PhD fokozatot szereztek 1995-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD fokozatot szereztek 1995-ben"

Átírás

1 1995-ben Gelencsér András Krivácsy Zoltán Kotsis Leventéné Kotsis Levente Csetényi László Perger József Szépvölgyi János Kováts Ervin Bartha Ákos Horváth István Tamás Kárpáti Péter Marton Gyula Tóth László Kovács István Boda Dezső Kiss Gyula Szabó István Szatura László Vincze László Németh Zsolt A folyadék-szilárd extrakciós eljárás optimálása kromatográfiás paraméterek alapján fenolvegyületek meghatározására Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen szilárd minták alkotóinak mennyiségi meghatározására A porcelánképződés mechanizmusa modellrendszerekben A nyomásváltó adszorpciós gázszétválasztás anyagátviteli folyamatai Stability of Bonate-Contaiming Wastes Eucapsulated in Cement A romaskinói gázolaj kénvegyületének átalakítása a hidrogénmező kénmentesítése során Kovalens klórvegyületek reakcióinak kivitelezése intenzív eljárással külföldön szerzett PhD fokozat alapján 1996-ban Kandidatúra alapján Acetilének karbonilezése kobalt-karbonilok jelenlétében A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP potikai emizmiós spektroszkópiában Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Molekuláris fluidumok fázisegyensúlyi viselkedésének tanulmányozása Többgyűrűs aromás szénhidrogének folyadékkromatográfiás meghatározása légköri csapadékmintákból folyadék-szilárd extrakcióval Fehér fedőzománc színjelzőinek szilikátkémiai alapjai Könnyűszerkezetes építkezéshez alkalmas azbesztcement burkolóelem előállítása autóklrozással Vas ( III ) fotóredukciója és vas ( II ) fotóoxidációja szerves ligandumok jelenlétében Kromatográfiásjelfeldolgozás optimális elválasztási

2 paraméteerek meghatározása céljából Bódog Ildikó Simon Gábor Molnár Ágnes okleveles meteorológus Kristófné Makó Éva Szabó Lajos okleveles szervező vegyészmérnök Borszéki János Skodáné Földes Rita Hajós Péter Barkó György Hancsók Jenő o Kristóf Tamás Némethné Sóvágó Judit Lakatos Istvánné Szánya Tibor Németh Zoltán Somlai János Arezki Tagnit-Hamou Horváth Zoltán növényvédelmi szakmérnök Hafez Shawky Hafez Habash A fokozatot a PATE GMK-n szerezte 1997-ben Fémionok fizikai és kémiai formájának vizsgálata szilárd környezeti mintákban Preparative scale amino acid separation by parametric pumping A kémiai elemek légköri körforgalma Magyarországon Mechanókémiai kutatások a szilikátipari nyersanyagokkal Korszerű vegyipari rendszerek és műveletek tervezésének és működésének stratégiai összetevői Atomspektroszkópiai módszerek fejlesztése Minta-előkészítő és kiértékelő eljárások Szteroidok funkciós csoportjainak kiépítése átmenetifémkatalizát homogénkatalitikus reakciókban Új intenzív kationcserélő anyagok előállítása, vizsgálata és analitikai alkalmazása Piezoelektromos kémiai érzékelők fejlesztése illékony szerves vegyületek azonosítására Hamumentes detergens-diszpergens kenőolaj adalék anyag előállítása és vizsgálata Fluidumok gőz-folyadék egyensúlyának vizsgálata Monte Carlo szimulációkkal Oktakarbonil-dikobalt és 3-metil-1,2-butadién reakcióinak vizsgálata Magyar kőolajokban található porfirinek vizsgálata Áttörési görbe számítása kaszkád modell alapján háromkomponensű rendszerben nyugvóréteges ioncserélő oszlop esetén Személyi neutrondoziméterek összehasonlító vizsgálata Radioaktív stroncium elválasztásának tanulmányozása atomipari szennyvizekből Influence of Alkalies and Sulphur on Cliunker Phase Composition and Michrostrukture Fontosabb hazai Orobanche fajok biológiája Cadmium-und Bleibelastung im Auftragsboden nach langjähriger Berieselung Kárpáti Árpád 1998-ban A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk

3 Timár Lajos Mohai Ilona Pózna Eszter Szilágyi Róbert Alföldi Zoltán Gazdagné Torma Mária Győrffyné Molnár Julianna Puskás János földrajzszakos középiskolai tanár Csitári Gábor okleveles biológus Kajári Karolina okleveles közgazdász A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Kandidatúra alapján Ultradiszperz szilícium-nitrid porok szintézise nagyfrekvenciás termikus plazmában Parallel and Sequenital Dynamic Simulation of Technological Systems Volfram-karbén komplexek szerkezetének molekulamechanikai szimulációja Kukorica (Zea mays L.) genotípusok N-műtrágya reakciójának összehasonlító vizsgálata A vöröshagyma gyomnövényei és az ellenük való védekezés A szőlőben előforduló fitotág és zoofág atkák fajspektrumának, abundanciájának és biológiájának vizsgálata Időjárási események vizsgálata növényvédelmi prognosztikai módszerek fejlesztéséhez A kukorica nitrogén-táplálkozásának változása talajherbicidek hatására Döntéshozatali eljárások adaptálása a családi gazdaságok gyakorlatára Hirschberg Gábor Mihály Judit Ilona Kristóf Jánosné Kis Zoltán Kronome Gergely Kégl Tamás Vastag Sándor Felhősi Ilona Domonkos László Koltai Tamás Bodrogi Péter 1999-ben Insitu radioizotópos nyomjelzéses módszer továbbfejlesztése és alkalmazása az atomerőművi korróziós-kontaminációs jelenségek vizsgálatában Elektrokatalizátor filmek termoanalitikai és spektroszkópiai vizsgálata Fourier-transzformációs rezgési spektroszkópiai módszerek kromatográfiás alkalmazásai Sugárzásos neutronbefogás és analitikai alkalmazásai Molekuláris fluidumok termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és szimulációs módszerekkel Platina-foszfin-ón(II)halogenid rendszerek által katalizált hidroformilezés reakciómechanizmusának vizsgálata Újabb kobaltkarbonil komplexek előállítása és vizsgálata A szinergizmus jelensége a korróziós inhibícióban Az 1- hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav hatásának vizsgálata Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soretkoeficensének meghatározása vizes oldatban Molibdén és volfrám bázisú katalizátorok kénfelvétele, kéncserélő és kéntelenítő aktivitásának összehasonlító vizsgálata A rövidtávú színemlék jellemzése

4 Sándor György okleveles villamosmérnök Szalai Gábor Valkai Sándor Kajdi Ferenc Árendás Tamás Csikász Tamás Ferenczi Miklósné Nádasyné Ihárosi Erzsébet Urfi Péter közgazdasági szak Sántha Tamás Atowari Hubert Manilla Kalmárné Vass Eszter okl. biológus-mérnök Lucskai Attila Marton István Pályi Béla okleveles gépészmérnök A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Új jelfeldolgozó módszerek az elektrokardiológiában különös tekintettel a repolarizáció mérésére A norbornén volfrám- és molibdén-karbonil komplexekkel iniciált gyűrűnyitó metatézispolimerizációja Folyadékok volumetrikus tulajdonságai fényszórásból és perturbációelméletből Szója fajták produktivitásának, valamint egyes mennyiségi és minőségi mutatóinak változása öntözött és öntözetlen termesztés esetén Műtrágyák és szervestrágyák hatása erdőmaradványos csernozjom, valamint néhány jellegzetes hazai talajon Beltenyésztett napraforgó vonalak kemosterilitásának és kombinálódó képességének, valamint hibridek kaszat növekedés dinamikájának vizsgálata Növényvédőszer anyagok környezetvédelmi vizsgálatai a Balaton vízgyűjtőjén lévő szántóföldi modellterületen Néhány zöldségnövény nitrát felhalmozásának tanulmányozása A hatékony műtrágyázás és a fenntartható fejlődés konfliktusainak vizsgálata dunántúli üzemi adatok alapján A szaktanácsadás szerepe a mezőgazdaság termelői áruértékesítésében Nutritional manipulation of the fatty acid Composition of poultry meat products using various oils and fats Az emberi tevékenység hatása a Körös-vidék jellegzetes talajaira Az entomopatogén fonálférgek és alkalmazásuk a kártevők elleni védekezésben Biogén anyagok forgalmának vizsgálata a Balaton vízgyűjtő mezőgazdasági területein Permetezés-szabályozó rendszerek alkalmazástechnikai vizsgálata Abonyi János Bencze Éva Zsuzsanna Sikné Lányi Cecília programtervező matematikus Fábián Réka Ercsey Zsolt mérnök informatikus Kele Marianna 2000-ben Fuzzy modell alapú szabályozás a priori információk felhasználásával Fémorganikus vegyületek spektroszkópiai és elméleti szerkezetkutatása Multimédiás oktatóprogramok tervezésének műszaki, ergonómiai kérdései A hidroxiapatit biokerámiák tulajdonságainak módosítása F - - ionokkal történő helyettesítéssel Szétválasztási hálózatok szintézise: feladatosztályok tulajdonságai Repeatability and reproducibility of retention data and band profiles on reversed-phase liquid chromatography columns

5 Perez Serguei Szabó Péterné Tolnai Balázs Varga Szabolcs Bódizs Árpád Révész Gabriella Lippai István Rasztovits Zsolt Eged Katalin Kovács Zoltán programtervező matematikus Révay Zsolt Kulcsár László Molnáros Imre Szilassy Dénes Tóth Gergely Polgár J. Péter Hollósy Zsolt Allaga József Haris Attila Hoffmann Borbála Márton László Szásziné Horváth Henrietta Varga Tamara Taller János Inverz dinamikus szimuláció és alkalmazásai Study of enantioseparation on silica- and zeolite-supported chiral liquid chromatographic stationary phases A diffúziós mintavétel megbízhatóságának vizsgálata környezeti minták analízisében Modell-folyadékkristályok izotróp és nematikus fázisainak elméleti vizsgálata Modell predikációs szabályozók vizsgálata Retenciós tulajdonságokat vizsgálata és számítása kémiai egyensúlyi modell alkalmazásával szervetlen, szerves anionok és kelátkomplexek ionkromatográfiás elválasztásában N-ligandumokat tartalmazó flavonoláto-réz-komplexek előállítása és oxigénezési reakcióik vizsgálata Ritkaföldfémekkel adalékolt fluoridüvegek kristályosodása Dóziselkerülés optimálása sugárvédelmi tervezéshez Szétválasztási rendszerek szintézise: matematikai modell algoritmikus generálása A prompt-γ aktivációs analízis továbbfejlesztése A talaj szerepe a cukorrépa minőségének szabályozásában Vas megyei talajok felvehető mikroelem készletének tanulmányozása A cucumovírusok genom-analízise és a köpenyfehérje funkcionális vizsgálata A Balaton-Felvidék talajainak bonitációja Kandidátusi fokozat alapján A gabonavertikum hatékonyságának, szervezettségének növelése és feltételrendszere Burgonya genotípusok kutatása fiziológiai és biokémiai módszerekkel A gabona levéldarazsak (Dolerus Spp. Pachynematus Spp.) rendszertani és ökológiai vizsgálata (Hymenoptera Tentkredinidae) A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale L.) növényeken Az NPK műtrágyázás hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park talajökológiai viszonyainak jellemzése Egyes növényvédő szerek toxicitása tyúk és fácán embriókon Honosítás alapján

6 Czúni László okleveles mérnök-informatikus Holló András Szépvölgyi János Benedek Csilla Nagy Emese Kaizer József Széwald Oszkár Teschner Detre Pilter Zoltán Hlavathy Zoltán Brückner Dénes Kárpáti Éva Kecskés Adrianna Kovács János okleveles kertészmérnök Papiewska-Csapó Alina szakmezőgazdász Pecze Zsuzsanna Pribék Dalma Szárnyas István Tóth Zoltán Udvardy Péter 2001-ben Párhuzamos, lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben Könnyű paraffin szénhidrogének vázátrendeződésének vizsgálata bifunkciós katalizátoron Szilárd részecskerendszerek modellezése Lagrange módszerrel statikus keverőelemeket tartalmazó keverőcsövekben Homogénkatalitikus hidroalkoxikarbonilezés palládium tartalmú rendszerekkel Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban Néhány réztartalmú funkcionális dioxigenáz enzimmodellrendszer vizsgálata Kerámia szűrők előállítása és modellezése A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon Kristályszerkezet-meghatározás és finomítás röntgen pordiffrakcióval Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munka változás és Auger elektronspektroszkópia módszerével Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) allelopátiája közvetlen és közvetett hatások Rizs és búza növények együttélése nitrogénkötő baktériumokkal Az oxigén aktív formái és az antioxidánsok szerepe a növényi nekrotikus tünetek kialakulásában és szisztemikus szerzett rezisztenciában Környezeti tényezők hatása a paradicsomalakú paprika magházpenész betegségére Autökológiai vizsgálatok a káposzta lepkével (Pieris brassicae L.) kapcsolatban A precíziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere A szilvahimlő vírus (Plum pox potyvírus) tejedésének és izolátumainak vizsgálata lehetősége az integrált védekezés megvalósítására A cukorrépa néhány gyomnövényének egynyári szélfű (Mercurialis annua L.), szőrös dísznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.) biológiája, kártétele és az integrált védekezés lehetőségei A talajtermékenység vizsgálata vetésforgóban és monokultúrában Étkezési abrakhüvelyesek mikroelem ellátottságának, felvehetőségének és pótlási lehetőségeinek vizsgálata az észak

7 Kondorosy Előd okl. agrárkém. agrárm. Brazsil József Cser János Kovács Ernő okleveles szociológus Molnár Tamás Szabó Imre László Takács András Péter Wittmann Zsuzsa Lónyi Ferenc Csók Zsolt Vicsek Tamásné okleveles matematikus Varga József programtervező matematikus Bencsik Andrea okl. szervező vegyészmérnök ifj Ujhidy Aurél Szederkényi Gábor mérnök informatikus Singer Júlia okleveles matematikus Nényei Árpád okleveles kémia-tanár Kránicz Balázs mérnök informatikus Bodor Beáta Wagenhoffer Zsombor pannon térség meszes öntéstalajain Kandidátusi fokozat alapján A Balaton-Felvidéki borszőlő termesztés technológiai rendszereinek ökonómiai értékelése és munkaszervezési modellezése a fenntartható gazdálkodás követelményrendszerében Regionális agrárszaktanácsadó hálózat modelljének kialakítása és működésének tapasztalatai és Észak-Nyugat Magyarországi régióban Modernizációs folyamatok egyes dunántúli településeken Társadalmi-, gazdasági struktúrák regionális jellemzői a Nyugat- Dunántúlon Családi gazdaságok és szövetkezeteik információs problémái a rendszerváltás után A burgonya Y-vírus (Potato Y potyvírus) jellemzése, az NTN törzzsel szemben rezisztencia a vad solanum fajokban 2002-ben Az alkil-fenol-alapú cink-ditiofoszfát motorolaj-adalék és az előállítása során keletkező közbenső termékek kémiai összetétele Heterogén katalizátorok savasságának vizsgálata próbamolekulák alkalmazásával Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban Fraktálfüggvények dinamikája A folyamat-hálózatszintézis feladat kiterjesztései Ember-gép-környezet rendszer-modell megbízhatósági vizsgálata Homogenizálási és átadási folyamatok intenzifikálása Nemlineáris folyamatrendszerek diagnosztikája, analízise és irányítása szürke doboz módszerek segítségével Statisztikai próbákhoz szükséges mintaelemszámok becslése: matematikai és számítógépes módszerek biológiai és klinikai alkalmazásokkal Természetes és ipari eredetű radionuklidok környezeti mozgásának modellezése és sugárterhelések meghatározása A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata Fajtatiszta fehér-kék belga szarvasmarha populációk vizsgálata

8 Horváth Gábor Borsics Tamás Bónis Péter Budai Csaba Varga Zoltán Ábrahám Rita Bosák Péter Budai Péter okleveles agrárkém. agrármérnök Csontos Attila Sándor okleveles agrárkémikus agrármérnök Lukács Domonkos okleveles agrárkémikus agrármérnök Varga Péter Vörös Géza Fodor László okleveles Pogány Miklós Szabó József András térképész Egyes speciális agrártermékek termelésének és külkereskedelmének főbb kérdései Arankafertőzés hatására megnyilvánuló gének izolálása és jellemzése lucernából Martonvásári kukorica hibridek és szülői komponenseik herbicid toleranciájának összehasonlító vizsgálata Hajtatott zöldségfélék károsítói elleni védekezés fejlesztése Magyarországon, különös tekintettel a biológiai védekezési eljárásokra A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére Atkák és tripszek szerepe a szója agrobiocönózisában A cukorrépa gyomnövényeinek károsítása és az ellenük való védekezés Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata invitro HAT-CAM teszttel Az entomopatogén nematódák ökológiája A nád (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stendel) szántóföldi ökotípusának biológiája és a védekezés lehetőségei Herbicid- és tápanyagstressz hatása a gyomnövények produktivitására A globális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovarkártevőre, valamint leküzdésük lehetőségei Nehézfémek akkumulációja a talaj- növény rendszerben Citokiningénnel transzformált dohányvonal ellenállósága dohány nekrózis vírussal szemben Nagyléptékű talajtani térinformatikai rendszer szerepe a térségi szintű agrárkörnyezeti problémák vizsgálatában Szarka Zsolt Farkas Anna Ulbert Zsolt Piglerné Lakner Rozália Gáncs Lajos Osváthné Pápai Zsuzsa okleveles kémia-fizika 2003-ban Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata nitrogénbázisok jelenlétében A Balaton antropogén szennyezettségének jellemzése bioindikátorok alkalmazásával Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja Számítógéppel segített folyamatmodellezés Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata alumíniumon és korróziós termékein Módosított Gauss-függvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására

9 szakos középiskolai tanár Demény Orsolya okleveles matematikafizika szakos tanár Lengyel Zsófia okleveles kémia-környezettan tanár Hoffer András okleveles vegyész Tuba Róbert okleveles környezetmérnök Valiskó Mónika okleveles vegyész Korim Tamás Kiss Ferenc okleveles közgazdász Jeges György Szabó Miklós Czaun Miklós Mike Zsolt okleveles Horváthné Baracsi Éva okleveles kertészmérnök Kiss Balázs Csavajda Éva Okleveles agrármérnök Francsics Ilona Füzi István Kálmán Dóra okleveles kertészmérnök Koltai Gábor Magyar László Nagy Pál Horváth Jenőné matematika-fizika szakos középiskolai tanár Kalmárné Hollósi Erika Kis beütésszámú gamma-spektrumok kiértékelése Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon Légköri aeroszol humuszszerű anyagainak képződése és tulajdonságai Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakciójának vizsgálata új modelleken Izotróp és anizotróp fluidumok relativ permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel Mg x Al 2(1-x) Ti 1+x O 5 és Fe 2x Al 2(1-x) TiO 5 összetételű szilárd oldatok szerepe az alumínium-titanát bázisú kerámiai anyagokban A vállalati termelékenység mérése: Elmélet, módszertan és empírikus eredmények Pentaciklusos szteroidok szintézise homogénkatalitikus és cikloaddíciós reakciókban Alkoxikarbonil-metilén-trikarbonil-trifenilfoszfin-kobalt komplexek szerkezeti jellegzetességeinek vizsgálata A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata A Petúnia nemzetség virológiai vizsgálata A pusztai farkaspók (Pardosa agrestis /Westring, 1861/) autökológiája A talajtermékenységet befolyásoló növények és növénytársítások termőképességének vizsgálata Poliploid páfrány populációk morfológiai és ökológiai jellemzése, különös tekintettel a levelek kiszáradástűrő képességére Környezeti tényezők szerepe az Uncinula necator (SCHW) BURR. Járványdinamikájában Paprika enyhe tarkulás vírus (Pepper mild mottle vírus, PMMoV) izolátumok patológiai, szerológiai és molekuláris biológiai jellemzése A talajvíz és a talajnedvesség, valamint a tápanyagellátás hatása a növénytermesztési hozamokra a Szigetközben Az egynyári szélfű (Mercurialis annua L.) hazai elterjedése biológiája és vegyszeres gyomszabályozásának lehetőségei A fény és a kisfrekvenciás elektromágneses terek hatása mikroszkópikus gombákra Matematikai-statisztikai eljárások alkalmazása az agárpiaci döntéshozatalban A nagybani piacok, értékesítő szervezetek szerepe és jelentősége a friss zöldéség-gyümölcsforgalmazásban

10 Túróczi Imre okleveles közgazda Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyitervezési módszerek fejlesztése Selmeczi Katalin Földváry Csilla Magdolna Eniszné dr. Bódogh Margit Argyelán János Lepossa Anita Treitz Mónika Bartos Ádám Sándor Pál László Nagy Ida Orosz Gábor Tamás Palkocivs András Bánhegyi Gabriella Feczkó Tivadar okleveles kémia-környezettan tanár Bertók Ákos Botond okl. mérnök-informatikus Keszthelyi Sándor Hamerli Péter Tolnai-Temesi Dóra okleveles vegyész Szintay Gergely okleveles angol-kémia szakos tanár Fodor Lajos 2004-ben Réz(II) komplexek, mint funkcionális és szerkezeti enzimmodellek foszforsav észterek hidrolízisében valamint pirokatechin oxidációjában Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása ionhelyettesíttéssel különböző technológiák alkalmazásakor Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában Talajalgák mennyiségi vizsgálata a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkban, valamint talajból izolált algatenyészetek növényi növekedést befolyásoló hatásainak kimutatása Napraforgó hibridek rezisztencia-vizsgálata a Diaporthe Helianthi (Muntanola-Cvetkovic et al.) kórokozó gombával szemben A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással Az őszi káposztarepce gyomnövényei és a kétszikű gyomnövények elleni gyomszabályozásának lehetőségei kev-os elektronok visszaszórt energiaspektrumának Monte Carlo szimulációja Egyes növényvédő szerek toxikus hatásának vizsgálata a fácán reprodukciójára A földbirtoklás formái, szabályozása, a földhasználat nyilvántartása Az aeroszol részecskék és az üvegházhatású gázok éghajlati hatása Magyarországon Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise A kukoricamoly (Ostrinia Nubilalis Hübner) bionómiája Polimermembránok felületének módosítása plazmatechnológiával biokompatibilitásuk javítása céljából A finom aeroszol tömegmérlegének meghatározása a részecskék nagyságának függvényében A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogéntartalmú donor molekulákkal Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(ii)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai

11 Holczinger Tibor okleveles mérnök-informatikus Antal Anikó Katalin okl. agrárkémikus-agrármérnök Petróczki Ferenc Májer János okleveles kertészmérnök Záborszky Sándor Deák Tamás Borbély Ákos okleveles mérnök-informatikus Mihálykóné Orbán Éva okleveles matematikus Nagy Ádám programtervező matematikus vizsgálata Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Tanulmányok a gyökérgubacs fonálférgek elleni biológiai védekezési eljárások kidolgozásához, hurokvető gombákkal Kommunális szennyvíziszapból készült komposzt hatása a növényi fejlődésre és beltartalomra Magnéziumhiány mérséklésének lehetőségei a Badacsonyi borvidék szőlőültetvényeiben Vetőmagelőállítási stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésében Különböző fajtájú hizósertések növekedési ritmus jellemzőinek elemzése A CIE 1931 színingermérő észlelő vizsgálata Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben sztochasztikus környezetben Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására Molnár Gábor okleveles mérnök-informatikus Dajka Katalin Gulyás Henrik Komáromi György okleveles közgazdász Németh Katalin Vincze László Karacsné Marlok Zsuzsanna okleveles német-orosz szakos tanár Tarjányi József Pap József Sándor okleveles vegyész Ceglarska Elizabeta Barbara okl. növényvédelmi mérnök Gergely László 2005-ben Ón és kadmium hatásának sejt és hálózati szintű vizsgálata a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis L.) központi idegrendszerében Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban Új, vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak Részvénypiaci buborékok anatómiája A takarmányozás és a környezeti hőmérséklet hatása brojlercsirkék lipidperoxidációs folyamataira Életpálya-tervezés Dramatikus szemlélet a nyelvtanárképzésben és továbbképzésben A glifozát rezisztens transzgénikus kukorica hibridek gyomirtási technológiájának kidolgozása Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera:Miridae )alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben Burgonyafajták rezisztenciavizsgálata fitoftóra (Phytophthora infestans (MONT) DE BARY)fertőzéssel szemben és egyes környezeti tényezők hatása a betegségellenállóságra

12 Lengyel Zoltán Ferenc okleveles agrármárnök Kupán Ádám István okleveles vegyész Varga Bálint okl. környezetmérnök Horváth Tímea Szabó Anikó Nagy Lajos Papp István okleveles angolnyelv és irodalom szakos tanár Varga Zoltán Czepó Mihály Kontó Gizella okleveles mat.-fizika szakos tanár Lőke Zsuzsanna Katalin Bodrogi Edit Bíró Szabolcs Veit József András okleveles középiskolai tanár Dongó Anita Judit gazdasági agrármérnök Kabiri Badr Amir Ertli Tímea okleveles biológia-kémia szakos tanár Madár János Miskolczi Norbert Michl Gábor okleveles biológus Hanák László Ujlakyné Szűcs Éva okl. történelem-angol szakos középiskolai tanár Német Sándor Húshasznú borjak választási eredményét befolyásoló környezeti és genetikai tényezők Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata A légköri aeroszol vízben oldható szerves összetevőinek vizsgálata folyadékkromatográfiás módszerekkel Talajok nyomelem és ásványos összetételének vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel Preparation and investigation of pillared layered clays Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata Glifozát ellenálló transzgénikus cukorrépa gyomirtása A nyugdíjreform és az agrárium A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése Természetes eredetű vízminták 226 Ra koncentráció mérési módszereinek fejlesztése Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata A számviteli adatokra épülő cash flow kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái Alternária fajok összehasonlító elemzése Nem-konvencionális közegben történő természetes etilacetát enzimes szintézisének vizsgálata Gyomírtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak költési időszakában Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással 2006-ban A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai

13 Mohai Miklós Péter okleveles vegyész Góth Júlia okleveles mérnök-informatikus Buzáné Kis Piroska okleveles matematikus Horváth Csaba okleveles gépészmérnök Kosztyán Zsolt Tibor okl.mérnök-informatikus Nemestóthy Béla Nándor Chován Tibor Kis Gábor Lipicsné Tóth Hajnalka Kerekes Gábor Sulyokné Schwarczinger Ildikó Anna okl. agrárkémikus-agrármérnök Fekete Gábor János okl. agrárkémikus-agrármérnök Hódi László Sándor Decsi Éva Kincső Fejes Sándor okl. agrárkémikus-agrármérnök Bacsik Zoltán Kovács Ferenc Gorjánácz Zorán Novák Róbert Marczali Zsolt Ferenc Kutas János okleveles biológus Kocsisné Molnár Gitta okl. agrárkémikus-agrármérnök modelljei A kvantitatív röntgen-fotoelektron spektroszkópia módszereinek fejlesztése és alkalmazásai Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban Optimális erőforrás-tervezés Hagyományos és nem-konvencionális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei Ipari hulladékból visszanyert fémkomplexek hatása Fusarium culmorum és Sclerotinia sclerotiorum növénypatogén gombákra és felhasználásuk lehetősége a növényvédelemben A Centaurea solstitialis L. és a Salsola tragus L. elleni biológiai védekezésre alkalmas gombafajok kutatása Magyarországon Növényi kivonatok hatása a rovarok metamorfózisára Az Iva xanthiifolia (Nutt.) hazai elterjedése, kártétele, biológiája és herbicid érzékenysége Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban Egyes nehézfémek és növényvédőszerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek A Rubus fajok morfológiája, rendszerezése és irtásuk lehetőségei erdészeti kultúrákban (kocsánytalan tölgy, erdeifenyő) A termesztett keresztesvirágú növényeken élő Meligethes és Ceutorhynchus fajok elterjedése és ökológiája Növényi és állati eredetű táplálkozást gátlók hatásának vizsgálata fitofág rovarokon Körtefajták értékelése a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar génbankjában

14 Schneider Annamária Németh Erzsébet okl.mérnök-informatikus Feil Balázs Nagyné Szabó Andrea Marczona Réka Szarvas Tibor okleveles külügyi szakértő Kávási Norbert Beke Dóra Vér Zsanett okl. agrárkémikus-agrármérnök Simon Orsolya okl. angol-portugál szakos középiskolai tanár Kresz Richárd Domokos Endre Solymosné Majzik Etelka okleveles vegyész Szalai Tünde okl. magyar-német szakos középiskolai tanár Szalay Tímea Nagyné Foki Lívia okl. angol-német szakos középiskolai tanár Kedvező agronómiai tulajdonságok átvitele rokon fajokból a termesztett búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elemzése Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen Az üzleti hírszerzés és humánerőforrás gazdálkodás kapcsolata a mikroalkalmazkodási folyamatokban, a vállalatokra ható negatív jelenségek kapcsán Az évi átlagos radon-koncentráció és a sugárterhelés meghatározása különböző munkaterületeken Talajtömörödés és- nedvességtartalom vizsgálat szántóföldi tartamkísérletekben Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben Anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepciós összefüggések az általános iskola felső tagozatában Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás adatokból Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével Növényvédőszer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Idegen nyelvi íráskompetencia Kritikus hozzászólás az íráskutatáshoz, az írásdidaktikához és a nyelvkönyvekhez Vegyipari elfolyóvizek ökotoxikológiai vizsgálata Az elméleti nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig: a nyelvtan szerepének újraértelmezése az angol nyelv tanításában

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Végh Rita Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Biró Eszter Blazsán Anett Bora Lilla Borbély Rita Budaházi Éva Csepely Eszter Csontos Réka Derzsy Dávid Ducsai

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

V.Szigetköz Minimaraton

V.Szigetköz Minimaraton 2008.05.04. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 23 Garami Árpád 1966 0:55:36 2. 5 Pleiveisz István 1980 0:56:58 3. 10 Rákóczy Zoltán 1966 0:58:39 4. 21 Varga Csaba 1965 1:00:30 5. 42 Takács László 1968

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Választói névjegyzék - Kari Tanácsi választás MÉRNÖKI KAR Vezetőoktatók - Vezetőkutatók

Választói névjegyzék - Kari Tanácsi választás MÉRNÖKI KAR Vezetőoktatók - Vezetőkutatók Választói névjegyzék - Kari Tanácsi választás MÉRNÖKI KAR Vezetőoktatók - Vezetőkutatók Jelölési és szavazati joga van a munkaköre által meghatározott szavazókörzetben minden, az Egyetemmel/Karral közalkalmazotti

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling)

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling) Név Csapat Csapatnév Választott téma 1 Hajnóczy Soma 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 2 Makkai Andrea 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 3 Pancsovay Zita 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács május 26-i üléséről

/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács május 26-i üléséről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 400.007/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben