GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT"

Átírás

1 GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÚJABB ISMERETEK ÉS LEHETİSÉGEK GYERMEKKORI DIABETESBEN Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Medico Uno Rt március 1.

2 2 TARTALOM 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikusautoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina 3 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr. Krikovszky Dóra A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetes kezelésében Dr. Madácsy László 24

3 3 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikus autoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina Az ún. komplex betegségek, mint amilyen az 1-es típusú diabétesz (T1D) is a genetikai hajlam és a környezet kölcsönhatásának eredményeként alakulnak ki. Tehát az inzulintermelı β-sejtek immunmediált pusztulása genetikailag fogékony egyénekben indul el környezeti tényezık hatására. A betegség penetranciáját a dinamikus változó környezeti faktorok mint pl. a vírusok és a táplálkozási komponensek jelentısen befolyásolják. Miért van értelme a genetikai faktorok vizsgálatának? diabétesz gének pathomechanizmus terápia A genetikai információ felhasználható a klinikai gyakorlatban: Magas rizikójú személyek/gyermekek követése indokolt és etikus kidolgozott protokoll alapján! Diagnosztikai segítség (diabétesz típusa, társuló betegségek)

4 4 Az 1-es típusú diabétesz pathomechanizmusának megértéséhez alapvetı fontosságú a genetikai faktorok szerepének megismerése a β-sejt specifikus autoimmunitás megjelenésében. Már napjainkban is lehetıség van genetikai, immunológiai és metabolikus vizsgálatok segítségével a prediabéteszes állapot azonosítására, mely megkönnyíti a T1D korai diagnózisát. Ez a célja az 1-es típusú diabéteszes gyermekek testvérei esetében a követési protokoll alkalmazásának. A finn DIPP és az amerikai DAISY vizsgálat eredményei szerint a követett prediabéteszes gyermekek esetében a T1D diagnózisakor alacsonyabb volt a vércukorszint, jóval ritkább és enyhébb volt a diabéteszes ketoacidózis, valamint annak szövıdményei és ezáltal rövidebb volt a hospitaizáció is. Emellett e gyermekek az elsı évben a nagyobb reziduális β-sejt tömeg miatt alacsonyabb insulin adaggal voltak kezelhetık, emiatt kevesebb volt a hypoglikaemiás esemény is. A normoglikémiához közelebb esı vércukorátlag tükrözıdött a jobb HbA1c értékekben is.

5 5 A T1D genetikai faktorai Az 1-es típusú diabétesz eredetét tekintve 10%-ban familiáris, 90%-ban sporadikus, de mindkét esetben alapvetı fontosságú a genetikai hajlam.

6 6 Kromoszóma régió Lókusz Gén/variáns Relatív rizikó 6p21.3 HLA Class II DQA1-DQB1- DRB p21.3 HLA Class I B 11p15.5 INSULIN gén (IDDM2) 5 VNTR- (-23) HphI < 2 2q33 CTLA4 gén (IDDM12) CT60 < 2 1p13 PTPN22 Arg620Trp < 2 Az 1-es típusú diabétesz iránti genetikai hajlam poligénes öröklésmenető, az eddigi vizsgálatok alapján több mint 25 génrégióval áll összefüggésben. A HLA lókusz felelıs a családi halmozódás 40-50%-áért, míg a minor hajlamosító gének közül az insulin gén, a CTLA4 és a PTPN22 játszik szerepet a genetikai háttér kialakításában, együttesen további 15-20%-ban határozva meg a fogékonyságot. HLA: T1D genetikai szuperlókusz DQB1 primer genetikai determináns - DQA1, DRB1 módosító hatása - HLA B lókusz módosító hatása - További nem feltérképezett módosító gének - a HLA haplotípusok komplex interakciója - HLA génfrekvenciák populációs variációja - HLA effektus idıbeni változása

7 7 A human leukocyta antigének a 6-os kromoszóma rövid karján kódolódnak, itt több mint 100 gén található, melyeket a kromoszómán való elhelyezkedésük és funkciójuk alapján több osztályba sorolnak. A HLA poligénes szuperlókuszként határozza meg az egyéni diabétesz fogékonyságot, e markerek használatosak a genetikai rizikó megbecslésére, illetve populációszőrésre.

8 8 A pancreas szigetsejtek károsodásában a HLA DQ molekulák játszanak döntı szerepet, de ezek mellett jelentısége van a HLA DR molekuláknak is. T1D esetek Kontrollok HLA Haplotipus n=1605 n=1479 RR A HLA DR-DQ haplotípusok diabéteszre hajlamosító effektusa jelentıs etnikai és geográfiai variabilitást mutat. A diabétesz incidencia értékek az etnikailag és genetikailag közel álló európai népcsoportokban is széles tartományban mozognak. Ezért az egyes etnikai csoportokban indokolt külön-külön definiálni a populáció-specifikus diabetogén és védı HLA variánsokat. A fogékonysági és védı haplotípusok interakciója A genetikai rizikó becslés alapja: HLA genotípus = két HLA haplotípus kombinációja Az adott egyén rizikójának megbecslésekor mindig a teljes HLA DRB1-DQA1-DQB1 genotípust szükséges értékelni a fogékonysági és védı haplotípusok interakciójának együttes figyelembe vételével. Egyéb, nem-hla gének Insulin gén 11p15 PTPN22 (limfoid tirozin foszfatáz) 1p13 CTLA4 (citotoxikus T-limfocita aktivátor) 2q33 IFIH1 (interferon-indukált helikáz) 2q24 95% CI % % DRB1*0408-DQA1*03-DQB1*0304 2,1 0,3 7,2 2,8 18,4 DRB1*04 - DQB1* ,1 8,0 4,9 4,0 6,1 DRB1*0405-DQB1*0302 1,6 0,1 16,5 3,9 69,7 DRB1*0401-DQB1* ,8 3,0 6,1 4,4 8,4 DRB1*0402-DQB1*0302 6,7 1,4 5,1 3,2 8,2 DRB1*0404-DQB1*0302 4,7 2,1 2,3 1,5 3,5 DRB1*0405-DQA1*03-DQB1*0201 1,8 0,5 3,7 1,7 8,0 DR3-DQA1*05-DQB1* ,4 12,3 3,6 3,0 4,3 DRB1*0408-DQB1*0302 0,3 0,1 DR9-DQA1*03-DQB1*0303 1,1 0,5 DR8-DQB1*04 2,6 2,4 DR16-DQB1*0502 6,2 7,6 DR13-DQB1*0604 2,4 2,9 DR1/10-DQA1*01-DQB1*0501 9,1 11,4 DR4*DQA1*0301-DQB1*0301 1,3 2,4 0,5 0,32 0,91 DR7-DQA1*0201-DQB1*0201 2,7 9,0 0,3 0,20 0,41 DR13-DQB1*0603 1,6 6,6 0,2 0,15 0,36 DR14-DQB1*0503 0,9 4,0 0,2 0,12 0,38 DR15-DQB1*0601 0,2 1,5 0,2 0,07 0,48 DR11/12/13-DQA1*05-DQB1*0301 3,9 21,6 0,1 0,11 0,19 DR7-DQA1*0201-DQB1*0303 0,2 2,5 0,1 0,04 0,28 DRB1*0403-DQB1*0302 0,1 0,9 0,1 0,02 0,45 DR15-DQB1*0602 0,3 6,4 0,0 0,02 0,11 A T1D a pathomechanizmus szempontjából heterogén betegség, insulin gén-függı és insulin géntıl független pathomechanizmusokra bontható.

9 9 Az insulin gén variábilis régió alléljeinek hossza egyenesen arányos az inzulin transzkripció thymusbeli és fordítottan arányos a pancreasbeli mértékével. A thymus központi szerepet játszik a magzati és újszülöttkori immuntolerancia kialakításában. A védı allélek esetén az insulin gén átíródása fokozott a thymusban, ez pedig nagyobb arányban vezet az inzulinspecifikus autoreaktív T-lymphocyták negatív szelekciójához, így csökken a β-sejt irányú autoimmunitás rizikója. Insulin autoantitestek (IAA) megjelenése különbözı insulin gén (-23 HphI) genotípusok esetén.6 Kummulatív frekvencia életkor (év)

10 10 Az insulin géntıl függı útvonal esetében az inzulin elleni antitest (IAA) már kisgyermekkorban megjelenik, gyakran 1 éves kor alatt. Ennél a mechanizmusnál a másodlagos antitestek megjelenése IAA és inzulin gén függı. Az insulin géntıl független útvonal esetében IAA nem jelenik meg, az elsı antitest a glutaminsav-dekarboxiláz ellenes antitest (GADA) vagy a szigetsejt elleni citoplazmatikus antitest (ICA). A PTPN22 gén által kódolt LYP protein szerkezete N Tyr phosphatase katalitikus domén Proline-gazdag domének P1 P2 P3 P4 807 C R620W variáns rs es típusú diabéteszre hajlamosít PPPLPERTPESFIVV W Csk tyrosine kinase SH3 domén kötıhely* *Ghose et al. Nat Struct Biol : Gregorieff et al. J Biol Chem : Cohen és munkatársai 1999-ben írták le az 1-es kromoszóma rövid karján a PTPN22 nevő gént, melynek fehérjeterméke egy tyrosine phosphatase, amely döntıen a lymphocytákban expresszálódik. A PTPN22 gén szerkezetében ismert egy katalitikus domain és mellette egy prolin gazdag régió, ez tartalmazza a Csk tirozin kináz kötıhelyét és itt a 620. aminosav pozicióban kimutatható egy arginin-triptofán (Arg/Trp) polimorfizmus. A Trp variáns esetén az aminosavcsere a fehérje fokozott mőködését eredményezi, mely autoimmun betegségekre, így többek között 1-es típusú diabéteszre is hajlamosít. PTPN22 és a béta sejt-specifikus humorális autoimmunitás A PTPN22 620W szerepet játszik az inzulin specifikus humorális autoimmunitás kialakításában - ez az effektus független az inzulin géntıl - a HLA genotípus befolyásolja - a hatás erısebb fiúkban A mutáció szupprimálja a T-sejt aktiválódást.

11 11 A PTPN22 620W fontos prediktora az autoimmunitás progressziójának. A cytotoxikus T-lymphocyta asszociált protein fı funkciója a T-sejt aktiváció negatív regulációja. Feltételezések szerint a betegségre hajlamosító variáns a CTLA4 receptor downregulációjának elmaradását okozza, ami a T-sejtek folyamatos aktivált állapotának fennmaradását eredményezi. A CTLA génnek tehát döntı szerepe van az autoimmun válasz iniciálásában, fenntartásában és terminálásában. Összefoglalás HLA poligénes szuperlókuszként határozza meg az egyéni T1D genetikai fogékonyságot. Az insulin gén és a PTPN22 gének befolyásolják az insulin-specifikus autoimmunitást. A PTPN22 meghatározó szerepő az autoimmun folyamat progressziójában. E két hatás bonyolult interakcióban van a különbözı HLA variánsokkal. Mit hoz a jövı? Genotipizálási technológia gyorsan fejlıdik: 106 SNP teljes genom analízis: Illumina platform Teljes genom szekvenálás: Solexa/Illumina (cél: 1 nap, 1000 USD) Jelen: T1D-re genetikailag fogékony egyének kiválasztása és követése Jövı: molekuláris mechanizmus azonosítása után személyre szabott, génmintázat alapú célzott prevenció/terápia Már napjainkban is lehetıség van az 1-es típusú diabetesre genetikailag fogékony egyének kiválasztására és követésére. Reméljük, hogy a nem túl távoli jövıben pedig lehetıségünk

12 12 lesz az így kiszőrt egyének esetén a prevenciós kezelés személyre szabott, a genetikai faktorok alapján optimalizált tervezésére. Immungenomika laboratórium Semmelweis Egyetem 2005-ben indult a Magyar 1-es Típusú Diabétesz Program, melynek legfontosabb célja a magyar lakosságban jelen lévı gének hajlamosító és védı hatásának feltárása és ennek felhasználásával egy a gyakorlatban hasznosítható, populáció-specifikus prediktív szőrési modell megalkotása. A program koordináló központja az Immungenomika Laboratórium, mely a Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinikája területén mőködik. A programban részt vesznek és kulcsfontosságú szerepet játszanak a klinikai centrumok, a hazai gyermekdiabetológiai központok valamint a Magyar Gyerekdiabétesz Regiszter ıszéig létrehoztunk egy egyedülálló országos DNS adatbankot több mint 1500 diabéteszes gyermek és családtagjaik mintáiból. A genetikai vizsgálatok elvégzése mellett ez évtıl indítunk el olyan vizsgálatokat, amelyekkel az 1-es típusú diabétesz prevenciójára tervezünk új módszereket kifejleszteni. Fı célunk a diabéteszes gyermekek életminıségének, a betegség diagnózisának és kezelési lehetıségeinek javítása, valamint a kórkép megelızésére hatékony módszerek kifejlesztése. A program nyitott minden diabéteszes gyermek és családja részére, a részvételi feltételek és a program részletesebb ismertetése a HUN-T1D-GENES honlapján olvashatók (www.diabet.hu/diabetesgenetics).

13 13 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr. Krikovszky Dóra Tények T1DM és cardiovascularis rizikó T1DM > 20 millió ember T1DM a várható élettartamot kb 20 évvel csökkenti DM: 80%-a cardiovascularis okból hal meg Diabetes halálozása: éves férfiakban 12 -, nıkben 14-szeres, éves férfiakban 7 -, nıkben 48-szoros! T1DM férfi: 5x -, nıkben: 8-10x cardiovascularis betegség rizikója Gyermekkori T1DM incidencia Atherosclerosis Életko r Szövıdményes lézió: plakk ruptura, trombózis, vérzés, kalcifikáció Fibrózus plakk Zsíros plakk Normál artéria Átlagosan 43 éves korban, panaszmentes T1DM betegek 100%-ában kimutatható klinikailag jelentıs coronariasclerosis* *Diabetes 2002;51:2637

14 14 T1DM és cardiovascularis rizikó Hiperglikémia Koncentráció és idı függvényében Vesekárosodás Magas vérnyomás Retinopathia Neuropathia Láb gangréna Cardiovasculáris betegségek *Diabetes 2002;51:2637 Hiperglikémia HbA1C % DEPAC Study* (n=281 beteg) FIÚ LÁNY ADA ajánlás (2005) HbA 1 C < 7% (Gyermekkorban: <6 év: % 6-12 év: 8.5% év: <7.5%) 0 < >8.0 *Diabetes Experts Panel from Accessing Countries: Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, 2005 Jó anyagcsere kontroll 42%-kal -ti a cardiovascularis rizikót, és 57%-kal a súlyos történések számát* Új szembetegségek száma 76%-kal, Szembetegség romlása 54%-kal Korai vesebetegség 54%-kal, Súlyos vesebetegség 39%-kal Neurológiai szövıdmények 60%-kal. GYERMEK KORAI PREVENCIÓ LEHETİSÉGE! DCCT: (Diabetes Control and Complication Trial), EDIC: 8The Epidemiology of Diabates Interventions and Complications)

15 15 T1DM és cardiovascularis rizikó diszlipidémia Diszlipidémia az cukoranyagcsere helyzettel összefügg(dcct) Inzulin hiány lipoprotein lipáz mőködése (zsírszöv) TG sok FFA Frissen diagnosztizált T1DM betegek 63%-ában magas lipid értékek Hipertrigliceridemia (VLDL, IDL) HDL koleszterin Lipoprotein összetevık TG koleszterin/lecitin Diszlipidémia T1DM-ban nem gyakoribb, mint az átlag populációban DE Jelenléte (diabetes + diszlipidémia) legalább két cardiovasculáris rizikófaktor együttes elıfordulását jelenti!!! 1-19 éves T1DM 14%-ában legalább 3 rizikó tényezı (LDL, családi anamnézisben korai cardiovascularis halál, cigaretta, HT, HDL, obesitas, inaktivitás, diabetes) együtt fordult elı!* Diab Care 2006;29:1891

16 16 DEPAC*: lipid és lipoprotein értékek Kóros: % 25% 43% 18% 11% 33% 41% 7% 12% Koleszterin HDL LDL TG <4.5 >1.1 <2.5 <1.7 mmol/l FIÚ LÁNY *Diabetes Experts Panel from Accessing Countries ADA ajánlás* >2 éves korban pozitív, vagy bizonytalan családi anamn. Serdülıkor (>12 év) Lipid profil vizsgálat: Magas: Norm: 5 évente kontroll 1. Étrendi, életmód változtatás 2. Gyógyszeres th: ha LDL>4.1 mmol/l ill. ha LDL mmol/l egyéb rizikófaktortól függıen: - Cholestyramin, ill colestipol - HMG-CoA reduktáz gátló Cél: LDL<2.5 mmol/l *Diab Care 2005;28:186

17 17 Összefoglalás T1DM jelenléte esetén a késıbbi cardiovasc. betegségek megelızése érdekében jó anyagcsere kontrollon kívül a diabetestıl független cardiovascularis rizikó faktorokra is fokozottan kell figyelni!

18 18 3. A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna A vércukor önellenırzés a modern diabetológiai gondozás egyik legfontosabb vívmánya, amely lehetıvé teszi az inzulinkezelés, az étrend és a fizikai aktivitás egyensúlyának kialakulását és megtartását. Az optimális anyagcsere kontroll megtartásával válik lehetıvé a diabetesz akut és krónikus szövıdményeinek megelızése, illetve progressziójuk késleltetése. Mindez érthetıvé teszi, hogy a laboratóriumi körülmények között idıszakosan végezhetı vércukorszint meghatározás mellett megszületett az igény a betegeknek a mindennapos életvitel keretei között, végezhetı vércukorszint önellenérzése iránt. A glukométerek segítségével mért vércukorértékek továbbra sem alkalmazandók a diagnózis felállítására, hanem arra szolgálnak, hogy a betegek az állandóan változó életkörülmények között maguk ellenırizhessék a vércukorszintjüket. Az elsı vércukormérı készülékek hazánkban a 70-es években jelentek meg és a 80-as években terjedtek el. Ezek kezdetben meglehetısen nagyméretőek és viszonylag pontatlanok voltak, használatuk körülményes volt (1. a. ábra). A glukométerek az évek során megkisebbedtek és pontosabbak lettek, használatuk egyszerőbbé vált. Folyamatosan csökkent az alkalmazandó vércsepp nagysága és a hagyományos ujjbegybıl történt vérvétel mellett alternatív vércsepp nyerési helyek is (pld a végtagok) is alkalmazhatóvá váltak. Napjainkban már sokféle készülék kapható, amelyek fejlesztése során egyre több, a beteg igényeit szolgáló szempontot sikerült megvalósítani, A ma használatos készülék hordozható, kismérető, elemmel mőködik, memóriájában a mért adatokat eltárolja. Magyarországon minden 18 év alatti diabeteszeses gyermek közgyógyellátás terhére térítésmentesen jut hozzá a DCont Personal nevő vércukormérı készülékhez, A DCont Personal Optimum Plussz elnevezéső készülék beszélô funkcióval is rendelkezik, amely elsısorban a rosszullátók számára fontos (1. b. ábra). 1. Ábra a. b. Léteznek olyan vércukormérık is, amelyekrıl az adatok külön program telepítése nélkül letölthetıek, és grafikusan, ill. táblázatszerően megjeleníthetık. (Szükséges háttér: min. Windows 2000, USB-port, Internet böngészı.) A letöltött adatok akár ben is elküldhetık a kezelıorvosnak (2. ábra).

19 19 2. ábra Idırıl-idıre feltőnnek a non-invazív vércukormérık is (Gluco Watch, Gluco Band), amelyek évek óta kísérleti fázisban vannak, a megoldatlan technikai problémák miatt széles körben nem terjedtek el. A folyamatos szöveti glukóz monitorozás (Continuous glucose monitoring system, CGMS) révén azokat a vércukorszint-ingadozásokat is észlelni tudjuk, amelyeket az eddigi, alkalomszerő mérési módszerekkel nem lehetett kimutatni. A CGMS négy részbıl áll: a glukózmonitor, a subcutan glukózszenzor, az összekötı kábel és a számítógépegység alkotja (3. ábra); az utóbbi a monitorban tárolt adatok letöltését és számítógépes feldolgozását teszi lehetıvé. A monitor gyermektenyérnyi mérető, folyadékkristályos kijelzıvel és öt, egyszerően kezelhetı gombbal. A kijelzı nem jeleníti meg az aktuális vércukorértéket. A monitoron a pontos idı látható, illetve az egyes vércukormérések eredményének és a négy lehetséges eseménynek a (inzulinbeadás, étkezés, hypoglykaemia érzése, testmozgás) bevitelére ad lehetıséget. 3. ábra Monitor Szenzor GMS software COM-station A CGMS mőködési elve: A glucose az interstíciális folyadékban a glukóz oxidázzal reagál a szenzoron belül Elektromos szignál generálódik. Minél magasabb a szöveti cukor koncentráció, annál erısebb az elektromos szignál Mérési tartomány: 2,2 és 22 mmol/l között Legalább 3 napon keresztül képes mérésre Glukóz szint mérés 10 másodpercenként, adatrögzítés: 5 percenként A naponkénti mérési eredmények száma 288

20 20 Hangsúlyozni kell, hogy a mért értékek nem vércukor-koncentrációk, hanem interstitialis glukózszintek, amelyek azonban jól korrelálnak a vércukorszinttel. A vizsgálat indikációját elsısorban a magas HbA 1c, az ellentmondás a vércukor napló és a HbA 1c között, valamint a rejtett (éjszakai) hipoglikémiák felfedezésére irányuló törekvés jelenti. A CGMS jelenleg kifejezetten orvosi használatra alkalmas, már diagnosztizált diabeteses betegektıl származó eredmények retrospektív értékelésére, és az eredmények alapján a vércukorprofilban rejtve maradó alacsony, illetve magas értékek felderítésére. Ennek alapján változtatható az inzulinkezelés, illetve a diéta. A glukóztrendeket naponkénti bontásban és összegzı grafikonon is ábrázolja a rendszer, illetve egy összesítı táblázatban mind a szenzor, mind a hagyományos vércukormérı által mért glukózszint átlagokat, tartományokat és szórást is bemutatja. Meghatározott kritériumok alapján értékeli a mért adatok megbízhatóságát. A CGMS továbbfejlesztése az ún. Guardian RT, amely már vezeték nélküli és rádiófrekvenciás úton kapja a jeleket a szenzortól (4. ábra) 4. ábra Míg a CGMS alkalmazásakor a vércukor adatokhoz utólag férhetünk hozzá, a Guardian RTnél a vércukor értékek "REAL-Time" határozhatók meg. Így nemcsak az orvos, hanem maga a beteg is azonnal be tud avatkozni. A vércukor monitorozás továbbfejlıdése párhuzamosan zajlott az inzulinpumpák (Continuous insulin infusion, CSII) elterjedésével (5. ábra). 5. ábra

21 21 A CSII fı elınye a konzervatív intenzifikált inzulinkezeléssel (multiple daily injection, MDI) szemben a jobb inzulin farmakokinetika. Az inzulinpumpában kizárólag rövid hatású inzulint használunk, a táplálék (elsısorban szénhidrát) bevitelt a beteg által beadott bólus ellensúlyozza. Az étkezések közötti idıszakban, illetve éjszaka a normális vércukor érték fenntartása a bazális ráta segítségével történik. További elınye a CSII-nek az MDI-vel szemben, hogy míg MDI-ben a bázis inzulin (jó esetben) a 24 óra alatt egyenletes hatású, addig CSII-ben a bazális ráta a diurnális inzulinérzékenységnek megfelelıen akár óráról órára is változtatható. Továbbá, MDI-ben a bólusok száma az étkezések számát behatárolja, ugyanakkor CSII-ben a bólusok száma a kívánt étkezések számához széles határok között illeszthetı. A jelenleg használt inzulinpumpák nyitott rendszerőek, azaz mind a bázis beállítást, mind a bólus adagot a beteg (orvos) állítja be a hagyományosan mért vércukor értékek, a diéta és a testmozgás alapján. A vágyálom a mesterséges pankreasz, azaz az inzulinadagoló pumpa és a folyamatos vércukor-meghatározás összekapcsolása, ahol az inzulinpumpát a vércukor percrıl-percre változó szintjének megfelelıen egy mini számítógép vezérli, azaz zárják a kört, miáltal minden korábbinál nagyobb vércukor-stabilitás érhetı el, Bár számos kísérlet történt és történik a mesterséges pankreasz létrehozására, ez a klinikai gyakorlat számára ma még nem érhetı el. Létezik azonban egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı inzulinpumpa Magyarországon is. A diabétesz kezelésének történetében elıször az inzulinpumpa magában foglal egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı (CGM) rendszert is. Ez az új technológia segítséget nyújt a pácienseknek abban, hogy azonnali korrigáló vagy preventív lépéseket tehessenek annak érdekében, hogy közel normális szinten tartsák vércukorszintjüket. A Paradigm REAL-Time rendszer két komponensbıl áll: a REAL-Time folyamatos glukózszint-mérı (CGM) rendszerbıl, valamint a Paradigm inzulinpumpából. A REAL-Time CGM rendszer -a korábban ismertetett CGMS-hez, ill.guardian RT-hez hasonlóan - egy glukóz-szenzoron keresztül minden öt percben közvetíti az inzulinpumpa felé a pillanatnyi vércukorszintet. Az inzulinpumpa által jelzett valós idejő glukózszint-eredmények lehetıvé teszik a páciensek számára, hogy egy hitelesítı ujjbegyszúrást követıen közvetlenül befolyásolhassák vércukorszintjük alakulását (6. ábra).

22 22 6. ábra A Paradigm REAL-Time rendszer folyamatos glukózszint-érzékelıje egy apró elektróda, amely a Sen-Serter elnevezéső kis mérető eszköz segítségével bır alá juttatható, Az eldobható érzékelı a sejtek közötti folyadékban méri a vércukorszintet, Az érzékelıt (szenzort) általában háromnapi használat után kell cserélni. A szenzor által elvégzett glukózszint-mérések minden öt percben közvetítıdnek egy transzmitteren keresztül az inzulinpumpához, amely kijelzi a mért glukóz-értéket. A pumpán megjelennek továbbá a három-és 24 órás tendencia-grafikonok és felfelé illetve lefelé mutató nyilak segítségével mutatja a glukóz-szint változásának mértékét. Mindezek mellett egy riasztó figyelmezteti a pácienst abban az esetben, ha a glukóz-érték túl magas vagy túl alacsony lesz. A Paradigm REAL-Time rendszer részét képezi egy intelligens Paradigm inzulinpumpa. A pumpa rendelkezik egy hatékony, beépített Bolus Varázsló (Bolus Wizard ) kalkulátorral, amely segítséget nyújt a betegeknek az étkezési bólus meghatározásában. Az intelligens inzulinpumpa figyelembe veszi a testben meglévı, még aktív inzulin mennyiségét is, és ennek alapján javasolja a megfelelı inzulinadagot, meggátolva ezzel a hypoglikémiás epizódok kialakulását. Bár a szenzoros pumpa megjelenése igazi áttörést jelent a diabetesz terápiában, ez még mindig nem a mesterséges pankreasz! Ehhez szükség van megfelelı algoritmusok megvalósítására, amelyek révén a vércukorszint alapján az inzulin adagolás automatikusan történik. Ha a "hurkot" zárni tudjuk, megvalósul a mesterséges pankreasz (7. ábra).

23 7. ábra 23

24 24 4. Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetesben Dr. Madácsy László Banting, Best, Macloed Visszatekintés 1940 protamin szuszpenzió NPH inzulin 1950 Cink-szuszpenzió Lente inzulin 1960 MC inzulin 1970 rdns technológia fejlıdése Bioszintetikus humán inzulin AB A 1980 Új koncepciók és eszközök A fiziológiás inzulin szekréció Endogén Insulin Bólus Insulin Basal Insulin R B, breakfast; L, lunch; D, dinner; HS, bedtime. E V Idıpont-napszak L Adapted from: 1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:

25 klinikai vizsgálata : DCCT Az intenzív inzulinkezeléssel elért jó anyagcserehelyzet csökkentette a krónikus szövıdmények kialakulásának veszélyét és progresszióját HbA1c % 8.9 % Rizikó csökkenés nefropátia % retinopátia 47 % neuropátia 60 % 2 0 intenzív konvencionális NEJM 329; (1993) kezelés Milyen korlátok jelentkeznek a humán reguláris inzulin alkalmazásakor? Nem képes utánozni a fiziológiás endogén inzulin elválasztást étkezést követıen Hatáskezdete 30 perccel beadás után jelentkezik (uralható ha 30 perccel elıbb adjuk be) Csúcskoncentrációját 2-4 óra alatt lassan éri el nincs korai, gyors inzulinválasz a posztprandiális idıszak kritikus ideje alatt Beadását követıen 6-8 órát perzisztál köztes étkezés szükséges Hatástartama dózisfüggı Felszívódása és hatástartama függ a beadás helyétıl Analógokon alapuló ICT - elvárások D.R. Owens, Human Insulin: Clinical and Pharmacological Studies in Normal Man, Medical and Technical, Lancaster, UK, Anyagcsere célértékek elérése és fenntartása Pontos, reprodukálható egyéni beállítás Hypoglykaemia veszély csökkenése Testsúlygyarapodás elkerülése Kényelem, jobb életminıség

26 26 Lispro Insulin (Humalog ) Az IGF-1 és inzulin struktúra analógiája a LysB28, ProB29 cseréje Az IGF-1 molekulák nem képeznek többszörös molekulát Peptides XII (Proceedings of the 12th American Peptide Symposium), Escom, Leiden, 1992, pp Aspart Insulin (NovoRapid ) A1 Gly Ile Val Glu Gln Cys B30 Cys Asp Thr Lys Th r Asp B1 Ser B28 Pro Thr Phe Ile Tyr Val A21 Cys Phe Asn Asn Ser Phe Cys Gln Leu Gly Tyr Egy aminosav cseréje: B28 Prolin Asparaginsav negatív töltés Tyr His Asn Glu Leu Gln Arg Leu Glu Cys Gly Cys Val Leu Tyr Leu Ala Glu Val Leu His Ser Gly

27 27 Biológiai és farmakológiai tulajdonságok In vitro potenciál = receptorkötı képesség A különbözı analógok eltérı receptor affinitással rendelkeznek Az erısebben kötıdı analóg keringı mennyisége alacsonyabb, és gyorsabban eliminálódik (receptor mediálta elimináció) Farmakokinetika Mérhetı a keringı inzulin koncentrációja Mérhetı a beadás helyérıl felszívódó inzulin mennyisége A kettı mennyisége egyenlı gyorshatású készítményeknél A keringésbe jutó inzulin felezési ideje 5 perc!!! Független a készítmény típusától Farmakokinetika Normál inzulinprofil Aspart inzulin Reguláris humán inzulin (13:00) Reguláris humán inzulin (12:30) Hatáskezdete percen belül Jelentısen magasabb csúcskoncentráció Csúcskoncentráció 40 perccel beadás után Hatástartam: 3-5 óra T peak független a beadott dózistól Csak kis mértékben függ a beadás helyétıl

28 28 1-es típusú cukorbeteg étkezést követı vércukor profilja étkezés után Vércukor (mmol/l) 18 0 Aspart inzulin étkezéskor Reguláris humán inzulin étkezéskor Reguláris humán inzulin étkezés elıtt 30 perccel (0.15 U/kg) 6 Idı (órákban) Diabetes Care 1999; 22: Humán inzulinkezelés a fıétkezések függvényében Inzulin (mu/l) Normál szabad inzulinszint Humán szolubilis + NPH inzulin s.c. szimulálása Étkezés Napszak (órákban) Reggeli Ebéd Vacsora NPH lefekvéskor Polonsky et al. 1988

29 29 Analóg inzulinkezelés a fıétkezések függvényében Inzulin (mu/l) Normál szabad inzulinszint NovoRapid + NPH inzulin s.c. szimulálása Étkezés Napszak (órákban) Reggeli Ebéd Vacsora NPH lefekvéskor A fiziológiás bázisinzulin szekréció Polonsky et al A normál pancreatikus basalis inzulin 24 órán át folyamatosan termelıdik Az inzulin release relatíve konstans, csúcs nélküli Egészséges, nem diabeteses egyénekben a szekréció mintája elıre látható, megjósolható Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42: Az NPH inzulinok korlátai A 3 és 7 óra közötti csúcshatásával az NPH nem felel meg a normál, élettani bazális - inzulin kibocsátásnak Az NPH-val még napi többszöri adás mellett is gyakran nem sikerül állandó, 24 órás bazális inzulin szintet biztosítani Az ideális bázis inzulin 24 órás hatás: napi egyszeri adagolást tesz lehetıvé Csúcsnélküli hatás Alacsony hypoglykaemia incidencia Jó glykaemiás kontroll Testsúlysemleges Biztonságos Elırejelezhetı hatás Egyszerő és könnyő alkalmazás Több helyre is adható Egyénileg kiválasztható az adagolás idıpontja Víztiszta oldat: nem szükséges felrázni Magas betegelégedettség és terápia-elfogadás

30 30 A glargin szerkezete A lánc Asn Gl y szubsztitúció B lánc Asparagine helyett glycine az A21 láncon A stabilitást biztosítja 2 arginine kapcsolva a B lánc C-terminusához A szolubilitás és enyhén savas ph végett extenzió 3 0 Arg Arg 1. Lantus (insulin glargine) EMEA Summary of Product Characteristics McKeage K et al. Drugs. 2001;61: A glargin inzulin Rekombináns humán inzulin analóg1 Hosszúhatású bázis inzulin1 Relatív konstans csúcsnélküli koncentráció / 24 órás hatásprofil1,2 Napi 1x sc. alkalmazás1 1-es típusú felnıttek és 6 év feletti gyermekek, továbbá a 2-es típusú cukorbetegek részére Kevesebb éjszakai hypoglykaemia1 Flexibilis adagolás1 SC, subcutan. 1. Lantus (insulin glargine) EMEA Summary of Product Characteristics Lantus receives European approval for pediatric use. Aventis Pharma Web site. Available at: Accessed March 19, A glargin hatásmechanizmusa A Lantus oldatban marad a savas ph-jú ampullában Beadás után amorf mikroprecipitátumot képez a subcutan szövetben a neutrális ph hatására Lassan szabadul fel, a mikroprecipitátumból csúcshatás nélküli bázis inzulin pótlást biztosítva a napi egyszeri beadási idıpontok között A steady-state koncentráció az elsı dózis beadása után 2-4 nappal alakul ki, majd a beteg éhomi vércukor értékeinek függvényében titrálni kell!

31 31 A Lantus és az NPH inzulin hatásgörbéjének összehasonlítása Glükóz infúziós ráta (mg/kg/min) A beadás óta eltelt idı (h) Inzulin Glargin (n=20) NPH Inzulin (n=20) 30 = A megfigyelési idıszak vége Alkalmazási elıirat Detemir elhúzódó hatás Auto asszociáció (hexamer, di-hexamer) Albumin kötıdés a beadás helyén Elhúzódó felszívódás Albumin kötıdés a vérkeringésben Albuminkötıdés az interstitiumban Puffer hatás

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

AZ inzulinkezelés modern szemlélete

AZ inzulinkezelés modern szemlélete AZ inzulinkezelés modern szemlélete dr. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam 2013. november 16. Az inzulinkezelés célja...cukorbetegek

Részletesebben

1-es típusú diabetes mellitus

1-es típusú diabetes mellitus Diabetológia nem diabetológusoknak 1-es típusú diabetes mellitus Tabák Gy. Ádám Az endokrinológia modern gyakorlata Nem csak endokrinológusoknak Budapest, 2015. március 14. 1-es típusú diabetes mellitus

Részletesebben

Az inzulinkezelés modern szemlélete

Az inzulinkezelés modern szemlélete Az inzulinkezelés modern szemlélete dr. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam 2014. december 6. Amiről szó lesz: Glikémiás

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség. inzulinkezelése

A 2-es típusú cukorbetegség. inzulinkezelése A 2-es típusú cukorbetegség inzulinkezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA SAN_MTD fuzet 200x200_Feltolteni_FF.indd 46 A 2-es típusú cukorbetegség diétával, mozgással, testsúlycsökkentéssel és tablettákkal

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A gyermekkori diabetes mellitus spektruma. Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika 2011

A gyermekkori diabetes mellitus spektruma. Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika 2011 A gyermekkori diabetes mellitus spektruma Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika 2011 Gyermekkori diabetes mellitus felosztása 1 típusú diabetes mellitus Immun-mediált forma Idiopáthiás forma 2 típusú

Részletesebben

A diabéteszes gyermekek gondozása a XXI. században

A diabéteszes gyermekek gondozása a XXI. században A diabéteszes gyermekek gondozása a XXI. században Anna GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT Előadássorozat a Bókay utcában 2013. November 7. Az inzulin csodája Fred Banting John J.R. McLeod Charles H. Best Egy

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Útmutató a jelentésekhez TERÁPIAIRÁNYÍTÓ SZOFTVER DIABÉTESZ KEZELÉSÉHEZ

Útmutató a jelentésekhez TERÁPIAIRÁNYÍTÓ SZOFTVER DIABÉTESZ KEZELÉSÉHEZ Útmutató a jelentésekhez TERÁPIAIRÁNYÍTÓ SZOFTVER DIABÉTESZ KEZELÉSÉHEZ 2. oldal: Adherence Report (Betartási jelentés): Ez a jelentés a beteg adott időszakbeli viselkedéséről nyújt információt. A jelentés

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Diabetes mellitus. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Diabetes mellitus

Diabetes mellitus. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Diabetes mellitus Diabetes mellitus Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009 diamisk.ppt 1 Diabetes mellitus Glukóz homeosztázis, inzulin, inzulin antagonisták Definíció és a probléma méretei A diabetes tünetei

Részletesebben

T ER ÁP I AI R Á NY Í T Ó S Z O FT V ER D I A BÉT E SZ K EZ EL ÉS ÉH E Z

T ER ÁP I AI R Á NY Í T Ó S Z O FT V ER D I A BÉT E SZ K EZ EL ÉS ÉH E Z T ER ÁP I AI R Á NY Í T Ó S Z O FT V ER D I A BÉT E SZ K EZ EL ÉS ÉH E Z Útmutató a jelentésekhez Report Interpretation Guide 2007 Medtronic MiniMed. Minden jog fenntartva. MP6025274-201 120707 A CareLink

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Diabetológiai vizsgálómódszerek. Hosszú Éva

Diabetológiai vizsgálómódszerek. Hosszú Éva Diabetológiai vizsgálómódszerek Hosszú Éva A betegek glikémiás állapotának ellenőrzése 1. - vizelettel ürített glükózmennyiség mérésével - plazmaglükóz laboratóriumi mérésével 2. glükémiás vércukor-önellenőrzés:

Részletesebben

KIALAKÍTÁSÁBAN. Doktori tézisek. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

KIALAKÍTÁSÁBAN. Doktori tézisek. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola GENETIKAI FAKTOROK SZEREPE A DIABÉTESZ FENOTÍPUS KIALAKÍTÁSÁBAN Doktori tézisek DR. LUKÁCS KRISZTINA Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetık: DR. MADÁCSY LÁSZLÓ egyetemi

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén Dr Bugyi István Kórház Szentes Diabétesz Szakrendelés A vércukor-önellenőrzés (SMBG) célja (SMBG:Self

Részletesebben

Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam

Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam Diabetes mellitus a mindennapi gyakorlatban Körner Anna 2010. február 05-07. A cukorbetegség előfordulása 1995-2025 300 300 228 250 200 135 150 100 84

Részletesebben

tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap

tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap Felnıtt, 2-es 2 tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap 1. Praxis azonosító:( ÁNTSZ azonosító) 2. Ellátás tipusa: felnıtt, vegyes 3. Település formája:nagyváros,

Részletesebben

Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus

Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok XVI., 2016. május 27. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax:

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben

Diabetes mellitus a mindennapi gyakorlatban

Diabetes mellitus a mindennapi gyakorlatban Diabetes mellitus a mindennapi gyakorlatban Körner Anna Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam Budapest, 2012. 11. 22-24. A T1DM definíciója A diabetes mellitus olyan anyagcsere betegségeket

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

FRISSEN DIAGNOSZTIZÁLT 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG VAGYOK

FRISSEN DIAGNOSZTIZÁLT 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG VAGYOK Dominika Vércukorszintjét pumpája segítségével 2012 óta jobban kontrollálja FRISSEN DIAGNOSZTIZÁLT 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG VAGYOK Az 1-es típusú cukorbetegség diagnózisa sokként érheti az embert, és számos

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kolléganő betanítására kérte meg vezetője. Feladata az 1. típusú diabetesszel kapcsolatos és a diabetes szövődményeként jelentkező alsó végtagi kritikus állapotokhoz kapcsolódó ismeretek

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

Accu-Chek Combo Nagyobb biztonság az elzáródások gyorsabb észlelésének köszönhetően BIZTONSÁG

Accu-Chek Combo Nagyobb biztonság az elzáródások gyorsabb észlelésének köszönhetően BIZTONSÁG Accu-Chek Combo Nagyobb biztonság az elzáródások gyorsabb észlelésének köszönhetően BIZTONSÁG Accu-Chek Combo rendszer a cukorbetegség korszerű kezelése, gyors elzáródás-észleléssel Az Accu-Chek Combo

Részletesebben

MiniMed Paradigm Veo Rendszer

MiniMed Paradigm Veo Rendszer MiniMed Paradigm Veo Rendszer Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros inzulinpumpa, automatikus inzulinadagolás felfüggesztéssel www.medtronic-diabetes.hu Szabadság, melyet Ön megérdemel Segítség

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A coeliakia modern szemlélete. Arató András

A coeliakia modern szemlélete. Arató András A coeliakia modern szemlélete Arató András Areteus Cappadocia St. Bartelomew Kórház Samuel Gee korában Intestinal Infantilism or Gee-Herter s Disease 1908: C. A. Herter(American American) Published monograph

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

MIT TEHETNÉK, HOGY CSÖKKENTSEM AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG SZÖVŐDMÉNYEI KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT?

MIT TEHETNÉK, HOGY CSÖKKENTSEM AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG SZÖVŐDMÉNYEI KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT? Christian Vércukorszintjét pumpája segítségével 2012 óta jobban kontrollálja MIT TEHETNÉK, HOGY CSÖKKENTSEM AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG SZÖVŐDMÉNYEI KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT? Számos 1-es típusú cukorbetegséggel

Részletesebben

Hidvégi Annamária. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77.

Hidvégi Annamária. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77. Hidvégi Annamária 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77.hu Öregedő és fogyó népesség Fogyó családok Növekvő számú válás Csökkenő

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásának patomechanizmusa, tünettana és kezelési lehetőségei

Az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásának patomechanizmusa, tünettana és kezelési lehetőségei Az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásának patomechanizmusa, tünettana és kezelési lehetőségei GERŐ LÁSZLÓ DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Részletesebben

HbA 1. és a Vércukormérés

HbA 1. és a Vércukormérés és a Vérukormérés A vizsgálat és a vérukorszint önellenőrzése Két mód van arra, hogy figyelemmel kísérje saját vérukorszintjét: az egyik a glikozilált hemoglobin teszt (a ), a másik a vérukorszint otthoni

Részletesebben

MiniMed Paradigm Veo Rendszer

MiniMed Paradigm Veo Rendszer MiniMed Paradigm Veo Rendszer Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros inzulinpumpa automatikus inzulinadagolás felfüggesztéssel www.medtronic-diabetes.hu 1 Szabadság, melyet Ön és gyermeke megérdemelnek

Részletesebben

Gyermekkori diabetes mellitus Akut ellátás, terápia, gondozás. A gyermekkori cukorbetegség általános jellemzői

Gyermekkori diabetes mellitus Akut ellátás, terápia, gondozás. A gyermekkori cukorbetegség általános jellemzői Gyermekkori diabetes mellitus Akut ellátás, terápia, gondozás Körner Anna Gyermekpszichiáter rezidensképzés, 2006. A gyermekkori cukorbetegség általános jellemzői a betegség egy állandó növésben és fejlődésben

Részletesebben

Minden adat egy helyen

Minden adat egy helyen Minden adat egy helyen Inzulinpumpa adatok értelmezése a CareLink Personal szoftverrel 2 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Integrált rendszer.... 2 CareLink Personal platform... 4 CareLink Personal Start...

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított). 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Actraphane 30 InnoLet 100 NE/ml szuszpenziós injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával,

Részletesebben

MiniMed 640G inzulinpumpa

MiniMed 640G inzulinpumpa MiniMed 640G inzulinpumpa Intelligens rendszer a jobb vércukorszintért Intelligens A JOBB VÉRCUKORSZINTÉRT Keményen megdolgozik azért, hogy vércukorszintjét kontroll alatt tartsa? Vércukorszintjére számos

Részletesebben

HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL

HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL A kiadvány 3 részben mutatja be az inzulinterápiát: 1 2 3 BEVEZETÉS AZ ELSŐ LÉPÉSEK EGYENSÚLYBAN MARADNI 1 BEVEZETÉS 2 AZ ELSŐ LÉPÉSEK 3 EGYENSÚLYBAN MARADNI EGY KÜLÖNLEGES

Részletesebben

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Dr. Kóródi Tünde (Székesfehérvár), Dr. Simon Éva (Sopron), Huszáros Bernadette (Sopron) Dr. Simon Attila (Balatonfüred),

Részletesebben

A biológiailag aktív Sugar Crush táplálékkiegészítő nyílt, nem randomizált kísérleti tanulmánya KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

A biológiailag aktív Sugar Crush táplálékkiegészítő nyílt, nem randomizált kísérleti tanulmánya KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK A biológiailag aktív Sugar Crush táplálékkiegészítő nyílt, nem randomizált kísérleti tanulmánya KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK Vezető kutató: Ph.D., Doctor of Medical Science, Professor Ametov A.S., Head of the

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése Nagy B, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Józwiak-Hagymásy J, Dessewffy Z, Kaló Z, Vokó Z Magyarországon

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg.

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Levemir 100 E/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű).

Részletesebben

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT DE-OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT Debrecen, 2006. 12. 07. Dr. Kincses József A DIABETESZES OLYAN HYPERTONIÁS AKINEK MAGASABB A VÉRCUKRA

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Humalog 100 Egység/ml oldatos injekció üvegben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2.1 Általános leírás A Humalog steril, tiszta, színtelen, vizes

Részletesebben

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt 3 éves, magyar állam által támogatott program GE Healthcare által vezetett, 6 tagú konzorcium neves magyar egyetemekkel és egészségügyi vállalkozásokkal

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Útmutató a jelentésekhez. Terápiairányító szoftver diabétesz kezeléséhez

Útmutató a jelentésekhez. Terápiairányító szoftver diabétesz kezeléséhez Útmutató a jelentésekhez Terápiairányító szoftver diabétesz kezeléséhez p2 Vezérlőpult és Epizód összefoglaló jelentés: Ez a jelentés összegzést ad a beteg vércukor-, szénhidrát- és inzulinadatairól a

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

DIABETES CUKORBETEGSÉG VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

DIABETES CUKORBETEGSÉG VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK DIABETES CUKORBETEGSÉG VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK Finetest Auto-Coding Vércukormérő készülék A készülék több felhasználó összesen 200 mérési eredményét is képes tárolni, továbbá számítógépére is csatlakoztathatja

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia)

Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia) Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia) Dr. Zupkó István, tszvez. egy. docens SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet Diabetes, hiperglikémia Hiperurikémia

Részletesebben

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Gellérné Jakatics Judit, Horváth Lászlóné, Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Kórház Központi Laboratórium Krónikus veseelégtelenség

Részletesebben

Inzulinok. Dr. Putz Zsuzsanna. Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak

Inzulinok. Dr. Putz Zsuzsanna. Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak Inzulinok Dr. Putz Zsuzsanna Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak 2015.03.14. Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika Presentation title Date Slide no 2 The journey

Részletesebben

Program A 2- ES TÍPUSÚ DIABETES MEGELŐZÉSE, FINDRISK ORSZÁGOS SZŰRŐPROGRAM. Ülés elnökök: Prof. Dr. Madácsy László, Dr.

Program A 2- ES TÍPUSÚ DIABETES MEGELŐZÉSE, FINDRISK ORSZÁGOS SZŰRŐPROGRAM. Ülés elnökök: Prof. Dr. Madácsy László, Dr. Program 2010. október 15. péntek 10.00-10.30 Ünnepélyes megnyitó 10.30-11.00 Ülés elnökök: Dr. Blatniczky László, Dr. Niederland Tamás Meghívott előadó: Dr. Hídvégi Tibor 11.00-11.30 Szünet 11.30-13.00

Részletesebben

Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében

Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében Kegyes Lászlóné 1 Hatvanyné Laza Julianna 2, Barna T. Katalin 2 Dunaújvárosi Prodia Központi Laboratórium MOLSZE XI.

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Malnutríciós ördögi kör szepszisben Súlyos szövıdmények pl.pneumonia Csökkent táplálkozás és energiafelvétel Tovább csökkenı

Részletesebben

Bioinformatika 2 5.. előad

Bioinformatika 2 5.. előad 5.. előad adás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 03. 21. Fehérje térszerkezet t megjelenítése A fehérjék meglehetősen összetett

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

BÁRCSAK LENNE A HIPOGLIKÉMIA KEZELÉSÉNEK MÁS MÓDJA

BÁRCSAK LENNE A HIPOGLIKÉMIA KEZELÉSÉNEK MÁS MÓDJA Marco Vércukorszintjét pumpája segítségével 2011 óta jobban kontrollálja BÁRCSAK LENNE A HIPOGLIKÉMIA KEZELÉSÉNEK MÁS MÓDJA A hipoglikémia okozhatja a legtöbb aggodalmat az 1-es típusú cukorbetegséggel

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II.

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 SZEMÉLYRE SZABOTT

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

A fehérjék hierarchikus szerkezete

A fehérjék hierarchikus szerkezete Fehérjék felosztása A fehérjék hierarchikus szerkezete Smeller László Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biológiai funkció alapján Enzimek (pl.: tripszin, citokróm-c ) Transzportfehérjék

Részletesebben

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Integráció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Anyagcsere jóllakott állapotban Táplálékkal felvett anyagok sorsa szénhidrátok fehérjék lipidek

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Tresiba 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység degludek inzulint

Részletesebben

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

BETEG KÖZELI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK Point of care testing (POCT) Szabó Antal Laboratóriumi Medicina Intézet

BETEG KÖZELI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK Point of care testing (POCT) Szabó Antal Laboratóriumi Medicina Intézet BETEG KÖZELI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK Point of care testing (POCT) Szabó Antal Laboratóriumi Medicina Intézet Vizeletvizsgáló tesztcsík ~ 1950 Vizeletvizsgáló tesztcsík szerkezete POCT mozaikszó eredete

Részletesebben

Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából

Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából Mácsai Emília dr. Diósgyőri Kórház,

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben