Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor"

Átírás

1 Szerkesztk: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor Debrecen 2008

2 A kötet megjelenését támogatta: A kötet szerzi Bagdi Róbert (Debrecen) Barta Róbert (Debrecen) Ifj. Bertényi Iván (Budapest) Bíró László (Budapest) Bodnár Erzsébet (Debrecen) Csaplár-Degovics Krisztián (Budapest) Demeter Gábor (Debrecen) Döbör András (Szeged) Farkas Anikó (Szeged) Gidó Csaba (Pécs) Hornyák Árpád (Pécs) Jobbágy István (Révkomárom) Kerepeszki Róbert (Debrecen) Kránicz Mónika Emese (Debrecen) Kurunczi Jen (Szarvas) Lévai Csaba (Debrecen) Maczák Márton (Budapest) Madarász Imre (Debrecen) Medveczky Zsuzsa (Debrecen) Mészáros Zoltán (Szabadka) Miczov Jordán (Budapest) Miklós Péter (Szeged) Mitrovits Miklós (Budapest) F. Molnár Mónika (Budapest) V. Molnár László (Pécs) Nagy Botond (Budapest) Nagy Vince Róbert (Debrecen) Papp Imre (Debrecen) Pejkovszka Penka (Szófia) Prantner Zoltán (Szeged) Prepuk Anikó (Debrecen) Radics Zsolt (Debrecen) Ress Imre (Budapest) Sashalmi Endre (Pécs) Seres Attila (Budapest) Szabó Imre László (Debrecen) Szendrei Ákos (Debrecen) Szilágyi Péter (Szeged) Szvák Gyula (Budapest) Varga Ákos (Debrecen) Varga Beáta (Szeged)

3 TARTALOM Elszó 6 OROSZORSZÁG 9! "#$ %& "' 10 ( " ) *' ) +,-. $"' %/ % % 20 0" " !: # ; <"/ :&=" 44! '!% # & 32 ''$%' 9 54 " # $%;& 1 >+, 68 & A B& ) / 3( /" = = /9 75 MAGYARORSZÁG ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE 89 '!$ /$'? & "C D$ &&"/ 90 ())&( <"&/ '=" 100 #* (*:/ ";)/=D')E = 112!+<F/= "$/%' $'G< 121, 3G)/& 1$'$%; !:"<"%'/%+6,. /''/=" 144 3

4 ./0.$'' '2 & 156!. ( = = " &! )=HI '+, % /F ' = J % A' =/) / 187 3/ :!G=/) =# 'F /' ' /" "K 199!! 2&&' $ H ' // ' = E 211 "1-! ( ' " 'B /%<$' 221 $ :/ %' %'/%<'3+,+6+, KELET-EURÓPA , %3G'2'%=" (# " ( &"< 3+66,+, (L</&=23+, #$$'2 / B="% ( ) ' '" / %/%< 297 *( = < 307 6!!G/ " /3+,+6?+,,+9 319!:/"/G =+,8. +,

5 ,78&948-:.& 341 +*'% = >/' & H / =" (;%'' & 352, #-! * ( D *' % (&& 365 2M?=&)' 376 # : = /*M N 387 & " -!(G// 3+,+6?+, # * ( OD( B ") / 408 ";* 4" * P /' H $' GGF +,88?+, (+,.,&' =/%" '/"B 425 '&! :/"''= = = B 435 5

6 6 %! '2G'F "F / $(C ; G =" $( ( 2 /$' / +8+. ' &) $%''/F%' /) / ''F " % EF % & / %)= ' ( # & 'F ' '!& ' R/' F 2 A F " % &"F ' '!)!#!$!!% # /)%%''= = '& ( ' /&'<&39F%'&? ) %%? ' )F /= %)%" ' / =%F ' / 'B) 'BE="/% * 'BF %' /%F %) / %< /< 'BEF GB F%' %< 3:F ;/9 B& 3: &9 F = 3=&"F '9 /') / /'F"B (&="F=% 5-) % ( ) = ' ' = /BF== F / 2& GG B = '' ( &' /) < &I "%<'=) ( & <' / F %'? /? %) " =/% (? &%%? =/)(% F%' ' '/ % "( ' G = 'F B ' =<=('%= ' &/ %F & /%F % =% = ' F / '' ) ' /'F

7 /''"%F'( *' =/ = =F F ''==<'&F/ / H ' = <"F & " 2/) '< / ' '<" ' 'F * +,-./ 01 23,-./ 4 0,-./F (2 'F 0/(=/'F F %)/ & OC1L;: /' //)"F)/ =E%' ') ) 7

8

9 OROSZORSZÁG

10 . <#!/=!3/ (!/ # = P B ( = ) %&F = I ' %/ /&'F /' ' %" F /' F%' "F $ /=F%'& %) 'F ' = %) &/( %' =)!=#!# &= ' %) && ) " B )=&% ( ="! # '' "&L'%"F" %')%'F%= ' ' % " = % ( %'F%' ' & ") %% /H/'F"F/'F") )( = &/%%//") F ))) E)= F '! =# &&% / GF %' E! # /'! = # B) ) ' < G' % F ' =!&# '& "3/!&# 9(/ /= /)='")/% &")F!&# ) & E / ' +88- / /FF%'/) =' ' & B ) %& ( ) ;/ & F F%'GG):F : / '3K9 & $' ") E 39 '( ' /E'DBB)/'! # %F% )F% / )'/F% <"%/J /!&# % = ' Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében (a 2006TK1194 sz. projekt keretében) 10

11 =?')B'BF'' FB)/" ' = F =F & F F %' & & F 'F B / 2B " =" & F '!#F %' % (=B=B"F% ) / / F%' & /F (%%=/'%&F%'E!&/'# F / &'F %' <" & )'B/'//F'F%' )& B&% ( /) = '/)=// + $'F+,=!%/# '&H' 1511 ((6 *%01 11 GF )B '/ JO"/ F%' ' <H!7 1 ( : 9(6* 38(.3 63;8133%# 7 ( / &"))%/ 'F " )/' =%(&'G G/ = * 9 ' "F == /? =% =H * 3 181#1%#18858*11% 5 ( " / : $ :/"/ F F " = H & 5 1 > ;/?: A'> 9 3(%05 ( ( ( 1 ;3(;35 ( 3 1; 8 1 ( ;8((81 ( ; 31 ( 5 ( ; ( ( 1: #!"##%!"###% 8(( 1% 8 : 1 Ld. részletesen Szvák Gy.: IV. Iván és I. Péter utóélete, Bp., 2001, pp. 2 Pogogyin, M. P.: Pjotr Velikij In: Isztoriko-krityicseszkije otrivki, t.i., M., 1846, p Csaadajev, P. J.: Filozófiai levelek egy hölgyhöz - Egy rült magamentsége, Bp., 1981, 206, 209. p. 4 Kavelin, K. D.: Pillantás a régi Oroszország jogi életére In: Az orosz történelem egyetemessége és különössége (szerk., vál. Krausz Tamás, Szvák Gyula), Bp., 1982, 22. p. 5 Szolovjov, Sz. M., In: Az orosz történelem egyetemessége, 56. p. 11

12 $ :/"/ /' < " &) = $ F & &'E' F))))BF %"//&&FF<'F /1B%E. 1G" /"'E=/&'"H& > +4? : A'> 8 1: 3(3(1(818(8: < 8 =%' 1+;>%?571'$ 3 ( 1 8; A% & ; B% & ( 8 8; C% & 1 1 ( 8 $ 1 ; D% & 8 8 ; E% # ( 3 ( F ( ( F G 8 8 1% 4F 1(86*8 (81% 4 G" /" ' % < ) / F : D / >> H & 1 1% * ;*1 $8 6 ( " /"=/ && B ')% C'= = %& G F ' /' /" / " "F* G / H &!"###% 5 ( %&!"##% 8%#*( % & (55( 8( (1 % & 8 1%035%, ( +,6, " &F &/) ' % =/)" F ('/ & 8 & / /" ( =F %' 815: *81 8(33( (11 &&F /) '// 6 Szolovjov, Sz. M.: Isztorija Rosszii sz drevnyejsih vremjon, t. VII., M., 1962, 180,440; t. IX., M.,1963, p. 543, Kljucsevszkij, V. O.: Eladások az orosz történelemrl In: Furkósbottal Európába? (vál., szerk., bevezett írta: Szvák Gy., Bp., 1989), pp. 8 Platonov, Sz. F.: Lekcii po russzkoj isztorii, M., 1993, p Pavlenko, N. K.: Pjotr Pervij i ego vremja, M, 1983, pp

13 & %'' H 0 * 8 I(1111F1% +- &'&)/B'= ( ) / " " /" = ) H & ( ( 1 3 ( 3 ((8(1 '$ 8 ( 3 ( 5 63$ ((% ++ /B& F" '"F %'/"&&)/ " H ' ) F = =" ( +,4-6- / B ' /F 'E F%'335'%/"/ L +,4-/& E/F&7131 /' )H!"###% 1 1% 9 83 %- 3 1 ( 1 3 8(((18 31% (/="' & ": C%/F </="='&H( 1 * 1 G ( 1 ( % ' = ( F % +7 (& /('/ & '/ &/ =H 8 8 ( 5 ( ( 13 H & 5 ( ( H J 5 *$ 8% +5 F %' ('/ = <F B ' / &"? % /) ;" =F%' 6- / EF &" +.7 / F <"/ / +4- / B F '% ' = Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p Pavlenko, N. I.: i. m., M., 1983, p Magyarul: A Szovjetunió története, t.i.(szerk. Noszov, N.J.), M., 1980, 188. p. 13 Lihacsov, D. Sz. In: Élet és Irodalom, VII. 3. p. 14 Anyiszimov, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform, L., 1989, p U., i.m., p

14 * " % = '? / E *'& "'F%'('/! # / =? && B?F & =/) $ /" +,,7 & 33 9 '/ % /&"%'' *'< / =" I K & =" " /) /) &' $ "' F %' &" / / 'F =F & &&F ' F F! ) &")#F = =" +. ( %F % " "' ' = % S' B ' F *' GF%& (F' % =D / /% ' /E = F F%'<" /'<" * =) F%' &" / $ /" :)F /B )H & ( ( * &3$0. L : &81G F 38%#% * ( 433(888% +6 $ /"E/B<"%"& /" /) <) 'F / F &"F F " ' F /'' ' H <))F)&BBF ' " F ' BEF ' ") &% F ' =& & ' =% )F = / ( % ' // :/"& +, +,,7'?&?= &&% & ( ' / $+,,7/""$FJ" #%*E/")/"=%= 16 Medusevszkij, A.N.: Utverzsgyenyije abszoljutyizma v Rosszii, M., 1993, p U., i.m., pp U., i.m., pp Pavlov-Szilvanszkij kritikájával részletesen foglalkozom egyebek között a "Durno" li govority o "russzkom feodalizme"? K isztoriografii voprosza.( In:Trudi Insztyituta Rosszijszkoj Isztorii pri Rosszijszkoj Akagyemii Nauk za gg., vip. 2, 5-28, obszuzsgyenyije doklada, pp , Moszkva, 2000.) cím vitaindító eladásban. 14

15 %' %<'H. ( M#% *M ,( ( 8358 /%N1 8 I 9 8, 11/%. ( I % F " /!' &&# ) F % = 'E& F%' " 1&") '//B= F' = $ F %'!% # E " "' & ( '?/' <"? 1 C $/ %<' )"/' & / *' ' /) /'F &" & ' & ) / B% F %' 3 (9(F'"=)' $/ ' & F (F /F)F 'F%',8/8(((3 ( 31 1 ( 1%. 1 (1 (3 ( J/'"('/ 6 * 8 3 =E% E +,,4 &" /) = F %' < % / = / ( B &% %& ' / /' / ( : %E/('/ ' 'F%' +4+8) )) &" /E/F /F%' / /? == '! # %) /F ( <" %& /( G" E % = < B" ' "& & =E% 8 91 ':% / = & "/! #" I= F ' 20 Vodarszkij, Ja. E.: Pjotr I., In: Voproszi Isztorii, 1993/6., p Isztorija Rosszii sz nacsala XVIII do konca XIX veka, M., 1996, p Uo., pp Uo., p Je. V. Anyiszimov: Goszudarsztvennije preobrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo v pervoj csetvertyi XVIII veka, Szpb., 1997, 15., 292. p. 15

16 = " /F ' & / E F %' &' 'B/( +6 " & ) B'"/')H*1 8 ( 9 $ F: & 18(( 8 1% 0 ( 8 8 % G G * )&#%* #%*% O8!"###% 9 E '/ & & F%' &BF F < /&" G/ &F%' 3 ) 9 3/ ' 9 %' 'E&%= //' ( / & % %B /' =F'%)&F /&F"/)/" ( G" =" +6 & = +4 3! # /'!E# 9F ' B% / / =/ ' =/$%'&)1 &'F & B% /F 'FBF/&' =&)39"F ' ="EF &/ /( = '== ") 'EH &" ' F = & % &'// (/(G"&"=& ' BF= F%')%' &B /)$%' 3 = 9/&% //' "&H & <" = 'F ' /= F% & GB&/F/ ' F &" " C) %' "' ) =I " F " = = <" % )) ')F!# ' 25 Ezt az 1994-es tanulmányát a szerz kézirat formájában bocsátotta rendelkezésemre: Kamenszkij, A. B.: Reformi 18. veka v Rosszii v isztoricseszkom retroszpektyive (kézirat), p Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla I. Reformi v Rosszii XVIII veka. Opit celosztnovo analiza, M., 1999, pp U., i. m., pp

17 "/ / F %!) #F %?B)?'% B<'=F%'811 3 /? B?"%)G"H%' %B " 1K 2& ' ' /' = / & F % "' % =" /" F % %< " '&) % F &) ' )F% <" 'E&))F% = < " B F/ &' %'<" G" ' / = / 3 =I//9F /' / ''FBF'/H % " 8 I 1 ( 3 ( 1 3 8% 7- ( /' F ' = )! "== # ' / ' F/)/H((( 3(1 8 % 7+ $)/ KL' 'F /KG"'F: 'F%B / / F ( 8 ( 6 * 8 *F < F %' %& ' /' F = /) L '/B /F % F&(%&F/ "% )F % &F /' & F %/%" F F% / '* 'EF% %' '! # %KL &/" ) PB '<=F %'? ' ' = /? G" &' " % < = % B' $;&&%F!&%#& ' : / F & F / % :? "? %&/ &' = 28 U., i. m., pp U., i. m., p Kamenszkij, A. B: Rosszijszkaja imperija v XVIII veke: tragyicija i mogyernizacija, M., 1999, pp i. m., VÖ.: Pjotr Velikij: pro et contra, Szpb., 2003, pp

18 / "H!* 8: 8 8( 335 (%& ( 8 (8 18: # 77 L '<' %'' ' ) ' "F *% ;/' 2 % &? 8 O3 E ' & ' %B / " &" 75 F/&H 6 1F ( 9 1(36* (8 % &1( 3318(8 83 ( 1: 78 *'= F%'="") &")"F"% 'FC'L % /! # % = H 3 /? : A'9F % 7. ( & = = " ") : I +,,, ( 0 8 O3 EF ' '"'"E '/ "// ':I%)&// /" F%' 'F ' / = % F '%" ') 74 % ) / F%' ') / & / % )F %/" B(F '/ F /'" 76?" I?18 ((3:% F /) /' =F 1 ( ( 3 %9' &'/ >BB 7, 33 Raeff, M.: Understanding Imperial Russia. State and Society int he Old Regime, Columbia Univ. Press, 1984, pp Fölébredünk. Milyen napot is írunk ma? január elsejét. Nagy Péter parancsolta, hogy Krisztus születésétl számítsuk az esztendket, az rendeletére kezddik az év januárral. Ideje felöltöznünk. Viseletünk szabását Nagy Péter honosította meg. Az egyenruhát az utasítása szerint varrták. alapította a gyárat, ahol a vásznat sztték, a parancsára tenyésztettek juhot, mirl a gyapjút nyírták. Könyvet veszünk a kezünkbe. E bettípust Nagy Péter vezette be, formáit maga metszette. Belefogunk az olvasásba. Az írott, irodalmi nyelvezet az korában csiszolódott ki, fölváltva a korábbi egyházi stílust. Újságot hoznak. Nagy Péter alatt jelentek meg elször. Vásárolnunk kell néhány holmit. A selyemkendtl a csizmatalpig minden Nagy Péterre emlékeztet. Van amit megrendelt, van aminek a használatát vezette be, tökéletesítette vagy szállíttatta a hajóin, a csatornáin, a közútjain. Ebédelés közben a burgonyaköretes sós heringtl a borig, minden étel Nagy Péterrl mesél (részletek) Magyarul: Furkósbottal Európába?, pp. 35 Riasanovsky, N. V.: A History of Russia. Fifth Edition, New York-Oxford, 1993, p Hughes, L.: Russia in the Age of Peter the Great, New Haven-London, 1998, p Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, 1999, p U., i. m., p U., i. m., p

19 F/B %F&)'%& F%? &&/%& '?/ ' /' 1 <" ( /!#F% //'" G 'BF%' F %' "' ' / ' ( ' ' /? / & '? F F F 'F%/$'F%'1 F')/ =/// "%'' K C/ "E < K % %" GB/ =%K: ==)&' /( =< "% / "/)F')&//%F%' 'F ' F = = "F ////B K F=F) <"/ = F ' % /=F <" <" F /' ' &(?%==/%/= /?? "/) & F F = = < &/ *'/ E ' = '< / 1 H / % F =/')'" &%) P== F % =! # BF = F )/ E) & <" '/ %" %'" G % % &!# ) /' / /%*%/B=/F%/F /B/ L ' "F ' % H 1 19

20 & #!/ 6#! #! /!T >"!0! J '&='% ( *' ) /F / *' %/ % /=/) /&/" F'&&/=" ( ")/'' "E %) 8 &// = & =%* " " F %' +.+4 = = " && / % F ' < 1 = 3== B " / =9' </ /=% %<' <3(' + /)= / =/) F ' = = &" % " / 3 ) = % 9 J/'" ( ' & "%F ' / %&&/ 7 & " <"F / %' %/H (,31/ 5 3 ( % 5 0'%) % <" " =E/F /) H & 3 (% B / 'E &" ( = ) " %' ' * Készült az MTA ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport mhelyében a 2006TK1194 sz. projekt keretében. Itt szeretnénk egyúttal köszönetet mondani az edinburgh-i Institute for Advanced Studies in the Humanities-nek, melynek ösztöndíja idején az írás született, valamint az említett kutatócsoport keretében a tanulmányról lefolytatott mhelyvita hozzászólóinak, különösképpen Filippov Szergejnek és Szili Sándornak. Észrevételeik egy részét, a koncepció változatlan fenntartása mellett, figyelembe vettük a szöveg átdolgozásakor. 1 Erre vonatkozóan lásd pl. M. Perrie bevezetjét a Cambridge History of Russia I, kötetében. Perrie, M. (ed.): The Cambridge History of Russia. Cambridge, vol. I. (pp ) 2 Anyiszimov, Je. V.: Goszudarsztvennije probrazovanyija i szamogyerzsavije Petra Velikovo... Szpb., Teokratikus-eszkatologikus hatalomfelfogáson az uralkodó Isten által történ közvetlen kijelölését és vallási célú küldetését értjük. Az eszkatologikus vonatkozások kérdését röviden lásd a késbbiekben a virágvasárnapi rituálénál. 4 Polnoje Szobranyije Zakonov Rosszijszkoj Imperii vol. 4. no A m fontosabb részleteinek magyar fordítását lásd tlünk. In: Kiss G.- Radó B.- Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap. Szöveggyjtemény az abszolutizmus elméletének tanulmányozásához. Budapest, pp. 20

21 ==F%'"H*'"// '%) &''/ ( +,-. 'EF +,-8 & % <" =/' F / " / =EF!'%#="/ &( & F =' B )&?%'"BF' /' F B BF ' F/' = B 1 1 F %( ' '<'"%&B)F/' F%F%/' '% F ) / = % ' F % &F%%%< ( =" = % F %' BB+6=) ="''== 1(F%<!)'#= //(55//B="/"F ' ) && (!; ;#")" '+6)B/3%'' &9F%'!( 'E F &#G/== /F%'& ( / F &/ %F 3 F1H" =8( F%B/F ( *' ) 1 ( 3 9 ' F / H)F)F 15 "F= '(U! ( $/F &)/ /F'B/ =F/( 1 ' / "' & B' "F ' < S' "%F%' %F%" F % "==FH &31VHW3,(3/1 ( ( (( ( ; %: J8 ( 1 3(1 ( ( 1 %. 2 / +6 1F : I *' F / F%' ) 4 I ' 1 6 Kiss-Radó-Sashalmi: i. m p. 7 Dixon, S.: The Modernisation of Russia, Cambridge, p. 5. A modernizáció kérdésére a 18. századi Oroszországban legújabban lásd Kamenszkij, A. B.: Ot Petra do Pavla. Reformi v Rossziji XVIII veka. Opit celosztnovo analiza. Moszkva,

22 8 ( ( 3 F ' /1/%)' = 6 ( &" %F''/ "/(1 ' F"F)F'/( 1 %F " )F 1 3 (F <' % &F %' /' ' 5 1 8% &/ = 8,/ =F / " F = /' BB( &' = 8 3 / &" / "/F '& /(8 'F/ F " / ' /F/ / 'F = I/// &F/'BF%' $/&// / / /% 8 1 F / <" / =F ' &) ' / ( " /F ' F/ <" ' &(" F%)%/== /"/ +6+, /'%F & = = +, & ' & % /'3: F %/ ) & 3+,-89, :)F/A== =+,-8= " +- B&1#! ( '"/'F ' J O&!33 / 1 "&"3&835 == /%( *' "/ 33 &) / O& 3 " 3 = // ")" 9F &' = = " 1 11 % +7 O& E/ % / )&F<'/)&=F%''%/ " " 8F F %F = O& 8 Dixon: i.m. p Medusevszkij, A. N.: Gyemokratyija i avtoritarizm: rosszijszkij konsztyitucionalizm v szravnyityelnoj perszpektyive. Moszkva, p Gapon petíciójának gondolati hátterére lásd: Sashalmi E.: A jó cár eszméje a Romanovok alatt, In: Csibi N.- Miszler T. (szerk.): Orosz arcképcsarnok. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 3. Pécs (15-39.) pp. 11 Cracraft, J.: The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, Mass., 2004, p U.,: i.m. pp U.,: i. m. p. 19,

23 1 =" J ' ) 8 1 F &" F %' =/ /%1,/) $/ % / E % / F ) "== " % BF %' / / F ' )"/%F/"/ ' 18FB)3 (1F ' = &' ( F +, F = F && / '/ &I ) &!%/ =# 3 FIF=9"(+.+4/ 3 ( F +5 "F "E ) / ) %/F +8 ' = % F3 &"H ,/,3/ 3, 1 31/ 3#?/ +. ( / 1 ' %' F "== 1 H +.+4 % ' 8/F' +4 (% ) F /F = "F & & 3 9 I /)&F%&&F;M/B' )&F#$8 / +6 "F%'(#3( (11)F&% BU +, (%/ )'%& F = ' /' = F/' &" %/% /%BF / 1 /I'%(1(%+. +4 F BF& = ' F ' H )/ ="F / $%'=I'% "=/)=3 =9F &/ % / =/) = 14 Poe, M. T.: A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography Ithaca, p. 215, Miljukov, P.: Russia and its Crisis. New York, p Id. Pushkarev, L. N.: Bogoizbrannoszty monarha v mentalityetye russzkih pridvornih gyejatyelej rubezsa novovo vremenyi Car i Carsztvo v russzkom obscsesztvennom szoznanyiji. Moszkva, (59-69.) p. 68. A goszudar titulus ezen jelentésére lásd Sashalmi E.: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap. A századi moszkvai hatalmi ideológia fbb jellemzi és tipológiája. Aetas 1998/1. (48-67.) pp. 17 E kérdésre összefoglaló jelleggel lásd Sashalmi: i. m. (1998) illetve Sashalmi E.: Tulajdonosi dinaszticizmus és államfogalom a 17. századi Oroszországban In: Századok 2004/4. ( pp.) 18 Rowland, D.: The Problem of Advice in Muscovites Tales about the Time of Troubles. Russian History/Histoire Russe 1979/2 (pp ) p Rowland, i.m. pp Zizikin, M.: Carszkaja vlaszty i zakon o presztonaszlegyiji v Rossziji. Szófia, p

24 J '))F%' #) 3'93/F% 9U (=& ="F%/'%F )))'/F,$88/ &"" %/ =/(!= '/# 'E<"8 3319=")3"/ 'E//1 ) / H = ' ' 1 '/ %'1 '*')1H'< '% / '/F ' ' /!% F %#F ' :)F/ '/ F ' '% / '/ '/ F 0=" H ''F%' = E&' / 'F%' / ( '/% 3= & P & 1 P H N 1U9% F '% / /F / %U ( %&& =" '// ")F3 B9% =)( 1" &" ('/F<(1/'1!B'/ /F ='/%#F "F &) = " / I" ' '% Q ( 3 3 1(( ' ' ' '/ O& 3/' / /9 1 /F '/ ' 1/%/F'&))/F3<"F 'E (2O 3<" E&9F <" '/ 9 /F ' & %/ = ( '/ & ' % ' =F '% = /H =% %/ '==F /== <' / < E/ +4+- '% / (2O/!) &)F = / < '/ '#F +6 ' ' (/' / <!=(2O#/ BF ' /F '! = =& # E= 21 Filippov Szergej közlése. 22 Lásd Sashalmi: i. m. (2001a) pp. és Sashalmi: i. m. (2004) pp. 23 Cracraft: i.m. p Uo. 25 Uo. 26 U., i. m. pp U., i. m. p U., i. m. p Uo. 24

25 ( %<" " "' <'% 'FD&=//(<" &")&&3 (=/F' D& =/"' 3 '/ E )"/9F '/F & = " " '/( E ' = F / F%' ' ) "F ' &B "F/// '% 7- %'B %''B $)&"'F%'E<"'/ <" = (2O/ ' ='F /''<3B)'%/(2O /<='9 7+ ( / = 3 "( % =" ' E = ) " " ) 3%! )# /F '! )#/9 'F%') 39 ) A/ 3//)=/%1' '9FF%'2 E O& &%/" &' F %' = I =EFH '!1 77 %/ = 'E 3 F & BF %'B %<' /F%' 1 O& % ' =F " ' ' = =/ F ' " / E == "(F%'''"/ ) = )BF 1 3 9""&' 75 =/"F =&FP J/F%J '"/ 78 L='E'"/"F %'313?/"/E 7. ( & <" ' " ' ' 31 % ( / =/ / &" F /F%' 'F ' ' '/ 74 F2F& A m részletes elemzését lásd fként Sashalmi: i.m. (2001a, 2001b) 31 Cracraft: i.m. p U., i.m. p Uo. 34 Kiss-Radó-Sashalmi: i.m pp. 35 Uk., i.m p. 36 Uo. 37 Uk., i. m p. 25

26 / / (! /' 1 1 /# =/ 8 ( #3 1(1(11(1 ( ( ( ( ( 81 11%<331% 76 $" B & F%' =/ 3 31F' =FF%'&" L A %/ 7, =/ ' "== %" /A /%/ %F"'""%) /'BB'F%'=/U631 ( ( % 'F%' == / "F %' /' /F/'&'" % '/H1 ( (' % =FF13//F 5+?+6 ' &""% ( " % =/ &F% == &/F&B/' =/F) 'B 'F%' &/ F % F %' =/ " " ' /&&/F'==" /( " && '(1( %.1 8 #138 % 57 (" =/ F =% F%'H/= 31F)8 F%'% F/=%F(= =/ &"(3 8(( / 55 0' / " & " 3' ' &") & "9 %' E)F = /'% / ' "E &B& 'D&=/ % & 3 )9 % ) " & +,-.9 ) % ' Uk., i. m pp. 39 Uk., i. m p. 40 Uk., i. m p. 41 Uo. 42 Részletesebben lásd Sashalmi: i. m. (2001a) 43 Lloyd, H. A.: Constitutionalism. In: Burns, J. H. Goldie, M.(ed): The Cambridge History of Political Thought Cambridge, (pp ) p Kolmann, N. S.: By Honour Bound. State and Society in Early Modern Russia. Stanford, p Szeftel, M.: La monarchie absolue dans l État moscovite et l Empire russe (fin XV siécle-1905) in: Szeftel, M.: Russian Institutions and Culture up to Peter the Great. London, X. fej. (pp ) p

27 C& #36#!/ ( 3 ' ' 3 = 9"F ' $ 3='E>=F'%= 9$ 3==/ F& /'F"FBF) %9 F / F 1 ( )"%'&=F'&% %"F'EF% 5. (! /')# = F%' &B F &F%' 3 '"' ) ) / %F F F ' ' " / ) P== = /: D = " % D ' % <! / # /!= # 54 ()! /#" 1 (/ 13= "9 56 D! % ="#"F "== F &" 3F 3H"9F 9 $I X/&F%') F %!''%/#' 5, = " %) ) F/ < % % = F $ F "% ( ) " F%' / 1 /H(1395( 1 E/FE/F% 1//=B/' %/ &") 3 ' 9F % ( 3' 'BF I ) /%FB"%&)E9/= F 8- ' 46 A definíció a következ szerzk meghatározásainak továbbgondolásán alapul: Alef, G.: The Origins of Autocracy. Berlin, p. 10; Hosking, G.: Russia and the Russians. A History. London, p. 148.; Mirsky, D. S.: Russia. A Social History. London, pp Finer, S. E.: The History of Government from Earliest Time. Oxford, vol. I. p U.: i. m. vol. I. p U.: i. m. vol. I. p A teokratikus-eszkatológikus hatalomfelfogás legfontosabb ceremóniája a Virágvasárnapi rituálé volt, melyet Flier szerint nem annyira Krisztus jeruzsálemi bevonulásának bibliai leírása, hanem a virágvasárnapi ikon inspirált. (Itt tehát megint a képi-teológiai dimenziónál vagyunk!) A ceremónia röviden így írható le: a metropolita/pátriárka egy szamárnak álcázott lovon ült ni pózban, a cár pedig gyalog vezette a lovat a vallási a körmenet egyes állomásaihoz, a fontosabb moszkvai templomokhoz - egyik kezében a gyeplt, a másikban egy fzfaágat tartva. A cár személye volt az, aki az ikonon ábrázolt jelenetet, a statikus ikont, dinamikus rítussá változtatta. Azt fejezte ki a rítus, hogy a cár az Üdvözülés felé vezeti ortodox népét. Flier, M. S.: Breaking the Code: The Image of the Tsar in the Muscovite Palm Sunday Ritual. In: Flier, M. S. - Rowland, D. (eds): Medieval Russian Culture. Berkeley-Los Angeles, (pp ) Ez a rituálé éppen Péter alatt sznt meg, utoljára 1697-ben celebrálták. A hatalmi ideológia rituálékban történ megjelenítésére legrészletesebben lásd szintén Flier, M. S.: Political Ideals and Rituals. In: CHR I.k. (pp ) 27

28 /) =F )F B&" & 318((% B= % ' " & 3= /9F % F 3 1 F = '&<%'' (<" & / /F'% ( F ' &)" 1F +, "% = = " =*;/'+,1! " & #H '!%<"# 87 /F=!=F %'/)=#% 85 (" /< 5 ") 1 <' F ' F%"F%' BB?%<%" /'&) / ( / < /' / % / 31='E/' / F%' 3 %('// '/ <'/"BF%'!*333(( #F'!111#F3!%'+,"#9!1(1#/ 8. " ' ) == ) / 84 ( '%/'%&/ %<'F " F %' &/"%FF%' /F 86 3 < 3 9 /' ) B) B 3 < F % 'E ="9F = +.+4 F F = = F = //) S'/ F%' "& 'F) +,-.R 51 Lásd az autokrácia korábbi definícióját! 52 Sashalmi i. m. (2001a) 53 Riasanovsky, N V.: A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia Oxford, p Uo., pl. A Cár szíve az Úr/Isten kezében van. formula fejezte ki legjobban ezt a meggyzdést. 55 Ilyen volt pl. Franciaországban a trónöröklést szabályozó ún. száli törvény, amely a férfi primogenitura megváltoztathatatlan elvét tartalmazta. 56 Anyiszimov: i. m. (1999) p. 389, U., p Hosking, G.: The Russian Constitutional Experiment. Government and Duma Cambridge, p

29 D2/3 ( 3 8 ( H ) ' & &RN33,1/, / 3,3/% & 8 ( 1 8(0# % 8, & F%' =" *' '%' )/H"F ( /)/H & 3 ( 31M33,0(1 1 1/ # %.- '/= F <"E "F== 83(F'%/ / = %)/ " & ( & I= / 1/F / = F %' ( ( 3 = F (%S'=E33F") ( 1 ( ") = / E B &F%' 'E/ ' 133")".+ I == =/' 1F %' % % 'E%F%'+,1F' &" "F " %F*' H )& " F! #F =" // & +,-. =/' % ' %? /% ( ' +,-. $ +,-8 & % ' %!'#F % = & / <"! 1 F =/' /) %' F 1")H & R N +8 &33 M731,H/," 71/ (% & S ( 1 8 ( 0 # %.7 59 Id. Korkunov, N. M.: Russzkoje goszudarsztvennoje pravo. Szentpétervár, kiadás. p Fontos megjegyezni, hogy a definíció második fele a Bibliából származik, Pál apostoltól ( Alá kell tehát magadat vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is. (Róm ) Magára a szamogyerzsec titulus eredetére és századi jelentésváltozására nem kívánunk kitérni, mivel ezt másutt már megtettük. Sashalmi: i. m. (1998) pp. 60 id. Cracraft: i. m Szeftel szerint a vlaszty szamogyerzsavnaja kifejezést Pufendorf De iure naturae mvének imperium absolutum terminusa inspirálta. Szeftel: i. m. p Korkunov: i. m. p Gombos J.: Finnország története. Szeged, p. 63 Ugrovatov A. P.-Taranyin A. B. (ed.): Konsztyitucionnoe pravo v Rossziji. Novoszibirszk, p

30 / %' F / 1 " "/(?/F%'+,-.= $ / = // % )F %' == " 1 ") =/' <" /.5 $") ('%) 1 % "' F = ' F %' ") / & %F % / B) = "= B &1")H "+8/ == B)&B/%/&"F' "F % F%/B)=".8 O%'+6 F B +47- 'F '( )% '/ F 'E ) ( ' /B ( = % = F "!)) )&/ ( 3119#%' /'.. (& ' +,-8 & % /B%')$!'E #.4 ;$G+,-.!'= "#F %' $ & 3 9"))/ F/ +,-. 1 /,3 /F /!/' ' &%#.6 ('"/B5 35/., &"''=/'" F )F%'=/')F%' B/F( 51( F%'( * $ /" F =/' " / /% ' // 4+ ( +,-. =/'3=E9E' F =/' ==/" /F /'')'/' J$ F!//'% B#/!&) <"# 3 F % /'% % & R F / / 9F = %)F%'5( Hosking: i. m. (1973) p Erre nézve magyarul lásd: Sashalmi: i. m. (1998) pp. 66 Sashalmi: i. m. (1998) 49. p. 67 Pipes, R.: Az orosz forradalom története. Bp p. 68 McKean: The Russian Constitutional Monarchy in Comparative Perspective In: Brennan, C. Frame, M. (eds.): Russia and the Wolrd in Historical Perspective. London 2000 (pp ) i. m. pp McKean: i. m. (2000) p McKean, R.: Between the Revolutions: Russia Historical Association p Medusevszkij, A. N.: Russian Constitutionalism. Historical and Contemporary Development. London, p Medusevszkij: i. m. (1998) 30

31 $ ' ' =)' "F ' ' 47 ( '!=/'#/= <B$ F%! )"#F % =% / 1&B 45 (== / /F ' <F %/ %"'/= 48 ( +,-. =/' / <" < E = % / =" ; $G / " F %' +,++ 3:= %9 1 ' % %)F / $ ' = %/' 4. $ /"< =/'")H& (3( 31% 44 0' // /'%/ ) =F ) ' /"F% /'&B/ ) " /F ) & /' / ' )"% 46 &/ = / =/ B 3 F R ' 9 1 ( 5 ( 1 3 H1( (8 4, 0'%'($J//'"&F 13 )' F%3 3 & H H!" # 1!'#F! #9F '!/)# 38$39 "F '! YB)Z #H '!F B#F! " %# 6- J// 3 ( ) 1 E= ( ( TJ ( (81( U% ( % % F /& / &B ' '/ ' H +,-. 72 Morison, J.: A State Duma. A Political Experiment. In: Geifmann A.: (ed.): Russia under the Last Tsar. Oxford, (pp ) p U., i. m. p U., i. m. p Lásd erre röviden Pipes, R.: Russian Conservatism and Its Critics. A Study in Political Culture. New Haven- London, pp McKean: i. m. (2000) 118. pp Medusevszkij: i. m. (2006) p Vö: az autokrácia általunk adott definíciójával! 78 Uo. A fundamentális törvények az abszolutizmus ideológiájában örökkévaló, megváltoztathatatlan törvények voltak, tehát senki sem kezdeményezhette még a felülvizsgálatukat sem. 79 Uo. 80 Yakovlev, A. M.: Striving for Law in a Lawless Land. London-New York, p Jakovlev nem fejti ki ezt a megállapítást, de minden bizonnyal arra gondol, hogy az uralkodó az, aki megszemélyesíti, megtestesíti az államot. 82 Jakovlev: i. m. p. 20. (Kiemelés S.E.) 31

32 )!=#F!'# /%"B '< = ' & /'B H ' ' % &F ' 8 F / '8/&)%=/'='B L% /"BF %'/&%'F%" /F 'F )H +(8 (&3==/9331 8E)F")/" 'F/'1"3%/ / &9F%'$1% =/'3F 3F% &"% *F+,-.=/'F%/F=F =F 67 'B)')F%8( F '/ F% == /!( />[/#/ '+,/'/ % U $ & F +,-. &/ " F D" <'& F%' ' I =& F 3 ( 1 8"H %! " '#/F ' 8( 1 ' 65 ( /' / == ' ' /F ' ) % ' = 83 McKean: i.m. (2000) p Id. Zsivov, V. M. - Uszpenszkij, B. A.: Car i bog. In: Uszpenszkij, B. A. (ed.): Jaziki kulturi i problemi perevogyimosztyi. Moszkva, p

33 8/#!/EF>GAD4>HCIJ % (+.851% + B)& L %//\="LF'& '" ;/.- &) / ' =B) " (" $%"/ ) 0"!&# &!$ '# %L " 1BF &==B "%"BF%' 'F +.85 / '''==\="L%'E = / %)( ) $/ / /' F ' ) )%/ '% " / %B <F / $=! # 7 ;/ ) L / ' B =/%' +4-6 / G0" / 5 &' 1 = F/' L &/) " '/' B( ' / \=" L +4.- / " ) " )F = /))F'/ "!'#/ ' B &5 (+6=12%B=%'BH' =F = B B( " & ' %" ' = / A' ' ;/ F ' 1 Miután a Bogdan Hmelnyickij által vezetett évi ukrán mozgalom lényegesen veszített az erejébl, 1653 október 1-én a Zemszkij Szobor elfogadta a kozák vezetk azon kérelmét, hogy a cár a Zaporozsjei Hadat fogadja a védnöksége alá. 2 A hetmani kormányzat álláspontja szerint az évi orosz-ukrán szerzdés, az ún. perejaszlavi egyezmény értelmében patrónusi viszony jött létre Oroszország és Ukrajna között, míg a cári kormányzat alávetett tartományának tekintette a csatlakozott ukrán területeket. 3 I. Péter számára Mazepa átállása XII. Károly svéd király oldalára az árulás tipikus esetének számított, míg a hetman mindvégig amellett érvelt, hogy Ukrajna épsége érdekében kötelessége volt így tennie. 4 I. Péter a hetmani kormányzat mellé cári felügyelt nevezett ki, teljesen az ellenrzése alá vonva ezáltal a Hetmanátus közigazgatási rendszerét, aminek következtében Kelet-Ukrajna lakosságának betagozódása az orosz társadalmi és adminisztrációs struktúrába jelentsen felgyorsult. 33

34 %)F'%"/? "'?&=/%' ( \=" L %" 4 O31 > > F ) +48- L %/%!/#F" \=": ' )% B J % / ) ' // 0" L ' : ; 8 F'L <""/<' EF%'/)' %' = 0" / ##% 4 &BF!#/F)&/% L =/ 1B +4.7 = % L %/ 'E %/ F %' / L %' ) ' & / B ( 'E B &' =("/)' = " F %' \=" L %' ' % /&F%/""E /F == ' / ( L %/ ; G% '<"/'/'F%')<"&F ;/ <" % / ) +.85 ="/ '' ' %/ ' ; /" % ( " /) /' %<' '))BF %' <! #. F%B)%\="L E %/ 'E " %) 4 :% %'" )%' = 0" " E " / B& F%'/";//) (% %/'E; /"&/% / B %//F%' % \=" L %' %' ) " / =/ F % = F ' (% %/ ') B/F G +4.5" " % % /F%' ; /"?%? %); /"! %#/ "' / F ' B ) BF %' % %/ F'== L ) %)& +4.7 ' A" 5 Ez az ukrán intézmény képezte a hetmannal az élen a hetmani kormányzatot és tömörítette magában a kozák f tisztségviselket. 6 A 18. század elejétl I. Péter megszorító intézkedései következtében a hetmanok hatásköre fokozatosan szkült: és között a cári kormányzat nem engedélyezte Ukrajnában a hetmanválasztást. 7 Proscsenyije malorosszijszkovo sljahetsztva i sztarsin, vmesztye sz getmanom, o vossztanovlenyiji raznih sztarinnih prav Malorossziji, podannoje Jekatyerine vtoroj v 1764 godu. In: Kijevszkaja Sztarina VI. pp

35 '=/ %/ ' 6 & G F ' <' = BF ) B ) = %E ) F % F/' %" B( )" / /) & /'"/=%/F/%<' /'F%' ""/ %)F' ///'"= %')E, +4.5/+-) +- H) % & %/ F ' )) )) =/"/= /+- ] L E = 0" B / /) G & 'F E G G E F " &% B' /; "/ ++ 'F) & 0" 1 2 )& BE / E' 8/3KL#!/ ( ' ) L '& G0"12) "&/ ( = & ' " /F? " &/? " ' / /) )F +448 / ' &0")"// 'L " B <" =/' %F ' 1 2B 75--& =/>^ '>7-5-< ; "/%/F )&&BE / / / %' /) ='F B 0" +44, <" / = /) G ' F %' ) / ' L B /? %' /% /? % % ' " %''F % & =/ =% = = /))F 8 Zapiszka cslena Malorosszijszkoj Kollegiji, Grigorija Nyikolajevicsa Tyeplova. Moszkva, Uo. p Kohut, Zenon E.: Russian Centralism and Ukrainian Autonomy ( ) London, p Makszimovics, G. A.: Gyejatyelnoszty Rumjanceva Zadunajszkovo po upravlenyiji Malorosszijej Nyizsin,

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József-Tibor Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Areformációt követően a legtöbb református egyházközség tovább használta az anyanyelvre fordított és a protestáns hitelvekhez

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Magyar Janka 4 Árvainé Libor Ildikó. Bolgár Bálint 4 Árvainé Libor Ildikó. Seres Luca 4 Nagy Imréné. Sánta William Dániel 4 Kiss Ilona

Magyar Janka 4 Árvainé Libor Ildikó. Bolgár Bálint 4 Árvainé Libor Ildikó. Seres Luca 4 Nagy Imréné. Sánta William Dániel 4 Kiss Ilona Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Ótott Evelin 4 Kiss Ilona 2. Petka Ádám 4 Juhász Tivadarné 3. Lanthos Viktória 4 Oltyán Gyula 4. Sándor Vince 4

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is. (Hatvany Lajos) BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3.

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3. A konferencia programja Csütörtök, június 2. Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi Ház (JATH) 17,00-21,00 regisztráció, elszállásolás 20,00-tól közös ünnepi vacsora Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben