Egyéb önk. fea. Védőnői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb önk. fea. Védőnői"

Átírás

1 Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., Kiskastély, közvil., Közfoglalkoz lovarda, egyéb fea. tatás Makettpark Megnevezés Polg. Hivatal Óvoda Önk. jogalk. Intézmény üz. Szoc. étk. I. Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befiz. Bevételei Műk. garancia és kezességváll.bevét. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú önkorm. támogatások 0 Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér. Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Jövedelemadók Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen II. Kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs azolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

2 Kisbér Város Önkormányzata évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Támogatás Megnevezés összege Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás 550 Családtámogatások 550 Ápolási díj 4106 Közgyógyellátás 400 Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások 4506 Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások 2914 Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás 77 Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás 756 Lakással kapcsolatos ellátások 833 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéska Rendszeres szoc. segély 185 Átmeneti segély 300 Temetési segély 500 Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás. 540 Természetben nyújtott rensz.szoc.segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 600 Rászorultságtól függő norm. kedvemény Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát. 300 Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát Egyéb nem intézményi ellátások 3925 Ellátottak pénzbeni juttatása melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

3 Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai évre 3. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Cím Megnevezés 201. eredeti Polg. Hivatal Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark Beruházások Önkormányzat 81.-es körforgalom Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) Árop szervezetfejlesztés I. világháborús emlékmű LEADER játszótér bővítés Kórház járdaépítés Makettpark bővítés Tároló épület ép. (Gergely ház) Fogadó épület makettpark Földterület vásárlás Eszközbeszerzés közmunka programok Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota) Számítógép besz. Konyha POKOL területén beruháhzás Környezetvédelmi alap Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási program beszerzése Szerver, számítógép vásárlás Egyéb gép, berendezés vásárlás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Eszközbeszerzés (Pályázati alap) Beruházások összesen: Felújítások Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Térkövezés járda (Pékségnél) Útfelújítás pályázati alap Lovarda felújítás Kamerarandszer átalakítása, felújítása Lakásfelújítás Bontási feladatok Sportcsarnok nyaktag Óvoda tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal Lakásfelújítás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Felújítások összesen: #HIV! Felhalmozási kiadások összesen: #HIV!

4 4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei Megnevezés Projket költsége Önkorm. saját tervezett költsége Elnyert támogatás forrás e Ft Projekt státusz Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm) Településkép javítása KDOP-3.1.1/C befejeződött ÁROP szervezetfejlesztés megkezdett nem történt lehívás KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS) megkezdett nem történt lehívás Összesen

5 5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Belső finanszírozás Előző évek maradványának igénybe vétele Irányítószervi támogatás bevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Irányítószervi támogatás folyósítása Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)

6 6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek Költségetési kiadások Költségvetési hiány (hiány -, többlet +) Belső finanszírozási bevételek Belső finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Külsö finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások Egyenleg

7 7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi tartalékának bemutatása Megnevezés Összeg Működési célú általános tartalék ( ) 3016 #HIV! Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) 3000 Céltartalékok 3000 #HIV! Összesen #HIV!

8 8. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei intézményenként évi előirányzatok e Ft-ban Intézmény Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek er. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek er. Bevét.össz.: Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk. Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Bevételek összesen: Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai

9 9. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi kiadásai intézményenként Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások évi kiadási előirányzatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származéko s ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások e Ft-ban Kiad. összesen Polg. Hivatal Wass A. Műv. K Gyöngyszem Óvoda Önkorm. fea össz ebből: Önk. jogalk Egyéb önk. fea Védőnői szolg Intézmény üz Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk Sportcsar-nok üz Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark I. Kiadások összesen Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai #HIV! #HIV!

10 10. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Polgármesteri Hivatal 23 Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely Nyugdíjas álláshely Wass Albert Művelődési Központ 7 Gyöngyszem Óvoda 29 1 Önkormányzati feladatok összesen: Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb önk. fea. 5 Védőnői szolg. 4 1 Intézmény üz. 6 2 Intézm. étk. (konyha) 6 Szoc. étk. 1 1 Sportcsar-nok üz. 4 Zöldter. kezelés 4 Városgaz-dálkodás 3 1 Köztem., közvil., egyéb fea. 1 Közfoglalkoztatás 10 Kiskastély, lovarda, Makettpark 0 Összesen:

11 11. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása Megnevezés Jövedelemadók 30 Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 870 Közhatalmi bevétlek Kölcsönök visszatérülése 6000 Bevételek összesen: Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Adósságot keletkeztető ügyletek Arány 0, #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

12 12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Egyeneg

13 Kisbér Város Önkományzata egyes évi bevételeinek és kiadásainak részletezése 13. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Megnevezés Polg. Hivatal Önk. jogalk. Szoc. étk. Helyi önk. működésének ált. támogatása Helyi önk. köznevelési fea.támogatása Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása #HIV! Heyi önk. kulturális fea.tám Működési célú központosított Helyi önk. kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatásai #HIV! Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl OEP finanszírozás Védőnői szolgálat Gazd. Tev. Ellenért Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül HÖNK felhalmozási célú központosított bevételei #HIV! Vis maior támogatások Lakossági közműfejl. Tám. Felh.célú önkormányzati támogatások 0 ÁROP szervezetfejlesztés Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult) Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) #HIV! Építményadó Magánszem. Kommunális adója Vagyoni típusú adók Állandó jell. Végz. Iparűzési adó Ideiglenes tev. Ipraűzési adó Értékesítési és forg. tip. adók #HIV! Gépjárűadó #HIV! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési daj Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók #HIV! Terékek és szolgáltatások adói Igazgatási szolg. Díj 0 Bírságok Pótlékok Egyéb közhatalmi bevételek #HIV! Készletértékesítés bevételei Közterülethasználat Földterület bérleti díj ingatlanik, helyiségek bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke (fénymás, m. és külső étk.) Szolgáltatások ellenértéke #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről #HIV! Közvetített szolgáltatások ellenértéke #HIV! Tulajdonosi bevételek Intézményi térítési díjak Étkezési térítési díjak HSZG. Ellátási díjak #HIV! Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek #HIV! Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) 20 2 Kértérítések Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz bevételek Szemjuttatások következő évi megtérülése Egyéb működési bevételek Egyéb működési bevételek #HIV! Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark

14 Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése Földterület értékesítés Ingatlanok értékesítése Egyéb eszközök értékesítése (gép ) Részesedések értékesítésa Felhalmozási bevételek #HIV! Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről ÁH kívülről műk.c.átvett.peszk. Ellát.p.j. és ÁH végl.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb működési célú peszk. átvétel 0 #HIV! Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkavállalók visszatér.tám Visszatér.lakástám. Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről ÁH kívülről felh.c.átvett.peszk. ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb felhalmozási célú peszközök 0 Felahlmozási c.átvett pénzeszközök Elvonások és befizetések Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül #HIV! Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz. Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KLIK Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Rendőrség Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb működési c.tám. ÁH belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre Tartalék Egyéb működési kiadások Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz. Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül 0 Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Munkavállalók visszatér. Tám Visszatér. lakástámogatás Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Lakástámogatás Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Egyéb felhalmozási kiadások Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda Központi, irányító szervi támogatás folyósítása #HIV!

15 14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei január 1.-jén Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-ban Törlesztés Megnevezés évben Városigazgatóság Óvoda Óvoda térítési díj túlfizetés P.S. Ált Iskola P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfiezetés 8935 B. D. Szakképző Iskola Táncsics M. Gimnázium Wass Albert Műv. Közp. Lakbér Beruházási szállítók Működési szállítók 2007 Kamatmentes kölcsön túlfizetés 6 Gyermektartásdíj 20 Előleg közmunka progaramokhoz Vécser vk. Túlfizetés 5 Helyi adó túlfizetések Költségvetéssel szembeni kötelezettség 43 Adóból származó egyéb rövid lej. köt IMS szla. csatorna (vagyonért.) 7318 Gépjárműadó téves átvezetése miatt 1829 Összesen: A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

16 14/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei január 1.-én Hoszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban Keletkezés Tartozás a Tartozás összege Törlesztés ütemezése Megnevezés ideje keletk. idején jan. 1.-én év év év Következő évek PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) Kötvény kibocsátás Összesen: A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli. Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) Deák F.u. út, vízelv. Egyéb kötelezettségek e Ft Kötzelezettség Törlesztés ütemezése jan. 1.-én év 2015 év év Következő évek Összesen:

17 15. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi címrendje Cím Száma Alszám Státusz Cím neve I. Önkormányzat I. 1. Önkormányzati jogalkotás I. 2. Önormányzati egyéb feladatok I. 3. Védőnői szolgálat I. 4. Intézmény üzemeltetés I. 5. Intézményi étkeztetés I. 6. Szociális étkeztetés I. 7. Sportcsarnok üzemeltetése I. 8. Zöldterület kezelésű I. 9. Városgazdáslkodás I. 10. Köztemető, közvilágítás I. 11. Közfoglalkozatás I. 12. Kiskastély, lovarda, Makettpark II. Önkormányzati intézmények II. 1. Kisbéri Polgármesteri Hivatzalű II. 2. Wass Albert Művelődési Központ II. 3. Gyöngyszem Óvoda

18 16. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mellékletek tartalmának bemutatása 1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. 2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek. 3. Felhalmozási kiadások A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. sszehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat. 4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei A mellékleteben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra. 5. Belső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 6. Külső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finaszírozható, igy - külsö források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 7. Tartalékok bemutatása A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a feljesztési tartalék tételesen megbontásra kerül. 8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 10. Létszámok alakulása A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alklamazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkozatási tipusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza. 11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásara, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevéteéelek meghatározott körének aránya 12. Költégvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

19 13. Egyes bevételek és kiadások részletezése A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra. 14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 15. Címrend A melléklet az önkormányzat címrendjét tartlamazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben) 16. Mellékletek tartalmának bemutatása A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes taratalmi bemutatására szolgál. 17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkomrányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan. 18. Bizotsítandó kedvezmények A táblázat a tervidőszak során bizotsítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtrvét tartalmazza. Állami hozzájáulások A melléklet az önormányzatot megillető állami hozzájáulások, támogatások, kiegészítések és átangedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tatalmazza.

20 Kisbér Város Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Bevételek évi Kiadások évi Működési célú támogatások ÁH belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Munkaadókat terhelő járulékok Közhatalmi bevétlek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 2000 Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről 6000 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei 0 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. 0 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen: Többlet (+), hiány (-) 0 0

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2. Napsugár

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben