nyitó konferenciájának összefoglalója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nyitó konferenciájának összefoglalója"

Átírás

1 A Q-AGEING: minőségi időskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in an urban environment) című nemzetközi CENTRAL EUROPE projekt nyitó konferenciájának összefoglalója A projekt vezető partnere, a konferencia szervezője: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata február 6., Budapest Hotel Mercure Budapest Buda (Budapest 1013, Krisztina krt ) 1

2 Előszó Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális változása: az idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon idős korú (80+) népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a munkaképes korú lakosság száma csökken. Ez súlyos társadalmi problémákat vetít előre, melyek megoldása helyi, nemzeti és Európai szinten egyaránt sürgős feladat. Az idős lakosság fizikai és szellemi aktivitásának, munkaképességének meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az időskorúak ellátásából fakadó társadalmi költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé. Másik fontos szempont, hogy az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor egy alapvető emberi jog, amelyhez megfelelő környezet, társadalmi elfogadás és ellátórendszer kialakítása kötelezettség a mindenkori nemzeti és helyi szintű kormányzatok számára. Budapest XI. kerületben is kiemelkedően magas és emelkedő az időskorú lakosság aránya, ezért Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata úgy döntött, hogy a kerület stratégiai célkitűzései közé emeli a minőségi időskor biztosítását, intézkedéseket dolgoz ki és forrásokat keres ennek végrehajtására. A probléma kezelésének érdekében hirdette meg helyi 60+ programját, s emellett az önkormányzat kezdeményező félként és vezető partnerként szervezi az Európai Területi Együttműködés CENTRAL EUROPE programjának keretében nyertes Q-AGEING minőségi időskor városi környezetben című projektet, amely lehetőséget kínál arra, hogy a fenti célkitűzéseket az Európában megtalálható korszerű modellek és a felhalmozott tapasztalok alapján, nemzetközi partnerségben valósítsa meg. A Q-AGEING projekt célja, hogy az öregedés problémájára hatékony megoldást keressen két fontos, egymást átfedő területen: a közszolgáltatások színvonalának javításával és azoknak az idősek szükségleteihez való hozzáigazításával, valamint a változó életstílus és a városi társadalom öregedéséből adódó új szükségleteket is előtérbe helyező új városi környezet kialakításával. Mindennek központi célja az idős lakosság nagyobb fokú társadalmi integrációja. Egy kiegyensúlyozott társadalom, amelyben az idős generáció továbbra is aktív marad, ahol az idősek számára nyújtott szolgáltatások jól szervezettek, és amelynek urbanisztikai szerkezete az idősek szükségleteit is figyelembe veszi, fontos versenyképességi tényező, amely akár egyegy nemzetközi cég beruházási döntéseit is befolyásolhatja. Mindezek következtében a projekt által kitűzött tevékenységek az alábbi területekre irányulnak: Az idős népesség részvételi arányának növelése a munkaerő-piacon és a közösségi munkában; A közösségi szolgáltatások színvonalának növelése és innovatív jellegének erősítése; A közösségi részvétel fokozása: az alulról jövő kezdeményezések tudatos és strukturált támogatása, a megfelelő szakpolitikai tényezők és területek együttműködésének erősítése (szociális, egészségügyi, tervezési, közlekedési, foglalkoztatási); Jó példák kiválasztása és bemutatása arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a városi életfeltételeket jobban hozzáigazítani az öregedő népesség változó szükségleteihez. 2

3 A projekt partnerségi köre A Q-AGEING projekt 9 partner szervezet aktív közreműködésével valósul meg az alábbiak szerint: 1. Újbuda Önkormányzata vezető partner, Magyarország 2. Maribor Önkormányzata, Szlovénia 3. Slovenska Bistrica Önkormányzata, Szlovénia 4. Közgazdasági Intézet, Maribor Humán Erőforrás Fejlesztési Központ, Szlovénia 5. Treviso Tartomány, Olaszország 6. Genova Önkormányzata, Olaszország 7. Nemzeti Egészségügyi Akadémia, Olaszország 8. Sopot Önkormányzata, Lengyelország 9. Civil Társadalom Fejlesztési Központ, Freiburg, Németország A partnerek döntéshozói szinten képviseltetik magukat a projektben, hogy ezzel is biztosítsák a hosszú távú szakpolitikai beágyazottságot és megvalósítást. A projekt szakmai végrehajtása: Helyzetelemzés a partnerek által közösen meghatározott módszertan segítségével: széles körű helyzetfeltárás (nagy mintán végzett vizsgálat és mélyinterjúk), azaz kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszerek kombinált alkalmazásával. Az elemzés célterülete: 50+, 60+; egészség, mobilitás, foglalkoztatottság, mindennapi életkörnyezet. Regionális akciótervek: a felmérések eredményeinek közös kiértékelése alapján a stratégiailag legfontosabb beavatkozási területek meghatározása és a pilot szakaszban megvalósítandó konkrét akciók részletes kidolgozása. A Pilot tevékenységek megvalósítása 5 témakörben zajlik partneri szinten, folyamatos együttműködés mellett. Az 5 témakör a következő: városi környezet és mobilitás; városi terek/középületek; alkonygazdaság; alkonygazdaság - tudás társadalom; e-alapú információs rendszerek. Pilot akciók értékelése: a pilot tevékenységek partnerenkénti értékelése és közös összehasonlító értékelő tanulmány elkészítése. ToolBox: A legjobb pilot esetek kiválasztása, az azok keretében kidolgozott megoldások, eszközök, módszertanok összegyűjtése, leírása partnerenként és összesítve. Politikai ajánlások, hosszú távú megvalósítás: a partnerek a számukra leginkább releváns, ún. eszköztárakban foglalt megoldásokat a nemzeti és helyi döntéshozatal számára ajánlásként bemutatják, illetve amennyiben lehetséges, megvalósítási terveket dolgoznak ki. A konferencia célja egyrészt a projekt ünnepélyes keretek között való elindítása volt a projekt partnerek és a projektben potenciálisan érdekelt szakemberek részvételével, másrészt a résztvevők tájékoztatása a témáról, annak fontosságáról és a projektben vállalt célokról. Ennek megfelelően a konferencia során először a különböző érintett európai és magyar politikai szint téma iránti álláspontját ismertettük (Európa Parlament, Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország, a CENTRAL EUROPE Program Közös Szakmai Titkársága) majd a partnerek közreműködésével bemutattuk a projekt különböző aspektusait. A konferenciát az MTA Szociológiai Kutatóintézetnek egy, az időskor és a városi környezet összefüggéseit taglaló előadása zárta. 3

4 Az előadók bemutatása Dr. Lévai Katalin Magyarországon széles körben ismert szakember, politikus, s íróként is közkedvelt. Dr. Lévai Katalin 2004 óta az Európa Parlament és azon belül az Emberi Jogok Bizottságának tagja, 2005 óta a Roma Fórum elnöke. Emellett számos más, elsősorban az esélyegyenlőséggel foglalkozó munkacsoport aktív tagja mind Magyarországon, mind az EU szintjén. Európai uniós munkáját megelőzően is az esélyegyenlőség témájával foglalkozott a mai Szociális és Munkaügyi Minisztérium elődjében, között miniszteri szinten. Szakpolitikusi pályája előtt a Kossuth Lajos tudományegyetem tanára, a Szociálpolitikai Tanszék tanszékvezetője volt. Dr. Lévai Katalin a szociológiai és szociálpolitika doktora. Egbert Holthuis holland állampolgár, diplomáját geográfusként és az üzleti tudományok területén szerezte óta dolgozik az Európai Bizottság számára, kezdetben gazdasági tanácsadóként az Európai Unió csádi delegációjánál, majd a Vállalati Főigazgatóságon a kémiai vegyszerek jogi szabályozásával foglalkozott óta a Foglalkoztatási Főigazgatóság munkatársa, munkája elsősorban a migráció és az öregedés, időskor tématerületét érinti. Egbert Holthuis az Európai Foglalkoztatási Stratégia főosztály helyettes vezetője, ennél fogva az Európai Foglalkoztatási Stratégia, továbbá a Lisszaboni Stratégiai foglalkoztatási elemeinek megvalósításáért felelős. Európai uniós munkásságát megelőzően Egbert Holthuis a holland külügyminisztérium és az Alkalmazott Tudományos Kutatások Intézete munkatársa volt. Dr. Kovárik Erzsébet az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogászként, július 14-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociálpolitikai szakállamtitkára. Ezt megelőzően a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsadója, a Gyerekesély Iroda vezetője, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium miniszteri biztosa, a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közigazgatási államtitkára, az Esélyegyenlőségi Hivatal megbízott elnöke volt. Szakpolitikai pályafutása előtt a Magyar Közigazgatási Intézet tudományos munkatársaként, főosztályvezetőként, ügyvédként, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetőjeként, a közigazgatási államtitkárság vezetőjeként tevékenykedett. Robert Mühlegger a CENTRAL EUROPE Program Közös Szakmai Titkárságának (Bécs) projektmenedzsere. Robert Mühlegger munkája során a CENTRAL EUROPE Program koordinációjáért, megvalósításáért és monitoringáért felel. Ezt megelőzően, 2004-től az INTERREG IIIC EAST programjának menedzsere volt. Az Európai Területi Együttműködés alatt futó programok menedzsmentje előtt az előadó egy városfejlesztéssel, regionális fejlesztéssel foglalkozó tanácsadó cég projektmenedzsere és kutatója volt. Robert Mühlegger a bécsi Műszaki Egyetem Regionális Tudomány szakán végzett. 4

5 Győrffyné Molnár Ilona Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata humánszolgálati igazgatója, aki l971 óta dolgozik a kerület oktatásában, 1982 óta a Polgármesteri Hivatalban. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy és a szociális feladatok ellátása területén. A megszerzett tapasztalatok alapján részt vett és vesz annak a programnak a megalkotásában és megvalósításában, amely a 60 év felettiek életminőségének javítását, a közéletben való aktív részvételének segítését és érdekeiknek érvényesítését tűzte ki célul és Újbuda 60+ néven 2008-ban elindult. Pedagógusként végzett a József Attila Tudományegyetemen. Barbara Trentin tanárként, újságíróként kezdte pályafutását és 2003 között egy üveggyártással foglalkozó cég külkereskedelmi menedzsere volt. Politikai pályafutását 1985-ben kezdte a Demokrata Párt helyi, tartományi ifjúsági koordinátoraként, majd Nervesa della Battaglia Önkormányzatának a szociális közszolgáltatásokkal foglalkozó tanácsosa lett és 2007 között a Forza Italia regionális tanácsának titkárságvezetője, között Veneto Régió kommunikációs bizottsága számára dolgozott. Barbara Trentin 2006 júniusa óta Treviso Tartomány szociálpolitikával, esélyegyenlőséggel, önkéntességgel, egészségüggyel, bevándorlással és családpolitikai kérdésekkel foglalkozó tanácsosa. Dr. Martina Wegner a freiburgi Civil Társadalom Fejlesztési Központ igazgatója. Kucsera Csaba a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének keretében működő Welfare Mix Kutatóműhely tudományos munkatársa. Fő kutatási területei az öregedés folyamatához kapcsolódnak: az idős emberek életminősége és munkaerő-piaci részvételük. Az előadó az öregedés témakörében több nemzetközi kutatásban is részt vett. Ezt megelőzően Kucsera Csaba a Central European University Labour projektjének munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkozó kutatója, asszisztense volt. Szociológusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Dr. Széman Zsuzsa szociológus a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének keretében működő Welfare Mix Kutatóműhely vezetője, tudományos főmunkatárs, emellett a Kodolányi János Főiskola Társadalmi Tanulmányok tanszékének tanára. Dr. Széman Zsuzsa fő kutatási területe a nyugdíjrendszer, az öregedés, az időskori ellátás és a szegénység tématerületéhez kapcsolódik. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt (pl.: MOBILATE; ENABLE-AGE; EUROFAMCARE; Foglalkoztatási kezdeményezések az öregedő munkaerő számára), szerzője és szerkesztője számos, a fenti témákkal foglalkozó könyvnek, szaklapnak. 5

6 Kulturális nyitóprogram A konferencia program kezdeteként a résztvevők számára is meglepetéssel bíró, Budapest XI. kerületéből érkező, vagy a kerülethez kötődő művészek mutatkoztak be, rázták fel a közönséget. Először Gáti György, André Kertész ösztöndíjas fotográfusnak (www.gatifoto.hu) a XI. kerületet bemutató, Újbudai Pillanatok című fotómontázsát tekinthették meg az érdeklődők. Ezt követően Szalóki Ági többszörösen kitüntetett népdalénekes (www.szalokiagi.hu) énekelt néhány dalt a közelmúltban megjelent A vágy muzsikál című Karády lemezéről. A művésznőt Juhász Gábor - Gramofon és Artisjus díjas - gitárművész kísérte. A kulturális program második részében az Őrmezei Közösségi Ház Senior Civil Alkotó Közösségének tagjai léptek fel: Lengyel Péter mozgásművész Megfagyott emlékek Senior Vadrózsák táncegyüttes szólistái Hurrá opti Világhírű dallamok - Adrigán Judit operaénekes és Hegedűs Valér zongoraművész előadásában. A műsor kedves színfolttal zárult az Európai Unió Himnuszára koreografált produkcióval, amelyet az Őrmezei Közösségi Ház COMMEDIA 2000 Gyermekszínházának tagjai adtak elő. Köszöntő A Q-AGEING projekt vezető partnere nevében Molnár Gyula, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében külön kihangsúlyozta az együttműködés fontosságát annak érdekében, hogy a társadalom öregedése okozta feszültségeket hatékonyan tudjuk kezelni, egyúttal az ebben rejlő előnyöket kihasználni. Molnár Gyula elmondta, hogy Újbuda Önkormányzata arra törekszik, hogy az itt élők a kerület közösségének részeként sokoldalú támogatást kapjanak saját életük minőségi továbbfejlesztésére. A kerületben élő idős korú emberek tapasztalata, tudása, hagyományaik adják a városrész valódi erejét. Az ő együttműködésükkel lehet csak képes a kerület vezetése arra, hogy az általuk tisztelettel őrzött és óvott, a jövő szempontjából is fontos hagyományokat tovább vigye. A polgármester úr hangsúlyozta, hogy az időskor nem egyenlő a betegségekkel, a szociális ellátórendszer általi támogatással, hiszen a 60 év felettiek fontos tagjai a társadalomnak, éppen ezért Újbuda célja a 60+ néven az idősek életminőségét javító, közéleti szerepét és érdekeinek érvényesítését támogató program megvalósítása. A Q-AGEING nemzetközi projekt a 60+ programot egészíti ki, nemzetközi tapasztalatok megismerését nyújtja olyan kiemelt területeken mint a képzés, városi környezet, rekreáció, önkéntesség, foglalkoztathatóság, stb. A Q-AGEING nemzetközi kitekintést biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi trendek, igények megismerése révén a 60+ programban megvalósítandó konkrét akciók már ezen nemzetközi tapasztalatokra is épüljenek. 6

7 Dr. Lévai Katalin, képviselő, Európa Parlament: Az öregedést érintő legfontosabb kérdések az Európai Unió politikájában Az idősödő európai társadalom problémája számos kihívás elé állítja a döntéshozókat: a társadalom ezen csoportjánál jelentkező egészségügyi kérdésekre speciális megoldásokat kell találni; a munkahelyi és családi aktivitás csökkenését ellensúlyozni kell; ügyelni kell arra, hogy a szociális ellátórendszerből ne essen ki senki, továbbá arra, hogy az idős emberek mentális egészségét megőrizzük. Az öregedés problémájával foglalkozó érintett európai szakpolitikában az emberi méltóság és az aktív élet megőrzése különösen fontos szempontot képvisel, ennél fogva a szakpolitika a megfelelő munka- és életlehetőségek megteremtésére helyezi a hangsúlyt. A fenti kihívásokra választ adó Európai Szociális Modell megteremtése előtt számos akadály áll: a nemzeti sajátosságok, a többnyelvűség, a kulturális sokszínűség, az eltérő gazdasági fejlettség, és az európai identitás hiányzó elemei (közös értékek, közös valuta, közös kül- és védelmi politika). Minderre megoldást kínál a Lisszaboni Szerződés. Az európai szakpolitika napjainkban szembesül a demográfiai trendek által körvonalazott problémával. Cél egy olyan fenntartható nyugdíjrendszer kidolgozása, amely figyelembe veszi a versenyképességet, azonban előnyben részesíti a szociális biztonságot is, e kettő végpont között igyekszik megtalálni az egyensúlyt. A különböző tagországbeli nyugdíjrendszerek összehasonlítása érdekében szükség van egy közös adatbázisra és közös indikátorokra, a nyugdíjrendszer modernizációja elkerülhetetlen. Az időskor, öregedés közös politikájának célja a társadalmi kirekesztés és a szegénység megelőzése, a korábbi életszínvonal biztosítása, továbbá a generációk közötti szolidaritás erősítése. További cél a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése. Magyarországon ehhez további forrásokat kell bevonni annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket finanszírozni lehessen: a nyugdíj szintjének éves emelése, az idő előtti nyugdíjazás lehetőségeinek szigorítása, a nyugdíjkorhatár emelése, az átlagbér szintjének emelése. Mindehhez alapvetően fontos a foglalkoztatottság szintjének növelése, a közfinanszírozás mérséklése, a nyugdíjrendszer modernizációja (átláthatóság, esélyegyenlőség biztosítása, stb.). Az idős emberek aktív életformáját célzó általános európai elvek, politikák: Egész életen át tartó tanulás Hatékony munkaerő-piaci politika Egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtése Flexibilis munkavégzés lehetőségének megteremtése A szociális partnerek közötti együttműködés erősítése. Az Európai Unió legfőbb célja a szemléletváltozás elérése, annak felismerése és tudatosítása, hogy az aktív időskor érték az egész társadalom számára. Mindenkinek alapvető emberi joga az aktív nyugdíjas kor. 7

8 A fenti általános elveket a következő konkrét EU intézkedések támogatják: Szociális csomag 2008 (B6-0429/2008) Munkaidő irányelv (48 óra) (2003/88/EC) Az esélyegyenlőség 4 irányelve (2000/43/EK; 2000/78/EK; 2004/113/EK; 2008/140/CNS) Európai kisebbségi politika Egész életen át tartó tanulást érintő programok (Leonardo, Erasmus Mundus, Socrates, Comenius Regio programok) A pótnyugdíj szabályozása (2005/214/COD). 8

9 Egbert Holthuis, megbízott osztályvezető, Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Brüsszel: Öregedés az Európai Bizottság szempontjából elvárások, eszközök és eredmények Az előadó, Dr. Lévai Katalinhoz hasonlóan előadása elején azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság kapcsán az EU előtt olyan kihívások állnak, amelyek minden szakpolitikát érinteni fognak. A gazdasági válság arra hívja fel a figyelmet, hogy vissza kell állítani a fogyasztói és az üzleti bizalmat, beruházásokat kell eszközölni saját gazdaságunkba, továbbá munkahelyeket kell létrehoznunk, segíteni kell a munkanélkülieket. A kiélezett gazdasági versenyben fokozott szerepe van az oktatásnak, az egész életen át tartó tanulásnak. Meg kell kezdeni az átmenetet egy alacsonyabb szénkibocsátású, energiahatékonyabb gazdaság irányába. Az elöregedő korszerkezetű társadalom problémájával fokozottan számolnunk kell Európában, miközben soha nem látott gazdasági változások előtt állunk ra a 65 éven felüliek lakosságon belüli aránya eléri a 40%-ot az EU 25 tagállamában. Ennél magasabb arány csak Japánt fogja jellemezni a világon. A statisztikák szerint a jelenlegi, a foglalkoztatás szintjének növekedésével és a dolgozó korú lakosság társadalmon belüli arányának enyhe emelkedésével jellemezhető korszak 2011-ig tart, ezt követően ugyan a foglalkoztatottság tovább nő, de a munkakorú lakosság aránya drasztikusan csökkeni fog tól mind a foglalkoztatottság, mind a munkaképes korú lakosság aránya csökkeni fog, miközben a munkanélküliség tovább emelkedik. A várható demográfiai tendenciák ismeretében, az előadó összefoglalta az öregedés makrogazdasági következményeit: Az egyre idősebb társadalmak negatívan hatnak a GDP növekedésre Az idősek népességszámhoz viszonyított magas aránya hatalmas költségvetési terhet jelent minden ország számára Feszültségek a szociális- és nyugdíjrendszerekben Egyre kevesebb dolgozó egyre több és egyre nagyobb életkort megélő nyugdíjas életét kell, hogy finanszírozza. Mindez természetesen következménnyel van az aktív korosztály munkavállalási lehetőségeire is: az alacsonyabb iskolai végzettségű személyek egyre inkább ki lesznek téve az elszegényesedés veszélyének, hiszen a tendenciák azt mutatják, egyre több kvalifikált munkaerőre lesz szükség. Az európai szakpolitikának meg kell találnia annak módját, hogy a szakképzés segítségével a megfelelő ember a megfelelő munkahelyre kerülhessen. A demográfiai, szociális kihívások megoldása érdekében hozta létre az EU az ún. Social Agenda átfogó programot, amelynek 7 fő prioritása a következő: Felkészülés a holnapra: gyermekek és fiatalok támogatása Humánerőforrás-fejlesztés A mobilitás erősítése A hosszabb és egészségesebb élet támogatása A társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni harc A diszkrimináció elleni harc Nemzetközi ütemterv. 9

10 Az előadó az oktatás fontosságára, az egész életen át tartó tanulás lehetőségének mindenki számára történő megteremtésére hívta fel a figyelmet. A globális problémákra adott EU szintű intézkedések ezen a ponton keresztezik az öregedés, az idős korosztály problémáit: őket is be kell vonni az egész életen át tartó tanulás folyamatába. Az előadás végén Egbert Holthuis felhívta a figyelmet, hogy az öregedő társadalmi korszerkezet, a várható élettartam növekedése számos pozitív lehetőséget is magában rejt ugyanakkor: megkönnyíti a gyermekvállalást, hiszen az idős emberek (a nagyszülők) aktív segítséget tudnak nyújtani a gyermeknevelésben. 10

11 Robert Mühlegger, projekt menedzser, CENTRAL EUROPE Program, Közös Szakmai Titkárság, Bécs, Ausztria: A CENTRAL EUROPE Program prioritásai a Q-AGEING projekt szempontjából Az Európai Területi Együttműködés amely összesen 13 transznacionális programot finanszíroz az Európai Unió területén - keretében működő CENTRAL EUROPE Program a között működő INTERREG IIIB CADSES program folytatása a SOUTH EAST Programmal együtt. A CADSES program földrajzilag került felbontásra, a CENTRAL EUROPE a közép-kelet-európai térségből érkező transznacionális kezdeményezéseket, a SOUTH EAST pedig délkelet-európai projekteket támogat. A CENTRAL EUROPE Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, fő célja a régiók versenyképességének az erősítése. A Program olyan területi együttműködési projekteket támogat, amelyek magas színvonalúak, innovatívak, ennél fogva valódi hozzáadott értékeket és eredményeket mutatnak fel. A Program irányító szervei, mindenekelőtt az Irányító Hatóság és a közreműködő szervezetként funkcionáló Közös Szakmai Titkárság a programterület földrajzi középpontjában, Bécsben található. A CENTRAL EUROPE Program összesen 298 millió EUR-ból gazdálkodik, a nemzeti társfinanszírozás mértéke országokként változó (75%-85%), Magyarország esetében 85%. A Program 4 prioritás alatt támogat transznacionális projekteket: Az innováció erősítése Kelet-Közép-Európában, Az elérhetőség fejlesztése a térséghez és a térségben Felelős környezethasználat A városok és régiók versenyképességének fejlesztése. Beavatkozási területek: 1. prioritás: az innováció körülményeinek fejlesztése; megfelelő kapacitás kiépítése az innováció terjesztésének és felhasználhatóságának érdekében; a tudásfejlesztés erősítése. 2. prioritás: az elérhetőség fejlesztése a Program területén; logisztikai együttműködés fejlesztése; fenntartható és biztonságos szállítás biztosítása; info-kommunikációs eszközök fejlesztése. 3. prioritás: a természeti környezet, örökség védelme; a természeti- és ember által okozott veszélyek kockázatának csökkentése; a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatása; környezetbarát technológiák és tevékenységek támogatása. 4. prioritás: területi együttműködés és többközpontú települési struktúrák támogatása; a demográfiai és szociális változások területi hatásainak mérséklése; a kulturális örökség hasznosítása. A CENTRAL EUROPE Program valós partnerségen alapuló, nemzetközi projekteket támogat, amelyek magas hozzáadott értékkel, hatékony tudástranszferrel rendelkeznek, s amelyek megfogható eredményekhez vezetnek. 11

12 A Program nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az egyes projektek az adott országok politikájára befolyással legyenek, az elért eredmények a tagországok politikájában megjelenjenek, hasznosuljanak. Ezért fontos szempont a kommunikáció és a disszemináció erősítése az egyes projektekben. A CENTRAL EUROPE Program általános bemutatását követően az előadó az első pályázati felhívás eredményeit ismertette, amelynek keretében a beérkező 95 projekt közül 29 kapott támogatást. 12

13 Győrffyné Molnár Ilona, szakmai vezető, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata: A Q-AGEING projekt bemutatása A Q-AGEING: minőségi időskor városi környezetben című projekt a CENTRAL EUROPE Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. Újbuda 2 db előkészítő partnertalálkozót szervezett, amelyek segítségével 9 partner szervezet és 5 ország (Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Szlovénia) részvételével jött létre a projekt. A CENTRAL EUROPE Program elvárásainak megfelelően a partnerek nagy része önkormányzat (Genova, Maribor, Slovenska Bistrica, Sopot, Újbuda, Treviso Tartomány), de szakmai szervezetek is képviseltetik magukat (Közgazdasági Intézet Humán Erőforrás Fejlesztési Központ, Maribor; Nemzeti Egészségügyi Kutató Intézet, Genova; Civil Társadalom Fejlesztési Központ, Freiburg). A projekt kezdete: december 1., megvalósítási ideje 38 hónap. A Q-AGEING projekt az érintett régiókban közös gazdasági - társadalmi problémákra keresi a választ: versenyképesség a társadalmi korstruktúra radikális változása hasonló demográfiai trend foglalkoztatottság szintje. Az egyes partner régiókban folyó szakmai munkára épül fel és azt mélyíti el nemzetközi tapasztalatok beemelésével a Q-AGEING projekt. A helyi program Újbuda esetében a 60+ program. Az időskor, öregedés szempontjából a projekt legfőbb üzenete, alapfelvetése az, hogy az aktív és minőségi időskor alapvető emberi jog mindenki számára, továbbá az, hogy ennek társadalmi kihasználása nem teher, hanem lehetőség az egész társadalom számára. Egy kiegyensúlyozott társadalom ugyanis, amelyben az idős generáció továbbra is aktív marad, ahol az idősek számára nyújtott szolgáltatások jól szervezettek, és amelynek urbanisztikai szerkezete az idősek szükségleteit is figyelembe veszi, fontos versenyképességi tényező. A Q-AGEING projekt önkormányzati szinten keresi a választ a fenti problémákra: a megfelelő városi környezet kialakítása és a közszolgáltatások színvonalának javítása segítségével. A projektnek ugyan két fő tématerülete, tengelye van (városi környezet, közösségi, szociális szolgáltatások), az egyes partnerek más-más, az adott területen releváns témára fókuszálnak. Az egész projekt szintjén megfogalmazott cél ugyanakkor: az időskorúak munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése, célcsoportra szabott közszolgáltatások fejlesztése, alulról érkező kezdeményezések támogatása, intézményesítése, az időskorúak változó igényeinek megfelelő városi élettér fejlesztése. A leírtaknak megfelelően a projekt fő kimenetei: a projekt partnerekkel közösen a fenti problémák kezelésére kifejlesztett eszköztár; a közszolgáltatások, a városi környezet területén kidolgozott PILOT tevékenységek; munkamodellek, szenior tanácsadók rendszerének kidolgozása; 13

14 Időskor Forráscentrum transznacionális tudásközpont Mariborban; javaslatok kidolgozása további forrásbevonás érdekében helyi és EU-s döntéshozók számára; regionális megvalósítási tervek. A projekt 1. szakaszában történik meg a helyzetfeltárás, kutatás, a jó gyakorlatok azonosítása. A helyzetfeltárás eredményei alapján dolgozzák ki és tesztelik a partnerek a pilot projekteket, amely alapján jön létre a projekt fő kimeneteként a letesztelt módszerek, megoldások és gyakorlatok eszköztára. Az eszköztárban foglaltak alapján a projektpartnerek javaslatokat fogalmaznak meg mind a helyi, mind az EU-s döntéshozók számára. A projekt nagy hangsúlyt helyez a disszeminációra és a jó gyakorlatok megismerésére, ennek megfelelően minden partner régióban road-show típusú rendezvény valósul meg. A szolgáltatás-fejlesztés érdekében a helyi érintettek bevonását az ún. helyi stratégiai platformok biztosítják. Ezen felül három tanulmányút (Genova, Maribor, Sopot) és három nemzetközi workshop (Treviso, Genova, Freiburg) támogatja a sikeres megvalósítást. Fontos kiemelni a tényt, hogy a Q-AGEING projekt egy nemzetközi keretek között megvalósuló projekt, amely egyrészt kötelezettségeket jelent, másrészt további előnyöket biztosít: a szinergia kihasználására nyílik alkalom, a nemzetközi jó gyakorlatok azonosítása és alkalmazása a minőségi időskor elősegítése érdekében, a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása helyi szinten (hozzáadott érték), a partnerek szoros együttműködése a megvalósítás során, javaslattétel a döntéshozók számára helyi és EU-s szinten. A CENTRAL EUROPE Program irányelveinek megfelelően fokozott kommunikáció és disszemináció (szórólapok nemzetközi és helyi szinten, hírlevelek, szakmai publikációk, nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvétel, road.show típusú rendezvények) biztosítja a sikeres megvalósítást. A Q-AGEING projekt teljes költségvetése EUR, amelyből ,5 EUR az ERFA hozzájárulás, a nemzeti hozzájárulás országonként különböző mértékű. A projekt megvalósításáért a Vezető Partner felelős. 14

15 Barbara Trentin, tanácsos, Treviso Tartomány, Olaszország: a Q-AGEING projekt bemutatása Az Olaszország északi részén, Veneto régióban található Treviso Tartomány az ország egyik legdinamikusabban fejlődő része, ugyanakkor a projekt többi partner régiójához hasonlóan a tartomány korszerkezete erősen öregedő: jelenleg 25,4% a 60 éven felüliek aránya, de ez már 2030-ra 33,3%-a nő, amennyiben a trendek nem változnak. A tartomány vezetése éppen ezért kapcsolódott be a Q-AGEING projekt megvalósításába. Treviso a projekt keretében fel szeretné mérni az egyes önkormányzatok gyakorlatát, módszereit az öregedés, az idősekkel való foglalkozás területén, erősíteni kívánja az önkéntesség és az egyes intézmények közötti kapcsolatot, és főképpen erősíteni kívánja a csekély közlekedési lehetőség miatt elszigetelt időskorú lakosság mobilizációját annak érdekében, hogy elősegítse ezzel az időskorúak nagyobb mértékű társadalmi integrációját. Treviso tartományi központja ugyanakkor már jelentős eredményeket is elért a témában: számos egészségügyi felmérés zajlott le és létrehoztak 6 közösségi lakóházat is a hátrányos helyzetű személyek számára. A projekt folyamán Treviso különös hangsúlyt fektet olyan közösségi terek kialakítására, amelyek figyelembe veszik az időskorúak speciális igényeit, továbbá az időskorúak fokozott részvételére a közösségi munkában és a munkaerő-piacon. Treviso ezen intézkedésekkel az időseket sújtó szegregációt kívánja csökkenteni, továbbá igyekszik a városi környezetet nagyobb mértékben idős-baráttá alakítani. A Q-AGEING projektben kidolgozandó pilot projektek közül Treviso az idősbarát szállítási eszközök kifejlesztését tűzte ki célul (kerékpárhasználat erősítése, alternatív buszközlekedés biztosítása). Ez utóbbi, önkéntes sofőrök alkalmazásával lehetőséget kínál arra is, hogy a régióban erős önkéntes mozgalmat összekapcsolja az öregedés problémájának kezelésével. A pilot tevékenységek másik fontos része a nyugdíjas, önkéntes orvosok alkalmazása az idősek kezelésében. Treviso ebben a projektelemben szorosan együttműködik Mariborral. 15

16 Dr. Martina Wegner, igazgató, Civil Társadalom Fejlesztési Központ, Freiburg, Németország: a Q-AGEING projekt bemutatása A Civil Társadalom Fejlesztési Központ gazdag tapasztalattal rendelkezik elsősorban a közösségfejlesztés, az önkéntesség és a munkaerő-piaci re-integráció területén. Ennek megfelelően maga a központ is nagyon gazdag tevékenységi körrel, referenciával rendelkezik. Tevékenysége az önkéntes munka szervezésétől kezdve a közösségszervezés különböző feladatain keresztül kiterjed a CSR, a vállalati önkéntesség és az adományozás menedzsmentjéig. Az előadó az intézet egy saját felmérését felhasználva azt mutatta be, hogy mennyire szoros kapcsolat van az önkéntesség és az időskor problémáinak kezelése között, mennyire alkalmas az önkéntesség az idősek problémáinak kezelésére. Az idős személyek több szempontból is kiváló önkéntesek ugyanis, miközben ez arra is jó eszköz, hogy aktív életkorukat egy, a munka világától eltérő rendszerben kiterjesszék nyugdíjas éveikre is. A tapasztalatok szerint az idősek többek között nagyon értenek a gyermekekkel való foglalkozáshoz, megértőek, felkészültek, gazdag élettapasztalatukat képesek megosztani másokkal, megbízhatóak és hosszú távon alkalmasak az önkéntes munkára. Mindez Németország esetében azért nagyon fontos szempont és egyben lehetőség, mert a német társadalom korszerkezete alapján az egyik legidősebb Európában. A ma született német gyermekek 50% megéri 100. életévét. A Központ korábbi tapasztalataira alapozva a Q-AGEING projekt keretében elsősorban a vállalkozások és önkormányzatok számára kíván olyan eszközöket és tananyagot kifejleszteni, amelyek segítségül szolgálnak abban, hogyan tudnak időskorúakat foglalkoztatni. A projekt kimeneteként Karlsruhe városában székelő vállalatokkal kívánnak egy egyezséget, megállapodást kidolgozni a szenior foglalkoztatás területén, továbbá HR menedzsereknek szóló speciális szemináriumot kívánnak szervezni. 16

17 Kucsera Csaba, tudományos munkatárs Széman Zsuzsa Ph.D., tudományos főmunkatárs, Welfare Mix Kutatóműhely vezető, Magyar Tudományos Akadémia, Szociológiai Kutatóintézet: Az öregedés európai trendjei a demográfia és a városi környezet változásának kontextusában Az MTA Szociológiai Kutatóintézetének előadója először az Európára és a projektben érintett tagországokra vonatkozó statisztikákat (várható élettartam, az idősek megoszlása az egyes társadalmakban, stb.) ismertette. Az érintett tagországokban az idősek megoszlása az EU átlag körüli, azonban a trendek szerint az elkövetkező évtizedekben mindenhol meghaladja ez az arány az EU átlagot. Az előadó által bemutatott korfa érzékletesen szemléltette az európai társadalom öregedését, annak meglehetősen gyors ütemét. A Szociológiai Kutatóintézet által vezetett kutatás, amelynek eredményei jelenleg kerülnek be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium eszköztárába egy pályázat formájában (www.szmm.gov.hu/idosbaratlakas), egyértelműen bizonyítja, hogy a lakosságon belül egyre nagyobb arányban képviselt társadalmi csoport, az idősek életfeltételein jelentősen javíthat a fizikai környezet viszonylag egyszerű változtatása. A mára már országosan elterjedt jelzőrendszeres otthoni segítségnyújtás mellett a jobb egészségi állapotban lévő idős személyek napi életét is nagyban segíti az ún. idősbarát lakás. A három év alatt 50 háztartásban vizsgált és tesztelt megoldások (zuhanyzókabin beszerelése kád helyett, fogódzkodók felszerelése, speciális lépcső beépítése a kádba, csúszásmentes padló, stb.) viszonylag egyszerűek, könnyen kivitelezhetők, mégis sokban segítik az idős személyek életkörülményeit. A program során letesztelt eszközök erősen lecsökkentették az otthoni, lakáson belüli esések, sérülések számát, biztonságosabbá tették a mindennapi életet a lakáson belül, elérhetővé a lakás által nyújtott előnyöket, továbbá komfortosabbá az idős személyek életét. Hasonló típusú, egyszerű változtatásokkal a városi környezet amely sok esetben sokkal nagyobb kihívások elé állítja az időseket, akik ettől megriadván otthon maradnak, s kirekesztődnek a közösségi életből - is idősbaráttá alakítható (padok felszerelése, a megfelelő közvilágítás kialakítása, túl magas járdaszegély megbontása gyalogos átkelőnél, stb.). Bár a fenti kutatás nem tudott a lakáson kívüli területtel foglalkozni, az idős korosztály speciális igényeit a városi tervezésnek figyelembe kell vennie. A megfelelő városi környezet kialakítása az egészséges időskor biztosításának alapfeltétele. A konferencia végén Veresné Krajcár Izabella alpolgármester mondott zárszót, majd Gáti György fotográfus egy másik költői képsorozata zárta az előadásokat. A konferencia a számok és a visszajelzések alapján egyértelműen sikeresnek mondható: 117 fő jelentkezett a konferenciára, s összesen 109-en vettek részt a rendezvényen. A résztvevők által kitöltött értékelőlapok (44 db) tanúsága szerint a konferencia elérte célját, figyelemfelkeltő és érdekes volt. A rendezvényt a résztvevők 8,4 pontra értékelték a 10-ből. Az értékelőlapokon a kapott információk hasznosságát, újszerűségét, az előadások és az ellátás színvonalát kellett pontozniuk a résztvevőknek. 7 pont alatti átlag egyik kérdés esetében sem volt. A konferencia innovatív és tartalmas volt, méltó nyitánya egy hasonlóan innovatív nemzetközi projektnek. 17

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13.

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13. CENTRAL EUROPE Program 2007-2013 TRANSENERGY Konferencia Budapest, 2012. szeptember 13. TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében Lubor Jusko JTS CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Idősügyi Nemzeti Stratégia 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 1 Idősügyi Nemzeti Stratégia Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 2 A KOR FORRADALMA A XXI. század egyik

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

tartó tanulás segítségével Európában TÁMOP 4.2.1..B-09/1/KMR ELTE Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere PPK alprojekt 1. pillér Elemi projekt vezető:

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben