Hálaadás. Pünkösd csodája. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2011 pünkösd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hálaadás. Pünkösd csodája. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2011 pünkösd"

Átírás

1 a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja Pünkösd csodája Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abba, Atyánk! Róma 8,14-15 P ünkösdkor teljesítette be Jézus azt az Igét, amit Keresztelő János megprófétált: Én csak vízzel keresztelek, de jön majd valaki utánam, akinek nem vagyok méltó, hogy megoldjam a saruja szíját, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztel majd. A vízkeresztség csak eljegyzés. Jelkép, szimbólum: ahogy a víz lemossa testünk szennyét, úgy bűneinket a megbánás és bocsánatkérés később Jézus vére lemoshatja, ha elfogadjuk. Jézus belülről keresztel minket tűzzel és Szentlélekkel. Ez már nem jelkép, ez a Lélek keresztsége. Akit Jézus Lélekkel keresztel, nem vízbe merül bele, hanem lelke mélyén, tűzzel és Szentlélekkel tisztogatja. Mi a különbség pünkösd előtt és pünkösd után? Az, hogy pünkösd előtt Jézus velünk járt, pünkösd után azokban, akik Lélek által megkeresztelkedtek, attól kezdve Jézus bennük jár. Jézus szeme, keze, szíve, lába lehetünk. [ ] Van pünkösdnek egy sajátos ajándéka, amiről a Római levél így beszél: akik Isten Szentlelkét veszik, azok Isten fiaivá lesznek. Mindenki Isten teremtménye, Isten gyermeke, de akik nemcsak víz, hanem Lélek által vannak megkeresztelve, azok az Isten fiai. Róluk mondja Pál: akikre sóvárogva vár a világ. Az Isten fiainak megjelenésére. Isten fiai mondja Pál így kiáltanak: Abba, Atyám! Erre megjegyezhetné valaki, hogy mindennap elmondjuk a Miatyánkot. Mondjuk, bizony, olykor talán el is alszunk rajta. Mondjuk, mondogatjuk de kiáltjuk, de kiáltjuk-e? Mélyen meghatott egyszer fiú unokám. Meghallotta, hogy jön az édesapja, akit rendkívül szeret. Az a kis dömper gyerek rohant előre, neki az apjának, föl az ölébe, és azt kiáltotta:

2 2. oldal Édes apukám! Akkor, abban a hangos gyermeki kiáltásban értettem meg, mit is jelent: Abbát kiáltani. (Az Isten bizalmas megszólítása arámul: Atyácskám, Apukám! ) Mondjuk a Miatyánkot, de mikor a kozmosz Ura hirtelen Atyánkká lesz, érezzük, hogy a tenyerén élünk, az Ő erejéből, és Szentlelke által kereszteltettünk meg. Az is az Ő csodája, hogy olyan viszonyba tudunk kerülni Vele, hogy sietünk Felé jóban, rosszban, örömben, bánatban, és nem megszokásból mondjuk, hanem úgy, ahogy Jézus mondta a kereszten: Atyám, a Te kezedbe teszem le a lelkemet. Ahogy Ő tanította tanítványait: Ti pedig így imádkozzatok: Mi Atyánk Kedves Atyánk! Köszönjük, hogy a Lélek keresztségében újjászülethetünk. Erősíts meg a tűz keresztségével, égess ki belőlünk minden bűnt, vétket, nyomorúságot, gyöngeséget, erőtlenséget, szülj újjá minket, mert erre van szükségünk, hogy éljünk, mielőtt még meghalnánk. Ámen! Gyökössy Endre Pünkösdi ima ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK, Magasztalunk Téged Szereteted áradásáért Amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk Téged Szereteted örömszerző erejéért, Ami mindörökre a miénk Kitöltött Szentlelked által: Létezésünk kiapadhatatlan forrásában, A megvilágosító fényben, És minden életben, ami csak él és mozog a Földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, Értelmünk tisztán lát, Szívünkben fellángol a szeretet tüze, Mivel újra ránk ragyogsz a Lélek kegyelmével, S a jövő felé fordítod tekintetünket, Amit elhoz majd hozzánk szereteted szentsége és győzelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által. ISTEN LELKE, Járd át szolgálatunkat, S vedd el szívünk közönyét. Jöjj el hozzánk, mint az élet kenyere, Mint a teremtés forrása, irányítója és célja, Teremts új életre minket, S újítsd meg hitünket. Angol Református Egyház

3 A Vasárnap G yermekkorom vasárnap reggelei élénken élnek emlékezetemben. Azok a vasárnapok voltak a legizgalmasabbak, amikor nagyanyámmal a templomba mehettem. Büszkén, ugyanakkor megilletődve lépkedtem vele a falu túlsó végén álló templomunkba. Emlékszem, sokan összegyűltek már akkorra, mire mi oda értünk, de nagyanyám helyét senki nem foglalta el. A nénik örömmel üdvözölték egymást, és állapították meg időről-időre, milyen nagyot is nőttem. A kétkezi munkában elaggott tekintetek érdeklődéssel fordultak egymáshoz, hogy megvitassák, ki halt meg, ki született, ki házasodott, betegedett meg, vagy éppen érte baleset. Fontos tájékozódási helyszínül is szolgált Isten háza. A falusi embereknek abban az időben szent volt Isten rendelkezése, amely szerint a hetedik napon pihenjenek meg. Számukra valóságos ünnep volt a vasárnapi istentisztelet; a férfiak kalapban, öltönyben, a nők fejkendősen igyekeztek a lelki táplálékért hétről-hétre. Én akkoriban nem sokat értettem a lelkész igehirdetéséből, és a körülöttem ülő nénik éneklését is inkább kántálásként vagy sipákolásként éltem meg. Mégis úgy éreztem, valami fontos dolog történik velem. 3. oldal Hazamenve a családi Bibliát bújtam nagyanyámnál, amelynek megsárgult évszázados lapjai különös kincset jelentettek számomra. A vasárnap valami más volt, mint a hétköznapok. S hogyan telik el egy vasárnap napjainkban? Az üzletek nyitva állnak, hiszen hétvégén több idő jut a vásárlásra. A gyárakban, üzemekben termelnek, hiszen a leállás veszteséget eredményezne. A heti rutin, rohanás után a háztartási munkára is hétvégén, sok esetben csak vasárnap kerül sor S kik azok mégis, akik Isten házába tartanak vasárnaponként? Azok a keresztyének, akik meghallják a Szentlélek hívását, akiknek Isten fia, Jézus Krisztus megmenekülést és életet jelent. Akik tudják, hogy a heti munka után Isten szavának hallgatása erőt és reményt ad a mindennapok megpróbáltatásainak elviseléséhez és az örökkévalósághoz. Akik le merik tenni munkájukat, és Isten dicsőségét hirdetik ezen a még ki tudja, meddig piros betűs vasárnapon is. Áldott Pünkösdöt kívánok! Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. 1 Kor, Lakasz Andrea

4 4. oldal Pünkösdi várakozás K ész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya Megtöltve minden lélek-lámpa, Ahol csak úr a lét... De jaj, sötét van, Mélységes iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék Némán zokogva kering utjain, S csak egyet tud és egyet érez......most váratlanul vágyon megvonaglik és felzug Istenéhez: Betelt az idő! Sugarat, fényt, szint adj nekünk, Mert epedünk! Fényesség nélkül oly sivár az élet! Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet Legyen világosság!... És ismételik mindig erősebben A felviharzott étheren keresztül És felharsan az egek harsonája S a végtelennek zsolozsmája zendül Zsibongva, zsongva... És nagy szavát az Ur - kimondja! 1924 Dsida Jenő A Szentlélek munkájáról nem csak gyermekeknek A z Úr Jézus, feltámadása utáni negyvenedik napon az Olajfák hegyén elbúcsúzott tanítványaitól, és megígérte, hogy elküldi maga helyett a Szentlelket így velük lesz minden napon. Amikor az egyik csoportban így kezdtünk hozzá nemrégiben pünkösd történetéhez, egy kislányból szinte kirobbant: Nekem már csak harminckilencet kell aludnom, s visszajön az anyukám! Döbbenten meredtek a többiek az izgalomtól hirtelen kipiruló, könnybe lábadt szemű társukra. Néhány másodperc csend után a hallottak, látottak ezt mondatták velem: ebben minden benne van, amiről a mai alkalommal beszélgetni szeretnénk! Az a gyermek, akivel édesanyja minden nap vele van, s az, aki édesanyját már hónapok óta nem látta (külföldi munkája miatt nagyszülei gondoskodnak róla) egyaránt tudja, hogy anyja nagyon szereti őt. Mégis, szerettünk visszajövetelét nagyon várjuk, imádkozunk érte, és már ha csak rá gondolunk is, repes a szívünk. Hát még, ha megérkezik: forró ölelés, elmondhatatlan öröm,

5 kacagás vagy éppen örömkönnyek... izgatott élménybeszámoló! Végre velem van, s így már minden könnyebben megy, bátrabb vagyok, nem félek. A tanítványok nem tudták pontosan, kire várnak, nem tudták, hogy már csak harminckilencet kell aludniuk, ám hittek annak, aki ígért nekik valamit, Valakit. S amikor eljött, az minden képzeletüket felülmúlta. Mintha hatalmas szélzúgáshoz hasonló hangot hallottak volna, mintha kettős tüzes lángnyelvek ereszkedtek volna le rájuk- szívüket betöltötte az a Szentlélek, akit Jézus Krisztus ígért nekik. Mindezek pedig micsoda változást hoztak! A nemrég még félénk, bezár- 5. oldal kózó, szorongó tanítványok attól fogva bátorsággal tettek tanúbizonyságot arról, amit átéltek Jézus mellett, s arról, amit megértettek az ő Uruk váltságművéből. Másképpen kezdtek el beszélni ezután mindnyájan, mégpedig úgy, ahogyan a Lélek adta nekik. Péter kezdte a sort, kinek hiteles szavait hallgatva sokan rádöbbentek eddigi hibás életlátásukra, hiábavaló életükre, az ebből adódó rossz döntéseikre, és újat akartak kezdeni. Az első pünkösdkor több, mint háromezer ember tért meg, mert Péter a Lélek által szólt. Hamarosan folytatódott a sor a többi tanítvány bizonyságtétele, nyelveken Templomi évzáró gyermekeinkkel

6 6. oldal szólása által ami nem mindig jelentett hosszú beszédet, sőt! Jelentett odafigyelést a másikra, csendes meghallgatást, ha kellett, sok feladat önként vállalását, ha kellett, háttérben maradást ahogy a Lélek adta. A szeretet nyelve ez, amit mi is megkaphatunk, s amit mindenki megért. Mindannyian átéltük már legalább egyszer hogy valamit, amit megígértek nekünk, vagy egyszerűen nagyon vágytunk rá, mégsem kaptunk meg (a legtöbb gyermek ezt hallva bőszen bólogat, esetleg sorolja is csalódásait). Olyan is előfordulhatott, hogy mi feledkeztünk meg ígéretünkről, rosszabb esetben nem álltuk a szavunkat (ilyenkor többnyire nagy a csend). Csalódni, és csalódást okozni egyértelműen rossz érzés. Egyszer valaki elmesélte egy gyermekkori élményét. A tanító néni év elején egy nagyon szép karórát mutatott fel az osztálynak: aki a legszorgalmasabban fog tanulni, évvégén azé lesz. A történet elmesélője mindent megtett a hőn áhított ajándék elnyerése érdekében, s elmondása szerint erős alapja volt a várakozásának. Ám bizonyítványosz- táskor nem ő, hanem egy olyan valaki kapta az órát, aki a tanítónő rokona volt. Csalódottságában rá sem tudott nézni a könyvre, amit ő kapott. Ám estére elszállt dühéből annyi, hogy kezébe tudta venni az ajándékát. Hamarosan rádöbbent, milyen nagyszerű dolgot kapott, sokkal értékesebbet annál, mint amit annyira óhajtott. Amit Isten ígér, abban biztosak lehetünk, hogy megtörténik. Személyes életünkben nem kapjuk mindig azt, amire vágyunk, ám gyakran kiderül, hogy Ő annál sokkal jobbat adott. Tudunk-e bizalommal, hittel várni, ha mégoly hosszúnak tűnik is a várakozás? Már az is a Szentlélek munkája, ha türelemmel, békességgel várakozva hűségesek maradunk Istenünkhöz. Hiszen Mennyei Atyánk nem akar rosszat nekünk. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei 2, 39 Horváth Éva. A Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos kiadványa. Szerkesztők: Berkesi Anna és Mátyás Imre. Felelős szerkesztő: Berkesi Gábor. Készült az OpenOffice Writer szövegszerkesztő program segítségével. Szerkesztőség: 1133 Budapest, Pozsonyi út Honlap: Telefon: (1)

7 7. oldal Konfirmandusok 2011 F elnőtt konfirmandusok: Zakar Gyöngyi, D albini Endre István, Kurhéja Balázs, Dr. Sziráki Csaba, Dr. Vajda László G yermek konfirmandusok: Ecsedi-Papp Ádám, Gál Nóra, Hajdu Péter, Horváth Domokos, Kasza Árpási Miksa, Magos Eszter, Mészáros Csenge, Nagy András, Révész Attila, Vajda Eszter

8 8. oldal Kitüntetést kapott Aki hallja, azt megérintse lelkészünk, Beszélgetés Brunner Balázzsal Berkesi Gábor Beszéljünk először arról, hogy honnan jöt- B udapest XIII. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Berkesi Gábor lelkipásztornak a kerületben végzett kimagasló szakmai munkája elismeréséért a Budapest Főváros XIII. kerületért díjat adományozta. A címet és a kitüntetést dr. Tóth József polgármester június 1-jén a Radnóti Miklós Művelődési Központban tartott díszünnepségen adta át. Ezúton is szeretettel gratulálunk lelkipásztorunknak, és Isten áldását kívánjuk további munkájára! szerkesztőség Forrás: tél. Te nem jártál egyházi iskolába, mégis idehozott valami hogyan csöppentél a Pozsonyi útra? A XIII. kerületben nőttem föl, a Radnóti Miklós utcában. Szüleim nem templomba járó emberek. Tizennégy éves koromig fel sem merült a vallás témája. De egyszer volt egy pont, amikor azt mondták nekem 95 szeptemberében, ha jól emlékszem, hogy itt van ez a Pozsonyi úti gyülekezet, ahol van vasárnap kilenctől tízig (mert akkor még akkor volt) konfirmációs előkészítő, és bár ők nem gyakorolják a vallást, én nézzem meg. Így aztán 96-ban konfirmáltam. Ezek szerint tetszett Igen, bár gyerekként még más jelentőséggel bírtak ezek az alkalmak. Később, augusztusban találtam egy levelet bedobva a postaládába, hogy van egy ifi, ami péntek délután 4-kor kezdődik. Nagyon jó társaságnak bizonyult, akkor indult el az egész, és lassan egyre inkább megértettem, hogy itt valami többről van szó. Jársz három különböző alkalomra: szerdai imaóra, nagyifi és vasárnap. Melyik mit ad számodra, és miben különböznek?

9 Túl nagy távolságra nincsenek egymástól, időben egy-két nap, de teljesen másról szólnak. Az ifibe 96 óta járok. Rendkívül a szívemhez nőtt. Azóta új tagok jöttek, katolikusok is, házasságok jöttek létre, gyermekek születtek, mindenki elkezdett dolgozni, lettek pótpresbiterek és Csillagpont szervezők. Péntek este mégis összegyűlünk és történik valami. Ebben a csoportban a felnőtt életünk során felmerülő kérdéseinkre is választ tudunk egymás segítségével kapni. Engem kicsit megdöbbentett, amikor először mondtad, hogy szerdán is lejössz, és az imaórán közreműködsz. Pedig úgy látom, elemedben érzed magad itt is. A gyülekezet csak vasárnap járó tagjai nem sokat tudnak a szerdai imaóráról. Az istentisztelet utáni hirdetésben elhangzik egy mondat róla. Természetesen itt is van egy kemény mag, az idősebb korosztály tagjaiból, presbiterekből, és másokból is, és egy-egy téma után rövidebb-hoszszabb beszélgetés alakul ki. Megfontolásra méltó volna, hogy a tematikát vasárnap is hirdessük, például egyszer a helvét hitvallás harminc fejezetéről szólt egy-egy alkalom, végigbeszéltük mindet, és nagyon jó volt. Most a Bírák könyvéről beszélünk. Akik ott vagyunk, nekünk nagyon sokat jelent, hiszen lényegesen bensőségesebb, mint vasárnap. 9. oldal Vasárnap Az istentisztelet funkciója számomra, hogy valamilyen heti vonalvezetést adjon. Ha nem jutott időd Bibliát olvasni, ha nem imádkoztál, ha semmi sem történt egész héten, itt akkor is muszáj megállnod, és azon gondolkodnod, amit hallasz. És itt nem arról van szó, hogy az egészet végigbeszéled, vagy végigkérdezed, hanem az, hogy percre megállsz és elgondolkozol. Ezért borzasztóan fontos a vasárnapi istentisztelet. Az elmúlt tizenöt évben sokféle szolgálatod volt, karácsonyi szereplés, ifjúsági istentisztelet. Melyikre emlékszel legszívesebben? Az utolsó előtti karácsonyi szolgálatomkor, talán öt éve, sikerült azt megcsinálni, hogy csak saját erőből összehozzunk egy karácsony előtti vasárnapi alkalmat. Gyakorlatilag egy negyven perces énekekből, versekből álló szereplés volt, és nagyon jó lett. Az első számunk az Ajtódon valaki kopog a capella, hangszer nélkül. Amikor elkezdtük, mindenki nagyon izgult, kockázatos volt. És mégis nagyon szépen megszólalt, betöltötte a templomot. A másik a tavalyi, húsvét szerdai szolgálat volt. Bonyolult volt, mivel utána volt a Nagypéntek, a tévés istentisztelet. Óriási dolog volt, mert akkor már mindenki dolgozott, és mindenki a drága szabad idejét áldozta rá. Volt három gitár és egy basszusgitár, a

10 10. oldal koncepciója pedig nem egy bizonyos húsvéti pillanat, hanem tizenkét énekben az egész húsvéti történés feldolgozása. Olyan emberek vettek benne részt, akik azelőtt még soha nem vállaltak ilyesmit. Magadról és a tervekről. Az elmúlt időszakban énekeskönyvi énekek feldolgozásával foglalkoztál. Hogyan képzeled ezt el, és milyen énekekből válogatsz? Mindenekelőtt magamról annyit, hogy vegyészmérnökként dolgozom. Ez napi nyolc plusz x óra elfoglaltságot jelent, emellett próbálok zenélni, mondhatni fejben. Általában ha elkezdek valamit, akkor van valamilyen célom. Itt annyiban történt másképp, hogy nagyon sok helyen találkoztam a fekete énekeskönyvvel: pénteken gitáron, szerdán harmóniumon, vasárnap a templomban, és beleütköztem a tradícióba, hogy az énekeket mindig orgonán kísérjük le. Bizonyos énekeknél még az ének meg a dallam egybeillik, de az orgona már nem illik alá: megváltoztatja a hangulatát. A másik fele, hogy a gitárt sok helyen kritika éri, hogy az komolytalan. Pedig igenis lehet úgy gitározni, hogy az szép legyen és visszaadja az ének hangulatát. Véletlenszerűen veszel elő énekeket vagy van valamilyen rendezőelved? Az egyetlen elv, hogy éppen mibe futok bele a gyülekezeti élet során. Nagy kedvencem a gregorián, például a 363. dicséret, pedig ezt nem is énekeljük. A régi magyar énekeket is szeretem, ott például az orgona néha kifejezetten erőltetett dolog. Nem azt mondom, hogy feltétlenül be kell törni az istentiszteletekre a gitárral, de szerdán előfordult, hogy gitárral kísértünk és sokaknak tetszett. Sok mindennel foglalkoztál a zenében: négyszólamú kórusátiratot készítettél dicséretből, gitároztál, orgonáltál, harmóniumoztál. A hangszeres tapasztalatok közül mi nőtt legjobban a szívedhez? A billentyű örök szerelem, ötéves koromtól jártam zongorára, tizennégy éves koromig. Aztán jött a gitár, nagyon izgalmas volt, másképp kellett gondolkodni. Volt egy nyár, amikor basszusgitároztam, furulyáztam, doboltam ben beléptem egy jazz-rock együttesbe, billentyűztem. Közben elkezdtünk írni egy albumot, instrumentális rockzene, ami nyarán alakult ki. De mindeközben az egyházzene megmaradt. Most azért áll közelebb hozzám a gitár, mert érzem, hogy fejlődnöm kellene benne. Sok olyan ötletem van, amely még megvalósításra vár. A cél az volna, hogy egy gitárral, kettővel, vagy más kísérettel megszólaljon egy ének, és aki hallja, azt megérintse. Mátyás Imre

11 Ajánló Homérosszal is Jézushoz Ritoók Zsigmond ókorkutatóval beszélget Simon Erika Mindent csak úgy kaptam, azt viszem tovább. Isten adja a hitet. Született egyszer egy Gyermek, akinek szenvedéséből mindnyájan élhetünk. Aki által szerethetjük egymást. Mert Ő előbb szeretett minket. A Miért hiszek? sorozat legújabb kötete. Kairosz Kiadó, Ft 11. oldal hogy ott az énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában. A ma már 370 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat felvonultató koncertet hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több világi zenekedvelő és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét. Forrás: Komjáthy István Dóka Péter: Betyárvilág Református Énekek X június :30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (Művészetek Palotája) A Református Énekek hangversenyt amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, A gazdagon illusztrált kötet a 19. századi betyárvilágba vezeti el az olvasót. Az izgalmas történetekből a korszak számos legendás

12 12. oldal alakját megismerhetjük: a nyalka Sobri Jóskát, a furmányos, álruhákat kedvelő Savanyú Jóskát, a boszszúálló Juhász Andrist. Az elbeszélésekhez Szántói Krisztián készített hangulatos, színes rajzokat. A kötet, amelyben egyaránt helyet kaptak kalandos, tréfás és megrendítő történetek, Komjáthy Istvánnak, a Mondák könyve szerzőjének eddig fel nem dolgozott gyűjtésén alapul. Móra Kiadó, 2011, 2990 Ft hirdet Igét, majd számos igényes kulturális program között válogathatsz: táncházak, előadások, lelkész stand up, valamint koncertek. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Tata, július Érintések a lényedre tapint. Ezzel a címmel formálódik a 2011-es Csillagpont, a református ifjúsági fesztivál, amely kétévente mintegy ötszáz önkéntes munkájának köszönhetően közel háromezer fiatalt szólít meg szerte a Kárpát-medencében. Várunk Tatára július 19. és 23. között, hogy sátrat verhess az olimpiai edzőtáborban, és találkozz lelkes fiatalokkal, tudj meg minél többet az érintésekről ebben dr. Bagdy Emőke pszichológus professzor asszony lesz a segítségedre. Esténként Steinbach József püspök Vendégünk lesz többek között a Bolyki Brothers, a PASO és a Csík Zenekar is. A fantasztikus hangulatról a spiritusz helyett a spiritualitás gondoskodik hiszen azért gyűlünk össze, hogy együtt legyünk Isten előtt, és együtt keressük azt, hogy mit akar nekünk közösségként, de egyenegyenként is mondani. További információ: csillag.reformatus.hu. Áldott nyaralást, jó pihenést kíván minden kedves testvérünknek a újság szerkesztősége!

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011.

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011. 2011/3. 52. PÜNKÖSD Pünkösd 2011. 1./ Pünkösd = a Szentlélek kiáradása akkor és most. Jézus Krisztus által Isten nemcsak a vétkeinkért járó (Isten a tökéletes Igazság is!) büntetést vállalta helyettünk,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben