MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában"

Átírás

1 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1 GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

2 2 Grafológiai személyiségelemzõ sorozat Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában A grafológiai elemzéseket írta: Soóky Andrea grafológus, grafológus szaktanácsadó, HR és mentálhigiénés szakgrafológus, okleveles írásszakértõ Szerkesztette és a kommentárokat írta: Oroszlán Éva A könyv létrejöttében közremûködött: Jagasics Gergõ, Kéry Tamás, Magyar Szilárd, Mezei Péter A kéziratok beszerzéséhez nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondunk az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Tudományos Akadémiának és a Petõfi Irodalmi Múzeumnak. A borítót tervezte: Tóth Judit Kiadja: DFT Hungária Kft Budapest, Veres Pálné utca 26. Telefon: , fax: Ügyvezetõ: Dr. Csikesz Tamás Kiadóvezetõ: Varga Miklós Szakmai vezetõ: Katona Renáta ISBN Készült a debreceni Kapitális Nyomdában A nyomtatásért felel: Kapusi József 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. Tel.: 06 (52)

3 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 3 TARTALOM Szerkesztõi elõszó 5 A betûk a valóságról mesélnek 7 Kölcsey Ferenc 11 Petõfi Sándor 29 Jókai Mór 47 Ady Endre 65 Kosztolányi Dezsõ 85 József Attila 103 Radnóti Miklós 129 Melléklet összehasonlító elemzések Erõsorrend a motivációs tényezõk alapján 147 Állásinterjú a XXI. században 153 Kit választana szobatársnak? 157 Irodalmi TOP 20: olvasói ranglista 161

4 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 5 ELÕSZÓ A modern irodalomelmélet felfogása szerint nem divatos, sõt ma már nem is illendõ csupán életrajzi tényekre alapozva beszélni írók-költõk mûveirõl. Hogy mi volt irodalmi nagyjaink szándéka az írással, mit akartak elmondani kortársaiknak vagy az utókornak mûveikkel? a róluk való gondolkodásunk határmezsgyéjére szorult. Saját mûveikre adott értelmezéseik, életrajzi indítékaik csak szigorú kritikával lehetnek irányadóak, és csak egyik horizontját jelenthetik a lehetséges értelmezések sokaságának. Kiadványunk a költõi életmûvekhez, életpályákhoz lehetséges értelmezéseket ad egy eddig ritkán alkalmazott szempont szerint, mely a kézírás alapján tárja fel a személyiséget. A könyv létrejöttéhez a kiadó munkatársainak az a missziója vezetett, hogy a régmúlt alakjait közelebb hozza jelenünkhöz, egy eddig ezen a területen még ritkán alkalmazott tudományág segítségével. Nem tévedhetünk ugyanis túl nagyot, mikor azt gondoljuk, hogy személyiségünk tükrözõdik választott nyelvhasználatunkban, szókincsünkben, stílusunkban. A grafológia tudománya ennél tovább megy: az íráskép elárulja, kik vagyunk mi, és kik voltak õk valójában. A kiadványban szereplõ költõk, írók életútja ismert, és nagyobb fordulópontjai mindenki számára evidensek. A grafológiai elemzéseket ezért eltérõ betûtípussal megkülönböztetett szerkesztõi kommentárok egészítik ki. Ezek a kiegészítések kapcsolatot teremtenek a személyiség megfejtett alapvonásai és az életrajz egyes eseményei között. Nem önkényes kapcsolatteremtés ez, fontos hangsúlyozni, hogy a grafológiai elemzések elkészültét követték a szerkesztõi megjegyzések, és egyiknek sem célja a másik alátámasztása, hiszen mindkettõ önmagában is megállja a helyét. A szerkesztésnél fontos szempont volt, hogy olyan életrajzi tényeket emeljünk ki, melyek esetleg újabb aspektusba helyezik a szerzõrõl kialakított képünket, véleményünket elrugaszkodva a tankönyvszagú ismeretektõl. Hogy kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Amennyiben Ön irodalomszeretõ ember, különleges csemegékre bukkanhat a már jól ismert írókkalköltõkkel kapcsolatban. Grafológiai sorozatunk irodalmi alkotókkal foglalkozó része pedig különleges szeglete lehet könyvespolcának. Ha ön még nem ásott a magyar irodalom mélyére, csak középiskolai tanulmányaiból rémlik valami, vagy éppen most ismerkedik ezekkel az életmûvekkel, akkor élvezetes kiegészítõ tudással gazdagíthatja mûveltségét, és higgye el, az életrajzok hosszabb távú memorizálása könnyebbé válik az ok-okozati viszonyok és motivációk ismeretével, összefüggésbe helyezésével. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy minden író-költõ személyiségének elemzését rövid életrajz is követi. Az elemzés megállapításainak értékeléséhez és a továbbgondoláshoz érdemes ezeket végigolvasni. Mindemellett a grafológiai megállapításokat az eredeti kéziratokból vett idézetek illusztrálják, melyeknél arra törekedtünk, hogy a könnyebb olvashatóság érdekében ha nem is pontosan az eredeti kézírás méretében helyeztük el, de megõriztük annak eredeti arányait. Hiszen nem elhanyagolható észrevétel Ady Endre feltûnõen nagyra törõ betûinek és Radnóti Miklós apró betûvezetésének különbsége. Hogy mi ennek a jelentõsége, derüljön ki az elemzésekbõl. OROSZLÁN ÉVA szerkesztõ

5 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 7 A BETÛK A VALÓSÁGRÓL MESÉLNEK Sok írásos emlék, történelmi kép, anekdota maradt fent arról, mit tettek a könyvben szereplõ emberek, hogyan viselkedtek, mi történt velük. Ezek egy része valós alapokon nyugszik, egy részük pedig csak következtetés. Azt, hogy mit éreztek valójában, mi zajlott bennük belül, senki nem tudhatja. A valóságban megtörtént történelmi események, illetve az általuk létrehozott irodalmi mûvek valós mozgatóiról sok vers- és mûelemzés készült. De hogy ezek az emberek mit akartak tudatosan, illetve mit rejtett a tudattalanjuk, senki sem ismeri, pedig ez a tudás talán választ adhatna egy-két nyitva maradt kérdésünkre. Mi, az utódok, már csak találgathatunk Ha visszamehetnénk az idõben, talán személyesen beszélgethetnénk velük, de ez a tudomány mai állása szerint még nem oldható meg. Ezért most írásos dokumentumaikat faggatjuk, amelyekbe az évek során beleivódott tulajdonosuk minden tudása, érzése, öröme, fájdalma. Meséljenek helyettük soraik, szavaik, betûik, s minden olyan írásjel, mely talán jobban tudja a valóságot, mint aki létrehozta. Nem titkokat keresünk, hanem az alkotóknak azt a valós képét vázoljuk fel a megmaradt kézírások segítségével, amelyet az évtizedek, évszázadok helyenként elhomályosíthattak, illetve átszínezhettek. Itt, ebben a könyvben a cél: a teljes kép kirakása. Ez nem csak próbálgatás, hiszen a grafológia ma már elismert tudomány és segítõ szakma, mely a kézírás részletes elemzésén keresztül közelíti meg a személyiség egészét. Ezáltal olyan dimenziókra is fény vetül, melyek éppen annak az embernek a lényegét mutatják meg. Olyan értékeket láthatunk és láttathatunk meg, melyektõl egyediek és pótolhatatlanok vagyunk. Mi, emberek. És olyan esetleges problémákat tárhatunk fel, melyek megismerésével és megértésével segíthetünk továbblépni, feloldani és hinni Figyelem! A grafológiai elemzések egységes egészet alkotnak, összefüggéseiben teszik láthatóvá a személyiséget, továbbá rávilágítanak az ok-okozati összefüggésekre is. Egyes mondatok és szövegrészletek kiragadása elferdítheti a vizsgált személyrõl készült teljes képet. A könyvben szereplõ valamennyi íróról és költõrõl készült egy teljes grafológiai személyiségkép, mely áttekinthetõen részletezi a vizsgált személy mentális képességeit, munkához való hozzáállását, motivációs tényezõit, fizikai és pszichés energizáltságát, érzelmi életének jellemzõit, önmagához és az emberekhez való viszonyát. Ezt követi egy-két kiemelt kérdésre adott válaszgondolat, mely az elemzések tükrében létrejött saját véleményszeletek rövid leírása. Minden fejezet végén egy kis játékra invitáljuk a kedves olvasót: szeretnénk, ha elgondolkodna azon, mit érzett az adott személyrõl írt elemzés olvasása közben. Nem az általa írt mûvek, hanem a róla szóló jellemábrázolás olvasásakor. Amelyiket folyamatosan végigolvasta, és csak érdekesnek találta, az a sors, azok az érzetek jelenleg nem fontosak az olvasó számára;

6 8 amelyik olvasása közben meg-megállt, s közben kicsit elkalandoztak a gondolatai, illetve a végigolvasás után saját életének érzéseire, eseményeire asszociált, annak a szerzõnek a problémái, érzésvilága közel áll az olvasóhoz; amelyikre az egész könyv elolvasása után is emlékszik, amelyik többször eszébe jut, nyomot hagyott gondolataiban, annak az embernek a problémáival azonosulni tud. S a mai világra vetítve, más formában, más helyzetek között, de most is gondot jelenthet az olvasónak. Ezért szerepel mindegyik fejezet végén egy olyan gondolatfûzés, mely azt írja le röviden, mi jellemezheti azt az olvasót, akit az aktuális fejezet szereplõjénél a legutóbbi érzés érintette meg. Gondolkodjunk el egy kicsit ennek üzenetén A könyv végén pedig egy olyan játékos idõutazásra hívjuk Önt, melynek alapjául szintén az elkészült személyiségképek szolgálnak. A grafológia és egy kis fantázia De legyen ez meglepetés. Kellemes idõutazást kívánok a kézírás és a történelem dzsungelének biztonságos útvesztõjében. SOÓKY ANDREA grafológus, grafológus szaktanácsadó HR és mentálhigiénés szakgrafológus okleveles írásszakértõ

7 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 9 A sorozat grafológiai elemzéseit Soóky Andrea, az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ ügyvezetõ igazgatója és egyik tulajdonosa készítette. Soóky Andrea grafológus Soóky Andrea, az S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ társtulajdonosaként azt a célt tûzte ki, hogy a magas szintû grafológus- és írásazonosító képzésen, valamint magas színvonalú grafológiai és írásszakértõi tevékenységen, elõadásokon, publikációkon keresztül ismerteti meg a legszélesebb rétegekkel, magánszemélyekkel, cégekkel, intézményekkel ezt az államilag elismert tudományt, amely segítséget tud nyújtani az élet szinte minden területén. Andrea közel tíz éve foglalkozik grafológiával. A grafológiai szolgáltatások keretében végzett vezetõ- és munkatárs-kiválasztás, személyiségvizsgálatok, párkapcsolati és karrier-tanácsadás, kézeredet-megállapítás kiegészült az államilag elismert grafológus- és grafológusszakasszisztens-képzéssel, továbbá a pedagógusok kompetenciafejlesztõ oktatásával is. Jelenleg több olyan grafológussal dolgozik együtt, akik a gyakorlatorientált képzések során korábban tõle tanulták ezt a szakmát, tudományt. Évente több felkérést kap tréningek, elõadások megtartására, amelyeken a gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók. Folyamatosan jelentek és jelennek meg publikációi szakmai, valamint napilapokban, heti és havi kiadványokban. Kutatásait az autista és Down-szindrómás gyermekeket nevelõ szülõk kézírásának vizsgálatával kezdte, s ezt követte a veszélyeztetett fiatalok és gyermekek írásainak vizsgálata, prevenciós jelleggel. Majd a történelmi grafológiai kutatások összetett és izgalmas területein elemezte régi korok hazai és nemzetközi nagyjainak kézírását. Aktívan részt vesz az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ (www.sooky.hu) grafológusképzéseiben. Társszerzõje a Hamis vagy valódi címû írásszakértõi és jogismereti kézikönyvnek. Ezt követõen elkészítette A kézírás hangjai címû könyvet, mely nagy sikerû kézíráselemzõ gyakorlati útmutatóként szolgál az érdeklõdõk és szakemberek számára is.

8 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 147 ERÕSORREND a motivációs tényezõk alapján

9 149 ÖSSZESÍTETT RANGLISTA Figyelem! Az alábbi erõsorrend nem a személyek képességeirõl, tehetségérõl ad értékelést. A motivációs tényezõk erõssége alapján állítottuk sorrendbe a költõket-írókat, súlyos tévedés lenne a ranglistát értékmérõként kezelni. 1. Petõfi Sándor 50,3 2. Ady Endre 46,3 3. Jókai Mór 43,7 4. Radnóti Miklós 38,3 5. Kosztolányi Dezsõ 37,6 6. Kölcsey Ferenc 36,7 7. József Attila 36,3 A motiváció: hajtóerõ, húzóerõ, elõrevivõ tényezõ. Az egyéni grafológiai elemzéseknél közölt szöveges leírások megmutatják azon árnyalatnyi különbségeket, melyek a hasonló motivációs értékek mellett teljesen más irányba terelhetik a személyiséget a kvalitásbeli és az emóciós eltérések okán. Itt összesített táblázatba foglalva vethetjük össze a vizsgált személyek motivációs tényezõit. Ennek értelmezéséhez elsõsorban a fogalmak tisztázására van szükség. ÖNMEGVALÓSÍTÁSI IGÉNY: az önérvényesítésnek többféle megjelenése lehet, a személyiség fejlõdésén keresztül, a célok elérésén át akár a kitörési vágy megjelenése is állhat mögötte. Mind a munkatevékenység, mind a magánélet terén fontos hajtóerõt adhat. ANYAGI MOTIVÁCIÓ, SZERZÉS- ÉS BIRTOKLÁSI VÁGY MOTIVÁCIÓJA: irányulhat akár a pénz, szellemi javak, tárgyak és emberek birtoklására is. A pénzt lehet felhalmozni és külsõ célokra is használni. VEZETÕI ÉS IRÁNYÍTÓ SZEREPRE VALÓ TÖREKVÉS MOTIVÁCIÓJA: valamely közösség irányítására vonatkozó vezetõi, esetleg felülkerekedési, uralkodási vágyat jelent, mely akár a munkában, akár a magánéletben is megnyilvánulhat, még az akaratérvényesítés szintjén is. Önmagában nem elég a vezetni akarás, hiszen itt több tényezõnek is teljesülnie kell. SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY MOTIVÁCIÓJA: a mentális és szellemi nyitottságból származó ingerek megvalósítására vonatkozó igény. Az átlagnál gyorsabb gondolkodásmód, mely társulhat még kreativitással, fantáziával és rugalmas gondolkodásmóddal is. A szellemi tettvágytól a szellemi csatákon át az alkotótevékenységig bármelyik hajtóerõként megnyilvánulhat. ELMÉLYÜLÉS IGÉNYE: elsõsorban a vertikális típusú, állandóbb érdeklõdéssel bíró emberek igénye, akik egyetlen témában szeretnek vagy szeretnének elmélyülni, illetve teljesítményük fokozásához szükségük van arra, hogy több idõt tölthessenek a témával. De vonatkozik az ellazítás, a szellemi önmagunkba fordulás és befelé figyelés, továbbá az alkotás hajtóerejére is.

10 150 EMBERI, KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK IGÉNYÉNEK MOTIVÁCIÓJA: a társas kapcsolatok igényét, a beilleszkedési és alkalmazkodási hozzáállásokat mutatja, illetve azt, hogy az egyénnek milyen célból van szüksége a közösségi létre. Ez a természetes kommunikációs igénytõl az egyoldalú hallgatóságra és közönségre vágyáson keresztül a közösségbe olvadásig bármilyen formában megjelenhet. A motivációk intenzitását 0 10 skálán szemléltetjük, ahol az 5 érték az átlagos megjelenési erõsséget mutatja. MOTIVÁCIÓ/NÉV KÖLCSEY PETÕFI JÓKAI ADY JÓZSEF KOSZTOLÁNYI RADNÓTI ÖNMEGVALÓSÍTÁS 7,5 9,8 8,8 7,5 7,5 5,5 5,5 AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 5 9,5 5 7,5 7,5 6,3 5 BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 3,3 6,7 6,7 8,5 3,3 5 5 EMBERI KAPCSOLATOK 5,7 9,5 5, ,8 SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 7,2 9,8 9,5 9,8 6 9,8 8 ELMÉLYÜLÉS ÖSSZESÍTÉS 36,7 50,3 43,7 46,3 36,3 37,6 38,3 ÖNMEGVALÓSÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Jókai Mór 3. Ady Endre, József Attila, Kölcsey Ferenc 4. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre, József Attila Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, 4. Radnóti Miklós EMBERI KAPCSOLATOK 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre 3. Radnóti Miklós 4. József Attila 5. Kosztolányi Dezsõ 6. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 1. Ady Endre, Petõfi Sándor, 2. Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór 4. Radnóti Miklós, Kölcsey Ferenc 5. József Attila BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 1. Ady Endre 2. Jókai Mór, Petõfi Sándor 3. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós 4. Kölcsey Ferenc, József Attila ELMÉLYÜLÉS 1. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór 2. Radnóti Miklós 3. Ady Endre, Petõfi Sándor, Kosztolányi Dezsõ, József Attila

11 MOTIVÁCIÓ/NÉV ÖNMEGVALÓSÍTÁS AKARATÉRVÉNYESÍ- TÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS BIRTOKLÁS, ANYAGIAK EMBERI KAPCSOLATOK SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY ELMÉLYÜLÉS KÖLCSEY Inkább az önmegerõsítés igényét szolgálja Nem jellemzõ Nem fontos, csak néha fel-fellobbanó tényezõként van jelen Változó hozzáállásokkal jelenik meg ez a tényezõ A tettvágy szintjén jelenik meg Szellemi téren erõs az igény PETÕFI Inkább erõs önkifejezési igényt mutat Akaratérvényesítés szintjén jelenik meg Ismeri a pénz lehetõségét és hiányát, de most gyakorlatilag ez nem motiválja A szereplési vágy okán is igényelte az emberi kapcsolatokat Szellemi mozgásigénye pótolja a fizikai mozgásigény hiányát is Szellemi tevékenység motiválja, de a tettvágya okán mindig elõbbre jár JÓKAI Belsõ igény, csökkenõ tendenciával Nem jellemzõ Idõsebb korában lett fontosabb számára Csökkenõ tendenciával van jelen, idõvel visszahúzódóbbá vált Szellemi és fizikai szinten is jelen van Erõsödõ tendenciával van jelen ADY A hatással lenni másokra okán lényeges számára Változó, fel-fellobbanó tendenciákkal; a normál akarat és az irracionális szintek között Lényeges, de nem a felhalmozás, hanem az eszköz szintjén Érdeklõdõ, kíváncsi az emberekre, de néha legalább annyira fontos számára, hogy rá is kíváncsiak legyenek Impulzív, lendületes, néha kapkodó, türelmetlen Gyors gondolkodása és az emberi kapcsolatok igénye miatt a magányos elmélyülést nem szereti KOSZTOLÁNYI Csak belsõ motivációs tényezõként jelenik meg nála Inkább csak az akaratérvényesítés, a saját normái és az igazság szintjén jelenik meg Nem elsõdleges jellemzõ Szellemi nyitottsága oldotta fel érzelmi és az emberek felé irányuló zárkózottságát Fõleg nagyfokú szellemi nyitottsága okán erõs ez a tényezõ A munka egyenlõ számára az elmélyüléssel. Nem azon kívül igényelte, hanem azon belül. JÓZSEF Tudatos igény, de számára mást jelent ez a fogalom Folyamatosan erõsödik Nem jellemzõ Inkább szüksége volt az emberekre. Nagyon. Nem jellemzõ. Inkább a türelmetlenség szintjén jelenhet meg Türelmetlenül élt és alkotott, az elmélyülés más irányba történt, nem motivációként RADNÓTI Nem jellemzõ. Õ csak tenni akarta a dolgát. Nem jellemzõ. Nem magán, hanem másokon akar uralkodni. Nem jellemzõ A természetes nyitottság igényével van jelen Elemi igényként van jelen Természetes nyitottság szintjén van jelen. MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 151

12 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 153 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN

13 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN 155 Komoly és tudományos alapokon nyugvó, mégis játékos idõutazásra hívjuk a kedves olvasót. Képzeljük el, hogy a könyvben szereplõ írók és költõk egyszer csak itt teremnek köztünk, de nem közismert emberként, hanem teljesen ismeretlenül. Egy állásközvetítõ céghez beadják kézzel írt önéletrajzukat, hogy adottságaik, képességeik és hozzáállásaik alapján ajánljanak nekik megfelelõ foglalkozást és munkakört. A karrier-tanácsadás alapját tehát a már elkészült grafológiai szakvélemények képezik. Közös vonás bennük, hogy mindnyájan olyan nagy mértékû szellemi nyitottsággal rendelkeznek, mely talán annak a kornak a lehetõsége volt csak. Saját korukban megtalálták, hol tudnak értékeket teremteni, ám ez nem mindig társult az anyagi javakkal. Más világ volt akkor, más értékrenddel és motivációkkal. Akkor ki tudták élni szellemi nyitottságukat, az információáramlás közel sem volt PETÕFI SÁNDOR Javasolt munkahely jellege: tréningcég Javasolt munkakör: csapatépítõ tréner Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): jó kommunikációs készséggel és meggyõzõerõvel rendelkezik, mely alapján képes elérni, hogy az emberek kövessék õt. Nagy elõnye, hogy tud lelkesíteni. Szereplési vágya és önkifejezõ igénye mellett vannak erkölcsi normái, melyek szintén segítségére lehetnek munkája során. Nem egy emberrel kell foglalkoznia, hanem a csapattal. Végig tudja vinni õket. olyan gyors, így volt idejük kikristályosodni az értékeknek. Olyannyira, hogy a mai, megváltozott értékrendû világban is talpon tudtak maradni. Nézzük hát, mit javasol az önéletrajzok és a vizsgált írásminták alapján a HR szakgrafológus? KÖLCSEY FERENC Javasolt munkahely jellege: felnõttképzõ oktatási központ Javasolt munkakör: vezetõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): kifelé stabil személyiség, empatikus képessége nem túl erõs, mégsem válik autokrata vezetõvé. Uralkodási vágya nincs. Képességei alapján vezetõ. A racionalitások fontosak számára; nála csak a tettek beszélnek. Erõs kritikus, amit az érzékeny emberek nehezebben tolerálnak. Fejlett intellektusú kollegák kellenek mellé, s egy csoportfenntartó, aki az esetleges két tûz között harmóniát teremt a cél érdekében. A fejlõdést helyezi elõtérbe. JÓKAI MÓR Javasolt munkahely jellege: lapkiadó cég Javasolt munkakör: vezetõ szerkesztõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): ötlethozó, kíváncsi, tudja, mi kell az emberek lelkének. Nemcsak az eredmény, hanem az ember is fontos számára, így vezetõi stílusát a demokratikusabb attitûd jellemzi. Ne túl nyitott, mégis odafordulással tud segítõkész lenni, így a csoportfenntartó szerepben is jó. A túl kemény utasítások viszont nehezére esnek, így lehet, hogy nem mindig tud nemet mondani. Uralkodásvágya nincs.

14 156 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Javasolt munkahely jellege: Javasolt munkakör: tolmács Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): tudati nyitottság, gyors és rugalmas gondolkodás, lényegkiemelési képesség jellemzi. Kontrollját csak az önérzet oldaláról lehet kibillenteni. Emberi hozzáállásaiban néha kételkedõ, de ez a munkakör kívül helyezi az ilyen jellegû problémákat, hiszen nem személyét érintõ események zajlanak, hanem képességeit és szellemi tudását kell használnia. Mindemellett nagyon udvarias, diplomáciai és kommunikációs képessége jó. Ha akar, kiválóan tud bánni a szavakkal és az emberekkel. RADNÓTI MIKLÓS Javasolt munkahely jellege: felsõfokú tanintézmény Javasolt munkakör: egyetemi tanár Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): mélyrõl jövõ, tiszta rálátás, mely mind a munkában, mind az emberi kapcsolatokban könnyebb eligazodást ad. Tud példát mutatni: akaratból és alázatból, hitbõl és elfogadásból, tudásból és emberségbõl. ADY ENDRE Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: speciális terület, tudósító Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nyitott, gyors gondolkodású, áttekintõ képessége jó. Kommunikációs és kifejezõképessége fejlett, kritikai képessége erõs. Mindemellett rendelkezik némi empatikus és diplomáciai képességgel, de ezek változó mértékûek és helyzetektõl függõk. Énképe és stabilitása változó, de nagyon szuggesztív egyéniség, akire odafigyelnek az emberek. JÓZSEF ATTILA Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: önálló mûsor vezetõje Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nem kizárólag emberekkel kell foglalkoznia, hanem célokkal, mivel gyakran a végeredmény fontos a számára. Akkor tud mentálisan és pszichésen is kiteljesedni, és a maximumot hozni, ha reflektorfényben van, ha fontossága egyértelmû. Ilyenkor szellemileg rezeg, és jó teljesítményre képes. Vezetõi attitûdje nem stabil, és megjelenik benne némi autokrata és uralkodó hozzáállás is. Pszichés állapota nem állandó, így szüksége van egy háttércsapatra (vagy egy õt folyamatosan erõsítõ jobbkézre), mely mögötte áll, és támogatja. Sikerorientált, de a kudarcot nehezen viseli. Nem kimondottan vezetõ típus.

15 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 157 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK?

16 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK? 159 Akövetkezõ gondolatfûzésnél újra egy közös idõsíkba képzeljük a könyvben szereplõ embereket, és szintén a már elkészült grafológiai személyiségképeket hívjuk segítségül. Arra keressük a választ, hogy egymás irányába milyen szimpátiaválasztásaik lennének. Ezek a választások mentesek minden külsõ befolyásoló tényezõtõl: nem az elkészült irodalmi mûvek, nem politikai hozzáállások és nem a valós történelmi találkozások alapján történik, hanem kizárólag a szimpátia, az emberi értékek érvei döntenek. Nem a szmoking tekintélyére, és nem a szabadidõruha lazaságára vagyunk kíváncsiak, hanem a belsõ értékek és emberi hozzáállások által kiváltott reakciókra, azok egymásra gyakorolt hatásaira. Tehát kérjük az olvasót, hogy most pár percig mentesítse magát eddigi tanulmányaitól, és most csak az emberrel foglalkozzunk. Ne befolyásolja, ki kivel találkozott a valóságban, kivel volt jóban, és kivel tartott haragot. Közelítsünk érzelmi oldalról, amihez tökéletes alapot adnak a személyiség tudatos és tudattalan rétegeit tudományosan vizsgáló grafológiai szakvélemények. Kérjük, lazítson, és gondolkodjon velünk: A vizsgált írók és költõk személyiségét megismerve nagyon érdekes, más és más értékrenddel bíró, más örömökkel és problémákkal élõ, küzdõ és alkotó emberek képe tárul elénk. A helyzetek lehetnek hasonlóak, nemesen egyszerûek és fájdalmasan bonyolultak, de nincs két egyforma ember, és nincs két egyforma élet. Ahogy nincs két egyforma kézírás sem Kölcsey Ferenc és Jókai Mór nem a nagyközösség embere, míg Petõfi Sándor heves természetével gyakran lehet kezdeményezõ is az emberi kapcsolatokban, akár a figyelemfelkeltés szintjén is. Kosztolányi Dezsõ és Ady Endre nehezen illeszkednének és alkalmazkodnának egymáshoz, mert a szellemi összeütközéseket néha szeretik gerjeszteni. Beszélgetni egy kiélezett, kommunikációs szellemi párbaj erejéig kiállnának egymással, de nem valószínû, hogy közös nevezõre jutnának. Kölcsey Ferenc és Ady Endre vonatkozásában, kritikusságuk okán, szintén hasonló helyzet állhatna elõ, s itt még az erkölcsi normák is ütközhetnének kissé. József Attilánál pszichés és hangulati tényezõk függvénye is lehet az aktuális választás, Radnóti Miklós pedig a természetes nyitottság tükrében közelít, enged közelíteni és választ. Azonban mind a hét emberben egyaránt megtalálható az a ritka fokú és irányú szellemi nyitottság, mely kizárja azt a lehetõséget, hogy akadna közöttük olyan személy, akivel szóba sem állnának. Mindegyikük igényelt valamilyen formában egy más dimenziójú szellemi közeget, ahol természetesen érezhették magukat. Lehet, hogy csak egyszerû és hétköznapi dolgokról beszélgetnének, lehet, hogy lennének szellemi csatározások de eredendõen nem utasítanák el egymás társaságát. Hét ember a szálloda halljában, kétágyas szobákra várva. A kérdés leegyszerûsítve is nagyon bonyolult.

17 160 JÓKAI MÓR KÖLCSEY FERENC PETÕFI SÁNDOR KOSZTOLÁNYI DEZSÕ RADNÓTI MIKLÓS JÓZSEF ATTILA ADY ENDRE KÖLCSEY FERENC Mentális elvárásai erõsek, nem kimondottan közösségkedvelõ ember. Az igazság és a racionalitás fontos számára. Ha mindenáron választania kéne, akkor bizonyára magas szellemiségû embert választana, akivel nem zavarják egymás köreit. Elsõsorban Jókait, másodiknak esetleg Kosztolányit választaná. PETÕFI SÁNDOR Jókait vagy Radnótit választaná, mert olyan személyekhez vonzódik, akiket kicsit irányíthat, akiket lelkesíthet. Erõs önkifejezési igénye miatt csendesebb és problémamentesebb társakat választana. JÓKAI MÓR Petõfi Sándort választaná, mert vonzza a saját személyiségével kicsit ellentétes hozzáállású, és erõsebb akaratú ember. Petõfi tudja õt lelkesíteni, húzni maga után, és elismeri Jókai tudását, ami számára kimondatlanul is fontos. ADY ENDRE Számára nem lenne olyan lényeges ez a választás, mert igényli a társaságot, de több ember zajosabb társaságát. Szeret a központban lenni, de õ is kíváncsi az emberi sorsokra, mások életére. Így lehet, hogy József Attilát választaná, érdekelné élete, sorsának miértjei, de valós közösségi igényét a társalgóban valósítaná meg. KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Olyat választana, akivel úgy lehet társalogni, hogy kikerülhetõek legyenek az esetlegesen önérzetét sértõ kritikák, s aki egyenrangú félként kezeli õt. Jókait vagy Radnótit választaná. JÓZSEF ATTILA Olyan embert választana, aki õreá kíváncsi, aki által saját maga elõtt fontosnak érezheti magát. Aki nyitott, de nyugodtabb személyiség, akinek beszélhet, aki együtt érez vele. Valószínûleg Radnótit választaná. RADNÓTI MIKLÓS Neki természetes, önmagát adó társaságra van szüksége. Az akarati tényezõk túlsúlya és a normatisztelet számára ösztönös elvárás is lehet. Elsõsorban talán Jókait választaná.

A grafológia a kézírás alapján leírja és minősíti a személyiség adottságait és jellemét.

A grafológia a kézírás alapján leírja és minősíti a személyiség adottságait és jellemét. 1 S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértői Iroda Oktatási Központ Web : www.sooky.hu Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 08-0010-05 9024. Győr, Pátzay Pál u. 42. Tel:96/518-891 Fax:96/422-280 Mobil: 30/9945-615

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel CEB Talent Management Kiss Julianna ügyvezető igazgató SHL Hungary Kft. 2015. április 30. Mai témák A CEB SHL-ről Kiválasztás

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Ajánlások A vezető is csak emberből van Ezt a gondolatot erősítette meg bennem a klasszikus coaching témaköreit gyakorlatiasan bemutató kézikönyv. Egy jó coach az élet minden területén tudja támogatni

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok Hogyan és mit is csinálunk? Pályázati anyag: önéletrajz + motivációs levél +? Önéletrajz : lehet 1 oldalnál hosszabb? Kulcsszavak használata Tömör és átlátható, ne a

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai Kovács Krisztina HR igazgató Niccolò Machiavelli a cél szentesíti az eszközt 2 Tartalom 1. Magamról és HP Magyarország

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK ADATBÁZIS ALAPÚ KIADVÁNYSZERKESZTÉS akciós vevőtájékoztatóra, termékkatalógusra, plakátra, szórólapokra vetítve A vevőtájékoztatók és katalógusok alapját képező termékadatbázisok

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Betűink és az önismeret; (Avagy amit az egyetemeken nem tanítanak...)

Betűink és az önismeret; (Avagy amit az egyetemeken nem tanítanak...) Betűink és az önismeret; (Avagy amit az egyetemeken nem tanítanak...) Miért írom így az a betűmet? És miért van az, hogy ha az o mögé t írok, akkor másképp írom, mintha az magában áll??? És az fontos,

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

És még néhány apróság

És még néhány apróság (Minarik Ede, Régi idők focija), 1973 És még néhány apróság A kérdés Többen és többször megkérdezték tőlem már a verseny kapcsán, -és azt gondolom most Önök is azt szeretnék leginkább megtudni - hogyan

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

CHESTIONAR PENTRU MĂSURAREA CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE PE PIAȚA MUNCII

CHESTIONAR PENTRU MĂSURAREA CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE PE PIAȚA MUNCII Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk?

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Nem szükséges informatikusnak lennünk, vagy mélységében átlátnunk az

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG A Kortárs Drámafesztivál Budapest és a Heinrich- Böll- Stiftung közös rendezvénye: INGYEN KULTÚRA? A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG Nemzetközi konferencia 4 részben Budapest, 2014. december 5. és

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben