A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du ig.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig."

Átírás

1 VefBor159.qxd :17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: Kedd: 7.00 Szerda: Csütörtök: 7.00 Péntek: Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI NOVEMBER HÓNAPRA: Általános: Hogy azok, akik az orvosi kutatásra adják magukat, és valahányan a törvényhozói tevékenységben foglalatoskodnak, mindig mély tiszteletet tápláljanak az emberi élet iránt, kezdetétõl fogva egészen a természetes befejezésig. ELED ÉS ELÉD A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep XVII évfolyam, 7. (159.szám) november SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du ig. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 A KÖVETKEZÕ SZÁMUNK MEGJELENÉSÉNEK TERVEZETT IDÕPONTJA: DECEMBER 2. AZ EBBE A SZÁMBA SZÁNT ÍRÁSOKAT, CIKKEKET NOVEMBER 16-IG KÉRJÜK ELJUTTATNI A SZERKESZTÕSÉGBE. KÖSZÖNJÜK! NAPTÁRUNK A 31. OLDALON OLVASHATÓ. Missziós: Hogy a Koreai-félszigeten növekedjék a kiengesztelõdés és a béke szelleme. NOVEMBERI ÉLETIGE "És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény?" (MTörv 4,8) KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja templomunkat, plébániánkat, közösségünket! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Tóth Bertalan Szerkesztõ: Daróczi Rita - Nyomdai elõkészítés: Molics Ferenc Munkatársak: Szõcs Éva, Fazekas Lívia, Laczovics Marika - A V Á R O S M I S S Z I Ó J E G Y É B E N - KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY Segíts, hogy általunk minél több ember ismerje meg az Élet Kenyerét! AZ EMBEREK KÖZÉ VIHETTÜNK TÉGED! A tartalomból: - Városmissziós élményeink - Plébánosunk gondolatai - Interjú - A közelmúlt eseményeibõl

2 Vef159.qxd :18 Page 2 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE Kedves Testvérek! Talán nem véletlen, hogy eleink éppen október havát választották a szentolvasó közös imádkozására. Ekkor már kevesebb a kinti munka, jó este megnyugodni és közösen imádkozni. Jóllehet, itt kevésbé vannak 'kinti munkák', plébániánk életére is igaz a megállapítás: jó egy kicsit megnyugodni, és röviden értékelni mindazt, ami az elmúlt két hónapban történt. Mindenek elõtt megtörtént a váltás, költözés. Jó látni, hogy Károly és Gyula atyát új helyükön is szeretettel fogadták. Megtartottuk a lelkigyakorlatot. Épültem a testvérek buzgóságán. Megtartottuk a szokásos "Havanna napokat', most kicsit a 'Városmisszió' jegyében is. Megindultak a hittanórák és csoportfoglalkozások a plébánián. Most látni igazán, hogyan mûködik a Szent László plébánia. Mindezeken túl azonban számtalan kérdés fogalmazódott meg a testvérekben és bennem is. Elõször a testvérek kérdéseire szeretnék válaszolni, majd megfogalmazni a magam gondolatait. A miserend és a liturgia változása. Vajon miért kellett ezeket megváltoztatni? A miserendnél adott a válasz. A pap egy nap egy szentmisét mutathat be, és csak indokolt esetben a másodikat, harmadikat vagy éppen a negyediket. Higgyék el, van gyakorlatom a napi több szolgálatban, ám az érték mutatója az is, hogy milyen gyakran mutatjuk azt be. Nagy ünnepeink értékét is az adja, hogy ritkán vannak: nincs minden hónapban karácsony... Komoly indok, ha egy beszentelési szentmisét kell bemutatni, vagy vasárnap csak háromszorra férnek be a hívek a templomba, vagy éppen a kórházi betegeknek kell ezt a szolgálatot végezni. A héten háromszor reggel, háromszor pedig este vehetünk részt a szentmisén. Ugyanez áll a szentségimádásra is. Ha kitesszük a Szentostyát ünnepélyes formában, akkor az ünnepélyességhez tartozik a megfelelõ számú résztvevõ. Nem az a cél, hogy egy-egy hívõ legyen jelen, hanem legalább Ez íratlan szabály. Gondoljuk csak meg! Ha egy híres színészt, vagy énekest hívnánk meg elõadásra, vajon nem figyelnénk-e oda, hogy megfelelõszámú résztvevõ legyen. Emberi szinten erre oda szoktunk figyelni, figyeljünk erre a liturgiában is. A heti két ünnepélyes alkalom - hiszen egyéni adorációra minden nap lehetõségünk nyílik -, tisztességgel és méltósággal tartható. A liturgiában semmi különös nem történt, csupán a ministránsok kaptak több feladatot, amit õk örömmel vettek. Ezek a szolgálatok - gyertyavitel, oltárfelkészítés -, a liturgia egy-egy részét hangsúlyozzák ki. Örülünk, hogy vannak ministránsok és megbecsüljük, megtiszteljük õket a feladatokkal is. Ami pedig a bemutatás egyéni mozdulatait illeti, ez személyfüggõ. Minden paptól az a szép, ami a természetébõl adódik. Nincs két 'egyforma' liturgia ebbõl a szempontból, és mégis, Afrikától Amerikáig ugyanaz a liturgia. Sokszínûség az egységben. Természetesen nem könnyû évtizedek távlatából váltani, csak annyi nyitottság legyen bennünk, mint faluhelyen volt, /ahol különben sokkal konzervatívabbak az emberek, de ott egyszer sem találkoztam ilyen jellegû panasszal/, és akkor mindannyian átélhetjük a liturgia szépségét. A szentségek kiszolgáltatása. Kétszer is olyan családoknak volt keresztelõ, akiket nemigen láttunk... A szentségek kiszolgáltatása nehéz ügy. Az egyházmegyei honlapon olvasható a Bíboros úr rendelkezése, amely a könnyítés irányába mutat kötelezõen járandó utat. Mindazonáltal a 'nem tarthat indokolatlanul hosszú ideig a felkészítés' kitétel párja az 'indokolatlanul rövid ideig sem' lehet. Minden alkalommal személyesen kell elbeszélgetni a szentséget kérõkkel. Ezek a beszélgetések bizalmasak, és adódhatnak olyan információk - családi, egészségi és egyéb indokok -, amelyeket nem oszthatok meg mindenkivel, ugyanakkor a szentség, például a keresztség kiszolgáltatását sürgetik. Eddigi papságom alatt több mint 150 alkalommal kereszteltem. Volt, hogy rövidebb, és volt, hogy hosszabb felkészítést követõen. Olyan is volt, amikor a beszélgetés után a szülõk csalódottan álltak fel: így nem kérjük, nem tudjuk vállalni - mármint a felkészülést -, de olyan is volt, hogy odébb mentek egy templommal, és ott könnyebben megkapták, amit kértek. Fájdalmas dolgok ezek, de higgyék el, minden alkalommal a jó szándék és az igényes felkészítés szándéka vezérel. A rend továbbra is az, hogy a gyakorlat, ismeret hiányát elõször pótolni kell, és be kell kapcsolódni a plébánia életébe. A kivétel - a két keresztelõ az volt -, erõsíti a szabályt. Az elsõ szentgyónásra és szentáldozásra való felkészítés gyakorlata nem változik, ahogy a bérmálásé sem. Elõzetes megszólítás után készülünk a nagy eseményre, a kegyelem befogadására. A hittanórák és foglalkozások rendje Ezt is alakítani kellett és kell még a jövõben is. Elõzõleg igyekeztek az atyák elosztani egymás között az alkalmakat, hogy mindketten találkozzanak a hívekkel /lásd: külön bibliaóra és katekézis/. Másrészt a csoportok Veled és Feléd 2 Veled és Feléd 3

3 Vef159.qxd :18 Page 4 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE alakulnak. Vannak újak és vannak elmaradók. A jelenlegi rend is változhat, hiszen a résztvevõk jelezhetik a kéréseiket. Gyóntatás A Szentmise elõtt akkor alkalmas, ha valaki rövidebben kívánja elvégezni a szentgyónását. Az kellemetlen, ha közben már a kezdeni kellene a misét, de az illetõ éppen egy komolyabb problémáját tárja föl. Ezeket a lelki beszélgetéseket érdemesebb egy erre alkalmas idõpontban elvégezni. A szentmise elõtt 10 perccel már nem fogok kint ülni. A naptár nincs mindig nálam, ezért ezeket a beszélgetéseket idõzítsük szerdára és péntekre, az esti szentmise utánra, amikor is - legfeljebb fél nyolcig - ifjúsági hittan kezdete - kiülök a gyóntató/beszélgetõ szobába. Mivel bármi közbejöhet, érdemes elõtte távbeszélõn érdeklõdni. Ezen felül természetesen, személyesen máskorra is megbeszélhetünk idõpontot, de a fentiek adottak. A saját kérdéseim, benyomásaim inkább arra vonatkoznak, hogy hogyan tovább? Az elmúlt két hónapban több konfliktus helyzetet, összeütközést kellett kezelnem - hívek egymás között -, mint elõzõleg egy év alatt. Mivel nem ismerem még testvéreket, nem tudom, mennyire szabad mélyen foglalkoznom ezekkel. Mert kell velük foglalkozni a közösség érdekében, hogy igazság és béke legyen. A hívek talán az átlagnál nagyobb érzékenységét is megtapasztaltam. Egyegy elejtett szó, tekintet, megjegyzés, félrehallás, ami mély bánatot okoz. Pedig nem a bántó szándék vezérelt, csak egyszerûen elmondtam, amit gondoltam. Az adott kisebb közösségek életébe mennyire lesz módom belelátni, segíteni õket? Képes leszek-e a gondolkodásmódot megérteni és követni, nehogy eltérõen értelmezzünk alapvetõ dolgokat. Mindez kiderül a következõ hónapokban. Még szeptemberben itt járt az Udvardy püspök atya. A szomszédos Mûvelõdési Házban tartott megnyitó után átjött egy kis beszélgetésre, és a támogató szavak mellett figyelmeztetett: a neheze majd januárban jön, mert a tapasztalat szerint akkorra fárad el mindkét fél - hívek és pap - és jönnek türelmetlenségek. Nos, készüljünk fel erre is. A sokféle szolgálat mutatja, mennyire élõ tud lenni ez a közösség. Kezdve a mindennapi munkáktól, a templom takarításától, díszítésétõl az adminisztráción át a missziós programok szervezéséig a szolgáló szeretet sokszínûségét láthattuk. Mivel e szolgálatokat a Jóisten nagyobb dicsõségére teszszük, ezért õt kérjük minden hónap 3. vasárnapján az un. 'Benefactor', vagyis 'Jótevõkért' szentmise felajánlással, hogy jutalmazza õket minden égiföldi jóval a szolgálatukért. Remélem, hogy a buzgóság töretlen marad. Jó lenne minden közösséggel közelebbrõl is megismerkedni, és ígérem, erre törekszem, ám türelmet kérek. A 'Felelõsök fóruma' - lásd alább - is e nemes célt szolgálja. Köszönet azoknak a testvéreknek és munkatársaknak, akik elfogadtak, köszönöm a biztató szavakat, sokféle segítséget! Így haladjunk együtt tovább az örökkévalóság útján! A LITURGIÁRÓL A hívek legnagyobb része ismeri és gyakorolja mindazt, amirõl olvashatunk majd-e rovatban. Mégis szükséges ezeket leírni, hogy azokat a testvéreket is szelíden tudjuk figyelmeztetni, akik híjával vannak ez ismereteknek. Fentebb említettem, hogy sok érzékenységgel találkoztam, ezért elõre is bocsánatot kérek azoktól, akik magukra veszik, vagy éppen érintve érzik magukat a leírtakban. Értsük azzal a szándékkal e sorokat, amellyel íródtak: a jobbítás, a liturgia még emelkedettebbé tétele érdekében. Kéretik hát nem megsértõdni! A liturgia ott kezdõdik, hogy elindulunk a templomba. Tehát szépen felöltözünk. Ünnepi ruhát veszünk fel. Nem hiányosat, nem hivalkodót. A külsõnkre is ez jellemzõ. Ha valakinél ez nincs meg, szelíden figyelmeztessük. A templomba belépve lecsendesedünk, ott csak a szükséges dolgokat beszéljük. Szép szokás a szentmise után egymás felõl érdeklõdni, beszélgetni. Milyen jó, hogy udvar és barátságos terem áll rendelkezésünkre, így nem kell a szentmise után ott maradó fohászkodó testvéreket zavarnunk. Törekedjünk is erre! Nagyon fura, ha hangos zsibongás kezdõdik a záróének utáni pillanatban, esetleg 'versenyre kelünk' az orgonával! Ne tegyük! Ügyelni fogunk a Szt. László terem megnyitására, esetleg egy meleg tea felkínálására, amely a hideg idõben jót fog tenni. Veled és Feléd 4 Veled és Feléd 5

4 Vef159.qxd :18 Page 6 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE Keresztet vetni a belépéskor a szenteltvízzel kell, térdet hajtani pedig ott, ahol helyünket elfoglaljuk. Kifelé menet pedig fordítva: térdet hajtunk, majd a bejáratnál kezünket a szenteltvízbe mártva keresztet vetünk. Ha valaki nem tud térdet hajtani, akkor tiszteletteljes mély meghajlással köszönti az Eucharisztiát. A rágógumi hasznos étkezés után olyankor, ha nem áll módunkban fogat mosni. Neveletlenség azonban a templomban rágózni! Még színházban is tiszteletlenség, még inkább szentmise alatt! A mobiltelefon is hasznos, és öröm, ha van térerõ. Ezt az örömet azonban a templomon kívül éljük át... ne feledkezzünk el a telefon kikapcsolásáról, vagy legalább elnémításáról! Az átváltoztatás után sokan visszaülnek a helyükre, mások térdelve maradnak a Miatyánkig. Ezért az 'Íme hitünk...' felszólítás-válasz után megvárom, míg a zörgés abbamarad. Mindkét gyakorlat - térden maradni vagy visszaülni - elfogadott. Ügyeljünk azonban, hogy a visszaülés ne tartson túl hosszú ideig! A szentáldozás a liturgia egyik meghitt pillanata. Azzal, ha összeszedetten járulunk oda, sokat teszünk mások áhítata érdekében is. Két szín alatti áldoztatásnál ketten áldoztatunk középen - elsõvasárnap. Ekkor a bal oldali sorban érkezõ testvérek balra, a jobb oldalon érkezõk jobbra távozzanak! Ennél kisebb templomokban is elférnek két sorban, itt még inkább. Az egy szín alatti áldozásnál most maradjon még a kialakult rend, de elsõvasárnap figyeljünk erre is! Kézbeáldozni csak egy szín alatti áldozásnál lehet. Csak akkor, ha mindkét kezünk szabad és tiszta! Fél kézzel, vagy piszkos kézzel a földi ételhez sem nyúlunk! Kézbeáldozásnál ügyeljünk, hogy kezünkbõl 'trónust' formáljunk a Szentségi Jézusnak. A két kezünket tenyérrel felfelé fordítva egyiket a másik fölé helyezve, mellmagasságban, kissé elõrenyújtva jelezzük, hogy most kézbe Veled és Feléd 6 szeretnénk áldozni. Nem helyes az egymás mellé tett, vagy éppen kissé befelé fordított tenyér sem. Amikor megkaptuk a Szent Ostyát, egyet, és csakis egyet lépünk oldalra, és ott azonnal magunkhoz vesszük az Úr Jézus Testét! Nem lehet visszafelé ballagva, 'menet közben áldozni'! Ezek nagyon általános és alap dolgok, de olykor ezekrõl is szólni kell. A liturgia nem pap magán akciója, hanem leiton ergon = közös mû, munka. Így ünnepeljünk! Készülõdés -TBpl- Még a nyár elõtt kértek meg, hogy vállaljam el a szállásmesterséget. Szívesen elvállaltam, mert még a több évvel ezelõtti Taizé-s találkozóról is voltak élményeim, amikor külföldi fiataloknak adtunk szállást. Jó volt átérezni a közösség szellemét; annak ellenére, hogy egymástól akár több száz kilométerre lakunk és más nyelven is beszélünk egy közösséget alkotunk. A városmissziós hétre szintén rengeteg külföldi vendéget vártak a szervezõk, ezért próbáltuk meg, hogy családok láthassák õket vendégül. A szálláshelyek keresésénél felemelõ érzés volt számomra, hogy mennyien átérezték ennek a jelentõségét (- a vendég befogadásával Jézust fogadjuk be -) és különösebb kérés vagy megszólítás nélkül is szívesen ajánlották fel otthonukat a leendõ vendégek számára. Plusz meglepetés volt számomra, hogy olyanok is felajánlottak szállást, akikre nem is számítottam, mert vagy éppen lakásfelújítás elõtt állt, vagy nagycsaládos családról volt szó. Végül is nem volt szükség a felajánlott szálláshelyeinkre a városmissziós vendégek elszállásolásához, mert a vártnál kevesebben igényeltek szállást. Ennek ellenére, úgy érzem, hogy tanúbizonyságot tehettünk arról, hogy készek vagyunk áldozatot hozni és testvéreinket befogadni a házunkba most és a jövõben is, amelyrõl a szállásfelajánlók is biztosítottak. Tikk András Veled és Feléd 7

5 Vef159.qxd :18 Page 8 Hála Neked, Urunk! Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után szeptember között az európai városmissziós folyamat részeként nemzetközi evangelizációs kongresszust és missziós hetet rendeztek Budapesten. A Missziós hét eseményeit városszerte láthattuk, hallhattuk. A rendkívül gazdag kulturális és lelki programkínálatból szinte nem is lehetett választani. Annál is inkább, mert plébániánkon is hónapok óta folytak az elõkészületek, a szervezési munkák. A Missziós hét folyamán, plébániánkon is minden este szép lelki élményekkel gazdagodhattunk. Volt itt koncert, közös ima a lakótelepért, férfiest, házaspárok miséje majd verses áhítat és filmklub. És a csúcspont a szombati családi missziós nap volt, ami azt hiszem igazi öröm volt kicsinek-nagynak egyaránt. Én, mint a Városmisszió egyik szervezõje plébániánkon hálát adok Uram ezért a csodálatos eseménysorozatért. Hála Neked Uram, hogy mindig erõsítettél és tudtam hinni a Városmisszió sikerében, hogy valóban meg tudjuk mutatni az embereknek az élõ Jézust és az Õ végtelen szeretetét. Habár a hosszú hónapok alatt többször elbizonytalanodtam, néha a sok nehézség elkeserített. Köszönöm neked Uram és minden testvérnek, aki részt vett a Városmisszióban, hogy megélhettük ezt a csodát. A szombati Családi missziós napunk végén - ami úgy gondolom a Szentlélek ajándéka volt mindnyájunk számára - határtalan örömöt és hálát éreztem. Fantasztikus volt megtapasztalni a közösség erejét, az igazi testvéri szeretetet és a Szentlélek jelenlétét. Én, aki korábban el sem tudtam képzelni, hogy odalépek az utcán idegen emberekhez, és igekártyát osztogatok, most az Úr segítségével ezt is meg tudtam tenni. És az volt benne a csodálatos, hogy mindenki szeretettel fogadta. A missziós szervezõi munka arra is lehetõséget adott, hogy egymást jobban megismerjük, közelebb kerüljünk egymáshoz. Pl. Gyuri bácsival és a többi felelõssel a majd naponkénti telefonkapcsolat az utóbbi hetekben - azt hiszem, igazi ajándék volt. Ezáltal hiszem, hogy a belsõ misszió erõsödött plébániánkon. Köszönöm Uram, hogy meghívtál erre a szolgálatra és Hála, hála, hála Neked, Jézusom. Tordai Éva Mindszenty-zarándoklat Veled és Feléd 8 Szeptember 15-én szombaton került sor a városmajori és a máriaremetei plébániák által szervezett, 5 évente megrendezésre kerülõ hagyományos zarándoklatra. A zarándoklattal egyrészt Mindszenty József bíboros hercegprímásra emlékeztünk, arra, hogy az õ kezdeményezésére megrendezett "Boldogasszony Éve" eseménysorozat részeként 60 évvel ezelõtt, szeptember 14-én, mintegy budapesti hívõ férfi az õ vezetésével ugyanezen az útvonalon zarándokolt gyalogosan a Városmajorból Máriaremetére. Az úton - az országra törõ ateista kommunista uralom árnyékában - hazánkért és egyházunkért imádkoztak. Zarándoklatunk másik célja részben ugyanaz volt, mint az 1947-esé: a jelen kor kihívásai közepette imával, énekkel és a gyaloglás fáradalmaival való engesztelés hazánkért, egyházunkért A több hónapon át szervezett és elõkészített eseményre plébániánkról kb. 30- an indultunk kora reggel a városmajori gyülekezõhelyre. Templomunk zászlóját is magunkkal vittük. Amikor a metró a Moszkva tér felé közeledett, összeszereltük a zászlórudat, és feltettük rá a zászlót. Ezt az egész metrókocsi figyelte, egy asszony - aki elmondása szerint még nem látott közelrõl keresztet - meg is kérdezte, hogy hová igyekszünk. Miután elmondtuk, leszállásunkkor így szólt: "imádkozzanak értem és helyettem". A Moszkva téri metróállomástól a zászlót magasra tartva vonultunk át a Városmajorba, ami szintén némi feltûnést keltett. A gyülekezõ helyen megkaptuk az énekfüzeteket, és egy táblát plébániánk nevével. Ez a táblát és a templomzászlót vittük plébániai csoportunk elején, így kapcsolódtunk be a menetbe. A gyülekezés ideje alatt sok ismerõssel találkoztunk, többek közt elõzõ plébánosunkkal, Károly atyával is, aki új plébániájának zarándokcsoportját vezette. Néhány lelkesítõ szó a mikrofonba, és 8 óra körül Bíró László és Udvardy György püspök atyák vezetésével a menet elindult Máriaremete felé, a kb. 14 km-es útra. Az utólag megjelent hivatalos adat szerint mintegy 15 ezren lehettünk. A több órás gyaloglás alatt a kiadott énekrend szerint énekeltünk, imádkoztuk a Rózsafüzért, valamint elmélkedéseket hallgattunk. Mindehhez technikai segítséget nyújtottak a helyi hordozható mikrofonok és hangszórók, továbbá a Mária Rádió, amely az egész zarándoklatot élõben közvetítette, s a magunkkal hozott kis rádiók segítségével tudtunk bekapcsolódni a közös éneklésbe, imába. Dél felé már többen elfáradtunk, amikor megérkeztünk a célhoz, a máriaremetei kegytemplomhoz. Itt már elõkészítették az ünnepélyes bíborosi szentmisét, melyen több, mint 30 pap szolgált. Erdõ Péter bíboros atya bevezetõjében és a szentbeszédben Mindszenty bíborost méltatta, valamint a kezdõdõ budapesti városmisszióra lelkesítette a jelenlévõ híveket. Az oltárra pedig az a feszület volt kitéve, melyet Mindszenty bíboros kapott ajándékba 1974-ben az emigráns ausztráliai magyaroktól. A szentmise után a tömeg elindult hazafelé. Még sok idõ eltelt, mire az autóbuszok elszállították a rengeteg embert. Kellemesen elfáradva, a kapott kegyelmek erejében bízva tértünk haza otthonainkba. Mindszenty bíboros, könyörögj érettünk, hazánkért, egyházunkért! Csörgõ István Veled és Feléd 9

6 Vef159.qxd :18 Page 10 Mit jelent számomra a missziós hét kapcsán a megújulás? Egyetlen ember sem élhet remény nélkül. Már a vértanúk és szentek is bebizonyították több száz év alatt, hogy Jézus nélkül nem élhetünk, szükségünk van a hitre. A hitünket akkor gyakoroljuk helyesen, ha az Evangélium szerint élünk, ha életre váltjuk azt, amit a Szentírás mond nekünk. Próbáljuk meg Krisztussal élni az életünket úgy, hogy hivatásunkban, családunkban, környezetünkben is azt sugározzuk, hogy a Mennyei atya pártfogoltjai vagyunk. Tudjam elõtérbe helyezni Krisztusi életemet, mutassak példát családomban, járjak misére, kapcsolódjak be valamely plébániai közösségbe, ne a kibúvókat keressem. Saját magamon kezdjem a missziót, a megújulást. A remény forrása Krisztus legyen számomra! Minden nap többször is keressem a személyes kapcsolatot Jézussal, akár csak pár pillanatra is imában, köszönetben, hálaadásban és kérésben. Üres idõmet, pl. utazást is használjam az Istennel való találkozásra. Adjunk hálát az Istennek mindenért és merjük rábízni magunkat. Béke, nyugalom áraszt el bennünket, amikor megtapasztaljuk a gondviselõ szeretetet. Ez a szeretet mindig körülvesz minket, tõlünk függ, hogy mennyire vagyunk "vevõk" erre. Hallgassak a Lélek útmutatására, figyeljem belsõ hangot, és a szerint éljek. Végezzek alázatos és bátor lelkiismeretvizsgálatot. Ha sikerült felismernem félelmeimet és bûneimet, akkor ezeknek az evangéliumi beismerése által szabadulhassak fel. Köszönet és hála a programokért, a kapott kegyelmekért, a csodálatos filmvetítésért és minden résztvevõért, aki testben illetve lélekben jelen volt a különféle programokon - különösen is a szeptember 22-i missziós napunkon-, gazdagítva ezzel plébániai közösségünket. Külön hála és köszönet a Gyermekeknek és Ifjúságunknak a délelõtti koncertért, illetve a délutáni Szent Erzsébet elõadásért. Csodálatos tehetség rejtezik Bennük - köszönjük Istenünk Gyermekeinket -, becsüljük, támogassuk, szeressük Õket, HISZEN BENNÜK A JÖ- VÕNK REMÉNYE! Biriszló Péterné Veled és Feléd 10 Nyitott templomok éjszakája Díszkivilágítás és tábortûz Számomra varázslatos este volt elsõ esti közös programunk. A csodálatosan kivilágított templom, a tûz fénye, és külön öröm, hogy a vártnál (kicsi volt a hitem!) jóval többen jöttek el. Jó volt részt venni a sürgésforgásban, tûzrakás, világítás felszerelése, énekek fénymásolása, székek kihordása a tûz köré, s eközben érezni, hogy együtt vagyunk, s hogy Krisztusért, Krisztussal teszszük, amit teszünk. A szép imák-énekek, amelyek nem a templom falai között, hanem a szabad ég alatt szóltak, valahogy az elsõ közösséget juttatták eszembe. Amikor még nem épültek templomok, talán elõttünk járt testvéreink is így, tûz körül ülve dicsérték az Urat. Azután a kitett Oltáriszentség elõtt folytathatta ki-ki az imádkozást, ezzel párhuzamosan a plébánián pedig késõ estig folyt a szórólapok, igekártyák elõkészítése, fénymásolás, ragasztás, csoportosítás, jó hangulatban, igazi közösségként. Természetesen a gyerekek sem voltak álmosak, és még este fél tízkor is "üzemelt" a mászóka, a mérleghinta emellett a munkából is derekasan kivették a részüket. Köszönet minden szolgálattevõ és imádkozó testvérünknek, és elsõsorban persze Jézusnak! D. Rita Veled és Feléd 11

7 Vef159.qxd :18 Page 12 Komolyzenei koncert Az ünnepélyes megnyitó Gyönyörûek a képek! Veled és Feléd 12 Kiállítás Pál Mária festõmûvész kiállítását nyitotta meg Bertalan atya a vasárnapi szentmise után. Sajnos a mûvésznõ egészségi állapota miatt nem lehetett jelen, életét és munkásságát röviden Székelyné Irénke testvérünk ismertette. Egész héten gyönyörködhettünk a szebbnél szebb, különbözõ technikával készült mûvekben. Gondolatainkat, hálaadásunkat és jókívánságainkat pedig egy erre a célra kihelyezett füzetbe írhattuk. A mûvésznõ remélhetõleg örömmel olvasta a kiállítás bezárta után. Vasárnap a Kovács család és az általuk meghívott mûvészek remekeltek. Kántorunk, Kovácsné Skapér Rita rendkívül gondosan szervezte meg ezt az ünnepi hangversenyt. Vetített képek mélyítették el a zenei élményt, melyet ifj. Kovács László orgonamuzsikája, Kiss Ernõ hegedûmûvész és felesége nyújtott a templomban jelenlévõ népes közönség számára. Köszönjük! Lívia A vasárnap esti koncert fõszereplõi Férfi est A hétfõi férfi esten a férfi ideálról és a család szerepérõl beszélgettünk.. Manapság kik azok, akik a férfi ideált képviselik, illetve kiknek kellene ezt képviselni. A beszélgetés során arra jutottunk, hogy a férfi ideál kialakításában a legfontosabb szerepének a családapának kell betöltenie. Felmerült, hogy egy családapa esetleg nem tudja ugyanazokat az ismereteket, ugyanúgy átadni, amit õ is az édesapjától tanult. Mellette viszont vannak más értékek is, amelyek nem pontosan ugyanazok, de ugyanolyan értékesek és hasznosak. A családhoz kapcsolódóan, pedig a másik lényeges dolog, hogy ne legyünk közömbösek. Mennyire könnyû indokokat találni, véleményt formálni: "ezek a mai gyerekek mindig csak számítógépeznek"; "csak a TV-t bámulják (amiben rengeteg ostobaság van)". A felelõsség a családoké, közösségünké. Esetleg nem is vesszük észre, hogy mi is ugyanazt csináljuk, és csak ezt tanulják meg a gyerekek. Egy gyerek nyilván a környezetétõl tanul, alakítja ki viselkedését, pl. ki is lehet kapcsolni a TV-t és olyan közösséget (barátokat) is lehet találni, amelyekben remélhetõ, hogy nem egymás 'rombolására', hanem egymás jellembeli építésére szolgál a közös együttléte a gyerekeknek (hittan; plébániánk programjai, cserkészet). Tikk András Veled és Feléd 13

8 Vef159.qxd :18 Page 14 A Szentlélek lángnyelvei imacsoport szolgálata Végre elérkezett a Városmisszió hete, amire annyit és annyian készültünk. Csoportunk - a Szentlélek lángnyelvei-is nagy lelkesedéssel csatlakozott a gazdag plébániai programokhoz. Igyekeztünk új módon közeledni az emberekhez - erre szolgált a "Meghallgatlak" sátor szombaton a plébániai napon - s közbenjárni azokért, akiket még nem sikerült személyesen megszólítani. Így került sor a közbenjáró imasétára a Havanna-lakótelep körül. Pünkösdre várva "fõpróbát " is tartottunk, így már sokkal bátrabban indultunk neki. Nagyon örültünk, hogy sok testvér csatlakozott hozzánk, így 4 csoportot tudtunk kialakítani, s az idõsebbek a templomban maradva imádkoztak értünk és a Havannán lakókért. Egyik testvérünk (Marika) így ír errõl: "Nagyon jól esett az, hogy Bertalan atya az imát megelõzõ szentmisén többször is kérte a Jóisten áldását tevékenységünkre, és így megerõsödve tudtunk elindulni. Négyen voltunk a csoportban, 3 testvér az imacsoport tagja, a negyedik szimpatizál velünk, ezért elkísért bennünket. Ez már a második alkalom, hogy ilyen imában részt veszek, s az elõzõt is nagyon pozitívan éltem meg, így már elejétõl fogva lelkes voltam. Elindultunk, és útközben hangosan imádkoztunk. Mosolyogva haladtunk el az emberek mellett. Többek köszöntek nekünk, pedig nem is ismertük egymást. Mindenkit megáldottunk. Azoknál a házaknál, ahol súlyos betegségben szenvedõ ismerõsünk lakott, külön megálltunk. Így volt ez a kis Norbi esetében is. "Kívülálló" negyedik testvérünk, aki súlyos keresztet hordoz és nehezen éli meg ezt, különös kegyelemben részesült, olyan dolgok történtek vele útközben, amikre bizonyára nem számított. Nagyon érezhetõ volt az együtt-és szívbõl mondott ima ereje. Utunk végén visszatértünk a templomba, ahol ismét találkoztunk a többiekkel. Még imádkoztunk, énekeltünk, hálát adtunk az Istennek, aki akkor érezhetõen ott volt velünk." Egy másik testvér (Rozika) ezt írta: "Hála és dicsõség Istennek azért a kegyelemért, hogy én is a 4 csoport egyikében lehettem, amikor átimádkoztuk a lakóte- Veled és Feléd 14 A szombaton üzemelõ Meghallgatlak sátor lepet. Rózsafüzért, litániákat mondtunk, de sok helyen, ahol ismerõseink laktak, azokért saját szavainkkal könyörögtünk: "Istenem, áldd meg ezt a házat lakóival, gyermekeivel, idõseivel, betegeivel együtt, vezesd a helyes útra, vedd kegyelmedbe õket, hogy megismerhessenek Téged!" Egy másik csoportból Pannika örült, hogy a plébániai programfüzeteket sikerült szétosztogatni, senki se utasította vissza. Talán egy-egy ember be is merészkedett? De jó lenne! Mindannyian éreztük, hogy Jézus velünk volt az út során, s vezetett bennünket. Abban is egyetértettünk, hogy folytatni kell az evangelizálást, a közbenjárást az ínségben lévõ embertársainkért! "Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!" Erdélyi Ilona Filmklub A csütörtöki filmvetítés ('A jövõ kezdete') mutatta a világmegváltó gondolatot, hogyan tegyük jobbá a világot. A filmben az iskolába érkezõ új tanár megkérdezi a gyerekektõl, hogy milyen ötleteik vannak a világ jobbá tételére. Az egyik gyereknek érdekes ötlete támad, kitalálja a következõ 'játékot': "Add tovább!" Tegyünk három emberrel jót, és ezt nekik úgy kell 'visszafizetniük', hogy õk is további három emberen segítenek. Fontos, hogy ne annak 'add vissza' a jó cselekedetet, akitõl kaptad, hanem másik három embernek. Add tovább! Gondolatok megosztása finom tea mellett Érdekes volt a film utáni beszélgetés. Különbözõ korosztály: nyugdíjasok, közép korosztály, ifjúság képviselõi ültünk össze, hogy megosszuk egymással gondolatainkat. Elhangzottak szép tapasztalatok is arról, ki hogyan adott jó cselekedetet másoknak. Örültem a jó hangulatnak, hogy mindenkinek volt mondanivalója, és külön köszönet a fiúknak (!) a forró teáért és rágcsálnivalóért, igazán jólesett... Veled és Feléd 15

9 Vef159.qxd :19 Page 16 Házaspárok miséje és verses est Közel hozták hozzánk Szent Erzsébetet Fáklyás felvonulás és szentmise a Gellérthegyen Szeptember 21-én, pénteken a Városmisszió egyik kiemelkedõ központi eseménye volt a Fáklyás felvonulás és szentmise a Gellérthegyen. A szentmisére a város 4 pontjától indult fáklyás menet. Plébániánk a Bakáts téren csatlakozott a zarándoklathoz. Tõlünk 30-an vettünk részt ezen a csodálatos eseményen. Mivel a mi csoportunk 1830-kor indult, a péntek esti csúcsforgalomban igencsak rácsodálkoztak az emberek erre a népes, éneklõ zarándokcsoportra. És mi örömmel tettünk tanúságot hitünkrõl. Megható látvány volt amint az égõ fáklyákkal és mécsesekkel zarándokló testvérek hosszú, kígyózó sorokban szinte körbeölelték az egész Gellérthegyet majd benépesítették a szentmise helyszínét, a Víztározó elõtti nagy tisztást. Az érkezõ zarándokcsoportokat Sillye Jenõ és barátai buzdították énekekkel, majd a szentmisén is õk végezték a zenei szolgálatot. Veled és Feléd 16 Szerda este a házaspároké volt. A szentmisében külön is imádkoztunk házasságunkért, házastársainkért. Ezután Fazekas Lívia testvérünk szervezésében verses esten vehettünk részt. Több testvérünk, valamint egy Radnóti-díjas mûvész elõadásában Szent Erzsébet életérõl hallhattunk szebbnél-szebb verseket. Énekek és érdekes gondolatok tették még változatosabbá a mûsort: így az átlagember által kevéssé ismert részleteket is megtudhattunk a szent haláláról, temetésérõl. Az est végén pedig tanúságtételt hallhattunk egy keresztény család hétköznapjairól, Istenbe vetett bizalmáról. Köszönet a szép szentmiséért, a versekért, és a szervezõ testvérünk és a szolgálatot vállalók áldozathozataláért! A szentmise elején ünnepélyes menetben az oltárhoz hozták Lisieux-i Szent Teréz ereklyéjét. Az ereklye különös jelentõséggel bír, hiszen 1994 óta körbejárja a világot és nyomában kegyelmek áradata jár. Mivel Lisieux-i Szent Teréz a miszsziók védõszentje, így jutott el ereklyéje hazánkba is. A szentmise elején Camillo Ruini bíboros, a Pápa küldötte köszöntötte a zarándokokat, a fõcelebráns pedig Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek volt. Erdõ Péter bíboros atya Szent Máté evangélista ünnepén arról beszélt, hogyan váljunk mi magunk is tanítványokká és végül arra hívott meg mindnyájunkat, hogy legyünk Jézus Krisztus szeretetének tanúi és követõi, mert Õ az, aki igazi reményt és jövõt ad nekünk. Tordai Éva Családi nap A szeretet továbbadására kiváló alkalom volt a szombati városmissziós, családi napunk. Már kora reggel próbáltunk páran az evangélium szerint él- Jézusról szól az ének! ni: "Uram, jó itt nekünk! Ha akarod csinálok ide három sátrat " (Mt 17, 4). Tehát elkezdtük a sátrak felállítását :. A sátorállításban segítettek kisgyerekek, családapák és a Bertalan atya is. Valakinek csak egy óra vagy csak fél óra szabad ideje volt, de mégis jött és segített. Hála érte! A családi napunk programjainak terveit pedig Isten tökéletesítette. Eredetileg a templomban lett volna a gitáros koncert, ahol néhányan hallhatták volna, ehelyett úgy alakult, hogy az egész Havanna lakótelep hallhatta énekünket, kihangosítva, a mûvelõdési ház mellõl! Nagyon aranyos volt méhecskéink tánca a nagyszínpadon. Nekem még ajándék volt, hogy a Szent Erzsébet színdarab elõtt negyedórával megkért a Gyuri bácsi, hogy ugorjak be az egyik szerepre, mert nem tudott eljönni a szerepet játszó gyerek... Tikk András Veled és Feléd 17

10 Vef159.qxd :19 Page 18 Szent Erzsébet színdarab Szombaton plébániánkon sok-sok színes program volt. Én a délutáni gyermekelõadást emelném ki, amelyen Szent Erzsébet életét elevenítették fel a szereplõk. A díszlet, amit Simongáti György mûvészi fantáziával alkotott meg - teljesen elbûvölt. Gyönyörû, teljesen odaillõ volt. Gyuri már egy kiforrott rendezõi egyéniség. A gyerekek bájosak, kedvesek voltak. Mindenki kívülrõl tudta a szerepét. Nagyon tetszett. A betanult szöveg is kedves volt. Lívia Nagy volt a forgalom a babaruhás sátornál Kismamák a Városmisszióban Az elõadás elõtti hetekben nem egy próbát néztem végig, amikor gyermekemet elkísértem. Csodálatos volt látni, ahogy a gyerekseregbõl egy rendezett, együtt dolgozó, egy célért küzdõ kis csapat vált. Ahogy együtt énekelt, játszott kicsi és nagy, a majdnem felnõtt és a kisiskolás. Külön élmény volt a próbák végén, amikor a szereplõk egymás kezét megfogva imádkoztak, hálát adtak Istennek az Õ segítségéért, és egymásért. A kórházban fekvõ Norbiról (aki betegsége miatt maradt ki a szereplésbõl) sem feledkeztek meg, telefonon keresztül rendszeresen üdvözölték, tájékoztatták a "fejleményekrõl", és imádkoztak érte. Hála Istennek ifjainkért, gyermekeinkért! D. Rita Veled és Feléd 18 A Városmisszió keretében plébániánk kismamái is indítást kaptak, hogy egy kicsit kimozduljunk és jobban megmutassuk magunkat és klub-életünket környezetünknek. Szeptember 18-án, kedden délelõtt az egész kismamacsapatunk átsétált a mûvelõdési házba, ahol a kerületi szintû baba-mama találkozó volt. Egy kis közös torna és baba-masszázs után - amit védõnõink tartottak -, mi is bemutatkoztunk pár szóban, majd ajándékul és ízelítõül mondókákat és énekeket tanítottunk az ott lévõ édesanyáknak. Szombaton a családi nap keretében jótékonysági babaruha vásárral igyekeztünk kivenni részünket a plébánia missziós programjából. Jólesõ érzés volt tapasztalni, hogy milyen sok régebbi és új édesanya, sõt édesapa vette ki részét az ezzel járó munkából és ajánlotta fel segítségét, vagy épp ruha-adományával támogatott minket! Hála és köszönet Értük! S mivel sokan is voltunk, a Városmisszió egyik lényegi elemére is jutott idõ: egy-két rövidebb beszélgetésre az érdeklõdõ és éppen vásárló anyukákkal. Külön öröm az is, hogy a vásár bevételével a rászoruló családokat tudtuk támogatni! Köszönet a lehetõségekért, hiszen ezek jó alkalmak voltak, hogy tanúságot tegyünk hitünkrõl, és Krisztusról! Kovácsné Sztrakay Kati Veled és Feléd 19

11 Vef159.qxd :19 Page 20 Óvodánk is missziózott... Mézeskalácskészítés Veled és Feléd 20 A missziós családi napunk. Nagyon izgultam, hogy hogyan fogjuk tudni megvalósítani hiszen mostanában alig találkoztam a szervezõ testvérekkel és a saját kollegáimmal is. Reggel amikor megérkeztünk a gyertyaöntõ János kíséretében és megpillantottam a sok szorgoskodó testvért Laci bácsi szobra körül, végtelen nyugalom töltött el. Tudtam, hogy minden úgy fog alakulni, hogy az Istennek tetszõ legyen, eszembe jutott: " ne félj ne aggódj..." hát legyen gondoltam és neki láttunk a készületnek. Fantasztikus volt kinn lenni és így " megszólítani" másokat. ÉN illetve Mi ( Belon Márti kolleganõmmel) az ovis részért voltunk felelõsek. Nagyon sok család csodálkozott, hogy itt van óvoda nem is tudják a környéken lakók, hogy a plébániánkon óvoda is mûködik. Tudom mindig könnyebb a kisgyermekeseket megszólítani de most nagyon jó volt ezt megtapasztalni. Nagyon nagy szükségük van az itt élõ embereknek arra, hogy " szeressék" õket, ne csak fizetõs programok legyenek, ne csak ígéreteket kapjanak, hogy majd jobb lesz, hanem olyan élményeket amik most teszik boldogabbá, színesebbé életüket és ki tudja hány megszólított testvérünk fog késõbb visszajönni valamilyen ürüggyel... és csak azért mert mertünk kiállni a hitünk mellett. Köszönöm minden szorgoskezû testvéremnek a segítséget, szerintem ez a késõbbiekben akár megismételhetõ lenne... Sz. Kriszti A legkisebbek is jól szórakoztak Még Károly atya vérnyomását is megmérjük! Egészségsátor Közösségünkbõl mi 6-an egészségügyi dolgozók szombat reggel a fehér köpenyünkre kitûztük a városmissziós jelvényt. Így vettünk részt a küldetésben: tenni valamit városunkért, lakóhelyünkért, közösségünkért. Az egészségsátorban volt lehetõség vérnyomásmérésre, vércukorszint-mérésre, testzsír-mérésre. Az egészség megõrzésében a szûrõvizsgálatoknak nagy jelentõsége van. Jó érzés, és öröm volt, hogy sok járókelõ felfigyelt ránk, és igénybe vette szolgálatunkat. A vérnyomásmérés közben beszélgetésre is volt mód. Egy fiatal anyuka babakocsit tolva sétált az édesanyjával. Megálltak a sátor elõtt. Egy kis gondolkozás után, és bíztatásra megmérették a vérnyomásukat. Közben az egyikük megkérdezte: Mi ez a városmisszió? Elmagyaráztam, és adtam a templomunk programjairól egy szórólapot. A nap végére kissé fáradtan, de lelkünkben annál nagyobb örömmel térhettünk haza, mert a legszebb misszió adni, szeretni. Hála ezért a szép napért! Sz. M. Nap, mint nap betegekkel foglalkozunk, mégis a mai nap több volt, mert személyesebb kapcsolatokat alakíthattunk ki. Úgy éreztem, az emberek jobban megnyílnak, tanácsokat kérnek. Volt valaki, aki épp a napokban tért be a patikába, és megköszönte a tanácsot, amit ajánlottam neki, mert elmondása szerint megoldotta a problémáját. Jó volt ott lenni, szolgálni. Hála érte! G. A. Veled és Feléd 21

12 Vef159.qxd :19 Page 22 Szebbnél szebb gyertyák készültek Méhecskék a nagyszínapon: ismét nagy siker volt A templomunk kincseit összegyûjtõ album Finom volt a virsli! Nézõközönség: papok, hívek Szép ruhákat vegyenek! Holtomiglan-holtodiglan: Szent Erzsébet és Lajos frigye A kis Erzsébet szüleivel és a hûséges lovaggal Táncolok és ugrálok az én Uram, az Úr elõtt... Zöld sátor, környezetvédelmi tanácsokkal Veled és Feléd 22 Veled és Feléd 23

13 Vef159.qxd :19 Page 24 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK Ifjúsági hittan Mikor Károly atya helyét Bertalan atya vette át, izgultunk, hogy lesz-e hittan és ha igen, milyen lesz, és mikor lesz? Legnagyobb örömünkre az atya az ifjúsági hittant a szokott pénteki idõpontra tette. Izgatottan vártuk az elsõ hittant. Az elsõ része az eddigi hittanokhoz hasonlóan egy komoly lelki élettel kapcsolatos témáról, a szentírásról szólt. Sok gyakorlati tanácsot kaptunk a Biblia olvasásáról, egyben sokat gazdagodhattunk egymás legkedvesebb szentírási idézetével, történetével kapcsolatosan, amit mindenki elmesélhetett. A hittanon hallottak jól összecsengtek a vasárnapi (szeptember 30) prédikációval, és felkészítettek minket a közelgõ új egyházi év mottójára. Ami számomra a legizgalmasabb volt, az egy 15 perces beszélgetõs, kacagós szünet után következett. A második részben mostantól mindig valami aktuális, a mai korban fontossá váló problémáról vitatkozunk, szépen, kultúráltan, ahogy az keresztény emberek között szokás. Ezen az elsõ hittanon a környezetvédelem volt a téma. Mindannyiunk számára furcsa volt elsõ hallásra ez a témafelvetés. Környezetvédelem, hm? Ez hogyan kapcsolódik a vallásos élethez? Nem volt ötletünk sem. De a hittan végére ráébredtünk, milyen fontos szerepünk van a Földünk védelmében, gazdálkodni az energiával, óvni a természetet, stb. Nagyon jó volt hallani a sok okos hozzászólást és a különbözõ ötleteket. Aki szeretne érdekes télmákról beszélgetni sok kedves, intelligens fiatallal, akkor nézzen be mindenképpen hozzánk hittanra, úgy épülhessen lélekben, hogy közben jól is érezze magát egy bögre meleg tea mellett. Éves szentségimádási napunk Dudás Emese Október 6-án tartottuk éves egyházmegyei szentségimádási napunkat. A reggeli szentmise után Bertalan atya ünnepélyesen kihelyezte az Oltáriszentséget, így egész nap látogathattuk. Elõre készültünk: óránként beosztottuk, ki mikor tud eljönni, hogy véletlenül se maradjon egyedül Jézus. Aki nem tudta elõre, mikor ér rá, vagy csak rövidebb idõt szakított a szentséglátogatásra, a nap folyamán bármikor megtehette. Az estét közös rózsafüzér imával zártuk, majd aki még nem volt aznap szentmisén, magához vehette az Úr testét. Igazi ünnep volt! Veled és Feléd 24 Csörgõné Kriszta Farsang Talán korainak tûnik még, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy jövõre is megrendezzük plébániánk szokásos farsangi mulatságát (bálját). Az idõpont és a helyszín is megvan már: január 26. szombat, Kondor Béla Közösségi Ház A szokásos keretet szeretnénk õrizni: délelõtt a gyermekek farsangját, este az ifjúság és a felnõttek bálját tartanánk. A délelõtti farsangot a hitoktatók szervezik Simongáti György vezetésével, az estit a Képviselõtestület Csörgõ István és Simongáti György vezetésével. Az esti farsang programjai még alakulnak, de természetesen most is lesz jelmez és jelenet bemutató. Ezek célja, hogy - keresztény keretek között maradva - vidámságot és kacagást varázsoljunk a nézõk arcára, hogy így egymást megajándékozzuk, elszórakoztassuk. Aki tehát kedvet érez egy ötletes jelmez elkészítéséhez, vagy egy jó jelenet bemutatásához, hát rajta, itt az alkalom. Nem kell hosszú jelenetekre gondolni, a lényeg, hogy mulatságos legyen, a figyelmet lekösse, ne váljon unalmassá. Természetesen lesz zene, tánc és - a szokásos módon mûködtetett - büfé is. Még egy gondolat. A farsang évek óta kedves színfoltja plébániánk életének. Jó alkalom arra, hogy kicsit lazítsunk, együtt szórakozzunk, beszélgessünk, ismerkedjünk. Arról sem hallgathatunk azonban, hogy míg a délelõtti gyermekfarsang népszerûsége töretlen, az esti farsangon az utóbbi idõkben egyre kevesebben vesznek részt, egyre kevesebben készülnek jelmezekkel, jelenetekkel. Mi lehet ennek az oka? Ezen sokat töprengtünk. Talán a belépõdíj? Talán nem elég nívós a rendezvény? Talán vannak olyan igények, amelyeket nem tudtunk kielégíteni? Vagy valami más? Ha ezzel, valamint az egész farsanggal kapcsolatban lennének vélemények, javaslatok, szívesen vennénk. Azt persze tudjuk, és meg is értjük, hogy az egyre nehezedõ életkörülmények közt az ilyen rendezvényekre kevesebb energiát (pénzt, idõt, stb.) tudunk fordítani. Mégis úgy gondoltuk, hogy talán érdemes újra nekifutni, újra megpróbálni. Imádkozzunk, és tegyünk meg mindent azért, hogy a farsang, a többi plébániai programhoz hasonlóan betölthesse szerepét. Csörgõ István és Simongáti György Veled és Feléd 25

14 Vef159.qxd :19 Page 26 RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA Volt plébánosunk meghívásának eleget téve közel 50-en vettünk részt plébániánkról a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templom búcsúján. A 10 éve leégett, azóta bezárt templom falai újra élettel teltek meg. Gyönyörû üvegablakai, freskói mostani állapotukban is nagy hatással voltak ránk. Az ünnepi szentmisét három pap celebrálta. Az evangéliumból Károly atya két olyan gondolatot emelt ki, ami Máriát is jellemezte: az egyik a hit, a másik a szolgáló szeretet. A Hiszekegyben sokszor kimondjuk: hiszek. De hiszek-e a nap minden percében? Most is hiszek? Isten végtelenül szeret. Akkor sem inog meg a hitem, amikor valami nem úgy sikerült, mint ahogy elterveztem? Amikor valami szolgálatot végzek, csak a kötelességemet teszem. Ne várjak érte elismerést, köszönetet. Ha Istennek teszem, tõle megkapom a jutalmamat. Az Eucharisztia ünneplése után még egyszer megcsodáltuk az omladozó vakolatú, de romjaiban is méltóságteljes templomot, majd átmentünk a plébánia udvarára, ahol bõséges agapéval fogadták a látogatókat. Azt hiszem, mindannyian lelkileg feltöltõdve, hitünkben, elkötelezõdésünkben megerõsödve tértünk haza. Hála érte Istennek, és mindazoknak, akik lehetõvé tették számunkra a kegyelmek befogadását! Csörgõné Kriszta Immaculata Te vagy a Fénynek fehér ragyogása, Jóságnak képe, Irgalomnak mása, aki napsugárba, fénybe öltözött liliom-kehelyként állsz a Föld fölött, egészen tiszta és egészen fehér, kihez a bûnnek árnyéka sem fér - Elcsendesül bennem a szó, a beszéd: Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép! Te vagy az Isten remekelt csodája, kertje, galambja, ékes palotája, magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér, egészen tiszta és egészen fehér, mint a hegytetõknek csillogó hava, szeplõtelen vagy, éde Szûz-Anya! Elcsendesül bennem a szó, a beszéd: Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép! Kedves Testvérek! KÖSZÖNET Most Norbi helyett is szeretném megköszönni a sok imát amit értünk, érte mondtatok, mondotok. Szerencsére Norbi nagyon jól viseli a kezelés szörnyûséges részeit is, néha csodálkozom, hogyan bírja, honnan van ereje hozzá... de tudom nincs egyedül. Sokat jelentett neki Gyuri bácsi és a " színészek" heti bejelentkezése telefonon, ilyenkor úgy érezte õ is ott van a próbán, természetesen Csillának mindig be kellett számolnia ki mit rontott el, mi nem ment jól a próbák alatt. Ilyenkor látom mennyire hiányzik neki a megszokott közössége. Talán ezt sokkal nehezebb elviselni mint a fájdalmakat. Nagyon örült amikor pár héttel ezelõtt hazajöhetett 2 napra. Az elsõ útja (bár nem volt jól) az esti szentmisére vezetett. Köszönöm Bertalan atyának, hogy kijött a sekrestyébe megáldoztatni Norbit, nagyon sokat jelentett neki. Sok sok mindent tudnék még megköszönni de az újság tartalma korlátozott, De egy valamit mégis. Nagyon köszönöm azoknak a testvéreknek az anyagi támogatását, akik hallották a hírt, hogy Norbinak laptopra gyûjtünk. Eddig közel 50 ezer forint gyûlt össze (Atya és Gyuri bácsi segítségével). Nagyon örülünk ennek az összegnek de ez laptopra még nem elég. Most egy kölcsön gépet használunk, Norbi ezen gép segítségével tudja tartani a kapcsolatot az iskolával, barátaival, szóval mindenkivel. Ezt azonban hamarosan viszsza kell adnunk... Én elõre is köszönöm mindenkinek a segítségét, sokat jelentett nekünk a közösségünk ilyesfajta összefogása is. Isten fizesse meg kinek- kinek. Sz. Kriszti Mennyei Atyánk! Dicsõség Neked, mert nemcsak lelkünknek, hanem testünknek is Gondviselõje vagy. Köszönjük a gyógyulás kegyelmét, amelyet irgalmadból nekünk adtál Jézus Krisztusban. Kérünk most Téged Istenünk, tekints testvérünkre, Norbira is, és áraszd ki Szent Lelked gyógyító erejét rá! Kérünk, tedd õt újra egészségessé, hogy szolgálva Téged, Neved még inkább megdicsõüljön. Adj hitet és folytonosan megújuló erõt családjának, akik Benned bízva, Tõled várják a segítséget! Töltsd be kérünk anyagi szükségeiket is, és add, hogy a megpróbáltatások ellenére is ragaszkodjanak Hozzád! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Gyógyító nevében kérünk. Ámen. Veled és Feléd 26 Veled és Feléd 27

15 Vef159.qxd :19 Page 28 MEGKÉRDEZTÜK... BESZÉLGETÉS EGY KISPAPPAL I. - A legutóbbi újságunkban több képen is fölfedezhettünk az oltár körüli szolgálatban, és plébániánkon is idõrõl idõre találkozhatunk veled. Tudjuk, hogy papnak készülsz, szeretnénk többet megtudni rólad. Bemutatkozásképpen mit mondanál a Veled és Feléd olvasóinak magadról, családodról, gyerekkorodról? - Tampu Marius Pavel a nevem. Moldvai csángómagyar vagyok, és Moldvában laktunk 1993-ig 6 testvéremmel és szüleimmel. A családban én vagyok a hatodik testvér, van egy öcsém és öt bátyám. Három bátyám már megnõsült, a többi testvérem tanul és dolgozik ban költöztünk át Erdélybe szüleim akaratából egy csángó alapítvány támogatásával. Keresztény családban nõttem fel, a mindennapi gondok, nehézségek mellett nem mondhatom azt, hogy a családban a szükséges szeretet hiányzott volna. Édesanyám nagy gonddal nevelt minket, és édesapámmal együtt mindig igyekezett elõteremteni, a megélhetéshez szükséges dolgokat. Iskolába több helyen jártam, nyolcadikos koromig kétévente cseréltem az iskolákat. A középiskolát Gyulafehérváron végeztem a kántorképzõ kis szemináriumban. Tizennégy éves koromban halt meg édesapám, ez ban volt. A középiskolás évek egy kicsit eltértek az addigiaktól, és az azt követõ évektõl is, ami a vallásom gyakorlását illeti. Ez azt hiszem, sok tinédzser életében elõfordul. A szentmisén való részvétel nem mindig volt lelkileg felemelõ számomra több okból: mert szívesebben töltöttem el az idõmet olyan dolgokkal, amik kevésbé voltak kapcsolatban vallásos jámborságokkal, például ezek közé tartozott a rockzene nem megfelelõ menynyiségben való hallgatása, és nem megfelelõ hozzáállással való kezelése. A 11. osztály vége felé sikerült lelkileg helyrerázódnom. Ez a "Sátánizmus és rockzene" címû könyv olvasása után történt meg, amit eleinte lelkendezve, örömmel olvastam, mert engem nem az érdekelt, hogy ez a mûfaj rossz is lehet, és veszélyes is. Hanem azért, mert el akartam jobban mélyülni annak rejtelmeiben, hogy mit hordoz magában ez a rock zene, hogy miért hallgatja sok fiatal, és hogy miért tartják egyesek rossznak, holott nem rossz, mert nagyon nagy "igazságokat" fogalmaz meg néha a rock énekes. Csak amikor a sátánizmus és rockzene elleni védekezésrõl olvastam benne, akkor szeppentem meg. A könyv hatása a lelkemre nem maradt el, iszonyú szorongás fogott el, mert úgy éreztem, hogy a túlzott mennyiségben hallgatott rockzene miatt veszélyben vagyok. A volt osztályfõnököm egyszer dühében "sátánistának" nevezett, és ez engem igen megrémisztett, fõleg miután elolvastam a könyvet. Édesanyám és a 'spiriatyám' sok imája segített, és így sikerült helyrebillenteni a lelkivilágomat. Érettségi elõtt elkezdtem gondolkodni a jövõn, elsõsorban ökölvívó akartam lenni. A bátyáim kérésére komolyabb szakot is vettem volna fel, a testnevelés és gyógytorna lett volna a másik szak. Az érettségihez közeledve néhányszor eszembe jutott, hogy mi lenne, ha pap lennék, de aztán lemondtam róla. - Hogy kerültél plébániánkra, mi volt itt az elsõ benyomásod? - Miután megkezdtem a Szemináriumot, kiderült, hogy Pesten nincs hol lakjak a vakációk ideje alatt. Blanckeinstein Miklós rektor atya arra gondolt, hogy kinéz nekem egy plébániát. Õ kérdezte meg Nagy Károly atyát, aki nagylelkûen rábólintott arra, hogy nyugodtan lehetek itt. Minden vakációban ide járok haza. Elsõ érkezésemkor épp ifjúsági hittan volt itt a plébánián. Igen pozitív benyomást tett rám. Élõ, kedves, befogadó közösség volt. Jól éreztem magam elsõ perctõl kezdve. - Mikor, hogyan született meg benned a döntés, hogy pap szeretnél lenni? - Sokan elmondják, hogy gyerekkoruk óta érezték a papságra szóló meghívást. Ezt én nem mondhatom el. Nálam igen nehéz és lassan érlelõdõ folyamat volt. Érettségi elõtt a jövõmrõl gondolkodtam - mint minden más normális fiatal - család, hivatás, stb. - akkor eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy mi lenne, ha pap lennék. Automatikusan visszautasítottam ezt a gondolatot. Körülbelül fél évig erõsen ellenkeztem. Megismertem egy lányt, jól kijöttünk egymással, csak valami mégis bennem nem volt a helyén - aztán mégis a Szeminárium mellett döntöttem, és Esztergomba kerültem. - Ekkor már édesapád meghalt. Édesanyád hogyan fogadta ezt a döntésedet? - Õ volt az egyetlen, aki engem meglepett. Miközben senki nem tudta, hogy a Szemináriumba akarok menni, nem tudom honnan és hogyan, de õ tudta. Mielõtt jöttem volna Budapestre felvételizni, éppen krumplit ástam a kertben. Édesanyám odajött hozzám és megkérdezte: Máriusz ugye te papságra készülsz? Fölnéztem, csodálkoztam, hogy vajon honnan tudja. Talán megérezte. Õ volt az egyetlen, aki megelõzött, nem várta meg, hogy én mondhassam el. Folytatás a következõ számunkban Veled és Feléd 28 Veled és Feléd 29

16 Vef159.qxd :19 Page 30 HÍREK, INFORMÁCIÓK MOZAIK Elkészült a plébánia fûtéskorszerûsítése. A gyakran meghibásodó kazánok cseréje és a kémény kibélelése halaszthatatlanná vált. A Fõegyházmegye segítségével készültek a munkák. Nagy köszönet azoknak, akik komoly áldozatok árán végzik a templom takarítását és díszítését. Szükséges azonban, hogy a templomi takarítás szolgálatába többen is bekapcsolódjunk, és ez a feladat ne csak az idõsebb testvéreket terhelje. Ezért minden hónap utolsó szombatján 'havi takarítást' szeretnénk végezni mind a templomban, mind pedig a plébánián. A hátul kitett papírra iratkozzanak föl, akik ebben segíteni tudnak. Most októberben 27-én, az elsõáldozás elõtti szombaton tervezzük ezt az alkalmat. Veled és Feléd 30 A színes üvegablakokból még három van hátra: a cserkészek vállaltak egyet és kettõ a hívek adományából készül. B.-Str.Boldog László mellett Szt. György és Szt. Péter képe kívánkozik még az ablakok sorába. A fennmaradó ablakokat egyelõre üresen kell hagyni, mert a templomnak megvilágításra is szüksége van. A B.-Str. B. László ablakra megvan az összeg, a Szent Péteréhez , A Szent Cecíliáéhoz még Ft hiányzik. A Szent József perselybe dobott adományok továbbra is e célt szolgálják. A cserkészek újságpapír gyûjtési akciója sikeres volt. Köszönet mindenkinek, aki részt vett benne! A gyûjtés folytatódik, azonban kérjük, hogy összekötözve és ne ömlesztve hozzák a papírt a testvérek! Két héttel ezelõtt jelentõs mennyiségû ruhát adtunk át a Cigánd községben élõ szegények javára. Ismeretes, ezt az amúgy is szegény környéket évekkel ezelõtt árvíz is pusztította. Megkaptuk az értesítést az APEH-tól, hogy a 2006 évi SzJA bevallások alapján az Alapítványunk (a Szent László Plébánia Templom Alapítvány) részére felajánlott 1% összege forint. Ezt az összeget templomunk és plébániánk épületeinek felújítására, karbantartására és üzemeltetési költségeire fordítjuk. Köszönjük a felajánlásokat, Isten fizesse meg minden jótevõnknek! Az Alapítványunk bankszámlaszáma: Befizetési csekket az irodában lehet kérni. Köszönünk minden támogatást. Nov. 1. Nov. 7. Nov. 10. Nov. 13. Nov. 14. Nov. 17. Nov. 24. Nov. 26. NAPTÁR Mindenszentek ünnepén este 6 órakor szentmise és 'lucernárium' azaz 'fényliturgia' az elhunytakért. Házashittan este 1/2 8 órai kezdettel a Szent László teremben. Nyugdíjas teadélután a Szent László teremben délután 3 órától. Annavölgy, Dág, Nagysáp és Sárisáp plébániák hívei látogatnak templomunkba. 'Fatimai áhítat' este 5 órakor, majd szentmise. Este 7 órára várom a közösségek vezetõit 'Felelõsök Fórumá'-ra, ismerkedés és az erõink felmérése céljából. Akadályoztatás esetén kérem szépen, hogy valaki más képviselje az adott közösséget! Fiataljaink koncertet adnak Szent Erzsébet tiszteletére, a nagycsaládosok javára este 6 órai kezdettel. A Plébánia Képviselõ Testülete tartja soron következõ ülését, este 6 órakor. este 6 órakor a Szentolvasó Társulat közösségeinek lesz közös szentmiséje, melyet a tagokért, egyéni szándékaikra és szeretteikért ajánlok föl. Szép lenne, ha az elõtte való közös imádságon /1/4 6-tól/ és magán a szentmisén is minél többen részt tudnánk venni! Utána egy szerény agapé közben beszélgetnénk egymással, hogy a csoportok jobban átérezzék az együvé tartozás örömét. Kedves Testvéreink! A plébánián bekövetkezett változásokkal együtt a Veled és Feléd is változik, változni fog. Ha valami (pl. most a novemberi naptár) nem az eddig megszokott helyén található, ennek tudható be. A hátoldalon olvasható az újság következõ számának tervezett megjelenési idõpontja, illetve a lapzárta idõpontja. A lapba szánt írásokat ezt figyelembe véve juttassátok el a szerkesztõségbe. en: Daróczi Ritának Kézzel írottakat le lehet adni az irodán Takácsné Editkének. Kérjük, hogy az írásokról minden esetben küldjetek/adjatok másolatot Bertalan atyának is Így egyidejûleg haladhat a tartalom ellenõrzése és a formai szerkesztés, ez meggyorsítaná a munkát. Köszönjük az eddigi közremûködést, számítunk a kedves Testvérek további segítségére is! A szerkesztõség Veled és Feléd 31

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik!

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik! BESZÁMOLÓ Örömmel és várakozással telt el az idő tavasz óta az intézményeinkben, hiszen ígéretet kaptunk, hogy téli ruhadarabok, cipők gyűjtését tervezi, szervezi az Operation Orphan. Ígéretüket megtartották,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben