CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary:"

Átírás

1

2

3 TARTALOM CONTENTS A japán Hivatalos Fejlesztési Hozzájárulás (ODA) 2. Mi a JICA szerepe? 3. A JICA együttmûködése Közép-és Kelet-Európában 4. Együttmûködési térkép Közép- és Kelet-Európa 5. A JICA Magyarországon: A JICA együttmûködése Magyarországon 6. A JICA együttmûködési potenciálja Magyarországon 7. Együttmûködési térkép Magyarország 8-9. Technikai továbbképzés program 10. A technikai képzés magyar résztvevôi Japánban, JICA Alumni Association 11. Szakértôk delegálása 12. A JICA szakértôi Magyarországon 13. Project típusú technikai együttmûködés 14. Magyar Termelékenységi Központ (HPC), Third Country Training Program (TCTP) 15. Mûszeradományozás 16. Fejlesztési tanulmányok 17. Japán önkéntesek küldése (JOCV) 18. A JOCV tevékenységének térképe Magyarország 19. JICA/JOCV Magyarországi Iroda 20. Japan s Official Development Assistance (ODA) 2 What is JICA s role? 3 JICA s Cooperation to Central and Eastern Europe 4 Cooperation Map Central and Eastern Europe 5 The JICA in Hungary: JICA s Cooperation in Hungary 6 JICA s Potential Cooperation in Hungary 7 Cooperation Map Hungary 8-9 Technical Training Program 10 Hungarian Training Participants in Japan, JICA Alumni Association 11 Dispatch of Experts 12 JICA s Experts in Hungary 13 Project Type Technical Cooperation 14 Hungarian Productivity Center (HPC), Third Country Training Program (TCTP) 15 Provision of Equipment 16 Development Studies 17 Dispatch of the Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) 18 Map of the JOCV in Hungary 19 JICA/JOCV Hungary Office 20 1

4 A JAPÁN HIVATALOS FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS JAPAN S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE A Japán Hivatalos Fejlesztési Hozzájárulás (ODA) 1954-ben indult útjára, amikor csatlakozott a Colombo Tervhez. Japán napjainkra a világ egyik elsôszámú donorjává vált. A japán kormány az 1992-ben publikált ODA Charta négy alapelvét figyelembe véve dönt az ODA-támogatások odaítélésérôl: A környezeti megôrzésre és a fejlôdésre egyaránt kellô figyelmet kell fordítani. Kerülni kell az ODA katonai célokra vagy nemzetközi konfliktusok elmélyítésére történô felhasználását. A nemzetközi béke és stabilitás fenntartása érdekében figyelemmel kell kísérni a fogadó országbeli folyamatokat. Törekedni kell a demokratizálásra és a piacorientált gazdaság bevezetésére. A japán ODA három fô területen fejt ki tevékenységet: Kétoldalú segélyek (állami segély és technikai együttmûködés) Kétoldalú kölcsönök (általában yen-kölcsönként ismertek) Hozzájárulás és csatlakozás többoldalú donor szervezetekhez Japan's Official Development Assistance (ODA) has been operating since 1954, when it joined the Colombo Plan. Today, Japan stands as one of the top donors in the world. The Japanese government provides ODA after taking into account the following four principles cited in the ODA Charter published in 1992: Environmental conservation and development should be pursued in tandem. Any use of ODA for military purposes or for aggravation of international conflicts should be avoided. Attention should be paid to recipient countries trends in order to maintain international peace and stability. Effort should be made towards democratisation and the introduction of a market-oriented economy. The three main categories of Japan s ODA: Bilateral Grants (Grant Aid and Technical Cooperation) Bilateral Loans (Loan Assistance, generally known as "Yen Loans") Contributions and subscriptions to multilateral donor organisations Japán pozíciója az ODA-támogatást nyújtó országok listáján* Japán elsô helyen áll a segélyezô országok listáján Japan is the bilateral top donor Japán az elsô tíz között van Japan is within the top ten donors Japán nincs az elsô tíz között, vagy nem folytat segélytevékenységet Japan is not withing the top ten donors, or no aid provision 2

5 MI A JICA SZEREPE? A JICA (Japán Nemzetközi Együttmûködési Ügynökség) a japán ODA program technikai együttmûködés részéért felelôs. Mintegy 1200-an dolgoznak a JICA Japánban mûködô és 84 külföldi irodájában. A JICA tevékenysége többek között az alábbi programokból áll: 1) Technikai továbbképzés program* 2) Szakértôk delegálása* 3) Project típusú technikai együttmûködés* 4) Mûszeradományozás* 5) Fejlesztési tanulmányok* 6) JOCV önkéntesek küldése* 7) Segélyprogramok támogatása 8) Japán emigránsok támogatása 9) Katasztrófa-elhárítás A JICA a csillaggal (*) jelzett tevékenységeket folytatja Magyarországon. WHAT IS JICA S ROLE? JICA (Japan International Cooperation Agency) is responsible for the technical cooperation of Japan s ODA programs. It has about 1,200 staff members working both in Japan and its 84 overseas offices. JICA s program among others includes: 1) Technical Training Program* 2) Dispatch of Experts* 3) Project Type Technical Cooperation* 4) Provision of Equipment* 5) Development Studies* 6) Dispatch of Japan Overseas Cooperation Volunteers* 7) Support for Grant Aid Programs 8) Support for Japanese Emigrants 9) Emergency Disaster Relief JICA has cooperated in Hungary with the activities marked *. Japan s position in the Official Development Assistance of the world* * Nemzetközi szervezetek és több országból álló csoportok (pl. Arab országok) nélkül * Excluding international organizations and country groups (e.g. Arab donors) Forrás / Source of data: 3

6 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN A közép- és kelet-európai országokban történt rendszerváltás után a térség számára nyújtandó segítségben érdekelt országok a G24* keretein belül kezdték meg a segítségnyújtást. Nemzetközi szervezetek, többek között az IMF és a Világbank szintén szerepet vállaltak a folyamatban. A G24 határozataival párhuzamosan, 1990-tôl a japán kormány fokozatosan terjeszti ki az együttmûködést, bevonva a programba a régió 18 országát. A Közép- és Kelet-Európának nyújtott Japán segélyprogram alapelvei Mióta Japán 1990-ben teljeskörû együttmûködésbe kezdett a közép- és kelet-európai országokkal, a segítségnyújtásban az alábbi területek élveznek prioritást: Támogatás a piacgazdaságra történô átállásban (gazdasági irányvonalak, termelékenység növelése, management kontroll, stb.) Környezeti behatások (vízszennyezés, hulladékhasznosítás, stb.) A gazdasági infrastruktúra rehabilitálása JICA S COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE After the change of system of the Central and Eastern European countries, nations interested in providing aid to the region began the support within the framework of the G24 colloquium*. International organizations such as the IMF, the World Bank and others, also have been taking part. In line with the G24 resolutions, since 1990, the Japanese government has been extending the range of its aid operations to 18 countries of the region. Basic Principles of Japan s Aid to Central and Eastern Europe Since embarking on full-scale cooperation with Central and Eastern Europe in 1990, Japan has provided aid in the following priority fields: Support for introduction of the market economy (economic policy, productivity enhancement, management control, etc.) Environmental response (air pollution, waste disposal, etc.) Rehabilitation of the economic infrastructure *G24 Consultative Group (a közép-európai országok és a volt Szovjetúnió független államainak támogatására létrehozott nemzetközi szervezet): az EU 15 tagállama, Japán, USA, Kanada és mások. *G24 Consultative Group (international technical assistance to the Central European Countries and the independent nations of the former Soviet Union): the 15 members of the EU, Japan, USA, Canada and others. 4

7 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN JICA'S COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE Közép- és kelet-európai országok, ahol a JICA együttmûködést folytat Central and Eastern European countries, where JICA carries out cooperation ODA (2000, US$ million) Technical Cooperation (2000, US$ million) Svédország Sweden Lettország Latvia Észtország Estonia nincs adat 0,11 nincs adat / no data 0,7 Oroszország Russia nincs adat / no data nincs adat / no data Litvánia Lithuania nincs adat / no data 0,89 Oroszország Russia Beloruszia Belarus Németország Germany Lengyelország Poland 4,58 5,77 1,4 0,94 Csehország Czech Republic Ukrajna Ukraine nincs adat / no data 0,34 2,62 1,82 Szlovákia Slovakia Ausztria Austria Szlovénia Slovenia 0,49 0,49 1,67 1,82 Horvátország Croatia Magyarország Hungary 5,37 5,37 Románia Romania 17,86 8,58 Moldova Moldova 2,63 1,21 Olaszország Italy Bosznia-Hercegovina Bosnia and Hercegovina 24,21 4,48 Albánia Albania 6,67 0,71 Jugoszlávia Yugoslavia 39,8 8,06 Macedónia Macedonia Görögország Greece 7,54 1,11 Bulgária Bulgaria 19,32 9,38 ODA és technikai együttmûködés 2000-ben (US$) Forrás: JICA éves beszámoló 2001, oldal ODA and Technical Cooperation in 2000 (US$) Source of data: JICA Annual Report 2001, page

8 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSE MAGYARORSZÁGON A JICA technikai együttmûködési programja Magyarországon 1989-ben indult és azóta folyamatosan nôtt: FY2000-ig összesen 51,54 millió USD-t tett ki. Az együttmûködés a következô területeket foglalja magában: Technikai továbbképzés FY2001-ig 686 magyar vett részt továbbképzésen Japánban, a Third Country Training Programok résztvevôinek a száma pedig 52 volt (A továbbképzési programokról a 10. oldalon; a Japánban tartott tréningek magyar résztvevôirôl a 11. oldalon, a magyarországi Third Country Training Programokról a 15. oldalon találnak részleteket) Szakértôk delegálása FY2001-ig összesen 83 szakértô (A szakértôi programról általában: 12.o; szakértôk Magyarországon: 13. oldal) Project típusú technikai együttmûködés Egy projekt: Magyar Termelékenységi Központ Projekt (A projekt típusú technikai együttmûködésrôl általában: 14. oldal; HPC: 15. oldal) Mûszeradományozás FY2000-ig összese 420 millió japán yen (kb. 3,2 millió USD) értékben (ez az összeg csak a kórházaknak és egyéb intézményeknek juttatott 13 mûszert foglalja magában, nem tartalmazza a többi adományt) (16. oldal) Fejlesztési tanulmányok FY1990-tõl FY2001-ig összesen 7 alkalom (17. oldal) Japán Külföldi Önkéntes Szolgálat (JOCV) FY1991-tõl FY2001-ig 96 önkéntes (18. oldal) JICA S COOPERATION IN HUNGARY The technical cooperation by JICA in Hungary started in FY1989 and has shown steady progress: US$51.54 million as of FY2000. The content of this technical cooperation: Technical Training 686 trainees in Japan, and 52 participants of Third Country Training Programs (TCTP) as for FY2001 (Technical Training Scheme: page 10; Hungarian Training Participants in Japan: page 11; TCTP in Hungary: page 15) Dispatch of Experts 83 experts as of FY2001 (Expert Sending Scheme: page 12; Experts in Hungary: page 13) Project Type Technical Cooperation One project: the Hungarian Productivity Center (HPC) Project (Project Type Technical Cooperation Scheme: page 14; HPC: page 15) Provision of Equipment 420 million JPY (~ US$ 3.2 million) as of FY2000 (only the 13 cases of donation for hospitals and other institutions, not including other equipment donations) (page 16) Development Studies (since FY1990) 7 cases as of FY2001 (page 17) Dispatch of the JOCV (since FY1991) 96 volunteers as of FY 2001 (page 18) Megjegyzés: FY japán pénzügyi év (április 1-jétõl a következô év március 31-ig) Note: FY Japanese Fiscal Year (from April 1 till March 31 the following year) 6

9 A JICA EGYÜTTMÛKÖDÉSI POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Az átmeneti idôszak elmúlt évtizedében Magyarország olyan feltételek kidolgozásán munkálkodott, amelyek megfelelnek a piacgazdaság támasztotta új követelményeknek. A drasztikus struktúraváltásból eredô kettôs gazdaság problémája a legégetôbb kérdés, mellyel hazánknak szembe kell néznie, de prioritást élvez az EU-csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése is. Magyarországon az együttmûködést igénylô területek a következôk: Gazdaságpolitikai management (regionális fejlesztés, önkormányzati rendszer) Iparfejlesztés (kis- és középvállalkozások, közvetlen külföldi tôke, termelékenység) Gazdasági infrastruktúra fejlesztése (közlekedés, távközlés, energia) Szociális infrastruktúra fejlesztése (R&D, technikai oktatás, környezet) JICA S POTENTIAL COOPERATION IN HUNGARY In the recent decade of the transitional period, Hungary has been steadily establishing conditions for adapting to the new situation of the market economy. The themes Hungary is facing now is firstly to cope with the dualistic economy problem which was created in the process of the past drastic structural change, and to prepare further conditions for accession to the EU in the near future. Potential needs of cooperation for Hungary exist in the following areas: Economic Policy Management (regional development, local government system) Industrial Development (SMEs, foreign direct investment, productivity) Economic Infrastructure Development (transportation, telecommunication, energy) Social Infrastructure Development (R&D, technical education, environment) 7

10 A JICA tevékenységei Magyarországon JICA s activity in Hungary A színes körökben lévô számok az adott helységben folytatott tevékenységek ill. az ott dolgozók számát mutatják. (Pl.: 2 két önkéntes) The number in the colored spot indicates the number of projects or people placed in that location (e.g.: 2 two volunteers)

11 Szakértôk (összesen 83) / Experts (in total 83) Projekt típusú technikai együttmûködés (összesen 1) Project Type Technical Cooperation (in total 1) Mûszer adományozás (összesen 13) / Provision of Equipment (in total 13) Fejlesztési tanulmányok (összesen 7) / Development Studies (in total 7) JOCV (összesen 96 / in total 96) 9

12 TECHNIKAI TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAM A JICA technikai továbbképzés programjának két típusa van: TRÉNING PROGRAMOK JAPÁNBAN Japán 1954 óta szervez továbbképzéseket külföldi résztvevôk számára Japánban, akiknek száma évente körülbelül A programok célja speciális tudás és technológia átadása. A kurzusok, melyek lehetnek csoportosak vagy egyéniek, idôtartamuk pedig egy hónap és egy év között változik, különféle területeken folynak, úgymint üzleti management, minôségellenôrzés, környezetvédelem, stb. TECHNICAL TRAINING PROGRAM There are two types of JICA technical training scheme: TRAINING IN JAPAN In 1954 Japan began accepting overseas technical participants. There are annually about 8,000 people received under the JICA scheme for technical training in Japan. The aim of the scheme is transferring specialized knowledge and technology to the participants. The period of the training courses which are available as either group training or individual training varies from one month to one year. Training courses are organized in various fields, such as business management, quality control, environmental conservation, etc. (Részletek a Japánban szervezett kurzusok magyar résztvevôirôl: 11. oldal) (Details about the Hungarian Training Participants in Japan: page 11. ) Third Country Training Program THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAM (TCTP) Ezek a kurzusok a vendéglátó országból, illetve az azzal egy régióban lévô olyan országokból fogadnak résztvevôket, melyekre a vendéglátó országéhoz hasonló körülmények jellemzôek. A TCTP résztvevôi ily módon a saját hazájukéhoz igen hasonló szociális-gazdasági környezetben tanulhatnak. A JICA fedezi a képzési költségek egy részét, és szakértôket küld Japánból. (A magyarországi Third Country Training Programokról részletek a 15. oldalon) THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAM (TCTP) These courses enroll participants from the host country and other countries of the same region which have similar conditions to the host country. Participants can study in a climate and socio-economic environment similar to their own countries. JICA partly bears the training costs involved and sends instructors from Japan. (Details about the Hungarian Third Country Training Programs: page 15.) 10

13 TRÉNINGEK MAGYAR RÉSZTVEVÔI JAPÁNBAN A JICA 1989 óta fogad magyar résztvevôket Japánban szervezett továbbképzésein. A résztvevôk, akiknek száma azóta meghaladta a hatszázat, az alábbi területeken gyarapíthatták tudásukat: termelékenységi management, üzleti management, mezôgazdaság, mezôgazdasági termékek marketingje, környezetvédelem, egészségügyi adminisztráció, pénzügyi rendszer, általános közlekedési management, ésszerû energiafelhasználás, stb. HUNGARIAN TRAINING PARTICIPANTS IN JAPAN JICA has received Hungarian participants since 1989, and Hungary has sent more than 600 participants to training courses in Japan. The trainees had the opportunity to study in the following fields: production management, business management, agriculture, farm products marketing, environmental conservation, health administration, financial system, general transportation management, rational use of energy, etc. JICA Alumni Association JICA ALUMNI ASSOCIATION A Japánban tartott tréningek volt résztvevôinek szervezetei azzal a céllal alakultak meg, hogy a kurzus befejeztével is fenntartsák a kapcsolatot Japánnal. Jelenleg 84 ilyen szervezet létezik a világ 79 országában, tagjaik összlétszáma meghaladja a et. Ezek az egyesületek, melyeknek neve Alumni Association, független szervezetek. Pénzügyi hozzájárulás, információátadás és tanácsadás formájában kapnak támogatást a JICA-tól. A magyarországi Alumni Association 1992 augusztusában alakult, jelenleg 95 aktív tagja van. Rendszeres taggyûléseiken kívül különféle programokat szerveznek (tanulmányutak, üzemlátogatások, Karácsonyi rendezvények, stb.), valamint tájékoztató füzetet adnak ki évente 3-4 alkalommal. JICA ALUMNI ASSOCIATION Alumni Associations have been voluntarily formed by former participants of the training courses held in Japan, wishing to maintain contact with Japan even after the course has finished. Today there are 84 alumni associations worldwide, catering for more than 40,000 members in 79 countries. Alumni associations are independent organizations. JICA provides them with various support including financial assistance, information and advisory assistance. The Alumni Association in Hungary was founded in August 1992, and presently it has 195 active members. Besides it s regular meetings, it organizes various programs, such as study tours, visits to factories, Christmas parties, etc. It s newsletter is published 3-4 times a year. 11

14 SZAKÉRTÔK DELEGÁLÁSA Az 1955 óta mûködô Szakértôk Delegálása Program a Japán technikai együttmûködés fontos komponensévé nôtte ki magát. A program célja a fogadó országok kívánalmainak leginkább megfelelô tudás és szakértelem átadása és elterjesztése. A szakértôk olyan munkatársakkal adminisztrátorok, mérnökök dolgoznak együtt, akik központi szerepet játszanak hazájuk szociális és gazdasági fejlesztésében. A delegált szakértôk az alábbi négy típusba sorolhatók: 1) Egyéni szakértôk: A fogadó országból érkezô egyedi igény alapján kiküldött szakértôk. * 2) Csoportos szakértôk: Olyan kutatási együttmûködés vagy mini-project kapcsán kiküldetésre kerülô szakértôk, mely együttmûködés vagy project keretében párhuzamosan kerül megvalósításra szakértôk csoportos kiküldése, technikai továbbképzés és mûszeradományozás. * 3) Third Country Szakértôk: Az ún. South-South Együttmûködés keretében egy fogadó országból egy másik fogadó országba delegált szakértôk. 4) JICA Partnership Program, stb.: A Japán fél által kezdeményezett projektekhez felfogadott szakértôk. A JICA a csillaggal (*) jelzett tevékenységeket folytatja Magyarországon. DISPATCH OF EXPERTS Since its start in 1955, the Expert Dispatch Scheme has grown into an important component of Japan s technical cooperation. The objective of this program is to transfer and disseminate technical knowledge and skills most suited to the needs of the recipient countries. Experts work with counterparts, who are administrators or engineers playing a central role in economic and social development in these countries. Dispatched experts can be classified into the following four main types: 1) Individual Experts: Experts recruited in accordance with individual request from recipient countries. * 2) Group Experts: Experts of research cooperation or mini-projects implemented by combining group dispatch of experts, technical training and equipment supply. * 3) Third Country Experts: Experts recruited from recipient countries to other recipient countries with the aim of promoting South-South cooperation. 4) JICA Partnership Program, etc.: Experts recruited for the Japanese side initiative projects. JICA is present in Hungary with the activities marked *. (A Magyarországra kiküldött JICA szakértôkrôl részletek a 13. oldalon) (Details about JICA experts in Hungary: page 13) JICA SZAKÉRTÔK MAGYARORSZÁGON / JICA EXPERTS IN HUNGARY 12

15 JICA SZAKÉRTÔK MAGYARORSZÁGON A JICA Szakértô Programjának a keretében 83 rövidilletve hosszú távra kiküldött szakértô vett részt kutatási programokban magyarországi minisztériumokban, egyetemeken és egyéb intézményekben. Legtöbbjük a következô területeken tevékenykedett: környezetvédelem (talaj-, víz- és levegôszennyezés, környezeti megôrzés, újrahasznosítás, energia-megtakarítás, stb.) és termelékenység-növelés (kis- és középvállalatok, stb.). Emellett számos egyéb területen is közremûködtek, úgy mint iparpolitika, mezôgazdaság, külföldi befektetések, pénzügypolitika, stb. JICA S EXPERTS IN HUNGARY In the frame of the JICA Expert Dispatch Scheme 83 both short term and long term experts were dispatched to ministries, universities and other institutions in Hungary. Some of them participated in projects in the following main fields: environmental protection (soil, water and air pollution, environmental conservation, recycling, energy saving, etc.) and productivity development (small and medium size enterprises, etc.), while others worked as advisors in such fields as industrial policy, agriculture, foreign investment policy, financial policy, export control policy, etc. Jelenleg 7 kutató dolgozik Magyarországon (2002. június 21.) At present 7 experts are working in Hungary (as of June 21, 2002.) Mr. Onagawa Kazunobu Regionális Környezetvédelmi Központ (Szentendre) Globális felmelegedés Regional Environment Center (Szentendre) Assistance of Global Warming Prevention Mr. Kyushin Shozaburo Dunaújvárosi Fôiskola Vízszennyezés College of Dunaújváros Water Pollution Mr. Ouchi Hideo Dunaújvárosi Fôiskola Környezetvédelem College of Dunaújváros General Environmental Matters Mr. Mizuta Yutaka Dunaújvárosi Fôiskola Energiatakarékosság és újrafelhasználás College of Dunaújváros Energy Saving and Recycling Mr. Koyama Yoshio Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Budapest) Kis- és középvállalkozások fejlesztése Ministry of Economy and Transport (Budapest) Small and Medium Sized Enterprises Development Mr. Takahashi Hiroshi ITDH (Budapest) Közvetlen külföldi befektetések promóciója ITDH (Budapest) Promotion of Foreign Directed Investments Mr. Hiratsuka Koichi Magyar Termelékenységi Központ (Budapest) Kis- és középvállalkozások fejlesztése management tréningeken keresztül Hungarian Productivity Center (Budapest) SME Development Through Management Consulting and Training

16 PROJEKT TÍPUSÚ TECHNIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉS A projekt típusú együttmûködések célja a fogadó ország intézményi színvonalának javítása, és a végrehajtó szervek kompetenciájának növelése. Az együttmûködés idôtartama általában 3-5 év. Egyéb összetevôk kutatók delegálása, technikai továbbképzés és mûszeradományozás szorosan kapcsolódnak a programhoz, ily módon a terv kidolgozásától a végrehajtásig és értékelésig valamennyi összetevô szerves egészet alkot. Projekt típusú együttmûködésre fôleg a következô területeken kerül sor: szociális fejlesztés, egészségügy és orvosi ellátás, mezôgazdasági fejlesztés, erdôgazdálkodás és természeti megôrzés, bányászati és ipari fejlesztés, stb. PROJECT TYPE TECHNICAL COOPERATION Project Type Technical Cooperation Scheme intends to upgrade the systems and institutions, and to strengthen the abilities of implementing organizations of the recipient countries. A period of cooperation usually lasting from three to five years is set to achieve these aims. Elements such as dispatch of experts, technical training, and provision of equipment are organically linked so that every aspect (from the formulation of plans to their execution and evaluation) falls within a fully integrated whole. Project Type Technical Cooperation is carried out in several fields, such as social development, health and medical care, agricultural development, forest and nature conservation, development of mining and manufacturing industry, etc. Termelékenységi szimpózium / Productivity Symposium A Third Country Training Programról szóló megállapodás aláírása / The signing ceremony of the Third Country Training Program 14

17 Magyar Termelékenységi Központ A Magyar Termelékenységi Központ Közalapítványt (HPC) a Magyar Kormány 1994-ben alapította azzal a céllal, hogy a fejlett piacgazdaságokban alkalmazott termelésszervezési módszerek elterjesztésével hozzájáruljon a hazai vállalatok versenyképességének fejlesztéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. A Termelékenységi Központ jelentôs japán támogatást kapott a Magyar Termelékenység-fejlesztési Project keretében az közötti idôszakban. Ez a japán kormányzat részérôl a JICA, magyar részrôl a Gazdasági Minisztérium, illetve a Magyar Termelékenységi Központ közös projectje volt. A HPC fôbb tevékenységei között szerepel termelékenységi konferenciák szervezése (Magyar Termelékenységi Konferencia, Magyar-Japán Termelékenységi Szimpózium, stb.), vállalati tanácsadás, termelékenységi továbbképzés, stb. The Hungarian Productivity Center The Hungarian Productivity Center Public Foundation (HPC) was founded by the Hungarian Government in Its mission is to contribute to improve the competitiveness of Hungarian companies and to increase employment through the dissemination of best practices in productivity enhancement. The Center has received considerable support from the Japanese Government in the period , within the framework of the Hungarian Productivity Development Project. This was the project of JICA from the Japanese side and the Ministry of Economy and the Hungarian Productivity Center from the Hungarian side. The main activities of the HPC were organizing productivity conferences (Hungarian Productivity Conference, Hungarian-Japanese Productivity Symposium etc.), Hungarian company consultations, productivity training, etc. A Termelékenységi Központ társszervezôje a magyarországi Third Country Training Programoknak januárjában egy ötéves Third Country Training Programsorozatról kötött megállapodást a japán és a magyar kormány, mely a HPC projekt típusú technikai együttmûködésének felszereléseivel kerül megrendezésre. A szerzôdés alapján 2001-ben és 2002-ben sor került az elsô két programra. Mindkét rendezvény a 15 magyar résztvevô mellett vendégül látott 15 külföldi résztvevôt, akik a régió 8 országából Bulgáriából, Lettországból, Litvániából, Moldáviából, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából érkeztek. The HPC is a coorganizer of the Third Country Training Programs in Hungary. In January 2001, a 5-year Third Country Training Program was contracted between the Japanese Government and the Hungarian Government, by utilizing the assets of project type technical cooperation to the HPC. Based on the contract, actual training courses were implemented in 2001 and 2002, each of which invited 15 participants from Hungary and 15 participants from 8 nearby countries, i.e. Bulgaria, Latvia, Lithuania, Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia and Ukraine. 15

18 MÛSZERADOMÁNYOZÁS A mûszerek adományozása megkönnyíti a Japánból érkezô technológiáknak a fogadó országba történô átvitelét. Az adományok gyakran már fennálló együttmûködések kapcsán kerülnek átadásra: a JICA szakértôk és a JOCV önkéntesek mûködéséhez szükséges mûszerek és felszerelések a fogadó országbeli partnerek munkáját segítik a szakértôk hazatérése után a Japánban képzésben résztvevôk számára teszi lehetôvé, hogy hazatérésük után a frissen elsajátított tudást a gyakorlatba átültessék Mûszeradományozásra a legkülönfélébb területeken kerülhet sor, úgymint mezôgazdasági gépek, oktatási segédeszközök, egészségügyi mûszerek, stb. A technikai szakirodalom és információ áramlása ugyancsak folyamatosan biztosított. A program keretében Magyarországon a JICA leginkább szakértôk és önkéntesek munkájával kapcsolatos felszereléseket adományoz. Emellett 13 esetben kaptak adományt mûszer formájában kórházak, egyetemek és más intézmények. PROVISION OF EQUIPMENT JICA provides equipment to facilitate technology transfer from Japan to recipient countries. Equipment is often granted in conjunction with existing cooperation programs to: smoothen technology transfer from JICA experts and JOCV volunteers help counterparts in recipient countries continue their work after the experts leave help ex-participants of the training program in Japan utilize their newly-acquired knowledge and skills effectively in their own countries A wide variety of equipment is provided, including agricultural machinery, educational and medical instruments, etc. Technical literature and information are also provided on a continuous basis. In the frame of this program, equipment was provided several times by JICA in Hungary, in connection with the activity of experts and volunteers. Besides, 13 pieces of equipment have been donated, mainly for hospitals, universities, and other institutions. Magyarországon adományozásra került mûszerek / Equipment donated in Hungary 16

19 FEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK A közszektor vagy alapvetô infrastruktúra az elektromos energia, a kikötôk, az utak, a közlekedés, a kommunikáció, csakúgy, mint a mezôgazdaság, erdôgazdálkodás, ipar, stb. fejlesztési terveinek kidolgozása létfontosságú és sürgôs feladat a fogadó országok fejlôdése szempontjából. A fejlesztési tanulmány keretében egy, a JICA-val szerzôdéses viszonyban lévô, hivatásos tanácsadókból álló kutatócsoport technikai és pénzügyi szempontból tanulmányozza a szóban forgó projectet. A kutatás végeztével beszámoló készül a fogadó ország kormánya számára, ahol a projekttel és az azt követô kölcsönigényléssel kapcsolatos politika meghatározásakor referenciaként szolgál. A fejlesztési tanulmány egyik fontos eleme a technológia kutatás során történô átadása a partner részére. DEVELOPMENT STUDIES Formulation of development plans for the public sector or basic infrastructure, such as electrical power, harbors, roads, transportation, communication, as well as agriculture, forestry, industry, etc., are essential and urgent for the growth of the recipient countries. Under the development study scheme, a study team, composed of professional consultants under contract with JICA, studies the proposed project in its technical and financial viability. Then, the study report is presented to the recipient government, where it is used for reference when they make policy decisions on the promotion of the project and subsequent loan application. An important element of the development study is the transfer of technology to the counterpart personnel throughout the process of the study. MAGYARORSZÁGON EDDIG 7 FEJLESZTÉSI TERV KERÜLT KIDOLGOZÁSRA IN HUNGARY 7 DEVELOPMENT STUDIES HAVE BEEN CARRIED OUT Ésszerû energiahasznosítás Rational Use of Energy (Budapest, ) Szilárdhulladék-hasznosítás Municipal Solid Waste Management (Budapest, ) Kis- és középvállalkozások Small and Medium Sized Enterprises (Budapest, ) Sajó-völgyi levegôszennyezettség ellenôrzési terv Integrated Air Pollution Control Plan for Sayo Valley (Miskolc, ) A Borsodi erômû berendezéseinek fejlesztése, környezetvédelem Facility Improvement & Environmental Protection of Borsod Power Plant (Miskolc, ) Balatoni környezeti fejlesztés project Environmental Improvement Project for Lake Balaton (Siófok, ) Az állami tulajdonú automata alkatrészgyár újrastrukturálása Restructuring of the State Owned Automotive Parts Company (Mór, ) 17

20 A JAPÁN KÜLFÖLDI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT A program keretében speciális képzettséggel rendelkezô önkéntesek érkeznek a fogadó országba, ahol a helyi közösségek szociális-gazdasági fejlôdésében segítenek. Az önkéntesek 20 és 39 év közötti fiatalok, és általában 2 évig teljesítenek szolgálatot a fogadó országban. Az együttmûködés 7 területet ölel fel: mezôgazdaság, erdô- és halgazdálkodás, gyártás, karbantartás, mérnöki munkák, egészségvédelem, oktatás-kultúra és sport. Összesen több mint 160 munkakörben igényelhetô önkéntes. Az ezredfordulón 72 országgal volt érvényben kiküldetési egyezmény, és 67 volt azon országok száma, ahol ténylegesen dolgozott már önkéntes. Európában elôször Magyarország fogadott önkéntest 1992, egy évre rá pedig Lengyelország és Bulgária is csatlakozott a programhoz. Az 1992-ben aláírt kormányközi egyezmény alapján évente új önkéntes érkezik hazánkba, eddig összesen 96. Legtöbbjük a japánnyelv-tanítás és a küzdôsportok judo, kendo, stb. -- területén tevékenykedik, de a gyógytornászok, ápolók, óvónôk és más területeken dolgozók munkáját is nagyra értékelik a fogadó intézmények. DISPATCH OF THE JAPAN OVERSEAS COOPERATION VOLUNTEERS (JOCV) Japanese volunteers with specific skills are dispatched to recipient countries to assist in the socio-economic development of the local communities. The volunteers are between the ages of 20 and 39 and generally serve in their assigned country for 2 years. Cooperation is provided in seven fields: agriculture, forestry and fisheries, manufacturing, maintenance, civil engineering, public health care, education and culture, and sports. Around 160 occupations are involved in all. At the end of the FY1999, JOCV dispatch agreements exchanged with 72 countries, and Japanese volunteers had been sent to a total of 67 countries. Volunteers were sent, for the first time in Europe, to Hungary in 1992, and a year later to Poland and Bulgaria. According to the inter-governmental agreement signed in 1992, our country receives new volunteers annually, all together 96, so far. Most of them were received in the field of Japanese language teaching and martial arts, such as judo, kendo and others, but the physiotherapists, nurses, kindergarten teachers and others were also highly appreciated. Önkéntesek Magyarországon / Volunteers in Hungary 18

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Hungary s International Development Cooperation

Hungary s International Development Cooperation Hungary s International Development Cooperation Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködése 2010 PREFACE International development cooperation is an essential part of Hungary s foreign policy. Its

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Erasmus Charter for Higher Education 265078-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 265078-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010 Éves Jelentés Annual report Tartalom Contents 12-13 6-7 8-9 10-11 12-13 6-9 Humanitárius segítségnyújtás / Humanitarian assistance Hazai árvíz / Flood in Hungary Vörösiszap katasztrófa, Kolontár / Red

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben