Tartalom. Köszöntő. øtinfo január 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. január 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!"

Átírás

1 Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Januári hó hull, fehér lesz minden,tiszta lapot nyit az új év. Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség, egy pillanatra költő lesz mindenki, a hóra íródik a közös költemény!... (Csukás István) Elkezdődött az új év, túl vagyunk vízkereszten is, a karácsonyfa lebontásával véget ért az ünnepi hangulat. Mit várunk az új esztendőtől? Mit hoz számunkra 2011? Nemzetközi szempontból meghatározó, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága óta először tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét. Az elnökség magába foglalja a politikai, diplomáciai, szakmai és kommunikációs feladatokat, aminek eredményei részét képezik hazánk megítélésének. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben már körvonalazódnak az idei év legfontosabb teendői az egészségügyi szakképzések területén is. Megjelentek az egészségügyi szakképzések módosított szakmai és vizsgakövetelményei, ami maga után vonja a központi programok módosítását, kidolgozását, és új mérőeszközök készítését is. Lapunkban találkozhatnak a Vidám Zsiráf Klub megalakulásáról szóló információval, melyet bőrgyógyászok vezetnek. A klubokban bőrbeteg gyermekek szüleikkel együtt, játékos formában tanulhatják meg a betegségeikkel kapcsolatos tudnivalókat. Jövőre 50 éves lesz az ETI. Erről tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat januári kiadványunkban, és ezt követően minden számunkban megjelenik egy kis szemelvény a múltból. Jelen lapunkban olvashatnak az újonnan alakult Természetgyógyászati Tevékenység Gyakorlásával Foglalkozó Bizottságról is. Kellemes időtöltést kívánok minden kedves Olvasónak! György Annamária, az øtinfo főszerkesztője Európa ránk figyel 2 50 évesek leszünk! 4 Új év, új SZVK 5 Megújul a szakmai kollégiumi rendszer 5 Három alakot öltött az influenza 6 Több érthető információt a gyógyszerekről 7 Németország: Műtőket kell bezárni szakmunkaerőhiány miatt 7 Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás képzés az ETI-ben 8 Szigorúbb dohányzás elleni törvény Spanyolországban 8 Műszeradományok a Heim Pál Gyermekkórháznak 9 Új mentőállomás Bélapátfalván 9 Óvatosan az édességgel! 10 A narancs jobb, mint a C-vitamin 11 Magyar Bohócok a Betegekért 11 Elkészült az otthonszülést szabályzó tervezet 12 Vidám Zsiráf Klub az ekcémás gyermekekért 12 Megalakult a TTGyKF Bizottság 14 A sport lélektani hatásai 15 WHO: Világegészségügyi jelentés Könyvajánló 17 Közös érdek az elektronikai hulladék szelektív gyűjtése 18 Jön az egységes mobiltöltő 18 Many Stop Breathing During Sleep 19 Rendezvénynaptár 20 øtinfo január 1

2 Európa ránk figyel Aktuális hírek január 1-től fél évig hazánk tölti be az Európai Unió elnökségének tisztét. A mindenkori elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében mely ügyek kerülnek az EU Tanács figyelmének középpontjába, és nagy befolyást képes gyakorolni arra, hogy az EU miként kezelje a különböző politikai és gazdasági kihívásokat. Az Európai Unió Tanácsa kormányközi intézmény, amely a tagállami érdekeket jeleníti meg, és tíz különböző összetételben ülésezik. A Tanács soros elnökségének teendőit a tagállamok rotációs alapon, fél éven keresztül látják el. Az elnökséget adó ország feladata, hogy a Főtitkárság segítségével szervezze a Tanács munkáját, és ebben az értelemben irányítsa az Uniót, biztosítsa működésének folyamatosságát és rugalmasságát. A Lisszaboni Szerződés 2009 végi hatályba lépése óta a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács üléseit Herman Van Rompuy személyében a két és fél évre választott állandó elnök irányítja. Ily módon az Európai Tanács elnöke és a soros elnökség szoros együttműködése adja az unió vezetését. A mindenkori elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében mely ügyek kerülnek a Tanács figyelmének középpontjába. Az elnökség munkáját az adott tagállam által meghatározott prioritások mentén szervezi. A prioritások nagy része illeszkedik az EU általános napirendjébe, mert örökölt, folyamatban lévő ügy, ám a soros elnökséget adó tagállam néhány számára fontos területen új lendületet adhat az uniós együttműködésnek. Három egymást követő elnökséget betöltő tagállam egyfajta trióban szorosabban is együttműködik egymással: megoszthatják egymással tapasztalataikat és segítik egymást a felkészülésben, szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre, amelyekben egyeztetik álláspontjukat. Ez a trió-elnökség a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével intézményesült. A spanyol-belga-magyar az első csoportos elnökség, amely teljes egészében a lisszaboni szabályok szerint működik. Spanyolország, Belgium és Magyarország közös trió-elnökségi programot dolgozott ki, amely a 18 hónap alatt napirendre kerülő szakpolitikai dossziék, jogalkotási javaslatok, uniós események, főleg állam- és kormányfői, valamint miniszteri szintű találkozók tervezését jelenti. A három ország elnökségi logója is egységes. Az egyes elnökségi triók egymás között is egyeztetnek. Így Magyarország nagy hangsúlyt fektet a következő trió első elnökségét adó Lengyelországgal való szoros együttműködésre például olyan kérdésekben, mint a közös energiapolitika vagy az EU keleti szomszédságpolitikája. A magyar elnökség prioritásai Az EU zászló átvételének alkalmából díszkivilágításba öltözött a Parlament A magyar elnökség politikai napirendjét az emberi tényező köré kívánja építeni, négy fő témakörre öszszpontosítva: növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért; erősebb Európa; polgárbarát unió; bővítés és szomszédságpolitika. Emellett a gazdasági ügyektől kezdve a közösségi politikákon át a bővítés kérdéséig minden esetben szem előtt kívánja tartani az emberi tényezőt, mint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés alapját. 1. Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért Az Unió egészét a gazdasági átrendeződés határozza meg. A magyar elnökség folytatja a konszolidációt. Meggyőződése, hogy a siker kulcsa az EU jövő-orientált növekedési stratégiájában és a gazdaságpolitikai koordináció megerősítésében rejlik. Az Európa 2020 stratégia az európai polgárok életkörülményeit kívánja javítani, illetve megőrizni, ezért középpontjában a munkahelyteremtésnek és a fenntartható versenyképességnek kell állnia. A magyar elnökség ezért javítani kíván a munkahelyteremtés motorjainak számító kis- és középvállalkozások helyzetén, és fel kívánja hívni a tagállamok figyelmét arra, milyen hatással lehet a demográfia és családpolitika a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. A szegénység csökkentésére irányuló kezdeményezés során az elnökség kiemelt 2 øtinfo január

3 Aktuális hírek figyelmet kíván fordítani a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és érdemi, európai szintű lépések meghozatalára törekszik a romaintegráció kérdésében. 2. Erősebb Európa Az EU belső politikája a következő generációk jövőjét meghatározó három alapelem, az élelmiszer, az energia és a víz köré épül. A magyar elnökség ezért kiemelt figyelmet szentel annak, hogy az ezzel kapcsolatos szakpolitikákat, és ezáltal Európát is megerősítse. A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata, a közös energiapolitika megteremtése, és egy új terület, az európai vízpolitika kialakítása ezt a célt szolgálja. 3. Polgárbarát unió Az Uniónak a polgárokat mindennapjaikban közvetlenül érintő kérdésekkel is foglalkozni kell. Így Magyarország céljai között szerepel a Stockholmi Program végrehajtásának továbbvitele, a polgárok szabad mozgásának biztosítása érdekében a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával történő kibővítésének előmozdítása, valamint az alapvető jogok védelme. Mindezek mellett a magyar elnökség célkitűzése, hogy ráirányítsa a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre, mint védendő európai értékre. 4. Bővítés és szomszédságpolitika Magyarország megkülönböztetett figyelmet fordít a bővítési folyamat továbbvitelére és a nyugat-balkáni térség integrációs perspektívájának előmozdítására. Kiemelt cél továbbá a szomszédságpolitika keleti dimenziójának megerősítése, amelynek keretében 2011 májusában Magyarországon rendezik meg a második Keleti Partnerség csúcstalálkozót. 5. Gazdasági kormányzás A folyamán elmélyülő globális pénzügyi és gazdasági válság fiskális hatásai és a görög költségvetési problémák következtében az Európai Unió tagállamai a világban is példátlan lépésre szánták el magukat: megállapodtak, hogy gazdaságpolitikájukat a jövőben összehangolják, vagyis megteremtik az Unió gazdasági kormányzását. A magyar elnökség egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a Bizottsággal és az Európai Tanáccsal szorosan együttműködve a Bizottság által beterjesztett hat jogszabályjavaslatról szóló tanácsi vitát továbbvigye, és 2011 nyarára le is zárja. Külön feladatként jelentkezik az eurózóna állandó válságkezelő mechanizmusának kialakítása, amely a szerződés módosítását is igényli. A magyar elnökségi félév A problémák azonosítását követően, 2011 első fele a döntések meghozatalának ideje lesz. Az EU számára elsődleges fontosságú a bizalom helyreállítása, a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás és versenyképesség növelése. A magyar elnökség úgy látja, a tagállamok közös feladata, hogy a gazdasági kormányzás erősítése érdekében 2010 szeptemberében előterjesztett bizottsági jogalkotási javaslatokról 2011 nyaráig megállapodást érjenek el. Bővítés Az EU jelenleg öt országot tart számon tagjelöltként. Törökország, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM), és Izland csatlakozási folyamatuk más-más fázisaiban tartanak, Montenegró számára pedig a legutóbbi, december i Európai Tanács adott tagjelölti státuszt. A magyar elnökség elkötelezett a nyugat-balkáni térség integrációs perspektívája mellett, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a Horvátországgal folyamatban levő csatlakozási tárgyalások 2011 első felében lezáruljanak. Magyarország készen áll a vonatkozó elnökségi feladatok teljesítésére, amennyiben a tagállamok a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett döntenek Macedónia volt Jugoszláv Köztársasággal (FYROM). Cél, hogy a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások eddigi ütemét fenntartsuk, illetve, hogy Izlanddal a tárgyalások tartalmi részét hatékonyan kezeljük. Duna Régió Stratégia Az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét. Az Európai Tanács júniusi felkérése alapján az Európai Bizottság 2010 decemberében tett javaslatot a DRS-re, amelynek elfogadása a évi soros magyar elnökségre esik. A kulturális sokszínűség és az Önkéntesség Európai Éve Az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként Magyarország támogatni kívánja a kulturális sokszínűség megőrzését. Ennek kulcselemét az aktív polgárság, vagyis a civil szervezetek és az önkéntesség ösztönzésében látja. A magyar elnökséggel egy időben, január 1-jén indul az Önkéntesség Európai Éve, így Magyarország kiemelt figyelmet szentel majd azoknak, akik önszántukból igyekeznek tenni közösségük sorsának jobbra fordításáért. Az Európai Bizottsággal együttműködve számos program és pályázat áll majd az aktivitás és az öngondoskodás szellemét képviselők rendelkezésére. A magyar elnökség fel kívánja hívni továbbá a tagállamok figyelmét arra is, hogy a kulturális sokszínűség az Európa 2020 növekedési stratégia megvalósítását is segítheti. Kocsis Tímea, ETI Forrás: øtinfo január 3

4 50 évesek leszünk! Beszámoló Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2012 kora tavaszán alapításának 50 éves évfordulóját fogja ünnepelni. Fél évszázad az ember életében a meglett, felnőtt kort jelenti, sok tapasztalattal, bölcsességgel, megfontolt jövőképpel. Ugyanakkor történelmi léptékkel mérve ez az évforduló nem nagy idő, de egy intézet életében mindenképpen figyelemre méltó. Az ünnepi alkalom az emlékezés és számvetés ideje. Egy ilyen kerek évforduló lehetőséget kínál arra, hogy Szép számú vendég gyűlt össze az első teadélutánra megálljunk, és a mindennapi munka taposómalmából kilépve, közös múltunkat, jelenünket értékeljük, és előre tekintsünk jövőnkre. Egy új intézet megalapítása, felépítése nagy kihívás, ugyanakkor felejthetetlen és megismételhetetlen élményt nyújt a közreműködők számára. Ebben volt részük azoknak a még közöttünk élő, és már köreinkből távozott elődeinknek, akik ennek az izgalmas folyamatnak a részesei lehettek. A jubileum kapcsán Intézetünk nagy korszakaira, neves elődeire is emlékezve kívánunk ünnepelni. Az Intézet megalakulása óta feladatait, szervezeti felépítését, személyi és tárgyi feltételeit tekintve az évtizedek sok változást hozó viharában alakította ki mai arculatát. Hol kevesebb és egyszerűbb, hol összetettebb, sokrétű feladatot látott el, és többször kellett megújulnia. Az alapításkor még éppen csak kialakult az egészségügyi szakdolgozók képzési rendszere, ami azóta sokat és folyamatosan változik. Ma az ETI a Nemzeti Erőforrás Minisztérium háttérintézményeként elsősorban a szakképzést segítő, szolgáltató intézményként végzi munkáját. Emellett bizottságokat működtet, szakképzéseket, továbbképzéseket szervez, ápolja hazai és nemzetközi kapcsolatait, kutatásokat végez, és tanácsadással segíti a tanulni vágyó egészségügyi szakdolgozókat. Az Intézet hagyományain építjük jövőnket, melyért sokat kell tennünk, hiszen az elődök példája kötelez. Az eredményeket megőrizve és továbbfejlesztve úgy jelöljük ki a jövő irányát, hogy azzal a lehető legteljesebben tudjuk szolgálni közösségünk szakmai sikereit, a jelen, és jövő egészségügyi szakdolgozóinak szakmai fejlődését. Szeretnénk a kerek évfordulót méltó keretek között, jubileumi emlékkönyv kiadásával, melyben a történeti áttekintésen túl, a nagy öregekkel és a névtelen emlékezőkkel, az ETI volt tanulóival készül riportsorozat, kiállítással, tablókkal, jubileumi konferenciával ünnepelni. Az előkészületeket megkezdtük december közepén találkozót szerveztünk az ETI volt munkatársai számára. Célunk ezzel kettős volt. Lehetőséget kívántunk biztosítani a nyugdíjas kollégák számára az egymással való találkozásra, az emlékezésre, a közös élmények felidézésére, és segítséget, ötleteket kérni tőlük a jubileum minél teljesebb megünnepléséhez. A találkozót a meghívottak örömmel fogadták, többségük jelenlétével fejezte ki köszönetét. A vendégek névsorának összeállításakor kiderült, hogy néhányan már nem lehetnek közöttünk. Rájuk megkülönböztetett tisztelettel emlékezünk. Jóleső érzés volt találkozni az Intézet korábbi évtizedeinek munkatársaival, akik elkötelezettségükkel gazdagították, színessé tették az intézet életét, és zászlóvivői voltak a szakképzési rendszer és a szakdolgozói képzés, továbbképzés ki- és átalakításának. A jó hangulatú találkozó zárásaként körsétát tettünk az ETI két épületében, amelynek során többször elhangzott: ennek a helyén volt a szobánk Évával, Katival itt raktár volt ez volt a.. már rá sem ismerek a folyosóra sem., jó volt itt dolgozni, mert. A meghívott vendégek őszinte örömmel ajánlották fel segítségüket az emlékkönyv elkészítéséhez, a jubileumi ünnepre való felkészüléshez. Olyan jubileumi megemlékezést tervezünk, ami a további munkához erőt ad az Intézet mai munkatársainak, és az emlékezés lehetőségét biztosítja a volt munkatársak számára. Célunk a jelenlegi és egykori munkatársak összetartozásának erősítése, a hagyományok ápolása, életbetartása mindannyiunk közös örömére. Az elkövetkező hónapokban az évfordulóra készülve rendszeresen teszünk közzé megemlékező írásokat, korszakos dokumentumokat az eltelt 50 év történetéből. Amennyiben Önnek, Kedves Olvasó, emléke, dokumentuma, fényképe, vagy más egyéb relikviája, ötlete van, vagy az ETI életének részese volt, és szeretne aktív résztvevője lenni a jubileumi előkészületnek, majd az ünnepélynek, kérjük, keressen fel bennünket! Szeretettel és örömmel várjuk a jelentkezését! Demeter Józsefné, ETI 4 øtinfo január

5 Új év, új SZVK Hosszú várakozás után végre megjelent az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit (SZVK) tartalmazó jogszabály, az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet áprilisában Kormányrendeletben jelent meg az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), ami több egészségügyi szakképesítés struktúráját változtatta meg. Elsősorban ezek a változások indokolták a szakmai és vizsgakövetelmények módosítását. A módosítások kapcsán megragadtuk az alkalmat, és igyekeztünk a szakmai vizsgatevékenységek számát is racionalizálni ott, ahol erre mód és lehetőség adódott. Az előkészítés során a tervezeteket és javaslatokat honlapunkon olvashatták. További változást jelentett az ún. licence rendelet visszavonása. Mivel szakmai szempontból hátrányosnak ítéltük a korábban licence keretében megszerezhető kompetenciák elvesztését, több egyeztetést követően a licencek tartalma beépült a szakmai és vizsgakövetelmények követelménymoduljaiba. Fontos kiemelni, hogy a rendelet megjelenése előtt megkezdett szakképzéseket a kezdéskor érvényben lévő, hatályos szakmai és vizsgakövetelmény alapján kell befejezni. Ez vonatkozik a vizsgatevékenységek számára is, így a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet alapján indított képzések szakmai vizsgáinál még nem érvényesülhet a vizsgatevékenységek számának csökkenése. Új követelménymodul számokkal is találkozhatunk a rendeletben. Azoknál a moduloknál, amelyeknél változott a modul tartalma, változott a modul száma is (pl.: Interakció az egészségügyi ellátásban helyett Interakció az egészségügyi ellátásban). Azoknál a moduloknál, amelyeknél a tartalom nem változott, csak a vizsgatevékenységek száma csökkent, megmaradt az első négy számjegy (pl.: Első ellátás-elsősegélynyújtás helyett Első ellátás-elsősegélynyújtás). Azoknál a moduloknál, amelyeknél nem történt változás, természetesen a modulszám sem változott. Jelentős változás, hogy az ápoló képzésnél az OKJban megadott képzési idő minimális képzési időnek minősül az új jogszabályban. Tehát minimálisan 3 év vagy 4600 óra alatt lehet megszerezni az ápoló szakképesítést. A szakmai és vizsgakövetelmények változását részletesen következő számunkban ismertetjük. Zagyva Klára, ETI Pár szóban Megújul a szakmai kollégiumi rendszer A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága megújítja a szakmai körökben sokat vitatott egészségügyi szakmai kollégiumokat. Az átalakítás célja egy megbízhatóan működő egészségügyi struktúra létrehozása, amelyhez elengedhetetlen, hogy a szakmai testületek megválasztásának és összetételének legitimitását, valamint a testület által adott állásfoglalások megalapozottságát az orvostársadalom elfogadja. Az új koncepció értelmében a jelenlegi rendszer kétszintűvé válik. Az operatív szintet a 180 fős szakmai kollégium képezi, ezen belül szakmai kollégiumi tagozatok jönnek létre 60 szakterületen 3 fős létszámmal. A tagok kiválasztásakor a szakmaiságon túlmenően figyelembe kell venni az eltérő földrajzi, ellátási szinteket, valamint az oktatási és korosztályos szempontokat is. A tagozatok fő feladata a szakmai kollégiumi tanácsok által előkészített anyagok, jogszabály-, és egyéb tervezetek (pl. oktatási, finanszírozási) véleményezése, valamint koncepcióalkotás az adott szakterület stratégiai kérdéseiről. Az elsősorban szabályokat alkotó szintet a szakmai kollégiumi tanácsok alkotják, amelyek ugyancsak 60 szakterületen, egyenként 5 és 15 fő közötti létszámmal jönnek létre. Feladatuk a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek összeállítása, valamint a tudományos, a gyakorlatban problémás kérdések továbbítása a szakmai kollégium érintett tagozata felé, illetve a főorvosi és egyéb vezetői státuszok követelményeinek meghatározása és a pályázatok bírálata. A tagozatok tagjait az érintett szakterületen működő kamarák, szakmai szervezetek, képző intézmények javaslatai alapján az egészségügyért felelős államtitkár jelöli ki. A szakmai kollégiumi tanácsok tagjait a szakmai társaságok és egyesületek delegálják. A szervezetek megbízatása 4 évre szól. Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár megköszönte a Prof. Dr. Gógl Árpád és Prof. Dr. Fülesdi Béla vezetésével működő 12 tagú szakmai előkészítő bizottság konstruktív munkáját, és felkérte a grémiumot az új kollégiumi rendszer felépítésével kapcsolatos további együttműködésre. Forrás: A NEFMI sajtóközleménye øtinfo január 5

6 Három alakot öltött az influenza Ápoló szakmacsoport Három különböző vírustörzs okoz aggodalmakat szerte a világban, itthon egyelőre csak szórványosan aktív az influenza, tömeges megbetegedésre később számítanak a virológusok. Ám úgy tűnik, nem félünk a vírusfertőzéstől, eddig ebben a szezonban fogyott a legkevesebb a térítésmentesen kérhető vakcinából. Az Egészségügyi Világszervezet tavaly augusztusban jelentette be a H1N1 által okozott világjárvány végét. Az első ilyen influenzás eseteket 2009 márciusában jegyezték fel, és a szervezet adatai szerint több mint 18 Egyenlőre kevesen vették igénybe az influenza elleni védőoltást ezer ember, zömében több terhes nők és fiatalok haltak bele a vírusfertőzésbe. Magyarországon egyelőre nincs influenzajárvány későbbre várható tömeges megbetegedés, de Európában már több áldozata is van a tavalyi szezonból már jól ismert vírusnak. A H1N1 okozta influenzában halt meg a napokban egy német turista Ausztriában. A 24 éves férfi már beteg volt, amikor az országba érkezett, öt nappal később, újév napján belehalt a vírusfertőzésbe. Szintén néhány héttel ezelőtt halt meg Németországban egy hároméves kislány és egy 51 éves férfi, náluk is kimutatták a H1N1 vírust. Míg Svédországban egy hétéves gyermek a vírus első áldozata ebben a szezonban. De egész Nyugat-Európában sok a fertőzött, különösen Nagy-Britanniában nő a számuk, ahol már közepes erősségű a járvány. Az angol járványügyi központ jelentése szerint 2010 októberétől az év végéig már 39 haltak meg valamennyien 65 évnél fiatalabbak voltak az influenza okozta megbetegedésekben. Közülük 36- nál a H1N1 vírust, 3-nél pedig az influenza B vírusát mutatták ki. De Belgiumban, Franciaországban és Portugáliában is már sokakat megbetegített a vírus. Az Egyesült Államokból is sok influenzás megbetegedést jelentenek, ám ott a H3N2-es törzs okoz tömeges megbetegedéseket, de kimutatható B típusú vírus is. Ázsiában pedig a már 2005-ben megjelent H5N1 (madárinfluenza) ütötte fel ismét a fejét. Itthon, a háziorvosi praxisok jelentéseiből kiderül, hogy december 27. és január 2. között 6600 beteg fordult orvoshoz eddig az influenzagyanús betegektől beküldött összes minta közül 9-nél igazolta az ÁNTSZ laboratóriuma a vírus jelenlétét, mindegyik esetben a kórokozó a H1N1 volt influenzaszerű tünetekkel 12,5 százalékkal kevesebb, mint az előző héten, amikor 7500 ilyen beteget regisztráltak. Ez részben azzal magyarázható, hogy az év végi szabadságolások miatt általában csak súlyosabb panaszokkal keresik fel háziorvosukat a betegek, részben pedig az, hogy az iskolai szünet miatt ténylegesen csökkent a légúti kórokozók terjedése. A betegek 15,9 százaléka gyermek, 39,4 százaléka éves fiatal felnőtt, 30,2 százaléka középkorú, 14,5 százaléka 60 éven felüli volt. A vizsgált időszakban 17 influenzás beteg állapota volt annyira súlyos, hogy kórházi kezelésre szorultak. Intenzív ellátásra 4, míg gépi lélegeztetésre 3 beteg volt szükség. Kevesen kérik az oltást. A vírusok ellen idén is van vakcina, amely a H1N1, a H3N2 és a B törzsek ellen is védettséget ad. Berencsi György virológus azt tanácsolja, hogy aki 2010 őszén nem oltatta be magát influenza ellen, az idén semmiképpen ne feledkezzék meg a védekezés e módjáról. Különösen az idősek és krónikus betegek veszélyeztetettek. Az Egészségügyi Világszervezet, a 65 év felettiek 75 százalékának beoltását javasolja: ezzel szemben itthon ez az arány 20 százalék körüli. Ám az oltóanyag decemberi előzetes felhasználási aránya 2008 óta most a legalacsonyabb. A vakcina igénylése területenként igen változó, Budapesten és 5 megyében Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú- Bihar, Komárom-Esztergom és Pest megye a vakcina több mint 50 százaléka még beadásra vár. Két területen Győr-Moson-Sopron és Somogy megye a kiadott oltóanyag több mint 70 százalékát felhasználták. A virológus szerint nem kell világjárványtól tartanunk, hiszen az már lecsengett az előző szezonban. Mint mondta, nagy szerencsénk van a H1N1 vírussal, mert az nem tanult meg jól szaporodni az emberi szervezetben, csak a bélcsatornákban, hányást és hasmenést okozva, amire a korábbi vírusok nem voltak képesek. De annak is tulajdonítható az eddigi, viszonylag kevés haláleset, hogy a sertésinfluenza-vírussal az új vírus háromnegyed részében ezeket a tulajdonságokat hordozza szemben sokaknak van már részleges védettségük. Forrás: hvg.hu 6 øtinfo január

7 Gyógyszertári szakmacsoport Több érthető információt a gyógyszerekről Évek óta tartó huzavona után az EU gyógyszercsomagja részeként ismertté vált irányelv új kontúrokat kap. A gyógyszeriparnak nem tetszhet, hogy az akkori EU biztos, Günther Verheugen részéről megfogalmazott igen gyógyszerbarát tervezethez képest a jelenlegi verzió sokat változott. Az Európai Parlament által eldöntött irányelv az ipar információs lehetőségeit lényegesen erősebben korlátozza, mint azt az Európai Bizottság tette. Az EU-ban a vényköteles gyógyszerek reklámja továbbra is tilos marad. A svéd EU képviselőnő, aki a jelentést előterjesztette, hozzáfűzte: Ez a javaslat igyekszik javítani a betegek rendelkezésére álló információk minőségét és terjedelmét. Hasonlóan fogalmazott a CDU egyik politikusa is: Az a fontos, amit a beteg tudni akar és nem az, amit az ipar el akar adni. A parlamenti képviselők azt javasolják, hogy minden országban legyen egy a gyógyszergyáraktól független internetes portál, amely a fogyasztókat akadálymentesen informálja a gyógyszerek hasznáról, hatásairól és mellékhatásairól. Mindez általános információkat jelentene, mindenki számára közérthető módon. A gyógyszerek csomagolásában található tájékoztatók elkészítését azonban továbbra is a gyógyszergyárak végzik. Ugyancsak megengedett, hogy ezeket az információkat a gyárak saját honlapjukon bocsássák rendelkezésre. A vényköteles gyógyszerek nyílt reklámja az EU-ban tilos. Ez nemcsak a TV-re és a rádióra vonatkozik, hanem a nyomtatott médiumokra is. Az Európai Parlament évi eredeti javaslata, hogy a receptköteles gyógyszerek fennálló reklámtilalmát lazítsák, masszív ellenállást váltott ki a parlamenti képviselőknél, a betegpénztáraknál, az orvosoknál és a gyógyszerészeknél. Ezzel szemben a gyógyszeripar, a média és a reklámszakma lelkesedett. Végül azonban a politika az akkori tervezetet nem fogadta el, ugyanis a vényköteles gyógyszerek reklámjának engedélyezése az USA-ban lényeges többletfelhasználáshoz vezetett. PZ, 2010, 12, 03. (Tömörítvény) Fordította: Kövesi Ervin Mûtéti szakmacsoport Németország: Műtőket kell bezárni szakmunkaerőhiány miatt A nővérhiány sok kórházban jelentős korlátozásokhoz vezet a műtők üzemeltetésében. Ezt közli a frankfurti szakfőiskola egészséggazdasági központjának igazgatója egy aktuális körkérdés alapján. Az igazgató és team-je több mint 150, műtőosztállyal rendelkező kórház személyzetét kérdezte meg. Ez a németországi kórházak 10%-ának felel meg. A felmérésben részt vevő kórházak 25%-a állította, hogy műtéti szolgáltatásaikat a munkaerő hiánya miatt korlátozniuk kell. Első körben a kórházak több mint 60%-a túlórákkal kísérli meg kompenzálni az ápolószemélyzet hiányát. A műtő minden sebészeti klinika motorja. Ha ez nem működik, ennek kihatása van az egész kórház teljesítőképességére mondta az igazgató. Hangsúlyozta, hogy egy műtő minőségi és menynyiségi teljesítőképessége nemcsak a sebészektől és az aneszteziológusoktól függ, hanem az ott alkalmazott ápolószemélyzettől is , 11, 24. (Tömörítvény) Fordította: Kövesi Ervin F E L H Í V Á S Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 2011-ben is megrendezi a Fiatalok Fórumát Az eseményre várjuk 35 év alatti a rehabilitációt érintő bármely szakmában dolgozó fiatalok előadásait. øtinfo január 7

8 Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás képzés az ETI-ben Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet az OKJ változást követően első moduláris képzései között, a szak vonatkozásában elsőként indította május 25-én az Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás képzést. A képzés megkezdésének feltételei az alábbiak voltak: általános iskolai végzettség egészségügyi alkalmassági vizsgálat A 24 jelentkező között voltak mérnöki végzettségűek is, de többen az előírt végzettséggel, illetve érettségivel rendelkeztek. A szakmai és vizsga követelményrendszer 4 alapmodult és 1 szakmai kártevőirtás modult határozott Higiénés szakmacsoport Az elméleti, majd demonstrációs gyakorlatot a szakvállalati gyakorlat követte 80 órában, amelyet a MaK- OSZ-szal kötött szerződésünk alapján Vogronics László főtitkár irányításával, 6 fős csoportokban szerveztük. Ez a gyakorlat leendő, vagy már meglévő munkafeladataik ellátására, és a szakmai vizsgára készítette fel tanulóinkat. A szakmai vizsgát október 4-én írásbeli vizsgákkal kezdték, amelyet további írásbelik, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek követtek /összesen 12 vizsgatevékenység/. A szakmai gyakorlati vizsgatevékenység a Bábolna Környezetbiológiai Központban került megszervezésre, ahol /idézet a szakmai vizsga jegyzőkönyvéből/ a tárgyi eszközök példamutatóan, jól áttekinthetően rendelkezésre álltak. Az irtószerek, az eszközök, gépi berendezések jól szemléltették a kártevőirtás gyakorlatát. A szakmai vizsga zárására október 21-én került sor. Örömmel vettük, hogy 4 fő jelessel, többen pedig jó és közepes eredménnyel végeztek. A 24 főből, 16 fő tett sikeres szakmai vizsgát, de a korábbi évfolyamok teljesítményéhez viszonyítva a mostani eredmény jobbnak mondható mondta a vizsgabizottság elnöke a vizsga zárásán. Bizonyítványosztó ünnepségünkre november 12-én került sor, amelyen a külsős vendégek között köszönhettük a vizsgabizottság elnökét, Dr. Bajomi Dánielt, a MaKOSZ szakmai szervezet delegált tagját, Vogronics Lászlót, továbbá a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt, Papp Györgyöt. Végzett tanulóink felszabadultan és boldogan vették át bizonyítványaikat a hozzá tartozó igazolással együtt, amely egyben munkájukhoz való jogosítványuk lesz. A jól végzett munka lezárása az ünnepélyes bizonyítványosztás meg. Valamennyi modul befejezését modulzáró vizsga követte. Nem kis izgalom volt, amikor eljött a szakdolgozat leadásának határideje. Ez a dolgozat a Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban modult zárta le. Igazi megpróbáltatást a Higiéné, munkavédelem modulzáró vizsga jelentett, amely ha nem is elsőre, de másodjára mindenkinek eredményes lett. Ezt követően volt lehetőségünk a szakmai modul megkezdésére, mivel az oktatási programunk így rendelkezik. Ők elmentek, de nyomukban több mint 60 jelentkező. Meglátjuk, hogyan tovább. Makainé Vér Julianna oktatásszervező, ETI Szigorúbb dohányzás elleni törvény Spanyolországban Spanyolország egyike volt az első EU államoknak, amely már öt évvel ezelőtt viszonylag szigorú dohányzási tilalmat rendelt el, de csakhamar más országok megelőzték. Most a spanyolok felzárkóznak, a dohányzást ugyanis minden étteremben megtiltják. A kocsmákban jelenleg erősen dohányoznak, az éttermekben pedig a vendégek étkezés után élvezettel gyújtanak rá egy cigarettára. A madridi parlament új dohányzásellenes törvényről döntött, ami szigorúbb, mint a szabályozások Eu- 8 øtinfo január

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Közeleg az új tanév, indulnak a különféle képzések, tanfolyamok, sokan már gőzerővel készülnek az őszi vizsgaidőszakra. A pihenés után a tanulásé lesz a főszerep,

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megkopott már a határ hazabotorkált a nyár, beérett gyümölcsökben mámorító mézíz jár, testem sóváran várja melegen átöleljen rézszínű indián nyár. (Nagy Zsuzsanna)

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A tavasz első hónapja is tartogatott feladatot a GYEMSZI ETI számára. Számos szakmai esemény, tanfolyam és vizsga tarkítja a sort, melyek Intézetünk falai között

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Karácsony küszöbén. øtinfo 2009. december 1. Kasza-Marton Lajos. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Tartalom. Köszöntő. Karácsony küszöbén. øtinfo 2009. december 1. Kasza-Marton Lajos. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Lassan véget ér a 2009-es esztendő, amely nem volt könnyű, hozott örömöt és bánatot, küzdelmet és sikert. Idén is nagyon sokan vállalkoztak arra, hogy beüljenek

Részletesebben

Sajtószemle 2015. július 10.

Sajtószemle 2015. július 10. Sajtószemle 2015. július 10. Válasz.hu Erős kritika a magyar egészségügynek - itt az orvosok válasza A magyar orvostársadalmat is kérdések elé állította a lapunkban Magyarországon elsőként publikált EuroHope

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű

2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű XXXII. évfolyam, 12. szám 2009. december 2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű Mind a négy blokk 108 százalékon üzemel Lévai András üzenete! A földi megsemmisülés felé haladva, tisztán látom, hogy addig

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ ÉV AZ Kedves Olvasók! Ritkán állunk meg azon gondolkodni, hogy honnan jöttünk és hova tartunk. A nagy évfordulók azonban erre késztetnek bennünket. Álljunk meg egy rövid időre, tekintsünk

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Európa rekreációs központja TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A lehetőség elnyerése... 3 NAPIREND:

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok?

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok? BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! Megnyugszanak a pénzpiacok? Simor András,

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Bokrétaavató az In Vitro Diagnosztikai Központban Az Amerikai

Részletesebben