévé vált a Civil társadalom széles rétegeinek aktív részvételének, tudatosságának és összetartozásának! Mindannyiunknak személyes felelõsséget kell vállalnunk, ha másokra várunk tönkre megyünk. Szöllõsi Ildikó Elejét kell vennünk a legfõbb romboló erõnek, a KORRUP- CIÓNAK! Számos törvény nem betartásra lett tervezve, hanem olyan apró törvénytelenségek kikényszerítésére, ami bírságok vagy zsarolások alapja lehet. Lehetõvé kell tenni, a mindennapi hatékony kapcsolatot a választópolgárok és a CIVIL népképviselet között! Ha Ön úgy érzi, hogy jelenlegi képviselõje és a politika szemmel láthatóan nem az Ön érdekeit képviseli, alulírott SZÖLLÕSI ILDIKÓ felelõsséggel vállalom, hogy képviselõként állok ki az Ön, a választókörzet és az ország érdekei mellett, Önökért lemondok a mentelmi jogról és más kiváltságokról, amennyiben nem elégedettek a munkámmal, visszahívásomat kérhetik! Idén vállalják Önök is a döntés felelõsségét, menjenek szavazni, a passzív tiltakozás nem fog változást hozni! Szeretném, ha a 31-es választókörzetben idén az egész ország számára, példaértékû együttmûködés valósulna meg! Ha módomban állna, sem kívánnék feleslegesen pazarló kampányköltségekbe bonyolódni. Itt közölt fotóm által ismerõsként jelenhetek meg Önök elõtt, hisz egy éve folyamatosan találkozhattak velem az utcán aláírásgyûjtés közben. (Nyáron plusz 40 fokban, télen mínusz 16 fokban.) Tisztelettel és elismeréssel tartozunk az életüket ledolgozó nyugdíjasokért. Ajánlom magamat: Szöllõsi Ildikó a Civil Mozgalom országgyûlési képviselõ-jelöltje a 31. választókörzetben

6 6 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS március 19., CSEPEL Ésszel, szívvel, tisztességgel Csepelért, a csepeliekért! Borbély Lénárd Nagyváradon születtem, 26 éve a kerületben élek. Itt van a családom, itt jártam iskolába, itt vannak a barátaim. Minden ide köt, igazi csepelinek érzem magam. Sokan, akik nem ismerik igazán Csepelt, azt gondolják, hogy csupán egy peremkerület. Én a fõváros egyik nagy lehetõségét látom benne, amelyre közösen lehetnénk büszkék. Kilenc esztendeje dolgozom a közigazgatásban, igazgatásszervezõi diplomám van. Nyolc éve kezdtem foglalkozni a közélettel, mert hiszek abban, hogy segíteni tudok környezetemen, hogy az élhetõbb legyen ban önkormányzati képviselõnek választottak. Ellenzékbõl sikerült elérnünk, hogy elszállítsák végre a Csepel Mûvek területén illegálisan elhelyezett több ezer tonna mérgezõ és rákkeltõ galvániszapot. A Fidesz KDNP frakcióval közösen megakadályoztuk, hogy a nagy múltú Csepel SC ingatlanjait elherdálják, s helyére lakóparkot és plázát építsenek. Azt pedig civilekkel közösen akadályoztuk meg, hogy a Kis-Duna-partból is lakópark legyen. Az itt élõk mindig számíthattak rám, ha segítséget kértek. A legégetõbb problémák még mindig ugyanazok, amik már az elõzõ évtizedekben is: csak ígéret maradt a gerincút, a Gubacsi híd felújítása és kiszélesítése, a Corvin-csomópont problémájának rendezése. Nem megoldott a Szabadság utca egyre nagyobb közlekedési anomáliája, amit a környezõ települések bejövõ forgalma okoz. Háros ugyanott tart, mint évtizedekkel ezelõtt: nem lett belterület, a közmûvek is hiányoznak. Semmi sem történt az Ófalu rendbetételével, ahogy a panelházak gépészeti és szerkezeti felújításával sem. És az egészségügy: nincs Csepelen fekvõbeteg-ellátás, amióta az MSZP SZDSZ városvezetés bezárta a kórházunkat. Ígéret maradt a fedett uszoda megépítése is. Mindeközben két kézzel szórják a közpénzt. Gondoljunk bele, hogy a Polgármesteri Hivatal átépítésének csak a megtervezése 182 millió forintba került, s az egészbõl azután semmi nem lett. A panelházak valós rehabilitációját, a gépészeti és szerkezeti felújításokat el kell kezdeni és fel kell gyorsítani, mert a kerület súlyos lemaradásban van. Be kell fejezni az üres ígérgetést, és a gerincutat meg kell végre építeni. A Csepel Mûvek teljes területe rehabilitálásra vár, kormányzati és uniós segítséggel be kell kapcsolni a kerület közlekedési véráramlatába. A gyári terület megújítása csak úgy történhet meg, hogy a vállalkozókat nem hagyjuk magukra, hiszen több ezer ember számára jelentenek munkahelyet az ott mûködõ cégek. Kezdjünk végre bele a Gubacsi híd kiszélesítésébe, valamint a Corvin-csomópont kétszintessé emelésébe. Tömegközlekedésünk érdekében fontos lenne, hogy a HÉV vonala meghosszabbításra kerüljön Csepel közigazgatási határáig. Emellett el kell kezdeni P+R parkolók építését is, de átgondoltan. A hárosi problémák szintén megoldásra várnak. Ehhez külsõ forrásokra is szüksége van a kerületnek, amelyek becsatornázásáért mindent meg fogok tenni. Meg kell újítani az Ófalut is. A Csepel SC a csepeliek közös értéke, ezért támogatom, hogy a tulajdonjogot az önkormányzaton keresztül visszaadjuk a csepeli embereknek. Eljött az idõ a változásra, arra, hogy értékeljük végre a mögöttünk hagyott nyolc év teljesítményét. Le kell zárni a Gyurcsány-korszakot, és teljesen új alapokra kell helyezni a politikát. A változás a felelõsségre vonást, az elszámoltatást, a romok eltakarítását, az ország és Csepel újjáépítését jelenti. Erre ma csak egy politikai erõ képes: a Fidesz. A közéleti munka középpontjába Csepel és az itt élõk érdekeinek képviseletét, a megteremtett értékek gondos megõrzését, a kerület szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapítását kell állítanunk. Ebben a munkában számíthatnak rám! Borbély Lénárd, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje, 30. választókerület Németh Szilárd Csepelen születtem, a Jedlikben érettségiztem, ideköt a családom, a munkám, itt vagyok otthon. A csepeliek bizalmából 1998 óta vagyok kerületi önkormányzati képviselõ. Támogatásukat, együttmûködésüket ezúton is köszönöm. Közéleti emberként is az vezérel, hogy ésszel, szívvel, tisztességgel képviseljem közösségünk érdekeit, óvjam kerületünk értékeit. Vallom, hogy közös jövõnk azon múlik, akarunk-e másokért is tenni, képesek vagyunk-e megérteni, és tisztességesen megoldani közösségünk problémáit. A csepeliek rám bármikor számíthatnak. A civil környezetvédõkkel és Csepel lakosaival közösen megvédtük a Kis-Dunapartot a kiárusítástól és a beépítéstõl. Többéves küzdelmünknek köszönhetõen elszállíttattuk az életveszélyes, mérgezõ galvániszapot a Duna-partjáról. Meggátoltuk a csepeli kórház tervezett privatizációját, így megnyílt annak a lehetõsége, hogy a kerület lakosainak visszaadhassuk azt. Kezdeményezésemre épült meg a mentõállomás, és így kapott új röntgent a rendelõintézet is. Sikerült megakadályozni a Csepel SC telephelyeinek lenyúlását. Több száz csepeli emberrel váltottam szót, hallgattam meg panaszaikat, javaslataikat. Igyekeztem a legkisebbnek tûnõ gondokra is megoldást keresni, tudván, hogy az egyén életében ezek óriási jelentõségûek. Nagy hangsúlyt fektettem jótékonysági akciók megszervezésére, a bajbajutottak, a rászorulók megsegítésére. A szocialisták ellenben egyetlen ígéretüket sem teljesítették, sõt a parlamenti szavazásokon azok ellen voksoltak. Nem építették meg a Gerincutat, Királyerdõben nem csatornáztak, nem épült élelmiszerüzlet a mûvelõdési háznál, nem készült el a Hollandi út vízelvezetése, a fedett uszoda is beváltatlan ígéret maradt. Ki hisz már nekik? Legfõbb célom az itt élõ családok egészségének, biztonságának megõrzése, megvédése a káros hatásoktól. Csak olyan fejlesztéseket támogatok, amelyekkel Királyerdõ, a Kertváros, Királymajor és az Erdõsor csendes, nyugodt kertvárosi jellege megmarad. A királyerdei teljes csatornázottság megvalósítása és a 17 éve ígérgetett Gerincút megépítése nem tûr halaszatást, ezek a legfontosabb fejlesztési célok. Nyugalmunkat, testi-lelki egyensúlyunkat csak a zöldterületeink megõrzésével, rendszeres gondozásával, takarításával érhetjük el. Kiemelten védem a Tamariska-domb és a Kis-Dunapart természeti- és tájképi világát. Ellene vagyok, hogy a pihenni, horgászni vágyó csepeliektõl elvegyék a Kis-Dunát, s a partjára lakóparkokat építsenek vagy luxusberuházásokat álmodjanak. Az Akácfa utcai Kiserdõben pihenõparkot létesítünk. A Csikó iskola épületét és kertjét közcélra kell hasznosítani, a pedagógus szállót bölcsõdévé alakítjuk. A Szabadság és Erdõsor utcai elviselhetetlen forgalmat megszüntetjük. Határozottan ellenzem a Hollandi út kiszélesítését és királymajori meghosszabbítását. Az erre elkülönített pénzbõl inkább kerékpárutak megépítését kezdeményezem. Támogatom viszont a lakosság által igényelt forgalom- és sebességcsökkentést, illetve a rendszeres rendõrségi radarkontrollokat. Támogatom a lakótelepek teljes megújítását, a kertes házi otthonok energiatakarékossá tételét. A Csepel SC vagyonát kizárólag közhasznosításra, az utánpótlás nevelésére, verseny-, szabadidõ- és parasport céljaira szabad tovább fejleszteni. Egyetértek mindazokkal, akik szerint olyan példaképekre van szükségünk, akik egykoron és ma, a Csepel SC és a nemzeti színekben küzdöttek, s értek el világraszóló eredményeket. Értékeink, biztonságunk megvédése érdekében indítványozom a régi királyerdei rendõrõrs visszaállítását. A választás valódi tétje, hogy sikerül-e lezárni a Gyurcsány-korszakot, vagy marad a hazugságokra épülõ mutyi-kormányzás. A változás a felelõsségre vonást, az elszámoltatást, a romok eltakarítását, az ország és Csepel újjáépítését jelenti. Erre ma csak egy politikai erõ képes: a Fidesz. A közéleti munka középpontjába Csepel és az itt élõk érdekeinek képviseletét, a megteremtett értékek gondos megõrzését, a kerület szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapítását kell állítanunk. El kell mennünk szavazni, óriási a felelõsségünk! Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje, 31. választókerület

7 CSEPEL, március 19. ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS Tisztelt Csepeli Választópolgárok! Lakóhelyünk és helyi környezetünk élhetõbbé tétele érdekében a panelházak korszerûsítését felgyorsítanánk, a csatorna- és úthálózat fejlesztését teljessé tennénk, a tömegközlekedést gyorsabb és tisztább, minõségi szolgáltatássá fejlesztenénk. Nyugat-európai példák alapján bevezetnénk a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést, hogy a gyûjtõhelyek száma és távolsága ne lehessen akadály környezetünk védelme elõtt! Tenk András (30-as egyéni választókerület) és Hudák János (31-es egyéni választókerület), a Lehet Más a Politika csepeli országgyûlési képviselõjelöltjei vagyunk. Civil zöldmozgalmakban edzõdött közéleti emberként azért vállaltuk az LMP színeiben a jelölést, mert úgy gondoljuk, hogy a Lehet Más a Politika átfogó társadalmi-gazdasági-környezeti programja megoldást kínál hazánk feszítõ problémáira. Az LMP zöld munkahelyek ezreinek tervezett megteremtésével egyszerre küzd a foglalkoztatás bõvítéséért és környezetünk védelméért. Magyarországon az aktív korúak felének van csak munkája és az újabb gazdasági válság csak tetézte a bajokat. Ez szûkebb környezetünkben is érezhetõ: Csepel, a nehézipar korábbi fellegvára alvóvárossá változott, a munkanélküliség állandó probléma és a szerencsés munkát találók is kénytelenek Budapest belsõ kerületeibe utazni megélhetésük biztosítása érdekében. Kiemelt célunk a helyi munkahelyteremtés elõsegítése, amit a Tenk András Lehet Más a Politika az élõmunkára nehezedõ adók csökkentésével, ezáltal a kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozásával biztosítana. Hudák János KOPOGTATÓCÉDULÁJÁT LEADHATJA: HUDÁK JÁNOS, 1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 54. TENK ANDRÁS, 1214 Budapest, Gõz u. 38. A Karácsony Sándor utcai kitelepülésen minden hétköznap délután ig. A Lehet Más a Politika legfõbb erénye erkölcsi tisztasága. Az egyetlen párt vagyunk, melyhez nem kapcsolódnak korrupciós ügyek, törvénytelen milliárdokkal megtámogatott választási kampányok és gyanús üzleti körök feketezakós, nokiadobozos üzletemberei. Az egyetlen párt vagyunk, amely ma joggal kiáltja: tiszta közéletet! A közpénzekkel történõ teljes elszámolást és elszámoltathatóságot! Az állami gazdálkodás teljes nyilvánosságát! A politika tisztessége a politikusok tisztességes munkájának gyümölcse, ezért küzd a Lehet Más a Politika! Ha a Lehet Más a Politika programját támogatásra méltónak találja, kérem, támogasson minket ajánlószelvényével!

8 8 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS március 19., CSEPEL Rendet, biztonságot, az érdekek és értékek képviseletét a fejlõdõ Csepelen! Podolák György Legfontosabb célkitûzéseink: munka és fejlõdés, melyekhez rendre, biztonságra, a csepeli érdekek, értékek még hatékonyabb érvényesítésére van szükség. Politikai hadakozás helyett társadalmi békét, közmegegyezést akarunk a fejlõdésünket meghatározó legfontosabb kérdésekben. Nem engedjük meg, hogy a csepeliek nyugalmát bárki is veszélyeztesse. Párbeszédre, összefogásra van szükség. Az összefogásnak, a csepeliek együttmûködésének köszönhetõk az elmúlt évek vitathatatlan eredményei: a Csepeli út; a megépült, több mint 36 kilométer csatorna és 33 kilométer szilárd útburkolat; a 40 felújított játszótér; az újjáépített Csepeli Szakorvosi Rendelõ; az új mentõállomás; új háziorvosi rendelõk; a védõnõi szociális központ; a Karácsony Sándor utcai sétáló utca; az átalakított Áruház tér; az új Csepeli Piac; önkormányzati intézményeink (óvodák, iskolák, mûvelõdési házak, az ÁMK, a galéria) megújítása, akadálymentesítése; a templomok díszkivilágítása; a panelprogramban pályázatot elnyert 224 társasház megindult felújítása csaknem 700 milliós önkormányzati támogatással; a csepeli lakosok által megépített vagy felújított több száz családi ház; a vállalkozói alapon épült közel ezer új lakás; a kerületi bevásárlóközpontok; a térfigyelõ rendszer! Ezek mind-mind a csepelieké, a csepeliek eredményei. Van tehát mire alapozni, építkezni, folytatni a kerület utóbbi években felgyorsult fejlesztését. A következõ években Csepel a XXI. kerület északi részére tervezett új városrésszel a fõváros fejlesztésének elsõdleges helyszíne lesz a dél-pesti térségen belül. Ez a tény az európai, az állami és a fõvárosi források felhasználásával új irányt szabhat városunk fejlõdésének. Kiemelt feladatunk az Ady-lakótelep rehabilitációs programjának befejezése. A beruházás mintegy négyezer csepeli lakótársunk életminõségét, létfeltételeit teszi jobbá, kedvezõbbé. További fontos cél a kerület közmûvesítésének befejezése, a szilárd útburkolat nélküli utcák fel- dr. Avarkeszi Dezsõ újítása, a panellakások már elkezdõdött felújításának további önkormányzati támogatása, az önkormányzati intézményrendszer korszerûsítésének folytatása. Új lakástámogatási rendszert kezdeményezünk, hogy enyhíthetõk legyenek a lakásfenntartási, létbiztonsági gondok. Segíteni fogjuk a fiatalok, a dolgozni akaró kismamák elhelyezkedését a közfoglalkozási rendszer, az óvodai és bölcsõdei helyek bõvítésével, a háttérintézmények feltételeinek javításával. Megõrizzük a nyugdíjasok lét- és jogbiztonságát! A jogalkotóknál kezdeményezzük az ehhez szükséges idõsügyi törvényi garanciák kidolgozását. Növeljük a szociális ellátó rendszer biztosította lehetõségeket, a valóban rászorulók szociális támogatásának lehetõségeit, a meglévõ szociális feszültségek csökkentése érdekében. A kerület rendjének, közbiztonságának javítása, a közlekedési fegyelem erõsítése szükségessé teszi a térfigyelõ rendszer további bõvítését, a társasházakban élõ csepeliek biztonságát szolgáló eszközök lakókkal együtt történõ fejlesztését. A fejlõdés igényli valamennyi csepeli (bal- és jobboldaliak, hívõk és nem hívõk, romák, más kisebbséghez tartozók vagy hátrányos helyzetben lévõk) bevonását a társadalmi és gazdasági együttmûködésbe. Céljaink között szerepel a csepeli sportélet átalakítása, segítése, az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítása. Támogatjuk a Budapesti Olimpiai Mozgalom törekvéseit, azt, hogy Csepel egy budapesti olimpia esetén a játékok egyik helyszíne legyen. Újabb céljaink meghatározásánál, a XXI. kerület lakóinak boldogulását szolgáló feladataink teljesítésénél számít minden felelõsen gondolkodó csepeli javaslatára, együttmûködésére: a Magyar Szocialista Párt Csepeli Szervezete A teljes program elolvasható a címû honlapon. Államosítás! Számonkérés! Munkahelyteremtés! Váltsuk le a kormányt a mostani választásokon! Az MSZP és az SZDSZ felbecsülhetetlen károkat és mérhetetlen szenvedést okozott a magyar embereknek. A tõkések, a gazdagok egyre jobban élnek. Mi egyre szegényebbek vagyunk, a bankok meg egyre gazdagabbak. Nem elég a kormányt leváltani! A Fidesz most változást ígér, de ettõl nekünk nem lesz jobb. Új értékeknek, új embereknek kell bekerülniük a politikába. A kormányváltás szükséges, de nem elégséges. Ha nem lesz ott a Munkáspárt, megint a dolgozóval fizettetik meg a válság árát. Rá kell kényszeríteni a tõkést, a kormányt, a parlamentet, hogy az ország kenyerébõl nagyobb szeletet kapjunk. Az elmúlt húsz évben bebizonyosodott, nem az állam a rossz gazda, hanem az a baj, hogy tolvajok vannak az ország élén. Számon kell kérni, a legszigorúbb büntetést kell kiszabni a lopáson és korrupción kapott politikusokra, állami cégek vezetõire. Az államnak kell munkahelyeket teremtenie és megvédenie az embereket a bankok kilakoltatásai ellen. Ez a Munkáspárt nélkül nem megy! Vegyük vissza, ami a miénk! A privatizáció alapvetõen lopást jelentett Magyarországon. Állami tulajdonba veszszük a privatizált erõmûveket, a villamosáram- és gázszolgáltatást. Államosítjuk a Molt, mert kizárólag részvényesei érdekeit tartja fontosnak, önkényesen emel üzemanyagárat és kockáztatja a biztos ellátást. Államosítjuk a nagybankokat, elsõsorban az OTP-t, mert kizsigerelik a lakosságot, nem versenyt teremtenek a jobb szolgáltatásért, hanem egymás között alkudják meg a lakosságra kiszabott hitel- és betéti kamatokat. Államosítjuk a vasúti teherszállítást, és megakadályozzuk a Posta, a Volán, a BKV és az egészségügy további privatizációját. Az államosítás azt jelenti, hogy azon az áron vesszük vissza a vállalatokat, amenynyiért annak idején privatizálták õket. Azóta volt infláció és költöttek is a cégekre, de arányaiban többet kerestek az üzleten. Az államosítás nem jelent padlássöprést. Mi megvédjük a magyar kis- és középvállalkozót a multi ellen. A válságért azok okozói fizessenek! Luxusadót vetünk ki a százmilliomosokra és a milliárdosokra! Luxusadót az uszodás villákra, magánkastélyokra, luxusautókra. A személyi jövedelemadót progresszívé tesszük. A kis jövedelmûek adóterheit csökkentjük, a nagy jövedelmûeket jobban megadóztatjuk. Elbocsájtási moratóriumot vezetünk be a válság idejére. Lakbérkedvezményt vezetünk be a munkanélküliek és a fiatalok számára. Visszaállítjuk a szociálpolitikai kedvezményeket. Megtiltjuk, hogy a kölcsönök nem fizetése miatt bárkit is az utcára tegyenek. Befagyasztjuk a törlesztéseket azoknál a dolgozóknál, akik elvesztették a munkájukat! Rendet teremtünk! Börtönbe csukjuk, aki oda való! Magyarországot az elmúlt húsz évben nem általában lopták szét, konkrét felelõsök vannak. Õk a bíróság elõtt fognak felelni tetteikért. A sikkasztási, a korrupciós ügyek elkövetõire a törvény által megengedett legszigorúbb büntetést szabja ki a bíróság. Az életfogytiglan nem csak az életellenes, hanem a gazdasági bûncselekményekre is vonatkozik. A Magyarország számára elõnytelen privatizációs szerzõdések állami aláíróit, jóváhagyóit visszamenõleg büntetõjogi felelõsség alá vonjuk. Bizonyított esetben vagyonukat az állam elkobozza. A parlament létszámát 150 fõre csökkentjük. A választók folyamatosan ellenõrizhetik parlamenti és önkormányzati képviselõiket, s ha elégedetlenek velük, visszahívhatják õket. A pártok nem kapnak állami támogatást, éljenek tagdíjakból, az egyéb pénzbevételeket a számvevõszék szigorúan ellenõrizni fogja. Magyar Kommunista Munkáspárt Nagy János Kõszeginé Benedek Anna

9 CSEPEL, március 19. ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS FELHÍVÁS Társasház-kezelõi, és ingatlankezelõi tevékenységet végzõk figyelem! A 30/2009. (XI. 3) ÖM rendelet értelmében november 11-tõl üzletszerûen végzett társasház-kezelõi, illetõleg üzletszerûen végzett ingatlankezelõi tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott társasház-kezelõi, illetve ingatlankezelõi szakmai képesítéssel. Szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá, a) aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtõl eltiltó bírói ítélet alatt, b) aki köztartozásmentes adózó, valamint c) e rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette. Aki üzletszerûen kíván társasház-kezelõi tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. [A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 52. (1) bekezdés.] Aki üzletszerûen kíván ingatlankezelõi tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállakozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. [A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 53. (1) bekezdés.] A kormány az üzletszerû társasházkezelõi, és ingatlankezelõi tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét jelölte ki. A jegyzõ az ingatlanvállalkozási-felügyeleti hatósági eljárásban az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén jár el. [Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelölésérõl szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés.] Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek, és e rendelet hatálybalépését (2009. november 11.) megelõzõen szolgáltatási tevékenységet folytattak, e rendelet hatálybalépését követõ 6 hónapon belül (tehát legkésõbb május 11-ig) meg kell tenni bejelentésüket a hatóság felé. A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 22. (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl további a 30/2009. (XI. 3) ÖM rendeletben meghatározott adatokat is tartalmaznia kell. A bejelentésrõl, a szükséges mellékletekrõl, az eljárási illeték megfizetésérõl részletes tájékoztató található a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata honlapján (www.budapest21.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán elhelyezett terminálon. A bejelentéshez készült segédlet (nyomtatvány), ami letölthetõ az Önkormányzat honlapjáról (www.csepel.hu). Az ügyben érdeklõdni lehet személyesen ügyfélfogadási idõben a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1211 Budapest XXI. ker., Szent Imre tér 10. I. em. 16. számú hivatali helyiségében Krajcsovszki Katalinnál, vagy telefonon, a számon. Népes Sikerklub egy sikeres iskolában A kerületi zeneiskola pontos nevén Fasang Árpád Zenei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 730 növendékével, 50 fõs tanári karával jelenleg kerületünk egyik legnépesebb tanintézménye. Igazgatója 1991 óta Miskolciné Hajtun Zsuzsanna zongoramûvész, õsi csepeli család sarja, a Csepeli gyermekekért elismerés és a Csepelért-díj kitüntetettje, aki 1998-ban kiérdemelte a kiemelkedõ pedagógiai munkáért járó rangos, fõvárosi szintû elismerést, az Arany Katedra-díjat, valamint 2009-ben, a Magyar Kultúra Napján a Németh László-díjat is. Vele beszélgetünk most. Az idei tanévben ismét igen magas tanulói létszámmal: 618 hangszeres és 119 elõképzõs diákkal büszkélkedhet a Fasang Árpád Zeneiskola. Mivel magyarázható ez a töretlen érdeklõdés? A zenetanulás az élet minden területén jól kamatoztatható! Bizonyított tény ugyanis, hogy ez a fajta tanulás a személyiség egészét fejleszti ben hoztuk létre Sikerklubunkat, amelynek mindenkor az adott év zenei versenyein legjobb eredményt elért növendékeink válhatnak a tagjaivá. Nos, a klub Arany Emlékkönyvét átlapozva az immár több mint száz klubtag között a hazai zenei élet kiemelkedõ személyiségének a nevét fedezhetjük fel A Fasangos kultúraközvetítõ programok is népszerûek. Diákjaink számára lehetõvé kívánjuk tenni azt, hogy ne csak négy fal között vagy tanulótársaik körében bizonyíthassák felkészültségüket, de valódi közönség elõtt is módjuk legyen fellépni, bátorságot, önbizalmat és sikerélményt merítve ezekbõl az alkalmakból. A hallgatóság soraiban helyet foglaló fiatalokkal pedig szeretnénk megismertetni és megszerettetni a zene csodálatos világát, az általános mûveltség egyik örök, megingathatatlan alappillérét. E két törekvést ötvözik igen szerencsésen azok az úgynevezett Kakaó-koncertek, melyeknek évi négy alkalommal a Királyerdei Mûvelõdési Ház színházterme ad otthont. Szintén fiatal növendékeink számára ad fellépési lehetõséget a Kicsinyek Hangversenye, mégpedig egy különösen kedves és hálás hallgatóság: szüleik, rokonaik és barátaik elõtt, ugyanis e hangversenyeket általában az Anyák Napi ünnepséggel szoktuk egybekötni. De ezentúl is igyekszünk minél több lehetõséget biztosítani diákjainknak a nyilvános szereplésre, kamarakoncertek vagy szólókoncertek formájában, például az 1991 óta megrendezett, s a Zene Ünnepe Csepelen összefoglaló nevet viselõ rendezvénysorozat keretében. Mûvésztanárok közremûködésére épül legújabb kezdeményezésünk, a Fasang Zenei Esték hagyományteremtõnek szánt rendezvénysorozata is, mellyel névadónkra és fiára, a tavaly elhunyt ifjabb Fasang Árpád zongoramûvészre, hazánk volt párizsi kulturális nagykövetére kívánunk emlékezni. No és persze azt szeretnénk, ha kerületünk zeneértõ, a kultúra kincsei iránt fogékony közönsége minél jobban megismerje iskolánkat, az általunk végzett munka eredményeit. Õszinte örömmel tapasztaltam, hogy a koncertsorozat igen népszerû. Ugyanilyen öröm számunkra az, hogy mind a velünk kapcsolatban álló 15 csepeli általános iskola, mind a csepeli önkormányzat részérõl minden lehetséges támogatást megkapunk, munkánk megbecsülését folyamatosan érzékeljük. Persze e szívvel-lélekkel végzett, s minden túlzás nélkül igen eredményesnek mondható oktatómunkánkon túl mi is igyekszünk minél szervesebben, minél hatékonyabban bekapcsolódni Csepel kulturális vérkeringésébe. Épp ezért készek vagyunk közremûködni minden olyan közérdekû rendezvényen, ahol a színvonalas zene megszólaltatásával módunk nyílik még gazdagabbá és ünnepélyesebbé, a csepeliek számára még szebbé és emlékezetesebbé tenni az adott eseményt. D. K. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Nyílt levél egy fenyegetõzõnek! Tisztelt Képviselõ Úr! Ön, Németh Szilárd úr, mint a Fidesz országgyûlési képviselõje, személyesen üzent nekem, a Csepel újság legutóbbi számában. Tette mindezt egy olyan közleményre hivatkozva, amit a Csepeli MSZP frakciója adott ki, tiltakozásul az Ön politikushoz nem méltó viselkedése, és fenyegetõzései kapcsán. A frakció nem akart személyeskedõ vitát, ezért nem nevesítette, hogy ki volt a szenvedõ alanya az Ön minõsíthetetlen kirohanásának. Ön viszont nyíltan üzent nekem ismét, ezért szeretnék reagálni az Ön szavaira elõször és egyben utoljára. A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen Ön több képviselõ, hivatali dolgozó füle hallatára fenyegetett meg azért, mert az ülésen megemlítettem, hogy Ön nem szavazta meg a fõvárosi közgyûlésben a csepeli Gerincutat. Ön vádol engem hazugsággal, miközben jegyzõkönyv bizonyítja szavaim igazságát. Borbély Lénárd frakcióvezetõ állításai sem állják ki a valóság próbáját. Az a hazugság ugyanis, amit Önök állítanak. Azt szajkózzák, hogy Csepelen semmi nem fejlõdik. A kerületben, az én körzetemben is számos fejlesztés valósult meg, és újabbak várnak indításra. Képviselõ úr! Sajnálom, hogy a hatalomért folytatott harcában elvesztette higgadtságát, és azóta is folyamatosan vagdalkozik, sérteget, és fenyegetõzik, mint tette ezt a csepeli Sportbálon is, melyrõl a weboldalon értesülhettek az érdeklõdõk. (Ahogy az engem ért támadásáról is.) Az Ön politikai kultúrája és problémamegoldó képessége sok évnyi politizálás után is igen szegényes: mindössze a rágalmazásban és fenyegetõzésben merül ki. A jelek szerint folytatja az ámokfutását ez az Ön szíve joga. Én viszont ebben nem leszek partnere! Engem egy érdekel, mégpedig az, hogy képviselõként, és felelõs baloldali politikusként Csepelt, a csepelieket, és azon belül különösen a körzetemet képviseljem, és az ott élõk elvárásainak megfeleljek. Én hiszek a demokráciában! Hiszek abban, hogy egy politikusnak a köz szolgálata, és az általa képviselt polgárok képviselete a feladata. E szerint tevékenykedtem eddig is, és fogok a jövõben is! Továbbra is a csepeliek érdekeit képviselem, de e mellett mindig hangot fogok adni véleményemnek! Tisztelettel: Bátky Endre 16. számú vk. egyéni önkormányzati képviselõ Kampány a csepeli dohányosokért! Kormányciklusokat átívelve 2002 óta megszállottan kampányolok a füstmentes, egészségesebb Magyarországért. Akkor még a dohányzásellenes küzdelem kiemelkedõ bástyája volt az Országos Dohányfüstmentes Egyesület (ODE), amelynek oroszlánrésze volt a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény (XI. 1.) megszületésében. Ma már az egészség nem érték, többnyire akkor kezdünk el pánikszerûen aggodalmaskodni, amikor hirtelen beüt a mennykõ. A PÉNZ a legnagyobb úr, hiszen minden ekörül forog! Az emberek minden problémájukra csodarecepteket várnak, nehogy maguknak kelljen bármiért is felelõsséget vállalniuk. Személyesen megküzdeni, beszállni a ringbe, élesben lejátszani a meccset? Nem, ahhoz már nincs bátorsága az ilyen embereknek! A dohányzás az egész világon egyre szélesebb körben és egyre kíméletlenebbül szedi áldozatait. A WHO nem véletlenül a XXI. század pestisének nevezte. Ma Magyarországon 3,5 millió ember fújja, 6,5 millió pedig szívja a cigarettafüstöt. A dohányzás következtében minden 15. percben meghal valaki, így évente honfitársunkat veszítjük el értelmetlenül. A vezetõ helyen a tüdõ-, illetve a gégerák áll. A dohányosok százaléka betegszik meg tüdõrákban, a láncdohányosok pedig szinte kivétel nélkül ennek következtében halnak meg. Hasonlóan magas a szív-és érrendszeri betegségek, az érszûkület, a stroke kockázata is. Ugyanakkor a dohányzás az egyetlen olyan kockázati tényezõ, amely ma már a biofizikai orvoslás segítségével könnyedén kiküszöbölhetõ. A leszokás pedig gyakorlatilag egyedül nem megy. Szárnyaljanak füstmentesen, szabadon! A nikotin az egyetlen legális drog, alattomos méreg. Tudományosan igazolt tény, hogy a dohányzás átlagosan min. 20 évvel rövidíti meg életünket, nem beszélve az életminõség folyamatos romlásáról. A cigarettáért nemcsak pénzzel, az életünkkel is fizetünk. Gazdasági szempontból a dohányzásról leszokott betegek azon túl, hogy megtakarítják a cigaretta árát, gyógyszerekre is kevesebbet költenek, ami évente több százezer forintos megtakarítást is jelenthet. Ha már elege van a reggeli fárasztó, gyötrelmes köhögésekbõl, a lépcsõjáráskor fellépõ fulladásból, a munkahelyén, családjában tapasztalt kiközösítésekbõl, ujjaiban a hideg, zsibbadó érzésekbõl, járáskor a lábszárában jelentkezõ éles fájdalmakból, a büdösbõl, akkor döntsön helyesen. Már van kiút. Füstbe ment tervek helyett, szerezze vissza szabadságát! A nikotinfüggõség biofizikai megközelítése: A dohányzásellenes terápia alapelve, hogy minden anyag így például a nikotin is jellemezhetõ egy egyedi elektromágneses spektrummal. A jelenség Maxwell törvényeibõl következik; töltött részecskék mozognak mágneses térben (a Föld mágneses terében), ennél fogva körülöttük is mágneses mezõ alakul ki, melynek karakterisztikája a részecskék összetétele, milyensége szerint egyedien alakul. A forradalmian új módszer a hullámtanból ismert interferencia törvényszerûségén alapszik. A dohányzás során a szervezetbe kerül és elraktározódott mérgek az inverz hullámok segítségével felszabadulnak kötéseikbõl, s a megfelelõ és folyamatos folyadékfogyasztásnak köszönhetõen a veséken keresztül zavartalanul kiürülnek a szervezetbõl. A mágneses rezonanciával, az önerõs leszokásnál jellemzõ fél-egy éves elhúzódó tisztulási folyamat egy-két hétre zsugorodhat. A rendkívül intenzív mechanikus méregtelenítéssel párhuzamosan néhány nap alatt lezajlik, többek között, a függõséget okozó nikotin információjának, engramjának a törlése is, ami a fizikai függõség megszûnését vonja maga után, tehát nincs idegesség, súlygyarapodás. A közel 100%-os hatékonyságú eredményes leszokáshoz nem kell akaraterõ! A világ egyik legkorszerûbb leszoktató programja már 2002 óta a csepeli dohányosokat is segíti. A volt Csepel Mûvek Üzemorvosi Szakrendelõjében a Bajáki Ferenc u III/310-es rendelõben minden hétfõn, kedden és csütörtökön óra között elõjegyzés alapján dr. Molnár György fõorvos személyesen fogadja a leszokni vágyókat. Bõvebb infót olvashat a honlapon. Fektessen be végre a saját egészségébe! Gyakorlatilag egy havi cigaretta áráért, segítségünkkel, szerezze vissza szabadságát! Ön is mondja el fûnek-fának, népszerûsítse ezt a programot, hogy minél több rászorulthoz eljuthasson! Az áprilisi választások elõtt felhívjuk minden párt képviselõjelöltjét, hogy velünk együtt kampányoljanak az egészségtudatos, füstmentes életért, a dohányzás ellen, a csepeli dohányosokért, hiszen jelentõs fejlesztéseket csak egészséges polgárokkal lehet megvalósítani! Senki nem lehet szabad, aki szenvedélyének rabja (Pithagorasz)

10 FOTÓ: MUCSI FERENC 10 CIVIL SZFÉRA március 19., CSEPEL Jubileumra készülnek a görög katolikusok A csepeli egyházak képviselõi közül a Szentlélek templomban beszélgettünk Prodán Gábor görög katolikus esperessel, érdeklõdve, mi történt tavaly az egyházközségben, és milyen tervei vannak az idei évre? Beszélgetésünk idején az esperes úr az MTV1, március 7-ei élõ tévéközvetítésére készült, ami a közösségnek nagy megtiszteltetés, hiszen két éve is volt ilyen közvetítés a Rákóczi kerti templomból a közszolgálati tévében. Az elmúlt esztendõre gondolva: öröm és bánat egyaránt jutott közösségünknek. Öröm, hogy sok-sok fölemelõ ünnepet tartottunk, sok gyermeket kereszteltem, sokan voltak elsõ áldozók. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint kétezer háromszázan vallották magukat görög katolikusnak itt a kerületben. A számunk nem túl nagy, viszont annál összetartóbb a közösség. A görög katolikusság az 1950-es években került Csepelre, elsõsorban Szabolcs megyébõl, létszámunk a mai napig folyamatosan gyarapszik, ma már inkább Erdélybõl és Kárpátaljáról jönnek hittestvéreink. Az év szomorú eseménye volt Varró Sándor testvérünk elvesztése. A hiánya azóta is fáj. Szép, de egyszerû templomunkban, aminek építése Sándor testvérünkhöz is kötõdik, sokszor jut õ is eszünkbe, akivel számtalan boldog percet töltöttünk együtt. Az idén ünnepeljük templomunk felszentelésének tízéves évfordulóját. Ilyenkor megemlékezünk arról, hogy a csepeli görög katolikusságnak semmije sem volt. Sokáig római katolikus testvéreink templomaiban végezhettük gyönyörû szertartásainkat. A kezdeti nehézségek ellenére a templom másfél év alatt fölépült, köszönhetõen a kerület vezetõinek, akik közül Orosz Ferenc alpolgármestertõl kaptuk a legnagyobb segítséget. A megvalósítás a hívõk és nem hívõk összefogásával történt. Pár hét múlva jön a legnagyobb ünnepünk húsvét, amikor a pékek pászkakalácsot sütnek számunkra, amelyet a fél 12- kor kezdõdõ Szent liturgiát követõ pászkaszentelésen szétosztunk híveink között. A következõ nagy ünnepünk pünkösd, május 23., a templom búcsúünnepe. Akkor ünnepeljük a templom felszentelésének tizedik évfordulóját is, amelyre szokásunkhoz híven meghívjuk a kerület vezetõit, e cikken keresztül lakóit, és tárlaton mutatjuk be a templom építésének mozzanatait. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a csepeli lelkészi karral együtt karácsonykor vendégül látjuk a hajléktalanokat a Rákóczi kerti közösségi házban. Bízom benne, hogy a továbbiakban is ünnepi asztalt teríthetünk azoknak, akiknek ilyesmire soha nem lenne módjuk. Mucsi Ferenc A Fõvárosi Önkormányzat új szolgáltatóháza A munkanélküliek és más kiszolgáltatottak helyzetének javítására a Fõvárosi Önkormányzat új szolgáltatóházat nyitott március 4-én a VIII. kerület Õr utca 5 7. szám alatt. A központot üzemeltetõ Budapest Esély Nonprofit Kft. évi több száz hajléktalannak ad munkát, továbbá a válság ellenére sok budapesti polgárt segít vissza a piaci munka világába. Szintén az új központ lesz a bázisa annak a programnak, amelyet a Fõvárosi Önkormányzat települési esélyegyenlõségi tervében dolgozott ki. Az a program a nagyobb figyelmet igénylõ budapestiek esélyeit kívánja javítani. A megnyitón megjelent Demszky Gábor fõpolgármester, üdvözölte a jelenlévõket Kulinyi Márton ügyvezetõ igazgató, majd Garadnay Tímea mutatta be Budapest esélyegyenlõségi programját. Miképpen kezdett el foglalkozni az esélyegyenlõségi dolgokkal? kérdeztük Kulinyi Mártont. Elõször 1993-ban láttuk, hogy nagyon sok ember nem jut vissza a munka világába. Akkor a közfoglalkoztatás, mint intézmény már megvolt, ám ahhoz, hogy mûködjön is, szakemberekre, irodára, ügyfélszolgálatra volt szükség. Csepel volt az elsõ hely, ahol megterveztem és kialakítottam FOTÓ: MUCSI FERENC az ügyfélszolgálatot. Azok a kollégák, akikkel együtt kezdtük a munkát, még ma is a közfoglalkoztatásban dolgoznak Csepelen. Pesterzsébet és Soroksár önkormányzata en kért föl, hogy ott is alakítsak ki ügyfélszolgálati irodát, majd egyre több kerület kérte az általunk kidolgozott know-how bevezetését. A fõváros új közfoglalkoztatási központját a volt Kilián laktanyában ban alakítottuk ki munkatársaimmal. Idõközben a fõváros elfogadta a szociális chartát, annak eredményeképpen elkészítettük a közfoglalkoztatás és a munkanélküliek segítésére az esélyegyenlõség 2000 programot. Az esélyegyenlõségi módszertani irodát 2002-ben nyitottuk meg, és ma már hat kerület és a fõváros hajléktalanjait közfoglalkoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy évente ezerötszáz embernek adunk támogatott munkát és segítséget, hogy visszakerülhessenek a munka világába. Miért kellett elhagyni a Kilián laktanyát? Az épületet eladták, ami bizony mára már nagyon lepusztult. A Fõvárosi Önkormányzattal közösen kerestünk olyan épületet, amelyet rendbe Prodán Gábor gk. esperes hozva méltó helye lehet a közfoglalkoztatásnak és az esélyegyenlõségi programoknak. Így hát az Õr utcában õrizhetjük a budapestiek esélyeit. Az épület nagyon alkalmas arra, hogy kulturált körülmények között fogadni tudjuk azt a több száz ügyfelet, akik naponta fölkeresnek bennünket. M. F. Zenészek a Heim Pál Gyermekkórházért március 19-én este a Petõfi Csarnokban Február 28-án éjjel a Heim Pál Gyermekkórház mûszakitechnikai épületében betörés történt, s az osztályon lévõ mûszaki-technikai és informatikai eszközöket loptak el. A kár igen jelentõs, feltehetõen több millió forint nagyságrendû. A kórház dolgozói mélységesen elítélik azokat a személyeket, akik egy amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévõ gyermekkórháznak jelentõs kárt okoznak és ezzel a beteg gyermekek ellátását veszélyeztetik. Prof. Dr. Harmat György fõigazgató fõorvos Szilver Tibor is úgy érezte, minden áron tenni akar valamit. Latba vette lehetõségeit, ismeretségi körét, és barátjával Bertszán Andrással meg sem állt a megvalósításig. Mivel Tibor jó ideje a Petõfi Csarnokban dolgozik, a lehetõségei adottak voltak. Így jött létre a Zenészek a Heim Pál kórházért program, ahol este 18 órától kifulladásig zenészek szórakoztatják az adakozni és bulizni vágyó közönséget. A 800 forintos belépõ mellett egy urnát helyeznek el, ahova tetszés szerinti összeget lehet bedobni a kórház javára. Nem akartuk, hogy az esetleges magas jegyár visszatartsa azokat, akik tenni szeretnének az ügyért. Mondta Szilver Tibor. Természetesen örömmel vesszük, ha az urna is megtelik. Igyekeztünk e rövid idõ alatt színes programot összeállítani, a rock és metal mûfajának színes palettáját sikerült felvonultatnunk. Ezúton köszönöm a zenészek, zenekarok, a Petõfi Csarnok vezetõségének és mindenkinek a segítséget, akik azonnal igent mondtak a kérésünkre. A Természetesen a teljes bevételt a kórház kapja, akik nagyon örültek a lehetõségnek. Mindenkit szeretettel várunk, akit szintén megbotránkoztatott ez az aljas történet. Fellépõk sorrend nélkül: Dirty Dance, Them Apples, Ashley Noise, Millennium Hippies, Rum of the Mad Robot, Blitzkrieg, Dead the down. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

11 CSEPEL, március 19. CIVIL SZFÉRA 11 Fodor István emléktábla a Csete iskolában A Csete Balázs Középiskola volt tanára, Fodor István halálának elsõ évfordulója tiszteletére emléktáblát avatott március 11-én. Az iskola aulájának elsõ emeletén az ünnepséget Kormosné Laboncz Johanna igazgató nyitotta meg. Fodor István munkásságát, személyes varázsát többen méltatták, hangsúlyozva, hogy vezetõje volt az Isonzo Baráti Körnek, elnökségi tagja volt a Magyar Békeszövetségnek. Sárkány István, a Csegart igazgatója személyes hangú beszédben emlékezett a közös kirándulásokra, munkáikra, terveikre. Megemlékezése végén egy Ady-verssel búcsúzott felejthetetlen barátjától. A koszorúk elhelyezése elõtt a tantestület két tagja örökmécseset gyújtott Fodor István és az iskola névadója, Csete Balázs portréja elõtt. Az ünnepségen és a koszorúzáson részt vett Jászkisér küldöttsége Hajdú László polgármester és a Csete Balázs helytörténeti gyûjtemény igazgatója, Balogh György vezetésével. Az ünnepségsorozat a Csegartban folytatódott, ahol Csete Balázs tiszteletére népmûvészeti kiállítás nyílt. A megnyitót Balogh György tartotta, méltatva az iskolanévadója, a kiváló tanár, néprajzkutató életútját. Beszélt többek között Jászkisér város és a csepeli iskola kapcsolatának kialakulásáról, köszönetet mondott többek között dr. Bolla Dezsõ csepeli helytörténésznek, aki egyik kezdeményezõje volt az iskola Csete Balázsról történõ elnevezésének. A megnyitót moldvai népdalok és Erkel Ferenc Hazám, hazám címû dala színesítette, utána Sárkány István pohárköszöntõjével a jelenlévõk megtekinthették a kiállított hímzéseket, szõtteseket, kalocsai és korondi vázákat. Az ünnepségsorozat a Munkásotthonban fejezõdött be színvonalas mûsoros esttel. A kerület nyolc általános iskolája, hat középiskolája és egy óvodája vállalta a szereplést. A gyermekek kiváló felkészültségrõl tettek bizonyságot. A program a nívódíjas tököli táncegyüttes produkciójával ért véget. M. F. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA T i s z t e l t S z e r k e s z t õ s é g! Parkolási anomáliák Tapasztalatom szerint a parkolást ellenõrzõk semmibe veszik a mozgáskorlátozott parkolási engedélyeket. Egy példa: parkolás kapcsán az elsõ szélvédõ mögé kihelyezett engedély ellenére a szélvédõre (ablaktörlõ alá) mikulás csomagot helyeznek el. A csomagban megtalálható Fizetési felszólítás cédulácskán olvasható, hogy a Felszólítás oka: nem ell. mozg. engedély, majd alatta, hogy Engedély száma: , mely szám teljességgel megegyezik a hivatalosan kiadott engedélyszámmal. Az engedélyen egyébként olvasható a kiállító hatóság neve és az engedély érvényességi ideje is. Ennek ellenére a parkolást ellenõrzõ büntet, biztos, ami biztos(?!). Ha a paciens megijed és befizeti az összeget, akkor már megérte a cégnek és az ellenõröknek is: teljesítették a normát. Ezekre a fizetési felhívásokra eredménytelenül szoktam reagálni: hiába írom meg a tényeket, s javaslom, hogy az általuk készített fotók alapján revidiálják álláspontjukat és vonják vissza okafogyottság végett a fizetési felhívásukat. Erre minden esetben válaszolnak és megírják, hogy szerintük minden rendben van és fizessem csak be a kirótt összeget. Továbbá közlik velem, hogy részükrõl a levelezést befejezték. Punktum. Elég érdekes hozzáállás. (?!) Aztán jönnek az ügyvédi felszólítások és ijesztgetések. Más. Egy alkalommal az orvosi rendelõnél (kezelésre érkezve) kívántam megállni a rendelõ elõtt, ahol már több autó is parkolt. Az ott szolgálatot teljesítõ közterület-felügyelõtõl (a fiatalabbtól) megkérdeztem, hogy a mozgáskorlátozottak sem állhatnak meg ezen a helyen a rendelõ bejárata közelében? Az ellenõr ingerülten válaszolt: nem. Megkérdeztem, akkor hol állhatok meg mint rokkant és kezelésre érkezõ. Azt válaszolta szemtelenül, hogy Õt ez nem érdekli és semmi köze hozzá. Igen mérges lettem hiszen bõven az apja lehetnék e tiszteletlen, pimasz viselkedés hallatán. Megkérdeztem a nevét. Nem volt hajlandó elárulni. Ekkor leolvastam az azonosító számát, majd ezt követõen el akartam állni az autómmal, hogy a távolabb lévõ áruházi parkolóba tegyem azt le. Eközben, ahogy a kocsiba be akartam ülni, a közterület-felügyelõ rám szólt. Én megfordultam, és Õ erre lefényképezett. No, ez volt az i-re a pont. Panaszbeadványt nyújtottam be a Fõvárosi Közterület-felügyelet Önkormányzati Alközpontjához (1211 Bajáki Ferenc u. 1.). Ezt a panaszbeadványt Ha tavasz, akkor építész konferencia A kerületi önkormányzat városrendezési irodája hagyományosan minden tavasszal építészeti konferenciát rendez. Az idén március 2-án a Csepeli Munkásotthon konferenciatermében tartott rendezvény célja a mindennapi munkában tapasztalt szakmai kérdések tematizálása volt magas színvonalú elõadásokon. Itt gyûjt véleményeket a városrendezési iroda és a fõépítész az önkormányzati képviselõktõl és a Csepelen élõktõl. igen érdekesen értékelték: valami végett a dolog úgy fordult, hogy én lettem a bûnös. Feltételezem, hogy az üggyel kapcsolatos jelentést nem a tényeknek megfelelõen adták le. Ezzel elkenték a helytelen viselkedést, és védték a mundér becsületét. A lényeg az, hogy az ügyet átadták a rendõrségnek, majd az Ügyészségnek és végül a Bíróságnak. Ezen értesítésekre rendre megírtam a saját verziómat, de ez senkit nem érdekelt. Véleményem szerint el sem olvasták. A Bíróság mint utolsó fórum tárgyalás nélküli határozatára reagálva tárgyalás kitûzését kértem, csatolva az üggyel kapcsolatos valamennyi iratanyagot mint bizonyítékot. A kérésemre kitûzött tárgyaláson a felperesi képviselõ nem jelent meg. Az általa becsatolt iratanyagok és fotók nem bizonyítottak semmit. Az eljáró Bíróság a 9. Sz. XXI. 246/2007/4. számú Végzés - ében, a fellebbezés kizárásával, a szabálysértési hatóság határozatát hatályon kívül helyezte és az eljárást az alábbi Indokolás -sal Figyelemmel arra, hogy a bíróságnak nem állt FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A konferenciát Tóth Mihály polgármester nyitotta meg, majd Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke beszélt a közterek társadalmi szerepérõl a városok életében. Õt követte Csoknyai Tamás, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) adjunktusa, aki az új épületenergetikai szabályozásokat tekintette át. A kávészünetet követõen Horváth Sándor, a BMGE adjunktusa A jövõ háza passzív ház címû elõadását hallhatta a mintegy negyven fõs közönség. Igali Zsófia építész, rehabilitációs környezettervezõ szakmérnök az akadálymentesítés szerepérõl és módszereirõl tartott elõadást. Elmondta, hogy az Európai Unió az 1980-as években kezdeményezte az akadálymentes építést, amelynek kiindulási alapja a kerekesszékes ember. Tari Gábor egyetemi adjunktus Panelépületek igényes és összehangolt újraszínezése a színdinamika eszközeivel címmel tartotta elõadását. Röviden kitért a történelmi épületek és a városközpontok épületeinek újraszínezésére is. A panelépületek annak idején anyagi okokból színtakarékosan készültek, egyhangúságuk ma már zavaró, különösen annak tükrében, hogy az emberek szeretik a színélményt. Utalt arra, hogy a panelépületek újrafelöltöztetése esztétikailag újraformázza az épületeket. Néhány rossz példa bemutatásával hangsúlyozta: a nem megfelelõ színezés a környezetszennyezés egy formája. A panelrehabilitáció kapcsán egyre több közösség tervezi az épülete egyszínû monotóniáját lazítani változatos színezéssel, természetesen pénztakarékosan. A kivitelezés nem könnyû, megkeresés esetén a BMGE rajzi tanszéke segít az önkormányzatoknak és a lakóközösségeknek a kellemes, giccsmentes kompozíciók kialakításában. A konferencia végeztével dr. Polinszky Tibor kerületi fõépítész lapunknak elmondta: A mindennapi jogalkotói és önkormányzati munkában nincs lehetõség arra, hogy szakmai kérdésekrõl szakemberekkel tájékoztassuk a döntéshozókat. A konferencia erre alkalom, azonkívül a rendelkezésére olyan adat, amely cáfolná az eljárás alá vont személy által elmondottakat, a bíróság nem látta bizonyítottnak, hogy az eljárás alá vont személy a terhére rótt szabálysértést elkövette. Ezért a bíróság a tárgyalás mellõzésével hozott végzést, valamint az I. fokú szabálysértési hatóság határozatát az Sztv alapján, hatályon kívül helyezte, és az eljárást megszüntette. Szóval minden úgy történt, ahogy én azt tapasztaltam és elõadtam. Ezek után úgy gondoltam, hogy a teljesen presztízsbõl történõ meghurcoltatás és felesleges intézkedések (levelezések és eljárások, beadványok konzultációi, iratanyagok összeállítási és leírási, valamint postázási költségek, illetve a Bíróságra történõ utazási, szállítási) költségeit a Ptk (1) bek. alapján visszakérem a számú FKF. alközponttól, ugyanis az akkori rokkantnyugdíjam Ft volt. Többszöri levélváltásomra negatív hozzáállást tapasztaltam. A legutóbbi T. Dr. Barna Sándor igazgató úr aláírásával érkezõ Tájékoztatás c. levélben lakosság is megismerheti, milyen elvek szerint születnek a döntések. Az elõadókat olyan témákban hívtuk meg, amilyen témákban az önkormányzat pályázik vagy az önkormányzatnak tudomása van arról, hogy lakóközösség pályázik. A közösségi terek, a közterületek megújítása aktualitását adja, hogy a képviselõtestület az Ady I. szociális rehabilitációs program folytatásán gondolkodik, továbbá napirenden van a Szent Imre tér felújítása. Egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre, a hõtechnikai ismeretekre, mert az EU elõírásai elõbb-utóbb alapkövetelmények lesznek. A hõtechnikai elõírásokat 2012-tõl a lakóépületeknek is teljesíteni kell. Az akadálymentesség kérdése már ma is kötelezõ elem minden pályázathoz, elsõsorban középületek esetében, de lakóépületekhez is. A színezés elsõsorban akkor kerül elõtérbe, ha hõszigetelõ réteg kerül a panelépületekre. A sokkal simább felület egy színben hagyása nem kívánatos, azt mindenki érzi és látja. A kérdés: mekkora felületet, miképp, milyen módon színezzek? A szakma, a fõépítész, a különbözõ zsûrik és szakértõk hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez? Mindegyik téma napirenden van. Az elõadások nagyon magas színvonalúak voltak, egyetemi elõadók tartották. Talán egy kicsit tömény volt a hallgatóságnak, de a végén annyian kérdeztek és szóltak hozzá, ami alapján elmondhatom: jól választottunk, jó elõadókat hívtunk. Mucsi Ferenc kárigényemet mint alaptalant elutasítják. Hát igen, nekik a közpénzbõl történõ felesleges játszadozás az nem számít, de az elvesztett per végetti kártérítés már nem érdekes, hiszen a dúsgazdag rokkantnyugdíjasnak a 33 ezer Ft-ból az ilyen és hasonló felesleges levelezési és utánjárási úri huncutság -ra is telik, és nyilván szórakozásból csinálja az egészet. Persze ha elmarasztalás született volna, akkor minden bizonnyal a kiszabott összeget kamatokkal, a bírósági illetékekkel együtt bekasszírozták volna. Így azonban a cca: Ft feledésbe merül. Nem számít. Én mint a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége Csepeli Szervezetének tagja más, hasonló esetekrõl is hallottam, mely szerint a parkolást ellenõrzõk nem kellõ toleranciával viseltetnek az arra rászorultak iránt. Orvoslásra már nem is számítok, csak mint érdekes (?!) anomáliát említettem meg a dolgot. Esetleg okulásul. Köszönöm érdeklõdõ figyelmüket. Szakolczy Zoltán mozg. korl. rokk. nyugd.

12 12 KULTÚRA, MÛVÉSZET március 19., CSEPEL Alapítványi Est FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Rendhagyó módon a Vermes Miklós Általános Iskola idén nem alapítványi bált, hanem estet rendezett február huszonhetedikén. A változás csak az esemény lebonyolítására terjedt ki, a fellépõk most is az iskola tanulói voltak színesebbnél színesebb produkciókkal. sok-sok fellépõvel Mint kiderült, óriási segítséget jelent az estbõl befolyó támogatás: erdei iskolára, kirándulásokra és nyelvvizsgatámogatásra fordítják már évek óta. Tavaly 825 ezer forint bevételt hozott a bál ismertette az adatokat Vukovich Zoltán. Az Alapítványi Est fõvédnöke, Tóth Mihály polgármester gratulált Tóth Ferencnének, részben e program megszervezéséért, de fõként a Csepelért-díj elnyeréséért. Az igazgatónõ pedig megköszönte minden munkatársának a sok éves segítséget. A hagyományokhoz híven most is minden osztály készült egy-egy produkcióval, elsõként azonban az ovisok kedves kis táncát láthattuk. A mûsorszámok rendkívül széles skálán mozogtak: voltunk képzeletben a vadnyugaton, Japánban és a strandon, fogtunk sétapálcát és kéményseprût, jártunk Terefere polkát, Zorbát, tûztáncot, ír stepet és rocky-t is. Az alkalmi lánykórus Mozarttól a Bûvös csengettyût énekelte, míg a fiúk a Rómeó és Júliából a Lehetsz király c. dalt adták elõ. A közönség pedig minden elõadást hatalmas tapssal jutalmazott. Meg is érdemelték a diákok, hiszen látszott, sokat készültek erre a napra. Ferentzi Tünde Iskola a peremkerület határán Így jellemezte méltatásában Mikus Judit intézményvezetõ a fennállásának ötvenedik születésnapját ünneplõ csillagtelepi Móra Ferenc Általános Iskolát az egyhetes jubileumi rendezvénysorozat záróeseményén, március 5-én, a Csepeli Munkásotthon színháztermében. A Móra-iskola elõdje, a 12 évfolyamos Fõvárosi Iskola szeptember 10-én nyitotta meg kapuit 24 általános iskolai és két gimnáziumi osztállyal. (1963-tól a középiskola és az épület fele különvált Bajáki Ferenc Ipari Szakközépiskola néven, melynek jogutódja a jelenlegi Csepel Mûszaki Szakközépiskola.) Az iskola épülete két szárnnyal, két tornateremmel és két természettudományos elõadóteremmel igen modernnek számított. Mivel a lakótelepen kulturális centrumként is mûködött, nagyon sok színvonalas elõadás, irodalmi mûsor, író-olvasó találkozó szervezõdött falai között. A kerületben elsõként kezdtek angol nyelvet oktatni itt 1968-ban ben az egri Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola Budapestre helyezett tagozata kezdte meg mûködését a szakközépiskolai szárnyban, a Tejút utcai intézmény Ünneplés egy héten át A március 2 5. között megrendezett jubileumi eseménysorozat iskolatörténeti kiállítás megnyitásával kezdõdött Dániel Szabó Ilona gobelinmûvész közremûködésével, amelyet képzõmûvészeti kiállítás is követett. Szerveztek játékos vetélkedõt és kincskeresõ mûhelyeket. Számos elõadás kísérte a programokat a helytörténeti érdekességektõl, világutazástól és balladáktól a csillagok, a rákkutatás és a kábeltelevíziózás rejtelmeiig. A régi mórások visszaemlékezéseibõl összeállítva jubileumi évkönyvet adott ki az iskola. V. V. így a fõiskola gyakorló iskolája lett 1984-ig. Móra Ferenc nevét 1996-ban vette fel, ezzel a népi hagyományok ápolása az iskola arculatának meghatározó eleme lett. Ez csak néhány kiragadott pillanat a félévszázados történetbõl, miként a jubileumi ünnepségen is a teljesség igénye nélkül lehetett megemlíteni a pedagógusi példaképeket vagy életképeket vetíteni a tanulmányi versenyekrõl és kirándulásokról. Miután Mikus Judit intézményvezetõ igazgatótársait színpadra szólította, és csokrokkal köszöntötte, Vukovich Zoltán ágazatvezetõnek sem maradt más hátra, mint az oktatási és kulturális miniszter nevében átnyújtani a miniszteri elismerõ oklevelet a Móraés Tejút-barátok részére. Ez a bevezetõ mindenesetre megalapozta a végül csaknem háromórásra nyúlt ünnepi mûsor bensõséges hangulatát, amelyre már egy éve készült az iskola mostani és a honlap hívó szavára hajdani közössége. Így a közel húsz produkció létrehozásában, amelyek között szavalat, reneszánsz és néptáncok, hangszeres zenék (fuvola, xilofon, furulya, kürt, harsona), énekszók (karének, swing, musical) és Iskolásdi verses-táncos összeállítás szerepelt, ugyanúgy részt vettek az alsós és felsõs diákok, mint a rég elballagottak, illetve a jelenlegi tanári kar is akképp, mint többen az egykori gárdából. A karvezetõ például dr. Tóth Árpádné volt. A mûsorszámokat zongorán Miskolciné Hajtun Zsuzsanna kísérte. Az est fénypontja Major Dániel régi diák Félszáz év címmel erre az alkalomra írt dalszerzeménye volt, amelyet együtt adtak elõ kicsik és nagyok, betöltve a színpadot. Az ünneplésnek ezzel nem szakadt vége: baráti beszélgetésekkel az iskolában folytatódott. Varga Violetta Télbúcsúztató-tavaszváró gyermek party Úgy tûnik, a tavasz még kicsit várat magára, így a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban március 6-án megtartott Farsangi Gyermek Party inkább télbúcsúztató buli volt, mint tavaszköszöntõ. Kora délután sorra érkeztek kicsik és nagyobbak, s ahogy egyre inkább megtelt a terem, úgy emelkedett a hangulat is. A szervezõk a Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma, a Csikó sétányi 4H Klub és a Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete vidám, játékos vetélkedõkkel, többféle kézmûves foglalkozással, valamint finom kakaóval és kaláccsal várták a gyermek party résztvevõit. Igaz, hogy a gyerekeké volt a fõszerep, de az, hogy az anyukák és apukák nem csupán külsõ szemlélõként voltak jelen, hanem részt vettek például a joghurt- és mandarinevõ versenyben, a talicskázásban és más mókában a gyerekekkel együtt, csak hozzátett a jól sikerült délutánhoz. A lufifújó, a szörpivó verseny és a csörömpöléssel járó konzervdoboz-dobálás izgalmáról már nem is beszélve! Mert mi a kicsik számára a játék, a kaland? Kis képzelõerõvel bármi azzá válhat, ötletekben pedig nem volt hiány. Elõkerültek a tarkabarka kellékek és máris indulhatott a varázslat: lehetett például filcbõl virágot varrni és színes gombokkal díszíteni, tavaszhangulatot idézõ krepp-papír virágokat készíteni vagy kartonból tündért kreálni, teafilteres papírból színes faliképet hajtogatniragasztani s ezáltal egy kis ízelítõt is kaphattunk, hogy a háztartásban fellelhetõ egyszerû kellékekbõl mennyi ötletes dolgot készíthetünk, ha otthon is kedvünk szottyan egy kis kézmûveskedésre. A játékos vetélkedõk után lassan elérkezett a farsangi mulatság fénypontja, a jelmezes felvonulás. A zsûrinek bizony nem volt egyszerû dolga, ám döntést kellett hozni, így az I. helyezést a Csészike jelmez, a II. helyezést a Dzsungelkutató nyerte el, míg a III. a FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Varázsló lett. Két Bátorság díjat is kiosztottak, mégpedig két tizenéves nagylánynak, akiknek volt merszük jelmezbe bújni és felvonulni a kicsikkel együtt. A nyertesek ajándékot kaptak, csak úgy, mint a délután folyamán a vetélkedõk résztvevõi: noteszek, uzsonnás dobozok, festékek, írószerszámok csupa hasznos dolog talált gazdára, de a legjobb az volt, hogy ezen a délutánon sok-sok mosoly volt az arcokon. A jókedvû összejövetel még egy meglepetést tartogatott: minden nagycsaládos egy csomag energiatakarékos izzót kapott ajándékba (éves szinten ez közel 20 ezer forint megtakarítást jelent családonként). A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete ugyanis sikerrel vett részt a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt energiatakarékos izzócsere pályázatán, és ennek eredményeképpen 6,5 millió forintot nyert 2000 db energiatakarékos izzó + 3 millió forint felosztásban. A 80 százaléknyi energiát megtakarító izzókat melyekkel 180 csepeli nagycsaládos izzócseréjét oldották meg Podolák György, a csepeli 30. egyéni választókerület szocialista országgyûlési képviselõje, a parlament gazdasági és informatikai bizottságának elnöke, az MSZP országgyûlési képviselõ-jelöltje és dr. Avarkeszi Dezsõ, a csepeli 31. választókerület országgyûlési képviselõje, az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkára, az MSZP országgyûlési képviselõ-jelöltje adta át a nagycsaládosoknak. Fenyvesi Edit Környezetvédelmi verseny A környezettudatos nevelést minél hamarabb kezdjük el, annál eredményesebb lesz, ismerte fel a Vermes Miklós Általános Iskola, amely tavaly szeptembertõl beindította alsó tagozaton a szelektív hulladékgyûjtést. A sikeres akciót követõen döntöttek úgy, hogy a kerület többi iskolájának figyelmét is felhívják Földünk védelmének fontosságára, ezért háromfordulós környezetvédelmi levelezõ versenyt szerveznek 1 4. évfolyamon. Az elsõ témakör a környezetvédelem lesz, melynek keretén belül a szelektív hulladékgyûjtésre, az energiagazdálkodásra és a környezetszennyezésre fektetnek nagy hangsúlyt. A második fordulóban a természetvédelem, azon belül is Magyarország nemzeti parkjai és védett élõlényei lesznek majd a középpontba. Végül pedig az egészséges életmód kerül elõtérbe. A döntõt a Vermesben rendezik majd meg. A jelentkezés pontos menetérõl az iskola késõbb ad tájékoztatást. Hogy mindenki megértse, miért is olyan fontos ügy ez, Sas Tamásné, az iskola egyik pedagógusa tanmesét írt errõl, melyet március 5-én megjelent 9. számunk 10. oldalán olvashattak, Gyémánt krajcár kerestetik címmel. Ferentzi Tünde

13 CSEPEL, március 19. KULTÚRA, MÛVÉSZET 13 Szegfûk a hölgyeknek A nemzetközi nõnap alkalmából az MSZP csepeli szervezete két helyszínen, a Szent Imre téren és a Karácsony Sándor utca sétáló szakaszán szegfûket ajándékozott a járókelõ hölgyeknek. Ez utóbbi helyszínen Podolák György, Szenteczky János és Borka- Szász Tamás vezetésével tíztagú csapat varázsolt egy-egy mosolyt a hölgyek arcára az átadott szegfûszállal a kora reggeli mínuszokban. A fiatal és még fiatalabb hölgyek örömmel nyugtázták a virágot, néhányan röviden el is beszélgettek az ajándékozókkal. Volt, akinek nem lehetett még csak kínálni sem, mert ahogy leszállt a HÉV-rõl vagy a buszról, úgy nekiiramodott, mintha puskából lõtték volna ki Egy férfi megkérdezte: vihetnék egy szálat a barátnõmnek? Vihetett. Az akciót még kétszer megismételte. Mire gondolhatunk? Vagy három barátnõje van, vagy egyet szeret, de nagyon Volt aki megkérdezte: mennyibe kerül egy szál? Mosollyal fizetett. Az akció végén Podolák György a következõket mondta lapunknak: Tizenkét éve járunk ide virágot osztani, a sikerünk állandó. Szinte nem volt olyan, aki nem fogadta el, nagy örömet okoztunk a csepeli hölgyeknek. Nagyon boldogok vagyunk, hogy kedvezõen fogadták az akciónkat. Fél óra alatt nyolcszázötven szegfût osztottunk ki. A csapat a délelõtt folyamán még fölkereste az Arany alkony idõsek otthonát és a Simon Bolivár sétányon lévõ nyugdíjasházat. M. F. Animánia maraton Nagyszabású rekordkísérlet helyszíne volt az újraindult Cinema Csepel: a filmnézés 123 órás Guinness-rekordjának megdöntését tûzték ki célul, amit egy amerikai házaspár állított fel. A megmérettetésre összesen ötvenheten jelentkeztek szerte az országból, akik közül tizenöt szerencsést választottak ki a szervezõk. Böszörményi Gábor, a Mozinet ügyvezetõje kiemelte, e rekordkísérlettel az animációs filmek, ezen belül is fõként a magyar alkotások fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Itt a moziban e program után továbbra is kiemelt szerep jut majd ennek a mûfajnak, fõleg a hazai alkotásoknak. Hogy a kísérlet hiteles legyen, komoly szabályok szerint kezdõdött a vetítés március negyedikén, kicsivel negyed négy után. Óránként mindössze öt perc szünetet tarthattak, amelyet természetesen a filmek végén összevonva tíz-tizenöt percben vehettek ki. Ennyi idõ állt rendelkezésre evésre, ivásra, a mellékhelyiség használatára vagy esetleg alvásra. A versenyzõk, akik többek között Debrecenbõl, Pécsrõl, Pesterzsébetrõl és kerületünkbõl egy ikerpár, Szilágyi Anita és Szilágyi Ildikó Bianka jöttek, nagy izgalommal ültek be a moziba. Az esemény fõvédnöke, Kerekes József Jászai-díjas színmûvész, aki maga is nagy rajzfilmrajongó, lelkesen biztatta õket. Mint elmondta, nagyon örült a felkérésnek, mert ezek a mesék gyermekkorunktól felnõtt korunkig elkísérnek minket, emiatt olyan csodálatosak. Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm igazgatója is eljött a megnyitóra, s több alkotással is támogatta e kezdeményezést. Sajnos az animációs filmek nagyon kevés pénzt kapnak itthon, remélem, ez a rekordkísérlet változtat majd ezen. A négy nap során negyvenöt egész estés filmet vetítettek, és számos magyar rajzfilmet (Vili, a veréb, Szaffi, Hetedik testvér, Ludas Matyi), valamint sorozatot, mint például a Magyar Népmesék vagy a Mesék Mátyás királyról. A rekordkísérletet a Macskafogó elsõ részével kezdték. A hitelesítésrõl Sebestyén István és kollégái gondoskodtak. Négyórás váltásban két-két tanú figyelte a versenyzõket filmnézés közben, hogy minden a szabályok szerint folyjék. Õk figyelték például azt is, mindenki ébren van-e, emellett mindig a vetítõteremben tartózkodott egy-egy ápolónõ is, akikre azonban szerencsére nem volt szükség. Csepeli Szabó Béla: Csók-eskü Máriához Esteledik. A Nap mint bágyadt rózsa, most kókad le a kék Mátra mögött, valahol Sztálin orgonája bömböl, s dúdolva jár a szél a fák között, majd vágyainkat szépen összefonva, szerelmi csókba forrasztja a szánk. S míg halkan suhog a fák sûrû lombja, Az Élet és Halál les le ránk Bár a hegyre halálmadárként száll az alkony, s vér és láng-ár árad a mélyben, de nincs Halál, mely mostan megriasszon Se háború mely ajkadról le tépjen Csókollak, s ez a csók örök pecsét, mit emberi erõ fel nem bonthat: Csók közben törjön ránk a Végzet, s egy sírba tegyék koporsónkat *1945. Heves-Bernáthegy A rekordkísérletet habár nem sikerült megdönteni, mivel az utolsó versenyzõ, a pesterzsébeti ötvenkét éves (a legidõsebb induló volt) Fölk László 104 óra után feladta, mégis sikeresnek értékelik az indulók és Böszörményi Gábor is: utólag visszatekintve ez egy veszélyes verseny volt, fõleg mentálisan. Remek lehetõség volt arra, hogy az emberek kipróbálják magukat, megnézzék, mennyit bírnak. A gyõztes is, aki egy laptopot vihetett haza, hasonlóképpen vélekedett. A jelentkezés teljesen spontán volt, és csak játéknak indult, akkor kezdtem csak igazán komolyan venni, amikor már csak öten maradtunk bent. Volt valamilyen taktikája? Mondhatni, bár itt találtam ki. Az elsõ holtponton élénkítõszerek nélkül jutottam túl, ezzel úgy gondolom, idõt nyertem. Kávét vagy energiaitalt már csak a legvégsõ esetben ittam. A második helyezett, a szintén huszadik kerületi Molnár Gergely 97,5 órán keresztül nézte az animációs filmeket. Pozitív emlékekkel gondolok majd vissza erre a versenyre. Az Elvitte a víz címû mesét például itt láttam végig elõször. Nyereménye egy digitális videokamera volt. A Mozinet jóvoltából pedig minden induló kétszemélyes mozibérletet kapott, mellyel ingyen ülhet be egy éven keresztül a csepeli filmszínház összes vetítésére. Ferentzi Nõnapra: szerelem és rózsa Évek óta hagyomány a kerületi önkormányzatban, hogy a nõdolgozókat színházi elõadással köszönti a vezetés a nemzetközi nõnap alkalmából. Március 10-én tehát zsúfolásig telt a Csepeli Munkásotthon színházterme, és életre kelt benne Murray Schisgal: Szerelem, ó! címû groteszk komédiája az örökbecsû témákról: szerelemrõl és házasságról. Az amerikai drámaíró szatíradarabja nem a lelkek mélyében vájkál, ugyanakkor nem is csak felszínes humort kínál, nem véletlen, hogy valamilyen feldolgozásban mindig látható a hazai deszkákon. (Jómagamnak több mint tíz évvel ezelõtt minthogy a víz fontos szereplõ egy másik Dunaparti helyszínen, Szentendrén volt alkalmam megnézni Kerekes Éva, Nemcsák Károly és Rátóti Zoltán kitûnõ elõadásában.) A csepeli bemutató a 2004-ben színpadra állított és azóta is sikerrel futó változat volt Hegyi Barbara, Lukács Sándor és Tahi Tóth László meggyõzõ alakításával. Az elõadás (és a hosszadalmas kabáthoz jutás) végén, a kijáratnál az ünnepelteket egy-egy szál vörös rózsával köszöntötte a polgármesteri hivatal vezetése. V. V. Márciuska FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA BICIKLUS címmel programsorozatot és akciót hirdet Megnyitó: május 3. FELHÍVÁS: 1 kép 1 történet A Csepel Galéria Mûvészetek Háza BICIKLUS címmel kiállítást szervez, melynek egyik egysége a kerékpár, bicikli, biciklus kortárs mûvészi megközelítése. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk bemutatni régi vagy mai, fekete-fehér, elsárgult vagy színes, személyes vagy dokumentum jellegû fotókat, amelyek kerékpárral, kerékpározással kapcsolatosak. Vállalkozó kedvû fiatalokat és idõsebbeket várunk, akik kölcsönadva a galériának egy-egy fotót és leírva annak személyes vonatkozású történetét, gazdagítanák a BICIKLUS címû kiállítás anyagát. A fotókat és a történeteket április 16-ig várjuk a Csepel Galéria Mûvészetek Házába (Csete Balázs u. 15). A fotókat természetesen visszaadjuk. További információ: Geisbühl Tünde 30/ CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA BICIKLUS címmel programsorozatot és akciót hirdet megnyitó május 3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Csepel Galéria Mûvészetek Háza BICIKLUS címmel nyílt képzõmûvészeti pályázatot hirdet szabadban is felállítható objektek létrehozására, beadására. Olyan alkotásokat várunk, melyek a kerékpár elemeit, alkatrészeit is felhasználva, újrahasznosítva, azokat szokatlan módon összekapcsolva reflektálnak a mozgásra, a körforgásra, a kettõs körfolyamatra, melynek maga a kerékpár is egy gyakorlatban hasznosuló szimbóluma. A kerékpár, bicikli, biciklus kortárs mûvészi megközelítését várja a galéria. A mûvek beadásának helyszíne a Csepel Galéria Mûvészetek Háza (Csete Balázs u. 15.), ideje április 26., 27. További információ: Geisbühl Tünde 30/ A Csepeli Román Önkormányzat a hagyományos, tavaszi Márciuska ünnepen köszöntötte a lányokat, asszonyokat virággal, apró ajándékokkal, jó szóval, terített asztallal... KOLLÁZSOK kicsiben és nagyban Ezzel a címmel nyílik meg Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítása március 23-án, kedden, délután fél 6-kor a Csepel Galéria és Mûvészetek Házában. Bevezeti Kováts Albert festõmûvész, a Magyar Festõk Társaságának elnöke, megnyitja Wehner Tibor mûvészettörténész. Saját szerzeményeit játszsza Gonda János zeneszerzõ és zongoramûvész. A kiállítás megtekinthetõ április 23-ig, munkanapokon 9 és 17 óra között.

14 14 REJTVÉNY március 19., CSEPEL Fizetésnap Izsák Jenõ karikatúrájának poénját elolvashatják Mezey László keresztrejtvényében ha helyesen megfejtették azt. Kellemes idõtöltést, jó fejtörést kívánunk! # # # Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A február 19-ei keresztrejtvény megfejtése: NEM, EZ NEM SZMOGRIADÓ ELNÖK ÚR, CSAK A KITILTOTT KOLLÉ- GÁK CIGIZNEK A BEJÁRAT ELÕTT. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Fehér Béla 1116 Fehérvári u., Hollenik Anikó 1214 Nyuszi stny., Hunyady Jánosné 1213 Erdõsor u., Madarász Sándorné 1215 Katona J. u., Milkó Katalin 1213 Vetõ u., Orosz József 1102 Liget u. E számunk megfejtését március 31-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: Kiránduljon velünk! Hajókirándulás a Csepel-sziget körül A Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület és a FSZEK csepeli könyvtárai hajókirándulást szerveznek május 29-én és június 5-én. (Részvételi díj: 2700 Ft/fõ.) Gyülekezés: 7.30, indulás: 8 órakor a Boráros térrõl, a Monarchia nevû hajóval. Program: idegenvezetés a hajón, zsilipelés 2 alkalommal (Kvassay- és Tassi-zsilip), kiszállás: Dömsöd, Petõfi Múzeum 1 óra; Ráckeve 2 óra pihenõ. (Étkezés: egyénileg.) A hazaérkezés várható idõpontja: 18 óra. A jelentkezés a befizetett részvételi díj ellenében történik, folyamatosan. A kirándulás rossz idõ esetén NEM MARAD EL! Jelentkezés: Sétáló utcai könyvtár 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106. Tel.: ; Csillagtelepi könyvtár 1214 Budapest, Vénusz utca 2. Tel.: ; Sz. István úti könyvtár 1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: ; e- mail: Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény 1213 Budapest, Szent István út 230. Zémann István: Tel.: ; Mobil: 06 (70) ; Könyvajánló: Szombathy Viktor: A Csepel-sziget (1961). Horgászbottal a Csepel-sziget körül. Budapest. Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Magyarország Kisrégiói, Csepel-sziget és a Kis- Duna mente. Ceba Kiadó, PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere versenytárgyaláson meghirdeti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonát képezõ, nem lakás céljára szolgáló, (a és a oldalakon megtekinthetõ 1. számú mellékletben szereplõ) helyiségek bérleti jogát. A pályázati dokumentáció átvehetõ: a CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca Lapunkat rendszeresen szemlézi az O B S E R V E R Médiafigyelõ ) március 12. napjától, illetve a internetes oldalról letölthetõ. A helyiségek megtekinthetõk: elõzetes idõpont egyeztetés alapján. A pályázat benyújtásának határideje: március 26. (péntek) 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálata. Versenytárgyalás elbírálásának ideje és helye: március 30. (kedd) 14 óra a CSEVAK Zrt. tárgyalója. További információ Feszt Andreától vagy Radvánszky Emesétõl kérhetõ a telefonszámon. FIRST-COM First-Com Hungary Kft. Társasház és Ingatlan kezelés 1215 Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70) Fax: TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖS KÉPVISELET Közös képviselõt keres? Elégedetlen a jelenlegi képviselõjével? Váltana, de nem tudja, hogyan csinálja? Számít önnek a szakmai háttér, gyakorlat, referencia, leinformálhatóság? First-Com Hungary Kft Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70) Az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa és a CSEPELI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM MÁRCIUS 31-ig MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT hirdet 1212 Budapest, Szent István út 69. Rendelés: Hétfõ Péntek: 8 12, és 14 20, Szombat: 9 12, Vasárnap: A tulajdonos által fizetendõ kedvezményes díjak kedvezmény nélküli díjak kandúr macska ivartalanítás: Ft Ft nõstény macska ivartalanítás: Ft Ft petefészek és vemhes* méh eltávolítása: Ft Ft Bejelentkezés és idõpont egyeztetés: 06 (20) , 06 (1) A különbözetet az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa a rendelõ részére megtéríti. A beavatkozást minimum 7-8 hónapos, de legfeljebb 8 éves, egészséges állatokon végezzük csak el. * Amennyiben a nem vemhes állatnál a méhben kóros elváltozás található, azt mindenképpen szükséges eltávolítani! MIKROCHIP BEÜLTETÉSI AKCIÓ! MÁRCIUS 31-ig a mikrochip + beültetés akciós ára csak 4000 Ft! ÁLLATPATIKA NYITVA TARTÁS: H P: 9 19, Szombat: Tel.: 06 (20) , 06 (1) bõvebb információ: NÁLUNK BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!! Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr Emelõgépkezelõ Élelmezésvezetõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Étkezdés Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Pénzügyi-számviteli ügyintézõ* Ruházati eladó Targoncavezetõ Tûzvédelmi vizsga Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12. Gránit Sírkõ AKCIÓ Raktárról azonnal 1-es síremlék: Ft 2-es síremlék: Ft Többféle színben és formában. Karabuka Kft Jászberényi út 47/C. telefon: ; Nyitva: hétfõ péntek: 9 17, szombat 9 13

15 CSEPEL, március 19. PROGRAMAJÁNLÓ 15 Elsikkadó tehetségek? Kevesen tudják, hogy március huszönötödike a Tehetség Napja Magyarországon ben ezen a napon született Bartók Béla, akire emlékezve a 2005-ben alakult Tehetséges Magyarországért Alapítvány kezdeményezésére ha csak egy napra is de elõtérbe kerül e fontos ügy. E szervezet olyan társadalmi környezet létrejöttének elõsegítését tûzte ki célul, amelyben minden ember tehetsége fontos érték, és a tehetségnek a megbecsülése, fejlesztése, valamint a tehetséges emberek megtartása közös feladat. Érdekes módon ezzel elméletben mindenki egyetért, mégis a gyakorlat valami egészen mást mutat. Hiszen nincs idõ, pénz, szakember, aki megkeresné a gyerekekben ezt a csodálatos, velünk született dolgot. Mert hiszem, hogy igaz az a mondás, hogy mindenki jó valamiben. A szerencsésebbeknél könnyen felszínre tud törni ez az Isten adta tehetség, másoknál viszont kitartó foglalkozások árán bújik/bújna csak elõ. Mert elkönyveljük, hogy szegényke nem olyan ügyes, nem elég okos, a testalkata sem sportoláshoz való, és ezzel ennyi. Pedig nem mindig pénz kérdése, gyakran egy kis odafigyeléssel megláthatjuk az apró jeleket. És ez nagy részben a szülõk és a pedagógusok feladata. A kompetencia alapú képzés, mely kerületünkben is kezd lassan elterjedni, csak aprócska lépés. Mert amíg nem ismerjük fel, hogy a jövõ záloga az a nemzedék, aki most az óvodában játszik, vagy az iskolában olvasni tanul, akkor nem fogjuk a hõn áhított nyugati szintet elérni. És igen, áldozni kell az oktatásra, mert megtérül. Hogyan szülessenek világot megváltó találmányok, ha az iskolának nincs pénze fénymásoló papírra, a tantermek fûtetlenek, a pedagógusok leterheltek és belefásultak az évek, évtizedek óta tartó reménytelen küzdelembe? Megfelelõ hátteret kell biztosítani ahhoz, hogy a homokvárat építõ kisfiúból világhírû építész legyen egyszer, vagy a kislány, aki kijelenti, hogy doktor néni akar lenni, majd valóban életeket menthessen. Ezért tenni nem csak a kormány, a politikusok feladata, magunkhoz mérten mi is segíthetünk elindulni valakinek a számára kijelölt úton. De ehhez nekünk is fel kell nõni, és elfelejteni az olyan nevetséges elméleteket, hogy nekem is meg kellett küzdenem azért, amit elértem Mert a világ, Magyarország csak így juthat elõrébb. Erre hívja fel a figyelmet a Tehetség Napja. Ferentzi Tünde Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ: Április 14-én, szerdán, 19 órakor ZORÁN koncert. Március 25-én, csütörtökön, 10 órakor a Grimm-Busz Színház mûsora: Az okos Nyuszi. Mesejáték. Március 27-én, vasárnap, 10 órakor HÉTVÉGI MATINÉ: a Fogi Színház elõadása Húsvéti készülõdés a Százholdas Pagonyban. Húsvéti zenés mesejáték. Április 22-én, csütörtökön, 10 órakor, óvodás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Brass Cirkusz. Fergeteges cirkuszi elõadás egy minden lében kanál porondmester irányításával. Április 22-én, csütörtökön, 14 órakor, kisiskolás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Irány Rió. Hat utcazenész egy véletlen folytán a nagyvárosi forgatagban egymásra talál MÛSOROK: Március 30-án, kedden, órakor HÚSVÉTI MUZSIKA. A Csepeli munkásotthon Koncert Fúvószenekarának hangversenye gyermekeknek. Közremûködnek a Herman Ottó Általános Iskola és az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium növendékei. Vezényel: Péntek János karnagy. Március 23-án, kedden, 17 órakor, a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubban Sinka István költészetérõl tar elõadást Halász Imre költõ. EGYÉB: Március 20-án, szombaton, 9 13 óráig: Baba-mama börze és vásár. SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. Sonotherápia után AJÁNDÉKBA a MÁGNESKEZELÉS! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) OKTATÁS: TÁRSASTÁNC oktatás minden pénteken 18 órától. Kaya Kalp jóga minden csütörtökön ig. OKJ-s GYERMEKGONDOZÓ és DAJKA, gyógypedagógia aszszisztens szakképzés a Munkásotthonban. T.: Minden kedden és csütörtökön SPORT: LEUNG TING WING TSUN KUNG-FU. Az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszer. 6 éves kortól elkezdhetõ a gyengébb fizikumúaknak és a hölgyeknek is! Tréningek ideje: Kedd, Csütörtök ALAPJOGOK ÉS ELVEK ÜTKÖZÉSE Dr. Strasszer Tamás beszélgetõs estéje a Tudakozó Klubban! A Tudakozó Klub következõ vendége Dr. Strasszer Tamás ügyvéd lesz, aki március 26-án péntek este órakor tart elõadást a Rákóczi Kert Civil- és Közösségi Házban Alapjogok és elvek ütközése címmel. Szólásszabadság vagy holokauszttagadás? Emberölés vagy önvédelem? Államvallás vagy szabad vallásgyakorlás? A kettõs mérce csapdája... De mi a legfõbb parancsolat? Mihez kell tartanunk magunkat, amikor ítéletet hozunk bizonyos kérdésekben? Az ehhez hasonló izgalmas kérdések megvitatására invitálunk minden kedves vendéget a Tudakozó Klub beszélgetõs estjére! Szervezi: a Segítség Köve Alapítvány (www.segitsegkove.hu) További info: Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Kick-boksz Dragon Team. Edzések ideje: hétfõ, szerda és péntek , Kezdõknek: Edzõ: Szõke Attila (I. dan) mester és Földi Miklós (II. dan mester) Nyugdíjas Klub. 50 éves kortól ajánljuk! Klubfoglalkozások: minden pénteken A DIABÉTESZ (cukorbeteg) KLUB folytatódik kéthavonta. Következõ idõpont: áprilisban. Érdeklõdni és jelentkezni lehet Márton Zoltánné Évánál. Tel.: 06 (70) Gábor masszázs. Próbálja ki, a masszázs ideje kb. 15 perc hétfõnként között: ingyenes! Könyvtár nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Szombat: Tel.: / ( kötetes könyvállomány, Internet hozzáférés, Információs kiadványok, Zenei anyagok hallgatása helyben. emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek.) Csepeli Ifjúsági Információs Pont. Nyitva tartás: Hétköznap: Tel.: (Szeretettel várunk, ha információra, címekre, telefonszámokra, útbaigazításra, programajánlatokra van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni valahová egy kis beszélgetésre. Ingyenes Internet használat minden nap!) PROGRAM: MUSICAL találkozik MOZARTTAL március 28-án (vasárnap) 17 órakor az ÁMK-ban. A Csepeliek Mûvelõdéséért Közalapítvány támogatásával fiatal, kezdõ énekesek mutatják be, mit tanultak a 4 hónapos kemény munka után. Népdaltól kezdve, musicalon (Elizabeth, Operaház fantomja stb.) és filmzenén keresztül (Zorro, Arielle) W. A. Mozart Varázsfuvolájából is adunk ízelítõt összehasonlítva Kunze-Lévay: Mozart musicaljéval. A belépés díjtalan! Betanította K. Halász Mária opera és hangverseny énekes. Zongorán kísér: M. Hajtun Zsuzsa mûvésznõ. KIÁLLÍTÁS: Szeretettel meghívjuk Önt az ÁMK Galériájába március 26-án órára, PÁNTI Imre festõmûvész kiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs mûvészeti író. (A kiállítás megtekinthetõ március 26-tól április 21-ig). A Sétáló utcai könyvtárban március 23-án, kedden, 17 órától Ismerjük meg Csepel-sziget madárvilágát címmel a KertÉsz sorozat újabb, a Csepeli Kertbarát Körrel közösen szervezett, vetítéssel egybekötött elõadása lesz. Meghívott elõadónk: Kókay Szabolcs, a Természetvédelmi Hivatal munkatársa. Könyvbemutató: március 24-én, szerdán órától. Dr. Bolla Dezsõ Csepel Helyismereti Bibliográfiája c. könyvét mutatja be, melybõl a helyszínen minden érdeklõdõ ajándékpéldányt kap. Március 25- én, csütörtökön óráig: Húsvét napján korán keltem, ünneplõbe felöltöztem Húsvéti mindentudó; recept és néphagyomány; kézmûves foglalkozás. Programjaink ingyenesek, szeretettel várjuk könyvtárunkba Önt is!

16 16 SPORT, SZABADIDÕ március 19., CSEPEL Kosárlabda: Hogy állunk? A Budafok-Csepel Triptipp.hu az NBI/B Nyugati csoportjában jelenleg a 10. helyen áll. Három mérkõzés van még hátra az alapszakaszból. Sorrendben: hazai pályán a Sárvár, idegenben a Kozármisleny és végül a Fehérvár KC. A tabellán csak a K misleny van elõttünk, így természetesen a gyõzelem a cél mindhárom mecscsen. Reálisan nézve a Sárvár kötelezõ gyõzelemnek mondható, a Fehérvár is hozható, elsõ mérkõzésen sikerült nyerni ellenük. A legnehezebbnek, a Kozármisleny elleni idegenbeli mérkõzés tûnik. Az utolsó 4 pozícióból már matematikai esély sincs elõrébblépésre, tehát alsóházi rájátszás vár majd a mieinkre. Nézzünk át egy kicsit a keleti oldalra! Az NBI/B Keleti csoportjában az alsóház jelenleg: Kecskemét, Debrece- ni Egyetem, Tiszaújváros, valamint az Újbuda TC (budapesti csapat). Jelen állás szerint ebbõl a 4 csapatokból kerülhet ki a rájátszás ellenfelünk. Térjünk is vissza a mieinkhez, akik legutóbbi hazai mérkõzésüket immáron Budafokon, a BMT Csarnokban játszották március 14-én: Budafok-Csepel Triptipp.hu Universal Pack-FKSZC: Jarosik FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A harmadik Sportgálát rendezte meg a Csepel FC és Takács Krisztián március 6-án a Csepel SC Alapítvány Béke téri Sporttelepének Bajnokok Csarnokában. A hagyományoknak megfelelõen itt vehették át az Év Sportolója 2009 díjat a kitüntetett sportolók: Hermann Márta (Csepeli Diák Atlétikai Klub), Szabó Emese (Csepeli Birkózó Klub), Hajdú Zsuzsanna (Csepeli Evezõs Club), Balázs Nikolett (Csepeli Ritmikus Gimnasztika Klub), György István (Csepel Kerékpár Klub), Mórádi Zsolt (Király Team Kick-boksz Klub), Daróczi Gergely (Csepeli Röplabda Club), Deák Richárd (Csepel Football Club), Nyári Enikõ (Csepel Öttusa Klub), Horváth Ottília (Csepeli Kézilabda Sport Egyesület) és Nagy Klaudia (Csepel Dolphins SE). A Sportgála fõvédnökei Tóth Mihály polgármester és Szenteczky János, a Csevak Zrt. vezérigazgatója voltak. Németh Szilárd, a Fidesz országgyûlési képviselõje, majd dr. Avarkeszi Dezsõ, Csepel 31. vk. szocialista országgyûlési képviselõje mondott nyitó beszédet. A résztvevõk között ott volt Podolák György, Csepel 30. vk. szocialista országgyûlési képviselõje is. Bendó Csilla és Turcsán Gergely nyitótánca után következett a Sportgála díjátadója (a díjazottakat bevezetõnkben soroltuk fel), majd a díszvacsora. A programban ezután görög táncot láthattunk, majd éjfélkor a tombolahúzás következett. A tánczenérõl a Betty és a Happy Five zenekar gondoskodott. B. A díjazottak Hirdessen Ön is a Csepel újságban! Biztonsági õr, Vagyonõr és Testõr tanfolyam a Csepeli Munkásotthonban már 16 éve. T.: 06 (20) , /14.

17 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 11. SZÁM március 19. KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1 %-ÁT EGYESÜLETÜNKNEK. CSEPELI DIÁK ATLÉTIKAI CLUB ADÓSZÁM: FELAJÁNLÁSÁT KÖSZÖNJÜK! MÁRCIUS 6-ÁN, CSEPELEN A VASAS U. 4. SZ. ELÕTT 1 PÁR RENDSZÁMOT TALÁL- TUNK, GTD KEZDETÛ JELZÉSSEL. KERESSÜK A GAZDÁJÁT! ÉRDEKLÕDNI: 06 (30) TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖSKÉPVISELET TÁVHÕLEVÁLÁSBAN JÁRTASSÁG T.: , 06 (20) HIRDETÉS FELVÉTEL Nyitva tartás: Hétfő-Szerda: 8-16 óráig, Csütörtök: ig,Péntek: 8-13-ig, szombaton kéthetente 8-12 óráig. T: , Cím: Bp Kossuth Lajos u. 47. HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN Gyógyszertárak Csepelen Cs. Tilla patika Bt. Áruház tér 8., Aqua patika Erdősor út 133., Szigeti Natura patika Kossuth L. U. 46., Királyerdő gyógyszertár Kondor út 45., Primulas patika Bt. Szt. Imre tér 5/6., Csepeli csalán gyógyszertár Bt. II. Rákóczi F. út 154/170., Újremény patika Bt. Szt. István út 5/6., Fehér patika Bt. Szt. László út 177., Aranycsillag gyógyszertár Vénusz út 6., Királymajor gyógyszertár Szácheny út 92., Primulas patika Bt./2 Kökörcsin út 4., Szolgáltató gyógyszertár II. Rákóczi F. út (Tesco)., Fehér patika Bt. Szt. László út 115., Pharma Széchenyi út 88., Csepel Táncsics M. út , Rákóczi II. Rákóci F. út , Aranymozsár II. Rákóczi F. út 191., Plaza gyógyszertár II. Rákóczi F. út.

18 II. Csepp március 19. Csepel Ingatlan Csepelen 3 szobás, amerikai konyhás, kétbeállós garázs, mosókonyhás családi ház eladó. 36 mft. T.: 06 (20) Dunaharasztiban eladó egy sorház szélső, 58 nm-es lakása kis kerttel, kocsi-beállóval. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson új építésű önálló- és ikerházak eladók 10,2 mft-tól különböző méretekben. T.: 06 (30) Magánszemélytől Csillagtelepen kétgenerációs családi ház eladó. I.ár: 32 mft. T.. 06 (20) Királyerdő elején 280 nm-es, 70 %-os készültségű, új mediterrán típusú ház 280 nöl telken eladó. I.ár: 60 mft. T.: 06 (30) Csepel kertvárosában 130 nm családi ház eladó. I.ár: 36 mft. T.: 06 (30) Soroksár Haraszti út, 1300 nm telken három egyszobás lakással, garázzsal, 28 nm utcai fronttal. Telephelynek, üzleti tevékenységnek kiváló (társasház építésére). I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (30) Tanácsház u.-ban 54 nm-es ház 656 nm-es telekkel eladó. T.: 06 (30) Csepelen, Ív u.-ban 80 nm-es házrész külön-bejáratú telekrészszel eladó. I.ár: 13,8 mft. T.: 06 (20) Kertváros és Királyerdő határán eladók új építésű, szép kivitelezésű, sor-, és ikerházak önálló kerttel, gépkocsi-beállóval. Nappali + 4 lakóhelyiség, dupla komfort (2 fürdő), kamra, nagy terasz. Szerkezetkész i.ár: 19,9 mft. T.: 06(20) Csepel központjában, téglaépületben, 220 nm, tehermentes ingatlan kedvező áron eladó vagy kiadó. 118 nm, fszt.-i, 4 + félszobás, összkomfortos. 110 nm világos pince, kocsi-beálló. Csendes környék, kiváló közlekedés. Érdeklődni: 06 (70) Kertvárosban 180 nöl telken 98 nm-es 2 sz. hallos téglaépítésű cs. ház. I.ár: 24 mft. T.: , 06 (30) Kertvárosban 190 nöl építési telken, 2-4 lak. társasház építésére alkalmas, bontandó házzal, melléképületekkel. I.ár: 22 mft. T.: , 06 (30) Tulajdonostól eladó Csepelen a kertvárosban egy 720 nm-es telek kis, bontandó házzal. I.ár: 21,8 mft. T.: 0036 (30) Szentmiklósi u-nál, 160 nöl telken, másfélszobás ikerház-fél: 9,9 mft. T.: 06 (30) Vadrózsa lakóparkban nm-es ikerházi lakások leköthetők mft. T.: 06 (20) Új építésű, 4 lakásos sorházban 98 nm lakások kulcsrakészen eladók extrákkal, novemberi átadással a királyerdei részen. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) nöl-es telken kétszintes családi ház két család részére eladó. T.: Kapisztrán u.-ban 85 nm-es ikerház-fél 24,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Királyerdőben 1+félszobás családi ház 200 nöl telekkel, őszközművel eladó. I.ár: 16,5 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben, 110 nm-es, 3 szobás, felújított ház 270 nm-es telken, garázzsal, melléképülettel eladó. I.ár: 25.5 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Deák F. u.-ban 1300 nm-es telken, 5 szobás ház 29,8 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Apostagon összközműves, jó állapotú ház eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben újszerű 220 nm ház 740 nm telken 34,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben eladó nagyon jó állapotú, kétszintes 5 szobás 2 fürdőszobás ház garázzsal 100 nöl-es telken. Ár: 27,5 mft. T.: +36 (20) ben épült 92 nm alapterületű, teljesen alápincézett (szuterén) családi ház nagy telekkel (912 nm) Csepel központjában eladó. I.ár: 27 mft. Érdeklődni: 06 (30) ben épült 56 nm-es hőszigetelt családi ház 2 szobás, kerttel, garázzsal és egy üzlethelységgel eladó. Ár: 16,5 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben, 2003-ben épült, 2 generáció számára is alkalmas, 4+2 félszobás, 170 nm-es ház 540 nm-es telken, kocsibeállóval eladó. I.ár: 36.8 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben eladó új építésű 106 nm-es 1+4 félszobás ház, garázzsal, kertrésszel választható burkolatokkal. 26,5 mft. T.: +36 (20) Kertvárosi 95 nm-es családi ház nagyon szépen felújítva + 75 nmes szoba, konyha, fürdőszoba, műhely, garázs eladó. Ára: 29,9 mft. T.: +36 (20) Szent I. tér közelében, csendes utcában, felújított, 26 nm-es garzonlakás, kis kerttel eladó. I.ár: 6.9 mft. T.: 06 (30) Tihanyi lakóparkban 180 nöl gondozott kerttel újszerű 150 nm-es kétszintes+75 nm-es garázsos extra ikerház :45 mft. T.: 06 (30) Szent László u-nál.120 nö-esl összközműves telek, 60 nm-es cirkófűtéses házzal:16,5 mft. 100 nm-es felújított, 3 szoba nappalis gázkonvektoros családi ház: 27,9 mft. T.: 06 (30) DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM CSEPEL 1214 Bp. Akácfa u. 5. Tel/Fax: Mobil: weboldal: ingatlandoktor.com Eladó/Kiadó ingatlanok közvetítése. Vevőknek ingyenes közvetítés, eladóknak ingyenes regisztráció és értékbecslés. Most érdemes nálunk vásárolni, mert a teljes ügyvédi költséget mi álljuk Ön helyett. AKCIÓ!!! Új építésű társasházi lakások egyedi gázfűtéssel eladók 249 eft/ nm áron eladók 41 nm-től 83 nm-ig. Kisebb értékű ingatlanbeszámítás is lehetséges Csepelen, a Királyerdőben eladó egy 78 nm-es ház, 500 nm-es telken. Irányár: 18,5 mft Azonosító: Eladó Csepelen a Kiss János Alt. u.-ban eladó egy 54 nm-es 1+2 félszobás felújított lakás. Irányár: 8,29 mft Azonosító: Csepelen eladó a Templom u.- ban egy 54 nm-es téglaépítésű, kétszobás lakás. Irányár: 10,5 mft Azonosító: Csepelen eladó egy 82 nm-es 2+1 félszobás kertes ház a Királyerdőben, 400 nm-es telken. Irányár: 24 mft Azonosító: Csepelen a Széchényi I. u.-ban eladó egy 100 nm-es felújított ház, 400- nm-es telken. Irányár: 27,6 mft Azonosító: 8486 Csepelen, az Ady telepen eladó egy felújított 1+1 félszobás, 48 nm-es panellakás. (sarokkád, gardrób) Irányár: 7,5 mft Azonosító: Bérbeadó egy 80 nm alapterületű, új építésű kulcsrakész ikerház, hozzátartozó 320 nm saját telekhányaddal, parkosított kertrésszel, saját gépkocsi-beállóval! Az ingatlan elővásárlási joggal kombinálva is bérelhető!!! Ha Ön úgy gondolja, hogy idővel bérelt lakásából saját tulajdont szeretne, én megkeresem Önnek a megoldást! Surman Edina 06 (30) Lakást cserélnénk, Szigetszentmiklóson 12 lakásos lakóparkban lévő kulcsrakész lakásra! Az ingatlan 75 nm + 10 nm terasz, hozzátartozó kertrészszel és 2 autó részére parkolási lehetőséggel a zárt lakópark udvarán! Surman Edina 06 (30) Csepelen eladó egy 225 nm-es, szigetelt és műszakilag felújított, két generációs ház, 400 nm-es telken. Irányár: 22 mft Azonosító: Tökölön felújított családi ház, 3551 nm-es telken egy 100 nmes. Ár: 27,5 mft Azonosító: Eladó Szigetszentmiklóson egy új építésű ikerház mindkét fele. Egyenként 96,5 nm-esek 1+3 félszobásak, 280 nm-es telken. Ár: 20,5 mft Azonosító: Szigethalmon eladó egy 1+3 félszobás 81 nm-es családi ház, 190 nm-es telken. Ár: 19,5 mft Azonosító: Tökölön eladó egy 135 nm-es új építésű, 4 szobás ház, 662 nm-es telken, garázzsal. Ár 24,9 mft. Azonosító: Lakihegyen eladó egy 123 nmes, 4+1 félszobás ház 970 nm-es telken. Irányár: 18,5 mft Azonosító: Eladó Csepelen a Zrínyi u.-ban egy 56 nm-es, 1+2 félszobás lakás. Irányár: 8,3 mft Azonosító: Eladó Csepelen, a Majori ltp.-en egy 58 nm-es, 1+2 félszobás lakás. Irányár: 8 mft Azonosító: Csepelen, a sétányokon eladó egy cirkófűtéses, 62 nm-es, 1+2 félszobás, felújított lakás. Irányár: 11,3 mft Azonosító:12793 Tököli parkerdőnél, 150 nöl telken másfélszobás nyaraló:6,3 mft. T.: 06 (30) Pesterzsébeten a Szigliget u-ban 100 nm-es 2 szobás, nagykonyhás felújított családi ház, melléképülettel, garázzsal: 20,9 mft. T.: 06 (30) Lakás Felújított 46 nm lakás eladó az Árpád u.-ban. 7,49 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Csikó stny.-on, 1+ félszobás, 49 nm-es, részben felújított, gázkonvektoros lakás eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (30) Lakás eladó, 35 nm. I.ár: 6,2 mft. Érdeklődni: 06 (70) , 06 (20) Eladó Csepel belvárosában 42 nm-es, IV. em.-i (tégla) 1 sz.-ás amerikai konyhás saját hőközpontos lakás. I.ár: 9,3 mft. T.: , 06 (30) Eladó tulajdonostól Csepelen, Merkúr u.-ban, fszt.-i, egyszobás (31 nm), tégla, konvektoros lakás. Ár: 6,99 mft. T.: 06 (70)

19 2010. március 19. Csepp III. Csepel VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h T.: 06 (20) Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! Kiadó tégla és panellakások, házak Csepelen 45 eft/ hó + rezsi + kauciótól. T.: , 06 (20) Kiadók, összközműves üzemrészek a gyárban nm-ig, I.ár: 500 Ft/nm + ÁFA ártól. T.: 06 (20) Csepelen, a Kossuth L. u.-ban, téglaházban IV. em.-i 42 nm-es, 1 szobás, konyhás lakás, alacsony rezsivel 7.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Merkúr u.-ban, emeleti 34 nm-es, 1 szobás, nagykonyhás, franciaerkélyes, gázkonvektoros téglalakás 7.5 mftért. T.: 06 (20) Csepelen, a Sás u.-ban, háromlakásos kertes házban, 42 nm-es felújított, hőszigetelt házrész, kocsi beállási lehetőséggel 7.3 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Szent I. út elején, magasföldszinti 1+ 2 félszobás, átlagos panel 7.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepeltől délre, az M0-on innen, a Szőlőhegy u.-ban, 408 nm-es telken, 48 nm-es 1+2 félszobás ház, 35 nm-es lakható melléképülettel 7.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Vízműveknél, I. em.- i 54 nm-es, 1+2 félszobás, felújítandó, gázkonvektoros, erkélyes lakás 8.7 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kikötő u.-ban, III. em.-i, 2 szobás jó állapotú, gázkonvektoros franciaerkélyes lakás 11.1 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Szent L. u.-ban, III. em.-i, 2 szobás felújított, átalakított gázkonvektoros lakás 12.9 mft-ért Csepelen a Sólyom u.-ban, 320 nm-es telken, 70 nm-es, 2 szobás, új téglaház eladó 21.9 mftért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Mázoló u.-ban, 3 szobás, gázkonvektoros, erkélyes átlagos lakás 13.5 mft-ért Csepelen, a Puli stny.-on, II. em.- i 2+2 félszobás, 70 nm-es, gázcirkos, erkélyes, felújított lakás 13.7 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kossuth L. u.-ban, az OTP házban, belső kertre néző III. em.-i 1+2 félszobás, erkélyes extra lakás, gépesített konyhabútorral, kocsibeállóval 19.5 mft.-ért eladó. T.: 06 (20) Csepel határában, a Komadűlőben, bekerített 570 nm-es gondozott telken, télen is lakható 55 nm-es, 2 szobás, fedett teraszos téglaház eladó 12.2 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen a Kórus u.-ban, 160 nm-es telken, két szinten 92 nmes, 3 szoba-nappalis 2 fürdőszobás, új téglaház eladó 25.9 mftért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Nyuszi sétányon, szinte új, emeleti belső 2 szintes, 128 nm-es, 4 szoba nappalis, háromerkélyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás, gépkocsi beállóval 23.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Murányi u.-ban 3 szintes, 4 szoba - nappalis 130 nm-es ház, dupla fürdőszobával, 440 nm-es összközműves telekkel, 60 nm-es pincével eladó 29.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, az Aradi vértanúk útján 3 szintes, 4 szoba - nappalis 160 nm-es jó ház, garázzsal, 540 nm-es összközműves telekkel, 37 nm-es pincével eladó 29.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, Királyerdőben 3 lakásos ház, garázsokkal, 40 nm-es presszó, 35 nm-es kisbolt, 200 nöl-es összközműves telekkel együtt eladó 59 mft-ért. T.: , 06 (20) Szigetszentmártonban, egyszintes, 154 nm-es, 4 szoba-nappalis, könnyűszerkezetes fiatal ház, 1500 nm-es telekkel, garázzsal 17.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Új és használt lakások, lakóházak, sorházak Csepelen különböző méretben 6.5 mft-tól 85 mftig 85 darab. T.: 06 (20) Szigetszentmiklósi, új építésű ingatlanok 17 mft-tól 40 mft-ig. T.: 06 (20) Halásztelki ingatlanok, telkek, házak, paloták 6 mft - 80 mft-ig. T.: 06 (20) ÚJ ÉPÍTÉSŰ 80 nettó nm-es, 2+2 félszobás lakás eladó a Mária királyné útján. Ár: 20,9 mft. T.: 06 (20) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Ügyfeleinknek keresünk csepeli öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. Állandóan hívható: 06 (70) Telefon/fax: Eladó 80 nm-es söröző bérleti joga Csepel központjában, teljes berendezéssel 5.5 mft-ért! KIADÓ 06 (70) : Gázfűtéses 2+2 szobás, lakás 55 eft-ért 1+2-es felújított panellakás 55 eftért Kertvárosban 2 szobás ház 99 eft-ért Eladó Csepel Nyírfa u.-ban csendes helyen, 33 nm-es, erkélyes, I. em.-i garzon. Azonnal beköltözhető. Kp. 6,6 mft. T.: 06 (30) ,5 szobás, tehermentes, VII. em.-i panel az Ady E. úton eladó. I.ár: 7,2 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen, Csillagtelepen a Jupiter u.-ban, csendes, 56 nm-es, két szobás, amerikai konyhás, felújított, gázfűtéses, I. em.-i napfényes lakás parkra nyíló ablakokkal, erkéllyel 14,5 mft-os i.áron eladó! A lakáshoz tároló is tartozik. T.: 06 (20) Csepelen 3 szobás II. em.-i téglalakás eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (30) délután. Eladó! Ív u.-i lakóparkban újszerű, téglaépítésű, 83 nm-es, 2+2 félszobás, jó elosztású lakásunk. A lakás gázcirkós, klímás, beépített konyhabútor, saját pincerész, zárt udvarban parkoló, játszótér van. I.ár: 17,4 mft. T.: 06 (30) Hatalmas lakás jó áron! Csepelen 129 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás lakás eladó a Szent I. tér közelében. Irodának, rendelőnek kiválóan alkalmas! I.ár: 18 mft. T.: 06 (30) Ív u.-i lakóparkban igényes kivitelű, napfényes, 50 nm-es lakás berendezéssel eladó. Zárt kert parkolóval, légkondicionálás, cirkófűtés, kis rezsi. I.ár: 14 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, téglaházban, III. em.-i 53 nm-es jó állapotú 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, gázfűtéses lakás tulajdonostól eladó. Ár: 11,7 mft. T.: Alkalmi vétel! Örököstől eladó felújításra szoruló, tehermentes, I. em.-i, 1+2 félszobás, erkélyes panel öröklakás Csepel központjában. Műanyag nyílászárók és ajtórács van. I.ár: 8,4 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen zöldövezeti környezetben eladó 50 nm-es, 2 szobás, tehermentes öröklakás, alacsony rezsijű, szép konyhával, tulajdonostól. T.: 06 (70) , ELADÓ 06 (70) : 3 szobás, 70 nm-es, erkélyes, Erdősor u.-i négyemeletesben 12,3 mftért Csepelen kétlakásos ház 14.9 mftért. Királyerdőben két külön álló ház (80, 115nm-esek), garázzsal, pincével 605 nm-es telken, újszerű állapotban 45.9 mft-ért Csepelen a Szabadság u.-ban II. em.-i, kétszobás, gázfűtésű téglalakás teljesen felújítva, új műanyag ablakokkal, saját pincerésszel 10,9 mft-ért azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30) Erdősor u.-ban 84 nm-es, tágas, szép állapotú 3,5 szobás, amerikai konyhás nagy lakás eladó. I.ár: 13,2 mft. T.: 06 (20) XXI. ker. Kis-Duna parti ltp.-en 58 nm, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó. T.: 06 (30) szobás, I. em.-i lakás négyemeletes házban. I.ár: 12,1 mft. T.: 06 (20) Kolozsvári u.-ban, csendes kertvárosi környezetben, rendezett házban, 47 nm-es, 1,5 szobás, III. em.-i, erkélyes, egyedi gázfűtéses, teljes körűen különös gondossággal felújított, azonnal beköltözhető lakás gépesített konyhával, beépített bútorokkal, tulajdonostól eladó. T.: 06 (30) Vízmű ltp.-en, 2+1 félszobás, 64 nm-es, tégla, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: mft. T.: 06 (30) ,5 szobás 35 nm-es lakás eladó. I.ár: 6 mft. T.: 06 (20) Csepel kertvárosban magánszemély eladásra kínál egy 81 nm-es tetőtéri téglalakást. Tágas amerikai konyhás nappali + 1 egész szoba és 2 félszoba, fürdő, WC, előszoba és kamra található a lakásban. Tartozik hozzá saját kültéri autóbeálló és egy pincerész. Lakás klímával felszerelve, egyedi gáz cirkó fűtésének köszönhetően az ingatlant alacsony rezsi jellemzi. Csendes, parkos környezet. I.ár: 16,4 mft. T.: +36 (20) , +36 (20) Eladó sürgős. Sétányokon, 64 nm, 2+1, szépen felújított, cirkós, tulajdonostól. I.ár: 14,299 mft. T.: +36 (20)

20 IV. Csepp Csepel március 19. Csepeli hévtől nem messze, négyemeletes házban, teljesen felújított, 3+1 félszobás, 86 nm-es lakás eladó. I.ár: 11.9 mft. T.: 06 (30) XXI. Petz F. u., 2000-ben épült, téglaépítésű házban, 58 nm-es, 1+2 félszobás, belső kertre néző kitűnő állapotú lakás garázzsal magánszemélytől eladó. 16,4 mft. + garázs. T.: +36 (30) Csepelen, Bánya u.-ban 1+2 félszobás lakás eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (30) Eladó tulajdonostól Csepelen, Merkúr u.-ban fszt.-i, tégla, konvektoros, egyszobás lakás 31 nm. Ár: 6,99 mft. T.: 06 (70) Erzsébet központjában, de mégis, csendes helyen, 2005-ben épült, I. em.-i, 61 nm-es, 1+2 félszobás liftes lakás eladó garázszsal, tárolóval. I.ár: 20.8 mft. T.: 06 (30) ,5 szobás felújított gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 13,2 mft. T.: ) Eladó a Simon B. stny. III. em.-i, 53 nm, két szobás lakás. Parkettás, légkondis, egyedi fűtésmérők, jó állapotban, tulajdonostól. Ár: 9,7 mft. T.: 06 (20) Lakás eladó Csepelen, Királymajorban. 58 nm, 1+2 félszobás, erkélyes, Dunára néző, felújított. Olasz fürdőszoba, Ikea konyha, álmennyezet. 8,9 mft. T.: 06 (20) Gimnázium mellett, 1,5 szobás lakás eladó, költözhető. T.: 06 (20) Tulajdonostól 2+ félszobás, II. em.-i gázcirkós lakás 12,4 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) szobás, felújított gázkonvektoros lakás 10,9 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) Hévtől 3 percre, háromemeletes házban 72 nm, 3 szobás lakás 9,6 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) Csillagtelepen, 2 szobás és 1 szobás tégla, gázfűtéses lakások eladók. T.: 06 (30) Csepel Csillagtelepi részén 1,5 szobás, I. em.-i gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 9,2 mft. T.: 06 (20) szobás, azonnal költözhető lakás eladó vagy kiadó. I.ár: 8,1 mft. Kiadás: 40 eft/hó. T.: 06 (20) Csepel központjában, extrán felújított 46 nm-es másfélszobás lakás 8,3 mft-ért. T.: 06 (30) Csillagtelepen fszt.-i másfélszobás felújított, gázkonvektoros: 9,5 mft. Tel T.: 06 (30) Szent I. téren, csendes utcában, 56 nm-es, erkélyes, tégla, 2 szobás lakás, új nyílászárókkal eladó. I.ár: 8.5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szent Imre téren I. em.-i felújított klímás 53 nm-es 2 szobás étkezőkonyhás, négyemeletes fűtéskorszerűsítéses házban:10,1 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Bánya u-ban I. em.-i, erkélyes, egyszobás, átlagos kislakás: 6,9 mft. T.: 06 (30) Béke téren, I. em.-i 55 nm-es, 2szobás, gázkonvektoros lakás, pincével: 9,9 mft, III. em.-i másfélszobás gázkonvektoros lakás: 9,3 mft T.: 06 (30) Krizantém u-ban. I. em.-i 64 nmes 2+félszobás felújított lakás:11 mft, fszt.-i, 85 nm-es, extrán, felújított 3 szoba, nappalis: 14,5 mft, III. em.-i egyszobás: 7,2 mft. T.: 06 (30) Sétányokon, újszerű 105 nm-es 3 szoba nappalis 2 WC fürdőszobás lakás:23,9 mft, 70 nm-es, 2+2 félszobás, cirkófűtéses, erkélyes:12,9 mft. T.: 06 (30) Csere Csillagtelep legszebb legcsendesebb részén, két parkra néző, K-Ny tájolású, erkélyes, 64 nm-es I. em.-i, tehermentes lakásunkat, csepeli kertes házra cserélném, értékegyeztetéssel. T.: 06 (20) , 06 (70) Halásztelken állattartásra alkalmas 800 nöl-es gyümölcsössel 70 nm lakás eladó elcserélhető. T.: 06 (20) Garázs Garázs eladó-kiadó Erdősor úti ltp. Garázstelepén a Tihanyi úttal határolt részen. Öntött betongarázs, 22 nm, akna, szellőztetőrendszer, hermetikus ajtó, külön rakodótér. T.: 06 (30) ig. Kiadó Csepelen családi házban önálló összkomfortos lakások brigádoknak kiadók kocsibeállási lehetőséggel. 600 Ft / főtől. T.: 06 (30) Kiadó a Szent Imre téren, téglaházban, III. em.-i, felújított, 2 szobás bútorozott lakás 55 eft + rezsi. T.: 06 (30) Kiadó 40 nm-es 1 sz. nagykonyhás egyedi fűtésű lakás. 45 eft/hó + rezsi. Kaució szükséges! T.: , 06 (30) Albérlet azonnal Csepel központ: 1,5 szoba, bútorozott, felszerelt. T.: 06 (30) , Biró. Kiadó 55 nm bútorozatlan 1+2 félszobás lakás. 55 eft + rezsi. 2 hó kaució. T.: 06 (70) Csepelen 2 szobás, gázkonvektoros lakás kiadó. 50 eft + 2 hónap kaució. T.. 06 (20) Csepelen, Erdősor u.-ban 2 szobás gázkonvektoros lakás kiadó. T.: +36 (30) Csepelen Lakásszövetkezet kiadja 56 nm-es lakását cégnek (Bt. Kft.), irodának, hosszútávra. T.: 06 (20) Csepel központjában 84 nm-es, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. A csepeli strandnál háromszobás családi ház kiadó, cirkófűtéses, kocsibeálló, garázs. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen, családi házas övezetben 1+ félszobás, bútorozott, kábel TV-s utcáról külön-bejáratú lakás kiadó internet lehetőséggel. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (30) Tel/fax: Új építésű, világos, amerikai konyhás 35 nm bútorozatlan garzonlakás kiadó Csepelen a Szent I. téri Hév megállóhoz közel. Bérleti díj: 50 eft + rezsi + 1 havi kaució. T.: 06 (30) Csepeli Hév végállomástól 5 percre, 43 nm-es felújított, gázkonvektoros, önálló vízórás, erkélyes, parkettás, 1 szobás II. em.-i lakás hosszútávra kiadó. Alacsony rezsi. Bérleti díj: 45 eft/hó, 5000 Ft közös költség. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (20) , 14 óra után. Szigetszentmiklós Lakihegyen 35 nm-es gázfűtéses lakás a kék busz vonalán kiadó. 50 eft + rezsi. T.: 06 (30) Szoba kiadó egy rendes, becsületes, dolgozó férfi részére! T.: Családi ház bútorozva kiadó, 85 nm, csepeli stadionnál, 1 maximum 2 fő részére. T.: 0036 (20) Kiadó Pesterzsébeten, városközpontban lébvő I. em.-i, parkra néző, másfélszobás gázfűtéses lakás. Bérleti díj: 50 eft, 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Családi háznál külön-bejáratú lakrész leinformálható, gyermektelen házaspárnak kiadó. T.: Kiadó csepeli, Kapos u.-i, 54 nm üres lakás hosszútávra. 60 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (20) Csillagtelepen 1 szobás fszt.-i lakás kiadó. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen kertes ház, 2 szobás, bútorozott. 65 eft + rezsi + 2 havi kaució- T.: 06 (20) Buszmegállóban (151-es) 1 szoba összkomfort berendezve, családi házban, külön bejárattal 40 eft-ért kiadó. Kaució 2 hét. T.: Kiadó Erdősor u.-ban IV. em.-i 2 szobás gázfűtéses lakás. Bérleti díj: 50 eft, 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Eladó vagy kiadó udvari kis ház 30 eft/hó 1 hó kaucióval. T.: 06 (20) Csepel, Szabadság u.-i 35 nm fszt.-i, K-i fekvésű, teljesen felújított és berendezett albérlet kiadó hosszútávra, nem dohányzóknak. Ár: 50 eft/hó + 2 havi kaucióval. T.: Egész nap. Eladó vagy kiadó udvari kis ház 30 eft/hó 1 hó kaucióval. T.: 06 (20) Csepelen, Csillagtelepen, téglaházban egyszobás, gázfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 45 eft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Kiadó Csepel központjában 1+2 félszobás, felújított lakás. 50 eft+ rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (20) ,5 szobás, bútorozatlan, gázfűtéses lakás kiadó 50 eft-ért. 2 havi kaució + rezsi ktg. T.: 06 (30) Igényesnek hosszútávra kiadó kétszoba - komfortos, egyedi fűtésű, teljesen felújított, berendezett, I. em.-i lakás a kertvárosban. T.: , 0036 (20) Telek Jegenye u.-ban 160 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20) Határ u.-ban 200 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20) Kavicsbánya tónál 200 nöl-es megművelt telek 40 nm-es szigetelt faházzal. Villany, víz van. Bekerített. T.: 06 (20) , Csepelen Vadrózsa u.-ban 500 nöl építési telek eladó (víz, csatorna, áram van). T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson lévő 954 nm-es építési telek eladó. I.ár: 7,8 mft. Csepeli lakást beszámítok. T.: 06 (30) Csepelen, a Hengerész u. közepén építési telek építési engedélylyel eladó. Ár: 20 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklósi telkek 3,25 mft-től eladók. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson zártkerti telek gyümölcsfákkal, kis faházzal eladó. I.ár: 3,9 mft. T.: 06 (20) Eladó 250 nöl-es építési telek Királyerdőben. I.ár: 20,3 mft. T.: 06 (30) Csepeli sóderbányán 320 nöl (1200 nm), új parcellázásban lévő telek eladó. Ár: 2,5 mft. T.: 06 (30) Csepeli, Nagy-dunai víkendtelek eladó. T.: 06 (70) Építési telek Vadrózsa u.-ban nm eladó. T.: 06 (20)

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-232 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Moldvánné dr. Vajai Márta E L Ő T E R

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi:

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi: Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez a települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének /2009.( ) rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló módosított 20/2008.(VI.20.) rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 20- án a Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 20- án a Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről. Határozat száma Tárgy 106/2010.(09.20.) Simon Attila lakásfenntartási támogatása 107/2010.(09.20.) Suha Tamásné lakásfenntartási támogatása 108/2010.(09.20.) Kräber Irén lakásfenntartási támogatása 109/2010.(09.20.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Határozat száma Tárgy 26/2011.(03.30.) Gyüre Tamás Sándorné lakásfenntartási támogatás ügye 27/2011.(03.30.) Csáki Csaba lakásfenntartási támogatás ügye 28/2011.(03.30.) Bencsik Lajosné lakásfenntartási

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben