Egyéb önk. fea. Védőnői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb önk. fea. Védőnői"

Átírás

1 Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., Kiskastély, közvil., Közfoglalkoz lovarda, egyéb fea. tatás Makettpark Megnevezés Polg. Hivatal Óvoda Önk. jogalk. Intézmény üz. Szoc. étk. I. Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befiz. Bevételei Műk. garancia és kezességváll.bevét. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú önkorm. támogatások 0 Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér. Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Jövedelemadók Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen II. Kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs azolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

2 Kisbér Város Önkormányzata évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Támogatás Megnevezés összege Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás 550 Családtámogatások 550 Ápolási díj 4106 Közgyógyellátás 400 Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások 4506 Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások 2914 Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás 77 Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás 756 Lakással kapcsolatos ellátások 833 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéska Rendszeres szoc. segély 185 Átmeneti segély 300 Temetési segély 500 Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás. 540 Természetben nyújtott rensz.szoc.segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 600 Rászorultságtól függő norm. kedvemény Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát. 300 Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát Egyéb nem intézményi ellátások 3925 Ellátottak pénzbeni juttatása melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

3 Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai évre 3. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Cím Megnevezés 201. eredeti Polg. Hivatal Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark Beruházások Önkormányzat 81.-es körforgalom Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) Árop szervezetfejlesztés I. világháborús emlékmű LEADER játszótér bővítés Kórház járdaépítés Makettpark bővítés Tároló épület ép. (Gergely ház) Fogadó épület makettpark Földterület vásárlás Eszközbeszerzés közmunka programok Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota) Számítógép besz. Konyha POKOL területén beruháhzás Környezetvédelmi alap Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási program beszerzése Szerver, számítógép vásárlás Egyéb gép, berendezés vásárlás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Eszközbeszerzés (Pályázati alap) Beruházások összesen: Felújítások Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Térkövezés járda (Pékségnél) Útfelújítás pályázati alap Lovarda felújítás Kamerarandszer átalakítása, felújítása Lakásfelújítás Bontási feladatok Sportcsarnok nyaktag Óvoda tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal Lakásfelújítás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Felújítások összesen: #HIV! Felhalmozási kiadások összesen: #HIV!

4 4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei Megnevezés Projket költsége Önkorm. saját tervezett költsége Elnyert támogatás forrás e Ft Projekt státusz Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm) Településkép javítása KDOP-3.1.1/C befejeződött ÁROP szervezetfejlesztés megkezdett nem történt lehívás KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS) megkezdett nem történt lehívás Összesen

5 5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Belső finanszírozás Előző évek maradványának igénybe vétele Irányítószervi támogatás bevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Irányítószervi támogatás folyósítása Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)

6 6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségetési kiadások Költségvetési hiány (hiány -, többlet +) Belső finanszírozási bevételek Belső finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Külsö finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások Egyenleg

7 7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi tartalékának bemutatása Megnevezés Összeg Működési célú általános tartalék ( ) 3016 #HIV! Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) 3000 Céltartalékok 3000 #HIV! Összesen #HIV!

8 8. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei intézményenként évi előirányzatok e Ft-ban Intézmény Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek er. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek er. Bevét.össz.: Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk. Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Bevételek összesen: Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai

9 9. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi kiadásai intézményenként Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások évi kiadási előirányzatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származéko s ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások e Ft-ban Kiad. összesen Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Kiadások összesen Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai #HIV! #HIV!

10 10. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Polgármesteri Hivatal 23 Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely Nyugdíjas álláshely Wass Albert Művelődési Központ 7 Gyöngyszem Óvoda 29 1 Önkormányzati feladatok összesen: Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb önk. fea. 5 Védőnői szolg. 4 1 Intézmény üz. 6 2 Intézm. étk. (konyha) 6 Szoc. étk. 1 1 Sportcsar-nok üz. 4 Zöldter. kezelés 4 Városgaz-dálkodás 3 1 Köztem., közvil., egyéb fea. 1 Közfoglalkoztatás 10 Kiskastély, lovarda, Makettpark 0 Összesen:

11 11. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása Megnevezés Jövedelemadók 30 Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 870 Közhatalmi bevétlek Kölcsönök visszatérülése 6000 Bevételek összesen: Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Adósságot keletkeztető ügyletek Arány 0, #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

12 12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Egyeneg

13 Kisbér Város Önkományzata egyes évi bevételeinek és kiadásainak részletezése 13. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Megnevezés Polg. Hivatal Önk. jogalk. Szoc. étk. Helyi önk. működésének ált. támogatása Helyi önk. köznevelési fea.támogatása Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása #HIV! Heyi önk. kulturális fea.tám Működési célú központosított Helyi önk. kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatásai #HIV! Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl OEP finanszírozás Védőnői szolgálat Gazd. Tev. Ellenért Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül HÖNK felhalmozási célú központosított bevételei #HIV! Vis maior támogatások Lakossági közműfejl. Tám. Felh.célú önkormányzati támogatások 0 ÁROP szervezetfejlesztés Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult) Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) #HIV! Építményadó Magánszem. Kommunális adója Vagyoni típusú adók Állandó jell. Végz. Iparűzési adó Ideiglenes tev. Ipraűzési adó Értékesítési és forg. tip. adók #HIV! Gépjárűadó #HIV! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési daj Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók #HIV! Terékek és szolgáltatások adói Igazgatási szolg. Díj 0 Bírságok Pótlékok Egyéb közhatalmi bevételek #HIV! Készletértékesítés bevételei Közterülethasználat Földterület bérleti díj ingatlanik, helyiségek bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke (fénymás, m. és külső étk.) Szolgáltatások ellenértéke #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről #HIV! Közvetített szolgáltatások ellenértéke #HIV! Tulajdonosi bevételek Intézményi térítési díjak Étkezési térítési díjak HSZG. Ellátási díjak #HIV! Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek #HIV! Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) 20 2 Kértérítések Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz bevételek Szemjuttatások következő évi megtérülése Egyéb működési bevételek Egyéb működési bevételek #HIV! Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark

14 Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése Földterület értékesítés Ingatlanok értékesítése Egyéb eszközök értékesítése (gép ) Részesedések értékesítésa Felhalmozási bevételek #HIV! Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről ÁH kívülről műk.c.átvett.peszk. Ellát.p.j. és ÁH végl.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb működési célú peszk. átvétel 0 #HIV! Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkavállalók visszatér.tám Visszatér.lakástám. Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről ÁH kívülről felh.c.átvett.peszk. ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb felhalmozási célú peszközök 0 Felahlmozási c.átvett pénzeszközök Elvonások és befizetések Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül #HIV! Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz. Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KLIK Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Rendőrség Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb működési c.tám. ÁH belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre Tartalék Egyéb működési kiadások Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz. Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül 0 Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Munkavállalók visszatér. Tám Visszatér. lakástámogatás Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Lakástámogatás Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Egyéb felhalmozási kiadások Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda Központi, irányító szervi támogatás folyósítása #HIV!

15 14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei január 1.-jén Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-ban Törlesztés Megnevezés évben Városigazgatóság Óvoda Óvoda térítési díj túlfizetés P.S. Ált Iskola P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfiezetés 8935 B. D. Szakképző Iskola Táncsics M. Gimnázium Wass Albert Műv. Közp. Lakbér Beruházási szállítók Működési szállítók 2007 Kamatmentes kölcsön túlfizetés 6 Gyermektartásdíj 20 Előleg közmunka progaramokhoz Vécser vk. Túlfizetés 5 Helyi adó túlfizetések Költségvetéssel szembeni kötelezettség 43 Adóból származó egyéb rövid lej. köt IMS szla. csatorna (vagyonért.) 7318 Gépjárműadó téves átvezetése miatt 1829 Összesen: A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

16 14/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei január 1.-én Hoszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban Keletkezés Tartozás a Tartozás összege Törlesztés ütemezése Megnevezés ideje keletk. idején jan. 1.-én év év év Következő évek PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) Kötvény kibocsátás Összesen: A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli. Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) Deák F.u. út, vízelv. Egyéb kötelezettségek e Ft Kötzelezettség Törlesztés ütemezése jan. 1.-én év 2015 év év Következő évek Összesen:

17 15. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi címrendje Cím Száma Alszám Státusz Cím neve I. Önkormányzat I. 1. Önkormányzati jogalkotás I. 2. Önormányzati egyéb feladatok I. 3. Védőnői szolgálat I. 4. Intézmény üzemeltetés I. 5. Intézményi étkeztetés I. 6. Szociális étkeztetés I. 7. Sportcsarnok üzemeltetése I. 8. Zöldterület kezelésű I. 9. Városgazdáslkodás I. 10. Köztemető, közvilágítás I. 11. Közfoglalkozatás I. 12. Kiskastély, lovarda, Makettpark II. Önkormányzati intézmények II. 1. Kisbéri Polgármesteri Hivatzalű II. 2. Wass Albert Művelődési Központ II. 3. Gyöngyszem Óvoda

18 16. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mellékletek tartalmának bemutatása 1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. 2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek. 3. Felhalmozási kiadások A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. sszehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat. 4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei A mellékleteben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra. 5. Belső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 6. Külső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finaszírozható, igy - külsö források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 7. Tartalékok bemutatása A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a feljesztési tartalék tételesen megbontásra kerül. 8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 10. Létszámok alakulása A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alklamazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkozatási tipusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza. 11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásara, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevéteéelek meghatározott körének aránya 12. Költégvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

19 13. Egyes bevételek és kiadások részletezése A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra. 14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 15. Címrend A melléklet az önkormányzat címrendjét tartlamazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben) 16. Mellékletek tartalmának bemutatása A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes taratalmi bemutatására szolgál. 17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkomrányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan. 18. Bizotsítandó kedvezmények A táblázat a tervidőszak során bizotsítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtrvét tartalmazza. Állami hozzájáulások A melléklet az önormányzatot megillető állami hozzájáulások, támogatások, kiegészítések és átangedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tatalmazza.

20 Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Bevételek évi Kiadások évi Működési célú támogatások ÁH belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Munkaadókat terhelő járulékok Közhatalmi bevétlek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 2000 Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről 6000 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei 0 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. 0 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen: Többlet (+), hiány (-) 0 0

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben