A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/"

Átírás

1 A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; BA, = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben Tagozat FIZIKA: Anyagtudomány 1. Lévay Sára BME TTK Szemcsés anyagok nyírásának modellezése és szimulálása Török János A ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés Anyagtudomány 2. Máté Mihály ELTE TTK Nguyen Quang Chinh docens és instabilitása Anyagtudomány KD Piros Eszter DE TTK Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban Dr. Beke Dezső Dr. Daróczi Lajos Experimental characterization of ultrafine-grained Ti alloys for Anyagtudomány KD Vaclavová Kristina BA FTDK Dr. Stárský Josef biomedical use Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák Asztrofizika 1. Barna Barnabás SZTE TTIK Dr. Vinkó József színképében Pulzáló változócsillagok körüli kísérők felfedezése Asztrofizika 2. Dálya Gergely ELTE TTK Szabó Róbert főmunkatárs asztroszeizmológiai módszerekkel Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai Asztrofizika KD Bécsy Bence ELTE TTK Raffai Péter kölcsönhatások vizsgálata Asztrofizika KD Karsai Szilvia ELTE TTK Biofizika 1. Iván Dávid BME TTK Biofizika 2. Barnaföldi Gergely Gábor Forgácsné Dajka Emese Bokor Mónika Simon Ferenc főmunkatárs kutató Nyerki Emil Komplex optoelektronikai rendszer előállítása Rhodobacter Dr. Nagy László SZTE TTIK sphaeroides bíborbaktériumból kivont reakciócentrum Tóth Tünde fehérjével Szabó Tibor PhD hallgató Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású Biofizika 3. Oláh Tamás István ELTE TTK Smeller László gyémántcellás infravörös spektroszkópiai mérésekhez. Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán Biofizika KD Varga Tamás DE TTK Dr. Molnár Mihály főmunkatárs transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban Az 5:2 rezonancia dinamikai vizsgálata a Neptunuszon túli Égi mechanika és csillagászat 1. Zsámberger Noémi ELTE TTK Érdi Bálint tartományban Égi mechanika és csillagászat 2. Bőgner Rebeka Pintér Sándor Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésének vizsgálata különböző csillagbelső állapotegyenletek alkalmazása mellett NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben ELTE TTK Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata Tóth L. Viktor adjunktus

2 Égi mechanika és csillagászat 3. Hajdu Tamás Dr. Borkovits Tamás Hierarchikus hármas csillagok pályaelemeinek meghatározása ELTE TTK Németh András és statisztikai vizsgálata a Kepler-mezőben Forgácsné Dr. Dajka Emese Égi mechanika és csillagászat KD Kővári Emese ELTE TTK Librálnak-e a rezonáns TNO-k? Érdi Bálint Klasszikus és környezeti fizika 1. Simon Dávid Szabolcs ELTE TTK Stirling motor működésének számítógépes modellezése Horváth Ákos docens Mikroszkopikus cseppekben kialakuló anomális nyomás Klasszikus és környezeti fizika 2. Gerecsei Tamás ELTE TTK Szabó Bálint adjunktus vizsgálata Klasszikus és környezeti fizika 3. Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Komplex rendszerek és hálozatok Nyerki Emil Festékérzékenyített napelem cellák előállítása és Dr. Nagy László SZTE TTIK Tóth Tünde karakterizálása Dr. Puskás László ügyvezető Közösségek keresése hálózatokban gráf Voronoj-diagramok Dr. Ercsey-Ravasz Mária 1. Deritei Dávid ETDK RHK kutató segítségével Magdolna Egy qubit-es káosz és kapcsolata a komplex dinamikus 2. Gilyén András ELTE TTK Kiss Tamás főmunkatárs rendszerekhez 3. Szörényi Tamás ELTE TTK Csoportosan repülő robotok Alakzatrepülés Vásárhelyi Gábor KD Janosov Milán ELTE TTK Csoportos üldözési stratégiák Vásárhelyi Gábor Vicsek Tamás Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú Kvantumfizika és térelmélet 1. Szőr Zoltán DE TTK Dr. Trócsányi Zoltán számítása Kvantumfizika és térelmélet 2. Laczkó Zoltán Balázs ELTE TTK A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása Bajnok Zoltán kutató professzor Kvantumfizika és térelmélet KD Márián István Gábor DE TTK Minimális érzékenység elve Dr. Nándori István főmunkatárs Néhány ciklusú alakformált attoszekundumos impulzusok Lézerfizika 1. Nagy-Csiha Zsuzsanna PTE TTK Tóth György keltése szinkrotron sugárzással Optikai alagutazás klasszikus és kvantumos dinamikája a Lézerfizika 2. Hack Szabolcs SZTE TTIK Dr. Czirják Attila fázistéren Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének Lézerfizika KD Gulyás Oldal Lénárd SZTE TTIK Dr. Kovács Attila Pál meghatározása spektrális interferometriával Nanoszerkezetek 1. Pálinkás András BME TTK Nanoszerkezetek 2. Kovács Áron Dániel ELTE TTK Csonka Szabolcs Osváth Zoltán Cserti József Dávid Gyula Nanoszerkezetek KD Domonkos Mária MA FTDK Structuring of diamond thin films by reactive ion etching Kromka Alexander főmunkatárs Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézionütközésekben Nehézion és plazmafizika 1. Kincses Dániel ELTE TTK Csanád Máté Nehézion és plazmafizika 2. Englert Dávid ELTE TTK Grafén/arany hibrid nanoszerkezetek vizsgálata pásztázó alagútmikroszkópiával A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hallvezetőképessége Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és protonok segítségével ppb ütközésekben. Siklér Ferenc Veres Gábor tanácsadó docens

3 Nehézion és plazmafizika KD Horváth László BME TTK Dr. Pokol Gergő Dr. Pór Gábor Humán látásélesség szimulációjára alkalmas algoritmus Optika 1. Fülep Csilla BME TTK Erdei Gábor fejlesztése Optika 2. Héricz Dalma BME TTK Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez Optika KD Flender Roland SZTE TTIK Optika KD Somogyi Anikó SZTE TTIK Dr. Koppa Pál Sarkadi Tamás Dr. Osvay Károly Dr. Vass Csaba Kiss Bálint Dr. Csete Mária doktorjelölt főmunkatárs ML-EM képrekonstrukciós algoritmus transzmissziós Orvosi fizika 1. Molnár Balázs BME TTK Légrády Dávid tomográfiára CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai Orvosi fizika 2. Papp Dorottya ELTE TTK stádiumú emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és manuális képfúziós Major Tibor részlegvezető módszerek Brachyterápiás célú GPU alapú Monte Carlo szoftver Orvosi fizika KD Klausz Milán BME TTK Légrády Dávid fejlesztése Részecskefizikai és nukleáris detektorok Részecskefizikai és nukleáris detektorok Részecskefizikai és nukleáris detektorok 1. Galgóczi Gábor ELTE TTK TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése 2. Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika Hamar Gergő Varga Dezső főmunkatárs Könye Viktor Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának Fülöp Zsolt tanácsadó ELTE TTK Stark Ildikó meghatározása a Gran Sasso Laboratóriumban Matthias Junker kutató KD Németh Dániel ELTE TTK Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése Hamar Gergő kutató Kvázi egydimenziós pi-konjugált polimerek alacsony energiás Szilárdtestfizika 1. Tímár Máté BME TTK Legeza Örs tanácsadó optikai tulajdonságainak vizsgálata Molibdén ponthibák vizsgálata szilícium karbidban a Szilárdtestfizika 2. Csóré András BME TTK Gali Ádám sűrűségfunkcionál elmélet segítségével Szilárdtestfizika KD Gulácsi Balázs BME TTK Kvantum spin-hall szigetelő kvantált elektromágneses térben Dóra Balázs Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer Természetes radioaktivitás 1. Bátor Gergő PE MK összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos Dr. Kovács Tibor módszerrel Természetes radioaktivitás 2. Bodor Áron Csaba ELTE TTK Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában Horváth Ákos docens Radonexhaláció akkumulációs módszerrel történő mérésének Természetes radioaktivitás KD Szántó János PE MK optimalizálása NORM anyagokra, valamint a mérést zavaró Dr. Sas Zoltán segéd hatások azonosítása és kiküszöbölése

4 FÖLDTUDOMÁNYOK: Czuppon György főmunkatárs, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet Alkalmazott meteorológia 1. Bottyán Emese ELTE TTK A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata Alkalmazott meteorológia 2. Lupták Dóra ELTE TTK Haszpra László Weidinger Tamás Büki Richárd Németh Ákos meteorológus főtiszt klimatológus A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának Alkalmazott meteorológia 3. Kuntár Roland ELTE TTK Breuer Hajnalka lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján Antropogén tájformálás 1. Tombor Eszter ELTE TTK Az aknaszlatinai sóbányászat és felszíni hatásainak vizsgálata Móga János A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú- Antropogén tájformálás 2. Böszörményi Sándor DE TTK Dr. Tóth Csaba Bihar megyében Lakóterületet veszélyeztető lejtős tömegmozgások antropogén Antropogén tájformálás KD Tóth Róbert ELTE TTK Nagy Balázs docens okainak elemzése Esztergomban Általános társadalomföldrajz 1. Harsányi Bertalan ELTE TTK A "rossz helyek" térfoglalása Trócsányi András Nemzetiségi törvény: a kisebbségeknek vagy a többségnek? Általános társadalomföldrajz 2. Hohl Zsófia ELTE TTK Tanulmány a hazai németség vizsgálatára alapozva (2001- Farkas György adjunktus 2011) A húsfogyasztás, illetve a vegetarianizmus környezeti Általános társadalomföldrajz KD Tápai Noémi Ágnes PTE TTK Dr. Wilhelm Zoltán hatásainak összehasonlító elemzése Ásványtan 1. Spránitz Tamás Váczi Benjámin A humán komfort előrejelezhetőségének vizsgálata az ECMWF determinisztikus modell felhasználásával Új magyarországi ásványfajok a Duna pleisztocén ELTE TTK Józsa Sándor kavicsösszletéből és földtani jelentőségük Ásványtan 2. Oláh Erika ELTE TTK Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen B. Kiss Gabriella A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Ásványtan KD Pásztor Domokos ELTE TTK Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, B. Kiss Gabriella Kanada) Felszínközeli geofizika 1. Lukács Tamás ELTE TTK Vékony rétegek lokalizációja segélygeofizikai NMR szondával Balázs László Raphael Dlugosch Thomas Günther Térképezési és szerkezetföldtani megfigyelések a gerecsei Felszínközeli geofizika 2. Zalai Zsófia ELTE TTK Iván halála völgy és a Cser-hát területén geoelektromos Bereczki László módszerekkel vezető-főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat tanszékvezető egyetemi docens

5 Felszínközeli geofizika KD Halmágyi Anett ME MFK Litokarbonátok fácieselemzése Fenntartható energetika 1. Havas Márton Hrenkó Izsák Fenntartható energetika 2. Miklovicz Tamás ME MFK Dr. Szabó Norbert Péter Dr. Tóth József Dr. Vass Péter Tamás tárolóértékesítési szakértő A Nyugat-magyarországi szélturbinák által termelt villamos ELTE TTK Munkácsy Béla energia tárolása sűrített levegő segítségével Dr. Hartai Éva Dr. Pethő Sándor Dr. Szanyi János Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása Fenntartható energetika KD Csikós Nándor SZTE TTIK Dr. Szilassi Péter geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Folyóvízi felszínformálás 1. Horváth Roland SZTE TTIK Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása Dr. Kiss Tímea Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Folyóvízi felszínformálás 2. Balogh Márton SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea Hernádon Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz Folyóvízi felszínformálás KD Hajdu István Zoltán SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán Földfelszínalaktan 1. Vereb Viktor ELTE TTK Földfelszínalaktan 2. Csorvási Nikolett ELTE TTK Karátson Dávid Telbisz Tamás Csillag Gábor Jordán Győző Terepi morfometriai és morfodinamikai vizsgálatok a Keleti- Földfelszínalaktan 3. Kalmár Péter PTE TTK Dr. Fábián Szabolcs Ákos adjunktus Mecsek Váraljai-völgy vízgyűjtőjén főmunkatárs tanszékvezető Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza Földfelszínalaktan KD Végh Zsuzsanna SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea középső szakaszán A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció Földtan 1. Garaguly István SZTE TTIK Dr. Schubert Félix vizsgálata Földtan 2. Karancz Szabina Szilágyi Zsanett Késő-miocén ősvízrajz Észak-Somogyban 3D szeizmikus ELTE TTK Sztanó Orsolya adattömb alapján Földtan KD Budai Soma Pannóniai abrázió vagy cunami? Egy dunaszentmiklósi ELTE TTK Sztanó Orsolya Nadrai Judit konglomerátum szedimentológiája Budapest és versenytársainak erőviszonyai a közép-európai Gazdaságföldrajz 1. Hilbert Bálint ELTE TTK Lőcsei Hajnalka segéd térségben Gazdaságföldrajz 2. Uhljár Péter ELTE TTK The applicability of combined heat, power and metal extraction at Hungarian geothermal concession areas A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése A Velencei Gránit geomorfológia vizsgálata A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés hajózási szegmensének komplex vizsgálata Simonyi Péter Szalkai Gábor geológiai és geofizikai adatmanagement vezető geotermikus projektmenedzser megbízott előadó Magyarország és az Európai Unió energiaellátása és Gazdaságföldrajz KD Deák Attila DE TTK Dr. Pénzes János -függősége az ezredfordulót követően Geoinformatika és távérzékelés Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések 1. Liska Csilla Mariann SZTE TTIK Dr. Mucsi László alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére

6 Geoinformatika és távérzékelés 2. Molnár Gergely ELTE TTK Városklimatológiai karakterisztikák vizsgálata Budapestre Landsat műholdképek alapján Pongrácz Rita Soósné Dezső Zsuzsanna Bartholy Judit Geoinformatika és távérzékelés KD Dian Csenge ELTE TTK A tömbrehabilitációs program hatásának megjelenése a budapesti IX. kerületi felszínhőmérsékleti mezősorokban Pongrácz Rita Soósné Dezső Zsuzsanna Geoinformatika és távérzékelés Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított KD Gulácsi András SZTE TTIK Dr. Kovács Ferenc spektrális indexekkel Magyarországon A Tatárülés-Kunmadarasi földgázmező hidrodinamikai Hidrogeológia 1. Várkonyi Enikő ELTE TTK Zentainé Czauner Brigitta tanársegéd csapdázódási modellje Vízvezető képződmények mesterséges kolmatációjának Hidrogeológia 2. Czinkota Zsuzsanna ME MFK Dr. Kovács Balázs vizsgálata Egy alföldi szelvény menti hőtranszport folyamatok vizsgálata Hidrogeológia KD Máthé Boglárka ELTE TTK Lenkey László felszín alatti vízáramlások figyelembevételével Hidrológia és vízminőség elemzés Hidrológia és vízminőség elemzés Hidrológia és vízminőség elemzés 1. Bódai Barbara ELTE TTK Kele Sándor Móga János főmunkatárs Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti 2. Fehérváry István SZTE TTIK Dr. Kiss Tímea hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Dunavölgyében KD Balogh Viktor Dániel ELTE TTK Simon Szilvia tanársegéd Bükk-térségi karsztvizek geokémiai vizsgálata különös Karsztkutatás 1. Csondor Katalin ELTE TTK Erőss Anita tekintettel a radionuklidokra, mint természetes nyomjelzőkre Karsztkutatás 2. Pável Edina ELTE TTK Karsztkutatás KD Miklós Rita ME MFK Környezetföldtan 1. Sendula Eszter ELTE TTK Erőss Anita Mádlné Szőnyi judit Dr. Lénárt László Szegediné Darabos Enikő Tóth Márton Falus György Szabó Csaba PhD hallgató főosztályvezető Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokajihegységi rekultivált Környezetföldtan 2. Majoros Lívia ME MFK Dr. Szakáll Sándor hulladéklerakó-helyeken Környezetföldtan KD Molnár Ákos Máté DE TTK Környezettudomány földtudományi alkalmazásai 1. A szilvásváradi Szalajka-patak forrásmészköveinek vizsgálata a stabilizotópos összetételen alapuló paleohőmérsékleti számítások pontosítása céljából Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésére utaló jegyeinek vizsgálata a Budai termálkarszton Karsztvíz-domborzati térkép pontosítása vízkémiai vizsgálatok alapján A Szolnoki Homokkő Formáció mint potenciális szén-dioxid rezervoár - petrográfiai vizsgálatok és geokémiai modellszámítások Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja háromértékű kationcserélt bentonitban Dr. Kónya József Dr. M. Nagy Noémi Páles Mariann Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal Falus György főosztályvezető ELTE TTK Sendula Eszter telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten Szabó Csaba

7 Környezettudomány földtudományi alkalmazásai 2. Blumberger Zoltán ELTE TTK A légköri nukleációs esemény térbeli kiterjedése Németh Zoltán Salma Imre PhD hallgató Környezettudomány földtudományi alkalmazásai Környezeti minták feltárásának és mérésének optimalizálása KD Bednár András PE MK Dr. Kovács Tibor azok stroncium-90 aktivitásának meghatározása céljából Környezettudomány földtudományi alkalmazásai KD Koczur Szilvia ELTE TTK Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka városában és környékén Szabó Csaba Völgyesi Péter doktorjelölt Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor Levegőkörnyezet 1. Bozsó István ELTE TTK Drótos Gábor PhD hallgató segítségével Levegőkörnyezet 2. Czelnai Levente ELTE TTK Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata Dr. Jánosi Imre Levegőkörnyezet KD Kelemen Tibor ELTE TTK Levegőkörnyezet KD Ludányi Erika Lilla ELTE TTK Az ózon ülepedésének modellezése városi környezetben Légkördinamika 1. Allaga Tamás ELTE TTK Légkördinamika 2. Farkas Rita ELTE TTK Matyasovszky István Salma Imre Weidinger Tamás Leelőssy Ádám Mészáros Róbert Simon André Tasnádi Péter Csomós Petra Havasi Ágnes PhD hallgató vezető-főtanácsos egyetemi magántanár A Lorenz-féle alacsonyrendű általános légkörzési modell Légkördinamika 3. Balogh Máté ELTE TTK Tasnádi Péter vizsgálata és fizikai reprezentációja Légkördinamika KD Szabó Andor ELTE TTK Ács Ferenc Gyöngyösi András Zénó A dinamikus olvadási oszlop modell alkalmazása Magmás kőzettan 1. Taracsák Zoltán ELTE TTK Harangi Szabolcs intrakontinentális bazalt vulkáni területeken Magmás kőzettan 2. Zemeny Alíz ELTE TTK A sitkei tufagyűrű vulkanogén fejlődése Harangi Szabolcs Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Magmás kőzettan KD Zagyva Tamás ELTE TTK B. Kiss Gabriella Szarvaskői Bazaltban Metamorf és üledékes kőzettan Metamorf és üledékes kőzettan Metamorf és üledékes kőzettan 1. Kátai Orsolya Renáta ELTE TTK A parajdi kősóban található fluidumzárványok vizsgálata 2. Simon István ELTE TTK KD Mészáros Előd SZTE TTIK Mélységi geofizika 1. Bozóki Tamás ELTE TTK Légköri nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata Szimmetrikus instabilitási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát-medence térségében Mátrixexponenciális számítási módjai a Magnus-módszer alkalmazásához a sekélyvízi egyenletrendszerben A légköri sekély konvekciós feláramlás vizsgálata és a feláramlási sebesség parametrizálásának fejlesztése vitorlázórepülőgépes mérések alapján A Nagy-völgyi (Észak-Börzsöny) kavicsbánya kavicsvizsgálati eredményei A Horváthertelend 1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata A Föld forgásának hatása a köpenykonvekció numerikus modelljeiben Szabó Csaba Tóth Attila Józsa Sándor Szeberényi József Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea Dr. Schubert Félix Galsa Attila Herein Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd

8 Kőzetfizikai modellezés permeabilitás meghatározása céljából Mélységi geofizika 2. Kalmár Csilla ME MFK Dr. Szabó Norbert Stoneley hullámterjedési idők felhasználásával Mélységi geofizika KD Békési Eszter ELTE TTK Balázs László Gartner Dénes kiértékelő geofizikus Unitáriusok a székelyföldi megyékben - vallásföldrajzi vizsgálat Népességföldrajz 1. Illés Tamás ELTE TTK Bottlik Zsolt ( ) Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének Népességföldrajz 2. Radics Vivien SZTE TTIK Kovács Csaba vizsgálata A törökországi és török ciprióta migránsok térbelisége és Dr. habil. M. Császár Népességföldrajz KD Farkas Marcell PTE TTK docens társadalmi helyzete az Egyesült Királyságban Zsuzsa Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Népességföldrajz KD Kriska Olivér SZTE TTIK Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar Nagy Gyula segéd határtérségben Őslénytan 1. Segesdi Martin ELTE TTK Őslénytan 2. Polonkai Bálint ELTE TTK Buczkó Krisztina Ősi Attila Bodor Emese Görög Ágnes főmuzeológus kutatócsoport vezető Kora-jura ammoniteszek vizsgálata egy alaszkai szelvényből Őslénytan KD Szűcs Dominika ELTE TTK Pálfy József (McCarthy formáció, Wrangell-hegység) Parányőslénytan (mikropaleontológia) Parányőslénytan (mikropaleontológia) Parányőslénytan (mikropaleontológia) A pisznicei késő-toarci aaleni rétegsor foraminifera és 1. Zsiborás Gábor ELTE TTK Görög Ágnes mikrofácies vizsgálata 2. Nagy Orsolya Réka ETDK RHK KD György Csaba BA ETDK RHK Régészeti földtan 1. Pacskó Vivien ELTE TTK Dr. Silye Lóránd Wanek Ferenc Dr. Silye Lóránd Wanek Ferenc Stibrányi Máté Székely Balázs ny. régész-muzeológus Régészeti földtan 2. Obbágy Gabriella ELTE TTK Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai Józsa Sándor Régészeti földtan KD Konkoly Sándor PTE TTK Zembech középkori várának lokalizációja Prof. Lóczy Dénes A Rahói járás természeti adottságának idegenforgalmi Szelíd turizmus 1. Iván András BA KTDK Berghauer Sándor m.b. docens szempontú értékelése A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai Szelíd turizmus 2. Pólin Lénárd DE TTK Dr. Radics Zsolt szempontú kvantitatív értékelése Teljesítménytúrák földrajzi, turisztikai vizsgálata honvédségi Szelíd turizmus KD Fodor Elek NYF Sütő László főiskolai docens szervezésű túrák alapján Szelíd turizmus KD Márton Ivett EKF TTK Földtani információ kinyerése akusztikus képalkotó eljárás segítségével a BAF-2 fúrásban Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces koprolitok vizsgálatának első eredményei Paleoökológiai rekonstrukció Budapest környéki felső-badeni Echinodermaták alapján A Sós-patak (Pata-rét) miocén rétegsorának mikropaleontológiai vizsgálata A Kolozsvári Mészkő Formáció mikrofácieseinek tanulmányozása a Brüll-kilátói feltárás alapján A Sárvíz környékének archeohidrológiai-neotektonikaikörnyezettörténeti rekonstrukciója lézerszkennelt adatok segítségével Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében, Egerszalókon Dr. Dobos Anna Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna főiskolai docens gyakorlatvezető tanár

9 Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció Településfejlesztés földrajza 1. Kincses Boglárka SZTE TTIK Nagy Gyula segéd példáján Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a Településfejlesztés földrajza 2. Bende Csaba SZTE TTIK Nagy Gyula segéd szegedi Megálló közösségi kert példáján "A puszta szélén" - Közfoglalkoztatásra épülő fejlesztési Településfejlesztés földrajza KD Fazekas Anett DE TTK kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Dr. Pénzes János Egyek település példáján A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos online és modern közösségi média Településfejlesztés földrajza KD Tóth Balázs SZTE TTIK Nagy Gyula segéd alapján Településföldrajz 1. Burai Sarolta DE TTK Dr. Pénzes János Túri Zoltán segéd Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció Településföldrajz 2. Hegedüs Tamás SZTE TTIK Nagy Gyula segéd hatásai Zalaegerszeg példáján Településföldrajz 3. Horváth Csaba NYME TTK Növekvő népességű majorsági területek Veszprém megyében Dr. Balogh András Területfejlesztés földrajza 1. Máté Éva PTE TTK Perforált régiók Dr. Pirisi Gábor adjunktus Területfejlesztés földrajza 2. Sebestyén Tihamér Tibor ETDK RHK Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében Dr. Bartók Blanka segéd A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Területfejlesztés földrajza KD Kelemen Dávid DE TTK Dr. Pénzes János Európai Unió régióiban Térképészet és geoinformatika 1. Segyevy Dániel Zoltán ELTE TTK A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén - Pallag és Bocskaikert példáján Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1: es méretarányú néprajzi térképe Bárdi Nándor Probáld Ferenc Ute Wardenga osztály vezető, főmunkatárs professor emeritus igazgató helyettes, óraadó professzor Térképészet és geoinformatika 2. Szigeti Csaba ELTE IK Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése Albert Gáspár Térképészet és geoinformatika KD Vellai Viktória ELTE TTK Microsoft Excel bővítményekkel készített térképek összehasonlító elemzése Ónodi Zsolt Sik András tanársegéd adjunktus Turizmusföldrajz 1. Horváth Zoltán PTE TTK Desztinációépítés a Hévíz-Balaton TDM szervezet hatókörében Dr. Szabó Géza Turizmusföldrajz 2. Csébi Márk Vanyúr Blanka ELTE TTK Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései Izsák Éva Turizmusföldrajz 3. Dombi Krisztina-Enikő ETDK RHK Korunk turizmusának új irányzata: a Couchsurfing Dr. Nagy Egon Turizmusföldrajz KD Wetzl Viktor PTE TTK A sörturizmus mint új tematikus turisztikai termék Magyarországon - esélyek és lehetőségek Dr. habil. Csapó János

10 MATEMATIKA: Algebra és számelmélet 1. Bodor Bertalan Kalina Kende ELTE TTK Az Fρώ vektortér reduktjai prímek esetén Szabó Csaba Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú Algebra és számelmélet 2. Remete László DE TTK Dr. Gaál István gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában Algebra és számelmélet 3. Ta The Anh ELTE TTK Applications of character sum Dr. Gyarmati Katalin Algebra és számelmélet KD Bodor Bertalan ELTE TTK Boole algebrák funkcionális reduktjai Szabó Csaba Kalina Kende Alkalmazott matematika 2. Mester Ágnes Papp Ingrid-Magdolna Takács Petra-Renáta Egy nem megengedett belsőpontos algoritmus új keresési ETDK RHK Dr. Darvay Zsolt iránnyal A k-adik leghosszabb rekord határeloszlása véletlen Alkalmazott matematika 2. Szabó Réka BME TTK Vető Bálint bolyongásokban First passage percolation on the Newman-Watts small world Alkalmazott matematika KD Vadon Viktória BME TTK Komjáthy Júlia postdoctoral fellow model with exponential edge weights Analízis és differenciálegyenletek Analízis és differenciálegyenletek Analízis és differenciálegyenletek Hálózaton keresztül vezérelt bizonytalan rendszerek 1. Eszes Dávid Csaba BME TTK Dr. Gyurkovics Éva stabilitásának és stabilizálásának vizsgálata Kialakíthat-e nyájimmunitást egy toxoid típusú védőoltás? Egy 2. Boldog Péter SZTE TTIK érdekes járványtani jelenség magyarázata dinamikus Dr. Röst Gergely főmunkatárs modellekkel Krasznoszelszkij-típusú tételek lokálisan konvex terek KD Kolumbán József ETDK RHK Dr. András Szilárd Károly Descartes-szorzatán Kombinatorika és geometria 1. Mészáros András ELTE TTK Új korlátok 3-részes Sperner családokra Katona Gyula kutatóprofesszor Kombinatorika és geometria 2. Bencs Ferenc ELTE TTK Gráfok függetlenségi polinomja Csikvári Péter tanársegéd Kombinatorika és geometria 3. Földvári Viktória ELTE TTK A Bezdek-Pach sejtés a síkon Naszódi Márton adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár Kombinatorika és geometria KD Bencs Ferenc ELTE TTK Gráfok összefüggő partíciói Szabó Csaba

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény 5. osztály egyéni végeredmény 4. osztály egyéni végeredmény 1 Tolvaj Tamás Zsombor 89 Boldog Gizella 2 Verbulecz Eszter 88 Boldog Gizella 3 Burján Evelin 85 Somberek 4 Dara Zsanna 84 Park U. 5 Kiss Balázs

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

ÉNEK - EREDMÉNYTÁBLÁZAT

ÉNEK - EREDMÉNYTÁBLÁZAT MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben