Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY"

Átírás

1 Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP /

2 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület... 1 ZÁRÓTANULMÁNY... 1 Tartalom A szervezet adatai A szervezet önkéntes programja: Az önkéntes program értékelése Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró problémák köre A Nyírteleki Önkéntes Információs Pont önkéntesei mondták az önkéntességről:... 27

3 1. A szervezet adatai Név: Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület Székhely: 4461 Nyírtelek Puskin u. 43/b Levelezési cím: 4461 Nyírtelek Puskin u. 43/b Telefon: 0642/ Fax: 0642/ Internet: Hivatalos képviselő neve: Venczelné Bartha Ildikó Kapcsolattartó neve: Venczelné Bartha Ildikó Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, ): 0620/ A szervezet tevékenységi területe: szociális A szervezet tevékenységi hatóköre (helyi, megyei kistérségi, megyei, országos): Éves bevétele, annak forrása(i): 95,8 M Ft, pályázat, tagdíj, adó 1% Fizetett alkalmazottainak száma (adott 14 fő évben): Önkénteseinek száma (adott évben): 130 Szervezet profiljának bemutatása: A Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület Küldetésünk: Egy olyan társadalom megvalósulásán dolgozunk ahol a fogyatékossággal élő embertársainkat nem sérültekként kezelik, hanem egyenrangú partnerként fogadják el az élet minden területén. A társadalom ép tagjaival megismertetjük a fogyatékossággal élők értékeit és lehetőségeit ahhoz, hogy azok a társadalom elfogadott aktív tagjai legyenek. Segítségünkkel hozzájárulunk a térségünkben élő ellátottaink mindennapi életvitelének megkönnyítéséhez. Azért küzdünk, hogy minden fogyatékossági csoporthoz tartozó felnőttek, gyerekek és a hozzátartozók nehézségei és problémái csökkenjenek. Tesszük mindezt a folyamatosan fejlesztett szakmai munkánkkal, szakemberek, önkéntesek és együttműködő szervezetek bevonásával. Módszereink a személyi segítés, fejlesztés, mobilitás, rehabilitáció, tanácsadás, felvilágosítás, képzés, prevenció, kulturális- és szabadidős tevékenységek. Tevékenységünk Nappali szolgálat Nyíregyházai Kistérséghez és Tiszavasvári Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén a 3. életévüket betöltött személyekre szól. Az intézmény főként mozgásukban akadályozott személyek napközbeni ellátásán, foglalkoztatásán túl egyéb szolgáltatásokat is nyújtott, többek között: gyógytorna, gyógymasszázs, Ceragem masszázságy, Bemer mágnesterápia, Bioptron lámpás színterápia, egyéni fejlesztő foglalkozások.

4 Különös figyelmet fordítottunk a mentális gondozásra. A fogyatékosság következtében kialakult hátrányok enyhítésére, az elmagányosodás kialakulásának megelőzésére.fogyatékos Személyek Nappali Intézményünknek 2012 évében 47 ellátottja volt, új belépő 10 fő, ellátás megszüntetése 8 fő esetében saját kérésre történt. a nappali ellátást 2012 évben naponta 40 fő vette igénybe, mely december 31.-ig főt jelent. Az igénybevétel a következők szerint alakult: Ügyintézés 2932 alkalommal volt, amikor a háziorvoshoz való kísérés, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, beutaló kérés, kisérés szakrendelőbe, segélyek kérelmezése történt. Mentális tanácsadásra 6995 esetben volt szükség, amikor egyéni segítő beszélgetésekkel próbáltunk megoldást találni az ellátott lelki problémájára. A szabadidős programokon összesen 9927 fő vett részt. Egyéb szolgáltatások igénybevétele (gyógytorna, rehabilitációs kezelések, gyógypedagógiai fejlesztések) 7293 fő. A Támogató Szolgáltatásunk célja: az ellátást igénybevevő fogyatékkal élő személyek részére, olyan gondozási-, fizikai-, mentális-, életvitelbeli ellátást nyújtása, melynek során a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor, ezzel a fogyatékos személyeket próbáljuk alkalmassá tenni az önálló életvitelre, valamint a társadalmi integrációra. A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás. Működési területünk Nyírtelek és Rakamaz város közigazgatási területén valamint Tiszaújváros kistérségének közigazgatási területe. A támogató Szolgálatunkat pályázat útján működtetjük, mely 3 évre szól. A Támogató Szolgálatunknak 2012 évében 32 szociálisan rászorult, 4 fő szociálisan nem rászorult kliense van. Ebből személyi csak segítést igénylő 15 fő, csak szállítást igénylő 4 fő, és mindkét szolgáltatást igénylő 13 fő évben a támogató szolgálatunk személyi segítésre és szállításra az új számítási mód szerint, összesen 3600 feladategységet kapott. Ebből teljesítettünk személyi segítésnél 2611,3 feladategységet, a szállítással 3237,7 feladategységet. A személyi segítést gondozottaink közül 2 fő az, aki naponta kétszer (étkeztetések lebonyolítása, kiültetés, mobilizálás, személyi higiénia biztosítása, levegőztetés, sétáltatás - kerekesszékkel), 5 fő, aki hetente egyszer vette igénybe a szolgáltatásainkat (tornáztatás, rendszeres vércukor és vérnyomásmérés, étkeztetés lebonyolítása, sétáltatás - segédeszközzel, levegőztetés, személyi higiénés körülmények fenntartása), a többi gondozottunk pedig eseti jelleggel igényelte szolgálatunkat (gyógyszerek felíratása, kiváltása, bevásárlás, felügyelet biztosítása, hivatalos ügyekben segítségnyújtás, háziorvoshoz, szakorvoshoz való kísérés, stb). A fenntartó döntése alapján (elnök) a személyi segítés keretein belül több szolgáltatásunk is ingyenes volt. (pl.: felügyelet, szállítás során kísérés biztosítása, levegőztetés, sétáltatás, mentális gondozás, stb.)

5 További szolgáltatásaink Tanácsadás, információ szolgálat. Széleskörű információkkal rendelkezünk számos, a fogyatékossággal élő embereket érintő témában, mellyel segíteni kívánjuk a társadalomba való beilleszkedést. Egészségügyi, oktatási, szociális intézmények. Jogszabályok. Különböző nonprofit szervezetek, szolgáltatások, ellátások. Kulturális programok, rendezvények, tanfolyamok. Segédeszközök, akadálymentesség. Önkéntes információs pont működtetése. Információszolgáltatás. Munkalehetőségek feltárása. Támogatási lehetőségek. Ügyintézés: nyomtatványok kitöltése, kérelmek írása, stb. Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, pl.: kerekesszék. Vérnyomásmérés, Egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadás Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, laminálás Internetezési lehetőség Szervezünk Közösségi, kulturális, családi, szabadidős tevékenységek segítése, szervezése, pl.: Kirándulás a vadasparkba, Tisza parti programok, mikulás ünnepség, karácsonyi ünnpség Prevenciós programok szervezése, pl.: látásvizsgálat, ortopédvizsgálat, állapotfelmérések. Adományszervezés, Érdek és jogi képviseletek megszervezése. Kézműves foglalkozás,

6 2. A szervezet önkéntes programja: a) Az önkéntes program neve: Önkéntes munka felvirágoztatása Nyírteleken b) Az önkéntes program időtartama: 2012.október 01-tól szeptember 30-ig c) Rövid tartalma, célkitűzései A Nyírteleki Önkéntes Pontot a Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesülete hozta létre - Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén című pályázatra, melynek azonosítószáma: TÁMOP / A Nyírteleki Önkéntes Információs Pont október 01-én Nyírteleki székhellyel kezdte meg működését. Ez az önkéntes Pont azért jött létre, hogy Nyírteleken és a hozzá tartozó 14 bokortanyán elterjessze az önkéntesség elvét, valamint megtalálja azokat a szervezeteket, amelyek várják, és szívesen fogadják az önkéntes munkát végzőket. Központunk feladatai közé tartozik, hogy felkutassa és regisztrálja a térségben az önkéntes munkát végző személyeket. Azt tapasztaltuk, hogy az általunk szervezett programokra a vártnál többen jöttek el. Sikeresen létrehoztunk egy segítő hálózatot ahol az ünkéntesek együtt, egymás munkáját segítve dolgoztak. Nagyon nagy eredménynek tartjuk ezt, mert a nyírteleki térségben a legtöbben a mindennapi megélhetésért küzdenek, mégis az Információs Pont hívására önkéntesként, önzetlenül dolgoztak. Úgy véljük, olyan önkéntes közösséget hoztunk létre, amelyik képes pénzbeli juttatás nélkül is munkát végezni azért, hogy saját életterét és a közösség életét jobbá tegye!

7 d) Az önkéntes program megvalósítása Önkéntesek: Az önkénteseket Nyírtelek, és a közigazgatásilag hozzátartozó 14 bokortanyai település részekről kívántuk elérni és bekapcsolni az önkéntes programunkba. Az eredetileg vállalt 100 fő helyett 130 fő önkéntest vontunk be a programunkba. A toborzáskor figyelembe vettük a program célterületén élők napi szokásait, korosztályi sajátosságokat, ennek megfelelően választottuk meg a toborzás eszközeit. A helyi újságban Nyírteleki Nyitogató, Nyírteleki Újság - tettük közzé a felhívásunkat, illetve szóróanyagok segítségével igyekeztünk elérni és az érdeklődést felkelteni a program iránt a leendő önkénteseknél. Mivel elérendő célunk volt a hátrányos helyzetű munkavállalók megszólítása és bekapcsolása a programba, így több alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve tartottunk tájékoztató fórumokat a Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatalba kihelyezett fogadónapokon. A munkatársaink információval látták el az érdeklődőket (jelentkezési kötelességüket teljesítő településen élő munkanélküliek) az önkéntes programról, az önkéntességről és a programhoz való kapcsolódás lehetőségeiről.

8 Az önkéntes program népszerűsítése érdekében nyílt napokat és előadássorozatokat szerveztünk, ahová elsősorban a nyírteleki,és a hozzá tartozó 14 bokortanya lakosait vártuk. A nyílt napok keretében az érdeklődők megismerkedhettek az Egyesületünk munkásságával, mindennapjaival, magával az Önkéntes programmal, első kézből kaphattak információt a szervezetnél tevékenykedő, a programban résztvevő önkéntesektől, illetve a speciális célcsoportunk tagjaitól (idősek, megváltozott munkaképességűek, stb.) az önkéntességről, a program által kapott lehetőségekről, mindkét fél szemszögéből. Előadás sorozatokat szerveztünk az önkéntesség témakörében (törvényi szabályozás, ifjúsági önkéntesség, önkéntességben rejlő lehetőségek munkaerő piaci szempontból, aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzése és az önkéntes munka, stb. témákban), meghívott előadók által. A rendezvényeken az érdeklődők között a szervezetet, az önkéntes programot, a programhoz való csatlakozási lehetőségeket bemutató szórólapokat osztottunk szét, és a helyszínen lehetőséget biztosítottunk a programhoz önkéntesként történő csatlakozásra is. Összesen 130 önkéntes vontunk be a programba Önkéntesek nemek szerinti megoszlása 1 férfiak 2 nők

9 Önkéntesek életkor szerinti megoszlása Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Havi munkaórák száma

10 FHT megtartásáért csatlakozott önkéntesek Önkéntesek munkaügyi helyzete szerinti megoszlása

11 Bevont önkéntesek száma iskolai végzettség szerint (fő) Az alábbi tevékenységek ellátására toboroztuk az önkénteseket: segítő gazdálkodás: kerti munkák, (ásás, gereblyézés, kapálás, metszés, fűnyírás, ültetés, stb.) intézményi szociális munka: adminisztráció, programszervezés, bonyolítás, ügyfélszolgálat, hivatali ügyintézés, kapcsolattartás egészségügyi segítő: technikai asszisztencia, ügyfélszolgálati ügyelet

12

13 A programba jelentkezni regisztrációs lap kitöltésével lehetett. A regisztrált jelentkezők közül az önkéntesek kiválasztása során egy nyitóbeszélgetés keretében igyekeztünk felmérni a motiváltságot, az eddigi ismereteit az önkéntességről, a szervezetről, az alábbi kérdések segítségével: Mi célból jött ide, mi a motivációja, miért lehet ez jó, hasznos számára? Honnan tud az önkéntességről, honnan hallott a programról? Mit tud a szervezetről, az egyesületről, a tevékenységéről, a céljairól? Mi a célja az önkéntességgel? Mit szeretne csinálni? Mennyi előzetes tudása van az önkéntességről, fogalmáról, végzett-e már önkéntes munkát? Megnevezni azt a területet és a vezetőjét, ahova kerülhet? Miért lehet ez jó számára (előrelépés valamilyen téren)? Családi háttér? Bejárás körülményei? Milyen elvárásai vannak a programmal kapcsolatosan A programba bekerült önkéntesekkel önkéntes szerződést kötöttünk, amelybe rögzítésre kerültek a személyes adatokon túl, hogy milyen jellegű tevékenységet, hol, mikortól lát el az önkéntes. Rögzítésre került az önkéntesek jogai és kötelezettségei, a fogadószervezet jogai és kötelezettségei, hogy kap-e valamilyen költségtérítést, és ha igen milyen feltétellel az önkéntes. Átbeszélésre került, hogy milyen dokumentációs feltételei vannak a programba maradásnak, jelenléti ív vezetése, munkanapló vezetése, amivel az elvégzett tevékenység típusát és időtartamát, valamint a munkavégzés helyszínét tudtuk rögzíteni és figyelemmel kísérni. A programba bekapcsolódott önkénteseknek összesen 5 alkalommal (2012. december , február , május , július , augusztus ) szerveztünk felkészítő foglalkozást, amellyel a következő kérdések kerültek átbeszélésre, feldolgozásra: Miért kapcsolódom be az önkéntes programba? Egyéni okok, célok bemutatása. Miért lehet ez jó nekem? Gondoljuk végig személyenként! Miért hasznos ez nekem? A közvetlen szükségleten túl, a most még nem látható hasznok, értékek feltárása egyéni szempontból.

14 Mikor végzünk önkéntes tevékenységet? Egyéni gondolatok, vélemények. Milyen feltételek mellett lehet valakire azt mondani, hogy önkéntes? Az önkéntes legfőbb ismérvei. Milyen szabályai, keretei vannak az önkéntességnek? A legalapvetőbb, a törvényből eredő elvek, szabályok. Milyen tevékenység végezhető önkéntesen? A lehetséges általános munkafolyamatok áttekintése. Én milyen tevékenységet végeznék szívesen a felkínált lehetőségekből? A Nyírteleki Civil Centrumnál végezhető önkéntes tevékenységek bemutatása. Egyéni képességek feltérképezése Hova kerülök, kikkel kell majd együtt dolgoznom? A Nyírteleki Civil Centrum szervezetének bemutatása. A Nyírteleki Civil Centrumban végzett tevékenységek bemutatása. Az önkéntesek helye és szerepe a Nyírteleki Civil Centrumnál. Az önkéntes jogviszony igazolásának feltételei: a) Az önkéntes tevékenység alatt alkalmazott adminisztráció bemutatása. Az önkéntes tevékenység keretei a Nyírteleki Civil Centrumnál. Az fenti kérdéseket közösen, és főként játékosan dolgozták fel és válaszolták meg a trénerek vezetésével, figyelembe véve az egyéni véleményeket is. Az önkéntességhez kapcsolódó konkrét tudnivalókon túl, az önkéntességhez szükséges egyéni tulajdonságokra, erősségekre és hiányosságokra is figyelmet fordítottak. A téma iránti érzékenyítés elérését filmvetítéssel tették érdekesebbé a felkészítő alkalmat a foglalkozást vezetők A résztvevők a visszajelzések alapján jól érezték magukat, a felkészítés formáját élvezetesnek tartották, jobban megismerték a többi résztvevőt, és magukat is. Megerősödött a motivációjuk, és alig várták, hogy minél többet önkénteskedhessenek..

15

16 Tapasztalatcsere: A program során összesen 3 alkalommal szerveztünk tapasztalatcserét az önkéntesek számára (2013. február július szeptember 17.) Az önkéntesek esetében mivel nagyon fontosnak tartjuk a motiváció megőrzését, illetve az önkéntes minél teljesebb beintegrálódását az intézmény közösségébe, ehhez kívántunk segítséget adni az önkénteseknek ezekkel a tapasztalatcsere tréningekkel, ahol szakemberek segítségével megbeszélhették, feldolgozhatták az őket ért pozitív és negatív egyéni és szervezeti élményeket, tapasztalatokat, kezelhették az esetlegesen felmerült problémákat. Az önkéntességhez kapcsolódó élményeken, tapasztalatokon túl, az önkéntességhez szükséges egyéni tulajdonságokat, erősségeket és hiányosságokat is figyelembe véve, az önkéntes portfólió minden résztvevő által kitöltésre került. A programba történő belépéskor és kilépéskor az önkéntesek számára egyéni kompetencia felmérést végeztünk az elvégzendő/elvégzett önkéntes tevékenység kapcsán, amely során láthatta miben milyen mértékben fejlődött a programban eltöltött idő alatt. Ezen kívül lehetőséget adtunk egy önkéntes portfólió összeállítására, melyben rögzítésre került, hogy mikor milyen fejlesztőprogramokon vett részt, milyen kompetenciák, készségek fejlődtek a programban végzett tevékenység során. Az elkészült portfóliót egyfajta referencia- és vagy segédanyagként is használhatja a későbbi, munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedés érdekében.

17 Mentor: Groska Éva, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum korábbi kulcsszakértője a jelen projekt önkéntes programjának megtervezésében is aktívan részt vett a projekt tervezésének szakaszában. A megvalósítás során a mentorral kéthetenként személyesen konzultáltunk ahol az önkéntes program menetével, az önkéntesek bevonásával, a program adminisztrálásával, a törvény helyes értelmezésével kapcsolatosan tisztáztuk a felmerült kérdéseket. Emellett a szakmai team vezetője folyamatos es és telefonos kapcsolatot tartott a mentorral. A mentor személyének kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy már a projekt megvalósítása előtt is több területen volt szakmai kapcsolatunk korábban. Egyrészt, mint megyei Önkéntes Pont aktívan részt vettünk a Megyei Önkéntes Centrum munkájában, ahol Groska Éva, mint megyei koordinátor dolgozott, kapcsolatot tartva főként a Nyíregyházán kívüli civil szervezetekkel. Ezenfelül, mint önkéntes kulcsszakértő segítette a munkánkat, innen ismertük tapasztalatát és tudását az önkéntesség területén. Vele szemben támasztott elvárás volt, hogy a felmerülő problémák esetében előre mutató tanácsot adjon a szakmai stábnak, jelezze, ha problémát észlel az önkéntes program megvalósítása során, illetve az önkéntességhez kapcsolódó adminisztrációs és törvényi elvárások terén legyen naprakész és tájékozott. Eredetileg is a program teljes időszakára, azaz 12 hónapra terveztük az együttműködést a mentorral, amit visszatekintve- sikeresnek tartunk. e) Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok kezelésére tett intézkedések Kockázati elemként merült fel a valódi motiváció, motiválhatóság szempontjából a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás (FHT) megtartásához szükséges 30 nap közérdekű munkavégzés igazolásának - amelybe beleszámít az önkéntes tevékenység időtartama is - meglétéért jelentkezők motiválhatósága. A közülük kikerült önkénteseknél igyekeztünk a felkészítő foglalkozások alkalmaival az önkéntes, mint ingyen munkaerő, önkéntes tevékenység, mint ingyen munka szinonimáját megváltoztatni, és az önkéntesség valódi eszmeiségét átültetni. Ezen önkénteseinknél a tevékenység megválasztásakor és kiosztásakor is igyekeztünk kellő körültekintéssel eljárni. f) A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek (elért eredmények, az eredmények értékelése) A pályázat megvalósítása során a következő indikátorokat kell teljesíteni: Célértékek elérésének időpontja: 2013 bevont önkéntesek száma 100 fő ebből hátrányos helyzetű 100 fő bevont önkéntesek által teljesített önkéntes munkaórák száma 3120 óra állami vagy önkormányzati intézménnyel történő együttműködések száma 2 helyi önkormányzattal kialkult együttműködések száma 1 létrejött önkéntes pontok száma 1

18 Ezen indikátorok teljesítése és a projekt sikeressége érdekében a projektben résztvevőknek, azaz a projektmenedzsernek, a pénzügyi vezetőnek, a szakmai vezetőnek, az intézményi koordinátoroknak és az adminisztrátornak már a projekt előtt és a projekt teljes időtartama alatt folyamatos egyeztetéseken és megbeszéléseken kellett és kell részt vennie. Folyamatosan tartunk: Szakmai megbeszéléseket melyre havonta egyszer kerül sor, melyeken a pénzügyi vezető, szakmai vezető, projektmenedzser, szakmai megvalósító van jelen. Az összejövetelek alkalmával értékeljük a projekt addigi szakmai tapasztalatait, és a további szakmai előrehaladáshoz szükséges teendőket is megtárgyaljuk. Mindezeknek a találkozásoknak, megbeszéléseknek eredményeként és sikerességének köszönhetően elmondhatjuk, hogy a meghatározott indikátorokból a munkaórákat már a projekt közepe felé jóval túlléptük. A projektbe bevont önkéntesek száma már júliusban elérte a meghatározott 100 főt, a projekt vége előtt 130. regisztrált önkéntessel rendelkezett a Nyírteleki Önkéntes Pont. A hátrányos helyzetű önkénteseket nyilatkozatok alapján több csoportban oszlanak meg: munkanélküli 22 fő tartósan munkanélküli 28 fő 50 év feletti 56 fő Ezekből a projektben 100 fő hátrányos helyzetű munkavállaló volt meghatározva. Bevont önkéntesek által teljesített önkéntes munkaórák száma előírt órát már februárban teljesítettünk, szeptember végére 8836,9 órát teljesítettünk. A rendkívül sok óraszám egyrészt az önkéntesek sokaságának és aktivitásának, másrészt a nagy számban megrendezett és folyamatosan működő programoknak köszönhetően jöhetett össze. A meghatározott indikátorok több hónappal a projekt vége előtt teljesültek. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyében kiemelkedő eredményeket értünk él, mely köszönhető a folyamatos együttműködéseknek, mind a munkatársakkal, mind az együttműködő partnerekkel. Elmondható, hogy térségünk alkalmas az önkéntesség gyakorlatának elterjesztésére, továbberősítésére. Sikerült egy olyan erős önkéntesekből álló csoportot kovácsolnunk, amelyre maximálisan számíthatunk. Az emberek rá jöttek arra, hogy jó önkénteskedni. Nem, mint ingyen munkára gondolnak, hanem élvezik a közösségben való tevékenykedést, és tapasztalatszerzést. A Nyírteleki Önkéntes Információs Pont által több ember ismerte meg az önkéntes tevékenység fogalmát, és annak fontosságát. g) A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs tevékenységek (elért eredmények, értékelésük) A projekt indulásakor a szervezetünk munkatársainak való felkészítő foglalkozás keretében került összeállításra a projekt kommunikációs terve.

19 Alapvető fontosságúnak tartottuk, hogy az Egyesület a projektben végzett munkáját mind szélesebb körben megismerjék, üzenetei bekerüljenek a köztudatba. A külső kommunikációnak a projekt napi munkáját kellett támogatnia és hosszú távú céljait szolgálnia. A kommunikációs tervünket elsősorban a primer kommunikációs csatornák eszközeire építettük. Ennek lényege, hogy a projektben végzett munkát és vállalt feladatokat elsősorban személyes kommunikáción előadások, nyíltnapok, találkozók, beszélgetések keresztül közvetítették a vezetők és munkatársak. A cél az volt, hogy szervezetté és rendszeressé tegyük új csatornák bevonásával a projekt külső kommunikációját. Kitűzött céljaink voltak: Az projekttel, az elvégzendő tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása Az Önkéntes Információs Pont céljainak, feladatainak bemutatása, megismertetése a civil szervezetekkel, lakossággal, A projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése kommunikációs terv készítése kapcsolatépítés a megyében és településen működő médiumokkal megjelenés új médiumokban sajtófigyelés saját honlap tartalmi fejlesztése Nem sikerült megvalósítani a megyében és településen működő médiumokkal való kapcsolatépítést nem volt túl pozitív érdeklődés a projektünk iránt, leginkább forrás hiány miatt, amit fizetett hirdetésekre fordíthattunk volna. A tervezéskor, a költségvetés összeállításakor nem merült fel kockázati elemként, ennek nehézsége. A helyi újságban -Nyírteleki Nyitogató, majd később Nyírteleki Újság néven került kiadásrarendszeresen jelentettünk meg felhívásokat önkéntes toborzáshoz és cikkeket a program előrehaladásáról, az elért rész eredményekről, programokról. Az Egyesületi honlapon alakítottunk ki egy alhonlapot címmel, ahol folyamatosan frissítve jelentettük meg a programhoz kapcsolódó eseményekre való felhívásokat, képeket, eseményekről, rendezvényekről a beszámolókat. Illetve igyekeztünk az önkéntesség témában teljes körű alapinformációt szolgáltatni a téma iránt érdeklődőknek. 5 alkalommal jelentettük meg saját hírlevelünket, amiben többek között az önkéntes törvényről, az önkéntességről, a közösségi szolgálatról, és az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásáról nyújtottunk információkat, illetve képes beszámolókat adtunk a projektről, az eredményeiről, eseményeiről, rendezvényeiről. A projekt ideje alatt használt kommunikációs eszközeink: kommunikációs terv, szórólapok, molinó, megállító tábla, helyi sajtóban történő többszöri megjelenés, közösségi oldal, hírlevél

20 3. Az önkéntes program értékelése b) Elérte-e célját az önkéntes program? Mindannyian, akik ebben az önkéntes programban részt vettünk, egyöntetűen úgy gondoljuk elérte célját, vagyis sikeres volt projektünk. A Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület szeptember 30-tól szeptember 30-ig vállalta, hogy 100 fő önkéntest von be a programba, elterjeszti az önkéntesség elvét a Nyírtelek városban és a hozzá tartozó bokortanyákon. A településhez tartozó összes bokortanyáján megjelent a Nyírteleki Önkéntes Központ. Szórólapokat osztottunk ki Alsósóskút, Bedőbokor, Belegrád, Dankóbokor, Felsősóskút, Ferenctanya, Görögszállás, Gyulatanya, Horváthbokor, Jakusbokor, Kispúposhalom, Pallagpuszta, Szekeresbokor, Varjúlapos, amelyekből a településen élők tájékozhattak a Pont céljairól, elérhetőségeiről, akcióiról. Ezen kívül, minden településen megjelentünk toborzó cikkünkkel, amelyben felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy önkéntes munkát végezhetnek, valamint pontos elérhetőségünkről is tájékoztatást kapnak. 100 fő önkéntes felkészítő foglalkozását valósítottuk meg projektünkben, akik a Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület székhelyén vettek részt 16 órás tréningjeinken. Az önkéntesek és a fogadó szervezet között a kapcsolattartás folyamatos volt: személyesen, telefonon és levélváltásokon ( ) keresztül tartottuk a kapcsolatot velük. A projektben helyi önkormányzattal és az egyházzal vállaltunk együttműködést és a hirdetéseinknek, szórólapjainknak és önkénteseinknek köszönhetően az egész városban ismertté vált tevékenységünk. c) Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? Teljes mértékben választ tudott adni önkéntes programunk a helyi szükségletekre. Ennek legfőbb oka az volt, hogy önkénteseink magukénak érezték a programjainkat: nyílt napok, előadás sorozatok, tájékoztató fórumok. Minden programunkba bevontuk őket, megrendeztünk több nyilt napot, előadássorozatot és tájékoztató napot. A program során mindenki beleadta saját tudását és tapasztalatait megosztották egymással önkénteseink és a programokon szívesen részt vettek és nem sajnálták idejüket arra, hogy maximális tudásuknak megfelelően segítsenek a programok kidolgozásán és segítsenek megvalósíítani a rendezvényeket. Több önkéntes a Pont munkájának és munkatársainak és önkénteseinek köszönhetően újra elkezdte rég elfeledett szakmáját és szaktudását feleleveníteni pl kertész Úgy érezzük a Nyírteleki Önkéntes Pont szakmai megvalósítói csapata és a projekt menedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, szakmai megvalósító) sokféle múlttal és tudással rendelkezett, ami nagyon nagy előnyt jelentett a projekt megvalósításában. Több itt élő ember sorsával, családjával ismerkedhettünk meg, betekintést engedtek életük mindennapjaiba. Bátran kijelenthetjük, hogy igazi, jól működő csapattá formálódtunk. Egy ilyen intenzív és teljes odafigyelést igénylő projektben nagyon meghatározó, hogy a szakmai megvalósítók hogyan tudnak együttműködni és hogyan képesek feszült helyzetben kommunikálni egymással. Nagy szerencsénkre kedves és érdeklődő, színes és együttműködő önkéntesekkel hozott minket össze a projekt. d) Együttműködések tapasztalatai Az együttműködéseink a mentorral, az önkéntesekkel, az Nyírtelek Város Önkormányzattal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal, a Nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség, NyírtelekiRómai Katólikus Egyház valamint a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkéntes Centrummal folyamatos volt. A projekt ideje alatt személyesen, telefonon és -en keresztül is tartottuk a kapcsolatot.

21 A Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület A megalakulás óta az önkéntesség a mozgatórugója szervezetünknek. Kezdetben a fogyatékossággal érintettek és hozzátartozóik alkották az önkénteseket. Mára ez kibővült olyan önkéntesekkel is, akik nem érintettek, de szívesen segítenek. Ehhez nagyban hozzájárult a TÁMOP /2 Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon című pályázatunk is. Főleg az alábbi tevékenységekben vesznek részt önkénteseink: kertrendezés, takarítás, udvarrendezés, virágültetés, bevásárlás, betegápolás, rendezvényszervezésben és rendezvények lebonyolításában segítségnyújtás, gyermekfelügyelet. Együttműködés Mindig is fontosnak tartottuk a szakmai szervezetekkel való együttműködést a szociális szférában. Szoros együttműködésünk van a megyei szociális intézményekkel és civil szervezetekkel. Továbbá jó együttműködésben vagyunk a térség önkormányzataival és oktatási intézményeivel és a helyi civil szervezetekkel. Ezen kívül a helyi és környékbeli vállalkozásokkal is jó kapcsolatot ápolunk melynek elsősorban az adományszervezés terén mutatkozik eredménye. Terveink Szeretnénk továbbra is segíteni a fogyatékossággal élőket és fenntartani a jelenlegi szolgáltatásaink színvonalát. Terveink között szerepel a már kialakított segítő hálózatot tovább bővítsük, minél több emberhez juthasson el az önkéntesek által a segítség, hogy megkönnyíthessük mindennapi életüket és további programokat szervezünk, hogy az érintettek minél közelebb kerülhessenek egymáshoz, megismerjék egymás életét, problémáját és közösen próbálják megoldani a nehézségeket. e) Tervezi-e a program folytatását? Programjainkat továbbra is folytatni fogjuk. Nálunk az az élethelyzet fordult és fordul elő, hogy nemcsak mi keressük meg az önkénteseinket, hogy vállalnak-e önkéntes munkát szervezeteknél, hanem önkénteseink keresnek meg minket ötleteikkel, programjavaslataikkal, amelyeket megvalósítunk. f) Tervezi-e további önkéntes program megvalósítását? Tervezzük további önkéntes program megvalósítását. A jövőben továbbra is szeretnénk megrendezni olyan rendezvényeket (mikulás, karácsony, farsang, kirándulások, ahol az önkéntesek és a rászorultak kötetlenünk találkozhatnak egymással, az új önkénteseket felkészítjük az önkéntesség megismerésére, feladataira. g) Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek? Programjaink több elemét is kiemelkedőnek tartjuk. Ilyen például az, hogy önkénteseink újbábkészítésre tanították önkénteseink a gyerekeket és az érdeklődő szülőket.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0047. Zárótanulmány. Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NKÉNTES NTOK

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0047. Zárótanulmány. Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NKÉNTES NTOK NKÉNTES Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NTOK ÖNKÉNTESEKKEL AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDÉRT A MÓRI-ÁROKBAN Tartalomjegyzék 1. A szervezet tevékenységi területe...4 Cél szerinti

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON 1 1. Név: Az Elesettekért Alapítvány 2. Székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 53. 3. Levelezési cím: 6725 Szeged, Boldogasszony

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén 1. Szervezet adatai: Név: Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete Székhely: 2376 Hernád, Fő u. 147. Levelezési

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben