VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 215/2005. (XI.25.) sz. határozat Pénzügyi bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új bizottsági tag megválasztásáról 615 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 20/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/1995.(VI.19.) sz. rendeletének módosításáról 21/2005. (XI.25.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000.(V.19.) sz. rendeletének módosításáról 22/2005. (XI.25.) sz. rendelet A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 13/1996.(XII.6.) számú rendelet módosításáról KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 195/2005. (XI.25.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 196/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 197/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 198/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 199/2005. (XI.25.) sz. határozat A kéményseprő ipari közszolgáltatás évre vonatkozó szolgáltatási díjának emeléséről

2 NOVEMBER /2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése Cím évi pályázatának kiírásáról 201/2005. (XI.25.) sz. határozat A Cseh Köztársaság Zlín-i régiójával együttműködési megállapodás megkötéséről 202/2005. (XI.25.) sz. határozat A Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft hitelfelvételével összefüggő kezességvállalásról 203/2005. (XI.25.) sz. határozat A Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó kezességvállalásról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 204/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztató elfogadásáról 205/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 206/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas megye művészeti életének helyzetéről és fejlesztési koncepciójáról készült beszámoló elfogadásáról 207/2005. (XI.25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium közötti tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 208/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés jóváhagyásáról 209/2005. (XI.25.) sz. határozat A Szombathely, Körmendi u. 90. szám alatti /5, /6, /7 hrsz-ú ATI tanpálya értékesítésének engedélyezéséről 210/2005. (XI.25.) sz. határozat Az adósságkönnyítési kormányprogram keretében Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórházában megvalósult konszolidációs és reorganizációs intézkedésekről készült beszámoló elfogadásáról 211/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház járóbeteg ellátási teljesítmény volumen korlát átadás-átvételéről szóló közgyűlési határozatok visszavonásáról 212/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas megyei kistelepülési önkormányzatok helyközi autóbusz közlekedésének támogatásáról 213/2005. (XI.25.) sz. határozat A Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár alapító okiratának módosításáról 214/2005. (XI.25.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, valamint Őriszentpéter Város, Nagyrákos, Szatta, Szalafő és Ispánk Községek Önkormányzatai közötti VASIVÍZ Rt. részvények átadásáról szóló ajándékozási szerződés jóváhagyásáról

3 2005. NOVEMBER KÖZLEMÉNY Vas megye művészeti életének helyzete és fejlesztési koncepciója 653 Beszámoló a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium közötti tevékenységéről 663 SZEMÉLYI RÉSZ A közgyűlés: A megyei közgyűlés 215/2005. (XI.25.) sz. határozata pénzügyi bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új bizottsági tag megválasztásáról 1. Greguss László bizottsági tag tagságáról történő lemondását köszönetet mondva eddig végzett tevékenységéért tudomásul veszi; 2. a pénzügyi bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjává Viniczay Tibort választja meg. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2005. /XI.25./ számú rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2005. (II. 18.) számú, a évi költségvetésről és annak végrehajtási feladatairól szóló rendeletét /továbbiakban: R/ - az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntéseinek megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei 1. A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét a R. 3. -ban rögzített 21, E Ft-ról 22, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi főösszegen belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. melléklete A/ pontja tartalmazza. 1..

4 NOVEMBER A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A bevételi főösszegből működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul A közgyűlés a költségvetési szervek részére 5, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosítja a felügyeleti szervi támogatás összegét, melyből a működési célú forrás 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra, a felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszege 21, E Ft-ról 22, E Ft-ra módosul. 2. A kiadási főösszegen belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7, E Ft-ról 7, Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra Működési célú pénzeszközátadás, E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra Működési céltart E Ft-ról E Ft-ra /E: államházt. céltart E Ft/ Működési kiadások összesen: 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra Felújítási előirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási előirányzat 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, E Ft 4, E Ft 7.. A R. 9. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5 2005. NOVEMBER Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 4, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot az áfa befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 9.. A közgyűlés az önkormányzati hivatal működési kiadásait 1, E Ft-ról 1, E Ft-ra változnak /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról e Ft-ra változik, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. Felhalmozási kiadásaira 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul az előirányzat /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft, e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat 1. működési céltartalékát E Ft-ról E Ft-ra csökkenti. Ebből: - a kötelezően képzendő államháztartási tartalék összeg E Ft, - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon lakóotthon beindításához E Ft, - Vasvári Idősek Otthonában emelt szintű szociális otthoni férőhelyek Egyszeri belépési díjaiból E Ft. 2. Fejlesztési általános tartalék E Ft. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, november 25. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

6 NOVEMBER 25.

7 2005. NOVEMBER

8 NOVEMBER 25.

9 2005. NOVEMBER

10 NOVEMBER 25.

11 2005. NOVEMBER

12 NOVEMBER 25.

13 2005. NOVEMBER

14 NOVEMBER 25.

15 2005. NOVEMBER

16 NOVEMBER 25.

17 2005. NOVEMBER

18 NOVEMBER 25.

19 2005. NOVEMBER

20 NOVEMBER 25.

21 2005. NOVEMBER

22 NOVEMBER 25.

23 2005. NOVEMBER

24 NOVEMBER 25. Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2005. (XI.25.) számú rendelete a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A R (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: R (5) Pénzügyi és Gazdasági Titkárság: a) költségvetési csoport b) gazdasági csoport. (2) A R. 72, -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: R (9) Ellenőrzési csoport. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. R A hivatal ügyrendjét a Szabályzat 9/A. számú, az illetékhivatal belső működési rendjének szabályait pedig a 9/B. számú melléklet tartalmazza. A pénzügyi és gazdasági titkárságnak (gazdasági szervezetnek) a megyei közgyűlés elnöke és a főjegyző által jóváhagyott ügyrendjét a 9/A. számú melléklet függeléke tartalmazza. 3.. A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: R (1) A megyei önkormányzat az önkormányzati hivatal útján gondoskodik az önkormányzat intézményei ágazati-szakmai, törvényességi, pénzügyi rendszer- és szabályszerűségi ellenőrzéséről. 4.. (1) A hivatal ügyrendjének (SzMSz 9/A. sz. melléklete) I. 2. c) pontja az alábbiakkal egészül ki: I. 2. c) ellenőrzési csoport (2) Az ügyrend I. 2. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: I. 2. e) az önkormányzati hivatal létszáma: 89 fő, ebből a Vas Megyei Illetékhivatal létszáma: 39 fő. (3) Az ügyrend III. 3. pontja az alábbi s) ponttal egészül ki: III. 3. s) az Illetékhivatal operatív gazdálkodási feladatai ellátásának szakmai irányítása. (4) Az ügyrend III. fejezete az alábbi 8. ponttal egészül ki: III. 8. Ellenőrzési csoport: a) közreműködik a belső ellenőrzési kézikönyv kidolgozásában, szükség esetén annak módosításában;

25 2005. NOVEMBER b) közreműködik a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállításában, a vezetői kockázatkezelési tevékenység működtetésében; c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, követi a jogszabályváltozásokat és szükség esetén javaslatot tesz az ellenőrzési nyomvonal aktualizálására; d) ellenőrzési programot készít az utóvizsgálatok kivételével a vonatkozó kormányrendeletben előírtak alapján az ellenőrzések lefolytatásához; e) lefolytatja a megyei főjegyző által jóváhagyott megbízólevél alapján a megyei önkormányzat intézményeinél, vállalatainál a pénzügyi rendszer- és szabályszerűségi ellenőrzéseket, célvizsgálatokat, figyelemmel kíséri utóvizsgálatok, illetve az intézkedési tervek alapján az ellenőrzési megállapítások végrehajtását; f) jelentést készít az ellenőrzések megállapításairól, következtéseiről, javaslatairól és az ellenőrzött szervekkel történt egyeztetés után közreműködik a zárótárgyalások lefolytatásában; g) véleményezi az ellenőrzött szervek intézkedési tervét; h) elkészíti a megyei önkormányzat zárszámadási rendelettervezetével egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést; i) vezeti az ellenőrzési nyilvántartást és gondoskodik az iratok megőrzése érdekében a Hivatal iratkezelési szabályainak betartásáról. Az SzMSz 11-es számú melléklete hatályát veszti. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 21/2005. (XI. 25.) számú rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000.(V. 19.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A R. 1.. (3-5) bekezdésének számozása (4-6) bekezdésre változik (2) A R. 1. -a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a közgyűlés a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő - a szerződésben meghatározott körben a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 2.. A R. 2.. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7)Azok a vagyontárgyak, melyek végrendeleti öröklés vagy ajándékozás jogcímén úgy kerültek az önkormányzat, vagy közvetlenül az önkormányzat intézménye tulajdonába, hogy azokat valamely intézmény működésére kell felhasználni, forgalomképesek, s azok külön rendelkezés nélkül az intézmény kezelésébe kerülnek. Ezen vagyontárgyak értékesítéséből befolyó bevétel az intézményt illeti.

26 NOVEMBER (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép: (2) A R. 4.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az e rendelet 4. számú melléklete figyelembevételével vezetett vagyonnyilvántartás az önkormányzat tulajdonában és vagyonértékű jog alapján használatában álló a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele nyilvántartási értéken és mennyiségben, figyelembe véve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat. (3) A R. 4.. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A vagyonnyilvántartás adataiból a közgyűlés részére az Áht (8) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatást kell a zárszámadáshoz csatoltan elkészíteni. A vagyonkimutatás részletes felépítését kormányrendelet szabályozza. 4.. A R. 5.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A tulajdonost megillető jogokat a közgyűlés gyakorolja, ezt a jogát azonban részben szerveinek, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, illetve az 1.. (3) bekezdésben megjelölt szervezeteknek, személyeknek átadhatja. 5.. (1) A R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzat vagyonát elidegeníteni Ft vagy az éves költségvetési törvényben meghatározott - forgalmi érték felett, bérbe adni évi Ft felett csak versenyeztetés útján lehet. (2) A R. 6.. (3) bekezdése hatályát veszti, s helyébe a következő rendelkezés lép: (3) a) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. b) Az 5 millió Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a megyei önkormányzat internetes honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (3) A R. 6.. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A versenyeztetés megvalósulhat nyilvános vagy indokolt esetben - nyomós önkormányzati érdekből a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javaslata alapján a közgyűlés előzetes engedélyével - zártkörű pályázati eljárás, ajánlatkérés, egyszerűsített pályázati eljárás, továbbá ingatlan- és ingóvagyon tekintetében árverés útján. (4) A R. 6. -a kiegészül a következő (8) és (9) bekezdéssel: (8) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyonkezelői jogát ingyenesen átruházni csak az önkormányzat kötelező közfeladatát átvállaló más önkormányzat, közalapítvány, egyházi vagy egyéb jogi személy szervezet részére lehetséges. (9) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

27 2005. NOVEMBER (1) A R. 7.. (3) bekezdésének d., g., pontjaiban, a (4) bekezdésének a), c), e) pontjaiban, (5) bekezdésének b), d) pontjaiban, a (6) bekezdésének c) pontjában a bruttó nyilvántartási értékű szövegrész helyében, a forgalmi értékű szövegrész lép: (2) A R. 7.. (4) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (4) az önkormányzat, és közvetlenül az önkormányzati intézmény öröklése, illetve vagyonról javára történő lemondás esetén dönt a hagyaték illetve a vagyon elfogadásáról, intézkedik annak átvételéről. A R. 8.. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7.. (2) Az önkormányzat a rendelet 1.. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott vagyonkezelői a kezelésükbe adott vagyont érintő változásokról a zárszámadás keretében, míg a rendelet 1.. (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében minden év február 28-ig a közgyűlés elnökének beszámolnak. A vagyonkezelők kötelesek: a) Az általuk bérbe adott vagyon bérleti szerződést, b) A végrendeleti öröklés, vagy ajándékozás, illetve egyéb jogcímen tulajdonukba került vagyontárgyakkal kapcsolatos szerződést, c) Az önkormányzat vagy közvetlenül az önkormányzat intézménye részére alapított jelzálogjoggal kapcsolatos megállapodások, továbbá azt tanúsító földhivatali okirat egy példányát a megyei főjegyzőnek a hivatal pénzügyi és gazdasági titkárságán vezetett nyilvántartásba vétel végett soron kívül megküldeni. 8.. A R. 9..-ában a gazdasági és területfejlesztési titkárság szövegrész helyébe a pénzügyi és gazdasági titkárság szövegrész kerül. 9.. (1) A R a, továbbá a 11.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

28 NOVEMBER 25. MELLÉKLET a 10/2000.(V.19.) sz. rendelet 4. sz. melléklete A vagyonnyilvántartás és kimutatás tartalma és szerkezeti felépítése A vagyonnyilvántartásnak az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont figyelemmel a 249/2000.(XII. 24.) sz. Kormányrendeletre - az alábbi szempontok szerint kell tartalmaznia: I. A 249/200.(XII.24.) sz. Korm.rendeletben kötelezően előírt, a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás: 1.) A zárszámadáshoz csatolt - az Áht ának (8) bekezdésében meghatározott - vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. A vagyonkimutatás felépítése az alábbi tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalom képtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban. Megnevezés ESZKÖZÖK Elő z ő év Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan Forgalomképes Egyéb vagyon Tárgyév Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan Forgalomképes Egyéb vagyon A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK C) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke

29 2005. NOVEMBER Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2.) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza: a.) A 0 -ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, b.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat), c.) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. II. A zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatáson túlmenően a vagyonnyilvántartásnak a következőkre kell kiterjednie: 1.) Az önkormányzat ingatlanvagyonáról tételes kimutatást (kataszter) kell vezetni: a) Forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban vagyonkezelőnként, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó-, nettó- és becsült érték feltüntetésével, külön jelölve, ha az ingatlan üzemeltetésre van átadva, vagy más önkormányzati, illetve állami szerv használatában van. b) Vizek és viziközműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények: Vizek közül a kisvízfolyások és központi kezelésű árkok a cím, a hossz (fm) és a jelleg feltüntetésével. c) Védett természeti területek: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, ha rendelkezésre áll becsült (eszmei) érték annak feltüntetésével, a védettséget elrendelő jogszabály, határozat számának, a védettség jellegének és az önkormányzati vagyonátadás során megszabott feltételek megjelölésével. d) Erdők: Ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, esetleg becsült érték feltüntetésével. e) Műemlékek: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, valamint a műemléki törzsszám, a tulajdonszerzés időpontjának és az önkormányzati vagyonátadás során megszabott feltételek, ha rendelkezésre áll becsült (eszmei) érték annak feltüntetésével. f) Középület: Ingatlanonként a cím, a helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés és a használó hivatali szerv feltüntetésével. g) Önkormányzati vállalatokra rábízott vagyon: azonos a vagyonkimutatás tartalma a I/1. pontban foglaltakkal. h) Közüzemi tevékenységet folytató gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő önkormányzati részesedések

30 NOVEMBER 25. Társaságonként, a társaság formája, alap- vagy törzstőkéje, a részesedés mértékének és értékének, részvények esetén a részvényfajta és a címletérték (névérték), valamint a társaság tisztségviselőinek és a felügyelő bizottság tagjainak feltüntetésével, továbbá annak jelölésével, hogy ha az adott befektetés vagyonkezelési szerződés révén került a szervhez. 2.) A megyei önkormányzat tulajdonán biztosított ingyenes használati jog 3.) A megyei önkormányzatot megillető ingyenes használati jog a tulajdonosokkal kötött megállapodások alapján 4.) Kimutatás a jelzáloggal terhelt ingatlanokról 5.) Szociális otthoni gondozottak ingatlanain a Vas Megyei Önkormányzat javára bejegyzett a gondozási díj fedezetéül szolgáló jelzálogjog 6.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbe adott lakások 7.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek 8.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő és intézményei által bérbeadás útján hasznosított földterületek Vas Megye Közgyűlésének 22/2005. (XI. 25.) számú rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról Vas Megye Közgyűlésének a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Szombathely, november 25. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

31 2005. NOVEMBER A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. számú melléklete KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI nettó árak 1.1. Folyamatos tartózkodáscéljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei lakosság Tevékenység megnevezése 2006.év Ft/db Közület 2006.év Ft/db Egyedi kémények vegyestüzeléshez, (félévente egyszer) Gyűjtőkémények vegyestüzeléshez (félévenként egyszer) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 KW felett 4096 cm 2 keresztmetszet alatt ) ellenőrzése és tisztítása (használati ideje alatt három havonta). (Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val.) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 KW felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal) (Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val.) Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék gyűjtőkémények ellenőrzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Gyűjtőkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 -nél kisebb központi kémény gáztüzeléshez (évente egyszer). Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val cm 2 -nél nagyobb üzemi kémény gáztüzeléshez (évente egyszer) Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-val Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel Gyűjtő kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetésű berendezésekhez CO 2 vagy O 2 méréssel A füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50%-ával A fenti árak a kéményseprő sormunka díját tartalmazzák. Az ügyfél kifejezett (dokumentált) kérésére a csekken (átutalással) történő kéményseprési díj rendezése esetén a díj összegét az utalás költségeivel megemeljük külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei (négyévenkénti ellenőrzés, tisztítás) Lakosság Közület Tevékenység megnevezése év Ft/db év Ft/db Egyedi kémények ellenőrzése és tisztítása (négyévenként) Gyűjtőkémények vegyestüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként)

32 NOVEMBER Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (üdülők esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék elvezetésű berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarítás előtti ellenőrzése (létszámigény 2 fő) forint/db Tevékenység megnevezése 2006.év Lakosság és közület Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 2588 esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 3249 esetén Gyűjtőkémény zárt égésterű berendezések esetén 1510 (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék 3249 elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék 3890 elvezetése esetén. Kiszállás Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) forint/db Tevékenység megnevezése év Lakosság és közület Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 4942 esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 7684 esetén Gyűjtőkémény zárt égésterű berendezés esetén 3112 (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése 7405 esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése 8595 esetén Kiszállás Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) Lakosság Közület Tevékenység megnevezése év év. Ft/db Ft/db Egyedi kémények gravitációs elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Kiszállás

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben