Nagykanizsa is pályázik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykanizsa is pályázik"

Átírás

1 IV. évfolyam, szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi képzés a roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve. (6-8. old.) Abschied. Auch in Nagykanizsa wurde Dr. Dénes Koltai, ehemaliger Dekan der Universität Pécs verabschiedet. Infolge seiner Offenheit konnte die Diplomausbildung der Uni - versität zusammen mit der Nationa - litätenselbstverwaltung der Roma begonnen werden. (Seite 6-8) Folyatódik. Ősszel ismét elindul a Bogdán János Közösségi Házban a pécsi egyetem kihelyezett andragógia képzése. Teleki László, az rnö elnöke azt mondja: az oktatás már eddig is számos sikert hozott. (10. old.) Fortsetzung. Erneut wird im Herbst die externe Ausbildung für Andra gogik der Universität Pécs im Bogdán János Ge - meinschaftshaus gestartet. László Teleki, Präsident der Na tionalitä ten selbstver - waltung der Ro ma sagt, dass die Aus - bildung auch bisher schon eine Reihe von Erfolgen aufweisen konnte. (Seite 10) Nagykanizsa is pályázik Azok a települések, ahol szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élnek emberek, 4,7 milliárd forint uniós forrásra pályázhatnak. Mindezt idén februárban jelentette be Balog Zoltán akkori államtitkára, aki ma már tárcavezető. A lehetőséggel a nagykanizsai önkormányzat is élni kíván, a tervek szerint a Csengery utca 117. szám alatti, úgynevezett ligetvárosi lakótelepen valósítanák meg a programot. Ám ez nemcsak telepfelszámolást jelent, hanem komplex segítséget. (Részletek a 2-4. oldalon olvashatók) Siedlungen, wo Menschen in einer ausgegrenzten Wohnumgebung, in extremer Armut leben, können sich für eine EU-Quelle von 4,7 Milliarden HUF bewerben. Das verkündete im Februar Zoltán Balog, damaliger Staatssekretär für soziale Integration, der inzwischen zum Leiter des Ministeriums für Humankapital ernannt wurde. Auch die Selbstverwaltung von Nagykanizsa möchte diese Bewerbungsmöglichkeit nutzen, laut Plänen würde das Programm auf der sogenannten ligetvárosi Wohnsiedlung in Csengery utca 117 verwirklicht. Das würde aber nicht nur die Abschaffung der Wohnsiedlung, sondern eine komplexe Hilfe bedeuten. (Die Details zum Thema finden Sie auf Seite 2-4)

2 Program 2 Nagykanizsa is pályázik a komplett telepprogramra Azok a települések, a hol szegregált lakókörnyezetben, mélyszegény ségben élnek emberek, 4,7 milliárd forint uniós forrásra pá - lyázhatnak. Mindezt idén februárban jelentette be Balog Zoltán akkori társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, aki azóta már az Emberi Erőforrások Mi - nisz tériumának vezetője lett. A pályázati lehetőséggel a nagykanizsai önkormányzat is élni kíván, a tervek szerint a Csengery utca 117. szám alatti, úgynevezett ligetvárosi lakótelepen valósítanák meg a programot. Mint kiderült: a rendelkezésre álló keretből körülbelül projekt valósulhat meg országszerte. Az államtitkár akkor kiemelte: a 4,7 milliárd forintos keretösszeg felülmúlja az elmúlt 5 év összes hasonló pályázatának mértékét, és a summát kiegészíti a tavalyi költségvetés terhére elkülönített 410 millió forint hazai forrás is. Balogh Zoltán elmondta azt is, hogy a program tartalmában is eltér a korábbiaktól. A célja nem a szegregált telepek ledózerolása, mint eddig, mert annak csak az lesz az eredménye, hogy mini telepek jönnek létre, és továbböröklődik az a konfliktushalmaz, ami ezen telepeket jellemzi. Az új program lényege, hogy komplex módon kezeli a szegregált lakókörnyezetben élő családok problémáit fogalmazott Balog Zoltán, kiemelve a szociális, képzési, egészségügyi és a munkanélküliséggel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket a programban kezelni fognak. Az állam szolgáltatásokkal jelenik meg a szegregált lakóterületeken, többek közt megkönnyítik az egészségügyhöz és az oktatáshoz való hozzáférést, sőt egyéni mentorálásra is lehetőség lesz mondta februárban az államtitkár, aki beszélt arról is, hogy a megvalósításba bevonják a települések nem szegregált lakóit is, mert csak velük együtt lehet sikeres a program, s a nyertes önkormányzatok együttműködnek majd az Országos Roma Önkormányzattal is. Ezzel kapcsolatban az államtitkár rámutatott, hogy nem etnikai alapon szervezik a programot, hiszen mélyszegénységben élnek ci - gány és nem cigány származású magyarok is, tehát rászorultsági alapon lehet majd pályázni. Mint kiderült: a meghirdetett (folytatás a 4.oldalon)

3 3 Das Programm Auch Nagykanizsa bewirbt sich für das komplexe Wohnsiedlungsprogramm Siedlungen, wo Men - schen in einer ausgegrenzten Wohnum ge - bung, in extremer Armut leben, können sich für eine EU-Quelle von 4,7 Milliarden HUF bewerben. Das verkündete im Februar Zoltán Balog, damaliger Staats sekretär für soziale Integration, der inzwischen zum Leiter des Ministeriums für Humankapital er - nannt wurde. Auch die Selbst verwaltung von Nagy kanizsa möchte diese Bewer bungs mög - lichkeit nutzen, laut Plä - nen wird das Prog ramm auf der so ge nannten ligetvárosi Wohn sied - lung in Csen gery utca 117 verwirklicht. Es stellte sich heraus, dass von dem zur Ver - fügung stehenden Be t - ragsrahmen landesweit etwa Projekte verwirklicht werden können. Damals betonte der Staatssekretär: der Rah - menbetrag von 4,7 Mil li - arden HUF übersteigt die Höhe sämtlicher ähnlicher Bewerbungen der letzten 5 Jahre, und die Summe wird auch durch die zu Lasten des Bud - gets des letzten Jahres abgetrennte heimische Quelle von 410 Millionen HUF ergänzt. Zoltán Ba - log erklärte weiters, dass sich das Programm auch inhaltlich von den früheren Programmen unterscheidet. Ziel ist nicht der komplette Abriss von abgegrenzten Wohn sied - lungen, wie bisher, weil dadurch nur Mini s ied - lungen entstehen, und die Konfliktmengen, die für diese Siedlungen charakteristisch sind, lediglich weitervererbt werden. Der Sinn des neuen Programms ist, die Prob - leme der in der abgegrenzten Wohnumgebung lebenden Familien kom - plex zu behandeln erläuterte Zoltán Balog, und hob die sozialen, medizinischen, Bildungs- und Arbeitslosenfrage hervor, die im Rahmen dieses Programms behandelt werden. Der Staat tritt mit Dienstleistungen auf den abgegrenzten Wohnsiedlungen auf, unter anderem wird der Zugang zur Medizin und Bildung erleichtert, es wird sogar die Mög - lichkeit zur individuellen Mentoring angeboten sagte der Staatssekretär im Februar, und erzählte auch davon, dass auch die nicht abgegrenzten Einwohner der Ort schaf - ten in das Programm mit einbezogen werden, weil das Programm nur mit ihnen gemeinsam erfolgreich werden kann, auß - erdem werden die sieg - reichen Selbst ver wal - tungen auch mit der Landesweiten Selbst - verwaltung der Roma zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang verwies der Staats sek - retär darauf, dass das Programm nicht auf ethnischer Grundlage organisiert wird, da Ungarn sowohl mit als auch ohne Zigeunerherkunft in extremer Armut leben, die Bewerbung wird also mit Bedürftigkeitsprüfung erfolgen. Es stellte sich heraus: im Rahmen des angekündigten Programms wird die Regierung den siegreichen Selbst ver - wal tungen nicht nur Geld sondern auch berufliche Hilfe über das als Hin - tergrundinstitut der Staats sekretariat fungierende Türr István For - schungs- und Bildungs - institut (Türr István Kutató és Képző Intézet) gewähren. Pro Bewer bung... (Forts bis 5. Seite)

4 Program 4 (folytatás a 2. oldalról) program keretében a kormány nem csak pénzt, hanem szakmai segítséget is nyújt a nyertes önkormányzatoknak az államtitkárság háttérintézményeként működő Türr István Kutató és Képző Intézeten keresztül. Pályázatonként minimum 45 millió, maximum 150 millió forintot lehet nyerni, a nyertes projektek megvalósítása idén szeptemberben kezdődhet. A kanizsai önkormányzat nemrég döntött arról, hogy részt kíván venni a pályázaton, s a maximális 150 millió forintos keretet akarja felhasználni a ligetvárosi lakótelepen élők sorsának javítása érdekében. A másfél, illetve kétszobás szociális bérlakásokat több mint 10 évvel ezelőtt alakította ki a helyhatóság. Már a kezdeti időszakban is több roma család kapott itt elhelyezést, ám idővel szinte teljesen szegregált lett a terület. A kanizsai pályázat pozitív elbírálása esetén a telepen élők egy sor új szolgáltatáshoz, képzéshez juthatnak hozzá. Első lépésként az érintett területen élő, 3-45 évek korú személyek legalább 60 százalékára vonatkozóan egyéni fejlesztési tervet készítenek a szakemberek, egyúttal a problémák egyénre, családra szabott feltérképezése is elkezdődik. Ezután - ha nem megoldott - a városban létező közszolgáltatásokhoz, önkormányzati ellátásokhoz való hozzáférést is biztosítani kell a programban résztvevők számára, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra. A projekt keretében életvezetési, adósságkezelési, illetőleg háztartás-gazdálkodási tanácsadást is igénybe vehetnek az érintettek, de a telepen élő tanulók felzárkóztatása, illetve a szülői szerep erősítése is kiemelt célként szerepel. Az egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása érdekében szűrővizsgálatok megszervezésére, illetve felvilágosító, tájékoztató programok lebonyolítására is lesz lehetőség. A munkavállalást segítő képzések terén informatikai, s nyelvi tanfolyamok, közismereti és kommunikációs tréningek, iskolai végzettség megszerzését szolgáló felzárkóztató modulok is választhatók. A foglalkoztatás elősegítése érdekében a térségben lévő lehetőségek feltárása mellett, a programba bevont személyek elhelyezkedését is támogatják. Mindehhez persze személyi és tárgyi feltételeket is biztosít a projekt, miután a pályázat kötelező elemeként egyfajta szolgáltatóházat is ki kell alakítani, amely közösségi teret biztosít a rendezvényekhez, képzésekhez és az egyéb szolgáltatásokhoz. Az épületben, amelyet a telep egy kilométeres körzetében kell kialakítani, minimum két szociális szakembert kell foglalkoztatni. Nagykanizsán amúgy nem a ligetvárosi lakótelep az egyetlen szegregátum, korábban a Dózsa György utca szám alatt található egykori laktanyaépület amit az ott lakók gúnyosan csak Citrom-szigetnek neveztek is hasonló képet mutatott. Az önkormányzat 2009-ben döntött az épülettömb kiürítéséről, ahol közel száz, többségében komfort nélküli lakás található. Az elmúlt három évben a bérlők nagy részét sikerült elhelyezni más önkormányzati bérlakásokban, jóllehet még ma is élnek páran a Citrom-szigeten. Az épülettömb műemlék, ezért lebontani nem lehet, ám arról még nem döntött a város vezetősége, hogy miként hasznosítsák az ingatlant.

5 5 Das Programm (Forts von 3. Seite)...können mindestens 45 Millionen, höchstens 150 Millionen HUF gewonnen werden, die Verwirklichung der siegreichen Projekte kann im September dieses Jah - res begonnen werden. Die Selbstverwaltung von Kanizsa beschloss vor kurzem, an der Aus - schreibung teilzunehmen und den gesamten Rah - menbetrag von 150 Mil - lionen HUF zur Ver - besserung des Le bens der Menschen auf der ligetvárosi Wohn sied - lung zu verwenden. Die Anderthalb- und Zwei- Zimmer-Mietwohnungen wurden von der Ge biets - körperschaft vor mehr als 10 Jahren ausgebaut. Auch schon in der An - fangsphase wurden hier mehr Roma-Fa milien un - tergebracht, und mit der Zeit wurde das Gebiet völlig abgegrenzt. Bei positiver Beur tei - lung der Bewerbung von Kanizsa würde den Ein - wohnern dieser Siedlung der Zugang zu einer Rei - he von neuen Dienst - leistungen, Aus bildun - gen gewährt. Als erster Schritt erstellen die Fachleute einen individuellen Entwicklungsplan in Bezug auf mindestens 60 Prozent der auf diesem Gebiet lebenden Personen zwischen 3-45 Jahren, gleichzeitig wird auch die Ermittlung der Probleme je nach individuellem Fall und Familie begonnen. Danach muss den Teilnehmern des Programms wenn es nicht gelöst ist auch der Zugang zu den öffentlichen Dienst leis - tun gen, durch die Selbst - verwaltung gebotenen Lei stungen gesichert werden, mit besonderer Rücksicht auf die Grund - versorgungen in der Medizin, dem Sozial - wesen und der Wohlfahrt der Kinder. Im Rahmen des Projekts können die Betroffenen auch eine Beratungstätigkeit betreffend Lebensführung, Schuldenverwaltung bzw. Haushaltswirtschaft in Anspruch nehmen, aber auch die Aufholung der auf der Siedlung lebenden Schüler, bzw. die Verstärkung der Elternrolle gehört zu den bevorzugten Zielen. Um den Zugang zu den medizinischen Leistun - gen zu verbessern, wird die Möglichkeit zur Or - ganisierung von Scree - ning-tests, bzw. zur Abwicklung von aufklärenden, informativen Prog rammen geboten. Auf dem Gebiet der die Arbeitaufnahme fördernden Ausbildungen können auch Computer- und Sprachkurse, öffentliche Informations- und Kom - munikationstrainings, zum Erwerb eines Schul - abschlusses beitragende aufholende Mo duls ge - wählt werden. Um die Beschäftigung zu fördern, wird neben der Auf - deckung der sich in der Region bietenden Mög - lichkeiten auch die Einstellung der ins Prog - ramm eingezogenen Per - sonen unterstützt. Dazu sichert das Projekt selbstverständlich die notwendigen Personal- und Sachbedingungen, da als obligatorisches Element der Bewerbung auch eine Art Dienst leistungsnetz auszubauen ist, wodurch ein Gemeinschaftsraum für die Veranstaltungen, Ausbildungen und sonstigen Dienstleistungen zur Verfügung gestellt wird. In dem Gebäude, das innerhalb eines Kilo meters von der Siedlung zu errichten ist, müssen mindestens zwei Sozial arbeiter beschäftigt werden. In Nagykanizsa ist nicht die ligetvárosi Wohnsiedlung das einzige Segregat, früher wies auch das einstige Ka - sernengebäude in Dózsa György utca was von den dort Leben - den sarkastisch nur als Zitroneninsel genannt wurde ein ähnliches Bild auf. Die Selbst ver - waltung entschied 2009, den Gebäudeblock zu räumen, wo beinahe einhundert Wohnungen zum Großteil ohne Kom - fort zu finden sind. In den vergangenen drei Jahren konnten die meisten Mieter in anderen Miet - wohnungen der Selbst - verwaltung untergebracht werden, einige le - ben aber auch heute noch auf der Zitronen - insel. Der Gebäudeblock ist ein Denkmal und kann deshalb nicht abgerissen werden, die Stadt füh - rung hat bislang aber noch nicht entschieden, in welcher Weise die Immobilie genutzt werden soll.

6 Oktatás 6 Aki egy egész életművet hagy örökül Idén júliusban kisebb ünnepség keretében kö - szönte meg a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat dr. Koltai Dé nesnek, hogy szakmai támogatásával hat évvel ezelőtt a Bogdán János Közösségi Ház falain belül elindulhatott a kihelyezett andragógia képzés. A pécsi egyetem leköszönt dékánjával az egyetemi szak népszerűségéről, illetve a felnőttképzés magyarországi helyzetéről beszélgettünk. Az elmúlt négy évtizedben nagy utat járt be az emberi erőforrás fejlesztéssel foglalkozó tudomány. A Pécsi Tudományegyetem falain belül, melyek voltak a főbb állomások? Elég messzire vissza kell nyúlni az időben ahhoz, hogy megértsük az andragógia szak fejlődéstörténetét - kezdte dr. Koltai Dénes. - Az egész 1973-ben kezdődött, amikor az akkori oktatási tárca úgy döntött, hogy a tanárképző intézetekben közművelődési szakcsoportokat kell létrehozni a népművelők képzésére. Ennek megfelelően Pécsen is elindult a közművelődési szakemberek képzése. Engem az akkori vezető, Újvári Jenő kért fel, hogy vegyek részt a szakmai munkában, majd alig tíz évvel később, már én vezettem a szakcsoportot, ahol akkoriban 80 hallgató tanult. A rendszerváltást követően először a humánszervező szakot hoztuk létre, majd nem sokkal később a művelődésszervező szak is elindult. Végül egyetemi szakká alakult a képzés. Időközben azt is tapasztaltuk, hogy területileg is nagy igény van erre a képzésre, így az elmúlt évtizedek alatt összesen 19 helyszínen indítottunk kihelyezett oktatást. Szóval a szakcsoportból először tanszék lett, a tanszékből intézet, az intézetből pedig andragógia egyetemi kar. Összesen 280 tanárt foglalkoztattunk, s megközelítőleg 12 ezer diplomát adtunk ki az elmúlt négy évtizedben. Felnőttképzéssel szinte valamennyi egyetemen foglalkoznak, ám sok helyen nem veszik figyelembe, hogy egészen más hozzáállást igényel egy fiatal nappali tagozatos hallgató, mint egy munka mellett tanuló felnőtt. Mit gondol erről? Aki a felnőttoktatásban dolgozik, annak tudnia kell, hogy a felnőtt hallgató nem egy nagyra nőtt gyerek, nem lehet velük szórakozni, packázni meg végképp nem. A felnőtt olyan partner, akitől mi oktatók, képzésvezetők is sokat tudunk tanulni. Arról nem is beszélve, hogy az általunk nyújtott képzés egyfajta szolgáltatást jelent, amiért fizetnek az emberek. A hallgató pedig legyen szó fiatalról vagy felnőttről elvárja az udvariasságot, a segítőkészséget. Persze voltak olyan kollégák, akik nem értették meg, hogy az ő fizetésük a hallgatók által befizetett tandíjból van. (folytatás a 8. oldalon) Koltai Dénes 1947-ben Pécsen született. Peda - gógia szakos előadó, a neveléstudomány kandidátusa. Negyven esztendeje, óta tanít a felsőoktatásban, elsősorban pedagógiát és felnőttoktatást. Kutatási és fejlesztési tevékenysége középpontjában a felnőttoktatás tartalmi és szervezeti megújítása, az andragógia mint egyetemi szak megalapítása, tartalmi kidolgozása állt. Koltai Dénes az MTA köztestületi tagja, az MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttképzési Albizott ságának elnöke, a Felsőoktatási Tudományos Ta nácsa tagja. Nős, előző házasságából két lánygyermeke született.

7 7 Der ein ganzes Lebenswerk hinterlässt Im Juli dieses Jahres bedankte sich die Na - tionalitätenselbstverwaltung der Roma in Ka nizsa im Rahmen einer kleinen Feier - lichkeit bei dr. Dénes Koltai dafür, dass die externe Ausbildung für Andragogik im Bogdán János Gemein schafts - haus vor sechs Jahren mit seiner Unterstüt - zung begonnen werden konnte. Mit dem ehemaligen Dekan der Universität Pécs haben wir über die Popularität des Universitätsfaches bzw. die Lage der Erwachsenenbildung in Ungarn gesprochen. In den vergangenen vier Jahrzehnten durchging die Wissenschaft, die sich mit der Entwick lung des Humankapitals beschäftigt, einen großen Weg. Welche waren die wichtigsten Stationen dieses Weges zwischen den Wänden der Uni versität Pécs? Man muss ziemlich weit zurück in die Ver - gangenheit gehen, um die Entwicklungs ge schichte des Faches Andragogik verstehen zu können begann dr. Dénes Koltai mit der Erzählung. Es begann 1973, als das damalige Portefeuille für Bildung entschied, dass Fach gruppen für die öffentliche Bildung in den Aus bildungseinrichtungen für Lehrer zur Unter - richtung der Auszubil - denden in der Volks - bildung zu errichten sind. Dementsprechend wur de die Ausbildung der Fachleute für die öffentliche Bildung auch in Pécs gestartet. Der damalige Leiter, Jenő Újvári, hat mich gebeten, an der beruflichen Arbeit teilzunehmen, und nach nicht einmal zehn Jahren war ich der Leiter der Fach - gruppen, wo da mals 80 Studenten an der Aus - bildung teilgenommen haben. Nach dem Sys - temwechsel ha ben wir zuerst das Fach Human - organisation und kurz darauf auch das Fach Bildungsorganisation ins Leben gerufen. Schließ - lich wurde die Aus bil dung zu einem Univer sitätsfach umgestaltet. In der Zwischenzeit haben wir gemerkt, dass auch in den verschiedenen Re - gionen ein Anspruch auf diese Ausbildung besteht, so haben wir in den vergangenen Jahr zehnten die externe Aus bildung an insgesamt 19 Ortschaften gestartet. Aus der Fachgruppe wur de also zuerst ein Lehrstuhl, aus dem Lehr stuhl ein Institut, und aus dem Institut entwickelte sich die Universi - täts fakultät für Andra - gogik. In den vergangenen vier Jahrzehnten haben wir insgesamt 280 Lehrer beschäftigt und ungefähr 12 Tausend Diploms vergeben. An fast jeder Uni - versität beschäftigt man sich mit der Erwach - senenbildung, an vielen Instituten wird aber nicht berücksichtigt, dass Die Erwachsenen, die neben der Arbeit studieren, eine völlig andere Behand - lung im Vergleich zu den Studenten des Direkt - Die Bildung studiums benötigen. Was denken Sie darüber? Wer in der Er wach - senenbildung arbeitet, muss wissen, dass ein er wachsener Student kein groß gewachsenes Kind ist, diese Erwach - sene darf man nicht veräppeln, und schikanieren schon gar nicht. Der Erwachsene ist ein Part - ner, von dem auch wir, Lehrer und Ausbildungs - leiter sehr viel lernen können. Nicht zu sprechen davon, dass die Ausbildung, die wir anbieten, eine Art Dienst - leistung ist, wofür die Menschen bezahlen. Und der Student egal, ob jung oder erwachsen erwartet von uns Höf - lichkeit und Hilfs bereit - schaft. Sicherlich gab es bei uns Kollegen, die nicht verstanden haben, dass Ihr Gehalt aus der Studiengebühr stammt, die die Studenten eingezahlt haben. Im Laufe der Zeit mussten wir uns von solchen Lehrkräften trennen. Die Grundthese der Andragogik ist das le - bens lange Lernen. Wie weit haben sich die Menschen in Ungarn dieser These angepasst? Dénes Koltai wurde 1947 in Pécs geboren. Er ist Referent für Pädagogik, Kandidat der Erzie hungs wissenschaften. Seit vierzig Jahren, seit 1974 unterrichtet er in der Hochschulbildung, vor allem Pädagogik und Erwachsenenbildung. Im Mittelpunkt seiner For - schungs- und Entwicklungstätigkeit standen die inhaltliche und strukturelle Erneuerung der Erwach se nenbildung, die Gründung und der inhaltliche Ausbau der Andragogik als Universitätsfach. Dénes Koltai ist Mitglied der öffentlichen Einrichtung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA), Präsident des Unterausschusses des Päda - gogischen Ausschusses der MTA für Erwachsenenbildung, des Wissenschaftlichen Rates der Erwachsenenbildung.Er ist verheiratet, er hat zwei Töchter aus seiner vorigen Ehe.

8 Oktatás 8 (folytatás a 6. oldalról) Tőlük kénytelenek voltunk megválni az idők során. Az andragógia alaptézise az egész életen át tartó tanulás. Magyarországon mennyire alkalmazkodtak ehhez az emberek? Idehaza soha nem költöttek annyi pénzt a felnőttoktatásra, mint a rendszerváltást követően. Ellenben egy egészen torz szemlélet jött létre azzal, hogy a felnőttoktatást azonosították a felnőttek szakmai és munkaerőpiaci képzésével. Termé - szetesen fontos a foglalkoztatás és az ehhez kapcsolódó kompetenciák megszerzése, de szerintem a felnőttoktatás jóval több ennél. Hogy mást ne említsek, a felnőtt magyar lakosság nyelvismerete, illetve számítástechnikai jártassága egyszerűen katasztrofális. Aztán említhetném az emberek politikai oktatását is. Ha ez megfelelő lenne, akkor a pártok nem tudnának hülyét csinálni az emberekből, ráadásul az érdekérvényesítő képessége is jobb lenne a magyar társadalomnak. Az iskolarendszerű felnőttoktatásban ennél is rosszabb a helyzet. Évente körülbelül ezer olyan fiatal van, aki nem tudja befejezni az általános iskolai tanulmányait. Ebből mindösszesen 2000 fő jelentkezik az úgynevezett dolgozók iskolájába. A középszintű felnőttoktatásban némileg jobbak az adatok, ugyanakkor a felsőoktatásban közel 180 ezer felnőtt tanul. Nálunk tehát pont fordítottak az arányok, mint más nyugat-európai országokban. A kanizsai roma nemzetiségi önkormányzattal való együttműködésre, a közösségi házban immár évek óta működő kihelyezett andragógia szak indítására hogyan került sor? Az ötlettel Teleki László keresett meg. Két hét gondolkodási időt kértem, aztán belevágtunk. Persze azért nem volt ilyen egyszerű, egy egyetemi képzés indításához számos feltétel szükséges. Kellett például egy könyvtár, ami biztosítani tudja a leendő hallgatók számára a szakirodalmat. Szerencsére ezzel nem volt probléma, a Halis István Városi Könyvtár mindenben partner volt. Az sem volt elhanyagolható, hogy az önkormányzat miként áll a kérdéshez, pláne úgy, hogy a Veszprémi Egye temnek is volt már kihelyezett tagozata Nagy ka nizsán. Mint kiderült: ez sem volt gond. Azt viszont nagyon bánom, hogy a közösségi ház teljes re konstrukciójára szerzett 70 millió forintos állami támogatással nem tudott élni a város. Az előző kormány által biztosított összeghez még ugyanennyit kellett volna hozzátenni, s akkor most egy modern, minden igényt kielégítő, impozáns épületegyüttesben tanulhatnának a kanizsai hallgatók. Az én dékáni megbízatásom lejárt, remélem Teleki László az utódommal is megtalálja a további együttműködés lehetőségeit, esetleg új szakok, kihelyezett képzések indítására is nyílik lehetőség. Koltai Dénes munkássága nagy területet felölelő és széles spektrumú. A felnőttoktatáson belül andragógia didaktikával és módszertannal foglalkozik. Kulturális menedzsmentet és művelődéselméletet is oktat. Nevéhez fűződik a felnőttoktatás tartalmi megújítása és az andragógia egyetemi szak megalapítása. Tanul má - nyozza a felnőttoktatás területeit, azokat összehasonlítja. Koncepciója szerint jelenlegi stádiumában a hazai és nemzetközi felnőttoktatásnak egyik meghatározó sajátossága piacorientáltsága. Vizsgálja a felnőttoktatást piaci szempontból; az andragógia funkcióváltozásait. Foglal kozik a felnőttoktatás tervezésével és a felnőttek politikai képzésével is. A felnőttoktatás feladatai című írásában a hazai felnőttoktatás rend szerét a következő összegzésben mutatja be: A magyarországi felnőttoktatás ( ) al - rendszerei: szabadoktatás, munkaerőpiaci képzés, továbbképzés, rekreáció, iskolarendszerű felnőttoktatás, közösségfejlesztés, lakóhelyi önszervező, kistérségi együttműködés, a magaskultúra közvetítése és a befogadás előkészítése, egészségnevelés, felnőttkori kulturális turizmus, a klasszikus tanfolyami rendszerű és egyedi ismeretterjesztés elemei és gyakorlata ( ) A modern felnőttoktatás nemzetközi trendjei ugyanakkor hazánkban is fellelhetők. A tanuló társadalom eszménye egyre inkább a hazai közgondolkodás részévé válik. A modern felnőttoktatás tevékenységeinek egy részét a közművelődés látja el. (Részlet Kiss Árpád A magyar felnőttoktatás kiemelkedő alakjai című tanulmányából)

9 9 Die Bildung Hier in Ungarn wurde nie so viel Geld für die Er wach - senenbildung aus ge geben, wie nach dem Sys - temwechsel. Allerdings entwickelte sich eine ganz verzerrte Be trachtungs weise, in - dem die Erwach se nen - bildung mit der beruflichen und Arbeits aus bildung der Erwach se nen gleichgestellt wurde. Selbst verständlich sind die Be schäftigung und der Erwerb der damit zusammenhängenden Kom pe ten - zen wich tig, doch hat die Erwach senenbildung meines Erachtens eine viel größere Bedeutung. Um nur ein Bei - spiel zu nennen: die Sprachund Com pu ter kenntnisse der un garischen Bevöl ke rung sind einfach katastrophal. Aber ich könnte auch die politische Ausbildung der Men - schen erwähnen. Wenn eine angemessene Aus bildung statt finden wür de, könnten die politischen Par teien die Men - schen nicht so leicht für dumm verkaufen, und auch die Kompetenzen der ungarischen Ge sell schaft, ihre eigenen Inte ressen selbst wahrzunehmen, wären viel besser. Die Lage in der schulischen Erwach se nen bil dung ist noch schlimmer. Jährlich gibt es ca Tau send Jugendliche, die ihre Grund schulaus bil - dung nicht beenden können. Davon melden sich insgesamt bloß 2000 Per sonen in die sogenannte Schule der Arbeiter. Im Zusammen hang mit der mittelschulischen Er - wach se nen bildung gibt es einigermaßen bessere Daten, jedoch studieren im Rahmen der Hoch schul ausbildung beinahe 180 Tausend Er - wachsene. Bei uns fallen also diese Proportionen im Ver - gleich zu den Ländern von West europa umgekehrt aus. Wie kam es zur Zu - sammenarbeit mit der Na - tionalitätenselbstverwaltung der Roma in Kanizsa und zur Ein leitung der im Gemein - schaftshaus bereits seit Jahren laufenden externen Andr agogik-aus bil dung? László Teleki suchte mich mit dieser Idee auf. Ich bat ihn um zwei Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, und so starteten wir die gemeinsame Arbeit. Das Ganze war selbstverständlich nicht so einfach, man muss sehr viele Bedin gungen erfüllen, um eine Universitäts ausbildung starten zu können. Wir brauchten zum Beispiel eine Bib - liothek, worin den zu künftigen Studenten die Fachliteratur bereitgestellt wird. Zum Glück gab es hiermit keine Prob - leme, die Halis Ist ván Stadt - bibliothek stand uns in allen Fragen als Partner zur Verfügung. Auch der Umstand war von Be deutung, wie die Selbst verwaltung zu dieser Frage steht, gerade, weil auch schon die Universität Veszp - rém eine externe Studien - abteilung in Nagy kanizsa hatte. Wie es sich aber herausstellte, bedeutete auch das kein Problem. Ich bedauere aber sehr, dass die Stadt die für die vollumfängliche Rekons truk tion des Ge mein - schaftshauses gewon nene staatliche Sub vention i.h.v. 70 Millionen HUF nicht nutzen konnte. Man hätte nur noch einmal so viel Geld zu der durch die vorige Regierung ge währten Summe hinlegen müssen, und dann könnten jetzt die Stu denten in Kanizsa in einem modernen, imposanten Gebäu de komp lex studieren, der alle Ansprüche befriedigt. Mein Auftrag als Dekan ist abgelaufen, ich hoffe, dass László Teleki auch mit meinem Nachfolger die Mög - lichkeiten der weiteren Zusam - menar beit finden wird, und eventuell neue Fächer, externe Ausbil dungen gestartet werden können. Das Werk von Dénes Koltai umfasst ein großes Gebiet und hat ein breites Spektrum. Innerhalb der Hoch schul - bildung beschäftigt sich Herr Koltai mit der Didaktik und Methodik der Andragogik. Er unterrichtet auch Kultur - management und Bildungstheorie. Mit seinem Namen sind die inhaltliche Erneuerung der Erwachsenenbildung und die Gründung der Andragogik als Universitätsfach verbunden. Er studiert und vergleicht die Gebiete der Erwach senen bildung. Seinem Konzept nach gilt die Marktorientierung als eine der bedeutendsten Besonderheiten der ungarischen und internationalen Erwachsenenbildung in ihrem gegenwärtigen Stadium. Zu seinem Untersuchungsgebiet gehören die Erwachsenenbildung aus Sicht des Marktes, sowie die Funktionsänderungen der Andragogik. Er beschäftigt sich auch mit der Planung der Erwachsenenbildung und der politischen Ausbildung von Erwachsenen. In seinem Schreiben mit dem Titel Die Aufgaben der Erwach se nenbildung stellt er das System der ungarischen Erwachsenenbildung in der folgenden Zusammenfassung dar: Die ( ) Teilsysteme der Erwachsenenbildung in Un garn: Freiunterricht, Arbeitsausbildung, Weiterbildung, Rekreation, schulische Erwachsenenbildung, Entwicklung der Gemeinschaft, Selbstorganisation am Wohnort, Zusammenarbeit in den Kleinregionen, Vermittlung der Hochkultur und Vorbereitung der Aufnahme, Erziehung zur Gesundheit, Kulturtourismus im Erwachsenenalter, Ele mente und Praxis der klassischen, kursmäßigen und der individuellen Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse ( ) Die internationalen Trends der modernen Er wachsennebildung sind aber auch hier in Ungarn zu finden. Das Ideal der lernenden Gesellschaft wird zunehmend Teil der heimischen öffentlichen Denkweise. Einen Teil der Tätigkeiten der modernen Er wach - senenbildung übt die Allgemeinbildung aus. (Zitat aus der Studie von Árpád Kiss mit dem Titel Die herausragenden Figuren der ungarischen Erwachsenenbildung)

10 Oktatás 10 Folytatódik az andragógia képzés Ősztől is lehet pécsi egyetemi diplomát szerezni Nagykanizsán. Va gyis folytatódik az oktatás a Pécsi Tudo - mányegyetem kihelyezett telephelyén, a Bog - dán János Közösségi Házban. Az andragógia képzésre pótfelvételit is hirdettek, amelynek eredménye lapzártánk időpontjában még nem ismert. Aki nálunk tanul, négy területről szerezhet diplomát mondta Teleki László, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke. A személyügyi szervező, a művelődészszervező, a munkavállalási tanácsadó, illetve a felnőttképzési szervező szak irányok közül vá - laszt hatnak a hozzánk járók. A hallgatók két évig alapképzésben vesznek részt, utána pedig szakosodnak. A teljes tanulmányi idő hat félév, és önköltséges formában indul, mint eddig mindig. Az rnö azzal is tisztában van, hogy sokakat pont ez, vagyis a tandíj gátol abban, hogy tanuljon. Éppen ezért egy ösztöndíjpályázatot szeretnének indítani, amellyel azokat támogatnák, akik szociálisan rászorulók, viszont jól teljesítenek, jól tanulnak. Sokat takaríthatnak meg azzal a kanizsai és környékbeli emberek, hogy itt, helyben szereznek diplomát. Nem kell például útiköltséget, szál lást fizetniük. Ám a nehéz gazdasági helyzetben további segítségre van szükség ahhoz, hogy aki tovább akar lépni, szeretne magasabb képzettséget, azt az anyagi tényezők ne gátolják ebben. Már tárgyaltunk a városi önkormányzattal is erről, és igyekszünk, hogy tervünket megvalósíthassuk. Az andragógia képzés egyébként már eddig is szép eredményekkel büsz kélkedhet. Mint Te - leki László elárulta: a lemorzsolódás szá zalékos, ami az or - szágos átlagnál jobb ké - pet mutat. Ám volt olyan évfolyam, amelynél a 28 hallgató közül mindöszsze kettő hagyta abba idő előtt a tanulmányait. Ennek a legtöbb esetben a pénz az oka. Aki viszont elvégzi a 3 évet, biztosan diplomát szerez, legalábbis ez az eddigi tapasztalat. A diplomadolgozat megvédésében ugyanis 100 százalékos eredményességet produkálnak a kanizsai hallgatók. Persze, néhányan várnak a nyelvvizsgára, és így a diploma kiadására, de ez országos jelenség. Az iskola havi 2-3 napos elfoglaltságot jelent, általában csütörtöki, pénteki és szombati elfoglaltsággal. A tanrend nagyrészt az előadók, professzorok időbeosztásától függ, de ezt mindenki jó előre megtudja, már akkor, amikor a félév elején felveszi a tantárgyakat. S persze a felsőoktatásra jellemző pihenőidő is jár a kanizsaiaknak, hiszen van téli és nyári szünet, valamint egy rövid tavaszi pihenő is. Felelős kiadó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel/fax: (93) Szerkesztő: Péter Árpád A lap meg je le né se az EXPAK AT-HU Oszt rák-ma gyar Szak ér tői Aka dé mia prog ram ke re té ben tör té nik.

11 11 Die Bildung Forsetzung der Ausbildung für Andragogik Auch ab Herbst kann ein Diplom der Univer - sität Pécs in Nagyka nizsa erworben werden. Die Ausbildung für Andragogik wird also auf dem externen Standort der Univer sität Pécs, im Bogdán János Gemein schafts haus weitergeführt. Es fand auch eine nacht rägliche Aufnah me - prüfung für die Ausbil - dung für Andragogik statt, deren Ergebnis im Zeitpunkt unseres Re - dak tionsschlusses noch nicht bekannt ist. Wer bei uns lernt, kann auf vier Gebieten ein Diplom erwerben er - klärt László Teleki, Prä - sident der Nationa litä - tenselbstverwaltung der Roma. Unsere Studen - ten können sich für einen der folgenden Studien - gänge entscheiden: Or - ganisation für Per so nal - wesen, Bil dungs or ga ni - sation, Beratung für Ar - beit nehmer, sowie Or ga - nisation für Erwach - Verantwortlicher Herausgeber: Minderheitenselbstverwaltung der Zigeuner der Stadt Nagykanizsa mit Komitatsrecht 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel./Fax.: (93) Redakteur: Árpád Péter Ausgabe des Blattes erfolgt im Rahmen des Programms EXPAK AT-HU Österreichisch- Ungarische Expertinnenakademie senenbildung. Die Stu - den ten nehmen an einer Grundausbildung mit ei - ner Ausbildungszeit von 2 Jahren teil, danach erfolgt die Spezialisierung der Ausbildung. Die gesamte Ausbildungszeit dauert sechs Semester lang und beginnt als gebührenpflichtige Ausbildung, wie bislang immer. Die Nationa litäten selbst - verwaltung der Roma ist sich dessen bewusst, dass viele eben wegen dieser Studiengebühr am Lernen gehindert werden. Aus dem Grund wird ge - plant, ein Stipendien - system auszubauen, um die Personen zu fördern, die als sozial bedürftig gelten, jedoch eine gute Leistung aufweisen und gute Lernergebnisse ha - ben. Die Menschen in Kanizsa und der Um - gebung können dadurch, dass sie hier, vor Ort ein Diplom erwerben können, viel Geld sparen. Sie müssen beispielsweise keine Reisekosten und Unterkunftskosten zahlen. In der gegenwärtigen schwierigen Wirt - schaftslage brauchen sie aber noch mehr Unter - stützung, damit diejenigen, die einen weiteren Schritt machen und eine höhere Ausbildung er - werben möchten, wegen der finanziellen Faktoren daran nicht gehindert werden. Wir haben diesbezüglich auch schon mit der Selbstverwaltung der Stadt Verhandlungen geführt, und sind daran, unseren Plan durchzusetzen. Die Ausbildung für Andragogik wies aber auch bisher schon schöne Erfolge auf. Wie László Teleki verraten hat: der Anteil am Schul - abbruch beträgt Prozent, was im Ver - gleich zum landesweiten Durchschnitt ein besseres Bild zeigt. Es gab aber auch schon einen Studiengang, wo von den 28 Studenten bloß zwei ihre Studien abgebrochen haben. Der Grund hierfür liegt in den meisten Fällen am Geld. Wer aber die 3 Jahre schafft, erwirbt in An - betracht der bisherigen Erfahrungen mit Sicher - heit ein Diplom. Bei der Verteidigung der Dip - lomarbeit weisen nämlich die Studenten von Kanizsa eine Effizienz von 100 Prozent auf. Natürlich müssen einige auf die Sprachprüfung und somit auf die Er - teilung des Diploms warten, das ist aber ein landesweites Phäno men. Die Schule bedeutet einen Zeitaufwand von 2-3 Tagen, meistens mit Beschäftigungen am Donnerstag, Freitag und Samstag. Der Lehrplan hängt zum Großteil von der Zeiteinteilung der Lektoren, Referenten und Professoren ab, über den Lehrplan wird aber allen rechtzeitig genug, noch bei der Auf - nahme der Studien - fächer am Anfang des Semesters Bescheid ge - geben. Und selbstverständlich steht die für die Hochschulausbildung typische Ferienzeit auch den Studenten von Kanizsa zu, es gibt Winter- und Sommer - ferien, aber auch eine kurze Frühlingspause.

12 A munka világa 12

13 13 Die Welt der Arbeit Fortschritt bei der Bestimmung der Bildungsansprüche Das mit der Nationa - litätenselbstverwaltung der Roma in Nagy ka ni - zsa im EX PAK-Prog - ramm zu sam menar bei - tende L&R Institut für Sozial for schung in Wien nimmt auch an anderen internationalen Projek - ten teil. Es war eines der Mit glieder der Arbeits - koo peration, die das Prog ramm mit dem Titel Prognos tizi e rung, Aus - wer tung, Er fas sung, Bewertung und Entwick - lung der mit der Bildung verbundenen Ans - prüche der Arbeitgeber und Regionen verwirklicht hat. Neben L&R haben auch das Regi - onsbüro Brno der Tsche chi schen Arbeits - or gani sation, die Ar - beits or ganisation Press - burg und das Arbeits - zent rum des Regie rung - s amtes von Komitat Za - la zwei Jahre lang zusammen an diesem Prog ramm gearbeitet. Im Rahmen von insgesamt 9 Treffen davon wurden 3 in Brno, jeweils 2 in Pressburg, Wien und Zalaegerszeg veranstaltet haben Arbeits mark - texperten und analytiker, Mitarbeiter der Ar - beits zentren, Fachleute von Vermittlungsfirmen, Lehrer und Schüler eine Frage bogenmethodik aus gear beitet, wodurch die Bildungs bedürfnisse der Mitglied staaten der Europäischen Union er - mittelt werden. Die Partner haben ei nen sogenannten Pilot fra - gebogen angefertigt, der 2010 in allen vier Län dern ausgewertet wur de. Auf - grund der auf diese Wei se gewonnenen Statis tiken, Analysen, Vor schlä ge entstand ein neuer Fra - gebogen, der dieses Jahr wieder überprüft wur de, und so wurde eine Methodik ausgearbeitet, die in sämtlichen Ländern der Europäischen Union zur Erfassung der Bil - dungsansprüche angewendet werden kann. So kam eine auch in ter - national gültige Me thodik zur Erfassung der Bil - dungsansprüche der Ar - beitgeber, der Metho de der Analysen dieser Daten und der Ver - gleichbarkeit der verschiedenen Zahlen der einzel - nen Daten ban ken zu - stande. Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, hielten die Projektpartner in ihrer gemeinsamen Mit tei - lung fest, denn seit dem 1. Mai 2011 konnte die Freizügigkeit der Arbeit - nehmer auch in Mit - teleuropa verwirklicht werden, und die Kennt nis der Bedürfnisse der Arbeit - gebersphäre hilft den einzelnen mitteleu ro päischen Ländern, sich darauf vorzubereiten, in welche Richtung sie ihren freien Arbeits markt entwickeln sollen, und wie sie die eventuell auftretenden Prob leme zu lösen haben. Das wichtigste Ziel der Partnerschaft war also, durch den Austausch von Erfahrungen, Teil kennt nis - sen und Kom petenzen das Wissen und die Kom - pe tenzen der vier Partner - län der, die Quali fizierung ihrer Experten auf dem Gebiet der Feststellung, Be wer tung und Prognos - tizierung der zukünftigen Bildungs bedürfnisse der Arbeit ge ber und der ge - samten Re gion zu entwickeln. Und warum das notwendig war? Bei den Fest - stellungen bezüglich Un - garn ist unter anderem Folgendes zu lesen: die beim Systemwechsel eingeleiteten kleineren und größeren politischen Re formen sind im We sentlichen gescheitert, und ab 2010 wurde eine Reorganisation mit einer von der bisherigen ab - weichenden Auffassung eingeleitet, so haben sich weder das statistische Amt noch das Fach ministerium in diesem Wirtschafts - system zur Analyse der Prozesse vorbereiten können. Der wichtigste Grund dafür war, dass es keine genauen Angaben gibt bzw. gab, aufgrund derer statistische Prognosen hätten abgegeben werden können. Die Zuverlässigkeit der statistischen Schätz un gen des Humankapitals nimmt infolge der außerordentlich starken strukturellen Veränderung der Arbeits - kräfte und der wirtschaftlichen Re zes si on ab. Ge - genwärtig kann zum Bei - spiel die Ar beitslosenrate für höchs tens 12 Monate vo rausgesagt werden, eine weitergehende Prog - nos ti zierung ist praktisch un möglich. Auch daraus folgt, dass die Prognosen der zu - künftigen Ansprüche be - züglich Qualifizierung ziemlich beschränkt sind. Bislang gab es nä mlich keine exakte Re ge lung, die die genau Be stim mung der zukünftigen Bildungsstruktur er - mög licht hätte, außerdem konnte das Gebiet der Bil - dung, der Fach aus bildung auch nicht näher festgestellt werden, welches Ge biet aus dem Grund zu entwickeln wäre, damit es in den kommenden Jah ren den Anforderungen des Arbeits - marktes entsprechen kann. Die Marktanfrage ändert sich selbstverständlich rasch, worauf mit der Vorbereitung der Arbeits - kräfte immer wieder zu spät reagiert wird. In jeder Region gibt es Berufe, für die es keine Interessen auf dem Arbeitsmarkt gibt, und parallel dazu gibt es wiederum Ansprüche, die nicht erfüllt werden. Der Großteil der Arbeits lo - sigkeit ist strukturell, das heißt, das Überangebot sowie der relative Mangel an Arbeitskräften sind gleichzeitig anwesend auf dem Arbeitsmarkt. Diese negativen, auch aus Sicht der Volks wirtschaft ab - normen Phänomene können mit Hilfe der internationalen Methode abgearbeitet werden, an deren Ausarbeitung auch das Institut L&R teilgenommen hat.

14 Emlékezés Az áldozatokért imádkoztak Ökumenikus imaórát tartottak a roma holok - a uszt, a pharrajimos 68. és a kislétai romagyilkosság harmadik évfordulóján Buda pes - ten, a Lőrinc pap téri katolikus templomban. A szertartást Balog Zol - tán református lelkész, az emberi erőforrások minisztere, Székely Já - nos esztergom-budapesti se géd püspök, a Magyar Katolikus Püs - pöki Kon ferencia ci - gánypaszto rá ciós bi - zott ságának el nöke és Fabiny Tamás evangélikus püspök tartotta. Az eseményen részt vett Sólyom László volt köz társasági elnök, valamint a es ro - magyilkosságok áldozatainak több hozzátartozója is, akik a gyülekezettel e - gyütt gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére. A Sant' Egidio Közösség ökumenikus imaóráján Székely János kiemelte: azért jött össze a gyülekezet, hogy elítélje az erőszakot és a gyűlöletet, ami sok család életében ho - zott tragédiát, illetve azért is tartják ezt a megemlékezést, hogy megvallják: minden ember Isten te - rem tett képmása, remekműve, akik ezáltal egymásnak testvérei. Az esztergom-budapesti segédpüspök rámutatott: életünkben nem a halálé az utolsó szó. Isten alkotta a világmindenséget, ő a történelem igazi ura, nem a vak emberi gyűlölet, amelyre nemet kell mondani, viszont igent kell mondani az újrakezdésre, mert a gyűlöletet csak szeretettel lehet csökkenteni fogalmazott. Elmondta azt a történetet, amely szerint egy zsi dó csecsemőt romáknál helyezett el édesapja a holokauszt idején, és amikor a haláltáborból visszatért, megtalálta a roma családnál kétéves kisfiát, de beszélgetni akkor még nem tudtak, mert a kisfiú csak cigányul tanult meg beszélni. Az összejövetelen Balog Zoltán és Fa biny Tamás is imádkozott a meggyilkolt romák lelki üdvéért és a társadalmi megbékélésért. A bevezető gondolatokat Szőke Péter, a Sant' Egidio Közösség budapesti szervezetének ve - zetője mondta el. Az erő szak általában elfogadhatatlan, és minden áldozatát megilleti e - gyütt érzésünk. Még sú - lyosabb a zon ban a botrány, amikor az erőszakot egy másik embercsoport elleni megvetés táplálja egészen odá ig, hogy szervezett formát ölt jelentette ki. A gyülekezethez intézett levelében, amelyet a rendezvényen felolvastak, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius azt írta: Szeretném kifejezni nagy rabecsülésemet, 14 ami ért megszervezték ezt az imavirrasztást a cigány holokauszt emlékére, a gyilkos merényletsorozat évfordulóján, amely ártatlan áldozatok ellen irányult, akiknek csak az volt a bűnük, hogy a roma ki - sebbséghez tartoztak." Az apostoli nuncius levelében hangsúlyozta: el kell ítélni a gyűlölet és az erőszak minden formáját, különösen akkor, amikor ártatlan, védtelen, gyenge emberek ellen irányul, és lesújt még a gyermekekre is. Emlékeztetett arra, hogy Jézus életét mindannyiunkért adta; fajra, bőrszínre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül augusztus 3-ra virradóra saját kislétai házában álmában lőttek agyon egy roma asszonyt, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy hat roma életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosságsorozat utolsó epizódja volt. A tragédiasorozat eseteit egyenként sorolták fel az imaórán. A Cigány Világ szö - vetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg arról, hogy augusztus 2-án éjjel az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban néhány óra alatt több mint háromezer roma embert gyilkoltak meg.

15 15 Das Gedenken Eine ökumenische Gebetsstunde wurde in Budapest zum 68. Jah - res tag des Pharra ji - mos, des Holocausts der Roma und am dritten Jahrestag des Ro - ma-mordes in Kisléta in der Katholischen Kir - che auf dem Lőrinc pap tér in Budapest gehalten. Die Zeremonie wur de durch Zoltán Ba - log, reformierten Pfar - rer, Minister für Hu - mankapital, János Szé - kely, Weihbischof von Esztergom-Budapest, Präsidenten der Kom - mission der Unga ri - schen Katholischen Bi - schofskonferenz für Zigeunerpastoration und Tamás Fabiny e - van gelischen Bischof gehalten. An der Veranstaltung nahmen auch László Só - lyom, ehemaliger Prä si - dent der Republik Un - garn, sowie mehrere An - gehörige der Opfer der Roma-Morde aus teil, die zusammen mit der Gemeinde eine Kerze zum Gedenken der Opfer gezündet haben. An der ökumenischen Gebetsstunde der Sant' Egidio Gemeinschaft be - tonte János Székely: die Gemeinde kam zusammen, um die Gewalt und den Hass, die im leben vieler Familien zur Tra gödie führte, zu verurteilen. Auch diese Geden kfeier findet statt, damit man sich dazu bekennen kann, dass je - der Mensch das geschaffene Eben bild, Meister - werk Gottes ist uns so alle Men schen einander Ge - schwis ter sind. Der Weihbischof von Esz tergom-budapest ver - wies darauf: der Tod ist nicht das letzte Wort in unserem Leben. Gott hat das All geschaffen, er ist der wahre Herr der Geschichte und nicht der blinde menschliche Hass, der verneint werden muss. Zu bejahen ist jedoch der Neubeginn, denn Hass kann nur durch Liebe reduziert wer den formulierte er seine Gedanken. Er erzählte die Ge - schichte, dass der Vater ei nes jüdischen Säug - lings sein Kind während des Holocausts bei Ro - ma untergebracht hat. Als er aus dem Vernich - tungslager zurückkam, fand er seinen zwei Jahre alten Sohn bei der Roma-Familie, unterhalten konnten sich damals aber nicht, da der kleine Junge nur die Zigeu - nersprache erlernt hat. An der Gedächtnisfeier haben sowohl Zoltán Balog als auch Tamás Fabiny für das See len - heil der ermordeten Ro - ma und den Frieden innerhalb der Gesell - schaft gebetet. Die einführenden Ge - danken formulierte Péter Szőke, Leiter der Or ga - nisation der Sant' Egidio Gemeinschaft in Bu - dapest. "Gewalt ist generell inakzeptabel und jedem Opfer der Gewalt steht unser Mitleid zu. Noch schwerwiegender ist aber der Skandal, wenn die Gewalt durch die gegen eine andere Menschengruppe empfundene Verachtung bee influsst wird, bis zu einem Punkt, wo sie eine organisierte Form aufnimmt erklärte er. In seinem Brief an die Gemeinde, der an der Veranstaltung vorgelesen wurde, schrieb Al - berto Bottari de Castello, Apostolischer Nuntius: Ich möchte Ihnen ge ge - nüber meine Hochach - tung ausdrücken, dass Sie diese Gebets wa - chung zum Gedenken des Zigeunerholocausts organisiert haben, zum Jahrestag der tödlichen, gegen unschuldige Op - fer gerichteten Mord - serie, die einzig daran schuldig waren, der Ro - ma-minderheit anzugehören. Der Apostolische Nu - ntius betonte in seinem Brief: jede Form des Has ses und der Gewalt ist zu verurteilen, insbesondere, wenn diese ge gen unschuldige, schutz lose, schwache Men schen gerichtet wer den und auch sogar Kinder zum Opfer macht. Er erin nerte daran, als Je sus sein Leben für uns alle aufopferte; ohne Rücksicht auf Rasse, Haut farbe oder ethnische Her - kunft. In der Nacht auf den 3. August 2009 wurde eine Roma-Frau in ihrem eigenen Haus in Kisléta im Schlaf erschossen, ihre 13 Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt. Diese Straftat war die letzte Episode einer Mordserie, die das Leben von sechs Roma auslöschte, und ein Dutzend Verletzte gefordert hat. Die Fälle der Tragödienreihe wurden an der Gebetsstunde einzeln aufgezählt. Aufgrund des Be - schlus ses des Kong res - ses des Weltverbandes der Zigeuner wird seit 1972 daran gedenkt, dass in der Nacht vom 2. August 1944 im Kon - zentrationslager Ausch - witz-birkenau in nur wenigen Stunden mehr als dreitausend Roma hingerichtet wurden.

16 Kalendárium/Der Calender 16 Anno... Anno... A kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat első félévétől 14 általános iskolával kötött együttműködési megállapodást, amelyben vállalta, hogy az 5-8. osztályos tanulók részére cigány népismereti előadás keretében a cigányság kultúráját, hagyományait, szokásait ismerteti. Ezt a programot 1996-ban és 1997-ben a Művelődési és Közoktatási Minisz térium által elfogadott saját koncepció alapján végezték. Egy évvel később, azaz 1997-ben már városi vetélkedősorozatot indított a CKÖ A Cigányság történelme, kultúrája és hagyománya címmel. A kisebbségi önkormányzat ezzel a vetélkedővel szerette volna lemérni, hogy a népismereti órákon hallottak mennyire ragadtak meg a diákokban. A versenyre sok gyerek jelentkezett, akik először két fordulós kérdőíves feladatsort oldottak meg, amelyekben többek közt azt kérdezték, milyen szín, illetve szimbólum jelenik meg a cigány zászlón, miből éltek a beás cigányok a múlt században, illetve melyik ország tekinthető a cigányság őshazájának. A feladatlapok értékelését követően a legjobb négy csapat nyilvános szóbeli döntőn vehetett részt a Vasemberház dísztermében.... és most Hasonló versenyre azóta nem volt példa, sőt idővel a cigány népismereti órák is befejeződtek. Noha a nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat a közeljövőben szeretné újra elindítani a népismereti sorozatot, illetve a vetélkedőt, ám az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek mellett erre kevés esély mutatkozik. Pedig a mai általános iskolás korosztály számára is fontos lenne, hogy közelebbi, pontosabb képet alkothasson a cigányságról. Die Minderheitenselbstverwaltung der Zigeuner in Kanizsa schloss ab der ersten Hälfte des Jahres 1995 eine Kooperationsvereinbarung mit 14 Schulen ab, worin sie sich verpflichtete, den Schülern der Klassen 5-8 die Kultur, Traditionen und Bräuche der Zigeuner im Rahmen einer Vorlesung über die Volkskunde der Zigeuner darzustellen. Dieses Programm wurde in den Jahren 1996 und 1997 aufgrund des durch das Ungarische Kultur- und Bildungsministerium angenommenen eigenen Konzeptes durchgeführt. Ein Jahr später, 1997 startete die Nationalitätenselbstverwaltung der Zigeuner eine Wettbewerbsreihe in der Stadt mit dem Titel Die Geschichte, Kultur und Tradition des Zigeunertums. Die Nationalitätenselbstverwaltung wollte mit diesem Wettbewerb ermessen, in welchem Maße im Gedächtnis der Schüler haften geblieben ist, was sie an den Volkskundenstunden gehört haben. Viele Kinder haben sich zum Wettbewerb angemeldet, sie haben zuerst eine aus zwei Runden bestehende Aufgabenreihe aufgrund von Fragebögen gelöst, worin unter anderem gefragt wurde, welche Farbe bzw. welches Symbol auf der Fahne der Zigeuner zu finden ist, womit die Beás-Zigeuner ihr Brot im vorigen Jahrhundert verdient haben, bzw. welches Land als Urheimat des Zigeunertums gilt. Nach Auswertung der Aufgabenblätter durften die besten vier Gruppen an einem öffentlichen mündlichen Finale im Festsaal im Vasemberház (Haus des eisernen Mannes) teilnehmen.... und jetzt Ein ähnlicher Wettbewerb wurde seitdem nicht veranstaltet, mit der Zeit wurden auch die Volks kun den - stunden beendet. Zwar möchte die Nationali - tätenselbstverwaltung der Zigeuner in Nagykanizsa die Volkskundenreihe bzw. das Wettbewerb in naher Zukunft wieder neu starten, aber bei den immer enger werdenden finanziellen Möglichkeiten bieten sich dafür kaum Chancen. Obwohl es auch für die gegenwärtig im Grundschulalter befindlichen Kinder wichtig wäre, sich ein näheres, genaueres Bild vom Zigeunertum machen zu können.

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie

Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie Ein bilaterales grenzüberschreitendes Projekt von ungarischen und österreichischen SchülerInnen Teilnehmende Schulen: Gymnasium Neusiedl am

Részletesebben

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Mischa Kuball, a Goethe Intézet és az utca lakóinak közös projektje Eine gemeinsame

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk www.recom-huat.eu AT HU EUROPEAN UNION European Regional Development Fund PROJEKT & ÖTLET PROJEKT & IDEE Határok

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 11., szerda Tartalomjegyzék 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet A Spányi Béla ezüst emlékérme kibocsátásáról 10379 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

Részletesebben

ORPHEUS ÉS MASSINISSA

ORPHEUS ÉS MASSINISSA Péterfy Gergely ORPHEUS ÉS MASSINISSA Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman PhD értekezés - Miskolc, 2007 1 Tartalom Bevezetés helyett...3 A gordovány-színű arc...5 Mmadi Make...10 Lass di ausstopfen...27

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben