CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary:"

Átírás

1

2

3 TARTALOM CONTENTS A japán Hivatalos Fejlesztési Hozzájárulás (ODA) 2. Mi a JICA szerepe? 3. A JICA együttmûködése Közép-és Kelet-Európában 4. Együttmûködési térkép Közép- és Kelet-Európa 5. A JICA Magyarországon: A JICA együttmûködése Magyarországon 6. A JICA együttmûködési potenciálja Magyarországon 7. Együttmûködési térkép Magyarország 8-9. Technikai továbbképzés program 10. A technikai képzés magyar résztvevôi Japánban, JICA Alumni Association 11. Szakértôk delegálása 12. A JICA szakértôi Magyarországon 13. Project típusú technikai együttmûködés 14. Magyar Termelékenységi Központ (HPC), Third Country Training Program (TCTP) 15. Mûszeradományozás 16. Fejlesztési tanulmányok 17. Japán önkéntesek küldése (JOCV) 18. A JOCV tevékenységének térképe Magyarország 19. JICA/JOCV Magyarországi Iroda 20. Japan s Official Development Assistance (ODA) 2 What is JICA s role? 3 JICA s Cooperation to Central and Eastern Europe 4 Cooperation Map Central and Eastern Europe 5 The JICA in Hungary: JICA s Cooperation in Hungary 6 JICA s Potential Cooperation in Hungary 7 Cooperation Map Hungary 8-9 Technical Training Program 10 Hungarian Training Participants in Japan, JICA Alumni Association 11 Dispatch of Experts 12 JICA s Experts in Hungary 13 Project Type Technical Cooperation 14 Hungarian Productivity Center (HPC), Third Country Training Program (TCTP) 15 Provision of Equipment 16 Development Studies 17 Dispatch of the Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) 18 Map of the JOCV in Hungary 19 JICA/JOCV Hungary Office 20 1

4 A JAPÁN HIVATALOS FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS JAPAN S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE A Japán Hivatalos Fejlesztési Hozzájárulás (ODA) 1954-ben indult útjára, amikor csatlakozott a Colombo Tervhez. Japán napjainkra a világ egyik elsôszámú donorjává vált. A japán kormány az 1992-ben publikált ODA Charta négy alapelvét figyelembe véve dönt az ODA-támogatások odaítélésérôl: A környezeti megôrzésre és a fejlôdésre egyaránt kellô figyelmet kell fordítani. Kerülni kell az ODA katonai célokra vagy nemzetközi konfliktusok elmélyítésére történô felhasználását. A nemzetközi béke és stabilitás fenntartása érdekében figyelemmel kell kísérni a fogadó országbeli folyamatokat. Törekedni kell a demokratizálásra és a piacorientált gazdaság bevezetésére. A japán ODA három fô területen fejt ki tevékenységet: Kétoldalú segélyek (állami segély és technikai együttmûködés) Kétoldalú kölcsönök (általában yen-kölcsönként ismertek) Hozzájárulás és csatlakozás többoldalú donor szervezetekhez Japan's Official Development Assistance (ODA) has been operating since 1954, when it joined the Colombo Plan. Today, Japan stands as one of the top donors in the world. The Japanese government provides ODA after taking into account the following four principles cited in the ODA Charter published in 1992: Environmental conservation and development should be pursued in tandem. Any use of ODA for military purposes or for aggravation of international conflicts should be avoided. Attention should be paid to recipient countries trends in order to maintain international peace and stability. Effort should be made towards democratisation and the introduction of a market-oriented economy. The three main categories of Japan s ODA: Bilateral Grants (Grant Aid and Technical Cooperation) Bilateral Loans (Loan Assistance, generally known as "Yen Loans") Contributions and subscriptions to multilateral donor organisations Japán pozíciója az ODA-támogatást nyújtó országok listáján* Japán elsô helyen áll a segélyezô országok listáján Japan is the bilateral top donor Japán az elsô tíz között van Japan is within the top ten donors Japán nincs az elsô tíz között, vagy nem folytat segélytevékenységet Japan is not withing the top ten donors, or no aid provision 2

5 MI A JICA SZEREPE? A JICA (Japán Nemzetközi Együttmûködési Ügynökség) a japán ODA program technikai együttmûködés részéért felelôs. Mintegy 1200-an dolgoznak a JICA Japánban mûködô és 84 külföldi irodájában. A JICA tevékenysége többek között az alábbi programokból áll: 1) Technikai továbbképzés program* 2) Szakértôk delegálása* 3) Project típusú technikai együttmûködés* 4) Mûszeradományozás* 5) Fejlesztési tanulmányok* 6) JOCV önkéntesek küldése* 7) Segélyprogramok támogatása 8) Japán emigránsok támogatása 9) Katasztrófa-elhárítás A JICA a csillaggal (*) jelzett tevékenységeket folytatja Magyarországon. WHAT IS JICA S ROLE? JICA (Japan International Cooperation Agency) is responsible for the technical cooperation of Japan s ODA programs. It has about 1,200 staff members working both in Japan and its 84 overseas offices. JICA s program among others includes: 1) Technical Training Program* 2) Dispatch of Experts* 3) Project Type Technical Cooperation* 4) Provision of Equipment* 5) Development Studies* 6) Dispatch of Japan Overseas Cooperation Volunteers* 7) Support for Grant Aid Programs 8) Support for Japanese Emigrants 9) Emergency Disaster Relief JICA has cooperated in Hungary with the activities marked *. Japan s position in the Official Development Assistance of the world* * Nemzetközi szervezetek és több országból álló csoportok (pl. Arab országok) nélkül * Excluding international organizations and country groups (e.g. Arab donors) Forrás / Source of data: 3

6 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN A közép- és kelet-európai országokban történt rendszerváltás után a térség számára nyújtandó segítségben érdekelt országok a G24* keretein belül kezdték meg a segítségnyújtást. Nemzetközi szervezetek, többek között az IMF és a Világbank szintén szerepet vállaltak a folyamatban. A G24 határozataival párhuzamosan, 1990-tôl a japán kormány fokozatosan terjeszti ki az együttmûködést, bevonva a programba a régió 18 országát. A Közép- és Kelet-Európának nyújtott Japán segélyprogram alapelvei Mióta Japán 1990-ben teljeskörû együttmûködésbe kezdett a közép- és kelet-európai országokkal, a segítségnyújtásban az alábbi területek élveznek prioritást: Támogatás a piacgazdaságra történô átállásban (gazdasági irányvonalak, termelékenység növelése, management kontroll, stb.) Környezeti behatások (vízszennyezés, hulladékhasznosítás, stb.) A gazdasági infrastruktúra rehabilitálása JICA S COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE After the change of system of the Central and Eastern European countries, nations interested in providing aid to the region began the support within the framework of the G24 colloquium*. International organizations such as the IMF, the World Bank and others, also have been taking part. In line with the G24 resolutions, since 1990, the Japanese government has been extending the range of its aid operations to 18 countries of the region. Basic Principles of Japan s Aid to Central and Eastern Europe Since embarking on full-scale cooperation with Central and Eastern Europe in 1990, Japan has provided aid in the following priority fields: Support for introduction of the market economy (economic policy, productivity enhancement, management control, etc.) Environmental response (air pollution, waste disposal, etc.) Rehabilitation of the economic infrastructure *G24 Consultative Group (a közép-európai országok és a volt Szovjetúnió független államainak támogatására létrehozott nemzetközi szervezet): az EU 15 tagállama, Japán, USA, Kanada és mások. *G24 Consultative Group (international technical assistance to the Central European Countries and the independent nations of the former Soviet Union): the 15 members of the EU, Japan, USA, Canada and others. 4

7 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN JICA'S COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE Közép- és kelet-európai országok, ahol a JICA együttmûködést folytat Central and Eastern European countries, where JICA carries out cooperation ODA (2000, US$ million) Technical Cooperation (2000, US$ million) Svédország Sweden Lettország Latvia Észtország Estonia nincs adat 0,11 nincs adat / no data 0,7 Oroszország Russia nincs adat / no data nincs adat / no data Litvánia Lithuania nincs adat / no data 0,89 Oroszország Russia Beloruszia Belarus Németország Germany Lengyelország Poland 4,58 5,77 1,4 0,94 Csehország Czech Republic Ukrajna Ukraine nincs adat / no data 0,34 2,62 1,82 Szlovákia Slovakia Ausztria Austria Szlovénia Slovenia 0,49 0,49 1,67 1,82 Horvátország Croatia Magyarország Hungary 5,37 5,37 Románia Romania 17,86 8,58 Moldova Moldova 2,63 1,21 Olaszország Italy Bosznia-Hercegovina Bosnia and Hercegovina 24,21 4,48 Albánia Albania 6,67 0,71 Jugoszlávia Yugoslavia 39,8 8,06 Macedónia Macedonia Görögország Greece 7,54 1,11 Bulgária Bulgaria 19,32 9,38 ODA és technikai együttmûködés 2000-ben (US$) Forrás: JICA éves beszámoló 2001, oldal ODA and Technical Cooperation in 2000 (US$) Source of data: JICA Annual Report 2001, page

8 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE MAGYARORSZÁGON A JICA technikai együttmûködési programja Magyarországon 1989-ben indult és azóta folyamatosan nôtt: FY2000-ig összesen 51,54 millió USD-t tett ki. Az együttmûködés a következô területeket foglalja magában: Technikai továbbképzés FY2001-ig 686 magyar vett részt továbbképzésen Japánban, a Third Country Training Programok résztvevôinek a száma pedig 52 volt (A továbbképzési programokról a 10. oldalon; a Japánban tartott tréningek magyar résztvevôirôl a 11. oldalon, a magyarországi Third Country Training Programokról a 15. oldalon találnak részleteket) Szakértôk delegálása FY2001-ig összesen 83 szakértô (A szakértôi programról általában: 12.o; szakértôk Magyarországon: 13. oldal) Project típusú technikai együttmûködés Egy projekt: Magyar Termelékenységi Központ Projekt (A projekt típusú technikai együttmûködésrôl általában: 14. oldal; HPC: 15. oldal) Mûszeradományozás FY2000-ig összese 420 millió japán yen (kb. 3,2 millió USD) értékben (ez az összeg csak a kórházaknak és egyéb intézményeknek juttatott 13 mûszert foglalja magában, nem tartalmazza a többi adományt) (16. oldal) Fejlesztési tanulmányok FY1990-tõl FY2001-ig összesen 7 alkalom (17. oldal) Japán Külföldi Önkéntes Szolgálat (JOCV) FY1991-tõl FY2001-ig 96 önkéntes (18. oldal) JICA S COOPERATION IN HUNGARY The technical cooperation by JICA in Hungary started in FY1989 and has shown steady progress: US$51.54 million as of FY2000. The content of this technical cooperation: Technical Training 686 trainees in Japan, and 52 participants of Third Country Training Programs (TCTP) as for FY2001 (Technical Training Scheme: page 10; Hungarian Training Participants in Japan: page 11; TCTP in Hungary: page 15) Dispatch of Experts 83 experts as of FY2001 (Expert Sending Scheme: page 12; Experts in Hungary: page 13) Project Type Technical Cooperation One project: the Hungarian Productivity Center (HPC) Project (Project Type Technical Cooperation Scheme: page 14; HPC: page 15) Provision of Equipment 420 million JPY (~ US$ 3.2 million) as of FY2000 (only the 13 cases of donation for hospitals and other institutions, not including other equipment donations) (page 16) Development Studies (since FY1990) 7 cases as of FY2001 (page 17) Dispatch of the JOCV (since FY1991) 96 volunteers as of FY 2001 (page 18) Megjegyzés: FY japán pénzügyi év (április 1-jétõl a következô év március 31-ig) Note: FY Japanese Fiscal Year (from April 1 till March 31 the following year) 6

9 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSI POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Az átmeneti idôszak elmúlt évtizedében Magyarország olyan feltételek kidolgozásán munkálkodott, amelyek megfelelnek a piacgazdaság támasztotta új követelményeknek. A drasztikus struktúraváltásból eredô kettôs gazdaság problémája a legégetôbb kérdés, mellyel hazánknak szembe kell néznie, de prioritást élvez az EU-csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése is. Magyarországon az együttmûködést igénylô területek a következôk: Gazdaságpolitikai management (regionális fejlesztés, önkormányzati rendszer) Iparfejlesztés (kis- és középvállalkozások, közvetlen külföldi tôke, termelékenység) Gazdasági infrastruktúra fejlesztése (közlekedés, távközlés, energia) Szociális infrastruktúra fejlesztése (R&D, technikai oktatás, környezet) JICA S POTENTIAL COOPERATION IN HUNGARY In the recent decade of the transitional period, Hungary has been steadily establishing conditions for adapting to the new situation of the market economy. The themes Hungary is facing now is firstly to cope with the dualistic economy problem which was created in the process of the past drastic structural change, and to prepare further conditions for accession to the EU in the near future. Potential needs of cooperation for Hungary exist in the following areas: Economic Policy Management (regional development, local government system) Industrial Development (SMEs, foreign direct investment, productivity) Economic Infrastructure Development (transportation, telecommunication, energy) Social Infrastructure Development (R&D, technical education, environment) 7

10 A JICA tevékenységei Magyarországon JICA s activity in Hungary A színes körökben lévô számok az adott helységben folytatott tevékenységek ill. az ott dolgozók számát mutatják. (Pl.: 2 két önkéntes) The number in the colored spot indicates the number of projects or people placed in that location (e.g.: 2 two volunteers)

11 Szakértôk (összesen 83) / Experts (in total 83) Projekt típusú technikai együttmûködés (összesen 1) Project Type Technical Cooperation (in total 1) Mûszer adományozás (összesen 13) / Provision of Equipment (in total 13) Fejlesztési tanulmányok (összesen 7) / Development Studies (in total 7) JOCV (összesen 96 / in total 96) 9

12 TECHNIKAI TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAM A JICA technikai továbbképzés programjának két típusa van: TRÉNING PROGRAMOK JAPÁNBAN Japán 1954 óta szervez továbbképzéseket külföldi résztvevôk számára Japánban, akiknek száma évente körülbelül A programok célja speciális tudás és technológia átadása. A kurzusok, melyek lehetnek csoportosak vagy egyéniek, idôtartamuk pedig egy hónap és egy év között változik, különféle területeken folynak, úgymint üzleti management, minôségellenôrzés, környezetvédelem, stb. TECHNICAL TRAINING PROGRAM There are two types of JICA technical training scheme: TRAINING IN JAPAN In 1954 Japan began accepting overseas technical participants. There are annually about 8,000 people received under the JICA scheme for technical training in Japan. The aim of the scheme is transferring specialized knowledge and technology to the participants. The period of the training courses which are available as either group training or individual training varies from one month to one year. Training courses are organized in various fields, such as business management, quality control, environmental conservation, etc. (Részletek a Japánban szervezett kurzusok magyar résztvevôirôl: 11. oldal) (Details about the Hungarian Training Participants in Japan: page 11. ) Third Country Training Program THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAM (TCTP) Ezek a kurzusok a vendéglátó országból, illetve az azzal egy régióban lévô olyan országokból fogadnak résztvevôket, melyekre a vendéglátó országéhoz hasonló körülmények jellemzôek. A TCTP résztvevôi ily módon a saját hazájukéhoz igen hasonló szociális-gazdasági környezetben tanulhatnak. A JICA fedezi a képzési költségek egy részét, és szakértôket küld Japánból. (A magyarországi Third Country Training Programokról részletek a 15. oldalon) THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAM (TCTP) These courses enroll participants from the host country and other countries of the same region which have similar conditions to the host country. Participants can study in a climate and socio-economic environment similar to their own countries. JICA partly bears the training costs involved and sends instructors from Japan. (Details about the Hungarian Third Country Training Programs: page 15.) 10

13 TRÉNINGEK MAGYAR RÉSZTVEVÔI JAPÁNBAN A JICA 1989 óta fogad magyar résztvevôket Japánban szervezett továbbképzésein. A résztvevôk, akiknek száma azóta meghaladta a hatszázat, az alábbi területeken gyarapíthatták tudásukat: termelékenységi management, üzleti management, mezôgazdaság, mezôgazdasági termékek marketingje, környezetvédelem, egészségügyi adminisztráció, pénzügyi rendszer, általános közlekedési management, ésszerû energiafelhasználás, stb. HUNGARIAN TRAINING PARTICIPANTS IN JAPAN JICA has received Hungarian participants since 1989, and Hungary has sent more than 600 participants to training courses in Japan. The trainees had the opportunity to study in the following fields: production management, business management, agriculture, farm products marketing, environmental conservation, health administration, financial system, general transportation management, rational use of energy, etc. JICA Alumni Association JICA ALUMNI ASSOCIATION A Japánban tartott tréningek volt résztvevôinek szervezetei azzal a céllal alakultak meg, hogy a kurzus befejeztével is fenntartsák a kapcsolatot Japánnal. Jelenleg 84 ilyen szervezet létezik a világ 79 országában, tagjaik összlétszáma meghaladja a et. Ezek az egyesületek, melyeknek neve Alumni Association, független szervezetek. Pénzügyi hozzájárulás, információátadás és tanácsadás formájában kapnak támogatást a JICA-tól. A magyarországi Alumni Association 1992 augusztusában alakult, jelenleg 95 aktív tagja van. Rendszeres taggyûléseiken kívül különféle programokat szerveznek (tanulmányutak, üzemlátogatások, Karácsonyi rendezvények, stb.), valamint tájékoztató füzetet adnak ki évente 3-4 alkalommal. JICA ALUMNI ASSOCIATION Alumni Associations have been voluntarily formed by former participants of the training courses held in Japan, wishing to maintain contact with Japan even after the course has finished. Today there are 84 alumni associations worldwide, catering for more than 40,000 members in 79 countries. Alumni associations are independent organizations. JICA provides them with various support including financial assistance, information and advisory assistance. The Alumni Association in Hungary was founded in August 1992, and presently it has 195 active members. Besides it s regular meetings, it organizes various programs, such as study tours, visits to factories, Christmas parties, etc. It s newsletter is published 3-4 times a year. 11

14 SZAKÉRTÔK DELEGÁLÁSA Az 1955 óta mûködô Szakértôk Delegálása Program a Japán technikai együttmûködés fontos komponensévé nôtte ki magát. A program célja a fogadó országok kívánalmainak leginkább megfelelô tudás és szakértelem átadása és elterjesztése. A szakértôk olyan munkatársakkal adminisztrátorok, mérnökök dolgoznak együtt, akik központi szerepet játszanak hazájuk szociális és gazdasági fejlesztésében. A delegált szakértôk az alábbi négy típusba sorolhatók: 1) Egyéni szakértôk: A fogadó országból érkezô egyedi igény alapján kiküldött szakértôk. * 2) Csoportos szakértôk: Olyan kutatási együttmûködés vagy mini-project kapcsán kiküldetésre kerülô szakértôk, mely együttmûködés vagy project keretében párhuzamosan kerül megvalósításra szakértôk csoportos kiküldése, technikai továbbképzés és mûszeradományozás. * 3) Third Country Szakértôk: Az ún. South-South Együttmûködés keretében egy fogadó országból egy másik fogadó országba delegált szakértôk. 4) JICA Partnership Program, stb.: A Japán fél által kezdeményezett projektekhez felfogadott szakértôk. A JICA a csillaggal (*) jelzett tevékenységeket folytatja Magyarországon. DISPATCH OF EXPERTS Since its start in 1955, the Expert Dispatch Scheme has grown into an important component of Japan s technical cooperation. The objective of this program is to transfer and disseminate technical knowledge and skills most suited to the needs of the recipient countries. Experts work with counterparts, who are administrators or engineers playing a central role in economic and social development in these countries. Dispatched experts can be classified into the following four main types: 1) Individual Experts: Experts recruited in accordance with individual request from recipient countries. * 2) Group Experts: Experts of research cooperation or mini-projects implemented by combining group dispatch of experts, technical training and equipment supply. * 3) Third Country Experts: Experts recruited from recipient countries to other recipient countries with the aim of promoting South-South cooperation. 4) JICA Partnership Program, etc.: Experts recruited for the Japanese side initiative projects. JICA is present in Hungary with the activities marked *. (A Magyarországra kiküldött JICA szakértôkrôl részletek a 13. oldalon) (Details about JICA experts in Hungary: page 13) JICA SZAKÉRTÔK MAGYARORSZÁGON / JICA EXPERTS IN HUNGARY 12

15 JICA SZAKÉRTÔK MAGYARORSZÁGON A JICA Szakértô Programjának a keretében 83 rövidilletve hosszú távra kiküldött szakértô vett részt kutatási programokban magyarországi minisztériumokban, egyetemeken és egyéb intézményekben. Legtöbbjük a következô területeken tevékenykedett: környezetvédelem (talaj-, víz- és levegôszennyezés, környezeti megôrzés, újrahasznosítás, energia-megtakarítás, stb.) és termelékenység-növelés (kis- és középvállalatok, stb.). Emellett számos egyéb területen is közremûködtek, úgy mint iparpolitika, mezôgazdaság, külföldi befektetések, pénzügypolitika, stb. JICA S EXPERTS IN HUNGARY In the frame of the JICA Expert Dispatch Scheme 83 both short term and long term experts were dispatched to ministries, universities and other institutions in Hungary. Some of them participated in projects in the following main fields: environmental protection (soil, water and air pollution, environmental conservation, recycling, energy saving, etc.) and productivity development (small and medium size enterprises, etc.), while others worked as advisors in such fields as industrial policy, agriculture, foreign investment policy, financial policy, export control policy, etc. Jelenleg 7 kutató dolgozik Magyarországon (2002. június 21.) At present 7 experts are working in Hungary (as of June 21, 2002.) Mr. Onagawa Kazunobu Regionális Környezetvédelmi Központ (Szentendre) Globális felmelegedés Regional Environment Center (Szentendre) Assistance of Global Warming Prevention Mr. Kyushin Shozaburo Dunaújvárosi Fôiskola Vízszennyezés College of Dunaújváros Water Pollution Mr. Ouchi Hideo Dunaújvárosi Fôiskola Környezetvédelem College of Dunaújváros General Environmental Matters Mr. Mizuta Yutaka Dunaújvárosi Fôiskola Energiatakarékosság és újrafelhasználás College of Dunaújváros Energy Saving and Recycling Mr. Koyama Yoshio Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Budapest) Kis- és középvállalkozások fejlesztése Ministry of Economy and Transport (Budapest) Small and Medium Sized Enterprises Development Mr. Takahashi Hiroshi ITDH (Budapest) Közvetlen külföldi befektetések promóciója ITDH (Budapest) Promotion of Foreign Directed Investments Mr. Hiratsuka Koichi Magyar Termelékenységi Központ (Budapest) Kis- és középvállalkozások fejlesztése management tréningeken keresztül Hungarian Productivity Center (Budapest) SME Development Through Management Consulting and Training

16 PROJEKT TÍPUSÚ TECHNIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉS A projekt típusú együttmûködések célja a fogadó ország intézményi színvonalának javítása, és a végrehajtó szervek kompetenciájának növelése. Az együttmûködés idôtartama általában 3-5 év. Egyéb összetevôk kutatók delegálása, technikai továbbképzés és mûszeradományozás szorosan kapcsolódnak a programhoz, ily módon a terv kidolgozásától a végrehajtásig és értékelésig valamennyi összetevô szerves egészet alkot. Projekt típusú együttmûködésre fôleg a következô területeken kerül sor: szociális fejlesztés, egészségügy és orvosi ellátás, mezôgazdasági fejlesztés, erdôgazdálkodás és természeti megôrzés, bányászati és ipari fejlesztés, stb. PROJECT TYPE TECHNICAL COOPERATION Project Type Technical Cooperation Scheme intends to upgrade the systems and institutions, and to strengthen the abilities of implementing organizations of the recipient countries. A period of cooperation usually lasting from three to five years is set to achieve these aims. Elements such as dispatch of experts, technical training, and provision of equipment are organically linked so that every aspect (from the formulation of plans to their execution and evaluation) falls within a fully integrated whole. Project Type Technical Cooperation is carried out in several fields, such as social development, health and medical care, agricultural development, forest and nature conservation, development of mining and manufacturing industry, etc. Termelékenységi szimpózium / Productivity Symposium A Third Country Training Programról szóló megállapodás aláírása / The signing ceremony of the Third Country Training Program 14

17 Magyar Termelékenységi Központ A Magyar Termelékenységi Központ Közalapítványt (HPC) a Magyar Kormány 1994-ben alapította azzal a céllal, hogy a fejlett piacgazdaságokban alkalmazott termelésszervezési módszerek elterjesztésével hozzájáruljon a hazai vállalatok versenyképességének fejlesztéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. A Termelékenységi Központ jelentôs japán támogatást kapott a Magyar Termelékenység-fejlesztési Project keretében az közötti idôszakban. Ez a japán kormányzat részérôl a JICA, magyar részrôl a Gazdasági Minisztérium, illetve a Magyar Termelékenységi Központ közös projectje volt. A HPC fôbb tevékenységei között szerepel termelékenységi konferenciák szervezése (Magyar Termelékenységi Konferencia, Magyar-Japán Termelékenységi Szimpózium, stb.), vállalati tanácsadás, termelékenységi továbbképzés, stb. The Hungarian Productivity Center The Hungarian Productivity Center Public Foundation (HPC) was founded by the Hungarian Government in Its mission is to contribute to improve the competitiveness of Hungarian companies and to increase employment through the dissemination of best practices in productivity enhancement. The Center has received considerable support from the Japanese Government in the period , within the framework of the Hungarian Productivity Development Project. This was the project of JICA from the Japanese side and the Ministry of Economy and the Hungarian Productivity Center from the Hungarian side. The main activities of the HPC were organizing productivity conferences (Hungarian Productivity Conference, Hungarian-Japanese Productivity Symposium etc.), Hungarian company consultations, productivity training, etc. A Termelékenységi Központ társszervezôje a magyarországi Third Country Training Programoknak januárjában egy ötéves Third Country Training Programsorozatról kötött megállapodást a japán és a magyar kormány, mely a HPC projekt típusú technikai együttmûködésének felszereléseivel kerül megrendezésre. A szerzôdés alapján 2001-ben és 2002-ben sor került az elsô két programra. Mindkét rendezvény a 15 magyar résztvevô mellett vendégül látott 15 külföldi résztvevôt, akik a régió 8 országából Bulgáriából, Lettországból, Litvániából, Moldáviából, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából érkeztek. The HPC is a coorganizer of the Third Country Training Programs in Hungary. In January 2001, a 5-year Third Country Training Program was contracted between the Japanese Government and the Hungarian Government, by utilizing the assets of project type technical cooperation to the HPC. Based on the contract, actual training courses were implemented in 2001 and 2002, each of which invited 15 participants from Hungary and 15 participants from 8 nearby countries, i.e. Bulgaria, Latvia, Lithuania, Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia and Ukraine. 15

18 MÛSZERADOMÁNYOZÁS A mûszerek adományozása megkönnyíti a Japánból érkezô technológiáknak a fogadó országba történô átvitelét. Az adományok gyakran már fennálló együttmûködések kapcsán kerülnek átadásra: a JICA szakértôk és a JOCV önkéntesek mûködéséhez szükséges mûszerek és felszerelések a fogadó országbeli partnerek munkáját segítik a szakértôk hazatérése után a Japánban képzésben résztvevôk számára teszi lehetôvé, hogy hazatérésük után a frissen elsajátított tudást a gyakorlatba átültessék Mûszeradományozásra a legkülönfélébb területeken kerülhet sor, úgymint mezôgazdasági gépek, oktatási segédeszközök, egészségügyi mûszerek, stb. A technikai szakirodalom és információ áramlása ugyancsak folyamatosan biztosított. A program keretében Magyarországon a JICA leginkább szakértôk és önkéntesek munkájával kapcsolatos felszereléseket adományoz. Emellett 13 esetben kaptak adományt mûszer formájában kórházak, egyetemek és más intézmények. PROVISION OF EQUIPMENT JICA provides equipment to facilitate technology transfer from Japan to recipient countries. Equipment is often granted in conjunction with existing cooperation programs to: smoothen technology transfer from JICA experts and JOCV volunteers help counterparts in recipient countries continue their work after the experts leave help ex-participants of the training program in Japan utilize their newly-acquired knowledge and skills effectively in their own countries A wide variety of equipment is provided, including agricultural machinery, educational and medical instruments, etc. Technical literature and information are also provided on a continuous basis. In the frame of this program, equipment was provided several times by JICA in Hungary, in connection with the activity of experts and volunteers. Besides, 13 pieces of equipment have been donated, mainly for hospitals, universities, and other institutions. Magyarországon adományozásra került mûszerek / Equipment donated in Hungary 16

19 FEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK A közszektor vagy alapvetô infrastruktúra az elektromos energia, a kikötôk, az utak, a közlekedés, a kommunikáció, csakúgy, mint a mezôgazdaság, erdôgazdálkodás, ipar, stb. fejlesztési terveinek kidolgozása létfontosságú és sürgôs feladat a fogadó országok fejlôdése szempontjából. A fejlesztési tanulmány keretében egy, a JICA-val szerzôdéses viszonyban lévô, hivatásos tanácsadókból álló kutatócsoport technikai és pénzügyi szempontból tanulmányozza a szóban forgó projectet. A kutatás végeztével beszámoló készül a fogadó ország kormánya számára, ahol a projekttel és az azt követô kölcsönigényléssel kapcsolatos politika meghatározásakor referenciaként szolgál. A fejlesztési tanulmány egyik fontos eleme a technológia kutatás során történô átadása a partner részére. DEVELOPMENT STUDIES Formulation of development plans for the public sector or basic infrastructure, such as electrical power, harbors, roads, transportation, communication, as well as agriculture, forestry, industry, etc., are essential and urgent for the growth of the recipient countries. Under the development study scheme, a study team, composed of professional consultants under contract with JICA, studies the proposed project in its technical and financial viability. Then, the study report is presented to the recipient government, where it is used for reference when they make policy decisions on the promotion of the project and subsequent loan application. An important element of the development study is the transfer of technology to the counterpart personnel throughout the process of the study. MAGYARORSZÁGON EDDIG 7 FEJLESZTÉSI TERV KERÜLT KIDOLGOZÁSRA IN HUNGARY 7 DEVELOPMENT STUDIES HAVE BEEN CARRIED OUT Ésszerû energiahasznosítás Rational Use of Energy (Budapest, ) Szilárdhulladék-hasznosítás Municipal Solid Waste Management (Budapest, ) Kis- és középvállalkozások Small and Medium Sized Enterprises (Budapest, ) Sajó-völgyi levegôszennyezettség ellenôrzési terv Integrated Air Pollution Control Plan for Sayo Valley (Miskolc, ) A Borsodi erômû berendezéseinek fejlesztése, környezetvédelem Facility Improvement & Environmental Protection of Borsod Power Plant (Miskolc, ) Balatoni környezeti fejlesztés project Environmental Improvement Project for Lake Balaton (Siófok, ) Az állami tulajdonú automata alkatrészgyár újrastrukturálása Restructuring of the State Owned Automotive Parts Company (Mór, ) 17

20 A JAPÁN KÜLFÖLDI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT A program keretében speciális képzettséggel rendelkezô önkéntesek érkeznek a fogadó országba, ahol a helyi közösségek szociális-gazdasági fejlôdésében segítenek. Az önkéntesek 20 és 39 év közötti fiatalok, és általában 2 évig teljesítenek szolgálatot a fogadó országban. Az együttmûködés 7 területet ölel fel: mezôgazdaság, erdô- és halgazdálkodás, gyártás, karbantartás, mérnöki munkák, egészségvédelem, oktatás-kultúra és sport. Összesen több mint 160 munkakörben igényelhetô önkéntes. Az ezredfordulón 72 országgal volt érvényben kiküldetési egyezmény, és 67 volt azon országok száma, ahol ténylegesen dolgozott már önkéntes. Európában elôször Magyarország fogadott önkéntest 1992, egy évre rá pedig Lengyelország és Bulgária is csatlakozott a programhoz. Az 1992-ben aláírt kormányközi egyezmény alapján évente új önkéntes érkezik hazánkba, eddig összesen 96. Legtöbbjük a japánnyelv-tanítás és a küzdôsportok judo, kendo, stb. -- területén tevékenykedik, de a gyógytornászok, ápolók, óvónôk és más területeken dolgozók munkáját is nagyra értékelik a fogadó intézmények. DISPATCH OF THE JAPAN OVERSEAS COOPERATION VOLUNTEERS (JOCV) Japanese volunteers with specific skills are dispatched to recipient countries to assist in the socio-economic development of the local communities. The volunteers are between the ages of 20 and 39 and generally serve in their assigned country for 2 years. Cooperation is provided in seven fields: agriculture, forestry and fisheries, manufacturing, maintenance, civil engineering, public health care, education and culture, and sports. Around 160 occupations are involved in all. At the end of the FY1999, JOCV dispatch agreements exchanged with 72 countries, and Japanese volunteers had been sent to a total of 67 countries. Volunteers were sent, for the first time in Europe, to Hungary in 1992, and a year later to Poland and Bulgaria. According to the inter-governmental agreement signed in 1992, our country receives new volunteers annually, all together 96, so far. Most of them were received in the field of Japanese language teaching and martial arts, such as judo, kendo and others, but the physiotherapists, nurses, kindergarten teachers and others were also highly appreciated. Önkéntesek Magyarországon / Volunteers in Hungary 18

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat Energy Trophy- energia bajnokság Intelligens Energia PROGRAM

Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat Energy Trophy- energia bajnokság Intelligens Energia PROGRAM Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat Energy Trophy- energia bajnokság Intelligens Energia PROGRAM Az Energiabajnokság lényege Az Energiabajnokság egy európai szintűenergia megtakarítási verseny,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK!

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! 1 HOGYAN VERJÜNK EGY FULL HOUSE-T? Mátó Melinda & Papp Csilla Robert Bosch Power Tool Kft. 2 ELA Award 2015 EREDMÉNYEINK: +34% PRODUKTIVITÁS: SZABAD TERÜLET: 1000m 2 SOR MÉRET:

Részletesebben

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS Go&Learn projekt KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

A vezetési tanácsadás hazai helyzete

A vezetési tanácsadás hazai helyzete A vezetési tanácsadás hazai helyzete VII. Országos Tanácsadói Konferencia 2014. október 30. dr. Kornai Gábor kornai.gabor@aam.hu AAM: még sohasem adtunk tanácsot 2 20 év folyamatos fejlődés 20+ ország

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya NKFI Hivatal 2015. 12. 14. Health Információs Nap Első eredmények 2014

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben