h a t á r o z a t o t.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "h a t á r o z a t o t."

Átírás

1 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) Ügyszám: Vj/34/2013. Iktatószám: Vj/34-103/2013. AVj/34-105/2013. sz. kijavító határozattal egységes szerkezetbe foglalt határozat. Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz! A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a M.-H. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M.-H. B.) által képviselt Foodorgany Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7. B. ép.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Foodorgany Kft augusztus 17. és április 12. között egyes kereskedelmi kommunikációiban jogsértően tulajdonított az Update termékeknek betegséget megelőző, illetőleg azt kezelő hatást, valótlan egészségre vonatkozó állításokat tett az Update termékekkel kapcsolatban, valótlan állításokat tett az Update termékekkel összetételével összefüggésben, valótlan piacelsőségi állításokat tett. Az eljáró versenytanács kötelezi a Foodorgany Kft..-t Ft (azaz Tizenötmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

2 INDOKOLÁS I. A vizsgálat tárgya 1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) annak vizsgálatára indított eljárást a Foodorgany Kft. ellen, hogy az eljárás alá vont augusztus 17. és április 12. között megsértette-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. -ának (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. 6. -a (1) bekezdése b) pontjának ba), bg) és bj) alpontjában, illetőleg az Fttv ának (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. -a (2) bekezdésének b) pontjában, illetőleg ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdésében előírt tilalmat, figyelemmel az Éltv a (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre, amikor a Norbi Update termékeket olyan o egészségre ható tulajdonságra, illetőleg o betegség megelőzésre utaló állítással népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, valószínűsíthetően megtévesztő módon közölt állításokat a termék összetételével kapcsolatban, valószínűsíthetően nem megalapozottan tüntetett fel piacelsőségi állítást. II. Az eljárás alá vont vállalkozás 2. Az eljárás alá vont vállalkozást 2010-ben Update International Kft.-t elnevezéssel alapították, majd elnevezése Norbi Update International Kft-re módosult. A versenyfelügyeleti eljárás megindításakor április 12-én - az eljárás alá vont képviseletére Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka önállóan voltak jogosultak, akik egyben a társaság tagjai is voltak. A vállalkozás társasági szerződését április 18-án módosították, az elnevezés Foodorgany Kft.-re változott, illetőleg megváltozott az eljárás alá vont ügyvezetőjének személye és tagjaiban is változás állt be április 18-tól Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka április 18. napjától kezdődően[üzleti titok]] 3. Az eljárás alá vont tevékenységei közé tartozik többek között élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, hús- és húsáru kiskereskedelme, ital-kiskereskedelem, kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, testedzési szolgáltatás, egyéb sporttevékenység. 4. Az eljárás alá vont évi nettó árbevétel Ft volt, a évi nettó árbevétele pedig Ft volt 2.

3 III. Az érintett termékek 5. Magyarországon sokakat érint az elhízás, illetve számos ember kívánja csökkenteni testtömegét. Ugyancsak sokan küzdenek cukorbetegséggel. Jelentős azon termékek száma, amelyekkel kapcsolatban a vállalkozások a testtömeg csökkenését ígérik, illetőleg termékeiket cukorbetegeknek ajánlják. 6. Schóbert Ferenc Norbert nevéhez kötődő ún. update módszer egy testsúlykontroll rendszer. A rendszer egyik eleme, hogy az élelmiszereket 1, 2 és 3 kóddal különbözteti meg, amely nem minőségi különbséget jelöl, hanem azt a napszakot, amikor az adott élelmiszer fogyasztását ajánlják. 7. A honlap szerint az Update 1 kód szerinti termékek fogyasztása egész nap ajánlott, normál mértékben. Az e termékkategóriába tartozó termékek szénhidrátcsökkentett liszthelyettesítővel készülnek, az Update 2 kód szerinti kategóriába tartozó termékek megfelelnek az Update 1 termékekkel szemben támasztott követelményeknek, de csak 30 %-ban csökkentett szénhidrát tartalmúak, az Update 3 kategóriába olyan zsíros, cukros, lisztes ételek tartoznak, amelyek gazdagok feldolgozott, finomított szénhidrátokban. 8. A jelen eljárásban közvetlenül az élelmiszer termékkategóriába tartozó Update termékek érintettek. A termékkategóriákba összesen 320 féle termék tartozik, ebből 82 féle péksütemény. 9. A termékek értékesítésére az eljárás alá vont vállalkozás franchise hálózatot üzemeltet. A franchise üzleteket a Havi Logistics Kft. látja el Update termékekkel. 10. A franchise rendszer központi marketing- és reklámtevékenységét a franchise szerződések értelmében az eljárás alá vont végzi. 11. A Havi Logistics Kft. adatszolgáltatásából (Vj/34-043/ számú melléklet) megállapíthatóan az Update termékek több tucat gyártótól kerülnek beszerzésre. 12. Az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatal több olyan eljárást folytatott le, amelyben érintettek voltak az Update termékek: Vj/199/2004., Vj/57/2006., Vj/80/2007., Vj/70/2009. Az első ügy szüneteléssel és az utóvizsgálatot követően megszüntetéssel zárult, míg a többi ügyben az eljáró versenytanács jogsértést állapított meg és bírságot szabott ki. A jelen eljárásban eljárás alá vont vállalkozás még nem állt ügyfélként a GVH előtt és arról sincsen adat, hogy más hatóság elmarasztalta volna a céget a fogyasztókkal szembeni jogsértő kereskedelmi gyakorlata miatt. 3.

4 IV. A vizsgált magatartás 13. A vizsgálattal érintett időszakban az eljárás alá vont az Update termékeket televíziós reklámfilmekben, nyomtatott sajtóban (beleértve a szórólapokat is) megjelent reklámokban, kültéri kommunikációs eszközökön, vásárláshelyi reklámanyagokban és rendezvényeken használt kommunikációs eszközökön, gépjármű-reklám révén, valamint az interneten népszerűsítette. 14. A TV2 elnevezésű televíziós csatornán sugárzott televíziós reklámok esetében a Berci 25s jelölésű, vércukorszint mérőt, diagramokat, péksüteményeket megjelenítő televíziós reklámban közlésre került, o klinikai tesztek bizonyítják, hogy az Update termékek fogyasztásával a cukorbetegség hatékonyan megelőzhető, o a termékek összetételét illetően közlésre került, hogy Szénhidrát/100 g, Hagyományos gabonaipari termék: 50-80g, Diabetikus gabonaipari termék: g, Norbi update: 9-35 g, a Család 25s jelölésű televíziós reklámban közlése került, hogy o az Update termékek az egészség megőrzésében segítenek, o olyan betegségeket előzhetünk meg, amelyek a helytelen táplálkozás következtében egyre nagyobb veszélyt jelentenek, a Család 10s és a Család Teletál jelölésű televíziós reklámok közölték, az Update termékek az egészség megőrzésében segítenek, az Ildikó 25s jelölésű televíziós reklámfilm szerint o ez nem fogyókúra, annyit eszem, amennyi jól esik. Csak egészségesebben élek, ez látszik rajtam, o Szénhidrát/100 g, Hagyományos gabonaipari termék: 50-80g, Diabetikus gabonaipari termék: g, Norbi update: 9-35, o az Update termékek egyedülállóan alacsony szénhidráttartalmát klinikai tesztek bizonyítják, az Ildikó 10s és az Ildikó Teletál jelölésű televíziós reklámban közlésre került, hogy ez nem fogyókúra, annyit eszem, amennyi jól esik. Csak egészségesebben élek, ez látszik rajtam, a Norbi Update 1 kenyér (2) jelölésű televíziós reklám szerint Ha ön szereti a túlsúlyát, a sörhasat és a magas vércukorszintet, akkor nagyon kérem, ezeket a termékeket ne próbálja ki. Legyen egészségtudatos!, a Norbi Update 1 kenyér jelölésű televíziós reklám közölte, o Fogyjon és legyen egészséges!, o Update 1-es fehér kenyér és barna kenyér 5 gramm és 3,5 gramm szénhidráttal. Ez közel huszada a hagyományosnak, a Norbi Update 1 üdítő jelölésű televíziós reklám szerint Tavaszi fáradtság? Enerváltság? Felejtsd el!, a Norbi Update 1 liszt jelölésű televíziós reklám értelmében o Váltson életmódot! Legyen egészségtudatos, o A liszt közel annyira hizlal, mint a cukor. Próbálja ki szénhidrátcsökkentett keverékeinket!, 4.

5 a Norbi Update 1 karácsony jelölésű televíziós reklám felhívta a fogyasztót, hogy Töltse az ünnepeket egészségtudatosan!, a Norbi Update 1 üdítő jelölésű, a Norbi Update 1 sör jelölésű, a Norbi Update 1 müzli jelölésű, a Norbi Update 1 péksütemény jelölésű televíziós reklámok szerint o Előzze meg a magas vérnyomást! Előzze meg a cukorbetegséget! o Váltson életmódot. Legyen egészségtudatos! Előzze meg a túlsúlyt! 15. A nyomtatott sajtóban az országosan terjesztett Life for You magazin novemberi, a Fitt-info magazin októberi, a Diabétesz magazin márciusi és a Trade magazin októberi számában megjelent reklámok közölték, hogy o Az Update péksütemények fogyókúrázók és cukorbetegek számára egyaránt ajánlottak! Fogyókúrázóknak azért, mert nem készteti a szervezetet nagy mennyiségű inzulin kiválasztására, mely a vércukor lecsökkentése után újbóli éhséget eredményez. Alacsony a péksütemények glikémiás indexe, ami lassú felszívódást biztosít, mely által hosszantartó a jóllakottságérzet. Magas rosttartalma nem csak a teltségérzetért, hanem a bélrendszer könnyebb munkájáért is felelős. A rostok megkötik a koleszterint és kevesebb zsiradék tud felszívódni a bélrendszerből, ezért magas vérzsír szintekkel rendelkezők számára is ajánlott a fogyasztása. o Cukorbetegek is élvezhetik nem csak az ízét, hanem a kedvező hatását is: lassú vércukor emelkedés. o Nem 30%-kal, hanem 50%-kal csökkentett szénhidráttartalmú! o A hagyományos lisztekhez képest a hasznosuló szénhidráttartalmuk 55-65%-kal kevesebb, a Szuperinfó újság február 2-i számában megjelent reklám közölte, Bizonyított hatás. Fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek klinikailag bizonyítottan ajánlott! 16. A vizsgálattal érintett időszakban az eljárás alá vont által alkalmazott vásárláshelyi reklámanyagok közül több tett a jelen eljárás szempontjából relevanciával bíró állításokat: a molino, a zászló és a naptár közölte, o alacsony glikémiás index, o csökkentett szénhidrát tartalom, a roll up jelölésű kereskedelmi kommunikáció szerint A jövő az egészségtudatosságban rejlik! Olyan élelmiszereket fejlesztünk, gyártunk és forgalmazunk, amelyek a jövő táplálkozását jelentik. Ajánljuk fogyáshoz, alakmegtartáshoz, cukorbetegeknek, egészségtudatos gondolkodásúaknak, és a család minden tagjának, egészen fiatal kortól egészen idős korig, az ún. Pénzvisszaadó tálca közölte, Köszönjük, hogy az egészséget választotta! a bejárati ajtókon alkalmazott matrica szerint Hatása bizonyítva. Fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek klinikailag bizonyítottan ajánlott! 17. A vizsgálattal érintett időszakban az egyes üzletekben az alábbi állításokat tartalmazó szórólapok kerültek alkalmazásra: Egészségtudatos élelmiszerüzlet : Budapest, KÖKI; Kistarcsa; Kisvárda; Nyíregyháza; Pesterzsébet; Szentes; Szigetszentmiklós, Egészség szerda 5.

6 Egészségtudatos üzlet : Baja; Budakeszi; Budapest, Árkád; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Margit krt.; Budapest, Mechwart liget; Budapest, Váczi út; Budapest, Veres P. u.; Makó; Orosháza; Paks; Pilisvörösvár Egészségtudatos márka : Orosháza Az egészségtudatosság jegyében : Szeged, Attila u.; Szeged, Kígyó u. Az egészségtudatos táplálkozás szaküzlete : Szekszárd Egészségtudatos életmódrendszer : Zalaegerszeg, Dísz tér Klinikailag bizonyítottan tökéletesen diabetikus, cukorbetegek diétájának megfelelő, sőt még a fogyásukhoz is ajánlott : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; Gyula; Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Nagykanizsa; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szekszárd; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Cukorbeteg? Fogyni szeretne? Nem kell többé koplalnia! Mostantól nyugodt szívvel ehet, akár süteményeket, édességeket is! Az Update-tel ez is lehetséges! : Ajka Cukorbeteg vagy? Fogyni szeretnél? Nem akarsz elhízni? : Békéscsaba; Gyula Alig mozdítja a vércukorszintet : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; Gyula; Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Nagykanizsa; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szekszárd; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Új dimenzió az alakjukat óvó, fogyni vágyóknak, illetve akiknek fontos a kiegyensúlyozott vércukorszint Klinikailag tesztelve : Jászberény Gazdag rostokban, segíti az emésztést : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; Gyula;Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Nagykanizsa; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Hatása bizonyítva. Fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek klinikailag bizonyítottan ajánlott! : Ajka; Baja; Békéscsaba; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Kelenföld; Budapest, Lurdy; Budapest, Margit krt.; Budapest, Mechwart tér; Budapest, Nagy Lajos király útja; Budapest, Pesterzsébet; Budapest, Pólus; Budapest, Rákoskeresztúr; Budapest, Váci út; Budapest, Westend; Debrecen; Eger; Győr; Gyula; Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Miskolc; Nagykanizsa; Nagykáta; Orosháza; Paks; Pilisvörösvár; Siófok; Szeged; Szekszárd; Szentendre; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Klinikailag bizonyítottan segíti a fogyást, magas élvezeti értékkel : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; Gyula;Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Nagykanizsa; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szekszárd; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Alacsony glikémiás index : Ajka; Baja; Békéscsaba; Budapest, Árkád; Budakeszi; Budapest, Campona; Budapest, Kelenföld; Budapest, Nagy Lajos király útja; Budapest, Rákoskeresztúr; Budapest, Szentendrei út; Budapest, Váci út; Budapest, Veres P. u.; Cegléd; Gyula; Kecskemét; Makó; Miskolc; Nagykanizsa; Orosháza; Pilisvörösvár; Szeged, Attila u.; Szeged, Kígyó u.; Szolnok; Zalaegerszeg, Dísz tér Teljes értékű növényi fehérjékkel és rostokkal dúsítva, %-kal kevesebb szénhidrát van benne : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; 6.

7 Gyula; Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szekszárd; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok Csökkentett szénhidráttartalom, illetve Csökkentett szénhidrát : Ajka; Baja; Békéscsaba; Budakeszi; Budapest, Árkád; Budapest, Kelenföld; Nagy Lajos király útja; Budapest, Rákoskeresztúr; Budapest, Szentendrei út; Budapest, Váci út; Budapest, Veres P. u.; Gyula; Makó; Miskolc; Orosháza; Pilisvörösvár; Szeged, Attila u.; Szeged, Kígyó u.; Szolnok; Zalaegerszeg, Dísz tér Szénhidrát-csökkentett termék(ek) : Cegléd; Kecskemét; Orosháza Szénhidrát csökkentett lisztből : Budapest, Rákoskeresztúr Szénhidrát-csökkentett, magas rosttartalmú lisztből készült termékek : Jászberény Európában az egyedüli kórházi kontrollcsoportos vizsgálatokban is igazolt pékáru : Ajka; Budaörs; Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út; Budapest, Campona; Budapest, Gács u.; Budapest, Margit krt.; Budapest, Váci út; Debrecen; Eger; Győr; Gyula;Hódmezővásárhely; Kisvárda; Makó; Nagykanizsa; Paks; Pilisvörösvár; Orosháza; Siófok; Szekszárd; Szentes; Szigetszentmiklós; Szolnok 18. A ceglédi és a kecskeméti üzletet népszerűsítő gépjármű-reklám az alábbiakat közölte: Fogyni vágyóknak! A család minden tagjának! Cukorbetegeknek! Szénhidrát-csökkentett termékek Alacsony glikémiás index Hatása bizonyítva. Fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek klinikailag bizonyítottan ajánlott! 19. Az eljárás alá vont a vizsgálattal érintett időszakban különböző rendezvényeken is alkalmazott kereskedelmi kommunikációkat, amelyek egyebek között az alábbi állításokat tették: Egészségtudatos termékek : stand Alacsony glikémiás index : kiskártya, szórólapok, molinók Csökkentett szénhidráttartalom : kiskártya, szórólapok, molinók Klinikailag bizonyítottan tökéletesen diabetikus, cukorbetegek diétájának megfelelő, sőt még a fogyásukhoz is ajánlott : szórólap (Trade Konferencia) Alig mozdítja a vércukorszintet : szórólap (Trade Konferencia) Gazdag rostokban, segíti az emésztést : szórólap (Trade Konferencia) Klinikailag bizonyítottan segíti a fogyást, magas élvezeti értékkel : szórólap (Trade Konferencia) Hatása bizonyítva. Fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek klinikailag bizonyítottan ajánlott! : szórólapok, roll up Teljes értékű növényi fehérjékkel és rostokkal dúsítva, %-kal kevesebb szénhidrát van benne : szórólap (Trade Konferencia) Európában az egyedüli kórházi kontrollcsoportos vizsgálatokban is igazolt pékáru : szórólap (Trade Konferencia) augusztusa és 2012 szeptembere között a honlapra több olyan bejegyzés került fel, amelyek az Update termékeknek betegséget megelőző, azt kezelő hatást tulajdonítottak: augusztus: 2-3 db Update péksütemény elfogyasztásával minimális a vércukor reakció és inzulin túlreakció sem érkezik, ha cukorbeteg vagy, akkor Neked a legjobb a friss Update cipő, kakaós csiga, pogi stb., nem tágul ki a gyomrod, nem leszel beteg és orvoson, gyógyszeren is spórolhatsz 7.

8 2011. október: Meddővé, daganatossá, szőrössé tesz a túlsúly? Tehetsz ellene! A szénhidrátszegény diéta és a rendszeres napi edzés bizonyítottan megfordítja a folyamatot. Az inzulin többlet, az elhízás bizonyítottan bevonz néhány betegséget, amit hajlamosak vagyunk a genetikára, a sorsra fogni: 2-es típ diabétesz, PCOS szindróma, pajzsmirigy problémák, koleszterin többlet, magas vérnyomás, tumorok kialakulása, alvászavar, depresszió, ízületi fájdalmak, bőrgombák. A falási kényszer és a további hízás visszaszorítása a vércukorszint optimalizálásával lehetséges. Ennek eszközei: Napi rendszeres mozgás, lowcarb-low GI étrend pl. Update1 és a vétkezések elkerülése november: Nekem 2-s típusú, cukorbetegségem van, a leszázalékolásom oka, magas vérnyomás és az extrém túlsúly! Most telt el két hét, hogy UPDATE ételeket eszem, és az inzulinadagom csökkentése mellett, tegnap sikeres 84/48-as vérnyomást mértek 82- pulzussal!!! Most folyamatosan kell ellenőriznem, mert előfordulhat, hogy csökkentenem kell a vérnyomás gyógyszereim is!!!!, A cukorbetegség megelőzése szempontjából fontos életmód-v áltoztatások közül talán éppen ezért tekinthető a Norbi Update életmód másoknál körültekintőbben megalkotott jóllehet, mint minden, a Norbi Update életmód is fejleszthető., Mindenki lemondott róla, de én hiszem, hogy a menümmel, a termékeimmel helyreáll a cukra és teljes élete lehet december: az Update1 Collagen Duo Shot ital kiváló a porckopás és az ízületi fájdalmak ellen!, január: Update1 Orac ital! Napi egy Orac a betegségmegelőzés érdekében! A polifenol egyfajta antioxidáns. Az antioxidáns anyagok a jelenlegi kutatások szerint több, mint nyolcvan betegség kialakulásának kockázatát csökkenthetik, többek között a szívbetegséget és a rákot, még az öregedés folyamatát is lassítja., ha az update életmódrendszert valaki hosszú távon betartja, akkor nem lesznek súlyproblémái, az egészségi állapota is kedvezően változhat!, Ágnes a cukorbetegség előszobájából fordult vissza az update életmódrendszer segítségével február: A Norbi Update nem diéta, csupán, a táplálkozás kulturális része, de nem egésze mindannak, mely fontos szerepet játszhat a testsúlyproblémák/diabétesz megoldásában március: Gyere el, ha a cukorbetegség küszöbéről szeretnél visszafordulni vagy ha már cukorbetegként szeretnél egy szabadabb életet élni, amire a termékeink lehetőséget adnak! alapos okunk van feltételezni, hogy az elsődlegesnek tekintett és kezelt hipertónia eseteinek igen jelentős része diabéteszt megelőző állapot, kezelésében tehát a Norbi Update életmód ésszerűbb, minden bizonnyal hatékonyabb, mint a tonnaszámra beszedett gyógyszerek tömkelege április: Az agyi cukorbetegség (Alzheimer-kór?) lényege azonos azzal a betegséggel, ami ellen a Norbi Update életmódot folyamatosan fejlesztik. jó okunk lesz feltételezni, hogy nemcsak a szívet és ereket pusztító 2-es típusú diabétesz, de a kóros értelmi hanyatlással jellemezhető Alzheimer-kór megelőzésében is a Norbi Update alapelvei lesznek iránymutatóak., Happypapa a legjobb példa, akinek már a három főétkezéshez kötődő 44 egység inzulinját is el lehetett hagyni, oly mértékben csökkentette a vércukorszintjeit az Update életmód! Az Update és az egészségtudatosság ismét bizonyított, csekkoltunk étkezés előtt, Update étkezés után, a vércukorszint alig mozdult el!, Gyere el, ha a cukorbetegség küszöbéről szeretnél visszafordulni, vagy ha már cukorbetegként szeretnél egy szabadabb életet élni,, Ellátogattak kismamák is a vércukormérésre, akik az Update életmódot betartva stabilizálták a terhesség alatt kialakult terhességi diabétesz vércukorértékeit május: Tegyél a túlsúly és az általa kialakult betegségek ellen!, Gyere el, ha magas a vércukorszinted, de szeretnéd stabilizálni, ha túl sok inzulint lősz be és szeretnéd csökkenteni, az Updatetel mindez lehetséges!, Pünkösd elhozza ajándékba ezt a fantasztikus kókuszzsírt, amely segítséget nyújt: 1. Májbetegségek, epebetegség, krónikus hasnyálmirigy gyulladás, gyulladásos bélbetegségek diétás kezelésében 7. candida kezelésében Csaba buszvezető Tamásiból. Edzeni nincs ideje, de korrekten betartotta az Update1-et, rendeli a menüt. 44 kilót fogyott, elmúlt a diabétesze és 11 év után a hipertóniája június: A polifenolban vagyis antioxidánsban dús Update1 ORAC ital javára írható, hogy gátolja a szénhidrát felszívódását! Cukorbetegeknek jó hír, hogy fokozza az inzulin elválasztását így segít a vércukorszint csökkentésében! Hatékonyak még a légúti szűkület és az asztma panaszainak kezelésében is! Fertőzőellenesek, gátolják a fekélybetegség kialakulásáért felelős helicobacter pylori elszaporodását! Az említett betegségek diétás kezelésében ma a low-carb diéta a leghatékonyabb! Tehát az Update az a módszer, mellyel eredményesen szállhatunk szembe az elhízás és a cukorbetegség ellen folytatott harcban! Gyere el, ha magas a vércukorszinted, de szeretnéd stabilizálni, ha túl sok inzulint lősz be és szeretnéd csökkenteni, az Update-tel mindez lehetséges! 1 Az eljárást megindító végzés az életmódrendszerre nem vonatkozik. 8.

9 2012. július: sütemény és egyéb finomságok kóstolójával várunk mindenkit szeretettel! Gyere el, ha fontosnak tartod a megelőzést, ha kíváncsi vagy a vércukorszintedre augusztus: Köztetek hány olyan van, aki update1(lowcarb-low GI) étrenddel és napi kardióval helyretette a kóros vércukrát? szeptember: édesapja pedig a kezdődő cukorbetegség gyógyszeres kezelését visszautasítva életmódváltásba kezdett és az Update betartásával tökéletes vércukorszintekkel rendelkezik!, Az Update1 ecetes torma, csökkenti a glikémiás indexet, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású augusztusa és 2013 áprilisa között a honlapra több olyan bejegyzés került fel, amelyek az Update termékekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítást tartalmaztak: augusztus: Schmuk Andor az Update 1 menüvel és napi egy óra gyaloglással 52,5 kilót fogyott 90 nap alatt., A sajtos csirkemell megadja a szükséges fehérje és kálcium mennyiséget, ami egy egészségtudatosan táplálkozó főételében szükséges!, A C-vitamin tablettánál az aszkorbinsav a tömegének a 7%-át jelenti, tehát egy tablettába 7%-nyi az aszkorbinsav, a többi vivőanyag. Az Update1 gyümölcsitalokban 100% C-vitamin van! Nem csak a megelőzésben segít, de ha már érzed a gyengeséget, igyál egy üveggel és erőre kapsz!, Így ez a gyümölcsital nem csak melegben ajánlott a szomjoltásra, hanem a hidegebb időkben immunrendszerünk erősítésére is!, 2-3 db Update péksütemény elfogyasztásával minimális a vércukor reakció és inzulin túlreakció sem érkezik, ezáltal minimum 6 órán keresztül nem leszel éhes, de még akkor sem leszel rosszul. Mindeközben 50-70%-kal kevesebb szénhidrátot vittél be és feleannyiszor., Tehát, ha egészséges és karcsú akarsz lenni és kevés pénzed van, netán cukorbeteg vagy, akkor Neked a legjobb a friss Update cipő, kakaós csiga, pogi stb. Jobb 1x enni 25%-kal drágábban, mint 2X, de olcsóbban október: Az alacsony glikémiás indexű, alacsony szénhidrát tartalmú update1 termékek is bővelkednek kalóriában, mégis fogytok vele, hiszen nem emeli erősen a vércukor szintet, nem indukál inzulint, így nem, vagy alig jutnak el a zsírsejtekbe november: A test általános vitalitásának javítására ajánlom az ORAC antioxidáns italt, valódi gyümölcsből!, 6 nap -5 kiló!!! És mivel mozgásomba korlátozott vagyok, ez csak az Update menü eredménye! És ezért köszönettel tartozom: Norbinak és Rékának, Minden zöldség 15 GI körül van, nem emeli meg a vércukorszintünket! Erről még az Update1 kornspitz is gondoskodik, mely alacsony szénhidrát és magas rosttartalmú! december: Töltött káposzta rizstésztával Íme, egy megszokott ünnepi ételnek a legegészségesebb változata, Update1 Collagen Duo Shot italunk gyártásra került, januártól kapható. Tudományosan igazolt hatása kettős: 1. Bőr fiatalító, ráncosodás gátló január: Az Update1 mogyorókrém vércukorszintünket alig emeli, nem igényel inzulindömpinget, A termékeink prémium kategóriába tartoznak, de összetételüknél fogva nem dobják meg a vércukrot, nem serkentik az éhségért felelős inzulint február: Természetes alapú xilittel és szénhidrátcsökkentett lisztkeverékkel készült, inzulinszintünket nem emeli., Házi ízek szerelmeseinek egy édes finomság, mely garantáltan nem vált ki magas inzulinkiáramlást, így megőrizzük vele az optimális anyagcserét március: Egészséget, karcsúságot, lehetőséget a cukorbetegeknek és rendet, tisztaságot, fegyelmet tartunk a klinikailag bizonyított rendszerünkben, alacsony glikémiás index, az inzulindömping elmarad, a fogyás és zsírbontás lehetséges kenyér, péksütemény és tészták fogyasztása mellett is! április: alacsony szénhidráttartalmával és glikémiás indexével garantáltan nem okoz lelkiismeret furdalást a nassolás miatt!, Update termékek alig viszik fel a vércukorszintet., Kovi újra fogy! Update1 kaja, 1 hónap -8kg!!!! június: miért igen alacsony glikémiás index minden termékünk?! július: Válaszd az egészséget és a szabadságot! Ne élj korlátok között, termékeink erre lehetőséget nyújtanak!, Update liszt és a belőle készülő termékek számos egészségünket szolgáló tulajdonsággal rendelkeznek szeptember: Válaszd az egészséget!, Tankold fel szervezeted és erősítsd immunrendszered az Update1 Orac italokkal, melyek tele vannak polifenol tartalmú antioxidánssal! december: Válaszd az egészséget és a szénhidrátcsökkentett ropogtatnivalókat! január: Az ORAC italoktól garantáltan csak az egészségi állapotunk szintje növekszik és nem a súlyunk gyarapodik, Tankold fel szervezeted és erősítsd immunrendszered az Update1 Orac italokkal! 9.

10 2013. február: Erősítsd az immunrendszered Update1 Orac italokkal!, Tankold fel szervezeted és erősítsd immunrendszered az Update1 Orac italokkal! március-április: Válaszd az egészséget és a szénhidrátcsökkentett ropogtatnivalókat! augusztusa és 2013 áprilisa között a honlapra több olyan feljegyzés került fel, amelyek az Update termékek összetételével kapcsolatos állítást tartalmaztak: augusztus: Az Update1 gyümölcsitalokban 100% C-vitamin van!, Vitaminokban bővelkedő főételünk alig tartalmaz 20 gramm szénhidrátot!, Szénhidrátcsökkentett rizsszemtésztát kínálunk mellé, Ezt a mediterrán hangulatot idéző paradicsomlevest Update1 szörppel tettük pikánsabbá! Valódi paradicsomból készítettük, aminek szénhidráttartalma csak 4 gramm, míg a paradicsompüréé 20 gramm. Egy adag Update1 magos pálcával gazdagított leves alig 20 gramm szénhidráttartalmú!, A hagyományos tészta 70 grammja helyett az Update1 rizsszemtészta csak 33,6 gramm szénhidrátot tartalmaz., Egy pudingos kosárka 24 gramm szénhidrátot tartalmaz és hozzáadott cukormentes. Az új Update1 cukormentes pudinggal töltöttük meg a szénhidrát csökkentett kosárkánkat., 6 db új 6 kalóriás gyümölcsital, cukor, aszpartam, fruktóz nélkül és adagonként 1000mg C-vitaminnal! Hozzáadott cukor nélküli mogyorókrém, kakaós diókrém ínyencséges karcsúságukat őrzőknek, cukorbetegeknek!, 2-3 db Update péksütemény elfogyasztásával 50-70%-kal kevesebb szénhidrátot vittél be és feleannyiszor október: Roston sült fogas uborkasalátával] A fogasunk ágyát az új csökkentett szénhidráttartalmú Rips adja! Ripsenként 3 gramm szénhidráttal nő adagonként a szénhidráttartalom! Ez aztán a Low-Carb!, A csökkentett szénhidráttartalmú, de rendkívül magas rosttartalmú, ezáltal akár egy fél napig is laktató medvehagymás cipónkat, A csökkentett szénhidráttartalmú rizsszemtészta köretünk által az étel szénhidráttartalma legalább fele akkora, mintha normál tésztával készítettük volna!, Fehércsokoládé szuflé Az új Update1 fehércsokoládéból készült desszertünk cukormentes, felszívódó szénhidráttartalma alig van!, Az új alacsony glikémiás indexű és csökkentett szénhidráttartalmú Update1 Rips-szel készítettük az ételünket! A többi extrudált termékhez képest nem csak a szénhidráttartalma, hanem a glikémiás indexe is alacsony!, [Linzer koszorú update lekvárokkal] A linzertészta is gond nélkül elkészíthető az Update1 Low-Carb Master Mixből! Egy nagy adag csak 20 gramm szénhidrátot tartalmaz., Vajas tésztában sült virsli] Update1 Low-Carb Master Mixszel csökkentettük a pékáru szénhidráttartalmát, amelyből fél adagtól is jól lehet lakni., Én azt adom ami tudásunk szerint a legjobb. Ez pedig az alacsony glikémiás index és a minimum 50%-kal csökkentett szénhidrát együttes feltétele -klinikailag bizonyítva november: Így néz ki az Update1 Dió King bejgli! 100% cukormentes, -70% szénhidrát, természetes édesítővel, 70%-a dió., [a fehér és tejcsokoládés pohárkrém] Rétegenként 4,5 gramm szénhidrátot tartalmaz, így összesen is csak 9 grammnyi hasznosuló szénhidrátot juttatunk szervezetünkbe., világújdonság Update1 fánkokat is -50% szénhidráttal, [a sült csokoládé torta] Az Új prémium minőségű Update1 kézműves csokoládéból készült torta egy adagban csupán 5 gramm hasznosuló szénhidrátot tartalmaz., Csökkentett szénhidráttartalmú lenmagos-fokhagymás snackkel kínáljuk!, upd1 cipó -70% ch csökkentve, magas élelmi rosttartalmú és csökkentett szénhidráttartalmú medvehagymás cipóval kínáljuk!, [a kenyér felfújt meggy raguval] A több, mint 50%-kal csökkentett szénhidráttartalmú Update1 kenyér a desszertünk alapja., Bejöttek a világújdonság Update1 Donuts fánkok! Cukormentes és 50% szénhidrátcsökkentett tésztával., Minden zöldség 15 GI körül van, nem emeli meg a vércukorszintünket! Erről még az Update1 kornspitz is gondoskodik, mely alacsony szénhidrát és magas rosttartalmú!, december: Az Update1 rizsszem tészta olyannyira csökkenti az étel szénhidráttartalmát, hogy egy nagy adagban csak 46 gramm szénhidrát van., Telítetlen zsírsavakban gazdag Update panírban rántott harcsát szénhidrátcsökkentett rizsszemtésztával kínálunk január: Már boltjainkban az új Update1 zsemlék! -50% szénhidrát., Imádod a tésztákat, de nem szeretnél hízni tőlük? Válaszd az Update1 szénhidrátcsökkentett tésztákat!, Update1 rizsszemtésztával helyettesítjük a rizst, ez adja a csökkentett szénhidráttartalmat!, Update1 cukrásztermékek, tészták, természetes édesítők, édességek, panír, liszt, péksütemények, joghurtok, túrórudi, vitaminos üdítők. Ezek mind a finom zöldségekkel megegyező alacsony szénhidráttal és alacsony GI vércukor index mellett, klinikailag bizonyítva. (Tükeb eng.) február: Liszt, tészta, pékáru, panír helyett % szénhidrátcsökkentett, klinikaialag bizonyított Update!, Az Update1 Rips több mint 50%-kal csökkentett szénhidráttartalmú és többszörös rosttartalmú a hagyományos pászka jellegű termékekhez képest, Kóstold meg a sonkás, baconos, kolbászos paprikás és hawaii Update pizzákat is! 10 dkg-ban csak gramm hasznosuló szénhidráttartalmuk van március: csökkentett szénhidrát tartalom 10.

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. V E R S E N Y T A N Á C S Vj/056-53/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. I. ügyvezető által képviselt Multi Webshop Kft. (Budapest) és a Cs. Gy. ügyvezető által

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Akácia Pharma Kereskedelmi Kft. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Akácia Pharma Kereskedelmi Kft. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (061) 4728865, Fax: (061) 4728860 Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Vj/01825/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (061) 4728865, Fax: (061) 4728860 Ügyszám: Vj/036/2013. Iktatószám: Vj/03645/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2013. Iktatószám: Vj/068-44/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

BETEKINTHETŐ VÁLTOZAT

BETEKINTHETŐ VÁLTOZAT 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2013. Iktatószám: Vj/70-38/2013. BETEKINTHETŐ VÁLTOZAT A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/75/2013. Iktatószám: Vj/75-084/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S VJ/46-69/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az 1000. számú Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Free Choice Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/033/2013. Iktatószám: Vj/033-33/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-184/2005/31. Iktatási szám: AM/16/2006/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TIENS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA

VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/65/2014. Vj/65-33/2014. Személyes adatot nem tartalmazó változat!

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/074/2012.

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/074/2012. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fa: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/074/2012. Iktatószám: Vj/074-59/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/115/2010. Iktatószám: Vj/115-260/2010. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/46/2014. Iktatószám: Betekinthető! Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. h a t á r o z a t o t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/46/2014. Iktatószám: Betekinthető! Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/46/2014. Iktatószám: Vj/46-21/2014. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/080-021/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. T. ügyvéd (Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t V E R S E N Y T A N Á C S Vj-182/2007/41. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 11/2005/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Linka és Társa Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-017/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-75/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Sunimex International Holding Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Dr. Török Tamás. ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.: 36 427 635

Dr. Török Tamás. ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.: 36 427 635 Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Budapest Hivatkozási szám: Vj-209/2007/20. Dr. Török Tamás ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.: 36 427 635 Tisztelt Tanács! Alulírott Dr. Török

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/036-029/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szőcs Irén ügyvezetı igazgató által képviselt Tádé Bioház Kft. (Hévíz) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/40/2013. Iktatószám: Vj/40-260/2013. Betekinthető változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot.

VERSENYTANÁCS. határozatot. VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-74/2006/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a SkyEurope Airlines Hungary Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatát

VERSENYTANÁCS. határozatát VERSENYTANÁCS VJ-82/2006/17. Ikt. sz.: VJ-82/2006/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Haszon Lapkiadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-58/2008/030. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hippocampus-BRT Kft. Budapest, Eni-Med Kft. Budapest és Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. Budapest ellen

Részletesebben

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti mindkét eljárás alá vonttal szemben.

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti mindkét eljárás alá vonttal szemben. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/113/2013. Iktatószám: Vj/113-103/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-176/2006/30. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unitravel Utazásszervező Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben