Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor"

Átírás

1 Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor Debrecen 2008

2 A kötet megjelenését támogatta: A kötet szerzi Bagdi Róbert (Debrecen) Barta Róbert (Debrecen) Ifj. Bertényi Iván (Budapest) Bíró László (Budapest) Bodnár Erzsébet (Debrecen) Csaplár-Degovics Krisztián (Budapest) Demeter Gábor (Debrecen) Döbör András (Szeged) Farkas Anikó (Szeged) Gidó Csaba (Pécs) Hornyák Árpád (Pécs) Jobbágy István (Révkomárom) Kerepeszki Róbert (Debrecen) Kránicz Mónika Emese (Debrecen) Kurunczi Jen (Szarvas) Lévai Csaba (Debrecen) Maczák Márton (Budapest) Madarász Imre (Debrecen) Medveczky Zsuzsa (Debrecen) Mészáros Zoltán (Szabadka) Miczov Jordán (Budapest) Miklós Péter (Szeged) Mitrovits Miklós (Budapest) F. Molnár Mónika (Budapest) V. Molnár László (Pécs) Nagy Botond (Budapest) Nagy Vince Róbert (Debrecen) Papp Imre (Debrecen) Pejkovszka Penka (Szófia) Prantner Zoltán (Szeged) Prepuk Anikó (Debrecen) Radics Zsolt (Debrecen) Ress Imre (Budapest) Sashalmi Endre (Pécs) Seres Attila (Budapest) Szabó Imre László (Debrecen) Szendrei Ákos (Debrecen) Szilágyi Péter (Szeged) Szvák Gyula (Budapest) Varga Ákos (Debrecen) Varga Beáta (Szeged)

3 TARTALOM Elszó 6 OROSZORSZÁG 9! "#$ %& "' 10 ( " ) *' ) +,-. $"' %/ % % 20 0" " !: # ; <"/ :&=" 44! '!% # & 32 ''$%' 9 54 " # $%;& 1 >+, 68 & A B& ) / 3( /" = = /9 75 MAGYARORSZÁG ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE 89 '!$ /$'? & "C D$ &&"/ 90 ())&( <"&/ '=" 100 #* (*:/ ";)/=D')E = 112!+<F/= "$/%' $'G< 121, 3G)/& 1$'$%; !:"<"%'/%+6,. /''/=" 144 3

4 ./0.$'' '2 & 156!. ( = = " &! )=HI '+, % /F ' = J % A' =/) / 187 3/ :!G=/) =# 'F /' ' /" "K 199!! 2&&' $ H ' // ' = E 211 "1-! ( ' " 'B /%<$' 221 $ :/ %' %'/%<'3+,+6+, KELET-EURÓPA , %3G'2'%=" (# " ( &"< 3+66,+, (L</&=23+, #$$'2 / B="% ( ) ' '" / %/%< 297 *( = < 307 6!!G/ " /3+,+6?+,,+9 319!:/"/G =+,8. +,

5 ,78&948-:.& 341 +*'% = >/' & H / =" (;%'' & 352, #-! * ( D *' % (&& 365 2M?=&)' 376 # : = /*M N 387 & " -!(G// 3+,+6?+, # * ( OD( B ") / 408 ";* 4" * P /' H $' GGF +,88?+, (+,.,&' =/%" '/"B 425 '&! :/"''= = = B 435 5

6 6 %! '2G'F "F / $(C ; G =" $( ( 2 /$' / +8+. ' &) $%''/F%' /) / ''F " % EF % & / %)= ' ( # & 'F ' '!& ' R/' F 2 A F " % &"F ' '!)!#!$!!% # /)%%''= = '& ( ' /&'<&39F%'&? ) %%? ' )F /= %)%" ' / =%F ' / 'B) 'BE="/% * 'BF %' /%F %) / %< /< 'BEF GB F%' %< 3:F ;/9 B& 3: &9 F = 3=&"F '9 /') / /'F"B (&="F=% 5-) % ( ) = ' ' = /BF== F / 2& GG B = '' ( &' /) < &I "%<'=) ( & <' / F %'? /? %) " =/% (? &%%? =/)(% F%' ' '/ % "( ' G = 'F B ' =<=('%= ' &/ %F & /%F % =% = ' F / '' ) ' /'F

7 /''"%F'( *' =/ = =F F ''==<'&F/ / H ' = <"F & " 2/) '< / ' '<" ' 'F * +,-./ 01 23,-./ 4 0,-./F (2 'F 0/(=/'F F %)/ & OC1L;: /' //)"F)/ =E%' ') ) 7

8

9 OROSZORSZÁG

10 . <#!/=!3/ (!/ # = P B ( = ) %&F = I ' %/ /&'F /' ' %" F /' F%' "F $ /=F%'& %) 'F ' = %) &/( %' =)!=#!# &= ' %) && ) " B )=&% ( ="! # '' "&L'%"F" %')%'F%= ' ' % " = % ( %'F%' ' & ") %% /H/'F"F/'F") )( = &/%%//") F ))) E)= F '! =# &&% / GF %' E! # /'! = # B) ) ' < G' % F ' =!&# '& "3/!&# 9(/ /= /)='")/% &")F!&# ) & E / ' +88- / /FF%'/) =' ' & B ) %& ( ) ;/ & F F%'GG):F : / '3K9 & $' ") E 39 '( ' /E'DBB)/'! # %F% )F% / )'/F% <"%/J /!&# % = ' Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében (a 2006TK1194 sz. projekt keretében) 10

11 =?')B'BF'' FB)/" ' = F =F & F F %' & & F 'F B / 2B " =" & F '!#F %' % (=B=B"F% ) / / F%' & /F (%%=/'%&F%'E!&/'# F / &'F %' <" & )'B/'//F'F%' )& B&% ( /) = '/)=// + $'F+,=!%/# '&H' 1511 ((6 *%01 11 GF )B '/ JO"/ F%' ' <H!7 1 ( : 9(6* 38(.3 63;8133%# 7 ( / &"))%/ 'F " )/' =%(&'G G/ = * 9 ' "F == /? =% =H * 3 181#1%#18858*11% 5 ( " / : $ :/"/ F F " = H & 5 1 > ;/?: A'> 9 3(%05 ( ( ( 1 ;3(;35 ( 3 1; 8 1 ( ;8((81 ( ; 31 ( 5 ( ; ( ( 1: #!"##%!"###% 8(( 1% 8 : 1 Ld. részletesen Szvák Gy.: IV. Iván és I. Péter utóélete, Bp., 2001, pp. 2 Pogogyin, M. P.: Pjotr Velikij In: Isztoriko-krityicseszkije otrivki, t.i., M., 1846, p Csaadajev, P. J.: Filozófiai levelek egy hölgyhöz - Egy rült magamentsége, Bp., 1981, 206, 209. p. 4 Kavelin, K. D.: Pillantás a régi Oroszország jogi életére In: Az orosz történelem egyetemessége és különössége (szerk., vál. Krausz Tamás, Szvák Gyula), Bp., 1982, 22. p. 5 Szolovjov, Sz. M., In: Az orosz történelem egyetemessége, 56. p. 11

12 $ :/"/ /' < " &) = $ F & &'E' F))))BF %"//&&FF<'F /1B%E. 1G" /"'E=/&'"H& > +4? : A'> 8 1: 3(3(1(818(8: < 8 =%' 1+;>%?571'$ 3 ( 1 8; A% & ; B% & ( 8 8; C% & 1 1 ( 8 $ 1 ; D% & 8 8 ; E% # ( 3 ( F ( ( F G 8 8 1% 4F 1(86*8 (81% 4 G" /" ' % < ) / F : D / >> H & 1 1% * ;*1 $8 6 ( " /"=/ && B ')% C'= = %& G F ' /' /" / " "F* G / H &!"###% 5 ( %&!"##% 8%#*( % & (55( 8( (1 % & 8 1%035%, ( +,6, " &F &/) ' % =/)" F ('/ & 8 & / /" ( =F %' 815: *81 8(33( (11 &&F /) '// 6 Szolovjov, Sz. M.: Isztorija Rosszii sz drevnyejsih vremjon, t. VII., M., 1962, 180,440; t. IX., M.,1963, p. 543, Kljucsevszkij, V. O.: Eladások az orosz történelemrl In: Furkósbottal Európába? (vál., szerk., bevezett írta: Szvák Gy., Bp., 1989), pp. 8 Platonov, Sz. F.: Lekcii po russzkoj isztorii, M., 1993, p Pavlenko, N. K.: Pjotr Pervij i ego vremja, M, 1983, pp

13 & %'' H 0 * 8 I(1111F1% +- &'&)/B'= ( ) / " " /" = ) H & ( ( 1 3 ( 3 ((8(1 '$ 8 ( 3 ( 5 63$ ((% ++ /B& F" '"F %'/"&&)/ " H ' ) F = =" ( +,4-6- / B ' /F 'E F%'335'%/"/ L +,4-/& E/F&7131 /' )H!"###% 1 1% 9 83 %- 3 1 ( 1 3 8(((18 31% (/="' & ": C%/F </="='&H( 1 * 1 G ( 1 ( % ' = ( F % +7 (& /('/ & '/ &/ =H 8 8 ( 5 ( ( 13 H & 5 ( ( H J 5 *$ 8% +5 F %' ('/ = <F B ' / &"? % /) ;" =F%' 6- / EF &" +.7 / F <"/ / +4- / B F '% ' = Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p Pavlenko, N. I.: i. m., M., 1983, p Magyarul: A Szovjetunió története, t.i.(szerk. Noszov, N.J.), M., 1980, 188. p. 13 Lihacsov, D. Sz. In: Élet és Irodalom, VII. 3. p. 14 Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p U., i.m., p

14 * " % = '? / E *'& "'F%'('/! # / =? && B?F & =/) $ /" +,,7 & 33 9 '/ % /&"%'' *'< / =" I K & =" " /) /) &' $ "' F %' &" / / 'F =F & &&F ' F F! ) &")#F = =" +. ( %F % " "' ' = % S' B ' F *' GF%& (F' % =D / /% ' /E = F F%'<" /'<" * =) F%' &" / $ /" :)F /B )H & ( ( * &3$0. L : &81G F 38%#% * ( 433(888% +6 $ /"E/B<"%"& /" /) <) 'F / F &"F F " ' F /'' ' H <))F)&BBF ' " F ' BEF ' ") &% F ' =& & ' =% )F = / ( % ' // :/"& +, +,,7'?&?= &&% & ( ' / $+,,7/""$FJ" #%*E/")/"=%= 16 Medusevszkij, A.N.: Utverzsgyenyije abszoljutyizma v Rosszii, M., 1993, p U., i.m., pp U., i.m., pp Pavlov-Szilvanszkij kritikájával részletesen foglalkozom egyebek között a "Durno" li govority o "russzkom feodalizme"? K isztoriografii voprosza.( In:Trudi Insztyituta Rosszijszkoj Isztorii pri Rosszijszkoj Akagyemii Nauk za gg., vip. 2, 5-28, obszuzsgyenyije doklada, pp , Moszkva, 2000.) cím vitaindító eladásban. 14

15 %' %<'H. ( M#% *M ,( ( 8358 /%N1 8 I 9 8, 11/%. ( I % F " /!' &&# ) F % = 'E& F%' " 1&") '//B= F' = $ F %'!% # E " "' & ( '?/' <"? 1 C $/ %<' )"/' & / *' ' /) /'F &" & ' & ) / B% F %' 3 (9(F'"=)' $/ ' & F (F /F)F 'F%',8/8(((3 ( 31 1 ( 1%. 1 (1 (3 ( J/'"('/ 6 * 8 3 =E% E +,,4 &" /) = F %' < % / = / ( B &% %& ' / /' / ( : %E/('/ ' 'F%' +4+8) )) &" /E/F /F%' / /? == '! # %) /F ( <" %& /( G" E % = < B" ' "& & =E% 8 91 ':% / = & "/! #" I= F ' 20 Vodarszkij, Ja. E.: Pjotr I., In: Voproszi Isztorii, 1993/6., p Isztorija Rosszii sz nacsala XVIII do konca XIX veka, M., 1996, p Uo., pp Uo., p Je. V. Anyiszimov: Goszudarsztvennije preobrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo v pervoj csetvertyi XVIII veka, Szpb., 1997, 15., 292. p. 15

16 = " /F ' & / E F %' &' 'B/( +6 " & ) B'"/')H*1 8 ( 9 $ F: & 18(( 8 1% 0 ( 8 8 % G G * )&#%* #%*% O8!"###% 9 E '/ & & F%' &BF F < /&" G/ &F%' 3 ) 9 3/ ' 9 %' 'E&%= //' ( / & % %B /' =F'%)&F /&F"/)/" ( G" =" +6 & = +4 3! # /'!E# 9F ' B% / / =/ ' =/$%'&)1 &'F & B% /F 'FBF/&' =&)39"F ' ="EF &/ /( = '== ") 'EH &" ' F = & % &'// (/(G"&"=& ' BF= F%')%' &B /)$%' 3 = 9/&% //' "&H & <" = 'F ' /= F% & GB&/F/ ' F &" " C) %' "' ) =I " F " = = <" % )) ')F!# ' 25 Ezt az 1994-es tanulmányát a szerz kézirat formájában bocsátotta rendelkezésemre: Kamenszkij, A. B.: Reformi 18. veka v Rosszii v isztoricseszkom retroszpektyive (kézirat), p Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla I. Reformi v Rosszii XVIII veka. Opit celosztnovo analiza, M., 1999, pp U., i. m., pp

17 "/ / F %!) #F %?B)?'% B<'=F%'811 3 /? B?"%)G"H%' %B " 1K 2& ' ' /' = / & F % "' % =" /" F % %< " '&) % F &) ' )F% <" 'E&))F% = < " B F/ &' %'<" G" ' / = / 3 =I//9F /' / ''FBF'/H % " 8 I 1 ( 3 ( 1 3 8% 7- ( /' F ' = )! "== # ' / ' F/)/H((( 3(1 8 % 7+ $)/ KL' 'F /KG"'F: 'F%B / / F ( 8 ( 6 * 8 *F < F %' %& ' /' F = /) L '/B /F % F&(%&F/ "% )F % &F /' & F %/%" F F% / '* 'EF% %' '! # %KL &/" ) PB '<=F %'? ' ' = /? G" &' " % < = % B' $;&&%F!&%#& ' : / F & F / % :? "? %&/ &' = 28 U., i. m., pp U., i. m., p Kamenszkij, A. B: Rosszijszkaja imperija v XVIII veke: tragyicija i mogyernizacija, M., 1999, pp i. m., VÖ.: Pjotr Velikij: pro et contra, Szpb., 2003, pp

18 / "H!* 8: 8 8( 335 (%& ( 8 (8 18: # 77 L '<' %'' ' ) ' "F *% ;/' 2 % &? 8 O3 E ' & ' %B / " &" 75 F/&H 6 1F ( 9 1(36* (8 % &1( 3318(8 83 ( 1: 78 *'= F%'="") &")"F"% 'FC'L % /! # % = H 3 /? : A'9F % 7. ( & = = " ") : I +,,, ( 0 8 O3 EF ' '"'"E '/ "// ':I%)&// /" F%' 'F ' / = % F '%" ') 74 % ) / F%' ') / & / % )F %/" B(F '/ F /'" 76?" I?18 ((3:% F /) /' =F 1 ( ( 3 %9' &'/ >BB 7, 33 Raeff, M.: Understanding Imperial Russia. State and Society int he Old Regime, Columbia Univ. Press, 1984, pp Fölébredünk. Milyen napot is írunk ma? január elsejét. Nagy Péter parancsolta, hogy Krisztus születésétl számítsuk az esztendket, az rendeletére kezddik az év januárral. Ideje felöltöznünk. Viseletünk szabását Nagy Péter honosította meg. Az egyenruhát az utasítása szerint varrták. alapította a gyárat, ahol a vásznat sztték, a parancsára tenyésztettek juhot, mirl a gyapjút nyírták. Könyvet veszünk a kezünkbe. E bettípust Nagy Péter vezette be, formáit maga metszette. Belefogunk az olvasásba. Az írott, irodalmi nyelvezet az korában csiszolódott ki, fölváltva a korábbi egyházi stílust. Újságot hoznak. Nagy Péter alatt jelentek meg elször. Vásárolnunk kell néhány holmit. A selyemkendtl a csizmatalpig minden Nagy Péterre emlékeztet. Van amit megrendelt, van aminek a használatát vezette be, tökéletesítette vagy szállíttatta a hajóin, a csatornáin, a közútjain. Ebédelés közben a burgonyaköretes sós heringtl a borig, minden étel Nagy Péterrl mesél (részletek) Magyarul: Furkósbottal Európába?, pp. 35 Riasanovsky, N. V.: A History of Russia. Fifth Edition, New York-Oxford, 1993, p Hughes, L.: Russia in the Age of Peter the Great, New Haven-London, 1998, p Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, 1999, p U., i. m., p U., i. m., p

19 F/B %F&)'%& F%? &&/%& '?/ ' /' 1 <" ( /!#F% //'" G 'BF%' F %' "' ' / ' ( ' ' /? / & '? F F F 'F%/$'F%'1 F')/ =/// "%'' K C/ "E < K % %" GB/ =%K: ==)&' /( =< "% / "/)F')&//%F%' 'F ' F = = "F ////B K F=F) <"/ = F ' % /=F <" <" F /' ' &(?%==/%/= /?? "/) & F F = = < &/ *'/ E ' = '< / 1 H / % F =/')'" &%) P== F % =! # BF = F )/ E) & <" '/ %" %'" G % % &!# ) /' / /%*%/B=/F%/F /B/ L ' "F ' % H 1 19

20 & #!/ 6#! #! /!T >"!0! J '&='% ( *' ) /F / *' %/ % /=/) /&/" F'&&/=" ( ")/'' "E %) 8 &// = & =%* " " F %' +.+4 = = " && / % F ' < 1 = 3== B " / =9' </ /=% %<' <3(' + /)= / =/) F ' = = &" % " / 3 ) = % 9 J/'" ( ' & "%F ' / %&&/ 7 & " <"F / %' %/H (,31/ 5 3 ( % 5 0'%) % <" " =E/F /) H & 3 (% B / 'E &" ( = ) " %' ' * Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében a 2006TK1194 sz. projekt keretében. Itt szeretnénk egyúttal köszönetet mondani az edinburgh-i Institute for Advanced Studies in the Humanities-nek, melynek ösztöndíja idején az írás született, valamint az említett kutatócsoport keretében a tanulmányról lefolytatott mhelyvita hozzászólóinak, különösképpen Filippov Szergejnek és Szili Sándornak. Észrevételeik egy részét, a koncepció változatlan fenntartása mellett, figyelembe vettük a szöveg átdolgozásakor. 1 Erre vonatkozóan lásd pl. M. Perrie bevezetjét a Cambridge History of Russia I, kötetében. Perrie, M. (ed.): The Cambridge History of Russia. Cambridge, vol. I. (pp ) 2 Anyiszimov, Je. V.: Goszudarsztvennije probrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo... Szpb., Teokratikus-eszkatologikus hatalomfelfogáson az uralkodó Isten által történ közvetlen kijelölését és vallási célú küldetését értjük. Az eszkatologikus vonatkozások kérdését röviden lásd a késbbiekben a virágvasárnapi rituálénál. 4 Polnoje Szobranyije Zakonov Rosszijszkoj Imperii vol. 4. no A m fontosabb részleteinek magyar fordítását lásd tlünk. In: Kiss G.- Radó B.- Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap. Szöveggyjtemény az abszolutizmus elméletének tanulmányozásához. Budapest, pp. 20

21 ==F%'"H*'"// '%) &''/ ( +,-. 'EF +,-8 & % <" =/' F / " / =EF!'%#="/ &( & F =' B )&?%'"BF' /' F B BF ' F/' = B 1 1 F %( ' '<'"%&B)F/' F%F%/' '% F ) / = % ' F % &F%%%< ( =" = % F %' BB+6=) ="''== 1(F%<!)'#= //(55//B="/"F ' ) && (!; ;#")" '+6)B/3%'' &9F%'!( 'E F &#G/== /F%'& ( / F &/ %F 3 F1H" =8( F%B/F ( *' ) 1 ( 3 9 ' F / H)F)F 15 "F= '(U! ( $/F &)/ /F'B/ =F/( 1 ' / "' & B' "F ' < S' "%F%' %F%" F % "==FH &31VHW3,(3/1 ( ( (( ( ; %: J8 ( 1 3(1 ( ( 1 %. 2 / +6 1F : I *' F / F%' ) 4 I ' 1 6 Kiss-Radó-Sashalmi: i. m p. 7 Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, p. 5. A modernizáció kérdésére a 18. századi Oroszországban legújabban lásd Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla. Reformi v Rossziji XVIII veka. Opit celosztnovo analiza. Moszkva,

22 8 ( ( 3 F ' /1/%)' = 6 ( &" %F''/ "/(1 ' F"F)F'/( 1 %F " )F 1 3 (F <' % &F %' /' ' 5 1 8% &/ = 8,/ =F / " F = /' BB( &' = 8 3 / &" / "/F '& /(8 'F/ F " / ' /F/ / 'F = I/// &F/'BF%' $/&// / / /% 8 1 F / <" / =F ' &) ' / ( " /F ' F/ <" ' &(" F%)%/== /"/ +6+, /'%F & = = +, & ' & % /'3: F %/ ) & 3+,-89, :)F/A== =+,-8= " +- B&1#! ( '"/'F ' J O&!33 / 1 "&"3&835 == /%( *' "/ 33 &) / O& 3 " 3 = // ")" 9F &' = = " 1 11 % +7 O& E/ % / )&F<'/)&=F%''%/ " " 8F F %F = O& 8 Dixon: i.m. p Medusevszkij, A. N.: Gyemokratyija i avtoritarizm: rosszijszkij konsztyitucionalizm v szravnyityelnoj perszpektyive. Moszkva, p Gapon petíciójának gondolati hátterére lásd: Sashalmi E.: A jó cár eszméje a Romanovok alatt, In: Csibi N.- Miszler T. (szerk.): Orosz arcképcsarnok. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 3. Pécs (15-39.) pp. 11 Cracraft, J.: The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, Mass., 2004, p U.,: i.m. pp U.,: i. m. p. 19,

23 1 =" J ' ) 8 1 F &" F %' =/ /%1,/) $/ % / E % / F ) "== " % BF %' / / F ' )"/%F/"/ ' 18FB)3 (1F ' = &' ( F +, F = F && / '/ &I ) &!%/ =# 3 FIF=9"(+.+4/ 3 ( F +5 "F "E ) / ) %/F +8 ' = % F3 &"H ,/,3/ 3, 1 31/ 3#?/ +. ( / 1 ' %' F "== 1 H +.+4 % ' 8/F' +4 (% ) F /F = "F & & 3 9 I /)&F%&&F;M/B' )&F#$8 / +6 "F%'(#3( (11)F&% BU +, (%/ )'%& F = ' /' = F/' &" %/% /%BF / 1 /I'%(1(%+. +4 F BF& = ' F ' H )/ ="F / $%'=I'% "=/)=3 =9F &/ % / =/) = 14 Poe, M. T.: A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography Ithaca, p. 215, Miljukov, P.: Russia and its Crisis. New York, p Id. Pushkarev, L. N.: Bogoizbrannoszty monarha v mentalityetye russzkih pridvornih gyejatyelej rubezsa novovo vremenyi Car i Carsztvo v russzkom obscsesztvennom szoznanyiji. Moszkva, (59-69.) p. 68. A goszudar titulus ezen jelentésére lásd Sashalmi E.: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap. A századi moszkvai hatalmi ideológia fbb jellemzi és tipológiája. Aetas 1998/1. (48-67.) pp. 17 E kérdésre összefoglaló jelleggel lásd Sashalmi: i. m. (1998) illetve Sashalmi E.: Tulajdonosi dinaszticizmus és államfogalom a 17. századi Oroszországban In: Századok 2004/4. ( pp.) 18 Rowland, D.: The Problem of Advice in Muscovites Tales about the Time of Troubles. Russian History/Histoire Russe 1979/2 (pp ) p Rowland, i.m. pp Zizikin, M.: Carszkaja vlaszty i zakon o presztonaszlegyiji v Rossziji. Szófia, p

24 J '))F%' #) 3'93/F% 9U (=& ="F%/'%F )))'/F,$88/ &"" %/ =/(!= '/# 'E<"8 3319=")3"/ 'E//1 ) / H = ' ' 1 '/ %'1 '*')1H'< '% / '/F ' ' /!% F %#F ' :)F/ '/ F ' '% / '/ '/ F 0=" H ''F%' = E&' / 'F%' / ( '/% 3= & P & 1 P H N 1U9% F '% / /F / %U ( %&& =" '// ")F3 B9% =)( 1" &" ('/F<(1/'1!B'/ /F ='/%#F "F &) = " / I" ' '% Q ( 3 3 1(( ' ' ' '/ O& 3/' / /9 1 /F '/ ' 1/%/F'&))/F3<"F 'E (2O 3<" E&9F <" '/ 9 /F ' & %/ = ( '/ & ' % ' =F '% = /H =% %/ '==F /== <' / < E/ +4+- '% / (2O/!) &)F = / < '/ '#F +6 ' ' (/' / <!=(2O#/ BF ' /F '! = =& # E= 21 Filippov Szergej közlése. 22 Lásd Sashalmi: i. m. (2001a) pp. és Sashalmi: i. m. (2004) pp. 23 Cracraft: i.m. p Uo. 25 Uo. 26 U., i. m. pp U., i. m. p U., i. m. p Uo. 24

25 ( %<" " "' <'% 'FD&=//(<" &")&&3 (=/F' D& =/"' 3 '/ E )"/9F '/F & = " " '/( E ' = F / F%' ' ) "F ' &B "F/// '% 7- %'B %''B $)&"'F%'E<"'/ <" = (2O/ ' ='F /''<3B)'%/(2O /<='9 7+ ( / = 3 "( % =" ' E = ) " " ) 3%! )# /F '! )#/9 'F%') 39 ) A/ 3//)=/%1' '9FF%'2 E O& &%/" &' F %' = I =EFH '!1 77 %/ = 'E 3 F & BF %'B %<' /F%' 1 O& % ' =F " ' ' = =/ F ' " / E == "(F%'''"/ ) = )BF 1 3 9""&' 75 =/"F =&FP J/F%J '"/ 78 L='E'"/"F %'313?/"/E 7. ( & <" ' " ' ' 31 % ( / =/ / &" F /F%' 'F ' ' '/ 74 F2F& A m részletes elemzését lásd fként Sashalmi: i.m. (2001a, 2001b) 31 Cracraft: i.m. p U., i.m. p Uo. 34 Kiss-Radó-Sashalmi: i.m pp. 35 Uk., i.m p. 36 Uo. 37 Uk., i. m p. 25

26 / / (! /' 1 1 /# =/ 8 ( #3 1(1(11(1 ( ( ( ( ( 81 11%<331% 76 $" B & F%' =/ 3 31F' =FF%'&" L A %/ 7, =/ ' "== %" /A /%/ %F"'""%) /'BB'F%'=/U631 ( ( % 'F%' == / "F %' /' /F/'&'" % '/H1 ( (' % =FF13//F 5+?+6 ' &""% ( " % =/ &F% == &/F&B/' =/F) 'B 'F%' &/ F % F %' =/ " " ' /&&/F'==" /( " && '(1( %.1 8 #138 % 57 (" =/ F =% F%'H/= 31F)8 F%'% F/=%F(= =/ &"(3 8(( / 55 0' / " & " 3' ' &") & "9 %' E)F = /'% / ' "E &B& 'D&=/ % & 3 )9 % ) " & +,-.9 ) % ' Uk., i. m pp. 39 Uk., i. m p. 40 Uk., i. m p. 41 Uo. 42 Részletesebben lásd Sashalmi: i. m. (2001a) 43 Lloyd, H. A.: Constitutionalism. In: Burns, J. H. Goldie, M.(ed): The Cambridge History of Political Thought Cambridge, (pp ) p Kolmann, N. S.: By Honour Bound. State and Society in Early Modern Russia. Stanford, p Szeftel, M.: La monarchie absolue dans l État moscovite et l Empire russe (fin XV siécle-1905) in: Szeftel, M.: Russian Institutions and Culture up to Peter the Great. London, X. fej. (pp ) p

27 C& #36#!/ ( 3 ' ' 3 = 9"F ' $ 3='E>=F'%= 9$ 3==/ F& /'F"FBF) %9 F / F 1 ( )"%'&=F'&% %"F'EF% 5. (! /')# = F%' &B F &F%' 3 '"' ) ) / %F F F ' ' " / ) P== = /: D = " % D ' % <! / # /!= # 54 ()! /#" 1 (/ 13= "9 56 D! % ="#"F "== F &" 3F 3H"9F 9 $I X/&F%') F %!''%/#' 5, = " %) ) F/ < % % = F $ F "% ( ) " F%' / 1 /H(1395( 1 E/FE/F% 1//=B/' %/ &") 3 ' 9F % ( 3' 'BF I ) /%FB"%&)E9/= F 8- ' 46 A definíció a következ szerzk meghatározásainak továbbgondolásán alapul: Alef, G.: The Origins of Autocracy. Berlin, p. 10; Hosking, G.: Russia and the Russians. A History. London, p. 148.; Mirsky, D. S.: Russia. A Social History. London, pp Finer, S. E.: The History of Government from Earliest Time. Oxford, vol. I. p U.: i. m. vol. I. p U.: i. m. vol. I. p A teokratikus-eszkatológikus hatalomfelfogás legfontosabb ceremóniája a Virágvasárnapi rituálé volt, melyet Flier szerint nem annyira Krisztus jeruzsálemi bevonulásának bibliai leírása, hanem a virágvasárnapi ikon inspirált. (Itt tehát megint a képi-teológiai dimenziónál vagyunk!) A ceremónia röviden így írható le: a metropolita/pátriárka egy szamárnak álcázott lovon ült ni pózban, a cár pedig gyalog vezette a lovat a vallási a körmenet egyes állomásaihoz, a fontosabb moszkvai templomokhoz - egyik kezében a gyeplt, a másikban egy fzfaágat tartva. A cár személye volt az, aki az ikonon ábrázolt jelenetet, a statikus ikont, dinamikus rítussá változtatta. Azt fejezte ki a rítus, hogy a cár az Üdvözülés felé vezeti ortodox népét. Flier, M. S.: Breaking the Code: The Image of the Tsar in the Muscovite Palm Sunday Ritual. In: Flier, M. S. - Rowland, D. (eds): Medieval Russian Culture. Berkeley-Los Angeles, (pp ) Ez a rituálé éppen Péter alatt sznt meg, utoljára 1697-ben celebrálták. A hatalmi ideológia rituálékban történ megjelenítésére legrészletesebben lásd szintén Flier, M. S.: Political Ideals and Rituals. In: CHR I.k. (pp ) 27

28 /) =F )F B&" & 318((% B= % ' " & 3= /9F % F 3 1 F = '&<%'' (<" & / /F'% ( F ' &)" 1F +, "% = = " =*;/'+,1! " & #H '!%<"# 87 /F=!=F %'/)=#% 85 (" /< 5 ") 1 <' F ' F%"F%' BB?%<%" /'&) / ( / < /' / % / 31='E/' / F%' 3 %('// '/ <'/"BF%'!*333(( #F'!111#F3!%'+,"#9!1(1#/ 8. " ' ) == ) / 84 ( '%/'%&/ %<'F " F %' &/"%FF%' /F 86 3 < 3 9 /' ) B) B 3 < F % 'E ="9F = +.+4 F F = = F = //) S'/ F%' "& 'F) +,-.R 51 Lásd az autokrácia korábbi definícióját! 52 Sashalmi i. m. (2001a) 53 Riasanovsky, N V.: A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia Oxford, p Uo., pl. A Cár szíve az Úr/Isten kezében van. formula fejezte ki legjobban ezt a meggyzdést. 55 Ilyen volt pl. Franciaországban a trónöröklést szabályozó ún. száli törvény, amely a férfi primogenitura megváltoztathatatlan elvét tartalmazta. 56 Anyiszimov: i. m. (1999) p. 389, U., p Hosking, G.: The Russian Constitutional Experiment. Government and Duma Cambridge, p

29 D2/3 ( 3 8 ( H ) ' & &RN33,1/, / 3,3/% & 8 ( 1 8(0# % 8, & F%' =" *' '%' )/H"F ( /)/H & 3 ( 31M33,0(1 1 1/ # %.- '/= F <"E "F== 83(F'%/ / = %)/ " & ( & I= / 1/F / = F %' ( ( 3 = F (%S'=E33F") ( 1 ( ") = / E B &F%' 'E/ ' 133")".+ I == =/' 1F %' % % 'E%F%'+,1F' &" "F " %F*' H )& " F! #F =" // & +,-. =/' % ' %? /% ( ' +,-. $ +,-8 & % ' %!'#F % = & / <"! 1 F =/' /) %' F 1")H & R N +8 &33 M731,H/," 71/ (% & S ( 1 8 ( 0 # %.7 59 Id. Korkunov, N. M.: Russzkoje goszudarsztvennoje pravo. Szentpétervár, kiadás. p Fontos megjegyezni, hogy a definíció második fele a Bibliából származik, Pál apostoltól ( Alá kell tehát magadat vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is. (Róm ) Magára a szamogyerzsec titulus eredetére és századi jelentésváltozására nem kívánunk kitérni, mivel ezt másutt már megtettük. Sashalmi: i. m. (1998) pp. 60 id. Cracraft: i. m Szeftel szerint a vlaszty szamogyerzsavnaja kifejezést Pufendorf De iure naturae mvének imperium absolutum terminusa inspirálta. Szeftel: i. m. p Korkunov: i. m. p Gombos J.: Finnország története. Szeged, p. 63 Ugrovatov A. P.-Taranyin A. B. (ed.): Konsztyitucionnoe pravo v Rossziji. Novoszibirszk, p

30 / %' F / 1 " "/(?/F%'+,-.= $ / = // % )F %' == " 1 ") =/' <" /.5 $") ('%) 1 % "' F = ' F %' ") / & %F % / B) = "= B &1")H "+8/ == B)&B/%/&"F' "F % F%/B)=".8 O%'+6 F B +47- 'F '( )% '/ F 'E ) ( ' /B ( = % = F "!)) )&/ ( 3119#%' /'.. (& ' +,-8 & % /B%')$!'E #.4 ;$G+,-.!'= "#F %' $ & 3 9"))/ F/ +,-. 1 /,3 /F /!/' ' &%#.6 ('"/B5 35/., &"''=/'" F )F%'=/')F%' B/F( 51( F%'( * $ /" F =/' " / /% ' // 4+ ( +,-. =/'3=E9E' F =/' ==/" /F /'')'/' J$ F!//'% B#/!&) <"# 3 F % /'% % & R F / / 9F = %)F%'5( Hosking: i. m. (1973) p Erre nézve magyarul lásd: Sashalmi: i. m. (1998) pp. 66 Sashalmi: i. m. (1998) 49. p. 67 Pipes, R.: Az orosz forradalom története. Bp p. 68 McKean: The Russian Constitutional Monarchy in Comparative Perspective In: Brennan, C. Frame, M. (eds.): Russia and the Wolrd in Historical Perspective. London 2000 (pp ) i. m. pp McKean: i. m. (2000) p McKean, R.: Between the Revolutions: Russia Historical Association p Medusevszkij, A. N.: Russian Constitutionalism. Historical and Contemporary Development. London, p Medusevszkij: i. m. (1998) 30

31 $ ' ' =)' "F ' ' 47 ( '!=/'#/= <B$ F%! )"#F % =% / 1&B 45 (== / /F ' <F %/ %"'/= 48 ( +,-. =/' / <" < E = % / =" ; $G / " F %' +,++ 3:= %9 1 ' % %)F / $ ' = %/' 4. $ /"< =/'")H& (3( 31% 44 0' // /'%/ ) =F ) ' /"F% /'&B/ ) " /F ) & /' / ' )"% 46 &/ = / =/ B 3 F R ' 9 1 ( 5 ( 1 3 H1( (8 4, 0'%'($J//'"&F 13 )' F%3 3 & H H!" # 1!'#F! #9F '!/)# 38$39 "F '! YB)Z #H '!F B#F! " %# 6- J// 3 ( ) 1 E= ( ( TJ ( (81( U% ( % % F /& / &B ' '/ ' H +,-. 72 Morison, J.: A State Duma. A Political Experiment. In: Geifmann A.: (ed.): Russia under the Last Tsar. Oxford, (pp ) p U., i. m. p U., i. m. p Lásd erre röviden Pipes, R.: Russian Conservatism and Its Critics. A Study in Political Culture. New Haven- London, pp McKean: i. m. (2000) 118. pp Medusevszkij: i. m. (2006) p Vö: az autokrácia általunk adott definíciójával! 78 Uo. A fundamentális törvények az abszolutizmus ideológiájában örökkévaló, megváltoztathatatlan törvények voltak, tehát senki sem kezdeményezhette még a felülvizsgálatukat sem. 79 Uo. 80 Yakovlev, A. M.: Striving for Law in a Lawless Land. London-New York, p Jakovlev nem fejti ki ezt a megállapítást, de minden bizonnyal arra gondol, hogy az uralkodó az, aki megszemélyesíti, megtestesíti az államot. 82 Jakovlev: i. m. p. 20. (Kiemelés S.E.) 31

32 )!=#F!'# /%"B '< = ' & /'B H ' ' % &F ' 8 F / '8/&)%=/'='B L% /"BF %'/&%'F%" /F 'F )H +(8 (&3==/9331 8E)F")/" 'F/'1"3%/ / &9F%'$1% =/'3F 3F% &"% *F+,-.=/'F%/F=F =F 67 'B)')F%8( F '/ F% == /!( />[/#/ '+,/'/ % U $ & F +,-. &/ " F D" <'& F%' ' I =& F 3 ( 1 8"H %! " '#/F ' 8( 1 ' 65 ( /' / == ' ' /F ' ) % ' = 83 McKean: i.m. (2000) p Id. Zsivov, V. M. - Uszpenszkij, B. A.: Car i bog. In: Uszpenszkij, B. A. (ed.): Jaziki kulturi i problemi perevogyimosztyi. Moszkva, p

33 8/#!/EF>GAD4>HCIJ % (+.851% + B)& L %//\="LF'& '" ;/.- &) / ' =B) " (" $%"/ ) 0"!&# &!$ '# %L " 1BF &==B "%"BF%' 'F +.85 / '''==\="L%'E = / %)( ) $/ / /' F ' ) )%/ '% " / %B <F / $=! # 7 ;/ ) L / ' B =/%' +4-6 / G0" / 5 &' 1 = F/' L &/) " '/' B( ' / \=" L +4.- / " ) " )F = /))F'/ "!'#/ ' B &5 (+6=12%B=%'BH' =F = B B( " & ' %" ' = / A' ' ;/ F ' 1 Miután a Bogdan Hmelnyickij által vezetett évi ukrán mozgalom lényegesen veszített az erejébl, 1653 október 1-én a Zemszkij Szobor elfogadta a kozák vezetk azon kérelmét, hogy a cár a Zaporozsjei Hadat fogadja a védnöksége alá. 2 A hetmani kormányzat álláspontja szerint az évi orosz-ukrán szerzdés, az ún. perejaszlavi egyezmény értelmében patrónusi viszony jött létre Oroszország és Ukrajna között, míg a cári kormányzat alávetett tartományának tekintette a csatlakozott ukrán területeket. 3 I. Péter számára Mazepa átállása XII. Károly svéd király oldalára az árulás tipikus esetének számított, míg a hetman mindvégig amellett érvelt, hogy Ukrajna épsége érdekében kötelessége volt így tennie. 4 I. Péter a hetmani kormányzat mellé cári felügyelt nevezett ki, teljesen az ellenrzése alá vonva ezáltal a Hetmanátus közigazgatási rendszerét, aminek következtében Kelet-Ukrajna lakosságának betagozódása az orosz társadalmi és adminisztrációs struktúrába jelentsen felgyorsult. 33

34 %)F'%"/? "'?&=/%' ( \=" L %" 4 O31 > > F ) +48- L %/%!/#F" \=": ' )% B J % / ) ' // 0" L ' : ; 8 F'L <""/<' EF%'/)' %' = 0" / ##% 4 &BF!#/F)&/% L =/ 1B +4.7 = % L %/ 'E %/ F %' / L %' ) ' & / B ( 'E B &' =("/)' = " F %' \=" L %' ' % /&F%/""E /F == ' / ( L %/ ; G% '<"/'/'F%')<"&F ;/ <" % / ) +.85 ="/ '' ' %/ ' ; /" % ( " /) /' %<' '))BF %' <! #. F%B)%\="L E %/ 'E " %) 4 :% %'" )%' = 0" " E " / B& F%'/";//) (% %/'E; /"&/% / B %//F%' % \=" L %' %' ) " / =/ F % = F ' (% %/ ') B/F G +4.5" " % % /F%' ; /"?%? %); /"! %#/ "' / F ' B ) BF %' % %/ F'== L ) %)& +4.7 ' A" 5 Ez az ukrán intézmény képezte a hetmannal az élen a hetmani kormányzatot és tömörítette magában a kozák f tisztségviselket. 6 A 18. század elejétl I. Péter megszorító intézkedései következtében a hetmanok hatásköre fokozatosan szkült: és között a cári kormányzat nem engedélyezte Ukrajnában a hetmanválasztást. 7 Proscsenyije malorosszijszkovo sljahetsztva i sztarsin, vmesztye sz getmanom, o vossztanovlenyiji raznih sztarinnih prav Malorossziji, podannoje Jekatyerine vtoroj v 1764 godu. In: Kijevszkaja Sztarina VI. pp

35 '=/ %/ ' 6 & G F ' <' = BF ) B ) = %E ) F % F/' %" B( )" / /) & /'"/=%/F/%<' /'F%' ""/ %)F' ///'"= %')E, +4.5/+-) +- H) % & %/ F ' )) )) =/"/= /+- ] L E = 0" B / /) G & 'F E G G E F " &% B' /; "/ ++ 'F) & 0" 1 2 )& BE / E' 8/3KL#!/ ( ' ) L '& G0"12) "&/ ( = & ' " /F? " &/? " ' / /) )F +448 / ' &0")"// 'L " B <" =/' %F ' 1 2B 75--& =/>^ '>7-5-< ; "/%/F )&&BE / / / %' /) ='F B 0" +44, <" / = /) G ' F %' ) / ' L B /? %' /% /? % % ' " %''F % & =/ =% = = /))F 8 Zapiszka cslena Malorosszijszkoj Kollegiji, Grigorija Nyikolajevicsa Tyeplova. Moszkva, Uo. p Kohut, Zenon E.: Russian Centralism and Ukrainian Autonomy ( ) London, p Makszimovics, G. A.: Gyejatyelnoszty Rumjanceva Zadunajszkovo po upravlenyiji Malorosszijej Nyizsin,

A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:

A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta: A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN Szerkesztette: Bodnár Erzsébet Demeter Gábor A kötet megjelenését támogatta: Universitas Alapítvány DE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám Délvidéki Szemle 2014. I. évfolyam 2. szám Válogatás a Délvidék Kutató Központ FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL: MAGYAR SZERB KAPCSOLATOK KÖZÖS MÚLT ÉS KÖZÖS JÖVÕ címû 2014. január 23-án megrendezett nemzetközi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zsigmond Gábor: A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink

Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között Jelige: Magyar barátaink Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje... 5 3. Angol barátaink... 7 3.1.

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Bocskor Medvecz Andrea. Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011)

Bocskor Medvecz Andrea. Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011) Bocskor Medvecz Andrea Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011) 1 2 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A közösség ügye és a szabadság ügye

A közösség ügye és a szabadság ügye 54 tiszatáj 200 éve született Kossuth Lajos DÉNES IVÁN ZOLTÁN A közösség ügye és a szabadság ügye KOSSUTH NEMZET- ÉS SZABADSÁG-ÉRTELMEZÉSE * I. A 19 21. századi hazai és külföldi politikai köztudatban,

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM 2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM HONISMERET XLI. évfolyam 1. szám 2013. február Kiadja a HONISMERETI SZÖVETSÉG Szerkesztõbizottság: ANDRÁSFALVY BERTALAN BARTHA ÉVA DEBRECZENI-DROPPÁN

Részletesebben

Ismerjük meg EGYMÁST! A Mennyire ismerjük egymást? cím vetélked anyaga. I. kiadás

Ismerjük meg EGYMÁST! A Mennyire ismerjük egymást? cím vetélked anyaga. I. kiadás Ismerjük meg EGYMÁST! A Mennyire ismerjük egymást? cím vetélked anyaga I. kiadás 2008 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások

Részletesebben

Tradicionalizmus és a modernitás hajnala a 18. századi Magyarországon 1

Tradicionalizmus és a modernitás hajnala a 18. századi Magyarországon 1 VERMES GÁBOR Tradicionalizmus és a modernitás hajnala a 18. századi Magyarországon 1 Minden magyar történész egyetért abban, hogy a 18. század, a modern Magyarország kapuja kulcsszerepet játszott Magyarország

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2 Acta Beregsasiensis 2010/2 1 Acta Beregsasiensis 2010/2 2 Acta Beregsasiensis 2010/2 3 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve Науковий вісник Закарпатського

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA 203 KOVÁCS SÁNDOR KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA Borbély István irodalomtörténész egyik 1926-ban kelt tanulmányában az unitárius egyháztörténet-írás kegyeletteljes kötelességévé

Részletesebben

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER SZEMLE J. F. BÖHMER REGESTA IMPERII I. DIE REGESTEN DES KAISERREICHS UNTER DEN KAROLINGERN 751 918 (987/1032) BAND 3: DIE REGESTEN DES REGNUM ITALIAE UND DER BURGUNDISCHEN REGNA. TEIL 4. 855 1032 FASZIKEL

Részletesebben