Egyéb önk. fea. Védőnői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb önk. fea. Védőnői"

Átírás

1 Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., Kiskastély, közvil., Közfoglalkoz lovarda, egyéb fea. tatás Makettpark Megnevezés Polg. Hivatal Óvoda Önk. jogalk. Intézmény üz. Szoc. étk. I. Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befiz. Bevételei Műk. garancia és kezességváll.bevét. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú önkorm. támogatások 0 Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér. Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Jövedelemadók Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen II. Kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs azolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

2 Kisbér Város Önkormányzata évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Támogatás Megnevezés összege Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás 550 Családtámogatások 550 Ápolási díj 4106 Közgyógyellátás 400 Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások 4506 Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások 2914 Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás 77 Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás 756 Lakással kapcsolatos ellátások 833 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéska Rendszeres szoc. segély 185 Átmeneti segély 300 Temetési segély 500 Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás. 540 Természetben nyújtott rensz.szoc.segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 600 Rászorultságtól függő norm. kedvemény Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát. 300 Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát Egyéb nem intézményi ellátások 3925 Ellátottak pénzbeni juttatása melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

3 Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai évre 3. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Cím Megnevezés 201. eredeti Polg. Hivatal Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark Beruházások Önkormányzat 81.-es körforgalom Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) Árop szervezetfejlesztés I. világháborús emlékmű LEADER játszótér bővítés Kórház járdaépítés Makettpark bővítés Tároló épület ép. (Gergely ház) Fogadó épület makettpark Földterület vásárlás Eszközbeszerzés közmunka programok Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota) Számítógép besz. Konyha POKOL területén beruháhzás Környezetvédelmi alap Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási program beszerzése Szerver, számítógép vásárlás Egyéb gép, berendezés vásárlás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Eszközbeszerzés (Pályázati alap) Beruházások összesen: Felújítások Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Térkövezés járda (Pékségnél) Útfelújítás pályázati alap Lovarda felújítás Kamerarandszer átalakítása, felújítása Lakásfelújítás Bontási feladatok Sportcsarnok nyaktag Óvoda tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal Lakásfelújítás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Felújítások összesen: #HIV! Felhalmozási kiadások összesen: #HIV!

4 4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei Megnevezés Projket költsége Önkorm. saját tervezett költsége Elnyert támogatás forrás e Ft Projekt státusz Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm) Településkép javítása KDOP-3.1.1/C befejeződött ÁROP szervezetfejlesztés megkezdett nem történt lehívás KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS) megkezdett nem történt lehívás Összesen

5 5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Belső finanszírozás Előző évek maradványának igénybe vétele Irányítószervi támogatás bevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Irányítószervi támogatás folyósítása Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)

6 6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségetési kiadások Költségvetési hiány (hiány -, többlet +) Belső finanszírozási bevételek Belső finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Külsö finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások Egyenleg

7 7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi tartalékának bemutatása Megnevezés Összeg Működési célú általános tartalék ( ) 3016 #HIV! Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) 3000 Céltartalékok 3000 #HIV! Összesen #HIV!

8 8. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei intézményenként évi előirányzatok e Ft-ban Intézmény Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek er. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek er. Bevét.össz.: Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk. Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Bevételek összesen: Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai

9 9. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi kiadásai intézményenként Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások évi kiadási előirányzatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származéko s ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások e Ft-ban Kiad. összesen Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Kiadások összesen Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai #HIV! #HIV!

10 10. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Polgármesteri Hivatal 23 Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely Nyugdíjas álláshely Wass Albert Művelődési Központ 7 Gyöngyszem Óvoda 29 1 Önkormányzati feladatok összesen: Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb önk. fea. 5 Védőnői szolg. 4 1 Intézmény üz. 6 2 Intézm. étk. (konyha) 6 Szoc. étk. 1 1 Sportcsar-nok üz. 4 Zöldter. kezelés 4 Városgaz-dálkodás 3 1 Köztem., közvil., egyéb fea. 1 Közfoglalkoztatás 10 Kiskastély, lovarda, Makettpark 0 Összesen:

11 11. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása Megnevezés Jövedelemadók 30 Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 870 Közhatalmi bevétlek Kölcsönök visszatérülése 6000 Bevételek összesen: Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Adósságot keletkeztető ügyletek Arány 0, #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

12 12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Egyeneg

13 Kisbér Város Önkományzata egyes évi bevételeinek és kiadásainak részletezése 13. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Megnevezés Polg. Hivatal Önk. jogalk. Szoc. étk. Helyi önk. működésének ált. támogatása Helyi önk. köznevelési fea.támogatása Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása #HIV! Heyi önk. kulturális fea.tám Működési célú központosított Helyi önk. kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatásai #HIV! Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl OEP finanszírozás Védőnői szolgálat Gazd. Tev. Ellenért Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül HÖNK felhalmozási célú központosított bevételei #HIV! Vis maior támogatások Lakossági közműfejl. Tám. Felh.célú önkormányzati támogatások 0 ÁROP szervezetfejlesztés Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult) Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) #HIV! Építményadó Magánszem. Kommunális adója Vagyoni típusú adók Állandó jell. Végz. Iparűzési adó Ideiglenes tev. Ipraűzési adó Értékesítési és forg. tip. adók #HIV! Gépjárűadó #HIV! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési daj Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók #HIV! Terékek és szolgáltatások adói Igazgatási szolg. Díj 0 Bírságok Pótlékok Egyéb közhatalmi bevételek #HIV! Készletértékesítés bevételei Közterülethasználat Földterület bérleti díj ingatlanik, helyiségek bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke (fénymás, m. és külső étk.) Szolgáltatások ellenértéke #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről #HIV! Közvetített szolgáltatások ellenértéke #HIV! Tulajdonosi bevételek Intézményi térítési díjak Étkezési térítési díjak HSZG. Ellátási díjak #HIV! Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek #HIV! Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) 20 2 Kértérítések Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz bevételek Szemjuttatások következő évi megtérülése Egyéb működési bevételek Egyéb működési bevételek #HIV! Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark

14 Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése Földterület értékesítés Ingatlanok értékesítése Egyéb eszközök értékesítése (gép ) Részesedések értékesítésa Felhalmozási bevételek #HIV! Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről ÁH kívülről műk.c.átvett.peszk. Ellát.p.j. és ÁH végl.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb működési célú peszk. átvétel 0 #HIV! Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkavállalók visszatér.tám Visszatér.lakástám. Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről ÁH kívülről felh.c.átvett.peszk. ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb felhalmozási célú peszközök 0 Felahlmozási c.átvett pénzeszközök Elvonások és befizetések Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül #HIV! Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz. Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KLIK Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Rendőrség Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb működési c.tám. ÁH belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre Tartalék Egyéb működési kiadások Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz. Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül 0 Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Munkavállalók visszatér. Tám Visszatér. lakástámogatás Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Lakástámogatás Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Egyéb felhalmozási kiadások Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda Központi, irányító szervi támogatás folyósítása #HIV!

15 14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei január 1.-jén Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-ban Törlesztés Megnevezés évben Városigazgatóság Óvoda Óvoda térítési díj túlfizetés P.S. Ált Iskola P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfiezetés 8935 B. D. Szakképző Iskola Táncsics M. Gimnázium Wass Albert Műv. Közp. Lakbér Beruházási szállítók Működési szállítók 2007 Kamatmentes kölcsön túlfizetés 6 Gyermektartásdíj 20 Előleg közmunka progaramokhoz Vécser vk. Túlfizetés 5 Helyi adó túlfizetések Költségvetéssel szembeni kötelezettség 43 Adóból származó egyéb rövid lej. köt IMS szla. csatorna (vagyonért.) 7318 Gépjárműadó téves átvezetése miatt 1829 Összesen: A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

16 14/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei január 1.-én Hoszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban Keletkezés Tartozás a Tartozás összege Törlesztés ütemezése Megnevezés ideje keletk. idején jan. 1.-én év év év Következő évek PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) Kötvény kibocsátás Összesen: A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli. Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) Deák F.u. út, vízelv. Egyéb kötelezettségek e Ft Kötzelezettség Törlesztés ütemezése jan. 1.-én év 2015 év év Következő évek Összesen:

17 15. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi címrendje Cím Száma Alszám Státusz Cím neve I. Önkormányzat I. 1. Önkormányzati jogalkotás I. 2. Önormányzati egyéb feladatok I. 3. Védőnői szolgálat I. 4. Intézmény üzemeltetés I. 5. Intézményi étkeztetés I. 6. Szociális étkeztetés I. 7. Sportcsarnok üzemeltetése I. 8. Zöldterület kezelésű I. 9. Városgazdáslkodás I. 10. Köztemető, közvilágítás I. 11. Közfoglalkozatás I. 12. Kiskastély, lovarda, Makettpark II. Önkormányzati intézmények II. 1. Kisbéri Polgármesteri Hivatzalű II. 2. Wass Albert Művelődési Központ II. 3. Gyöngyszem Óvoda

18 16. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mellékletek tartalmának bemutatása 1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. 2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek. 3. Felhalmozási kiadások A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. sszehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat. 4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei A mellékleteben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra. 5. Belső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 6. Külső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finaszírozható, igy - külsö források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 7. Tartalékok bemutatása A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a feljesztési tartalék tételesen megbontásra kerül. 8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 10. Létszámok alakulása A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alklamazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkozatási tipusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza. 11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásara, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevéteéelek meghatározott körének aránya 12. Költégvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

19 13. Egyes bevételek és kiadások részletezése A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra. 14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 15. Címrend A melléklet az önkormányzat címrendjét tartlamazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben) 16. Mellékletek tartalmának bemutatása A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes taratalmi bemutatására szolgál. 17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkomrányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan. 18. Bizotsítandó kedvezmények A táblázat a tervidőszak során bizotsítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtrvét tartalmazza. Állami hozzájáulások A melléklet az önormányzatot megillető állami hozzájáulások, támogatások, kiegészítések és átangedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tatalmazza.

20 Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Bevételek évi Kiadások évi Működési célú támogatások ÁH belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Munkaadókat terhelő járulékok Közhatalmi bevétlek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 2000 Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről 6000 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei 0 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. 0 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen: Többlet (+), hiány (-) 0 0

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben