Gyógyszerészek Országos Kongresszusa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszerészek Országos Kongresszusa"

Átírás

1 Gyógyszerészek Országos Kongresszusa Siófok, Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont október Rendező Bizottság: Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöksége Szervező: G-Management Zrt. GM MANAGEMENT A rendezvény támogatói:

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerve ző - dése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hiva tás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása érdekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre tá masz kodva, a gyógy szerészet stra tégiai érdekeit szem előtt tartva vé gez zük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szak mai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szerve ze tek kel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi kör nye zet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógy szer gyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hang súlyozását, a har mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fej lesz tése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógysze részet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmoni - zá ció ját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggő kérdések képviseletét. Szövetség a Magángyógyszerészetért

3 Köszöntő Köszöntő Tisztelt Kolleganôk, Kollega Urak! A tavalyi ôsz óta eltelt idôszak sorsfordító a gyógyszerészet történetében. A liberalizációs környezet okán, korábban elképzelhe - tetlen szakmai presztízs és gazdasági veszteségeket sz en vedtünk el. Az alapvetôen forráshiányossá váló és a versenyhelyzettel is összefüggô, a kereskedelmi aspektusokat elôtérbe helyezô környezet negatív hatásait csak nehezen tud juk ellensúlyozni energikus szakmai fejlesztési törekvéseinkkel. Számos kollegánk került kilátástalan helyzetbe és még nem látjuk a kedvezôtlen folyamatok végét. A korábban sikerágazatként aposztrofált gyógyszerellátás, a gyógyszerészet válságban van. Keressük a megoldásokat, a kitörési pontokat, a stabilizációs módszereket, próbáljuk túlélni a válsághelyzetet. A GYOK 2008 amelyen a regisztrált részvétel 10 pontot jelent programja három fô területre csoportosítható. A csütörtöki napon az önállóan akkreditált (tesztírással együtt 20 pontot érô) továbbképzéssel indul a rendezvény. A fô téma ismét a gyógyszerészi gondozás, a szakterület pedig a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyszeres terápiája lesz. Az egyik leggyakoribb mortalitású kórképben, a krónikus gyógyszeralkalmazók számára nagy segítség a gyógyszerész szakértelme. Ehhez kapunk szakértô elôadóktól muníciót. A témakör még pénteken dél elôtt is folytatódik, a cognitív szolgáltatások bemutatásával, s egyes korszerû terápiás eljárások ismertetésével, hangsúlyozva a gyógyszertár egészségcentrum jellegét. A péntek délután reprezentatív nemzetközi elôadói részvétellel elemzi Európa gyógyszer - ellátása környezetét. Elsôként a rendezvény fô tématerületéhez tartozó daganatterápia új lehetôségeit mutatja be az oxfordi egye tem professzora. Elmaradhatatlan a Szövetséggel szoros szerzôdéses és szellemi munkakapcsolatban lévô Tennessee Egyetem tanárainak és friss diplomásainak megnyilvánulása. A Gyógyszerészi Gondozás Európai Hálózata (PCNE) elnöke ismerteti tapasztalataikat eredményeiket. Szombaton a plenáris délelôtt a kiemelt szakmapolitikai és szakmai kérdések prezentációja lesz, amelyet a megszokott délutáni interaktív fórum követ, ahol felkért vitaindítók mutat - ják be a gyógyszerellátás aktuális környezetét. A kongresszus zárónapján, vasárnap alapvetôen összegezzük a rendezvényen elhangzott ismereteket, véleményeket, s a már megszokott módon megfogalmazzuk azokat a célkitûzéseket és technikákat, amelyek reményeink szerint a gyógyszerészet stabilizálását, s a jövôt szolgálják. A GYOK a meghirdetett programokon kívül alkalmat ad a gyógyszerellátással kapcsolatban lévô szervezetekkel való konzultációkra, értékes bemutatók, kiállítások megtekintésére, szakmai és üzleti kapcsolatok létesítésére. A Jövô Gyógyszertára új arculattal és konzultációs terekkel péntek reggeltôl szombat estig áll a látogatók rendelkezésére. A MOSZ a Pharmaco-nutrition, vagy VItalPharmakon (VIP)terápia témakörben indított Rege neration Prog ram jához (RP) tartozó, valamint egy Magyarországon eddig nem ismert természetes alapú kozmetikai termékcsalád is bemutatásra kerül a gyógyszertárban. Ismét programot hirdetett a MOSZ Ifjúsági Fóruma (önálló 9 ponttal regisztrálva), ahol figyelemreméltóan aktuális téma körökben adnak számot fiatal kollegáink szakmai tapasztalataikról, elképzeléseikrôl. A rendezvény teljes idôtartama alatt rendelkezésre áll a mobil szûrôbusz, rendkívül színvonalas diagnosztikai prog ramjaival. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa a meghirdetett tudományos és szakmai fórumokon túlmenôen helyet ad a MOSZ szervezeti rendezvényeinek megtartására, valamint a kikapcsolódásra is. Fogadás, esti mulatságok, fakultatív kirándulások színesítik a programot. A MOSZ elnöksége és a Rendezô Bizottság nevében tisztelettel és szeretettel várunk minden kolle - gát, hozzá tar tozót és érdeklôdôt. Kollegiális légkört, hasznos konzultációkat, eredményes munkát és kellemes kikapcsolódást kívánok! Dr. Mikola Bálint MOSZ a Magángyógyszerészetért MOSZ a Magángyógyszerészetért

4 Általános információk A KONGRESSZUS HELYSZÍNE: Hotel Ezüstpart V. épület; Siófok, Liszt Ferenc sétány 3. A KONGRESSZUS IDŐPONTJA: október SZÁLLÁSOK: Hotel Ezüstpart Liszt Ferenc sétány 3. Telefon: Hotel Azúr Erkel Ferenc utca 2/c. Telefon: Hotel Fortuna Erkel Ferenc utca 51. Telefon: Hotel Residence Erkel Ferenc utca 49. Telefon: Hotel Vértes Batthyány utca 24. Telefon: Hotel Casa Perla Somogyi B. u. 18/b Telefon: REGISZTRÁCIÓ: Hotel Ezüstpart V. épület földszint, regisztrációs stand. október 9-én 9 h 19 h -ig október ig naponta 8 h 19 h -ig október 12-én 8 h 12 h -ig RÉSZVÉTEL FELTÉTELE: Előzetesen átutalt részvételi díj. PARKOLÁS: A Hotel Ezüstpart parkolójában, a parkolás díjtalan. ÉTKEZÉS: Étkezés a Hotel Ezüstpart V. épület földszinti éttermében. Ebédelni és vacsorázni mindenki a regisztrációnál kézhez kapott regisztrációs (vonalkódos) plasztikkártyá - jával tud. A reggelit mindenki a saját szállodájában fogyaszthatja el. Az Ezüstpartban az étkezések időpontja reggeli: 7-10 óráig, ebéd: óráig, vacsora: óráig. Az időpontok rugalmasak, szükség esetén az aktuális programhoz igazíthatóak. ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK: A Hotel Ezüstpart I. emeleti előadótermében, az I. emeleti különteremben (Krúdy terem I. emeleti presszó mögött), az I. emeleti presszóban és a tűzzománc teremben. KIÁLLÍTÁSOK HELYSZÍNE: A Hotel Ezüstpart V. épületének földszintjén (recepció előtér, folyosó, étterem előtér, földszinti előadó), I. emeletén (lift előtér, folyosó, presszó előtér), valamint a kiállítási pavilonban. HASZNOS TUDNIVALÓK: A Hotel Ezüstpart uszodája a kongresszus ideje alatt mindenki számára térítés nélkül igénybe vehető. Azok, akik nem a teljes időszakban vesznek részt a kongresszuson, szobáikat érkezéskor 12 órától foglalhatják el, távozáskor pedig 10 óráig kulcsukat le kell, hogy adják. MOSZ a Magángyógyszerészetért

5 Év Pa kája Pályázat Év Pa kája Pályázat ÉV PATIKÁJA KITÜNTETŐ ELISMERÉST KAPTAK Dr. Váczi Józsefné Szentlélek Gyógyszertár, Győr Dr. Herczegfalvi Lászlóné Fehér Kígyó Gyógyszertár, Orosháza Pintér László Aranymérleg Pa ka, Kiskunhalas Dr. Mézám Istvánné Fehér Kígyó Pa ka, Mosonmagyaróvár Dr. Fodorné Dr. Novák Alexandra Vasas Szent Péter Gyógyszertár, Szeged Herczeg Jánosné Erzsébet Pa ka, Sopron Szabó Sándorné Aranykehely Pa ka, Pécs Dr. Samu Antal Irisz Gyógyszertár, Budapest Hollósvölgyiné Szabó Judit, Hollósvölgyi Béla Hollós Pa ka, Siklós Szabó Sándor Koronás Kígyó Gyógyszertár, Pécs Dr. Télessyné Fóris Kornélia Szt. István Pa ka, Aszód Tamásiné Dr. Gruzlinger Magdolna Szt. Korona Gyógyszertár, Kozármisleny Dícsérő oklevelet kaptak: Dr. Csányiné Kléri Éva Fasori Pa ka, Budapest Szondi Ferencné Salvare Gyógyszertár, Mátészalka Mozol József Hársfa Pa ka, Solt Dr. Kissné Tavaszy Marianna Villányi Gyógyszertár, Budapest Dícsérő oklevelet kaptak: Berki Ágota Patrona Gyógyszertár, Berzence Szögi Erzsébet Széchenyi Gyógyszertár, Szolnok Gonday Jenőné Gyógyír Pa ka, Püspökladány Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Horváthné Dr. Mórocz Magdolna Szt. István Gyógyszertár, Cserkeszőlő Dr. Mikola Bálint Família Pa ka, Lajosmizse Dícsérő oklevelet kaptak: Dr. Szűcs Judit Kehely Gyógyszertár, Baja Dr. Kárpá né Gangl Teréz Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron Kerekesné Vörös Erzsébet Pécskő Gyógyszertár, Salgótarján Laki Tibor Arany Sas Pa ka, Tiszaújváros Pálinkóné Quintz Mária Forrás Gyógyszertár, Balatonszabadi Dícsérő oklevelet kaptak: Benkő Zsolt Benkő Pa ka, Jánoshalma Dr. Kése Dezsőné Őrangyal Gyógyszertár, Pécs Dr. György László György Pa ka, Balatonalmádi Topáné Váradi Irén Kígyó Pa ka, Hajduszoboszló Boldizsárné Molnár Emma Mérleg Gyógyszertár, Jászberény Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Szabó Gáborné Magyar Korona Gyógyszertár, Dömsöd Nemeskéry Edvin Szent István Gyógyszertár, Esztergom Benkő Zsolt Benkő Pa ka, Jánoshalom Dr. Szalay Lászlóné Betánia Gyógyszertár, Karcag Dícsérő oklevelet kapo : Borsos Gizella Szent Márton Pa ka, Bere yóújfalu Szrogh Károlyné Főnix Patika, Polgár Dícsérő oklevelet kapo : Dr. Firin Kornélné Flórián Gyógyszertár, Budapest MOSZ a közvetlen lakossági gyógyszerellátásért MOSZ a közvetlen lakossági gyógyszerellátásért

6 Életműdíjasok prof. dr. Nikolics Károly Pap Endre dr. Lantosi István dr. Fodorné dr. Novák Alexandra Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. prof. dr. Szász György dr. Mohr Tamás dr. Pávics László prof. dr. Erôs István A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások prof. dr. Simon Kis Gábor dr. Mikola Bálint dr. Écsy Zoltán Komáry Kázmér Fizesse elô Ön is! prof. dr. Vincze Zoltán dr. Szabó Sándor Hankó Zoltán prof. dr. Stájer Géza Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. Tel.: , Fax: prof. dr. Dick R. Gourley dr. Samu Antal Csejtei Mariann dr. Orbán István dr. Várszegi László prof. dr. Zalai Károly Mátyásné Simon Zsuzsa 2007.

7 GYOK info Regisztrációs stand A Kongresszus ideje alatt a regisztrációs standon kedves vendégeink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe regisztráció rendezvénnyel kapcsolatos információk helyszíni szolgáltatások igénylése MOSZ-információ SINTEK patikabútor információ A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kongresszusi bázisa a megszokott módon és helyszínen, a regisztrációs standon áll a résztvevők és a tagság rendelkezésére a következőkben: továbbképzések szervezése és programjai, kiadványok megrendelése, tagfelvétel, a szervezet működésével összefüggő kérdések, közgyűlés előkészítése. Program információ A rendezvény három helyszínén, a regisztrációnál, a szállodában több helyütt, valamint a kiállítási pavilon bejáratánál elhelyezett plazma TV-ken nyomon követhetik a kongresszus hivatalos programjait, aktuális információit.

8 Program Program október 9. (csütörtök) Gyógyszerészi Gondozás (Gyógyszeres Terápia Menedzsment Prevenció I.) Kiemelt téma: Onkológia Üléselnök: Dr. Samu Antal Prof. Dr. Halmos Gábor Kongresszusi megnyitó Új lehetőség a Gyógyszerészi Gondozásban (Gyógyszeres Terápia Menedzsment) az onkológiai gyakorlat területén (Dr. Samu Antal) Célzott gyógyszerterápia jelentősége a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben (Prof. Dr. Halmos Gábor) Onkológiai ellátás klinikai vonatkozásai (Dr. Tóth Judit) Szünet Hol tartunk, hová megyünk az onkológiában? (Prof. Dr. Szántó János) Farmakoterápia az onkológiai gyakorlatban (Prof. Dr. Tósaki Árpád) Esti Program (fakultatív) Az Apáti Dixieland Band koncertje I. emeleti előadó Hotel Casa Perla október 10. (péntek) Gyógyszerészi Gondozás (Gyógyszeres Terápia Menedzsment Prevenció II.) Üléselnök: Dr. Samu Antal Dr.Varga Imre A gyógyszerész edukációs lehetőségei az on ko lógiai gondozásban (Dr. Hankó Balázs) Paradigmaváltás a tumorok gyógyszeres kezelésében (Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor) A cukoranyagcsere, mint új molekuláris célpont a daganatterápiában (Prof. Dr. Hidvégi Máté) Bétaglükánok lehetséges szerepe a tumorterápiában (Dr. Ládi Szabolcs) Szünet A szelén bevitel jelentősége az új nemzetközi kutatások tükrében (Prof. Dr. Balázs Csaba) Omegazsírsavak alkalmazása a dyslipidae miában (Dr. Ládi Szabolcs) A probiotikumok szerepe az urogenitális fertőzéseknél (Prof. Dr. Rákóczi István) Tesztírás A Jövő Gyógyszertára ünnepélyes bejárás I. emeleti előadó Ebéd

9 Program Program Satelite program MOSZ Ifjúsági Fórum I. Megnyitó előadás: Krúdy terem Üléselnök: Rixer Mária Sándorné Raisz Ildikó Nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Előadások és fórum meghívott külföldi előadók részvételével I. emeleti előadó Üléselnök: Prof. Dr. Halmos Gábor Dr. Samu Antal Pharmaco-nutrition Egy új lehetőség a daganatterápiában (Prof. Dr. Paul Clayton) UK Dr. Vecsernyés Miklós Képzés továbbképzés kérdései napjaink gyógy szerészetében II. Versenyelőadások: 1.) Molnár Zsuzsa (VitálPlusz Patika, Békéscsaba) Koleszterinszűrések adatai, avagy: merre tovább gyógyszerészi gondozás? 2.) Varga-Hatos Katalin (Segítő Mária Gyógyszertár, Sopron) Szükség van-e ennyi generikumra? 3.) Fang Simon (Magyar Korona Gyógyszertár, Kunszentmiklós) Antioxidánsok szakmai szemmel 4.) Nagy Nikolett (Európa Gyógyszertár, Budapest) Specialitások alkalmazásának problémái a mai magisztrális készítményekben 5.) Giczei Annamária (Szt. Márton Patika, Berettyóújfalu) Generikus világ szabad ajánlanom a helyettesítő készítményt? 6.) Szőke Róbert (Alpha Gyógyszertár, Sopron) Potenciális veszélyek a gyógyszertáron kí vül kapható gyógyszerek alkalmazásának esetében III. Meglepetés előadás: A Gyógyszeres Terápia Menedzsment progra mok új értékelési lehetőségei az Egyesült Államokban (Prof. Dr. Lawrence M. Brown) USA Gyógyszerészi pályakezdési lehetőségek az Egyesült Államokban (Bryan Paul Jett, Patrick Nichols) USA Fórum Kérdések az előadókhoz A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyűlése Esti Programok Patika Magazin Est G-Management Karaoke Est Satelite program Novodata konzultáció I. emeleti előadó I. emelet presszó I. emelet presszó előtér Molnár Zsuzsa (VitálPlusz Patika, Békéscsaba) Láncreakció IV. Fiatal Gyógyszerészek Klubja Dinya Mariann (FGYK elnök) Merre van Kánaán? Fiatal gyógyszerészek perspektívái

10 Program Program október 11. (szombat) Szakmapolitikai Fórum I. emeleti előadó I. emeleti előadó Ünnepélyes Megnyitó Elismerések átadása Pályázatok eredményhirdetése Felkért hozzászólások: Vezeti: Dr. Mikola Bálint Dr. Simon Kis Gábor Plenáris programok, előadások A gyógyszerellátás helyzetértékelése (Dr. Mikola Bálint) MOSZ elnöke Üléselnök: Dr. Mikola Bálint A metabolikus szindróma ellátásának helyzete és szerepe a Szív- és Érrendszeri megbetegedé sek Nemzeti Programjában (Dr. Kiss István) MOTESZ leendő elnöke Kockázat alapú vércukorszűrés (Prof. Dr. Winkler Gábor) Magyar Diabetes Társaság elnöke A hazai Gyógyszerészi Gondozás Múlt, je len, jövő (Dr. Samu Antal) MOSZ alelnöke Csak egy csepp figyelmet! (Erős Antónia) Egy Csepp Figyelem Alapítvány Ebéd A gyógyszerellátás aktuális helyzete (Dr. Bódis Lászlóné Országos Tisztifőgyógy szerész) Az OEP és a gyógyszertárak kapcsolatrendszerének aktualitásai (Dr. Molnár Márk Péter főosztályvezető) Hungaropharma Gyöngypatikák (Szabó Ferenc vezérigazgató) Phoenix és a Szimpatikák (Dr. Küttel Sándor vezérigazgató) Független magyar gyógyszertárak érdekérvényesítő lehetőségei (Major Ferenc vezérigazgató, Béres Rt.) Interaktív beszélgetés a gyógyszerellátás aktualitásairól Fogadás a Kongresszus résztvevői számára Satelite program I. emelet presszó előtér MOSZ Budapesti Szervezete helpnet Iroda Kft. Gyógyszertári honlap-konzultáció ÉS születésnapi sorsolás Előadók: Potocsny Mária elnök, Offenbeckné dr. Sólyi Ilona ügyvezető

11 Program október 12. (vasárnap) I. emeleti előadó Üléselnök: Dr. Schlégelné Békefi Csilla Rixer Mária A diabeteses terhesség speciális kérdései: hypertonia, metabolikus syndroma (Dr. Baranyi Éva) A terhesség és laktáció alatti gyógyszeres terápia (Dr. Vecsernyés Miklós) A metabolikus szindróma újabb gyógyszerészeti vonatkozásai (Dr. Klukovits Anna) Szünet Menedzsment taktikák (Dr. Simon Kis Gábor) Innovatív szakmai fejlesztési lehetőségek (Dr. Samu Antal) Versenykörnyezeti operatív prioritások (Dr. Mikola Bálint) Kongresszusi zárszó Üléselnök: Dudus Balázs Sass Pál

12 Jövő Gyógyszertára Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógyszerész gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesztését MOSZ Missziós nyilatkozat A Gyógyszerészek Országos Kongresszusán néhány éve útjára indíto Jövő Gyógyszertára mára már kerese helyszíne a rendezvénynek. A MOSZ Missziós nyilatkozatából fentebb olvasható részlet adta és adja ma is az alapkoncepciót, amikor évről-évre tartalommal töl k meg a szálloda bejárata melle felállíto kis sátrat. Ez évben a pavilon első részében megépíte officinában egy úgyneveze gyógyszertári robot kerül kiállításra, melynek munkába állítása eredményeképpen a gyógyszerésznek több ideje marad a betegekkel való foglalkozásra, tanácsadásra, fontos feladatának ellátására, a gyógyszerészi gondozásra. Előnyei: Még a legkorszerűbb fiókrendszernél is jobb a tároló kapacitása, (pl. tágasabb lehet az officina). A leggyorsabb gyógyszerésznél, vagy asszisztensnél is gyorsabban expediál. Rendkívül nagy a gyógyszerbiztonság (pontosan azt kapja a beteg, amit kell, nincs mellényúlás). A gyógyszer keresgélése helye lehetőséget nyújt a beteggel való konzultációra. Még a gyógyszer bevételezése is automa kusan történik (kisebb személyzet). A jelenlegi gyógyszer kiskereskedelmi tendenciák melle a pa kák számára esetenként létkérdés a költséghatékonyság és a versenyképesség növelése. Ennek elérésére a vá lasztható két lehetőség: költségek újra defi ni á- lása, és csökkentése, a betegforgalom növelése. Jövô Gyógyszertára Az officina mögö terü - leten néhány cég mutatja be azokat a termékeit, szol gáltatásait, melyek ta - lán hozzájárulhatnak a pa - ka forgalmának nö veke - dé séhez.

13 Mobil szűrőállomás

14

15 Társasági programok Patika Magazin est Hot Jazz Band biográfia Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. Annak a csodálatos zenei világnak a képviselője, melyet egyszóval jazz-korszaknak nevezünk. A 20-as, 30-as, 40-es évek, a korai jazz, a swing és a dixieland revival kel életre tolmácsolásukban. Repertoárjukon megtalálhatók az ugyanebből a korszakból származó magyar szerzemények is után az első magyar jazz-zenekar, amely felvállalta a két háború közti népszerű magyar dallamok, jazz-melódiák repertoárra tűzését. Ehhez tartozik, hogy a mű megszületése után csaknem 70 évvel az első hazai jazz-zenekar, amely lemezre játszotta Szomorú Vasár nap (Gloomy Sunday) című, máig az egyetlen magyar Seress Rezső által írt világslágert. Ha péntek, akkor Patika Magazin-est A Galenus Kiadó a már megszokott, színvonalas programmal várja vendégeit. Műsor: Fergeteges show-táncbemutató, Hot Jazz Band együttes egyórás koncertje. Helyszín: Hotel Ezüstpart I. emeleti előadó. Időpont: október 10., óra. Mindenkit szeretettel várunk!

16 Társasági programok Társasági programok Az estet ezú al tombolasorsolással kezdjük. A tombolajegyek a regisztrációnál lesznek kaphatóak a kongresszus nyitásától. Tombolanyereményeket az alábbi cégek ajánlo ak fel: Új! Pénteken 21:30 órai kezde el a hagyományok szerint a szálloda I. emele, éjszakai bárjában kerül megrendezésre a G-Management Zrt. karaoke estje. BABA PATIKA BIOEXTRA BIOSAN SÓPIPA PHARMA KFT. CRESTON BEAUTYMEDEL DR. AUGUST WOLFF G-MANAGEMENT ZRT. HC POINTER HERBÁRIA HELPNET INSTRUCTUS INTERALFA KFT. INTERCOOPERATION ZRT. LADY PHARMA MEDEL NATURLAND MAGYARORSZÁG KFT. OMRON HUNGIMPEX KFT. PALÁSTI RENÁTA POLY PACK RAUSCH AUSTRIA SZELENCE ÉKSZER VITAMINSTATION WITEG-KŐPORC KFT. A tombolasorsolás díszvendége és ceremóniamestere Nagy Feró A sorsolást követôen rövid koncertet ad estünk vendége, a megasztáros Palcsó Tamás Karaoke Teremnyitás 21:15-kor! Est Az est DJ-je és karaoke virtuóza Kôvágó Gyula A koncertet követôen kareoke verseny, tánc, buli... hajnalhasadtáig!

17 Társasági programok Fogadás Szombaton 20 órai kezdettel kerül sor a kongresszusi fogadásra, melyen a résztvevők együtt ünnepelhetik a Novodata Számítástechnikai Zrt. 20. születésnapját Kovács Balázs elnök-vezérigazgatóval, aki pezsgővel és to r tával várja a vendégeket. Az est folyamán a zenét mint már annyiszor az ATLANTISZ Zenekar szolgáltatja, az est sztárvendége: Somló Tamás A szálloda séfje a hagyományos magyar ételek mellett néhány különlegességgel is készül. Íme egy kis ízelítő. Hideg Előételek: Korianderrel, mustárral pácolt lazacfilé, trombitagombás saláta ágyon Füstölt kacsamell, alma chutney-val Shitakis libamájpástétom, áfonyás lilahagyma lekvárral Levesek: Tom Yam Kung (Csípős savanyú rákleves) Derített gulyásleves Hideg aszalt szilvaleves, mandulával Meleg előételek, Vegetáriánus fogások: Vajastészta rózsák, kéksajtos zöldségekkel, hollandi mártással Magvakba forgatott gnocchi kakukkfüves mascarponés, paradicsom szósszal Főételek: Sertés szűz csíkok, osztrigamártásos mogyorós gombaraguval, zelleres rakott burgonyával Vaddisznó sült, balzsamos meggylekvárral, birsalmás párolt káposztával, pórés tojáslepénnyel

18 Dixieland hangverseny október 9. Csütörtökön, a siófoki Hotel Casa Perla hangulatos éttermében (Carafe Pub-ban) vendégeink egy felejthetetlen estét tölt - hetnek el. A fergeteges hangulatról a világhírű Apáti Dixieland Band gondoskodik, és persze a sör és némi harapnivaló sem maradhat el. Program kezdete: óra Gyülekezés a Hotel Ezüstpart főbejárata előtt órakor A vendégeket busz szállítja a Hotel Ezüstparttól a Casa Perla szállodába majd vissza. Kísérő program Tihanytól Tapolcáig október 11. szombat (gyülekezés: órakor) Indulás 9.00 órakor a szálloda elöl, visszaérkezés várhatóan óra körül Tihanyi Apátság megtekintése vezetéssel, majd a gyönyörű kilátással rendelkező szigligeti Szent Antal Pince tulajdonosa házi pálinkával és friss pogácsával várja kedves vendégeinket. Ezt követően lovas kocsikázás a Tapolcai-medencében, majd éhségünket kemencében sült finomságokkal (sült malac, fokhagymával tűzdelt tarja, kacsa, sült burgonya, almás-diós rétes) szomjunkat 5 fajta bor kóstolásával csillapíthatjuk. Végül a különleges gyógyhatású klímájáról ismert Tapolcai Tavasbarlangot látogatjuk meg. Alterna v programok

19 Transzferek Ingyenes busztranszfert biztosítunk Önnek! Látogassa a GM Tours megújult weboldalát last minute utak város látogatások körutazások tengerparti nyaralások egzotikus utak Közel száz partneriroda ajánlata Repülôjegy, biztosítás, autóbérlés lekérése interneten keresztül Azon kedves vendégeinknek, akik nem a fôépületben kaptak szállást, folyamatos busztranszfert biztosítunk a rendezvény teljes ideje alatt. A buszok menetrendje a programhoz igazodik. A Hotel Ezüstpart hall jában található regisztrációs pultnál dolgozó kollégák kész ségesen segítenek esetleges, ezzel kapcso - latosan felmerülô kérdéseik, problémáik megoldásában. Online szállásfoglalási lehetôség 5 kontinens több mint szállodájában... csak néhány kattintás... Utazzon Velünk! GM TOURS Utazási Iroda: cím: 1134 Budapest, Huba u. 10. tel.: , fax:

20 Kiállítók névsora CÉG NÉV STAND 1A Pharma K. D 1 77 Elektronika K. J 3 Actavis Hungary K. H 1 Agami '93 K. RE 6 Baba Magazin K. H 7 Bayer Hungária K. A 2 E 1 Beaco Bt. FE 3 Beiersdorf K. FF 4 Béres Egészségtár K. PE 4 Béres Gyógyszergyár Zrt. PE 5 Bioextra K. I 9 Boehringer Ingelheim I 2 Boiron Hungária K. I 7 BONECURE Henkel Schwarzkopf D 6 Bubszi Team Bt. H 10 Ceumed K. B 7 Coordinfo K. G 10 Cremum K. C 3 Creston Beauty Hungary K. FE 11 Crystal Ins tute K. C 5 Csík Éva C 1 Dendrite Hungary K. LE 1 Dimarson Elektronics Zrt. G 5 Doná Bt. PE 6 Donau K. FE 14 Dr. Peithner Budapest K. FE 9 East-West Pharma K. FE 15 Egis Nyrt. LE 4 Életerő 21 K. RE 7 Entech K. LE 5 Europharm Trade K. J 12 Ewopharma AG Mo. Képviselete D 4 Extractum Pharma Zrt. H 3 Fahrenberger LE 3 For Baby K. B 5 Galenus K. PE 3 GlaxoSmithKline K. F 2 Goodwill Pharma K. D 3 Gyógyszerellátó Instructus K. FF 2 Gyógyszerészek a földért Alapítvány ÉE 4 Gyöngy Pa card LE 6 { CÉG NÉV STAND Hartmann-Rico Hungária K. G 6 { ÉE 4 HC Pointer K. FF 1 Herbária Zrt. PE 2 Herbex Hungária K. D 13 Hipp K. E 7 Honestas K. H 5 Hungaropharma Zrt. F 1 IMR Lease Zrt. RE 1 In Vitro K. E 5 Interalfa K. A 1 { B 2 Intercoopera on Zrt. FF 6 Interpharma K. EF 4 Intex Pharma Hungary K. J 11 Jacoform és Hauer B 1 Johson & Johnson K. G 2 JuvaPharma K. D 5 Komfort Style K. J 2 Kontaktlinsenins tut GbR. Kontaktlencsék és szemüvegek RE 4 } gyógyszertári forgalmazása Krka Magyarország K. FE 2 L' Oreal Magyarország K. (Garnier) D 7 L' Oreal Magyarország K. (Vichy) EF 1 Laboratorie Bioderma H. K. FE 4 Lady-pHarma J 4 Lahra K. A 5 LX-Line K. és PharmaChip K. E 2 MagiXpress K. J 7 I 11 Master-Pharma K. { J 1 Medaqua K. C 2 Med-CFS Hungary K. H 4 MEDEL I 1 Medico Uno K. H 8 Medicontur K. FE 7 Medis Hungary K. H 11 Melania Kiadói K. LE 2 Melinda K. B 8 Merck K. D 12 Mérlegkészítő-Javító és Kereskedelmi K. } B 10

21 Kiállítók névsora CÉG NÉV STAND Midio Hungary K. FE 8 Mikrolab Trading K. C 4 Movo-Med K. LE 9 Naturhelix K. ÉE 4 Naturland Magyarország K. H 6 Naturprodukt K. D 8 Novar s Hungária K. EF 3 Novodata Zrt. PE 1 Numil Hungary K. (milupa) FE 5 Nycomed Pharma K. FE 6 O+A Pharma K. E 6 OMRON Hungimpex K. G 4 Op mal Solu on 4 VIP FE 13 Pale a Press K. A 4 Pannon Pharma K. B 4 Pa ka Tükör J 13 Penta Pharma K. EF 6 Pezomed K. I 10 Pharma Nord K. G 9 C 8 PharMix K. D 16 Phoenix Pharma Zrt. J 8 ÉE 1 ÉE 3 Pliva Hungária K. A 6 PNG Pharma Natura Group K. B 6 Polfa Hungária K. I 8 Poly-Pack K. I 6 Press GT K. H 2 Primavera FE 17 Pro-Mama K. B 12 Pro-Office K. RE 5 Quadro Byte Zrt. EF 2 QuantumPharma K. EF 5 Ranyák Üvegtechnika B 5 Ra opharm Hungária K. E 3 Rausch Austria ÉE 2 Recept Nélkül Egészségvédelmi folyóirat Recki Benckiser K. } FF 5 D 11 H 13 Regisztráció RE 3 Richter Gedeon Nyrt. FF 3 { } { CÉG NÉV STAND Rivan-Nova K. D 9 Roche (Magyarország) K. RE 2 Sager Pharma K. B 11 Salus K. J 10 Sandoz Hungária K. E 4 Sanofi-Aven s Zrt. G 1 SCA Hygiene Products K. A 3 Semmelweis Egyetem LE 7 Semper Veritas K. B 3 Servier Hungária K. J 9 Springmed Kiadó FE 7 G 8 Teva Magyarország Zrt. H 12 Tin Gyermekápolás (in Store Bt.) FE 10 Tőkés és Med K. FE 12 Tudomány Kiadó K. C 6 Ultra Marke ng K. LE 8 VICIS DiaLab K. I 4 VICIS Pharma K. I 4 VICIS Sanoral K. I 3 Vision Pharma K. C 7 Vitalplus Trade K. D 14 Vitamin Sta on K. I 5 Vitaminkosár K. D 2 Vitani K. J 5 Vitaplus K. FE 1 FE 16 Vivaldi K. J 6 Volmix K. D 15 Walmark K. G 7 Witeg-Kőporc K. B 9 Wörwag Pharma K. D 10 Wyeth K. G 3 Zen va HU K. H 9 PharMix K. Standján kiállító cégek: Gradiens K., Sinnex Zrt., Pontexx K., Idealbody K., Gyöngy '97 Bt., Techno-Trade K., Stork Bt., Jana Beauty K., Inzula Kereskedelmi K., Cadbury Magyarország, N-U-R Neckermannutazás Szolgáltató K. { {

22 Alaprajzok pavilon Alaprajzok szálloda földszint

23 Alaprajzok szálloda emelet

24 MOSZ továbbképzések MOSZ továbbképzések IV. negyedév, I. félév október GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK (10 pont) október 10. Ifjúsági Fórum Siófokon (9 pont) október Gyógyszerészi gondozás-új lehetőségek a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyszeres terápiájában (20 pont [Tesztírással]) december 5-7. Gyógyszerészi szerepvállalás a thromboembóliák kezelésében és megelőzésében Sopron (20 pont) első félév január Gyógyszeres Terápia Menedzsment III. Onkológia Budapest (20 pont) február 14. Kozmetológia Budapest (16 pont) március 6-8. Gyógyszertár működtetés Siófok (20 pont) április 18. Védőoltások Budapest (16 pont) május A gyógyszerész szerepe a depressziós betegek ellátásában Lillafüred/Egerszalók (32 pont)

25 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszerészi szerepvállalás a thromboembóliák kezelésében és megelőzésében címmel akkreditált továbbképzést tart december 5-7. közö Sopronban. A rendezvénynek Sopron hangulatos belvárosában található pa nás szálloda a Best Western Pannonia Med Hotel **** ad helyet. Egész napos ausztriai kirándulás! kulturális programok karácsonyi vásár heuriger látogatás Felhívás Sopron GYÓGYSZERES TERÁPIA MENEDZSMENT III. KONFERENCIA január Budapest Tisztelt Gyógyszerész Kolleginák, Kollégák! Felhívás GYTM Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önöket, hogy a Magángyógyszerészek Or szágos Szövetsége január közö a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész ségtudományi Centrum védnökségével rendezi meg a Gyógyszeres Terápia Menedzsment III. Onkológia Akkreditált Továbbképző Konferenciáját Budapesten. Dr. Samu Antal

Gyógyszertármûködtetés

Gyógyszertármûködtetés Gyógyszertármûködtetés 2009. Siófok 2009. március 6-8. Hotel Azúr Wellness & Conference Hotel Rendezô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Szervezô: G-Management Zrt. GM MANAGEMENT A rendezvény támogatója

Részletesebben

Gyógyszerészek Országos Kongresszusa

Gyógyszerészek Országos Kongresszusa Gyógyszerészek Országos Kongresszusa Siófok, Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont 2009. október 8-11. Rendezô Bizottság Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöksége Szervezô G-Management Zrt. GM

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény házigazdája: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztálya Dr. Petró Gizella főorvos A szervező bizottság elnöke Tel.: +36/52-511 777 Email: petrogizi@gmail.com

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Budapest 2014. szeptember 18-19 Fővédnök Dr. Zombor Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon kívül melyek a kardiológia idszer szer kérdéseit ölelik

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat.

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat. Česká společnost pro osvětlováni, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost Polski Komitet Oświetleniowy SEP LUMEN V4 V. Konference Vyšegrádských

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009 2. É R T E S Í T É S A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája Tüdőrák 2009 Hunguest Hotel Pelion, Tapolca 2009. december 3-5. Várható kreditpont: 20 www.tudogyogyasz.hu

Részletesebben

IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT

IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT Regional Meeting of the International Society of Dermatology Szeged 2007. március 5-9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT Helyszín

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2016

Egri Kardiológiai Napok 2016 Eger, Hotel Eger & Park 2016. április 7 9. Bevezető Kedves Kollégák és Kolléganők! Immár hetedik alkalommal rendezzük meg az Egri Kardiológiai Napokat! Nagy örömünkre a rendezvény évről-évre nagyobb létszámú

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! Az idei évben harmadik alkalommal lehetünk együtt a Magyar Ápolási Egyesület Országos

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40

Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40 KonfKötet.indd 1 2014.05.08. 14:03:36 Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40 Konferencia 2014 Időpont: 2014. május 15 16. Helyszín: A konferencia

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS

MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS 4. Kazuisztikai Fórum Programfüzet Debrecen, Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel 2015. november 20-21. Összefogás a Hörgőrák Megelőzéséért Alapítvány és a DEKK Tüdőgyógyászati

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

XVIII. Dunántúli Diabetes Hétvége

XVIII. Dunántúli Diabetes Hétvége XVIII. Dunántúli Diabetes Hétvége [ www.diabet.hu/ddh2013 ] MEGHÍVÓ É S PROGRAM Hotel Club Tihany, 2013. április 12 14. programfüzet Időpont: 2013. április 12 14. Helyszín: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév

Részletesebben

XII. Háziorvos Napok

XII. Háziorvos Napok IX. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK XII. Háziorvos Napok 20 ÉVES A CSALÁDORVOSKÉPZÉS A PÉCSI EGYETEMEN PROGRAM Pécs, 2013. október 10 12. XII. HÁZIORVOS NAPOK 2013. október 10. (csütörtök) Helyszín: PTE ÁOK

Részletesebben

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa PROGRAMFÜZET M A G Y A R Á P O L Á S I E G Y E S Ü L E T Hungarian Nursing Association H-1431 Budapest, Pf. 190. Tel/Fax: 36 1 266 5935, 36 20 216-4280 http://www.apolasiegyesulet.hu

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15.

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15. Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa Program Szolnok, 2012. szeptember 14-15. VENDÉGVÁRÓ A hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Magyar Nőorvos Társaság

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2014. június 13-15. hétvége (péntek-vasárnap) max. 40 fő

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

Meghívó. Nôk Egészsége, Családok Egészsége XX. Jubileumi Konferencia ÉRTÉKET TEREMTÜNK. 2016. március 4-5.

Meghívó. Nôk Egészsége, Családok Egészsége XX. Jubileumi Konferencia ÉRTÉKET TEREMTÜNK. 2016. március 4-5. Magyar Védônôk Egyesülete Országos Elnöksége Meghívó e, Családok Egészsége XX. Jubileumi Konferencia ÉRTÉKET TEREMTÜNK 2016. március 4-5. Kölcsey Központ 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 1 00 éve a családok

Részletesebben

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 18. Konferenciájának Részletes programja Kedves Tagtársaink! Mint

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum Jelmagyarázat: (*) Kötelező szintentartó tanfolyam (+) Kötelezően választható tanfolyam Gyógyszerészek: A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum közleménye i programjairól a 2011. év I. félévére

Részletesebben

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) Szakmai kongresszus a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, az Országos Pszichiátriai Központ (OPK), a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)

Részletesebben

XVIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XVIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Marriott Hotel***** 2015. március 6 7. Budapest, Marriott Hotel Továbbképzô Tanfolyam 2015. március 6 7. Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár Semmelweis Egyetem I.

Részletesebben

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT Készítette: 1 2012. június 20. szerda 09.00 Beérkezés, Regisztráció

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA 2013. szeptember 18-20. KESZTHELY Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (www.kozszov.org.hu) A konferencia védnökei: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye PROGRAM Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2016. szeptember 2-3. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG. Háziorvosi Munkacsoport. Háziorvosi Nővér Akadémia. Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG. Háziorvosi Munkacsoport. Háziorvosi Nővér Akadémia. Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport Háziorvosi Nővér Akadémia Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja,

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne és időpontja: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (T.I.K.) 6722

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap

ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap 2016. november 14. Kedves Vendégünk! Szeretettel köszöntjük az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében első alkalommal megvalósuló Új Nemzedék

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2013. június 7-9. hétvége (péntek-vasárnap) max. 36 fő

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco****

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco**** GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE? TERVEZETT 2017. február

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16.

XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16. XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete legutóbb

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben Debrecen Megyei Jogú Város Meghívó A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 13-14-én közösen rendezi meg az Az Ipar napjai Debrecenben c. rendezvényét

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Balatonalmádi, 2013. november 8-9. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, a Vanderlich

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA Tapolca, Hunguest Hotel Pelion 2017. április 20-21. www.conf.hu/mit2017 (elérhető 2017. február 13-tól) Kedves Kollégák! Az idei évben a Magyar Infekciókontroll

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései továbbképző tanfolyam k40 r e d i t p o n t Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2012. november

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 SZEGED, ADY TÉR 10. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS ÉS AZ OKT.

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa PROGRAMFÜZET Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember 20-21. A Magyar

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot MEGHÍVÓ Kedves Kollegák! A budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1987-ben jöttek létre és ezért idén, 2012-ben ünneplik a 25 éves születésnapjukat.

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt.127.3.) XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA 2014. április 24-26. Nyíregyháza, Hotel Pagony MÁSODIK értesítô Kedves SZÜLÉSZNÔK! TISZTELT

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA Az orvosnapok tiszteletbeli elnöke: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus Az orvosnapok fővédnöke: dr. Szűcs Lajos Pest Megye

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben