Gyógyszerészek Országos Kongresszusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszerészek Országos Kongresszusa"

Átírás

1 Gyógyszerészek Országos Kongresszusa Siófok, Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont október Rendező Bizottság: Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöksége Szervező: G-Management Zrt. GM MANAGEMENT A rendezvény támogatói:

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerve ző - dése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hiva tás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása érdekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre tá masz kodva, a gyógy szerészet stra tégiai érdekeit szem előtt tartva vé gez zük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szak mai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szerve ze tek kel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi kör nye zet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógy szer gyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hang súlyozását, a har mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fej lesz tése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógysze részet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmoni - zá ció ját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggő kérdések képviseletét. Szövetség a Magángyógyszerészetért

3 Köszöntő Köszöntő Tisztelt Kolleganôk, Kollega Urak! A tavalyi ôsz óta eltelt idôszak sorsfordító a gyógyszerészet történetében. A liberalizációs környezet okán, korábban elképzelhe - tetlen szakmai presztízs és gazdasági veszteségeket sz en vedtünk el. Az alapvetôen forráshiányossá váló és a versenyhelyzettel is összefüggô, a kereskedelmi aspektusokat elôtérbe helyezô környezet negatív hatásait csak nehezen tud juk ellensúlyozni energikus szakmai fejlesztési törekvéseinkkel. Számos kollegánk került kilátástalan helyzetbe és még nem látjuk a kedvezôtlen folyamatok végét. A korábban sikerágazatként aposztrofált gyógyszerellátás, a gyógyszerészet válságban van. Keressük a megoldásokat, a kitörési pontokat, a stabilizációs módszereket, próbáljuk túlélni a válsághelyzetet. A GYOK 2008 amelyen a regisztrált részvétel 10 pontot jelent programja három fô területre csoportosítható. A csütörtöki napon az önállóan akkreditált (tesztírással együtt 20 pontot érô) továbbképzéssel indul a rendezvény. A fô téma ismét a gyógyszerészi gondozás, a szakterület pedig a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyszeres terápiája lesz. Az egyik leggyakoribb mortalitású kórképben, a krónikus gyógyszeralkalmazók számára nagy segítség a gyógyszerész szakértelme. Ehhez kapunk szakértô elôadóktól muníciót. A témakör még pénteken dél elôtt is folytatódik, a cognitív szolgáltatások bemutatásával, s egyes korszerû terápiás eljárások ismertetésével, hangsúlyozva a gyógyszertár egészségcentrum jellegét. A péntek délután reprezentatív nemzetközi elôadói részvétellel elemzi Európa gyógyszer - ellátása környezetét. Elsôként a rendezvény fô tématerületéhez tartozó daganatterápia új lehetôségeit mutatja be az oxfordi egye tem professzora. Elmaradhatatlan a Szövetséggel szoros szerzôdéses és szellemi munkakapcsolatban lévô Tennessee Egyetem tanárainak és friss diplomásainak megnyilvánulása. A Gyógyszerészi Gondozás Európai Hálózata (PCNE) elnöke ismerteti tapasztalataikat eredményeiket. Szombaton a plenáris délelôtt a kiemelt szakmapolitikai és szakmai kérdések prezentációja lesz, amelyet a megszokott délutáni interaktív fórum követ, ahol felkért vitaindítók mutat - ják be a gyógyszerellátás aktuális környezetét. A kongresszus zárónapján, vasárnap alapvetôen összegezzük a rendezvényen elhangzott ismereteket, véleményeket, s a már megszokott módon megfogalmazzuk azokat a célkitûzéseket és technikákat, amelyek reményeink szerint a gyógyszerészet stabilizálását, s a jövôt szolgálják. A GYOK a meghirdetett programokon kívül alkalmat ad a gyógyszerellátással kapcsolatban lévô szervezetekkel való konzultációkra, értékes bemutatók, kiállítások megtekintésére, szakmai és üzleti kapcsolatok létesítésére. A Jövô Gyógyszertára új arculattal és konzultációs terekkel péntek reggeltôl szombat estig áll a látogatók rendelkezésére. A MOSZ a Pharmaco-nutrition, vagy VItalPharmakon (VIP)terápia témakörben indított Rege neration Prog ram jához (RP) tartozó, valamint egy Magyarországon eddig nem ismert természetes alapú kozmetikai termékcsalád is bemutatásra kerül a gyógyszertárban. Ismét programot hirdetett a MOSZ Ifjúsági Fóruma (önálló 9 ponttal regisztrálva), ahol figyelemreméltóan aktuális téma körökben adnak számot fiatal kollegáink szakmai tapasztalataikról, elképzeléseikrôl. A rendezvény teljes idôtartama alatt rendelkezésre áll a mobil szûrôbusz, rendkívül színvonalas diagnosztikai prog ramjaival. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa a meghirdetett tudományos és szakmai fórumokon túlmenôen helyet ad a MOSZ szervezeti rendezvényeinek megtartására, valamint a kikapcsolódásra is. Fogadás, esti mulatságok, fakultatív kirándulások színesítik a programot. A MOSZ elnöksége és a Rendezô Bizottság nevében tisztelettel és szeretettel várunk minden kolle - gát, hozzá tar tozót és érdeklôdôt. Kollegiális légkört, hasznos konzultációkat, eredményes munkát és kellemes kikapcsolódást kívánok! Dr. Mikola Bálint MOSZ a Magángyógyszerészetért MOSZ a Magángyógyszerészetért

4 Általános információk A KONGRESSZUS HELYSZÍNE: Hotel Ezüstpart V. épület; Siófok, Liszt Ferenc sétány 3. A KONGRESSZUS IDŐPONTJA: október SZÁLLÁSOK: Hotel Ezüstpart Liszt Ferenc sétány 3. Telefon: Hotel Azúr Erkel Ferenc utca 2/c. Telefon: Hotel Fortuna Erkel Ferenc utca 51. Telefon: Hotel Residence Erkel Ferenc utca 49. Telefon: Hotel Vértes Batthyány utca 24. Telefon: Hotel Casa Perla Somogyi B. u. 18/b Telefon: REGISZTRÁCIÓ: Hotel Ezüstpart V. épület földszint, regisztrációs stand. október 9-én 9 h 19 h -ig október ig naponta 8 h 19 h -ig október 12-én 8 h 12 h -ig RÉSZVÉTEL FELTÉTELE: Előzetesen átutalt részvételi díj. PARKOLÁS: A Hotel Ezüstpart parkolójában, a parkolás díjtalan. ÉTKEZÉS: Étkezés a Hotel Ezüstpart V. épület földszinti éttermében. Ebédelni és vacsorázni mindenki a regisztrációnál kézhez kapott regisztrációs (vonalkódos) plasztikkártyá - jával tud. A reggelit mindenki a saját szállodájában fogyaszthatja el. Az Ezüstpartban az étkezések időpontja reggeli: 7-10 óráig, ebéd: óráig, vacsora: óráig. Az időpontok rugalmasak, szükség esetén az aktuális programhoz igazíthatóak. ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK: A Hotel Ezüstpart I. emeleti előadótermében, az I. emeleti különteremben (Krúdy terem I. emeleti presszó mögött), az I. emeleti presszóban és a tűzzománc teremben. KIÁLLÍTÁSOK HELYSZÍNE: A Hotel Ezüstpart V. épületének földszintjén (recepció előtér, folyosó, étterem előtér, földszinti előadó), I. emeletén (lift előtér, folyosó, presszó előtér), valamint a kiállítási pavilonban. HASZNOS TUDNIVALÓK: A Hotel Ezüstpart uszodája a kongresszus ideje alatt mindenki számára térítés nélkül igénybe vehető. Azok, akik nem a teljes időszakban vesznek részt a kongresszuson, szobáikat érkezéskor 12 órától foglalhatják el, távozáskor pedig 10 óráig kulcsukat le kell, hogy adják. MOSZ a Magángyógyszerészetért

5 Év Pa kája Pályázat Év Pa kája Pályázat ÉV PATIKÁJA KITÜNTETŐ ELISMERÉST KAPTAK Dr. Váczi Józsefné Szentlélek Gyógyszertár, Győr Dr. Herczegfalvi Lászlóné Fehér Kígyó Gyógyszertár, Orosháza Pintér László Aranymérleg Pa ka, Kiskunhalas Dr. Mézám Istvánné Fehér Kígyó Pa ka, Mosonmagyaróvár Dr. Fodorné Dr. Novák Alexandra Vasas Szent Péter Gyógyszertár, Szeged Herczeg Jánosné Erzsébet Pa ka, Sopron Szabó Sándorné Aranykehely Pa ka, Pécs Dr. Samu Antal Irisz Gyógyszertár, Budapest Hollósvölgyiné Szabó Judit, Hollósvölgyi Béla Hollós Pa ka, Siklós Szabó Sándor Koronás Kígyó Gyógyszertár, Pécs Dr. Télessyné Fóris Kornélia Szt. István Pa ka, Aszód Tamásiné Dr. Gruzlinger Magdolna Szt. Korona Gyógyszertár, Kozármisleny Dícsérő oklevelet kaptak: Dr. Csányiné Kléri Éva Fasori Pa ka, Budapest Szondi Ferencné Salvare Gyógyszertár, Mátészalka Mozol József Hársfa Pa ka, Solt Dr. Kissné Tavaszy Marianna Villányi Gyógyszertár, Budapest Dícsérő oklevelet kaptak: Berki Ágota Patrona Gyógyszertár, Berzence Szögi Erzsébet Széchenyi Gyógyszertár, Szolnok Gonday Jenőné Gyógyír Pa ka, Püspökladány Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Horváthné Dr. Mórocz Magdolna Szt. István Gyógyszertár, Cserkeszőlő Dr. Mikola Bálint Família Pa ka, Lajosmizse Dícsérő oklevelet kaptak: Dr. Szűcs Judit Kehely Gyógyszertár, Baja Dr. Kárpá né Gangl Teréz Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron Kerekesné Vörös Erzsébet Pécskő Gyógyszertár, Salgótarján Laki Tibor Arany Sas Pa ka, Tiszaújváros Pálinkóné Quintz Mária Forrás Gyógyszertár, Balatonszabadi Dícsérő oklevelet kaptak: Benkő Zsolt Benkő Pa ka, Jánoshalma Dr. Kése Dezsőné Őrangyal Gyógyszertár, Pécs Dr. György László György Pa ka, Balatonalmádi Topáné Váradi Irén Kígyó Pa ka, Hajduszoboszló Boldizsárné Molnár Emma Mérleg Gyógyszertár, Jászberény Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Szabó Gáborné Magyar Korona Gyógyszertár, Dömsöd Nemeskéry Edvin Szent István Gyógyszertár, Esztergom Benkő Zsolt Benkő Pa ka, Jánoshalom Dr. Szalay Lászlóné Betánia Gyógyszertár, Karcag Dícsérő oklevelet kapo : Borsos Gizella Szent Márton Pa ka, Bere yóújfalu Szrogh Károlyné Főnix Patika, Polgár Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Firin Kornélné Flórián Gyógyszertár, Budapest MOSZ a közvetlen lakossági gyógyszerellátásért MOSZ a közvetlen lakossági gyógyszerellátásért

6 Életműdíjasok prof. dr. Nikolics Károly Pap Endre dr. Lantosi István dr. Fodorné dr. Novák Alexandra Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. prof. dr. Szász György dr. Mohr Tamás dr. Pávics László prof. dr. Erôs István A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások prof. dr. Simon Kis Gábor dr. Mikola Bálint dr. Écsy Zoltán Komáry Kázmér Fizesse elô Ön is! prof. dr. Vincze Zoltán dr. Szabó Sándor Hankó Zoltán prof. dr. Stájer Géza Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. Tel.: , Fax: prof. dr. Dick R. Gourley dr. Samu Antal Csejtei Mariann dr. Orbán István dr. Várszegi László prof. dr. Zalai Károly Mátyásné Simon Zsuzsa 2007.

7 GYOK info Regisztrációs stand A Kongresszus ideje alatt a regisztrációs standon kedves vendégeink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe regisztráció rendezvénnyel kapcsolatos információk helyszíni szolgáltatások igénylése MOSZ-információ SINTEK patikabútor információ A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kongresszusi bázisa a megszokott módon és helyszínen, a regisztrációs standon áll a résztvevők és a tagság rendelkezésére a következőkben: továbbképzések szervezése és programjai, kiadványok megrendelése, tagfelvétel, a szervezet működésével összefüggő kérdések, közgyűlés előkészítése. Program információ A rendezvény három helyszínén, a regisztrációnál, a szállodában több helyütt, valamint a kiállítási pavilon bejáratánál elhelyezett plazma TV-ken nyomon követhetik a kongresszus hivatalos programjait, aktuális információit.

8 Program Program október 9. (csütörtök) Gyógyszerészi Gondozás (Gyógyszeres Terápia Menedzsment Prevenció I.) Kiemelt téma: Onkológia Üléselnök: Dr. Samu Antal Prof. Dr. Halmos Gábor Kongresszusi megnyitó Új lehetőség a Gyógyszerészi Gondozásban (Gyógyszeres Terápia Menedzsment) az onkológiai gyakorlat területén (Dr. Samu Antal) Célzott gyógyszerterápia jelentősége a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben (Prof. Dr. Halmos Gábor) Onkológiai ellátás klinikai vonatkozásai (Dr. Tóth Judit) Szünet Hol tartunk, hová megyünk az onkológiában? (Prof. Dr. Szántó János) Farmakoterápia az onkológiai gyakorlatban (Prof. Dr. Tósaki Árpád) Esti Program (fakultatív) Az Apáti Dixieland Band koncertje I. emeleti előadó Hotel Casa Perla október 10. (péntek) Gyógyszerészi Gondozás (Gyógyszeres Terápia Menedzsment Prevenció II.) Üléselnök: Dr. Samu Antal Dr.Varga Imre A gyógyszerész edukációs lehetőségei az on ko lógiai gondozásban (Dr. Hankó Balázs) Paradigmaváltás a tumorok gyógyszeres kezelésében (Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor) A cukoranyagcsere, mint új molekuláris célpont a daganatterápiában (Prof. Dr. Hidvégi Máté) Bétaglükánok lehetséges szerepe a tumorterápiában (Dr. Ládi Szabolcs) Szünet A szelén bevitel jelentősége az új nemzetközi kutatások tükrében (Prof. Dr. Balázs Csaba) Omegazsírsavak alkalmazása a dyslipidae miában (Dr. Ládi Szabolcs) A probiotikumok szerepe az urogenitális fertőzéseknél (Prof. Dr. Rákóczi István) Tesztírás A Jövő Gyógyszertára ünnepélyes bejárás I. emeleti előadó Ebéd

9 Program Program Satelite program MOSZ Ifjúsági Fórum I. Megnyitó előadás: Krúdy terem Üléselnök: Rixer Mária Sándorné Raisz Ildikó Nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Előadások és fórum meghívott külföldi előadók részvételével I. emeleti előadó Üléselnök: Prof. Dr. Halmos Gábor Dr. Samu Antal Pharmaco-nutrition Egy új lehetőség a daganatterápiában (Prof. Dr. Paul Clayton) UK Dr. Vecsernyés Miklós Képzés továbbképzés kérdései napjaink gyógy szerészetében II. Versenyelőadások: 1.) Molnár Zsuzsa (VitálPlusz Patika, Békéscsaba) Koleszterinszűrések adatai, avagy: merre tovább gyógyszerészi gondozás? 2.) Varga-Hatos Katalin (Segítő Mária Gyógyszertár, Sopron) Szükség van-e ennyi generikumra? 3.) Fang Simon (Magyar Korona Gyógyszertár, Kunszentmiklós) Antioxidánsok szakmai szemmel 4.) Nagy Nikolett (Európa Gyógyszertár, Budapest) Specialitások alkalmazásának problémái a mai magisztrális készítményekben 5.) Giczei Annamária (Szt. Márton Patika, Berettyóújfalu) Generikus világ szabad ajánlanom a helyettesítő készítményt? 6.) Szőke Róbert (Alpha Gyógyszertár, Sopron) Potenciális veszélyek a gyógyszertáron kí vül kapható gyógyszerek alkalmazásának esetében III. Meglepetés előadás: A Gyógyszeres Terápia Menedzsment progra mok új értékelési lehetőségei az Egyesült Államokban (Prof. Dr. Lawrence M. Brown) USA Gyógyszerészi pályakezdési lehetőségek az Egyesült Államokban (Bryan Paul Jett, Patrick Nichols) USA Fórum Kérdések az előadókhoz A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyűlése Esti Programok Patika Magazin Est G-Management Karaoke Est Satelite program Novodata konzultáció I. emeleti előadó I. emelet presszó I. emelet presszó előtér Molnár Zsuzsa (VitálPlusz Patika, Békéscsaba) Láncreakció IV. Fiatal Gyógyszerészek Klubja Dinya Mariann (FGYK elnök) Merre van Kánaán? Fiatal gyógyszerészek perspektívái

10 Program Program október 11. (szombat) Szakmapolitikai Fórum I. emeleti előadó I. emeleti előadó Ünnepélyes Megnyitó Elismerések átadása Pályázatok eredményhirdetése Felkért hozzászólások: Vezeti: Dr. Mikola Bálint Dr. Simon Kis Gábor Plenáris programok, előadások A gyógyszerellátás helyzetértékelése (Dr. Mikola Bálint) MOSZ elnöke Üléselnök: Dr. Mikola Bálint A metabolikus szindróma ellátásának helyzete és szerepe a Szív- és Érrendszeri megbetegedé sek Nemzeti Programjában (Dr. Kiss István) MOTESZ leendő elnöke Kockázat alapú vércukorszűrés (Prof. Dr. Winkler Gábor) Magyar Diabetes Társaság elnöke A hazai Gyógyszerészi Gondozás Múlt, je len, jövő (Dr. Samu Antal) MOSZ alelnöke Csak egy csepp figyelmet! (Erős Antónia) Egy Csepp Figyelem Alapítvány Ebéd A gyógyszerellátás aktuális helyzete (Dr. Bódis Lászlóné Országos Tisztifőgyógy szerész) Az OEP és a gyógyszertárak kapcsolatrendszerének aktualitásai (Dr. Molnár Márk Péter főosztályvezető) Hungaropharma Gyöngypatikák (Szabó Ferenc vezérigazgató) Phoenix és a Szimpatikák (Dr. Küttel Sándor vezérigazgató) Független magyar gyógyszertárak érdekérvényesítő lehetőségei (Major Ferenc vezérigazgató, Béres Rt.) Interaktív beszélgetés a gyógyszerellátás aktualitásairól Fogadás a Kongresszus résztvevői számára Satelite program I. emelet presszó előtér MOSZ Budapesti Szervezete helpnet Iroda Kft. Gyógyszertári honlap-konzultáció ÉS születésnapi sorsolás Előadók: Potocsny Mária elnök, Offenbeckné dr. Sólyi Ilona ügyvezető

11 Program október 12. (vasárnap) I. emeleti előadó Üléselnök: Dr. Schlégelné Békefi Csilla Rixer Mária A diabeteses terhesség speciális kérdései: hypertonia, metabolikus syndroma (Dr. Baranyi Éva) A terhesség és laktáció alatti gyógyszeres terápia (Dr. Vecsernyés Miklós) A metabolikus szindróma újabb gyógyszerészeti vonatkozásai (Dr. Klukovits Anna) Szünet Menedzsment taktikák (Dr. Simon Kis Gábor) Innovatív szakmai fejlesztési lehetőségek (Dr. Samu Antal) Versenykörnyezeti operatív prioritások (Dr. Mikola Bálint) Kongresszusi zárszó Üléselnök: Dudus Balázs Sass Pál

12 Jövő Gyógyszertára Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógyszerész gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesztését MOSZ Missziós nyilatkozat A Gyógyszerészek Országos Kongresszusán néhány éve útjára indíto Jövő Gyógyszertára mára már kerese helyszíne a rendezvénynek. A MOSZ Missziós nyilatkozatából fentebb olvasható részlet adta és adja ma is az alapkoncepciót, amikor évről-évre tartalommal töl k meg a szálloda bejárata melle felállíto kis sátrat. Ez évben a pavilon első részében megépíte officinában egy úgyneveze gyógyszertári robot kerül kiállításra, melynek munkába állítása eredményeképpen a gyógyszerésznek több ideje marad a betegekkel való foglalkozásra, tanácsadásra, fontos feladatának ellátására, a gyógyszerészi gondozásra. Előnyei: Még a legkorszerűbb fiókrendszernél is jobb a tároló kapacitása, (pl. tágasabb lehet az officina). A leggyorsabb gyógyszerésznél, vagy asszisztensnél is gyorsabban expediál. Rendkívül nagy a gyógyszerbiztonság (pontosan azt kapja a beteg, amit kell, nincs mellényúlás). A gyógyszer keresgélése helye lehetőséget nyújt a beteggel való konzultációra. Még a gyógyszer bevételezése is automa kusan történik (kisebb személyzet). A jelenlegi gyógyszer kiskereskedelmi tendenciák melle a pa kák számára esetenként létkérdés a költséghatékonyság és a versenyképesség növelése. Ennek elérésére a vá lasztható két lehetőség: költségek újra defi ni á- lása, és csökkentése, a betegforgalom növelése. Jövô Gyógyszertára Az officina mögö terü - leten néhány cég mutatja be azokat a termékeit, szol gáltatásait, melyek ta - lán hozzájárulhatnak a pa - ka forgalmának nö veke - dé séhez.

13 Mobil szűrőállomás

14

15 Társasági programok Patika Magazin est Hot Jazz Band biográfia Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. Annak a csodálatos zenei világnak a képviselője, melyet egyszóval jazz-korszaknak nevezünk. A 20-as, 30-as, 40-es évek, a korai jazz, a swing és a dixieland revival kel életre tolmácsolásukban. Repertoárjukon megtalálhatók az ugyanebből a korszakból származó magyar szerzemények is után az első magyar jazz-zenekar, amely felvállalta a két háború közti népszerű magyar dallamok, jazz-melódiák repertoárra tűzését. Ehhez tartozik, hogy a mű megszületése után csaknem 70 évvel az első hazai jazz-zenekar, amely lemezre játszotta Szomorú Vasár nap (Gloomy Sunday) című, máig az egyetlen magyar Seress Rezső által írt világslágert. Ha péntek, akkor Patika Magazin-est A Galenus Kiadó a már megszokott, színvonalas programmal várja vendégeit. Műsor: Fergeteges show-táncbemutató, Hot Jazz Band együttes egyórás koncertje. Helyszín: Hotel Ezüstpart I. emeleti előadó. Időpont: október 10., óra. Mindenkit szeretettel várunk!

16 Társasági programok Társasági programok Az estet ezú al tombolasorsolással kezdjük. A tombolajegyek a regisztrációnál lesznek kaphatóak a kongresszus nyitásától. Tombolanyereményeket az alábbi cégek ajánlo ak fel: Új! Pénteken 21:30 órai kezde el a hagyományok szerint a szálloda I. emele, éjszakai bárjában kerül megrendezésre a G-Management Zrt. karaoke estje. BABA PATIKA BIOEXTRA BIOSAN SÓPIPA PHARMA KFT. CRESTON BEAUTYMEDEL DR. AUGUST WOLFF G-MANAGEMENT ZRT. HC POINTER HERBÁRIA HELPNET INSTRUCTUS INTERALFA KFT. INTERCOOPERATION ZRT. LADY PHARMA MEDEL NATURLAND MAGYARORSZÁG KFT. OMRON HUNGIMPEX KFT. PALÁSTI RENÁTA POLY PACK RAUSCH AUSTRIA SZELENCE ÉKSZER VITAMINSTATION WITEG-KŐPORC KFT. A tombolasorsolás díszvendége és ceremóniamestere Nagy Feró A sorsolást követôen rövid koncertet ad estünk vendége, a megasztáros Palcsó Tamás Karaoke Teremnyitás 21:15-kor! Est Az est DJ-je és karaoke virtuóza Kôvágó Gyula A koncertet követôen kareoke verseny, tánc, buli... hajnalhasadtáig!

17 Társasági programok Fogadás Szombaton 20 órai kezdettel kerül sor a kongresszusi fogadásra, melyen a résztvevők együtt ünnepelhetik a Novodata Számítástechnikai Zrt. 20. születésnapját Kovács Balázs elnök-vezérigazgatóval, aki pezsgővel és to r tával várja a vendégeket. Az est folyamán a zenét mint már annyiszor az ATLANTISZ Zenekar szolgáltatja, az est sztárvendége: Somló Tamás A szálloda séfje a hagyományos magyar ételek mellett néhány különlegességgel is készül. Íme egy kis ízelítő. Hideg Előételek: Korianderrel, mustárral pácolt lazacfilé, trombitagombás saláta ágyon Füstölt kacsamell, alma chutney-val Shitakis libamájpástétom, áfonyás lilahagyma lekvárral Levesek: Tom Yam Kung (Csípős savanyú rákleves) Derített gulyásleves Hideg aszalt szilvaleves, mandulával Meleg előételek, Vegetáriánus fogások: Vajastészta rózsák, kéksajtos zöldségekkel, hollandi mártással Magvakba forgatott gnocchi kakukkfüves mascarponés, paradicsom szósszal Főételek: Sertés szűz csíkok, osztrigamártásos mogyorós gombaraguval, zelleres rakott burgonyával Vaddisznó sült, balzsamos meggylekvárral, birsalmás párolt káposztával, pórés tojáslepénnyel

18 Dixieland hangverseny október 9. Csütörtökön, a siófoki Hotel Casa Perla hangulatos éttermében (Carafe Pub-ban) vendégeink egy felejthetetlen estét tölt - hetnek el. A fergeteges hangulatról a világhírű Apáti Dixieland Band gondoskodik, és persze a sör és némi harapnivaló sem maradhat el. Program kezdete: óra Gyülekezés a Hotel Ezüstpart főbejárata előtt órakor A vendégeket busz szállítja a Hotel Ezüstparttól a Casa Perla szállodába majd vissza. Kísérő program Tihanytól Tapolcáig október 11. szombat (gyülekezés: órakor) Indulás 9.00 órakor a szálloda elöl, visszaérkezés várhatóan óra körül Tihanyi Apátság megtekintése vezetéssel, majd a gyönyörű kilátással rendelkező szigligeti Szent Antal Pince tulajdonosa házi pálinkával és friss pogácsával várja kedves vendégeinket. Ezt követően lovas kocsikázás a Tapolcai-medencében, majd éhségünket kemencében sült finomságokkal (sült malac, fokhagymával tűzdelt tarja, kacsa, sült burgonya, almás-diós rétes) szomjunkat 5 fajta bor kóstolásával csillapíthatjuk. Végül a különleges gyógyhatású klímájáról ismert Tapolcai Tavasbarlangot látogatjuk meg. Alterna v programok

19 Transzferek Ingyenes busztranszfert biztosítunk Önnek! Látogassa a GM Tours megújult weboldalát last minute utak város látogatások körutazások tengerparti nyaralások egzotikus utak Közel száz partneriroda ajánlata Repülôjegy, biztosítás, autóbérlés lekérése interneten keresztül Azon kedves vendégeinknek, akik nem a fôépületben kaptak szállást, folyamatos busztranszfert biztosítunk a rendezvény teljes ideje alatt. A buszok menetrendje a programhoz igazodik. A Hotel Ezüstpart hall jában található regisztrációs pultnál dolgozó kollégák kész ségesen segítenek esetleges, ezzel kapcso - latosan felmerülô kérdéseik, problémáik megoldásában. Online szállásfoglalási lehetôség 5 kontinens több mint szállodájában... csak néhány kattintás... Utazzon Velünk! GM TOURS Utazási Iroda: cím: 1134 Budapest, Huba u. 10. tel.: , fax:

20 Kiállítók névsora CÉG NÉV STAND 1A Pharma K. D 1 77 Elektronika K. J 3 Actavis Hungary K. H 1 Agami '93 K. RE 6 Baba Magazin K. H 7 Bayer Hungária K. A 2 E 1 Beaco Bt. FE 3 Beiersdorf K. FF 4 Béres Egészségtár K. PE 4 Béres Gyógyszergyár Zrt. PE 5 Bioextra K. I 9 Boehringer Ingelheim I 2 Boiron Hungária K. I 7 BONECURE Henkel Schwarzkopf D 6 Bubszi Team Bt. H 10 Ceumed K. B 7 Coordinfo K. G 10 Cremum K. C 3 Creston Beauty Hungary K. FE 11 Crystal Ins tute K. C 5 Csík Éva C 1 Dendrite Hungary K. LE 1 Dimarson Elektronics Zrt. G 5 Doná Bt. PE 6 Donau K. FE 14 Dr. Peithner Budapest K. FE 9 East-West Pharma K. FE 15 Egis Nyrt. LE 4 Életerő 21 K. RE 7 Entech K. LE 5 Europharm Trade K. J 12 Ewopharma AG Mo. Képviselete D 4 Extractum Pharma Zrt. H 3 Fahrenberger LE 3 For Baby K. B 5 Galenus K. PE 3 GlaxoSmithKline K. F 2 Goodwill Pharma K. D 3 Gyógyszerellátó Instructus K. FF 2 Gyógyszerészek a földért Alapítvány ÉE 4 Gyöngy Pa card LE 6 { CÉG NÉV STAND Hartmann-Rico Hungária K. G 6 { ÉE 4 HC Pointer K. FF 1 Herbária Zrt. PE 2 Herbex Hungária K. D 13 Hipp K. E 7 Honestas K. H 5 Hungaropharma Zrt. F 1 IMR Lease Zrt. RE 1 In Vitro K. E 5 Interalfa K. A 1 { B 2 Intercoopera on Zrt. FF 6 Interpharma K. EF 4 Intex Pharma Hungary K. J 11 Jacoform és Hauer B 1 Johson & Johnson K. G 2 JuvaPharma K. D 5 Komfort Style K. J 2 Kontaktlinsenins tut GbR. Kontaktlencsék és szemüvegek RE 4 } gyógyszertári forgalmazása Krka Magyarország K. FE 2 L' Oreal Magyarország K. (Garnier) D 7 L' Oreal Magyarország K. (Vichy) EF 1 Laboratorie Bioderma H. K. FE 4 Lady-pHarma J 4 Lahra K. A 5 LX-Line K. és PharmaChip K. E 2 MagiXpress K. J 7 I 11 Master-Pharma K. { J 1 Medaqua K. C 2 Med-CFS Hungary K. H 4 MEDEL I 1 Medico Uno K. H 8 Medicontur K. FE 7 Medis Hungary K. H 11 Melania Kiadói K. LE 2 Melinda K. B 8 Merck K. D 12 Mérlegkészítő-Javító és Kereskedelmi K. } B 10

21 Kiállítók névsora CÉG NÉV STAND Midio Hungary K. FE 8 Mikrolab Trading K. C 4 Movo-Med K. LE 9 Naturhelix K. ÉE 4 Naturland Magyarország K. H 6 Naturprodukt K. D 8 Novar s Hungária K. EF 3 Novodata Zrt. PE 1 Numil Hungary K. (milupa) FE 5 Nycomed Pharma K. FE 6 O+A Pharma K. E 6 OMRON Hungimpex K. G 4 Op mal Solu on 4 VIP FE 13 Pale a Press K. A 4 Pannon Pharma K. B 4 Pa ka Tükör J 13 Penta Pharma K. EF 6 Pezomed K. I 10 Pharma Nord K. G 9 C 8 PharMix K. D 16 Phoenix Pharma Zrt. J 8 ÉE 1 ÉE 3 Pliva Hungária K. A 6 PNG Pharma Natura Group K. B 6 Polfa Hungária K. I 8 Poly-Pack K. I 6 Press GT K. H 2 Primavera FE 17 Pro-Mama K. B 12 Pro-Office K. RE 5 Quadro Byte Zrt. EF 2 QuantumPharma K. EF 5 Ranyák Üvegtechnika B 5 Ra opharm Hungária K. E 3 Rausch Austria ÉE 2 Recept Nélkül Egészségvédelmi folyóirat Recki Benckiser K. } FF 5 D 11 H 13 Regisztráció RE 3 Richter Gedeon Nyrt. FF 3 { } { CÉG NÉV STAND Rivan-Nova K. D 9 Roche (Magyarország) K. RE 2 Sager Pharma K. B 11 Salus K. J 10 Sandoz Hungária K. E 4 Sanofi-Aven s Zrt. G 1 SCA Hygiene Products K. A 3 Semmelweis Egyetem LE 7 Semper Veritas K. B 3 Servier Hungária K. J 9 Springmed Kiadó FE 7 G 8 Teva Magyarország Zrt. H 12 Tin Gyermekápolás (in Store Bt.) FE 10 Tőkés és Med K. FE 12 Tudomány Kiadó K. C 6 Ultra Marke ng K. LE 8 VICIS DiaLab K. I 4 VICIS Pharma K. I 4 VICIS Sanoral K. I 3 Vision Pharma K. C 7 Vitalplus Trade K. D 14 Vitamin Sta on K. I 5 Vitaminkosár K. D 2 Vitani K. J 5 Vitaplus K. FE 1 FE 16 Vivaldi K. J 6 Volmix K. D 15 Walmark K. G 7 Witeg-Kőporc K. B 9 Wörwag Pharma K. D 10 Wyeth K. G 3 Zen va HU K. H 9 PharMix K. Standján kiállító cégek: Gradiens K., Sinnex Zrt., Pontexx K., Idealbody K., Gyöngy '97 Bt., Techno-Trade K., Stork Bt., Jana Beauty K., Inzula Kereskedelmi K., Cadbury Magyarország, N-U-R Neckermannutazás Szolgáltató K. { {

22 Alaprajzok pavilon Alaprajzok szálloda földszint

23 Alaprajzok szálloda emelet

24 MOSZ továbbképzések MOSZ továbbképzések IV. negyedév, I. félév október GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK (10 pont) október 10. Ifjúsági Fórum Siófokon (9 pont) október Gyógyszerészi gondozás-új lehetőségek a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyszeres terápiájában (20 pont [Tesztírással]) december 5-7. Gyógyszerészi szerepvállalás a thromboembóliák kezelésében és megelőzésében Sopron (20 pont) első félév január Gyógyszeres Terápia Menedzsment III. Onkológia Budapest (20 pont) február 14. Kozmetológia Budapest (16 pont) március 6-8. Gyógyszertár működtetés Siófok (20 pont) április 18. Védőoltások Budapest (16 pont) május A gyógyszerész szerepe a depressziós betegek ellátásában Lillafüred/Egerszalók (32 pont)

25 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszerészi szerepvállalás a thromboembóliák kezelésében és megelőzésében címmel akkreditált továbbképzést tart december 5-7. közö Sopronban. A rendezvénynek Sopron hangulatos belvárosában található pa nás szálloda a Best Western Pannonia Med Hotel **** ad helyet. Egész napos ausztriai kirándulás! kulturális programok karácsonyi vásár heuriger látogatás Felhívás Sopron GYÓGYSZERES TERÁPIA MENEDZSMENT III. KONFERENCIA január Budapest Tisztelt Gyógyszerész Kolleginák, Kollégák! Felhívás GYTM Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önöket, hogy a Magángyógyszerészek Or szágos Szövetsége január közö a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész ségtudományi Centrum védnökségével rendezi meg a Gyógyszeres Terápia Menedzsment III. Onkológia Akkreditált Továbbképző Konferenciáját Budapesten. Dr. Samu Antal

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról.............. 2 Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról

Részletesebben

Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus. Debrecen, 2015. április 22-24.

Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus. Debrecen, 2015. április 22-24. Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Debrecen, 2015. április 22-24. Programfüzet Debrecen, 2015. április 22-24. 1 LÉPJÜNK BE EGYÜTT A JÖVŐBE! www.t-systems.hu MedSol SMART A T-Systems Magyarország

Részletesebben

Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről

Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 1 Gyógyszerészet 59. 1-9. 2015. Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről Idén ötvenedik alkalommal kerül megrendezésre a fiatal gyógyszerészek Rozsnyay Mátyás Emlékversenye,

Részletesebben

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25. Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak........ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások............................. Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében......................

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom 20 éves a MOSZ............................................... 2 Kitüntetések................................................. 4 Az Év Gyógyszerésze........................................ 9 Kedvenc

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben

Országos MKB Professzori Klub Rendezvény. Programfüzet. Program füzet. Lázár Lovaspark Domonyvölgy 2010. május 30.

Országos MKB Professzori Klub Rendezvény. Programfüzet. Program füzet. Lázár Lovaspark Domonyvölgy 2010. május 30. Országos MKB Professzori Klub Rendezvény Program füzet Programfüzet, Lázár Lovaspark Domonyvölgy 2010. május 30. Köszöntő KedvesVendégeink! Nagy örömmel köszöntjük Önöket az MKB Professzori Klub első országos

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza szervezésében Nincs idő, változás nélkül Arisztotelész

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Elkezdődött egy új év, mögöttünk a GYEMSZI ETI Főigazgatóság 50. jubileumi esztendője, mely egy korszakot zár le és egy újat nyit! Beszámolónkban olvashatnak

Részletesebben

A fürdô és a vízmû a tét

A fürdô és a vízmû a tét XVIII. évfolyam 19. szám 2008. szeptember 25. INGYENES VÁROSI LAP Mátyás király mesterei Városi reneszánsz rendezvény Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztálya

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben