Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete"

Átírás

1 J e g yz ő k ö n yv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Sajószöged Községháza Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/ , Fax: 49/ Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos, Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya: 11/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása 12/2015.(II.26.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása 13/2015.(II.26.) Tárgy: évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása 14/2015.(II.26.) Tárgy: A polgármester évi szabadságának ütemezése 15/2015.(II.26.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása 16/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító 7/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat módosítása 17/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged-üdülő I. rendi árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2 A jegyzőkönyv mellékletei: 1. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. napirendhez 2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről a 2/a. napirendhez 3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az intézményi térítési díjakról a 3. napirendhez 4. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a 4. napirendhez 5. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról az 5. napirendhez 6. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 6. napirendhez 7. melléklet: előterjesztés a 7. napirendhez 8. melléklet: határozati javaslat a 8. napirendhez dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta. A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: Napirend: 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 2./ a./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására. Berecz Róbert ügyvezető igazgató 3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 4./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 5./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 6./ Javaslat a polgármester évi szabadságának ütemezésére. 2

3 7./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról. 8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. Megtárgyalt napirendi pontok 1./ Napirend: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. dr. Gulyás Mihály polgármester: ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a javaslatot, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság rendben találta a rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 2./ Napirend: a./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. dr. Gulyás Mihály polgármester: évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Az önkormányzat nem szorul működési hitel felvételre, önerőből tudja finanszírozni a szükséges kiadásokat. dr. Gulyás Mihály polgármester: minden évben a költségvetés fontos és irányadó alapelvek szerint készül, törekszünk a takarékos, költséghatékony, átlátható és biztonságos működésre. A kötelezően ellátandó feladataink nem lesznek veszélyben, hiszen ezek élveznek prioritást, kiemelten fontosnak tartjuk a szociálisan rászorultak támogatását, a folyamatban lévő beruházások befejezését, mindehhez szervesen kapcsolódik a tudatos községüzemeltetés és fejlesztés, a Községüzemeltetési Kft. részvétele az elnyert pályázatok megvalósításában. A megjelenő pályázatokat folyamatosan monitoringozzuk. 3

4 Ismertette a költségvetés sarokszámait. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét. 11/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi ügyben foglaltakat e határozat 1. melléklete szerint elfogadja. b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására. dr. Gulyás Mihály polgármester: első olvasatban már tárgyalta a Kft. üzleti tervét a képviselőtestület és a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is. Felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság a Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Berecz Róbert ügyvezető ismertette a évi üzleti terv főbb pontjait. Tavaly, tavalyelőtt több pályázatos külső munkánk volt, több bevételünk volt, ezekből, valamint az önkormányzattól kapott támogatásokból tudtunk fejleszteni, gépbeszerzésre, eszközbeszerzésre fordítani, így jelenleg minden munkafolyamatot el tudunk látni saját eszközökkel. Legfontosabb tervünk a telephelyünk fejlesztése, a régi épületrész, műhely, raktár felújítása, ehhez szükséges a meglévő épületrész jogi állapotának rendezése, ez be van tervezve a saját erőből és támogatásból erre az évre. A Kft re tervezett bevétele Ft, tervezett kiadása Ft, így a tervezett eredmény Ft. 4

5 12/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét elfogadta. Határidő: folyamatos Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos és Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést. 3./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására. dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület megkapta írásban az anyagot. Az új térítési díjak csak néhány forinttal lesznek magasabbak az előző évinél, mert a 2,4-es inflációval megegyező emelést javaslunk, azt se minden esetben, mert a legrászorultabbak a szociális étkeztetést igénybevevők és házi segítségnyújtásra szorulók, ugyanolyan összegért vehetik igénybe ezt a szolgáltatást mint az elmúlt évben. Az önkormányzati hozzájárulás is emelkedik néhány forinttal. Örvendetes, hogy az étkeztetés az iskolában és az óvodában az új jogszabályok szerint működik, a gyerekek sokkal több gyümölcsöt, tejterméket kapnak, más a menü nyersanyag összetétele, az egészséges étkezetésre nagyobb hangsúlyt fektetve kevesebb a só és a cukor tartalma az ételeknek, a két menüt sikerült megtartani. A szolgáltató úgy tájékoztatott, hogy elégedettek a gyerekek, nem igazolódtak azok az előzetes félelmek, miszerint lecsökken a gyermekétkeztetők száma. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság egyetértve az előterjesztésben foglaltakkal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezetet. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 13/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat 5

6 Tárgy: évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete évre az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg: Iskola - gyermekek háromszori étkeztetésének nyersanyag normája 366 Ft tízórai, ebéd, uzsonna - gyermekek kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája 340 Ft tízórai, ebéd - gyermekek ebéd biztosításának nyersanyag normája 313 Ft Óvoda - gyermekek háromszori étkezetésének normája 346 Ft tízórai, ebéd, uzsonna - dolgozók háromszori étkezési normája 410 Ft tízórai, ebéd, uzsonna - vendégétkeztetés normája 354 Ft + rezsi 166 Ft Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató dr. Gulyás Mihály polgármester 4./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. dr. Boros István címzetes főjegyző: az állam kisebb szerepet vállal a szociális ellátásokban, az önkormányzatoknak nagyobb lesz a szerepe, mindegyik önkormányzat a helyi sajátosságoknak megfelelően, és az anyagi helyzetétől függően fogja a szociális ellátásokat bevezetni, illetve az átalakított szociális ellátásokat folyósítani. Járási hatáskörbe kerül az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díjak, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ezeket az ellátásokat már nem is tartalmazza az új rendelet-tervezet. A lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás beleolvad a települési támogatásba. A települési támogatás megfogalmazásánál a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyetértésben a lakásfenntartásra, a lakhatás körülményeinek biztosítására helyeztük a hangsúlyt. A lakásfenntartási támogatás jól működött eddig is, hiszen közvetlenül a közszolgáltatónak utaltuk az összeget, amit megállapított a Bizottság. Az eddigi ellátottak nagy változást nem fognak észrevenni, hiszen továbbra is a közszolgáltató fogja kapni az összeget. A szociális törvény és a jelenleg még hatályos rendeletünk szerint kivételes esetben lehetett készpénzben folyósítani, javaslom megfogalmazni a rendelet-tervezetben, hogy a támogatás készpénzben nem nyújtható. Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet. Úgy ítéljük meg, hogy átöleli a segélyezettek körét, és tudjuk biztosítani a további segélyezést a krízishelyzetbe jutottaknak. 6

7 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 5./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására. dr. Boros István címzetes főjegyző: szervesen összefügg az előző napirenddel, ugyanis a hatásköri szabályokat az SzMSz-be is át kell vezetni. A 27. sorolja fel azokat az átruházott hatásköröket, amiket a bizottságok, illetve az önkormányzat egyéb szervei gyakorolnak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében az önkormányzati segély kérelmek volt az aa) pont, az ápolási díj az ab) pont, az önkormányzati segély megszűnik, az ápolási díj pedig átkerül a járáshoz, illetve az önkormányzati segély rendkívüli települési támogatásra változik, ezért szükséges módosítás. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét. 6./ Napirend: Javaslat a polgármester évi szabadságának ütemezésére. dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a testület elé terjesztem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a 25 alap és 14 pótszabadságot, összesen 41 napot az év során. Szabadságot megváltani nem lehet, a szabadság felhasználásáról a következő testületi ülésen tájékoztatni kell a testületet. 14/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A polgármester évi szabadságának ütemezése Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: folyamatos 7

8 7./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról. dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos anyagból láthatjuk, hogy a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt. 15/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta. 8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. a./ dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző testületi ülésen elmondtam, hogy szükséges módosítani az önkormányzat SzMSz-ét, hiszen pontatlan volt a megnevezés. Az alapító okiratra a kincstár új mintákat vezetett be, ami alapján összeállítottam az egységes szerkezetű alapító okiratot, viszont a Kincstár hibát talált benne, amire kaptunk egy hiánypótlást. Kérem a testületet, hogy módosítsuk ennek megfelelően a határozatunkat. 16/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító 7/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat módosítása Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2015.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: a./ A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép. 8

9 b./ dr. Gulyás Mihály polgármester: az Évízig igazgatójával egyeztetettünk az árvízvédelmi töltés kivitelezésével kapcsolatban, érdeklődtem a lehetőségekről, hogy hogyan lehetne megfelelő árvízvédelmi töltésünk. Nekik ki van adva intézkedési tervbe, illetve jogszabályba meg van határozva, hogy ki kell választaniuk a kritikus szakaszt, amire jelenleg nem tudják, hogy mekkora összeg fordítható majd. Önkormányzati forrásból vagy KEOP-os forrásból lehet a töltésünket finanszírozni. Ahhoz, hogy lehetőségünk legyen az árvízvédelmi töltés megépítésére, a meglévő tervünket aktualizálnunk kell, mert a mértékadó árvízszint emelkedni fog, és a mi tervünk nem a mostani mértékadó árvízszintnek megfelelően készült el. Ha megnyílnának a források, és beadnánk a mostani tervünket, eredménytelenül pályáznánk. Kérdések, észrevételek: Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: mekkora költséget jelent az önkormányzatnak? dr. Gulyás Mihály polgármester: nem a teljes tervet kell átdolgozni, a mostani jogszabályoknak kell megfeleltetni. Amennyiben felhatalmaz a képviselő-testület, a Nyírforrás Kft.-vel felveszem a kapcsolatot és árajánlatot kérek. 17/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Sajószöged-üdülő I. rendi árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. c./ Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: nem hivatalos információból úgy hallották a lakosok, hogy a műszakos járatok közlekedési útvonala és indulási ideje meg fog változni. A Volán Közlekedési Vállalattól érkezett-e megkeresés? dr. Gulyás Mihály polgármester: hivatalos megkeresés nem érkezett a társaság részéről. Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk. polgármester címzetes főjegyző 9

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 15/2015.(II.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben