MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente"

Átírás

1 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként, fején süveggel, kezében keresztre feszített Jézust tartva. Ez a ledõlt és darabjaira törött barokk szobor különösen szép volt, habár az idõ megérlelte. A kemény mészkõbõl faragott szobor sorsa reméljük nem ért véget. Számos kérdés vetõdik fel ezzel kapcsolatban. Hogyan került a falu szélére? Netán a falu ment arrébb az évszázadok folyamán? Mit takar a kis halom, amin állt? Miért nézett pontosan a jelenlegi templom irányába? És végül: hogyan tudott ledõlni magától a masszív talapzat? Mi lesz az egyébként sok százezer forintért restaurálható szobor további sorsa? Bukta Imre fotói 2003 RÁKÓCZI-ÉV Idén a Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulójára emlékezünk ban egy egyszerû Habsburg-ellenes felkelésbõl hetek alatt országos méretû szabadságharc bontakozott ki, köszönhetõen annak, hogy II. Rákóczi Ferenc a felkelõk kérésének eleget téve elvállalta a függetlenségi harc vezetését. Rákóczi tisztában volt azzal, hogy csak akkor valósulhat meg az ország függetlensége, ha ütõképes hadsereget, szilárd gazdasági hátteret teremt, valamint külpolitikai szövetségeseket szerez. Kiáltványában a nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvetõ, kegyetlenkedõ, a nemtelenek (nem nemesek) szenvedéseit okozó Habsburgok ellen irritálta az ország lakosságát. (folytatás az 5. oldalon) A tartalomból Két betörés, egy bál Önkormányzati tervek Padlásseprés, udvarseprés Sütemény-e a bukta? A közösség háza Kompéros Iskolai hírek A szemerei bíró unokája Szemere-tetõ Székelyföldön Lesz-e gyógyfürdõ Szihalmon?

2 ÚJ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ SZEMLÉLETMÓD FÉLÉVES AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZAT Tervek, pályázatok, lehetõségek, tapasztalatok az új önkormányzatnál beszélgetés Bukta Gábor polgármesterrel Fél éve állt fel falunkban az új önkormányzat. Ebbõl az alkalomból kérdeztem Bukta Gábor polgármestert, mi valósult meg eddig terveikbõl? önkormányzat körülbelül 30%-kal egészíti ki. A kiviteli tervek elkészültek, reményeink szerint augusztus 20-ra kigyulladnak a reflektorok. - Azzal kezdeném, hogy három nagyobb beruházást szeretnénk megvalósítani a közeljövõben, és ezek között nem szerepel a legnagyobb, a szennyvízhálózat kiépítése. Kezdeném az elsõvel, a buszmegállók kiépítésével. Az eddig tervezett járdasziget kialakítását az EU szabványnak megfelelõen kell bõvíteni, ami megállónként közel 19 métert jelent. Tudni kell még, hogy egy-egy buszváró öböl kialakítása megközelíti a 3 millió forintot. Erre most nyújtottunk be pályázatot. A következõ beruházás a ravatalozó helyreállítása, felújítása, mely a 2000-es belvíz kár miatt is aktuális. Terveinkben a temetõn belüli ravatalozóhoz vezetõ útszakasz aszfaltozása is szerepel. Ez 12 milliós beruházás, az önrészt beterveztük az idei költségvetésbe, a többire pályázatot adunk be. Ha az idén nem nyerünk ez is elõfordulhat akkor a három évig érvényes tervekkel további pályázatokat nyújtunk be a Területfejlesztési Tanácshoz. Ez megyei támogatás lenne. A harmadik lehetõségünk a Rima menti út felújítása. Ez 30 milliós beruházás lenne, melyre pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz nyújtottunk be. Az építési tervek megvannak már. Ha ezzel a szintén három évre szóló tervvel idén sikertelenül pályázunk, jövõre újra benyújthatjuk a pályázatot. A felsorolt beruházásoknál általában 30% önrésszel kell rendelkezni, az ehhez szükséges összeget az önkormányzat megszavazta. Reményt ad, hogy a pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a belvíz kárt szenvedett települések, így Szemere is. Kisebb, ám fontos megoldásra váró feladat a szeméttároló megszüntetése, mely a Tiszafüreden megvalósuló régiós szemétlerakó elkészültének függvénye. Templomunk kivilágítására a lakossági kezdeményezésre megvalósult gyûjtésbõl származó összeget az - A falu lakossága lassan fogy, a terület viszont nem megy össze. Felmerül a kérdés: megfelelõ helyen fekszenek-e az intézmények? - Elkészítettünk egy településfejlesztési tervet a közelmúltban. Valóban számos kérdés felmerült, például hogy jó helyen fekszik-e az óvoda, hiszen a szihalmi részen lakóknak szinte két kilométert kell gyalogolniuk az óvodáig. Ilyen esetekben nagyon fontos a lakosság véleménye. - Szociális otthon? - Ennek fejlesztése már az elõzõ idõszakban elkezdõdött, a 15 milliós beruházásból ötöt állt az önkormányzat. Az új szárnyat, a régi szárny szobáit valamint a közösségi termeket új, szigorú szabályozásnak kellett alávetni. Meg kellett szüntetni például a négy fõsnél nagyobb szobákat és külön foglalkoztatási termet kell létesíteni. El kell mondanom azonban, az öregotthon nem kötelezõ önkormányzati feladat és azt is tudni kell, hogy a mûködtetése nem nyereséges, Fotó: Bukta Imre ebben a pillanatban, mert például a hatékonyabb szakmai munka érdekében növeltük a gondozói létszámot. Ezért szeretnénk a gondozottak létszámát növelni távlatilag. - Közösségi élet? Közösségi ház? - A jelenlegi önkormányzat fontosnak tartja az együttmûködést a faluért tevékenykedõ csoportokkal, egyesülettel. Mi is nagy szükségét érezzük egy modern kultúrház létrehozásának. Egy korszerû közösségi ház kiépítése hatalmas összeget emésztene fel. Elképzelésünk szerint erre a célra a volt napközi épülete felelne meg. A felújítási, karbantartási munkálatok elkezdõdtek. Az udvart szeretnénk rendezvények megtartására alkalmassá tenni. Bukta Imre 2

3 ÉLJEN A MÁJUS 1 ÚT! Nem áprilisi tréfának szánta az önkormányzat, ezért nem elsején, hanem harmadikán kezdte el a Május 1 út teljes hosszában történõ útkarbantartási munkálatokat. Igényes munkával (nem úgy, ahogy a Szabadság úton szoktak tódozni-fódozni), a kátyúkat aszfaltvágóval körbemetszve, szakszerûen, gyorsan eltüntették a hosszú évek óta balesetveszélyes gödröket. A 20 tonna aszfaltra és bedolgozására fél millió forintot áldozott az önkormányzat, a kikerülõ törmeléket a nagyon rossz állapotban lévõ, Csõke-tanya felé vezetõ út kátyúinak betömésére használták fel. Fotó: Bukta Imre SZEMEREI BÚCSÚ KÉPEKBEN A szemerei búcsú kirakodóvására az évtizedek alatt több helyszínt járt be, míg visszakerült az eredeti helyére. Akkor érte virágkorát, amikor a templom mögötti térrõl átkerült a mostani posta épülete körüli területre. Láncos-sürgõ (körhinta), lábbal hajtható lovaskörhinta, céllövölde, similabda, kakas-nyalóka és még sok egyéb vásári portéka kínálta magát. Késõbb a focipályán rendezték a kirakodást, ami valóban célszerû volt addig, amíg Szemerének kiváló focicsapata volt. Tavaly a vásár visszakerült a templom mögötti térre, így az idõsebbek is ki-kinéznek az unokákkal vásárfiát venni. Idén július 6-án, vasárnap lesz a falu búcsúnapja. A fotókat Bukta József készítette. 3

4 EGY KORAI TÉRKÉP MEZÕSZEMERÉRÕL Az itt közölt térképet Györffy István 1943-ban posztumusz kiadott Magyar falu magyar ház címû gyûjteményes munkájában találtam. Györffy ebben a könyvében az Alföld településformáit vizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy két fõ forma különböztethetõ meg: az egyik a jellegzetesen magyar, kertes, a másik a sorházas, szalagtelkes település. Az elsõre hozza példának többek között a mi falunkat, a másikra a közelünkben lévõ Tardot. Györffy jól tudta, hogy a falvak kertes berendezése, a benne ûzött gazdálkodási renddel a 18. század óta fokozatosan eltûnt. Ezért olyan anyagot kellett keresni, amely bepillantást engedett hazánk 18. századi települési viszonyaiba. Erre legalkalmasabbnak Magyarország II. József korában elkészült elsõ katonai térképfelvétele, az ún. Iosephinische Aufnahme kínálkozott. Ennek a térképnek 1: méretaránya a településformákat, az utak és házak elhelyezkedését meglehetõs pontossággal szemlélteti. Ebbõl a bécsi hadilevéltárban található mappából másolta ki szerzõnk Szemere térképét. Azt pontosan kutatások híján nem lehet megmondani, hogy melyik évben jártak a katonai térképészek környékünkön, de bizton nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 1700-as évek utolsó harmadában így nézhetett ki Szemere. Lássuk hát, mit is mutat a térkép? Milyen a kertes település? A falu két eltérõ részre tagolódik, melyek azonban funkcióikban kiegészítik egymást. A belsõ részt sûrûn egymás mellett álló, kerítetlen házak alkották. Ezekben lakott a család, az asszonynép, a gyerekek és az öregek. Ezt a belsõ magot gyûrûszerûen övezték az ólas kertek. Minden házhoz tartozott egy akkora kert, amely a jószágot, takarmányt és a szérût befogadta. Az itt lévõ épület 4 pedig a férfinép tanyázó helye volt. Szemere esetében az ólas kertek a Hígsor és a Bentelek területére estek. A térképen a vékony vonallal kerített részek mutatják ezt. A 20. századra a falunak ez a jellege eltûnt, de még felismerhetõ. Az átalakulás során a belsõ telkeket is lekerítették, így utcák, gyakran zsákutcák keletkeztek (például Csaba). A zsákutcákban össze-vissza fekszenek a házak, s egyebütt is gyakori, hogy a házak nincsenek az utcasorban. Az ólas kertek helyén lakóházakat építettek. A belsõ részek utcái girbegurbák, hiszen utólag, a telkek bekerítése után keletkeztek. A 20. századi kitekintés után nézzük ismét a 200 évvel korábbi térképünket. Érdekes, hogy a Szihalomról Farmosra vezetõ utat a templomtól nyugat felé mutatja. A jelölt templom nem lehet más, mint a mindenki által jól ismert, mai formájában már 1766-ban álló épület. A térkép még nem ábrázolhatja a Mocsáry kastélyt (20. század eleje), valamint a Telep és a Rimán túli részek házait. A temetõt ott jelzi, ahol az ma is található. Más forrásból tudjuk, hogy 1786-ban 736 lakója volt a falunak. Ha ezt a számot összevetjük a térképen, a belterületen megszámlálható 72 kicsiny téglalappal, melyek lakóházakat jelölnek, akkor a házankénti létszám 10 fõ körül jön ki. Ez valószínûsíti a többgenerációs együttélést és a jelentõs gyermekáldást. Életerõs falu volt a miénk. Nem véletlen, hogy ebben az idõben (1783) Eszterházy Károly egri püspök Hejõkürt benépesítésére szólította fel a falu lakóit (errõl már az elõzõ lapszámban írtunk). Ma a házak száma még csak-csak, de az életerõ úgy-ahogy. zs. Jakab Gábor

5 ÓVODA Két betörés, egy jótékonysági bál A januári óvodai betörés után szinte az egész falu összefogott az intézmény további mûködése érdekében. A jótékonysági bál a vártnál nagyobb bevételt hozott az óvodának, ebbõl az alkalomból beszélgettem Lívia vezetõ óvónõvel. - Mi is történt januárban? - Borzasztó látvány fogadott bennünket a betörés után. Szinte minden mozdítható tárgyat elvittek, a mosógéptõl a függönyökön át a gyerekek váltó cipõcskéjéig. (Úgy tudjuk, a tettes egy gödöllõi férfi megkerült. Jó lenne tudni, ki volt a tippadója!) A kár elérte az egymillió forintot. Márciusban az önkormányzat figyelõs riasztót építtetett az óvoda és az iskola összes termébe, így most már nem kell tartanunk betöréstõl. - Hogyan szervezõdött a jótékonysági bál? - A szervezést az óvoda végezte, beleértve a szülõk segítségét is. A február 22-én tartott bál bevétele 280 ezer forintot tett ki, ami messze felülmúlta várakozásunkat. Minden fillér számított, hiszen például mosógép nélkül ugyan nem áll meg az élet az óvodában, viszont nagyon fontos eszköz. Szõnyegeket vettünk (azokat is ellopták), eszközöket vásároltunk. Fotó: Bukta Imre Beterveztük még egy fénymásoló vásárlását is, hiszen kreatív feladatok végzésénél ma már elengedhetetlen. Természetesen nagyon fontos számunkra maga a bál, a jó hangulat és úgy látszik, Szemerén ezek az események kellemes találkozási, társalgási, szórakozási lehetõségek is egyben. Ugyanakkor mindenki szívbõl adakozott az óvoda javára. A legnagyobb összeget Kovács István vállalkozó ajánlotta fel, azonban mi ugyanannyira örültünk a nagymama ezer forintos adományának is. - Pár mondatot szólj az óvoda jelenlegi helyzetérõl. - Harminckilenc gyerekünk van. Öt alkalmazott közül hárman fõiskolát végzett óvónõk vagyunk, nagy gyakorlattal, és az óvoda, a gyerekek sorsát valamennyien szívügyünknek tekintjük. Folyamatosan modernizálunk, fejlesztünk. Ügyelünk arra, hogy ha kicsit drágább is jó minõségû játékokat adjunk a gyerekeknek, szebbek és tovább tartanak. Évi két nagyobb kirándulást szervezünk, legközelebb Nyíregyházára, az állatkertbe látogatunk el, ami valószínûleg nagy élmény lesz a gyerekek számára. Az idei influenzát õk sem úszták meg, de már rendezõdnek a sorok. Házon belül is folyamatosan készítünk pályázatokat az óvodáért. Szeretjük a gyerekeket és igyekszünk mindent megtenni értük. - Köszönöm a beszélgetést. Bukta Imre 2003 RÁKÓCZI-ÉV (folytatás az elsõ oldalról) Cum Deo pro patria et libertate Istennel a hazáért és a szabadságért feliratú zászlói alá ezrek és ezrek álltak be kurucnak. Mintegy két esztendõ lefolyása alatt a kuruc hadak felszabadították az ország nagy részét. Rákóczi ezen idõszakban a Habsburgellenes európai nagyhatalmak (Franciaország, Svédország, Oroszország) uralkodóinak támogatását igyekezett megszerezni, de ígérteken kívül csak némi csekély francia anyagi támogatást kapott. A külsõ segítség nélkül maradt szabadságharc folytatása egyre kilátástalanabb helyzetbe került. A Habsburgok felismerve a lehetõséget megegyezést kínáltak Rákóczinak. Birodalmi fejedelmi címet ajánlottak fel számára, de a Nagyságos Vezérlõ Fejedelem ezt nem fogadta el. A szabadságharc 1711-ben, a szatmári béke megkötésével fejezõdött be. Az ország nyolcévi önállósodási kísérlet után újra a Habsburg Birodalom tartományává vált. Bukta Zsolt TÖRTÉNELMI ÉRDEKESSÉGEK október Drugeth Vilmos nádor vezetésével Heves, Torna és Borsod vármegyék képviselõinek részvételével nemesi gyûlést tartottak Szemere és Szihalom települések határában június 4-7. Heves és Borsod vármegyék részvételével, Gilétfi Miklós nádor elnökletével újabb nemesi közgyûlést rendeztek Szemere és Szihalom határában. 5

6 EGY FALUSI VASÁRNAP AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN A padlássepréstõl az udvarseprésig A vasárnapok abban az idõben a pihenés és az ünnep napjai voltak. Akik azonban jószágot tartottak és akkoriban szinte minden háznál volt jószág azok nem kapcsolhatták ki az állattal való törõdést hétvégén sem. Nagyapám az istállóban aludt, rendszerint hajnali kettõ-három körül a tehenek és lovak mozgolódására ébredt. Mécsest nem gyújtott, minek is, kinézett az istálló ajtaján, vajon mit mond az idõjárás? Leszedte a friss trágyát, hátravitte a sorogjával, majd a maradék íziket (a kukoricaszár maradékát) újakra cserélte a tehenek elõtt. A lovaknak lucernát dobott, a jószágok békésen eszegettek. Nagyapám eközben a teheneket vakargatta, tisztította kefével. Akkoriban minden nap alaposan megmosták a tehenek farkát és ami alatta volt, azt is. Az ízik kiszedése után vegyítettet adott nekik. Megjelent édesapám is az istállóban, folytatta a munkát a lovak ápolásával, egyik kezében a vakaróval, másikban a kefével. Ezt követte az itatás. Ha száraz volt az idõ, akkor vályúból, ha csúszós volt az udvar, vederbõl ittak az állatok. Édesanyám is megérkezett a fejéshez, megkötötte a tehén farkát, nehogy megcsapja fejés közben, majd megmosta a tõgyet. 6 Nagyapám még egy adag korpával kevert répareszeléket tett a tehenek elé. Fejés után édesanyám leszûrte a tejet, én meg a fürge lábaimmal elvittem a tejcsarnokba. Az istálló bútorzata a következõ volt: A jószág elõtt a jászol állt. A falon lévõ vakablakban voltak a kefék, vakarók, patkók, szegek. A régi nyoszolya a sarokban feküdt. A fejõszék, kosarak, vedrek a fal mellett hevertek. A villa és a soroglya felállítva álltak az ajtó mellett, a gerendákon átvetve pedig egy-két kerti szerszám. A jószág ellátása után édesapámék bejöttek a konyhába, belökték a féldecit, amit nagymamám készített ki nekik, majd édesapám elment a kocsmába egy kis reggeli csevelyre. Nagyapám, aki nem járt kocsmába, de a magáét azért megitta mégpedig az én anyagbeszerzésem révén még tett-vett az udvaron, moslékot kevert a disznóknak, kicsit sepregetett. Közben beindult a munka a konyhában, míg nagyanyám felfûtötte a kemencét, édesanyám a tésztát gyúrta a süteményhez. Vasárnaponként a következõ sütemények készültek: túrós, batyus, görhe, bogácsa, puffancs, laska, kompéros és nagyobb ünnepeken különbözõ rétesek. A sütemény után kemencébe került a krumpli héjastól, majd a füstös fazék a belerakott hordóskáposztával kevert hússal. Reggelinél az egész család együtt fogyasztotta el a sült krumplit ütött olajjal megkenve, volt aludttej, sütemény. Reggeli után a férfiak beretválkoztak, tisztálkodtak, majd ünneplõbe felöltözve ácsorogtak az udvaron, mondván, mindig az asszonyokra kell várni. Végre összeverõdött a család és elindultunk a templomba. Mise után, délre az ebéd rendszerint készre fõtt. Ebéd után az emberek ledõltek szunyókálni, az asszonyok közben mosogattak, mert a munkamegosztást, ugye, be kellett tartani. Az asszonyoknak csak egy kis idejük maradt a leülésre, ilyenkor bele-bele néztek a kalendáriumba, majd elindultak a litániára. Három óra körül megkezdõdött a jószágok etetése, majd a fejés. Munka végeztével megvacsoráltuk a füstös fazék tartalmát és ha még jutott rá idõ, rokonlátogatást tettünk a faluban. Az est beálltát, a sötétedést a nap végének tekintettük. Tévé, videó nem volt. Kicsit beszélgettünk, majd eltettük magunkat a következõ hétköznapra, ami annyiban különbözött a vasárnaptól egy gyerek szemével nézve, hogy az emberek tovább, többet és keményebben dolgoztak, beleértve a földdel való bánást is. lejegyezte Bikás Feri, 2003-ban

7 SZIHALMI HÍREK A Szemere helynévrõl Új kábeltévé hálózat kiépítését tervezi a szihalmi önkormányzat. A buszmegállókat kicserélték modern, üvegfalú várókra. A központban esztétikus piacot alakítottak ki, új hirdetõtáblákat helyeztek el a község több pontján. Az új M3-as autópálya beindításának örülnek is a szihalmiak, meg nem is. A régi 3-as út forgalma jelentõsen csökkent az ott élõk örömére, de a vállalkozók bánatára. A megépült sztráda moraja zavarja az alig fél kilométerre lakó szihalmiak nyugalmát. Bár irigykedve nézzük mi, szemereiek Szihalmot a vasút és a mûút adta áldások miatt, ami régen és ma is a munkába és munkához jutás jobb esélyét biztosította a szihalmiaknak, azért nekik sem fenékig tejfel. Az idén március végéig tizen hunytak el a községben, míg egyetlen gyerek sem született. Szihalom titkos szupertartaléka a túl- és továbbélésre az az évek óta lefolytott hõforrás, amit a község bármikor bevethet a fellendülés érdekében. Az önkormányzat a 90 C-os gyógyvíz hasznosításán töri a fejét. Ha sikerül az akció, az ingatlanárak az egekbe szökhetnek a mostaniakhoz képest, és megmozdíthatja a szemerei árakat is. Bél Mátyás, a 18. századi Magyarország egyik legnagyobb tudósa, Magyarország szõleirõl és borairól címû munkájában írja, hogy Mezõzombor (Zemplén megye) határában van egy Szemere nevû hegy, amelyet õ a rajta termõ szõlõ minõsége szerint a másodosztályú szõlõhegyek közé sorol. Egy másik levéltári forrás a Mezõzombor melletti Mádon említi a Szemere Szemere-tetõ hegyet. Ezzel kapcsolatban Mád falu jegyzõje a következõ tájékoztatást adta: ma ezt a területet Szemeredûlõnek nevezik és közigazgatásilag a tõle 5 km-re fekvõ Mezõzomborhoz tartozik, de Mád szélsõ határaihoz sokkal közelebb, 300 méterre van, és az egykoron ott lakók is mádiaknak mondták magukat. A terület most már lakatlan, fõleg szántó, de némi szõlõmûvelés is folyik rajta. Ha már a hegyeknél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Erdélyben, az egykori Háromszék vármegye (ma Kovászna megye) közepén fekszik a Bodoki-hegység. A Gidófalvához közeli egyik csúcsát Szemere-tetõnek nevezik. Magassága 857 méter. A tõle nem messze fekvõ megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy túrázóinak gyakran járt útvonalába esik (lásd a mellékelt térképet). zs. Jakab Gábor (folytatjuk) AKI KAPJA MARJA, AKI VÁGJA VISZI A legelõ és a falu közti fasorból már minden három fa közül kettõt kivágtak és elvittek a fatolvajok. Sorra kerültek a krisztusakácok is. Egyesek a megélhetési bûnözés kategóriájába tartozó falopást bocsánatosnak vélik, büntetést még nem róttak ki rájuk. Ezek szerint szabad a gazda? Fotó: Bukta Imre 7

8 MÁRCIUS 15 Március 15-ét a falu ismét fáklyás felvonulással ünnepelte. Az idén huszárunk is volt Prokaj Péter személyében, aki megígérte, hogy jövõre már nem szõrén üli meg lovát, mert a huszárnak feltétlenül dukál a nyereg és a kard is. Az iskolások ünnepi mûsorát Vaskóné Dózsa Olga tanította be ötödikes diákjainak, akik a szokatlan márciusi hidegben hõsiesen állták szó szerint a sarat is. Bukta Zsolt történelem szakos tanár tömör, szép beszédet mondott, melyben kitért az Egerfarmos - Szemere határában lezajlott ütközetre is. Kónya Réka közös Kossuth-nóta éneklésre buzdította a szép számmal összegyûlt ünneplõ falusiakat, melybe elõször a gyerekek kapcsolódtak be. Idõsebb emberek, akik elõször jöttek el ilyen ünnepségre, a himnusz hallatán és az emelkedett ünnepi hangulat hatására bizony a könnyeiket törölgették. Az est programjából hiányoztak a szemerei népviseletbe öltözött asszonyok, akik tavalytavalyelõtt nagy sikerrel énekelték a negyvennyolcas dalokat. Bukta Imre 8 Prokaj Péter, ha felül a lovára... Bukta zsolt az ünnepi beszédet mondja. Fáklyakoszorúban a 48-as emlékmû. Toborzó iskolások az élen. Fotó: Jakab Gábor

9 2003. május 24-én Dr. Seregély István egri érsek fogja felszentelni a község Plébánia épületét. EGYHÁZI HÍREK Március 29-én a mezõkövesdi Szent László plébánián Szenes István nyíregyházi plébános vezetésével lelki napot tartottak a hittanos gyerekek számára. Az alsósok Zakeusokat készí tettek papírból, míg a felsõsök ügyességi vetélkedõkön vettek részt. A lelki nap zárásaként Szenes atya misére invitálta a résztvevõket. Szemerén az elsõ áldozás május 4-én, a bérmálkozás pedig június elsején lesz. Nyári tábor Idén a Felvidék egyik legszebb tájának meghódítására hívjuk a felsõs gyerekeket. Július 26- augusztus 2 között a Sirava-tó környékét fogjuk bebarangolni maroknyi csapatunkkal. Terveink szerint megnézzük majd Hommonát és környékét, valamint Kassát is. OLVASÓI LEVÉL Kedves részetekrõl, hogy a kápolnát betettétek az újságba, amit élvezettel olvastam végig, azonban nem egyedül festettem. (A másik alkotó Stefanovics Péter szerk.) És ezen kívül még egy másik észrevételem is lenne, mégpedig az, hogy az egyházak felekezeti megoszlásából kihagytátok szerény vallásunkat, az Unitáriust, amely az Evangélikusok után következne, hiszen Magyarországon már több mint tagja van, vidéken több imaházzal, Pesten két nagy templommal rendelkezik. Azért is fontos, mert hazánk területén elõször a A KÖZÖSSÉG HÁZA Ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen az új egyházközségi kultúrház mondta Jéger Károly apát úr, majd így folytatta: Minél kisebb egy település, annál inkább jelentkezik a széthúzás. Fontosnak tarom, hogy Mezõszemere, mely híres volt összetartozásáról, ne legyen ennek az áldozata. A mai életben az öregek és a fiatalok, mivel más-más világban nõttek fel, nem képesek közel kerülni egymáshoz. Nagyon fontos, hogy ez a távolság csökkenjen. A Közösségi Ház ezt a feladatot is szolgálná. A többfunkciós épületben közösségi terem, szobák, konyha kap helyet, az emeleti tetõtérben legalább negyven fõ elszállásolására alkalmas szobák vannak, mosdókkal, zuhanyozókkal és egy társalgóval. Az egyházközség dönti el, ki lesz majd a gondnoka, szervezõje, felelõse, de igazán jól csak akkor fog mûködni, ha a cél érdekében az emberek áldozatot vállalnak fejezte be mondandóját apát úr. Lejegyezte Bukta Imre Pálosok próbálkoztak Esztergomban 1250-ben egyház alapítással, de abból csak szerzetesrend alakult ki, míg az Unitárius egyház, mint keresztény felekezet 1568 óta mûködik, mint bevett egyház. Alapítója Dávid Ferenc Katolikus pap és filosz volt, akinek tanait az Egy Isten hitet akkor a Tordai Országgyûlésen, az egyházi türelem jegyében elfogadták és ezzel együtt a lelkiismereti szabadság igényét, a különbözõ hitek iránti toleranciát is törvénybe iktatták. Mindez a világon elõször a Magyar Királyság területét képezõ Erdélyi Nagyfejedelemségben történt meg. János Zsigmond magyar király, mint a reformáció híve, több vallás felvétele után az Unitáriusnál kötött ki. Ez mégiscsak kuriózum! Ölellek Benneteket, Elekes Károly képzõmûvész, Budapest 9

10 Bukta Zsolt fotója. Fotó: Bukta Imre RÖVID HÍREK Március hónapban a Polgárõrség bevetésen vett részt. A késõ esti órákban a mintegy 20 fõs szemerei kommandó becserkészte az egész falu területét. A betyárok azon az éjszakán nem tevékenykedtek, így aznap este békésen pihenhettek a szemerei polgárok. Ismét foltozták a fõutat. Reméljük, õsszel a csatornázás után tényleg rendbe teszik a település úthálózatát. Márciusban tûz ütött ki a Rákóczi út Csikójáró felõli végén. A tûzoltóknak sikerült a kigyulladt ház hátsó felét megmenteni. A helyi kisebbségi önkormányzat választott vezetõi lemondtak tisztségükrõl, ezért a mûködtetésükre államilag biztosított több százezer forint felhasználását egyelõre befagyasztották. Bukta Imre felvétele. Európa Szemerén. Tovább indulnak a biciklisták. Jó hír: Egyre kevesebb a kóbor eb a faluban. Rossz hír: Egyre kevesebb az óbor ebbe a faluba. EU zászlóval Szemerén Április 7-én érkezett Mezõszemerére az a két profi kerékpározó, akik egy héten át a megye 119 településére vitték el az EU zászlót. Szándékuk szerint a településeken mûködõ szervezetektõl gyûjtöttek emléklapokat, melyekbõl a túra végén egy reprezentációs albumot készítenek. A Thaiföldet is megjárt biciklisták következõ állomása Egerfarmos volt, ahonnan az ott töltött éjszaka után Mezõtárkányra, majd a Tisza menti falvakba látogattak el. 10

11 KOMPÉROS SZÉL SZIDI MÓDRA Fél liter meleg tejet kelesztõtálba öntünk, beleteszünk10 deka zsírt, 1 csomag élesztõt belemorzsolunk, 1 kávéskanál cukrot, 1 tojást, összedolgozzuk. Kelesztjük. Ha megkelt, annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit felvesz, egy csipetnyi sóval jól kidolgozzuk. Tovább kelesztjük, közben kétszerháromszor átgyúrjuk. Kinyújtjuk és megkenjük a következõ töltelékkel: kb. 80 deka fõtt krumplit áttörünk, beleteszünk egy marék lisztet, sózzuk, egy kevés tejjel kenhetõvé dolgozzuk. Rákenjük a tésztára, majd forró sütõbe tesszük. Amikor kisült, még a tepsiben megvajazzuk a tetejét. Hûlés után kockákra vágva tálaljuk. Ugyanezt keletlen tésztából is elkészíthetjük, ennek a széleit felhajtjuk. Ezt nevezzük bocskoros kompérosnak. A BUKTA A bukta szót hallva egy hasáb alakú süteményre gondolunk, melyet kelt tésztából, túróval vagy lekvárral töltve készítenek. A régi paraszti világban azonban többféle, az egész magyar nyelvterületen ismert ételt is buktának hívtak. Bár ezek az ételek országszerte ismertek voltak, csak bizonyos vidékeken kapták a bukta nevet. Gasztronómiai kalandozásunkban segítségünkre van a Magyar Néprajzi Lexikon. Nézzük csak a következõ receptet: Hámozott, vízben péppé fõtt tört burgonyát kevés liszt hozzáadásá val besûrítünk, majd apró darabokra szaggatjuk, mákkal, túróval, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával tálaljuk. Bizonyára mindenki rávágja: ez a ganca! (Felénk leginkább túróval.) Igen ám, de ezt az ételt a nyugati Felföldön és alföldi szomszédságában helyenként buktának hívták. Északnyugat-Magyarországon sokkal általánosabban buktának nevezték az öntött tészták csoportjába tartozó, alábbi módon készített ételt: Kelt tésztából legtöbbször a kenyér nyers tésztájából véve hosszú rudakat vagy apró gömbölyû darabokat sodortak, melyeket a kemence földjén kisütöttek. Felhasználáskor szûrõbe téve forró vízzel leöntötték. Így megpuhítva a fõtt tésztákhoz hasonlóan mákkal, túróval tálalták. Már hallom olvasóimat: ez a guba! Szintén északnyugatra tõlünk, de hozzánk közelebb, Palócföldön a következõ ételt hívták buktának: Forrásban lévõ vízben a lisztet (kukorica, árpa, hajdina) állandóan kavargatva sûrûre fõzték. Kiszaggatták, és vidékenként eltérõen, tejfölös zsírral, pirított hagymával, káposztával, morzsával, tejjel, túróval, szilvalekvárral ették. Nehéz pontosan rekonstruálni ma már, hogy hol, mit, minek neveztek. Tájegységenként, sõt falvanként is változhatott. Annyi bizonyos, hogy tõlünk északnyugatra, Palócföldön és azon túl vannak/voltak olyan ételek, melyet az ott élõ magyarság buktának nevezett. Ezek a régi paraszttársadalom alapvetõ, rendszeresen fogyasztott ételei voltak. Írásomban kénytelen-kelletlen már múlt idõben fogalmazok. Ezek az ételek elnevezéseikkel együtt lassan feledésbe merülnek. Átveszi helyüket a McDonalds' és a TESCO gazdaságos (ez nem a reklám helye). Ha régi jelentésében nem is, de vezetéknévként jó eséllyel tovább él a Bukta név. zs. Jakab Gábor Országosan április 12-én tartották az Euróbai Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazást. Mezõszemerén a vártnál többen, 423-an adták le voksukat, ebbõl 357-en igennel, 58-an nemmel szavaztak. 8 szavazat érvénytelen volt. Az adatokból következik, hogy Szemerén az országos átlagnak megfelelõen a szavazók 84%-a MSZP Mezõszemerén szeptemberében 14 fõvel megalakult az MSZP helyi alapszervezete. Jelenleg 21 tagja van. A bejegyzett szervezet választott titkára Rostás Istvánné, helyettese Csontos Imréné lett. Irodát a helyi Önkormányzattól bérelnek, melyhez a berendezést a tagok adták. Az alapszervezet célja a baloldali gondolkodású lakosok megszólítása, valamint a község érdekében való tevékenykedés fogalmazta meg kérdésünkre Rostás Istvánné. Hosszú tél EGYESÜLETI HÍR Kemény, hosszan tartó tél van mögöttünk. A januárban lehullott negyven centis hó még március közepén is fehérlett a kertekben. Januárban három napon át szakadtalanul esett a hó. Az önkormányzat traktora folyamatosan tisztította az utakat. A Mezõszemerei Civil Egyesület január végén tarotta rendes éves közgyûlését. A vezetõség beszámolt a tavalyi tevékenységrõl és az idei tervekrõl. A tagság erre az esztendõre is Bukta Lajost választotta elnöknek. 11

12 EU-NAP ÉS FALUGYÛLÉS Két egymás utáni napon szervezte meg az önkormányzat az EU-napot és a falugyûlést. Az április 10-én este 6-kor kezdõdõ összejövetelen Bukta Gábor polgármester bevezetõje után a meghívott vendég, Soós Tamás, a Heves Megyei közgyûlés elnöke tartotta meg beszédét az EU mellett, melyben kitért a helyi sajátosságokat érintõ kérdésekre is. A nyolcvanfõs hallgatóságból többen kérdéseket tettek fel, melyek a gazdálkodás, nyugdíjak és bérek tárgykörében fogalmazódtak meg. A gyûlés zenés mûsorral ért véget. A másnap, április 11-én tartott falugyûlésre körülbelül negyvenen mentek el, egyesek a hírverés hiányát kifogásolták. A pulpituson felsorakozott a teljes önkormányzat. Bukta Gábor polgármester szabatos beszámolója után melyben kitért a 2003-as tervekre is lakossági hozzászólások következtek. A buszmegálló, közkutak lezárása, utcai szemétgyûjtõ kosarak és még sok más kérdés vetõdött fel a lakosság részérõl. Bukta Imre 12 POLGÁRÕRSÉG MEZÕSZEMERÉN A polgárõrség újrahívásáról döntöttek és a megjelentek egyhangú szavazatával, 30 fõvel megalakult a polgárõrség, melynek vezetõje Tari László lett. (A vezetõség azóta megváltozott szerk.) A Megyei Polgárõr Szövetség alelnökének, Rajna Kálmán Dormánd község polgármesterének tájékoztatója után a vezetõséget is megválasztották. Az adat felvételezés megtörtént, a cégbíróságnál történõ bejegyzést követõen a szolgálat megkezdi mûködését. A szakmai és gyakorlati képzést Rajna Kálmán és Román Bertold kmb. rendõr-fõtörzsõrmestre vállalta. Az oktatás végén a vizsgát a megyei polgárõrszövetség vezetõi jelenlétében teszik le a leendõ polgárõrök. A polgárõrség felállítása fontossá vált a községben, mivel az elmúlt idõben elszaporodtak a betörések, lopások, illtéktelen személyek itt tartózkodása, akik nem tudták indokolni jelenlétüket a faluban. Reméljük, a polgárõrök és a helyi körzeti megbízott összehangolt akcióikkal elejét tudják venni a további betöréseknek, sikeresen hozzájárulnak a környékbeli erdõk védelméhez, a lakosság közbiztonságának javításához. Eredményes mûködést kívánunk nekik! Bukta Gábor polgármester SZÉTFOLYÓ VAGYONUNK Milliók folynak el a szemerei határban, a hatvanas évek elején fúrt kutakból. Nem voltam rest, Zselykével kimentünk az ostorosi, állandóan folyó kúthoz és egy stopperóra meg egy tízliteres kanna segítségével megmértük a kút hozamát. Tizennyolc másodperc alatt telt meg a kanna s ez egy évre kiszámolva több, mint 17 ezer köbméter elfolyó friss artézi vizet jelent. A mai árakra levetítve három és fél milló forint az a víz, ami csak ebbõl a kútból elfolyik. Ilyen kút pedig legalább 7-8 csorog a szemerei határban. Nem kell senkinek? B. I. MAGÁNYBAN Egyszerû kis csendes fészek, Otthonomban heverészek. Gondolatban elmerülve, Világ zaját elkerülve. Ide látszik a fák lombja, Zöld levelek milliója. A lenyugvó Nap sugara Bíbor fényt szór a világra. Szárnyalnak a gondolatok, Emlékeimben kutatok. Kémlelem a jövõm útját, Megszépítem múltam kútját. Áldom ezt a nyugodt percet, Mint gyógyító nagy kegyelmet. A csendesség oly nyugtató, Szent nyugalom, oly megható. Gondolatban gazdag élet, Bágyadt szívem újra éled. Talán fenn az égi szemek Én felettem is õrködnek. Jakab Barnabás

13 A szemerei bíró és unokája Amikor e cikk megírásához fogtam, erõs dilemmába estem. Ugyanis szemerei beszélgetésem Jakab Barnabással egyrészt azért jött létre, hogy nagyapjáról, az egykori bíróról írjak. Beszélgetés közben azonban kibontakozott a beszélõ-mesélõ Barna intelligens, rendkívüli memóriával megáldott egyénisége. Így most az õ visszaemlékezéseit közlöm családjáról, gyermekkoráról. A szemerei Jakabok Erdélybõl származnak. Egy Jakab nevû katonatiszt házasodott be Szemerére, késõbb az õ leszármazottai lettek a népes mucu, kánya, koha, tyúk és kis Jakabok. Anyai nagyapám Mátyás volt, vallásos, tiszta erkölcsû férfi. Az apai nagyapámat is Mátyásnak hívták, õ elég hamar özvegységre jutott (felesége Kis Mária volt). Szerette az asszonyokat, tekintélyt parancsoló jellem volt. Õ lett a falu választott bírója, több cikluson át. Ez a beosztás talán a mai polgármesternek felelne meg. Helyettese volt a törvénybíró, melléjük rendelve dolgozott a falu jegyzõje, akárcsak ma is. Nagyapám, aki már foglalkozásánál fogva is olvasott ember volt, a Népszavát járatta és öregkorára, hátul a fesztungban a könyvespolcon sok irodalmi mûvet is összegyûjtött. Mint bíró, a szegények védelmezõje volt, mai értelemben baloldali gondolkodású ember. Akkoriban az apróbb pereket, mezsgyevitákat, tyúkpereket a faluban rendezték le. Nagyapám nyilván jól végezte feladatát, mert több ciklusban is megválasztották. Volt mellette még egy kisbíró is, akinek a dolga az volt, hogy a hivatalos hirdetményeket a faluban kidobolja. Emlékeim között szerepel egy gyönyörû festett ágy (nyoszolya), rajta 1907-es évszám, mely szüleim házassági évét jelentette. Akkoriban illett a törvénybíró lányának illett a bíró fiához hozzámenni. Ebben a kicsit kényszerû házasságban aztán szép lassan összemelegedtek. Nagyapám eladott egy piros-tarka tehenet, hogy édesapám hajójegyét megvehesse Amerikába, ahonnan nagyanyám nemsokára hazasírta. Apám az elsõ világháborúban megsebesült, majd orosz fogságba esett. Gyerekkoromban sokat mesélt az orosz hadifogságról, például arról, hogy két másik szemereivel, Tóth Antallal és Farkas Jánossal részt vettek az októberi szocialista forradalomban a bolsevikok oldalán. Ennek köszönhetõen kerültek Szibériába, ahol a nagy fényességes forradalom helyett az északi fényben gyönyörködtek. Apámról, hányatott sorsa miatt, két fényképem maradt, az egyik Amerikában, a másik Szibériában készült. Én a szemerei származású János bácsihoz kerültem Kövesdre szabóinasnak, de egy alkalommal megégettem egy kabátujjat a szenes vasalóval, így végül Szemerén Juhász Gábor szabónál töltöttem le a három tanoncévet. Mocsáryéknál a kastélyban egy évet szolgáltam szobainasként. Rájuk, mint gõgös, szociálisan érzéketlen emberekre emlékszem et írtunk ekkor. A gõzeke és az udvari cséplés idõszaka volt. Két jeles iparos volt a faluban, Sebestyén Ferenc és Szloboda Miklós. Számos találmányuk volt, de Sebestyént még a felfúvódott tehénhez is ki lehetett hívni. Rajtuk kívül szabó, suszter, olajütõ, szódás kovács iparosok tevékenykedtek a faluban. A Hangya Szövetkezetben (a mai Nagybolt helyén), Orovecz Istvánnál, mindent megkaphatott a falu lakossága, a petróleumtól a selyemkendõig. Cséplõgép legalább három volt a faluban, olajütõ kettõ. Annak ellenére, hogy Barna ötven éve elkerült a faluból, rendkívül élénk emlékeket õriz a negyvenes-ötvenes évekrõl. Számos színes történetet mesélt el, melyek külön fejezetet érdemelnek. Azonban idõben ugranunk egy nagyot. Kevesen tudják, hogy az õ nevéhez fûzõdik a varroda idetelepítése, Tuza Antal tanácselnöksége idején. Ma Budapest belvárosában él feleségével, ritkán tud hazalátogatni. Az irodalomban nemcsak jártas, verseket is ír, melyekbõl újságunkban is közöltünk már. Bukta Imre PURINA Heti rendszerességgel, más-más ütemben hangszórós autók járják a falu utcáit, különbözõ árut, szolgáltatást felkínálva. Ma már nemcsak a jégkrémet rakják a szánkba, jól idõzítve a vasárnapi ebéd után, hanem megjött a purina is. Eredménytelen üzleti fogás lenne, ha a kivehetetlenül eltorzult gázcsere zörejt a falut járó vállalkozó kicserélné jól hallhatóra, mert az emberek nem értenék a megváltozott jelt, még azt gondolnák, nem is a gázos jött. A purinás autó még rejtélyesebb. A színesre dekorált furgon végignyargal a falu utcáin, a gázossal ellentétben érthetõen és táncra-perdülõs dallam kíséretében kürtöli: meghoztuk a purinát!. Az eleinte csúfolkodásnak vélt szöveg hallatán, mire észbe kapok és eldobom az ecsetet, kapát (ezt ritkábban), rohanok a kapuhoz, hogy elcsípjem az autót és végre megtudjam, mi az a purina, a kis teherautó már a másik utcasarkon jár, maga után húzva zenés hirdetését. Elhatároztam, legközelebb a kapu mögött várom, hogy elkapjam akár a kerekek elé dobva magam, megállásra késztetve és megtudjam végre, mi is az a purina. Isten bizony, ha elcsípem egyszer, bármi legyen is az a purina, egyet veszek belõle. B. I. SE FOCI, SE GÓL, SE KAPUFA A néhai focipálya területén Szent Györgynapjától Szent Mihályig birkanyáj legelészik. Annak idején egy-egy vasárnap délután százak látogattak ki a Szemere-Aldebrõ visszavágóra. A gyönyörû nyárfasor övezte futballpálya mellett ilyenkor csapolt sört mértek, a leánykák körbe-körbe sétáltak a pálya körül. Az emberek tökmagolva kiabáltak be a pályára: Add be középre!. A meccs végén az aldebrõi szurkolók gyorsan felugráltak a csepel teherautókra, mielõtt baj történhetett. Elrobogtak. Tavaly még mindkét kapufa megvolt. Tavaszra egyik eltûnt. No, ezzel jól befûtöttek az aldebrõieknek! 13

14 ISKOLAI HÍREK FARSANG Februárban a szülõkkel közösen került megrendezésre iskolánkban a farsangi karnevál. A tanulók 90 %-a jelmezbe bújt. A csodálatosabbnál-csodálatosabb egyéni maskarásokat az osztályonkénti csoportos jelmezes felvonulók követték, akik egy-egy kis mûsorszámot is bemutattak. A zsûri nehéz döntés elõtt állt, de végül sikerült rangsorolnia. Az egyéni kategóriában: I. helyezett A kis tehén jelmez Ficsór Gábor 1. osztály II. helyezett Ludas Matyi jelmez Bukta Bence 1. osztály III. helyezett A cápa jelmez Marton Zsuzsanna 4. osztály Csoportos kategóriában: Alsó tagozatból I. helyezett Háremhölgyek 3. osztály II. helyezett Szulejmán és háreme 4. osztály Felsõ tagozatból I. helyezett Dáridó 8. osztály II. helyezett Karibi táncosok 5. osztály III. helyezett Násznép 7. osztály JÁTÉKOS SPORTVERSENY Iskolánk alsótagozatos tanulói már több éve sikeresen szerepelnek a Játékos sportverseny sorozat körzeti versenyein. Az idei tanév decemberében került sor ismét a vetélkedõ körzeti fordulójára Füzesabonyban, melyen lánycsapatunk és fiúcsapatunk is az elsõ helyen végzett. Idén januárban vegyes csapattal indultunk és negyedik helyezést értük el. Oszkocsilné Csajbók Éva Minden jelmezes kapott édességet, gyümölcsöt vagy tortát. Szeretnénk megköszönni az önzetlen felajánlásokat, amelyek ezeket a jutalmazásokat lehetõvé tették. A zenét volt diákjaink mixelték, nekik is köszönjük, hogy eljöttek. A büfében a szülõk szorgoskodtak, ezúton szeretnénk önzetlen segítõkészségükért köszönetet mondani, és nem utolsósorban a zsûri tagjainak, kollégáimnak, a polgárõrségnek és a diákságnak, hogy jókedvükkel, vidámságukkal felejthetetlenné tették ezt a napot. Molnárné Ködmön Katalin 14

15 ÓVODA UTÁN ISKOLA Hamarosan elérkezik a leendõ elsõ osztályosok beírása. Az iskola és az óvoda vezetése és nevelõtestülete nagy figyelmet fordít arra, hogy a leendõ elsõ osztályosoknak minél könnyebb, zökkenõmentesebb átmenetet biztosítsanak az óvodából az iskolába történõ átlépésnél. E cél érdekében március 27-én Iskolakóstolóra hívtuk a legnagyobb óvodásokat. Ezen a napon Marika néni és Ircsi néni tartalmas programokkal várta a leendõ elsõs tanítványokat. A gyerekek az osztályteremben játékos feladatokat oldottak meg, ahol többen elsõ piros pontjukat is megszerezték. Ezt követõen a szakköri tanulók segítségével kipróbálhatták az iskolai számítógépeket, majd a tornateremben vidám sorversenyeken, labdajátékokban vettek részt. Reméljük, hogy jól érezték magukat, és szeptemberben örömmel jönnek majd iskolába. A leendõ elsõ osztályos tanulók szülei az iskola és az óvoda által közösen szervezett szülõi értekezleten vettek részt április 2-án. Az értekezleten az iskola vezetésétõl és az osztályfõnököktõl tájékoztatást kaptak az elsõ osztályba történõ beíratással kapcsolatos teendõkrõl, illetve az iskolában folyó tartalmi munkáról. Az elsõ osztályosok beíratására április 7-én és 8-án került sor. NYÍLT NAP Intézményünkben március 26-án iskolai nyílt napot tartottunk, mely lehetõséget kínált valamennyi szülõ számára, hogy betekintést nyerjen az iskola belsõ életébe. Az érdeklõdõ szülõk részt vehettek a tanítási órákon és valamennyi iskolai foglalkozáson, ahol megfigyelhették gyermeküket tanulás közben és az iskolában folyó nevelõ oktató munkát. Az alsó tagozaton összesen 12 fõ szülõ használta ki a nyílt nap kínálta lehetõségeket. Legtöbben az elsõ osztályos szülõk érdeklõdtek gyermekük iskolai tevékenysége iránt. Felsõ tagozatban sajnos kevesen használták ki a nyílt napot. Köszönjük azon szülõk érdeklõdését, akik eljöttek, s reméljük, hogy a következõ nyílt napon nagyobb lesz az érdeklõdés Bartók István NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENY Az általános iskolák tanulói számára meghirdetett Német Szépkiejtési versenyen iskolánk 5 tanulója vett részt. A területi szintû megméretésnek az Egri Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott helyet. Gál Henrietta 5. osztályos Tóth Szabina 5. osztályos Rostás Benjamin 7. osztályos tanulók remekül helyt álltak, amirõl egy emléklap ad tanúbizonyságot számukra. A 4. osztályosok kategóriájában Moldován Enikõ 3. helyezett lett, Molnár Flóra pedig korcsoportjában az 1. helyet hozta el iskolánknak. Az április 5-én megrendezett Megyei Döntõn a következõ eredményeket érték el tanulóink: Molnár Flóra V. helyezett, Moldován Enikõ pedig II. helyezett lett. A tanulók teljesítményéhez gratulálunk. Lõrinczné Antal Judit felkészítõ nevelõ Helyismereti lottó gyerekeknek Bartók István Kérdés: Szihalom Mezõkövesd Lassan feledésbe merülnek a falut körülölelõ földterületek népi elnevezései. Most számotokra szeretnénk feleleveníteni õket ezzel a feladattal. A megfejtéshez természetesen vegyétek igénybe szüleitek, nagyszüleitek segítségét. Megfejtésként a számoknak megfelelõ elnevezéseket küldjétek el nekünk. A helyes megfejtést beküldõk ajándékot kapnak. A megfejtést kizárólag postai úton fogadjuk el. Címünk: Mezõszemerei Civil Egyesület, Mezõszemere, Szabadság út 109 A helyes megfejtést és a nyertesek névsorát nyári újságunkban közöljük. Várjuk leveleiteket! Melyik elnevezés melyik, a térképen megadott számnak felel meg: SÓHAJTÓ JEGES CSIKÓJÁRÓ TAGOSDÛLÕ Mezõtárkány Egerfarmos 15

16 S Lakodalom, szeptember 7. Hérészek. Menyasszony és võlegény a 30-as években. Lakodalom a 30-as évek végén. Ágyvivõk. Lakodalom a 30-as évek végén. Lakodalom a 30-as évek végén. A 2001 õszi számunkban közöltünk írást a szemerei lakodalomról. Szerettük volna fényképekkel illusztrálni az írást, de akkor nem jutottunk hozzá, így ezt most pótoljuk. El kell mondani, hogy az akkori szöveg írója, Juhonka néni és a most közölt képek között nincs személyes kapcsolat. Ezeket a képeket Bikás Feri bocsátotta rendelkezésünkre, az õ szülei lakodalmát örökítették meg a felvételek. Ha belegondolunk, alig több mint hatvan év távlatából nézve látható, mekkorát változott, fordult a világ, mennyire könnyen ment akkoriban, és milyen nehezen most egy-egy közösségi esemény, ünnep, egy nagy családi megmozdulás. Volt olyan szombat, hogy három lagziban mulattak a szemereiek, a fél falu szó szerint hivatalos volt a mulatságokba! Személyes véleményként azt írhatom habár akkoriban nem éltem hogy e mai modern világ eszközei, a TV, videó és elsõsorban a pénz nyújtotta fogyasztás szemléletû hajszolt világ nem képes pótolni az emberi kapcsolatokat, melyekre egyre inkább égetõen szükségünk van. Mennyivel szebb volt egy lakodalmas menet, mint ma egy átsuhanó autó! Bukta Imre E M E Z Õ Z E R M I E CIV I L T E G Y E S Ü L E Kiadja a Mezõszemerei Civil Egyesület Szerkesztõk: Bukta Imre, Bukta Zsolt, Kónya Réka Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412412 E-mail:

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 -

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása Karcag 2014.04.18. Készítette: Márkus Ica Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd rövid, szöveges bemutatása egyedi jellemzőinek és történetének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére A községi rendezvényterv ebben az évben is épít a korábbi években kialakult hagyományokra, a község lakossága által elvárt és igényelt nagyobb

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok.

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok. Románia nyugati részén fekvő terület Nyugat felőli fő bejárata a Királyhágó Magyarországhoz tartozott, de önálló fejedelemség volt Jeles napi szokások, nyelvjárások többnyire ma is élnek Ismertebb táji

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben