A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du ig.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig."

Átírás

1 VefBor159.qxd :17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: Kedd: 7.00 Szerda: Csütörtök: 7.00 Péntek: Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI NOVEMBER HÓNAPRA: Általános: Hogy azok, akik az orvosi kutatásra adják magukat, és valahányan a törvényhozói tevékenységben foglalatoskodnak, mindig mély tiszteletet tápláljanak az emberi élet iránt, kezdetétõl fogva egészen a természetes befejezésig. ELED ÉS ELÉD A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep XVII évfolyam, 7. (159.szám) november SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du ig. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 A KÖVETKEZÕ SZÁMUNK MEGJELENÉSÉNEK TERVEZETT IDÕPONTJA: DECEMBER 2. AZ EBBE A SZÁMBA SZÁNT ÍRÁSOKAT, CIKKEKET NOVEMBER 16-IG KÉRJÜK ELJUTTATNI A SZERKESZTÕSÉGBE. KÖSZÖNJÜK! NAPTÁRUNK A 31. OLDALON OLVASHATÓ. Missziós: Hogy a Koreai-félszigeten növekedjék a kiengesztelõdés és a béke szelleme. NOVEMBERI ÉLETIGE "És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény?" (MTörv 4,8) KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja templomunkat, plébániánkat, közösségünket! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Tóth Bertalan Szerkesztõ: Daróczi Rita - Nyomdai elõkészítés: Molics Ferenc Munkatársak: Szõcs Éva, Fazekas Lívia, Laczovics Marika - A V Á R O S M I S S Z I Ó J E G Y É B E N - KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY Segíts, hogy általunk minél több ember ismerje meg az Élet Kenyerét! AZ EMBEREK KÖZÉ VIHETTÜNK TÉGED! A tartalomból: - Városmissziós élményeink - Plébánosunk gondolatai - Interjú - A közelmúlt eseményeibõl

2 Vef159.qxd :18 Page 2 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE Kedves Testvérek! Talán nem véletlen, hogy eleink éppen október havát választották a szentolvasó közös imádkozására. Ekkor már kevesebb a kinti munka, jó este megnyugodni és közösen imádkozni. Jóllehet, itt kevésbé vannak 'kinti munkák', plébániánk életére is igaz a megállapítás: jó egy kicsit megnyugodni, és röviden értékelni mindazt, ami az elmúlt két hónapban történt. Mindenek elõtt megtörtént a váltás, költözés. Jó látni, hogy Károly és Gyula atyát új helyükön is szeretettel fogadták. Megtartottuk a lelkigyakorlatot. Épültem a testvérek buzgóságán. Megtartottuk a szokásos "Havanna napokat', most kicsit a 'Városmisszió' jegyében is. Megindultak a hittanórák és csoportfoglalkozások a plébánián. Most látni igazán, hogyan mûködik a Szent László plébánia. Mindezeken túl azonban számtalan kérdés fogalmazódott meg a testvérekben és bennem is. Elõször a testvérek kérdéseire szeretnék válaszolni, majd megfogalmazni a magam gondolatait. A miserend és a liturgia változása. Vajon miért kellett ezeket megváltoztatni? A miserendnél adott a válasz. A pap egy nap egy szentmisét mutathat be, és csak indokolt esetben a másodikat, harmadikat vagy éppen a negyediket. Higgyék el, van gyakorlatom a napi több szolgálatban, ám az érték mutatója az is, hogy milyen gyakran mutatjuk azt be. Nagy ünnepeink értékét is az adja, hogy ritkán vannak: nincs minden hónapban karácsony... Komoly indok, ha egy beszentelési szentmisét kell bemutatni, vagy vasárnap csak háromszorra férnek be a hívek a templomba, vagy éppen a kórházi betegeknek kell ezt a szolgálatot végezni. A héten háromszor reggel, háromszor pedig este vehetünk részt a szentmisén. Ugyanez áll a szentségimádásra is. Ha kitesszük a Szentostyát ünnepélyes formában, akkor az ünnepélyességhez tartozik a megfelelõ számú résztvevõ. Nem az a cél, hogy egy-egy hívõ legyen jelen, hanem legalább Ez íratlan szabály. Gondoljuk csak meg! Ha egy híres színészt, vagy énekest hívnánk meg elõadásra, vajon nem figyelnénk-e oda, hogy megfelelõszámú résztvevõ legyen. Emberi szinten erre oda szoktunk figyelni, figyeljünk erre a liturgiában is. A heti két ünnepélyes alkalom - hiszen egyéni adorációra minden nap lehetõségünk nyílik -, tisztességgel és méltósággal tartható. A liturgiában semmi különös nem történt, csupán a ministránsok kaptak több feladatot, amit õk örömmel vettek. Ezek a szolgálatok - gyertyavitel, oltárfelkészítés -, a liturgia egy-egy részét hangsúlyozzák ki. Örülünk, hogy vannak ministránsok és megbecsüljük, megtiszteljük õket a feladatokkal is. Ami pedig a bemutatás egyéni mozdulatait illeti, ez személyfüggõ. Minden paptól az a szép, ami a természetébõl adódik. Nincs két 'egyforma' liturgia ebbõl a szempontból, és mégis, Afrikától Amerikáig ugyanaz a liturgia. Sokszínûség az egységben. Természetesen nem könnyû évtizedek távlatából váltani, csak annyi nyitottság legyen bennünk, mint faluhelyen volt, /ahol különben sokkal konzervatívabbak az emberek, de ott egyszer sem találkoztam ilyen jellegû panasszal/, és akkor mindannyian átélhetjük a liturgia szépségét. A szentségek kiszolgáltatása. Kétszer is olyan családoknak volt keresztelõ, akiket nemigen láttunk... A szentségek kiszolgáltatása nehéz ügy. Az egyházmegyei honlapon olvasható a Bíboros úr rendelkezése, amely a könnyítés irányába mutat kötelezõen járandó utat. Mindazonáltal a 'nem tarthat indokolatlanul hosszú ideig a felkészítés' kitétel párja az 'indokolatlanul rövid ideig sem' lehet. Minden alkalommal személyesen kell elbeszélgetni a szentséget kérõkkel. Ezek a beszélgetések bizalmasak, és adódhatnak olyan információk - családi, egészségi és egyéb indokok -, amelyeket nem oszthatok meg mindenkivel, ugyanakkor a szentség, például a keresztség kiszolgáltatását sürgetik. Eddigi papságom alatt több mint 150 alkalommal kereszteltem. Volt, hogy rövidebb, és volt, hogy hosszabb felkészítést követõen. Olyan is volt, amikor a beszélgetés után a szülõk csalódottan álltak fel: így nem kérjük, nem tudjuk vállalni - mármint a felkészülést -, de olyan is volt, hogy odébb mentek egy templommal, és ott könnyebben megkapták, amit kértek. Fájdalmas dolgok ezek, de higgyék el, minden alkalommal a jó szándék és az igényes felkészítés szándéka vezérel. A rend továbbra is az, hogy a gyakorlat, ismeret hiányát elõször pótolni kell, és be kell kapcsolódni a plébánia életébe. A kivétel - a két keresztelõ az volt -, erõsíti a szabályt. Az elsõ szentgyónásra és szentáldozásra való felkészítés gyakorlata nem változik, ahogy a bérmálásé sem. Elõzetes megszólítás után készülünk a nagy eseményre, a kegyelem befogadására. A hittanórák és foglalkozások rendje Ezt is alakítani kellett és kell még a jövõben is. Elõzõleg igyekeztek az atyák elosztani egymás között az alkalmakat, hogy mindketten találkozzanak a hívekkel /lásd: külön bibliaóra és katekézis/. Másrészt a csoportok Veled és Feléd 2 Veled és Feléd 3

3 Vef159.qxd :18 Page 4 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE alakulnak. Vannak újak és vannak elmaradók. A jelenlegi rend is változhat, hiszen a résztvevõk jelezhetik a kéréseiket. Gyóntatás A Szentmise elõtt akkor alkalmas, ha valaki rövidebben kívánja elvégezni a szentgyónását. Az kellemetlen, ha közben már a kezdeni kellene a misét, de az illetõ éppen egy komolyabb problémáját tárja föl. Ezeket a lelki beszélgetéseket érdemesebb egy erre alkalmas idõpontban elvégezni. A szentmise elõtt 10 perccel már nem fogok kint ülni. A naptár nincs mindig nálam, ezért ezeket a beszélgetéseket idõzítsük szerdára és péntekre, az esti szentmise utánra, amikor is - legfeljebb fél nyolcig - ifjúsági hittan kezdete - kiülök a gyóntató/beszélgetõ szobába. Mivel bármi közbejöhet, érdemes elõtte távbeszélõn érdeklõdni. Ezen felül természetesen, személyesen máskorra is megbeszélhetünk idõpontot, de a fentiek adottak. A saját kérdéseim, benyomásaim inkább arra vonatkoznak, hogy hogyan tovább? Az elmúlt két hónapban több konfliktus helyzetet, összeütközést kellett kezelnem - hívek egymás között -, mint elõzõleg egy év alatt. Mivel nem ismerem még testvéreket, nem tudom, mennyire szabad mélyen foglalkoznom ezekkel. Mert kell velük foglalkozni a közösség érdekében, hogy igazság és béke legyen. A hívek talán az átlagnál nagyobb érzékenységét is megtapasztaltam. Egyegy elejtett szó, tekintet, megjegyzés, félrehallás, ami mély bánatot okoz. Pedig nem a bántó szándék vezérelt, csak egyszerûen elmondtam, amit gondoltam. Az adott kisebb közösségek életébe mennyire lesz módom belelátni, segíteni õket? Képes leszek-e a gondolkodásmódot megérteni és követni, nehogy eltérõen értelmezzünk alapvetõ dolgokat. Mindez kiderül a következõ hónapokban. Még szeptemberben itt járt az Udvardy püspök atya. A szomszédos Mûvelõdési Házban tartott megnyitó után átjött egy kis beszélgetésre, és a támogató szavak mellett figyelmeztetett: a neheze majd januárban jön, mert a tapasztalat szerint akkorra fárad el mindkét fél - hívek és pap - és jönnek türelmetlenségek. Nos, készüljünk fel erre is. A sokféle szolgálat mutatja, mennyire élõ tud lenni ez a közösség. Kezdve a mindennapi munkáktól, a templom takarításától, díszítésétõl az adminisztráción át a missziós programok szervezéséig a szolgáló szeretet sokszínûségét láthattuk. Mivel e szolgálatokat a Jóisten nagyobb dicsõségére teszszük, ezért õt kérjük minden hónap 3. vasárnapján az un. 'Benefactor', vagyis 'Jótevõkért' szentmise felajánlással, hogy jutalmazza õket minden égiföldi jóval a szolgálatukért. Remélem, hogy a buzgóság töretlen marad. Jó lenne minden közösséggel közelebbrõl is megismerkedni, és ígérem, erre törekszem, ám türelmet kérek. A 'Felelõsök fóruma' - lásd alább - is e nemes célt szolgálja. Köszönet azoknak a testvéreknek és munkatársaknak, akik elfogadtak, köszönöm a biztató szavakat, sokféle segítséget! Így haladjunk együtt tovább az örökkévalóság útján! A LITURGIÁRÓL A hívek legnagyobb része ismeri és gyakorolja mindazt, amirõl olvashatunk majd-e rovatban. Mégis szükséges ezeket leírni, hogy azokat a testvéreket is szelíden tudjuk figyelmeztetni, akik híjával vannak ez ismereteknek. Fentebb említettem, hogy sok érzékenységgel találkoztam, ezért elõre is bocsánatot kérek azoktól, akik magukra veszik, vagy éppen érintve érzik magukat a leírtakban. Értsük azzal a szándékkal e sorokat, amellyel íródtak: a jobbítás, a liturgia még emelkedettebbé tétele érdekében. Kéretik hát nem megsértõdni! A liturgia ott kezdõdik, hogy elindulunk a templomba. Tehát szépen felöltözünk. Ünnepi ruhát veszünk fel. Nem hiányosat, nem hivalkodót. A külsõnkre is ez jellemzõ. Ha valakinél ez nincs meg, szelíden figyelmeztessük. A templomba belépve lecsendesedünk, ott csak a szükséges dolgokat beszéljük. Szép szokás a szentmise után egymás felõl érdeklõdni, beszélgetni. Milyen jó, hogy udvar és barátságos terem áll rendelkezésünkre, így nem kell a szentmise után ott maradó fohászkodó testvéreket zavarnunk. Törekedjünk is erre! Nagyon fura, ha hangos zsibongás kezdõdik a záróének utáni pillanatban, esetleg 'versenyre kelünk' az orgonával! Ne tegyük! Ügyelni fogunk a Szt. László terem megnyitására, esetleg egy meleg tea felkínálására, amely a hideg idõben jót fog tenni. Veled és Feléd 4 Veled és Feléd 5

4 Vef159.qxd :18 Page 6 PLÉBÁNOSUNK ÜZENETE Keresztet vetni a belépéskor a szenteltvízzel kell, térdet hajtani pedig ott, ahol helyünket elfoglaljuk. Kifelé menet pedig fordítva: térdet hajtunk, majd a bejáratnál kezünket a szenteltvízbe mártva keresztet vetünk. Ha valaki nem tud térdet hajtani, akkor tiszteletteljes mély meghajlással köszönti az Eucharisztiát. A rágógumi hasznos étkezés után olyankor, ha nem áll módunkban fogat mosni. Neveletlenség azonban a templomban rágózni! Még színházban is tiszteletlenség, még inkább szentmise alatt! A mobiltelefon is hasznos, és öröm, ha van térerõ. Ezt az örömet azonban a templomon kívül éljük át... ne feledkezzünk el a telefon kikapcsolásáról, vagy legalább elnémításáról! Az átváltoztatás után sokan visszaülnek a helyükre, mások térdelve maradnak a Miatyánkig. Ezért az 'Íme hitünk...' felszólítás-válasz után megvárom, míg a zörgés abbamarad. Mindkét gyakorlat - térden maradni vagy visszaülni - elfogadott. Ügyeljünk azonban, hogy a visszaülés ne tartson túl hosszú ideig! A szentáldozás a liturgia egyik meghitt pillanata. Azzal, ha összeszedetten járulunk oda, sokat teszünk mások áhítata érdekében is. Két szín alatti áldoztatásnál ketten áldoztatunk középen - elsõvasárnap. Ekkor a bal oldali sorban érkezõ testvérek balra, a jobb oldalon érkezõk jobbra távozzanak! Ennél kisebb templomokban is elférnek két sorban, itt még inkább. Az egy szín alatti áldozásnál most maradjon még a kialakult rend, de elsõvasárnap figyeljünk erre is! Kézbeáldozni csak egy szín alatti áldozásnál lehet. Csak akkor, ha mindkét kezünk szabad és tiszta! Fél kézzel, vagy piszkos kézzel a földi ételhez sem nyúlunk! Kézbeáldozásnál ügyeljünk, hogy kezünkbõl 'trónust' formáljunk a Szentségi Jézusnak. A két kezünket tenyérrel felfelé fordítva egyiket a másik fölé helyezve, mellmagasságban, kissé elõrenyújtva jelezzük, hogy most kézbe Veled és Feléd 6 szeretnénk áldozni. Nem helyes az egymás mellé tett, vagy éppen kissé befelé fordított tenyér sem. Amikor megkaptuk a Szent Ostyát, egyet, és csakis egyet lépünk oldalra, és ott azonnal magunkhoz vesszük az Úr Jézus Testét! Nem lehet visszafelé ballagva, 'menet közben áldozni'! Ezek nagyon általános és alap dolgok, de olykor ezekrõl is szólni kell. A liturgia nem pap magán akciója, hanem leiton ergon = közös mû, munka. Így ünnepeljünk! Készülõdés -TBpl- Még a nyár elõtt kértek meg, hogy vállaljam el a szállásmesterséget. Szívesen elvállaltam, mert még a több évvel ezelõtti Taizé-s találkozóról is voltak élményeim, amikor külföldi fiataloknak adtunk szállást. Jó volt átérezni a közösség szellemét; annak ellenére, hogy egymástól akár több száz kilométerre lakunk és más nyelven is beszélünk egy közösséget alkotunk. A városmissziós hétre szintén rengeteg külföldi vendéget vártak a szervezõk, ezért próbáltuk meg, hogy családok láthassák õket vendégül. A szálláshelyek keresésénél felemelõ érzés volt számomra, hogy mennyien átérezték ennek a jelentõségét (- a vendég befogadásával Jézust fogadjuk be -) és különösebb kérés vagy megszólítás nélkül is szívesen ajánlották fel otthonukat a leendõ vendégek számára. Plusz meglepetés volt számomra, hogy olyanok is felajánlottak szállást, akikre nem is számítottam, mert vagy éppen lakásfelújítás elõtt állt, vagy nagycsaládos családról volt szó. Végül is nem volt szükség a felajánlott szálláshelyeinkre a városmissziós vendégek elszállásolásához, mert a vártnál kevesebben igényeltek szállást. Ennek ellenére, úgy érzem, hogy tanúbizonyságot tehettünk arról, hogy készek vagyunk áldozatot hozni és testvéreinket befogadni a házunkba most és a jövõben is, amelyrõl a szállásfelajánlók is biztosítottak. Tikk András Veled és Feléd 7

5 Vef159.qxd :18 Page 8 Hála Neked, Urunk! Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után szeptember között az európai városmissziós folyamat részeként nemzetközi evangelizációs kongresszust és missziós hetet rendeztek Budapesten. A Missziós hét eseményeit városszerte láthattuk, hallhattuk. A rendkívül gazdag kulturális és lelki programkínálatból szinte nem is lehetett választani. Annál is inkább, mert plébániánkon is hónapok óta folytak az elõkészületek, a szervezési munkák. A Missziós hét folyamán, plébániánkon is minden este szép lelki élményekkel gazdagodhattunk. Volt itt koncert, közös ima a lakótelepért, férfiest, házaspárok miséje majd verses áhítat és filmklub. És a csúcspont a szombati családi missziós nap volt, ami azt hiszem igazi öröm volt kicsinek-nagynak egyaránt. Én, mint a Városmisszió egyik szervezõje plébániánkon hálát adok Uram ezért a csodálatos eseménysorozatért. Hála Neked Uram, hogy mindig erõsítettél és tudtam hinni a Városmisszió sikerében, hogy valóban meg tudjuk mutatni az embereknek az élõ Jézust és az Õ végtelen szeretetét. Habár a hosszú hónapok alatt többször elbizonytalanodtam, néha a sok nehézség elkeserített. Köszönöm neked Uram és minden testvérnek, aki részt vett a Városmisszióban, hogy megélhettük ezt a csodát. A szombati Családi missziós napunk végén - ami úgy gondolom a Szentlélek ajándéka volt mindnyájunk számára - határtalan örömöt és hálát éreztem. Fantasztikus volt megtapasztalni a közösség erejét, az igazi testvéri szeretetet és a Szentlélek jelenlétét. Én, aki korábban el sem tudtam képzelni, hogy odalépek az utcán idegen emberekhez, és igekártyát osztogatok, most az Úr segítségével ezt is meg tudtam tenni. És az volt benne a csodálatos, hogy mindenki szeretettel fogadta. A missziós szervezõi munka arra is lehetõséget adott, hogy egymást jobban megismerjük, közelebb kerüljünk egymáshoz. Pl. Gyuri bácsival és a többi felelõssel a majd naponkénti telefonkapcsolat az utóbbi hetekben - azt hiszem, igazi ajándék volt. Ezáltal hiszem, hogy a belsõ misszió erõsödött plébániánkon. Köszönöm Uram, hogy meghívtál erre a szolgálatra és Hála, hála, hála Neked, Jézusom. Tordai Éva Mindszenty-zarándoklat Veled és Feléd 8 Szeptember 15-én szombaton került sor a városmajori és a máriaremetei plébániák által szervezett, 5 évente megrendezésre kerülõ hagyományos zarándoklatra. A zarándoklattal egyrészt Mindszenty József bíboros hercegprímásra emlékeztünk, arra, hogy az õ kezdeményezésére megrendezett "Boldogasszony Éve" eseménysorozat részeként 60 évvel ezelõtt, szeptember 14-én, mintegy budapesti hívõ férfi az õ vezetésével ugyanezen az útvonalon zarándokolt gyalogosan a Városmajorból Máriaremetére. Az úton - az országra törõ ateista kommunista uralom árnyékában - hazánkért és egyházunkért imádkoztak. Zarándoklatunk másik célja részben ugyanaz volt, mint az 1947-esé: a jelen kor kihívásai közepette imával, énekkel és a gyaloglás fáradalmaival való engesztelés hazánkért, egyházunkért A több hónapon át szervezett és elõkészített eseményre plébániánkról kb. 30- an indultunk kora reggel a városmajori gyülekezõhelyre. Templomunk zászlóját is magunkkal vittük. Amikor a metró a Moszkva tér felé közeledett, összeszereltük a zászlórudat, és feltettük rá a zászlót. Ezt az egész metrókocsi figyelte, egy asszony - aki elmondása szerint még nem látott közelrõl keresztet - meg is kérdezte, hogy hová igyekszünk. Miután elmondtuk, leszállásunkkor így szólt: "imádkozzanak értem és helyettem". A Moszkva téri metróállomástól a zászlót magasra tartva vonultunk át a Városmajorba, ami szintén némi feltûnést keltett. A gyülekezõ helyen megkaptuk az énekfüzeteket, és egy táblát plébániánk nevével. Ez a táblát és a templomzászlót vittük plébániai csoportunk elején, így kapcsolódtunk be a menetbe. A gyülekezés ideje alatt sok ismerõssel találkoztunk, többek közt elõzõ plébánosunkkal, Károly atyával is, aki új plébániájának zarándokcsoportját vezette. Néhány lelkesítõ szó a mikrofonba, és 8 óra körül Bíró László és Udvardy György püspök atyák vezetésével a menet elindult Máriaremete felé, a kb. 14 km-es útra. Az utólag megjelent hivatalos adat szerint mintegy 15 ezren lehettünk. A több órás gyaloglás alatt a kiadott énekrend szerint énekeltünk, imádkoztuk a Rózsafüzért, valamint elmélkedéseket hallgattunk. Mindehhez technikai segítséget nyújtottak a helyi hordozható mikrofonok és hangszórók, továbbá a Mária Rádió, amely az egész zarándoklatot élõben közvetítette, s a magunkkal hozott kis rádiók segítségével tudtunk bekapcsolódni a közös éneklésbe, imába. Dél felé már többen elfáradtunk, amikor megérkeztünk a célhoz, a máriaremetei kegytemplomhoz. Itt már elõkészítették az ünnepélyes bíborosi szentmisét, melyen több, mint 30 pap szolgált. Erdõ Péter bíboros atya bevezetõjében és a szentbeszédben Mindszenty bíborost méltatta, valamint a kezdõdõ budapesti városmisszióra lelkesítette a jelenlévõ híveket. Az oltárra pedig az a feszület volt kitéve, melyet Mindszenty bíboros kapott ajándékba 1974-ben az emigráns ausztráliai magyaroktól. A szentmise után a tömeg elindult hazafelé. Még sok idõ eltelt, mire az autóbuszok elszállították a rengeteg embert. Kellemesen elfáradva, a kapott kegyelmek erejében bízva tértünk haza otthonainkba. Mindszenty bíboros, könyörögj érettünk, hazánkért, egyházunkért! Csörgõ István Veled és Feléd 9

6 Vef159.qxd :18 Page 10 Mit jelent számomra a missziós hét kapcsán a megújulás? Egyetlen ember sem élhet remény nélkül. Már a vértanúk és szentek is bebizonyították több száz év alatt, hogy Jézus nélkül nem élhetünk, szükségünk van a hitre. A hitünket akkor gyakoroljuk helyesen, ha az Evangélium szerint élünk, ha életre váltjuk azt, amit a Szentírás mond nekünk. Próbáljuk meg Krisztussal élni az életünket úgy, hogy hivatásunkban, családunkban, környezetünkben is azt sugározzuk, hogy a Mennyei atya pártfogoltjai vagyunk. Tudjam elõtérbe helyezni Krisztusi életemet, mutassak példát családomban, járjak misére, kapcsolódjak be valamely plébániai közösségbe, ne a kibúvókat keressem. Saját magamon kezdjem a missziót, a megújulást. A remény forrása Krisztus legyen számomra! Minden nap többször is keressem a személyes kapcsolatot Jézussal, akár csak pár pillanatra is imában, köszönetben, hálaadásban és kérésben. Üres idõmet, pl. utazást is használjam az Istennel való találkozásra. Adjunk hálát az Istennek mindenért és merjük rábízni magunkat. Béke, nyugalom áraszt el bennünket, amikor megtapasztaljuk a gondviselõ szeretetet. Ez a szeretet mindig körülvesz minket, tõlünk függ, hogy mennyire vagyunk "vevõk" erre. Hallgassak a Lélek útmutatására, figyeljem belsõ hangot, és a szerint éljek. Végezzek alázatos és bátor lelkiismeretvizsgálatot. Ha sikerült felismernem félelmeimet és bûneimet, akkor ezeknek az evangéliumi beismerése által szabadulhassak fel. Köszönet és hála a programokért, a kapott kegyelmekért, a csodálatos filmvetítésért és minden résztvevõért, aki testben illetve lélekben jelen volt a különféle programokon - különösen is a szeptember 22-i missziós napunkon-, gazdagítva ezzel plébániai közösségünket. Külön hála és köszönet a Gyermekeknek és Ifjúságunknak a délelõtti koncertért, illetve a délutáni Szent Erzsébet elõadásért. Csodálatos tehetség rejtezik Bennük - köszönjük Istenünk Gyermekeinket -, becsüljük, támogassuk, szeressük Õket, HISZEN BENNÜK A JÖ- VÕNK REMÉNYE! Biriszló Péterné Veled és Feléd 10 Nyitott templomok éjszakája Díszkivilágítás és tábortûz Számomra varázslatos este volt elsõ esti közös programunk. A csodálatosan kivilágított templom, a tûz fénye, és külön öröm, hogy a vártnál (kicsi volt a hitem!) jóval többen jöttek el. Jó volt részt venni a sürgésforgásban, tûzrakás, világítás felszerelése, énekek fénymásolása, székek kihordása a tûz köré, s eközben érezni, hogy együtt vagyunk, s hogy Krisztusért, Krisztussal teszszük, amit teszünk. A szép imák-énekek, amelyek nem a templom falai között, hanem a szabad ég alatt szóltak, valahogy az elsõ közösséget juttatták eszembe. Amikor még nem épültek templomok, talán elõttünk járt testvéreink is így, tûz körül ülve dicsérték az Urat. Azután a kitett Oltáriszentség elõtt folytathatta ki-ki az imádkozást, ezzel párhuzamosan a plébánián pedig késõ estig folyt a szórólapok, igekártyák elõkészítése, fénymásolás, ragasztás, csoportosítás, jó hangulatban, igazi közösségként. Természetesen a gyerekek sem voltak álmosak, és még este fél tízkor is "üzemelt" a mászóka, a mérleghinta emellett a munkából is derekasan kivették a részüket. Köszönet minden szolgálattevõ és imádkozó testvérünknek, és elsõsorban persze Jézusnak! D. Rita Veled és Feléd 11

7 Vef159.qxd :18 Page 12 Komolyzenei koncert Az ünnepélyes megnyitó Gyönyörûek a képek! Veled és Feléd 12 Kiállítás Pál Mária festõmûvész kiállítását nyitotta meg Bertalan atya a vasárnapi szentmise után. Sajnos a mûvésznõ egészségi állapota miatt nem lehetett jelen, életét és munkásságát röviden Székelyné Irénke testvérünk ismertette. Egész héten gyönyörködhettünk a szebbnél szebb, különbözõ technikával készült mûvekben. Gondolatainkat, hálaadásunkat és jókívánságainkat pedig egy erre a célra kihelyezett füzetbe írhattuk. A mûvésznõ remélhetõleg örömmel olvasta a kiállítás bezárta után. Vasárnap a Kovács család és az általuk meghívott mûvészek remekeltek. Kántorunk, Kovácsné Skapér Rita rendkívül gondosan szervezte meg ezt az ünnepi hangversenyt. Vetített képek mélyítették el a zenei élményt, melyet ifj. Kovács László orgonamuzsikája, Kiss Ernõ hegedûmûvész és felesége nyújtott a templomban jelenlévõ népes közönség számára. Köszönjük! Lívia A vasárnap esti koncert fõszereplõi Férfi est A hétfõi férfi esten a férfi ideálról és a család szerepérõl beszélgettünk.. Manapság kik azok, akik a férfi ideált képviselik, illetve kiknek kellene ezt képviselni. A beszélgetés során arra jutottunk, hogy a férfi ideál kialakításában a legfontosabb szerepének a családapának kell betöltenie. Felmerült, hogy egy családapa esetleg nem tudja ugyanazokat az ismereteket, ugyanúgy átadni, amit õ is az édesapjától tanult. Mellette viszont vannak más értékek is, amelyek nem pontosan ugyanazok, de ugyanolyan értékesek és hasznosak. A családhoz kapcsolódóan, pedig a másik lényeges dolog, hogy ne legyünk közömbösek. Mennyire könnyû indokokat találni, véleményt formálni: "ezek a mai gyerekek mindig csak számítógépeznek"; "csak a TV-t bámulják (amiben rengeteg ostobaság van)". A felelõsség a családoké, közösségünké. Esetleg nem is vesszük észre, hogy mi is ugyanazt csináljuk, és csak ezt tanulják meg a gyerekek. Egy gyerek nyilván a környezetétõl tanul, alakítja ki viselkedését, pl. ki is lehet kapcsolni a TV-t és olyan közösséget (barátokat) is lehet találni, amelyekben remélhetõ, hogy nem egymás 'rombolására', hanem egymás jellembeli építésére szolgál a közös együttléte a gyerekeknek (hittan; plébániánk programjai, cserkészet). Tikk András Veled és Feléd 13

8 Vef159.qxd :18 Page 14 A Szentlélek lángnyelvei imacsoport szolgálata Végre elérkezett a Városmisszió hete, amire annyit és annyian készültünk. Csoportunk - a Szentlélek lángnyelvei-is nagy lelkesedéssel csatlakozott a gazdag plébániai programokhoz. Igyekeztünk új módon közeledni az emberekhez - erre szolgált a "Meghallgatlak" sátor szombaton a plébániai napon - s közbenjárni azokért, akiket még nem sikerült személyesen megszólítani. Így került sor a közbenjáró imasétára a Havanna-lakótelep körül. Pünkösdre várva "fõpróbát " is tartottunk, így már sokkal bátrabban indultunk neki. Nagyon örültünk, hogy sok testvér csatlakozott hozzánk, így 4 csoportot tudtunk kialakítani, s az idõsebbek a templomban maradva imádkoztak értünk és a Havannán lakókért. Egyik testvérünk (Marika) így ír errõl: "Nagyon jól esett az, hogy Bertalan atya az imát megelõzõ szentmisén többször is kérte a Jóisten áldását tevékenységünkre, és így megerõsödve tudtunk elindulni. Négyen voltunk a csoportban, 3 testvér az imacsoport tagja, a negyedik szimpatizál velünk, ezért elkísért bennünket. Ez már a második alkalom, hogy ilyen imában részt veszek, s az elõzõt is nagyon pozitívan éltem meg, így már elejétõl fogva lelkes voltam. Elindultunk, és útközben hangosan imádkoztunk. Mosolyogva haladtunk el az emberek mellett. Többek köszöntek nekünk, pedig nem is ismertük egymást. Mindenkit megáldottunk. Azoknál a házaknál, ahol súlyos betegségben szenvedõ ismerõsünk lakott, külön megálltunk. Így volt ez a kis Norbi esetében is. "Kívülálló" negyedik testvérünk, aki súlyos keresztet hordoz és nehezen éli meg ezt, különös kegyelemben részesült, olyan dolgok történtek vele útközben, amikre bizonyára nem számított. Nagyon érezhetõ volt az együtt-és szívbõl mondott ima ereje. Utunk végén visszatértünk a templomba, ahol ismét találkoztunk a többiekkel. Még imádkoztunk, énekeltünk, hálát adtunk az Istennek, aki akkor érezhetõen ott volt velünk." Egy másik testvér (Rozika) ezt írta: "Hála és dicsõség Istennek azért a kegyelemért, hogy én is a 4 csoport egyikében lehettem, amikor átimádkoztuk a lakóte- Veled és Feléd 14 A szombaton üzemelõ Meghallgatlak sátor lepet. Rózsafüzért, litániákat mondtunk, de sok helyen, ahol ismerõseink laktak, azokért saját szavainkkal könyörögtünk: "Istenem, áldd meg ezt a házat lakóival, gyermekeivel, idõseivel, betegeivel együtt, vezesd a helyes útra, vedd kegyelmedbe õket, hogy megismerhessenek Téged!" Egy másik csoportból Pannika örült, hogy a plébániai programfüzeteket sikerült szétosztogatni, senki se utasította vissza. Talán egy-egy ember be is merészkedett? De jó lenne! Mindannyian éreztük, hogy Jézus velünk volt az út során, s vezetett bennünket. Abban is egyetértettünk, hogy folytatni kell az evangelizálást, a közbenjárást az ínségben lévõ embertársainkért! "Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!" Erdélyi Ilona Filmklub A csütörtöki filmvetítés ('A jövõ kezdete') mutatta a világmegváltó gondolatot, hogyan tegyük jobbá a világot. A filmben az iskolába érkezõ új tanár megkérdezi a gyerekektõl, hogy milyen ötleteik vannak a világ jobbá tételére. Az egyik gyereknek érdekes ötlete támad, kitalálja a következõ 'játékot': "Add tovább!" Tegyünk három emberrel jót, és ezt nekik úgy kell 'visszafizetniük', hogy õk is további három emberen segítenek. Fontos, hogy ne annak 'add vissza' a jó cselekedetet, akitõl kaptad, hanem másik három embernek. Add tovább! Gondolatok megosztása finom tea mellett Érdekes volt a film utáni beszélgetés. Különbözõ korosztály: nyugdíjasok, közép korosztály, ifjúság képviselõi ültünk össze, hogy megosszuk egymással gondolatainkat. Elhangzottak szép tapasztalatok is arról, ki hogyan adott jó cselekedetet másoknak. Örültem a jó hangulatnak, hogy mindenkinek volt mondanivalója, és külön köszönet a fiúknak (!) a forró teáért és rágcsálnivalóért, igazán jólesett... Veled és Feléd 15

9 Vef159.qxd :19 Page 16 Házaspárok miséje és verses est Közel hozták hozzánk Szent Erzsébetet Fáklyás felvonulás és szentmise a Gellérthegyen Szeptember 21-én, pénteken a Városmisszió egyik kiemelkedõ központi eseménye volt a Fáklyás felvonulás és szentmise a Gellérthegyen. A szentmisére a város 4 pontjától indult fáklyás menet. Plébániánk a Bakáts téren csatlakozott a zarándoklathoz. Tõlünk 30-an vettünk részt ezen a csodálatos eseményen. Mivel a mi csoportunk 1830-kor indult, a péntek esti csúcsforgalomban igencsak rácsodálkoztak az emberek erre a népes, éneklõ zarándokcsoportra. És mi örömmel tettünk tanúságot hitünkrõl. Megható látvány volt amint az égõ fáklyákkal és mécsesekkel zarándokló testvérek hosszú, kígyózó sorokban szinte körbeölelték az egész Gellérthegyet majd benépesítették a szentmise helyszínét, a Víztározó elõtti nagy tisztást. Az érkezõ zarándokcsoportokat Sillye Jenõ és barátai buzdították énekekkel, majd a szentmisén is õk végezték a zenei szolgálatot. Veled és Feléd 16 Szerda este a házaspároké volt. A szentmisében külön is imádkoztunk házasságunkért, házastársainkért. Ezután Fazekas Lívia testvérünk szervezésében verses esten vehettünk részt. Több testvérünk, valamint egy Radnóti-díjas mûvész elõadásában Szent Erzsébet életérõl hallhattunk szebbnél-szebb verseket. Énekek és érdekes gondolatok tették még változatosabbá a mûsort: így az átlagember által kevéssé ismert részleteket is megtudhattunk a szent haláláról, temetésérõl. Az est végén pedig tanúságtételt hallhattunk egy keresztény család hétköznapjairól, Istenbe vetett bizalmáról. Köszönet a szép szentmiséért, a versekért, és a szervezõ testvérünk és a szolgálatot vállalók áldozathozataláért! A szentmise elején ünnepélyes menetben az oltárhoz hozták Lisieux-i Szent Teréz ereklyéjét. Az ereklye különös jelentõséggel bír, hiszen 1994 óta körbejárja a világot és nyomában kegyelmek áradata jár. Mivel Lisieux-i Szent Teréz a miszsziók védõszentje, így jutott el ereklyéje hazánkba is. A szentmise elején Camillo Ruini bíboros, a Pápa küldötte köszöntötte a zarándokokat, a fõcelebráns pedig Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek volt. Erdõ Péter bíboros atya Szent Máté evangélista ünnepén arról beszélt, hogyan váljunk mi magunk is tanítványokká és végül arra hívott meg mindnyájunkat, hogy legyünk Jézus Krisztus szeretetének tanúi és követõi, mert Õ az, aki igazi reményt és jövõt ad nekünk. Tordai Éva Családi nap A szeretet továbbadására kiváló alkalom volt a szombati városmissziós, családi napunk. Már kora reggel próbáltunk páran az evangélium szerint él- Jézusról szól az ének! ni: "Uram, jó itt nekünk! Ha akarod csinálok ide három sátrat " (Mt 17, 4). Tehát elkezdtük a sátrak felállítását :. A sátorállításban segítettek kisgyerekek, családapák és a Bertalan atya is. Valakinek csak egy óra vagy csak fél óra szabad ideje volt, de mégis jött és segített. Hála érte! A családi napunk programjainak terveit pedig Isten tökéletesítette. Eredetileg a templomban lett volna a gitáros koncert, ahol néhányan hallhatták volna, ehelyett úgy alakult, hogy az egész Havanna lakótelep hallhatta énekünket, kihangosítva, a mûvelõdési ház mellõl! Nagyon aranyos volt méhecskéink tánca a nagyszínpadon. Nekem még ajándék volt, hogy a Szent Erzsébet színdarab elõtt negyedórával megkért a Gyuri bácsi, hogy ugorjak be az egyik szerepre, mert nem tudott eljönni a szerepet játszó gyerek... Tikk András Veled és Feléd 17

10 Vef159.qxd :19 Page 18 Szent Erzsébet színdarab Szombaton plébániánkon sok-sok színes program volt. Én a délutáni gyermekelõadást emelném ki, amelyen Szent Erzsébet életét elevenítették fel a szereplõk. A díszlet, amit Simongáti György mûvészi fantáziával alkotott meg - teljesen elbûvölt. Gyönyörû, teljesen odaillõ volt. Gyuri már egy kiforrott rendezõi egyéniség. A gyerekek bájosak, kedvesek voltak. Mindenki kívülrõl tudta a szerepét. Nagyon tetszett. A betanult szöveg is kedves volt. Lívia Nagy volt a forgalom a babaruhás sátornál Kismamák a Városmisszióban Az elõadás elõtti hetekben nem egy próbát néztem végig, amikor gyermekemet elkísértem. Csodálatos volt látni, ahogy a gyerekseregbõl egy rendezett, együtt dolgozó, egy célért küzdõ kis csapat vált. Ahogy együtt énekelt, játszott kicsi és nagy, a majdnem felnõtt és a kisiskolás. Külön élmény volt a próbák végén, amikor a szereplõk egymás kezét megfogva imádkoztak, hálát adtak Istennek az Õ segítségéért, és egymásért. A kórházban fekvõ Norbiról (aki betegsége miatt maradt ki a szereplésbõl) sem feledkeztek meg, telefonon keresztül rendszeresen üdvözölték, tájékoztatták a "fejleményekrõl", és imádkoztak érte. Hála Istennek ifjainkért, gyermekeinkért! D. Rita Veled és Feléd 18 A Városmisszió keretében plébániánk kismamái is indítást kaptak, hogy egy kicsit kimozduljunk és jobban megmutassuk magunkat és klub-életünket környezetünknek. Szeptember 18-án, kedden délelõtt az egész kismamacsapatunk átsétált a mûvelõdési házba, ahol a kerületi szintû baba-mama találkozó volt. Egy kis közös torna és baba-masszázs után - amit védõnõink tartottak -, mi is bemutatkoztunk pár szóban, majd ajándékul és ízelítõül mondókákat és énekeket tanítottunk az ott lévõ édesanyáknak. Szombaton a családi nap keretében jótékonysági babaruha vásárral igyekeztünk kivenni részünket a plébánia missziós programjából. Jólesõ érzés volt tapasztalni, hogy milyen sok régebbi és új édesanya, sõt édesapa vette ki részét az ezzel járó munkából és ajánlotta fel segítségét, vagy épp ruha-adományával támogatott minket! Hála és köszönet Értük! S mivel sokan is voltunk, a Városmisszió egyik lényegi elemére is jutott idõ: egy-két rövidebb beszélgetésre az érdeklõdõ és éppen vásárló anyukákkal. Külön öröm az is, hogy a vásár bevételével a rászoruló családokat tudtuk támogatni! Köszönet a lehetõségekért, hiszen ezek jó alkalmak voltak, hogy tanúságot tegyünk hitünkrõl, és Krisztusról! Kovácsné Sztrakay Kati Veled és Feléd 19

11 Vef159.qxd :19 Page 20 Óvodánk is missziózott... Mézeskalácskészítés Veled és Feléd 20 A missziós családi napunk. Nagyon izgultam, hogy hogyan fogjuk tudni megvalósítani hiszen mostanában alig találkoztam a szervezõ testvérekkel és a saját kollegáimmal is. Reggel amikor megérkeztünk a gyertyaöntõ János kíséretében és megpillantottam a sok szorgoskodó testvért Laci bácsi szobra körül, végtelen nyugalom töltött el. Tudtam, hogy minden úgy fog alakulni, hogy az Istennek tetszõ legyen, eszembe jutott: " ne félj ne aggódj..." hát legyen gondoltam és neki láttunk a készületnek. Fantasztikus volt kinn lenni és így " megszólítani" másokat. ÉN illetve Mi ( Belon Márti kolleganõmmel) az ovis részért voltunk felelõsek. Nagyon sok család csodálkozott, hogy itt van óvoda nem is tudják a környéken lakók, hogy a plébániánkon óvoda is mûködik. Tudom mindig könnyebb a kisgyermekeseket megszólítani de most nagyon jó volt ezt megtapasztalni. Nagyon nagy szükségük van az itt élõ embereknek arra, hogy " szeressék" õket, ne csak fizetõs programok legyenek, ne csak ígéreteket kapjanak, hogy majd jobb lesz, hanem olyan élményeket amik most teszik boldogabbá, színesebbé életüket és ki tudja hány megszólított testvérünk fog késõbb visszajönni valamilyen ürüggyel... és csak azért mert mertünk kiállni a hitünk mellett. Köszönöm minden szorgoskezû testvéremnek a segítséget, szerintem ez a késõbbiekben akár megismételhetõ lenne... Sz. Kriszti A legkisebbek is jól szórakoztak Még Károly atya vérnyomását is megmérjük! Egészségsátor Közösségünkbõl mi 6-an egészségügyi dolgozók szombat reggel a fehér köpenyünkre kitûztük a városmissziós jelvényt. Így vettünk részt a küldetésben: tenni valamit városunkért, lakóhelyünkért, közösségünkért. Az egészségsátorban volt lehetõség vérnyomásmérésre, vércukorszint-mérésre, testzsír-mérésre. Az egészség megõrzésében a szûrõvizsgálatoknak nagy jelentõsége van. Jó érzés, és öröm volt, hogy sok járókelõ felfigyelt ránk, és igénybe vette szolgálatunkat. A vérnyomásmérés közben beszélgetésre is volt mód. Egy fiatal anyuka babakocsit tolva sétált az édesanyjával. Megálltak a sátor elõtt. Egy kis gondolkozás után, és bíztatásra megmérették a vérnyomásukat. Közben az egyikük megkérdezte: Mi ez a városmisszió? Elmagyaráztam, és adtam a templomunk programjairól egy szórólapot. A nap végére kissé fáradtan, de lelkünkben annál nagyobb örömmel térhettünk haza, mert a legszebb misszió adni, szeretni. Hála ezért a szép napért! Sz. M. Nap, mint nap betegekkel foglalkozunk, mégis a mai nap több volt, mert személyesebb kapcsolatokat alakíthattunk ki. Úgy éreztem, az emberek jobban megnyílnak, tanácsokat kérnek. Volt valaki, aki épp a napokban tért be a patikába, és megköszönte a tanácsot, amit ajánlottam neki, mert elmondása szerint megoldotta a problémáját. Jó volt ott lenni, szolgálni. Hála érte! G. A. Veled és Feléd 21

12 Vef159.qxd :19 Page 22 Szebbnél szebb gyertyák készültek Méhecskék a nagyszínapon: ismét nagy siker volt A templomunk kincseit összegyûjtõ album Finom volt a virsli! Nézõközönség: papok, hívek Szép ruhákat vegyenek! Holtomiglan-holtodiglan: Szent Erzsébet és Lajos frigye A kis Erzsébet szüleivel és a hûséges lovaggal Táncolok és ugrálok az én Uram, az Úr elõtt... Zöld sátor, környezetvédelmi tanácsokkal Veled és Feléd 22 Veled és Feléd 23

13 Vef159.qxd :19 Page 24 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK Ifjúsági hittan Mikor Károly atya helyét Bertalan atya vette át, izgultunk, hogy lesz-e hittan és ha igen, milyen lesz, és mikor lesz? Legnagyobb örömünkre az atya az ifjúsági hittant a szokott pénteki idõpontra tette. Izgatottan vártuk az elsõ hittant. Az elsõ része az eddigi hittanokhoz hasonlóan egy komoly lelki élettel kapcsolatos témáról, a szentírásról szólt. Sok gyakorlati tanácsot kaptunk a Biblia olvasásáról, egyben sokat gazdagodhattunk egymás legkedvesebb szentírási idézetével, történetével kapcsolatosan, amit mindenki elmesélhetett. A hittanon hallottak jól összecsengtek a vasárnapi (szeptember 30) prédikációval, és felkészítettek minket a közelgõ új egyházi év mottójára. Ami számomra a legizgalmasabb volt, az egy 15 perces beszélgetõs, kacagós szünet után következett. A második részben mostantól mindig valami aktuális, a mai korban fontossá váló problémáról vitatkozunk, szépen, kultúráltan, ahogy az keresztény emberek között szokás. Ezen az elsõ hittanon a környezetvédelem volt a téma. Mindannyiunk számára furcsa volt elsõ hallásra ez a témafelvetés. Környezetvédelem, hm? Ez hogyan kapcsolódik a vallásos élethez? Nem volt ötletünk sem. De a hittan végére ráébredtünk, milyen fontos szerepünk van a Földünk védelmében, gazdálkodni az energiával, óvni a természetet, stb. Nagyon jó volt hallani a sok okos hozzászólást és a különbözõ ötleteket. Aki szeretne érdekes télmákról beszélgetni sok kedves, intelligens fiatallal, akkor nézzen be mindenképpen hozzánk hittanra, úgy épülhessen lélekben, hogy közben jól is érezze magát egy bögre meleg tea mellett. Éves szentségimádási napunk Dudás Emese Október 6-án tartottuk éves egyházmegyei szentségimádási napunkat. A reggeli szentmise után Bertalan atya ünnepélyesen kihelyezte az Oltáriszentséget, így egész nap látogathattuk. Elõre készültünk: óránként beosztottuk, ki mikor tud eljönni, hogy véletlenül se maradjon egyedül Jézus. Aki nem tudta elõre, mikor ér rá, vagy csak rövidebb idõt szakított a szentséglátogatásra, a nap folyamán bármikor megtehette. Az estét közös rózsafüzér imával zártuk, majd aki még nem volt aznap szentmisén, magához vehette az Úr testét. Igazi ünnep volt! Veled és Feléd 24 Csörgõné Kriszta Farsang Talán korainak tûnik még, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy jövõre is megrendezzük plébániánk szokásos farsangi mulatságát (bálját). Az idõpont és a helyszín is megvan már: január 26. szombat, Kondor Béla Közösségi Ház A szokásos keretet szeretnénk õrizni: délelõtt a gyermekek farsangját, este az ifjúság és a felnõttek bálját tartanánk. A délelõtti farsangot a hitoktatók szervezik Simongáti György vezetésével, az estit a Képviselõtestület Csörgõ István és Simongáti György vezetésével. Az esti farsang programjai még alakulnak, de természetesen most is lesz jelmez és jelenet bemutató. Ezek célja, hogy - keresztény keretek között maradva - vidámságot és kacagást varázsoljunk a nézõk arcára, hogy így egymást megajándékozzuk, elszórakoztassuk. Aki tehát kedvet érez egy ötletes jelmez elkészítéséhez, vagy egy jó jelenet bemutatásához, hát rajta, itt az alkalom. Nem kell hosszú jelenetekre gondolni, a lényeg, hogy mulatságos legyen, a figyelmet lekösse, ne váljon unalmassá. Természetesen lesz zene, tánc és - a szokásos módon mûködtetett - büfé is. Még egy gondolat. A farsang évek óta kedves színfoltja plébániánk életének. Jó alkalom arra, hogy kicsit lazítsunk, együtt szórakozzunk, beszélgessünk, ismerkedjünk. Arról sem hallgathatunk azonban, hogy míg a délelõtti gyermekfarsang népszerûsége töretlen, az esti farsangon az utóbbi idõkben egyre kevesebben vesznek részt, egyre kevesebben készülnek jelmezekkel, jelenetekkel. Mi lehet ennek az oka? Ezen sokat töprengtünk. Talán a belépõdíj? Talán nem elég nívós a rendezvény? Talán vannak olyan igények, amelyeket nem tudtunk kielégíteni? Vagy valami más? Ha ezzel, valamint az egész farsanggal kapcsolatban lennének vélemények, javaslatok, szívesen vennénk. Azt persze tudjuk, és meg is értjük, hogy az egyre nehezedõ életkörülmények közt az ilyen rendezvényekre kevesebb energiát (pénzt, idõt, stb.) tudunk fordítani. Mégis úgy gondoltuk, hogy talán érdemes újra nekifutni, újra megpróbálni. Imádkozzunk, és tegyünk meg mindent azért, hogy a farsang, a többi plébániai programhoz hasonlóan betölthesse szerepét. Csörgõ István és Simongáti György Veled és Feléd 25

14 Vef159.qxd :19 Page 26 RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA Volt plébánosunk meghívásának eleget téve közel 50-en vettünk részt plébániánkról a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templom búcsúján. A 10 éve leégett, azóta bezárt templom falai újra élettel teltek meg. Gyönyörû üvegablakai, freskói mostani állapotukban is nagy hatással voltak ránk. Az ünnepi szentmisét három pap celebrálta. Az evangéliumból Károly atya két olyan gondolatot emelt ki, ami Máriát is jellemezte: az egyik a hit, a másik a szolgáló szeretet. A Hiszekegyben sokszor kimondjuk: hiszek. De hiszek-e a nap minden percében? Most is hiszek? Isten végtelenül szeret. Akkor sem inog meg a hitem, amikor valami nem úgy sikerült, mint ahogy elterveztem? Amikor valami szolgálatot végzek, csak a kötelességemet teszem. Ne várjak érte elismerést, köszönetet. Ha Istennek teszem, tõle megkapom a jutalmamat. Az Eucharisztia ünneplése után még egyszer megcsodáltuk az omladozó vakolatú, de romjaiban is méltóságteljes templomot, majd átmentünk a plébánia udvarára, ahol bõséges agapéval fogadták a látogatókat. Azt hiszem, mindannyian lelkileg feltöltõdve, hitünkben, elkötelezõdésünkben megerõsödve tértünk haza. Hála érte Istennek, és mindazoknak, akik lehetõvé tették számunkra a kegyelmek befogadását! Csörgõné Kriszta Immaculata Te vagy a Fénynek fehér ragyogása, Jóságnak képe, Irgalomnak mása, aki napsugárba, fénybe öltözött liliom-kehelyként állsz a Föld fölött, egészen tiszta és egészen fehér, kihez a bûnnek árnyéka sem fér - Elcsendesül bennem a szó, a beszéd: Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép! Te vagy az Isten remekelt csodája, kertje, galambja, ékes palotája, magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér, egészen tiszta és egészen fehér, mint a hegytetõknek csillogó hava, szeplõtelen vagy, éde Szûz-Anya! Elcsendesül bennem a szó, a beszéd: Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép! Kedves Testvérek! KÖSZÖNET Most Norbi helyett is szeretném megköszönni a sok imát amit értünk, érte mondtatok, mondotok. Szerencsére Norbi nagyon jól viseli a kezelés szörnyûséges részeit is, néha csodálkozom, hogyan bírja, honnan van ereje hozzá... de tudom nincs egyedül. Sokat jelentett neki Gyuri bácsi és a " színészek" heti bejelentkezése telefonon, ilyenkor úgy érezte õ is ott van a próbán, természetesen Csillának mindig be kellett számolnia ki mit rontott el, mi nem ment jól a próbák alatt. Ilyenkor látom mennyire hiányzik neki a megszokott közössége. Talán ezt sokkal nehezebb elviselni mint a fájdalmakat. Nagyon örült amikor pár héttel ezelõtt hazajöhetett 2 napra. Az elsõ útja (bár nem volt jól) az esti szentmisére vezetett. Köszönöm Bertalan atyának, hogy kijött a sekrestyébe megáldoztatni Norbit, nagyon sokat jelentett neki. Sok sok mindent tudnék még megköszönni de az újság tartalma korlátozott, De egy valamit mégis. Nagyon köszönöm azoknak a testvéreknek az anyagi támogatását, akik hallották a hírt, hogy Norbinak laptopra gyûjtünk. Eddig közel 50 ezer forint gyûlt össze (Atya és Gyuri bácsi segítségével). Nagyon örülünk ennek az összegnek de ez laptopra még nem elég. Most egy kölcsön gépet használunk, Norbi ezen gép segítségével tudja tartani a kapcsolatot az iskolával, barátaival, szóval mindenkivel. Ezt azonban hamarosan viszsza kell adnunk... Én elõre is köszönöm mindenkinek a segítségét, sokat jelentett nekünk a közösségünk ilyesfajta összefogása is. Isten fizesse meg kinek- kinek. Sz. Kriszti Mennyei Atyánk! Dicsõség Neked, mert nemcsak lelkünknek, hanem testünknek is Gondviselõje vagy. Köszönjük a gyógyulás kegyelmét, amelyet irgalmadból nekünk adtál Jézus Krisztusban. Kérünk most Téged Istenünk, tekints testvérünkre, Norbira is, és áraszd ki Szent Lelked gyógyító erejét rá! Kérünk, tedd õt újra egészségessé, hogy szolgálva Téged, Neved még inkább megdicsõüljön. Adj hitet és folytonosan megújuló erõt családjának, akik Benned bízva, Tõled várják a segítséget! Töltsd be kérünk anyagi szükségeiket is, és add, hogy a megpróbáltatások ellenére is ragaszkodjanak Hozzád! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Gyógyító nevében kérünk. Ámen. Veled és Feléd 26 Veled és Feléd 27

15 Vef159.qxd :19 Page 28 MEGKÉRDEZTÜK... BESZÉLGETÉS EGY KISPAPPAL I. - A legutóbbi újságunkban több képen is fölfedezhettünk az oltár körüli szolgálatban, és plébániánkon is idõrõl idõre találkozhatunk veled. Tudjuk, hogy papnak készülsz, szeretnénk többet megtudni rólad. Bemutatkozásképpen mit mondanál a Veled és Feléd olvasóinak magadról, családodról, gyerekkorodról? - Tampu Marius Pavel a nevem. Moldvai csángómagyar vagyok, és Moldvában laktunk 1993-ig 6 testvéremmel és szüleimmel. A családban én vagyok a hatodik testvér, van egy öcsém és öt bátyám. Három bátyám már megnõsült, a többi testvérem tanul és dolgozik ban költöztünk át Erdélybe szüleim akaratából egy csángó alapítvány támogatásával. Keresztény családban nõttem fel, a mindennapi gondok, nehézségek mellett nem mondhatom azt, hogy a családban a szükséges szeretet hiányzott volna. Édesanyám nagy gonddal nevelt minket, és édesapámmal együtt mindig igyekezett elõteremteni, a megélhetéshez szükséges dolgokat. Iskolába több helyen jártam, nyolcadikos koromig kétévente cseréltem az iskolákat. A középiskolát Gyulafehérváron végeztem a kántorképzõ kis szemináriumban. Tizennégy éves koromban halt meg édesapám, ez ban volt. A középiskolás évek egy kicsit eltértek az addigiaktól, és az azt követõ évektõl is, ami a vallásom gyakorlását illeti. Ez azt hiszem, sok tinédzser életében elõfordul. A szentmisén való részvétel nem mindig volt lelkileg felemelõ számomra több okból: mert szívesebben töltöttem el az idõmet olyan dolgokkal, amik kevésbé voltak kapcsolatban vallásos jámborságokkal, például ezek közé tartozott a rockzene nem megfelelõ menynyiségben való hallgatása, és nem megfelelõ hozzáállással való kezelése. A 11. osztály vége felé sikerült lelkileg helyrerázódnom. Ez a "Sátánizmus és rockzene" címû könyv olvasása után történt meg, amit eleinte lelkendezve, örömmel olvastam, mert engem nem az érdekelt, hogy ez a mûfaj rossz is lehet, és veszélyes is. Hanem azért, mert el akartam jobban mélyülni annak rejtelmeiben, hogy mit hordoz magában ez a rock zene, hogy miért hallgatja sok fiatal, és hogy miért tartják egyesek rossznak, holott nem rossz, mert nagyon nagy "igazságokat" fogalmaz meg néha a rock énekes. Csak amikor a sátánizmus és rockzene elleni védekezésrõl olvastam benne, akkor szeppentem meg. A könyv hatása a lelkemre nem maradt el, iszonyú szorongás fogott el, mert úgy éreztem, hogy a túlzott mennyiségben hallgatott rockzene miatt veszélyben vagyok. A volt osztályfõnököm egyszer dühében "sátánistának" nevezett, és ez engem igen megrémisztett, fõleg miután elolvastam a könyvet. Édesanyám és a 'spiriatyám' sok imája segített, és így sikerült helyrebillenteni a lelkivilágomat. Érettségi elõtt elkezdtem gondolkodni a jövõn, elsõsorban ökölvívó akartam lenni. A bátyáim kérésére komolyabb szakot is vettem volna fel, a testnevelés és gyógytorna lett volna a másik szak. Az érettségihez közeledve néhányszor eszembe jutott, hogy mi lenne, ha pap lennék, de aztán lemondtam róla. - Hogy kerültél plébániánkra, mi volt itt az elsõ benyomásod? - Miután megkezdtem a Szemináriumot, kiderült, hogy Pesten nincs hol lakjak a vakációk ideje alatt. Blanckeinstein Miklós rektor atya arra gondolt, hogy kinéz nekem egy plébániát. Õ kérdezte meg Nagy Károly atyát, aki nagylelkûen rábólintott arra, hogy nyugodtan lehetek itt. Minden vakációban ide járok haza. Elsõ érkezésemkor épp ifjúsági hittan volt itt a plébánián. Igen pozitív benyomást tett rám. Élõ, kedves, befogadó közösség volt. Jól éreztem magam elsõ perctõl kezdve. - Mikor, hogyan született meg benned a döntés, hogy pap szeretnél lenni? - Sokan elmondják, hogy gyerekkoruk óta érezték a papságra szóló meghívást. Ezt én nem mondhatom el. Nálam igen nehéz és lassan érlelõdõ folyamat volt. Érettségi elõtt a jövõmrõl gondolkodtam - mint minden más normális fiatal - család, hivatás, stb. - akkor eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy mi lenne, ha pap lennék. Automatikusan visszautasítottam ezt a gondolatot. Körülbelül fél évig erõsen ellenkeztem. Megismertem egy lányt, jól kijöttünk egymással, csak valami mégis bennem nem volt a helyén - aztán mégis a Szeminárium mellett döntöttem, és Esztergomba kerültem. - Ekkor már édesapád meghalt. Édesanyád hogyan fogadta ezt a döntésedet? - Õ volt az egyetlen, aki engem meglepett. Miközben senki nem tudta, hogy a Szemináriumba akarok menni, nem tudom honnan és hogyan, de õ tudta. Mielõtt jöttem volna Budapestre felvételizni, éppen krumplit ástam a kertben. Édesanyám odajött hozzám és megkérdezte: Máriusz ugye te papságra készülsz? Fölnéztem, csodálkoztam, hogy vajon honnan tudja. Talán megérezte. Õ volt az egyetlen, aki megelõzött, nem várta meg, hogy én mondhassam el. Folytatás a következõ számunkban Veled és Feléd 28 Veled és Feléd 29

16 Vef159.qxd :19 Page 30 HÍREK, INFORMÁCIÓK MOZAIK Elkészült a plébánia fûtéskorszerûsítése. A gyakran meghibásodó kazánok cseréje és a kémény kibélelése halaszthatatlanná vált. A Fõegyházmegye segítségével készültek a munkák. Nagy köszönet azoknak, akik komoly áldozatok árán végzik a templom takarítását és díszítését. Szükséges azonban, hogy a templomi takarítás szolgálatába többen is bekapcsolódjunk, és ez a feladat ne csak az idõsebb testvéreket terhelje. Ezért minden hónap utolsó szombatján 'havi takarítást' szeretnénk végezni mind a templomban, mind pedig a plébánián. A hátul kitett papírra iratkozzanak föl, akik ebben segíteni tudnak. Most októberben 27-én, az elsõáldozás elõtti szombaton tervezzük ezt az alkalmat. Veled és Feléd 30 A színes üvegablakokból még három van hátra: a cserkészek vállaltak egyet és kettõ a hívek adományából készül. B.-Str.Boldog László mellett Szt. György és Szt. Péter képe kívánkozik még az ablakok sorába. A fennmaradó ablakokat egyelõre üresen kell hagyni, mert a templomnak megvilágításra is szüksége van. A B.-Str. B. László ablakra megvan az összeg, a Szent Péteréhez , A Szent Cecíliáéhoz még Ft hiányzik. A Szent József perselybe dobott adományok továbbra is e célt szolgálják. A cserkészek újságpapír gyûjtési akciója sikeres volt. Köszönet mindenkinek, aki részt vett benne! A gyûjtés folytatódik, azonban kérjük, hogy összekötözve és ne ömlesztve hozzák a papírt a testvérek! Két héttel ezelõtt jelentõs mennyiségû ruhát adtunk át a Cigánd községben élõ szegények javára. Ismeretes, ezt az amúgy is szegény környéket évekkel ezelõtt árvíz is pusztította. Megkaptuk az értesítést az APEH-tól, hogy a 2006 évi SzJA bevallások alapján az Alapítványunk (a Szent László Plébánia Templom Alapítvány) részére felajánlott 1% összege forint. Ezt az összeget templomunk és plébániánk épületeinek felújítására, karbantartására és üzemeltetési költségeire fordítjuk. Köszönjük a felajánlásokat, Isten fizesse meg minden jótevõnknek! Az Alapítványunk bankszámlaszáma: Befizetési csekket az irodában lehet kérni. Köszönünk minden támogatást. Nov. 1. Nov. 7. Nov. 10. Nov. 13. Nov. 14. Nov. 17. Nov. 24. Nov. 26. NAPTÁR Mindenszentek ünnepén este 6 órakor szentmise és 'lucernárium' azaz 'fényliturgia' az elhunytakért. Házashittan este 1/2 8 órai kezdettel a Szent László teremben. Nyugdíjas teadélután a Szent László teremben délután 3 órától. Annavölgy, Dág, Nagysáp és Sárisáp plébániák hívei látogatnak templomunkba. 'Fatimai áhítat' este 5 órakor, majd szentmise. Este 7 órára várom a közösségek vezetõit 'Felelõsök Fórumá'-ra, ismerkedés és az erõink felmérése céljából. Akadályoztatás esetén kérem szépen, hogy valaki más képviselje az adott közösséget! Fiataljaink koncertet adnak Szent Erzsébet tiszteletére, a nagycsaládosok javára este 6 órai kezdettel. A Plébánia Képviselõ Testülete tartja soron következõ ülését, este 6 órakor. este 6 órakor a Szentolvasó Társulat közösségeinek lesz közös szentmiséje, melyet a tagokért, egyéni szándékaikra és szeretteikért ajánlok föl. Szép lenne, ha az elõtte való közös imádságon /1/4 6-tól/ és magán a szentmisén is minél többen részt tudnánk venni! Utána egy szerény agapé közben beszélgetnénk egymással, hogy a csoportok jobban átérezzék az együvé tartozás örömét. Kedves Testvéreink! A plébánián bekövetkezett változásokkal együtt a Veled és Feléd is változik, változni fog. Ha valami (pl. most a novemberi naptár) nem az eddig megszokott helyén található, ennek tudható be. A hátoldalon olvasható az újság következõ számának tervezett megjelenési idõpontja, illetve a lapzárta idõpontja. A lapba szánt írásokat ezt figyelembe véve juttassátok el a szerkesztõségbe. en: Daróczi Ritának Kézzel írottakat le lehet adni az irodán Takácsné Editkének. Kérjük, hogy az írásokról minden esetben küldjetek/adjatok másolatot Bertalan atyának is Így egyidejûleg haladhat a tartalom ellenõrzése és a formai szerkesztés, ez meggyorsítaná a munkát. Köszönjük az eddigi közremûködést, számítunk a kedves Testvérek további segítségére is! A szerkesztõség Veled és Feléd 31

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben