A TANODAPLATFORM KERETÉBEN FELTÁRT JÓ GYAKORLATOK című szekció összefoglalói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANODAPLATFORM KERETÉBEN FELTÁRT JÓ GYAKORLATOK című szekció összefoglalói"

Átírás

1 VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia január 30. A TANODAPLATFORM KERETÉBEN FELTÁRT JÓ GYAKORLATOK című szekció összefoglalói

2 TanodaPlatform - pedagógiai innovációk támogatása a tanodákban Szűcs Norbert SZTE Felnőttképzési Intézet, Motiváció Oktatási Egyesület A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. A fenti definíciót a TanodaPlatform szakértői csoport tagjai alkották annak érdekében, hogy a leírt extrakurrikuláris intézményről alkotott filozófiájukat összefoglalják. A Motiváció Oktatási Egyesület által koordinált kezdeményezés három feladatot tűzött ki maga elé. (1) Hálózatépítés, a magyarországi tanodák együttműködésének elősegítése; (2) érdekérvényesítés, szakpolitikai folyamatok monitorozása és befolyásolása a tanodamozgalom fejlődése érdekében; (3) módszertani fejlesztések generálása, összegyűjtése és terjesztése a hatékonyabb tanodai munka érdekében. Az előadás a TanodaPlatform első évének eredményeit, szakpolitikai javaslatait foglalja össze, kiemelt tekintettel a szakmai műhelyek kereteinek, valamint 26 tanodában készített esettanulmányok konklúzióinak bemutatására. Szándékunk szerint eredményeink segítséget nyújthatnak a tanodák hatékonyságának pontosabb megítéléséhez, egy referenciatanodahálózat kialakításához, a tanodák által kifejlesztett jó gyakorlatok terjesztéséhez, valamint megalapozhatnak egy differenciáltabb pályázati kiírást. Az előadás a szekció további előadásait is bevezeti, kontextusba helyezi.

3 Petákrendszer az Alsószentmártoni Tanodában Gyurka Zsolt Szent Márton Caritas Alapítvány Alsószentmártoni Tanoda Az Alsószentmártoni Tanoda hivatalos és szervezett keretek között 2000-ben kezdte meg a működését Lankó József kezdeményezésére. Az első évben 1 felnőtt mellett 5-6 gyermek volt, aki napi rendszerességgel bejött és játszott, alkalmanként tanult is. A tanulás ekkor még alkalmi jellegű volt. A petákrendszert 2003-ban vezettük be szintén a plébánosunk ötletet nyomán, elsősorban azzal a céllal, hogy tanulásra motiválja a fiatalokat. Egyfajta fizetséget kaptak a gyermekek a munkájukért, a tanulásért, amit aztán levásárolhattak, sokáig csak ruhákra. A későbbi években aztán egyre több mindenért lehetett petákot kapni: takarítás, ház körüli munkákban való segédkezés, uzsonnakészítés stb. És egyre több mindenre is el lehetett költeni, például mindenféle írószerre (ami az iskolához kelhet), sporteszközökre, biciklire, stb. A rendszerünket minden tanév elején átbeszéljük, és ha kicsit is, de alakítunk rajta a változó feltételeknek (létszám, infrastruktúra, adományok) és igényeknek (a gyerekek új ötletei, és amit mi láttunk az elmúlt évben jónak és rossznak) megfelelően. Egyik nagy előnye, hogy nagyjából reális és pontos visszajelzést ad a gyermeknek a teljesítményéről. Az új elemek pl. a peták mozijegyre váltása - alkalmazásával a motiváció szempontjából kritikusnak látszó időszakban lévő 7. és 8. évfolyamos fiatalokat újra ösztönözni lehetett a petákrendszerrel. Egyik hátránya azonban, hogy nem lehet mindent ezzel értékelni, így vannak, akik rendszerint kevés petákot szereznek, jórészt, de nem kizárólag azok, akik az iskolában is gyengébbek. Idénre több nagyobb értékű eszközhöz jutottunk az adományszállítmányból, pl. tollaslabda szett; focilabda; bicikli. Ezeket év elején beárazzuk, és elegendő peták birtokában, bármikor odajöhetnek a fiatalok, megvehetik és elvihetik. Ez időben beláthatóbb, elérhetőbb, kézzelfoghatóbb sok gyermek számára, mint kivárni egy májusi petákvásárt.

4 Önkéntesekre alapozott tanoda Lencse Máté Igazgyöngy Alapítvány om Az előadás azokat az önkéntességgel kapcsolatos lehetőségeket járja körbe, amelyeket a tanodát működtető, tanoda jellegű tevékenységet végző szervezetek hasznosíthatnak munkájuk során. Elsősorban arra a közel három éves tapasztalatra épít, ahol egy egyszerű támogatói önkéntességből egy olyan komplex projekt tudott kinőni, mint a Toldi Tanoda, melyet ma is többségében önkéntesek működtetnek. A lehetőségek mellett persze a nehézségek is terítéken lesznek, hiszen sem a toborzás, sem a felkészítés, sem a megtartás nem könnyű feladat. A motiváció fenntartása, a szervezet munkájával kapcsolatos minőségbiztosítás is elengedhetetlen, az önkéntesség sajátosságai azonban sok mindent új megvilágításba helyeznek. Az előadás célja, hogy megkíséreljen válaszokat adni a felmerülő kérdésekre, amelyhez saját gyakorlatunkból szeretnénk megmutatni konkrét példákat, mint lehetséges utakat. Egy olyan formában, mint a tanoda, mely a közoktatási rendszeren kívül működik, minden olyan megoldás életmentő lehet, amely anyagi-, ill. humánerőforrás szempontjából levegőhöz juttat. Az önkéntes munka helyének megtalálása a szervezeti struktúrában ilyen. Persze új feladatokat is hoz magával, de ha felkészülünk, tudatosan és jól szervezzük, akkor nagyon sok pluszt adhat. Ehhez azonban elengedhetetlen a folyamatos szakmai kommunikáció. A TanodaPlatform egyik szakmai műhelye ennek adott teret, így az előadás vége kitekintést is nyújt több hazai szervezet gyakorlatára, ahol a nemzetközi önkéntesség vagy az Iskolai Közösségi Szolgálat is színesíti a képet.

5 Pályaorientációs lehetőségek a tanodában Élő Könyvtár, társasjáték Márton Gábor Motiváció Oktatási Egyesület Az iskolában a pályaorientáció nem tud 30 gyereknek személyre szabott, egyéni segítséget adni. A pedagógusok az esetek nagy többségében nagyon leterheltek, így például csupán néhány gyárlátogatás kerülhet szóba, mert ez fér bele időbe. A szülők kevés információval rendelkeznek mind a felvételi eljárást, mind a magyar oktatási rendszer ismeretét, illetve a választható szakmákat, lehetőségeket tekintve. Elfogadják azt, amit az iskolában hallanak, mely sok esetben a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél a szakiskolát jelenti. Az általunk felvázolt pályaorientációs gyakorlatok a gyerekek megismerésén keresztül igyekeznek megfelelő iskolákat kiválasztani, s az ezekhez szükséges felkészülésben segítséget nyújtani. A pályaorientációs gyakorlat lényege, egy, a személyiség megismerésen keresztül (önismereti lapok; társaktól, mentoroktól kapott szóbeli visszajelzés), saját élményekből és tudásból (szülők iskolai végzettsége, munkája) fakadó ÉN-kép megalkotása. Mindezt kiegészítjük a magyar iskolarendszer működésének megismerésével, mivel az a tapasztalat, hogy nem tudják, hogyan működik, mit kell tenniük, milyen jegyek számítanak. Ennek könnyebb megismerésére, átláthatóságára, megtapasztalására találtuk ki a társasjátékot, melynek keretében megtapasztalhatják döntéseik következményeit (milyen jeggyel milyen iskolába nyerhetnek felvételt, milyen munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeik vannak az adott szakmával stb.), mindezeket kiegészítve a megfelelő vizuális elemekkel. Erre az alapra építjük fel a Pályaválasztási Élő Könyvtárat, ahol az általuk preferált, a személyiségteszt által jelzett, illetve a mentorok és társak által javasolt, személyiséghez illeszkedő (és természetesen fellelhető) foglalkozások képviselőivel beszélgethetnek a szakmáról. A Pályaválasztási Élő Könyvtár teljesen követi a hagyományos Élő Könyvtár menetrendjét, de ebben az esetben a könyvek ún. szakkönyvek. Előadásomban azokat a tevékenységet mutatom be, melyeket tanodai munkánk során használunk, elemeire bontva, feltárva a benne rejlő lehetőségeket, hibákat, megoldásokat.

6 Integráció és a tanoda Baráth Szabolcs Szabad Tér Egyesület Az előadás bemutatja, hogy milyen integrációs lehetőségek rejlenek egy tanoda működésében. Magyarországon a tanoda, mint közoktatási rendszeren kívül működő oktatási, nevelési, szociális segítő forma célcsoportjának a társadalom alsó decilisben elhelyezkedő családok gyerekeit célozza meg. Ezáltal legfőképpen olyan helyeken jött/jön létre, ahol nagyobb arányban található a társadalom leszakadó csoportja. Ezen helyek legfőképpen a települési szegregátumok, vagy a szegregátum szerű település-rész formák. A tanodai fejlesztés elsősorban olyan hátránykompenzálás, ami lehetőséget biztosít a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma családokból érkező fiataloknak, hogy hozzájussanak azokhoz a lelki, szellemi javakhoz, amelyekhez hozzá jutnak a középosztálybeli fiatalok is. A hátránykompenzálás célja, hogy motiváltan, biztosabb énképpel, jövőbe vetett hittel tudjanak belépni az iskola kapuján és sikeresebben vegyék az iskolai akadályokat. Ehhez a tanoda számos erőforrást biztosít tárgyi, szellemi és lelki szinten. Kiemelt és nélkülözhetetlen erőforrás egy fejlesztés során az adott társadalmi státuszú csoporttól eltérő fiatalok jelenléte, együttműködése, ugyanis a kortárscsoport egymásra hatásának szociálpszichológiai, pszichológiai és pedagógiai szerepét nem lehet mással pótolni. Ez azt jelenti, hogy az integrációt önmagában egy fejlesztő eszköznek gondoljuk, így a tanoda ezt mind a célcsoportja irányában, mind a társadalom irányában biztosítani hivatott. Láthatjuk, hogy a rendszerváltástól, majd a 2000-es évek második felétől egyre jobban tűnnek el az integrációs terek Magyarországon. A különböző társadalmi csoportok homogén rendszerekbe szorulnak, csökkentve így a társadalmi mobilitást. A lassan 20 éve működő tanodák különböző szinteken valósították/valósítják meg az integrációs terek működését úgy, mint tanodán belüli integrációs tér, tanodán kívüli integrációs tér, statikus integrációs tér és dinamikus integrációs tér. Az előadás bemutatja ezen négy típusú integrációs tér működését, technikai, pedagógiai hátterét konkrét példákon keresztül. Törekszünk arra, hogy példáinkkal olyan know-howt mutassunk, ami segítheti az ágenseket integrációs tér létrehozásában.

Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert

Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére

Részletesebben

MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM

MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM TÁMOP 3.3.1-09/1-2010-0002 ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS INTEGRÁCIÓ II. SZAKASZ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ESZKÖZRENDSZER MUNKAANYAG TÁMOP 3.3.9. MÁSODIK ESÉLY TÍPUSÚ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto.

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto. SAJTÓKÖZLEMÉNY Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag + letölthető fotók, videók: www.dobbanto.net Köszönjük közreműködését! Angelus Iván Szebegyinszki

Részletesebben

Az EU 2020 Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhető szakiskolai innovációk Magyarországon

Az EU 2020 Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhető szakiskolai innovációk Magyarországon Az EU 2020 Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhető szakiskolai innovációk Magyarországon Bevezetés José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke 2009. évi újraválasztásához kapcsolódóan

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz

Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Műhely. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése. Matolcsi Zsuzsa

Műhely. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése. Matolcsi Zsuzsa Műhely Matolcsi Zsuzsa Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Törődés, egymásra figyelés, elfogadás, segítés, együttműködés, felelősségvállalás. Fontos fogalmak ezek, és fontos, hogy ne csak fogalmak

Részletesebben

Megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya

Megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya Megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya Borbély-Pecze Tibor az elmúlt 20 évben az életúttámogató pályaorientáció gyakorlati, elméleti és szakpolitikai kérdéseivel foglalkozott.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola kiemelt küldetése, hogy olyan gyakorlat-orientált képzést nyújtson, mellyel a végzett hallgatók a munka világában versenyképesek

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon [2010] Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon Készítette: Dezső Dóra és Oborni Katalin a REGINA Alapítvány megbízásából www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben