Az egészségmegelôzés és a prevenció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségmegelôzés és a prevenció"

Átírás

1 IX. Primer Az egészségmegelôzés és a prevenció elôadások kivonatai Budapest, május 22. Fodor József Országos Egészségügyi Központ MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

2 A civil szervezetek szerepe, lehetôsége a prevencióban Vasváry Artúrné Magyar Rákellenes Liga A fejlett országokban a közszolgáltatások különbözô területein helyet biztosítanak a társadalmi részvételre. Ezek nem ismeretlenek az egészségügy területén sem. A hazai nonprofit szektorhoz kb. 50 ezer szervezet tartozik. Ennek négy százaléka tekinti az egészségüggyel összefüggô szolgáltatásokat fôtevékenységének, közli Harsányi László. Ez 2000 szervezetet jelent, nagyrészük alapítvány (1680), 404 egyesület. Az egészség érdekében mûködô szervezetek céljaik és tevékenységük szerint rendkívül színes összetételt mutatnak. A legtöbb szervezet valamilyen betegcsoport érdekeit szolgáló, elsôsorban a gyógyítást elôsegítô munkát folytat. Az egészségmegôrzés, mint követelmény kevésbé határozza meg az egyébként következetes érdekképviseletet. Az állam részérôl a valódi igény a civilekkel való együttmûködésre a jelenlegi Egészséges Nemzetért népegészségügyi program végrehajtásában jelentkezett konkrét formában. A munka hatékonyságát formális elemek gyengítették, melyek ma is fennállnak. Kétségtelen, hogy az Egészséges Nemzetért program új fejezetet nyitott a civilek és az állam között. Az állami program megvalósulásának deklarált tényezôjévé váltak a civilek. Megtörténtek az elsô fontos lépések a cél elfogadására, az együttmûködés igényének kifejezésére. Az egészségügy és a civilek kinyilvánították az egészségmegôrzés, a prevenció szükségességét, ill. cselekvési szándékukat ezek érdekében. Eredményes konferenciát tartottak a civilek és az egészség ügyvezetôi az együttmûködésrôl. Az Egészséges Nemzetért program tényszerû. A feladat konkrét, áttekinthetô, de vajon elég tartalmi információt jelent-e a betegegyesület számára? Szûkítsük a programot a daganatos betegségek korai felismerésére és ezzel a gyógyulási lehetôségek elôsegítésére. Vajon minden civil szervezet felkészült az eredményes együttmûködésre? Elemezzük a civilek oldaláról: A szervezetek többsége betegeket tömörítô egyesület, vagy egy-egy gyógyítást elôsegítô alapítvány. Elsôsorban a rehabilitációval foglalkoznak, az egészség tudatos fejlesztése, ill. e tevékenység szükségességének kinyilvánítása kevésbé megfogalmazott. Probléma a prevenció helyes értelmezése is: a daganat megelôzhetô, vagy korán felismerhetô? A kockázati tényezôkre való figyelemfelhívás nem kap elég hangsúlyt. (dohányzás, alkohol, drog, túlzott gyógyszerfogyasztás stb.) A primer és a szekunder prevenció közötti összefüggés nem mindig világos. Nehéz a szekunder prevenció megértése, ehhez több ismeret és pontos megfogalmazás kell. (nem betegrôl van szó!) Az érintettek megszólítása megfelelô stratégiát igényel az országos vagy helyi szervezetek részérôl, de kommunikációs készséget is. Ezek hiányában az üzenet csak jóindulatú tanács lesz, és eredménytelen marad. A civileket tágabban értelmezve szólni kell a tanuló fiatalok körében végzett, a rák korai felismerését elôsegítô oktatásról. Sürgetô feladat a megfelelô tananyag összeállítása és a tanárok képzése. Mi hiányzik az eredményes prevencióhoz? A munkák összehangolása, mert kezd újra kialakulni a párhuzamosság. Van egy iroda, melynek feladata ez lenne, de ebben a civilek részvétele esetleges. A visszajelzésekre pedig nagy szükség van, és a civilek is várják tevékenységük kritikáját. A hasonló nemzetközi rákellenes szervezetek munkája jobban össze van hangolva az állam tevékenységével. Ezt elô kell és lehet segíteni, a civilek nyitottak, szívesen fogadnak minden segítséget. Remek központi programok futnak, -mozgás, táplálkozás-, csak nem kapnak az egyesületek ezekrôl megfelelô tájékoztatást. Összefoglalva: Létrejött az állam valódi igénye a civilekkel való együttmûködésre; A program végrehajtható. A civil szervezetek fogadókészsége megvan. Hiányzik az összehangolás tartalmi és gyakorlati területen. Szükséges a párbeszéd, a visszajelzés és a korrekció. Szükség lenne az alprogramokhoz kapcsolható civil szervezetek integrálására. Szükség van a feladathoz rendelhetô célirányos anyagi támogatásra, oda, ahol remény van a hatékony együttmûködésre. Szükség van a civil szervezetek közötti együttmûködés kialakítására. A Magyar Rákellenes Liga felelôssége tudatában igyekszik elôsegíteni az együttmûködést az egészségért tevékenykedô minden civil szervezettel, ill. a hasonló területen dolgozó egyesületekkel, alapítványokkal. Biomonitoring és kemoprevenció Tompa Anna OKK-Országos Kémiai Biztonsági A kemoprevenció célja az, hogy valamely kóros állapot kialakulását megakadályozza, késleltesse, vagy a megindult kóros szabályozások menetét a normális irányba terelje, sôt visszafordítsa. Ahhoz, hogy ez a beavatkozás sikerüljön meg kell keresni azokat a biomarkereket, amelyek az egészségi állapot romlását még visszafordítható fázisban jellemzik. Ilyenek lehetnek a géntoxikológiai paraméterek pl. a kromoszóma aberrációk, a DNS repair enzimek kapacitásának csökkenése, vagy az immunológiai státuszt jellemzô paraméterek változása. A korai jelek segítségével a még egészséges egyén esetében is jósolható a bekövetkezô negatív változás, vagy betegség, amit hatékony kemoprevenciós beavatkozás nélkül nem lehet elkerülni. Ezért a kemoprevenció elsô és legfontosabb lépése a kockázat jellemzése. A kockázat jellemzés összetett fogalom, aminek részét képezi a kockázat analízis, a kockázat becslés és a kockázat kezelés és ennek részeként jelenik meg a kemoprevenció. A kockázati tényezôk feltárásában és az okozott biológiai hatások értékelésében egyaránt helyet kapnak a biomarkerek, amelyek kimutatására fôleg a modern molekuláris-biológiai módszerek alkalmasak. A kockázati tényezôk távoltartása mellett igen fontos a szervezet védekezô rendszerének erôsítése, a mérgezô anyagok metabolizmusának elôsegítése és az okozott kár, pl. a szabad oxigén gyökök által a makromolekulákon okozott denaturációs károsodások kivédése antioxidánsokkal. A kemopreventív ágensek ezért különbözô hatáspontú vegyületek lehetnek. Többségük antioxidáns hatással is rendelkezik. Ide tartoznak a növényi eredetû anyagok, glikozidok, flavonoidok és a különbözô vitaminok, karotinoidok és néhány mikroelem pl. a szelénium. A másik kemopreventív vegyületcsoport gátolja a sejtproliferációt, illetve fokozza a programozott sejthalált, az apoptózist. Külön csoportot képeznek azok a szerek, amelyek a terminális differenciálódásra ill. az erek növekedésének gátlására hatnak. Vannak kemopreventív szerek, amelyek a megbetegítô ágens metabolizmusát ill. detoxikálódását befolyásolják, vagy az immunrendszer funkcióit erôsítik. Sok esetben a hatás a DNS molekula metilációs viszonyainak megváltozásából adódik. A Széchenyi terv keretében módunkban van számos kockázati csoporton belül a kemoprevenciós lehetôségek alkalmazására, amelynek részleteirôl 1-1 poszteren bemutatott anyagban számolnak be a projekt részvevôi. Elôadásomban a kemoprevenció és a biomonitoring elméleti alapjait ismertetem. Széchenyi K+F, és OTKA T pályázat. 180 Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 A kémiai anyagok toxicitását általában úgy állapítják meg, hogy azokat növekvô dózisokban adagolják in vivo vagy in vitro, szervezeteknek vagy sejteknek. A toxicitást a sejthalál különbözô formáinak bekövetkezte, szövet és sejtkárosodások jelzik, amelyek egyes szervek vagy az egész szervezet morphologiai és/vagy funkcionális zavaraiban nyilvánulnak meg. A legtöbb toxicologiai vizsgálatot akkor fejezik be, amikor elérik azt a dózist, amelynek hatására már sem morphologiai sem funkcionális károsodás nem következik be. Alacsonyabb dózisok a klasszikus toxicologia szempontjából érdektelenek. Ennek ellenére, számos vegyület igen alacsony dózisainak hatására dózisfüggô változások keletkezhetnek. Ezek a változások sok esetben ártalmatlanok, mivel nem hoznak létre sejt-sejtközötti interakciókat és nem károsítják a sejtek és szövetek struktúráját vagy mûködését. Más esetekben azonban egy adott vegyület nem toxicus dózisai sejtszinten olyan funkcionális változásokat okoznak, melyek az egész sejtpopulációban mélyreható következményekkel járnak. Így például, az egyik legegyszerûbb vegyület, a formaldehyd, és olyan molekulák, amelyek a formaldehyd biológiai rendszerekben bekövetkezô reakcióban részt vesznek, mint a potenciális formaldehyd generátor methyl ascorbigen és methylezett bázikus aminosavak, vagy a formaldehyd mobilizáló resveratrol, nem várt, bifázisos, ellentmondásos, dózisfüggô hatást fejtenek ki a sejthalálra és sejtproliferatiora. Vizsgálataink szerint, ha a formaldehydet 1.0 mm-nál nagyobb koncentrációban adjuk endothel sejtek és tumorsejtek tenyészetéhez, fokozott apoptosis jön létre. Ezzel szemben 1 mm-nál alacsonyabb dózisok csökkentik az apoptosist és fokozzák a sejtproliferatiot kontroll tenyészetekhez viszonyítva. Hasonló tendenciát észleltünk, amikor trans-resveratrolt adagoltunk különbözô sejttenyészetekhez magasabb ( mm) és alacsonyabb ( mm) dózisban. Ugyanúgy a formaldehyd generátor methyl ascorbigen, hydroxyl-methyl arginin és trimethyl lysin, dózis-függôen stimuláló vagy gátló hatást fejt ki a sejtproliferációra. A fentiekre való tekintettel ajánlatos lenne bizonyos vegyület-csoportokat (pl-formaldehyd generator vagy befogó molekulákat) az ún. nem toxicus dózistartományban, azaz a tolerálható dózisokban is megvizsgálni, lehetséges anti-apoptoticus és sejtproliferációt stimuláló hatás szempontjából, ami gyakorlatilag megfelel a tumor-pormoter tulajdonságnak. Ilyen vegyületek egyre gyakrabban fordulnak elô környezetünkben és a rosszindulatú daganatok számának a népesség körében tapasztalható emelkedése feljogosít ilyen irányú további kutatásokra. Váratlan hatások a nem toxicus tartományban Szende Béla, Tyihák Ernô Semmelweis Egyetem, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Az elméleti és a gyakorlati tanulmányok egyértelmûen bizonyították, hogy a rendszeres fizikai aktivitás hiánya rizikófaktorként szerepel az elhízás megelôzésében. A gyógyszeres és diétás kezelés mellett a rendszeres fizikai aktivitás, a terápia és a rehabilitáció fontos eszköze lett. Az elhízás talaján megjelenô betegségek patogenezise bizonyítja, hogy multifaktoriális eredetû szindróma. Különösen a hasi elhízás és szövôdményei jelentik a legtöbb problémát és veszélyt. A hasi elhízásban a zsírsejtek száma mennyiségileg és minôségileg is változik. Megjelenik az u.n. metabolikus szindróma, amelynek részét képezi a II. típusú diabetes, a hiperinzulinémia, az inzulin rezisztencia, a glukóztolerancia változása, hiperlipidémia- dislipidémia, hipertónia, hiperurikémia, és a fibrinolitikus rendszer változása. A súlyos szövôdmények talaján lipidperoxidáció is fokozódik. Az LDL oxidációja a korai atherosclerozis és szívizom-károsodás kialakulásához vezet. Az endotél funkciók romlása révén a hipertónia is manifesztálódik. A fizikai aktivitás, az egyénre szabott mozgásprogramok jól kiegészítik a gyógyszeres és diétás kezelést. Az elhízottak fogyasztása, vagy a diabeteses betegek metabolikus fittségének elérése a rendszeres fizikai aktivitás alkalmazásával biztosítható. Fizikai aktivitás és az elhízás Pucsok József Országos Sportegészségügyi Bevezetés/Célkitûzés: Aktív munkaképes pénztártagok körében komplex fogászati szûrôvizsgálatot végeztünk és kezelési tervet ajánlottunk fel. Célunk a szájhigénia és fogazati állapot javítása, a caries és fogágybetegségek gyakoriságának csökkentése volt. Vizsgált populáció: A Dimenzió Egészségpénztár szûrôprogramjában összesen több, mint szûrôvizsgálatot végeztünk 1999 januárjától önként jelentkezô pénztártagokon évenkénti követéssel. Módszer: A vizsgálatok 75 centrumban, fogszakorvosok irányításával és közremûködésével történtek. Egységes protokoll szerint került sor: anamnesis felvételére, a fogazati állapot felmérésére. A kérdôíven rögzített adatokat központi adatbankban számítógépesen feldolgoztuk és tároltuk. A szûrésen részt vett tagok a szükséges alapvetô fogászati kezelésekhez (tömések, gyökértömés és kezelés stb.) külön térítés nélkül jutottak hozzá. A fogászati szûrôvizsgálatok eredményeit áttekintve kiemeltük és megvizsgáltuk azon tagok körét, akik már 3 fogászati szûrésen rész vettek. (967 tag). Eredmények: A három fogászati szûrésen részt vett tagok körében: A szuvas fogak száma felére csökkent. Az ép fogazattal rendelkezô tagok száma 50 %-kal emelkedett A fogászati status rendezése közben az elsô és második szûrés között a tagok 250 a második és harmadik szûrés között 150 fogat vesztettek Rosszindulatú elváltozásra utaló jelet összesen 8 esetben észleltek A fogínybetegség gyakorisága 55 % -kal csökkent A behelyezett tömések száma felére esett A gyökértömések és kezelések száma nem változott A fog és gyökéreltávolítások száma 50 %-kal csökkent Következtetés: A fogászati prevenció alapja a rendszeres fogászati szûrôvizsgálat. Adataink szerint a rövid távon is igen jelentôs eredményeket érhetünk el a szervezett fogászati megelôzô programok futtatásával. Fogászati prevenció tapasztalatai több, mint szûrôvizsgálat alapján Paphalmy Zsuzsa, Kricsfalvi Péter, Váradi Péter Dimenzió Egészségpénztár IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

4 Az egészségpolitika elérte, hogy január 1-tôl egységes irányítás alá kerüljenek az egészségügyi ágazat mûködését meghatározó nemzeti intézmények, így az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). A népegészségügy a lakosság egészségének megôrzésével, fejlesztésével és a betegségek megelôzésével összefüggô gyakorlatot jelenti, melynek gazdája az ÁNTSZ. Az egészségbiztosítást szükséglet-alapú, nemzeti kockázatközösségre épülô, állami felelôsségvállalással mûködô, járulékokból és adókból finanszírozott rendszerként definiálhatjuk, melynek kezelôje az OEP. A lakosság egészségi állapotának fejlesztése érdekében megfogalmazásra és elindításra került az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program , melynek végrehajtásában az OEP és az ÁNTSZ együttmûködése meghatározó szereppel bír. A Program megvalósítása érdekében az OEP részt vesz a tárcaközi bizottság munkájában, átadja az irányított betegellátási modell-kísérlet tapasztalatait, finanszírozási feladata révén magas színvonalú, költség-hatékony szolgáltatás vásárlásra törekszik. Ezen új programon felül az OEP és a népegészségügy kapcsolatának számos, ma már esetenként tradicionálisnak mondható együttmûködési területe van: meddôségkezelési eljárások finanszírozása, anya- és csecsemôvédelem, anyatej ellátás, újszülöttkori szûrôvizsgálatok finanszírozása, iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok finanszírozása, védônôi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozása. A lakosság életminôség javítását szolgálják a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, a gyógyfürdô ellátás, az orvosi rehabilitáció és szanatóriumi ellátás finanszírozása. A szervezett lakossági szûrôvizsgálatok esetében az OEP érdekelt a compliance növelésében, a hazai tapasztalatok és nemzetközi adatok értékelésében, összevetésében; a lakossági elégedettség, a várható népegészségügyi élet- és életévnyereség növelésében, a költséghatékony szolgáltatási formák alkalmazásában. Az OEP tevékenysége révén hozzá kíván járulni a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításához, ezáltal a népesség egészségügyi-állapot mutatóinak javításához. Kívánatos az OEP szolgáltatás vásárlói szerepének erôsítése, melynek révén a társadalom által biztosított anyagi forrásokat a lehetô legnagyobb hatékonysággal, az elérhetô maximális egészség-nyereség realizálásával tudjuk felhasználni. Népegészségügy és egészségbiztosítás Oberfrank Ferenc Országos Egészségbiztosítási Pénztár A növényi metabolizmus során keletkezô másodlagos termékek nagy részét korábban mint antinutritív hatású élelmiszeralkotókat tartotta számon a szakirodalom, mivel tápanyagok felszívódását, hasznosulását gátolták. Az utóbbi évek intenzív kutatásai bebizonyították, hogy e vegyületek nagy részének kedvezô élettani hatása is van. A káposztafélékben nagy mennyiségben fellelhetô glükozinolátok a jódanyagcserét befolyásolják és elégtelen jódfelvétel esetén fokozhatják a golyva kialakulásának kockázatát. Napjainkban a glükozinolátokat és a belôlük hidrolízissel keletkezô izotiocianátokat tekintik az egyik legjelentôsebb élelmiszer eredetû kemopreventív vegyületcsoportnak, mivel számos, a tumor kialakulása ellen ható enzimet képesek indukálni, továbbá direkt és indirekt antioxidáns hatásuk is van. A hüvelyes növényekben, elsôsorban a szójában elôforduló izoflavonoidok a polifenolos vegyületek csoportjába tartoznak, melyek antinutritív hatása az egyes fémionok felszívódásának, ill. a fehérje hasznosulásának gátlásában nyilvánulhat meg. Az izoflavonoidokra e negatív tulajdonságok nem jellemzôk. Sokkal inkább jelentôs fakultatív (ösztrogénagonista vagy antagonista) hormonhatásuk és különbözô enzimek aktivitását (tirozin-kináz, aromatáz) gátló tulajdonságuk, melybôl következôen képesek hormonfüggô daganatok, továbbá a menopauza idején fellépô osteoporosis és cardiovascularis elváltozások kialakulását megelôzni. Antioxidáns tulajdonságaik is jelentôsek. A likopin a karotinoidok családjába tartozó vegyület, jóllehet nem antinutritív hatású, mivel azonban szerkezetébôl adódóan nem A-provitamin, korábban nem tulajdonítottak nagy humán táplálkozásélettani jelentôséget e molekulának. Napjainkra azonban bebizonyosodott, hogy a likopin, ill. az azt nagy mennyiségben tartalmazó paradicsom rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható bizonyos típusú daganatos megbetegedések kialakulásának csökkent kockázatával. A molekula kedvezô élettani hatásáért más jellemzôk mellett antioxidáns tulajdonságai is felelôssé tehetôk. Jelen elôadásban e fenti vegyületekkel végzett vizsgálatainkból mutatunk be néhányat, rámutatunk a glükozinolát-tartalmú fekete retek préslé és brokkoli, valamint tiszta izoflavonoid vegyületek és a likopin in vitro antioxidáns tulajdonságaira, beszámolunk a fekete retek préslé lipid-anyagcserére gyakorolt hatásáról, valamint egyes élelmiszereink likopin-tartalmáról. A munkát támogatta az Oktatási Minisztérium (1/016/2001. sz. NKFP Széchenyi projekt). Glükozinolátok, izoflavonoidok, karotinoidok fitonutriensek az egészségvédelemben Lugasi Andrea FJ OKK OÉTI Az atherosclerosis (AS) kialakításáért hosszú idôn keresztül a cholesterint kárhoztatták. A 20. Század utolsó évtizedei a baktériumok, mindenek elôtt a chlamydiák AS-ban játszott szerepének a kutatásának dominanciájával telt. Az ezredfordulón a kutatások eredményeit összegzô KOENIG megállapította, hogy azt már tudjuk, hogy nem a chlamydiák okozzák az atherosclerosist, de hogy mi okozza azt nem tudjuk. Ezért keblünkre kell ölelni minden új kutatási irányzatot és eredményt az AS kutatása területén. Az immunológiai, immunpathológiai megközelítés régi új irány az AS kutatásában. A mi kutatási eredményeink gyökerei a syphilis (sy) kutatásához vezetnek. A sy szerológia a szûréshez nem specifikus antigéneket, cholesterint, cardiolipint és lecithint használ. Úgy tanítottuk, hogy a cholesterin az érzékenységért, a cardiolipin a fajlagosságért, a lecithin pedig a stabilitásért felelôs komponense az összetett antigénnek. Az aspecifikus (BAP) pozitív savók vizsgálata során kiderült, hogy vannak különleges BAP esetek, ahol anticardiolipin antitest nem fordul elô. Kerestük a reaktivitás okát és rátaláltunk az anticholesterin antitestre (ACHA). Elôször úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk az AS-ért felelôs autoantitestet. Tanulmányozása céljából elôállítottunk egy antigént amivel az ACHA termelését indukáltuk. Az immunizálási kísérletek során kiderült, hogy az antitest nem a cholesterint az érfalhoz köt komponense a rendszernek. Ellenkezôleg megakadályozza a szklerotikus plakkok kialakulását. A jelenséget azzal magyaráztuk, hogy az antitest a lipoproteineket (LDL) támadja, felületüket befedi és alkalmassá teszi ôket a máj receptorokhoz való kötôdésre. Kísérleti állatokban immunizálással termelt antitest nemcsak gátolja az AS plakkok keletkezését, de a plakkok lebontását segítve, reverzibilissé teszi a folyamatot. Az antigénhez endotoxint adva a védô hatás csökken. Emberi szérumok vizsgálata során alacsonyabb az ACHA szintje a szklerotikus szervezetekben. Az emberi antiest titerek és az állatkísérletekben megfigyelt ellenanyag szintek párhuzamossága alapján arra következtettünk, hogy emberben is védô szerepe van az ACHA-nek. Amennyiben a kialakult AS-ban kezdjük el az immunizálást, úgy visszafordíthatóvá válhat a folyamat. Az OGYI-val elkezdtük a humán kipróbálást célzó tárgyalásokat. IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 Mikróbák és ellenanyagok szerepe az atherosclerosis megelôzésében és terápiájában Horváth István Országos Bôr- és Nemikórtani 183

5 Kommunikációs csapdák az egészségügyben Heim Pál WIOK Kft., Törökbálint Az egészségügyi marketing-kommunikáció üzenete Az egészségügyi marketing-kommunikáció egyfajta társadalmi célú reklámtevékenységnek is felfogható, melyben az egyéni érdekek és a közösségi célok sokkal élesebben konfrontálódnak a befogadó számára, mint egyéb reklámféleségekben. A képi megvalósításokban bôvelkedô médiumokban meg kell gyôzôdnünk a célok és eszközök, harmóniájáról, kontinuitásáról. Ha azt a folyamatot vesszük figyelembe, mely az egészséges állapotból az egészséget meghatározó társadalmi-környezeti, genetikai és pszichés tényezôkkel együtt a betegséghez vezet, akkor a megelôzô orvoslás azt a részt öleli fel, amely a betegség megjelenéséig tart, s innen kerül az egyén szintjére a betegség gyógyítása. A gyógyulásba vetett hit, a gyógyszerek hatékonyságának valódisága, a szakemberek iránti bizalom, a technikai felszereltség mind hozzátartoznak ehhez a Fehér Arculat -hoz. Az egészségügyi marketing reklámoldalról tulajdonképpen nem más, mint híranyagok sorozata. Hírek egy új gyógyászati eljárásról, egy gyógyszer hatásáról, a betegségek megelôzésérôl, új diagnózisokról, fejlesztésekrôl, kutatásokról, támogatási formákról stb. A jó marketing-kommunikációnak pedig nemcsak a termék csodálatos gyógyító erejérôl kell szólnia, hanem magáról a betegségrôl is. A szenvedô alany ilyenkor úgy érzi kapott valami új információt állapotáról, s talán jobban hisz orvosának is, aki felírja neki az enyhülést adó gyógyszert. A közbizalom felkeltése A közvélemény pozitív érzelmi alap beállítottságának kidolgozása a következô célok elérésével valósulhat meg a leghatékonyabban. 1) Az intézmény pozitív arculatának kialakítása és megôrzése 2) Az eredmények ismertetése 3) Az intézmény dolgozóinak informálása és motiválása A koncepció célja az, hogy az intézmény általános céljait a betegek személyes céljaival összehangoljuk és a közvélemény elôtt autentikusan mutassuk be. Az egészségügyi marketing eszközei A legfontosabb elemek az alábbiak: 1) klasszikus sajtómunka 2) saját PR publikációk 3) információs füzetek 4) rendezvények 5) témák felajánlása a sajtó, a televízió és a rádió újságíróinak 6) interjúk 7) elôadások 8) új kutatási eredmények esetén sajtókonferenciák rendezése 9) publikációk közzététele a folyóiratokban Összegzésképpen: Az egészségügyben a közönségkapcsolati munka jelentôsége az utóbbi években szemlátomást megnôtt, ami különféle tényezôkre vezethetô vissza. A betegek óvatosabbak és tájékozottabbak lettek, megtalálták a módját, hogy ne csak passzív módon szemléljék az eseményeket, hanem döntésükkel befolyásolhassák az adott intézmény munkáját is. Mindez eddig nem ismert új kihívást jelent az egészségügy számára, mely a jövôben mindinkább rákényszerül az emberközpontú szolgáltatás és saját imázsának kialakítására. Prediszponáló tényezôk súlyának áttekintése a fej-nyaki daganatok kialakulásában Gundy Sarolta Országos Onkológiai Magyarország a rákhalálozási statisztikában nemcsak a kelet-közép európai régiót vezeti, hanem a WHO rangsorolásában is az elsô. Mai tudásunk szerint a rák kialakulásáért 85-90%-ban környezeti tényezôk felelôsek, így a rákkeltôk kiiktatásával, a velük való kontaktus csökkentésével, vagy egy racionálisabb életvitel kialakításával, a környezettel szoros összefüggésben álló daganatok keletkezése nagymértékben megelôzhetô. Rákkeltô kockázati tényezôk közé soroljuk a dohányzást, az alkoholfogyasztást és bizonyos táplálkozási szokásokat, amelyek a különbözô familiáris hajlamosító tényezôkkel együttesen, de egyénenként más-más mértékben növelik a rosszindulatú daganatok kialakulásának esélyét. A Lyonban székelô Nemzetközi Rákügynökség (IARC) adatai szerint a közép- és keleteurópai régiókban, de különösen hazánkban az utóbbi 40 évben drámaian növekedett a dohányzásra és alkoholizálásra visszavezethetô daganatok, ezek között is a fej-nyaki laphámrákok mortalitási trendje. Az elôrejelzések szerint ez a kedvezôtlen tendencia várhatóan tovább romlik és a magyarországi fej-nyak rákokból eredô mortalitás 2004-ben az 1994-esnek a duplájára nô. Vajon a növekvô környezeti és életviteli ártalom lenne az egyedüli magyarázata e szomorú prognózisnak? Az egyébként ritka, mindössze 5-10%-os fej-nyak eredetû daganatos prevalencia etiológiai hátterének vizsgálatában igen hosszú ideig a fô hangsúlyt a külsô környezeti faktorok, azok különös hatásmechanizmusának tisztázása jelentette. Az utóbbi évek kutatási programjainak paradigma váltása azonban a fej-nyak daganatokra is vonatkozik, a betegség kialakulásának molekuláris genetikai háttere is lassan körvonalazódik. Ezt demonstrálják azok az IARC-, WHO-, valamint a különbözô nemzeti rákregiszter statisztikák, térinformatikai adatok és az eddig megjelent -bár kis esetszámú- kutatások eredményei, amelyek a környezeti és genetikai prediszponáló tényezôk arányában a környezet-területi különbségeken belül az etnikai-, tehát populácó-genetikai eredetû polimorfizmusok jelentôs szerepére is utalnak. A fej-nyak daganatos, különösen a 40 év feletti betegeknél feltûnô a nemi aránynak a férfiak irányába történô nagyfokú eltolódása. Ugyanakkor a legújabb adatok a fiatalabb, a 40 év alatti, ráadásul nem dohányzó és nem alkoholizáló generáció rohamosan növekvô veszélyeztetettségére utalnak, sôt a nemi aránynak az idôsebbektôl eltérô, kiegyenlítôdés felé mutató elmozdulását, vagy a fiatalok között a betegség agresszívabb lefolyását jelzik. A környezeti expozíció hatásának hangsúlyozása mellett az egyéni genetikai hajlam és más, eddig még kevésbé tanulmányozott, nem tradicionális potenciális rákkeltô, a stressz, korábbi vírus infekciók, familiáris rákok vagy az immundeficiencia molekuláris mechanizmusainak kutatására, egy kibôvített epidemiológiai szemlélet kialakításának fontosságára hívjuk fel a figyelmet. 184 Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

6 A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Uniói Hálózata (ENWHP) a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi kutató csoportját bízta meg azzal, hogy a kis- és középvállalkozásokban az egészségfejlesztés jó gyakorlatát az Uniós útmutató alapján mutassák be. A modell három szintû: 1. Országos (OMFI), 2. Regionális, 3. Helyi. Az kutató csoportja több kisüzemet ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálattal (PÁNMED Bt.) közösen regisztrálta a 30 fôt foglalkoztató HUNILUX Kft-nél a következôket: munkahelyi környezetet, a munkával járó kockázati tényezôket, a munkavállalók egészségi állapotát. A munkavégzéssel járó kockázatok közül kiemelhetôk a következôk: 15% a pszichoszociális kockázat, 19% a pszichológiai, 37% az ergonómiai, 2% a baleseti kockázat. A 30 munkavállalóból 1 fô dohányzott, 25-45% (nô/férfi) rendszeresen vagy alkalomszerûen fogyasztott alkoholt, 62% folytatott mozgásszegény életmódot, 14-25% hypertóniás volt. A vizsgálatok után meghatározták a szükségletet és az alábbi egészségfejlesztô programokat ajánlották, amelyeket a menedzsment elfogadott: Munkaértekezleten ismertettük a menedzsmenttel és a dolgozókkal a vizsgálataink eredményét Megnyertük a menedzsment hozzájárulását, hogy a munkahelyen ingyenes koleszterin, vércukor, vérnyomás és súlymérést szervezhessünk Minden egyes dolgozóval megbeszéltük a vizsgálati értékeket, tanácsokat adtunk, mily módon javítható egészségi állapotuk A munkavállalók számára személyes tanácsadás, amely során tájékoztatást kaptak a helyes táplálkozás módjáról Egyéni tanácsadás keretében tájékoztatás, hogy munka és lakóhelyük környezetében hol milyen sportolási lehetôség van Aki nem sportol meggyôztük arról, hogy helyesebb, ha kerékpárral, gyalog jár munkába, mint gépkocsival Mintaétrendeket állítottunk össze, amelyeket ebédre, mint egészséges étrendet javasolunk fogyasztani Javasoltuk, hogy a munkahelyen óránként közösen 5 percet tornázzanak a dolgozók Egy hónap múlva megismételték a vizsgálatokat, amelyek igazolták a jó egészségfejlesztési gyakorlat eredményességét. Errôl a szerzô részletesen beszámol elôadásában. Az egészségfejlesztés jó gyakorlata kisüzemekben Grónai Éva Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi A nukleáris energiatermelés mellett a sugártechnológia rendelkezik a legnagyobb fontossággal az atomenergia békés felhasználásánál. A legrégebben alkalmazott eljárás az egyszerhasználatos orvosi eszközök sugársterilizálása. Ennek legfontosabb elônye, hogy ún. hideg sterilizáló eljárás és a valószínûség számításon alapuló dózisszámítás számszerûen megadja a sterilitás valószínûségét (SAL - Sterility Assurance Level). Elterjedt a sugaras élelmiszertartósítás is, amelynek különbözô módszerei használatosak és engedélyezettek a világ különbözô országaiban, mint a sterilizálás, pathogén mikroorganizmusok elpusztítása, csíraszám csökkentés, csírázásgátlás, stb. Az elmúlt években került az érdeklôdés központjába a sugaras szennyvíztisztítás. A technológiai két elônnyel rendelkezik, kommunális szennyvizekben elpusztítja a pathogén mikroorganizmusokat és parazitákat, az ipari szennyvizekben biológiailag lebonthatóvá alakítja a gyûrûs molekulákat és detoxifikáló hatással is rendelkezik. Ugyancsak az ipari megvalósítás küszöbén van az SO 2 illetve NO x eltávolítása gyorsított elektronokkal ipari füstgázokból. Az elmúlt év sajnálatos terrorcselekményei után került rendkívüli gyors bevezetésre az ionizáló sugárzás használata biológiai fegyverként bevethetô mikroorganizmusok inaktiválására. A fenti sugártechnológiai alkalmazásoknak rendkívül nagy jelentôsége van a közegészségügyben és környezetvédelemben. A sugártechnológia közegészségügyi alkalmazása Gazsó Lajos OKK - Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Az 1996-ban alakult ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion) megfogalmazása szerint a munkahelyi egészségfejlesztés a munkavállalók, munkáltatók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenysége, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítását célozza. Nélkülözhetetlen eszköze a munkaszervezés javítása, a részvétel segítése és a kompetencia növelése. Az ENWHP szerint a munkahelyi egészségfejlesztés jó gyakorlata akkor valósul meg, ha az erre irányuló törekvés beépül a vállalati tervekbe, tisztázódnak a személyi és szervezeti szerepek, tudatosul a szociális felelôsség, konkrét programok valósulnak meg és azok eredményét rendszeresen értékelik. Az EU tagországokat és az Európai Gazdasági Övezethez tartozó országokat tömörítô Hálózat nemhivatalos tagjaként Magyarország bekapcsolódhatott a kis- és közepes méretû üzemekben (SME-k) folyó egészségfejlesztés feltételeit és lehetôségeit felmérô munkába. Az errôl készített országjelentésnek a feltett egységes kérdésekre kellett választ adnia az európai összesíthetôség érdekében. Az elôadásban a szerzôk a SME-k gazdasági jelentôségérôl, munkavédelmi rendszerérôl és helyzetérôl, valamint az egészségfejlesztés megvalósulásáról, lehetôségeirôl és korlátairól számolnak be. Megállapították, hogy a magyar gazdaságra is az ilyen méretû vállalkozások számszerû dominanciája jellemzô, a foglalkozás-egészségügyi ellátó rendszer ezekben megfelelô mértékben jelen van, és erre támaszkodva egészségfejlesztô programok és elôadások egyaránt megvalósulnak. Ez utóbbiak mennyisége önmagában ugyan kevés, de a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók számához viszonyítva sok. Nyilvánvaló, hogy egyéb egészségfejlesztôk bevonása szükséges. Az egészségfejlesztés lehetôségei kis- és közepes méretû vállalkozásokban Galgóczy Gábor, Bereczki Edit, Grónai Éva Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

7 Sztereotípiák rabságában. Tények és hiedelmek a középiskolások kábítószerfogyasztásáról Füzesi Zsuzsanna 1, Tistyán László 2 1 PTE ÁOK, Magatartástudományi, Pécs; 2 Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások e, Pécs Kulcsszavak: kábítószer-fogyasztás, normák, szocializációs intézmények A kutatás célja: A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások e áprilisa és júniusa között kérdôíves vizsgálatot végzett Baranya, Somogy és Tolna megye általános és középiskoláiban. A vizsgálat célja az volt, hogy megismerjük a fiatalok véleményét, szokásait az egészségi állapotukat befolyásoló kérdésekkel köztük kiemelten a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban. A kutatás módszere: A vizsgálatban 99 településrôl 216 oktatási intézmény (120 általános- és 96 középiskola) vett részt. Az iskolák kiválasztásának szempontja volt az intézmény földrajzi elhelyezkedése, az iskola típusa, és a tanulók életkori és nemi összetétele. Az önkitöltéses kérdôívekbôl darab értékelhetôt kaptunk vissza. A vizsgálat fontosabb megállapításai: A vizsgált fiatalok összesen 17 százaléka került már kapcsolatba az illegálisnak minôsített kábítószerekkel (9,2 százalékuk egyszeri kipróbálóként, 7,1 százalékuk alkalmi, 0,7 százalékuk pedig rendszeres fogyasztóként definiálta magát). A törvényileg tiltott kábítószereket fogyasztók a következô fôbb jellemzôk mentén írhatóak le: ôk inkább fiúk; idôsebbek ; megyeszékhelyeken, városokban élôk; baranyaiak, illetve pécsiek; szakmunkásképzôbe, illetve szakiskolába járók; kimondottan jó és kimondottan rossz anyagi körülmények között élôk; alacsony és magas iskolázottságú szülôk gyermekei; egyedül nevelkedôk és nagycsaládban élôk; az iskolából sokat és igazolatlanul hiányzók; gyenge és kiváló teljesítményûek. A kipróbált/ fogyasztott kábítószerek között az elsô helyen a kannabisz, második helyen az amphetamin áll. A legálisan hozzáférhetô (orvosi javaslat nélkül szedett) altató és nyugtató együttes fogyasztása megelôzi a kannabiszét! A fiatalok több mint fele (57,5 százaléka) baráti társaságban találkozott elôször a kábítószerrel. Diszkóban 18,5 százalékukat kínálták meg kábítószerrel elsô alkalommal. A legális és az illegális kábítószerek fogyasztása együtt jár. A legális kábítószerek fogyasztásának adatai megdöbbentôek. Így például a válaszadó fiatalok mindössze 38 százaléka nem volt még soha részeg a válaszadást megelôzôen. Rendszeres alkoholfogyasztónak 3,3, alkalminak 63,9 százalékuk vallotta magát. Rendszeres dohányos 22,2, alkalmi 18,9 százalékuk. Az eredmények értékelése: A növekvô számú kutatások mellett továbbra is kevés tény és sok hiedelem kapcsolódik a fiatalok illegális kábítószerfogyasztásának problémájához. A kábítószerekkel kapcsolatos kockázatkommunikáció jelentôs újragondolására van szükség. A kábítószerek fogyasztásának megelôzésével kapcsolatos erôfeszítések eredménytelenek ugyanis akkor, ha az illegális kábítószereket a megtûrt (törvényileg nem tiltott) szerektôl elkülönítve kezeljük. Jelenleg a legális kábítószerek fogyasztása nagyságrendekkel haladja meg az illegális kábítószerekét. A legális és illegális kábítószerek fogyasztása közötti határok a fiatalok számára nem egyértelmûek, a felnôtt társadalomban alkalmazott magyarázatok, sztereotip megközelítések nem értelmezhetôek. A jelenlegi helyzetben éppen a bizonytalanság, a sztereotípiák és sok esetben az érzelmi alapon történô helytelen megoldások miatt az elsôdleges és másodlagos szocializációs intézmények nem tudják hitelesen betölteni funkciójukat e téren. A kutatást az ISM, a DRET, az érintett megyék önkormányzatai és a Völgységi Önkormányzatok Megelôzési Egyesülete támogatta. Természetes antioxidánsok felvétele és vér koncentrációi egészséges gyermekekben Cser Mária Ágnes 1, Sziklai-László Ibolya 2 1 M.R.E. Bethesda Gyermekkórháza 2 KFKI Atomernergia Kutató Egészségünk megôrizhetôsége és a táplálkozás közötti szoros kapcsolat évezredek óta ismert. Az oki összefüggések megismeréséhez az érdeklôdés középpontjába kerültek azok a micro-tápanyagok, melyek antioxidánsok, a reaktív oxygen-, nitrogen-, chlor-gyököket megkötik. Igen erôs redox potenciállal rendelkezik a C vitamin, az E vitamin lánc megszakító antioxidáns elsôsorban a lipid peroxidációban, a selenium (Se) selenoproteinek formáiban antioxidáns enzymek cofactora, a carotenoidok a legfôbb A vitamin források, in vitro antioxidánsok, in vivo szerepük feltételezhetô. Daganatok, cardiovascularis és neurodegenerativ kórképek (Alzheimer, Parkinson, sclerosis multiplex) cataracta, macula degeneráció kialakulása feltartóztatható, a tünetek csökkenthetôk antioxidánsok adásával. Chronicus betegségek, mint diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, asthma, immun betegségek tüneteinek enyhítésében és a szövôdményeinek megelôzésében a természetes antioxidánsok protektiv hatást mutatnak. Munkánk célja a táplálékkal felvett C, E, A vitamin és Se mennyiségének mérése és ezen antioxidáns komponensek vér szintjeinek meghatározása volt egészséges gyermekekben. Az eredményeket betegcsoportok és nemzetközi megfigyelések adataihoz hasonlítottuk. Módszerek: 15 egészséges gyermeknél (8-18 évesek) 3x24 órás, duplikát ételminta gyûjtést végeztünk az étrend minôségi és mennyiségi adatainak rögzítésével. Random 92 gyermek (5-19 évesek) éhgyomri plazma és serum mintáit analyzáltuk. 29 gyermek egészségesnek, 42 infectióban, 7 tumorban és 14 asthmában szenvedônek bizonyult. Se meghatározást instrumentális neutron aktivációs analysissel (INAA) mértük az ételmintákban, atomabsorptióval (AAS) a vérben. HPLC módszerrel az A vitamin (alpha és gamma tocopherol) szinteket 325 nm-en, a non provitamin carotenoidok (hitein, zeaxanthin, lycopene) és provitamin carotenoidok (alpha-carotene, beta-carotene, cryptoxanthin) all-cis formáit 450 nm-en, E vitamin (retinol) koncentrációkat 295 nm-en mértük. A C vitamin szinteket enzym test segítségével, photometriával határoztuk meg. Eredmények: a Se bevitel 41 ± 7 mcg/die volt, életkori függôséget nem mutatott. A tápanyagok átlagos Se tartalma 0,08 ± 0,03 mcg/g száraz anyag /nap értéket adott. A carotenoidok közül a lycopene bevitel (1,92mg/d) volt a legmagasabb, ezt követték a βcaroten (0,88 mg/d), lutein (0,55mg/d), α-caroten (0,28 mg/d), zeaxanthin (0,2mg/d) és cryptoxanthin (0,14 mg/d). Az átlagos E vitamin fogyasztás 1,52 mg/d volt a C vitamin felvétel (3,5-220 mg/d) széles variációt mutatott. A vitaminok és Se vérszintjei az egészségesekben jelentôsen magasabbak voltak, mint a betegcsoportokban. Következtetések: a Se és E vitamin bevitel nem érte el a nemzetközileg ajánlott RDA szinteket, a C vitamin felvétel a megfigyelési napok felében alacsony volt. Az egészségesek vér antioxidáns színjei szignifikánsan magasabbak, mint a betegeké. A kívántnál alacsonyabb antioxidáns status rizikót jelenthet a gyermekkori betegségek kialakulásában. 186 Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

8 Az élelmiszerek szerepe jelentôsen megváltozott, kibôvül az elmúlt években. Az energiát szolgáltató, tápanyagokat biztosító tulajdonság és az érzékszervekre ható minôség mellett elôtérbe került az egészséget megôrzô és betegségeket megelôzô szerepük, funkcionalitásuk. Egyes felmérések szerint hazánkban a lakosság 16%-a táplálkozik egészségtudatosan, azaz úgy válogatja össze élelmiszereit, hogy ezzel eleget tegyen a különbözô táplálkozástudományi ajánlásoknak, útmutatóknak. A funkcionális élelmiszerek az átlagosnál több biológiailag aktív összetevôt tartalmaznak, ezekkel dúsítják összetételüket, illetve étrendi kiegészítôként kerülnek forgalomba. A betegségek megelôzésére is ajánlott élelmiszerek között találhatók azok a különleges fermentált tejtermékek, melyek probiotikus és prebiotikus tulajdonságokkal rendelkeznek, így szerepet kaptak a vastagbél mikroflórája egyensúlyának megtartásában, a vastagbél gyulladásos és daganatos betegségeinek megelôzésében. A probiotikus tulajdonságokkal rendelkezô mikroorganizmusok képesek áthaladni az ember emésztôcsô rendszerén és eljutni a vastagbélbe. Különösen két csoportjuk, a Lactobacillusok és a Bifidobaktériumok alkalmasak az általuk fermentált tejtermékekkel, mint hordozóanyaggal bejutni az emésztôcsô végsô szakaszába és ott megtelepedni. Az epitheliumhoz kapcsolódásukat, telepképzô tulajdonságukat jelentôsen elôsegítik a készítményekhez adagolt prebiotikus összetevôk, a frukto-oligoszacharid készítmények. A prebiotikum tulajdonságu növényi anyagok, mint az inulin és a fruktánok sok gyümölcsben, zöldségben megtalálhatók, mint például a hagymában, fokhagymában, cikóriában és a banánban. Ezek természetes eredetû összetevôk, adalékanyagok és több európai országban ismeretesek, mint diétás rost tartalmu élelmiszerek. Az inulin és az oligofruktózok a vékonybélben nem emésztôdnek meg, de a vastagbél baktériumai részben lebontani képesek ezeket a prebiotikus hatásu anyagokat. Az így keletkezô tejsav-származékok és rövidláncu (illékony) zsírsavak szelektíven stimulálják a vastagbélben lévô mikroorganizmusokat. Ezek az anyagcsere-termékek csökkentik a vastagbél gyulladásos és rákos megbetegedésének kockázatát, képesek a szabad-gyökös folyamatokba beavatkozni, káros hatásukat csökkenteni. A fermentált tejtermékek rendszeres fogyasztásának hasznáról, táplálkozási elônyeirôl a fogyasztók már eddig is értesültek, azonban a probiotikumok és prebiotikumok együttes alkalmazása révén új egészségmegôrzô és betegségmegelôzô hatásukról kapunk a szakirodalomból tájékoztatást. Világszerte jelentôs kutatások folynak a preventív hatás bizonyítására, a hatásmechanizmus tisztázására és megerôsítésére. Probiotikumok és prebiotikumok az egészséges táplálkozásban Biacs Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány/ OKK-OKB A természetes ellenállóképesség (TEK) megôrzése, csökkenésének kivédése, szükség esetén emelése korunk orvostudományának egyik legfontosabb kérdése. A fajlagos védettség (immunitás), azaz egy adott kórokozó elleni védelem jelentôsége vitathatatlan, hisz ez tette lehetôvé veszedelmes kórokozók okozta betegségek visszaszorítását, de napjainkban a romló környezet okozta stresszhatások, a nagyfokú szeszfogyasztás, a dohányzás, a kábítószerek, a nélkülözhetetlen gyógyszeres vagy sugárkezelések (pl. daganat), új kórokozók (pl. HIV) nagymértékben csökkenthetik a TEK-et. Így az un. másodlagos betegségek jelentôsége rendkívüli módon megnôtt. A TEK fenntartása, csökkenésének megelôzése az egészségügy napi gondja lett. A jobb életfeltételek biztosítása mellett tehát keresni kell olyan megoldásokat, melyek a károsodott TEK-et helyre tudják állítani, ill. ki tudják védeni várható csökkenését. ünkben kidolgozott sugárzással (60 Co, 150 kgy) méregtelenített endotoxin (RD-LPS v. TOLERIN) alkal-masnak látszik erre a célra, mert megôrizte az endotoxinnak csontvelô-ôssejtek szaporodására, a falósejtek, tevékenységére kifejtett hatását, összességében az egész TEK-et emelô képességét, de elvesztette káros hatásait. Az RD-LPS (TOLERIN) elôkezeléssel állatkísérletekben kivédhetôk vagy jelentôsen csökkenthetôk a különféle fertôzések, a szeptikus és más eredetû sokkok, ionizáló sugárzások stb. pusztító hatása. Az RD-LPS csíramentes állatokban a fejletlen nyirok/immunrendszer fejlôdését beindítja. Emberekben a TOLERIN órával hasüri mûtétek elôtt adva jelentôsen emeli, ill. kivédi a mûtéti stressz okozta TEK csökkenést, daganatellenes szerekkel vagy sugárzással kezelt betegekben javítja a csontvelô mûködését stb. Mindezek a hatások in vitro rendszerekben is jól mérhetôk, bizonyíthatók. A TOLERIN klinikai ellenôrzô vizsgálatának eredményei alapján alkalmasnak látszik a TEK csökkenésének megelôzésére, fenntartására vagy szükség esetén fokozására. Mind emellett, mint jó immunadjuváns, elölt kórokozókkal társítva a szokásos oltóanyagoknál jelentôsebben fokozza a fajlagos immunitását (ellenanyagtermelést), és az oltás után 24 órával már jelentôsen emeli a TEK-et, mely fokozott, nem fajlagos védettség kb. 2-3 hétig megmarad. Természetes ellenállóképesség csökkenésének megelôzése sugárzással méregtelenített endotoxinnal Bertók Lóránd OKK-Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató, Budapest IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 MDOSZ 5. Az antioxidánsok Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 Fogalmak ROS: Reaktív oxigén species. Ide tartoznak a szabadgyökök, mint például a hidroxilgyök, szuperoxidgyök, lipidperoxil-gyök

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

betegek kiegészítő terápiájáról

betegek kiegészítő terápiájáról 7 legfontosabb tudnivaló a daganatos betegek kiegészítő terápiájáról Szerző: Dr. Dóda Ildikó Orvos-természetgyógyász http://vitaldepowebaruhaz.hu 1 / 6 oldal Évek óta foglalkozom a daganatos betegek kiegészítő

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára. Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC

Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára. Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC Felépítés 7 tantermi óra (fakultatív) 14 szemináriumi előadás (kötelező) Hand-out vs. Internet Szemináriumokon betegbemutatás

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA V. évfolyam 11. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

szájüregi rák komplex megelőző program

szájüregi rák komplex megelőző program egészségügyi intézmények semmelweis egyetem fogorvostudományi kar szájüregi rák komplex megelőző program To bbszintes kommunikáció segítségével - 36 - A szájüregi rosszindulatú daganatok száma világszerte,

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Páldy Anna Fodor József OKK Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetpolitikai fórum: A klímapolitika és a klímaváltozás főbb kérdései,

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben