A zene szocializációs szerepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A zene szocializációs szerepe"

Átírás

1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar Budapest, 1126 Kiss János altábornagy. u. 40 A zene szocializációs szerepe Készítette: Bóday Szilvia Barbara Konzulens: Bauer Béla 2009

2 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETÉS A BEAT MEGLÁTTA A NAPVILÁGOT AMERIKÁBAN FELHÚZTÁK A ROCK ÓRÁJÁT Második világháborús romokból épülő, Szép Új Világ Álomba ringatás Unalom végítélete, pezsgés a javából Szülői mintától való szabadulás Alkotói újítások, a beatnik jelensége ROCK AND ROLL Zenei olvasztótégely A rock and roll első műhelyei Tinisztárok futószalagon ANGLIAI BEATKORSZAK Brit popüzem Amerikában Fogyasztói kultúra Amerika ébredése HIPPIVILÁG NEMZETKÖZI DIÁKLÁZADÁSOK RÁGÓGUMI ZENE A ROCK MŰVÉSZETTÉ VÁLIK ELTIPROTT VIRÁGOK A BEAT ELŐSZELE MAGYARORSZÁGON A NYUGATI BEAT ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK HAZÁNKRA MAGYARORSZÁGON AZ ÓRÁK MOZDULATLANOK Első rock and roll lázadás Szórakozási remény A rock valódi és álfunkciói VIRÁGZÓ KULTÚRA Nyugatmajmoló magyarok Slágercéhek Enyhülést hozó évek- mintha NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Öntudatra ébredés LESZÁMOLÁS A BEATTEL, AVAGY ÚJ ZENE SZÜLETIK NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEK CSAVAROS UTÓPIA RADICS BÉLA HATÁSA A MAGYAR ZENEI ÉLETRE ÉS A TÁRSADALOMRA CSILLAG SZÜLETIK Zenei pályafutása KÁROS SZENVEDÉLY, VAGY TÁMOGATÓ ERŐ? Megpihenés EGY CSILLAG LEHULLIK AZ ÉGRŐL...64

3 ÖSSZEESKÜVÉS ELMÉLET, III/III-AS MÓDRA...64 BEFEJEZÉS...67 FELHASZNÁLT IRODALOM...69 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4 4 Zöld Csillag Álmomban rég már láttam a fényt Azóta érzem a jel bennem ég Béke és szeretet legyen a szívben Ez állt a zöld csillag jegyében Vele megyek csillag leszek én is Vele megyek csillag leszek én is És végre megjött a csillag Szívem tárt, fénye belevillant Béke és szeretet legyen a szívben Ez állt a zöld csillag jegyében Vele megyek csillag leszek én is Vele megyek csillag leszek én is /Taurus/

5 5 Ajánlás Köszönetnyilvánítás Ezt a munkát Radics Béla emlékének ajánlom! Köszönöm Bauer Bélának hogy elvállalta záródolgozatom konzulensi felügyeletét. Megtiszteltetés számomra, hiszen nagyra tartom szakmai hozzáértését, munkásságát, és iránymutatásait. Megbízott a 2 év során szerzett szakmai ismereteimben, kutatói-feldolgozóiösszegzési munkámban, és engedte szabadon szárnyalni a témaválasztás során keletkezett gondolataimat, meglátásaimat, érzéseimet. Örömmel tölt el a tudat, hogy e nagyhírű tekintéllyel dolgozhattam együtt. Emellett köszönöm Tóth Tamásnak, aki a forrásanyag nagy részét javasolta és biztosította számomra. Gyermekként már belátást nyerhettem a Tamás által közvetített Radics Béla világba, melyet a Tűzkerék xt zenekar koncert-élményei nyújtottak. Ezek a fiatalkoromban ért hatások az évek során fokozatosan új értelmekkel gyarapodtak a lelkemben. A könyv alkotása mely gerincét képezi a dolgozatomnak - (Csodálatos utazás), közvetlenül itt zajlott a szemem láttára, hisz lakásunk volt szülőhelye és bölcsője. Ez a mű meghatározó része életemnek, melyet Tóth Tamás és Zoltán János, Édesanyám támogató segítségével alkotott meg. Végezetül, Édesanyámnak - Bódayné Miskolci Ilonának köszönöm, aki az egész életével felelevenítette és belém oltotta ennek a kornak a szellemiségét, életérzését. A fent említett személyek nélkül az általam kutatott, és elemzett világ nem jelenhetett volna meg ennyire hűen.

6 6 Bevezetés Záródolgozatom témaválasztását illetőleg, úgy vélem, tartozom annyival az olvasóközönségnek, és a mélyen tisztelt elbírálónak, hogy tájékoztassam irományom születésének okáról, és annak módjáról. Sokat gondolkoztam, miért is választottam e zenei témát. Miért áll annyira közel hozzám, és miért érzem szükségét olyannyira annak, hogy egy maradandó, kézzel fogható irományt alkossak belőle? Válaszokat rengeteget találtam. Talán kezdeném azzal, hogy életem legmeghatározóbb korszakában végtelenül közel kerültem ezen területhez, amiről majd a dolgozatomban megpróbálok széleskörű betekintést nyújtani. Gyermekkoromat rendkívüli módon körbeszőtte e színes zenei világ és zenei korszak. Mondhatni, ebben nőttem fel, ebben szocializálódtam. Persze, visszaolvasva e két mondatot, mosolyfakasztó hatással bírhat, de én ennek ellenére is így érzem. Szüleim jóvoltából, zenei ízlésem készlete nem a kor rágógumi-ömlengős-tinibálványalapú zörejféle muzsikája lett, hanem a rock and roll, és a rock neves képviselőinek szerzeményei színezték ki zenei életem palettáját. Tán fiatalságomból kifolyólag, de akkor nem értettem még, miért nem tudok szót érteni a velem egyidős korosztállyal, miért nem fogadnak be közösségükbe, miért kritizálnak. Most már tudom. Egy közösség alapfeltétele és mozgatóereje a közös érdeklődés, közös ízlésvilág és irány. Ez akkor, nekem hiányzott, hisz nem álltam be a sorba, nem hallgattam giccses, a tipikusan fiatalságnak szóló zenét. Utólagosan, még meg is köszönöm szüleimnek 1, hiszen akkor talán nem vélekednék úgy a világról, mint most, ezzel a gazdag zenei háttérkultúrával a tarsolyomban. Köszönöm nekik, hiszen a zenével nem csak a jóféle muzsikát, hanem történelmi életünk egyik legmeghatározóbb korszakának világát is megismerhettem, amelyben én nem élhettem. Nekem ez sokat jelent. Másrészről pedig, Édesanyám közeli hozzátartozója 2 volt a majd általam felvázolt életpálya gazdájának, Radics Bélának. És itt fonódik egybe e két indok, amiért választásom ide vezetett. A zenei háttérkultúrám és édesanyám jóvoltából (aki a Radics Béla 1 1. számú mellékletek, 1. fénykép számú mellékletek, 2. fénykép.

7 7 Emléktársaság tiszteletbeli elnöke) külső szemlélője, és részese lehettem gyermekként a Gitárkirálynak szánt megemlékezésekben. Gondolok itt a fényképkiállításokra, emléktábla avatásra 3, emlékkoncertre, könyv és filmek készítésére és a szoboravatására 4. Fiatalon, kimondhatatlan érzés volt a magyar rockzene alapító tagjaival találkozni, olyan emberekkel, akik végigkísérték Radics életét, és együtt küzdöttek a magyar zenei világ elfogadásáért, meghonosításáért. Nem sok korombeli mondhatja ezt el. Sőt Talán, ezekért az indokokért éreztem égetően szükségesnek most, így idősebb fejjel a korszak mélyebb és komolyabb áttanulmányozását, eddigi ismereteim kiszélesítését. Emellett, nélkülözhetetlennek tartom a világi események felvázolását, az előzmények, és ok-okozati viszonyok bemutatását. Ezért minden lehetséges és fontosabb momentumra igyekszem rávilágítani. E komplex folyamatot, nyilvánvalóan nehéz oldalszámú keretek közé szorítani, mivel szerte a világon, könyvek százai születtek ebben a témában. Csak remélni tudom, hogy elképzeléseimnek és a saját magam elé állított követelményeknek eleget tudok tenni, és egy maradandó alkotással tudom gazdagítani az Egyetem könyvtárát 3 1. számú mellékletek, 3. fénykép számú mellékletek, 4. fénykép.

8 8 1. A Beat meglátta a napvilágot Amerikában felhúzták a rock óráját Bill Haley április 12-én rögzítette a Rock Around The Clock című számot, amely lehetővé tette, hogy az addig olyannyira egyben mozgónak látszó világot, két különálló résszé vágja szét: a fiatalok és a felnőttek világára. A fiatalok nyughatatlansága, akarva, akaratlanul, generációs szakadékot állított fel e két nemzedék között. Ennek elsődleges okára, az ötvenes évek egyik nagy felfedezése adott választ: a fiatalok másmilyenek lettek. S ez a zene ráadásul csak az övék volt, csak nekik szólt, elkülönülésük gyökerét ebben tudták csíráztatni. Lázadásukat, életérzésüket, fájdalmaikat olyan zenészek fejezték ki, mint például: Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Elvis Presley. Felgyülemlő energiáik csillapításául szolgáltak az ekkor megjelenő sajátos táncformák (jive, rockabilly, lindypop), és ezzel párosult a sajátos öltözködési stílus is (csőnaci, bőrdzseki). A felnőtt társadalom kezdetben bizakodó volt, s úgy vélte, a fiatalok idővel kinövik ezt a kamaszkori betegséget. Ez kivételesen, nem így történt. Amerika déli nagyvárosaiból futótűzként terjedt tovább, majd a század második felére elérte a szigetországot is, illetve Európában is meghonosodott, majd végcélként a hatvanas évekre, a modern, civilizált világokban is helyet talált. S a dal mindenütt ugyanaz maradt, ugyanazt a hatást érte el, ugyanazt a lázadást, szexuális ingerlő állapotot idézte elő, mint a születési helyén. 5 Eleinte célnélküli eszköz volt, amely a fiatalságban felgyülemlő energiák orvoslására szolgált. A hatvanas évekre azonban szétterjedt a faji, politikai, kulturális, és szociális területekre is. A kezdetben egyszerű zenei irányzatot az ifjúság mérhetetlen hatalommal ruházta fel. A felnövekvő első rock-nemzedék miközben a helyükbe lépő generáció újabb stílusokat (beat, soul) és bálványokat (Dylan, Beatles, Rolling Stones, Hendrix) teremtett magának a kamaszkorból kiöregedve nem lépett vissza a felnőttek világába, nem adta fel másságát, nem vette át a felkínált stafétabotot, hanem az apák társadalma helyett egy újat szeretett volna felépíteni magának. 6 5 Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János: A rock története 1, Glória Kiadó, oldal. 6 Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János: A rock története 1, Glória Kiadó, oldal.

9 9 Így a zene alkotóeleme lett később a polgárjogi mozgalmaknak (soul), tiltakozott a faji megkülönböztetés, a vietnámi háború ellen, s támogatta a kisebbségeket (nők, homoszexuálisak). Új kulturális központokat hozott létre (Greenwich Village, Haight- Ashbury), kapcsolatba lépett az irodalommal (Ginsberg, Capote, Wolfe), a képzőművészettel (Warhol), a színházzal (Living Theatre), a filmmel (Eper és vér, Szelíd motorosok) és a tradicionális népzenével. A rock and roll, alig tíz évvel a születése után kivívta magának az élet minden területén jól megérdemelt helyét. Új stílusokat (afro-rock, latin-pop, jazz-rock) és új műformákat (rockopera, rockmusical) teremtett. Ez a folyamat még napjainkban is tart, ágazatában újonnan csírázó rügyek fakadnak. Beszélhetünk róla, mint új művészeti irányzat, ellenkultúra, és akár mint zeneiparról is. Mozgatórugót nyújt a kisebbségi réteg lázadásának gépezetébe, de ugyanakkor deklarálhatjuk művészetként is, mely képes pontosan és naprakészen kifejezni, tolmácsolni a környező világot, valóságot. Ezért bír időről időre megújulni, úgy, hogy közben minden felcseperedő nemzedéknek ugyanazt az utópiát ajánlotta fel, mint a kezdetek kezdetén: a tegnaptól való elszakadást Második világháborús romokból épülő, Szép Új Világ A megnyert világháborút követő évek keltik Amerika eddigi legellentmondásosabb ciklusát, mivel az általános társadalmi jólét mellett új társadalmi problémák és nemzetközi versenyhelyzetek ingoványos talaja félelemre intő jelként pecsételik meg az új nemzedék mindennapjait. Ekkor jelenik meg az eddig olyannyira halk, néma nemzedék, s a sorban őket követő baby boom generáció. A második világháború átrendezte a világ hatalmi erőviszonyait. Az új, kétpólusú rendszerben az USA megkérdőjelezhetetlen szuperbirodalommá formálódott. Ennek egyik igazolása gyanánt szolgált például az Európa újraépítéséért létrehozott Marshall-terv, majd az 1947-es Truman-doktrína, mely szerint az USA kész katonai és gazdasági segítséget nyújtani azon szabad országoknak, melyeket a kommunisták belülről vagy kívülről fenyegettek. Hatalma, újszerű világ kapuit tárta ki a szendén ébredező újdonsült nemzedék előtt. Sztálin válaszként, minden általa meghódított európai országban erőszakkal hatalomra jutatta érdekeit, lezárta a kettéosztott Németországot elválasztó határt, s Berlin nyugati szektora körül blokádot létesített. Ezzel Európa közepén leereszkedett a vasfüggöny. Az ezt

10 10 követő sötét korszakban, pedig megkezdődött a hidegháborús versengés. Űrverseny, és hidrogénbomba-kísérletek a javából. A második világháború után, az amerikaiak gazdasága soha nem látott lendületben fejlődött. A beköszöntött békeidőre az ipar elképesztő szaporasággal gyártotta a minden szükségletet kielégítő kacatokat. A nemzetgazdaság mindahány szegmensében folyamatos és látványos volt a fejlődés, egy szóval panaszra nem volt ok. Ezzel egy időben, az autózás megjelenése tömegesen átalakította az amerikai fiatalok életformáját. Az utazással felbukkantak a mindenkit kiszolgáló bevásárlóközpontok, gyorsétkezdék, újfajta szórakozási lehetőségek, autós mozik tömkelegével. A korszak nemzedéki hősei, Marlon Brando vagy James Dean filmekben és a valóságban is motorokon száguldoztak, kecsegtetve a fiatalság felé a szabadság, és vadság alapformáit. Megszületett az új filmhős style, az ok nélkül lázadó, mely minden akkor felcseperedő ifjúnak követendő bálványként szolgált. E társadalmi folyamatok legérzékletesebb ábrázolását talán David Riesmannak köszönhetjük, aki Magányos tömeg című könyvében jól reprezentálja a világi változások vívmányait. A régi társadalmakban, a belülről irányított ember volt jellemző, aki a család és a társadalmi elvárások által egy belső iránytű segítségével élete végéig eligazítást nyert a világi szituációkban való viselkedési formákról. Ellenben, az ötvenes-hatvanas évek embere ennek az iránytűnek csak egy lebutított változatát kapta meg, mely nem volt elegendő a világban való biztos tájékozódásra. Az újkori ember szomorúan tapasztalta, hogy az élet különböző területein a viszonyok sem ugyanazok, mint régen. Ezért kénytelen volt elsajátítania az akadályok átugrásának, kikerülésének, vagy éppenséggel megtorpanásának szükségszerű folyamatait. Viszont a nagyvárosokban az egyén sokszor akarva, akaratlanul de elveszti tájékozódási lehetőségét, és ezzel kényszerűen homályba vész. A régi, óvó hatású faluk közösségei szétszakadnak és a városi élet elvárásai az önmegvalósítás útjába állnak. Ezért ezen iránytű, radar hiánya, időközönként beilleszkedési zavarokat kelthet. Főleg most, az új nemzedéknek Álomba ringatás A megfáradt apák nemzedéke pihenésre, nyugalomra, szórakozásra vágyott a kivívott és átélt események után. Amely a múlt olvasatában, jogosnak bizonyult.

11 11 Élvezni akarták a békeidő bőségét, a pénz hatalmát. A korabeli zene amely a klubokban, rádiókban, áruházakban szólt, mind ezen nemzedék háttérzenéjét képezte. A kikapcsolódás motívumát szolgálta, elandalított, könnyekre fakasztott, megnevetetett, egyszóval mulattatta megpihenni vágyó közönségét. Az édesbús szövegek, a jól szituált énekesek az ötvenes évek elejének popzenéje, mind-mind dallamokban silány, giccsáradat volt. Csupa rózsaszín foszlány, badarság, mely a nyugalomra epekedő apáknak éppen ideális szonetteket fújt. Ám e slágereknek idillikus világa hazug volt, nyugalomba, álomba ringatta a problémákkal küzdő Amerikát. Elég a szegényebb déli városokba áttekinteni, ahol mérhetetlen nyomorúság uralkodott. Délen továbbra is megoldatlan gondok tumultusa sorakozott: faji szegregációs problémák, kisebbségi követelések süket fülekre találása, hidegháborús hangok zöreje. Ekkor a fiatalok köreiben is megjelentek az első hangoskodó, lázongó, véleményüket kitárulkoztató rétegek. Tagjaikra kiábrándítóan hatott az apák konzervatív gondolkodásmódja, és az ebbe ringatott életforma valótlansága. A nagy többség elfogadta a zenei ipar által felkínált lehetőségeket, a másik, azaz a kisebbség pedig elutasította a pop édeskés vívmányait, és kifejezetten keresni kezdte az újdonságokat, a meg nem értett ritmusokat Unalom végítélete, pezsgés a javából 1954 nem sok izgalmat nyújtott az amerikai fiatalok számára. Unalmas iskolákba, álmatag városokban eseménytelen életüket élték. A tudat, hogy ebben a világban kell gyermekkoruk után szürke mindennapjaikat élni, mint ahogy szüleik tették, felemésztette őket. Ebből a szemszögből kifejezetten rémesnek tűnt a jövőkép-képzetük, és ezt a reménytelenségüket még az akkori zenei világ sem volt képes enyhíteni. A kínálat silánynak, és elcsépeltnek tűnt: country, pop, musical, filmzenék, énekes együttesek. Slágerek, melódiák, szerelmes dalok, balladák sokasága. A semmittevés és a nyomasztott érzelmek vegyes tánca. S ekkor hírtelen berobbantak a vadak, az ok nélkül lázadók, majd maguk után vonták a dzsungelzene, a rhythm and blues, aztán a rock and roll ritmusait. Az élet ezután a felkelések, botrányok és a felfordulások részegítő mámorában úszott. A tinédzserek, mint a karámból kiszabadult őrjöngő nyáj, úgy viselkedtek: tomboltak, üvöltöttek, táncoltak, énekeltek. A zene mámor volt és ámulat, drog és doppingszer, amely

12 12 soha nem tapasztalt, bódító érzéseket keltett a kor fiatalságában, mely számukra a földi paradicsom képzetét varázsolta mindennapijaik szürke nyomorába. A nemzedéknek az együttlét rítusára, a zene mágiájára és lüktetésére volt szüksége. Eleddig, a modern társadalomban ilyesmire nem volt példa, sokszor maguk a fiatalok is meglepődve tapasztalták feloldódottságuk határtalanságát. A ragályszerű rock and roll felszabadítja az indulatokat, ösztönöket, megszabadítja követőit fogolyszerű lelkük képzeletbeli béklyóitól, határtalan örömöket okozva lázas tombolásuknak. A zene hiánypótló jelenséggé vált: ellenkezője mindannak, amit a szülők, illetve a szülők társadalma értékelt, elfogadott, kedvelt. A felnőttek zsigereikből ellenérzésekben gazdag utálattal szemlélték a kor ifjait, hiszen ez a zene nem nekik készült, kizárólag csak a fiatalság tulajdona volt. Irigységük tovább gerjesztette az eleinte halvány s vegyes előítéleteket. A rock and roll attitűd, amely a testet-lelket egyaránt átjárja. A zene egyben lehetőséget suttog a fiatalok fülébe, merjenek mások lenni, álmodozni. Önmegvalósításra, szerepjátszásra, lázadásra sarkallja őket. Ezzel szemben a popzene a felnőttességet, a kimértséget, az eleganciát tükrözte, a maga hűvös előadásmódjában. A rock and roll képviselői, első előadói nagy meglepetésre megmozdultak a színpadon, figuráztak, táncoltak, izzadtak, hangszereiket gyakran szexuális szimbólumokként pengették, tépték, fújták, ütötték, ölelték. Radics Béla egyik ideálja, Chuck Berry is például azzal keltett érdeklődést a tinédzserek körében, hogy az elsők közé tartozott, akik a mindennapi élményekről, érzésekről, gondolatokról, tapasztalatokról énekeltek. Ezzel, mint a fiatalság problémáinak, életérzéseiknek szószólóivá nőtték ki magukat a megváltó képében tündöklő vezéregyéniségek. Az önkifejezés első éveiben, ők maguk írták dalaikat, nem azt játszották, amit éppen a közkívánat eléjük rakott Szülői mintától való szabadulás E zene megszületésével hónapok alatt áthidalhatatlan generációs szakadék nyílt előzetesen az amerikai, majd a többi fejlett társadalmi berendezkedésű országokban, és ezzel azt a problémát hintették el nemzetközi szinten, hogy a tizenéves ifjak soha többé nem akartak hasonlítani a szüleikre. S ennek végkifejleteként a fiatalok hamarosan hozzáláttak a világ másként való megismeréséhez.

13 13 A rock and roll megjelenése előtt, a társadalmi hierarchiában nem volt ismeretes a tinédzser, mint társadalmi státus, ezért is volt ez új mindenki számára. Ezelőtt a felnövekvő ifjúság nagy többsége a felnőtt korig kénytelen-kelletlen az apáik útját járta: a felnőttekhez hasonlóan élt, gondolkodott vagy szórakozott. Viszont ez az új születendő zenei világ, szalaggal átcsomagolt ajándékként nyújtotta át a szabadság és az önmegvalósulás lehetőségét a fiatalok számára. A tömegmédiák segítségével a helyi, kisvárosi, nagyvárosi keretek közül szinte egyszeriben elterjedő rock and rollt új szubkulturális jelenségek (új divat, új öltözködés, új hajviselet, új táncok, új zenehallgatás szokások) kísérték, amelyeket aztán az új fogyasztói területet a gyorsan kifürkésző reklámok és kereskedelem népszerűsített. Így válhatott szinte hónapok alatt a rock and roll zeneiből, nemzedéki jelenséggé. A csírázó zenei élet jelei már a közéletben is mutatkoztak, és az ötvenes évek végére olyan szerteágazó virágokkal gazdagodhattak, mint például Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Fats Domino, de mindenekelőtt az első számú favorit, aki beindította a rock and roll rugóját, Bill Haley Alkotói újítások, a beatnik jelensége A háború utáni nyugtalanság, és kétely a zenében jelent meg először, de ez rövid időn belül a művészetekre is keresztülszökkent. A beatgeneráció kezdetben kis létszámú csoportosulás volt, hasonlóan a francia impresszionistákhoz. Tagjai széleskörű műveltséggel rendelkeztek, írójelöltek, művészek, a társadalom szélére sodródott intellektuelek, kétes megélhetéssel küzdő fiatalok voltak. A réteg nem vetette meg a keleti kultúra felé való irányultságot, mint ahogy a drogokat, az experimentális kísérleteket sem. Zeneileg mindenekelőtt a jazz modern formáihoz vonzódtak (Miles Davis, Gerry Mulligan). A beatmozgalom kemény magját négy fiatal Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neal Cassidy, és William S. Burroughs alkotta. A beatköltők sokkal inkább váltak ismertté Európa szerte, mint saját szülőhazájukban. Az állítólagos nyitott Amerika idegenkedve, undorodva szemlélte saját lázongó ifjúságát. Az úton (Jack Kerouac műve) a beatideológia és beatéletmód modelljének tekinthető. Az út, utazás az élet jelképe, amelynek végcélja a földi lét értelmének megismerése, és megtapasztalása. A beatnik leginkább lelki forradalomra vágytak, nem a társadalomban szítottak tüzet.

14 Rock and Roll Zenei olvasztótégely A rock and roll zenei értelemben az ötvenes évek közepén a rhythm and blues, a country and western fúziójából született meg, de megtalálhatók benne a gospel, a tradicionális jazz, a fekete és fehér balladák vagy populáris dalok sokrétű elemei is. Ez a zene magába szívott minden olyan zenei kulturális örökséget, mely születése helyén, a déli államokban megtalálható, azon a vidéken, ahol a fehérek és feketék kultúrája sok szálon összeért egymással, és ezzel az ötvenes években egy új társadalmi gazdasági kulturális közeget teremtett meg. A legnagyobb hatást kétségkívül a fekete blues gyakorolta rá. Annak is a negyvenes évek második felétől a nagyvárosokban kialakult modern, elektromos hangszereken is játszott, felerősített rhythm and blues változata, mely megszólalásában, hangzásvilágában egy sodró erejű, feszített ritmusú, lüktető, szenvedélyes, sokszor szexuális töltésű zenévé alakult át. Az amerikai nagyvárosokban egyre többen hallgatták ezt a niggerzenét. Igaz, sokáig csak titokban csavargatták a rádiók keresőgombjait, vásárolták a fekete lemezeket, de Big Joe Turner, B. B. King, Muddy Waters, Bo Diddley, T-Bone Walker, Louis Jordan és mások felvételei apránként áthágták a műfaji és faji határokat. A rádióállomások nagy többségében a negyvenes években a rhythm and blues (race) sugározása tabu volt. New Yorkban csak 1952 végén lehetett először hallani ban a rock and rollban a hangszerek dominanciája az elektromos gitárokra nehezedett. Ekkor, a jól bevált zongora és szaxofon háttérbe szorult, és az elektromos gitár primer szerephez jutott. Ezért a következő beat generáció híres bálványai (Eric Clapton, Keith Richard) a gitáros előképeket (Muddy Waters, B. B. King, Bo Diddley, Chuck Berry) másolták le, majd előszeretettel idealizálták. A zenei élet átrendeződésével törvényszerűen tűntek el az előfutárok, akik gyakorlatilag az alapokat szolgáltatták. A zenei üzlet leselkedő árnyéka rátette kezét a felvételek birtoklására. Gyakorlatilag feledésbe merítette és az időközben befutott nagy sztárok érdekében nyom nélkül homályba menesztette.

15 A rock and roll első műhelyei, avagy, hogyan készítsünk sztárbábut Bill Haley valójában egy öregedő country-előadó volt, aki a fiatalság szívét sikeresen meghódította zenei játékával, hiszen olyat produkált, amit még senki a fehérek közül. Az ő nevéhez kapcsolódik a rock and roll születése. Hogy a rock and roll elindulhasson világ-hódító útjára, szükség volt egy gyújtópontra, egy vezéralakra, egy egyetemes ideálra, akit nem muszáj kettéosztani a felnőttek és a fiatalok között. Valakire, akiben testet ölt a lázadás, aki többek között jóképű és fiatal. Az úttörők közül Bill Haley már öreg volt és kövér, Fats Domino, Chuck Berry vénember és mindennek tetejébe néger. A fekete hangú, fehér, eksztatikus mozgású, szexuálisan delejes, minden egyes porcikájában példátlan és szokatlan új előadó, hajviseletével, öltözködésével, előadói stílusával is csupa ígéret volt, amire a fiatalok régóta epekedtek: Elvis Presley. Az áttörés éve 1956 volt. Az új énekesek dalai méltó helyre leltek a toplistákon. Elvisért rajongott szinte egész Amerika. A klasszikusokként emlegetett előadók a toplisták élére kerültek: Carl Perkins, Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Buddy Holly, Everly Brothers. Játékuk egyszerre volt könnyed, friss és magával ragadó. A média Elvist a piedesztálra emelte, s a vele egy időben megjelenő első hullámmal szinte alig foglalkozott. Mint ahogy nálunk is, csak időszerű késéssel, Amerikában is robbantak ki botrányok a lázadó zene elhallgattatása végett. Ilyen volt például Elvis Presley deréktől-fölfelé mutatása a televízióadásban, hogy a közönség véletlenül se lássa meg pornográf csípőmozgását (1957). Vagy például Strich bíboros javasolta Chicagóban, hogy a rock and roll zenét tiltsák ki az iskolából, hiszen az ördög zenéje és 1958 között írták a rock and roll első csillagai legsikeresebb számaikat. Ez a négy év a rock and roll virágkorává, első aranykorává nemesült. Diadalút, sikersorozat, botrányok, rajongás, tömeghisztéria. A kiadói műhelyekben melyeket ettől kezdve zavartalanul minősíthetünk slágergyáraknak hozzá is láttak a sztárbábuk tömeges tákolásához. A slágercsinálás gépezete 1957-től maximális fordulatszámon pörgött, szakadatlanul. A rock and roll történetének egyik fekete napja február 3.-a volt. Buddy Holly, és másik két reményteli rock and roll-sztár lelte halálát egy repülőgép-szerencsétlenségben. S ezzel a balesettel mintha a sors borítékolta volna a zenei világ jövendő életét: lezárult a

16 16 virágzás korszaka. Holly halála egybeesett több rock and roll-sztár tragédiájával, kényszerű vagy önkéntes visszavonulásával Tinisztárok futószalagon 1959-ben látványos demonstrációt szerveztek, ahol a WLEV rádióállomáson rajongók szeme láttára több ezer lemezt temettek el és fojtották el hangjukat örökre a föld csendjében. Nagyot fordult a világ. A régi közönséget és sztárokat, mint a homokot, elfújta a szél. A fiatalok zenéje egyben az öregebb korosztály zenéje lett. Az új sztárokban már az idősebb generáció sem vélt ellenérzést felfedezni. Ijesztően tökéletes helyzet formálódott a zeneipar legnagyobb örömére. Az, hogy Chuck Berryt, Little Richardot a tömeg elfeledte, bizony csak a médiának köszönhető szépszerivel. A közönség ízlését manipulálva azt tett és úgy, amit csak akart. A slágergyárosok futószalagjain sorra születtek meg a közönségi igényeknek mindig kiválóan megfelelő tinibálványok. A motiváció egy volt: pénz, pénz, pénz. Igyekeztek olyan fazonra-nyírt bájgúnárokat keresni, akik nemcsak a gyermekek, de a szüleik ízlésvilágát is kellően biztosítják. Az új számok a táncolásról, a bulizásról, az iskolai életről, a szülőkkel való konfliktusokról szóltak. A média és a koholt sztárok által sugallt idilli életképek asszisztáló partnerként lekötötték a fiatalság figyelmét, szavukat nyugodt szívvel hallgattatták el. Elszakadva a tisztes polgári külsőtől, a fiatalok vakon kezdték el követni a nekik létrehozott új divatokat. A fekete-fehér, öltöny-nyakkendő uniformisokat felváltotta a divat pompázó tarkasága. Csizmák, bőrdzsekik, farmernadrágok, feliratos pólók, teniszcipők, baseballsapkák, harangszoknyák, selyemharisnyák, körcsíkos zoknik, antilopcipők, csőnacik zúdító áradata. Először tűnt úgy, hogy egy kisebbség pusztán a jelenlétével, gondolkodásával tudatosan is képes megváltoztatni a társadalmi többség mindennapjait. A termékgyártók, hirdetők, politikusok egy része igyekezett a fiatalok kedvében járni, hiszen létszámuknál fogva befolyásoló többséget alkottak. A fiatalok szinte lopva kezdték átformálni a közgondolkodást, ízlést, szórakozási formákat, sőt később magát a társadalmat is ra a popüzlet céljául tűzte ki a rebellisek felszámolását. Ehhez azonban a zene átformálása, a rock and roll-sztárok bekebelezése, ellehetetlenítése vagy mellőzése vált szükségessé. A szuperhatalomnak szomorúan de be kellett látnia, elvesztette az embert az

17 17 űrbe versenyt. Hangulatára mély bélyeget nyomott a nemzetközi életben való folyamatos megszégyenülés is. Ennek tetőfoka, Kennedy meggyilkolása volt 1963-ban. Amerika több sebből vérzett, nem volt megváltás számára. Ifjúságának forrongó problémáival erőtlenségéből kifolyólag nem tudott mit kezdeni. A hatvanas évek nyughatatlanságából született meg az új amerikai folkcentrum, a Greenwich Village-ben. Írók, festők, diákok, bohémek és homoszexuálisok kedvenc találkozóhelyévé nőtte ki magát rövid időn belül. A Greenwich Village helyet biztosított a beat nemzedéknek, a lazulni vágyó egyetemistáknak. Ekkor új zenei irányzat volt kibontakozóban, előásták az annyira elfeledtetett régi dalokat, s az újjáértelmezésükbe fektették minden felgyülemlő energiáikat. Tömérdek folkénekes bukkant fel, többek között Bob Dylan is és 1963 között összekötő kapocsként jelent meg az Egyesült Államok legnépszerűbb zenei trendje: az instrumentális rock. A tömegkommunikáció és a média által egekbe bocsátott sztárocskák és divatok olykor hetes-hónapos, legfeljebb féléves időszakonként váltották egymást, s ebbe a kiüresedő, elfáradó, hanyatló zenei közegbe robbant bele az új zenei irányzat Angliai beatkorszak A rock and roll Nagy-Britanniában is jóval többet jelentett, mint zene és tánc, a kezdetektől összekapcsolódott a fiatalok lázadásával, az életforma-forradalommal, a születő szubkultúrákkal vagy éppen a kisebbségek jogaiért küzdő politikai mozgalmakkal. Szabadságharc volt a javából, s mindez Liverpoolban a Beatlessel kezdődött. Mint ahogy másutt is, Nagy-Britannia sem tudta elkerülni az áthidalhatatlan generációs szakadék nyílását. A nemzedékek hiearchikus rendszerét a rock and roll egy jól irányzott mozdulattal a semmibe omlasztotta. Angliában az ötvenes évek végéig nem bontakozott ki akkora méretű tini-lázadás, mint az Egyesült Államokban, de a zenét körülvevő szubkulturális jelenségek itt is jelentkeztek. A szigetország a második világháború romjaiból rendkívül lassan tért magához. Amikor azonban a mozikban megjelent a vad és ok nélkül lázadó imidzs, az addig elfojtott indulatok felszabadultak, egymást követték a ramazúrik. Megjelentek az első galerik, bandák, majd a beatekkel rokonítható dühös fiatalok is. A televízió és a média segédkezésével, a Nagy-Britanniában élő fiatalok gondolkodásmódja is hamarosan átalakult.

18 18 A 60 évek elejére kinőtte magát egy új földalatti kultúra, amely a fiatal lázadókkal, rockerekkel, teddy boyokkal, dühös fiatalokkal, anarchista rebellisekkel, perifériára szorítottakkal, munkanélküliekkel tápláló erőt biztosított a rock and roll életben maradásához. Ahogy Amerikában, úgy Angliában is a vidéki nagy iparvárosokból indult hódító útjára az új zenei irányzat. Angliában a jövő generációja került legnehezebb helyzetbe. Jelentős része a fiatalságnak, tanulmányai elvégzése után a munkanélküliség sanyarú tudatával szembesülve reménytelen jövőképet festett maga elé. Mindennapjaik szürkék, egyhangúak voltak. A sport jelentett egyedüli felemelkedési sanszot. A nagy többség élete e kicsiny szikra ellenére is eleve meg volt írva. A bűnözés lehetősége fenyegetőnek tűnt. Nem csoda hogy unalmukban a hétvégi verekedések, bunyók adhatták a hét fénypontjait. Liverpool élő kapcsolatban állt az Egyesült Államokkal, a hajóforgalom révén, s az Újvilág ontotta termékek s divat, behajózási lehetőséget nyert a szigetország területére is. Színes újságok, lemezek, képek birtokában a fiatalságnak esélye nyílt egy jobb élet reménye felé. A korábban az utcán ténfergő, kilátástalan életcélokkal rendelkező fiatalok sorra hozzáfogtak saját zenekarjaikat megalapításához. Sokszor az alsóbb munkásosztály gyermekei maguk fabrikálták hangszereiket, és ezen kezdtek el játszani kisebb klubokban, iskolai ünnepségeken. A már ismert amerikai mintákat kezdték el másolni, amelyben a rhythm and blues, rockabilly, rock and roll, dixielande, skiffle-t maguk szája íze szerint formálták. Végérvényesen, az évtized végére ezekből az artikulálatlan hangokból nőtte ki magát a beat. A beat, a felülről csinált amerikai rock and rollal szemben a szó szoros értelmében underground zene volt. Füstös pincékben, garázsokban, alsóbb néprétegek hangjának adott szavat. A liverpooli zenekar-alapító láz után, a zenei érdeklődés Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly és más rhythm and blues régmúlt sztárjai felé fordult. Ezután más iparvárosokra is átterjedt, ahol a fiatalok már a meglévő mintákon túl, sajátos elképzeléseik szerint játszottak. A rock történet legnagyobb zenekara itt látott napvilágot, amely nem más, mint a Beatles. Az Egyesült Államokban az ötvenes évek végén középhullámú kereskedelmi adó működött, addig a szigetországban a rádiózás a hatvanas évek közepéig még el sem indult. A kalózrádiók segítették az új zene előtt magasodó társadalmi falak lebontását az elöregedett brit popzenei üzlet védőbástyáin ben elindították a Rádió One-t, amely egész napos programokat kínált a fiataloknak. Eközben már megjelent Jimi Hendrix Experience, a Cream, és a Pink Floyd is.

19 19 Angliában, a merev és agyonszabályozott európai hagyománnyal szemben egy spontán, földközi zene látott napvilágot. Ezer variációra lehetőséget adó, egyszerű, világos szerkezetű zene. Nem kellett képzett zenésznek lenni ahhoz, hogy valaki sztár legyen. Mindenki a saját bluesát játszotta. Nem beszélve az ebben rejlő erotikáról, a nyílt szexualitásról. Az angol fiatalok, minden ódzkodás és faji megkülönböztetéstől mentesen tudtak azonosulni Muddy Waters bluesaival. London belvárosában, a Marquee-ba a rock történelem nagy alakjai játszottak a hatvanas évek derekán. A Rolling Stones mellett a Yardbirds, a Who, a Small Faces, vagy a Spencer David Group. Ez volt az a hely, ahol az amerikai előadók első sikeres koncertjeiket adták (Jmi Hendrix, Byrds) Brit popüzem Amerikában Elvis halott. Éljen a Beatles! Amerika tizenévesei szinte egyik percről a másikra letaszították trónjáról az addigi Királyt, s négy liverpooli proligyereket neveztek ki utódjául. Majd ezzel kezdetét vette a brit invázió: az angol zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megbénították az amerikai rockzenei életet. A Beatles érkezését követően, üzleti célból még több zenekart küldtek Amerikába. Első ízben Cliff Richard kelt át az óceánon. Majd második hullámként: a Herman s Hermits, a Hollies, az Animals, a Who, a Spencer David Group, a Them, a Rolling Stones, a Peter and Gordon és a többiek. Két évvel később a Cream, Donovan, Eric Burton, a Faces és a Pink Floyd. Ekkor, az amerikai kiadók már mindenkit szerződtettek, akinek brit akcentusa, és hosszú haja volt. Tombolt a zenei stílusok sokszínűsége. Az ártatlan muzsikaszó, később, sosem látott eseményekkel fonódott össze Fogyasztói kultúra A fogyasztás kultuszát itt is, mint ahogy Amerikában, leginkább a fiatalok élvezhették. Egyre többen tettek kísérletet saját én-azonosságuk megtalálására. Mint Amerikában, errefelé is eredeti divat-cikkek, stílusirányzatok burjánzottak dögivel, amely a filozófiai áramlatoktól

20 20 sem volt idegen (Marcuse, Marx, Mao). Az addig egységesnek gondolt korosztály sok elkülönülő, olykor rivalizáló, egymással szemben álló csoportokra foszlott szét. A fiatalok java része azonban szerencsés módon energiáikat az új együttesek koncertjein tombolták ki. Az újdonsült sztárok szakítottak a Beatles könnyedségével, nyílt lázadást, a társadalommal való szembenállást közvetítettek. Az elégedetlenséget a Rolling Stones, az új nemzedéki hangot a Who, az értékválságot pedig a Kinks fogalmazta meg Amerika ébredése 1964 elején, a Beatles berobbanásával Amerika magához tért depresszív időszakából, amely a Kennedy gyilkosság és nemzetközi kudarcok okán nyomasztotta önsajnálatba re kifutottak az amerikai zenei élet sikertrendjei. Lassan belátták, hogy nincs mit eladniuk a nagyközönségnek. A táncdivatokra ráuntak, a tini-bálványok megöregedtek, a szörfösök eltűntek, csak néhányan tartották még magukat. A zenei világ felpezsdítésének érdekében, azonnal nekiláttak az új sztárok felkutatásához. A Beatles, Who, Rolling Stones, Animals, Kinks hatására Amerika-szerte fiatalok ezrei alakítottak zenekarokat, ezen stílusirányzatok leképezését képviselve. A hatvanas évek közepéig a rock javarészt egyismeretlenes egyenlet volt. Az első producerek egy kalap alatt voltak hangmérnökök, lemezcég tulajdonosok, producerek, reklámszakemberek. A hozzájuk betérő ígéretes zenészek is self-made man -ek voltak: hangszereiket elvitték és saját szerzeményeiket. Sajnos, ez a korszak elmúlt. Gépek, intézmények alkotta komplex gyártási folyamattá nőtte ki magát, amely a zene ártatlanságát ezúttal be is szennyezte. Több csatornás folyamatában a végtermék hosszas csűrés csavarás után válik többnyire eladhatóvá. Emellett, ideológiai megfontolások mentén folytak a reklámozási és terjesztési feltételek. Ezekért külön-külön szakemberek váltak felelőssé. Az áru megmunkálását, becsomagolását menedzserek, producerek, reklámszakemberek hajtották végre, a kész terméket pedig a hanglemeztársaságok lendítették mozgásba. E háromtagú képletből (előadók, szakemberek, hanglemeztársaság) a közönség az előadókat és a hozzájuk kapcsolódó karriertörténeteket, pletykákat ismeri csak.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Társadalmon belül vagy kívül?

Társadalmon belül vagy kívül? SZKC_211_02 Társadalmon belül vagy kívül? A hippi mozgalom értékvilága tanulói Társadalmon belül vagy kívül? 11. évfolyam D1 Szövegek a hippi mozgalomról I. A hippi mozgalom A hippi mozgalom a hatvanas

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Bob Dylan dala(1) a legjobb

Bob Dylan dala(1) a legjobb 2. szint november-december Bob Dylan dala(1) a legjobb A "Like A Rolling Stone" című Bob Dylan-dal lett az első azon a listán(2), amelyen minden idők 500 legjobb dalát rangsorolták(3) a Rolling Stone magazin

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014.

IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. OLDAL Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. 2. OLDAL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. Tisztelt Szászberekiek! A Szászbereki Hírek

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Retro ko(ó)rrajz. That?s the 70?s

Retro ko(ó)rrajz. That?s the 70?s Retro ko(ó)rrajz That?s the 70?s Még tart a hippie korszak. A müncheni olimpiát terrortámadás sokkolja. Mély Torok szivárogtat, kitör a Watergate botrány. Az utolsó ember leszáll a Holdra. Véget ér a vietnami

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Sorszám 12. évfolyam 13. évfolyam

Sorszám 12. évfolyam 13. évfolyam Sorszám 12. évfolyam 13. évfolyam 1. Nagy-Britannia földrajzi fekvése; Nagy Britannia, az Egyesült Királyság és a Brit-szigetek meghatározása; Nagy-Britannia politikai egységeinek bemutatása(anglia, Skócia,

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30.

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30. Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája 2011. May 30. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Száztagú Cigányzenekar és a Budapest Klezmer Band vezetõivel, Beke Farkas Nándorral és Jávori

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Fénylények. Az alábbi digitális felvételek a június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek.

Fénylények. Az alábbi digitális felvételek a június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek. Fénylények Az alábbi digitális felvételek a 2005. június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek. A szertartás egyik célja az volt, hogy résztvevőkként közvetlen kapcsolatba kerülhessünk

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Vikár András építész vagyok. Lukács Istvánnal közös irodánk tervei alapján, az elmúlt évtizedben, csaknem 120 000 m 2

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

Az európai időszemlélet változása és értelmezése

Az európai időszemlélet változása és értelmezése MACZÁK NÓRA Az európai időszemlélet változása és értelmezése Toronyórák, karórák, templomharangok szabdalják az éveket hónapokra, a hónapokat napokra, a napokat órákra, az órákat másodpercekre. Az idő

Részletesebben

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy Monokli A Pesti Színház március közepén mutatta be a Monokli címû elôadást Molnár Ferenc írásaiból, Fesztbaum Béla ren dezésében. A szerzô jeleneteibôl, novelláiból és publicisztikáiból gyúrta az anyagot

Részletesebben

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Iktatószám: OTH IF-1857/213. Előzmény: OTH IF-3657/212. A ban dolgozó védőnők létszámával, helyzetével, tevékenységével kapcsolatos fontosabb adatok, mutatók az éves jelentések alapján () 213. január Összeállította:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig Simon Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai fejlesztő EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig A világszerte terjedő esélyegyenlőségi mozgalmak

Részletesebben

Sena - Sena nem siettet semmit. Megjelent: Népszabadság 2008. október 24. péntek, 01:00 - Módosítás: 2010. július 25.

Sena - Sena nem siettet semmit. Megjelent: Népszabadság 2008. október 24. péntek, 01:00 - Módosítás: 2010. július 25. Dagadu Veronika Sena a budapesti underground élet jellegzetes figurája. Anyja magyar, apja ghánai, Accrában született, ott is nőtt fel - két testvér és jó sok zene társaságában. 2001-ben, tizennyolc évesen

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus Tranzakció Analízis 1 l'iedrs. www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot Szülő

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16.

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16. Mozgásban a VODAFONE 2007 december 6. december 16. A Vodafone mindig nagy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az igényeknek leginkább megfelelô szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek. Ezek kommunikálására mindig

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben