BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 4. szám * 2009 * Jankovics Marcell: Jelképtár Bika, (részlet) A Bika (Taurus) a Zodiákus talán legszebb csillagképe. Az ókori magas-kultúrák felvirágzása kezdetén az évkezdő tavaszpont még a Bikába esett (kb. i.e között). Ez az időszak a bikaistenek és tehénistennők tiszteletének virágkora. Amikor a tavaszpont továbbhátrált a Kos csillagképbe, a bikamítoszok értelme is megváltozott. Sok ismert rege a héroszoknak a bikával vívott küzdelméről szól. Ezek egy része a tavaszpont birtoklásáért folyik a régi tulajdonos, a Bika, és az utód, a Kos képviselője között. A történetekben a Bika a letűnt világ, immár alvilág képviselője. Egyiptomban ez a harc a Szeth bika és Hórusz napisten között folyik. Persze Hórusz győz a Szeth-kultusz az ó-birodalom végén lehanyatlik Egyiptomban, a napisten megölt ellenfelét földarabolja, combját a Sarkcsillaghoz kötözi. A Marhacomb csillagkép a mi Göncölszekerünk, amelyet egy római korból való csillagtérképen ugyanolyan kos őriz, amilyen az állatövi jegyek sorában is található. A krétai Minotaurusz-mítosz egyik lehetséges jelentése szintén ez. Thészeusz, a Kos-naphérosz azért megy le a labirintus-alvilágba lecsúszott Bika-Minoszhoz, hogy tőle a tavaszpontot megszerezze, amelyet a fonálgombolyag jelképez: a fonál a Nap útja, a gombolyag a rajta lévő csomópont vagy maga a Nap. JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye A Föld Napja Jászszentandráson A Föld Napja nekem ünnep. Boldoggá tesz, hogy földünk, mely őseinket is táplálta még ma is lakható, még megtermi az élethez nélkülözhetetlen kenyeret. De bajban van a Föld, s rajta persze mi magunk is, még ha nem vesszük is komolyan a veszélyt. Vékonyodik az ózonréteg, savas esők marják a növényzetet, pusztulnak az erdők, rozsdásodnak a zöld fenyvesek, új területeket hódít a terméketlen sivatag, ivóvizünk, levegőnk szennyezett, mérgezett a talaj, mérgezettek a tavak, folyók, patakok. (folytatás a 4.oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének végleges számadatainak rögzítésére került sor, majd a pénzügyi terv, belső ellenőrzési terv, végrehajtásáról döntött a képviselőtestület, valamint a pénzmaradvány sorsát is meghatározták. A testület meghallgatta, azon cég képviselőinek a tájékoztatóját, akik Internetes telefonálási lehetőséget kínáltak az intézményeinkben. Nem a gyorsaság és korszerűség, hanem a költségcsökkentés miatt döntött a testület az ajánlat elfogadása mellett. A szolnoki székhelyű KEVI- TERV Kft. fölhívta a figyelmünket, hogy a felhagyott szeméttelepünkön kívül, mintegy m 3 szemét van illegálisan deponálva és amennyiben nem hordjuk be a szeméttelepre, akkor kizárnak bennünket a rekultivációból. Ez alapvetően kb. 2-3 millió Ft-ba fog kerülni az önkormányzatnak. Köszönjük szépen az illegális szemetelőknek. A fogorvosi ügyelettel kapcsolatban elindult egy kezdeményezés, amely arról szólt, hogy Jászfényszaruban hétvégeken és ünnepnapokon napi 6 órahoszszában ügyeletet szerveznének. Több tényező együttes hatására a testület úgy döntött, hogy nem támogatja a kezdeményezést. Az ELMIB RT, aki a közvilágítás korszerűsítését hajtotta végre a településen, további költségcsökkentő megoldást javasolt. A testület a javaslatot megfontolva támogatta és megbízást adott a kivitelezésre. A Kunráth Sándor Általános Iskola Szülői Szervezete kezdeményezte a volt pártház udvarára gyermek-játékelemek beszerzését, melynek anyagi támogatását a testület megszavazta. Közérdekű A Gyermekeinkért91 Alapítvány alapítójával kialakult kapcsolat eredményeképpen a település háziorvosa egy készenléti táskát oxigénpalackkal, defibrillátorral - kap. A Napsugár Waldorf Iskola vezetősége levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a jövőjüket illetően üljön össze egy bizottság, amely javaslatot tehet az épület további bővítésére, felújítására, hasznosítására. Dávid Áron képviselő önálló indítványára magánszemélyek támogatásával az önkormányzat a II. világháborúban településünkön leesett repülőgép áldozatainak állít emlékhelyet. A kompozíció készül, átadása várhatóan szeptember elején lesz. Beszámolót hallgatott meg a testület a házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat működéséről, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról. Elfogadásra került a Gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az egyes Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az Andrástermál Kft évi koncepcióját tárgyalta meg a testület és támogatta azon elképzelést, hogy a gyermekmedence hosszabbtávú üzemeltetéséhez szükséges felújításra mielőbb sor kerüljön. Az Önkormányzati Minisztérium pályázati kiírását figyelve az általános iskola tetőterének átalakítására a testület pályázatot nyújtott be. Banka Ferenc polgármester Május 16-a a FOGACSI BÚCSÚ napja. Mindenkit szeretettel vár a szervező Pusztafogacsi Kápolnáért Egyesület. A misét Kladiva Imre esperes úr celebrálja. Jászszentandrás település közlekedéséről részlet a Jászberényi Rendőr kapitányság Jászapáti rendőrörsének évi beszámolójából 2008-ban 5 személyi sérülés történt Jászszentandrás kül- és belterületén (3 eset külterületen, 2 eset belterületen). Ezek során 1 fő halálos, 2 fő súlyos és 2 fő könnyű sérüléseket szenvedett el.( ) Mindenképpen kedvezőtlen adat az, hogy az 5 balesetből egy esetben volt jelen az alkohol hatása. Több alkalommal kifejezetten az ittas vezetők kiszűrésére tartottunk fokozott ellenőrzéseket, melyek alapján 2008-ban büntetőeljárás megindítására nem került sor, ezzel szemben 2007-ben 7 személlyel szemben indítottunk ittas járművezetés miatt büntetőeljárást. Tervezett feladatok: - A közlekedési helyzet további javítása, az ittas vezetők kiszűrése, a balesetek megelőzése kül- és belterületen egyaránt, ennek érdekében rendőri akciók szervezése. - A körzeti megbízott státusz feltöltésére alapozva a településen a rendőri jelenlét fokozása lehetőségekhez képest a közrendet, köznyugalmat sértő cselekmények megelőzése érdekében. - A településen a bűnügyi felderítés fokozása, illetve a bűnmegelőzés előtérbe helyezése. MÁJUS 6. A JÁSZOK NAPJA május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére 1991 óta az eseményről minden évben megemlékeznek a JÁSZOK NAPJÁN. Idén a Duna Tv egész napos jászsági körképpel jelentkezik. Településünkről 5-6 perc idegenforgalmi, turisztikai információ látható.

3 Jász Szó 3 Olvasóink leveleiből ( ) Az előző számban olvastam a polgármester úr által írt cikket a favágásról. Én magam is láttam, hogy illetéktelen személyek kecskéjük etetésére nyírbálták meg az akác surjánokat, mintegy eltetejelve azokat, mások tavasszal végezték el a ritkítást. Természetesen a vastag törzseket haza vitték, az apró gallyakat ott hagyták.( ) Ismerősömnek több száz cm átmérőjű akácfát vittek el a földjéről. Hiába érte tetten a tolvajokat, a rendőrség a tettesek ellen megszüntette az eljárást. Úgy látszik ma a becsületnek nincs értéke, de büntetik azt, aki a kisebbségnek mondott többséget nevén nevezi. ( ) /M.K./ Sok szép dolgot hallottam a női nyugdíjas klub működéséről, nem úgy a férfi klubról. Férjemmel mi is nyugdíjasok vagyunk. Szívesen eljárnánk olyan nyugdíjas klubba, ahol házaspárok jönnek össze. Akik hasonlóan tennének, jelentkezzenek Sós Sándor klubvezetőnél ( ). /B.Jné/ ( ) Felháborító a temetői tárolókban felgyülemlett szemét. Kinek a feladata annak elszállítása? ( ) Régebbi számban olvastam, hogy a régi keresztek megmentésére lehetőség van, azok felállítása megoldható a kerítés mentén kialakított részen. Én eddig csak kőzúzalékot, vandál módon szétvert kereszteket láttam, pedig az elképzelés jó volt. Én is szeretném megmenteni a nagyszüleim sírkeresztjét, de a sírhelyet már nem akarom megváltani ( ). /Sné/ A jóról is essen szó! Aki be-be jár az iskolába az láthatja, hogy a folyosókat és a faliújságokat a gyerekek vidám és nagyon szép munkái díszítik. Öröm végig nézegetni az igényes rajzokat, festéseket. Köszönet a gondos munkáért Kovácsné Balla Éva tanító néninek. /K.B./ Olyan világban élünk Olyan világban élünk, hol a jóra nincs remény, Hol egymástól félünk, s a hazugság erény, Hol becsülete van tolvajnak, csalónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a bűn élvezet, Hol, ha a földre kerülsz, nem nyújt senki kezet, Hol a jóból nem jár, csak a gaz rablónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a másnak áll a zászló, Hol az aljasság folyóján nincsen sehol gázló, Hol a túlsó partra nem visz át ma csónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan világban élünk, hol a nép nincstelen, Hol hazájában a Magyar idegen, Hol egyre jobban megy az alávalónak, Ahol nagyon nehéz megmaradni jónak. Olyan hazában élünk, hol éltet a remény, Hol ezer éve küzdve, s bízva él e nép, Hol szebb és jobb napra virradhat a holnap, Ahol meg kell, meg kell maradni jónak. /Bergman/ Hajléktalanok Irataimat rendezgetem - olyan ez, mint a tavaszi nagytakarítás. Ez kell, ez nem stb. - akad köztük fontos irat, fecni papír, borítékolt emlékek volt kolléga ajándéka, stb. Az egyik kézzel írva, másik gépelve gondosan. Ezek között találtam Sípos Pista bácsi által írt újságcikket 1998-ból, Hajléktalanok címmel. Utána néztem, az írás nem lett leközölve - aktualitását nem veszítve,-, most megteszem. Elszegényedés? Kitaszítottság? Vagy talán a mi világunk vált embertelenebbé? Játszunk e gondolatokkal? Vagy kínozzuk, esetleg áltatjuk magunkat? Mindenki bűnös, vagy a bűn rákenése valakire, valakikre? Magyarázkodás, az esetlegesek elhessegetése az érzett felelősségről? Könyörgöm, nem szükséges ezt társadalmilag kitermelni, jön ez, jött ez magától. Nincstelen, vándor, szegény, bolygótermészetű ember van, volt és lesz. De nézzük csak a mi falunk tükrében az elmúlt idők nincstelenjeinek helyzetét, körülményeit. A szegény, egyedül élő vándor, falun, városon talált befogadást, szálláshelyet. A falusi udvarok kiskapui nyitva álltak előttük. A bekerítetlen tanyák pedig hívogatóan néztek rájuk. A betérő vándor mindig kapott esti szállást és talán még szerény vacsorát is. Az istálló, az ámbitus vagy persze, ahol a gazda legényfia, fiai is éjszakáztak, a betérő vándort is befogadta. De a helybéli hajléktalannak mindig volt szinte állandó helye befogadó családnál, családoknál, hiszen a több jószággal teli istállóban szükséges is volt, aki a jószágokra felügyeljen, vigyázzon, amíg a legény lányokhoz ment. Merthogy a falusi legény régebben nem udvarolni járt, hanem lányokhoz járt. Így mondták a mi időnkben. No, és a közbiztonság? Az ám, erről is szólni kell. A kakastollas csendőrök éjjeli portyájukon be-benéztek a falusi tanyai istállókba. Megnézték, hogy kik alszanak, kik tartózkodnak ott. Természetesen a gazdalegénnyel vagy a béressel is elbeszélgettek, tájékozódtak szinte mindenről. Ez által sikeresebben nyomozhattak az előforduló bűnesetek felderítésében. Megemlítendő, hogy a saját tulajdonát mindenki jobban vigyázta, mint a közöst, amiből neki kevés, vagy még kevesebb jutott. Mert kommunizmus ide, szocializmus oda, az emberek lelkivilágában még sokáig vagy talán soha nem lesz egyenrangú az enyém vagy a mienk oly sokat emlegetett, nem is egészen egyértelmű szócska. (1998. január 12.) Az eltelt tíz év nem múlt el nyomtalanul. Sok minden változott: van pl. megbocsátandó megélhetési bűnözés, rosszul működő közbiztonság és a pénz az úr Egyre nagyobb mértéket ölt az elszegényesedés településünkön is.

4 4 Jász Szó A Föld Napja Jászszentandráson (első oldal folytatása) Beteg a Föld, gyógyítani kell. Az emberek kapzsisága gyötri, a háborúkban elszabadított romboló vegyi anyagok, az ipari melléktermékek, a szertelenül használt növényvédőszerek miatt. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató április 22- én mozgalmat indított el a Föld védelmében. Hazánkban 1990 óta rendezik meg a jeles eseményt, melyet iskolánk is támogat. Mi tanárok és diákjaink szemetet szedtünk, területet rendeztünk, kapáltunk, gereblyéztünk az iskolánk és az óvodánk környékén, tisztítottuk a falu utcáit is. Rendbetettük szűkebb környezetünket. Mi ennyivel járultunk hozzá a természet védelméhez dr. Boros Csaba példa értékű támogatásával, miközben rájöttünk, hogy nemcsak a saját környezetük, hanem az egész Föld védelemre szorul. Megpróbáltunk kicsit rámutatni, milyen lenne a helyes és követendő életmód, és hogy egyénileg mit tudnánk tenni környezetünk védelméért. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel mutassunk példát a falu lakosainak is. Fel kell szednünk a szemetet, védenünk kell a növényeket, állatokat és figyelmeztetnünk kell erre másokat is, mert a Föld nem a miénk, csak kölcsön kaptuk. Mi így köszöntöttük április 22- én a Földet. Kívánunk neki még nagyon hosszú, boldog életet. -Juhász Judit pedagógus-. Adatok a Földről A Föld a Naprendszernek a Naptól számított harmadik bolygója. Elliptikus pályán kering a Nap körül. Keringési ideje 365,242 nap (egy földi év). Tengelye körüli forgásának periódusa: 23 óra 56 perc 4,1 másodperc (egy földi nap) Egyenlítői átmérője: 12756,28 km. Egy természetes holdja van. A Földet főként oxigénből (21%), nitrogénből (78%), nemesgázokból és szén-dioxidból álló légkör övezi. A Föld felülete: 510,2 millió km 2, térfogata: 1083,3 milliárd km 3, tömege: 5978 trillió tonna. Felszínének 70,8%-át tengerek és óceánok borítják. Döbbenet ül az országon, megöltek egy alig 14 éves diáklányt. Valóban elképesztő. Hihetetlen. És természetesen nem is Magyarországon élnénk, ha nem reagálna azonnal mindenki a történtekre. Megjelentek a kisvárosban a gárdisták, a motorosok, a szónokok. Mindenki intézkedett, szervezkedett. Volt fáklyás menet és beszédek. Politikusaink sem maradtak ki. Ma már tábla is hirdeti a szomorú eseményt. Gyanúsított van, de a tettest még nem fogták el Az eset önmagában is megdöbbentett. Igazából azonban az döbbentett meg, hogy a kaukázusi krétakörben jobbról és balról mindenki egymásra mutogat, a másikat hibáztatja. Az egyetlen valós kérdést azonban senki nem tette fel. KI A FELELŐS? Mit keresett hajnali négy óra körül egy alig tizennégy éves lánygyerek az éjszakában? Miért nem hiányzott otthon az esti leltárból? Miért természetes, hogy a éves kölykök éjszakai szórakozóhelyeken múlatják az időt? Ki állítja meg őket? Mert gyanítom, hogy az esetek többségében a szülők nem értenek egyet azzal, hogy a gyerek éjszakai szórakozóhelyeket látogasson. Többségüknek szerintem fogalma sincs, mi történik az ilyen helyeken. Mégsem mondanak nemet. Nem mondanak, mert az nem trendi, nincs köze a való világhoz. Nincs erő ellenállni, két nagy pofonnal jobb belátásra bírni a gyereket. Mert a többieket is elengedik, mert az osztályból már mindenki volt ilyen helyen, és természetesen ilyenekben lemaradni, ilyenekből kimaradni a bűnök bűne, az elképzelhetetlen. Nem trendinek lenni maga a világvége. Ki a felelős mindezekért? Az iskola? A szülő? A rendőrség? A kormány? Felelős maga a magyar felnőtt társadalom. Kedves Szülők! Megérkezett a jó idő. Gyermekeik természetes módon vágynak a friss levegőre, az esti sétára, de meggyőződésem, hogy sem iskola időben, sem a vakáció idején éjfélkor már az alig tizenéves lány és fiú gyermeknek nincs keresnivalója az utcán, főleg nem szórakozóhelyen. A felelősség az Önöké is! (dne)

5 Jász Szó 5 Iskolai és óvodai beiratkozás A közoktatásról szóló törvény előírása szerint április hónapban kell az oktatási intézményekben megszervezni az 1. osztályos tanulók valamint az óvodai kiscsoportosok beíratását. Minden évben nagy előkészület előzi meg ezt az eseményt, hiszen a gyermeklétszám határozza meg intézményünk fennmaradását. Az elmúlt évhez hasonlóan nyílt tanítási hetet szerveztünk március elején, lehetőséget adva szülőknek, gyermekeknek iskolánk megismerésére. Újságcikket jelentettünk meg, támaszkodtunk tanulóink szüleinek kapcsolataira. Tettük azért, hogy az 1. osztályunkat megfelelő létszámmal tudjuk indítani, hiszen óvodánkból tíz kisgyermek felelt meg az iskolaérettségi kritériumoknak. A 10 kisgyermek közül a 9-en kezdik meg tanulmányaikat a Kunráth Sándor Általános Iskolában. A törvényben előírt minimumlétszám 21 fő, amelyhez a költségvetés 100%-os csoportnormatívát rendel. A számok mutatják, hogy nagy szükség van a környező települések tanulóira is. Jelen létszámadatok szerint 15 beiratkozott 1. osztályos tanulónk van. Jászapátiban valamint Hevesen több szülő várja döntése előtt, hogy milyen lépéseket tesznek településük iskolafenntartói a törvényben előírt új beiskolázási körzethatárok kialakításában. Április 30-ig van még egy kis idő a döntés meghozatalára, hisz addig minden tanköteles tanuló szülőjének ki kell választani gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolát. Úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk sem a környezet, sem pedig a pedagógiai eredményeink tekintetében. A gyermekbarát, családias, biztonságos környezet, a gyermekek számára szervezett széleskörű lehetőségek biztosításával igyekszünk a legjobbat nyújtani tanulóinknak. A nyelvoktatás, az informatikai oktatás már alsó tagozatban elkezdődik. A sport és kézműves foglalkozások pozitívan hatnak a gyermeki személyiség fejlődésére. A versenyeken való részvétel, valamint azokra történő felkészítés a tárgyi tudás mélyítését, kiszélesítését szolgálják. A tanórán kívüli egyéb rendezvényeink az egészséges életmód gyakorlását, a környezettudatos viselkedés elsajátítását, a közösségi lét szabályainak gyakorlását célozzák. Bízom benne, hogy szeptemberre megtaláljuk még azt a néhány kisgyermeket, aki felvállalva az utazás nehézségeit a mi iskolánk mellett dönt. Az óvodai beiratkozás is a napokban folyik, már jól látszik, hogy magas csoportlétszámokkal kell számolniuk szeptembertől az óvó néniknek. Konkrét számadatokról, a csoportok kialakításáról később tudunk tájékoztatást adni. Szabóné Tóth Erika intézményvezető Világbajnoki selejtezőn szurkoltunk a magyar csapatnak Iskolánk második alkalommal kapott tisztelet jegyeket a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetségtől. Először októberében a Magyarország-Albánia, és most áprilisában a Magyarország-Málta világbajnoki selejtezőre. Mind a két mérkőzést megnyerte a magyar válogatott, az Albánoknak 2-t míg a Máltai csapatnak 3 gólt sikerült rúgni. Nagyon vártuk, hogy lássuk futballsztárjainkat. A buszon már odafelé nagy izgalommal festettük ki egymás arcát nemzeti színeinkkel. A hatalmas stadion, a több ezer ember is rendkívüli látványt nyújtott. Az eddig csak televízióból ismert lelátókon együtt szurkoltunk a magyarok sikeréért, együtt hullámoztunk a győzelmet ünneplő tömeggel. Ez az élmény mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad. Többen közülünk először vehettek részt ilyen sporteseményen. A hazafelé úton benéztünk a Mc Donaldsba, ahol rendelhettünk finomságokat. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy legközelebb is lesz ilyen lehetőség. Nagy Márta 7. osztály

6 6 Jász Szó Kis hazánkban április tizenegyedike óta ünnepeljük a Költészet Napját. Az akkori kultúrpolitika irányítói úgy döntöttek, József Attila születésnapja lesz a legjobb választás a vers ünnepéhez. Ezt nem akarom értékelni, csak mint tényt közölni. A költő személyének kiválasztása szerintem elhanyagolható, hiszen itt a KÖLTÉSZET NAPJA szándék volt fontos FIGYELJÜNK A VERSRE! A költemény formailag, tartalmilag úgy fejezi ki érzéseinket, gondolatainkat, ahogy azt mi prózai emberek soha nem tudjuk megtenni. Emlékezzünk csak iskolai tanulmányainkra! Ugye mindenkinek eszébe jut egy vers, amelyre ha csak gondolatban is, de azt mondtuk Én is így gondoltam, de ezt soha nem fogalmaztam volna meg ilyen szépen! 45 év telt el az első versünnep óta. Ez évben is számos jelentkezője volt a Költészet Napi szavalóversenyünknek. 63 óvodás és általános iskolás mérette meg versmondó tudását a művelődési házban április 3-án. A háromtagú zsűri a versenyzők meghallgatása után az alábbi döntést hozta: Óvoda: 1. OLÁH VANDA nagycsoport SALLAY RÉKA nagycsoport 2. OTT VIVIEN nagycsoport KISS TEKLA nagycsoport 3. KÓKAI ESZTER középsős KEREK DOMINIKA középsős 1-2. osztály 1. URBÁN ANNA 2.b osztály 2. NAGY ZITA 1. osztály 3. KARDOS LÚCIA 2.a osztály 3-4. osztály 1. AGÓCS CSABA 3. osztály 2. NAGY NOÉMI 3. osztály KÓKAI LILLA 3. osztály 3. CSOSZOR DORINA 3. osztály 5-8. osztály 1. BALAJTI JUDIT 5. osztály 2. NAGY MÁRTA 7. osztály 3. ÉLES NIKOLETTA 5. osztály Gratulálunk a díjazottaknak, és minden versenyzőnek. Külön köszönet a gyermekeket felkészítő szülőknek, pedagógusoknak, akik példát mutatnak a tanulóknak versszeretetből, feladatvállalásból egyaránt. Együtt izgulták végig a versenyt, és együtt örültek a szép teljesítményeknek. Köszönjük minden versenyzőnek, hogy az önszorgalomból megtanult szebbnél szebb költeményekkel színesebbé tették ezt a szép délutánt! Találkozzunk újra áprilisában! Andréné Pataki Éva könyvtáros Tudtad, hogy 1900-ban ugyanezen a napon született Márai Sándor író. költő, újságíró?

7 Jász Szó a Reneszánsz Emlékéve volt Magyarországon. Ennek kapcsán Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért Közalapítvány meseíró pályázatot hirdetett. A pályázat megtervezője és ítésze Donkó László nyugalmazott pedagógus, a közalapítvány kuratóriumának akkori tagja volt. Laci bácsi történelem és irodalom tudása óriási segítséget jelentett ahhoz, hogy bátran kiírhassa az azóta leköszönt kuratórium e pályázatot. Az eredmények felsorolása előtt pár gondolatot idéznék Donkó tanár bácsi összefoglaló értékeléséből: A részvételi arány abból a szempontból dicsérhető, mivel iskolánk alsó tagozatos osztály tanulói szép számmal, huszonketten vettek részt a pályázaton. A pályaművek színvonaláról általánosságban elmondhatjuk: zömében közepesre sikerültek. Hiányzik az írói fantázia, közhelyesek, ötlettelenek. A tartalmi hiányosságok mellett meg kell említeni a formai hiányosságokat is. A szépírás, a külalak fontos formai szempont, nem beszélve a helyesírási problémákról. Egy pályázat megköveteli a pontos szépírást a jó stiláris és formai jegyeket. A díjazottak meséi kellemes meglepetést okoztak. A választékos fogalmazás mellett figyeltek a pergő események meglétére is. A mesék műfaji megoldásait lehet, hogy tudatosan lehet, hogy csak a sok meseolvasásnak köszönhetően, sikerült becsempészniük saját meséjükbe. Felkeltik az érdeklődést, hogy kíváncsiak legyünk a befejezésre is. Csak gratulálni tudok a díjazottaknak, és bátorítani Őket, hogy folytassák az írogatást. RENESZÁNSZ MESEÍRÓ PÁLYÁZAT Díjazottak: 1. helyezett FUTÓ ÁKOS 2. osztály 2. helyezett SÓS LUCA 4. osztály 3. helyezett CSEH GELLÉRT 2. osztály JÁMBOR IMRE 4. osztály Futó Ákos meséje MÁTYÁS KIRÁLY MEG A HÁROM RAVASZ DIÁK Egyszer Mátyás király budai várába három furfangos ifjú diák érkezett. A diákok tudták, hogy a király a tudós, okos embereket gyakran megjutalmazza. Szerették volna, ha ők is jutalmat kapnak a furfangosságukért. Tóbiás diáknak különösen éles szeme volt, mérföldekről mindent meglátott. Áronnak a fülhallása volt kitűnő. Marci pedig a nyelvére volt büszke. Bekötött szemmel megmondta, hogy mit kóstolt meg. Mátyás szívesen fogadta a három diákot. - Szíves-örömest megjutalmazlak mindhármatokat, ha bizonyítjátok nekem nagy tudásotokat. A mindent látó Tóbiás állt elő tudományával: - Kezdem én, felséges királyom! - Jól van, fiam! Mikor hírét vettem, hogy mi járatban vagytok, kigondoltam nektek egy-egy próbát. Gyere Tóbiás, ma épp egy szép, csillagfényes, tiszta este van, menjünk fel a palota tornyába! Ahogy felértek Mátyás megkérdezte tőle: - Na, vajon mit látsz, ha arra, keleti irányba nézel? Tóbiás néz, néz, egyszer csak megszólal: - Látom már királyom! A Kolozsvár menti úton egy öregember égő gyertyát tart a kezében! - Biz a Tóbiás! Ez aztán a sasszem!- mondta a király. A második Áron volt. - Neked azt találtam ki, hogy menjünk a vár melletti erdőbe és fülelj jól, aztán mondd, hogy mit hallasz! Áron hallgatózik, hallgatózik, majd így szól: - Hallom már, király uram, mégpedig a felséged hálószobájában lévő nagy falióra ketyegését! - Ez igen, ez csakugyan vájtfül, Áron fiam! szólott Mátyás király. Végül a harmadik diák következett. - No, Marci neked meg itten van egy vödör víz, igyál belőle és mondd meg, hogy milyen ízt érzel! Marci iszik egy kicsit, majd még egy kicsit és azt mondja: - Érzem már felséges királyom! Ebben a vödör vízben négy csipetnyi cukor van! - Hú, te aztán méltán büszke lehetsz a nyelvedre! mondta a király, aztán így folytatta: - No, mivel bebizonyítottátok tudósságotokat, így a jutalmam sem marad el. Mindegyikőtök kap tőlem 3-3 zacskó aranyat! Kívánom járjatok szerencsével az életben és mindig kamatoztassátok a tudásotokat! - Isten áldja Mátyás királyt! köszöntek el a diákok, majd fogták a pénzt és Bécs felé vették útjukat, hogy tanulmányaikat ott folytatva, további új ismeretre, bölcsességre tegyenek szert. Ha a diákok el nem mentek volna, az én mesém is tovább tartott volna.

8 8 Jász Szó Nyugdíjasok Bálja A hagyományokhoz híven a nyugdíjas klubok ebben az évben is március. 28-án, megrendezték a Batyus Bált. Nagy Zita népmesét mondott az időseknek, majd Agócsné Balogh Mónika műsora színesítette a rendezvényt. Az élő zene közben elfogyasztott finom vacsora és desszert után nem sokkal következett a tombolasorsolás, ahol sok hasznos nyereménytárgy került kisorsolásra. A fiatalabbak késő estig ropták a táncot, láthatóan minden kedves vendég jól érezte magát. Köszönjük az Apró üzletnek, a Sárgarózsa Virágüzletnek és a Farkas családnak (patyolat) felajánlásaikat, valamint a Kiss Pékség támogatását. a klubvezetők AJÁNDÉK SZÁMÍTÓGÉP A KÖNYVTÁRNAK Márciusban 1 db internetes számítógéppel bővült a községi könyvtár informatikai állománya. A legnagyobb örömömre a Kék Vonal Alapítvány, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a helyi Önkormányzat segítségével a diákok térítésmentesen használhatják ezt a gépet a továbbiakban. A Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat 1993 óta működik azért, hogy a gyerekek és fiatalok saját ügyeiket képviselve közvetlenül (más felnőtt bevonása nélkül) is segítséget kaphassanak. A Gyerek és Ifjúsági Telefonszolgálat a es telefonszámon - előtag és körzetszám nélkül - hívható bárhonnan Magyarország területén minden nap 0-24 óráig, mobilról is. Hívásod ingyenes és nem jelenik meg a számlán. Bővebb információt a oldalon találsz. Andréné P.É. Élő történelem óra Idén huszonegyedik alkalommal rendezték meg az 1849-es tavaszi hadjárat rendezvénysorozatának részét képező Tápió-bicskei csatát, amely mára Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvényévé vált. Az eseményre a helyi Napsugár Waldorf Iskola tanulói is ellátogattak. A kora délutáni programot a gyermek hagyományőrző csoportok részvételével zajló csatajelenet nyitotta meg. Már délelőtt megkezdődött a golyók gyártása, napokkal előtte próbálták elsajátítani a harci fegyelem és harci straté-gia csínját-bínját. Aztán eldördült az ágyú és támadásba lendültek a gyerekcsapatok. Kő Beni is megjelent édesanyja előtt, közölve egy mindjárt jövök -kel szándékát. Anyuka még ki sem mondta a beleegyező választ, Beni már a harcmezőn volt, nem válogatva a hovatartozás kérdésének eldöntésében sem. Arra most nincs idő, támadt az ellenség (de vajon ki az ellenség?- mindegy)! Védekezni, majd ellentámadásba lendülni - ez most a feladat. A szemlélők közül többen bekapcsolódtak az alufóliagolyók dobálásába. Micsoda öröm, részese lenni egy ilyen eseménynek, megmenteni egy-két félretévedt golyót! Jó lesz ereklyének. Természetesen győztek a magyarok és ez bearanyozta az amúgy is gyönyörű napsütéses szombat délutánt. A hátralévő időben tanulmányozni lehetett az ágyúkat, megnézni a tábor építményeit, kipróbálni mindent, amit csak lehetett, és még Laci-konyha is volt. Késő délután került sor a nagy lovas-csatajelenetre, amit megelőzött a mágikus égi jel: a nagykátai ejtőernyősök meghozták a magyar zászlót, kezdődhetett a csata. Az ütközet minden momentumát kihangosítva történész kommentálta. A felnőttek számára is izgalmas, élményt nyújtó eseményt mindenki figyelmébe ajánlom jövő április 4-én. (dne)

9 Jász Szó 9 A nyolcvanas évek elején voltunk Csehországban. A főváros egyik kerületéig mentünk, ott egy nagy áruházba is betévedtünk. Lehetett ott kapni mindent, akárcsak nálunk manapság. A város azon részén semmi különöset, sem szépet nem láttunk. Oly idegen volt minden. Az emberekkel sem tudtunk beszélni. Ha valaki közülünk szólt hozzájuk magyarul vagy németül, elfordultak és mentek tovább. A jászszentandrási Helytörténeti klub Bizonyára többen részt vennének a nyugdíjas klubon kívül is valamilyen öntevékeny közösségben, ha tudnának arról, milyen lehetőségek vannak településünkön. A Helytörténeti klub tevékenységéről Kiss Istvánné klubvezetőtől érdeklődtem. Jászszentandráson az 1950-es évek második felétől kezdődött a különböző klubok szervezése. Elsőként az Értelmiségi, a Helytörténeti és az Ifjúsági klub alakult meg, mindhármat pedagógus vezette. Ma ebből csak a Helytörténeti klub működik. Molnár István tanár úr alakította meg és vezette nagy lelkesedéssel. Tagjai zömmel az iskola felső tagozatos tanulói és néhány pedagógus volt. Programjukban a gyűjtőmunka szerepelt, melyben a gyerekek is szívesen bekapcsolódtak. Rendszeresen gyűjtötték a Jászszentandrásról írt újságcikkeket és történeteket. A helytörténeti klub 1977 óta a Könyvtárban működik, vezetését én vettem át. Tagjai továbbra is az iskolás gyerekek voltak, akik feladatukat önként vállalták, mely a szabadidő hasznos eltöltését is szolgálta ben megalakult a felnőtt Helytörténeti klub is 15 fővel, amely éves program alapján tevékenykedett. Többször volt a gyerekekkel közös rendezvényük. A helytörténeti klub célja: olyan önkéntes közösségi tevékenység, amely a szülőhely múltjának és jelenének megismerését, hagyományainak megőrzését tűzi ki célul. Feladatunkat ennek szellemében állítottuk össze, amelyben elsőként a helyi és a jászsági kutatómunka szerepelt. Ilyen volt például a Jászságban élő művészek, elszármazott diplomások, színészek felkutatása, a községhez kapcsolódó országosan ismert személyekkel találkozó, valamint a helyi amatőrök népszerűsítése. A gyermekklub tagjai a Jászságban élő művészek közül találkoztak Gecse Árpád alattyáni (1977 és 1982), Laki Ida jászjákóhalmi (1977) és Chiovini Ferenc (1980) festőművészekkel. A felnőtt Helytörténeti klub tagjai a Jászságból elszármazott diplomások és színészek közül Mihályi Béla jászapáti születésű kerámikust, Dr. Dobos László jászágói születésű közgazdászt, Torba Nándor helyi születésű minisztériumi főtanácsost, Rékasi Károly jászberényi születésű színészt látták vendégül. A Helytörténeti tábor keretében a klubtagok Sós Lászlóné, Kácsor Józsefné, Kóczián Lászlóné fonott kalácsot készítettek, amelyet videofelvétellel örökítettünk meg. A községünkhöz kapcsolódó, országosan ismert személyekkel is találkoztak a klubtagok (pl.: Ráday Mihály városvédővel, Nemeskürthy István íróval, Dr Bálint György professzorral, Endrei Judit tv-bemondóval (édesanyja 1951-ben Jászszentandráson tanított!), Bán János műsorvezetővel, Káplár F József sporthíradóssal. Nem feledkeztünk Földjeink a mi örökségünk Menetben, jövetben nézegettem a földeket. A mi földjeinkhez hasonlítva, azok gyengébb minőségűnek tűntek. Július eleje volt és elég hitványak, sárgák voltak a vetemények. Sokat becsmérlik a mi drága magyar földjeinket, hogy nem érdemes felszántani, sem termelni bármit is benne. Akkor miért éri az meg a külföldinek? A kömlői határ földterületének nagy részét egy angol úr haszonbérli. Hevesen is több meg Jászszentandrás ismert személyeinek népszerűsítéséről sem. Találkoztunk Kozma Sándor amatőr festővel, Molnár István néprajzgyűjtővel, Donkó László költővel, Kunráth Sándor népzene gyűjtővel, Dávid Sándor fafaragó népiiparművésszel, Sípos István helytörténésszel, valamint a helytörténetet támogató, a községben vezető szerepet betöltő személyekkel. A Helytörténeti klub bekapcsolódott - a község 100 éves fennállásának tiszteletére meghirdetett községtörténet összeállításában, adatolásában és fotók gyűjtésében; - a II. világháborúban elesett jászszentandrási katonák felkutatásában, összeírásában; - a Tájház létrehozásában stb. A helytörténeti munkában a nyugdíjasok is sokat segítettek. Hitelesítették és ételreceptek leírásával bővítették a Régi ételek és étkezési szokások Jászszentandráson c. gyűjtést. Sok segítséget kaptunk a lakosságtól, melyet ezúton is szeretnénk mégegyszer megköszönni. Továbbra is szívesen veszszük az írásos és tárgyi gyűjtőmunkában való közreműködést és a könyvtárban leadott fotók ajándékozását. Elmondhatjuk, hogy Jászszentandráson meghatározó szerepe van az öntevékenyen működő kluboknak. A mozgalom elérte célját, s biztosítani tudta a különböző korosztályok számára a szabadidő hasznos eltöltését. Lejegyezte Dr. Leter Piroska hektárt műveltet. A tulajdonosok megkapják az érte járó terményt vagy pénzt, nincs gondjuk vele. Az angol úrnak megéri, nekünk magyaroknak nem. Gondolkodjunk rajta és cselekedjünk, míg nem késő! Ne adjuk oda a magyar földet olcsó pénzért idegeneknek, mert így az utódaink cselédek lesznek a magyar hazában. Bánjunk okosabban örökségünkkel, még akkor is, ha most nagyon nehéz! (Faragó Géza)

165 évvel ezelőtt történt

165 évvel ezelőtt történt Kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden balatonszemesi és balatonőszödi Olvasónak Takács József Antal János polgármester polgármester Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a balatonszemesi és balatonőszödi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG XX. évfolyam 2. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft TÉLUTÓ - víg reményekkel /Kosztolányinak ajánlom - aki l25 éves lenne Hökken végre a hó. A tél visszavonul, vert fagy-seregével. Figyelem

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 4. szám 2009. október 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona!

Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona! Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona! Sok boldogságot és hosszú, egészséges életet kívá nunk Neki! Noske Szilvi és a család

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérõ Föltámadás a földi tájakon, Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ, Te zsendülõ és zendülõ

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben