Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének jellemzői és változásainak bemutatása a években a Zala megyei önkormányzatok példáján Belső konzulens: dr. Csanádi Ágnes Külső konzulens: Halászné Miller Judit Lukács Nándor Nappali tagozat Pénzügy és Számvitel szak Pénzügy szakirány 1

3 A NYILATKOZAT digitális formátumának benyújtásáról PU a Sz B B er G LI ző F KU i j GK S og Z S ál on ZA ta lin K lv e D éd a OL et rch G t d ív O ok um ZA um á T b en ól tu. m! a szakdolgozat hallgató neve: LUKÁCS NÁNDOR. Szak/szakirány:.PÉNZÜGY ÉS SZÁMViTEL/PÉNZÜGy. Neptun kód: K2UAFH dátuma (év): 2012 A. szakdolgozat megvédésének. A szakdolgozat pontos címe: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VÁLTOZÁSAINAK FINANSzfROZÁSI BEMUTATÁSA A RENDSZERÉNEK ÉVEKBEN A JELLEMZÖI ZALA ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK PÉLDÁJÁN. Belső konzulens neve: dr. Ágnes. Külső konzulens neve: Halászné Judit Miller. Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára önkormányzat, Csanádi vonatkozóan: finanszírozás, bevétel, saját megye,. BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg I H-8900 Zalaegerszeg, Fax: (+36-92) Gasparich M. u.1.8/a.1 Telefon: (+36-92) I

4 . '.~ ~ Benyújtott szakdolgozatom nem titkosított I titkosított. (Kérjük a megfelelőt aláhúznif Titkosított dolgozat esetén kérjük a titkosítási kérelem egy példányát csatolni vagy az eredetit másolatkészítés céljára átadni.) P Sz a B UB er G LI ző F KU i j GK S og Z S ál on ZA ta lin K lv e D éd a OL et rch G t d ív O ok um ZA um á T b en ól tu. m! Hozzájárulok I nem járulok hozzá, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. (Kérjük a megfelelőt aláhúznif) Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett - egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy szakdolgozatom digitális adatállománya mindenben eleget tesz a vonatkozó és hatályos intézményi előírásoknak, tartalma megegyezik a nyomtatott formában benyújtott szakdolgozatommal. Dátum: r A/' ~~V~ r_ ) ~ _ hallgató aláírása A digitális szakdolgozat D' könyvtári benyújtását és átvételét " MAJ- 2 3". 2J11 atum:.:: :::::::::::::::»> \ -,~;::;;,()"?! \,,,,,'é',""": \ '" ".,;;wij igazolom. \ /iiúr-l a~ ::::::::::::::::::~~~~;~~:~~:~yüj kőnvvtári mun~(~rs \ BGF P5ZK Gazdálkodási Karl H 8900 Zalaegerszeg, Fax: (+36-92) Gasparich M, u,18/a Iwww.pszfz.bqf.hu/qkz I Telefon: (+36-92)

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az önkormányzati alrendszer főbb jellemzői, feladatai és forrásai Az önkormányzatok létrejötte Az önkormányzatok feladatai Az önkormányzati feladatok forrásai Saját bevételek helyi adók Intézményi működési bevételek Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek Illetékek Átvett pénzeszközök Átengedett központi adók Átengedett személyi jövedelemadó Átengedett gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó Központi költségvetési hozzájárulások, támogatások Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Központosított előirányzatok Előadó-művészeti szervek támogatása Fejlesztési célú támogatások Az önkormányzati alrendszerben az állami támogatások igénylése, folyósítása, elszámolása, felülvizsgálata, ellenőrzése Igénylés Folyósítás Elszámolás Felülvizsgálat

6 Ellenőrzés Belső ellenőrzés Felügyeleti ellenőrzés Külső ellenőrzés A Zala megyei önkormányzatok finanszírozási rendszere és változása és évek között Zala megye önkormányzatainak bemutatása A megye település szerkezete Lakosságszám Az önkormányzatok feladatellátása a megyében A Zala megyei önkormányzatok bevételeinek vizsgálata a években Saját bevételek Helyi adók Intézményi működési bevételek Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek Egyéb saját bevételek Átengedett központi adók Központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Központosított előirányzatok alakulása Helyi önkormányzatok által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatása Fejlesztési célú támogatások Forráshiány alakulása a Zala megyei önkormányzatoknál Összefoglalás Várható változások az önkormányzati feladatellátás, finanszírozás területén 62 3

7 4.2. Következtetések Javaslatok Irodalomjegyzék Mellékletek számú melléklet A települési önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatai: számú melléklet A körjegyző feladatai: számú melléklet Az önkormányzatok településtípus szerinti megoszlása Zala megyében a években számú melléklet A Zala megyei községi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások alakulása a években számú melléklet A Zala megyei városi önkormányzatokat megillető központi költségvetési támogatások alakulása a években számú melléklet A Zala Megyei Önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatások alakulása a években számú melléklet A normatív kötött felhasználású támogatások alakulása a Zala megyei községi önkormányzatok esetében a években számú melléklet A normatív kötött felhasználású támogatások alakulása a Zala megyei városi önkormányzatok esetében a években számú melléklet

8 A különböző településtípusú, Zala megyei önkormányzatok által a működőképesség megőrzése érdekében igényelt kiegészítő támogatások alakulása a években számú melléklet A központosított előirányzatokból származó támogatások alakulása a Zala megyei önkormányzatoknál a években számú melléklet A Zala megyei önkormányzatok költségvetési bevételeinek, kiadásaiknak, valamint egyenlegének alakulása a években számú melléklet Bevételek alakulása a Zala megyei önkormányzatoknál a években számú melléklet Kiadások alakulása a Zala megyei önkormányzatoknál a években

9 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének bemutatását választottam, ami érdeklődési körömbe tartozik, s a helyi lakosság mindennapjait jelentősen befolyásolja. A szakdolgozatomban kitérek a mai önkormányzati rendszer kialakulásának folyamatára, a kötelezően ellátandó és a választható feladatok bemutatására, e feladatok ellátását biztosító központi és helyi források részletes ismertetésére és azok elemzésére a Zala megyei önkormányzatok adatainak felhasználásával. A finanszírozási rendszer változását a közötti időszakban vizsgálom, kitérve a helyi önkormányzatok államháztartási rendszeren kívüli finanszírozási lehetőségeire is. Az önkormányzati alrendszer tervezett strukturális reformja ugyancsak lényegi kérdéskör a dolgozatomban. Napjainkban zajlik az önkormányzati alrendszer feladatainak és finanszírozási rendszerének átalakítása december 31-től az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény hatályát vesztette, helyette január 1-től az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései léptek életbe. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) mellett kihirdetésre került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény. Az új önkormányzati törvény rendelkezései január 1-től több ütemben lépnek életbe. Az önkormányzatok finanszírozásának alakulását a években vizsgálom, ezen időszak alatt hatályos költségvetési törvények, és a jelenleg hatályos önkormányzati törvény és az Áht. rendelkezéseinek figyelembe vételével, de foglalkozom a évben és az elkövetkező években érvénybe lépő törvényi változásokkal és azok várható következményeivel is. 2. Az önkormányzati alrendszer főbb jellemzői, feladatai és forrásai A társadalomban folyamatosan, s egyre differenciáltabban jelentkező szükségletek kielégítése az állam feladata. Ezen szükségletek kielégítésére, az állam a természetes és jogi személyek számára állapít meg fizetési kötelezettségeket, közpénzeket használ fel. A 6

10 gazdálkodási rendszert, amelyen keresztül az állam ellátja feladatait, államháztartásnak nevezzük. Az Áht. az államháztartás két alrendszerét különbözteti meg: a központi alrendszert és a helyi önkormányzati alrendszert. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a: a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat a jogi személyiségű társulás, a többcélú kistérségi társulás a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (Áht. 3. (3) bek.) Az önkormányzatok létrejötte A mai önkormányzati rendszert megelőzően Magyarországon tanácsrendszer működött. A tanácsrendszer működési elve a demokratikus centralizmus volt, amely biztosította a felsőbb szintű szervezetek felügyeleti jogát, ami a döntések megváltoztatását, megsemmisítését is magába foglalta (Barabás, 2010). A tanácsi igazgatási rendszerben a tanácsok csak kezelői joggal rendelkeztek, a tulajdonosi jogokat az állam gyakorolta, s bár a tanácsrendszerben is ugyanúgy működtek választott testületek, azonban a feladat és hatáskörök megosztásában jelentős volt a központi szabályozás (Barabás, 2010). Az 1980-as években, szakmai körökben egyre inkább hangsúlyozták a rendszer fenntarthatatlanságát ban került bevezetésre a személyi jövedelemadó, s elkezdődött a mai jellemzően forrás orientált gazdálkodási rendszer kiépítése. A rendszerváltáskor több alternatíva állt rendelkezésre az önkormányzati rendszer kialakításával kapcsolatban. Az egyik volt a rendszerváltást megelőzően a kiadásorientált rendszer. Jellemzője, hogy az állam meghatározta az önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges forrásokat, s az önkormányzatok bevételeit csak eddig a szintig egészítette ki. Ez a rendszer azonban nem tette volna érdekelté az önkormányzatokat a további saját források feltárásában. A másik alternatíva már a jövedelem elvonás jogát is részben átengedte az önkormányzatoknak, az állami hozzájárulások normatív alapon 7

11 történő elosztásával és az önkormányzati szabadságjogok egyenlőségével számolt. Végül a második modell valósult meg, véget vetve a korábbi jellemzően kiadás orientált rendszernek, amelyet egy döntően bevétel orientált gazdálkodási rendszer váltott fel. Ezzel megszűnt a korábbi tanácsrendszer, s a helyi közügyek intézését visszaadták a helyi közösségeknek. Minden önálló helységnévvel rendelkező településen önkormányzat alakulhatott. A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályba lépésével megvalósult a közigazgatási rendszer decentralizációja, kiépült a közhatalom helyi gyakorlásának feltételrendszere. A költségvetési támogatásokat az önkormányzatok a megyék közbeiktatása nélkül közvetlenül a központi költségvetésből kapják. A rendszerváltozás után megalkották a helyi adókról szóló évi C. törvényt (a továbbiakban Htv.), megteremtve ezzel a helyi adók bevezetésének feltételeit. A helyi önkormányzatokról szóló törvényhez kapcsolódóan további törvények, kormányrendeletek, ágazati jogszabályok kerültek megalkotásra. Többek közt az évi XXXIII. törvény az állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról, vagy az évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről, amely az önkormányzatok gazdasági önállóságát segítette elő Az önkormányzatok feladatai A hatályos Ötv. rendelkezései határozzák meg az önkormányzatok ellátandó feladatait, a feladatellátás feltételeit. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényének az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos rendelkezései január 1-én lépnek hatályba. A helyi önkormányzatok két féle módon vállalhatnak feladatot. Egyrészt elláthatnak új feladatot, amelyet törvény az önkormányzatok hatáskörébe rendel, másrészt szabadon vállalhatnak feladatot, ha forrásaik engedik. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatait két csoportra oszthatjuk, a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok csoportjára. A kötelezően ellátandó feladatokat minden önkormányzatnak biztosítania kell, tekintet nélkül a település típusára és az adott önkormányzat anyagi lehetőségeire. (A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza.). A másik csoport a helyi önkormányzatok által önként vállalt feladatokat foglalja magába. A helyi önkormányzat önként vállalhat minden olyan feladatot, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. A helyi önkormányzat saját elhatározásából 8

12 vállalkozhat. Minden szabad vagyonelemét beviheti a vállalkozásba, de vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését, s csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Ebből következően például nem lehet Bt. beltagja, nem alapíthat közkereseti társaságot. A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja (Kusztosné Nyitrai Edit (szerk.), 1996). A feladatok ellátása költségvetési szervek útján történik, az alapító okiratban rögzítettek szerint. Az önkormányzatok feladataikat elláthatják önállóan, illetve a megfelelő minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében elengedhetetlen az önkormányzatok különböző szintű együttműködése. A hatékonyabb településfejlesztés szükségessége, és a költségvetés ösztönző politikája is hozzájárult a különböző együttműködési formák elterjedéséhez. Az együttműködés egyik formája az igazgatási feladatok ellátására a körjegyzőségek kialakítása. A körjegyzőségekhez tartozó községekben a körjegyzőség látja el a polgármesteri hivataloknak az önkormányzatok működőképességével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatait. Kivétel ez alól, ha a körjegyzőség székhelye nagyközség vagy város, mert akkor a feladatellátás a polgármesteri hivatal bevonásával történik. A körjegyzőségek alakításának szabályait az Ötv. részletezi. Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, amelyek közigazgatási területét legfeljebb két település közigazgatási területe választja el, az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn (Ötv.39. (1) bek.). Az Ötv. a következő társulási formákat különbözteti meg: hatósági-igazgatási társulás intézményi társulás társult képviselő-testület. Hatósági-igazgatási társulást a képviselő-testületek a hatósági ügyek közös, hatékonyabb intézése céljából hozhatják létre. (Ötv. 42. (1) bek.) 9

13 Intézményi társulás hozható létre két vagy több önkormányzatot ellátó egy vagy több intézmény közös alapítására, fenntartására, fejlesztésére. Az intézményi társuláshoz a résztvevő önkormányzatok jellemzően lakosságszám arányosan járulnak hozzá, de ettől eltérően is megállapodhatnak. (Ötv. 43. (1) bek.) A társult képviselő-testület létrehozásával a települések részben vagy egészben egyesítik költségvetésüket, közös hivatalt tartanak fenn, és közösen működtetik intézményeiket. (Ötv. 44. (1) bek.) Az Ötv. rendelkezik arról is, hogy a társulásnak más formái is lehetnek, így a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény az önkormányzatok kistérségi szintű együttműködését segítette elő. Az önkormányzatok többcélú kistérségi társulást hozhatnak létre a törvényben nevesített közszolgáltatások közös teljesítésére. Például iskolák, egészségügyi, szociális intézmények közös fenntartására, működtetésére, fejlesztésére. Zala megyében 9 többcélú kistérségi társulás működik jelenleg: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Pacsa, Zalaszentgrót, Letenye, Zalakaros és Lenti térségében (Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartása, 2012.). A különböző társulási formák elterjedéséhez hozzájárulnak, a központi költségvetés társulásokat támogató forrásai, amelyeket elsősorban normatív költségvetési hozzájárulás formájában igényelhetnek a társulások Az önkormányzati feladatok forrásai Az önkormányzatok legjelentősebb forrásait a központi költségvetésből származó bevételek és a saját források alkotják. A saját bevételek az önkormányzatok gazdasági önállóságát erősítik, mivel ezeket a forrásokat az önkormányzatok szabadon felhasználhatják. 10

14 Saját bevételek: az Ötv. rendelkezései szerint: a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj illeték a külön törvényben meghatározottak szerint; átvett pénzeszközök az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel helyi önkormányzat egyéb bevételei. Jelentős forrást jelentenek a központi költségvetésből az átengedett adók. Az állam az önkormányzati feladatellátás biztosítására, bizonyos központi adóknak, a költségvetési törvényben meghatározott hányadát átengedi a helyi önkormányzatok számára. Átengedett központi adók a költségvetési törvény rendelkezései szerint a: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó. Az átengedett központi adók mellett az adott évi költségvetési törvény különböző hozzájárulásokat, támogatásokat állapít meg az önkormányzatok számára. Az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak csoportjai: normatív állami hozzájárulások működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások központosított előirányzatok előadó-művészeti szervek támogatása fejlesztési célú támogatások. 11

15 Saját bevételek A saját bevételek egyre meghatározóbb szerepet játszanak az önkormányzatok költségvetésében. Egy részük beszedése az önkormányzat és intézményeik útján történik havi ütemezésben.(csomó, 1997) A saját bevételi elemek közül dolgozatomban a: helyi adókkal intézményi működési bevételekkel önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételekkel illeték bevételekkel az átvett pénzeszközökkel foglalkozom helyi adók A helyi adók az önkormányzatok által bevezethetők. A Htv. keret jellegű szabályozást tartalmaz. Bevezetésükhöz önkormányzati rendeletet kell alkotni a törvényi keretek figyelembe vételével. Jelenleg a helyi adókról szóló törvény a következő adók bevezetését engedélyezi: vagyoni típusú adók építményadó; telekadó; kommunális típusú adók magánszemély kommunális adója; idegenforgalmi adó; helyi iparűzési adó (adótípus és adónem egyben) Intézményi működési bevételek Ezen bevételek között megkülönböztetjük az intézmények alaptevékenységéhez tartozó forrásokat, mint például az ellátási díjakat, vagy a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételeket, illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó pénzösszegeket, úgymint a helyiség bérlet díjakat, a lízing tevékenységhez kapcsolódó díjbevételeket. Az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza. 12

16 Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek Az önkormányzatok különböző ingó és ingatlan vagyonelemeket értékesíthetnek, vagy adhatnak bérbe. A tulajdonukban lévő ingó és ingatlan vagyonelemek használati jogát üzemeltetési, illetve koncessziós szerződés keretében más szervezetnek adhatják át, amelyek cserébe üzemeltetési, illetve koncessziós díj fizetésére kötelezettek. Pénzügyi eszközeik után kamat-, illetve osztalék bevételeket realizálhatnak, értékesítésükkel, pedig az árfolyamok kedvező alakulása esetén árfolyamnyereségre tehetnek szert Illetékek Az illetékeket közgazdaságtanilag adó jellegű bevételeknek tekintjük, azonban két fontos különbség van az adó és az illeték között. Az adók az államot közvetlen ellenszolgáltatás nélkül illetik meg, ezzel szemben az illeték fizetésért cserébe különböző ellenszolgáltatások járnak. (Tóth, 2002). A központi költségvetést megillető illetékbevételek egy része visszaosztásra kerül a megyei jogú városok, a fővárosi önkormányzat és a megyei önkormányzatok között. A megosztás szabályait és mértékét az adott évi költségvetési törvény tartalmazza. Az illetékbevételekből azon önkormányzatok részesednek, amelyek ellátják az illetékekkel kapcsolatos feladatokat Átvett pénzeszközök Az önkormányzat saját bevételei az átvett pénzeszközök is. Külön kell megtervezni az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket, és külön kell kimutatni a fejlesztési és a működési célra átvett pénzeszközöket. Fizetésük a helyi önkormányzatok költségvetésébe megállapodások, szerződések alapján történik. 13

17 Átengedett központi adók Átengedett személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadó megosztási szabályait az adott évi költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza. Az általam vizsgált időszakban a és évek között a helyi önkormányzatokat a tárgyévet megelőző második évben bevallott az adóhatóság által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illette meg a következő szabályok szerint. A települési önkormányzat jogosult a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-ára. A további 32% az alábbiak szerint illette meg a helyi önkormányzatokat: normatív állami hozzájárulás formájában átengedett személyi jövedelemadó a megyei önkormányzatok részesedése a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése. A normatív állami támogatás formájában átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és mértékét a költségvetési törvény tartalmazza. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedését a tárgyévet megelőző év lakosságszámának, a megyei fenntartású intézményekben ellátottak számának számba vételével határozták meg a vizsgált időszakban. A jövedelemdifferenciálódás mérséklése jelenthet kiegészítő forrást, illetve elvonást is. Célja a különböző típusú, lakosságszámú települések jövedelem különbségeinek csökkentése. Ezek szerint, ha a települési önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó, valamint a tárgyévet megelőző év iparűzési adóalapja 1,4%-ának összege a települési önkormányzat tárgyévet megelőző év január 1-ei lakosságszámra együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a költségvetési törvény 4. számú mellékletben szereplő lakosonkénti értékhatárt ebben az esetben - a bevétel e szintig kiegészül. Természetesen a lakosonkénti értékhatár összegei évről évre változhatnak. A fent leírtakhoz képest évre változott az előírás. A költségvetési törvény már nem tartalmazza egyrészt a normatív állami támogatás formájában átengedett személyi jövedelemadót, másrészt - a megyei intézmények december 31-ével történő állami fenntartásba adása miatt a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedését. 14

18 Átengedett gépjárműadó A gépjárműadó megosztási szabálya lényegesen egyszerűbb, mint a személyi jövedelemadóra vonatkozó előírások. Az önkormányzatok által beszedett gépjárműadó teljes egészében az adót beszedő önkormányzatot illeti meg az éves költségvetési törvények vonatkozó rendelkezései alapján. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény rendelkezései szerint az állandó lakóhely, ennek hiányában a szokásos tartózkodási hely szerinti önkormányzat szedi be a gépjárműadót. Az adó alapja a gépjárművek hatósági nyilvántartás szerinti teljesítménye Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 100 %-a az illetékes helyi önkormányzatot illeti meg, amelynek mértékére való rendelkezés a tárgyévi költségvetési törvényben található Központi költségvetési hozzájárulások, támogatások Normatív hozzájárulások Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének központi eleme a normatív hozzájárulás. Az országgyűlés az adott évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében határozza meg a normatív állami hozzájárulás jogcímeit, fajlagos összegeit, az igénybevétel feltételrendszerét (Koháriné, 2011). A normatíva megmutatja, hogy az adott kötelező feladathoz kapcsolódó feladatmutató, teljesítménymutató egységének éves teljesítéséhez a központi költségvetés milyen fedezetet biztosít. A normatívák jellemzően a kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak csak egy részére nyújtanak fedezetet. A további fedezetet más államháztartáson kívüli, illetve államháztartáson belüli források, valamint az önkormányzatok saját bevételeinek felhasználásával kell az önkormányzatoknak biztosítaniuk (Koháriné, 2011). A normatív hozzájárulás a helyi önkormányzatot illeti meg, nem az adott feladatot ellátó intézményeit, ennek következtében kötöttség nélkül oszthatják el a befolyó összegeket a különböző intézményeik között. A felhasználásról azonban jogcímenként az éves költségvetési beszámolóban el kell számolniuk. A jogosulatlanul igénybe vett összegeket vissza kell fizetni- egy bizonyos összeghatár felett kamattal növelt összegben- a központi költségvetés számára (Koháriné, 2011). 15

19 A normatív hozzájárulásoknak két főcsoportját különböztethetjük meg a népességszámhoz kötött és a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokat A népességszámhoz kötött normatívák esetében tervezéskor ismert a település lakosságszáma és a központi költségvetésben rendelkezésre álló normatíva fajlagos összege, ennél fogva egy egyszerű szorzási művelet segítségével meghatározható az éves normatívával fedezett kiadási előirányzat (Koháriné, 2011). A feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások esetében, statisztikai adatok, irányszámok alapján fel kell mérni a feladatmutatókat. Ilyen feladatmutató például a közoktatásban adott évfolyamon tanulók létszáma, vagy a különböző szociális ellátásokban részesülők száma. A feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokkal év végén a tényleges mutatószámok alapján kell az éves költségvetési beszámoló keretében elszámolni (Koháriné, 2011) Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív kötött felhasználású támogatásokat az önkormányzatok csak a költségvetési törvényben megjelölt célokra használhatják fel. A költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, fajlagos összegeit, igénybevételük feltételeit, az elszámolásukkal kapcsolatos követelményeket (Koháriné, 2011). A normatív kötött felhasználású támogatások főbb csoportjai: a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása hivatásos tűzoltóság támogatása többcélú kistérségi társulások támogatása A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokat az adott évi költségvetési törvény 6. számú melléklete tartalmazza. 16

20 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a következő jogcímeken járhat: 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatását önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok igényelhetik. Az igénylés feltétele, hogy az adott önkormányzat saját bevételeit teljes egészében felhasználja, miközben kiadásait a lehető legalacsonyabb szinten tartja. Nem igényelhet ÖNHIKI-s támogatást azon települési önkormányzat, amely lakosságszáma fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, vagy nem vezetett be helyi adót. A további korlátozó feltételeket az adott évi költségvetési törvény 6. számú melléklete tartalmazza. 2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása. A támogatást azon önkormányzatok kérvényezhetik, amelyek az adósságrendezési eljárás során az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtik meg. Az adósságrendezési eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díjához is igényelhető állami támogatás. Adósságrendezés alatt működési célra állami támogatást a 2009, 2010-es években csak az a helyi önkormányzat igényelhetett, amely forrásai maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedései mellett sem volt képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására. 3. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatást azon települési önkormányzatok vehették igénybe, amelyek működésüket az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatásnak igénybe vétele mellett sem tudták biztosítani, továbbá más kiegészítő támogatással el nem ismert, működési kiadáshoz igényelhették az önkormányzatok ben megszűnt a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása, és az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető állami támogatás Központosított előirányzatok A központosított előirányzatok társadalmilag fontos önkormányzati tevékenységekhez kapcsolódnak, például lakossági közműfejlesztésre, lakossági víz és csatornaszolgáltatás 17

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2013. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott,

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3)

Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3) Önkormányzati gazdálkodás (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3) Tantárgyfelelős: Dr. Kozma Gábor egyetemi adjunktus Meghirdető tanszék: Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Debrecen, 2005 A tárgy neve:

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2005. évi.. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2004. évre

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz.

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz. Feladatmutatók állománya lapszám Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház szerv megnevezése 3 3 0 0 3 5 1 2 5 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 3 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Szakfeladat megnevezése

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben