A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/"

Átírás

1 A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; BA, = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben Tagozat FIZIKA: Anyagtudomány 1. Lévay Sára BME TTK Szemcsés anyagok nyírásának modellezése és szimulálása Török János A ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés Anyagtudomány 2. Máté Mihály ELTE TTK Nguyen Quang Chinh docens és instabilitása Anyagtudomány KD Piros Eszter DE TTK Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban Dr. Beke Dezső Dr. Daróczi Lajos Experimental characterization of ultrafine-grained Ti alloys for Anyagtudomány KD Vaclavová Kristina BA FTDK Dr. Stárský Josef biomedical use Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák Asztrofizika 1. Barna Barnabás SZTE TTIK Dr. Vinkó József színképében Pulzáló változócsillagok körüli kísérők felfedezése Asztrofizika 2. Dálya Gergely ELTE TTK Szabó Róbert főmunkatárs asztroszeizmológiai módszerekkel Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai Asztrofizika KD Bécsy Bence ELTE TTK Raffai Péter kölcsönhatások vizsgálata Asztrofizika KD Karsai Szilvia ELTE TTK Biofizika 1. Iván Dávid BME TTK Biofizika 2. Barnaföldi Gergely Gábor Forgácsné Dajka Emese Bokor Mónika Simon Ferenc főmunkatárs kutató Nyerki Emil Komplex optoelektronikai rendszer előállítása Rhodobacter Dr. Nagy László SZTE TTIK sphaeroides bíborbaktériumból kivont reakciócentrum Tóth Tünde fehérjével Szabó Tibor PhD hallgató Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású Biofizika 3. Oláh Tamás István ELTE TTK Smeller László gyémántcellás infravörös spektroszkópiai mérésekhez. Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán Biofizika KD Varga Tamás DE TTK Dr. Molnár Mihály főmunkatárs transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban Az 5:2 rezonancia dinamikai vizsgálata a Neptunuszon túli Égi mechanika és csillagászat 1. Zsámberger Noémi ELTE TTK Érdi Bálint tartományban Égi mechanika és csillagászat 2. Bőgner Rebeka Pintér Sándor Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésének vizsgálata különböző csillagbelső állapotegyenletek alkalmazása mellett NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben ELTE TTK Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata Tóth L. Viktor adjunktus

2 Égi mechanika és csillagászat 3. Hajdu Tamás Dr. Borkovits Tamás Hierarchikus hármas csillagok pályaelemeinek meghatározása ELTE TTK Németh András és statisztikai vizsgálata a Kepler-mezőben Forgácsné Dr. Dajka Emese Égi mechanika és csillagászat KD Kővári Emese ELTE TTK Librálnak-e a rezonáns TNO-k? Érdi Bálint Klasszikus és környezeti fizika 1. Simon Dávid Szabolcs ELTE TTK Stirling motor működésének számítógépes modellezése Horváth Ákos docens Mikroszkopikus cseppekben kialakuló anomális nyomás Klasszikus és környezeti fizika 2. Gerecsei Tamás ELTE TTK Szabó Bálint adjunktus vizsgálata Klasszikus és környezeti fizika 3. Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Nyerki Emil Festékérzékenyített napelem cellák előállítása és Dr. Nagy László SZTE TTIK Tóth Tünde karakterizálása Dr. Puskás László ügyvezető Közösségek keresése hálózatokban gráf Voronoj-diagramok Dr. Ercsey-Ravasz Mária 1. Deritei Dávid ETDK RHK kutató segítségével Magdolna Egy qubit-es káosz és kapcsolata a komplex dinamikus 2. Gilyén András ELTE TTK Kiss Tamás főmunkatárs rendszerekhez 3. Szörényi Tamás ELTE TTK Csoportosan repülő robotok Alakzatrepülés Vásárhelyi Gábor KD Janosov Milán ELTE TTK Csoportos üldözési stratégiák Vásárhelyi Gábor Vicsek Tamás Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú Kvantumfizika és térelmélet 1. Szőr Zoltán DE TTK Dr. Trócsányi Zoltán számítása Kvantumfizika és térelmélet 2. Laczkó Zoltán Balázs ELTE TTK A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása Bajnok Zoltán kutató professzor Kvantumfizika és térelmélet KD Márián István Gábor DE TTK Minimális érzékenység elve Dr. Nándori István főmunkatárs Néhány ciklusú alakformált attoszekundumos impulzusok Lézerfizika 1. Nagy-Csiha Zsuzsanna PTE TTK Tóth György keltése szinkrotron sugárzással Optikai alagutazás klasszikus és kvantumos dinamikája a Lézerfizika 2. Hack Szabolcs SZTE TTIK Dr. Czirják Attila fázistéren Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének Lézerfizika KD Gulyás Oldal Lénárd SZTE TTIK Dr. Kovács Attila Pál meghatározása spektrális interferometriával Nanoszerkezetek 1. Pálinkás András BME TTK Nanoszerkezetek 2. Kovács Áron Dániel ELTE TTK Csonka Szabolcs Osváth Zoltán Cserti József Dávid Gyula Nanoszerkezetek KD Domonkos Mária MA FTDK Structuring of diamond thin films by reactive ion etching Kromka Alexander főmunkatárs Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézionütközésekben Nehézion és plazmafizika 1. Kincses Dániel ELTE TTK Csanád Máté Nehézion és plazmafizika 2. Englert Dávid ELTE TTK Grafén/arany hibrid nanoszerkezetek vizsgálata pásztázó alagútmikroszkópiával A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hallvezetőképessége Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és protonok segítségével ppb ütközésekben. Siklér Ferenc Veres Gábor tanácsadó docens

3 Nehézion és plazmafizika KD Horváth László BME TTK Dr. Pokol Gergő Dr. Pór Gábor Humán látásélesség szimulációjára alkalmas algoritmus Optika 1. Fülep Csilla BME TTK Erdei Gábor fejlesztése Optika 2. Héricz Dalma BME TTK Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez Optika KD Flender Roland SZTE TTIK Optika KD Somogyi Anikó SZTE TTIK Dr. Koppa Pál Sarkadi Tamás Dr. Osvay Károly Dr. Vass Csaba Kiss Bálint Dr. Csete Mária doktorjelölt főmunkatárs ML-EM képrekonstrukciós algoritmus transzmissziós Orvosi fizika 1. Molnár Balázs BME TTK Légrády Dávid tomográfiára CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai Orvosi fizika 2. Papp Dorottya ELTE TTK stádiumú emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és manuális képfúziós Major Tibor részlegvezető módszerek Brachyterápiás célú GPU alapú Monte Carlo szoftver Orvosi fizika KD Klausz Milán BME TTK Légrády Dávid fejlesztése Részecskefizikai és nukleáris detektorok Részecskefizikai és nukleáris detektorok Részecskefizikai és nukleáris detektorok 1. Galgóczi Gábor ELTE TTK TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése 2. Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika Hamar Gergő Varga Dezső főmunkatárs Könye Viktor Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának Fülöp Zsolt tanácsadó ELTE TTK Stark Ildikó meghatározása a Gran Sasso Laboratóriumban Matthias Junker kutató KD Németh Dániel ELTE TTK Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése Hamar Gergő kutató Kvázi egydimenziós pi-konjugált polimerek alacsony energiás Szilárdtestfizika 1. Tímár Máté BME TTK Legeza Örs tanácsadó optikai tulajdonságainak vizsgálata Molibdén ponthibák vizsgálata szilícium karbidban a Szilárdtestfizika 2. Csóré András BME TTK Gali Ádám sűrűségfunkcionál elmélet segítségével Szilárdtestfizika KD Gulácsi Balázs BME TTK Kvantum spin-hall szigetelő kvantált elektromágneses térben Dóra Balázs Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer Természetes radioaktivitás 1. Bátor Gergő PE MK összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos Dr. Kovács Tibor módszerrel Természetes radioaktivitás 2. Bodor Áron Csaba ELTE TTK Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában Horváth Ákos docens Radonexhaláció akkumulációs módszerrel történő mérésének Természetes radioaktivitás KD Szántó János PE MK optimalizálása NORM anyagokra, valamint a mérést zavaró Dr. Sas Zoltán segéd hatások azonosítása és kiküszöbölése

4 FÖLDTUDOMÁNYOK: Czuppon György főmunkatárs, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet Alkalmazott meteorológia 1. Bottyán Emese ELTE TTK A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata Alkalmazott meteorológia 2. Lupták Dóra ELTE TTK Haszpra László Weidinger Tamás Büki Richárd Németh Ákos meteorológus főtiszt klimatológus A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának Alkalmazott meteorológia 3. Kuntár Roland ELTE TTK Breuer Hajnalka lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján Antropogén tájformálás 1. Tombor Eszter ELTE TTK Az aknaszlatinai sóbányászat és felszíni hatásainak vizsgálata Móga János A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú- Antropogén tájformálás 2. Böszörményi Sándor DE TTK Dr. Tóth Csaba Bihar megyében Lakóterületet veszélyeztető lejtős tömegmozgások antropogén Antropogén tájformálás KD Tóth Róbert ELTE TTK Nagy Balázs docens okainak elemzése Esztergomban Általános társadalomföldrajz 1. Harsányi Bertalan ELTE TTK A "rossz helyek" térfoglalása Trócsányi András Nemzetiségi törvény: a kisebbségeknek vagy a többségnek? Általános társadalomföldrajz 2. Hohl Zsófia ELTE TTK Tanulmány a hazai németség vizsgálatára alapozva (2001- Farkas György adjunktus 2011) A húsfogyasztás, illetve a vegetarianizmus környezeti Általános társadalomföldrajz KD Tápai Noémi Ágnes PTE TTK Dr. Wilhelm Zoltán hatásainak összehasonlító elemzése Ásványtan 1. Spránitz Tamás Váczi Benjámin A humán komfort előrejelezhetőségének vizsgálata az ECMWF determinisztikus modell felhasználásával Új magyarországi ásványfajok a Duna pleisztocén ELTE TTK Józsa Sándor kavicsösszletéből és földtani jelentőségük Ásványtan 2. Oláh Erika ELTE TTK Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen B. Kiss Gabriella A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Ásványtan KD Pásztor Domokos ELTE TTK Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, B. Kiss Gabriella Kanada) Felszínközeli geofizika 1. Lukács Tamás ELTE TTK Vékony rétegek lokalizációja segélygeofizikai NMR szondával Balázs László Raphael Dlugosch Thomas Günther Térképezési és szerkezetföldtani megfigyelések a gerecsei Felszínközeli geofizika 2. Zalai Zsófia ELTE TTK Iván halála völgy és a Cser-hát területén geoelektromos Bereczki László módszerekkel vezető-főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat tanszékvezető egyetemi docens

5 Felszínközeli geofizika KD Halmágyi Anett ME MFK Litokarbonátok fácieselemzése Fenntartható energetika 1. Havas Márton Hrenkó Izsák Fenntartható energetika 2. Miklovicz Tamás ME MFK Dr. Szabó Norbert Péter Dr. Tóth József Dr. Vass Péter Tamás tárolóértékesítési szakértő A Nyugat-magyarországi szélturbinák által termelt villamos ELTE TTK Munkácsy Béla energia tárolása sűrített levegő segítségével Dr. Hartai Éva Dr. Pethő Sándor Dr. Szanyi János Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása Fenntartható energetika KD Csikós Nándor SZTE TTIK Dr. Szilassi Péter geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Folyóvízi felszínformálás 1. Horváth Roland SZTE TTIK Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása Dr. Kiss Tímea Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Folyóvízi felszínformálás 2. Balogh Márton SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea Hernádon Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz Folyóvízi felszínformálás KD Hajdu István Zoltán SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán Földfelszínalaktan 1. Vereb Viktor ELTE TTK Földfelszínalaktan 2. Csorvási Nikolett ELTE TTK Karátson Dávid Telbisz Tamás Csillag Gábor Jordán Győző Terepi morfometriai és morfodinamikai vizsgálatok a Keleti- Földfelszínalaktan 3. Kalmár Péter PTE TTK Dr. Fábián Szabolcs Ákos adjunktus Mecsek Váraljai-völgy vízgyűjtőjén főmunkatárs tanszékvezető Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza Földfelszínalaktan KD Végh Zsuzsanna SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea középső szakaszán A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció Földtan 1. Garaguly István SZTE TTIK Dr. Schubert Félix vizsgálata Földtan 2. Karancz Szabina Szilágyi Zsanett Késő-miocén ősvízrajz Észak-Somogyban 3D szeizmikus ELTE TTK Sztanó Orsolya adattömb alapján Földtan KD Budai Soma Pannóniai abrázió vagy cunami? Egy dunaszentmiklósi ELTE TTK Sztanó Orsolya Nadrai Judit konglomerátum szedimentológiája Budapest és versenytársainak erőviszonyai a közép-európai Gazdaságföldrajz 1. Hilbert Bálint ELTE TTK Lőcsei Hajnalka segéd térségben Gazdaságföldrajz 2. Uhljár Péter ELTE TTK The applicability of combined heat, power and metal extraction at Hungarian geothermal concession areas A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése A Velencei Gránit geomorfológia vizsgálata A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés hajózási szegmensének komplex vizsgálata Simonyi Péter Szalkai Gábor geológiai és geofizikai adatmanagement vezető geotermikus projektmenedzser megbízott előadó Magyarország és az Európai Unió energiaellátása és Gazdaságföldrajz KD Deák Attila DE TTK Dr. Pénzes János -függősége az ezredfordulót követően Geoinformatika és távérzékelés Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések 1. Liska Csilla Mariann SZTE TTIK Dr. Mucsi László alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére

6 Geoinformatika és távérzékelés 2. Molnár Gergely ELTE TTK Városklimatológiai karakterisztikák vizsgálata Budapestre Landsat műholdképek alapján Pongrácz Rita Soósné Dezső Zsuzsanna Bartholy Judit Geoinformatika és távérzékelés KD Dian Csenge ELTE TTK A tömbrehabilitációs program hatásának megjelenése a budapesti IX. kerületi felszínhőmérsékleti mezősorokban Pongrácz Rita Soósné Dezső Zsuzsanna Geoinformatika és távérzékelés Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított KD Gulácsi András SZTE TTIK Dr. Kovács Ferenc spektrális indexekkel Magyarországon A Tatárülés-Kunmadarasi földgázmező hidrodinamikai Hidrogeológia 1. Várkonyi Enikő ELTE TTK Zentainé Czauner Brigitta tanársegéd csapdázódási modellje Vízvezető képződmények mesterséges kolmatációjának Hidrogeológia 2. Czinkota Zsuzsanna ME MFK Dr. Kovács Balázs vizsgálata Egy alföldi szelvény menti hőtranszport folyamatok vizsgálata Hidrogeológia KD Máthé Boglárka ELTE TTK Lenkey László felszín alatti vízáramlások figyelembevételével Hidrológia és vízminőség elemzés Hidrológia és vízminőség elemzés Hidrológia és vízminőség elemzés 1. Bódai Barbara ELTE TTK Kele Sándor Móga János főmunkatárs Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti 2. Fehérváry István SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Dunavölgyében KD Balogh Viktor Dániel ELTE TTK Simon Szilvia tanársegéd Bükk-térségi karsztvizek geokémiai vizsgálata különös Karsztkutatás 1. Csondor Katalin ELTE TTK Erőss Anita tekintettel a radionuklidokra, mint természetes nyomjelzőkre Karsztkutatás 2. Pável Edina ELTE TTK Karsztkutatás KD Miklós Rita ME MFK Környezetföldtan 1. Sendula Eszter ELTE TTK Erőss Anita Mádlné Szőnyi judit Dr. Lénárt László Szegediné Darabos Enikő Tóth Márton Falus György Szabó Csaba PhD hallgató főosztályvezető Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokajihegységi rekultivált Környezetföldtan 2. Majoros Lívia ME MFK Dr. Szakáll Sándor hulladéklerakó-helyeken Környezetföldtan KD Molnár Ákos Máté DE TTK Környezettudomány földtudományi alkalmazásai 1. A szilvásváradi Szalajka-patak forrásmészköveinek vizsgálata a stabilizotópos összetételen alapuló paleohőmérsékleti számítások pontosítása céljából Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésére utaló jegyeinek vizsgálata a Budai termálkarszton Karsztvíz-domborzati térkép pontosítása vízkémiai vizsgálatok alapján A Szolnoki Homokkő Formáció mint potenciális szén-dioxid rezervoár - petrográfiai vizsgálatok és geokémiai modellszámítások Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja háromértékű kationcserélt bentonitban Dr. Kónya József Dr. M. Nagy Noémi Páles Mariann Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal Falus György főosztályvezető ELTE TTK Sendula Eszter telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten Szabó Csaba

7 Környezettudomány földtudományi alkalmazásai 2. Blumberger Zoltán ELTE TTK A légköri nukleációs esemény térbeli kiterjedése Németh Zoltán Salma Imre PhD hallgató Környezettudomány földtudományi alkalmazásai Környezeti minták feltárásának és mérésének optimalizálása KD Bednár András PE MK Dr. Kovács Tibor azok stroncium-90 aktivitásának meghatározása céljából Környezettudomány földtudományi alkalmazásai KD Koczur Szilvia ELTE TTK Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka városában és környékén Szabó Csaba Völgyesi Péter doktorjelölt Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor Levegőkörnyezet 1. Bozsó István ELTE TTK Drótos Gábor PhD hallgató segítségével Levegőkörnyezet 2. Czelnai Levente ELTE TTK Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata Dr. Jánosi Imre Levegőkörnyezet KD Kelemen Tibor ELTE TTK Levegőkörnyezet KD Ludányi Erika Lilla ELTE TTK Az ózon ülepedésének modellezése városi környezetben Légkördinamika 1. Allaga Tamás ELTE TTK Légkördinamika 2. Farkas Rita ELTE TTK Matyasovszky István Salma Imre Weidinger Tamás Leelőssy Ádám Mészáros Róbert Simon André Tasnádi Péter Csomós Petra Havasi Ágnes PhD hallgató vezető-főtanácsos egyetemi magántanár A Lorenz-féle alacsonyrendű általános légkörzési modell Légkördinamika 3. Balogh Máté ELTE TTK Tasnádi Péter vizsgálata és fizikai reprezentációja Légkördinamika KD Szabó Andor ELTE TTK Ács Ferenc Gyöngyösi András Zénó A dinamikus olvadási oszlop modell alkalmazása Magmás kőzettan 1. Taracsák Zoltán ELTE TTK Harangi Szabolcs intrakontinentális bazalt vulkáni területeken Magmás kőzettan 2. Zemeny Alíz ELTE TTK A sitkei tufagyűrű vulkanogén fejlődése Harangi Szabolcs Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Magmás kőzettan KD Zagyva Tamás ELTE TTK B. Kiss Gabriella Szarvaskői Bazaltban Metamorf és üledékes kőzettan Metamorf és üledékes kőzettan Metamorf és üledékes kőzettan 1. Kátai Orsolya Renáta ELTE TTK A parajdi kősóban található fluidumzárványok vizsgálata 2. Simon István ELTE TTK KD Mészáros Előd SZTE TTIK Mélységi geofizika 1. Bozóki Tamás ELTE TTK Légköri nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata Szimmetrikus instabilitási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát-medence térségében Mátrixexponenciális számítási módjai a Magnus-módszer alkalmazásához a sekélyvízi egyenletrendszerben A légköri sekély konvekciós feláramlás vizsgálata és a feláramlási sebesség parametrizálásának fejlesztése vitorlázórepülőgépes mérések alapján A Nagy-völgyi (Észak-Börzsöny) kavicsbánya kavicsvizsgálati eredményei A Horváthertelend 1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata A Föld forgásának hatása a köpenykonvekció numerikus modelljeiben Szabó Csaba Tóth Attila Józsa Sándor Szeberényi József Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea Dr. Schubert Félix Galsa Attila Herein Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd

8 Kőzetfizikai modellezés permeabilitás meghatározása céljából Mélységi geofizika 2. Kalmár Csilla ME MFK Dr. Szabó Norbert Stoneley hullámterjedési idők felhasználásával Mélységi geofizika KD Békési Eszter ELTE TTK Balázs László Gartner Dénes kiértékelő geofizikus Unitáriusok a székelyföldi megyékben - vallásföldrajzi vizsgálat Népességföldrajz 1. Illés Tamás ELTE TTK Bottlik Zsolt ( ) Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének Népességföldrajz 2. Radics Vivien SZTE TTIK Kovács Csaba vizsgálata A törökországi és török ciprióta migránsok térbelisége és Dr. habil. M. Császár Népességföldrajz KD Farkas Marcell PTE TTK docens társadalmi helyzete az Egyesült Királyságban Zsuzsa Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Népességföldrajz KD Kriska Olivér SZTE TTIK Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar Nagy Gyula segéd határtérségben Őslénytan 1. Segesdi Martin ELTE TTK Őslénytan 2. Polonkai Bálint ELTE TTK Buczkó Krisztina Ősi Attila Bodor Emese Görög Ágnes főmuzeológus kutatócsoport vezető Kora-jura ammoniteszek vizsgálata egy alaszkai szelvényből Őslénytan KD Szűcs Dominika ELTE TTK Pálfy József (McCarthy formáció, Wrangell-hegység) Parányőslénytan (mikropaleontológia) Parányőslénytan (mikropaleontológia) Parányőslénytan (mikropaleontológia) A pisznicei késő-toarci aaleni rétegsor foraminifera és 1. Zsiborás Gábor ELTE TTK Görög Ágnes mikrofácies vizsgálata 2. Nagy Orsolya Réka ETDK RHK KD György Csaba BA ETDK RHK Régészeti földtan 1. Pacskó Vivien ELTE TTK Dr. Silye Lóránd Wanek Ferenc Dr. Silye Lóránd Wanek Ferenc Stibrányi Máté Székely Balázs ny. régész-muzeológus Régészeti földtan 2. Obbágy Gabriella ELTE TTK Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai Józsa Sándor Régészeti földtan KD Konkoly Sándor PTE TTK Zembech középkori várának lokalizációja Prof. Lóczy Dénes A Rahói járás természeti adottságának idegenforgalmi Szelíd turizmus 1. Iván András BA KTDK Berghauer Sándor m.b. docens szempontú értékelése A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai Szelíd turizmus 2. Pólin Lénárd DE TTK Dr. Radics Zsolt szempontú kvantitatív értékelése Teljesítménytúrák földrajzi, turisztikai vizsgálata honvédségi Szelíd turizmus KD Fodor Elek NYF Sütő László főiskolai docens szervezésű túrák alapján Szelíd turizmus KD Márton Ivett EKF TTK Földtani információ kinyerése akusztikus képalkotó eljárás segítségével a BAF-2 fúrásban Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces koprolitok vizsgálatának első eredményei Paleoökológiai rekonstrukció Budapest környéki felső-badeni Echinodermaták alapján A Sós-patak (Pata-rét) miocén rétegsorának mikropaleontológiai vizsgálata A Kolozsvári Mészkő Formáció mikrofácieseinek tanulmányozása a Brüll-kilátói feltárás alapján A Sárvíz környékének archeohidrológiai-neotektonikaikörnyezettörténeti rekonstrukciója lézerszkennelt adatok segítségével Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében, Egerszalókon Dr. Dobos Anna Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna főiskolai docens gyakorlatvezető tanár

9 Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció Településfejlesztés földrajza 1. Kincses Boglárka SZTE TTIK Nagy Gyula segéd példáján Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a Településfejlesztés földrajza 2. Bende Csaba SZTE TTIK Nagy Gyula segéd szegedi Megálló közösségi kert példáján "A puszta szélén" - Közfoglalkoztatásra épülő fejlesztési Településfejlesztés földrajza KD Fazekas Anett DE TTK kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Dr. Pénzes János Egyek település példáján A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos online és modern közösségi média Településfejlesztés földrajza KD Tóth Balázs SZTE TTIK Nagy Gyula segéd alapján Településföldrajz 1. Burai Sarolta DE TTK Dr. Pénzes János Túri Zoltán segéd Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció Településföldrajz 2. Hegedüs Tamás SZTE TTIK Nagy Gyula segéd hatásai Zalaegerszeg példáján Településföldrajz 3. Horváth Csaba NYME TTK Növekvő népességű majorsági területek Veszprém megyében Dr. Balogh András Területfejlesztés földrajza 1. Máté Éva PTE TTK Perforált régiók Dr. Pirisi Gábor adjunktus Területfejlesztés földrajza 2. Sebestyén Tihamér Tibor ETDK RHK Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében Dr. Bartók Blanka segéd A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Területfejlesztés földrajza KD Kelemen Dávid DE TTK Dr. Pénzes János Európai Unió régióiban Térképészet és geoinformatika 1. Segyevy Dániel Zoltán ELTE TTK A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén - Pallag és Bocskaikert példáján Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1: es méretarányú néprajzi térképe Bárdi Nándor Probáld Ferenc Ute Wardenga osztály vezető, főmunkatárs professor emeritus igazgató helyettes, óraadó professzor Térképészet és geoinformatika 2. Szigeti Csaba ELTE IK Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése Albert Gáspár Térképészet és geoinformatika KD Vellai Viktória ELTE TTK Microsoft Excel bővítményekkel készített térképek összehasonlító elemzése Ónodi Zsolt Sik András tanársegéd adjunktus Turizmusföldrajz 1. Horváth Zoltán PTE TTK Desztinációépítés a Hévíz-Balaton TDM szervezet hatókörében Dr. Szabó Géza Turizmusföldrajz 2. Csébi Márk Vanyúr Blanka ELTE TTK Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései Izsák Éva Turizmusföldrajz 3. Dombi Krisztina-Enikő ETDK RHK Korunk turizmusának új irányzata: a Couchsurfing Dr. Nagy Egon Turizmusföldrajz KD Wetzl Viktor PTE TTK A sörturizmus mint új tematikus turisztikai termék Magyarországon - esélyek és lehetőségek Dr. habil. Csapó János

10 MATEMATIKA: Algebra és számelmélet 1. Bodor Bertalan Kalina Kende ELTE TTK Az Fρώ vektortér reduktjai prímek esetén Szabó Csaba Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú Algebra és számelmélet 2. Remete László DE TTK Dr. Gaál István gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában Algebra és számelmélet 3. Ta The Anh ELTE TTK Applications of character sum Dr. Gyarmati Katalin Algebra és számelmélet KD Bodor Bertalan ELTE TTK Boole algebrák funkcionális reduktjai Szabó Csaba Kalina Kende Alkalmazott matematika 2. Mester Ágnes Papp Ingrid-Magdolna Takács Petra-Renáta Egy nem megengedett belsőpontos algoritmus új keresési ETDK RHK Dr. Darvay Zsolt iránnyal A k-adik leghosszabb rekord határeloszlása véletlen Alkalmazott matematika 2. Szabó Réka BME TTK Vető Bálint bolyongásokban First passage percolation on the Newman-Watts small world Alkalmazott matematika KD Vadon Viktória BME TTK Komjáthy Júlia postdoctoral fellow model with exponential edge weights Analízis és differenciálegyenletek Analízis és differenciálegyenletek Analízis és differenciálegyenletek Hálózaton keresztül vezérelt bizonytalan rendszerek 1. Eszes Dávid Csaba BME TTK Dr. Gyurkovics Éva stabilitásának és stabilizálásának vizsgálata Kialakíthat-e nyájimmunitást egy toxoid típusú védőoltás? Egy 2. Boldog Péter SZTE TTIK érdekes járványtani jelenség magyarázata dinamikus Dr. Röst Gergely főmunkatárs modellekkel Krasznoszelszkij-típusú tételek lokálisan konvex terek KD Kolumbán József ETDK RHK Dr. András Szilárd Károly Descartes-szorzatán Kombinatorika és geometria 1. Mészáros András ELTE TTK Új korlátok 3-részes Sperner családokra Katona Gyula kutatóprofesszor Kombinatorika és geometria 2. Bencs Ferenc ELTE TTK Gráfok függetlenségi polinomja Csikvári Péter tanársegéd Kombinatorika és geometria 3. Földvári Viktória ELTE TTK A Bezdek-Pach sejtés a síkon Naszódi Márton adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár Kombinatorika és geometria KD Bencs Ferenc ELTE TTK Gráfok összefüggő partíciói Szabó Csaba

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény Név Képzés Év Cím Belső konzulens Külső konzulens Balassáné Hegyi Adrienn Az Abaúji-Hegyalja négy falujának (Abaújalpár, Arka, Boldogkőújfalu, és 1997 Boldogkőváralja) társadalomföldrajzi vizsgálata Hahn

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár SZERVEZŐ SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNY TANSZÉK TUDOMÁNYOS

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció.

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; = alapképzés;, MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa . MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a 2012. november 7. december 3. között

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia

ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia ÓBUDAI EGYETEM PROGRAMFÜZET XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2012. november 15., 23. Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem rektora Munkaszám: 18/2012 Készült: 450 példányban,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013 1 XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari Szekció Program és előadás kivonatok Eger 2013 ISBN: 2 Konferencia szervező bizottsága Dr. Jedlovszky Pál ügyvezető elnök Dr. Murányi

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13.

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma Széchenyi István PROGRAMFÜZET 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. KONFERENCIA SZERVEZŐI

Részletesebben

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Orvos- és Egészségtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; = alapképzés; MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25.

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. ELTE 5vös 5km 2014.09.25. Sorrend absz Középiskolás Bp-i ELTE hallg. (dr.) ELTE hallg. dolgozó SzeniorRajtszámNév Idő Nem Szül. Intézmény. Kar Kategória 1 1 1 1079 Dani Áron

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Társadalomtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj;, BSc = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

Föld- és környezettudományok a fenntartható gazdaság érdekében

Föld- és környezettudományok a fenntartható gazdaság érdekében 3. sz. KÖRLEVÉL MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT FÖLDTUDOMÁNYI VÁNDORGYŰLÉS ÉS KIÁLLÍTÁS 2013. július 4 6. Föld- és környezettudományok a fenntartható gazdaság érdekében Pannon Egyetem, Veszprém, Egyetem u.

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: CHIKÁN GÉZA, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, CSILLAG JÁNOS,

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT V. kcs. Fiúk 100m Fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29.

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29. 100m fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola 11,14

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 18195 Abonyi Tünde A munkanélküliség jellemzői a hatvani kistérségben Herneczky Andrea 18198 Ádám János Teljesítményértékelés és teljesítménykultúra

Részletesebben