MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente"

Átírás

1 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként, fején süveggel, kezében keresztre feszített Jézust tartva. Ez a ledõlt és darabjaira törött barokk szobor különösen szép volt, habár az idõ megérlelte. A kemény mészkõbõl faragott szobor sorsa reméljük nem ért véget. Számos kérdés vetõdik fel ezzel kapcsolatban. Hogyan került a falu szélére? Netán a falu ment arrébb az évszázadok folyamán? Mit takar a kis halom, amin állt? Miért nézett pontosan a jelenlegi templom irányába? És végül: hogyan tudott ledõlni magától a masszív talapzat? Mi lesz az egyébként sok százezer forintért restaurálható szobor további sorsa? Bukta Imre fotói 2003 RÁKÓCZI-ÉV Idén a Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulójára emlékezünk ban egy egyszerû Habsburg-ellenes felkelésbõl hetek alatt országos méretû szabadságharc bontakozott ki, köszönhetõen annak, hogy II. Rákóczi Ferenc a felkelõk kérésének eleget téve elvállalta a függetlenségi harc vezetését. Rákóczi tisztában volt azzal, hogy csak akkor valósulhat meg az ország függetlensége, ha ütõképes hadsereget, szilárd gazdasági hátteret teremt, valamint külpolitikai szövetségeseket szerez. Kiáltványában a nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvetõ, kegyetlenkedõ, a nemtelenek (nem nemesek) szenvedéseit okozó Habsburgok ellen irritálta az ország lakosságát. (folytatás az 5. oldalon) A tartalomból Két betörés, egy bál Önkormányzati tervek Padlásseprés, udvarseprés Sütemény-e a bukta? A közösség háza Kompéros Iskolai hírek A szemerei bíró unokája Szemere-tetõ Székelyföldön Lesz-e gyógyfürdõ Szihalmon?

2 ÚJ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ SZEMLÉLETMÓD FÉLÉVES AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZAT Tervek, pályázatok, lehetõségek, tapasztalatok az új önkormányzatnál beszélgetés Bukta Gábor polgármesterrel Fél éve állt fel falunkban az új önkormányzat. Ebbõl az alkalomból kérdeztem Bukta Gábor polgármestert, mi valósult meg eddig terveikbõl? önkormányzat körülbelül 30%-kal egészíti ki. A kiviteli tervek elkészültek, reményeink szerint augusztus 20-ra kigyulladnak a reflektorok. - Azzal kezdeném, hogy három nagyobb beruházást szeretnénk megvalósítani a közeljövõben, és ezek között nem szerepel a legnagyobb, a szennyvízhálózat kiépítése. Kezdeném az elsõvel, a buszmegállók kiépítésével. Az eddig tervezett járdasziget kialakítását az EU szabványnak megfelelõen kell bõvíteni, ami megállónként közel 19 métert jelent. Tudni kell még, hogy egy-egy buszváró öböl kialakítása megközelíti a 3 millió forintot. Erre most nyújtottunk be pályázatot. A következõ beruházás a ravatalozó helyreállítása, felújítása, mely a 2000-es belvíz kár miatt is aktuális. Terveinkben a temetõn belüli ravatalozóhoz vezetõ útszakasz aszfaltozása is szerepel. Ez 12 milliós beruházás, az önrészt beterveztük az idei költségvetésbe, a többire pályázatot adunk be. Ha az idén nem nyerünk ez is elõfordulhat akkor a három évig érvényes tervekkel további pályázatokat nyújtunk be a Területfejlesztési Tanácshoz. Ez megyei támogatás lenne. A harmadik lehetõségünk a Rima menti út felújítása. Ez 30 milliós beruházás lenne, melyre pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz nyújtottunk be. Az építési tervek megvannak már. Ha ezzel a szintén három évre szóló tervvel idén sikertelenül pályázunk, jövõre újra benyújthatjuk a pályázatot. A felsorolt beruházásoknál általában 30% önrésszel kell rendelkezni, az ehhez szükséges összeget az önkormányzat megszavazta. Reményt ad, hogy a pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a belvíz kárt szenvedett települések, így Szemere is. Kisebb, ám fontos megoldásra váró feladat a szeméttároló megszüntetése, mely a Tiszafüreden megvalósuló régiós szemétlerakó elkészültének függvénye. Templomunk kivilágítására a lakossági kezdeményezésre megvalósult gyûjtésbõl származó összeget az - A falu lakossága lassan fogy, a terület viszont nem megy össze. Felmerül a kérdés: megfelelõ helyen fekszenek-e az intézmények? - Elkészítettünk egy településfejlesztési tervet a közelmúltban. Valóban számos kérdés felmerült, például hogy jó helyen fekszik-e az óvoda, hiszen a szihalmi részen lakóknak szinte két kilométert kell gyalogolniuk az óvodáig. Ilyen esetekben nagyon fontos a lakosság véleménye. - Szociális otthon? - Ennek fejlesztése már az elõzõ idõszakban elkezdõdött, a 15 milliós beruházásból ötöt állt az önkormányzat. Az új szárnyat, a régi szárny szobáit valamint a közösségi termeket új, szigorú szabályozásnak kellett alávetni. Meg kellett szüntetni például a négy fõsnél nagyobb szobákat és külön foglalkoztatási termet kell létesíteni. El kell mondanom azonban, az öregotthon nem kötelezõ önkormányzati feladat és azt is tudni kell, hogy a mûködtetése nem nyereséges, Fotó: Bukta Imre ebben a pillanatban, mert például a hatékonyabb szakmai munka érdekében növeltük a gondozói létszámot. Ezért szeretnénk a gondozottak létszámát növelni távlatilag. - Közösségi élet? Közösségi ház? - A jelenlegi önkormányzat fontosnak tartja az együttmûködést a faluért tevékenykedõ csoportokkal, egyesülettel. Mi is nagy szükségét érezzük egy modern kultúrház létrehozásának. Egy korszerû közösségi ház kiépítése hatalmas összeget emésztene fel. Elképzelésünk szerint erre a célra a volt napközi épülete felelne meg. A felújítási, karbantartási munkálatok elkezdõdtek. Az udvart szeretnénk rendezvények megtartására alkalmassá tenni. Bukta Imre 2

3 ÉLJEN A MÁJUS 1 ÚT! Nem áprilisi tréfának szánta az önkormányzat, ezért nem elsején, hanem harmadikán kezdte el a Május 1 út teljes hosszában történõ útkarbantartási munkálatokat. Igényes munkával (nem úgy, ahogy a Szabadság úton szoktak tódozni-fódozni), a kátyúkat aszfaltvágóval körbemetszve, szakszerûen, gyorsan eltüntették a hosszú évek óta balesetveszélyes gödröket. A 20 tonna aszfaltra és bedolgozására fél millió forintot áldozott az önkormányzat, a kikerülõ törmeléket a nagyon rossz állapotban lévõ, Csõke-tanya felé vezetõ út kátyúinak betömésére használták fel. Fotó: Bukta Imre SZEMEREI BÚCSÚ KÉPEKBEN A szemerei búcsú kirakodóvására az évtizedek alatt több helyszínt járt be, míg visszakerült az eredeti helyére. Akkor érte virágkorát, amikor a templom mögötti térrõl átkerült a mostani posta épülete körüli területre. Láncos-sürgõ (körhinta), lábbal hajtható lovaskörhinta, céllövölde, similabda, kakas-nyalóka és még sok egyéb vásári portéka kínálta magát. Késõbb a focipályán rendezték a kirakodást, ami valóban célszerû volt addig, amíg Szemerének kiváló focicsapata volt. Tavaly a vásár visszakerült a templom mögötti térre, így az idõsebbek is ki-kinéznek az unokákkal vásárfiát venni. Idén július 6-án, vasárnap lesz a falu búcsúnapja. A fotókat Bukta József készítette. 3

4 EGY KORAI TÉRKÉP MEZÕSZEMERÉRÕL Az itt közölt térképet Györffy István 1943-ban posztumusz kiadott Magyar falu magyar ház címû gyûjteményes munkájában találtam. Györffy ebben a könyvében az Alföld településformáit vizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy két fõ forma különböztethetõ meg: az egyik a jellegzetesen magyar, kertes, a másik a sorházas, szalagtelkes település. Az elsõre hozza példának többek között a mi falunkat, a másikra a közelünkben lévõ Tardot. Györffy jól tudta, hogy a falvak kertes berendezése, a benne ûzött gazdálkodási renddel a 18. század óta fokozatosan eltûnt. Ezért olyan anyagot kellett keresni, amely bepillantást engedett hazánk 18. századi települési viszonyaiba. Erre legalkalmasabbnak Magyarország II. József korában elkészült elsõ katonai térképfelvétele, az ún. Iosephinische Aufnahme kínálkozott. Ennek a térképnek 1: méretaránya a településformákat, az utak és házak elhelyezkedését meglehetõs pontossággal szemlélteti. Ebbõl a bécsi hadilevéltárban található mappából másolta ki szerzõnk Szemere térképét. Azt pontosan kutatások híján nem lehet megmondani, hogy melyik évben jártak a katonai térképészek környékünkön, de bizton nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 1700-as évek utolsó harmadában így nézhetett ki Szemere. Lássuk hát, mit is mutat a térkép? Milyen a kertes település? A falu két eltérõ részre tagolódik, melyek azonban funkcióikban kiegészítik egymást. A belsõ részt sûrûn egymás mellett álló, kerítetlen házak alkották. Ezekben lakott a család, az asszonynép, a gyerekek és az öregek. Ezt a belsõ magot gyûrûszerûen övezték az ólas kertek. Minden házhoz tartozott egy akkora kert, amely a jószágot, takarmányt és a szérût befogadta. Az itt lévõ épület 4 pedig a férfinép tanyázó helye volt. Szemere esetében az ólas kertek a Hígsor és a Bentelek területére estek. A térképen a vékony vonallal kerített részek mutatják ezt. A 20. századra a falunak ez a jellege eltûnt, de még felismerhetõ. Az átalakulás során a belsõ telkeket is lekerítették, így utcák, gyakran zsákutcák keletkeztek (például Csaba). A zsákutcákban össze-vissza fekszenek a házak, s egyebütt is gyakori, hogy a házak nincsenek az utcasorban. Az ólas kertek helyén lakóházakat építettek. A belsõ részek utcái girbegurbák, hiszen utólag, a telkek bekerítése után keletkeztek. A 20. századi kitekintés után nézzük ismét a 200 évvel korábbi térképünket. Érdekes, hogy a Szihalomról Farmosra vezetõ utat a templomtól nyugat felé mutatja. A jelölt templom nem lehet más, mint a mindenki által jól ismert, mai formájában már 1766-ban álló épület. A térkép még nem ábrázolhatja a Mocsáry kastélyt (20. század eleje), valamint a Telep és a Rimán túli részek házait. A temetõt ott jelzi, ahol az ma is található. Más forrásból tudjuk, hogy 1786-ban 736 lakója volt a falunak. Ha ezt a számot összevetjük a térképen, a belterületen megszámlálható 72 kicsiny téglalappal, melyek lakóházakat jelölnek, akkor a házankénti létszám 10 fõ körül jön ki. Ez valószínûsíti a többgenerációs együttélést és a jelentõs gyermekáldást. Életerõs falu volt a miénk. Nem véletlen, hogy ebben az idõben (1783) Eszterházy Károly egri püspök Hejõkürt benépesítésére szólította fel a falu lakóit (errõl már az elõzõ lapszámban írtunk). Ma a házak száma még csak-csak, de az életerõ úgy-ahogy. zs. Jakab Gábor

5 ÓVODA Két betörés, egy jótékonysági bál A januári óvodai betörés után szinte az egész falu összefogott az intézmény további mûködése érdekében. A jótékonysági bál a vártnál nagyobb bevételt hozott az óvodának, ebbõl az alkalomból beszélgettem Lívia vezetõ óvónõvel. - Mi is történt januárban? - Borzasztó látvány fogadott bennünket a betörés után. Szinte minden mozdítható tárgyat elvittek, a mosógéptõl a függönyökön át a gyerekek váltó cipõcskéjéig. (Úgy tudjuk, a tettes egy gödöllõi férfi megkerült. Jó lenne tudni, ki volt a tippadója!) A kár elérte az egymillió forintot. Márciusban az önkormányzat figyelõs riasztót építtetett az óvoda és az iskola összes termébe, így most már nem kell tartanunk betöréstõl. - Hogyan szervezõdött a jótékonysági bál? - A szervezést az óvoda végezte, beleértve a szülõk segítségét is. A február 22-én tartott bál bevétele 280 ezer forintot tett ki, ami messze felülmúlta várakozásunkat. Minden fillér számított, hiszen például mosógép nélkül ugyan nem áll meg az élet az óvodában, viszont nagyon fontos eszköz. Szõnyegeket vettünk (azokat is ellopták), eszközöket vásároltunk. Fotó: Bukta Imre Beterveztük még egy fénymásoló vásárlását is, hiszen kreatív feladatok végzésénél ma már elengedhetetlen. Természetesen nagyon fontos számunkra maga a bál, a jó hangulat és úgy látszik, Szemerén ezek az események kellemes találkozási, társalgási, szórakozási lehetõségek is egyben. Ugyanakkor mindenki szívbõl adakozott az óvoda javára. A legnagyobb összeget Kovács István vállalkozó ajánlotta fel, azonban mi ugyanannyira örültünk a nagymama ezer forintos adományának is. - Pár mondatot szólj az óvoda jelenlegi helyzetérõl. - Harminckilenc gyerekünk van. Öt alkalmazott közül hárman fõiskolát végzett óvónõk vagyunk, nagy gyakorlattal, és az óvoda, a gyerekek sorsát valamennyien szívügyünknek tekintjük. Folyamatosan modernizálunk, fejlesztünk. Ügyelünk arra, hogy ha kicsit drágább is jó minõségû játékokat adjunk a gyerekeknek, szebbek és tovább tartanak. Évi két nagyobb kirándulást szervezünk, legközelebb Nyíregyházára, az állatkertbe látogatunk el, ami valószínûleg nagy élmény lesz a gyerekek számára. Az idei influenzát õk sem úszták meg, de már rendezõdnek a sorok. Házon belül is folyamatosan készítünk pályázatokat az óvodáért. Szeretjük a gyerekeket és igyekszünk mindent megtenni értük. - Köszönöm a beszélgetést. Bukta Imre 2003 RÁKÓCZI-ÉV (folytatás az elsõ oldalról) Cum Deo pro patria et libertate Istennel a hazáért és a szabadságért feliratú zászlói alá ezrek és ezrek álltak be kurucnak. Mintegy két esztendõ lefolyása alatt a kuruc hadak felszabadították az ország nagy részét. Rákóczi ezen idõszakban a Habsburgellenes európai nagyhatalmak (Franciaország, Svédország, Oroszország) uralkodóinak támogatását igyekezett megszerezni, de ígérteken kívül csak némi csekély francia anyagi támogatást kapott. A külsõ segítség nélkül maradt szabadságharc folytatása egyre kilátástalanabb helyzetbe került. A Habsburgok felismerve a lehetõséget megegyezést kínáltak Rákóczinak. Birodalmi fejedelmi címet ajánlottak fel számára, de a Nagyságos Vezérlõ Fejedelem ezt nem fogadta el. A szabadságharc 1711-ben, a szatmári béke megkötésével fejezõdött be. Az ország nyolcévi önállósodási kísérlet után újra a Habsburg Birodalom tartományává vált. Bukta Zsolt TÖRTÉNELMI ÉRDEKESSÉGEK október Drugeth Vilmos nádor vezetésével Heves, Torna és Borsod vármegyék képviselõinek részvételével nemesi gyûlést tartottak Szemere és Szihalom települések határában június 4-7. Heves és Borsod vármegyék részvételével, Gilétfi Miklós nádor elnökletével újabb nemesi közgyûlést rendeztek Szemere és Szihalom határában. 5

6 EGY FALUSI VASÁRNAP AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN A padlássepréstõl az udvarseprésig A vasárnapok abban az idõben a pihenés és az ünnep napjai voltak. Akik azonban jószágot tartottak és akkoriban szinte minden háznál volt jószág azok nem kapcsolhatták ki az állattal való törõdést hétvégén sem. Nagyapám az istállóban aludt, rendszerint hajnali kettõ-három körül a tehenek és lovak mozgolódására ébredt. Mécsest nem gyújtott, minek is, kinézett az istálló ajtaján, vajon mit mond az idõjárás? Leszedte a friss trágyát, hátravitte a sorogjával, majd a maradék íziket (a kukoricaszár maradékát) újakra cserélte a tehenek elõtt. A lovaknak lucernát dobott, a jószágok békésen eszegettek. Nagyapám eközben a teheneket vakargatta, tisztította kefével. Akkoriban minden nap alaposan megmosták a tehenek farkát és ami alatta volt, azt is. Az ízik kiszedése után vegyítettet adott nekik. Megjelent édesapám is az istállóban, folytatta a munkát a lovak ápolásával, egyik kezében a vakaróval, másikban a kefével. Ezt követte az itatás. Ha száraz volt az idõ, akkor vályúból, ha csúszós volt az udvar, vederbõl ittak az állatok. Édesanyám is megérkezett a fejéshez, megkötötte a tehén farkát, nehogy megcsapja fejés közben, majd megmosta a tõgyet. 6 Nagyapám még egy adag korpával kevert répareszeléket tett a tehenek elé. Fejés után édesanyám leszûrte a tejet, én meg a fürge lábaimmal elvittem a tejcsarnokba. Az istálló bútorzata a következõ volt: A jószág elõtt a jászol állt. A falon lévõ vakablakban voltak a kefék, vakarók, patkók, szegek. A régi nyoszolya a sarokban feküdt. A fejõszék, kosarak, vedrek a fal mellett hevertek. A villa és a soroglya felállítva álltak az ajtó mellett, a gerendákon átvetve pedig egy-két kerti szerszám. A jószág ellátása után édesapámék bejöttek a konyhába, belökték a féldecit, amit nagymamám készített ki nekik, majd édesapám elment a kocsmába egy kis reggeli csevelyre. Nagyapám, aki nem járt kocsmába, de a magáét azért megitta mégpedig az én anyagbeszerzésem révén még tett-vett az udvaron, moslékot kevert a disznóknak, kicsit sepregetett. Közben beindult a munka a konyhában, míg nagyanyám felfûtötte a kemencét, édesanyám a tésztát gyúrta a süteményhez. Vasárnaponként a következõ sütemények készültek: túrós, batyus, görhe, bogácsa, puffancs, laska, kompéros és nagyobb ünnepeken különbözõ rétesek. A sütemény után kemencébe került a krumpli héjastól, majd a füstös fazék a belerakott hordóskáposztával kevert hússal. Reggelinél az egész család együtt fogyasztotta el a sült krumplit ütött olajjal megkenve, volt aludttej, sütemény. Reggeli után a férfiak beretválkoztak, tisztálkodtak, majd ünneplõbe felöltözve ácsorogtak az udvaron, mondván, mindig az asszonyokra kell várni. Végre összeverõdött a család és elindultunk a templomba. Mise után, délre az ebéd rendszerint készre fõtt. Ebéd után az emberek ledõltek szunyókálni, az asszonyok közben mosogattak, mert a munkamegosztást, ugye, be kellett tartani. Az asszonyoknak csak egy kis idejük maradt a leülésre, ilyenkor bele-bele néztek a kalendáriumba, majd elindultak a litániára. Három óra körül megkezdõdött a jószágok etetése, majd a fejés. Munka végeztével megvacsoráltuk a füstös fazék tartalmát és ha még jutott rá idõ, rokonlátogatást tettünk a faluban. Az est beálltát, a sötétedést a nap végének tekintettük. Tévé, videó nem volt. Kicsit beszélgettünk, majd eltettük magunkat a következõ hétköznapra, ami annyiban különbözött a vasárnaptól egy gyerek szemével nézve, hogy az emberek tovább, többet és keményebben dolgoztak, beleértve a földdel való bánást is. lejegyezte Bikás Feri, 2003-ban

7 SZIHALMI HÍREK A Szemere helynévrõl Új kábeltévé hálózat kiépítését tervezi a szihalmi önkormányzat. A buszmegállókat kicserélték modern, üvegfalú várókra. A központban esztétikus piacot alakítottak ki, új hirdetõtáblákat helyeztek el a község több pontján. Az új M3-as autópálya beindításának örülnek is a szihalmiak, meg nem is. A régi 3-as út forgalma jelentõsen csökkent az ott élõk örömére, de a vállalkozók bánatára. A megépült sztráda moraja zavarja az alig fél kilométerre lakó szihalmiak nyugalmát. Bár irigykedve nézzük mi, szemereiek Szihalmot a vasút és a mûút adta áldások miatt, ami régen és ma is a munkába és munkához jutás jobb esélyét biztosította a szihalmiaknak, azért nekik sem fenékig tejfel. Az idén március végéig tizen hunytak el a községben, míg egyetlen gyerek sem született. Szihalom titkos szupertartaléka a túl- és továbbélésre az az évek óta lefolytott hõforrás, amit a község bármikor bevethet a fellendülés érdekében. Az önkormányzat a 90 C-os gyógyvíz hasznosításán töri a fejét. Ha sikerül az akció, az ingatlanárak az egekbe szökhetnek a mostaniakhoz képest, és megmozdíthatja a szemerei árakat is. Bél Mátyás, a 18. századi Magyarország egyik legnagyobb tudósa, Magyarország szõleirõl és borairól címû munkájában írja, hogy Mezõzombor (Zemplén megye) határában van egy Szemere nevû hegy, amelyet õ a rajta termõ szõlõ minõsége szerint a másodosztályú szõlõhegyek közé sorol. Egy másik levéltári forrás a Mezõzombor melletti Mádon említi a Szemere Szemere-tetõ hegyet. Ezzel kapcsolatban Mád falu jegyzõje a következõ tájékoztatást adta: ma ezt a területet Szemeredûlõnek nevezik és közigazgatásilag a tõle 5 km-re fekvõ Mezõzomborhoz tartozik, de Mád szélsõ határaihoz sokkal közelebb, 300 méterre van, és az egykoron ott lakók is mádiaknak mondták magukat. A terület most már lakatlan, fõleg szántó, de némi szõlõmûvelés is folyik rajta. Ha már a hegyeknél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Erdélyben, az egykori Háromszék vármegye (ma Kovászna megye) közepén fekszik a Bodoki-hegység. A Gidófalvához közeli egyik csúcsát Szemere-tetõnek nevezik. Magassága 857 méter. A tõle nem messze fekvõ megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy túrázóinak gyakran járt útvonalába esik (lásd a mellékelt térképet). zs. Jakab Gábor (folytatjuk) AKI KAPJA MARJA, AKI VÁGJA VISZI A legelõ és a falu közti fasorból már minden három fa közül kettõt kivágtak és elvittek a fatolvajok. Sorra kerültek a krisztusakácok is. Egyesek a megélhetési bûnözés kategóriájába tartozó falopást bocsánatosnak vélik, büntetést még nem róttak ki rájuk. Ezek szerint szabad a gazda? Fotó: Bukta Imre 7

8 MÁRCIUS 15 Március 15-ét a falu ismét fáklyás felvonulással ünnepelte. Az idén huszárunk is volt Prokaj Péter személyében, aki megígérte, hogy jövõre már nem szõrén üli meg lovát, mert a huszárnak feltétlenül dukál a nyereg és a kard is. Az iskolások ünnepi mûsorát Vaskóné Dózsa Olga tanította be ötödikes diákjainak, akik a szokatlan márciusi hidegben hõsiesen állták szó szerint a sarat is. Bukta Zsolt történelem szakos tanár tömör, szép beszédet mondott, melyben kitért az Egerfarmos - Szemere határában lezajlott ütközetre is. Kónya Réka közös Kossuth-nóta éneklésre buzdította a szép számmal összegyûlt ünneplõ falusiakat, melybe elõször a gyerekek kapcsolódtak be. Idõsebb emberek, akik elõször jöttek el ilyen ünnepségre, a himnusz hallatán és az emelkedett ünnepi hangulat hatására bizony a könnyeiket törölgették. Az est programjából hiányoztak a szemerei népviseletbe öltözött asszonyok, akik tavalytavalyelõtt nagy sikerrel énekelték a negyvennyolcas dalokat. Bukta Imre 8 Prokaj Péter, ha felül a lovára... Bukta zsolt az ünnepi beszédet mondja. Fáklyakoszorúban a 48-as emlékmû. Toborzó iskolások az élen. Fotó: Jakab Gábor

9 2003. május 24-én Dr. Seregély István egri érsek fogja felszentelni a község Plébánia épületét. EGYHÁZI HÍREK Március 29-én a mezõkövesdi Szent László plébánián Szenes István nyíregyházi plébános vezetésével lelki napot tartottak a hittanos gyerekek számára. Az alsósok Zakeusokat készí tettek papírból, míg a felsõsök ügyességi vetélkedõkön vettek részt. A lelki nap zárásaként Szenes atya misére invitálta a résztvevõket. Szemerén az elsõ áldozás május 4-én, a bérmálkozás pedig június elsején lesz. Nyári tábor Idén a Felvidék egyik legszebb tájának meghódítására hívjuk a felsõs gyerekeket. Július 26- augusztus 2 között a Sirava-tó környékét fogjuk bebarangolni maroknyi csapatunkkal. Terveink szerint megnézzük majd Hommonát és környékét, valamint Kassát is. OLVASÓI LEVÉL Kedves részetekrõl, hogy a kápolnát betettétek az újságba, amit élvezettel olvastam végig, azonban nem egyedül festettem. (A másik alkotó Stefanovics Péter szerk.) És ezen kívül még egy másik észrevételem is lenne, mégpedig az, hogy az egyházak felekezeti megoszlásából kihagytátok szerény vallásunkat, az Unitáriust, amely az Evangélikusok után következne, hiszen Magyarországon már több mint tagja van, vidéken több imaházzal, Pesten két nagy templommal rendelkezik. Azért is fontos, mert hazánk területén elõször a A KÖZÖSSÉG HÁZA Ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen az új egyházközségi kultúrház mondta Jéger Károly apát úr, majd így folytatta: Minél kisebb egy település, annál inkább jelentkezik a széthúzás. Fontosnak tarom, hogy Mezõszemere, mely híres volt összetartozásáról, ne legyen ennek az áldozata. A mai életben az öregek és a fiatalok, mivel más-más világban nõttek fel, nem képesek közel kerülni egymáshoz. Nagyon fontos, hogy ez a távolság csökkenjen. A Közösségi Ház ezt a feladatot is szolgálná. A többfunkciós épületben közösségi terem, szobák, konyha kap helyet, az emeleti tetõtérben legalább negyven fõ elszállásolására alkalmas szobák vannak, mosdókkal, zuhanyozókkal és egy társalgóval. Az egyházközség dönti el, ki lesz majd a gondnoka, szervezõje, felelõse, de igazán jól csak akkor fog mûködni, ha a cél érdekében az emberek áldozatot vállalnak fejezte be mondandóját apát úr. Lejegyezte Bukta Imre Pálosok próbálkoztak Esztergomban 1250-ben egyház alapítással, de abból csak szerzetesrend alakult ki, míg az Unitárius egyház, mint keresztény felekezet 1568 óta mûködik, mint bevett egyház. Alapítója Dávid Ferenc Katolikus pap és filosz volt, akinek tanait az Egy Isten hitet akkor a Tordai Országgyûlésen, az egyházi türelem jegyében elfogadták és ezzel együtt a lelkiismereti szabadság igényét, a különbözõ hitek iránti toleranciát is törvénybe iktatták. Mindez a világon elõször a Magyar Királyság területét képezõ Erdélyi Nagyfejedelemségben történt meg. János Zsigmond magyar király, mint a reformáció híve, több vallás felvétele után az Unitáriusnál kötött ki. Ez mégiscsak kuriózum! Ölellek Benneteket, Elekes Károly képzõmûvész, Budapest 9

10 Bukta Zsolt fotója. Fotó: Bukta Imre RÖVID HÍREK Március hónapban a Polgárõrség bevetésen vett részt. A késõ esti órákban a mintegy 20 fõs szemerei kommandó becserkészte az egész falu területét. A betyárok azon az éjszakán nem tevékenykedtek, így aznap este békésen pihenhettek a szemerei polgárok. Ismét foltozták a fõutat. Reméljük, õsszel a csatornázás után tényleg rendbe teszik a település úthálózatát. Márciusban tûz ütött ki a Rákóczi út Csikójáró felõli végén. A tûzoltóknak sikerült a kigyulladt ház hátsó felét megmenteni. A helyi kisebbségi önkormányzat választott vezetõi lemondtak tisztségükrõl, ezért a mûködtetésükre államilag biztosított több százezer forint felhasználását egyelõre befagyasztották. Bukta Imre felvétele. Európa Szemerén. Tovább indulnak a biciklisták. Jó hír: Egyre kevesebb a kóbor eb a faluban. Rossz hír: Egyre kevesebb az óbor ebbe a faluba. EU zászlóval Szemerén Április 7-én érkezett Mezõszemerére az a két profi kerékpározó, akik egy héten át a megye 119 településére vitték el az EU zászlót. Szándékuk szerint a településeken mûködõ szervezetektõl gyûjtöttek emléklapokat, melyekbõl a túra végén egy reprezentációs albumot készítenek. A Thaiföldet is megjárt biciklisták következõ állomása Egerfarmos volt, ahonnan az ott töltött éjszaka után Mezõtárkányra, majd a Tisza menti falvakba látogattak el. 10

11 KOMPÉROS SZÉL SZIDI MÓDRA Fél liter meleg tejet kelesztõtálba öntünk, beleteszünk10 deka zsírt, 1 csomag élesztõt belemorzsolunk, 1 kávéskanál cukrot, 1 tojást, összedolgozzuk. Kelesztjük. Ha megkelt, annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit felvesz, egy csipetnyi sóval jól kidolgozzuk. Tovább kelesztjük, közben kétszerháromszor átgyúrjuk. Kinyújtjuk és megkenjük a következõ töltelékkel: kb. 80 deka fõtt krumplit áttörünk, beleteszünk egy marék lisztet, sózzuk, egy kevés tejjel kenhetõvé dolgozzuk. Rákenjük a tésztára, majd forró sütõbe tesszük. Amikor kisült, még a tepsiben megvajazzuk a tetejét. Hûlés után kockákra vágva tálaljuk. Ugyanezt keletlen tésztából is elkészíthetjük, ennek a széleit felhajtjuk. Ezt nevezzük bocskoros kompérosnak. A BUKTA A bukta szót hallva egy hasáb alakú süteményre gondolunk, melyet kelt tésztából, túróval vagy lekvárral töltve készítenek. A régi paraszti világban azonban többféle, az egész magyar nyelvterületen ismert ételt is buktának hívtak. Bár ezek az ételek országszerte ismertek voltak, csak bizonyos vidékeken kapták a bukta nevet. Gasztronómiai kalandozásunkban segítségünkre van a Magyar Néprajzi Lexikon. Nézzük csak a következõ receptet: Hámozott, vízben péppé fõtt tört burgonyát kevés liszt hozzáadásá val besûrítünk, majd apró darabokra szaggatjuk, mákkal, túróval, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával tálaljuk. Bizonyára mindenki rávágja: ez a ganca! (Felénk leginkább túróval.) Igen ám, de ezt az ételt a nyugati Felföldön és alföldi szomszédságában helyenként buktának hívták. Északnyugat-Magyarországon sokkal általánosabban buktának nevezték az öntött tészták csoportjába tartozó, alábbi módon készített ételt: Kelt tésztából legtöbbször a kenyér nyers tésztájából véve hosszú rudakat vagy apró gömbölyû darabokat sodortak, melyeket a kemence földjén kisütöttek. Felhasználáskor szûrõbe téve forró vízzel leöntötték. Így megpuhítva a fõtt tésztákhoz hasonlóan mákkal, túróval tálalták. Már hallom olvasóimat: ez a guba! Szintén északnyugatra tõlünk, de hozzánk közelebb, Palócföldön a következõ ételt hívták buktának: Forrásban lévõ vízben a lisztet (kukorica, árpa, hajdina) állandóan kavargatva sûrûre fõzték. Kiszaggatták, és vidékenként eltérõen, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával, tejjel, túróval, szilvalekvárral ették. Nehéz pontosan rekonstruálni ma már, hogy hol, mit, minek neveztek. Tájegységenként, sõt falvanként is változhatott. Annyi bizonyos, hogy tõlünk északnyugatra, Palócföldön és azon túl vannak/voltak olyan ételek, melyet az ott élõ magyarság buktának nevezett. Ezek a régi paraszttársadalom alapvetõ, rendszeresen fogyasztott ételei voltak. Írásomban kénytelen-kelletlen már múlt idõben fogalmazok. Ezek az ételek elnevezéseikkel együtt lassan feledésbe merülnek. Átveszi helyüket a McDonalds' és a TESCO gazdaságos (ez nem a reklám helye). Ha régi jelentésében nem is, de vezetéknévként jó eséllyel tovább él a Bukta név. zs. Jakab Gábor Országosan április 12-én tartották az Euróbai Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazást. Mezõszemerén a vártnál többen, 423-an adták le voksukat, ebbõl 357-en igennel, 58-an nemmel szavaztak. 8 szavazat érvénytelen volt. Az adatokból következik, hogy Szemerén az országos átlagnak megfelelõen a szavazók 84%-a MSZP Mezõszemerén szeptemberében 14 fõvel megalakult az MSZP helyi alapszervezete. Jelenleg 21 tagja van. A bejegyzett szervezet választott titkára Rostás Istvánné, helyettese Csontos Imréné lett. Irodát a helyi Önkormányzattól bérelnek, melyhez a berendezést a tagok adták. Az alapszervezet célja a baloldali gondolkodású lakosok megszólítása, valamint a község érdekében való tevékenykedés fogalmazta meg kérdésünkre Rostás Istvánné. Hosszú tél EGYESÜLETI HÍR Kemény, hosszan tartó tél van mögöttünk. A januárban lehullott negyven centis hó még március közepén is fehérlett a kertekben. Januárban három napon át szakadtalanul esett a hó. Az önkormányzat traktora folyamatosan tisztította az utakat. A Mezõszemerei Civil Egyesület január végén tarotta rendes éves közgyûlését. A vezetõség beszámolt a tavalyi tevékenységrõl és az idei tervekrõl. A tagság erre az esztendõre is Bukta Lajost választotta elnöknek. 11

12 EU-NAP ÉS FALUGYÛLÉS Két egymás utáni napon szervezte meg az önkormányzat az EU-napot és a falugyûlést. Az április 10-én este 6-kor kezdõdõ összejövetelen Bukta Gábor polgármester bevezetõje után a meghívott vendég, Soós Tamás, a Heves Megyei közgyûlés elnöke tartotta meg beszédét az EU mellett, melyben kitért a helyi sajátosságokat érintõ kérdésekre is. A nyolcvanfõs hallgatóságból többen kérdéseket tettek fel, melyek a gazdálkodás, nyugdíjak és bérek tárgykörében fogalmazódtak meg. A gyûlés zenés mûsorral ért véget. A másnap, április 11-én tartott falugyûlésre körülbelül negyvenen mentek el, egyesek a hírverés hiányát kifogásolták. A pulpituson felsorakozott a teljes önkormányzat. Bukta Gábor polgármester szabatos beszámolója után melyben kitért a 2003-as tervekre is lakossági hozzászólások következtek. A buszmegálló, közkutak lezárása, utcai szemétgyûjtõ kosarak és még sok más kérdés vetõdött fel a lakosság részérõl. Bukta Imre 12 POLGÁRÕRSÉG MEZÕSZEMERÉN A polgárõrség újrahívásáról döntöttek és a megjelentek egyhangú szavazatával, 30 fõvel megalakult a polgárõrség, melynek vezetõje Tari László lett. (A vezetõség azóta megváltozott szerk.) A Megyei Polgárõr Szövetség alelnökének, Rajna Kálmán Dormánd község polgármesterének tájékoztatója után a vezetõséget is megválasztották. Az adat felvételezés megtörtént, a cégbíróságnál történõ bejegyzést követõen a szolgálat megkezdi mûködését. A szakmai és gyakorlati képzést Rajna Kálmán és Román Bertold kmb. rendõr-fõtörzsõrmestre vállalta. Az oktatás végén a vizsgát a megyei polgárõrszövetség vezetõi jelenlétében teszik le a leendõ polgárõrök. A polgárõrség felállítása fontossá vált a községben, mivel az elmúlt idõben elszaporodtak a betörések, lopások, illtéktelen személyek itt tartózkodása, akik nem tudták indokolni jelenlétüket a faluban. Reméljük, a polgárõrök és a helyi körzeti megbízott összehangolt akcióikkal elejét tudják venni a további betöréseknek, sikeresen hozzájárulnak a környékbeli erdõk védelméhez, a lakosság közbiztonságának javításához. Eredményes mûködést kívánunk nekik! Bukta Gábor polgármester SZÉTFOLYÓ VAGYONUNK Milliók folynak el a szemerei határban, a hatvanas évek elején fúrt kutakból. Nem voltam rest, Zselykével kimentünk az ostorosi, állandóan folyó kúthoz és egy stopperóra meg egy tízliteres kanna segítségével megmértük a kút hozamát. Tizennyolc másodperc alatt telt meg a kanna s ez egy évre kiszámolva több, mint 17 ezer köbméter elfolyó friss artézi vizet jelent. A mai árakra levetítve három és fél milló forint az a víz, ami csak ebbõl a kútból elfolyik. Ilyen kút pedig legalább 7-8 csorog a szemerei határban. Nem kell senkinek? B. I. MAGÁNYBAN Egyszerû kis csendes fészek, Otthonomban heverészek. Gondolatban elmerülve, Világ zaját elkerülve. Ide látszik a fák lombja, Zöld levelek milliója. A lenyugvó Nap sugara Bíbor fényt szór a világra. Szárnyalnak a gondolatok, Emlékeimben kutatok. Kémlelem a jövõm útját, Megszépítem múltam kútját. Áldom ezt a nyugodt percet, Mint gyógyító nagy kegyelmet. A csendesség oly nyugtató, Szent nyugalom, oly megható. Gondolatban gazdag élet, Bágyadt szívem újra éled. Talán fenn az égi szemek Én felettem is õrködnek. Jakab Barnabás

13 A szemerei bíró és unokája Amikor e cikk megírásához fogtam, erõs dilemmába estem. Ugyanis szemerei beszélgetésem Jakab Barnabással egyrészt azért jött létre, hogy nagyapjáról, az egykori bíróról írjak. Beszélgetés közben azonban kibontakozott a beszélõ-mesélõ Barna intelligens, rendkívüli memóriával megáldott egyénisége. Így most az õ visszaemlékezéseit közlöm családjáról, gyermekkoráról. A szemerei Jakabok Erdélybõl származnak. Egy Jakab nevû katonatiszt házasodott be Szemerére, késõbb az õ leszármazottai lettek a népes mucu, kánya, koha, tyúk és kis Jakabok. Anyai nagyapám Mátyás volt, vallásos, tiszta erkölcsû férfi. Az apai nagyapámat is Mátyásnak hívták, õ elég hamar özvegységre jutott (felesége Kis Mária volt). Szerette az asszonyokat, tekintélyt parancsoló jellem volt. Õ lett a falu választott bírója, több cikluson át. Ez a beosztás talán a mai polgármesternek felelne meg. Helyettese volt a törvénybíró, melléjük rendelve dolgozott a falu jegyzõje, akárcsak ma is. Nagyapám, aki már foglalkozásánál fogva is olvasott ember volt, a Népszavát járatta és öregkorára, hátul a fesztungban a könyvespolcon sok irodalmi mûvet is összegyûjtött. Mint bíró, a szegények védelmezõje volt, mai értelemben baloldali gondolkodású ember. Akkoriban az apróbb pereket, mezsgyevitákat, tyúkpereket a faluban rendezték le. Nagyapám nyilván jól végezte feladatát, mert több ciklusban is megválasztották. Volt mellette még egy kisbíró is, akinek a dolga az volt, hogy a hivatalos hirdetményeket a faluban kidobolja. Emlékeim között szerepel egy gyönyörû festett ágy (nyoszolya), rajta 1907-es évszám, mely szüleim házassági évét jelentette. Akkoriban illett a törvénybíró lányának illett a bíró fiához hozzámenni. Ebben a kicsit kényszerû házasságban aztán szép lassan összemelegedtek. Nagyapám eladott egy piros-tarka tehenet, hogy édesapám hajójegyét megvehesse Amerikába, ahonnan nagyanyám nemsokára hazasírta. Apám az elsõ világháborúban megsebesült, majd orosz fogságba esett. Gyerekkoromban sokat mesélt az orosz hadifogságról, például arról, hogy két másik szemereivel, Tóth Antallal és Farkas Jánossal részt vettek az októberi szocialista forradalomban a bolsevikok oldalán. Ennek köszönhetõen kerültek Szibériába, ahol a nagy fényességes forradalom helyett az északi fényben gyönyörködtek. Apámról, hányatott sorsa miatt, két fényképem maradt, az egyik Amerikában, a másik Szibériában készült. Én a szemerei származású János bácsihoz kerültem Kövesdre szabóinasnak, de egy alkalommal megégettem egy kabátujjat a szenes vasalóval, így végül Szemerén Juhász Gábor szabónál töltöttem le a három tanoncévet. Mocsáryéknál a kastélyban egy évet szolgáltam szobainasként. Rájuk, mint gõgös, szociálisan érzéketlen emberekre emlékszem et írtunk ekkor. A gõzeke és az udvari cséplés idõszaka volt. Két jeles iparos volt a faluban, Sebestyén Ferenc és Szloboda Miklós. Számos találmányuk volt, de Sebestyént még a felfúvódott tehénhez is ki lehetett hívni. Rajtuk kívül szabó, suszter, olajütõ, szódás kovács iparosok tevékenykedtek a faluban. A Hangya Szövetkezetben (a mai Nagybolt helyén), Orovecz Istvánnál, mindent megkaphatott a falu lakossága, a petróleumtól a selyemkendõig. Cséplõgép legalább három volt a faluban, olajütõ kettõ. Annak ellenére, hogy Barna ötven éve elkerült a faluból, rendkívül élénk emlékeket õriz a negyvenes-ötvenes évekrõl. Számos színes történetet mesélt el, melyek külön fejezetet érdemelnek. Azonban idõben ugranunk egy nagyot. Kevesen tudják, hogy az õ nevéhez fûzõdik a varroda idetelepítése, Tuza Antal tanácselnöksége idején. Ma Budapest belvárosában él feleségével, ritkán tud hazalátogatni. Az irodalomban nemcsak jártas, verseket is ír, melyekbõl újságunkban is közöltünk már. Bukta Imre PURINA Heti rendszerességgel, más-más ütemben hangszórós autók járják a falu utcáit, különbözõ árut, szolgáltatást felkínálva. Ma már nemcsak a jégkrémet rakják a szánkba, jól idõzítve a vasárnapi ebéd után, hanem megjött a purina is. Eredménytelen üzleti fogás lenne, ha a kivehetetlenül eltorzult gázcsere zörejt a falut járó vállalkozó kicserélné jól hallhatóra, mert az emberek nem értenék a megváltozott jelt, még azt gondolnák, nem is a gázos jött. A purinás autó még rejtélyesebb. A színesre dekorált furgon végignyargal a falu utcáin, a gázossal ellentétben érthetõen és táncra-perdülõs dallam kíséretében kürtöli: meghoztuk a purinát!. Az eleinte csúfolkodásnak vélt szöveg hallatán, mire észbe kapok és eldobom az ecsetet, kapát (ezt ritkábban), rohanok a kapuhoz, hogy elcsípjem az autót és végre megtudjam, mi az a purina, a kis teherautó már a másik utcasarkon jár, maga után húzva zenés hirdetését. Elhatároztam, legközelebb a kapu mögött várom, hogy elkapjam akár a kerekek elé dobva magam, megállásra késztetve és megtudjam végre, mi is az a purina. Isten bizony, ha elcsípem egyszer, bármi legyen is az a purina, egyet veszek belõle. B. I. SE FOCI, SE GÓL, SE KAPUFA A néhai focipálya területén Szent Györgynapjától Szent Mihályig birkanyáj legelészik. Annak idején egy-egy vasárnap délután százak látogattak ki a Szemere-Aldebrõ visszavágóra. A gyönyörû nyárfasor övezte futballpálya mellett ilyenkor csapolt sört mértek, a leánykák körbe-körbe sétáltak a pálya körül. Az emberek tökmagolva kiabáltak be a pályára: Add be középre!. A meccs végén az aldebrõi szurkolók gyorsan felugráltak a csepel teherautókra, mielõtt baj történhetett. Elrobogtak. Tavaly még mindkét kapufa megvolt. Tavaszra egyik eltûnt. No, ezzel jól befûtöttek az aldebrõieknek! 13

14 ISKOLAI HÍREK FARSANG Februárban a szülõkkel közösen került megrendezésre iskolánkban a farsangi karnevál. A tanulók 90 %-a jelmezbe bújt. A csodálatosabbnál-csodálatosabb egyéni maskarásokat az osztályonkénti csoportos jelmezes felvonulók követték, akik egy-egy kis mûsorszámot is bemutattak. A zsûri nehéz döntés elõtt állt, de végül sikerült rangsorolnia. Az egyéni kategóriában: I. helyezett A kis tehén jelmez Ficsór Gábor 1. osztály II. helyezett Ludas Matyi jelmez Bukta Bence 1. osztály III. helyezett A cápa jelmez Marton Zsuzsanna 4. osztály Csoportos kategóriában: Alsó tagozatból I. helyezett Háremhölgyek 3. osztály II. helyezett Szulejmán és háreme 4. osztály Felsõ tagozatból I. helyezett Dáridó 8. osztály II. helyezett Karibi táncosok 5. osztály III. helyezett Násznép 7. osztály JÁTÉKOS SPORTVERSENY Iskolánk alsótagozatos tanulói már több éve sikeresen szerepelnek a Játékos sportverseny sorozat körzeti versenyein. Az idei tanév decemberében került sor ismét a vetélkedõ körzeti fordulójára Füzesabonyban, melyen lánycsapatunk és fiúcsapatunk is az elsõ helyen végzett. Idén januárban vegyes csapattal indultunk és negyedik helyezést értük el. Oszkocsilné Csajbók Éva Minden jelmezes kapott édességet, gyümölcsöt vagy tortát. Szeretnénk megköszönni az önzetlen felajánlásokat, amelyek ezeket a jutalmazásokat lehetõvé tették. A zenét volt diákjaink mixelték, nekik is köszönjük, hogy eljöttek. A büfében a szülõk szorgoskodtak, ezúton szeretnénk önzetlen segítõkészségükért köszönetet mondani, és nem utolsósorban a zsûri tagjainak, kollégáimnak, a polgárõrségnek és a diákságnak, hogy jókedvükkel, vidámságukkal felejthetetlenné tették ezt a napot. Molnárné Ködmön Katalin 14

15 ÓVODA UTÁN ISKOLA Hamarosan elérkezik a leendõ elsõ osztályosok beírása. Az iskola és az óvoda vezetése és nevelõtestülete nagy figyelmet fordít arra, hogy a leendõ elsõ osztályosoknak minél könnyebb, zökkenõmentesebb átmenetet biztosítsanak az óvodából az iskolába történõ átlépésnél. E cél érdekében március 27-én Iskolakóstolóra hívtuk a legnagyobb óvodásokat. Ezen a napon Marika néni és Ircsi néni tartalmas programokkal várta a leendõ elsõs tanítványokat. A gyerekek az osztályteremben játékos feladatokat oldottak meg, ahol többen elsõ piros pontjukat is megszerezték. Ezt követõen a szakköri tanulók segítségével kipróbálhatták az iskolai számítógépeket, majd a tornateremben vidám sorversenyeken, labdajátékokban vettek részt. Reméljük, hogy jól érezték magukat, és szeptemberben örömmel jönnek majd iskolába. A leendõ elsõ osztályos tanulók szülei az iskola és az óvoda által közösen szervezett szülõi értekezleten vettek részt április 2-án. Az értekezleten az iskola vezetésétõl és az osztályfõnököktõl tájékoztatást kaptak az elsõ osztályba történõ beíratással kapcsolatos teendõkrõl, illetve az iskolában folyó tartalmi munkáról. Az elsõ osztályosok beíratására április 7-én és 8-án került sor. NYÍLT NAP Intézményünkben március 26-án iskolai nyílt napot tartottunk, mely lehetõséget kínált valamennyi szülõ számára, hogy betekintést nyerjen az iskola belsõ életébe. Az érdeklõdõ szülõk részt vehettek a tanítási órákon és valamennyi iskolai foglalkozáson, ahol megfigyelhették gyermeküket tanulás közben és az iskolában folyó nevelõ oktató munkát. Az alsó tagozaton összesen 12 fõ szülõ használta ki a nyílt nap kínálta lehetõségeket. Legtöbben az elsõ osztályos szülõk érdeklõdtek gyermekük iskolai tevékenysége iránt. Felsõ tagozatban sajnos kevesen használták ki a nyílt napot. Köszönjük azon szülõk érdeklõdését, akik eljöttek, s reméljük, hogy a következõ nyílt napon nagyobb lesz az érdeklõdés Bartók István NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENY Az általános iskolák tanulói számára meghirdetett Német Szépkiejtési versenyen iskolánk 5 tanulója vett részt. A területi szintû megméretésnek az Egri Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott helyet. Gál Henrietta 5. osztályos Tóth Szabina 5. osztályos Rostás Benjamin 7. osztályos tanulók remekül helyt álltak, amirõl egy emléklap ad tanúbizonyságot számukra. A 4. osztályosok kategóriájában Moldován Enikõ 3. helyezett lett, Molnár Flóra pedig korcsoportjában az 1. helyet hozta el iskolánknak. Az április 5-én megrendezett Megyei Döntõn a következõ eredményeket érték el tanulóink: Molnár Flóra V. helyezett, Moldován Enikõ pedig II. helyezett lett. A tanulók teljesítményéhez gratulálunk. Lõrinczné Antal Judit felkészítõ nevelõ Helyismereti lottó gyerekeknek Bartók István Kérdés: Szihalom Mezõkövesd Lassan feledésbe merülnek a falut körülölelõ földterületek népi elnevezései. Most számotokra szeretnénk feleleveníteni õket ezzel a feladattal. A megfejtéshez természetesen vegyétek igénybe szüleitek, nagyszüleitek segítségét. Megfejtésként a számoknak megfelelõ elnevezéseket küldjétek el nekünk. A helyes megfejtést beküldõk ajándékot kapnak. A megfejtést kizárólag postai úton fogadjuk el. Címünk: Mezõszemerei Civil Egyesület, Mezõszemere, Szabadság út 109 A helyes megfejtést és a nyertesek névsorát nyári újságunkban közöljük. Várjuk leveleiteket! Melyik elnevezés melyik, a térképen megadott számnak felel meg: SÓHAJTÓ JEGES CSIKÓJÁRÓ TAGOSDÛLÕ Mezõtárkány Egerfarmos 15

16 S Lakodalom, szeptember 7. Hérészek. Menyasszony és võlegény a 30-as években. Lakodalom a 30-as évek végén. Ágyvivõk. Lakodalom a 30-as évek végén. Lakodalom a 30-as évek végén. A 2001 õszi számunkban közöltünk írást a szemerei lakodalomról. Szerettük volna fényképekkel illusztrálni az írást, de akkor nem jutottunk hozzá, így ezt most pótoljuk. El kell mondani, hogy az akkori szöveg írója, Juhonka néni és a most közölt képek között nincs személyes kapcsolat. Ezeket a képeket Bikás Feri bocsátotta rendelkezésünkre, az õ szülei lakodalmát örökítették meg a felvételek. Ha belegondolunk, alig több mint hatvan év távlatából nézve látható, mekkorát változott, fordult a világ, mennyire könnyen ment akkoriban, és milyen nehezen most egy-egy közösségi esemény, ünnep, egy nagy családi megmozdulás. Volt olyan szombat, hogy három lagziban mulattak a szemereiek, a fél falu szó szerint hivatalos volt a mulatságokba! Személyes véleményként azt írhatom habár akkoriban nem éltem hogy e mai modern világ eszközei, a TV, videó és elsõsorban a pénz nyújtotta fogyasztás szemléletû hajszolt világ nem képes pótolni az emberi kapcsolatokat, melyekre egyre inkább égetõen szükségünk van. Mennyivel szebb volt egy lakodalmas menet, mint ma egy átsuhanó autó! Bukta Imre E M E Z Õ Z E R M I E CIV I L T E G Y E S Ü L E Kiadja a Mezõszemerei Civil Egyesület Szerkesztõk: Bukta Imre, Bukta Zsolt, Kónya Réka Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben