Gyógyszerfejlesztés - gyermeki gond(olat)ok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszerfejlesztés - gyermeki gond(olat)ok"

Átírás

1 Gyógyszerfejlesztés - gyermeki gond(olat)ok Dr. Lakner Géza (MÁV Kórház) Dr. Szabó Ildikó (Bethesda Gyermekkórház) A probléma... A gyermekgyógyászati gyógyszerelés ex lex állapota: nem törzskönyvezett készítmények felírása ( unlicensed use - UK-ban az orvosok számára engedélyezett eljárás) nem az előirat szerinti gyógyszeralkalmazás ( off-label use ): az SPC-ben szereplőtől eltér ő dosis, formuláció, javallati kör vagy korcsoport Aggasztó, ám a jelenlegi helyzetben elkerülhetetlen adatok a nem hivatalos gyógyszeralkalmazás vonatkozásában: általános gyermekgyógyászati osztályokon: 25%! gyermekgyógyászati intenzív osztályokon: 40%!! perinatalis intenzív centrumokban: 80%!!! Még mindig a probléma... A gyógyszeripar ódzkodik a gyermekgyógyászati gyógyszerfejlesztéstől: a klinikai vizsgálóhelyek tapasztalatlansága a 0-18 éves korcsoportban a gyermekpopulációval zajló vizsgálatok szervezésének gyakorlati nehézségei félelmek a gyógyszertoxicitástól (pl. salycylatok Reye-syndroma, valproat hepatotox.) a vizsgálati populáció sérülékeny (vulnerable) volta a gyermekgyógyászati piac, azaz a potenciális betegpopuláció szűkös létszáma miatt alacsonyabb profit Pedig a gyermekkorúak népesek: a 15 tagú Európai Unióban a teljes népesség 22%-át, 84 millió főt tette ki a 0-18 éves korosztály e lélekszám a 2004 májusi bővítéssel máris 100 millió főre emelkedett!... a törvényi szabályozás kedvezőnek tűnik: árva gyógyszer törvény : 7 (USA) / 10 (EU) éves piaci kizárólagosságot biztosít gyermekgyógyászati kizárólagossági rendelet (USA) ill. az eljövend ő EU-szabályozás: 6 hónapos védjegy- kiterjesztés

2 Gyermekgyógyászati betegpopuláció # éves korúak; ú.n. vulnerábilis személyek élettanilag inhomogén populáció - korcsoportok: koraszülöttek: a vese és máj clearance mechanizmusainak éretlensége, proteinkötés és leszorítás [bilirubin], gyógyszerek idegrendszeri penetrációja, fokozott transdermalis absorptio újszülöttek (0-27 nap): megoszlási térfogat különbözősége, a vér-agy gát tökéletlensége Gyermekgyógyászati betegpopuláció #2 korcsoportok (folyt.): csecsemő k és kisgyermekek (28 nap-23 hónap): a per os felszívódás megbízhatóbb, számos gyógyszer mg/kg-ban kifejezett clearance meghaladja a felnőttkori értéket gyermekek (2-11 év): érett clearance-rendszerek, a felnőttkorit meghaladó clearance értékekkel serdülő k hormonokkal (12-18 év): potenciális interakció a nemi Gyermekgyógyászati formulációk biztosítsanak pontos adagolhatóságot biztosítsanak megfelel ő compliance-t folyadékok, suspensiok, syrupok, rágótabletták íz- és színhatás regionálisan illesztendő excipiensek toxikusak lehetnek bizonyos korcsoportokban, pl. benzylalcohol koraszülötteknél Alapelvek a paediatriai humán gyógyszerfejlesztésben #1 praedominánsan gyermekeket érint ő megbetegedések kezdeti biztonsági és tolerabilitási adatok felnőttektől, kivéve pl. IRDS, bizonyos genetikai eredet ű anyagcsere-rendellenességek a teljes fejlesztési program gyermekek bevonásával történik életveszélyes állapotok, amelyek gyermekeket és felnőtteket egyaránt érinthetnek korai fázistól gyermek populáció bevonásával

3 Alapelvek a paediatriai humán gyógyszerfejlesztésben #2 a felnőttekkel azonos lefolyású betegségek vonatkozásában, ha a farmakokinetikai viszonyok a a felnőtt + gyermek korosztályokban azonosak, a felnőttkori adatok extrapolációja elfogadható ha a farmakokinetikai viszonyok eltérőek, farmakokinetikai-farmakodinamikai kombinált végpontos vizsgálatok jöhetnek szóba, beteg gyermekeken helyileg alkalmazandó készítményeknél helyi tolerancia ill. farmakodinamika vizsgálatok gyermekeken Alapelvek a paediatriai humán gyógyszerfejlesztésben #3 biológiai egyenértékűség vizsgálata: tipikusan felnőtteken farmakokinetikai célú vizsgálatok: beteg gyermekeken dóziskeres ő vizsgálatokban általában mg/kg szerint történik az eszkaláció, noha a mg/m 2 elvi értelemben korrekt, DE: a testfelszín számításánál sok a hibalehetőség, ezért megbízhatóbb az előbbi mg/m 2 alapú dózisszámítás elkerülhetetlen szűk therapiás index ű készítményeknél, pl. oncologiában A distress minimalizálása gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatokban gyermekgyógyászati vizsgálatokban gyakorlott, empathikus személyzet életkorhoz illeszked ő tartózkodó (játszószoba) branül alkalmazása egyedi venipunctiok helyett biztonsági és farmakokinetikai mintavételek egy ülésben minél érzékenyebb analitikai módszer alkalmazása, a mintavételi mennyiség minimalizálására Az EU (ICH) jelenlegi szakmai szabályozása ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL PRODUCTS IN THE PEDIATRIC POPULATION E11 - Recommended for Adoption at Step 4 of the ICH Process on 20 July 2000 gyermekgyógyászati gyógyszerformulációk gyermekgyógyászati fejlesztési program megindításának körülményei (kórképek felnőtt/gyermekkori manifesztációja szerint, vizsgálati típusok, postmarketing surveillance) korcsoportok felállítása etikai kérdések (beleegyez nyilatkozat, IRB ő vonatkozások)

4 Jogi szabályozás összevetése USA vs. EU Piaci szektor USA (hatályos) EU (tervezett) draft 2004.április Originalitás Paediatric exclusivity provision ( ); Best Pharmaceuticals for Children Act ( ) 6 havi általános licensz-kiterjesztés a készítményre gyermekgyógyászati kutatások ellentételezéseként 6 havi általános licensz-kiterjesztés a készítményre a paediatric investigation plan teljesítése esetén Pediatric Rule (1998); Pediatric Research Equity Act (2003) - kötelez ő gyermekgyógyászati vizsgálatok Generikum nincsen kedvezmény PUMA (Paediatric Use Marketing Authorisation) 8 éves adatvédelem Kutatási támogatás (elsősorban generikus szektor) vizsgálati készítmények kutatási alapja (kidolgozott, de nem lépett még életbe) MICE (Medicines Investigation for the Children of Europe) támogatási alap (még nincsen meghatározva) Az EU tervezett jogi szabályozásának elemei gyermekgyógyászati klinikai gyógyszerfejlesztés serkentése termékvédelem révén, licensz-kiterjesztés révén az originalitás-szektorban EMEA-n belül Paediatric Board (PB) gyermekgyógyászati fejlesztési tervek (paediatric investigation plan) felülbírálata gyógyszertörzskönyvezés Paediatric Use Marketing Authorisation (PUMA) kizárólagosan gyermekgyógyászati indikációjú készítményekhez PB által jóváhagyott gyermekgyógyászati fejlesztési terv alapján fejlesztett generikus gyógyszerek támogatására a felnőtt-készítmény márkanévének megőrizhetősége, felsőindex P -vel kiegészítve azt Hatályos hazai jogi szabályozás #1 15. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki tizennegyedik életévét nem töltötte be. 18. (1) A cselekvőképtelen személy jognyilatkozata semmis; nevében törvényes képviselője jár el. ( PTK II. fejezet) 4. (7) Ha a klinikai vizsgálatba bevonni kívánt személy, illetve korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képvisel ő nem tud olvasni, a beleegyez ő nyilatkozathoz szükséges tájékoztatás megadásánál két független tanú együttes jelenlétét kell biztosítani. (23-24/2002 EüM rendelet) Hatályos hazai jogi szabályozás #2 Eütv 159. (4) Kutatás cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyen kizárólag a következ ő feltételek együttes fennállása esetén végezhet ő: az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülnek; [ezek a pontok a tájékoztatásra vonatkoznak] a kutatástól várt eredmény közvetlenül szolgálhatja a kutatás alanyának egészségét; VAGY a tudományos ismeretek gyarapításával belátható időn belül hozzájáruljon olyan eredmények eléréséhez, amelyek hasznosak a kutatás alanyának vagy más hasonló korú és azonos betegségben szenved ő személy számára; b) a kutatás a kutatás alanyára nézve a minimálist jelentősen meg nem haladó kockázattal és enyhe igénybevétellel jár; a kutatás nem folytatható hasonló hatékonysággal cselekvőképes személyen

5 Hatályos hazai jogi szabályozás #3 (2)... A cselekvőképtelen személyt is - ítélőképességének megfelelően - tájékoztatni kell minden, a klinikai vizsgálat szempontjából fontos körülményről, annak kockázatáról és kedvez ő vagy kedvezőtlen hatásáról. A kiskorú tájékoztatásába pedagógiai gyakorlattal rendelkez ő személyt is be kell vonni. (3) Amennyiben a cselekvőképtelen személy a tájékoztatást megértette, azt értékelni tudja, és kifejezetten elhárítja a klinikai vizsgálatban való részvételét, vagy a klinikai vizsgálatból ki kíván lépni, ezt a klinikai vizsgálat vezetőjének, illetve a klinikai vizsgálatot végz ő személynek maradéktalanul figyelembe kell vennie. (23-24/2002 EüM rendelet) Pénz beszél...? az USA-ban a licensz meghosszabbítások közel fele a top 2% forgalmú gyógyszereknél következett be tehát nem azoknál a szereknél, amelyekre leginkább szüksége lenne a gyermekkorú betegeknek, hanem amelyek felnőttkori változata a legnagyobb profitot termeli a licensz hosszabbításához elégséges lehet akár egy (!) fős fázis I vizsgálat, USD USD 3 M értékben -... egy akár 2 milliárd USD forgalmú készítménynél a generikummá válás az originalitás forgalmát 40-50%- kal csökkenti, a generikum ára az eredetinek kb. 60%-a; a 6 hónapos kizárólagossági hosszabbítás így 1 milliárd USD bevételt, hozzávetőleg 500 M USD profitot hoz... Ez kb. 200x megtérülési ráta!

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu EGÉSZSÉGÜGYII TUDOMÁNYOS TANÁCS ELNÖKSÉG H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu /2006-1005ETT AZ ETT ELNÖKSÉGÉNEK JAVASLATA A

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Az Orvos-világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical Association Declaration of Helsinki) Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Elfogadva 1964 júniusban Helsinki városában

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy)

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy) SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az asthma terápia eredmény analízise (Outcome analysis of the asthma therapy) Doktori (Ph.D.) értekezés Mészáros Ágnes Témavezeto: Dr. Vincze Zoltán

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben