Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor"

Átírás

1 Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor Debrecen 2008

2 A kötet megjelenését támogatta: A kötet szerzi Bagdi Róbert (Debrecen) Barta Róbert (Debrecen) Ifj. Bertényi Iván (Budapest) Bíró László (Budapest) Bodnár Erzsébet (Debrecen) Csaplár-Degovics Krisztián (Budapest) Demeter Gábor (Debrecen) Döbör András (Szeged) Farkas Anikó (Szeged) Gidó Csaba (Pécs) Hornyák Árpád (Pécs) Jobbágy István (Révkomárom) Kerepeszki Róbert (Debrecen) Kránicz Mónika Emese (Debrecen) Kurunczi Jen (Szarvas) Lévai Csaba (Debrecen) Maczák Márton (Budapest) Madarász Imre (Debrecen) Medveczky Zsuzsa (Debrecen) Mészáros Zoltán (Szabadka) Miczov Jordán (Budapest) Miklós Péter (Szeged) Mitrovits Miklós (Budapest) F. Molnár Mónika (Budapest) V. Molnár László (Pécs) Nagy Botond (Budapest) Nagy Vince Róbert (Debrecen) Papp Imre (Debrecen) Pejkovszka Penka (Szófia) Prantner Zoltán (Szeged) Prepuk Anikó (Debrecen) Radics Zsolt (Debrecen) Ress Imre (Budapest) Sashalmi Endre (Pécs) Seres Attila (Budapest) Szabó Imre László (Debrecen) Szendrei Ákos (Debrecen) Szilágyi Péter (Szeged) Szvák Gyula (Budapest) Varga Ákos (Debrecen) Varga Beáta (Szeged)

3 TARTALOM Elszó 6 OROSZORSZÁG 9! "#$ %& "' 10 ( " ) *' ) +,-. $"' %/ % % 20 0" " !: # ; <"/ :&=" 44! '!% # & 32 ''$%' 9 54 " # $%;& 1 >+, 68 & A B& ) / 3( /" = = /9 75 MAGYARORSZÁG ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE 89 '!$ /$'? & "C D$ &&"/ 90 ())&( <"&/ '=" 100 #* (*:/ ";)/=D')E = 112!+<F/= "$/%' $'G< 121, 3G)/& 1$'$%; !:"<"%'/%+6,. /''/=" 144 3

4 ./0.$'' '2 & 156!. ( = = " &! )=HI '+, % /F ' = J % A' =/) / 187 3/ :!G=/) =# 'F /' ' /" "K 199!! 2&&' $ H ' // ' = E 211 "1-! ( ' " 'B /%<$' 221 $ :/ %' %'/%<'3+,+6+, KELET-EURÓPA , %3G'2'%=" (# " ( &"< 3+66,+, (L</&=23+, #$$'2 / B="% ( ) ' '" / %/%< 297 *( = < 307 6!!G/ " /3+,+6?+,,+9 319!:/"/G =+,8. +,

5 ,78&948-:.& 341 +*'% = >/' & H / =" (;%'' & 352, #-! * ( D *' % (&& 365 2M?=&)' 376 # : = /*M N 387 & " -!(G// 3+,+6?+, # * ( OD( B ") / 408 ";* 4" * P /' H $' GGF +,88?+, (+,.,&' =/%" '/"B 425 '&! :/"''= = = B 435 5

6 6 %! '2G'F "F / $(C ; G =" $( ( 2 /$' / +8+. ' &) $%''/F%' /) / ''F " % EF % & / %)= ' ( # & 'F ' '!& ' R/' F 2 A F " % &"F ' '!)!#!$!!% # /)%%''= = '& ( ' /&'<&39F%'&? ) %%? ' )F /= %)%" ' / =%F ' / 'B) 'BE="/% * 'BF %' /%F %) / %< /< 'BEF GB F%' %< 3:F ;/9 B& 3: &9 F = 3=&"F '9 /') / /'F"B (&="F=% 5-) % ( ) = ' ' = /BF== F / 2& GG B = '' ( &' /) < &I "%<'=) ( & <' / F %'? /? %) " =/% (? &%%? =/)(% F%' ' '/ % "( ' G = 'F B ' =<=('%= ' &/ %F & /%F % =% = ' F / '' ) ' /'F

7 /''"%F'( *' =/ = =F F ''==<'&F/ / H ' = <"F & " 2/) '< / ' '<" ' 'F * +,-./ 01 23,-./ 4 0,-./F (2 'F 0/(=/'F F %)/ & OC1L;: /' //)"F)/ =E%' ') ) 7

8

9 OROSZORSZÁG

10 . <#!/=!3/ (!/ # = P B ( = ) %&F = I ' %/ /&'F /' ' %" F /' F%' "F $ /=F%'& %) 'F ' = %) &/( %' =)!=#!# &= ' %) && ) " B )=&% ( ="! # '' "&L'%"F" %')%'F%= ' ' % " = % ( %'F%' ' & ") %% /H/'F"F/'F") )( = &/%%//") F ))) E)= F '! =# &&% / GF %' E! # /'! = # B) ) ' < G' % F ' =!&# '& "3/!&# 9(/ /= /)='")/% &")F!&# ) & E / ' +88- / /FF%'/) =' ' & B ) %& ( ) ;/ & F F%'GG):F : / '3K9 & $' ") E 39 '( ' /E'DBB)/'! # %F% )F% / )'/F% <"%/J /!&# % = ' Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében (a 2006TK1194 sz. projekt keretében) 10

11 =?')B'BF'' FB)/" ' = F =F & F F %' & & F 'F B / 2B " =" & F '!#F %' % (=B=B"F% ) / / F%' & /F (%%=/'%&F%'E!&/'# F / &'F %' <" & )'B/'//F'F%' )& B&% ( /) = '/)=// + $'F+,=!%/# '&H' 1511 ((6 *%01 11 GF )B '/ JO"/ F%' ' <H!7 1 ( : 9(6* 38(.3 63;8133%# 7 ( / &"))%/ 'F " )/' =%(&'G G/ = * 9 ' "F == /? =% =H * 3 181#1%#18858*11% 5 ( " / : $ :/"/ F F " = H & 5 1 > ;/?: A'> 9 3(%05 ( ( ( 1 ;3(;35 ( 3 1; 8 1 ( ;8((81 ( ; 31 ( 5 ( ; ( ( 1: #!"##%!"###% 8(( 1% 8 : 1 Ld. részletesen Szvák Gy.: IV. Iván és I. Péter utóélete, Bp., 2001, pp. 2 Pogogyin, M. P.: Pjotr Velikij In: Isztoriko-krityicseszkije otrivki, t.i., M., 1846, p Csaadajev, P. J.: Filozófiai levelek egy hölgyhöz - Egy rült magamentsége, Bp., 1981, 206, 209. p. 4 Kavelin, K. D.: Pillantás a régi Oroszország jogi életére In: Az orosz történelem egyetemessége és különössége (szerk., vál. Krausz Tamás, Szvák Gyula), Bp., 1982, 22. p. 5 Szolovjov, Sz. M., In: Az orosz történelem egyetemessége, 56. p. 11

12 $ :/"/ /' < " &) = $ F & &'E' F))))BF %"//&&FF<'F /1B%E. 1G" /"'E=/&'"H& > +4? : A'> 8 1: 3(3(1(818(8: < 8 =%' 1+;>%?571'$ 3 ( 1 8; A% & ; B% & ( 8 8; C% & 1 1 ( 8 $ 1 ; D% & 8 8 ; E% # ( 3 ( F ( ( F G 8 8 1% 4F 1(86*8 (81% 4 G" /" ' % < ) / F : D / >> H & 1 1% * ;*1 $8 6 ( " /"=/ && B ')% C'= = %& G F ' /' /" / " "F* G / H &!"###% 5 ( %&!"##% 8%#*( % & (55( 8( (1 % & 8 1%035%, ( +,6, " &F &/) ' % =/)" F ('/ & 8 & / /" ( =F %' 815: *81 8(33( (11 &&F /) '// 6 Szolovjov, Sz. M.: Isztorija Rosszii sz drevnyejsih vremjon, t. VII., M., 1962, 180,440; t. IX., M.,1963, p. 543, Kljucsevszkij, V. O.: Eladások az orosz történelemrl In: Furkósbottal Európába? (vál., szerk., bevezett írta: Szvák Gy., Bp., 1989), pp. 8 Platonov, Sz. F.: Lekcii po russzkoj isztorii, M., 1993, p Pavlenko, N. K.: Pjotr Pervij i ego vremja, M, 1983, pp

13 & %'' H 0 * 8 I(1111F1% +- &'&)/B'= ( ) / " " /" = ) H & ( ( 1 3 ( 3 ((8(1 '$ 8 ( 3 ( 5 63$ ((% ++ /B& F" '"F %'/"&&)/ " H ' ) F = =" ( +,4-6- / B ' /F 'E F%'335'%/"/ L +,4-/& E/F&7131 /' )H!"###% 1 1% 9 83 %- 3 1 ( 1 3 8(((18 31% (/="' & ": C%/F </="='&H( 1 * 1 G ( 1 ( % ' = ( F % +7 (& /('/ & '/ &/ =H 8 8 ( 5 ( ( 13 H & 5 ( ( H J 5 *$ 8% +5 F %' ('/ = <F B ' / &"? % /) ;" =F%' 6- / EF &" +.7 / F <"/ / +4- / B F '% ' = Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p Pavlenko, N. I.: i. m., M., 1983, p Magyarul: A Szovjetunió története, t.i.(szerk. Noszov, N.J.), M., 1980, 188. p. 13 Lihacsov, D. Sz. In: Élet és Irodalom, VII. 3. p. 14 Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p U., i.m., p

14 * " % = '? / E *'& "'F%'('/! # / =? && B?F & =/) $ /" +,,7 & 33 9 '/ % /&"%'' *'< / =" I K & =" " /) /) &' $ "' F %' &" / / 'F =F & &&F ' F F! ) &")#F = =" +. ( %F % " "' ' = % S' B ' F *' GF%& (F' % =D / /% ' /E = F F%'<" /'<" * =) F%' &" / $ /" :)F /B )H & ( ( * &3$0. L : &81G F 38%#% * ( 433(888% +6 $ /"E/B<"%"& /" /) <) 'F / F &"F F " ' F /'' ' H <))F)&BBF ' " F ' BEF ' ") &% F ' =& & ' =% )F = / ( % ' // :/"& +, +,,7'?&?= &&% & ( ' / $+,,7/""$FJ" #%*E/")/"=%= 16 Medusevszkij, A.N.: Utverzsgyenyije abszoljutyizma v Rosszii, M., 1993, p U., i.m., pp U., i.m., pp Pavlov-Szilvanszkij kritikájával részletesen foglalkozom egyebek között a "Durno" li govority o "russzkom feodalizme"? K isztoriografii voprosza.( In:Trudi Insztyituta Rosszijszkoj Isztorii pri Rosszijszkoj Akagyemii Nauk za gg., vip. 2, 5-28, obszuzsgyenyije doklada, pp , Moszkva, 2000.) cím vitaindító eladásban. 14

15 %' %<'H. ( M#% *M ,( ( 8358 /%N1 8 I 9 8, 11/%. ( I % F " /!' &&# ) F % = 'E& F%' " 1&") '//B= F' = $ F %'!% # E " "' & ( '?/' <"? 1 C $/ %<' )"/' & / *' ' /) /'F &" & ' & ) / B% F %' 3 (9(F'"=)' $/ ' & F (F /F)F 'F%',8/8(((3 ( 31 1 ( 1%. 1 (1 (3 ( J/'"('/ 6 * 8 3 =E% E +,,4 &" /) = F %' < % / = / ( B &% %& ' / /' / ( : %E/('/ ' 'F%' +4+8) )) &" /E/F /F%' / /? == '! # %) /F ( <" %& /( G" E % = < B" ' "& & =E% 8 91 ':% / = & "/! #" I= F ' 20 Vodarszkij, Ja. E.: Pjotr I., In: Voproszi Isztorii, 1993/6., p Isztorija Rosszii sz nacsala XVIII do konca XIX veka, M., 1996, p Uo., pp Uo., p Je. V. Anyiszimov: Goszudarsztvennije preobrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo v pervoj csetvertyi XVIII veka, Szpb., 1997, 15., 292. p. 15

16 = " /F ' & / E F %' &' 'B/( +6 " & ) B'"/')H*1 8 ( 9 $ F: & 18(( 8 1% 0 ( 8 8 % G G * )&#%* #%*% O8!"###% 9 E '/ & & F%' &BF F < /&" G/ &F%' 3 ) 9 3/ ' 9 %' 'E&%= //' ( / & % %B /' =F'%)&F /&F"/)/" ( G" =" +6 & = +4 3! # /'!E# 9F ' B% / / =/ ' =/$%'&)1 &'F & B% /F 'FBF/&' =&)39"F ' ="EF &/ /( = '== ") 'EH &" ' F = & % &'// (/(G"&"=& ' BF= F%')%' &B /)$%' 3 = 9/&% //' "&H & <" = 'F ' /= F% & GB&/F/ ' F &" " C) %' "' ) =I " F " = = <" % )) ')F!# ' 25 Ezt az 1994-es tanulmányát a szerz kézirat formájában bocsátotta rendelkezésemre: Kamenszkij, A. B.: Reformi 18. veka v Rosszii v isztoricseszkom retroszpektyive (kézirat), p Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla I. Reformi v Rosszii XVIII veka. Opit celosztnovo analiza, M., 1999, pp U., i. m., pp

17 "/ / F %!) #F %?B)?'% B<'=F%'811 3 /? B?"%)G"H%' %B " 1K 2& ' ' /' = / & F % "' % =" /" F % %< " '&) % F &) ' )F% <" 'E&))F% = < " B F/ &' %'<" G" ' / = / 3 =I//9F /' / ''FBF'/H % " 8 I 1 ( 3 ( 1 3 8% 7- ( /' F ' = )! "== # ' / ' F/)/H((( 3(1 8 % 7+ $)/ KL' 'F /KG"'F: 'F%B / / F ( 8 ( 6 * 8 *F < F %' %& ' /' F = /) L '/B /F % F&(%&F/ "% )F % &F /' & F %/%" F F% / '* 'EF% %' '! # %KL &/" ) PB '<=F %'? ' ' = /? G" &' " % < = % B' $;&&%F!&%#& ' : / F & F / % :? "? %&/ &' = 28 U., i. m., pp U., i. m., p Kamenszkij, A. B: Rosszijszkaja imperija v XVIII veke: tragyicija i mogyernizacija, M., 1999, pp i. m., VÖ.: Pjotr Velikij: pro et contra, Szpb., 2003, pp

18 / "H!* 8: 8 8( 335 (%& ( 8 (8 18: # 77 L '<' %'' ' ) ' "F *% ;/' 2 % &? 8 O3 E ' & ' %B / " &" 75 F/&H 6 1F ( 9 1(36* (8 % &1( 3318(8 83 ( 1: 78 *'= F%'="") &")"F"% 'FC'L % /! # % = H 3 /? : A'9F % 7. ( & = = " ") : I +,,, ( 0 8 O3 EF ' '"'"E '/ "// ':I%)&// /" F%' 'F ' / = % F '%" ') 74 % ) / F%' ') / & / % )F %/" B(F '/ F /'" 76?" I?18 ((3:% F /) /' =F 1 ( ( 3 %9' &'/ >BB 7, 33 Raeff, M.: Understanding Imperial Russia. State and Society int he Old Regime, Columbia Univ. Press, 1984, pp Fölébredünk. Milyen napot is írunk ma? január elsejét. Nagy Péter parancsolta, hogy Krisztus születésétl számítsuk az esztendket, az rendeletére kezddik az év januárral. Ideje felöltöznünk. Viseletünk szabását Nagy Péter honosította meg. Az egyenruhát az utasítása szerint varrták. alapította a gyárat, ahol a vásznat sztték, a parancsára tenyésztettek juhot, mirl a gyapjút nyírták. Könyvet veszünk a kezünkbe. E bettípust Nagy Péter vezette be, formáit maga metszette. Belefogunk az olvasásba. Az írott, irodalmi nyelvezet az korában csiszolódott ki, fölváltva a korábbi egyházi stílust. Újságot hoznak. Nagy Péter alatt jelentek meg elször. Vásárolnunk kell néhány holmit. A selyemkendtl a csizmatalpig minden Nagy Péterre emlékeztet. Van amit megrendelt, van aminek a használatát vezette be, tökéletesítette vagy szállíttatta a hajóin, a csatornáin, a közútjain. Ebédelés közben a burgonyaköretes sós heringtl a borig, minden étel Nagy Péterrl mesél (részletek) Magyarul: Furkósbottal Európába?, pp. 35 Riasanovsky, N. V.: A History of Russia. Fifth Edition, New York-Oxford, 1993, p Hughes, L.: Russia in the Age of Peter the Great, New Haven-London, 1998, p Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, 1999, p U., i. m., p U., i. m., p

19 F/B %F&)'%& F%? &&/%& '?/ ' /' 1 <" ( /!#F% //'" G 'BF%' F %' "' ' / ' ( ' ' /? / & '? F F F 'F%/$'F%'1 F')/ =/// "%'' K C/ "E < K % %" GB/ =%K: ==)&' /( =< "% / "/)F')&//%F%' 'F ' F = = "F ////B K F=F) <"/ = F ' % /=F <" <" F /' ' &(?%==/%/= /?? "/) & F F = = < &/ *'/ E ' = '< / 1 H / % F =/')'" &%) P== F % =! # BF = F )/ E) & <" '/ %" %'" G % % &!# ) /' / /%*%/B=/F%/F /B/ L ' "F ' % H 1 19

20 & #!/ 6#! #! /!T >"!0! J '&='% ( *' ) /F / *' %/ % /=/) /&/" F'&&/=" ( ")/'' "E %) 8 &// = & =%* " " F %' +.+4 = = " && / % F ' < 1 = 3== B " / =9' </ /=% %<' <3(' + /)= / =/) F ' = = &" % " / 3 ) = % 9 J/'" ( ' & "%F ' / %&&/ 7 & " <"F / %' %/H (,31/ 5 3 ( % 5 0'%) % <" " =E/F /) H & 3 (% B / 'E &" ( = ) " %' ' * Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében a 2006TK1194 sz. projekt keretében. Itt szeretnénk egyúttal köszönetet mondani az edinburgh-i Institute for Advanced Studies in the Humanities-nek, melynek ösztöndíja idején az írás született, valamint az említett kutatócsoport keretében a tanulmányról lefolytatott mhelyvita hozzászólóinak, különösképpen Filippov Szergejnek és Szili Sándornak. Észrevételeik egy részét, a koncepció változatlan fenntartása mellett, figyelembe vettük a szöveg átdolgozásakor. 1 Erre vonatkozóan lásd pl. M. Perrie bevezetjét a Cambridge History of Russia I, kötetében. Perrie, M. (ed.): The Cambridge History of Russia. Cambridge, vol. I. (pp ) 2 Anyiszimov, Je. V.: Goszudarsztvennije probrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo... Szpb., Teokratikus-eszkatologikus hatalomfelfogáson az uralkodó Isten által történ közvetlen kijelölését és vallási célú küldetését értjük. Az eszkatologikus vonatkozások kérdését röviden lásd a késbbiekben a virágvasárnapi rituálénál. 4 Polnoje Szobranyije Zakonov Rosszijszkoj Imperii vol. 4. no A m fontosabb részleteinek magyar fordítását lásd tlünk. In: Kiss G.- Radó B.- Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap. Szöveggyjtemény az abszolutizmus elméletének tanulmányozásához. Budapest, pp. 20

21 ==F%'"H*'"// '%) &''/ ( +,-. 'EF +,-8 & % <" =/' F / " / =EF!'%#="/ &( & F =' B )&?%'"BF' /' F B BF ' F/' = B 1 1 F %( ' '<'"%&B)F/' F%F%/' '% F ) / = % ' F % &F%%%< ( =" = % F %' BB+6=) ="''== 1(F%<!)'#= //(55//B="/"F ' ) && (!; ;#")" '+6)B/3%'' &9F%'!( 'E F &#G/== /F%'& ( / F &/ %F 3 F1H" =8( F%B/F ( *' ) 1 ( 3 9 ' F / H)F)F 15 "F= '(U! ( $/F &)/ /F'B/ =F/( 1 ' / "' & B' "F ' < S' "%F%' %F%" F % "==FH &31VHW3,(3/1 ( ( (( ( ; %: J8 ( 1 3(1 ( ( 1 %. 2 / +6 1F : I *' F / F%' ) 4 I ' 1 6 Kiss-Radó-Sashalmi: i. m p. 7 Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, p. 5. A modernizáció kérdésére a 18. századi Oroszországban legújabban lásd Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla. Reformi v Rossziji XVIII veka. Opit celosztnovo analiza. Moszkva,

22 8 ( ( 3 F ' /1/%)' = 6 ( &" %F''/ "/(1 ' F"F)F'/( 1 %F " )F 1 3 (F <' % &F %' /' ' 5 1 8% &/ = 8,/ =F / " F = /' BB( &' = 8 3 / &" / "/F '& /(8 'F/ F " / ' /F/ / 'F = I/// &F/'BF%' $/&// / / /% 8 1 F / <" / =F ' &) ' / ( " /F ' F/ <" ' &(" F%)%/== /"/ +6+, /'%F & = = +, & ' & % /'3: F %/ ) & 3+,-89, :)F/A== =+,-8= " +- B&1#! ( '"/'F ' J O&!33 / 1 "&"3&835 == /%( *' "/ 33 &) / O& 3 " 3 = // ")" 9F &' = = " 1 11 % +7 O& E/ % / )&F<'/)&=F%''%/ " " 8F F %F = O& 8 Dixon: i.m. p Medusevszkij, A. N.: Gyemokratyija i avtoritarizm: rosszijszkij konsztyitucionalizm v szravnyityelnoj perszpektyive. Moszkva, p Gapon petíciójának gondolati hátterére lásd: Sashalmi E.: A jó cár eszméje a Romanovok alatt, In: Csibi N.- Miszler T. (szerk.): Orosz arcképcsarnok. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 3. Pécs (15-39.) pp. 11 Cracraft, J.: The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, Mass., 2004, p U.,: i.m. pp U.,: i. m. p. 19,

23 1 =" J ' ) 8 1 F &" F %' =/ /%1,/) $/ % / E % / F ) "== " % BF %' / / F ' )"/%F/"/ ' 18FB)3 (1F ' = &' ( F +, F = F && / '/ &I ) &!%/ =# 3 FIF=9"(+.+4/ 3 ( F +5 "F "E ) / ) %/F +8 ' = % F3 &"H ,/,3/ 3, 1 31/ 3#?/ +. ( / 1 ' %' F "== 1 H +.+4 % ' 8/F' +4 (% ) F /F = "F & & 3 9 I /)&F%&&F;M/B' )&F#$8 / +6 "F%'(#3( (11)F&% BU +, (%/ )'%& F = ' /' = F/' &" %/% /%BF / 1 /I'%(1(%+. +4 F BF& = ' F ' H )/ ="F / $%'=I'% "=/)=3 =9F &/ % / =/) = 14 Poe, M. T.: A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography Ithaca, p. 215, Miljukov, P.: Russia and its Crisis. New York, p Id. Pushkarev, L. N.: Bogoizbrannoszty monarha v mentalityetye russzkih pridvornih gyejatyelej rubezsa novovo vremenyi Car i Carsztvo v russzkom obscsesztvennom szoznanyiji. Moszkva, (59-69.) p. 68. A goszudar titulus ezen jelentésére lásd Sashalmi E.: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap. A századi moszkvai hatalmi ideológia fbb jellemzi és tipológiája. Aetas 1998/1. (48-67.) pp. 17 E kérdésre összefoglaló jelleggel lásd Sashalmi: i. m. (1998) illetve Sashalmi E.: Tulajdonosi dinaszticizmus és államfogalom a 17. századi Oroszországban In: Századok 2004/4. ( pp.) 18 Rowland, D.: The Problem of Advice in Muscovites Tales about the Time of Troubles. Russian History/Histoire Russe 1979/2 (pp ) p Rowland, i.m. pp Zizikin, M.: Carszkaja vlaszty i zakon o presztonaszlegyiji v Rossziji. Szófia, p

24 J '))F%' #) 3'93/F% 9U (=& ="F%/'%F )))'/F,$88/ &"" %/ =/(!= '/# 'E<"8 3319=")3"/ 'E//1 ) / H = ' ' 1 '/ %'1 '*')1H'< '% / '/F ' ' /!% F %#F ' :)F/ '/ F ' '% / '/ '/ F 0=" H ''F%' = E&' / 'F%' / ( '/% 3= & P & 1 P H N 1U9% F '% / /F / %U ( %&& =" '// ")F3 B9% =)( 1" &" ('/F<(1/'1!B'/ /F ='/%#F "F &) = " / I" ' '% Q ( 3 3 1(( ' ' ' '/ O& 3/' / /9 1 /F '/ ' 1/%/F'&))/F3<"F 'E (2O 3<" E&9F <" '/ 9 /F ' & %/ = ( '/ & ' % ' =F '% = /H =% %/ '==F /== <' / < E/ +4+- '% / (2O/!) &)F = / < '/ '#F +6 ' ' (/' / <!=(2O#/ BF ' /F '! = =& # E= 21 Filippov Szergej közlése. 22 Lásd Sashalmi: i. m. (2001a) pp. és Sashalmi: i. m. (2004) pp. 23 Cracraft: i.m. p Uo. 25 Uo. 26 U., i. m. pp U., i. m. p U., i. m. p Uo. 24

25 ( %<" " "' <'% 'FD&=//(<" &")&&3 (=/F' D& =/"' 3 '/ E )"/9F '/F & = " " '/( E ' = F / F%' ' ) "F ' &B "F/// '% 7- %'B %''B $)&"'F%'E<"'/ <" = (2O/ ' ='F /''<3B)'%/(2O /<='9 7+ ( / = 3 "( % =" ' E = ) " " ) 3%! )# /F '! )#/9 'F%') 39 ) A/ 3//)=/%1' '9FF%'2 E O& &%/" &' F %' = I =EFH '!1 77 %/ = 'E 3 F & BF %'B %<' /F%' 1 O& % ' =F " ' ' = =/ F ' " / E == "(F%'''"/ ) = )BF 1 3 9""&' 75 =/"F =&FP J/F%J '"/ 78 L='E'"/"F %'313?/"/E 7. ( & <" ' " ' ' 31 % ( / =/ / &" F /F%' 'F ' ' '/ 74 F2F& A m részletes elemzését lásd fként Sashalmi: i.m. (2001a, 2001b) 31 Cracraft: i.m. p U., i.m. p Uo. 34 Kiss-Radó-Sashalmi: i.m pp. 35 Uk., i.m p. 36 Uo. 37 Uk., i. m p. 25

26 / / (! /' 1 1 /# =/ 8 ( #3 1(1(11(1 ( ( ( ( ( 81 11%<331% 76 $" B & F%' =/ 3 31F' =FF%'&" L A %/ 7, =/ ' "== %" /A /%/ %F"'""%) /'BB'F%'=/U631 ( ( % 'F%' == / "F %' /' /F/'&'" % '/H1 ( (' % =FF13//F 5+?+6 ' &""% ( " % =/ &F% == &/F&B/' =/F) 'B 'F%' &/ F % F %' =/ " " ' /&&/F'==" /( " && '(1( %.1 8 #138 % 57 (" =/ F =% F%'H/= 31F)8 F%'% F/=%F(= =/ &"(3 8(( / 55 0' / " & " 3' ' &") & "9 %' E)F = /'% / ' "E &B& 'D&=/ % & 3 )9 % ) " & +,-.9 ) % ' Uk., i. m pp. 39 Uk., i. m p. 40 Uk., i. m p. 41 Uo. 42 Részletesebben lásd Sashalmi: i. m. (2001a) 43 Lloyd, H. A.: Constitutionalism. In: Burns, J. H. Goldie, M.(ed): The Cambridge History of Political Thought Cambridge, (pp ) p Kolmann, N. S.: By Honour Bound. State and Society in Early Modern Russia. Stanford, p Szeftel, M.: La monarchie absolue dans l État moscovite et l Empire russe (fin XV siécle-1905) in: Szeftel, M.: Russian Institutions and Culture up to Peter the Great. London, X. fej. (pp ) p

27 C& #36#!/ ( 3 ' ' 3 = 9"F ' $ 3='E>=F'%= 9$ 3==/ F& /'F"FBF) %9 F / F 1 ( )"%'&=F'&% %"F'EF% 5. (! /')# = F%' &B F &F%' 3 '"' ) ) / %F F F ' ' " / ) P== = /: D = " % D ' % <! / # /!= # 54 ()! /#" 1 (/ 13= "9 56 D! % ="#"F "== F &" 3F 3H"9F 9 $I X/&F%') F %!''%/#' 5, = " %) ) F/ < % % = F $ F "% ( ) " F%' / 1 /H(1395( 1 E/FE/F% 1//=B/' %/ &") 3 ' 9F % ( 3' 'BF I ) /%FB"%&)E9/= F 8- ' 46 A definíció a következ szerzk meghatározásainak továbbgondolásán alapul: Alef, G.: The Origins of Autocracy. Berlin, p. 10; Hosking, G.: Russia and the Russians. A History. London, p. 148.; Mirsky, D. S.: Russia. A Social History. London, pp Finer, S. E.: The History of Government from Earliest Time. Oxford, vol. I. p U.: i. m. vol. I. p U.: i. m. vol. I. p A teokratikus-eszkatológikus hatalomfelfogás legfontosabb ceremóniája a Virágvasárnapi rituálé volt, melyet Flier szerint nem annyira Krisztus jeruzsálemi bevonulásának bibliai leírása, hanem a virágvasárnapi ikon inspirált. (Itt tehát megint a képi-teológiai dimenziónál vagyunk!) A ceremónia röviden így írható le: a metropolita/pátriárka egy szamárnak álcázott lovon ült ni pózban, a cár pedig gyalog vezette a lovat a vallási a körmenet egyes állomásaihoz, a fontosabb moszkvai templomokhoz - egyik kezében a gyeplt, a másikban egy fzfaágat tartva. A cár személye volt az, aki az ikonon ábrázolt jelenetet, a statikus ikont, dinamikus rítussá változtatta. Azt fejezte ki a rítus, hogy a cár az Üdvözülés felé vezeti ortodox népét. Flier, M. S.: Breaking the Code: The Image of the Tsar in the Muscovite Palm Sunday Ritual. In: Flier, M. S. - Rowland, D. (eds): Medieval Russian Culture. Berkeley-Los Angeles, (pp ) Ez a rituálé éppen Péter alatt sznt meg, utoljára 1697-ben celebrálták. A hatalmi ideológia rituálékban történ megjelenítésére legrészletesebben lásd szintén Flier, M. S.: Political Ideals and Rituals. In: CHR I.k. (pp ) 27

28 /) =F )F B&" & 318((% B= % ' " & 3= /9F % F 3 1 F = '&<%'' (<" & / /F'% ( F ' &)" 1F +, "% = = " =*;/'+,1! " & #H '!%<"# 87 /F=!=F %'/)=#% 85 (" /< 5 ") 1 <' F ' F%"F%' BB?%<%" /'&) / ( / < /' / % / 31='E/' / F%' 3 %('// '/ <'/"BF%'!*333(( #F'!111#F3!%'+,"#9!1(1#/ 8. " ' ) == ) / 84 ( '%/'%&/ %<'F " F %' &/"%FF%' /F 86 3 < 3 9 /' ) B) B 3 < F % 'E ="9F = +.+4 F F = = F = //) S'/ F%' "& 'F) +,-.R 51 Lásd az autokrácia korábbi definícióját! 52 Sashalmi i. m. (2001a) 53 Riasanovsky, N V.: A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia Oxford, p Uo., pl. A Cár szíve az Úr/Isten kezében van. formula fejezte ki legjobban ezt a meggyzdést. 55 Ilyen volt pl. Franciaországban a trónöröklést szabályozó ún. száli törvény, amely a férfi primogenitura megváltoztathatatlan elvét tartalmazta. 56 Anyiszimov: i. m. (1999) p. 389, U., p Hosking, G.: The Russian Constitutional Experiment. Government and Duma Cambridge, p

29 D2/3 ( 3 8 ( H ) ' & &RN33,1/, / 3,3/% & 8 ( 1 8(0# % 8, & F%' =" *' '%' )/H"F ( /)/H & 3 ( 31M33,0(1 1 1/ # %.- '/= F <"E "F== 83(F'%/ / = %)/ " & ( & I= / 1/F / = F %' ( ( 3 = F (%S'=E33F") ( 1 ( ") = / E B &F%' 'E/ ' 133")".+ I == =/' 1F %' % % 'E%F%'+,1F' &" "F " %F*' H )& " F! #F =" // & +,-. =/' % ' %? /% ( ' +,-. $ +,-8 & % ' %!'#F % = & / <"! 1 F =/' /) %' F 1")H & R N +8 &33 M731,H/," 71/ (% & S ( 1 8 ( 0 # %.7 59 Id. Korkunov, N. M.: Russzkoje goszudarsztvennoje pravo. Szentpétervár, kiadás. p Fontos megjegyezni, hogy a definíció második fele a Bibliából származik, Pál apostoltól ( Alá kell tehát magadat vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is. (Róm ) Magára a szamogyerzsec titulus eredetére és századi jelentésváltozására nem kívánunk kitérni, mivel ezt másutt már megtettük. Sashalmi: i. m. (1998) pp. 60 id. Cracraft: i. m Szeftel szerint a vlaszty szamogyerzsavnaja kifejezést Pufendorf De iure naturae mvének imperium absolutum terminusa inspirálta. Szeftel: i. m. p Korkunov: i. m. p Gombos J.: Finnország története. Szeged, p. 63 Ugrovatov A. P.-Taranyin A. B. (ed.): Konsztyitucionnoe pravo v Rossziji. Novoszibirszk, p

30 / %' F / 1 " "/(?/F%'+,-.= $ / = // % )F %' == " 1 ") =/' <" /.5 $") ('%) 1 % "' F = ' F %' ") / & %F % / B) = "= B &1")H "+8/ == B)&B/%/&"F' "F % F%/B)=".8 O%'+6 F B +47- 'F '( )% '/ F 'E ) ( ' /B ( = % = F "!)) )&/ ( 3119#%' /'.. (& ' +,-8 & % /B%')$!'E #.4 ;$G+,-.!'= "#F %' $ & 3 9"))/ F/ +,-. 1 /,3 /F /!/' ' &%#.6 ('"/B5 35/., &"''=/'" F )F%'=/')F%' B/F( 51( F%'( * $ /" F =/' " / /% ' // 4+ ( +,-. =/'3=E9E' F =/' ==/" /F /'')'/' J$ F!//'% B#/!&) <"# 3 F % /'% % & R F / / 9F = %)F%'5( Hosking: i. m. (1973) p Erre nézve magyarul lásd: Sashalmi: i. m. (1998) pp. 66 Sashalmi: i. m. (1998) 49. p. 67 Pipes, R.: Az orosz forradalom története. Bp p. 68 McKean: The Russian Constitutional Monarchy in Comparative Perspective In: Brennan, C. Frame, M. (eds.): Russia and the Wolrd in Historical Perspective. London 2000 (pp ) i. m. pp McKean: i. m. (2000) p McKean, R.: Between the Revolutions: Russia Historical Association p Medusevszkij, A. N.: Russian Constitutionalism. Historical and Contemporary Development. London, p Medusevszkij: i. m. (1998) 30

31 $ ' ' =)' "F ' ' 47 ( '!=/'#/= <B$ F%! )"#F % =% / 1&B 45 (== / /F ' <F %/ %"'/= 48 ( +,-. =/' / <" < E = % / =" ; $G / " F %' +,++ 3:= %9 1 ' % %)F / $ ' = %/' 4. $ /"< =/'")H& (3( 31% 44 0' // /'%/ ) =F ) ' /"F% /'&B/ ) " /F ) & /' / ' )"% 46 &/ = / =/ B 3 F R ' 9 1 ( 5 ( 1 3 H1( (8 4, 0'%'($J//'"&F 13 )' F%3 3 & H H!" # 1!'#F! #9F '!/)# 38$39 "F '! YB)Z #H '!F B#F! " %# 6- J// 3 ( ) 1 E= ( ( TJ ( (81( U% ( % % F /& / &B ' '/ ' H +,-. 72 Morison, J.: A State Duma. A Political Experiment. In: Geifmann A.: (ed.): Russia under the Last Tsar. Oxford, (pp ) p U., i. m. p U., i. m. p Lásd erre röviden Pipes, R.: Russian Conservatism and Its Critics. A Study in Political Culture. New Haven- London, pp McKean: i. m. (2000) 118. pp Medusevszkij: i. m. (2006) p Vö: az autokrácia általunk adott definíciójával! 78 Uo. A fundamentális törvények az abszolutizmus ideológiájában örökkévaló, megváltoztathatatlan törvények voltak, tehát senki sem kezdeményezhette még a felülvizsgálatukat sem. 79 Uo. 80 Yakovlev, A. M.: Striving for Law in a Lawless Land. London-New York, p Jakovlev nem fejti ki ezt a megállapítást, de minden bizonnyal arra gondol, hogy az uralkodó az, aki megszemélyesíti, megtestesíti az államot. 82 Jakovlev: i. m. p. 20. (Kiemelés S.E.) 31

32 )!=#F!'# /%"B '< = ' & /'B H ' ' % &F ' 8 F / '8/&)%=/'='B L% /"BF %'/&%'F%" /F 'F )H +(8 (&3==/9331 8E)F")/" 'F/'1"3%/ / &9F%'$1% =/'3F 3F% &"% *F+,-.=/'F%/F=F =F 67 'B)')F%8( F '/ F% == /!( />[/#/ '+,/'/ % U $ & F +,-. &/ " F D" <'& F%' ' I =& F 3 ( 1 8"H %! " '#/F ' 8( 1 ' 65 ( /' / == ' ' /F ' ) % ' = 83 McKean: i.m. (2000) p Id. Zsivov, V. M. - Uszpenszkij, B. A.: Car i bog. In: Uszpenszkij, B. A. (ed.): Jaziki kulturi i problemi perevogyimosztyi. Moszkva, p

33 8/#!/EF>GAD4>HCIJ % (+.851% + B)& L %//\="LF'& '" ;/.- &) / ' =B) " (" $%"/ ) 0"!&# &!$ '# %L " 1BF &==B "%"BF%' 'F +.85 / '''==\="L%'E = / %)( ) $/ / /' F ' ) )%/ '% " / %B <F / $=! # 7 ;/ ) L / ' B =/%' +4-6 / G0" / 5 &' 1 = F/' L &/) " '/' B( ' / \=" L +4.- / " ) " )F = /))F'/ "!'#/ ' B &5 (+6=12%B=%'BH' =F = B B( " & ' %" ' = / A' ' ;/ F ' 1 Miután a Bogdan Hmelnyickij által vezetett évi ukrán mozgalom lényegesen veszített az erejébl, 1653 október 1-én a Zemszkij Szobor elfogadta a kozák vezetk azon kérelmét, hogy a cár a Zaporozsjei Hadat fogadja a védnöksége alá. 2 A hetmani kormányzat álláspontja szerint az évi orosz-ukrán szerzdés, az ún. perejaszlavi egyezmény értelmében patrónusi viszony jött létre Oroszország és Ukrajna között, míg a cári kormányzat alávetett tartományának tekintette a csatlakozott ukrán területeket. 3 I. Péter számára Mazepa átállása XII. Károly svéd király oldalára az árulás tipikus esetének számított, míg a hetman mindvégig amellett érvelt, hogy Ukrajna épsége érdekében kötelessége volt így tennie. 4 I. Péter a hetmani kormányzat mellé cári felügyelt nevezett ki, teljesen az ellenrzése alá vonva ezáltal a Hetmanátus közigazgatási rendszerét, aminek következtében Kelet-Ukrajna lakosságának betagozódása az orosz társadalmi és adminisztrációs struktúrába jelentsen felgyorsult. 33

34 %)F'%"/? "'?&=/%' ( \=" L %" 4 O31 > > F ) +48- L %/%!/#F" \=": ' )% B J % / ) ' // 0" L ' : ; 8 F'L <""/<' EF%'/)' %' = 0" / ##% 4 &BF!#/F)&/% L =/ 1B +4.7 = % L %/ 'E %/ F %' / L %' ) ' & / B ( 'E B &' =("/)' = " F %' \=" L %' ' % /&F%/""E /F == ' / ( L %/ ; G% '<"/'/'F%')<"&F ;/ <" % / ) +.85 ="/ '' ' %/ ' ; /" % ( " /) /' %<' '))BF %' <! #. F%B)%\="L E %/ 'E " %) 4 :% %'" )%' = 0" " E " / B& F%'/";//) (% %/'E; /"&/% / B %//F%' % \=" L %' %' ) " / =/ F % = F ' (% %/ ') B/F G +4.5" " % % /F%' ; /"?%? %); /"! %#/ "' / F ' B ) BF %' % %/ F'== L ) %)& +4.7 ' A" 5 Ez az ukrán intézmény képezte a hetmannal az élen a hetmani kormányzatot és tömörítette magában a kozák f tisztségviselket. 6 A 18. század elejétl I. Péter megszorító intézkedései következtében a hetmanok hatásköre fokozatosan szkült: és között a cári kormányzat nem engedélyezte Ukrajnában a hetmanválasztást. 7 Proscsenyije malorosszijszkovo sljahetsztva i sztarsin, vmesztye sz getmanom, o vossztanovlenyiji raznih sztarinnih prav Malorossziji, podannoje Jekatyerine vtoroj v 1764 godu. In: Kijevszkaja Sztarina VI. pp

35 '=/ %/ ' 6 & G F ' <' = BF ) B ) = %E ) F % F/' %" B( )" / /) & /'"/=%/F/%<' /'F%' ""/ %)F' ///'"= %')E, +4.5/+-) +- H) % & %/ F ' )) )) =/"/= /+- ] L E = 0" B / /) G & 'F E G G E F " &% B' /; "/ ++ 'F) & 0" 1 2 )& BE / E' 8/3KL#!/ ( ' ) L '& G0"12) "&/ ( = & ' " /F? " &/? " ' / /) )F +448 / ' &0")"// 'L " B <" =/' %F ' 1 2B 75--& =/>^ '>7-5-< ; "/%/F )&&BE / / / %' /) ='F B 0" +44, <" / = /) G ' F %' ) / ' L B /? %' /% /? % % ' " %''F % & =/ =% = = /))F 8 Zapiszka cslena Malorosszijszkoj Kollegiji, Grigorija Nyikolajevicsa Tyeplova. Moszkva, Uo. p Kohut, Zenon E.: Russian Centralism and Ukrainian Autonomy ( ) London, p Makszimovics, G. A.: Gyejatyelnoszty Rumjanceva Zadunajszkovo po upravlenyiji Malorosszijej Nyizsin,

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József-Tibor Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Areformációt követően a legtöbb református egyházközség tovább használta az anyanyelvre fordított és a protestáns hitelvekhez

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is. (Hatvany Lajos) BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3.

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3. A konferencia programja Csütörtök, június 2. Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi Ház (JATH) 17,00-21,00 regisztráció, elszállásolás 20,00-tól közös ünnepi vacsora Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

SZTE BTK. Kari Tudományos Diákköri Konferencia. 2016. április 20. 12:00-12:10 Megnyitó Kari Konferenciaterem

SZTE BTK. Kari Tudományos Diákköri Konferencia. 2016. április 20. 12:00-12:10 Megnyitó Kari Konferenciaterem SZTE BTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2016. április 20. Program: 12:00-12:10 Megnyitó Kari Konferenciaterem 12:10 18:00 Szekcióülések (ld. lent) 18:00 Fogadás a felolvasó hallgatóknak, felolvasást

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben