Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért"

Átírás

1 2008L0038 HU Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) (HL L 62., , 9. o.) Módosította: Hivatalos Lap Szám Oldal Dátum M1 A Bizottság 2008/82/EK irányelve (2008. július 30.) L M2 A Bizottság 1070/2010/EU rendelete (2010. november 22.) L M3 A Bizottság 5/2014/EU rendelete (2014. január 6.) L

2 2008L0038 HU B A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke a) pontjára, mivel: (1) A különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló, július 25-i 94/39/EK bizottsági irányelvet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell. (2) A 93/74/EGK irányelv előírja a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának elkészítését. E listának a pontos felhasználást, vagyis a különleges táplálkozási célt, az alapvető táplálkozási jellemzőket, a címkén feltüntetendő jellemzőket és adott esetben az egyéb különleges címkézési követelményeket kell tartalmaznia. (3) Bizonyos táplálkozási célokat jelenleg nem lehet felvenni a célzott alkalmazások listájába tekintettel arra, hogy nem állnak rendelkezésre közösségi módszerek a kedvtelésből tartott állatok takarmányai energiaértékének ellenőrzésére és a takarmányok élelmirost-tartalmának meghatározására. E listát ki kell egészíteni, amint ezeket a módszereket elfogadják. (4) Az elkészített listát a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének megfelelően adott esetben módosítani lehet. (5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével. (6) Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, ( 1 ) HL L 237., , 23. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., , 1. o.) módosított irányelv. ( 2 ) HL L 207., , 20. o. A legutóbb a 2008/4/EK irányelvvel (HL L 6., , 4. o.) módosított irányelv. ( 3 ) Lásd a II. melléklet A. részét.

3 2008L0038 HU B ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk A tagállamok előírják, hogy a 93/74/EGK irányelv értelmében különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha célzott alkalmazásuk ezen irányelv I. mellékletének B. részében szerepel, és ha megfelelnek az I. melléklet e részében előírt egyéb rendelkezéseknek. Emellett a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az I. melléklet Általános rendelkezések A. részében megadott rendelkezéseknek megfeleljenek. 2. cikk A II. melléklet A. részében rögzített irányelvekkel módosított 94/39/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül. A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. 3. cikk Ez az irányelv július 31-én lép hatályba. 4. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

4 2008L0038 HU B I. MELLÉKLET A. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Ahol a B. rész 2. oszlopában ugyanahhoz a táplálkozási célhoz tartozó táplálkozási jellemzőknek több mint egy csoportja szerepel az és/vagy kifejezéssel elválasztva, az előállító választhat e jellemzők valamely vagy mindkét csoportjának alkalmazása között az 1. oszlopban meghatározott táplálkozási cél elérése érdekében. Az egyes választási lehetőségeknek megfelelő címkén feltüntetendő jellemzők a 4. oszlopban szerepelnek. 2. Ahol a B. rész 2. vagy 4. oszlopában adalékanyag-csoportok vannak feltüntetve, a felhasznált adalékanyagokat a 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 1 ) megfelelően az adott alapvető jellemzőre vonatkozóan engedélyezni kell. 3. Ahol a B. rész 4. oszlopa előírja az analitikai alkotóelemek vagy az összetevők forrásának, illetve forrásainak feltüntetését, az előállítónak pontos leírást (pl.: az összetevő(k) egyedi nevét, az állatfajt vagy az állat részét) kell adnia, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a takarmányok megfelelnek-e a vonatkozó alapvető táplálkozási jellemzőknek. 4. Ahol a B. rész 4. oszlopa az összes kifejezés említésével adalékanyagként is engedélyezett anyag feltüntetését írja elő, akkor a feltüntetett tartalomnak értelemszerűen vagy a természetes, a hozzáadott anyag nélküli tartalomra, vagy a 70/524/EGK tanácsi irányelvtől ( 2 ) eltérően az anyagban természetesen jelenlévő és az adalékanyagként hozzáadott anyag összes mennyiségére kell vonatkoznia. 5. A B. rész 4. oszlopában a ha hozzáadott kifejezés említésével kötelező feltüntetni az adatokat, ha az összetevőt vagy adalékanyagot kifejezetten a különleges táplálkozási cél elérése érdekében keverték bele a takarmányba vagy növelték mennyiségét. 6. A B. rész 4. oszlopában az analitikai összetevőkre és adalékanyagokra vonatkozóan feltüntetendő adatoknak kvantitatívnak kell lennie. 7. A B. rész 5. oszlopában megadott ajánlott alkalmazási időszak olyan tartamot jelöl, amelyen belül a táplálkozási cél általában elérhető. Az előállítók a megadott határokon belül pontosabban is megjelölhetik az alkalmazási időszakot. 8. Ha egy takarmányt egynél több különleges táplálkozási célra szánnak, akkor meg kell felelnie a B. részben rögzített, az e céloknak megfelelő rendelkezéseknek. 9. A különleges táplálkozási célra szánt kiegészítő takarmányok esetében a napi adag egyensúlyára nézve tájékoztatást kell adni a címkén feltüntetett használati utasításban. ( 1 ) HL L 268., , 29. o. ( 2 ) HL L 270., , 1. o.

5 2008L0038 HU M3 10. Amikor különleges táplálkozási célokra szánt takarmányt olyan bólusz formájában helyeznek forgalomba, amely szájon át történő egyéni kényszertáplálásra szánt takarmány-alapanyag vagy kiegészítő takarmány, a takarmány címkéjén adott esetben meg kell említeni a bólusz folyamatos hatóanyag-leadásának maximális időtartamát és a napi hatóanyag-leadási rátát minden olyan adalékanyag tekintetében, amelyre a teljes értékű takarmány vonatkozásában maximális tartalmat írtak elő. Az illetékes hatóság kérésére annak az élelmiszer-ipari vállalkozónak, amely bendőkapszulát hoz forgalomba, bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a napi hozzáférhető adalékanyagszint az emésztőrendszerben adott esetben nem haladja meg a teljes értékű takarmány kilogrammjára vonatkozóan rögzített maximális adalékanyag-tartalmat a teljes takarmányozási időszak során (lassú hatóanyagleadási hatás). Ajánlott, hogy a bólusz formájában alkalmazott takarmány beadását állatorvos vagy más szakavatott személy végezze.

6 B. RÉSZ Tervezett alkalmazások listája Különleges táplálkozási cél Alapvető táplálkozási jellemzők Állatfajok vagy -kategóriák Címkén feltüntetendő jellemzők Ajánlott időszak Egyéb rendelkezések M1 Vesefunkció segítése krónikus veseelégtelenség esetén ( 1 ) Alacsony foszfortartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje Kutya és Fehérjeforrás(ok) Kalcium Foszfor Esszenciális zsírsavtartalom Kezdetben legfeljebb 6 hónapig ( 2 ) Állatorvos véleményének kikérése az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt javasolt. A használati utasításban feltüntetendő: Víz mindig álljon rendelkezésre. vagy B feloldá Struvitkövek sa ( 3 ) Csökkentett foszforfelszívódás lantánkarbonát-oktahidrát hozzáadásával Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje Felnőtt Kutya Fehérjeforrás(ok) Kalcium Foszfor Lantán-karbonát-oktahidrát Esszenciális zsírsavtartalom Fehérjeforrás(ok) Kalcium Foszfor Magnézium Kloridok Kezdetben legfeljebb 6 hónapig ( 2 ) Állatorvos véleményének kikérése az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt javasolt. A használati utasításban feltüntetendő: Víz mindig álljon rendelkezésre hét A használati utasításban feltüntetendő: Víz mindig álljon rendelkezésre. 2008L0038 HU

7 Kén Vizeletsavasító anyagok Alkalmazás előtt állatorvos véleményének Vizeletsavasító tulajdonságok és alacsony magnéziumtartalom Macska Kalcium Foszfor Magnézium Kloridok Kén Összes taurin Vizeletsavasító anyagok Struvitkövek kiújulásának csökkentése ( 3 ) csök Urátkőképződés kentése Oxalátkő-képződés csökkentése Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalom Alacsony purintartalom, kevés, de jó minőségű fehérje Alacsony kalciumtartalom, alacsony D-vitamintartalom, vizeletlúgosító tulajdonságok Kutya Kutya Kutya és és és Kalcium Foszfor Magnézium Kloridok Kén Vizeletsavasító anyagok Fehérjeforrás(ok) Foszfor Kalcium Magnézium Kloridok Kén Összes D-vitamin Hidroxiprolin Vizeletlúgosító anyagok Max. 6 hónapig Max. 6 hónap, de a húgysavanyagcsere irreverzibilis (helyre nem állítható) zavara esetén a teljes élettartam folyamán adagolható Max. 6 hónap Alkalmazás előtt állatorvos véleményének Alkalmazás előtt állatorvos véleményének Alkalmazás előtt állatorvos véleményének 2008L0038 HU

8 Cisztinkőképződés csökkentése Alacsony fehérjetartalom, közepes kéntartalmú aminosav-tartalom, vizeletlúgosító tulajdonságok Kutya és Összes kéntartalmú aminosav Kezdetben max. 1 év Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének Kloridok Kén Vizeletlúgosító anyagok Valamely összetevővel vagy táplálóanyaggal szembeni érzékenység csökkentésére ( 4 ) Válogatott fehérjeforrás(ok) Kutya és és/vagy Fehérjeforrás(ok) Esszenciális zsírsavtartalom 3 8 hét, ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható válogatott szénhidrátforrás(ok) Szénhidrátforrás(ok) Akut bélrendszeri felszívódási (abszorpciós) rendellenességek csökkentése Rossz emésztés kiegyenlítése ( 5 ) Megnövelt elektrolittartalom, és könnyen emészthető összetevők Könnyen emészthető összetevők és alacsony zsírtartalom Kutya Kutya és és Esszenciális zsírsavtartalom Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével Nyákképző anyagok forrása(i) Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével 1 2 hét 3 12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazható Akut hasmenés vagy abból való lábadozás idején. Alkalmazás előtt állatorvos véleményének Alkalmazás előtt állatorvos véleményének 2008L0038 HU

9 Szívműködés segítése krónikus szívelégtelenség esetén Alacsony nátriumtartalom, megnövelt K/Na-arány Kutya és Magnézium Kezdetben max. 6 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének Glükózellátás szabályozása (Diabetes mellitius) Glükózt gyorsan leadó szénhidrátok alacsony szintje Kutya és Szénhidrátforrás(ok) Szénhidrátok előkezelése, ha szükséges Keményítő Kezdetben max. 6 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének Összes cukor Fruktóz Esszenciális zsírsavtartalom Májműködés segítése krónikus májelégtelenség esetén Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom, magas esszenciális zsírsavtartalom és magas könnyen emészthető szénhidráttartalom Rövid és közepes szénláncú zsírsavforrás(ok) (ha hozzáadott) Kutya Fehérjeforrás, illetve források Esszenciális zsírsavtartalom Könnyen emészthető szénhidrátok, megfelelő esetben előkezelésük megjelölésével Összes réz Kezdetben legfeljebb 6 hónap Alkalmazás, illetve az alkalmazás időtartamának meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének A használati utasításban feltüntetendő: Folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani. 2008L0038 HU

10 Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom és magas esszenciális zsírsavtartalom Macska Fehérjeforrás, illetve források Esszenciális zsírsavtartalom Összes réz Kezdetben legfeljebb 6 hónap Alkalmazás, illetve az alkalmazás időtartamának meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének A használati utasításban feltüntetendő: Folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani. Lipid-anyagcsere szabályozása hiperlipidémia esetén Alacsony zsírtartalom, magas esszenciális zsírsavtartalom Kutya és Esszenciális zsírsavtartalom 3 szénatom számú zsírsavtartalom Kezdetben max. 6 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének M3 B A takarmány jódtartalmának csökkentése pajzsmirigy-túlműködés esetén Réztartalom csökkentése a májban A jód mennyiségi korlátja: maximum 0,26 mg/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellett Macskák Teljes jódtartalom Kezdetben maximum 3 hónap A címkén feltüntetendő: Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének Alacsony réztartalom Kutya Összes réz Max. 2 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének 2008L0038 HU

11 Túlzott testtömeg csökkentése Alacsony energiatartalom Kutya és Energiaérték A meghatározott testtömeg eléréséig A használati utasításban a megfelelő napi adagot ajánlani kell. M3 Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás ( 6 ) Magas energiatartalom, létfontosságú táplálóanyagok és jól emészthető összetevők magas koncentrációja Kutya, Könnyen emészthető összetevők és adott esetben kezelésük Energiaérték Amíg a felépülés be nem következik. Abban az esetben, ha a takarmányt szondával történő bejuttatásra szánják, a címkén feltüntetendő: Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett. n 3 és n 6 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott) B Bőrfunkció erősítése dermatózis és erős szőrhullás esetén Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB (E1707) A kiegészítő takarmány tartalmazhat a bélflóra-stabilizálók funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmány tekintetében rögzített releváns maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Kutyák Magas esszenciális zsírsavtartalom Kutya és A bélflóra-stabilizáló neve és hozzáadott mennyisége nap A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló vonatkozásában a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban rögzített maximális tartalom betartását. A címkén feltüntetendő: Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt. Esszenciális zsírsavtartalom Max. 2. hónap Alkalmazás előtt állatorvos véleményének 2008L0038 HU

12 M2 Ízületi funkciók elősegítése ízületi gyulladás (ostheoarthritis) esetén Kutyák: Az összes omega-3 zsírsav minimális szárazanyag-tartalma 3,3 %. Az eikozapentaénsav (EPA) minimális szárazanyag-tartalma 0,38 %. Megfelelő E-vitamin-szint. Kutya, Kutyák: Összes omega-3 zsírsav Összes EPA Összes E-vitamin Kezdetben maximum 3 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt. Macskák: Az összes omega-3 zsírsav minimális szárazanyag-tartalma 1,2 %. A dokozahexaénsav (DHA) minimális szárazanyag-tartalma 0,28 %. Macskák: Összes omega-3 zsírsav Összes DHA B Ellési bénulás kockázatának csökkentése Magasabb metionin- és mangántartalom. Megfelelő E-vitamin-szint. Alacsony kalciumtartalom Tejelő tehenek és/vagy Összes metionin Összes mangán Összes E-vitamin Kalcium Foszfor Magnézium Alacsony kation/anion arány Kalcium Foszfor Kloridok Kén 1 4 hét ellés előtt A használati utasításon feltüntetendő: Adagolását ellés után be kell szüntetni. 1 4 hét ellés előtt A használati utasításon feltüntetendő: Adagolását ellés után be kell szüntetni. 2008L0038 HU

13 vagy Magas zeolittartalom (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát) vagy Szintetikus nátrium-alumínium-szilikát 2 hét ellés előtt A használati utasításon feltüntetendő: A takarmány mennyiségének maghatározásakor biztosítani kell, hogy a nátriumalumínium-szilikát napi bevitele ne lépje túl az állatonkénti 500 grammot. Adagolását ellés után be kell szüntetni. Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumsók formájában Teljes kalciumtartalom, kalciumforrás és mindenkori mennyiség Az ellés első jeleitől az ellést követő két napon keresztül A használati utasítás, vagyis az alkalmazások száma és időtartama az ellés előtti és utáni időszakban. Ketózis kockázatának csökkentése ( 7 ) ( 8 ) Tetánia kockázatának csökkentése (hypomagnesaemia) Glükogén energiaforrásként működő öszszetevők Magas magnéziumtartalom, könnyen hozzáférhető szénhidrátok, közepes fehérjetartalom és alacsony káliumtartalom Tejelő tehén és anyajuh Kérődzők Glükogén energiaforrásként működő összetevők Propán 1,2-diol (ha glükóz prekurzorként hozzáadott) Glicerin (ha glükóz prekurzorként hozzáadott) Keményítő Összes cukor Magnézium 3 6 hétig ellés után ( 9 ) A bárány születését megelőző utolsó 6 héten és az azt követő első három héten ( 10 ) 3 10 hétig a gyors fűnövekedési szakaszok alatt A következő szöveg: Alkalmazás előtt takarmányozási szakértő véleményének A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára vonatkozóan. Juhtakarmányok esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: Speciálisan tejelő anyajuhok számára. 2008L0038 HU

14 Acidózis kockázatának csökkentése Könnyen fermentálható szénhidrátok alacsony szintje és magas pufferkapacitás Kérődzők Keményítő Összes cukor Max. 2 hónap ( 11 ) A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és a könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára. Tejelő tehenek takarmánya esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: Speciálisan nagy tejhozamú tehenek számára. Hizlalásra tartott kérődzők takarmánya esetén a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: Speciálisan intenzíven takarmányozott számára. ( 12 ) M3 Legelő állatok nyomelemekkel és/vagy vitaminokkal való hosszú távú ellátása Jelentős mennyiségben tartalmaz: nyomelemeket és/vagy vitaminokat, provitaminokat és olyan kémiailag jól meghatározott anyagokat, amelyeknek hasonló hatása van. A kiegészítő takarmány tartalmazhat takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmány tekintetében meghatározott, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Működő bendővel rendelkező kérődzők Az egyes hozzáadott nyomelemek, vitaminok, provitaminok és hasonló hatással bíró, kémiailag jól meghatározott anyagok neve és teljes mennyiségei. Bólusz használata esetén az egyes nyomelemek és/ vagy vitaminok napi hatóanyag-leadási rátája; Bólusz használata esetén a nyomelemek vagy vitaminok folyamatos hatóanyag-leadási időtartama. Legfeljebb 12 hónap A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %- ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. A címkén feltüntetendő: Adott esetben elkerülendő a bendőkapszulában található adalékanyagoktól eltérő forrásokból származó maximális tartalommal rendelkező adalékanyagok egyidejű adása. Használat előtt ajánlott kikérni állatorvos vagy táplálkozási szakértő tanácsát az alábbiakról: 2008L0038 HU

15 M3 1. a nyomelemek egyensúlya a napi adagban; 2. az állomány státusza a nyomelemek tekintetében; A bólusz adott esetben x % inaktív vasat tartalmaz a sűrűség növelése céljából. Születés utáni vashiány kompenzálása Jelentős mennyiségben tartalmaz az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti tápértékkel rendelkező adalékanyagok kategória nyomelemek vegyületei funkcionális csoportja tekintetében engedélyezett vasvegyületeket. Szopós malacok borjak és Teljes vastartalom Születés után legfeljebb 3 hétig A takarmány használati utasításának biztosítania kell a vas tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását. Pata, köröm és bőr regenerálódásának elősegítése A kiegészítő takarmány tartalmazhat vasat a teljes értékű takarmányra megállapított releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Magas cinktartalom. Lovak, kérődzők, sertések A kiegészítő takarmány tartalmazhat cinket a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Teljes cinktartalom metionintartalom Legfeljebb 8 hét A takarmány használati utasításának biztosítania kell a cink tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását. 2008L0038 HU

16 M3 Az ivarzási időszakra és a szaporodásra való felkészülés elősegítése Jelentős szeléntartalom és minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %-os nedvességtartalom mellett sertéseknél 53 mg, nyulaknál 35 mg, kutyáknál, macskáknál, vidramenyétnél 88 mg; minimális E-vitamin-tartalom, azaz állatonként és naponta juhféléknél 100 mg, szarvasmarháknál 300 mg, lovaknál mg Emlősök Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei. Tehén: a vemhesség végét megelőző két héttől az új vemhesség megerősítéséig. Kocák: Az ellést megelőző 7. naptól az ellés utáni 3. napig, valamint a párzást megelőző 7. naptól a párzás utáni 3. napig. A takarmány használati utasításának biztosítania kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását. A címkén feltüntetendő: Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása helyénvaló. vagy Jelentős A-vitamin-tartalom és/vagy D-vitamin-tartalom és/ vagy minimális béta-karotin-tartalom, azaz állatonként és naponta 300 mg. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Jelentős A-vitamin-tartalom és/ vagy D-vitamin-tartalom vagy Madarak Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei. Egyéb nőstény emlősök: a vemhesség utolsó szakaszától az új vemhesség megerősítéséig. Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban. Nőstények: az ivarzás időszakában Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban. 2008L0038 HU

17 M3 B Víz- és elektrolitegyensúly stabilizálása Húgykőképződés kockázatának csökkentése Stressz reakciók csökkentése Jelentős szelén- és/vagy cinktartalom és/vagyminimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %-os nedvességtartalom mellett 44 mg. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Főként elektrolitok és könnyen felszívódó (abszorbeálható) szénhidrátok Alacsony foszfortartalom és magnéziumtartalom, vizeletsavasító tulajdonságok Borjú, malac, bárány, gida, csikó Kérődzők Szénhidrátforrás(ok) Kloridok Kalcium Foszfor Magnézium Kloridok Kén Vizeletsavasító anyagok 1 7 nap (1 3 nap, ha kizárólag ezt etetik) Max. 6 hét Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor. Alkalmazás előtt állatorvos véleményének Speciálisan intenzíven táplált fiatal állatok számára. A használati utasításban feltüntetendő: Víz mindenkor álljon rendelkezésre. Magas magnéziumtartalom Sertés Magnézium 1 7 nap Útmutatást kell adni az olyan helyzetekről, és/vagy amikor e takarmány etetése szükséges. Könnyen emészthető összetevők Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével 3 szénatom számú zsírsavtartalom 2008L0038 HU

18 M3 Élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálása Alacsony pufferkapacitás és könnyen emészthető összetevők Malacok Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése. Pufferkapacitás 2 4 hét A címkén feltüntetendő: Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor. Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) Nyákképző anyagok forrása(i) Könnyen emészthető összetevők Sertés Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése. Az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategória bélflóra-stabilizálók funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok. kiegészítő takarmány tartalmazhat a bélflóra-stabilizálók funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra rögzített releváns maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Állatfajok, amelyek tekintetében a bélflóra-stablizálók engedélyezettek. Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) Nyákképző anyagok forrása(i) A bélflóra-stabilizáló neve és hozzáadott mennyisége. Max. 4 hét A címkén feltüntetendő: 1. Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor. 2. Adott esetben: A takarmány a teljes értékű takarmányra engedélyezett maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban tartalmaz bélflóra-stabilizálót. A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló vonatkozásában a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását. 2008L0038 HU

19 Szorulás kockázatának csökkentése Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok Koca Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok napig ellés előtt és napig ellés után A zsírmáj szindróma kockázatának csökkentése Alacsony energiatartalom és sok többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó zsírokból származó metabolizálható energia Tojótyúk Energiaérték (az EKmódszerrel számítva) Zsírokból származó metabolizálható energia százalékos aránya Max. 12 hét Többszörösen telítetlen zsírsavtartalom Rossz felszívódás (malabszorpció) kiegyenlítése Alacsony telített zsírsavtartalom és magas zsírban oldódó vitamintartalom Baromfi, liba és galamb kivételével Telített zsírsavak százalékos aránya az összes zsírsavak vonatkozásában Kelés után az első 2 hétben Összes A-vitamin Vékonybélfunkció krónikus elégtelenségének javítása Könnyen, a vastagbél előtt emészthető szénhidrátok, fehérjék, zsírok Ló ( 13 ) Összes D-vitamin Összes E-vitamin Összes K-vitamin Könnyen emészthető szénhidrát-, fehérje- és zsírforrások és, ha szükséges, kezelésük Kezdetben hat hónapig Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és a naponkénti többszöri kisebb adagokban történő etetés módjára vonatkozóan. Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása esetén állatorvos véleményének 2008L0038 HU

20 A vastagbél krónikus emésztési rendellenességeinek javítása Könnyen emészthető rost Ló Rostforrás 3 szénatomszámú zsírsavtartalom Kezdetben hat hónapig Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és az etetés módjára vonatkozóan. Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása esetén az állatorvos véleményének csök Stresszreakciók kentése Könnyen emészthető összetevők Ló Magnézium Könnyen emészthető összetevők, azok kezelése, ha szükséges. 2 4 hétig Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmány alkalmazása szükséges. Erős izzadásra visszavezethető elektrolitveszteség pótlása Főként elektrolitok és könnyen felszívódó szénhidrátok Ló 3 szénatomszámú zsírsavtartalom Kalcium Magnézium Kloridok Glükóz (szőlőcukor) 1 3 napig Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges. Amikor a különleges táplálkozási célokra használható takarmány a napi adag jelentős hányadát képezi, útmutatást kell adni a takarmány jellegében történő hirtelen változások okozta kockázat megelőzése érdekében. A használati utasításban feltüntetendő: Víz mindig legyen az állatok előtt. 2008L0038 HU

21 M3 Sportteljesítményre való felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támogatása Magas szeléntartalom és minimális E- vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %- os nedvességtartalom mellett 50 mg. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelénvegyületeket a teljes értékű takarmány tekintetében rögzített, vonatkozó maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban. Lófélék Teljes E-vitamin-tartalom szeléntartalom. A sportteljesítmény előtt legfeljebb 8 hétig a sportteljesítmény után legfeljebb 4 hétig A takarmány használati utasításának biztosítania kell a szelénre vonatkozóan a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását. B Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás Májfunkciók segítése krónikus májelégtelenség esetén Létfontosságú táplálóanyagok magas koncentrációja és könnyen emészthető összetevők Alacsony fehérjetartalom, de jó minőségű és könnyen emészthető szénhidrátok Ló Könnyen emészthető összetevők és, ha szükséges, kezelésük Ló 3-as és 6-os szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott) Fehérje- és rostforrások. Könnyen emészthető szénhidrátok, és ha szükséges, kezelésük Metionin Kolin 3-as szénatomszámú zsírsavtartalom Amíg a felépülés be nem következik. Kezdetben hat hónapig Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges. Abban az esetben, ha a takarmányt egyenesen az emésztőszervi rendszerbe juttatják, a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett. Útmutatást kell adni a többszöri kisebb adagokban történő etetéshez. Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghoszszabbítása estén az állatorvos véleményének 2008L0038 HU

22 Vesefunkciók segítésére krónikus veseelégtelenség esetén. Alacsony, de jó minőségű fehérjetartalom és alacsony foszfortartalom. Ló Fehérjeforrás(ok) Kalcium Foszfor Kezdetben hat hónapig Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghoszszabbítása esetén az állatorvos véleményének A használati utasításon feltüntetendő: Magnézium Víz mindig legyen az állatok előtt. M1 ( 1 ) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja. ( 2 ) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő-négy hét. ( 3 ) Macskaeledel esetén macskák alsó húgyúti megbetegedése vagy macskák urológiai szindrómája F. U. S. egészítheti ki a különleges takarmányozási célt. ( 4 ) Speciális érzékenységre alkalmazható takarmány esetén az összetevő és táplálóanyag kifejezés helyébe a speciális érzékenységre való hivatkozás lép. ( 5 ) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség hivatkozással. M3 ( 6 ) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti félék zsírmáj kialakulására hivatkozással. ( 7 ) A ketózis szó helyébe acetonémia léphet. ( 8 ) Az előállítók ketózisból való lábadozás esetére is ajánlhatják. ( 9 ) Tejelő tehenek takarmánya esetén. ( 10 ) Anyajuhok takarmánya esetén. ( 11 ) Tejelő tehenek takarmánya esetén: max. 2 hónap a laktációs időszak kezdetétől. ( 12 ) Az érintett kérődzőkategóriát meg kell jelölni. ( 13 ) Idős állatok különleges igényeinek megfelelő takarmányok esetén (könnyen elfogyasztható összetevők) az idős állatok megnevezéssel ki kell egészíteni az állatfajok és -kategóriák megnevezést. 2008L0038 HU

23 2008L0038 HU B II. MELLÉKLET A. RÉSZ A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája (lásd a 2. cikket) A Bizottság 94/39/EK irányelve A Bizottság 95/9/EK irányelve A Bizottság 2002/1/EK irányelve A Bizottság 2008/4/EK irányelve (HL L 207., , 20. o.) (HL L 91., , 35. o.) (HL L 5., , 8. o.) (HL L 6., , 4. o.) B. RÉSZ A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája (lásd a 2. cikket) Irányelv Az átültetés határideje 94/39/EK június /9/EK június /1/EK november /4/EK július 30.

24 2008L0038 HU B III. MELLÉKLET Megfelelési táblázat 94/39/EK irányelv Ez az irányelv 1. cikk 1. cikk 2. cikk 2. cikk 3. cikk 3. cikk 4. cikk Melléklet I. Melléklet II. Melléklet III. Melléklet

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.25. C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 6 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Tökéletes a szükségleteknek megfelelő táplálkozáshoz. SELECT GOLD Complete prémium szárazeledel mindenféle termetű és életkorú kutya számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. kiváló minőségű, funkcionális,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE 2008.3.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 62/9 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 96/8/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 96/8/EK IRÁNYELVE 1996L0008 HU 20.06.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 96/8/EK IRÁNYELVE (1996. február 26.) a

Részletesebben

Az élelmiszerek jelölésével és szabályozásával kapcsolatos legfontosabb információk

Az élelmiszerek jelölésével és szabályozásával kapcsolatos legfontosabb információk Az élelmiszerek jelölésével és szabályozásával kapcsolatos legfontosabb információk A kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről 52/2010. FVM rendelet Kiskereskedelem,

Részletesebben

Termékkatalógus Veterinary HPM Macska terméksor 2015. MÁRCIUS

Termékkatalógus Veterinary HPM Macska terméksor 2015. MÁRCIUS Termékkatalógus Veterinary HPM Macska terméksor 2015. MÁRCIUS Baby Global Preventive Profile A kölyökmacskáknál a növekedésnek pontosan meghatározott energia-, fehérje- és ásványianyag-igénye van, amit

Részletesebben

Termékkatalógus Veterinary HPM KutyA terméksor 2015. MÁRCIUS

Termékkatalógus Veterinary HPM KutyA terméksor 2015. MÁRCIUS Termékkatalógus Veterinary HPM KutyA terméksor 2015. MÁRCIUS Baby SMALL & TOY A kistestű fajtáknál a növekedés rövid ideig tart, az egészséges fejlődésnek intenzív energia-, fehérje- és ásványianyag-igénye

Részletesebben

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek szabályozásának várható változása

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek szabályozásának várható változása Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek szabályozásának várható változása Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.2. L 25/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő

Részletesebben

Tökéletes választás. táplálkozás szempontjából érzékeny kutyák számára.

Tökéletes választás. táplálkozás szempontjából érzékeny kutyák számára. Tökéletes választás táplálkozás szempontjából érzékeny kutyák számára. prémium szárazeledel mindenféle termetű és korú kutyának. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. egyedülálló a táplálkozás szempontjából

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Pharmaton Vital kapszula BETEGTÁJÉKOZTATÓ : INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Rendkívül jó fajtatiszta macskák számára SELECT GOLD Maine Coon és perzsamcskák számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. SELECT GOLD fajtatiszta macskák számára egyedi prémium-minoség A fajtatiszta

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A, D, E, C és B-vitamin-komplex

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A, D, E, C és B-vitamin-komplex BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz A, D, E, C és B-vitamin-komplex Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Minden energiaszükséglethez megfelelő.

Minden energiaszükséglethez megfelelő. Minden energiaszükséglethez megfelelő. SELECT GOLD prémium szárazeledel - mindenféle termetű, különleges táplálást igénylő kutyák számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Active SELECT GOLD Active

Részletesebben

(HL L 354., 2008.12.31., 16. o.) M1 A Bizottság 238/2010/EU rendelete (2010. március 22.) L 75 17 2010.3.23.

(HL L 354., 2008.12.31., 16. o.) M1 A Bizottság 238/2010/EU rendelete (2010. március 22.) L 75 17 2010.3.23. 2008R1333 HU 01.09.2015 024.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1333/2008/EK RENDELETE

Részletesebben

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ 4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának Budapest, 2006. augusztus 25. Szám: 7814/41/2006 7813/41/2006 26 526/41/2005 Eloadó: dr. Mészáros Gabriella Módosította:

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Rendkívül jó különleges igények kielégítésére Prémium minőségű nedves eledel a SELECT GOLD-tól. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. SELECT GOLD mert minden macska más. Prémium összetevők minden receptúrában.

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

BROJLER. Takarmányok beltartalmi értékei. An Aviagen Brand

BROJLER. Takarmányok beltartalmi értékei. An Aviagen Brand BROJLER 308 Takarmányok beltartalmi értékei 2014 An Aviagen Brand Bevezetés Az alábbi táblázatokban láthatóak az ajánlott brojler takarmányozási javaslatok a különböző termelési és piaci körülményeknek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Közös álláspont A Tanács által 2005. december 8-án elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Rendkívül jó a sajátos igények kielégítésére. Az új, a szükségleteknek még jobban megfelelő SELECT GOLD szárazeledel macskák számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. SELECT GOLD mert minden macska

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 138. szám 13999 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 14/2014. (X. 9.) FM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003.

Részletesebben

Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, rézszulfát,

Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, rézszulfát, Összetevők Sovány tej 84% Maltodextrin Tejszín Növényi olajok (pálma, repce, napraforgó) Tejcukor Szárított glükózszirup Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 116/8 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/673 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. április 29.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a kisgyermekeknek szánt tápszerekről. {SWD(2016) 99 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a kisgyermekeknek szánt tápszerekről. {SWD(2016) 99 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.31. COM(2016) 169 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a kisgyermekeknek szánt tápszerekről {SWD(2016) 99 final} HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Összetevők. Sovány tej. Demineralizált savópor. Növényi olajok (szójalecitint tartalmaz) Laktóz. Galakto-oligoszacharid szirup.

Összetevők. Sovány tej. Demineralizált savópor. Növényi olajok (szójalecitint tartalmaz) Laktóz. Galakto-oligoszacharid szirup. Összetevők Sovány tej Demineralizált savópor Növényi olajok (szójalecitint tartalmaz) Laktóz Galakto-oligoszacharid szirup Kalcium-karbonát Kálium-klorid Kalcium-ortofoszfát Nátrium-citrát Halolaj Kolin-hidrogén-tartarát

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.7. COM(2009) 516 végleges 2009/0146 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe

Részletesebben

Termékadat. Összetevők. Összetevők. Sovány tejpor. Laktóz (tejből) Savó termékek (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Maltodextrin

Termékadat. Összetevők. Összetevők. Sovány tejpor. Laktóz (tejből) Savó termékek (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Maltodextrin Termékadat Összetevők Összetevők Sovány tejpor Laktóz (tejből) Savó termékek (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Maltodextrin Galakto-oligoszacharid (tejből) Növényi olajok (repce-,

Részletesebben

ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS A KORÁBBI JÓ SZABVÁNY ÖSSZETÉTELI ELŐÍRÁSA

ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS A KORÁBBI JÓ SZABVÁNY ÖSSZETÉTELI ELŐÍRÁSA Iratjel: elelmiszertorvenyi-es-szabvanyugyi-terroristak-elleni-feljelentes-151202 ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS Volt egy jó magyar szabvány.

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007 2013. június MAYAR SZABVÁNY MSZ 11007 Étkezési só (Nátrium-klorid) Az MSZ-01-10007:1982 és az MSZ-01-10007:1982/1M:1985 helyett. Food grade salt (Sodium chloride) E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi

Részletesebben

Baby Top prestarter E 10

Baby Top prestarter E 10 Baby Top prestarter E 10 Késztakarmány szopós malacoknak, a fialást követö 3. naptól 42-45 napos korig. Növényi zsír, szója, tejpor, búza, kukorica, korpa, foszfor forrás, vitaminok, nyomelemek, takarmány

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

a NAT-1-1382/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1382/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1382/2008 számú akkreditált státuszhoz Az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszerkémiai-Analitikai Fõosztály Élelmiszerkémiai-Analitikai

Részletesebben

Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások szabályozása az Európai Unióban Mire kell figyelnünk gyakorlati alkalmazásnál?

Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások szabályozása az Európai Unióban Mire kell figyelnünk gyakorlati alkalmazásnál? Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások szabályozása az Európai Unióban Mire kell figyelnünk gyakorlati alkalmazásnál? Dr. Horacsek Márta Cél: mentális/fizikális állapot hosszú távú megőrzése

Részletesebben

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Elevit

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/34. kötet 471 32001L0112 L 10/58 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2002.1.12. A TANÁCS 2001/112/EK IRÁNYELVE (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1382/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszerkémiai-Analitikai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/13. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/13. kötet 288 HU 13/13. kötet 31994L0035 1994.9.10. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 237/3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 94/35/EK IRÁNYELVE (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

TR90 M-Bars & M-Shakes

TR90 M-Bars & M-Shakes TR90 M-Bars & M-Shakes Válassza ki kedvencét! TERMÉKPOZICIONÁLÁS Világunkban az idő pénz. Elfoglalt mindennapjainkban, amelyek a család, munka, társasági élet és teendők közötti ingázással telnek, nem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Supradyn Citrom pezsgotabletta. multivitamin, ásványi anyag kombináció

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Supradyn Citrom pezsgotabletta. multivitamin, ásványi anyag kombináció OGYI/28697/2010 BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Supradyn Citrom pezsgotabletta multivitamin, ásványi anyag kombináció Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK) 2001L0083 HU 05.10.2009 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2001. november

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxidyl 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. C 117 E/187 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11

2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11 2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11 A BIZOTTSÁG 724/2013/EU RENDELETE (2013. július 26.) a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét Szerző: Dr. Buri Antal Lektorok: Dr. Péter Katalin Dr. Hanzséros

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Loxicom 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,0 ml készítmény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az egészségre vonatkozó állítások aktuális helyzete. Dr. Horacsek Márta OÉTI

Az egészségre vonatkozó állítások aktuális helyzete. Dr. Horacsek Márta OÉTI Az egészségre vonatkozó állítások aktuális helyzete Dr. Horacsek Márta OÉTI Élelmiszerek jelölésének téma-specifikus szabálya 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

Vitaminok leírása, hatásai

Vitaminok leírása, hatásai Vitaminok leírása, hatásai A vitaminok két nagyobb csoportra oszthatók, vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokra. &amp

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. július 13. (OR. en) 2006/0161 (COD) LEX 969 PE-CONS 3682/2/08 REV 2 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE A

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D030001/02 Tárgy: A BIZOTTSÁG.../.../EU

Részletesebben

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE (2007. december 17.) amezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 10.2.2009

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 10.2.2009 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 10.2.2009 Brüsszel, 10.2.2009 C(2009)1021 NEM KÖZZÉTÉTELRE a(z) "Loxicom - Meloxicam" állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának a 726/2004/EK

Részletesebben

szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez

szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez Útmutató a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez Készült a TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 jel, Egészséges alapanyagok

Részletesebben

HATÁROZATOK. L 287/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.11.4.

HATÁROZATOK. L 287/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.11.4. L 287/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.11.4. HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. november 3.) az Olaszország által Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte és Veneto tartományok vonatkozásában

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányozás hatása a húsminőségre elsősorban genetikailag determinált (nőivarú és idősebb állatok testszöveteibe

Részletesebben

a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről Fontos jogi nyilatkozat 31980L0777 Hivatalos Lap L 229, 30/08/1980 o. 0001-0010 finn különkiadás fejezet 13 kötet 10 o. 0226 görög különkiadás: fejezet 13 kötet 9 o. 0132 svéd különkiadás fejezet 13 kötet

Részletesebben

Takarmány- kiegészítôk 2006

Takarmány- kiegészítôk 2006 Takarmánykiegészítôk 2006 2 Elôszó A készítmények csoportosítása hatásmechanizmusuk alapján: Teljesítmény fokozó termékek Csont-/vázrendszer Emésztôrendszer Pata, láb, inak Légutak Ló - Wellness Lónak

Részletesebben

GAZDASÁGOSABB TERMELÉS HOSSZABB HASZNOS ÉLETTARTAM JOBB TEJTERMELÉS JOBB SZAPORULAT EGÉSZSÉGES ÁLLAT JOBB TAKARMÁNYHASZNOSULÁS JÓ ENERGIA ÉS BENDŐ

GAZDASÁGOSABB TERMELÉS HOSSZABB HASZNOS ÉLETTARTAM JOBB TEJTERMELÉS JOBB SZAPORULAT EGÉSZSÉGES ÁLLAT JOBB TAKARMÁNYHASZNOSULÁS JÓ ENERGIA ÉS BENDŐ Megoldás: A elősegíti és javítja a bendő stabilitását a bendő mikroorganizmusok egyenletes táplálásán keresztül, ami jobb étvágyat, magasabb takarmánybevitelt, jobb emésztést, javult energia és vitaminellátást,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. (...) FVM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelezı elıírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 152/2008. (VIII. 20.) KE h. kitüntetés adományozásáról

Részletesebben

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL.

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag: Meloxicam 0,5 mg Segédanyag: Nátrium-benzoát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1999. június 29-i 1999/471/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 1999. június 29-i 1999/471/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 1999. június 29-i 1999/471/EK HATÁROZATA az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a légfűtő berendezésekre vonatkozó igazolási eljárásáról

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Probiotikus - és egyéb étrend-kiegészítık és pezsgıtabletták vizsgálata TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elısegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos

Részletesebben

Diabetes mellitus = cukorbetegség

Diabetes mellitus = cukorbetegség Diabetes mellitus = cukorbetegség Diabetes mellitus édes bőséges vizelés Definíció: inzulinhiány és/vagy az inzulin hatástalansága miatt a vérből a glukóz nem képes a sejtekbe bejutni. Anyagcserebetegség,

Részletesebben

Rendelés: http://www.acanashop.hu acanashop@primcom.hu 06-20/250-8870

Rendelés: http://www.acanashop.hu acanashop@primcom.hu 06-20/250-8870 Az Earthborn Holistic eledelek természetes és teljes értékű táplálást kínálnak kutyájának, magas minőségű összetevőkkel. A kutyák iránti szeretetünk miatt fejlesztettünk ki ezeket a hatékony eledeleket,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS - KÖRNYEZET - EGÉSZSÉGÜGY - PREVENCIÓ; AZ ÖKOLÓGIAI (ORGANIKUS, BIO) TERMÉKEK TÁPLÁLKOZÁSBELI TÖBBLETEI BARDÓCZ ZSUZSANNA

TÁPLÁLKOZÁS - KÖRNYEZET - EGÉSZSÉGÜGY - PREVENCIÓ; AZ ÖKOLÓGIAI (ORGANIKUS, BIO) TERMÉKEK TÁPLÁLKOZÁSBELI TÖBBLETEI BARDÓCZ ZSUZSANNA TÁPLÁLKOZÁS - KÖRNYEZET - EGÉSZSÉGÜGY - PREVENCIÓ; AZ ÖKOLÓGIAI (ORGANIKUS, BIO) TERMÉKEK TÁPLÁLKOZÁSBELI TÖBBLETEI BARDÓCZ ZSUZSANNA Motto: A természetnek nincs szüksége az emberekre. Az embereknek van

Részletesebben

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 08 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand 1 ROSS 708 SZÜLŐPÁR 708 ÁLLOMÁNY: Takarmányok beltartalmi beltartalmi értékei értékei Bevezetés A kiadvány a Ross 708 szülőpár

Részletesebben

betegségmegelőzés egészségmegőrzés kezelés

betegségmegelőzés egészségmegőrzés kezelés Marton Zsófia: Gyógynövények a lovak és kutyák étrendjében c. előadás IV. rész. betegségmegelőzés egészségmegőrzés kezelés Vegyszertartalmú táplálékokkal etetett kutyáknak nagyüzemi húsipar: a hústermelő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.1.2005 COM(2004) 852 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyes háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia tekintetében

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

JVi. Gyakran ismételt kérdések INDEX

JVi. Gyakran ismételt kérdések INDEX JVi Gyakran ismételt kérdések INDEX 1. Mi a JVi? 2. Miért érdemes 120 ml JVi -t fogyasztanom? 3. Használhatom a JVi -t más Nu Skin termékekkel? 4. A JVi bőr karotinoid érték kvalifikált termék? 5. Érvényes

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL.

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag: Meloxicam Segédanyag: Nátrium-benzoát 0,5 mg

Részletesebben

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére, Fontos jogi nyilatkozat 31978L0176 Hivatalos Lap L 054, 25/02/1978 o. 0019-0024 finn különkiadás fejezet 15 kötet 2 o. 0079 görög különkiadás: fejezet 15 kötet 1 o. 0154 svéd különkiadás fejezet 15 kötet

Részletesebben

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet, továbbá a 4/2015. (II.19) NGM rendelet alapján készült.

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet, továbbá a 4/2015. (II.19) NGM rendelet alapján készült. A vizsgafeladat ismertetése: Ismerteti a különböző korcsoportoknak (gyermekek, felnőttek, idősek), fogyókúrázóknak, vegetáriánusoknak, diabéteszes-, máj- és epebetegeknek, továbbá táplálékallergiában,

Részletesebben

Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Mi az igazság? Étrend-kiegészítők és hatóanyagaik. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Mi az igazság? Étrend-kiegészítők és hatóanyagaik. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Étrend-kiegészítők és hatóanyagaik Mi az igazság? Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Alapítva: 1949 Kedves olvasó, fogyasztó! Az étrend-kiegészítő (a

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2000L0013 HU 20.01.2011 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/13/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22.

L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. L 75/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. A KÖZÖSSÉG SVÁJC BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2/2004 HATÁROZATA (2004. június 22.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.21. C(2013) 5405 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.8.21.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU

Részletesebben