PhD fokozatot szereztek 1995-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD fokozatot szereztek 1995-ben"

Átírás

1 1995-ben Gelencsér András Krivácsy Zoltán Kotsis Leventéné Kotsis Levente Csetényi László Perger József Szépvölgyi János Kováts Ervin Bartha Ákos Horváth István Tamás Kárpáti Péter Marton Gyula Tóth László Kovács István Boda Dezső Kiss Gyula Szabó István Szatura László Vincze László Németh Zsolt A folyadék-szilárd extrakciós eljárás optimálása kromatográfiás paraméterek alapján fenolvegyületek meghatározására Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen szilárd minták alkotóinak mennyiségi meghatározására A porcelánképződés mechanizmusa modellrendszerekben A nyomásváltó adszorpciós gázszétválasztás anyagátviteli folyamatai Stability of Bonate-Contaiming Wastes Eucapsulated in Cement A romaskinói gázolaj kénvegyületének átalakítása a hidrogénmező kénmentesítése során Kovalens klórvegyületek reakcióinak kivitelezése intenzív eljárással külföldön szerzett PhD fokozat alapján 1996-ban Kandidatúra alapján Acetilének karbonilezése kobalt-karbonilok jelenlétében A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP potikai emizmiós spektroszkópiában Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Molekuláris fluidumok fázisegyensúlyi viselkedésének tanulmányozása Többgyűrűs aromás szénhidrogének folyadékkromatográfiás meghatározása légköri csapadékmintákból folyadék-szilárd extrakcióval Fehér fedőzománc színjelzőinek szilikátkémiai alapjai Könnyűszerkezetes építkezéshez alkalmas azbesztcement burkolóelem előállítása autóklrozással Vas ( III ) fotóredukciója és vas ( II ) fotóoxidációja szerves ligandumok jelenlétében Kromatográfiásjelfeldolgozás optimális elválasztási

2 paraméteerek meghatározása céljából Bódog Ildikó Simon Gábor Molnár Ágnes okleveles meteorológus Kristófné Makó Éva Szabó Lajos okleveles szervező vegyészmérnök Borszéki János Skodáné Földes Rita Hajós Péter Barkó György Hancsók Jenő o Kristóf Tamás Némethné Sóvágó Judit Lakatos Istvánné Szánya Tibor Németh Zoltán Somlai János Arezki Tagnit-Hamou Horváth Zoltán növényvédelmi szakmérnök Hafez Shawky Hafez Habash A fokozatot a PATE GMK-n szerezte 1997-ben Fémionok fizikai és kémiai formájának vizsgálata szilárd környezeti mintákban Preparative scale amino acid separation by parametric pumping A kémiai elemek légköri körforgalma Magyarországon Mechanókémiai kutatások a szilikátipari nyersanyagokkal Korszerű vegyipari rendszerek és műveletek tervezésének és működésének stratégiai összetevői Atomspektroszkópiai módszerek fejlesztése Minta-előkészítő és kiértékelő eljárások Szteroidok funkciós csoportjainak kiépítése átmenetifémkatalizát homogénkatalitikus reakciókban Új intenzív kationcserélő anyagok előállítása, vizsgálata és analitikai alkalmazása Piezoelektromos kémiai érzékelők fejlesztése illékony szerves vegyületek azonosítására Hamumentes detergens-diszpergens kenőolaj adalék anyag előállítása és vizsgálata Fluidumok gőz-folyadék egyensúlyának vizsgálata Monte Carlo szimulációkkal Oktakarbonil-dikobalt és 3-metil-1,2-butadién reakcióinak vizsgálata Magyar kőolajokban található porfirinek vizsgálata Áttörési görbe számítása kaszkád modell alapján háromkomponensű rendszerben nyugvóréteges ioncserélő oszlop esetén Személyi neutrondoziméterek összehasonlító vizsgálata Radioaktív stroncium elválasztásának tanulmányozása atomipari szennyvizekből Influence of Alkalies and Sulphur on Cliunker Phase Composition and Michrostrukture Fontosabb hazai Orobanche fajok biológiája Cadmium-und Bleibelastung im Auftragsboden nach langjähriger Berieselung Kárpáti Árpád 1998-ban A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk

3 Timár Lajos Mohai Ilona Pózna Eszter Szilágyi Róbert Alföldi Zoltán Gazdagné Torma Mária Győrffyné Molnár Julianna Puskás János földrajzszakos középiskolai tanár Csitári Gábor okleveles biológus Kajári Karolina okleveles közgazdász A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Kandidatúra alapján Ultradiszperz szilícium-nitrid porok szintézise nagyfrekvenciás termikus plazmában Parallel and Sequenital Dynamic Simulation of Technological Systems Volfram-karbén komplexek szerkezetének molekulamechanikai szimulációja Kukorica (Zea mays L.) genotípusok N-műtrágya reakciójának összehasonlító vizsgálata A vöröshagyma gyomnövényei és az ellenük való védekezés A szőlőben előforduló fitotág és zoofág atkák fajspektrumának, abundanciájának és biológiájának vizsgálata Időjárási események vizsgálata növényvédelmi prognosztikai módszerek fejlesztéséhez A kukorica nitrogén-táplálkozásának változása talajherbicidek hatására Döntéshozatali eljárások adaptálása a családi gazdaságok gyakorlatára Hirschberg Gábor Mihály Judit Ilona Kristóf Jánosné Kis Zoltán Kronome Gergely Kégl Tamás Vastag Sándor Felhősi Ilona Domonkos László Koltai Tamás Bodrogi Péter 1999-ben Insitu radioizotópos nyomjelzéses módszer továbbfejlesztése és alkalmazása az atomerőművi korróziós-kontaminációs jelenségek vizsgálatában Elektrokatalizátor filmek termoanalitikai és spektroszkópiai vizsgálata Fourier-transzformációs rezgési spektroszkópiai módszerek kromatográfiás alkalmazásai Sugárzásos neutronbefogás és analitikai alkalmazásai Molekuláris fluidumok termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és szimulációs módszerekkel Platina-foszfin-ón(II)halogenid rendszerek által katalizált hidroformilezés reakciómechanizmusának vizsgálata Újabb kobaltkarbonil komplexek előállítása és vizsgálata A szinergizmus jelensége a korróziós inhibícióban Az 1- hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav hatásának vizsgálata Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soretkoeficensének meghatározása vizes oldatban Molibdén és volfrám bázisú katalizátorok kénfelvétele, kéncserélő és kéntelenítő aktivitásának összehasonlító vizsgálata A rövidtávú színemlék jellemzése

4 Sándor György okleveles villamosmérnök Szalai Gábor Valkai Sándor Kajdi Ferenc Árendás Tamás Csikász Tamás Ferenczi Miklósné Nádasyné Ihárosi Erzsébet Urfi Péter közgazdasági szak Sántha Tamás Atowari Hubert Manilla Kalmárné Vass Eszter okl. biológus-mérnök Lucskai Attila Marton István Pályi Béla okleveles gépészmérnök A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Új jelfeldolgozó módszerek az elektrokardiológiában különös tekintettel a repolarizáció mérésére A norbornén volfrám- és molibdén-karbonil komplexekkel iniciált gyűrűnyitó metatézispolimerizációja Folyadékok volumetrikus tulajdonságai fényszórásból és perturbációelméletből Szója fajták produktivitásának, valamint egyes mennyiségi és minőségi mutatóinak változása öntözött és öntözetlen termesztés esetén Műtrágyák és szervestrágyák hatása erdőmaradványos csernozjom, valamint néhány jellegzetes hazai talajon Beltenyésztett napraforgó vonalak kemosterilitásának és kombinálódó képességének, valamint hibridek kaszat növekedés dinamikájának vizsgálata Növényvédőszer anyagok környezetvédelmi vizsgálatai a Balaton vízgyűjtőjén lévő szántóföldi modellterületen Néhány zöldségnövény nitrát felhalmozásának tanulmányozása A hatékony műtrágyázás és a fenntartható fejlődés konfliktusainak vizsgálata dunántúli üzemi adatok alapján A szaktanácsadás szerepe a mezőgazdaság termelői áruértékesítésében Nutritional manipulation of the fatty acid Composition of poultry meat products using various oils and fats Az emberi tevékenység hatása a Körös-vidék jellegzetes talajaira Az entomopatogén fonálférgek és alkalmazásuk a kártevők elleni védekezésben Biogén anyagok forgalmának vizsgálata a Balaton vízgyűjtő mezőgazdasági területein Permetezés-szabályozó rendszerek alkalmazástechnikai vizsgálata Abonyi János Bencze Éva Zsuzsanna Sikné Lányi Cecília programtervező matematikus Fábián Réka Ercsey Zsolt mérnök informatikus Kele Marianna 2000-ben Fuzzy modell alapú szabályozás a priori információk felhasználásával Fémorganikus vegyületek spektroszkópiai és elméleti szerkezetkutatása Multimédiás oktatóprogramok tervezésének műszaki, ergonómiai kérdései A hidroxiapatit biokerámiák tulajdonságainak módosítása F - - ionokkal történő helyettesítéssel Szétválasztási hálózatok szintézise: feladatosztályok tulajdonságai Repeatability and reproducibility of retention data and band profiles on reversed-phase liquid chromatography columns

5 Perez Serguei Szabó Péterné Tolnai Balázs Varga Szabolcs Bódizs Árpád Révész Gabriella Lippai István Rasztovits Zsolt Eged Katalin Kovács Zoltán programtervező matematikus Révay Zsolt Kulcsár László Molnáros Imre Szilassy Dénes Tóth Gergely Polgár J. Péter Hollósy Zsolt Allaga József Haris Attila Hoffmann Borbála Márton László Szásziné Horváth Henrietta Varga Tamara Taller János Inverz dinamikus szimuláció és alkalmazásai Study of enantioseparation on silica- and zeolite-supported chiral liquid chromatographic stationary phases A diffúziós mintavétel megbízhatóságának vizsgálata környezeti minták analízisében Modell-folyadékkristályok izotróp és nematikus fázisainak elméleti vizsgálata Modell predikációs szabályozók vizsgálata Retenciós tulajdonságokat vizsgálata és számítása kémiai egyensúlyi modell alkalmazásával szervetlen, szerves anionok és kelátkomplexek ionkromatográfiás elválasztásában N-ligandumokat tartalmazó flavonoláto-réz-komplexek előállítása és oxigénezési reakcióik vizsgálata Ritkaföldfémekkel adalékolt fluoridüvegek kristályosodása Dóziselkerülés optimálása sugárvédelmi tervezéshez Szétválasztási rendszerek szintézise: matematikai modell algoritmikus generálása A prompt-γ aktivációs analízis továbbfejlesztése A talaj szerepe a cukorrépa minőségének szabályozásában Vas megyei talajok felvehető mikroelem készletének tanulmányozása A cucumovírusok genom-analízise és a köpenyfehérje funkcionális vizsgálata A Balaton-Felvidék talajainak bonitációja Kandidátusi fokozat alapján A gabonavertikum hatékonyságának, szervezettségének növelése és feltételrendszere Burgonya genotípusok kutatása fiziológiai és biokémiai módszerekkel A gabona levéldarazsak (Dolerus Spp. Pachynematus Spp.) rendszertani és ökológiai vizsgálata (Hymenoptera Tentkredinidae) A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale L.) növényeken Az NPK műtrágyázás hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park talajökológiai viszonyainak jellemzése Egyes növényvédő szerek toxicitása tyúk és fácán embriókon Honosítás alapján

6 Czúni László okleveles mérnök-informatikus Holló András Szépvölgyi János Benedek Csilla Nagy Emese Kaizer József Széwald Oszkár Teschner Detre Pilter Zoltán Hlavathy Zoltán Brückner Dénes Kárpáti Éva Kecskés Adrianna Kovács János okleveles kertészmérnök Papiewska-Csapó Alina szakmezőgazdász Pecze Zsuzsanna Pribék Dalma Szárnyas István Tóth Zoltán Udvardy Péter 2001-ben Párhuzamos, lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben Könnyű paraffin szénhidrogének vázátrendeződésének vizsgálata bifunkciós katalizátoron Szilárd részecskerendszerek modellezése Lagrange módszerrel statikus keverőelemeket tartalmazó keverőcsövekben Homogénkatalitikus hidroalkoxikarbonilezés palládium tartalmú rendszerekkel Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban Néhány réztartalmú funkcionális dioxigenáz enzimmodellrendszer vizsgálata Kerámia szűrők előállítása és modellezése A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon Kristályszerkezet-meghatározás és finomítás röntgen pordiffrakcióval Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munka változás és Auger elektronspektroszkópia módszerével Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) allelopátiája közvetlen és közvetett hatások Rizs és búza növények együttélése nitrogénkötő baktériumokkal Az oxigén aktív formái és az antioxidánsok szerepe a növényi nekrotikus tünetek kialakulásában és szisztemikus szerzett rezisztenciában Környezeti tényezők hatása a paradicsomalakú paprika magházpenész betegségére Autökológiai vizsgálatok a káposzta lepkével (Pieris brassicae L.) kapcsolatban A precíziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere A szilvahimlő vírus (Plum pox potyvírus) tejedésének és izolátumainak vizsgálata lehetősége az integrált védekezés megvalósítására A cukorrépa néhány gyomnövényének egynyári szélfű (Mercurialis annua L.), szőrös dísznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.) biológiája, kártétele és az integrált védekezés lehetőségei A talajtermékenység vizsgálata vetésforgóban és monokultúrában Étkezési abrakhüvelyesek mikroelem ellátottságának, felvehetőségének és pótlási lehetőségeinek vizsgálata az észak

7 Kondorosy Előd okl. agrárkém. agrárm. Brazsil József Cser János Kovács Ernő okleveles szociológus Molnár Tamás Szabó Imre László Takács András Péter Wittmann Zsuzsa Lónyi Ferenc Csók Zsolt Vicsek Tamásné okleveles matematikus Varga József programtervező matematikus Bencsik Andrea okl. szervező vegyészmérnök ifj Ujhidy Aurél Szederkényi Gábor mérnök informatikus Singer Júlia okleveles matematikus Nényei Árpád okleveles kémia-tanár Kránicz Balázs mérnök informatikus Bodor Beáta Wagenhoffer Zsombor pannon térség meszes öntéstalajain Kandidátusi fokozat alapján A Balaton-Felvidéki borszőlő termesztés technológiai rendszereinek ökonómiai értékelése és munkaszervezési modellezése a fenntartható gazdálkodás követelményrendszerében Regionális agrárszaktanácsadó hálózat modelljének kialakítása és működésének tapasztalatai és Észak-Nyugat Magyarországi régióban Modernizációs folyamatok egyes dunántúli településeken Társadalmi-, gazdasági struktúrák regionális jellemzői a Nyugat- Dunántúlon Családi gazdaságok és szövetkezeteik információs problémái a rendszerváltás után A burgonya Y-vírus (Potato Y potyvírus) jellemzése, az NTN törzzsel szemben rezisztencia a vad solanum fajokban 2002-ben Az alkil-fenol-alapú cink-ditiofoszfát motorolaj-adalék és az előállítása során keletkező közbenső termékek kémiai összetétele Heterogén katalizátorok savasságának vizsgálata próbamolekulák alkalmazásával Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban Fraktálfüggvények dinamikája A folyamat-hálózatszintézis feladat kiterjesztései Ember-gép-környezet rendszer-modell megbízhatósági vizsgálata Homogenizálási és átadási folyamatok intenzifikálása Nemlineáris folyamatrendszerek diagnosztikája, analízise és irányítása szürke doboz módszerek segítségével Statisztikai próbákhoz szükséges mintaelemszámok becslése: matematikai és számítógépes módszerek biológiai és klinikai alkalmazásokkal Természetes és ipari eredetű radionuklidok környezeti mozgásának modellezése és sugárterhelések meghatározása A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata Fajtatiszta fehér-kék belga szarvasmarha populációk vizsgálata

8 Horváth Gábor Borsics Tamás Bónis Péter Budai Csaba Varga Zoltán Ábrahám Rita Bosák Péter Budai Péter okleveles agrárkém. agrármérnök Csontos Attila Sándor okleveles agrárkémikus agrármérnök Lukács Domonkos okleveles agrárkémikus agrármérnök Varga Péter Vörös Géza Fodor László okleveles Pogány Miklós Szabó József András térképész Egyes speciális agrártermékek termelésének és külkereskedelmének főbb kérdései Arankafertőzés hatására megnyilvánuló gének izolálása és jellemzése lucernából Martonvásári kukorica hibridek és szülői komponenseik herbicid toleranciájának összehasonlító vizsgálata Hajtatott zöldségfélék károsítói elleni védekezés fejlesztése Magyarországon, különös tekintettel a biológiai védekezési eljárásokra A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére Atkák és tripszek szerepe a szója agrobiocönózisában A cukorrépa gyomnövényeinek károsítása és az ellenük való védekezés Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata invitro HAT-CAM teszttel Az entomopatogén nematódák ökológiája A nád (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stendel) szántóföldi ökotípusának biológiája és a védekezés lehetőségei Herbicid- és tápanyagstressz hatása a gyomnövények produktivitására A globális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovarkártevőre, valamint leküzdésük lehetőségei Nehézfémek akkumulációja a talaj- növény rendszerben Citokiningénnel transzformált dohányvonal ellenállósága dohány nekrózis vírussal szemben Nagyléptékű talajtani térinformatikai rendszer szerepe a térségi szintű agrárkörnyezeti problémák vizsgálatában Szarka Zsolt Farkas Anna Ulbert Zsolt Piglerné Lakner Rozália Gáncs Lajos Osváthné Pápai Zsuzsa okleveles kémia-fizika 2003-ban Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata nitrogénbázisok jelenlétében A Balaton antropogén szennyezettségének jellemzése bioindikátorok alkalmazásával Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja Számítógéppel segített folyamatmodellezés Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata alumíniumon és korróziós termékein Módosított Gauss-függvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására

9 szakos középiskolai tanár Demény Orsolya okleveles matematikafizika szakos tanár Lengyel Zsófia okleveles kémia-környezettan tanár Hoffer András okleveles vegyész Tuba Róbert okleveles környezetmérnök Valiskó Mónika okleveles vegyész Korim Tamás Kiss Ferenc okleveles közgazdász Jeges György Szabó Miklós Czaun Miklós Mike Zsolt okleveles Horváthné Baracsi Éva okleveles kertészmérnök Kiss Balázs Csavajda Éva Okleveles agrármérnök Francsics Ilona Füzi István Kálmán Dóra okleveles kertészmérnök Koltai Gábor Magyar László Nagy Pál Horváth Jenőné matematika-fizika szakos középiskolai tanár Kalmárné Hollósi Erika Kis beütésszámú gamma-spektrumok kiértékelése Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon Légköri aeroszol humuszszerű anyagainak képződése és tulajdonságai Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakciójának vizsgálata új modelleken Izotróp és anizotróp fluidumok relativ permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel Mg x Al 2(1-x) Ti 1+x O 5 és Fe 2x Al 2(1-x) TiO 5 összetételű szilárd oldatok szerepe az alumínium-titanát bázisú kerámiai anyagokban A vállalati termelékenység mérése: Elmélet, módszertan és empírikus eredmények Pentaciklusos szteroidok szintézise homogénkatalitikus és cikloaddíciós reakciókban Alkoxikarbonil-metilén-trikarbonil-trifenilfoszfin-kobalt komplexek szerkezeti jellegzetességeinek vizsgálata A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata A Petúnia nemzetség virológiai vizsgálata A pusztai farkaspók (Pardosa agrestis /Westring, 1861/) autökológiája A talajtermékenységet befolyásoló növények és növénytársítások termőképességének vizsgálata Poliploid páfrány populációk morfológiai és ökológiai jellemzése, különös tekintettel a levelek kiszáradástűrő képességére Környezeti tényezők szerepe az Uncinula necator (SCHW) BURR. Járványdinamikájában Paprika enyhe tarkulás vírus (Pepper mild mottle vírus, PMMoV) izolátumok patológiai, szerológiai és molekuláris biológiai jellemzése A talajvíz és a talajnedvesség, valamint a tápanyagellátás hatása a növénytermesztési hozamokra a Szigetközben Az egynyári szélfű (Mercurialis annua L.) hazai elterjedése biológiája és vegyszeres gyomszabályozásának lehetőségei A fény és a kisfrekvenciás elektromágneses terek hatása mikroszkópikus gombákra Matematikai-statisztikai eljárások alkalmazása az agárpiaci döntéshozatalban A nagybani piacok, értékesítő szervezetek szerepe és jelentősége a friss zöldéség-gyümölcsforgalmazásban

10 Túróczi Imre okleveles közgazda Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyitervezési módszerek fejlesztése Selmeczi Katalin Földváry Csilla Magdolna Eniszné dr. Bódogh Margit Argyelán János Lepossa Anita Treitz Mónika Bartos Ádám Sándor Pál László Nagy Ida Orosz Gábor Tamás Palkocivs András Bánhegyi Gabriella Feczkó Tivadar okleveles kémia-környezettan tanár Bertók Ákos Botond okl. mérnök-informatikus Keszthelyi Sándor Hamerli Péter Tolnai-Temesi Dóra okleveles vegyész Szintay Gergely okleveles angol-kémia szakos tanár Fodor Lajos 2004-ben Réz(II) komplexek, mint funkcionális és szerkezeti enzimmodellek foszforsav észterek hidrolízisében valamint pirokatechin oxidációjában Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása ionhelyettesíttéssel különböző technológiák alkalmazásakor Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában Talajalgák mennyiségi vizsgálata a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkban, valamint talajból izolált algatenyészetek növényi növekedést befolyásoló hatásainak kimutatása Napraforgó hibridek rezisztencia-vizsgálata a Diaporthe Helianthi (Muntanola-Cvetkovic et al.) kórokozó gombával szemben A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással Az őszi káposztarepce gyomnövényei és a kétszikű gyomnövények elleni gyomszabályozásának lehetőségei kev-os elektronok visszaszórt energiaspektrumának Monte Carlo szimulációja Egyes növényvédő szerek toxikus hatásának vizsgálata a fácán reprodukciójára A földbirtoklás formái, szabályozása, a földhasználat nyilvántartása Az aeroszol részecskék és az üvegházhatású gázok éghajlati hatása Magyarországon Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise A kukoricamoly (Ostrinia Nubilalis Hübner) bionómiája Polimermembránok felületének módosítása plazmatechnológiával biokompatibilitásuk javítása céljából A finom aeroszol tömegmérlegének meghatározása a részecskék nagyságának függvényében A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogéntartalmú donor molekulákkal Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(ii)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai

11 Holczinger Tibor okleveles mérnök-informatikus Antal Anikó Katalin okl. agrárkémikus-agrármérnök Petróczki Ferenc Májer János okleveles kertészmérnök Záborszky Sándor Deák Tamás Borbély Ákos okleveles mérnök-informatikus Mihálykóné Orbán Éva okleveles matematikus Nagy Ádám programtervező matematikus vizsgálata Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Tanulmányok a gyökérgubacs fonálférgek elleni biológiai védekezési eljárások kidolgozásához, hurokvető gombákkal Kommunális szennyvíziszapból készült komposzt hatása a növényi fejlődésre és beltartalomra Magnéziumhiány mérséklésének lehetőségei a Badacsonyi borvidék szőlőültetvényeiben Vetőmagelőállítási stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésében Különböző fajtájú hizósertések növekedési ritmus jellemzőinek elemzése A CIE 1931 színingermérő észlelő vizsgálata Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben sztochasztikus környezetben Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására Molnár Gábor okleveles mérnök-informatikus Dajka Katalin Gulyás Henrik Komáromi György okleveles közgazdász Németh Katalin Vincze László Karacsné Marlok Zsuzsanna okleveles német-orosz szakos tanár Tarjányi József Pap József Sándor okleveles vegyész Ceglarska Elizabeta Barbara okl. növényvédelmi mérnök Gergely László 2005-ben Ón és kadmium hatásának sejt és hálózati szintű vizsgálata a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis L.) központi idegrendszerében Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban Új, vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak Részvénypiaci buborékok anatómiája A takarmányozás és a környezeti hőmérséklet hatása brojlercsirkék lipidperoxidációs folyamataira Életpálya-tervezés Dramatikus szemlélet a nyelvtanárképzésben és továbbképzésben A glifozát rezisztens transzgénikus kukorica hibridek gyomirtási technológiájának kidolgozása Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera:Miridae )alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben Burgonyafajták rezisztenciavizsgálata fitoftóra (Phytophthora infestans (MONT) DE BARY)fertőzéssel szemben és egyes környezeti tényezők hatása a betegségellenállóságra

12 Lengyel Zoltán Ferenc okleveles agrármárnök Kupán Ádám István okleveles vegyész Varga Bálint okl. környezetmérnök Horváth Tímea Szabó Anikó Nagy Lajos Papp István okleveles angolnyelv és irodalom szakos tanár Varga Zoltán Czepó Mihály Kontó Gizella okleveles mat.-fizika szakos tanár Lőke Zsuzsanna Katalin Bodrogi Edit Bíró Szabolcs Veit József András okleveles középiskolai tanár Dongó Anita Judit gazdasági agrármérnök Kabiri Badr Amir Ertli Tímea okleveles biológia-kémia szakos tanár Madár János Miskolczi Norbert Michl Gábor okleveles biológus Hanák László Ujlakyné Szűcs Éva okl. történelem-angol szakos középiskolai tanár Német Sándor Húshasznú borjak választási eredményét befolyásoló környezeti és genetikai tényezők Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata A légköri aeroszol vízben oldható szerves összetevőinek vizsgálata folyadékkromatográfiás módszerekkel Talajok nyomelem és ásványos összetételének vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel Preparation and investigation of pillared layered clays Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata Glifozát ellenálló transzgénikus cukorrépa gyomirtása A nyugdíjreform és az agrárium A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése Természetes eredetű vízminták 226 Ra koncentráció mérési módszereinek fejlesztése Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata A számviteli adatokra épülő cash flow kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái Alternária fajok összehasonlító elemzése Nem-konvencionális közegben történő természetes etilacetát enzimes szintézisének vizsgálata Gyomírtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak költési időszakában Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással 2006-ban A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai

13 Mohai Miklós Péter okleveles vegyész Góth Júlia okleveles mérnök-informatikus Buzáné Kis Piroska okleveles matematikus Horváth Csaba okleveles gépészmérnök Kosztyán Zsolt Tibor okl.mérnök-informatikus Nemestóthy Béla Nándor Chován Tibor Kis Gábor Lipicsné Tóth Hajnalka Kerekes Gábor Sulyokné Schwarczinger Ildikó Anna okl. agrárkémikus-agrármérnök Fekete Gábor János okl. agrárkémikus-agrármérnök Hódi László Sándor Decsi Éva Kincső Fejes Sándor okl. agrárkémikus-agrármérnök Bacsik Zoltán Kovács Ferenc Gorjánácz Zorán Novák Róbert Marczali Zsolt Ferenc Kutas János okleveles biológus Kocsisné Molnár Gitta okl. agrárkémikus-agrármérnök modelljei A kvantitatív röntgen-fotoelektron spektroszkópia módszereinek fejlesztése és alkalmazásai Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban Optimális erőforrás-tervezés Hagyományos és nem-konvencionális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei Ipari hulladékból visszanyert fémkomplexek hatása Fusarium culmorum és Sclerotinia sclerotiorum növénypatogén gombákra és felhasználásuk lehetősége a növényvédelemben A Centaurea solstitialis L. és a Salsola tragus L. elleni biológiai védekezésre alkalmas gombafajok kutatása Magyarországon Növényi kivonatok hatása a rovarok metamorfózisára Az Iva xanthiifolia (Nutt.) hazai elterjedése, kártétele, biológiája és herbicid érzékenysége Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban Egyes nehézfémek és növényvédőszerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek A Rubus fajok morfológiája, rendszerezése és irtásuk lehetőségei erdészeti kultúrákban (kocsánytalan tölgy, erdeifenyő) A termesztett keresztesvirágú növényeken élő Meligethes és Ceutorhynchus fajok elterjedése és ökológiája Növényi és állati eredetű táplálkozást gátlók hatásának vizsgálata fitofág rovarokon Körtefajták értékelése a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar génbankjában

14 Schneider Annamária Németh Erzsébet okl.mérnök-informatikus Feil Balázs Nagyné Szabó Andrea Marczona Réka Szarvas Tibor okleveles külügyi szakértő Kávási Norbert Beke Dóra Vér Zsanett okl. agrárkémikus-agrármérnök Simon Orsolya okl. angol-portugál szakos középiskolai tanár Kresz Richárd Domokos Endre Solymosné Majzik Etelka okleveles vegyész Szalai Tünde okl. magyar-német szakos középiskolai tanár Szalay Tímea Nagyné Foki Lívia okl. angol-német szakos középiskolai tanár Kedvező agronómiai tulajdonságok átvitele rokon fajokból a termesztett búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elemzése Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen Az üzleti hírszerzés és humánerőforrás gazdálkodás kapcsolata a mikroalkalmazkodási folyamatokban, a vállalatokra ható negatív jelenségek kapcsán Az évi átlagos radon-koncentráció és a sugárterhelés meghatározása különböző munkaterületeken Talajtömörödés és- nedvességtartalom vizsgálat szántóföldi tartamkísérletekben Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben Anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepciós összefüggések az általános iskola felső tagozatában Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás adatokból Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével Növényvédőszer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Idegen nyelvi íráskompetencia Kritikus hozzászólás az íráskutatáshoz, az írásdidaktikához és a nyelvkönyvekhez Vegyipari elfolyóvizek ökotoxikológiai vizsgálata Az elméleti nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig: a nyelvtan szerepének újraértelmezése az angol nyelv tanításában

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra Szervező Bizottság Balázs Ervin az MTA rendes tagja, főigazgató MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bedő Zoltán az MTA rendes tagja MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bóna Lajos PhD, elnök Magyar Növénynemesítők

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013 1 XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari Szekció Program és előadás kivonatok Eger 2013 ISBN: 2 Konferencia szervező bizottsága Dr. Jedlovszky Pál ügyvezető elnök Dr. Murányi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 2012 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar A szekcióülések

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár SZERVEZŐ SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNY TANSZÉK TUDOMÁNYOS

Részletesebben

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Nemzetközi Vegyészkonferencia 10 th International Conference of Chemistry Kolozsvár, 2004. november

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2005

Növényvédelmi Tudományos Napok 2005 Növényvédelmi Tudományos Napok 2005 Budapest 51. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2005. február 22-23. ii Szervező bizottság Szűcs István

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Kivonatok Pannon Egyetem Mérnöki Kar 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa . MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a 2012. november 7. december 3. között

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE Sz 425 Barcza János László Dombóvár város szennyvíziszap elhelyezése, hasznosítása különös tekintettel a környezetvédelemre Fodor László Sz 426

Részletesebben

A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése

A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. www.mmt.org.hu A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése és a 2004 X. Fermentációs Kollokvium P R O G R A M

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc)

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc) Tartalom Előszó 2 Tájékoztató a biomérnöki alapszakról 2 A biomérnöki alapszak (BSc) tantervi hálója 3 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyainak kódjai és előfeltételei 7 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyi

Részletesebben

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu

Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2008. évi Nagygyűlése és a XI. Fermentációs Kollokvium PROGRAM Hotel Helikon, Keszthely 2008. október

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 16719 Áfra László A földgáz, mint természeti erőforrás a magyar lakosság körében Dr. Magyary István 16720 Andrási Erika Az egyéni vállalkozók

Részletesebben