MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában"

Átírás

1 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1 GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

2 2 Grafológiai személyiségelemzõ sorozat Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában A grafológiai elemzéseket írta: Soóky Andrea grafológus, grafológus szaktanácsadó, HR és mentálhigiénés szakgrafológus, okleveles írásszakértõ Szerkesztette és a kommentárokat írta: Oroszlán Éva A könyv létrejöttében közremûködött: Jagasics Gergõ, Kéry Tamás, Magyar Szilárd, Mezei Péter A kéziratok beszerzéséhez nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondunk az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Tudományos Akadémiának és a Petõfi Irodalmi Múzeumnak. A borítót tervezte: Tóth Judit Kiadja: DFT Hungária Kft Budapest, Veres Pálné utca 26. Telefon: , fax: Ügyvezetõ: Dr. Csikesz Tamás Kiadóvezetõ: Varga Miklós Szakmai vezetõ: Katona Renáta ISBN Készült a debreceni Kapitális Nyomdában A nyomtatásért felel: Kapusi József 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. Tel.: 06 (52)

3 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 3 TARTALOM Szerkesztõi elõszó 5 A betûk a valóságról mesélnek 7 Kölcsey Ferenc 11 Petõfi Sándor 29 Jókai Mór 47 Ady Endre 65 Kosztolányi Dezsõ 85 József Attila 103 Radnóti Miklós 129 Melléklet összehasonlító elemzések Erõsorrend a motivációs tényezõk alapján 147 Állásinterjú a XXI. században 153 Kit választana szobatársnak? 157 Irodalmi TOP 20: olvasói ranglista 161

4 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 5 ELÕSZÓ A modern irodalomelmélet felfogása szerint nem divatos, sõt ma már nem is illendõ csupán életrajzi tényekre alapozva beszélni írók-költõk mûveirõl. Hogy mi volt irodalmi nagyjaink szándéka az írással, mit akartak elmondani kortársaiknak vagy az utókornak mûveikkel? a róluk való gondolkodásunk határmezsgyéjére szorult. Saját mûveikre adott értelmezéseik, életrajzi indítékaik csak szigorú kritikával lehetnek irányadóak, és csak egyik horizontját jelenthetik a lehetséges értelmezések sokaságának. Kiadványunk a költõi életmûvekhez, életpályákhoz lehetséges értelmezéseket ad egy eddig ritkán alkalmazott szempont szerint, mely a kézírás alapján tárja fel a személyiséget. A könyv létrejöttéhez a kiadó munkatársainak az a missziója vezetett, hogy a régmúlt alakjait közelebb hozza jelenünkhöz, egy eddig ezen a területen még ritkán alkalmazott tudományág segítségével. Nem tévedhetünk ugyanis túl nagyot, mikor azt gondoljuk, hogy személyiségünk tükrözõdik választott nyelvhasználatunkban, szókincsünkben, stílusunkban. A grafológia tudománya ennél tovább megy: az íráskép elárulja, kik vagyunk mi, és kik voltak õk valójában. A kiadványban szereplõ költõk, írók életútja ismert, és nagyobb fordulópontjai mindenki számára evidensek. A grafológiai elemzéseket ezért eltérõ betûtípussal megkülönböztetett szerkesztõi kommentárok egészítik ki. Ezek a kiegészítések kapcsolatot teremtenek a személyiség megfejtett alapvonásai és az életrajz egyes eseményei között. Nem önkényes kapcsolatteremtés ez, fontos hangsúlyozni, hogy a grafológiai elemzések elkészültét követték a szerkesztõi megjegyzések, és egyiknek sem célja a másik alátámasztása, hiszen mindkettõ önmagában is megállja a helyét. A szerkesztésnél fontos szempont volt, hogy olyan életrajzi tényeket emeljünk ki, melyek esetleg újabb aspektusba helyezik a szerzõrõl kialakított képünket, véleményünket elrugaszkodva a tankönyvszagú ismeretektõl. Hogy kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Amennyiben Ön irodalomszeretõ ember, különleges csemegékre bukkanhat a már jól ismert írókkalköltõkkel kapcsolatban. Grafológiai sorozatunk irodalmi alkotókkal foglalkozó része pedig különleges szeglete lehet könyvespolcának. Ha ön még nem ásott a magyar irodalom mélyére, csak középiskolai tanulmányaiból rémlik valami, vagy éppen most ismerkedik ezekkel az életmûvekkel, akkor élvezetes kiegészítõ tudással gazdagíthatja mûveltségét, és higgye el, az életrajzok hosszabb távú memorizálása könnyebbé válik az ok-okozati viszonyok és motivációk ismeretével, összefüggésbe helyezésével. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy minden író-költõ személyiségének elemzését rövid életrajz is követi. Az elemzés megállapításainak értékeléséhez és a továbbgondoláshoz érdemes ezeket végigolvasni. Mindemellett a grafológiai megállapításokat az eredeti kéziratokból vett idézetek illusztrálják, melyeknél arra törekedtünk, hogy a könnyebb olvashatóság érdekében ha nem is pontosan az eredeti kézírás méretében helyeztük el, de megõriztük annak eredeti arányait. Hiszen nem elhanyagolható észrevétel Ady Endre feltûnõen nagyra törõ betûinek és Radnóti Miklós apró betûvezetésének különbsége. Hogy mi ennek a jelentõsége, derüljön ki az elemzésekbõl. OROSZLÁN ÉVA szerkesztõ

5 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 7 A BETÛK A VALÓSÁGRÓL MESÉLNEK Sok írásos emlék, történelmi kép, anekdota maradt fent arról, mit tettek a könyvben szereplõ emberek, hogyan viselkedtek, mi történt velük. Ezek egy része valós alapokon nyugszik, egy részük pedig csak következtetés. Azt, hogy mit éreztek valójában, mi zajlott bennük belül, senki nem tudhatja. A valóságban megtörtént történelmi események, illetve az általuk létrehozott irodalmi mûvek valós mozgatóiról sok vers- és mûelemzés készült. De hogy ezek az emberek mit akartak tudatosan, illetve mit rejtett a tudattalanjuk, senki sem ismeri, pedig ez a tudás talán választ adhatna egy-két nyitva maradt kérdésünkre. Mi, az utódok, már csak találgathatunk Ha visszamehetnénk az idõben, talán személyesen beszélgethetnénk velük, de ez a tudomány mai állása szerint még nem oldható meg. Ezért most írásos dokumentumaikat faggatjuk, amelyekbe az évek során beleivódott tulajdonosuk minden tudása, érzése, öröme, fájdalma. Meséljenek helyettük soraik, szavaik, betûik, s minden olyan írásjel, mely talán jobban tudja a valóságot, mint aki létrehozta. Nem titkokat keresünk, hanem az alkotóknak azt a valós képét vázoljuk fel a megmaradt kézírások segítségével, amelyet az évtizedek, évszázadok helyenként elhomályosíthattak, illetve átszínezhettek. Itt, ebben a könyvben a cél: a teljes kép kirakása. Ez nem csak próbálgatás, hiszen a grafológia ma már elismert tudomány és segítõ szakma, mely a kézírás részletes elemzésén keresztül közelíti meg a személyiség egészét. Ezáltal olyan dimenziókra is fény vetül, melyek éppen annak az embernek a lényegét mutatják meg. Olyan értékeket láthatunk és láttathatunk meg, melyektõl egyediek és pótolhatatlanok vagyunk. Mi, emberek. És olyan esetleges problémákat tárhatunk fel, melyek megismerésével és megértésével segíthetünk továbblépni, feloldani és hinni Figyelem! A grafológiai elemzések egységes egészet alkotnak, összefüggéseiben teszik láthatóvá a személyiséget, továbbá rávilágítanak az ok-okozati összefüggésekre is. Egyes mondatok és szövegrészletek kiragadása elferdítheti a vizsgált személyrõl készült teljes képet. A könyvben szereplõ valamennyi íróról és költõrõl készült egy teljes grafológiai személyiségkép, mely áttekinthetõen részletezi a vizsgált személy mentális képességeit, munkához való hozzáállását, motivációs tényezõit, fizikai és pszichés energizáltságát, érzelmi életének jellemzõit, önmagához és az emberekhez való viszonyát. Ezt követi egy-két kiemelt kérdésre adott válaszgondolat, mely az elemzések tükrében létrejött saját véleményszeletek rövid leírása. Minden fejezet végén egy kis játékra invitáljuk a kedves olvasót: szeretnénk, ha elgondolkodna azon, mit érzett az adott személyrõl írt elemzés olvasása közben. Nem az általa írt mûvek, hanem a róla szóló jellemábrázolás olvasásakor. Amelyiket folyamatosan végigolvasta, és csak érdekesnek találta, az a sors, azok az érzetek jelenleg nem fontosak az olvasó számára;

6 8 amelyik olvasása közben meg-megállt, s közben kicsit elkalandoztak a gondolatai, illetve a végigolvasás után saját életének érzéseire, eseményeire asszociált, annak a szerzõnek a problémái, érzésvilága közel áll az olvasóhoz; amelyikre az egész könyv elolvasása után is emlékszik, amelyik többször eszébe jut, nyomot hagyott gondolataiban, annak az embernek a problémáival azonosulni tud. S a mai világra vetítve, más formában, más helyzetek között, de most is gondot jelenthet az olvasónak. Ezért szerepel mindegyik fejezet végén egy olyan gondolatfûzés, mely azt írja le röviden, mi jellemezheti azt az olvasót, akit az aktuális fejezet szereplõjénél a legutóbbi érzés érintette meg. Gondolkodjunk el egy kicsit ennek üzenetén A könyv végén pedig egy olyan játékos idõutazásra hívjuk Önt, melynek alapjául szintén az elkészült személyiségképek szolgálnak. A grafológia és egy kis fantázia De legyen ez meglepetés. Kellemes idõutazást kívánok a kézírás és a történelem dzsungelének biztonságos útvesztõjében. SOÓKY ANDREA grafológus, grafológus szaktanácsadó HR és mentálhigiénés szakgrafológus okleveles írásszakértõ

7 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 9 A sorozat grafológiai elemzéseit Soóky Andrea, az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ ügyvezetõ igazgatója és egyik tulajdonosa készítette. Soóky Andrea grafológus Soóky Andrea, az S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ társtulajdonosaként azt a célt tûzte ki, hogy a magas szintû grafológus- és írásazonosító képzésen, valamint magas színvonalú grafológiai és írásszakértõi tevékenységen, elõadásokon, publikációkon keresztül ismerteti meg a legszélesebb rétegekkel, magánszemélyekkel, cégekkel, intézményekkel ezt az államilag elismert tudományt, amely segítséget tud nyújtani az élet szinte minden területén. Andrea közel tíz éve foglalkozik grafológiával. A grafológiai szolgáltatások keretében végzett vezetõ- és munkatárs-kiválasztás, személyiségvizsgálatok, párkapcsolati és karrier-tanácsadás, kézeredet-megállapítás kiegészült az államilag elismert grafológus- és grafológusszakasszisztens-képzéssel, továbbá a pedagógusok kompetenciafejlesztõ oktatásával is. Jelenleg több olyan grafológussal dolgozik együtt, akik a gyakorlatorientált képzések során korábban tõle tanulták ezt a szakmát, tudományt. Évente több felkérést kap tréningek, elõadások megtartására, amelyeken a gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók. Folyamatosan jelentek és jelennek meg publikációi szakmai, valamint napilapokban, heti és havi kiadványokban. Kutatásait az autista és Down-szindrómás gyermekeket nevelõ szülõk kézírásának vizsgálatával kezdte, s ezt követte a veszélyeztetett fiatalok és gyermekek írásainak vizsgálata, prevenciós jelleggel. Majd a történelmi grafológiai kutatások összetett és izgalmas területein elemezte régi korok hazai és nemzetközi nagyjainak kézírását. Aktívan részt vesz az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ (www.sooky.hu) grafológusképzéseiben. Társszerzõje a Hamis vagy valódi címû írásszakértõi és jogismereti kézikönyvnek. Ezt követõen elkészítette A kézírás hangjai címû könyvet, mely nagy sikerû kézíráselemzõ gyakorlati útmutatóként szolgál az érdeklõdõk és szakemberek számára is.

8 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 147 ERÕSORREND a motivációs tényezõk alapján

9 149 ÖSSZESÍTETT RANGLISTA Figyelem! Az alábbi erõsorrend nem a személyek képességeirõl, tehetségérõl ad értékelést. A motivációs tényezõk erõssége alapján állítottuk sorrendbe a költõket-írókat, súlyos tévedés lenne a ranglistát értékmérõként kezelni. 1. Petõfi Sándor 50,3 2. Ady Endre 46,3 3. Jókai Mór 43,7 4. Radnóti Miklós 38,3 5. Kosztolányi Dezsõ 37,6 6. Kölcsey Ferenc 36,7 7. József Attila 36,3 A motiváció: hajtóerõ, húzóerõ, elõrevivõ tényezõ. Az egyéni grafológiai elemzéseknél közölt szöveges leírások megmutatják azon árnyalatnyi különbségeket, melyek a hasonló motivációs értékek mellett teljesen más irányba terelhetik a személyiséget a kvalitásbeli és az emóciós eltérések okán. Itt összesített táblázatba foglalva vethetjük össze a vizsgált személyek motivációs tényezõit. Ennek értelmezéséhez elsõsorban a fogalmak tisztázására van szükség. ÖNMEGVALÓSÍTÁSI IGÉNY: az önérvényesítésnek többféle megjelenése lehet, a személyiség fejlõdésén keresztül, a célok elérésén át akár a kitörési vágy megjelenése is állhat mögötte. Mind a munkatevékenység, mind a magánélet terén fontos hajtóerõt adhat. ANYAGI MOTIVÁCIÓ, SZERZÉS- ÉS BIRTOKLÁSI VÁGY MOTIVÁCIÓJA: irányulhat akár a pénz, szellemi javak, tárgyak és emberek birtoklására is. A pénzt lehet felhalmozni és külsõ célokra is használni. VEZETÕI ÉS IRÁNYÍTÓ SZEREPRE VALÓ TÖREKVÉS MOTIVÁCIÓJA: valamely közösség irányítására vonatkozó vezetõi, esetleg felülkerekedési, uralkodási vágyat jelent, mely akár a munkában, akár a magánéletben is megnyilvánulhat, még az akaratérvényesítés szintjén is. Önmagában nem elég a vezetni akarás, hiszen itt több tényezõnek is teljesülnie kell. SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY MOTIVÁCIÓJA: a mentális és szellemi nyitottságból származó ingerek megvalósítására vonatkozó igény. Az átlagnál gyorsabb gondolkodásmód, mely társulhat még kreativitással, fantáziával és rugalmas gondolkodásmóddal is. A szellemi tettvágytól a szellemi csatákon át az alkotótevékenységig bármelyik hajtóerõként megnyilvánulhat. ELMÉLYÜLÉS IGÉNYE: elsõsorban a vertikális típusú, állandóbb érdeklõdéssel bíró emberek igénye, akik egyetlen témában szeretnek vagy szeretnének elmélyülni, illetve teljesítményük fokozásához szükségük van arra, hogy több idõt tölthessenek a témával. De vonatkozik az ellazítás, a szellemi önmagunkba fordulás és befelé figyelés, továbbá az alkotás hajtóerejére is.

10 150 EMBERI, KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK IGÉNYÉNEK MOTIVÁCIÓJA: a társas kapcsolatok igényét, a beilleszkedési és alkalmazkodási hozzáállásokat mutatja, illetve azt, hogy az egyénnek milyen célból van szüksége a közösségi létre. Ez a természetes kommunikációs igénytõl az egyoldalú hallgatóságra és közönségre vágyáson keresztül a közösségbe olvadásig bármilyen formában megjelenhet. A motivációk intenzitását 0 10 skálán szemléltetjük, ahol az 5 érték az átlagos megjelenési erõsséget mutatja. MOTIVÁCIÓ/NÉV KÖLCSEY PETÕFI JÓKAI ADY JÓZSEF KOSZTOLÁNYI RADNÓTI ÖNMEGVALÓSÍTÁS 7,5 9,8 8,8 7,5 7,5 5,5 5,5 AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 5 9,5 5 7,5 7,5 6,3 5 BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 3,3 6,7 6,7 8,5 3,3 5 5 EMBERI KAPCSOLATOK 5,7 9,5 5, ,8 SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 7,2 9,8 9,5 9,8 6 9,8 8 ELMÉLYÜLÉS ÖSSZESÍTÉS 36,7 50,3 43,7 46,3 36,3 37,6 38,3 ÖNMEGVALÓSÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Jókai Mór 3. Ady Endre, József Attila, Kölcsey Ferenc 4. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre, József Attila Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, 4. Radnóti Miklós EMBERI KAPCSOLATOK 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre 3. Radnóti Miklós 4. József Attila 5. Kosztolányi Dezsõ 6. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 1. Ady Endre, Petõfi Sándor, 2. Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór 4. Radnóti Miklós, Kölcsey Ferenc 5. József Attila BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 1. Ady Endre 2. Jókai Mór, Petõfi Sándor 3. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós 4. Kölcsey Ferenc, József Attila ELMÉLYÜLÉS 1. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór 2. Radnóti Miklós 3. Ady Endre, Petõfi Sándor, Kosztolányi Dezsõ, József Attila

11 MOTIVÁCIÓ/NÉV ÖNMEGVALÓSÍTÁS AKARATÉRVÉNYESÍ- TÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS BIRTOKLÁS, ANYAGIAK EMBERI KAPCSOLATOK SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY ELMÉLYÜLÉS KÖLCSEY Inkább az önmegerõsítés igényét szolgálja Nem jellemzõ Nem fontos, csak néha fel-fellobbanó tényezõként van jelen Változó hozzáállásokkal jelenik meg ez a tényezõ A tettvágy szintjén jelenik meg Szellemi téren erõs az igény PETÕFI Inkább erõs önkifejezési igényt mutat Akaratérvényesítés szintjén jelenik meg Ismeri a pénz lehetõségét és hiányát, de most gyakorlatilag ez nem motiválja A szereplési vágy okán is igényelte az emberi kapcsolatokat Szellemi mozgásigénye pótolja a fizikai mozgásigény hiányát is Szellemi tevékenység motiválja, de a tettvágya okán mindig elõbbre jár JÓKAI Belsõ igény, csökkenõ tendenciával Nem jellemzõ Idõsebb korában lett fontosabb számára Csökkenõ tendenciával van jelen, idõvel visszahúzódóbbá vált Szellemi és fizikai szinten is jelen van Erõsödõ tendenciával van jelen ADY A hatással lenni másokra okán lényeges számára Változó, fel-fellobbanó tendenciákkal; a normál akarat és az irracionális szintek között Lényeges, de nem a felhalmozás, hanem az eszköz szintjén Érdeklõdõ, kíváncsi az emberekre, de néha legalább annyira fontos számára, hogy rá is kíváncsiak legyenek Impulzív, lendületes, néha kapkodó, türelmetlen Gyors gondolkodása és az emberi kapcsolatok igénye miatt a magányos elmélyülést nem szereti KOSZTOLÁNYI Csak belsõ motivációs tényezõként jelenik meg nála Inkább csak az akaratérvényesítés, a saját normái és az igazság szintjén jelenik meg Nem elsõdleges jellemzõ Szellemi nyitottsága oldotta fel érzelmi és az emberek felé irányuló zárkózottságát Fõleg nagyfokú szellemi nyitottsága okán erõs ez a tényezõ A munka egyenlõ számára az elmélyüléssel. Nem azon kívül igényelte, hanem azon belül. JÓZSEF Tudatos igény, de számára mást jelent ez a fogalom Folyamatosan erõsödik Nem jellemzõ Inkább szüksége volt az emberekre. Nagyon. Nem jellemzõ. Inkább a türelmetlenség szintjén jelenhet meg Türelmetlenül élt és alkotott, az elmélyülés más irányba történt, nem motivációként RADNÓTI Nem jellemzõ. Õ csak tenni akarta a dolgát. Nem jellemzõ. Nem magán, hanem másokon akar uralkodni. Nem jellemzõ A természetes nyitottság igényével van jelen Elemi igényként van jelen Természetes nyitottság szintjén van jelen. MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 151

12 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 153 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN

13 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN 155 Komoly és tudományos alapokon nyugvó, mégis játékos idõutazásra hívjuk a kedves olvasót. Képzeljük el, hogy a könyvben szereplõ írók és költõk egyszer csak itt teremnek köztünk, de nem közismert emberként, hanem teljesen ismeretlenül. Egy állásközvetítõ céghez beadják kézzel írt önéletrajzukat, hogy adottságaik, képességeik és hozzáállásaik alapján ajánljanak nekik megfelelõ foglalkozást és munkakört. A karrier-tanácsadás alapját tehát a már elkészült grafológiai szakvélemények képezik. Közös vonás bennük, hogy mindnyájan olyan nagy mértékû szellemi nyitottsággal rendelkeznek, mely talán annak a kornak a lehetõsége volt csak. Saját korukban megtalálták, hol tudnak értékeket teremteni, ám ez nem mindig társult az anyagi javakkal. Más világ volt akkor, más értékrenddel és motivációkkal. Akkor ki tudták élni szellemi nyitottságukat, az információáramlás közel sem volt PETÕFI SÁNDOR Javasolt munkahely jellege: tréningcég Javasolt munkakör: csapatépítõ tréner Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): jó kommunikációs készséggel és meggyõzõerõvel rendelkezik, mely alapján képes elérni, hogy az emberek kövessék õt. Nagy elõnye, hogy tud lelkesíteni. Szereplési vágya és önkifejezõ igénye mellett vannak erkölcsi normái, melyek szintén segítségére lehetnek munkája során. Nem egy emberrel kell foglalkoznia, hanem a csapattal. Végig tudja vinni õket. olyan gyors, így volt idejük kikristályosodni az értékeknek. Olyannyira, hogy a mai, megváltozott értékrendû világban is talpon tudtak maradni. Nézzük hát, mit javasol az önéletrajzok és a vizsgált írásminták alapján a HR szakgrafológus? KÖLCSEY FERENC Javasolt munkahely jellege: felnõttképzõ oktatási központ Javasolt munkakör: vezetõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): kifelé stabil személyiség, empatikus képessége nem túl erõs, mégsem válik autokrata vezetõvé. Uralkodási vágya nincs. Képességei alapján vezetõ. A racionalitások fontosak számára; nála csak a tettek beszélnek. Erõs kritikus, amit az érzékeny emberek nehezebben tolerálnak. Fejlett intellektusú kollegák kellenek mellé, s egy csoportfenntartó, aki az esetleges két tûz között harmóniát teremt a cél érdekében. A fejlõdést helyezi elõtérbe. JÓKAI MÓR Javasolt munkahely jellege: lapkiadó cég Javasolt munkakör: vezetõ szerkesztõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): ötlethozó, kíváncsi, tudja, mi kell az emberek lelkének. Nemcsak az eredmény, hanem az ember is fontos számára, így vezetõi stílusát a demokratikusabb attitûd jellemzi. Ne túl nyitott, mégis odafordulással tud segítõkész lenni, így a csoportfenntartó szerepben is jó. A túl kemény utasítások viszont nehezére esnek, így lehet, hogy nem mindig tud nemet mondani. Uralkodásvágya nincs.

14 156 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Javasolt munkahely jellege: Javasolt munkakör: tolmács Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): tudati nyitottság, gyors és rugalmas gondolkodás, lényegkiemelési képesség jellemzi. Kontrollját csak az önérzet oldaláról lehet kibillenteni. Emberi hozzáállásaiban néha kételkedõ, de ez a munkakör kívül helyezi az ilyen jellegû problémákat, hiszen nem személyét érintõ események zajlanak, hanem képességeit és szellemi tudását kell használnia. Mindemellett nagyon udvarias, diplomáciai és kommunikációs képessége jó. Ha akar, kiválóan tud bánni a szavakkal és az emberekkel. RADNÓTI MIKLÓS Javasolt munkahely jellege: felsõfokú tanintézmény Javasolt munkakör: egyetemi tanár Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): mélyrõl jövõ, tiszta rálátás, mely mind a munkában, mind az emberi kapcsolatokban könnyebb eligazodást ad. Tud példát mutatni: akaratból és alázatból, hitbõl és elfogadásból, tudásból és emberségbõl. ADY ENDRE Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: speciális terület, tudósító Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nyitott, gyors gondolkodású, áttekintõ képessége jó. Kommunikációs és kifejezõképessége fejlett, kritikai képessége erõs. Mindemellett rendelkezik némi empatikus és diplomáciai képességgel, de ezek változó mértékûek és helyzetektõl függõk. Énképe és stabilitása változó, de nagyon szuggesztív egyéniség, akire odafigyelnek az emberek. JÓZSEF ATTILA Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: önálló mûsor vezetõje Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nem kizárólag emberekkel kell foglalkoznia, hanem célokkal, mivel gyakran a végeredmény fontos a számára. Akkor tud mentálisan és pszichésen is kiteljesedni, és a maximumot hozni, ha reflektorfényben van, ha fontossága egyértelmû. Ilyenkor szellemileg rezeg, és jó teljesítményre képes. Vezetõi attitûdje nem stabil, és megjelenik benne némi autokrata és uralkodó hozzáállás is. Pszichés állapota nem állandó, így szüksége van egy háttércsapatra (vagy egy õt folyamatosan erõsítõ jobbkézre), mely mögötte áll, és támogatja. Sikerorientált, de a kudarcot nehezen viseli. Nem kimondottan vezetõ típus.

15 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 157 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK?

16 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK? 159 Akövetkezõ gondolatfûzésnél újra egy közös idõsíkba képzeljük a könyvben szereplõ embereket, és szintén a már elkészült grafológiai személyiségképeket hívjuk segítségül. Arra keressük a választ, hogy egymás irányába milyen szimpátiaválasztásaik lennének. Ezek a választások mentesek minden külsõ befolyásoló tényezõtõl: nem az elkészült irodalmi mûvek, nem politikai hozzáállások és nem a valós történelmi találkozások alapján történik, hanem kizárólag a szimpátia, az emberi értékek érvei döntenek. Nem a szmoking tekintélyére, és nem a szabadidõruha lazaságára vagyunk kíváncsiak, hanem a belsõ értékek és emberi hozzáállások által kiváltott reakciókra, azok egymásra gyakorolt hatásaira. Tehát kérjük az olvasót, hogy most pár percig mentesítse magát eddigi tanulmányaitól, és most csak az emberrel foglalkozzunk. Ne befolyásolja, ki kivel találkozott a valóságban, kivel volt jóban, és kivel tartott haragot. Közelítsünk érzelmi oldalról, amihez tökéletes alapot adnak a személyiség tudatos és tudattalan rétegeit tudományosan vizsgáló grafológiai szakvélemények. Kérjük, lazítson, és gondolkodjon velünk: A vizsgált írók és költõk személyiségét megismerve nagyon érdekes, más és más értékrenddel bíró, más örömökkel és problémákkal élõ, küzdõ és alkotó emberek képe tárul elénk. A helyzetek lehetnek hasonlóak, nemesen egyszerûek és fájdalmasan bonyolultak, de nincs két egyforma ember, és nincs két egyforma élet. Ahogy nincs két egyforma kézírás sem Kölcsey Ferenc és Jókai Mór nem a nagyközösség embere, míg Petõfi Sándor heves természetével gyakran lehet kezdeményezõ is az emberi kapcsolatokban, akár a figyelemfelkeltés szintjén is. Kosztolányi Dezsõ és Ady Endre nehezen illeszkednének és alkalmazkodnának egymáshoz, mert a szellemi összeütközéseket néha szeretik gerjeszteni. Beszélgetni egy kiélezett, kommunikációs szellemi párbaj erejéig kiállnának egymással, de nem valószínû, hogy közös nevezõre jutnának. Kölcsey Ferenc és Ady Endre vonatkozásában, kritikusságuk okán, szintén hasonló helyzet állhatna elõ, s itt még az erkölcsi normák is ütközhetnének kissé. József Attilánál pszichés és hangulati tényezõk függvénye is lehet az aktuális választás, Radnóti Miklós pedig a természetes nyitottság tükrében közelít, enged közelíteni és választ. Azonban mind a hét emberben egyaránt megtalálható az a ritka fokú és irányú szellemi nyitottság, mely kizárja azt a lehetõséget, hogy akadna közöttük olyan személy, akivel szóba sem állnának. Mindegyikük igényelt valamilyen formában egy más dimenziójú szellemi közeget, ahol természetesen érezhették magukat. Lehet, hogy csak egyszerû és hétköznapi dolgokról beszélgetnének, lehet, hogy lennének szellemi csatározások de eredendõen nem utasítanák el egymás társaságát. Hét ember a szálloda halljában, kétágyas szobákra várva. A kérdés leegyszerûsítve is nagyon bonyolult.

17 160 JÓKAI MÓR KÖLCSEY FERENC PETÕFI SÁNDOR KOSZTOLÁNYI DEZSÕ RADNÓTI MIKLÓS JÓZSEF ATTILA ADY ENDRE KÖLCSEY FERENC Mentális elvárásai erõsek, nem kimondottan közösségkedvelõ ember. Az igazság és a racionalitás fontos számára. Ha mindenáron választania kéne, akkor bizonyára magas szellemiségû embert választana, akivel nem zavarják egymás köreit. Elsõsorban Jókait, másodiknak esetleg Kosztolányit választaná. PETÕFI SÁNDOR Jókait vagy Radnótit választaná, mert olyan személyekhez vonzódik, akiket kicsit irányíthat, akiket lelkesíthet. Erõs önkifejezési igénye miatt csendesebb és problémamentesebb társakat választana. JÓKAI MÓR Petõfi Sándort választaná, mert vonzza a saját személyiségével kicsit ellentétes hozzáállású, és erõsebb akaratú ember. Petõfi tudja õt lelkesíteni, húzni maga után, és elismeri Jókai tudását, ami számára kimondatlanul is fontos. ADY ENDRE Számára nem lenne olyan lényeges ez a választás, mert igényli a társaságot, de több ember zajosabb társaságát. Szeret a központban lenni, de õ is kíváncsi az emberi sorsokra, mások életére. Így lehet, hogy József Attilát választaná, érdekelné élete, sorsának miértjei, de valós közösségi igényét a társalgóban valósítaná meg. KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Olyat választana, akivel úgy lehet társalogni, hogy kikerülhetõek legyenek az esetlegesen önérzetét sértõ kritikák, s aki egyenrangú félként kezeli õt. Jókait vagy Radnótit választaná. JÓZSEF ATTILA Olyan embert választana, aki õreá kíváncsi, aki által saját maga elõtt fontosnak érezheti magát. Aki nyitott, de nyugodtabb személyiség, akinek beszélhet, aki együtt érez vele. Valószínûleg Radnótit választaná. RADNÓTI MIKLÓS Neki természetes, önmagát adó társaságra van szüksége. Az akarati tényezõk túlsúlya és a normatisztelet számára ösztönös elvárás is lehet. Elsõsorban talán Jókait választaná.

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS?

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között Hausmann Alice DEBRECENI

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben