VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 215/2005. (XI.25.) sz. határozat Pénzügyi bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új bizottsági tag megválasztásáról 615 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 20/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/1995.(VI.19.) sz. rendeletének módosításáról 21/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000.(V.19.) sz. rendeletének módosításáról 22/2005. (XI.25.) sz. rendelet A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 13/1996.(XII.6.) számú rendelet módosításáról KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 195/2005. (XI.25.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 196/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 197/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 198/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 199/2005. (XI.25.) sz. határozat A kéményseprő ipari közszolgáltatás évre vonatkozó szolgáltatási díjának emeléséről

2 NOVEMBER /2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése Cím évi pályázatának kiírásáról 201/2005. (XI.25.) sz. határozat A Cseh Köztársaság Zlín-i régiójával együttműködési megállapodás megkötéséről 202/2005. (XI.25.) sz. határozat A Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft hitelfelvételével összefüggő kezességvállalásról 203/2005. (XI.25.) sz. határozat A Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó kezességvállalásról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 204/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztató elfogadásáról 205/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 206/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas megye művészeti életének helyzetéről és fejlesztési koncepciójáról készült beszámoló elfogadásáról 207/2005. (XI.25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium közötti tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 208/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés jóváhagyásáról 209/2005. (XI.25.) sz. határozat A Szombathely, Körmendi u. 90. szám alatti /5, /6, /7 hrsz-ú ATI tanpálya értékesítésének engedélyezéséről 210/2005. (XI.25.) sz. határozat Az adósságkönnyítési kormányprogram keretében Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórházában megvalósult konszolidációs és reorganizációs intézkedésekről készült beszámoló elfogadásáról 211/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház járóbeteg ellátási teljesítmény volumen korlát átadás-átvételéről szóló közgyűlési határozatok visszavonásáról 212/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas megyei kistelepülési önkormányzatok helyközi autóbusz közlekedésének támogatásáról 213/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár alapító okiratának módosításáról 214/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, valamint Őriszentpéter Város, Nagyrákos, Szatta, Szalafő és Ispánk Községek Önkormányzatai közötti VASIVÍZ Rt. részvények átadásáról szóló ajándékozási szerződés jóváhagyásáról

3 2005. NOVEMBER KÖZLEMÉNY Vas megye művészeti életének helyzete és fejlesztési koncepciója 653 Beszámoló a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium közötti tevékenységéről 663 SZEMÉLYI RÉSZ A közgyűlés: A megyei közgyűlés 215/2005. (XI.25.) sz. határozata pénzügyi bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új bizottsági tag megválasztásáról 1. Greguss László bizottsági tag tagságáról történő lemondását köszönetet mondva eddig végzett tevékenységéért tudomásul veszi; 2. a pénzügyi bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjává Viniczay Tibort választja meg. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2005. /XI.25./ számú rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2005. (II. 18.) számú, a évi költségvetésről és annak végrehajtási feladatairól szóló rendeletét /továbbiakban: R/ - az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntéseinek megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei 1. A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét a R. 3. -ban rögzített 21, E Ft-ról 22, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi főösszegen belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. melléklete A/ pontja tartalmazza. 1..

4 NOVEMBER A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A bevételi főösszegből működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul A közgyűlés a költségvetési szervek részére 5, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosítja a felügyeleti szervi támogatás összegét, melyből a működési célú forrás 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra, a felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszege 21, E Ft-ról 22, E Ft-ra módosul. 2. A kiadási főösszegen belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7, E Ft-ról 7, Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra Működési célú pénzeszközátadás, E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra Működési céltart E Ft-ról E Ft-ra /E: államházt. céltart E Ft/ Működési kiadások összesen: 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra Felújítási előirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási előirányzat 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, E Ft 4, E Ft 7.. A R. 9. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5 2005. NOVEMBER Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 4, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot az áfa befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 9.. A közgyűlés az önkormányzati hivatal működési kiadásait 1, E Ft-ról 1, E Ft-ra változnak /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról e Ft-ra változik, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. Felhalmozási kiadásaira 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul az előirányzat /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft, e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat 1. működési céltartalékát E Ft-ról E Ft-ra csökkenti. Ebből: - a kötelezően képzendő államháztartási tartalék összeg E Ft, - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon lakóotthon beindításához E Ft, - Vasvári Idősek Otthonában emelt szintű szociális otthoni férőhelyek Egyszeri belépési díjaiból E Ft. 2. Fejlesztési általános tartalék E Ft. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, november 25. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

6 NOVEMBER 25.

7 2005. NOVEMBER

8 NOVEMBER 25.

9 2005. NOVEMBER

10 NOVEMBER 25.

11 2005. NOVEMBER

12 NOVEMBER 25.

13 2005. NOVEMBER

14 NOVEMBER 25.

15 2005. NOVEMBER

16 NOVEMBER 25.

17 2005. NOVEMBER

18 NOVEMBER 25.

19 2005. NOVEMBER

20 NOVEMBER 25.

21 2005. NOVEMBER

22 NOVEMBER 25.

23 2005. NOVEMBER

24 NOVEMBER 25. Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2005. (XI.25.) számú rendelete a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A R (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: R (5) Pénzügyi és Gazdasági Titkárság: a) költségvetési csoport b) gazdasági csoport. (2) A R. 72, -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: R (9) Ellenőrzési csoport. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. R A hivatal ügyrendjét a Szabályzat 9/A. számú, az illetékhivatal belső működési rendjének szabályait pedig a 9/B. számú melléklet tartalmazza. A pénzügyi és gazdasági titkárságnak (gazdasági szervezetnek) a megyei közgyűlés elnöke és a főjegyző által jóváhagyott ügyrendjét a 9/A. számú melléklet függeléke tartalmazza. 3.. A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: R (1) A megyei önkormányzat az önkormányzati hivatal útján gondoskodik az önkormányzat intézményei ágazati-szakmai, törvényességi, pénzügyi rendszer- és szabályszerűségi ellenőrzéséről. 4.. (1) A hivatal ügyrendjének (SzMSz 9/A. sz. melléklete) I. 2. c) pontja az alábbiakkal egészül ki: I. 2. c) ellenőrzési csoport (2) Az ügyrend I. 2. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: I. 2. e) az önkormányzati hivatal létszáma: 89 fő, ebből a Vas Megyei Illetékhivatal létszáma: 39 fő. (3) Az ügyrend III. 3. pontja az alábbi s) ponttal egészül ki: III. 3. s) az Illetékhivatal operatív gazdálkodási feladatai ellátásának szakmai irányítása. (4) Az ügyrend III. fejezete az alábbi 8. ponttal egészül ki: III. 8. Ellenőrzési csoport: a) közreműködik a belső ellenőrzési kézikönyv kidolgozásában, szükség esetén annak módosításában;

25 2005. NOVEMBER b) közreműködik a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállításában, a vezetői kockázatkezelési tevékenység működtetésében; c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, követi a jogszabályváltozásokat és szükség esetén javaslatot tesz az ellenőrzési nyomvonal aktualizálására; d) ellenőrzési programot készít az utóvizsgálatok kivételével a vonatkozó kormányrendeletben előírtak alapján az ellenőrzések lefolytatásához; e) lefolytatja a megyei főjegyző által jóváhagyott megbízólevél alapján a megyei önkormányzat intézményeinél, vállalatainál a pénzügyi rendszer- és szabályszerűségi ellenőrzéseket, célvizsgálatokat, figyelemmel kíséri utóvizsgálatok, illetve az intézkedési tervek alapján az ellenőrzési megállapítások végrehajtását; f) jelentést készít az ellenőrzések megállapításairól, következtéseiről, javaslatairól és az ellenőrzött szervekkel történt egyeztetés után közreműködik a zárótárgyalások lefolytatásában; g) véleményezi az ellenőrzött szervek intézkedési tervét; h) elkészíti a megyei önkormányzat zárszámadási rendelettervezetével egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést; i) vezeti az ellenőrzési nyilvántartást és gondoskodik az iratok megőrzése érdekében a Hivatal iratkezelési szabályainak betartásáról. Az SzMSz 11-es számú melléklete hatályát veszti. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 21/2005. (XI. 25.) számú rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000.(V. 19.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A R. 1.. (3-5) bekezdésének számozása (4-6) bekezdésre változik (2) A R. 1. -a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a közgyűlés a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő - a szerződésben meghatározott körben a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 2.. A R. 2.. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7)Azok a vagyontárgyak, melyek végrendeleti öröklés vagy ajándékozás jogcímén úgy kerültek az önkormányzat, vagy közvetlenül az önkormányzat intézménye tulajdonába, hogy azokat valamely intézmény működésére kell felhasználni, forgalomképesek, s azok külön rendelkezés nélkül az intézmény kezelésébe kerülnek. Ezen vagyontárgyak értékesítéséből befolyó bevétel az intézményt illeti.

26 NOVEMBER (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép: (2) A R. 4.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az e rendelet 4. számú melléklete figyelembevételével vezetett vagyonnyilvántartás az önkormányzat tulajdonában és vagyonértékű jog alapján használatában álló a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele nyilvántartási értéken és mennyiségben, figyelembe véve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat. (3) A R. 4.. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A vagyonnyilvántartás adataiból a közgyűlés részére az Áht (8) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatást kell a zárszámadáshoz csatoltan elkészíteni. A vagyonkimutatás részletes felépítését kormányrendelet szabályozza. 4.. A R. 5.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A tulajdonost megillető jogokat a közgyűlés gyakorolja, ezt a jogát azonban részben szerveinek, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, illetve az 1.. (3) bekezdésben megjelölt szervezeteknek, személyeknek átadhatja. 5.. (1) A R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzat vagyonát elidegeníteni Ft vagy az éves költségvetési törvényben meghatározott - forgalmi érték felett, bérbe adni évi Ft felett csak versenyeztetés útján lehet. (2) A R. 6.. (3) bekezdése hatályát veszti, s helyébe a következő rendelkezés lép: (3) a) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. b) Az 5 millió Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a megyei önkormányzat internetes honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (3) A R. 6.. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A versenyeztetés megvalósulhat nyilvános vagy indokolt esetben - nyomós önkormányzati érdekből a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javaslata alapján a közgyűlés előzetes engedélyével - zártkörű pályázati eljárás, ajánlatkérés, egyszerűsített pályázati eljárás, továbbá ingatlan- és ingóvagyon tekintetében árverés útján. (4) A R. 6. -a kiegészül a következő (8) és (9) bekezdéssel: (8) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyonkezelői jogát ingyenesen átruházni csak az önkormányzat kötelező közfeladatát átvállaló más önkormányzat, közalapítvány, egyházi vagy egyéb jogi személy szervezet részére lehetséges. (9) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

27 2005. NOVEMBER (1) A R. 7.. (3) bekezdésének d., g., pontjaiban, a (4) bekezdésének a), c), e) pontjaiban, (5) bekezdésének b), d) pontjaiban, a (6) bekezdésének c) pontjában a bruttó nyilvántartási értékű szövegrész helyében, a forgalmi értékű szövegrész lép: (2) A R. 7.. (4) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (4) az önkormányzat, és közvetlenül az önkormányzati intézmény öröklése, illetve vagyonról javára történő lemondás esetén dönt a hagyaték illetve a vagyon elfogadásáról, intézkedik annak átvételéről. A R. 8.. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7.. (2) Az önkormányzat a rendelet 1.. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott vagyonkezelői a kezelésükbe adott vagyont érintő változásokról a zárszámadás keretében, míg a rendelet 1.. (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében minden év február 28-ig a közgyűlés elnökének beszámolnak. A vagyonkezelők kötelesek: a) Az általuk bérbe adott vagyon bérleti szerződést, b) A végrendeleti öröklés, vagy ajándékozás, illetve egyéb jogcímen tulajdonukba került vagyontárgyakkal kapcsolatos szerződést, c) Az önkormányzat vagy közvetlenül az önkormányzat intézménye részére alapított jelzálogjoggal kapcsolatos megállapodások, továbbá azt tanúsító földhivatali okirat egy példányát a megyei főjegyzőnek a hivatal pénzügyi és gazdasági titkárságán vezetett nyilvántartásba vétel végett soron kívül megküldeni. 8.. A R. 9..-ában a gazdasági és területfejlesztési titkárság szövegrész helyébe a pénzügyi és gazdasági titkárság szövegrész kerül. 9.. (1) A R a, továbbá a 11.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

28 NOVEMBER 25. MELLÉKLET a 10/2000.(V.19.) sz. rendelet 4. sz. melléklete A vagyonnyilvántartás és kimutatás tartalma és szerkezeti felépítése A vagyonnyilvántartásnak az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont figyelemmel a 249/2000.(XII. 24.) sz. Kormányrendeletre - az alábbi szempontok szerint kell tartalmaznia: I. A 249/200.(XII.24.) sz. Korm.rendeletben kötelezően előírt, a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás: 1.) A zárszámadáshoz csatolt - az Áht ának (8) bekezdésében meghatározott - vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. A vagyonkimutatás felépítése az alábbi tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalom képtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban. Megnevezés ESZKÖZÖK Elő z ő év Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan Forgalomképes Egyéb vagyon Tárgyév Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan Forgalomképes Egyéb vagyon A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK C) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke

29 2005. NOVEMBER Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2.) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza: a.) A 0 -ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, b.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat), c.) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. II. A zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatáson túlmenően a vagyonnyilvántartásnak a következőkre kell kiterjednie: 1.) Az önkormányzat ingatlanvagyonáról tételes kimutatást (kataszter) kell vezetni: a) Forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban vagyonkezelőnként, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó-, nettó- és becsült érték feltüntetésével, külön jelölve, ha az ingatlan üzemeltetésre van átadva, vagy más önkormányzati, illetve állami szerv használatában van. b) Vizek és viziközműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények: Vizek közül a kisvízfolyások és központi kezelésű árkok a cím, a hossz (fm) és a jelleg feltüntetésével. c) Védett természeti területek: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, ha rendelkezésre áll becsült (eszmei) érték annak feltüntetésével, a védettséget elrendelő jogszabály, határozat számának, a védettség jellegének és az önkormányzati vagyonátadás során megszabott feltételek megjelölésével. d) Erdők: Ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, esetleg becsült érték feltüntetésével. e) Műemlékek: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, valamint a műemléki törzsszám, a tulajdonszerzés időpontjának és az önkormányzati vagyonátadás során megszabott feltételek, ha rendelkezésre áll becsült (eszmei) érték annak feltüntetésével. f) Középület: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés és a használó hivatali szerv feltüntetésével. g) Önkormányzati vállalatokra rábízott vagyon: azonos a vagyonkimutatás tartalma a I/1. pontban foglaltakkal. h) Közüzemi tevékenységet folytató gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő önkormányzati részesedések

30 NOVEMBER 25. Társaságonként, a társaság formája, alap- vagy törzstőkéje, a részesedés mértékének és értékének, részvények esetén a részvényfajta és a címletérték (névérték), valamint a társaság tisztségviselőinek és a felügyelő bizottság tagjainak feltüntetésével, továbbá annak jelölésével, hogy ha az adott befektetés vagyonkezelési szerződés révén került a szervhez. 2.) A megyei önkormányzat tulajdonán biztosított ingyenes használati jog 3.) A megyei önkormányzatot megillető ingyenes használati jog a tulajdonosokkal kötött megállapodások alapján 4.) Kimutatás a jelzáloggal terhelt ingatlanokról 5.) Szociális otthoni gondozottak ingatlanain a Vas Megyei Önkormányzat javára bejegyzett a gondozási díj fedezetéül szolgáló jelzálogjog 6.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbe adott lakások 7.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek 8.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbeadás útján hasznosított földterületek Vas Megye Közgyűlésének 22/2005. (XI. 25.) számú rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról Vas Megye Közgyűlésének a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Szombathely, november 25. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

31 2005. NOVEMBER A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. számú melléklete KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI nettó árak 1.1. Folyamatos tartózkodáscéljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei lakosság Tevékenység megnevezése 2006.év Ft/db Közület 2006.év Ft/db Egyedi kémények vegyestüzeléshez, (félévente egyszer) Gyűjtőkémények vegyestüzeléshez (félévenként egyszer) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 KW felett 4096 cm 2 keresztmetszet alatt ) ellenőrzése és tisztítása (használati ideje alatt három havonta). (Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val.) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 KW felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal) (Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val.) Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék gyűjtőkémények ellenőrzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Gyűjtőkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 -nél kisebb központi kémény gáztüzeléshez (évente egyszer). Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val cm 2 -nél nagyobb üzemi kémény gáztüzeléshez (évente egyszer) Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel Gyűjtő kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel A füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-ával A fenti árak a kéményseprő sormunka díját tartalmazzák. Az ügyfél kifejezett (dokumentált) kérésére a csekken (átutalással) történő kéményseprési díj rendezése esetén a díj összegét az utalás költségeivel megemeljük külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei (négyévenkénti ellenőrzés, tisztítás) Lakosság Közület Tevékenység megnevezése év Ft/db év Ft/db Egyedi kémények ellenőrzése és tisztítása (négyévenként) Gyűjtőkémények vegyestüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként)

32 NOVEMBER Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (üdülők esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék elvezetésű berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarítás előtti ellenőrzése (létszámigény 2 fő) forint/db Tevékenység megnevezése 2006.év Lakosság és közület Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 2588 esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 3249 esetén Gyűjtőkémény zárt égésterű berendezések esetén 1510 (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék 3249 elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék 3890 elvezetése esetén. Kiszállás Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) forint/db Tevékenység megnevezése év Lakosság és közület Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 4942 esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 7684 esetén Gyűjtőkémény zárt égésterű berendezés esetén 3112 (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 7405 esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 8595 esetén Kiszállás Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) Lakosság Közület Tevékenység megnevezése év év. Ft/db Ft/db Egyedi kémények gravitációs elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Kiszállás

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 1.sz. melléklet ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+5) 1 Törzsvagyon (3+4) 2 Forgalomképtelen (3.1.+3.2.) 3 -kizárólagos önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.)

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2000. (11. 25.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete 8. sz. melléklet a kéményseprői pari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MOHÁCSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOHÁCSI MIKRÓKÖRZET KÉMÉNYSEPRŐ- IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI évben ( Ft/óra, 30,70 Ft/perc)

MOHÁCSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOHÁCSI MIKRÓKÖRZET KÉMÉNYSEPRŐ- IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI évben ( Ft/óra, 30,70 Ft/perc) Sátorhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. /II. 1./ Ör. sz. rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2007. /II. 15./ Ör. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. Berzék Község Önkormányzat 4. tájékoztató tábla a 3/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 3 127 110

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val.

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val. Sátorhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2008. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2007. (II. 15.) Ör. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. ( IX.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 10/2012.(IV. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek 0. január 0. napjától Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Nettó Mértékegység Bruttó Mértékegység A. Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését

MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését MEGHÍVÓ a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a 8-as főút Térségi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben