EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/306/ /2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kiskorú kérelmező törvényes képviselőinek (továbbiakban: kérelmezők) kérelmére a Kistarcsa Városi Óvoda (székhelye: 2143 Kistarcsa, Kápolna út 1.; továbbiakban: óvoda) és Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság utca 48., továbbiakban: önkormányzat) ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az alábbi hozta: H A T Á R O Z A T O T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy Az eljárás alá vont Kistarcsa Városi Óvoda és Kistarcsa Város Önkormányzata megsértették az egyenlő bánásmód követelményét az óvoda által a kiskorú kérelmezőnek biztosított ebédje vonatkozásában azzal, hogy a kiskorú kérelmező számára egészségi állapota miatt, kérelmező törvényes képviselőinek kifejezett és többször előterjesztett igénye ellenére nem biztosították az óvodai ebédet, ezzel közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak. Az eljárás alá vont Kistarcsa Városi Óvoda megsértette az egyenlő bánásmód követelményét a kiskorú kérelmező napközbeni óvodai felügyelete és tartózkodása vonatkozásában azzal, hogy kérelmező napközbeni óvodai felügyeletét és tartózkodását korlátozta és túlzó feltételekhez kötötte azáltal, hogy a gyermeknek egészségi állapotára hivatkozással a betegség diagnosztizálása után több, mint négy hónappal engedélyezte csak a gyermek ismételt óvodába járását, nem biztosította az óvodai ebédet, és ezért a gyermeknek ebéd előtt el kellett hagynia az oktatási intézményt, valamint a gyermek csak a szülő folyamatos jelenléte mellett tartózkodhatott az intézményben. Az eljárás alá vont magatartásával megvalósította a közvetlen hátrányos megkülönböztetést. Az eljárás alá vont Kistarcsa Város Önkormányzata megsértette az egyenlő bánásmód követelményét kiskorú kérelmező gondozása vonatkozásában azzal, hogy elmulasztotta megtenni a jogszabályokban előírt kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy lépéseket tegyen kérelmező napközbeni óvodai gondozása (vércukormérés és inzulinbeadás) megszervezése és koordinálása érdekében, ezzel megvalósította a gyermek egészségi állapotával összefüggésben a közvetlen hátrányos megkülönböztetést. A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül kötelezi az eljárás alá vont Önkormányzatot és Óvodát a jogsértő állapot megszüntetésére, és ennek a hatóság részére történő igazolására, egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, továbbá elrendeli a jogsértést megállapító jogerős határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát az eljárás alá vont azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizált módon - a honlapon.

2 2 Az eljárás során 5.030,- Forint, azaz Ötezer-harminc forint eljárási költség merült fel, amely eljárási költséget 50-50%-ban Kistarcsa Városi Óvoda és Kistarcsa Város Önkormányzata a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Amennyiben a kötelezettek a pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben kérhető, hogy három bíróból álló tanács bírálja el az abban foglaltakat, illetve a bíróság tárgyalás tartásával bírálja el az ügyet. I N D O K O L Á S A kiskorú kérelmező törvényes képviselői (hatóság előtt: kérelmezők), március 06. napján kérelemmel fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Kistarcsa Városi Óvodával (székhelye: 2143 Kistarcsa, Kápolna út 1.; továbbiakban: óvoda) és Kistarcsa Város Önkormányzatával (2143 Kistarcsa, Szabadság utca 48., továbbiakban: önkormányzat) szemben. Kérelmezők álláspontja szerint az eljárás alá vontak gyermekükkel szemben megsértették az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. (Ebktv.) 4. g) pontjában foglalt egyenlő bánásmód követelményét az Ebktv. 27. (1) bekezdés alapján kérelmezőnek az Ebktv. 8. h) pontjával egészségi állapotával összefüggésben. Kérelmezők eredeti panaszukban sérelmezték, hogy kislányukat diszkrimináció éri az óvodai felügyelet és ellátás terén, és megítélésük alapján a hátrányos megkülönböztetés oka a gyermek egészségi állapota. Kérelmükben előadták, hogy kislányuk 2011 őszétől rendszeresen járt egész napos óvodásként a T. Óvodába április 1. napján Diabetes mellitus-t diagnosztizáltak nála. A S. Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika által március 19. napján kelt szakorvosi igazolás alapján a gyermek közösségbe mehet, és a diagnózist követő 1-2 hónapon belül gyermekközösségbe (óvoda, családi napközi, stb.) mehetett volna. A kórházi kezelést követően kérelmezők gyermekük óvodába való mielőbbi visszatérése érdekében két alkalommal megbeszélést kezdeményeztek az óvoda vezetésével és dolgozóival. Ezután levélváltás történt az óvoda vezetőjével, majd megbeszélésre is sor került a polgármesteri hivatal oktatási referensével és az óvoda vezetésével, és végül telefonos megbeszélés történt az óvoda vezetőjével. A megbeszéléseken a szülők az alábbi kéréseket fogalmazták meg: Biztosítsa az óvoda cukorbeteg gyermekük számára az óvodai felügyeletet és ellátást az eddigi óvodájában, saját csoportjában (T. Tagóvoda 5. csoport), eleinte az ebéd elfogyasztásáig, oly módon, hogy otthon reggelizik, a tízórait a szülők biztosítják és az ebédet az óvoda készítse el. Az eljárás alá vontak biztosítsák a gyermek vércukorméréseinek és az időközben szükségessé váló - inzulin beadásainak elvégzését.

3 3 A későbbiekben, ha minden rendben lesz, kérték, hogy a gyermek az óvodában aludhasson és uzsonnázzon a hazamenetel előtt. Az édesanya szeretett volna visszamenni dolgozni a munkáltatója által meghatározott időpontban, azonban a szülők mindvégig felajánlották és felajánlják segítségüket, minden rendelkezésükre álló eszközt és információt, hogy az óvodai ellátás minél zökkenő-mentesebb legyen mindkét fél számára. Az eredeti kérelem részletesen tartalmazta a kérelmezők és az eljárás alá vontak közötti egyeztetések elemeit: A április 12. napján lezajlott megbeszélésen a szülők leírása szerint a gyermek T. Óvodai pedagógusai vállalták a vércukorméréssel és étkezésekkel kapcsolatos teendőket. Ezen a megbeszélésen a szülők még nem tudták megmondani, hogy a gyermek mikor tud ismét óvodába járni, azonban ennek orvosi akadálya már nem volt. Kérelmezők értesítették az intézményt arról, hogy mivel az édesanya vissza kíván menni dolgozni, így a gyermek ismételt beszoktatása után megfelelő pótnagymama segítségét szerették volna igénybe venni a gyermek óvodából történő hazavitelére. Az ebéd kapcsán az óvodai élelmezésvezető, aki jelen volt ezen a megbeszélésen és rendelkezik dietetikusi végzettséggel, elmondta, hogy a személyre szabott diabéteszes ebéd biztosítása megoldható, azonban aggályosnak tartotta az ebédnek legkésőbb 11 óra 30 percre történő leszállítását a G. Óvoda mellett lévő főzőkonyhából a T. Óvodába. A megbeszélés végén a gyermek ismételt óvodába járása kapcsán az óvodavezető őszét nevezte meg, mint az óvoda részéről legkorábban szóba jöhető dátumot. A június 19. napján zajló megbeszélésen a szülők leírása szerint az édesanya ismertette, hogy a gyermek állapota stabilizálódott, vércukor értékei kiválóak, a gyermek a napirendjét és az étkezéssel kapcsolatos szabályokat betartja, együttműködő. Ezen túl a szülő minden fontos információt megosztott az intézménnyel és jelezte, hogy a beszoktatás idején az édesanya a munkába állásáig minden nap a teljes óvodai tartózkodás alatt bent tud maradni személyesen a gyermekkel és meg tudja mutatni a betegséggel kapcsolatos teendőket. Azért, hogy ez a beszokási időszak minél hosszabb lehessen, kérte a szülő, hogy minél hamarabb megkezdhesse a gyermek az ismételt óvodába járást. Ezen felül a szülőknek sikerült megtalálni a megfelelő pótnagymamát, aki az édesanya munkába állása után segítséget tud nyújtani az ebédnél és azután hazaviszi a gyermeket. Ezen a megbeszélésen az óvoda, a szülők kérelme szerint, az ismételt óvodába járás kezdő napjaként augusztus 23. napját jelölte meg, hivatkozva a júliusi és augusztusi időszak összevont csoportjaira és a nyári szünetre. A vezető óvónő új feltételeket is meghatározott: 1. Egyrészt, hogy a gyermeknek el kell hagynia az intézményt ebéd előtt, valamint, hogy nem biztosítanak a számára ebédet, és nem engedélyezik számára a szülő által készített ebéd elfogyasztását sem. Ennek az volt az indoka, hogy nem garantált az ebédnek legkésőbb 11 óra 30 percre történő leszállítása a T. Óvodába, valamint az, hogy az intézmény nem tudja garantálni, hogy a gyermek elfogyasztja az előírt adag étel teljes mennyiségét. Az élelmezésvezető csak abban az esetben tudja vállalni a diétás ételek elkészítését, ha annak elfogyasztását személyesen tudja felügyelni minden alkalommal. Az óvodavezető az ebéd biztosítását egy bizonytalan távoli jövőben esetleg elképzelhetőnek tartotta, de ennek a feltételeit nem határozta meg. 2. Új feltételként hangzott el, hogy a gyermek nem vehet részt a hét fél nyolc óra előtti gyűjtőcsoportos időszakban, június közepétől az összevont csoportok esetén, nevelés nélküli napokon az összevont csoportokban és csak szülői felügyelettel mehet el óvodás csoportjával az óvoda épületén kívüli programokra. Ezen túl a vezető óvónő kérte, hogy a szülők az óvoda telefonos jelzésére azonnal jelenjenek meg az óvodában. A szülők ezt úgy tudták vállalni, hogy telefonon bármikor elérhetőek lesznek és a pótnagymama meg tud személyesen jelenni helyettük. Az óvoda kérésének az indoka a gyermek betegségével kapcsolatos esetleges eszméletvesztés, az óvodai csoportok magas létszáma, és a dolgozói létszámgondok voltak. Ezzel összefüggésben az óvoda részéről felmerült megoldásként a gyermek másik, G. Óvodába történő áthelyezése, mert a

4 4 főzőkonyha és a megyei kórház ott közelebb lenne. A szülők azonban kihangsúlyozták, hogy bármely komolyabb probléma esetén a mentőszolgálatot kell hívni és a gyermeket a S. Egyetem I. számú Gyermekklinikájára kell beszállítani, hiszen a kistarcsai megyei kórházban nincsen gyermek-diabétesz osztály. Ezen túl a szülők fontosnak tartották megemlíteni, hogy az eszméletvesztés nagyon ritka, nem fordul elő, ha a gyermek megkapja az előírt időpontban az ételadagját, nem következik be egyik pillanatról a másikra, valamint a gyermek jelzi, ha gond van. A szülők jelezték, hogy az új feltételek anyagilag ellehetetlenítik a családot, mert lehetetlenné teszik az anya ismételt munkába állását. Az óvoda azonban nem változtatott álláspontján. A szülők kérelmükhöz csatolták 2. számú mellékletként, a július 11. napján kelt levelük másolatát, amelyet azért írtak az óvoda vezetőjének, mert úgy érezték, hogy az óvoda döntése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, így - hivatkozással az alapvető jogok biztosának AJB 1147/2012. számú ügyben tett megállapításaira - arra kérték az óvodát, hogy biztosítsa gyermekük számára az óvodai ellátást (ebéddel együtt) és felügyeletet. Az óvoda augusztus 6. napján kelt válaszlevelének másolata szintén becsatolásra került 3. számú mellékletként. Ezen válaszlevélben az óvoda két lehetőséget vázolt fel: 1. A G. Óvodában tudja biztosítani a gyermek ellátását ebéddel és ebéd utáni hazamenetellel, de az ebéden felüli étkezéseket abban az esetben vállalta az intézmény, ha a szülő felcímkézve biztosítja azokat. Szükségesnek tartotta az intézmény, hogy a gyermek beszoktatása a szülővel együtt történjen meg, hogy ebben az időszakban az óvónők megismerjék a gyermek ellátásával kapcsolatos speciális teendőket. Ekkor még nem állt rendelkezésre a G. Óvoda pedagógusainak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen speciális feladatokat vállalnak a gyermek ellátásával kapcsolatosan, azonban az már teljes bizonyossággal leírásra került, hogy az óvoda nem tudja vállalni az inzulin, vagy egyéb szer beadását. Abban az esetben, ha a pedagógusok nem vállalják a speciális feladatok ellátását, úgy a G. Óvoda csak abban az esetben biztosítaná a gyermek napközbeni felügyeletét, ha a szülő, vagy esetleg a megbízottja folyamatosan a gyermekkel lenne az óvodai tartózkodás alatt. A nyári időszakban, a nevelés nélküli munkanapokon és az összevont csoportokban a gyermek ellátását munkaszervezés miatt - más-más pedagógusnak kell végeznie, így ezen esetek külön egyeztetést igényelnek. 2. Másodsorban a T. Óvodában nem biztosítják a gyermek étkezését (ebédet), így ebéd előtt a gyermeknek el kell hagynia az óvodát, a gyermek napközbeni felügyeletét pedig ugyanolyan feltételekkel biztosítják, mint a G. Óvodában. Az ebéden felüli étkezéseket abban az esetben vállalta az intézmény, ha a szülő felcímkézve biztosítja azokat. Szükségesnek tartotta az intézmény, hogy a gyermek beszoktatása megtörténjen a szülővel, hogy ebben az időszakban az óvónők megismerjék a gyermek ellátásával kapcsolatos speciális teendőket. Ekkor még nem állt rendelkezésre a pedagógusok nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen speciális feladatokat vállalnak a gyermek ellátásával kapcsolatosan, azonban az már teljes bizonyossággal leírásra került, hogy az óvoda nem tudja vállalni az inzulin beadását. Abban az esetben, ha a pedagógusok nem vállalják a speciális feladatok ellátását, úgy a T. Óvoda csak abban az esetben biztosítaná a gyermek napközbeni felügyeletét, ha a szülő, vagy esetleg a megbízottja folyamatosan a gyermekkel lenne az óvodai tartózkodás alatt. A nyári időszakban, a nevelés nélküli munkanapokon és az összevont csoportokban a gyermek ellátását munkaszervezés miatt - más-más pedagógusnak kell végeznie, így ezen esetek külön egyeztetést igényelnek. Szintén becsatolásra került a kérelemhez az óvodavezető által a polgármesterhez írt, de a szülők részére is elküldött, augusztus 8. napján kelt tájékoztató levelének másolata. Ebben az óvoda rövid jellemzést ad a gyermekről, amely szerint a gyermek beszokatása az átlagostól hosszabb időt igényelt, valamint az étkezés vonatkozásában a rossz evő jellemzés illik rá (hiszen csipeget és válogat). A szülő és az intézmény között jó partneri kapcsolat alakult ki és a gyermek szívesen járt óvodájába. A szülő az óvoda jelzésére vitte orvoshoz a gyermeket, és az orvosi vizsgálatok eredményeként derült fény a gyermek cukorbetegségére.

5 5 Az óvodavezető ebben a levelében tájékoztatta a polgármestert a április 12. napján és a június 19. napján történt megbeszélésekről. Az első találkozón a szülő tájékoztatta az intézményt a gyermek állapotáról, valamint arról, hogy a család akkor igyekezett kialakítani a gyermek napirendjét és étrendjét, ezért még nem tervezték az óvodába járást. Az óvoda számára a gyermek későbbi óvodai ellátásával kapcsolatban két megoldandó feladat merült fel: egyrészt a speciális étkezés és étkezési időpontok, másrészt a gyermek betegségére speciálisan felkészült pedagógus folyamatos biztosítása. A speciális étkezés és étrend biztosításával kapcsolatban az élelmezésvezető abban az esetben tud felelősséget vállalni, ha a gyermeket a főzőkonyhával rendelkező G. Óvodában helyezik el, így nem kerül sor az étel szállítására és nem válik bizonytalanná az étkezés időpontja, tehát az élelmezésvezető folyamatosan ellenőrizheti a gyermek étkezését. A második felmerülő problémára az óvodavezető a szeptemberi óvodakezdést javasolta, mert a nyári időszakban az óvoda nem tudja vállalni speciális tudással rendelkező pedagógus állandó jelenlétét. A levélben az óvodavezető tájékoztatta a polgármestert arról is, hogy a második találkozón az édesanya írásos formában átadta a gyermek ellátásához szükséges összes információt és jelezte, hogy augusztus 23. napjától szeretnék az óvodát igénybe venni ebéd utánig. Ebéd után az édesanya, majd munkába állását követően a megbízott személy menne a gyermekért és vinné haza. Az óvodavezető a gyermek speciális ellátásával kapcsolatban az alábbiakat fogalmazta meg: - A speciális étkezések biztonságos lebonyolítása érdekében a gyermek ellátását a G. Óvodában tudja az intézmény megoldani. (Ezt az édesanya nem fogadta el, mert a gyermek korábbi csoportjához ragaszkodott.) - Az óvodavezető érdeklődött arról, hogy a gyermek állapotában bekövetkező aggasztó, extrém helyzet esetén kit tud az óvoda értesíteni, és mennyi idő alatt ér oda? (Az édesanya elmondta, hogy bármikor elérhető lesz az a személy, aki a gyermekért megy majd, és extrém helyzetekben a kezelőorvost, vagy a mentőszolgálatot kell értesíteni.) - Az óvodavezető azt is felvetette, hogy a szülő munkahelyéhez közel eső óvodába vigyék a kérelmezők gyermeküket, (erre az édesanya azt válaszolta, hogy nem szeretné, ha a gyermeknek ebben az állapotban új környezetet kellene megszoknia). - A pedagógusoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják-e, és ha igen, mely feladatokat a gyermek speciális ellátásával kapcsolatban. A pedagógusoknak, akik vállalják a gyermek napközbeni ellátását, fel kell készülniük a betegséggel kapcsolatos speciális ismeretekre. Az óvodapedagógus kompetenciája, felelőssége nem terjed ki a cukorbetegséggel összefüggő speciális feladatok ellátására (vércukormérés, inzulinbeadás, speciális étkezés ellenőrzése, gyermek állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az extrém helyzetek kezelése). - Szükséges a személyi feltételek állandó felügyelet révén óvónő és dajka biztosítása az adott óvodai csoportban, valamint az általánostól eltérő nyitva tartás esetén a gyermek óvodában való ellátása csak a szülő jelenlétével biztosított. A tájékoztató levél tartalma szerint az óvodavezető - a fentiek figyelembevétele mellett - az alábbi javaslatot tette ezen a találkozón: - Az édesanya kérését (amely szerint nem szeretné a megszokott csoportból kivenni gyermekét) figyelembe véve, augusztus 23. napján megkezdődhet a gyermek fokozatos beszoktatása az édesanyával együtt a saját csoportjába, a T. Óvoda 5. csoportjába. A csoport pedagógusai vállalták a gyermek napközbeni ellátását 11 óra 15 percig, vállalták a két vércukormérést, a tízórai elfogyasztásának ellenőrzését és a gyermek állapotának folyamatos figyelemmel kísérését. - Szeptember 15. napjától a megbízott személy menjen a gyermekért ebéd előtt, 11 óra 15 perckor. - A gyermek óvodai ebédelését, illetve az óvoda által biztosított étkezést egy távolabbi, meg nem jelölt időpontra javasolta a szülőknek. A tájékoztatató levél kitér a további történésekre is: A szülők a második megbeszélést követően, július 11. napján levélben fordultak az óvodához, hogy írásban nyilatkozzon az intézmény arról, hogy a gyermek részére augusztus 23. napjától ebéddel együtt biztosítja-e az óvodai felügyeletet. Ezzel kapcsolatban az óvodavezető megjegyzi a polgármesterhez írott tájékoztatójában, hogy amennyiben a

6 6 család óvodai étkezést igényel, ezt az élelmezésvezető folyamatos jelenléte miatt csak a G. Óvodában tudja biztosítani. Az óvodavezető ezen felül kiemeli a tájékoztató levélben, hogy a szülő nem adott számára megnyugtató választ arra vonatkozóan, hogy meg tud-e jelenni az óvodában rövid időn belül azonnali intézkedést igénylő rosszullét esetén. A pedagógusoknak nincsen kompetenciája a vércukormérésre és inzulin beadásra, valamint egészségügyi személyzet sincs az óvodában. Az óvodapedagógus egyéni döntése szerint vállalható a gyermek speciális ellátása. Ennek értelmében a T. Óvoda 5. csoportjának két óvónője vállalta a speciális feladatokat a délelőtti időszakra, ebédig. Az intézményi feltételek és a pedagógusi kompetenciák nem teszik lehetővé a cukorbeteg gyermek egész napos speciális ellátását. Az egész napos speciális óvodai ellátáshoz a pedagógusok egyéni felelősségvállalására, és folyamatos szülői jelenlétre lenne szükség. A levélváltás után, a szülők kérésére augusztus 14. napján sor került egy egyeztető tárgyalásra a polgármesteri hivatalban. Itt a szülők arról érdeklődtek, hogy a G. Óvodában kapna-e a gyermek ebédet augusztus 23. napján, az első óvodai napon; melyik óvodai csoportba kellene mennie a gyermeknek; valamint, hogy van-e olyan pedagógus páros, akik vállalnák a vércukormérést. A vezető óvónő arról tájékoztatta a szülőket, hogy ezekre csak augusztus 22-én, a délutáni nevelőtestületi ülés után tud majd telefonon válaszolni. Annak ellenére, hogy a szülők javaslatot tettek az ételszállítás esetleges csúszásának megoldására (vállalták, hogy minden nap bevisznek az ebéd szénhidrátértékének megfelelő mennyiségű kenyeret kimérve, valamint ha a gyermek nem enné meg a teljes ebédet, a szülők megbeszélik telefonon az óvónővel a pótlás módját és mennyiségét), a vezető óvónő továbbra sem vállalta az ebéd biztosítását a T. Óvodában. Ezen túl a szülők jelezték, hogy az élelmezésvezető felelőssége csak az étel szénhidráttartalmának és a megfelelő alapanyagok használatának a biztosítása, nem pedig az étel elfogyasztásának ellenőrzése. A szülők kikérték a vezető óvónő szakmai véleményét, hogy ebben a helyzetben mit tenne, akinek az volt a válasza, hogy a régi óvodai csoportjába vinné a gyermeket. A szülők az önkormányzat oktatási referensét felkérték arra, hogy mivel más cukorbeteg gyermek is jár az óvodába és mivel a pedagógusok nem kötelezhetőek vércukormérésre és inzulinbeadásra terjesszen a képviselő-testület elé egy olyan javaslatot, amelynek értelmében az óvoda alkalmazhasson akár csak 4 órás munkarendben egészségügyi végzettségű dolgozót. Az oktatási referens ezt a javaslatot elutasította és az édesanya munkába állása helyett GYES igénybevételét javasolta. Ezen a találkozón is elhangzott, hogy a szülő által készített ebéd óvodai elfogyasztásának esetleges engedélyezése ügyében újabb megbeszélést az óvoda legkorábban az óvodakezdés után három hónappal tartotta aktuálisnak. A fentiek alapján ez a tárgyalás is eredmény és egyezség nélkül zárult. Mivel a megbeszélésről nem készült jegyzőkönyv, vagy emlékeztető, így a szülők ezt nem tudták a kérelmükhöz becsatolni. A szülők álláspontja szerint ennek hiányában nem állt rendelkezésükre az önkormányzat döntése ellen jogorvoslati lehetőség. Az önkormányzati megbeszélés értelmében a szülők augusztus 22. napján felvették telefonon a kapcsolatot a vezető óvónővel, aki tudatta velük, hogy a G. Óvodában egyetlen pedagógus sem vállalta a vércukormérést és most már a gyermek korábbi pedagógusai a T. Óvodában sem vállalták, így a szülő csak úgy viheti gyermekét bármelyik óvodába, ha ebédig folyamatosan vele van az intézményben. A megbeszélések eredményeként a gyermek végül augusztus 23. napja óta jár ismét a T. Óvoda 5. csoportjába, kisebb-nagyobb megszakításokkal (betegség vagy elintézni valók okán). A szülők álláspontja szerint az óvodába járásnak a meghatározott feltételek szerinti módja nem óvodai ellátás és felügyelet, a feltételek diszkriminatívak és ellentétesek a hatályos jogszabályokkal, az önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi programjával és az óvoda nevelési programjával. A szülők sérelmesnek tartják, hogy a megbeszélések során az eljárás alá vontak folyamatosan módosították a feltételeiket, és végül az óvoda korlátozta és folyamatos szülői jelenléthez kötötte a gyermek óvodai felügyeletét, valamint nem oldotta meg a vércukorméréseit és inzulin beadását, és

7 7 ennek érdekében a fenntartó önkormányzathoz sem fordult. A meghatározott feltételek nem tették lehetővé az anya számára az ismételt munkába állást. A szülők diszkriminatívnak tartják azt is, hogy a bepanaszoltak nem biztosítottak ebédet gyermeküknek saját óvodájában, holott egyéb anyagcsere-zavarokkal (liszt-, tejérzékenységgel stb.) küszködő gyermekek étkezése megoldott és az ebéd biztosításának személyi és tárgyi feltételei adottak az intézményben. Fontos megjegyezni, hogy Kistarcsán két óvoda működik. Az egyik a G. Óvoda, december végig itt működött az óvodai főzőkonyha. A másik óvoda a T. Óvoda, amelynek közvetlen szomszédságába költözött az óvodai főzőkonyha az önkormányzat őszi döntése értelmében. Ezen túl a T. Óvoda európai uniós támogatásból bővítésre kerül 2013 őszére. A szülők sérelmesnek tartják, hogy az óvoda vezetője nem értesítette őket a kedvező változásokról és a kialakult pozitív feltételek ellenére sem biztosítja gyermekük számára az ebédet, hiszen 2013 januárjában elhárultak az akadályok (az ebédszállítás esetleges csúszása, az élelmezésvezető fizikai közelsége az ebéd elfogyasztásának ellenőrzése céljából) az ebéd T. Óvodában történő biztosítása elől. Így megfosztották a gyermeket a csak természetben igénybe vehető kedvezményes étkezés lehetőségétől. Kérelmezők ezen túl kifogásolták, hogy az eljárás alá vontak nem tájékoztatták őket a számukra sérelmes döntés elleni jogorvoslati lehetőségről, nem készült a tárgyalásokról jegyzőkönyv vagy emlékeztető, valamint, hogy figyelmen kívül hagyták döntésük során az alapvető jogok biztosának AJB 1147/2012. számú jelentésében tett megállapításait. A szülők eredeti kérelmük zárásaként előadták, hogy a megegyezésre, változtatásra irányuló próbálkozásaikat az eljárás alá vontak elutasították és ezért kérik az Egyenlő Bánásmód Hatóság intézkedését. A hatóság hiánypótlási végzésére kérelmezők igazolták a gyermek védett tulajdonságát, egészségi állapotát, így a hatóság március 25. napján EBH/306/2013. számon eljárást indított a kérelemben foglaltak szerint Kistarcsa Városi Óvodával és Kistarcsa Város Önkormányzatával szemben. A hatóság tárgyi ügyben a benyújtott kérelem, az ügyfelek nyilatkozatai, a tárgyaláson elhangzottak, a becsatolt iratok, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések minden részletre kiterjedő és teljeskörű figyelembevételével az alábbiak szerint állapította meg, hogy a kérelem Kistarcsa Városi Óvodával és Kistarcsa Város Önkormányzatával szemben alapos. A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban november 20-án kelt Egyezmény - melyet a Magyar Köztársaság az évi LXIV. törvénnyel hirdetett ki - 3. Cikk 1. pontjában foglaltak szerint a szociális védelem és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján a hatóság a kérelem beérkezését követően hatáskörét vizsgálva megállapította, hogy az Ebktv. személyi hatálya a Kistarcsa Városi Óvodára és fenntartójára, Kistarcsa Város Önkormányzatára, a törvény 4. b) és g) pontjai értelmében kiterjed. Az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és nemzetiségi önkormányzatoknak, ezek szerveinek, valamint a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (továbbiakban együtt: oktatási intézmény) jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani. Az Ebktv. 7. (1) bekezdés alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. Az Ebktv. 7. (2) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,

8 8 a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát más alapvető jog érvényesülésének érdekében, elkerülhetetlen esetekben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos, b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. Az Ebktv. 8. h) pontja értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt egészségi állapota miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Az Ebktv. 27. (1) bekezdés a) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, a (2) bekezdés pedig kiemeli, hogy az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen többek között - az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) (amely szeptember 1. napján lépett hatályba) 1. -a kimondja, hogy e törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. Az Nkt. 3. (6) bekezdése kimondja, hogy a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Az Nkt. 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 25. (5) bekezdése kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. Az Nkt. 46. (3) bekezdése értelmében a gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/145/14/2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, a továbbiakban: hatóság) a kiskorú kérelmező (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIADJA Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben