Beszámoló a évi védőnői munkáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2009. évi védőnői munkáról"

Átírás

1 Beszámoló a évi védőnői munkáról Azt tudjuk, hogy társadalom fejlődéséhez elengedhetetlen a család és az egyén jó egészsége. Ebben pedig nagy szerepe van a prevenciónak, ami a védőnői munka alappillére. Ez napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap, hiszen a szűrések kiterjesztésének egy részét a védőnőkre bízzák. Az előző évekhez képest, mint minden másban is - sok változáson esett át a védőnői munka januárjától bevezetésre került az önálló védőnői státus kötelező jellegű elkészítése. Ez azt jelenti, hogy 6 éves korig minden gyermeknél kilenc alkalommal kell részletes, a gyermek fejlődését nyomon követő vizsgálatot elvégezni, ami az érzékszervek megfelelő működését foglalja elsősorban magába. Ez nagyobb önállóságot, felelősséget jelent minden védőnő számára. Heti két alkalommal, két órában tudjuk ezeket a részletes vizsgálatokat elvégezni. Kiterjed a mozgás-, látás-, hallás-, testi fejlődés ellenőrzésére. A szülők elfogadták ezt az új helyzetet, hívásunkra a gyermekkel maradéktalanul megjelennek. Havonta készítünk tervezetet a védőoltásokról és a státuszra behívandó gyermekek névsoráról. Ezt az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi. Az év folyamán több alkalommal jegyzőkönyvet készített a vezető védőnő ennek a feladatnak az ellátásáról, aminek másolatát a munkáltató is kézhez kapott. Munkánk során egyre több, nehéz körülmények között élő családdal találkozunk, ami megváltoztatja a tennivalóinkat, a teendőinket. Mivel nekünk csak javaslattételi lehetőségünk van a családok felé, nem minden esetben tudjuk maradéktalanul megoldani a zárt ajtók között felmerülő problémákat. Gyakran tapasztaljuk, hogy nem őszinték, esetleg szégyellik a gondjukat, nehéz élethelyzetüket. Tudjuk, hogy a gyermek sorsát döntően meghatározza a környezete, szociális, családi körülménye, a szülők egészségügyi kultúráltsága. A beszámolómban lévő táblázat jól tükrözi, hogy milyen sok a veszélyeztetett család, különösen a szociális ok gyakori. Fölmerül a kérdés, hogy mi ennek az oka? Sajnos nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a szülők nem akarnak dolgozni, egyszerűbb megoldás segélyekből, nagy ritkán pedig alkalmi munkából pénzt szerezni. Sajnos ennek a hátrányát nem érzékelik, arra nem gondolnak, hogy ez a viselkedésük példaként szerepel a gyermekek szemében. Később csodálkozva mondják a szülők, hogy nem jár iskolába, nem bírnak a serdülőkorban lévő gyermekkel stb. Egyre gyakoribb a megélhetési gyermekvállalás, ami az anyának évekre szóló, biztos jövedelmet jelent / GYES, Családi pótlék, s 3 gyermek után 8 éves korig otthon lehet lenni főállású anyaként / Ez beszámít a munkaviszonyba, s még az anya biztosított is ez által. Azt, hogy a gyermeknek milyen családi hátteret biztosítanak, esetleg a mindennapi betevő falat megszerzése is gondot okoz, nem jut eszükbe. Az óvodai szűrés alkalmával nagyon sok elhízott gyermekkel találkoztam, aminek nem a jól tápláltság az oka. Sok esetben a tésztafélék, kenyér szerepel az étlapon, ami elhízást, a későbbiek folyamán akár cukorbetegséget is okozhat. Feltűnően sok a hanyag tartás, ebből gerincferdülés alakulhat ki. Ez a mozgásszegény életmód következménye sok esetben. Legszomorúbb, hogy egyre több, beszélni nem tudó gyermek kerül 3 évesen közösségbe. Itt nem betegségből adódó problémára kell gondolni, hanem a szülők felelősségét említeném meg. Beültetik a gyermeket a tv, számítógép elé, csak, hogy ne kelljen mesét olvasni, beszélgetni. Mivel a logopédiai fejlesztés csak 5 éves kortól megoldott nálunk, igen komoly problémát jelent sok esetben a már iskolába menő gyermekeknél is, hiszen a fejlesztés akkor hatékony, ha minél hamarabb kezdődik.

2 A gyermekek ellátásában ezeket a körülményeket ismerni kell, ezért a védőnői munkához alapvetően hozzátartozik a tanácsadás, az egészségügyi felvilágosító, nevelő tevékenység, ami az utóbbi években még jobban előtérbe került. Egyre több, nem kötelező, de ingyenesen beadható védőoltás lett bevezetve. Ezeknek a fontosságáról tájékoztatást adunk a szülőknek, ismertetjük az oltás jelentőségét, annak menetét. Igen jó tapasztalatokról tudok beszámolni, mert nagy a családok érdeklődése, fontosnak tartják a gyermekeik egészségének megőrzését. Az ősszel kampányoltást végeztünk az óvodában. A beírt 96 gyermekből 41-en kapták meg a H1N1 elleni védőoltást. Ennek a megszervezése, igény felmérése, szülők nyilatkozatának aláíratása, tájékoztatása komoly feladat volt. Ráadásul igen kevés idő állt a rendelkezésünkre, úgyhogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, ami nem minden esetben látványos. Községünkben két védőnői körzet működik A II. sz. körzet háziorvosa Dr. Szabó Péter, aki a tanácsadások mellett az óvodai feladatokat látja el. A védőnői gondozásban lévő családok ebben a körzetben: 82 Az újonnan nyilvántartásba vett várandós az év folyamán: 9 fő A gondozottak kor szerinti megoszlása a következő: Veszélyeztetettek Várandósok Csecsemők 1-3 évesek 3-6 évesek Otthon gondozott 7-18 éves Eü. ok miatt Szoc. ok miatt Eü+szoc.ok Összesen Jól lehet látni, hogy a 118 gondozott közül 48 fokozott gondozást igényel, ami igen magas szám, s ha a táblázatot figyelmesen megvizsgáljuk, magas a szociálisan veszélyeztetettek aránya. Sokszor hivatkozunk a nehéz gazdasági helyzetre, de azt látom, hogy ez nem minden esetben fedi a valóságot. Ugyanis egyre gyakoribb a gyermek elhanyagolás, még a gyermekbántalmazás nem kerül napvilágra, de sejtéseink ilyen esetekről is vannak. A védőnői tanácsadáson igen nagy létszámmal jelennek meg a szülők, elsősorban az édesanyák, s a nővédelmi tanácsadáson való megjelenés is egyre gyakoribb. Ez a nem kívánt terhesség megelőzését, a szűrővizsgálatok fontosságát, tájékoztatást foglalja magába A Gyermekjóléti Szolgálattal szinte napi kapcsolatban állunk, mert sajnos egyre több a problémás eset, ami gyakran azonnali jelzést, intézkedést igényel. Havonta esetmegbeszélés van, amire minden szakma illetékese meghívót kap. Ez a team munka igen jól működik. Az elmúlt évben, 8 esetben történt írásbeli jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé, több alkalommal pedig közösen történt meg az intézkedés. Környezettanulmány készítésére 6 alkalommal került sor. A jegyzőnővel és a gyámügyintézővel védelembe vételi megbeszélés történt, egy csecsemő átmeneti nevelőszülői ellátásba került. Az óvoda és az iskola pedagógusai szintén jelzéssel élnek, ha a gyermeknél családi problémát, elhanyagolást, indokolatlan hiányzást tapasztalnak. Munkánkat igyekszünk összehangoltan, egymást segítve végezni. Változatlan, hogy a Családsegítő Szolgálattal nincs meg a visszajelzés egyes problémás esetekben, nem érzem az összehangolt, egymás munkáját segítő kapcsolatot. A falugondnokok sokat segítenek a tanyán élő gondozottak felkutatásában, ha nem jelzett beköltözés történik. Segítségüket ez úton is köszönjük, akár abban, ha be kell hozni

3 tanácsadásra egy-egy anyukát, netán üzenetet kell átadni vagy a rossz útviszonyok miatt ki kell jutnunk a gondozotthoz. A védőnői tevékenység főbb területei: 1. Serdülő-, nő és anyavédelem 2. Újszülöttek, csecsemők és kisdedek gondozása évesek ellátása, óvodai munka 4. Iskoláskorúak ellátása 16 éves korig 5. A védőnő szociális tevékenysége 6. Menthalhigienés feladatok 1. Az anyavédelem lényege a várandós anyák gondozása. Ez részben otthonukban történik, családlátogatások alkalmával, részben tanácsadáson. Területünkön szervezetten működik a várandós anyák szakorvosi ellátása, havonta egy alkalommal jár ki Dr. Horváth Attila nőgyógyász MSZSZ / Mozgó Szakorvosi Szolgálat / keretében Kiskunhalasról. A várandós tanácsadáson a védőnők végzik el a szükséges rutinvizsgálatokat: vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat, magzati szívhang hallgatása, testsúly ellenőrzése. Szeptembertől felmerült, hogy a kórházban jelentkezett orvoshiány miatt megszűnik az ilyen jellegű tanácsadás. Volt is rá példa, hogy a jelzett időben nem tudott kijönni a doktor úr. Ez különösen akkor kellemetlen, amikor utolsó pillanatban tudjuk ezt meg. A kismamákat otthonukban látogatjuk, ahol személyre szabottan, egyéni gondjaikat, problémáikat beszéljük meg. Megismerjük a családi körülményeket, látjuk, hogy az új családtag hová születik. Ennek a környezettanulmány készítésénél is jelentősége van. Megbeszéljük a kötelező vizsgálatok időpontját, gyakoriságát. Tájékoztatást adunk a szociális juttatásokról. 2. Az újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek gondozása 3-6 éves korig terjed. A gondozási munka tanácsadáson és családlátogatások alkalmával történik. A tanácsadást heti egy alkalommal háziorvos és gyermekgyógyász látta el. 2 hetente, szintén MSZSZ keretében, Dr. Szarvas Gyula gyermekorvos járt át Tompáról. Mivel nagyon sokan szeretnék megmutatni gyermeküket szakorvosnak, ez igen gyakran zsúfoltságot, hosszas várakozási időt jelentett, ami miatt gyakori volt a háborgás, neheztelés a szülők körében. Sajnos ez az ellátás decemberében véget ért, így gyermekorvos nélkül maradt a település a következő évet illetően. Tanácsadásokon az orvosi vizsgálat mellett figyelemmel kísérjük a gyermekek testi-, lelki-, mozgás-, súlyfejlődését. Tájékoztatjuk a szülőket az oltási reakciókról, és az ezzel kapcsolatos teendőkről, átadjuk és aláíratjuk az oltási idézőt, ami a legújabb rendelet szerint kötelező. Otthonukban történő látogatások alkalmával beszélünk a betegségek megelőzéséről, a beteg gyermek ellátásáról, helyes táplálásról, napirend kialakításáról. 3. Az óvodai beíratásról, beszoktatásról 3 éves kor után esik szó. Ilyenkor már ritkábbak az otthoni látogatások, mivel a gyermek az óvodában tartózkodik. Ami egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy rendkívül sok beszédhibás, egyre több esetben beszélni nem tudó 3 évessel találkozunk, de gyakori a nagyon rosszul beszélő, iskolába menő gyermekek is Ahogyan már említettem, logopédiai fejlesztés történik 5 éves kortól, de a nagy létszámra való tekintettel kevés idő jut egy-egy gyermekre. Feltétlen szükséges lenne ezt a szolgáltatást kibővíteni, több időt biztosítani a logopédusnak. Ugyanis ezek a gyerekek óriási hátrányba kerülnek az iskola megkezdését követően, mást hallanak, mást mondanak, s jönnek a tanulási nehézségek, ami újabb szakember igénybe vételét teszi szükségesé.

4 Ha szakorvosi vizsgálatra irányítjuk a gyermeket - a védőnő szemészetre, gégészetre és bőrgyógyászatra küldhet orvosi beutaló nélkül - kérjük a visszajelzést a szülőktől, így tudjuk nyomon követni a szakvizsgálat elvégzését. Szülői értekezleten tájékoztatást adtam az óvodába kerüléskor, ill. az iskolai beíratás előtt. Az egyéb fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatosan - pl. fejtetű elleni küzdelem, bárányhimlő elleni védekezés, influenza tájékoztattam a szülőket, ismertettem a teendőiket, felelősségüket ez ügyben. 4. Az iskoláskorúak védőnői ellátása kisebb részben családlátogatások alkalmával, nagyobb részben az oktatási intézményben történik. Szűrővizsgálatok megszervezése, védőoltások előkészítése, lebonyolítása a fő feladat. Szűrővizsgálatok alkalmával a gyermekek fizikális vizsgálata történik, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása. A kiszűrt betegek életvitelének segítése, állapotuk figyelemmel kísérése is védőnői feladat.. 5. A védőnő szociális tevékenységének lényege a családok szociális helyzetének felmérése, értékelése. A család harmonikus életvitelét bármely formában veszélyeztető helyzet megelőzése, időben történő felismerése, a probléma megoldásához segítség adása. Fontos a kapcsolattartás, információ áramoltatás. Kapcsolatot tartunk a Polgármesteri Hivatallal, a Gyámügyi előadóval, ill. a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, Családsegítő Szolgálattal. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével esetmegbeszélések folynak, ahol a védőnőkön kívül részt vesznek az óvoda és iskola ifjúságvédelmi felelősei is. A közös feladatokat, nehézségeket igyekszünk együttesen megoldani. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával napi kapcsolatban állunk. A gondot, problémát jelezve azonnal teszi a dolgát. Tájékozódik a családdal kapcsolatos probléma iránt, meglátogatja őket és felénk is jelzéssel él a tapasztaltakról. Sajnos egyre több, problémával küzdő családdal találkozunk, sokszor szinte tehetetlenül állunk, mert a gyermekbántalmazást, családon belüli erőszakot nagyon nehéz bizonyítani. Gyakran ütközünk falakba, mert a mi kezünkben nincs olyan eszköz, ami változtatásra kényszerítené a szülőket. Példa erre, hogy legközelebb nem engedem be a védőnőt, mit okoskodik, stb. Azt pedig mindenki tudja, hogy éppen a problémás családot kell fokozott gyakorisággal látogatnunk. 6. A mentálhigiene a lelki egészséget jelenti, amihez természetesen elengedhetetlen a testi egészség. Nagy segítséget jelentett a pszichológus munkába állása, de érdemes lenne a rendelés idejét kibővíteni, mert nagy szükség lenne rá. Ebben szeretnénk kérni a Testület segítségét! Most is vannak családok, akiknek Kiskunhalasra kell heti gyakorisággal vinniük a gyermeküket a foglalkozásokra. Egyre gyakrabban tapasztaltam, hogy a szülőknek beszélgetésre, meghallgatásra van igényük. A Baba- Mama Klubban kéthetente szoktunk összejönni a kismamákkal, gyermekeikkel. Általában 3-4 édesanya jön el a csemetéivel. Örömünkre szolgál, hogy az óvoda biztosít számunkra egy csoportszobát, amiért külön köszönettel tartozunk. Itt egy kicsit kötetlenül beszélgethetnek az édesanyák, a gyerekek pedig élvezik a közös játékot. Oltásokról, a helyes táplálkozásról, mindennapi dolgokról beszélgetünk pl: hol lehet olcsó pelenkát, gyermekruhát, bébiételt kapni. Különösen az óvodába készülő, 2-3 éves gyerekeknek élmény ez a délután. Tapasztaltam, hogy ezek a gyermekek sokkal könnyebben szoktak be szeptembertől a közösségbe, hiszen számukra már nem idegen a hely, megismerték az együtt játszás örömét. Azt gondolom, hogy a közös beszélgetés, tapasztalatcsere, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések megvitatása, étkezéssel kapcsolatos teendők átbeszélése mindenki számára hasznosak. A védőnői munka során fontos a pozitív családmodell megvalósítására, tudatos családtervezésre és harmonikus életvitelre való ösztönzés. Szükséges a nővédelmi tanácsadás, ami egyre jobban előtérbe kerül a védőnői munka során. Tudatosítani kell a nőkben a

5 rákszűrés fontosságát, az évenkénti nőgyógyászati vizsgálat szükségességét. Itt kell megemlítenem Dr Lehoczki Nyina megyei egészségfejlesztő által szervezett rákszűrést. Mobil szűrőbusz érkezett Kelebiára, s az idézett 240 hölgy közül 91-en jelentek meg Ebben a szervezésben sokat segítettek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, amiért én is a köszönetemet fejezem ki. Sor került még egy mammográfiás szűrésre is, hasonló módon mobil szűrőbusszal. A szervezésben és lebonyolításban igyekeztem maximálisan kivenni a részemet. Ezzel a vizsgálattal kilenc hölgynél tapasztaltak ismételt vizsgálatra utaló jeleket, így ezt a szűrést szintén sikeresnek mondhatjuk. Nem kellett elutazni, időpontot kérni a vizsgálatra jelentkezőknek, ezzel könnyebb volt rábeszélni a szűrésen való megjelenés fontosságára. Megrendezésre került az Anyatejes Világnap, amit a kolleganőmmel együtt végeztünk. A szponzorok felkérése már hetekkel az ünnepség előtt szükséges volt. 20 édesanya kapott meghívót, ezek közül tizenhatan jöttek el, volt, aki 2-3 gyermekkel érkezett. Úgy gondoltuk, hogy a várandós édesanyákat is meghívjuk, ezzel is ösztönözve őket a születendő gyermekük szoptatásának fontosságát. Itt szintén megköszönöm a meghívók készítésénél, a kultúrház berendezésénél résztvevők segítségét. A kórházi ellátás rövidítése miatt egyre korábban adják haza a szülést követően az édesanyát és gyermekét, ami nagyobb felelősséggel jár. Bár vannak családok, akik nehezményezik a születést követően történt, túl gyakori védőnői látogatást, de el lehet gondolni a felelősséget, ami ez után a védőnőre hárul, hiszen a kórházban 3 napig folyamatos ellenőrzés, ellátás alatt álltak a szült édesanyák. Most nagyobb figyelmet kell fordítani az újszülött kori sárgaságra, anyatej elválasztásra, anya táplálkozására, pihenésére, a köldök gyógyulására stb. Sajnos nehezíti a munkánkat az, ha hétvégén, általában pénteken a késő délutáni órákban engedik ki a kórházból az édesanyát az újszülöttjével. Ilyenkor nem számít, hogy vége a munkaidőnknek, vár a saját család, menni kell, mert igen sok kérdése, gondja lehet annak az anyukának, aki a hétvégére kerül haza az első gyermekével, s esetleg nincs szülői segítsége sem. A veszélyeztetettek évről évre növekvő tendenciát mutat, ami természetesen több munkát, nagyobb odafigyelést jelent. Éppen ezért a munkánk nem csökken, hanem inkább nehezebbé, összetettebbé, bonyolultabbá válik. Meg kell megemlítenem még az oktató védőnői feladatomat. A 7 hetes falusi gyakorlatát irányításom alatt töltött el Korsós Anita. Az oktató védőnői feladat továbbképzést tesz szükségessé a gyakorlat megkezdése előtt, s annak a befejeztével. A kreditpontok megszerzése miatt rendszeresen részt vettem egyéb továbbképzéseken Kérem a Képviselő Testületet a védőnői munkám 2009-as évi beszámolójának elfogadására! Doba Ferencné védőnő Kelebia, március 12.

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 9-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 35-40. d.) rendelete: 3. /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA IKTATÓSZÁM: EMK-144/2015. AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dunaújváros, 2015. március 2. Kleinné Németh Judit intézményvezető Az Egészségmegőrzési Központ szakterületei I. Iskolai egészségnevelési,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. A csoportos egészségnevelés új módszerei a Soproni Védőnői Szolgálatnál

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. A csoportos egészségnevelés új módszerei a Soproni Védőnői Szolgálatnál TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Komplex családi, lakossági programok A csoportos egészségnevelés új módszerei a Soproni Védőnői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária, Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit,

Részletesebben

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése OTH, Budapest 2013 Szerző Kardos Ervinné területi

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben