BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 4. szám * 2009 * Jankovics Marcell: Jelképtár Bika, (részlet) A Bika (Taurus) a Zodiákus talán legszebb csillagképe. Az ókori magas-kultúrák felvirágzása kezdetén az évkezdő tavaszpont még a Bikába esett (kb. i.e között). Ez az időszak a bikaistenek és tehénistennők tiszteletének virágkora. Amikor a tavaszpont továbbhátrált a Kos csillagképbe, a bikamítoszok értelme is megváltozott. Sok ismert rege a héroszoknak a bikával vívott küzdelméről szól. Ezek egy része a tavaszpont birtoklásáért folyik a régi tulajdonos, a Bika, és az utód, a Kos képviselője között. A történetekben a Bika a letűnt világ, immár alvilág képviselője. Egyiptomban ez a harc a Szeth bika és Hórusz napisten között folyik. Persze Hórusz győz a Szeth-kultusz az ó-birodalom végén lehanyatlik Egyiptomban, a napisten megölt ellenfelét földarabolja, combját a Sarkcsillaghoz kötözi. A Marhacomb csillagkép a mi Göncölszekerünk, amelyet egy római korból való csillagtérképen ugyanolyan kos őriz, amilyen az állatövi jegyek sorában is található. A krétai Minotaurusz-mítosz egyik lehetséges jelentése szintén ez. Thészeusz, a Kos-naphérosz azért megy le a labirintus-alvilágba lecsúszott Bika-Minoszhoz, hogy tőle a tavaszpontot megszerezze, amelyet a fonálgombolyag jelképez: a fonál a Nap útja, a gombolyag a rajta lévő csomópont vagy maga a Nap. JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye A Föld Napja Jászszentandráson A Föld Napja nekem ünnep. Boldoggá tesz, hogy földünk, mely őseinket is táplálta még ma is lakható, még megtermi az élethez nélkülözhetetlen kenyeret. De bajban van a Föld, s rajta persze mi magunk is, még ha nem vesszük is komolyan a veszélyt. Vékonyodik az ózonréteg, savas esők marják a növényzetet, pusztulnak az erdők, rozsdásodnak a zöld fenyvesek, új területeket hódít a terméketlen sivatag, ivóvizünk, levegőnk szennyezett, mérgezett a talaj, mérgezettek a tavak, folyók, patakok. (folytatás a 4.oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének végleges számadatainak rögzítésére került sor, majd a pénzügyi terv, belső ellenőrzési terv, végrehajtásáról döntött a képviselőtestület, valamint a pénzmaradvány sorsát is meghatározták. A testület meghallgatta, azon cég képviselőinek a tájékoztatóját, akik Internetes telefonálási lehetőséget kínáltak az intézményeinkben. Nem a gyorsaság és korszerűség, hanem a költségcsökkentés miatt döntött a testület az ajánlat elfogadása mellett. A szolnoki székhelyű KEVI- TERV Kft. fölhívta a figyelmünket, hogy a felhagyott szeméttelepünkön kívül, mintegy m 3 szemét van illegálisan deponálva és amennyiben nem hordjuk be a szeméttelepre, akkor kizárnak bennünket a rekultivációból. Ez alapvetően kb. 2-3 millió Ft-ba fog kerülni az önkormányzatnak. Köszönjük szépen az illegális szemetelőknek. A fogorvosi ügyelettel kapcsolatban elindult egy kezdeményezés, amely arról szólt, hogy Jászfényszaruban hétvégeken és ünnepnapokon napi 6 órahoszszában ügyeletet szerveznének. Több tényező együttes hatására a testület úgy döntött, hogy nem támogatja a kezdeményezést. Az ELMIB RT, aki a közvilágítás korszerűsítését hajtotta végre a településen, további költségcsökkentő megoldást javasolt. A testület a javaslatot megfontolva támogatta és megbízást adott a kivitelezésre. A Kunráth Sándor Általános Iskola Szülői Szervezete kezdeményezte a volt pártház udvarára gyermek-játékelemek beszerzését, melynek anyagi támogatását a testület megszavazta. Közérdekű A Gyermekeinkért91 Alapítvány alapítójával kialakult kapcsolat eredményeképpen a település háziorvosa egy készenléti táskát oxigénpalackkal, defibrillátorral - kap. A Napsugár Waldorf Iskola vezetősége levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a jövőjüket illetően üljön össze egy bizottság, amely javaslatot tehet az épület további bővítésére, felújítására, hasznosítására. Dávid Áron képviselő önálló indítványára magánszemélyek támogatásával az önkormányzat a II. világháborúban településünkön leesett repülőgép áldozatainak állít emlékhelyet. A kompozíció készül, átadása várhatóan szeptember elején lesz. Beszámolót hallgatott meg a testület a házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat működéséről, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról. Elfogadásra került a Gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az egyes Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az Andrástermál Kft évi koncepcióját tárgyalta meg a testület és támogatta azon elképzelést, hogy a gyermekmedence hosszabbtávú üzemeltetéséhez szükséges felújításra mielőbb sor kerüljön. Az Önkormányzati Minisztérium pályázati kiírását figyelve az általános iskola tetőterének átalakítására a testület pályázatot nyújtott be. Banka Ferenc polgármester Május 16-a a FOGACSI BÚCSÚ napja. Mindenkit szeretettel vár a szervező Pusztafogacsi Kápolnáért Egyesület. A misét Kladiva Imre esperes úr celebrálja. Jászszentandrás település közlekedéséről részlet a Jászberényi Rendőr kapitányság Jászapáti rendőrörsének évi beszámolójából 2008-ban 5 személyi sérülés történt Jászszentandrás kül- és belterületén (3 eset külterületen, 2 eset belterületen). Ezek során 1 fő halálos, 2 fő súlyos és 2 fő könnyű sérüléseket szenvedett el.( ) Mindenképpen kedvezőtlen adat az, hogy az 5 balesetből egy esetben volt jelen az alkohol hatása. Több alkalommal kifejezetten az ittas vezetők kiszűrésére tartottunk fokozott ellenőrzéseket, melyek alapján 2008-ban büntetőeljárás megindítására nem került sor, ezzel szemben 2007-ben 7 személlyel szemben indítottunk ittas járművezetés miatt büntetőeljárást. Tervezett feladatok: - A közlekedési helyzet további javítása, az ittas vezetők kiszűrése, a balesetek megelőzése kül- és belterületen egyaránt, ennek érdekében rendőri akciók szervezése. - A körzeti megbízott státusz feltöltésére alapozva a településen a rendőri jelenlét fokozása lehetőségekhez képest a közrendet, köznyugalmat sértő cselekmények megelőzése érdekében. - A településen a bűnügyi felderítés fokozása, illetve a bűnmegelőzés előtérbe helyezése. MÁJUS 6. A JÁSZOK NAPJA május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére 1991 óta az eseményről minden évben megemlékeznek a JÁSZOK NAPJÁN. Idén a Duna Tv egész napos jászsági körképpel jelentkezik. Településünkről 5-6 perc idegenforgalmi, turisztikai információ látható.

3 Jász Szó 3 Olvasóink leveleiből ( ) Az előző számban olvastam a polgármester úr által írt cikket a favágásról. Én magam is láttam, hogy illetéktelen személyek kecskéjük etetésére nyírbálták meg az akác surjánokat, mintegy eltetejelve azokat, mások tavasszal végezték el a ritkítást. Természetesen a vastag törzseket haza vitték, az apró gallyakat ott hagyták.( ) Ismerősömnek több száz cm átmérőjű akácfát vittek el a földjéről. Hiába érte tetten a tolvajokat, a rendőrség a tettesek ellen megszüntette az eljárást. Úgy látszik ma a becsületnek nincs értéke, de büntetik azt, aki a kisebbségnek mondott többséget nevén nevezi. ( ) /M.K./ Sok szép dolgot hallottam a női nyugdíjas klub működéséről, nem úgy a férfi klubról. Férjemmel mi is nyugdíjasok vagyunk. Szívesen eljárnánk olyan nyugdíjas klubba, ahol házaspárok jönnek össze. Akik hasonlóan tennének, jelentkezzenek Sós Sándor klubvezetőnél ( ). /B.Jné/ ( ) Felháborító a temetői tárolókban felgyülemlett szemét. Kinek a feladata annak elszállítása? ( ) Régebbi számban olvastam, hogy a régi keresztek megmentésére lehetőség van, azok felállítása megoldható a kerítés mentén kialakított részen. Én eddig csak kőzúzalékot, vandál módon szétvert kereszteket láttam, pedig az elképzelés jó volt. Én is szeretném megmenteni a nagyszüleim sírkeresztjét, de a sírhelyet már nem akarom megváltani ( ). /Sné/ A jóról is essen szó! Aki be-be jár az iskolába az láthatja, hogy a folyosókat és a faliújságokat a gyerekek vidám és nagyon szép munkái díszítik. Öröm végig nézegetni az igényes rajzokat, festéseket. Köszönet a gondos munkáért Kovácsné Balla Éva tanító néninek. /K.B./ Olyan világban élünk Olyan világban élünk, hol a jóra nincs remény, Hol egymástól félünk, s a hazugság erény, Hol becsülete van tolvajnak, csalónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a bűn élvezet, Hol, ha a földre kerülsz, nem nyújt senki kezet, Hol a jóból nem jár, csak a gaz rablónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a másnak áll a zászló, Hol az aljasság folyóján nincsen sehol gázló, Hol a túlsó partra nem visz át ma csónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a nép nincstelen, Hol hazájában a Magyar idegen, Hol egyre jobban megy az alávalónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan hazában élünk, hol éltet a remény, Hol ezer éve küzdve, s bízva él e nép, Hol szebb és jobb napra virradhat a holnap, Ahol meg kell, meg kell maradni jónak. /Bergman/ Hajléktalanok Irataimat rendezgetem - olyan ez, mint a tavaszi nagytakarítás. Ez kell, ez nem stb. - akad köztük fontos irat, fecni papír, borítékolt emlékek volt kolléga ajándéka, stb. Az egyik kézzel írva, másik gépelve gondosan. Ezek között találtam Sípos Pista bácsi által írt újságcikket 1998-ból, Hajléktalanok címmel. Utána néztem, az írás nem lett leközölve - aktualitását nem veszítve,-, most megteszem. Elszegényedés? Kitaszítottság? Vagy talán a mi világunk vált embertelenebbé? Játszunk e gondolatokkal? Vagy kínozzuk, esetleg áltatjuk magunkat? Mindenki bűnös, vagy a bűn rákenése valakire, valakikre? Magyarázkodás, az esetlegesek elhessegetése az érzett felelősségről? Könyörgöm, nem szükséges ezt társadalmilag kitermelni, jön ez, jött ez magától. Nincstelen, vándor, szegény, bolygótermészetű ember van, volt és lesz. De nézzük csak a mi falunk tükrében az elmúlt idők nincstelenjeinek helyzetét, körülményeit. A szegény, egyedül élő vándor, falun, városon talált befogadást, szálláshelyet. A falusi udvarok kiskapui nyitva álltak előttük. A bekerítetlen tanyák pedig hívogatóan néztek rájuk. A betérő vándor mindig kapott esti szállást és talán még szerény vacsorát is. Az istálló, az ámbitus vagy persze, ahol a gazda legényfia, fiai is éjszakáztak, a betérő vándort is befogadta. De a helybéli hajléktalannak mindig volt szinte állandó helye befogadó családnál, családoknál, hiszen a több jószággal teli istállóban szükséges is volt, aki a jószágokra felügyeljen, vigyázzon, amíg a legény lányokhoz ment. Merthogy a falusi legény régebben nem udvarolni járt, hanem lányokhoz járt. Így mondták a mi időnkben. No, és a közbiztonság? Az ám, erről is szólni kell. A kakastollas csendőrök éjjeli portyájukon be-benéztek a falusi tanyai istállókba. Megnézték, hogy kik alszanak, kik tartózkodnak ott. Természetesen a gazdalegénnyel vagy a béressel is elbeszélgettek, tájékozódtak szinte mindenről. Ez által sikeresebben nyomozhattak az előforduló bűnesetek felderítésében. Megemlítendő, hogy a saját tulajdonát mindenki jobban vigyázta, mint a közöst, amiből neki kevés, vagy még kevesebb jutott. Mert kommunizmus ide, szocializmus oda, az emberek lelkivilágában még sokáig vagy talán soha nem lesz egyenrangú az enyém vagy a mienk oly sokat emlegetett, nem is egészen egyértelmű szócska. (1998. január 12.) Az eltelt tíz év nem múlt el nyomtalanul. Sok minden változott: van pl. megbocsátandó megélhetési bűnözés, rosszul működő közbiztonság és a pénz az úr Egyre nagyobb mértéket ölt az elszegényesedés településünkön is.

4 4 Jász Szó A Föld Napja Jászszentandráson (első oldal folytatása) Beteg a Föld, gyógyítani kell. Az emberek kapzsisága gyötri, a háborúkban elszabadított romboló vegyi anyagok, az ipari melléktermékek, a szertelenül használt növényvédőszerek miatt. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató április 22- én mozgalmat indított el a Föld védelmében. Hazánkban 1990 óta rendezik meg a jeles eseményt, melyet iskolánk is támogat. Mi tanárok és diákjaink szemetet szedtünk, területet rendeztünk, kapáltunk, gereblyéztünk az iskolánk és az óvodánk környékén, tisztítottuk a falu utcáit is. Rendbetettük szűkebb környezetünket. Mi ennyivel járultunk hozzá a természet védelméhez dr. Boros Csaba példa értékű támogatásával, miközben rájöttünk, hogy nemcsak a saját környezetük, hanem az egész Föld védelemre szorul. Megpróbáltunk kicsit rámutatni, milyen lenne a helyes és követendő életmód, és hogy egyénileg mit tudnánk tenni környezetünk védelméért. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel mutassunk példát a falu lakosainak is. Fel kell szednünk a szemetet, védenünk kell a növényeket, állatokat és figyelmeztetnünk kell erre másokat is, mert a Föld nem a miénk, csak kölcsön kaptuk. Mi így köszöntöttük április 22- én a Földet. Kívánunk neki még nagyon hosszú, boldog életet. -Juhász Judit pedagógus-. Adatok a Földről A Föld a Naprendszernek a Naptól számított harmadik bolygója. Elliptikus pályán kering a Nap körül. Keringési ideje 365,242 nap (egy földi év). Tengelye körüli forgásának periódusa: 23 óra 56 perc 4,1 másodperc (egy földi nap) Egyenlítői átmérője: 12756,28 km. Egy természetes holdja van. A Földet főként oxigénből (21%), nitrogénből (78%), nemesgázokból és szén-dioxidból álló légkör övezi. A Föld felülete: 510,2 millió km 2, térfogata: 1083,3 milliárd km 3, tömege: 5978 trillió tonna. Felszínének 70,8%-át tengerek és óceánok borítják. Döbbenet ül az országon, megöltek egy alig 14 éves diáklányt. Valóban elképesztő. Hihetetlen. És természetesen nem is Magyarországon élnénk, ha nem reagálna azonnal mindenki a történtekre. Megjelentek a kisvárosban a gárdisták, a motorosok, a szónokok. Mindenki intézkedett, szervezkedett. Volt fáklyás menet és beszédek. Politikusaink sem maradtak ki. Ma már tábla is hirdeti a szomorú eseményt. Gyanúsított van, de a tettest még nem fogták el Az eset önmagában is megdöbbentett. Igazából azonban az döbbentett meg, hogy a kaukázusi krétakörben jobbról és balról mindenki egymásra mutogat, a másikat hibáztatja. Az egyetlen valós kérdést azonban senki nem tette fel. KI A FELELŐS? Mit keresett hajnali négy óra körül egy alig tizennégy éves lánygyerek az éjszakában? Miért nem hiányzott otthon az esti leltárból? Miért természetes, hogy a éves kölykök éjszakai szórakozóhelyeken múlatják az időt? Ki állítja meg őket? Mert gyanítom, hogy az esetek többségében a szülők nem értenek egyet azzal, hogy a gyerek éjszakai szórakozóhelyeket látogasson. Többségüknek szerintem fogalma sincs, mi történik az ilyen helyeken. Mégsem mondanak nemet. Nem mondanak, mert az nem trendi, nincs köze a való világhoz. Nincs erő ellenállni, két nagy pofonnal jobb belátásra bírni a gyereket. Mert a többieket is elengedik, mert az osztályból már mindenki volt ilyen helyen, és természetesen ilyenekben lemaradni, ilyenekből kimaradni a bűnök bűne, az elképzelhetetlen. Nem trendinek lenni maga a világvége. Ki a felelős mindezekért? Az iskola? A szülő? A rendőrség? A kormány? Felelős maga a magyar felnőtt társadalom. Kedves Szülők! Megérkezett a jó idő. Gyermekeik természetes módon vágynak a friss levegőre, az esti sétára, de meggyőződésem, hogy sem iskola időben, sem a vakáció idején éjfélkor már az alig tizenéves lány és fiú gyermeknek nincs keresnivalója az utcán, főleg nem szórakozóhelyen. A felelősség az Önöké is! (dne)

5 Jász Szó 5 Iskolai és óvodai beiratkozás A közoktatásról szóló törvény előírása szerint április hónapban kell az oktatási intézményekben megszervezni az 1. osztályos tanulók valamint az óvodai kiscsoportosok beíratását. Minden évben nagy előkészület előzi meg ezt az eseményt, hiszen a gyermeklétszám határozza meg intézményünk fennmaradását. Az elmúlt évhez hasonlóan nyílt tanítási hetet szerveztünk március elején, lehetőséget adva szülőknek, gyermekeknek iskolánk megismerésére. Újságcikket jelentettünk meg, támaszkodtunk tanulóink szüleinek kapcsolataira. Tettük azért, hogy az 1. osztályunkat megfelelő létszámmal tudjuk indítani, hiszen óvodánkból tíz kisgyermek felelt meg az iskolaérettségi kritériumoknak. A 10 kisgyermek közül a 9-en kezdik meg tanulmányaikat a Kunráth Sándor Általános Iskolában. A törvényben előírt minimumlétszám 21 fő, amelyhez a költségvetés 100%-os csoportnormatívát rendel. A számok mutatják, hogy nagy szükség van a környező települések tanulóira is. Jelen létszámadatok szerint 15 beiratkozott 1. osztályos tanulónk van. Jászapátiban valamint Hevesen több szülő várja döntése előtt, hogy milyen lépéseket tesznek településük iskolafenntartói a törvényben előírt új beiskolázási körzethatárok kialakításában. Április 30-ig van még egy kis idő a döntés meghozatalára, hisz addig minden tanköteles tanuló szülőjének ki kell választani gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolát. Úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk sem a környezet, sem pedig a pedagógiai eredményeink tekintetében. A gyermekbarát, családias, biztonságos környezet, a gyermekek számára szervezett széleskörű lehetőségek biztosításával igyekszünk a legjobbat nyújtani tanulóinknak. A nyelvoktatás, az informatikai oktatás már alsó tagozatban elkezdődik. A sport és kézműves foglalkozások pozitívan hatnak a gyermeki személyiség fejlődésére. A versenyeken való részvétel, valamint azokra történő felkészítés a tárgyi tudás mélyítését, kiszélesítését szolgálják. A tanórán kívüli egyéb rendezvényeink az egészséges életmód gyakorlását, a környezettudatos viselkedés elsajátítását, a közösségi lét szabályainak gyakorlását célozzák. Bízom benne, hogy szeptemberre megtaláljuk még azt a néhány kisgyermeket, aki felvállalva az utazás nehézségeit a mi iskolánk mellett dönt. Az óvodai beiratkozás is a napokban folyik, már jól látszik, hogy magas csoportlétszámokkal kell számolniuk szeptembertől az óvó néniknek. Konkrét számadatokról, a csoportok kialakításáról később tudunk tájékoztatást adni. Szabóné Tóth Erika intézményvezető Világbajnoki selejtezőn szurkoltunk a magyar csapatnak Iskolánk második alkalommal kapott tisztelet jegyeket a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetségtől. Először októberében a Magyarország-Albánia, és most áprilisában a Magyarország-Málta világbajnoki selejtezőre. Mind a két mérkőzést megnyerte a magyar válogatott, az Albánoknak 2-t míg a Máltai csapatnak 3 gólt sikerült rúgni. Nagyon vártuk, hogy lássuk futballsztárjainkat. A buszon már odafelé nagy izgalommal festettük ki egymás arcát nemzeti színeinkkel. A hatalmas stadion, a több ezer ember is rendkívüli látványt nyújtott. Az eddig csak televízióból ismert lelátókon együtt szurkoltunk a magyarok sikeréért, együtt hullámoztunk a győzelmet ünneplő tömeggel. Ez az élmény mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad. Többen közülünk először vehettek részt ilyen sporteseményen. A hazafelé úton benéztünk a Mc Donaldsba, ahol rendelhettünk finomságokat. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy legközelebb is lesz ilyen lehetőség. Nagy Márta 7. osztály

6 6 Jász Szó Kis hazánkban április tizenegyedike óta ünnepeljük a Költészet Napját. Az akkori kultúrpolitika irányítói úgy döntöttek, József Attila születésnapja lesz a legjobb választás a vers ünnepéhez. Ezt nem akarom értékelni, csak mint tényt közölni. A költő személyének kiválasztása szerintem elhanyagolható, hiszen itt a KÖLTÉSZET NAPJA szándék volt fontos FIGYELJÜNK A VERSRE! A költemény formailag, tartalmilag úgy fejezi ki érzéseinket, gondolatainkat, ahogy azt mi prózai emberek soha nem tudjuk megtenni. Emlékezzünk csak iskolai tanulmányainkra! Ugye mindenkinek eszébe jut egy vers, amelyre ha csak gondolatban is, de azt mondtuk Én is így gondoltam, de ezt soha nem fogalmaztam volna meg ilyen szépen! 45 év telt el az első versünnep óta. Ez évben is számos jelentkezője volt a Költészet Napi szavalóversenyünknek. 63 óvodás és általános iskolás mérette meg versmondó tudását a művelődési házban április 3-án. A háromtagú zsűri a versenyzők meghallgatása után az alábbi döntést hozta: Óvoda: 1. OLÁH VANDA nagycsoport SALLAY RÉKA nagycsoport 2. OTT VIVIEN nagycsoport KISS TEKLA nagycsoport 3. KÓKAI ESZTER középsős KEREK DOMINIKA középsős 1-2. osztály 1. URBÁN ANNA 2.b osztály 2. NAGY ZITA 1. osztály 3. KARDOS LÚCIA 2.a osztály 3-4. osztály 1. AGÓCS CSABA 3. osztály 2. NAGY NOÉMI 3. osztály KÓKAI LILLA 3. osztály 3. CSOSZOR DORINA 3. osztály 5-8. osztály 1. BALAJTI JUDIT 5. osztály 2. NAGY MÁRTA 7. osztály 3. ÉLES NIKOLETTA 5. osztály Gratulálunk a díjazottaknak, és minden versenyzőnek. Külön köszönet a gyermekeket felkészítő szülőknek, pedagógusoknak, akik példát mutatnak a tanulóknak versszeretetből, feladatvállalásból egyaránt. Együtt izgulták végig a versenyt, és együtt örültek a szép teljesítményeknek. Köszönjük minden versenyzőnek, hogy az önszorgalomból megtanult szebbnél szebb költeményekkel színesebbé tették ezt a szép délutánt! Találkozzunk újra áprilisában! Andréné Pataki Éva könyvtáros Tudtad, hogy 1900-ban ugyanezen a napon született Márai Sándor író. költő, újságíró?

7 Jász Szó a Reneszánsz Emlékéve volt Magyarországon. Ennek kapcsán Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért Közalapítvány meseíró pályázatot hirdetett. A pályázat megtervezője és ítésze Donkó László nyugalmazott pedagógus, a közalapítvány kuratóriumának akkori tagja volt. Laci bácsi történelem és irodalom tudása óriási segítséget jelentett ahhoz, hogy bátran kiírhassa az azóta leköszönt kuratórium e pályázatot. Az eredmények felsorolása előtt pár gondolatot idéznék Donkó tanár bácsi összefoglaló értékeléséből: A részvételi arány abból a szempontból dicsérhető, mivel iskolánk alsó tagozatos osztály tanulói szép számmal, huszonketten vettek részt a pályázaton. A pályaművek színvonaláról általánosságban elmondhatjuk: zömében közepesre sikerültek. Hiányzik az írói fantázia, közhelyesek, ötlettelenek. A tartalmi hiányosságok mellett meg kell említeni a formai hiányosságokat is. A szépírás, a külalak fontos formai szempont, nem beszélve a helyesírási problémákról. Egy pályázat megköveteli a pontos szépírást a jó stiláris és formai jegyeket. A díjazottak meséi kellemes meglepetést okoztak. A választékos fogalmazás mellett figyeltek a pergő események meglétére is. A mesék műfaji megoldásait lehet, hogy tudatosan lehet, hogy csak a sok meseolvasásnak köszönhetően, sikerült becsempészniük saját meséjükbe. Felkeltik az érdeklődést, hogy kíváncsiak legyünk a befejezésre is. Csak gratulálni tudok a díjazottaknak, és bátorítani Őket, hogy folytassák az írogatást. RENESZÁNSZ MESEÍRÓ PÁLYÁZAT Díjazottak: 1. helyezett FUTÓ ÁKOS 2. osztály 2. helyezett SÓS LUCA 4. osztály 3. helyezett CSEH GELLÉRT 2. osztály JÁMBOR IMRE 4. osztály Futó Ákos meséje MÁTYÁS KIRÁLY MEG A HÁROM RAVASZ DIÁK Egyszer Mátyás király budai várába három furfangos ifjú diák érkezett. A diákok tudták, hogy a király a tudós, okos embereket gyakran megjutalmazza. Szerették volna, ha ők is jutalmat kapnak a furfangosságukért. Tóbiás diáknak különösen éles szeme volt, mérföldekről mindent meglátott. Áronnak a fülhallása volt kitűnő. Marci pedig a nyelvére volt büszke. Bekötött szemmel megmondta, hogy mit kóstolt meg. Mátyás szívesen fogadta a három diákot. - Szíves-örömest megjutalmazlak mindhármatokat, ha bizonyítjátok nekem nagy tudásotokat. A mindent látó Tóbiás állt elő tudományával: - Kezdem én, felséges királyom! - Jól van, fiam! Mikor hírét vettem, hogy mi járatban vagytok, kigondoltam nektek egy-egy próbát. Gyere Tóbiás, ma épp egy szép, csillagfényes, tiszta este van, menjünk fel a palota tornyába! Ahogy felértek Mátyás megkérdezte tőle: - Na, vajon mit látsz, ha arra, keleti irányba nézel? Tóbiás néz, néz, egyszer csak megszólal: - Látom már királyom! A Kolozsvár menti úton egy öregember égő gyertyát tart a kezében! - Biz a Tóbiás! Ez aztán a sasszem!- mondta a király. A második Áron volt. - Neked azt találtam ki, hogy menjünk a vár melletti erdőbe és fülelj jól, aztán mondd, hogy mit hallasz! Áron hallgatózik, hallgatózik, majd így szól: - Hallom már, király uram, mégpedig a felséged hálószobájában lévő nagy falióra ketyegését! - Ez igen, ez csakugyan vájtfül, Áron fiam! szólott Mátyás király. Végül a harmadik diák következett. - No, Marci neked meg itten van egy vödör víz, igyál belőle és mondd meg, hogy milyen ízt érzel! Marci iszik egy kicsit, majd még egy kicsit és azt mondja: - Érzem már felséges királyom! Ebben a vödör vízben négy csipetnyi cukor van! - Hú, te aztán méltán büszke lehetsz a nyelvedre! mondta a király, aztán így folytatta: - No, mivel bebizonyítottátok tudósságotokat, így a jutalmam sem marad el. Mindegyikőtök kap tőlem 3-3 zacskó aranyat! Kívánom járjatok szerencsével az életben és mindig kamatoztassátok a tudásotokat! - Isten áldja Mátyás királyt! köszöntek el a diákok, majd fogták a pénzt és Bécs felé vették útjukat, hogy tanulmányaikat ott folytatva, további új ismeretre, bölcsességre tegyenek szert. Ha a diákok el nem mentek volna, az én mesém is tovább tartott volna.

8 8 Jász Szó Nyugdíjasok Bálja A hagyományokhoz híven a nyugdíjas klubok ebben az évben is március. 28-án, megrendezték a Batyus Bált. Nagy Zita népmesét mondott az időseknek, majd Agócsné Balogh Mónika műsora színesítette a rendezvényt. Az élő zene közben elfogyasztott finom vacsora és desszert után nem sokkal következett a tombolasorsolás, ahol sok hasznos nyereménytárgy került kisorsolásra. A fiatalabbak késő estig ropták a táncot, láthatóan minden kedves vendég jól érezte magát. Köszönjük az Apró üzletnek, a Sárgarózsa Virágüzletnek és a Farkas családnak (patyolat) felajánlásaikat, valamint a Kiss Pékség támogatását. a klubvezetők AJÁNDÉK SZÁMÍTÓGÉP A KÖNYVTÁRNAK Márciusban 1 db internetes számítógéppel bővült a községi könyvtár informatikai állománya. A legnagyobb örömömre a Kék Vonal Alapítvány, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a helyi Önkormányzat segítségével a diákok térítésmentesen használhatják ezt a gépet a továbbiakban. A Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat 1993 óta működik azért, hogy a gyerekek és fiatalok saját ügyeiket képviselve közvetlenül (más felnőtt bevonása nélkül) is segítséget kaphassanak. A Gyerek és Ifjúsági Telefonszolgálat a es telefonszámon - előtag és körzetszám nélkül - hívható bárhonnan Magyarország területén minden nap 0-24 óráig, mobilról is. Hívásod ingyenes és nem jelenik meg a számlán. Bővebb információt a oldalon találsz. Andréné P.É. Élő történelem óra Idén huszonegyedik alkalommal rendezték meg az 1849-es tavaszi hadjárat rendezvénysorozatának részét képező Tápió-bicskei csatát, amely mára Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvényévé vált. Az eseményre a helyi Napsugár Waldorf Iskola tanulói is ellátogattak. A kora délutáni programot a gyermek hagyományőrző csoportok részvételével zajló csatajelenet nyitotta meg. Már délelőtt megkezdődött a golyók gyártása, napokkal előtte próbálták elsajátítani a harci fegyelem és harci straté-gia csínját-bínját. Aztán eldördült az ágyú és támadásba lendültek a gyerekcsapatok. Kő Beni is megjelent édesanyja előtt, közölve egy mindjárt jövök -kel szándékát. Anyuka még ki sem mondta a beleegyező választ, Beni már a harcmezőn volt, nem válogatva a hovatartozás kérdésének eldöntésében sem. Arra most nincs idő, támadt az ellenség (de vajon ki az ellenség?- mindegy)! Védekezni, majd ellentámadásba lendülni - ez most a feladat. A szemlélők közül többen bekapcsolódtak az alufóliagolyók dobálásába. Micsoda öröm, részese lenni egy ilyen eseménynek, megmenteni egy-két félretévedt golyót! Jó lesz ereklyének. Természetesen győztek a magyarok és ez bearanyozta az amúgy is gyönyörű napsütéses szombat délutánt. A hátralévő időben tanulmányozni lehetett az ágyúkat, megnézni a tábor építményeit, kipróbálni mindent, amit csak lehetett, és még Laci-konyha is volt. Késő délután került sor a nagy lovas-csatajelenetre, amit megelőzött a mágikus égi jel: a nagykátai ejtőernyősök meghozták a magyar zászlót, kezdődhetett a csata. Az ütközet minden momentumát kihangosítva történész kommentálta. A felnőttek számára is izgalmas, élményt nyújtó eseményt mindenki figyelmébe ajánlom jövő április 4-én. (dne)

9 Jász Szó 9 A nyolcvanas évek elején voltunk Csehországban. A főváros egyik kerületéig mentünk, ott egy nagy áruházba is betévedtünk. Lehetett ott kapni mindent, akárcsak nálunk manapság. A város azon részén semmi különöset, sem szépet nem láttunk. Oly idegen volt minden. Az emberekkel sem tudtunk beszélni. Ha valaki közülünk szólt hozzájuk magyarul vagy németül, elfordultak és mentek tovább. A jászszentandrási Helytörténeti klub Bizonyára többen részt vennének a nyugdíjas klubon kívül is valamilyen öntevékeny közösségben, ha tudnának arról, milyen lehetőségek vannak településünkön. A Helytörténeti klub tevékenységéről Kiss Istvánné klubvezetőtől érdeklődtem. Jászszentandráson az 1950-es évek második felétől kezdődött a különböző klubok szervezése. Elsőként az Értelmiségi, a Helytörténeti és az Ifjúsági klub alakult meg, mindhármat pedagógus vezette. Ma ebből csak a Helytörténeti klub működik. Molnár István tanár úr alakította meg és vezette nagy lelkesedéssel. Tagjai zömmel az iskola felső tagozatos tanulói és néhány pedagógus volt. Programjukban a gyűjtőmunka szerepelt, melyben a gyerekek is szívesen bekapcsolódtak. Rendszeresen gyűjtötték a Jászszentandrásról írt újságcikkeket és történeteket. A helytörténeti klub 1977 óta a Könyvtárban működik, vezetését én vettem át. Tagjai továbbra is az iskolás gyerekek voltak, akik feladatukat önként vállalták, mely a szabadidő hasznos eltöltését is szolgálta ben megalakult a felnőtt Helytörténeti klub is 15 fővel, amely éves program alapján tevékenykedett. Többször volt a gyerekekkel közös rendezvényük. A helytörténeti klub célja: olyan önkéntes közösségi tevékenység, amely a szülőhely múltjának és jelenének megismerését, hagyományainak megőrzését tűzi ki célul. Feladatunkat ennek szellemében állítottuk össze, amelyben elsőként a helyi és a jászsági kutatómunka szerepelt. Ilyen volt például a Jászságban élő művészek, elszármazott diplomások, színészek felkutatása, a községhez kapcsolódó országosan ismert személyekkel találkozó, valamint a helyi amatőrök népszerűsítése. A gyermekklub tagjai a Jászságban élő művészek közül találkoztak Gecse Árpád alattyáni (1977 és 1982), Laki Ida jászjákóhalmi (1977) és Chiovini Ferenc (1980) festőművészekkel. A felnőtt Helytörténeti klub tagjai a Jászságból elszármazott diplomások és színészek közül Mihályi Béla jászapáti születésű kerámikust, Dr. Dobos László jászágói születésű közgazdászt, Torba Nándor helyi születésű minisztériumi főtanácsost, Rékasi Károly jászberényi születésű színészt látták vendégül. A Helytörténeti tábor keretében a klubtagok Sós Lászlóné, Kácsor Józsefné, Kóczián Lászlóné fonott kalácsot készítettek, amelyet videofelvétellel örökítettünk meg. A községünkhöz kapcsolódó, országosan ismert személyekkel is találkoztak a klubtagok (pl.: Ráday Mihály városvédővel, Nemeskürthy István íróval, Dr Bálint György professzorral, Endrei Judit tv-bemondóval (édesanyja 1951-ben Jászszentandráson tanított!), Bán János műsorvezetővel, Káplár F József sporthíradóssal. Nem feledkeztünk Földjeink a mi örökségünk Menetben, jövetben nézegettem a földeket. A mi földjeinkhez hasonlítva, azok gyengébb minőségűnek tűntek. Július eleje volt és elég hitványak, sárgák voltak a vetemények. Sokat becsmérlik a mi drága magyar földjeinket, hogy nem érdemes felszántani, sem termelni bármit is benne. Akkor miért éri az meg a külföldinek? A kömlői határ földterületének nagy részét egy angol úr haszonbérli. Hevesen is több meg Jászszentandrás ismert személyeinek népszerűsítéséről sem. Találkoztunk Kozma Sándor amatőr festővel, Molnár István néprajzgyűjtővel, Donkó László költővel, Kunráth Sándor népzene gyűjtővel, Dávid Sándor fafaragó népiiparművésszel, Sípos István helytörténésszel, valamint a helytörténetet támogató, a községben vezető szerepet betöltő személyekkel. A Helytörténeti klub bekapcsolódott - a község 100 éves fennállásának tiszteletére meghirdetett községtörténet összeállításában, adatolásában és fotók gyűjtésében; - a II. világháborúban elesett jászszentandrási katonák felkutatásában, összeírásában; - a Tájház létrehozásában stb. A helytörténeti munkában a nyugdíjasok is sokat segítettek. Hitelesítették és ételreceptek leírásával bővítették a Régi ételek és étkezési szokások Jászszentandráson c. gyűjtést. Sok segítséget kaptunk a lakosságtól, melyet ezúton is szeretnénk mégegyszer megköszönni. Továbbra is szívesen veszszük az írásos és tárgyi gyűjtőmunkában való közreműködést és a könyvtárban leadott fotók ajándékozását. Elmondhatjuk, hogy Jászszentandráson meghatározó szerepe van az öntevékenyen működő kluboknak. A mozgalom elérte célját, s biztosítani tudta a különböző korosztályok számára a szabadidő hasznos eltöltését. Lejegyezte Dr. Leter Piroska hektárt műveltet. A tulajdonosok megkapják az érte járó terményt vagy pénzt, nincs gondjuk vele. Az angol úrnak megéri, nekünk magyaroknak nem. Gondolkodjunk rajta és cselekedjünk, míg nem késő! Ne adjuk oda a magyar földet olcsó pénzért idegeneknek, mert így az utódaink cselédek lesznek a magyar hazában. Bánjunk okosabban örökségünkkel, még akkor is, ha most nagyon nehéz! (Faragó Géza)

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben