MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1. GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában"

Átírás

1 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 1 GRAFOLÓGIAI SZEMÉLYISÉGELEMZÕ SOROZAT Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában

2 2 Grafológiai személyiségelemzõ sorozat Kik voltak õk VALÓJÁBAN? Írók-költõk kézírásának nyomában A grafológiai elemzéseket írta: Soóky Andrea grafológus, grafológus szaktanácsadó, HR és mentálhigiénés szakgrafológus, okleveles írásszakértõ Szerkesztette és a kommentárokat írta: Oroszlán Éva A könyv létrejöttében közremûködött: Jagasics Gergõ, Kéry Tamás, Magyar Szilárd, Mezei Péter A kéziratok beszerzéséhez nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondunk az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Tudományos Akadémiának és a Petõfi Irodalmi Múzeumnak. A borítót tervezte: Tóth Judit Kiadja: DFT Hungária Kft Budapest, Veres Pálné utca 26. Telefon: , fax: Ügyvezetõ: Dr. Csikesz Tamás Kiadóvezetõ: Varga Miklós Szakmai vezetõ: Katona Renáta ISBN Készült a debreceni Kapitális Nyomdában A nyomtatásért felel: Kapusi József 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. Tel.: 06 (52)

3 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 3 TARTALOM Szerkesztõi elõszó 5 A betûk a valóságról mesélnek 7 Kölcsey Ferenc 11 Petõfi Sándor 29 Jókai Mór 47 Ady Endre 65 Kosztolányi Dezsõ 85 József Attila 103 Radnóti Miklós 129 Melléklet összehasonlító elemzések Erõsorrend a motivációs tényezõk alapján 147 Állásinterjú a XXI. században 153 Kit választana szobatársnak? 157 Irodalmi TOP 20: olvasói ranglista 161

4 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 5 ELÕSZÓ A modern irodalomelmélet felfogása szerint nem divatos, sõt ma már nem is illendõ csupán életrajzi tényekre alapozva beszélni írók-költõk mûveirõl. Hogy mi volt irodalmi nagyjaink szándéka az írással, mit akartak elmondani kortársaiknak vagy az utókornak mûveikkel? a róluk való gondolkodásunk határmezsgyéjére szorult. Saját mûveikre adott értelmezéseik, életrajzi indítékaik csak szigorú kritikával lehetnek irányadóak, és csak egyik horizontját jelenthetik a lehetséges értelmezések sokaságának. Kiadványunk a költõi életmûvekhez, életpályákhoz lehetséges értelmezéseket ad egy eddig ritkán alkalmazott szempont szerint, mely a kézírás alapján tárja fel a személyiséget. A könyv létrejöttéhez a kiadó munkatársainak az a missziója vezetett, hogy a régmúlt alakjait közelebb hozza jelenünkhöz, egy eddig ezen a területen még ritkán alkalmazott tudományág segítségével. Nem tévedhetünk ugyanis túl nagyot, mikor azt gondoljuk, hogy személyiségünk tükrözõdik választott nyelvhasználatunkban, szókincsünkben, stílusunkban. A grafológia tudománya ennél tovább megy: az íráskép elárulja, kik vagyunk mi, és kik voltak õk valójában. A kiadványban szereplõ költõk, írók életútja ismert, és nagyobb fordulópontjai mindenki számára evidensek. A grafológiai elemzéseket ezért eltérõ betûtípussal megkülönböztetett szerkesztõi kommentárok egészítik ki. Ezek a kiegészítések kapcsolatot teremtenek a személyiség megfejtett alapvonásai és az életrajz egyes eseményei között. Nem önkényes kapcsolatteremtés ez, fontos hangsúlyozni, hogy a grafológiai elemzések elkészültét követték a szerkesztõi megjegyzések, és egyiknek sem célja a másik alátámasztása, hiszen mindkettõ önmagában is megállja a helyét. A szerkesztésnél fontos szempont volt, hogy olyan életrajzi tényeket emeljünk ki, melyek esetleg újabb aspektusba helyezik a szerzõrõl kialakított képünket, véleményünket elrugaszkodva a tankönyvszagú ismeretektõl. Hogy kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Amennyiben Ön irodalomszeretõ ember, különleges csemegékre bukkanhat a már jól ismert írókkalköltõkkel kapcsolatban. Grafológiai sorozatunk irodalmi alkotókkal foglalkozó része pedig különleges szeglete lehet könyvespolcának. Ha ön még nem ásott a magyar irodalom mélyére, csak középiskolai tanulmányaiból rémlik valami, vagy éppen most ismerkedik ezekkel az életmûvekkel, akkor élvezetes kiegészítõ tudással gazdagíthatja mûveltségét, és higgye el, az életrajzok hosszabb távú memorizálása könnyebbé válik az ok-okozati viszonyok és motivációk ismeretével, összefüggésbe helyezésével. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy minden író-költõ személyiségének elemzését rövid életrajz is követi. Az elemzés megállapításainak értékeléséhez és a továbbgondoláshoz érdemes ezeket végigolvasni. Mindemellett a grafológiai megállapításokat az eredeti kéziratokból vett idézetek illusztrálják, melyeknél arra törekedtünk, hogy a könnyebb olvashatóság érdekében ha nem is pontosan az eredeti kézírás méretében helyeztük el, de megõriztük annak eredeti arányait. Hiszen nem elhanyagolható észrevétel Ady Endre feltûnõen nagyra törõ betûinek és Radnóti Miklós apró betûvezetésének különbsége. Hogy mi ennek a jelentõsége, derüljön ki az elemzésekbõl. OROSZLÁN ÉVA szerkesztõ

5 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 7 A BETÛK A VALÓSÁGRÓL MESÉLNEK Sok írásos emlék, történelmi kép, anekdota maradt fent arról, mit tettek a könyvben szereplõ emberek, hogyan viselkedtek, mi történt velük. Ezek egy része valós alapokon nyugszik, egy részük pedig csak következtetés. Azt, hogy mit éreztek valójában, mi zajlott bennük belül, senki nem tudhatja. A valóságban megtörtént történelmi események, illetve az általuk létrehozott irodalmi mûvek valós mozgatóiról sok vers- és mûelemzés készült. De hogy ezek az emberek mit akartak tudatosan, illetve mit rejtett a tudattalanjuk, senki sem ismeri, pedig ez a tudás talán választ adhatna egy-két nyitva maradt kérdésünkre. Mi, az utódok, már csak találgathatunk Ha visszamehetnénk az idõben, talán személyesen beszélgethetnénk velük, de ez a tudomány mai állása szerint még nem oldható meg. Ezért most írásos dokumentumaikat faggatjuk, amelyekbe az évek során beleivódott tulajdonosuk minden tudása, érzése, öröme, fájdalma. Meséljenek helyettük soraik, szavaik, betûik, s minden olyan írásjel, mely talán jobban tudja a valóságot, mint aki létrehozta. Nem titkokat keresünk, hanem az alkotóknak azt a valós képét vázoljuk fel a megmaradt kézírások segítségével, amelyet az évtizedek, évszázadok helyenként elhomályosíthattak, illetve átszínezhettek. Itt, ebben a könyvben a cél: a teljes kép kirakása. Ez nem csak próbálgatás, hiszen a grafológia ma már elismert tudomány és segítõ szakma, mely a kézírás részletes elemzésén keresztül közelíti meg a személyiség egészét. Ezáltal olyan dimenziókra is fény vetül, melyek éppen annak az embernek a lényegét mutatják meg. Olyan értékeket láthatunk és láttathatunk meg, melyektõl egyediek és pótolhatatlanok vagyunk. Mi, emberek. És olyan esetleges problémákat tárhatunk fel, melyek megismerésével és megértésével segíthetünk továbblépni, feloldani és hinni Figyelem! A grafológiai elemzések egységes egészet alkotnak, összefüggéseiben teszik láthatóvá a személyiséget, továbbá rávilágítanak az ok-okozati összefüggésekre is. Egyes mondatok és szövegrészletek kiragadása elferdítheti a vizsgált személyrõl készült teljes képet. A könyvben szereplõ valamennyi íróról és költõrõl készült egy teljes grafológiai személyiségkép, mely áttekinthetõen részletezi a vizsgált személy mentális képességeit, munkához való hozzáállását, motivációs tényezõit, fizikai és pszichés energizáltságát, érzelmi életének jellemzõit, önmagához és az emberekhez való viszonyát. Ezt követi egy-két kiemelt kérdésre adott válaszgondolat, mely az elemzések tükrében létrejött saját véleményszeletek rövid leírása. Minden fejezet végén egy kis játékra invitáljuk a kedves olvasót: szeretnénk, ha elgondolkodna azon, mit érzett az adott személyrõl írt elemzés olvasása közben. Nem az általa írt mûvek, hanem a róla szóló jellemábrázolás olvasásakor. Amelyiket folyamatosan végigolvasta, és csak érdekesnek találta, az a sors, azok az érzetek jelenleg nem fontosak az olvasó számára;

6 8 amelyik olvasása közben meg-megállt, s közben kicsit elkalandoztak a gondolatai, illetve a végigolvasás után saját életének érzéseire, eseményeire asszociált, annak a szerzõnek a problémái, érzésvilága közel áll az olvasóhoz; amelyikre az egész könyv elolvasása után is emlékszik, amelyik többször eszébe jut, nyomot hagyott gondolataiban, annak az embernek a problémáival azonosulni tud. S a mai világra vetítve, más formában, más helyzetek között, de most is gondot jelenthet az olvasónak. Ezért szerepel mindegyik fejezet végén egy olyan gondolatfûzés, mely azt írja le röviden, mi jellemezheti azt az olvasót, akit az aktuális fejezet szereplõjénél a legutóbbi érzés érintette meg. Gondolkodjunk el egy kicsit ennek üzenetén A könyv végén pedig egy olyan játékos idõutazásra hívjuk Önt, melynek alapjául szintén az elkészült személyiségképek szolgálnak. A grafológia és egy kis fantázia De legyen ez meglepetés. Kellemes idõutazást kívánok a kézírás és a történelem dzsungelének biztonságos útvesztõjében. SOÓKY ANDREA grafológus, grafológus szaktanácsadó HR és mentálhigiénés szakgrafológus okleveles írásszakértõ

7 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 9 A sorozat grafológiai elemzéseit Soóky Andrea, az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ ügyvezetõ igazgatója és egyik tulajdonosa készítette. Soóky Andrea grafológus Soóky Andrea, az S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ társtulajdonosaként azt a célt tûzte ki, hogy a magas szintû grafológus- és írásazonosító képzésen, valamint magas színvonalú grafológiai és írásszakértõi tevékenységen, elõadásokon, publikációkon keresztül ismerteti meg a legszélesebb rétegekkel, magánszemélyekkel, cégekkel, intézményekkel ezt az államilag elismert tudományt, amely segítséget tud nyújtani az élet szinte minden területén. Andrea közel tíz éve foglalkozik grafológiával. A grafológiai szolgáltatások keretében végzett vezetõ- és munkatárs-kiválasztás, személyiségvizsgálatok, párkapcsolati és karrier-tanácsadás, kézeredet-megállapítás kiegészült az államilag elismert grafológus- és grafológusszakasszisztens-képzéssel, továbbá a pedagógusok kompetenciafejlesztõ oktatásával is. Jelenleg több olyan grafológussal dolgozik együtt, akik a gyakorlatorientált képzések során korábban tõle tanulták ezt a szakmát, tudományt. Évente több felkérést kap tréningek, elõadások megtartására, amelyeken a gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók. Folyamatosan jelentek és jelennek meg publikációi szakmai, valamint napilapokban, heti és havi kiadványokban. Kutatásait az autista és Down-szindrómás gyermekeket nevelõ szülõk kézírásának vizsgálatával kezdte, s ezt követte a veszélyeztetett fiatalok és gyermekek írásainak vizsgálata, prevenciós jelleggel. Majd a történelmi grafológiai kutatások összetett és izgalmas területein elemezte régi korok hazai és nemzetközi nagyjainak kézírását. Aktívan részt vesz az S.K. Grafológiai és Írásszakértõi Iroda Oktatási Központ (www.sooky.hu) grafológusképzéseiben. Társszerzõje a Hamis vagy valódi címû írásszakértõi és jogismereti kézikönyvnek. Ezt követõen elkészítette A kézírás hangjai címû könyvet, mely nagy sikerû kézíráselemzõ gyakorlati útmutatóként szolgál az érdeklõdõk és szakemberek számára is.

8 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 147 ERÕSORREND a motivációs tényezõk alapján

9 149 ÖSSZESÍTETT RANGLISTA Figyelem! Az alábbi erõsorrend nem a személyek képességeirõl, tehetségérõl ad értékelést. A motivációs tényezõk erõssége alapján állítottuk sorrendbe a költõket-írókat, súlyos tévedés lenne a ranglistát értékmérõként kezelni. 1. Petõfi Sándor 50,3 2. Ady Endre 46,3 3. Jókai Mór 43,7 4. Radnóti Miklós 38,3 5. Kosztolányi Dezsõ 37,6 6. Kölcsey Ferenc 36,7 7. József Attila 36,3 A motiváció: hajtóerõ, húzóerõ, elõrevivõ tényezõ. Az egyéni grafológiai elemzéseknél közölt szöveges leírások megmutatják azon árnyalatnyi különbségeket, melyek a hasonló motivációs értékek mellett teljesen más irányba terelhetik a személyiséget a kvalitásbeli és az emóciós eltérések okán. Itt összesített táblázatba foglalva vethetjük össze a vizsgált személyek motivációs tényezõit. Ennek értelmezéséhez elsõsorban a fogalmak tisztázására van szükség. ÖNMEGVALÓSÍTÁSI IGÉNY: az önérvényesítésnek többféle megjelenése lehet, a személyiség fejlõdésén keresztül, a célok elérésén át akár a kitörési vágy megjelenése is állhat mögötte. Mind a munkatevékenység, mind a magánélet terén fontos hajtóerõt adhat. ANYAGI MOTIVÁCIÓ, SZERZÉS- ÉS BIRTOKLÁSI VÁGY MOTIVÁCIÓJA: irányulhat akár a pénz, szellemi javak, tárgyak és emberek birtoklására is. A pénzt lehet felhalmozni és külsõ célokra is használni. VEZETÕI ÉS IRÁNYÍTÓ SZEREPRE VALÓ TÖREKVÉS MOTIVÁCIÓJA: valamely közösség irányítására vonatkozó vezetõi, esetleg felülkerekedési, uralkodási vágyat jelent, mely akár a munkában, akár a magánéletben is megnyilvánulhat, még az akaratérvényesítés szintjén is. Önmagában nem elég a vezetni akarás, hiszen itt több tényezõnek is teljesülnie kell. SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY MOTIVÁCIÓJA: a mentális és szellemi nyitottságból származó ingerek megvalósítására vonatkozó igény. Az átlagnál gyorsabb gondolkodásmód, mely társulhat még kreativitással, fantáziával és rugalmas gondolkodásmóddal is. A szellemi tettvágytól a szellemi csatákon át az alkotótevékenységig bármelyik hajtóerõként megnyilvánulhat. ELMÉLYÜLÉS IGÉNYE: elsõsorban a vertikális típusú, állandóbb érdeklõdéssel bíró emberek igénye, akik egyetlen témában szeretnek vagy szeretnének elmélyülni, illetve teljesítményük fokozásához szükségük van arra, hogy több idõt tölthessenek a témával. De vonatkozik az ellazítás, a szellemi önmagunkba fordulás és befelé figyelés, továbbá az alkotás hajtóerejére is.

10 150 EMBERI, KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK IGÉNYÉNEK MOTIVÁCIÓJA: a társas kapcsolatok igényét, a beilleszkedési és alkalmazkodási hozzáállásokat mutatja, illetve azt, hogy az egyénnek milyen célból van szüksége a közösségi létre. Ez a természetes kommunikációs igénytõl az egyoldalú hallgatóságra és közönségre vágyáson keresztül a közösségbe olvadásig bármilyen formában megjelenhet. A motivációk intenzitását 0 10 skálán szemléltetjük, ahol az 5 érték az átlagos megjelenési erõsséget mutatja. MOTIVÁCIÓ/NÉV KÖLCSEY PETÕFI JÓKAI ADY JÓZSEF KOSZTOLÁNYI RADNÓTI ÖNMEGVALÓSÍTÁS 7,5 9,8 8,8 7,5 7,5 5,5 5,5 AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 5 9,5 5 7,5 7,5 6,3 5 BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 3,3 6,7 6,7 8,5 3,3 5 5 EMBERI KAPCSOLATOK 5,7 9,5 5, ,8 SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 7,2 9,8 9,5 9,8 6 9,8 8 ELMÉLYÜLÉS ÖSSZESÍTÉS 36,7 50,3 43,7 46,3 36,3 37,6 38,3 ÖNMEGVALÓSÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Jókai Mór 3. Ady Endre, József Attila, Kölcsey Ferenc 4. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós AKARATÉRVÉNYESÍTÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre, József Attila Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, 4. Radnóti Miklós EMBERI KAPCSOLATOK 1. Petõfi Sándor 2. Ady Endre 3. Radnóti Miklós 4. József Attila 5. Kosztolányi Dezsõ 6. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY 1. Ady Endre, Petõfi Sándor, 2. Kosztolányi Dezsõ 3. Jókai Mór 4. Radnóti Miklós, Kölcsey Ferenc 5. József Attila BIRTOKLÁS, ANYAGIAK 1. Ady Endre 2. Jókai Mór, Petõfi Sándor 3. Kosztolányi Dezsõ, Radnóti Miklós 4. Kölcsey Ferenc, József Attila ELMÉLYÜLÉS 1. Kölcsey Ferenc, Jókai Mór 2. Radnóti Miklós 3. Ady Endre, Petõfi Sándor, Kosztolányi Dezsõ, József Attila

11 MOTIVÁCIÓ/NÉV ÖNMEGVALÓSÍTÁS AKARATÉRVÉNYESÍ- TÉS, VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS BIRTOKLÁS, ANYAGIAK EMBERI KAPCSOLATOK SZELLEMI MOZGÁSIGÉNY ELMÉLYÜLÉS KÖLCSEY Inkább az önmegerõsítés igényét szolgálja Nem jellemzõ Nem fontos, csak néha fel-fellobbanó tényezõként van jelen Változó hozzáállásokkal jelenik meg ez a tényezõ A tettvágy szintjén jelenik meg Szellemi téren erõs az igény PETÕFI Inkább erõs önkifejezési igényt mutat Akaratérvényesítés szintjén jelenik meg Ismeri a pénz lehetõségét és hiányát, de most gyakorlatilag ez nem motiválja A szereplési vágy okán is igényelte az emberi kapcsolatokat Szellemi mozgásigénye pótolja a fizikai mozgásigény hiányát is Szellemi tevékenység motiválja, de a tettvágya okán mindig elõbbre jár JÓKAI Belsõ igény, csökkenõ tendenciával Nem jellemzõ Idõsebb korában lett fontosabb számára Csökkenõ tendenciával van jelen, idõvel visszahúzódóbbá vált Szellemi és fizikai szinten is jelen van Erõsödõ tendenciával van jelen ADY A hatással lenni másokra okán lényeges számára Változó, fel-fellobbanó tendenciákkal; a normál akarat és az irracionális szintek között Lényeges, de nem a felhalmozás, hanem az eszköz szintjén Érdeklõdõ, kíváncsi az emberekre, de néha legalább annyira fontos számára, hogy rá is kíváncsiak legyenek Impulzív, lendületes, néha kapkodó, türelmetlen Gyors gondolkodása és az emberi kapcsolatok igénye miatt a magányos elmélyülést nem szereti KOSZTOLÁNYI Csak belsõ motivációs tényezõként jelenik meg nála Inkább csak az akaratérvényesítés, a saját normái és az igazság szintjén jelenik meg Nem elsõdleges jellemzõ Szellemi nyitottsága oldotta fel érzelmi és az emberek felé irányuló zárkózottságát Fõleg nagyfokú szellemi nyitottsága okán erõs ez a tényezõ A munka egyenlõ számára az elmélyüléssel. Nem azon kívül igényelte, hanem azon belül. JÓZSEF Tudatos igény, de számára mást jelent ez a fogalom Folyamatosan erõsödik Nem jellemzõ Inkább szüksége volt az emberekre. Nagyon. Nem jellemzõ. Inkább a türelmetlenség szintjén jelenhet meg Türelmetlenül élt és alkotott, az elmélyülés más irányba történt, nem motivációként RADNÓTI Nem jellemzõ. Õ csak tenni akarta a dolgát. Nem jellemzõ. Nem magán, hanem másokon akar uralkodni. Nem jellemzõ A természetes nyitottság igényével van jelen Elemi igényként van jelen Természetes nyitottság szintjén van jelen. MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 151

12 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 153 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN

13 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN 155 Komoly és tudományos alapokon nyugvó, mégis játékos idõutazásra hívjuk a kedves olvasót. Képzeljük el, hogy a könyvben szereplõ írók és költõk egyszer csak itt teremnek köztünk, de nem közismert emberként, hanem teljesen ismeretlenül. Egy állásközvetítõ céghez beadják kézzel írt önéletrajzukat, hogy adottságaik, képességeik és hozzáállásaik alapján ajánljanak nekik megfelelõ foglalkozást és munkakört. A karrier-tanácsadás alapját tehát a már elkészült grafológiai szakvélemények képezik. Közös vonás bennük, hogy mindnyájan olyan nagy mértékû szellemi nyitottsággal rendelkeznek, mely talán annak a kornak a lehetõsége volt csak. Saját korukban megtalálták, hol tudnak értékeket teremteni, ám ez nem mindig társult az anyagi javakkal. Más világ volt akkor, más értékrenddel és motivációkkal. Akkor ki tudták élni szellemi nyitottságukat, az információáramlás közel sem volt PETÕFI SÁNDOR Javasolt munkahely jellege: tréningcég Javasolt munkakör: csapatépítõ tréner Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): jó kommunikációs készséggel és meggyõzõerõvel rendelkezik, mely alapján képes elérni, hogy az emberek kövessék õt. Nagy elõnye, hogy tud lelkesíteni. Szereplési vágya és önkifejezõ igénye mellett vannak erkölcsi normái, melyek szintén segítségére lehetnek munkája során. Nem egy emberrel kell foglalkoznia, hanem a csapattal. Végig tudja vinni õket. olyan gyors, így volt idejük kikristályosodni az értékeknek. Olyannyira, hogy a mai, megváltozott értékrendû világban is talpon tudtak maradni. Nézzük hát, mit javasol az önéletrajzok és a vizsgált írásminták alapján a HR szakgrafológus? KÖLCSEY FERENC Javasolt munkahely jellege: felnõttképzõ oktatási központ Javasolt munkakör: vezetõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): kifelé stabil személyiség, empatikus képessége nem túl erõs, mégsem válik autokrata vezetõvé. Uralkodási vágya nincs. Képességei alapján vezetõ. A racionalitások fontosak számára; nála csak a tettek beszélnek. Erõs kritikus, amit az érzékeny emberek nehezebben tolerálnak. Fejlett intellektusú kollegák kellenek mellé, s egy csoportfenntartó, aki az esetleges két tûz között harmóniát teremt a cél érdekében. A fejlõdést helyezi elõtérbe. JÓKAI MÓR Javasolt munkahely jellege: lapkiadó cég Javasolt munkakör: vezetõ szerkesztõ Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): ötlethozó, kíváncsi, tudja, mi kell az emberek lelkének. Nemcsak az eredmény, hanem az ember is fontos számára, így vezetõi stílusát a demokratikusabb attitûd jellemzi. Ne túl nyitott, mégis odafordulással tud segítõkész lenni, így a csoportfenntartó szerepben is jó. A túl kemény utasítások viszont nehezére esnek, így lehet, hogy nem mindig tud nemet mondani. Uralkodásvágya nincs.

14 156 ÁLLÁSINTERJÚ A XXI. SZÁZADBAN KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Javasolt munkahely jellege: Javasolt munkakör: tolmács Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): tudati nyitottság, gyors és rugalmas gondolkodás, lényegkiemelési képesség jellemzi. Kontrollját csak az önérzet oldaláról lehet kibillenteni. Emberi hozzáállásaiban néha kételkedõ, de ez a munkakör kívül helyezi az ilyen jellegû problémákat, hiszen nem személyét érintõ események zajlanak, hanem képességeit és szellemi tudását kell használnia. Mindemellett nagyon udvarias, diplomáciai és kommunikációs képessége jó. Ha akar, kiválóan tud bánni a szavakkal és az emberekkel. RADNÓTI MIKLÓS Javasolt munkahely jellege: felsõfokú tanintézmény Javasolt munkakör: egyetemi tanár Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): mélyrõl jövõ, tiszta rálátás, mely mind a munkában, mind az emberi kapcsolatokban könnyebb eligazodást ad. Tud példát mutatni: akaratból és alázatból, hitbõl és elfogadásból, tudásból és emberségbõl. ADY ENDRE Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: speciális terület, tudósító Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nyitott, gyors gondolkodású, áttekintõ képessége jó. Kommunikációs és kifejezõképessége fejlett, kritikai képessége erõs. Mindemellett rendelkezik némi empatikus és diplomáciai képességgel, de ezek változó mértékûek és helyzetektõl függõk. Énképe és stabilitása változó, de nagyon szuggesztív egyéniség, akire odafigyelnek az emberek. JÓZSEF ATTILA Javasolt munkahely jellege: média, kereskedelmi televízió Javasolt munkakör: önálló mûsor vezetõje Indoklás, mely a jelöltnek a munkakör betöltéséhez megfelelõ adottságait és személyiségjellemzõit sorolja fel (elõnyök és hátrányok): nem kizárólag emberekkel kell foglalkoznia, hanem célokkal, mivel gyakran a végeredmény fontos a számára. Akkor tud mentálisan és pszichésen is kiteljesedni, és a maximumot hozni, ha reflektorfényben van, ha fontossága egyértelmû. Ilyenkor szellemileg rezeg, és jó teljesítményre képes. Vezetõi attitûdje nem stabil, és megjelenik benne némi autokrata és uralkodó hozzáállás is. Pszichés állapota nem állandó, így szüksége van egy háttércsapatra (vagy egy õt folyamatosan erõsítõ jobbkézre), mely mögötte áll, és támogatja. Sikerorientált, de a kudarcot nehezen viseli. Nem kimondottan vezetõ típus.

15 MENTÁLIS KÉPESSÉGEK 157 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK?

16 KIT VÁLASZTANA SZOBATÁRSNAK? 159 Akövetkezõ gondolatfûzésnél újra egy közös idõsíkba képzeljük a könyvben szereplõ embereket, és szintén a már elkészült grafológiai személyiségképeket hívjuk segítségül. Arra keressük a választ, hogy egymás irányába milyen szimpátiaválasztásaik lennének. Ezek a választások mentesek minden külsõ befolyásoló tényezõtõl: nem az elkészült irodalmi mûvek, nem politikai hozzáállások és nem a valós történelmi találkozások alapján történik, hanem kizárólag a szimpátia, az emberi értékek érvei döntenek. Nem a szmoking tekintélyére, és nem a szabadidõruha lazaságára vagyunk kíváncsiak, hanem a belsõ értékek és emberi hozzáállások által kiváltott reakciókra, azok egymásra gyakorolt hatásaira. Tehát kérjük az olvasót, hogy most pár percig mentesítse magát eddigi tanulmányaitól, és most csak az emberrel foglalkozzunk. Ne befolyásolja, ki kivel találkozott a valóságban, kivel volt jóban, és kivel tartott haragot. Közelítsünk érzelmi oldalról, amihez tökéletes alapot adnak a személyiség tudatos és tudattalan rétegeit tudományosan vizsgáló grafológiai szakvélemények. Kérjük, lazítson, és gondolkodjon velünk: A vizsgált írók és költõk személyiségét megismerve nagyon érdekes, más és más értékrenddel bíró, más örömökkel és problémákkal élõ, küzdõ és alkotó emberek képe tárul elénk. A helyzetek lehetnek hasonlóak, nemesen egyszerûek és fájdalmasan bonyolultak, de nincs két egyforma ember, és nincs két egyforma élet. Ahogy nincs két egyforma kézírás sem Kölcsey Ferenc és Jókai Mór nem a nagyközösség embere, míg Petõfi Sándor heves természetével gyakran lehet kezdeményezõ is az emberi kapcsolatokban, akár a figyelemfelkeltés szintjén is. Kosztolányi Dezsõ és Ady Endre nehezen illeszkednének és alkalmazkodnának egymáshoz, mert a szellemi összeütközéseket néha szeretik gerjeszteni. Beszélgetni egy kiélezett, kommunikációs szellemi párbaj erejéig kiállnának egymással, de nem valószínû, hogy közös nevezõre jutnának. Kölcsey Ferenc és Ady Endre vonatkozásában, kritikusságuk okán, szintén hasonló helyzet állhatna elõ, s itt még az erkölcsi normák is ütközhetnének kissé. József Attilánál pszichés és hangulati tényezõk függvénye is lehet az aktuális választás, Radnóti Miklós pedig a természetes nyitottság tükrében közelít, enged közelíteni és választ. Azonban mind a hét emberben egyaránt megtalálható az a ritka fokú és irányú szellemi nyitottság, mely kizárja azt a lehetõséget, hogy akadna közöttük olyan személy, akivel szóba sem állnának. Mindegyikük igényelt valamilyen formában egy más dimenziójú szellemi közeget, ahol természetesen érezhették magukat. Lehet, hogy csak egyszerû és hétköznapi dolgokról beszélgetnének, lehet, hogy lennének szellemi csatározások de eredendõen nem utasítanák el egymás társaságát. Hét ember a szálloda halljában, kétágyas szobákra várva. A kérdés leegyszerûsítve is nagyon bonyolult.

17 160 JÓKAI MÓR KÖLCSEY FERENC PETÕFI SÁNDOR KOSZTOLÁNYI DEZSÕ RADNÓTI MIKLÓS JÓZSEF ATTILA ADY ENDRE KÖLCSEY FERENC Mentális elvárásai erõsek, nem kimondottan közösségkedvelõ ember. Az igazság és a racionalitás fontos számára. Ha mindenáron választania kéne, akkor bizonyára magas szellemiségû embert választana, akivel nem zavarják egymás köreit. Elsõsorban Jókait, másodiknak esetleg Kosztolányit választaná. PETÕFI SÁNDOR Jókait vagy Radnótit választaná, mert olyan személyekhez vonzódik, akiket kicsit irányíthat, akiket lelkesíthet. Erõs önkifejezési igénye miatt csendesebb és problémamentesebb társakat választana. JÓKAI MÓR Petõfi Sándort választaná, mert vonzza a saját személyiségével kicsit ellentétes hozzáállású, és erõsebb akaratú ember. Petõfi tudja õt lelkesíteni, húzni maga után, és elismeri Jókai tudását, ami számára kimondatlanul is fontos. ADY ENDRE Számára nem lenne olyan lényeges ez a választás, mert igényli a társaságot, de több ember zajosabb társaságát. Szeret a központban lenni, de õ is kíváncsi az emberi sorsokra, mások életére. Így lehet, hogy József Attilát választaná, érdekelné élete, sorsának miértjei, de valós közösségi igényét a társalgóban valósítaná meg. KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Olyat választana, akivel úgy lehet társalogni, hogy kikerülhetõek legyenek az esetlegesen önérzetét sértõ kritikák, s aki egyenrangú félként kezeli õt. Jókait vagy Radnótit választaná. JÓZSEF ATTILA Olyan embert választana, aki õreá kíváncsi, aki által saját maga elõtt fontosnak érezheti magát. Aki nyitott, de nyugodtabb személyiség, akinek beszélhet, aki együtt érez vele. Valószínûleg Radnótit választaná. RADNÓTI MIKLÓS Neki természetes, önmagát adó társaságra van szüksége. Az akarati tényezõk túlsúlya és a normatisztelet számára ösztönös elvárás is lehet. Elsõsorban talán Jókait választaná.

A grafológia a kézírás alapján leírja és minősíti a személyiség adottságait és jellemét.

A grafológia a kézírás alapján leírja és minősíti a személyiség adottságait és jellemét. 1 S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértői Iroda Oktatási Központ Web : www.sooky.hu Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 08-0010-05 9024. Győr, Pátzay Pál u. 42. Tel:96/518-891 Fax:96/422-280 Mobil: 30/9945-615

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én?

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? Írás és Ige Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? az ige /LOGOS/ tükrében Miből lett a cserebogár?

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

És még néhány apróság

És még néhány apróság (Minarik Ede, Régi idők focija), 1973 És még néhány apróság A kérdés Többen és többször megkérdezték tőlem már a verseny kapcsán, -és azt gondolom most Önök is azt szeretnék leginkább megtudni - hogyan

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez

Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez Köszönöm, hogy bizalmával megtisztel! Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez Ahhoz, hogy a szakvéleményem pontos legyen szükségem van az következőkre: 1.Írásminta, 2.Adatlap, 3.Nyilatkozat,

Részletesebben

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 Pedagógus-előmeneteli rendszer 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 A minősítés részei Portfólió Óra-, foglalkozáslátogatás Portfólió védése 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 2 A 1 Az értékelés

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/

A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/ A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A labdarúgás környezete megváltozott Európában Új befektetők Új tulajdonosok A költségvetés

Részletesebben

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel CEB Talent Management Kiss Julianna ügyvezető igazgató SHL Hungary Kft. 2015. április 30. Mai témák A CEB SHL-ről Kiválasztás

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Ajánlások A vezető is csak emberből van Ezt a gondolatot erősítette meg bennem a klasszikus coaching témaköreit gyakorlatiasan bemutató kézikönyv. Egy jó coach az élet minden területén tudja támogatni

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972.

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 5 6. évfolyam.

Részletesebben