MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente"

Átírás

1 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként, fején süveggel, kezében keresztre feszített Jézust tartva. Ez a ledõlt és darabjaira törött barokk szobor különösen szép volt, habár az idõ megérlelte. A kemény mészkõbõl faragott szobor sorsa reméljük nem ért véget. Számos kérdés vetõdik fel ezzel kapcsolatban. Hogyan került a falu szélére? Netán a falu ment arrébb az évszázadok folyamán? Mit takar a kis halom, amin állt? Miért nézett pontosan a jelenlegi templom irányába? És végül: hogyan tudott ledõlni magától a masszív talapzat? Mi lesz az egyébként sok százezer forintért restaurálható szobor további sorsa? Bukta Imre fotói 2003 RÁKÓCZI-ÉV Idén a Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulójára emlékezünk ban egy egyszerû Habsburg-ellenes felkelésbõl hetek alatt országos méretû szabadságharc bontakozott ki, köszönhetõen annak, hogy II. Rákóczi Ferenc a felkelõk kérésének eleget téve elvállalta a függetlenségi harc vezetését. Rákóczi tisztában volt azzal, hogy csak akkor valósulhat meg az ország függetlensége, ha ütõképes hadsereget, szilárd gazdasági hátteret teremt, valamint külpolitikai szövetségeseket szerez. Kiáltványában a nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvetõ, kegyetlenkedõ, a nemtelenek (nem nemesek) szenvedéseit okozó Habsburgok ellen irritálta az ország lakosságát. (folytatás az 5. oldalon) A tartalomból Két betörés, egy bál Önkormányzati tervek Padlásseprés, udvarseprés Sütemény-e a bukta? A közösség háza Kompéros Iskolai hírek A szemerei bíró unokája Szemere-tetõ Székelyföldön Lesz-e gyógyfürdõ Szihalmon?

2 ÚJ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ SZEMLÉLETMÓD FÉLÉVES AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZAT Tervek, pályázatok, lehetõségek, tapasztalatok az új önkormányzatnál beszélgetés Bukta Gábor polgármesterrel Fél éve állt fel falunkban az új önkormányzat. Ebbõl az alkalomból kérdeztem Bukta Gábor polgármestert, mi valósult meg eddig terveikbõl? önkormányzat körülbelül 30%-kal egészíti ki. A kiviteli tervek elkészültek, reményeink szerint augusztus 20-ra kigyulladnak a reflektorok. - Azzal kezdeném, hogy három nagyobb beruházást szeretnénk megvalósítani a közeljövõben, és ezek között nem szerepel a legnagyobb, a szennyvízhálózat kiépítése. Kezdeném az elsõvel, a buszmegállók kiépítésével. Az eddig tervezett járdasziget kialakítását az EU szabványnak megfelelõen kell bõvíteni, ami megállónként közel 19 métert jelent. Tudni kell még, hogy egy-egy buszváró öböl kialakítása megközelíti a 3 millió forintot. Erre most nyújtottunk be pályázatot. A következõ beruházás a ravatalozó helyreállítása, felújítása, mely a 2000-es belvíz kár miatt is aktuális. Terveinkben a temetõn belüli ravatalozóhoz vezetõ útszakasz aszfaltozása is szerepel. Ez 12 milliós beruházás, az önrészt beterveztük az idei költségvetésbe, a többire pályázatot adunk be. Ha az idén nem nyerünk ez is elõfordulhat akkor a három évig érvényes tervekkel további pályázatokat nyújtunk be a Területfejlesztési Tanácshoz. Ez megyei támogatás lenne. A harmadik lehetõségünk a Rima menti út felújítása. Ez 30 milliós beruházás lenne, melyre pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz nyújtottunk be. Az építési tervek megvannak már. Ha ezzel a szintén három évre szóló tervvel idén sikertelenül pályázunk, jövõre újra benyújthatjuk a pályázatot. A felsorolt beruházásoknál általában 30% önrésszel kell rendelkezni, az ehhez szükséges összeget az önkormányzat megszavazta. Reményt ad, hogy a pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a belvíz kárt szenvedett települések, így Szemere is. Kisebb, ám fontos megoldásra váró feladat a szeméttároló megszüntetése, mely a Tiszafüreden megvalósuló régiós szemétlerakó elkészültének függvénye. Templomunk kivilágítására a lakossági kezdeményezésre megvalósult gyûjtésbõl származó összeget az - A falu lakossága lassan fogy, a terület viszont nem megy össze. Felmerül a kérdés: megfelelõ helyen fekszenek-e az intézmények? - Elkészítettünk egy településfejlesztési tervet a közelmúltban. Valóban számos kérdés felmerült, például hogy jó helyen fekszik-e az óvoda, hiszen a szihalmi részen lakóknak szinte két kilométert kell gyalogolniuk az óvodáig. Ilyen esetekben nagyon fontos a lakosság véleménye. - Szociális otthon? - Ennek fejlesztése már az elõzõ idõszakban elkezdõdött, a 15 milliós beruházásból ötöt állt az önkormányzat. Az új szárnyat, a régi szárny szobáit valamint a közösségi termeket új, szigorú szabályozásnak kellett alávetni. Meg kellett szüntetni például a négy fõsnél nagyobb szobákat és külön foglalkoztatási termet kell létesíteni. El kell mondanom azonban, az öregotthon nem kötelezõ önkormányzati feladat és azt is tudni kell, hogy a mûködtetése nem nyereséges, Fotó: Bukta Imre ebben a pillanatban, mert például a hatékonyabb szakmai munka érdekében növeltük a gondozói létszámot. Ezért szeretnénk a gondozottak létszámát növelni távlatilag. - Közösségi élet? Közösségi ház? - A jelenlegi önkormányzat fontosnak tartja az együttmûködést a faluért tevékenykedõ csoportokkal, egyesülettel. Mi is nagy szükségét érezzük egy modern kultúrház létrehozásának. Egy korszerû közösségi ház kiépítése hatalmas összeget emésztene fel. Elképzelésünk szerint erre a célra a volt napközi épülete felelne meg. A felújítási, karbantartási munkálatok elkezdõdtek. Az udvart szeretnénk rendezvények megtartására alkalmassá tenni. Bukta Imre 2

3 ÉLJEN A MÁJUS 1 ÚT! Nem áprilisi tréfának szánta az önkormányzat, ezért nem elsején, hanem harmadikán kezdte el a Május 1 út teljes hosszában történõ útkarbantartási munkálatokat. Igényes munkával (nem úgy, ahogy a Szabadság úton szoktak tódozni-fódozni), a kátyúkat aszfaltvágóval körbemetszve, szakszerûen, gyorsan eltüntették a hosszú évek óta balesetveszélyes gödröket. A 20 tonna aszfaltra és bedolgozására fél millió forintot áldozott az önkormányzat, a kikerülõ törmeléket a nagyon rossz állapotban lévõ, Csõke-tanya felé vezetõ út kátyúinak betömésére használták fel. Fotó: Bukta Imre SZEMEREI BÚCSÚ KÉPEKBEN A szemerei búcsú kirakodóvására az évtizedek alatt több helyszínt járt be, míg visszakerült az eredeti helyére. Akkor érte virágkorát, amikor a templom mögötti térrõl átkerült a mostani posta épülete körüli területre. Láncos-sürgõ (körhinta), lábbal hajtható lovaskörhinta, céllövölde, similabda, kakas-nyalóka és még sok egyéb vásári portéka kínálta magát. Késõbb a focipályán rendezték a kirakodást, ami valóban célszerû volt addig, amíg Szemerének kiváló focicsapata volt. Tavaly a vásár visszakerült a templom mögötti térre, így az idõsebbek is ki-kinéznek az unokákkal vásárfiát venni. Idén július 6-án, vasárnap lesz a falu búcsúnapja. A fotókat Bukta József készítette. 3

4 EGY KORAI TÉRKÉP MEZÕSZEMERÉRÕL Az itt közölt térképet Györffy István 1943-ban posztumusz kiadott Magyar falu magyar ház címû gyûjteményes munkájában találtam. Györffy ebben a könyvében az Alföld településformáit vizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy két fõ forma különböztethetõ meg: az egyik a jellegzetesen magyar, kertes, a másik a sorházas, szalagtelkes település. Az elsõre hozza példának többek között a mi falunkat, a másikra a közelünkben lévõ Tardot. Györffy jól tudta, hogy a falvak kertes berendezése, a benne ûzött gazdálkodási renddel a 18. század óta fokozatosan eltûnt. Ezért olyan anyagot kellett keresni, amely bepillantást engedett hazánk 18. századi települési viszonyaiba. Erre legalkalmasabbnak Magyarország II. József korában elkészült elsõ katonai térképfelvétele, az ún. Iosephinische Aufnahme kínálkozott. Ennek a térképnek 1: méretaránya a településformákat, az utak és házak elhelyezkedését meglehetõs pontossággal szemlélteti. Ebbõl a bécsi hadilevéltárban található mappából másolta ki szerzõnk Szemere térképét. Azt pontosan kutatások híján nem lehet megmondani, hogy melyik évben jártak a katonai térképészek környékünkön, de bizton nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 1700-as évek utolsó harmadában így nézhetett ki Szemere. Lássuk hát, mit is mutat a térkép? Milyen a kertes település? A falu két eltérõ részre tagolódik, melyek azonban funkcióikban kiegészítik egymást. A belsõ részt sûrûn egymás mellett álló, kerítetlen házak alkották. Ezekben lakott a család, az asszonynép, a gyerekek és az öregek. Ezt a belsõ magot gyûrûszerûen övezték az ólas kertek. Minden házhoz tartozott egy akkora kert, amely a jószágot, takarmányt és a szérût befogadta. Az itt lévõ épület 4 pedig a férfinép tanyázó helye volt. Szemere esetében az ólas kertek a Hígsor és a Bentelek területére estek. A térképen a vékony vonallal kerített részek mutatják ezt. A 20. századra a falunak ez a jellege eltûnt, de még felismerhetõ. Az átalakulás során a belsõ telkeket is lekerítették, így utcák, gyakran zsákutcák keletkeztek (például Csaba). A zsákutcákban össze-vissza fekszenek a házak, s egyebütt is gyakori, hogy a házak nincsenek az utcasorban. Az ólas kertek helyén lakóházakat építettek. A belsõ részek utcái girbegurbák, hiszen utólag, a telkek bekerítése után keletkeztek. A 20. századi kitekintés után nézzük ismét a 200 évvel korábbi térképünket. Érdekes, hogy a Szihalomról Farmosra vezetõ utat a templomtól nyugat felé mutatja. A jelölt templom nem lehet más, mint a mindenki által jól ismert, mai formájában már 1766-ban álló épület. A térkép még nem ábrázolhatja a Mocsáry kastélyt (20. század eleje), valamint a Telep és a Rimán túli részek házait. A temetõt ott jelzi, ahol az ma is található. Más forrásból tudjuk, hogy 1786-ban 736 lakója volt a falunak. Ha ezt a számot összevetjük a térképen, a belterületen megszámlálható 72 kicsiny téglalappal, melyek lakóházakat jelölnek, akkor a házankénti létszám 10 fõ körül jön ki. Ez valószínûsíti a többgenerációs együttélést és a jelentõs gyermekáldást. Életerõs falu volt a miénk. Nem véletlen, hogy ebben az idõben (1783) Eszterházy Károly egri püspök Hejõkürt benépesítésére szólította fel a falu lakóit (errõl már az elõzõ lapszámban írtunk). Ma a házak száma még csak-csak, de az életerõ úgy-ahogy. zs. Jakab Gábor

5 ÓVODA Két betörés, egy jótékonysági bál A januári óvodai betörés után szinte az egész falu összefogott az intézmény további mûködése érdekében. A jótékonysági bál a vártnál nagyobb bevételt hozott az óvodának, ebbõl az alkalomból beszélgettem Lívia vezetõ óvónõvel. - Mi is történt januárban? - Borzasztó látvány fogadott bennünket a betörés után. Szinte minden mozdítható tárgyat elvittek, a mosógéptõl a függönyökön át a gyerekek váltó cipõcskéjéig. (Úgy tudjuk, a tettes egy gödöllõi férfi megkerült. Jó lenne tudni, ki volt a tippadója!) A kár elérte az egymillió forintot. Márciusban az önkormányzat figyelõs riasztót építtetett az óvoda és az iskola összes termébe, így most már nem kell tartanunk betöréstõl. - Hogyan szervezõdött a jótékonysági bál? - A szervezést az óvoda végezte, beleértve a szülõk segítségét is. A február 22-én tartott bál bevétele 280 ezer forintot tett ki, ami messze felülmúlta várakozásunkat. Minden fillér számított, hiszen például mosógép nélkül ugyan nem áll meg az élet az óvodában, viszont nagyon fontos eszköz. Szõnyegeket vettünk (azokat is ellopták), eszközöket vásároltunk. Fotó: Bukta Imre Beterveztük még egy fénymásoló vásárlását is, hiszen kreatív feladatok végzésénél ma már elengedhetetlen. Természetesen nagyon fontos számunkra maga a bál, a jó hangulat és úgy látszik, Szemerén ezek az események kellemes találkozási, társalgási, szórakozási lehetõségek is egyben. Ugyanakkor mindenki szívbõl adakozott az óvoda javára. A legnagyobb összeget Kovács István vállalkozó ajánlotta fel, azonban mi ugyanannyira örültünk a nagymama ezer forintos adományának is. - Pár mondatot szólj az óvoda jelenlegi helyzetérõl. - Harminckilenc gyerekünk van. Öt alkalmazott közül hárman fõiskolát végzett óvónõk vagyunk, nagy gyakorlattal, és az óvoda, a gyerekek sorsát valamennyien szívügyünknek tekintjük. Folyamatosan modernizálunk, fejlesztünk. Ügyelünk arra, hogy ha kicsit drágább is jó minõségû játékokat adjunk a gyerekeknek, szebbek és tovább tartanak. Évi két nagyobb kirándulást szervezünk, legközelebb Nyíregyházára, az állatkertbe látogatunk el, ami valószínûleg nagy élmény lesz a gyerekek számára. Az idei influenzát õk sem úszták meg, de már rendezõdnek a sorok. Házon belül is folyamatosan készítünk pályázatokat az óvodáért. Szeretjük a gyerekeket és igyekszünk mindent megtenni értük. - Köszönöm a beszélgetést. Bukta Imre 2003 RÁKÓCZI-ÉV (folytatás az elsõ oldalról) Cum Deo pro patria et libertate Istennel a hazáért és a szabadságért feliratú zászlói alá ezrek és ezrek álltak be kurucnak. Mintegy két esztendõ lefolyása alatt a kuruc hadak felszabadították az ország nagy részét. Rákóczi ezen idõszakban a Habsburgellenes európai nagyhatalmak (Franciaország, Svédország, Oroszország) uralkodóinak támogatását igyekezett megszerezni, de ígérteken kívül csak némi csekély francia anyagi támogatást kapott. A külsõ segítség nélkül maradt szabadságharc folytatása egyre kilátástalanabb helyzetbe került. A Habsburgok felismerve a lehetõséget megegyezést kínáltak Rákóczinak. Birodalmi fejedelmi címet ajánlottak fel számára, de a Nagyságos Vezérlõ Fejedelem ezt nem fogadta el. A szabadságharc 1711-ben, a szatmári béke megkötésével fejezõdött be. Az ország nyolcévi önállósodási kísérlet után újra a Habsburg Birodalom tartományává vált. Bukta Zsolt TÖRTÉNELMI ÉRDEKESSÉGEK október Drugeth Vilmos nádor vezetésével Heves, Torna és Borsod vármegyék képviselõinek részvételével nemesi gyûlést tartottak Szemere és Szihalom települések határában június 4-7. Heves és Borsod vármegyék részvételével, Gilétfi Miklós nádor elnökletével újabb nemesi közgyûlést rendeztek Szemere és Szihalom határában. 5

6 EGY FALUSI VASÁRNAP AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN A padlássepréstõl az udvarseprésig A vasárnapok abban az idõben a pihenés és az ünnep napjai voltak. Akik azonban jószágot tartottak és akkoriban szinte minden háznál volt jószág azok nem kapcsolhatták ki az állattal való törõdést hétvégén sem. Nagyapám az istállóban aludt, rendszerint hajnali kettõ-három körül a tehenek és lovak mozgolódására ébredt. Mécsest nem gyújtott, minek is, kinézett az istálló ajtaján, vajon mit mond az idõjárás? Leszedte a friss trágyát, hátravitte a sorogjával, majd a maradék íziket (a kukoricaszár maradékát) újakra cserélte a tehenek elõtt. A lovaknak lucernát dobott, a jószágok békésen eszegettek. Nagyapám eközben a teheneket vakargatta, tisztította kefével. Akkoriban minden nap alaposan megmosták a tehenek farkát és ami alatta volt, azt is. Az ízik kiszedése után vegyítettet adott nekik. Megjelent édesapám is az istállóban, folytatta a munkát a lovak ápolásával, egyik kezében a vakaróval, másikban a kefével. Ezt követte az itatás. Ha száraz volt az idõ, akkor vályúból, ha csúszós volt az udvar, vederbõl ittak az állatok. Édesanyám is megérkezett a fejéshez, megkötötte a tehén farkát, nehogy megcsapja fejés közben, majd megmosta a tõgyet. 6 Nagyapám még egy adag korpával kevert répareszeléket tett a tehenek elé. Fejés után édesanyám leszûrte a tejet, én meg a fürge lábaimmal elvittem a tejcsarnokba. Az istálló bútorzata a következõ volt: A jószág elõtt a jászol állt. A falon lévõ vakablakban voltak a kefék, vakarók, patkók, szegek. A régi nyoszolya a sarokban feküdt. A fejõszék, kosarak, vedrek a fal mellett hevertek. A villa és a soroglya felállítva álltak az ajtó mellett, a gerendákon átvetve pedig egy-két kerti szerszám. A jószág ellátása után édesapámék bejöttek a konyhába, belökték a féldecit, amit nagymamám készített ki nekik, majd édesapám elment a kocsmába egy kis reggeli csevelyre. Nagyapám, aki nem járt kocsmába, de a magáét azért megitta mégpedig az én anyagbeszerzésem révén még tett-vett az udvaron, moslékot kevert a disznóknak, kicsit sepregetett. Közben beindult a munka a konyhában, míg nagyanyám felfûtötte a kemencét, édesanyám a tésztát gyúrta a süteményhez. Vasárnaponként a következõ sütemények készültek: túrós, batyus, görhe, bogácsa, puffancs, laska, kompéros és nagyobb ünnepeken különbözõ rétesek. A sütemény után kemencébe került a krumpli héjastól, majd a füstös fazék a belerakott hordóskáposztával kevert hússal. Reggelinél az egész család együtt fogyasztotta el a sült krumplit ütött olajjal megkenve, volt aludttej, sütemény. Reggeli után a férfiak beretválkoztak, tisztálkodtak, majd ünneplõbe felöltözve ácsorogtak az udvaron, mondván, mindig az asszonyokra kell várni. Végre összeverõdött a család és elindultunk a templomba. Mise után, délre az ebéd rendszerint készre fõtt. Ebéd után az emberek ledõltek szunyókálni, az asszonyok közben mosogattak, mert a munkamegosztást, ugye, be kellett tartani. Az asszonyoknak csak egy kis idejük maradt a leülésre, ilyenkor bele-bele néztek a kalendáriumba, majd elindultak a litániára. Három óra körül megkezdõdött a jószágok etetése, majd a fejés. Munka végeztével megvacsoráltuk a füstös fazék tartalmát és ha még jutott rá idõ, rokonlátogatást tettünk a faluban. Az est beálltát, a sötétedést a nap végének tekintettük. Tévé, videó nem volt. Kicsit beszélgettünk, majd eltettük magunkat a következõ hétköznapra, ami annyiban különbözött a vasárnaptól egy gyerek szemével nézve, hogy az emberek tovább, többet és keményebben dolgoztak, beleértve a földdel való bánást is. lejegyezte Bikás Feri, 2003-ban

7 SZIHALMI HÍREK A Szemere helynévrõl Új kábeltévé hálózat kiépítését tervezi a szihalmi önkormányzat. A buszmegállókat kicserélték modern, üvegfalú várókra. A központban esztétikus piacot alakítottak ki, új hirdetõtáblákat helyeztek el a község több pontján. Az új M3-as autópálya beindításának örülnek is a szihalmiak, meg nem is. A régi 3-as út forgalma jelentõsen csökkent az ott élõk örömére, de a vállalkozók bánatára. A megépült sztráda moraja zavarja az alig fél kilométerre lakó szihalmiak nyugalmát. Bár irigykedve nézzük mi, szemereiek Szihalmot a vasút és a mûút adta áldások miatt, ami régen és ma is a munkába és munkához jutás jobb esélyét biztosította a szihalmiaknak, azért nekik sem fenékig tejfel. Az idén március végéig tizen hunytak el a községben, míg egyetlen gyerek sem született. Szihalom titkos szupertartaléka a túl- és továbbélésre az az évek óta lefolytott hõforrás, amit a község bármikor bevethet a fellendülés érdekében. Az önkormányzat a 90 C-os gyógyvíz hasznosításán töri a fejét. Ha sikerül az akció, az ingatlanárak az egekbe szökhetnek a mostaniakhoz képest, és megmozdíthatja a szemerei árakat is. Bél Mátyás, a 18. századi Magyarország egyik legnagyobb tudósa, Magyarország szõleirõl és borairól címû munkájában írja, hogy Mezõzombor (Zemplén megye) határában van egy Szemere nevû hegy, amelyet õ a rajta termõ szõlõ minõsége szerint a másodosztályú szõlõhegyek közé sorol. Egy másik levéltári forrás a Mezõzombor melletti Mádon említi a Szemere Szemere-tetõ hegyet. Ezzel kapcsolatban Mád falu jegyzõje a következõ tájékoztatást adta: ma ezt a területet Szemeredûlõnek nevezik és közigazgatásilag a tõle 5 km-re fekvõ Mezõzomborhoz tartozik, de Mád szélsõ határaihoz sokkal közelebb, 300 méterre van, és az egykoron ott lakók is mádiaknak mondták magukat. A terület most már lakatlan, fõleg szántó, de némi szõlõmûvelés is folyik rajta. Ha már a hegyeknél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Erdélyben, az egykori Háromszék vármegye (ma Kovászna megye) közepén fekszik a Bodoki-hegység. A Gidófalvához közeli egyik csúcsát Szemere-tetõnek nevezik. Magassága 857 méter. A tõle nem messze fekvõ megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy túrázóinak gyakran járt útvonalába esik (lásd a mellékelt térképet). zs. Jakab Gábor (folytatjuk) AKI KAPJA MARJA, AKI VÁGJA VISZI A legelõ és a falu közti fasorból már minden három fa közül kettõt kivágtak és elvittek a fatolvajok. Sorra kerültek a krisztusakácok is. Egyesek a megélhetési bûnözés kategóriájába tartozó falopást bocsánatosnak vélik, büntetést még nem róttak ki rájuk. Ezek szerint szabad a gazda? Fotó: Bukta Imre 7

8 MÁRCIUS 15 Március 15-ét a falu ismét fáklyás felvonulással ünnepelte. Az idén huszárunk is volt Prokaj Péter személyében, aki megígérte, hogy jövõre már nem szõrén üli meg lovát, mert a huszárnak feltétlenül dukál a nyereg és a kard is. Az iskolások ünnepi mûsorát Vaskóné Dózsa Olga tanította be ötödikes diákjainak, akik a szokatlan márciusi hidegben hõsiesen állták szó szerint a sarat is. Bukta Zsolt történelem szakos tanár tömör, szép beszédet mondott, melyben kitért az Egerfarmos - Szemere határában lezajlott ütközetre is. Kónya Réka közös Kossuth-nóta éneklésre buzdította a szép számmal összegyûlt ünneplõ falusiakat, melybe elõször a gyerekek kapcsolódtak be. Idõsebb emberek, akik elõször jöttek el ilyen ünnepségre, a himnusz hallatán és az emelkedett ünnepi hangulat hatására bizony a könnyeiket törölgették. Az est programjából hiányoztak a szemerei népviseletbe öltözött asszonyok, akik tavalytavalyelõtt nagy sikerrel énekelték a negyvennyolcas dalokat. Bukta Imre 8 Prokaj Péter, ha felül a lovára... Bukta zsolt az ünnepi beszédet mondja. Fáklyakoszorúban a 48-as emlékmû. Toborzó iskolások az élen. Fotó: Jakab Gábor

9 2003. május 24-én Dr. Seregély István egri érsek fogja felszentelni a község Plébánia épületét. EGYHÁZI HÍREK Március 29-én a mezõkövesdi Szent László plébánián Szenes István nyíregyházi plébános vezetésével lelki napot tartottak a hittanos gyerekek számára. Az alsósok Zakeusokat készí tettek papírból, míg a felsõsök ügyességi vetélkedõkön vettek részt. A lelki nap zárásaként Szenes atya misére invitálta a résztvevõket. Szemerén az elsõ áldozás május 4-én, a bérmálkozás pedig június elsején lesz. Nyári tábor Idén a Felvidék egyik legszebb tájának meghódítására hívjuk a felsõs gyerekeket. Július 26- augusztus 2 között a Sirava-tó környékét fogjuk bebarangolni maroknyi csapatunkkal. Terveink szerint megnézzük majd Hommonát és környékét, valamint Kassát is. OLVASÓI LEVÉL Kedves részetekrõl, hogy a kápolnát betettétek az újságba, amit élvezettel olvastam végig, azonban nem egyedül festettem. (A másik alkotó Stefanovics Péter szerk.) És ezen kívül még egy másik észrevételem is lenne, mégpedig az, hogy az egyházak felekezeti megoszlásából kihagytátok szerény vallásunkat, az Unitáriust, amely az Evangélikusok után következne, hiszen Magyarországon már több mint tagja van, vidéken több imaházzal, Pesten két nagy templommal rendelkezik. Azért is fontos, mert hazánk területén elõször a A KÖZÖSSÉG HÁZA Ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen az új egyházközségi kultúrház mondta Jéger Károly apát úr, majd így folytatta: Minél kisebb egy település, annál inkább jelentkezik a széthúzás. Fontosnak tarom, hogy Mezõszemere, mely híres volt összetartozásáról, ne legyen ennek az áldozata. A mai életben az öregek és a fiatalok, mivel más-más világban nõttek fel, nem képesek közel kerülni egymáshoz. Nagyon fontos, hogy ez a távolság csökkenjen. A Közösségi Ház ezt a feladatot is szolgálná. A többfunkciós épületben közösségi terem, szobák, konyha kap helyet, az emeleti tetõtérben legalább negyven fõ elszállásolására alkalmas szobák vannak, mosdókkal, zuhanyozókkal és egy társalgóval. Az egyházközség dönti el, ki lesz majd a gondnoka, szervezõje, felelõse, de igazán jól csak akkor fog mûködni, ha a cél érdekében az emberek áldozatot vállalnak fejezte be mondandóját apát úr. Lejegyezte Bukta Imre Pálosok próbálkoztak Esztergomban 1250-ben egyház alapítással, de abból csak szerzetesrend alakult ki, míg az Unitárius egyház, mint keresztény felekezet 1568 óta mûködik, mint bevett egyház. Alapítója Dávid Ferenc Katolikus pap és filosz volt, akinek tanait az Egy Isten hitet akkor a Tordai Országgyûlésen, az egyházi türelem jegyében elfogadták és ezzel együtt a lelkiismereti szabadság igényét, a különbözõ hitek iránti toleranciát is törvénybe iktatták. Mindez a világon elõször a Magyar Királyság területét képezõ Erdélyi Nagyfejedelemségben történt meg. János Zsigmond magyar király, mint a reformáció híve, több vallás felvétele után az Unitáriusnál kötött ki. Ez mégiscsak kuriózum! Ölellek Benneteket, Elekes Károly képzõmûvész, Budapest 9

10 Bukta Zsolt fotója. Fotó: Bukta Imre RÖVID HÍREK Március hónapban a Polgárõrség bevetésen vett részt. A késõ esti órákban a mintegy 20 fõs szemerei kommandó becserkészte az egész falu területét. A betyárok azon az éjszakán nem tevékenykedtek, így aznap este békésen pihenhettek a szemerei polgárok. Ismét foltozták a fõutat. Reméljük, õsszel a csatornázás után tényleg rendbe teszik a település úthálózatát. Márciusban tûz ütött ki a Rákóczi út Csikójáró felõli végén. A tûzoltóknak sikerült a kigyulladt ház hátsó felét megmenteni. A helyi kisebbségi önkormányzat választott vezetõi lemondtak tisztségükrõl, ezért a mûködtetésükre államilag biztosított több százezer forint felhasználását egyelõre befagyasztották. Bukta Imre felvétele. Európa Szemerén. Tovább indulnak a biciklisták. Jó hír: Egyre kevesebb a kóbor eb a faluban. Rossz hír: Egyre kevesebb az óbor ebbe a faluba. EU zászlóval Szemerén Április 7-én érkezett Mezõszemerére az a két profi kerékpározó, akik egy héten át a megye 119 településére vitték el az EU zászlót. Szándékuk szerint a településeken mûködõ szervezetektõl gyûjtöttek emléklapokat, melyekbõl a túra végén egy reprezentációs albumot készítenek. A Thaiföldet is megjárt biciklisták következõ állomása Egerfarmos volt, ahonnan az ott töltött éjszaka után Mezõtárkányra, majd a Tisza menti falvakba látogattak el. 10

11 KOMPÉROS SZÉL SZIDI MÓDRA Fél liter meleg tejet kelesztõtálba öntünk, beleteszünk10 deka zsírt, 1 csomag élesztõt belemorzsolunk, 1 kávéskanál cukrot, 1 tojást, összedolgozzuk. Kelesztjük. Ha megkelt, annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit felvesz, egy csipetnyi sóval jól kidolgozzuk. Tovább kelesztjük, közben kétszerháromszor átgyúrjuk. Kinyújtjuk és megkenjük a következõ töltelékkel: kb. 80 deka fõtt krumplit áttörünk, beleteszünk egy marék lisztet, sózzuk, egy kevés tejjel kenhetõvé dolgozzuk. Rákenjük a tésztára, majd forró sütõbe tesszük. Amikor kisült, még a tepsiben megvajazzuk a tetejét. Hûlés után kockákra vágva tálaljuk. Ugyanezt keletlen tésztából is elkészíthetjük, ennek a széleit felhajtjuk. Ezt nevezzük bocskoros kompérosnak. A BUKTA A bukta szót hallva egy hasáb alakú süteményre gondolunk, melyet kelt tésztából, túróval vagy lekvárral töltve készítenek. A régi paraszti világban azonban többféle, az egész magyar nyelvterületen ismert ételt is buktának hívtak. Bár ezek az ételek országszerte ismertek voltak, csak bizonyos vidékeken kapták a bukta nevet. Gasztronómiai kalandozásunkban segítségünkre van a Magyar Néprajzi Lexikon. Nézzük csak a következõ receptet: Hámozott, vízben péppé fõtt tört burgonyát kevés liszt hozzáadásá val besûrítünk, majd apró darabokra szaggatjuk, mákkal, túróval, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával tálaljuk. Bizonyára mindenki rávágja: ez a ganca! (Felénk leginkább túróval.) Igen ám, de ezt az ételt a nyugati Felföldön és alföldi szomszédságában helyenként buktának hívták. Északnyugat-Magyarországon sokkal általánosabban buktának nevezték az öntött tészták csoportjába tartozó, alábbi módon készített ételt: Kelt tésztából legtöbbször a kenyér nyers tésztájából véve hosszú rudakat vagy apró gömbölyû darabokat sodortak, melyeket a kemence földjén kisütöttek. Felhasználáskor szûrõbe téve forró vízzel leöntötték. Így megpuhítva a fõtt tésztákhoz hasonlóan mákkal, túróval tálalták. Már hallom olvasóimat: ez a guba! Szintén északnyugatra tõlünk, de hozzánk közelebb, Palócföldön a következõ ételt hívták buktának: Forrásban lévõ vízben a lisztet (kukorica, árpa, hajdina) állandóan kavargatva sûrûre fõzték. Kiszaggatták, és vidékenként eltérõen, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával, tejjel, túróval, szilvalekvárral ették. Nehéz pontosan rekonstruálni ma már, hogy hol, mit, minek neveztek. Tájegységenként, sõt falvanként is változhatott. Annyi bizonyos, hogy tõlünk északnyugatra, Palócföldön és azon túl vannak/voltak olyan ételek, melyet az ott élõ magyarság buktának nevezett. Ezek a régi paraszttársadalom alapvetõ, rendszeresen fogyasztott ételei voltak. Írásomban kénytelen-kelletlen már múlt idõben fogalmazok. Ezek az ételek elnevezéseikkel együtt lassan feledésbe merülnek. Átveszi helyüket a McDonalds' és a TESCO gazdaságos (ez nem a reklám helye). Ha régi jelentésében nem is, de vezetéknévként jó eséllyel tovább él a Bukta név. zs. Jakab Gábor Országosan április 12-én tartották az Euróbai Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazást. Mezõszemerén a vártnál többen, 423-an adták le voksukat, ebbõl 357-en igennel, 58-an nemmel szavaztak. 8 szavazat érvénytelen volt. Az adatokból következik, hogy Szemerén az országos átlagnak megfelelõen a szavazók 84%-a MSZP Mezõszemerén szeptemberében 14 fõvel megalakult az MSZP helyi alapszervezete. Jelenleg 21 tagja van. A bejegyzett szervezet választott titkára Rostás Istvánné, helyettese Csontos Imréné lett. Irodát a helyi Önkormányzattól bérelnek, melyhez a berendezést a tagok adták. Az alapszervezet célja a baloldali gondolkodású lakosok megszólítása, valamint a község érdekében való tevékenykedés fogalmazta meg kérdésünkre Rostás Istvánné. Hosszú tél EGYESÜLETI HÍR Kemény, hosszan tartó tél van mögöttünk. A januárban lehullott negyven centis hó még március közepén is fehérlett a kertekben. Januárban három napon át szakadtalanul esett a hó. Az önkormányzat traktora folyamatosan tisztította az utakat. A Mezõszemerei Civil Egyesület január végén tarotta rendes éves közgyûlését. A vezetõség beszámolt a tavalyi tevékenységrõl és az idei tervekrõl. A tagság erre az esztendõre is Bukta Lajost választotta elnöknek. 11

12 EU-NAP ÉS FALUGYÛLÉS Két egymás utáni napon szervezte meg az önkormányzat az EU-napot és a falugyûlést. Az április 10-én este 6-kor kezdõdõ összejövetelen Bukta Gábor polgármester bevezetõje után a meghívott vendég, Soós Tamás, a Heves Megyei közgyûlés elnöke tartotta meg beszédét az EU mellett, melyben kitért a helyi sajátosságokat érintõ kérdésekre is. A nyolcvanfõs hallgatóságból többen kérdéseket tettek fel, melyek a gazdálkodás, nyugdíjak és bérek tárgykörében fogalmazódtak meg. A gyûlés zenés mûsorral ért véget. A másnap, április 11-én tartott falugyûlésre körülbelül negyvenen mentek el, egyesek a hírverés hiányát kifogásolták. A pulpituson felsorakozott a teljes önkormányzat. Bukta Gábor polgármester szabatos beszámolója után melyben kitért a 2003-as tervekre is lakossági hozzászólások következtek. A buszmegálló, közkutak lezárása, utcai szemétgyûjtõ kosarak és még sok más kérdés vetõdött fel a lakosság részérõl. Bukta Imre 12 POLGÁRÕRSÉG MEZÕSZEMERÉN A polgárõrség újrahívásáról döntöttek és a megjelentek egyhangú szavazatával, 30 fõvel megalakult a polgárõrség, melynek vezetõje Tari László lett. (A vezetõség azóta megváltozott szerk.) A Megyei Polgárõr Szövetség alelnökének, Rajna Kálmán Dormánd község polgármesterének tájékoztatója után a vezetõséget is megválasztották. Az adat felvételezés megtörtént, a cégbíróságnál történõ bejegyzést követõen a szolgálat megkezdi mûködését. A szakmai és gyakorlati képzést Rajna Kálmán és Román Bertold kmb. rendõr-fõtörzsõrmestre vállalta. Az oktatás végén a vizsgát a megyei polgárõrszövetség vezetõi jelenlétében teszik le a leendõ polgárõrök. A polgárõrség felállítása fontossá vált a községben, mivel az elmúlt idõben elszaporodtak a betörések, lopások, illtéktelen személyek itt tartózkodása, akik nem tudták indokolni jelenlétüket a faluban. Reméljük, a polgárõrök és a helyi körzeti megbízott összehangolt akcióikkal elejét tudják venni a további betöréseknek, sikeresen hozzájárulnak a környékbeli erdõk védelméhez, a lakosság közbiztonságának javításához. Eredményes mûködést kívánunk nekik! Bukta Gábor polgármester SZÉTFOLYÓ VAGYONUNK Milliók folynak el a szemerei határban, a hatvanas évek elején fúrt kutakból. Nem voltam rest, Zselykével kimentünk az ostorosi, állandóan folyó kúthoz és egy stopperóra meg egy tízliteres kanna segítségével megmértük a kút hozamát. Tizennyolc másodperc alatt telt meg a kanna s ez egy évre kiszámolva több, mint 17 ezer köbméter elfolyó friss artézi vizet jelent. A mai árakra levetítve három és fél milló forint az a víz, ami csak ebbõl a kútból elfolyik. Ilyen kút pedig legalább 7-8 csorog a szemerei határban. Nem kell senkinek? B. I. MAGÁNYBAN Egyszerû kis csendes fészek, Otthonomban heverészek. Gondolatban elmerülve, Világ zaját elkerülve. Ide látszik a fák lombja, Zöld levelek milliója. A lenyugvó Nap sugara Bíbor fényt szór a világra. Szárnyalnak a gondolatok, Emlékeimben kutatok. Kémlelem a jövõm útját, Megszépítem múltam kútját. Áldom ezt a nyugodt percet, Mint gyógyító nagy kegyelmet. A csendesség oly nyugtató, Szent nyugalom, oly megható. Gondolatban gazdag élet, Bágyadt szívem újra éled. Talán fenn az égi szemek Én felettem is õrködnek. Jakab Barnabás

13 A szemerei bíró és unokája Amikor e cikk megírásához fogtam, erõs dilemmába estem. Ugyanis szemerei beszélgetésem Jakab Barnabással egyrészt azért jött létre, hogy nagyapjáról, az egykori bíróról írjak. Beszélgetés közben azonban kibontakozott a beszélõ-mesélõ Barna intelligens, rendkívüli memóriával megáldott egyénisége. Így most az õ visszaemlékezéseit közlöm családjáról, gyermekkoráról. A szemerei Jakabok Erdélybõl származnak. Egy Jakab nevû katonatiszt házasodott be Szemerére, késõbb az õ leszármazottai lettek a népes mucu, kánya, koha, tyúk és kis Jakabok. Anyai nagyapám Mátyás volt, vallásos, tiszta erkölcsû férfi. Az apai nagyapámat is Mátyásnak hívták, õ elég hamar özvegységre jutott (felesége Kis Mária volt). Szerette az asszonyokat, tekintélyt parancsoló jellem volt. Õ lett a falu választott bírója, több cikluson át. Ez a beosztás talán a mai polgármesternek felelne meg. Helyettese volt a törvénybíró, melléjük rendelve dolgozott a falu jegyzõje, akárcsak ma is. Nagyapám, aki már foglalkozásánál fogva is olvasott ember volt, a Népszavát járatta és öregkorára, hátul a fesztungban a könyvespolcon sok irodalmi mûvet is összegyûjtött. Mint bíró, a szegények védelmezõje volt, mai értelemben baloldali gondolkodású ember. Akkoriban az apróbb pereket, mezsgyevitákat, tyúkpereket a faluban rendezték le. Nagyapám nyilván jól végezte feladatát, mert több ciklusban is megválasztották. Volt mellette még egy kisbíró is, akinek a dolga az volt, hogy a hivatalos hirdetményeket a faluban kidobolja. Emlékeim között szerepel egy gyönyörû festett ágy (nyoszolya), rajta 1907-es évszám, mely szüleim házassági évét jelentette. Akkoriban illett a törvénybíró lányának illett a bíró fiához hozzámenni. Ebben a kicsit kényszerû házasságban aztán szép lassan összemelegedtek. Nagyapám eladott egy piros-tarka tehenet, hogy édesapám hajójegyét megvehesse Amerikába, ahonnan nagyanyám nemsokára hazasírta. Apám az elsõ világháborúban megsebesült, majd orosz fogságba esett. Gyerekkoromban sokat mesélt az orosz hadifogságról, például arról, hogy két másik szemereivel, Tóth Antallal és Farkas Jánossal részt vettek az októberi szocialista forradalomban a bolsevikok oldalán. Ennek köszönhetõen kerültek Szibériába, ahol a nagy fényességes forradalom helyett az északi fényben gyönyörködtek. Apámról, hányatott sorsa miatt, két fényképem maradt, az egyik Amerikában, a másik Szibériában készült. Én a szemerei származású János bácsihoz kerültem Kövesdre szabóinasnak, de egy alkalommal megégettem egy kabátujjat a szenes vasalóval, így végül Szemerén Juhász Gábor szabónál töltöttem le a három tanoncévet. Mocsáryéknál a kastélyban egy évet szolgáltam szobainasként. Rájuk, mint gõgös, szociálisan érzéketlen emberekre emlékszem et írtunk ekkor. A gõzeke és az udvari cséplés idõszaka volt. Két jeles iparos volt a faluban, Sebestyén Ferenc és Szloboda Miklós. Számos találmányuk volt, de Sebestyént még a felfúvódott tehénhez is ki lehetett hívni. Rajtuk kívül szabó, suszter, olajütõ, szódás kovács iparosok tevékenykedtek a faluban. A Hangya Szövetkezetben (a mai Nagybolt helyén), Orovecz Istvánnál, mindent megkaphatott a falu lakossága, a petróleumtól a selyemkendõig. Cséplõgép legalább három volt a faluban, olajütõ kettõ. Annak ellenére, hogy Barna ötven éve elkerült a faluból, rendkívül élénk emlékeket õriz a negyvenes-ötvenes évekrõl. Számos színes történetet mesélt el, melyek külön fejezetet érdemelnek. Azonban idõben ugranunk egy nagyot. Kevesen tudják, hogy az õ nevéhez fûzõdik a varroda idetelepítése, Tuza Antal tanácselnöksége idején. Ma Budapest belvárosában él feleségével, ritkán tud hazalátogatni. Az irodalomban nemcsak jártas, verseket is ír, melyekbõl újságunkban is közöltünk már. Bukta Imre PURINA Heti rendszerességgel, más-más ütemben hangszórós autók járják a falu utcáit, különbözõ árut, szolgáltatást felkínálva. Ma már nemcsak a jégkrémet rakják a szánkba, jól idõzítve a vasárnapi ebéd után, hanem megjött a purina is. Eredménytelen üzleti fogás lenne, ha a kivehetetlenül eltorzult gázcsere zörejt a falut járó vállalkozó kicserélné jól hallhatóra, mert az emberek nem értenék a megváltozott jelt, még azt gondolnák, nem is a gázos jött. A purinás autó még rejtélyesebb. A színesre dekorált furgon végignyargal a falu utcáin, a gázossal ellentétben érthetõen és táncra-perdülõs dallam kíséretében kürtöli: meghoztuk a purinát!. Az eleinte csúfolkodásnak vélt szöveg hallatán, mire észbe kapok és eldobom az ecsetet, kapát (ezt ritkábban), rohanok a kapuhoz, hogy elcsípjem az autót és végre megtudjam, mi az a purina, a kis teherautó már a másik utcasarkon jár, maga után húzva zenés hirdetését. Elhatároztam, legközelebb a kapu mögött várom, hogy elkapjam akár a kerekek elé dobva magam, megállásra késztetve és megtudjam végre, mi is az a purina. Isten bizony, ha elcsípem egyszer, bármi legyen is az a purina, egyet veszek belõle. B. I. SE FOCI, SE GÓL, SE KAPUFA A néhai focipálya területén Szent Györgynapjától Szent Mihályig birkanyáj legelészik. Annak idején egy-egy vasárnap délután százak látogattak ki a Szemere-Aldebrõ visszavágóra. A gyönyörû nyárfasor övezte futballpálya mellett ilyenkor csapolt sört mértek, a leánykák körbe-körbe sétáltak a pálya körül. Az emberek tökmagolva kiabáltak be a pályára: Add be középre!. A meccs végén az aldebrõi szurkolók gyorsan felugráltak a csepel teherautókra, mielõtt baj történhetett. Elrobogtak. Tavaly még mindkét kapufa megvolt. Tavaszra egyik eltûnt. No, ezzel jól befûtöttek az aldebrõieknek! 13

14 ISKOLAI HÍREK FARSANG Februárban a szülõkkel közösen került megrendezésre iskolánkban a farsangi karnevál. A tanulók 90 %-a jelmezbe bújt. A csodálatosabbnál-csodálatosabb egyéni maskarásokat az osztályonkénti csoportos jelmezes felvonulók követték, akik egy-egy kis mûsorszámot is bemutattak. A zsûri nehéz döntés elõtt állt, de végül sikerült rangsorolnia. Az egyéni kategóriában: I. helyezett A kis tehén jelmez Ficsór Gábor 1. osztály II. helyezett Ludas Matyi jelmez Bukta Bence 1. osztály III. helyezett A cápa jelmez Marton Zsuzsanna 4. osztály Csoportos kategóriában: Alsó tagozatból I. helyezett Háremhölgyek 3. osztály II. helyezett Szulejmán és háreme 4. osztály Felsõ tagozatból I. helyezett Dáridó 8. osztály II. helyezett Karibi táncosok 5. osztály III. helyezett Násznép 7. osztály JÁTÉKOS SPORTVERSENY Iskolánk alsótagozatos tanulói már több éve sikeresen szerepelnek a Játékos sportverseny sorozat körzeti versenyein. Az idei tanév decemberében került sor ismét a vetélkedõ körzeti fordulójára Füzesabonyban, melyen lánycsapatunk és fiúcsapatunk is az elsõ helyen végzett. Idén januárban vegyes csapattal indultunk és negyedik helyezést értük el. Oszkocsilné Csajbók Éva Minden jelmezes kapott édességet, gyümölcsöt vagy tortát. Szeretnénk megköszönni az önzetlen felajánlásokat, amelyek ezeket a jutalmazásokat lehetõvé tették. A zenét volt diákjaink mixelték, nekik is köszönjük, hogy eljöttek. A büfében a szülõk szorgoskodtak, ezúton szeretnénk önzetlen segítõkészségükért köszönetet mondani, és nem utolsósorban a zsûri tagjainak, kollégáimnak, a polgárõrségnek és a diákságnak, hogy jókedvükkel, vidámságukkal felejthetetlenné tették ezt a napot. Molnárné Ködmön Katalin 14

15 ÓVODA UTÁN ISKOLA Hamarosan elérkezik a leendõ elsõ osztályosok beírása. Az iskola és az óvoda vezetése és nevelõtestülete nagy figyelmet fordít arra, hogy a leendõ elsõ osztályosoknak minél könnyebb, zökkenõmentesebb átmenetet biztosítsanak az óvodából az iskolába történõ átlépésnél. E cél érdekében március 27-én Iskolakóstolóra hívtuk a legnagyobb óvodásokat. Ezen a napon Marika néni és Ircsi néni tartalmas programokkal várta a leendõ elsõs tanítványokat. A gyerekek az osztályteremben játékos feladatokat oldottak meg, ahol többen elsõ piros pontjukat is megszerezték. Ezt követõen a szakköri tanulók segítségével kipróbálhatták az iskolai számítógépeket, majd a tornateremben vidám sorversenyeken, labdajátékokban vettek részt. Reméljük, hogy jól érezték magukat, és szeptemberben örömmel jönnek majd iskolába. A leendõ elsõ osztályos tanulók szülei az iskola és az óvoda által közösen szervezett szülõi értekezleten vettek részt április 2-án. Az értekezleten az iskola vezetésétõl és az osztályfõnököktõl tájékoztatást kaptak az elsõ osztályba történõ beíratással kapcsolatos teendõkrõl, illetve az iskolában folyó tartalmi munkáról. Az elsõ osztályosok beíratására április 7-én és 8-án került sor. NYÍLT NAP Intézményünkben március 26-án iskolai nyílt napot tartottunk, mely lehetõséget kínált valamennyi szülõ számára, hogy betekintést nyerjen az iskola belsõ életébe. Az érdeklõdõ szülõk részt vehettek a tanítási órákon és valamennyi iskolai foglalkozáson, ahol megfigyelhették gyermeküket tanulás közben és az iskolában folyó nevelõ oktató munkát. Az alsó tagozaton összesen 12 fõ szülõ használta ki a nyílt nap kínálta lehetõségeket. Legtöbben az elsõ osztályos szülõk érdeklõdtek gyermekük iskolai tevékenysége iránt. Felsõ tagozatban sajnos kevesen használták ki a nyílt napot. Köszönjük azon szülõk érdeklõdését, akik eljöttek, s reméljük, hogy a következõ nyílt napon nagyobb lesz az érdeklõdés Bartók István NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENY Az általános iskolák tanulói számára meghirdetett Német Szépkiejtési versenyen iskolánk 5 tanulója vett részt. A területi szintû megméretésnek az Egri Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott helyet. Gál Henrietta 5. osztályos Tóth Szabina 5. osztályos Rostás Benjamin 7. osztályos tanulók remekül helyt álltak, amirõl egy emléklap ad tanúbizonyságot számukra. A 4. osztályosok kategóriájában Moldován Enikõ 3. helyezett lett, Molnár Flóra pedig korcsoportjában az 1. helyet hozta el iskolánknak. Az április 5-én megrendezett Megyei Döntõn a következõ eredményeket érték el tanulóink: Molnár Flóra V. helyezett, Moldován Enikõ pedig II. helyezett lett. A tanulók teljesítményéhez gratulálunk. Lõrinczné Antal Judit felkészítõ nevelõ Helyismereti lottó gyerekeknek Bartók István Kérdés: Szihalom Mezõkövesd Lassan feledésbe merülnek a falut körülölelõ földterületek népi elnevezései. Most számotokra szeretnénk feleleveníteni õket ezzel a feladattal. A megfejtéshez természetesen vegyétek igénybe szüleitek, nagyszüleitek segítségét. Megfejtésként a számoknak megfelelõ elnevezéseket küldjétek el nekünk. A helyes megfejtést beküldõk ajándékot kapnak. A megfejtést kizárólag postai úton fogadjuk el. Címünk: Mezõszemerei Civil Egyesület, Mezõszemere, Szabadság út 109 A helyes megfejtést és a nyertesek névsorát nyári újságunkban közöljük. Várjuk leveleiteket! Melyik elnevezés melyik, a térképen megadott számnak felel meg: SÓHAJTÓ JEGES CSIKÓJÁRÓ TAGOSDÛLÕ Mezõtárkány Egerfarmos 15

16 S Lakodalom, szeptember 7. Hérészek. Menyasszony és võlegény a 30-as években. Lakodalom a 30-as évek végén. Ágyvivõk. Lakodalom a 30-as évek végén. Lakodalom a 30-as évek végén. A 2001 õszi számunkban közöltünk írást a szemerei lakodalomról. Szerettük volna fényképekkel illusztrálni az írást, de akkor nem jutottunk hozzá, így ezt most pótoljuk. El kell mondani, hogy az akkori szöveg írója, Juhonka néni és a most közölt képek között nincs személyes kapcsolat. Ezeket a képeket Bikás Feri bocsátotta rendelkezésünkre, az õ szülei lakodalmát örökítették meg a felvételek. Ha belegondolunk, alig több mint hatvan év távlatából nézve látható, mekkorát változott, fordult a világ, mennyire könnyen ment akkoriban, és milyen nehezen most egy-egy közösségi esemény, ünnep, egy nagy családi megmozdulás. Volt olyan szombat, hogy három lagziban mulattak a szemereiek, a fél falu szó szerint hivatalos volt a mulatságokba! Személyes véleményként azt írhatom habár akkoriban nem éltem hogy e mai modern világ eszközei, a TV, videó és elsõsorban a pénz nyújtotta fogyasztás szemléletû hajszolt világ nem képes pótolni az emberi kapcsolatokat, melyekre egyre inkább égetõen szükségünk van. Mennyivel szebb volt egy lakodalmas menet, mint ma egy átsuhanó autó! Bukta Imre E M E Z Õ Z E R M I E CIV I L T E G Y E S Ü L E Kiadja a Mezõszemerei Civil Egyesület Szerkesztõk: Bukta Imre, Bukta Zsolt, Kónya Réka Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR

MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR 2008. április BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 5. ÉVF. 3. SZÁM(43) ára: 30 din MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR MEGJÖTT A TAVASZ? A DESPOTIZMUSRÓL MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám Nemcsak kenyérrel él az ember Havas Krisztus-kereszt az erdõn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgõs

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR ajodarih KeidQS A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR Gyermeknap már két évtizede Sződön is Még idén új áruház épül Új tagokkal működik tovább a Sződ Községért Közalapítvány

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. 2005. augusztus * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 8. szám Szent István királyunk ünnepén Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. Szent István királyunkra emlékezve elég meghökkentônek tûnhet

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben