GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT"

Átírás

1 GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÚJABB ISMERETEK ÉS LEHETİSÉGEK GYERMEKKORI DIABETESBEN Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Medico Uno Rt március 1.

2 2 TARTALOM 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikusautoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina 3 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr. Krikovszky Dóra A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetes kezelésében Dr. Madácsy László 24

3 3 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikus autoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina Az ún. komplex betegségek, mint amilyen az 1-es típusú diabétesz (T1D) is a genetikai hajlam és a környezet kölcsönhatásának eredményeként alakulnak ki. Tehát az inzulintermelı β-sejtek immunmediált pusztulása genetikailag fogékony egyénekben indul el környezeti tényezık hatására. A betegség penetranciáját a dinamikus változó környezeti faktorok mint pl. a vírusok és a táplálkozási komponensek jelentısen befolyásolják. Miért van értelme a genetikai faktorok vizsgálatának? diabétesz gének pathomechanizmus terápia A genetikai információ felhasználható a klinikai gyakorlatban: Magas rizikójú személyek/gyermekek követése indokolt és etikus kidolgozott protokoll alapján! Diagnosztikai segítség (diabétesz típusa, társuló betegségek)

4 4 Az 1-es típusú diabétesz pathomechanizmusának megértéséhez alapvetı fontosságú a genetikai faktorok szerepének megismerése a β-sejt specifikus autoimmunitás megjelenésében. Már napjainkban is lehetıség van genetikai, immunológiai és metabolikus vizsgálatok segítségével a prediabéteszes állapot azonosítására, mely megkönnyíti a T1D korai diagnózisát. Ez a célja az 1-es típusú diabéteszes gyermekek testvérei esetében a követési protokoll alkalmazásának. A finn DIPP és az amerikai DAISY vizsgálat eredményei szerint a követett prediabéteszes gyermekek esetében a T1D diagnózisakor alacsonyabb volt a vércukorszint, jóval ritkább és enyhébb volt a diabéteszes ketoacidózis, valamint annak szövıdményei és ezáltal rövidebb volt a hospitaizáció is. Emellett e gyermekek az elsı évben a nagyobb reziduális β-sejt tömeg miatt alacsonyabb insulin adaggal voltak kezelhetık, emiatt kevesebb volt a hypoglikaemiás esemény is. A normoglikémiához közelebb esı vércukorátlag tükrözıdött a jobb HbA1c értékekben is.

5 5 A T1D genetikai faktorai Az 1-es típusú diabétesz eredetét tekintve 10%-ban familiáris, 90%-ban sporadikus, de mindkét esetben alapvetı fontosságú a genetikai hajlam.

6 6 Kromoszóma régió Lókusz Gén/variáns Relatív rizikó 6p21.3 HLA Class II DQA1-DQB1- DRB p21.3 HLA Class I B 11p15.5 INSULIN gén (IDDM2) 5 VNTR- (-23) HphI < 2 2q33 CTLA4 gén (IDDM12) CT60 < 2 1p13 PTPN22 Arg620Trp < 2 Az 1-es típusú diabétesz iránti genetikai hajlam poligénes öröklésmenető, az eddigi vizsgálatok alapján több mint 25 génrégióval áll összefüggésben. A HLA lókusz felelıs a családi halmozódás 40-50%-áért, míg a minor hajlamosító gének közül az insulin gén, a CTLA4 és a PTPN22 játszik szerepet a genetikai háttér kialakításában, együttesen további 15-20%-ban határozva meg a fogékonyságot. HLA: T1D genetikai szuperlókusz DQB1 primer genetikai determináns - DQA1, DRB1 módosító hatása - HLA B lókusz módosító hatása - További nem feltérképezett módosító gének - a HLA haplotípusok komplex interakciója - HLA génfrekvenciák populációs variációja - HLA effektus idıbeni változása

7 7 A human leukocyta antigének a 6-os kromoszóma rövid karján kódolódnak, itt több mint 100 gén található, melyeket a kromoszómán való elhelyezkedésük és funkciójuk alapján több osztályba sorolnak. A HLA poligénes szuperlókuszként határozza meg az egyéni diabétesz fogékonyságot, e markerek használatosak a genetikai rizikó megbecslésére, illetve populációszőrésre.

8 8 A pancreas szigetsejtek károsodásában a HLA DQ molekulák játszanak döntı szerepet, de ezek mellett jelentısége van a HLA DR molekuláknak is. T1D esetek Kontrollok HLA Haplotipus n=1605 n=1479 RR A HLA DR-DQ haplotípusok diabéteszre hajlamosító effektusa jelentıs etnikai és geográfiai variabilitást mutat. A diabétesz incidencia értékek az etnikailag és genetikailag közel álló európai népcsoportokban is széles tartományban mozognak. Ezért az egyes etnikai csoportokban indokolt külön-külön definiálni a populáció-specifikus diabetogén és védı HLA variánsokat. A fogékonysági és védı haplotípusok interakciója A genetikai rizikó becslés alapja: HLA genotípus = két HLA haplotípus kombinációja Az adott egyén rizikójának megbecslésekor mindig a teljes HLA DRB1-DQA1-DQB1 genotípust szükséges értékelni a fogékonysági és védı haplotípusok interakciójának együttes figyelembe vételével. Egyéb, nem-hla gének Insulin gén 11p15 PTPN22 (limfoid tirozin foszfatáz) 1p13 CTLA4 (citotoxikus T-limfocita aktivátor) 2q33 IFIH1 (interferon-indukált helikáz) 2q24 95% CI % % DRB1*0408-DQA1*03-DQB1*0304 2,1 0,3 7,2 2,8 18,4 DRB1*04 - DQB1* ,1 8,0 4,9 4,0 6,1 DRB1*0405-DQB1*0302 1,6 0,1 16,5 3,9 69,7 DRB1*0401-DQB1* ,8 3,0 6,1 4,4 8,4 DRB1*0402-DQB1*0302 6,7 1,4 5,1 3,2 8,2 DRB1*0404-DQB1*0302 4,7 2,1 2,3 1,5 3,5 DRB1*0405-DQA1*03-DQB1*0201 1,8 0,5 3,7 1,7 8,0 DR3-DQA1*05-DQB1* ,4 12,3 3,6 3,0 4,3 DRB1*0408-DQB1*0302 0,3 0,1 DR9-DQA1*03-DQB1*0303 1,1 0,5 DR8-DQB1*04 2,6 2,4 DR16-DQB1*0502 6,2 7,6 DR13-DQB1*0604 2,4 2,9 DR1/10-DQA1*01-DQB1*0501 9,1 11,4 DR4*DQA1*0301-DQB1*0301 1,3 2,4 0,5 0,32 0,91 DR7-DQA1*0201-DQB1*0201 2,7 9,0 0,3 0,20 0,41 DR13-DQB1*0603 1,6 6,6 0,2 0,15 0,36 DR14-DQB1*0503 0,9 4,0 0,2 0,12 0,38 DR15-DQB1*0601 0,2 1,5 0,2 0,07 0,48 DR11/12/13-DQA1*05-DQB1*0301 3,9 21,6 0,1 0,11 0,19 DR7-DQA1*0201-DQB1*0303 0,2 2,5 0,1 0,04 0,28 DRB1*0403-DQB1*0302 0,1 0,9 0,1 0,02 0,45 DR15-DQB1*0602 0,3 6,4 0,0 0,02 0,11 A T1D a pathomechanizmus szempontjából heterogén betegség, insulin gén-függı és insulin géntıl független pathomechanizmusokra bontható.

9 9 Az insulin gén variábilis régió alléljeinek hossza egyenesen arányos az inzulin transzkripció thymusbeli és fordítottan arányos a pancreasbeli mértékével. A thymus központi szerepet játszik a magzati és újszülöttkori immuntolerancia kialakításában. A védı allélek esetén az insulin gén átíródása fokozott a thymusban, ez pedig nagyobb arányban vezet az inzulinspecifikus autoreaktív T-lymphocyták negatív szelekciójához, így csökken a β-sejt irányú autoimmunitás rizikója. Insulin autoantitestek (IAA) megjelenése különbözı insulin gén (-23 HphI) genotípusok esetén.6 Kummulatív frekvencia életkor (év)

10 10 Az insulin géntıl függı útvonal esetében az inzulin elleni antitest (IAA) már kisgyermekkorban megjelenik, gyakran 1 éves kor alatt. Ennél a mechanizmusnál a másodlagos antitestek megjelenése IAA és inzulin gén függı. Az insulin géntıl független útvonal esetében IAA nem jelenik meg, az elsı antitest a glutaminsav-dekarboxiláz ellenes antitest (GADA) vagy a szigetsejt elleni citoplazmatikus antitest (ICA). A PTPN22 gén által kódolt LYP protein szerkezete N Tyr phosphatase katalitikus domén Proline-gazdag domének P1 P2 P3 P4 807 C R620W variáns rs es típusú diabéteszre hajlamosít PPPLPERTPESFIVV W Csk tyrosine kinase SH3 domén kötıhely* *Ghose et al. Nat Struct Biol : Gregorieff et al. J Biol Chem : Cohen és munkatársai 1999-ben írták le az 1-es kromoszóma rövid karján a PTPN22 nevő gént, melynek fehérjeterméke egy tyrosine phosphatase, amely döntıen a lymphocytákban expresszálódik. A PTPN22 gén szerkezetében ismert egy katalitikus domain és mellette egy prolin gazdag régió, ez tartalmazza a Csk tirozin kináz kötıhelyét és itt a 620. aminosav pozicióban kimutatható egy arginin-triptofán (Arg/Trp) polimorfizmus. A Trp variáns esetén az aminosavcsere a fehérje fokozott mőködését eredményezi, mely autoimmun betegségekre, így többek között 1-es típusú diabéteszre is hajlamosít. PTPN22 és a béta sejt-specifikus humorális autoimmunitás A PTPN22 620W szerepet játszik az inzulin specifikus humorális autoimmunitás kialakításában - ez az effektus független az inzulin géntıl - a HLA genotípus befolyásolja - a hatás erısebb fiúkban A mutáció szupprimálja a T-sejt aktiválódást.

11 11 A PTPN22 620W fontos prediktora az autoimmunitás progressziójának. A cytotoxikus T-lymphocyta asszociált protein fı funkciója a T-sejt aktiváció negatív regulációja. Feltételezések szerint a betegségre hajlamosító variáns a CTLA4 receptor downregulációjának elmaradását okozza, ami a T-sejtek folyamatos aktivált állapotának fennmaradását eredményezi. A CTLA génnek tehát döntı szerepe van az autoimmun válasz iniciálásában, fenntartásában és terminálásában. Összefoglalás HLA poligénes szuperlókuszként határozza meg az egyéni T1D genetikai fogékonyságot. Az insulin gén és a PTPN22 gének befolyásolják az insulin-specifikus autoimmunitást. A PTPN22 meghatározó szerepő az autoimmun folyamat progressziójában. E két hatás bonyolult interakcióban van a különbözı HLA variánsokkal. Mit hoz a jövı? Genotipizálási technológia gyorsan fejlıdik: 106 SNP teljes genom analízis: Illumina platform Teljes genom szekvenálás: Solexa/Illumina (cél: 1 nap, 1000 USD) Jelen: T1D-re genetikailag fogékony egyének kiválasztása és követése Jövı: molekuláris mechanizmus azonosítása után személyre szabott, génmintázat alapú célzott prevenció/terápia Már napjainkban is lehetıség van az 1-es típusú diabetesre genetikailag fogékony egyének kiválasztására és követésére. Reméljük, hogy a nem túl távoli jövıben pedig lehetıségünk

12 12 lesz az így kiszőrt egyének esetén a prevenciós kezelés személyre szabott, a genetikai faktorok alapján optimalizált tervezésére. Immungenomika laboratórium Semmelweis Egyetem 2005-ben indult a Magyar 1-es Típusú Diabétesz Program, melynek legfontosabb célja a magyar lakosságban jelen lévı gének hajlamosító és védı hatásának feltárása és ennek felhasználásával egy a gyakorlatban hasznosítható, populáció-specifikus prediktív szőrési modell megalkotása. A program koordináló központja az Immungenomika Laboratórium, mely a Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinikája területén mőködik. A programban részt vesznek és kulcsfontosságú szerepet játszanak a klinikai centrumok, a hazai gyermekdiabetológiai központok valamint a Magyar Gyerekdiabétesz Regiszter ıszéig létrehoztunk egy egyedülálló országos DNS adatbankot több mint 1500 diabéteszes gyermek és családtagjaik mintáiból. A genetikai vizsgálatok elvégzése mellett ez évtıl indítunk el olyan vizsgálatokat, amelyekkel az 1-es típusú diabétesz prevenciójára tervezünk új módszereket kifejleszteni. Fı célunk a diabéteszes gyermekek életminıségének, a betegség diagnózisának és kezelési lehetıségeinek javítása, valamint a kórkép megelızésére hatékony módszerek kifejlesztése. A program nyitott minden diabéteszes gyermek és családja részére, a részvételi feltételek és a program részletesebb ismertetése a HUN-T1D-GENES honlapján olvashatók (www.diabet.hu/diabetesgenetics).

13 13 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr. Krikovszky Dóra Tények T1DM és cardiovascularis rizikó T1DM > 20 millió ember T1DM a várható élettartamot kb 20 évvel csökkenti DM: 80%-a cardiovascularis okból hal meg Diabetes halálozása: éves férfiakban 12 -, nıkben 14-szeres, éves férfiakban 7 -, nıkben 48-szoros! T1DM férfi: 5x -, nıkben: 8-10x cardiovascularis betegség rizikója Gyermekkori T1DM incidencia Atherosclerosis Életko r Szövıdményes lézió: plakk ruptura, trombózis, vérzés, kalcifikáció Fibrózus plakk Zsíros plakk Normál artéria Átlagosan 43 éves korban, panaszmentes T1DM betegek 100%-ában kimutatható klinikailag jelentıs coronariasclerosis* *Diabetes 2002;51:2637

14 14 T1DM és cardiovascularis rizikó Hiperglikémia Koncentráció és idı függvényében Vesekárosodás Magas vérnyomás Retinopathia Neuropathia Láb gangréna Cardiovasculáris betegségek *Diabetes 2002;51:2637 Hiperglikémia HbA1C % DEPAC Study* (n=281 beteg) FIÚ LÁNY ADA ajánlás (2005) HbA 1 C < 7% (Gyermekkorban: <6 év: % 6-12 év: 8.5% év: <7.5%) 0 < >8.0 *Diabetes Experts Panel from Accessing Countries: Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, 2005 Jó anyagcsere kontroll 42%-kal -ti a cardiovascularis rizikót, és 57%-kal a súlyos történések számát* Új szembetegségek száma 76%-kal, Szembetegség romlása 54%-kal Korai vesebetegség 54%-kal, Súlyos vesebetegség 39%-kal Neurológiai szövıdmények 60%-kal. GYERMEK KORAI PREVENCIÓ LEHETİSÉGE! DCCT: (Diabetes Control and Complication Trial), EDIC: 8The Epidemiology of Diabates Interventions and Complications)

15 15 T1DM és cardiovascularis rizikó diszlipidémia Diszlipidémia az cukoranyagcsere helyzettel összefügg(dcct) Inzulin hiány lipoprotein lipáz mőködése (zsírszöv) TG sok FFA Frissen diagnosztizált T1DM betegek 63%-ában magas lipid értékek Hipertrigliceridemia (VLDL, IDL) HDL koleszterin Lipoprotein összetevık TG koleszterin/lecitin Diszlipidémia T1DM-ban nem gyakoribb, mint az átlag populációban DE Jelenléte (diabetes + diszlipidémia) legalább két cardiovasculáris rizikófaktor együttes elıfordulását jelenti!!! 1-19 éves T1DM 14%-ában legalább 3 rizikó tényezı (LDL, családi anamnézisben korai cardiovascularis halál, cigaretta, HT, HDL, obesitas, inaktivitás, diabetes) együtt fordult elı!* Diab Care 2006;29:1891

16 16 DEPAC*: lipid és lipoprotein értékek Kóros: % 25% 43% 18% 11% 33% 41% 7% 12% Koleszterin HDL LDL TG <4.5 >1.1 <2.5 <1.7 mmol/l FIÚ LÁNY *Diabetes Experts Panel from Accessing Countries ADA ajánlás* >2 éves korban pozitív, vagy bizonytalan családi anamn. Serdülıkor (>12 év) Lipid profil vizsgálat: Magas: Norm: 5 évente kontroll 1. Étrendi, életmód változtatás 2. Gyógyszeres th: ha LDL>4.1 mmol/l ill. ha LDL mmol/l egyéb rizikófaktortól függıen: - Cholestyramin, ill colestipol - HMG-CoA reduktáz gátló Cél: LDL<2.5 mmol/l *Diab Care 2005;28:186

17 17 Összefoglalás T1DM jelenléte esetén a késıbbi cardiovasc. betegségek megelızése érdekében jó anyagcsere kontrollon kívül a diabetestıl független cardiovascularis rizikó faktorokra is fokozottan kell figyelni!

18 18 3. A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna A vércukor önellenırzés a modern diabetológiai gondozás egyik legfontosabb vívmánya, amely lehetıvé teszi az inzulinkezelés, az étrend és a fizikai aktivitás egyensúlyának kialakulását és megtartását. Az optimális anyagcsere kontroll megtartásával válik lehetıvé a diabetesz akut és krónikus szövıdményeinek megelızése, illetve progressziójuk késleltetése. Mindez érthetıvé teszi, hogy a laboratóriumi körülmények között idıszakosan végezhetı vércukorszint meghatározás mellett megszületett az igény a betegeknek a mindennapos életvitel keretei között, végezhetı vércukorszint önellenérzése iránt. A glukométerek segítségével mért vércukorértékek továbbra sem alkalmazandók a diagnózis felállítására, hanem arra szolgálnak, hogy a betegek az állandóan változó életkörülmények között maguk ellenırizhessék a vércukorszintjüket. Az elsı vércukormérı készülékek hazánkban a 70-es években jelentek meg és a 80-as években terjedtek el. Ezek kezdetben meglehetısen nagyméretőek és viszonylag pontatlanok voltak, használatuk körülményes volt (1. a. ábra). A glukométerek az évek során megkisebbedtek és pontosabbak lettek, használatuk egyszerőbbé vált. Folyamatosan csökkent az alkalmazandó vércsepp nagysága és a hagyományos ujjbegybıl történt vérvétel mellett alternatív vércsepp nyerési helyek is (pld a végtagok) is alkalmazhatóvá váltak. Napjainkban már sokféle készülék kapható, amelyek fejlesztése során egyre több, a beteg igényeit szolgáló szempontot sikerült megvalósítani, A ma használatos készülék hordozható, kismérető, elemmel mőködik, memóriájában a mért adatokat eltárolja. Magyarországon minden 18 év alatti diabeteszeses gyermek közgyógyellátás terhére térítésmentesen jut hozzá a DCont Personal nevő vércukormérı készülékhez, A DCont Personal Optimum Plussz elnevezéső készülék beszélô funkcióval is rendelkezik, amely elsısorban a rosszullátók számára fontos (1. b. ábra). 1. Ábra a. b. Léteznek olyan vércukormérık is, amelyekrıl az adatok külön program telepítése nélkül letölthetıek, és grafikusan, ill. táblázatszerően megjeleníthetık. (Szükséges háttér: min. Windows 2000, USB-port, Internet böngészı.) A letöltött adatok akár ben is elküldhetık a kezelıorvosnak (2. ábra).

19 19 2. ábra Idırıl-idıre feltőnnek a non-invazív vércukormérık is (Gluco Watch, Gluco Band), amelyek évek óta kísérleti fázisban vannak, a megoldatlan technikai problémák miatt széles körben nem terjedtek el. A folyamatos szöveti glukóz monitorozás (Continuous glucose monitoring system, CGMS) révén azokat a vércukorszint-ingadozásokat is észlelni tudjuk, amelyeket az eddigi, alkalomszerő mérési módszerekkel nem lehetett kimutatni. A CGMS négy részbıl áll: a glukózmonitor, a subcutan glukózszenzor, az összekötı kábel és a számítógépegység alkotja (3. ábra); az utóbbi a monitorban tárolt adatok letöltését és számítógépes feldolgozását teszi lehetıvé. A monitor gyermektenyérnyi mérető, folyadékkristályos kijelzıvel és öt, egyszerően kezelhetı gombbal. A kijelzı nem jeleníti meg az aktuális vércukorértéket. A monitoron a pontos idı látható, illetve az egyes vércukormérések eredményének és a négy lehetséges eseménynek a (inzulinbeadás, étkezés, hypoglykaemia érzése, testmozgás) bevitelére ad lehetıséget. 3. ábra Monitor Szenzor GMS software COM-station A CGMS mőködési elve: A glucose az interstíciális folyadékban a glukóz oxidázzal reagál a szenzoron belül Elektromos szignál generálódik. Minél magasabb a szöveti cukor koncentráció, annál erısebb az elektromos szignál Mérési tartomány: 2,2 és 22 mmol/l között Legalább 3 napon keresztül képes mérésre Glukóz szint mérés 10 másodpercenként, adatrögzítés: 5 percenként A naponkénti mérési eredmények száma 288

20 20 Hangsúlyozni kell, hogy a mért értékek nem vércukor-koncentrációk, hanem interstitialis glukózszintek, amelyek azonban jól korrelálnak a vércukorszinttel. A vizsgálat indikációját elsısorban a magas HbA 1c, az ellentmondás a vércukor napló és a HbA 1c között, valamint a rejtett (éjszakai) hipoglikémiák felfedezésére irányuló törekvés jelenti. A CGMS jelenleg kifejezetten orvosi használatra alkalmas, már diagnosztizált diabeteses betegektıl származó eredmények retrospektív értékelésére, és az eredmények alapján a vércukorprofilban rejtve maradó alacsony, illetve magas értékek felderítésére. Ennek alapján változtatható az inzulinkezelés, illetve a diéta. A glukóztrendeket naponkénti bontásban és összegzı grafikonon is ábrázolja a rendszer, illetve egy összesítı táblázatban mind a szenzor, mind a hagyományos vércukormérı által mért glukózszint átlagokat, tartományokat és szórást is bemutatja. Meghatározott kritériumok alapján értékeli a mért adatok megbízhatóságát. A CGMS továbbfejlesztése az ún. Guardian RT, amely már vezeték nélküli és rádiófrekvenciás úton kapja a jeleket a szenzortól (4. ábra) 4. ábra Míg a CGMS alkalmazásakor a vércukor adatokhoz utólag férhetünk hozzá, a Guardian RTnél a vércukor értékek "REAL-Time" határozhatók meg. Így nemcsak az orvos, hanem maga a beteg is azonnal be tud avatkozni. A vércukor monitorozás továbbfejlıdése párhuzamosan zajlott az inzulinpumpák (Continuous insulin infusion, CSII) elterjedésével (5. ábra). 5. ábra

21 21 A CSII fı elınye a konzervatív intenzifikált inzulinkezeléssel (multiple daily injection, MDI) szemben a jobb inzulin farmakokinetika. Az inzulinpumpában kizárólag rövid hatású inzulint használunk, a táplálék (elsısorban szénhidrát) bevitelt a beteg által beadott bólus ellensúlyozza. Az étkezések közötti idıszakban, illetve éjszaka a normális vércukor érték fenntartása a bazális ráta segítségével történik. További elınye a CSII-nek az MDI-vel szemben, hogy míg MDI-ben a bázis inzulin (jó esetben) a 24 óra alatt egyenletes hatású, addig CSII-ben a bazális ráta a diurnális inzulinérzékenységnek megfelelıen akár óráról órára is változtatható. Továbbá, MDI-ben a bólusok száma az étkezések számát behatárolja, ugyanakkor CSII-ben a bólusok száma a kívánt étkezések számához széles határok között illeszthetı. A jelenleg használt inzulinpumpák nyitott rendszerőek, azaz mind a bázis beállítást, mind a bólus adagot a beteg (orvos) állítja be a hagyományosan mért vércukor értékek, a diéta és a testmozgás alapján. A vágyálom a mesterséges pankreasz, azaz az inzulinadagoló pumpa és a folyamatos vércukor-meghatározás összekapcsolása, ahol az inzulinpumpát a vércukor percrıl-percre változó szintjének megfelelıen egy mini számítógép vezérli, azaz zárják a kört, miáltal minden korábbinál nagyobb vércukor-stabilitás érhetı el, Bár számos kísérlet történt és történik a mesterséges pankreasz létrehozására, ez a klinikai gyakorlat számára ma még nem érhetı el. Létezik azonban egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı inzulinpumpa Magyarországon is. A diabétesz kezelésének történetében elıször az inzulinpumpa magában foglal egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı (CGM) rendszert is. Ez az új technológia segítséget nyújt a pácienseknek abban, hogy azonnali korrigáló vagy preventív lépéseket tehessenek annak érdekében, hogy közel normális szinten tartsák vércukorszintjüket. A Paradigm REAL-Time rendszer két komponensbıl áll: a REAL-Time folyamatos glukózszint-mérı (CGM) rendszerbıl, valamint a Paradigm inzulinpumpából. A REAL-Time CGM rendszer -a korábban ismertetett CGMS-hez, ill.guardian RT-hez hasonlóan - egy glukóz-szenzoron keresztül minden öt percben közvetíti az inzulinpumpa felé a pillanatnyi vércukorszintet. Az inzulinpumpa által jelzett valós idejő glukózszint-eredmények lehetıvé teszik a páciensek számára, hogy egy hitelesítı ujjbegyszúrást követıen közvetlenül befolyásolhassák vércukorszintjük alakulását (6. ábra).

22 22 6. ábra A Paradigm REAL-Time rendszer folyamatos glukózszint-érzékelıje egy apró elektróda, amely a Sen-Serter elnevezéső kis mérető eszköz segítségével bır alá juttatható, Az eldobható érzékelı a sejtek közötti folyadékban méri a vércukorszintet, Az érzékelıt (szenzort) általában háromnapi használat után kell cserélni. A szenzor által elvégzett glukózszint-mérések minden öt percben közvetítıdnek egy transzmitteren keresztül az inzulinpumpához, amely kijelzi a mért glukóz-értéket. A pumpán megjelennek továbbá a három-és 24 órás tendencia-grafikonok és felfelé illetve lefelé mutató nyilak segítségével mutatja a glukóz-szint változásának mértékét. Mindezek mellett egy riasztó figyelmezteti a pácienst abban az esetben, ha a glukóz-érték túl magas vagy túl alacsony lesz. A Paradigm REAL-Time rendszer részét képezi egy intelligens Paradigm inzulinpumpa. A pumpa rendelkezik egy hatékony, beépített Bolus Varázsló (Bolus Wizard ) kalkulátorral, amely segítséget nyújt a betegeknek az étkezési bólus meghatározásában. Az intelligens inzulinpumpa figyelembe veszi a testben meglévı, még aktív inzulin mennyiségét is, és ennek alapján javasolja a megfelelı inzulinadagot, meggátolva ezzel a hypoglikémiás epizódok kialakulását. Bár a szenzoros pumpa megjelenése igazi áttörést jelent a diabetesz terápiában, ez még mindig nem a mesterséges pankreasz! Ehhez szükség van megfelelı algoritmusok megvalósítására, amelyek révén a vércukorszint alapján az inzulin adagolás automatikusan történik. Ha a "hurkot" zárni tudjuk, megvalósul a mesterséges pankreasz (7. ábra).

23 7. ábra 23

24 24 4. Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetesben Dr. Madácsy László Banting, Best, Macloed Visszatekintés 1940 protamin szuszpenzió NPH inzulin 1950 Cink-szuszpenzió Lente inzulin 1960 MC inzulin 1970 rdns technológia fejlıdése Bioszintetikus humán inzulin AB A 1980 Új koncepciók és eszközök A fiziológiás inzulin szekréció Endogén Insulin Bólus Insulin Basal Insulin R B, breakfast; L, lunch; D, dinner; HS, bedtime. E V Idıpont-napszak L Adapted from: 1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:

25 klinikai vizsgálata : DCCT Az intenzív inzulinkezeléssel elért jó anyagcserehelyzet csökkentette a krónikus szövıdmények kialakulásának veszélyét és progresszióját HbA1c % 8.9 % Rizikó csökkenés nefropátia % retinopátia 47 % neuropátia 60 % 2 0 intenzív konvencionális NEJM 329; (1993) kezelés Milyen korlátok jelentkeznek a humán reguláris inzulin alkalmazásakor? Nem képes utánozni a fiziológiás endogén inzulin elválasztást étkezést követıen Hatáskezdete 30 perccel beadás után jelentkezik (uralható ha 30 perccel elıbb adjuk be) Csúcskoncentrációját 2-4 óra alatt lassan éri el nincs korai, gyors inzulinválasz a posztprandiális idıszak kritikus ideje alatt Beadását követıen 6-8 órát perzisztál köztes étkezés szükséges Hatástartama dózisfüggı Felszívódása és hatástartama függ a beadás helyétıl Analógokon alapuló ICT - elvárások D.R. Owens, Human Insulin: Clinical and Pharmacological Studies in Normal Man, Medical and Technical, Lancaster, UK, Anyagcsere célértékek elérése és fenntartása Pontos, reprodukálható egyéni beállítás Hypoglykaemia veszély csökkenése Testsúlygyarapodás elkerülése Kényelem, jobb életminıség

26 26 Lispro Insulin (Humalog ) Az IGF-1 és inzulin struktúra analógiája a LysB28, ProB29 cseréje Az IGF-1 molekulák nem képeznek többszörös molekulát Peptides XII (Proceedings of the 12th American Peptide Symposium), Escom, Leiden, 1992, pp Aspart Insulin (NovoRapid ) A1 Gly Ile Val Glu Gln Cys B30 Cys Asp Thr Lys Th r Asp B1 Ser B28 Pro Thr Phe Ile Tyr Val A21 Cys Phe Asn Asn Ser Phe Cys Gln Leu Gly Tyr Egy aminosav cseréje: B28 Prolin Asparaginsav negatív töltés Tyr His Asn Glu Leu Gln Arg Leu Glu Cys Gly Cys Val Leu Tyr Leu Ala Glu Val Leu His Ser Gly

27 27 Biológiai és farmakológiai tulajdonságok In vitro potenciál = receptorkötı képesség A különbözı analógok eltérı receptor affinitással rendelkeznek Az erısebben kötıdı analóg keringı mennyisége alacsonyabb, és gyorsabban eliminálódik (receptor mediálta elimináció) Farmakokinetika Mérhetı a keringı inzulin koncentrációja Mérhetı a beadás helyérıl felszívódó inzulin mennyisége A kettı mennyisége egyenlı gyorshatású készítményeknél A keringésbe jutó inzulin felezési ideje 5 perc!!! Független a készítmény típusától Farmakokinetika Normál inzulinprofil Aspart inzulin Reguláris humán inzulin (13:00) Reguláris humán inzulin (12:30) Hatáskezdete percen belül Jelentısen magasabb csúcskoncentráció Csúcskoncentráció 40 perccel beadás után Hatástartam: 3-5 óra T peak független a beadott dózistól Csak kis mértékben függ a beadás helyétıl

28 28 1-es típusú cukorbeteg étkezést követı vércukor profilja étkezés után Vércukor (mmol/l) 18 0 Aspart inzulin étkezéskor Reguláris humán inzulin étkezéskor Reguláris humán inzulin étkezés elıtt 30 perccel (0.15 U/kg) 6 Idı (órákban) Diabetes Care 1999; 22: Humán inzulinkezelés a fıétkezések függvényében Inzulin (mu/l) Normál szabad inzulinszint Humán szolubilis + NPH inzulin s.c. szimulálása Étkezés Napszak (órákban) Reggeli Ebéd Vacsora NPH lefekvéskor Polonsky et al. 1988

29 29 Analóg inzulinkezelés a fıétkezések függvényében Inzulin (mu/l) Normál szabad inzulinszint NovoRapid + NPH inzulin s.c. szimulálása Étkezés Napszak (órákban) Reggeli Ebéd Vacsora NPH lefekvéskor A fiziológiás bázisinzulin szekréció Polonsky et al A normál pancreatikus basalis inzulin 24 órán át folyamatosan termelıdik Az inzulin release relatíve konstans, csúcs nélküli Egészséges, nem diabeteses egyénekben a szekréció mintája elıre látható, megjósolható Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42: Az NPH inzulinok korlátai A 3 és 7 óra közötti csúcshatásával az NPH nem felel meg a normál, élettani bazális - inzulin kibocsátásnak Az NPH-val még napi többszöri adás mellett is gyakran nem sikerül állandó, 24 órás bazális inzulin szintet biztosítani Az ideális bázis inzulin 24 órás hatás: napi egyszeri adagolást tesz lehetıvé Csúcsnélküli hatás Alacsony hypoglykaemia incidencia Jó glykaemiás kontroll Testsúlysemleges Biztonságos Elırejelezhetı hatás Egyszerő és könnyő alkalmazás Több helyre is adható Egyénileg kiválasztható az adagolás idıpontja Víztiszta oldat: nem szükséges felrázni Magas betegelégedettség és terápia-elfogadás

30 30 A glargin szerkezete A lánc Asn Gl y szubsztitúció B lánc Asparagine helyett glycine az A21 láncon A stabilitást biztosítja 2 arginine kapcsolva a B lánc C-terminusához A szolubilitás és enyhén savas ph végett extenzió 3 0 Arg Arg 1. Lantus (insulin glargine) EMEA Summary of Product Characteristics McKeage K et al. Drugs. 2001;61: A glargin inzulin Rekombináns humán inzulin analóg1 Hosszúhatású bázis inzulin1 Relatív konstans csúcsnélküli koncentráció / 24 órás hatásprofil1,2 Napi 1x sc. alkalmazás1 1-es típusú felnıttek és 6 év feletti gyermekek, továbbá a 2-es típusú cukorbetegek részére Kevesebb éjszakai hypoglykaemia1 Flexibilis adagolás1 SC, subcutan. 1. Lantus (insulin glargine) EMEA Summary of Product Characteristics Lantus receives European approval for pediatric use. Aventis Pharma Web site. Available at: Accessed March 19, A glargin hatásmechanizmusa A Lantus oldatban marad a savas ph-jú ampullában Beadás után amorf mikroprecipitátumot képez a subcutan szövetben a neutrális ph hatására Lassan szabadul fel, a mikroprecipitátumból csúcshatás nélküli bázis inzulin pótlást biztosítva a napi egyszeri beadási idıpontok között A steady-state koncentráció az elsı dózis beadása után 2-4 nappal alakul ki, majd a beteg éhomi vércukor értékeinek függvényében titrálni kell!

31 31 A Lantus és az NPH inzulin hatásgörbéjének összehasonlítása Glükóz infúziós ráta (mg/kg/min) A beadás óta eltelt idı (h) Inzulin Glargin (n=20) NPH Inzulin (n=20) 30 = A megfigyelési idıszak vége Alkalmazási elıirat Detemir elhúzódó hatás Auto asszociáció (hexamer, di-hexamer) Albumin kötıdés a beadás helyén Elhúzódó felszívódás Albumin kötıdés a vérkeringésben Albuminkötıdés az interstitiumban Puffer hatás

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július

Részletesebben

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Program Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Hódmezővásárhely, 20. október 4-5. Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros

Részletesebben

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 DIABETOLOGIA HUNGARICA XIV. ÉVFOLYAM 1. SUPPLEMENTUM A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 Szerkesztette:

Részletesebben

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Debrecen, 2012. november 16-17.

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Debrecen, 2012. november 16-17. XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Debrecen, 2012. november 16-17. ELŐADÁS ABSZTRAKTOK I. Szekció 1. Kalóriahiánnyal járó pszichogén evészavar és diabétesz (esetismertetés) Kozári A. 1, Erhardt É. 1,

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról)

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról) A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról) Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Belgyógyászati Szakmai Kollégium 2003. óta a Magyar Atherosclerosis

Részletesebben

Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált gyermekeknél

Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált gyermekeknél Cseh Annamária ÁOK VI, Göblyös Bozsána ÁOK IV Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált

Részletesebben

Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról

Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról Tartalomjegyzék Hatályosság: 2010.12.29 - DIETETIKA A diabetes mellitus dietoterápiájáról

Részletesebben

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. SZAMOSI SZILVIA Témavezetı: Dr.Szőcs Gabriella Programvezetı: Prof. Dr. Maródi László DE OEC Belgyógyászati Intézet,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés. A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok

Akadémiai doktori értekezés. A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok Akadémiai doktori értekezés A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok (A gyulladás intenzitását, a vazoregulációt és az endokrin választ érintı génpolymorphismusok összefüggése a

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság Vezetısége

Részletesebben

Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire

Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire Dr. Vad Szilvia Témavezetı:

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE Dr. Szők Tibor Témavezetı: Dr. Édes István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos-

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

A CUKORBETEGSÉG KEZELÉSÉNEK ÉS MEGELŐZÉSÉNEK ALAPELVEI

A CUKORBETEGSÉG KEZELÉSÉNEK ÉS MEGELŐZÉSÉNEK ALAPELVEI Winkler Karádi A cukorbetegség A CUKORBETEGSÉG KEZELÉSÉNEK ÉS MEGELŐZÉSÉNEK ALAPELVEI Winkler Gábor az MTA doktora, oszt.vez. főorvos, egyetemi tanár, Szent János Kórház II. Belgyógyászat Diabetológia

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014.

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. 1 A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. Szerkesztette: Jermendy György dr. Írták: Gaál Zsolt dr. (2.2.3.

Részletesebben

ELHÍZÁS ÉS RIZIKÓFAKTOROK

ELHÍZÁS ÉS RIZIKÓFAKTOROK S 1 A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS ÉS RIZIKÓFAKTOROK PROGRAM ELŐADÁSKIVONATOK GYŰJTEMÉNYE 2011. március 25-26. S 2 A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

2010/4. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Egészsége érdekében Kérdezze meg gyógyszerészét. www.diabetes.hu

2010/4. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Egészsége érdekében Kérdezze meg gyógyszerészét. www.diabetes.hu 2010/4 Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja Egészsége érdekében Kérdezze meg gyógyszerészét www.diabetes.hu Ön is a sokmillió diabéteszes beteg egyike és mégis különbözik mindenkitől? Minden

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK!

CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK! CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK! // 2014. 3. SZÁM // JÚLIUS (DIABFÓRUM) www.diabforum.hu Strandolás és ketoacidózis 30. oldal Ez több mint bűn... ez hiba! 5. oldal Mikor kell elkezdeni az inzulinkezelést?

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási /

Részletesebben

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XII. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTOK

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XII. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTOK 2014; 7 (SUPPL. 1) 1-56 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2014; 7 (SUPPL. 1) S 1 - S 56 S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XII. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS, KÍSÉRŐBETEGSÉGEK,

Részletesebben

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényez k analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel PhD értekezés dr Holló

Részletesebben

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21.

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője: Dr. Tóth László Osztályvezető főorvos II. sz. Belgyógyászat/Kardiológia

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén.

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Bétéri Csabáné Ápoló 2009 A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi

Részletesebben