PhD fokozatot szereztek 1995-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD fokozatot szereztek 1995-ben"

Átírás

1 1995-ben Gelencsér András Krivácsy Zoltán Kotsis Leventéné Kotsis Levente Csetényi László Perger József Szépvölgyi János Kováts Ervin Bartha Ákos Horváth István Tamás Kárpáti Péter Marton Gyula Tóth László Kovács István Boda Dezső Kiss Gyula Szabó István Szatura László Vincze László Németh Zsolt A folyadék-szilárd extrakciós eljárás optimálása kromatográfiás paraméterek alapján fenolvegyületek meghatározására Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen szilárd minták alkotóinak mennyiségi meghatározására A porcelánképződés mechanizmusa modellrendszerekben A nyomásváltó adszorpciós gázszétválasztás anyagátviteli folyamatai Stability of Bonate-Contaiming Wastes Eucapsulated in Cement A romaskinói gázolaj kénvegyületének átalakítása a hidrogénmező kénmentesítése során Kovalens klórvegyületek reakcióinak kivitelezése intenzív eljárással külföldön szerzett PhD fokozat alapján 1996-ban Kandidatúra alapján Acetilének karbonilezése kobalt-karbonilok jelenlétében A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP potikai emizmiós spektroszkópiában Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Kandidatúra alapján Molekuláris fluidumok fázisegyensúlyi viselkedésének tanulmányozása Többgyűrűs aromás szénhidrogének folyadékkromatográfiás meghatározása légköri csapadékmintákból folyadék-szilárd extrakcióval Fehér fedőzománc színjelzőinek szilikátkémiai alapjai Könnyűszerkezetes építkezéshez alkalmas azbesztcement burkolóelem előállítása autóklrozással Vas ( III ) fotóredukciója és vas ( II ) fotóoxidációja szerves ligandumok jelenlétében Kromatográfiásjelfeldolgozás optimális elválasztási

2 paraméteerek meghatározása céljából Bódog Ildikó Simon Gábor Molnár Ágnes okleveles meteorológus Kristófné Makó Éva Szabó Lajos okleveles szervező vegyészmérnök Borszéki János Skodáné Földes Rita Hajós Péter Barkó György Hancsók Jenő o Kristóf Tamás Némethné Sóvágó Judit Lakatos Istvánné Szánya Tibor Németh Zoltán Somlai János Arezki Tagnit-Hamou Horváth Zoltán növényvédelmi szakmérnök Hafez Shawky Hafez Habash A fokozatot a PATE GMK-n szerezte 1997-ben Fémionok fizikai és kémiai formájának vizsgálata szilárd környezeti mintákban Preparative scale amino acid separation by parametric pumping A kémiai elemek légköri körforgalma Magyarországon Mechanókémiai kutatások a szilikátipari nyersanyagokkal Korszerű vegyipari rendszerek és műveletek tervezésének és működésének stratégiai összetevői Atomspektroszkópiai módszerek fejlesztése Minta-előkészítő és kiértékelő eljárások Szteroidok funkciós csoportjainak kiépítése átmenetifémkatalizát homogénkatalitikus reakciókban Új intenzív kationcserélő anyagok előállítása, vizsgálata és analitikai alkalmazása Piezoelektromos kémiai érzékelők fejlesztése illékony szerves vegyületek azonosítására Hamumentes detergens-diszpergens kenőolaj adalék anyag előállítása és vizsgálata Fluidumok gőz-folyadék egyensúlyának vizsgálata Monte Carlo szimulációkkal Oktakarbonil-dikobalt és 3-metil-1,2-butadién reakcióinak vizsgálata Magyar kőolajokban található porfirinek vizsgálata Áttörési görbe számítása kaszkád modell alapján háromkomponensű rendszerben nyugvóréteges ioncserélő oszlop esetén Személyi neutrondoziméterek összehasonlító vizsgálata Radioaktív stroncium elválasztásának tanulmányozása atomipari szennyvizekből Influence of Alkalies and Sulphur on Cliunker Phase Composition and Michrostrukture Fontosabb hazai Orobanche fajok biológiája Cadmium-und Bleibelastung im Auftragsboden nach langjähriger Berieselung Kárpáti Árpád 1998-ban A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk

3 Timár Lajos Mohai Ilona Pózna Eszter Szilágyi Róbert Alföldi Zoltán Gazdagné Torma Mária Győrffyné Molnár Julianna Puskás János földrajzszakos középiskolai tanár Csitári Gábor okleveles biológus Kajári Karolina okleveles közgazdász A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Kandidatúra alapján Ultradiszperz szilícium-nitrid porok szintézise nagyfrekvenciás termikus plazmában Parallel and Sequenital Dynamic Simulation of Technological Systems Volfram-karbén komplexek szerkezetének molekulamechanikai szimulációja Kukorica (Zea mays L.) genotípusok N-műtrágya reakciójának összehasonlító vizsgálata A vöröshagyma gyomnövényei és az ellenük való védekezés A szőlőben előforduló fitotág és zoofág atkák fajspektrumának, abundanciájának és biológiájának vizsgálata Időjárási események vizsgálata növényvédelmi prognosztikai módszerek fejlesztéséhez A kukorica nitrogén-táplálkozásának változása talajherbicidek hatására Döntéshozatali eljárások adaptálása a családi gazdaságok gyakorlatára Hirschberg Gábor Mihály Judit Ilona Kristóf Jánosné Kis Zoltán Kronome Gergely Kégl Tamás Vastag Sándor Felhősi Ilona Domonkos László Koltai Tamás Bodrogi Péter 1999-ben Insitu radioizotópos nyomjelzéses módszer továbbfejlesztése és alkalmazása az atomerőművi korróziós-kontaminációs jelenségek vizsgálatában Elektrokatalizátor filmek termoanalitikai és spektroszkópiai vizsgálata Fourier-transzformációs rezgési spektroszkópiai módszerek kromatográfiás alkalmazásai Sugárzásos neutronbefogás és analitikai alkalmazásai Molekuláris fluidumok termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és szimulációs módszerekkel Platina-foszfin-ón(II)halogenid rendszerek által katalizált hidroformilezés reakciómechanizmusának vizsgálata Újabb kobaltkarbonil komplexek előállítása és vizsgálata A szinergizmus jelensége a korróziós inhibícióban Az 1- hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav hatásának vizsgálata Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soretkoeficensének meghatározása vizes oldatban Molibdén és volfrám bázisú katalizátorok kénfelvétele, kéncserélő és kéntelenítő aktivitásának összehasonlító vizsgálata A rövidtávú színemlék jellemzése

4 Sándor György okleveles villamosmérnök Szalai Gábor Valkai Sándor Kajdi Ferenc Árendás Tamás Csikász Tamás Ferenczi Miklósné Nádasyné Ihárosi Erzsébet Urfi Péter közgazdasági szak Sántha Tamás Atowari Hubert Manilla Kalmárné Vass Eszter okl. biológus-mérnök Lucskai Attila Marton István Pályi Béla okleveles gépészmérnök A fokozatot a PATE GMK-n szerezte Új jelfeldolgozó módszerek az elektrokardiológiában különös tekintettel a repolarizáció mérésére A norbornén volfrám- és molibdén-karbonil komplexekkel iniciált gyűrűnyitó metatézispolimerizációja Folyadékok volumetrikus tulajdonságai fényszórásból és perturbációelméletből Szója fajták produktivitásának, valamint egyes mennyiségi és minőségi mutatóinak változása öntözött és öntözetlen termesztés esetén Műtrágyák és szervestrágyák hatása erdőmaradványos csernozjom, valamint néhány jellegzetes hazai talajon Beltenyésztett napraforgó vonalak kemosterilitásának és kombinálódó képességének, valamint hibridek kaszat növekedés dinamikájának vizsgálata Növényvédőszer anyagok környezetvédelmi vizsgálatai a Balaton vízgyűjtőjén lévő szántóföldi modellterületen Néhány zöldségnövény nitrát felhalmozásának tanulmányozása A hatékony műtrágyázás és a fenntartható fejlődés konfliktusainak vizsgálata dunántúli üzemi adatok alapján A szaktanácsadás szerepe a mezőgazdaság termelői áruértékesítésében Nutritional manipulation of the fatty acid Composition of poultry meat products using various oils and fats Az emberi tevékenység hatása a Körös-vidék jellegzetes talajaira Az entomopatogén fonálférgek és alkalmazásuk a kártevők elleni védekezésben Biogén anyagok forgalmának vizsgálata a Balaton vízgyűjtő mezőgazdasági területein Permetezés-szabályozó rendszerek alkalmazástechnikai vizsgálata Abonyi János Bencze Éva Zsuzsanna Sikné Lányi Cecília programtervező matematikus Fábián Réka Ercsey Zsolt mérnök informatikus Kele Marianna 2000-ben Fuzzy modell alapú szabályozás a priori információk felhasználásával Fémorganikus vegyületek spektroszkópiai és elméleti szerkezetkutatása Multimédiás oktatóprogramok tervezésének műszaki, ergonómiai kérdései A hidroxiapatit biokerámiák tulajdonságainak módosítása F - - ionokkal történő helyettesítéssel Szétválasztási hálózatok szintézise: feladatosztályok tulajdonságai Repeatability and reproducibility of retention data and band profiles on reversed-phase liquid chromatography columns

5 Perez Serguei Szabó Péterné Tolnai Balázs Varga Szabolcs Bódizs Árpád Révész Gabriella Lippai István Rasztovits Zsolt Eged Katalin Kovács Zoltán programtervező matematikus Révay Zsolt Kulcsár László Molnáros Imre Szilassy Dénes Tóth Gergely Polgár J. Péter Hollósy Zsolt Allaga József Haris Attila Hoffmann Borbála Márton László Szásziné Horváth Henrietta Varga Tamara Taller János Inverz dinamikus szimuláció és alkalmazásai Study of enantioseparation on silica- and zeolite-supported chiral liquid chromatographic stationary phases A diffúziós mintavétel megbízhatóságának vizsgálata környezeti minták analízisében Modell-folyadékkristályok izotróp és nematikus fázisainak elméleti vizsgálata Modell predikációs szabályozók vizsgálata Retenciós tulajdonságokat vizsgálata és számítása kémiai egyensúlyi modell alkalmazásával szervetlen, szerves anionok és kelátkomplexek ionkromatográfiás elválasztásában N-ligandumokat tartalmazó flavonoláto-réz-komplexek előállítása és oxigénezési reakcióik vizsgálata Ritkaföldfémekkel adalékolt fluoridüvegek kristályosodása Dóziselkerülés optimálása sugárvédelmi tervezéshez Szétválasztási rendszerek szintézise: matematikai modell algoritmikus generálása A prompt-γ aktivációs analízis továbbfejlesztése A talaj szerepe a cukorrépa minőségének szabályozásában Vas megyei talajok felvehető mikroelem készletének tanulmányozása A cucumovírusok genom-analízise és a köpenyfehérje funkcionális vizsgálata A Balaton-Felvidék talajainak bonitációja Kandidátusi fokozat alapján A gabonavertikum hatékonyságának, szervezettségének növelése és feltételrendszere Burgonya genotípusok kutatása fiziológiai és biokémiai módszerekkel A gabona levéldarazsak (Dolerus Spp. Pachynematus Spp.) rendszertani és ökológiai vizsgálata (Hymenoptera Tentkredinidae) A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale L.) növényeken Az NPK műtrágyázás hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park talajökológiai viszonyainak jellemzése Egyes növényvédő szerek toxicitása tyúk és fácán embriókon Honosítás alapján

6 Czúni László okleveles mérnök-informatikus Holló András Szépvölgyi János Benedek Csilla Nagy Emese Kaizer József Széwald Oszkár Teschner Detre Pilter Zoltán Hlavathy Zoltán Brückner Dénes Kárpáti Éva Kecskés Adrianna Kovács János okleveles kertészmérnök Papiewska-Csapó Alina szakmezőgazdász Pecze Zsuzsanna Pribék Dalma Szárnyas István Tóth Zoltán Udvardy Péter 2001-ben Párhuzamos, lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben Könnyű paraffin szénhidrogének vázátrendeződésének vizsgálata bifunkciós katalizátoron Szilárd részecskerendszerek modellezése Lagrange módszerrel statikus keverőelemeket tartalmazó keverőcsövekben Homogénkatalitikus hidroalkoxikarbonilezés palládium tartalmú rendszerekkel Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban Néhány réztartalmú funkcionális dioxigenáz enzimmodellrendszer vizsgálata Kerámia szűrők előállítása és modellezése A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon Kristályszerkezet-meghatározás és finomítás röntgen pordiffrakcióval Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munka változás és Auger elektronspektroszkópia módszerével Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) allelopátiája közvetlen és közvetett hatások Rizs és búza növények együttélése nitrogénkötő baktériumokkal Az oxigén aktív formái és az antioxidánsok szerepe a növényi nekrotikus tünetek kialakulásában és szisztemikus szerzett rezisztenciában Környezeti tényezők hatása a paradicsomalakú paprika magházpenész betegségére Autökológiai vizsgálatok a káposzta lepkével (Pieris brassicae L.) kapcsolatban A precíziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere A szilvahimlő vírus (Plum pox potyvírus) tejedésének és izolátumainak vizsgálata lehetősége az integrált védekezés megvalósítására A cukorrépa néhány gyomnövényének egynyári szélfű (Mercurialis annua L.), szőrös dísznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.) biológiája, kártétele és az integrált védekezés lehetőségei A talajtermékenység vizsgálata vetésforgóban és monokultúrában Étkezési abrakhüvelyesek mikroelem ellátottságának, felvehetőségének és pótlási lehetőségeinek vizsgálata az észak

7 Kondorosy Előd okl. agrárkém. agrárm. Brazsil József Cser János Kovács Ernő okleveles szociológus Molnár Tamás Szabó Imre László Takács András Péter Wittmann Zsuzsa Lónyi Ferenc Csók Zsolt Vicsek Tamásné okleveles matematikus Varga József programtervező matematikus Bencsik Andrea okl. szervező vegyészmérnök ifj Ujhidy Aurél Szederkényi Gábor mérnök informatikus Singer Júlia okleveles matematikus Nényei Árpád okleveles kémia-tanár Kránicz Balázs mérnök informatikus Bodor Beáta Wagenhoffer Zsombor pannon térség meszes öntéstalajain Kandidátusi fokozat alapján A Balaton-Felvidéki borszőlő termesztés technológiai rendszereinek ökonómiai értékelése és munkaszervezési modellezése a fenntartható gazdálkodás követelményrendszerében Regionális agrárszaktanácsadó hálózat modelljének kialakítása és működésének tapasztalatai és Észak-Nyugat Magyarországi régióban Modernizációs folyamatok egyes dunántúli településeken Társadalmi-, gazdasági struktúrák regionális jellemzői a Nyugat- Dunántúlon Családi gazdaságok és szövetkezeteik információs problémái a rendszerváltás után A burgonya Y-vírus (Potato Y potyvírus) jellemzése, az NTN törzzsel szemben rezisztencia a vad solanum fajokban 2002-ben Az alkil-fenol-alapú cink-ditiofoszfát motorolaj-adalék és az előállítása során keletkező közbenső termékek kémiai összetétele Heterogén katalizátorok savasságának vizsgálata próbamolekulák alkalmazásával Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban Fraktálfüggvények dinamikája A folyamat-hálózatszintézis feladat kiterjesztései Ember-gép-környezet rendszer-modell megbízhatósági vizsgálata Homogenizálási és átadási folyamatok intenzifikálása Nemlineáris folyamatrendszerek diagnosztikája, analízise és irányítása szürke doboz módszerek segítségével Statisztikai próbákhoz szükséges mintaelemszámok becslése: matematikai és számítógépes módszerek biológiai és klinikai alkalmazásokkal Természetes és ipari eredetű radionuklidok környezeti mozgásának modellezése és sugárterhelések meghatározása A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata Fajtatiszta fehér-kék belga szarvasmarha populációk vizsgálata

8 Horváth Gábor Borsics Tamás Bónis Péter Budai Csaba Varga Zoltán Ábrahám Rita Bosák Péter Budai Péter okleveles agrárkém. agrármérnök Csontos Attila Sándor okleveles agrárkémikus agrármérnök Lukács Domonkos okleveles agrárkémikus agrármérnök Varga Péter Vörös Géza Fodor László okleveles Pogány Miklós Szabó József András térképész Egyes speciális agrártermékek termelésének és külkereskedelmének főbb kérdései Arankafertőzés hatására megnyilvánuló gének izolálása és jellemzése lucernából Martonvásári kukorica hibridek és szülői komponenseik herbicid toleranciájának összehasonlító vizsgálata Hajtatott zöldségfélék károsítói elleni védekezés fejlesztése Magyarországon, különös tekintettel a biológiai védekezési eljárásokra A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére Atkák és tripszek szerepe a szója agrobiocönózisában A cukorrépa gyomnövényeinek károsítása és az ellenük való védekezés Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata invitro HAT-CAM teszttel Az entomopatogén nematódák ökológiája A nád (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stendel) szántóföldi ökotípusának biológiája és a védekezés lehetőségei Herbicid- és tápanyagstressz hatása a gyomnövények produktivitására A globális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovarkártevőre, valamint leküzdésük lehetőségei Nehézfémek akkumulációja a talaj- növény rendszerben Citokiningénnel transzformált dohányvonal ellenállósága dohány nekrózis vírussal szemben Nagyléptékű talajtani térinformatikai rendszer szerepe a térségi szintű agrárkörnyezeti problémák vizsgálatában Szarka Zsolt Farkas Anna Ulbert Zsolt Piglerné Lakner Rozália Gáncs Lajos Osváthné Pápai Zsuzsa okleveles kémia-fizika 2003-ban Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata nitrogénbázisok jelenlétében A Balaton antropogén szennyezettségének jellemzése bioindikátorok alkalmazásával Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja Számítógéppel segített folyamatmodellezés Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata alumíniumon és korróziós termékein Módosított Gauss-függvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására

9 szakos középiskolai tanár Demény Orsolya okleveles matematikafizika szakos tanár Lengyel Zsófia okleveles kémia-környezettan tanár Hoffer András okleveles vegyész Tuba Róbert okleveles környezetmérnök Valiskó Mónika okleveles vegyész Korim Tamás Kiss Ferenc okleveles közgazdász Jeges György Szabó Miklós Czaun Miklós Mike Zsolt okleveles Horváthné Baracsi Éva okleveles kertészmérnök Kiss Balázs Csavajda Éva Okleveles agrármérnök Francsics Ilona Füzi István Kálmán Dóra okleveles kertészmérnök Koltai Gábor Magyar László Nagy Pál Horváth Jenőné matematika-fizika szakos középiskolai tanár Kalmárné Hollósi Erika Kis beütésszámú gamma-spektrumok kiértékelése Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon Légköri aeroszol humuszszerű anyagainak képződése és tulajdonságai Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakciójának vizsgálata új modelleken Izotróp és anizotróp fluidumok relativ permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel Mg x Al 2(1-x) Ti 1+x O 5 és Fe 2x Al 2(1-x) TiO 5 összetételű szilárd oldatok szerepe az alumínium-titanát bázisú kerámiai anyagokban A vállalati termelékenység mérése: Elmélet, módszertan és empírikus eredmények Pentaciklusos szteroidok szintézise homogénkatalitikus és cikloaddíciós reakciókban Alkoxikarbonil-metilén-trikarbonil-trifenilfoszfin-kobalt komplexek szerkezeti jellegzetességeinek vizsgálata A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata A Petúnia nemzetség virológiai vizsgálata A pusztai farkaspók (Pardosa agrestis /Westring, 1861/) autökológiája A talajtermékenységet befolyásoló növények és növénytársítások termőképességének vizsgálata Poliploid páfrány populációk morfológiai és ökológiai jellemzése, különös tekintettel a levelek kiszáradástűrő képességére Környezeti tényezők szerepe az Uncinula necator (SCHW) BURR. Járványdinamikájában Paprika enyhe tarkulás vírus (Pepper mild mottle vírus, PMMoV) izolátumok patológiai, szerológiai és molekuláris biológiai jellemzése A talajvíz és a talajnedvesség, valamint a tápanyagellátás hatása a növénytermesztési hozamokra a Szigetközben Az egynyári szélfű (Mercurialis annua L.) hazai elterjedése biológiája és vegyszeres gyomszabályozásának lehetőségei A fény és a kisfrekvenciás elektromágneses terek hatása mikroszkópikus gombákra Matematikai-statisztikai eljárások alkalmazása az agárpiaci döntéshozatalban A nagybani piacok, értékesítő szervezetek szerepe és jelentősége a friss zöldéség-gyümölcsforgalmazásban

10 Túróczi Imre okleveles közgazda Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyitervezési módszerek fejlesztése Selmeczi Katalin Földváry Csilla Magdolna Eniszné dr. Bódogh Margit Argyelán János Lepossa Anita Treitz Mónika Bartos Ádám Sándor Pál László Nagy Ida Orosz Gábor Tamás Palkocivs András Bánhegyi Gabriella Feczkó Tivadar okleveles kémia-környezettan tanár Bertók Ákos Botond okl. mérnök-informatikus Keszthelyi Sándor Hamerli Péter Tolnai-Temesi Dóra okleveles vegyész Szintay Gergely okleveles angol-kémia szakos tanár Fodor Lajos 2004-ben Réz(II) komplexek, mint funkcionális és szerkezeti enzimmodellek foszforsav észterek hidrolízisében valamint pirokatechin oxidációjában Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása ionhelyettesíttéssel különböző technológiák alkalmazásakor Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában Talajalgák mennyiségi vizsgálata a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkban, valamint talajból izolált algatenyészetek növényi növekedést befolyásoló hatásainak kimutatása Napraforgó hibridek rezisztencia-vizsgálata a Diaporthe Helianthi (Muntanola-Cvetkovic et al.) kórokozó gombával szemben A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással Az őszi káposztarepce gyomnövényei és a kétszikű gyomnövények elleni gyomszabályozásának lehetőségei kev-os elektronok visszaszórt energiaspektrumának Monte Carlo szimulációja Egyes növényvédő szerek toxikus hatásának vizsgálata a fácán reprodukciójára A földbirtoklás formái, szabályozása, a földhasználat nyilvántartása Az aeroszol részecskék és az üvegházhatású gázok éghajlati hatása Magyarországon Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise A kukoricamoly (Ostrinia Nubilalis Hübner) bionómiája Polimermembránok felületének módosítása plazmatechnológiával biokompatibilitásuk javítása céljából A finom aeroszol tömegmérlegének meghatározása a részecskék nagyságának függvényében A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogéntartalmú donor molekulákkal Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(ii)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai

11 Holczinger Tibor okleveles mérnök-informatikus Antal Anikó Katalin okl. agrárkémikus-agrármérnök Petróczki Ferenc Májer János okleveles kertészmérnök Záborszky Sándor Deák Tamás Borbély Ákos okleveles mérnök-informatikus Mihálykóné Orbán Éva okleveles matematikus Nagy Ádám programtervező matematikus vizsgálata Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Tanulmányok a gyökérgubacs fonálférgek elleni biológiai védekezési eljárások kidolgozásához, hurokvető gombákkal Kommunális szennyvíziszapból készült komposzt hatása a növényi fejlődésre és beltartalomra Magnéziumhiány mérséklésének lehetőségei a Badacsonyi borvidék szőlőültetvényeiben Vetőmagelőállítási stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésében Különböző fajtájú hizósertések növekedési ritmus jellemzőinek elemzése A CIE 1931 színingermérő észlelő vizsgálata Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben sztochasztikus környezetben Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására Molnár Gábor okleveles mérnök-informatikus Dajka Katalin Gulyás Henrik Komáromi György okleveles közgazdász Németh Katalin Vincze László Karacsné Marlok Zsuzsanna okleveles német-orosz szakos tanár Tarjányi József Pap József Sándor okleveles vegyész Ceglarska Elizabeta Barbara okl. növényvédelmi mérnök Gergely László 2005-ben Ón és kadmium hatásának sejt és hálózati szintű vizsgálata a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis L.) központi idegrendszerében Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban Új, vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak Részvénypiaci buborékok anatómiája A takarmányozás és a környezeti hőmérséklet hatása brojlercsirkék lipidperoxidációs folyamataira Életpálya-tervezés Dramatikus szemlélet a nyelvtanárképzésben és továbbképzésben A glifozát rezisztens transzgénikus kukorica hibridek gyomirtási technológiájának kidolgozása Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója A molytetűrontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera:Miridae )alkalmazási lehetőségei az üvegházi integrált növényvédelemben Burgonyafajták rezisztenciavizsgálata fitoftóra (Phytophthora infestans (MONT) DE BARY)fertőzéssel szemben és egyes környezeti tényezők hatása a betegségellenállóságra

12 Lengyel Zoltán Ferenc okleveles agrármárnök Kupán Ádám István okleveles vegyész Varga Bálint okl. környezetmérnök Horváth Tímea Szabó Anikó Nagy Lajos Papp István okleveles angolnyelv és irodalom szakos tanár Varga Zoltán Czepó Mihály Kontó Gizella okleveles mat.-fizika szakos tanár Lőke Zsuzsanna Katalin Bodrogi Edit Bíró Szabolcs Veit József András okleveles középiskolai tanár Dongó Anita Judit gazdasági agrármérnök Kabiri Badr Amir Ertli Tímea okleveles biológia-kémia szakos tanár Madár János Miskolczi Norbert Michl Gábor okleveles biológus Hanák László Ujlakyné Szűcs Éva okl. történelem-angol szakos középiskolai tanár Német Sándor Húshasznú borjak választási eredményét befolyásoló környezeti és genetikai tényezők Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata A légköri aeroszol vízben oldható szerves összetevőinek vizsgálata folyadékkromatográfiás módszerekkel Talajok nyomelem és ásványos összetételének vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel Preparation and investigation of pillared layered clays Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata Glifozát ellenálló transzgénikus cukorrépa gyomirtása A nyugdíjreform és az agrárium A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése Természetes eredetű vízminták 226 Ra koncentráció mérési módszereinek fejlesztése Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata A számviteli adatokra épülő cash flow kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái Alternária fajok összehasonlító elemzése Nem-konvencionális közegben történő természetes etilacetát enzimes szintézisének vizsgálata Gyomírtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak költési időszakában Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással 2006-ban A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai

13 Mohai Miklós Péter okleveles vegyész Góth Júlia okleveles mérnök-informatikus Buzáné Kis Piroska okleveles matematikus Horváth Csaba okleveles gépészmérnök Kosztyán Zsolt Tibor okl.mérnök-informatikus Nemestóthy Béla Nándor Chován Tibor Kis Gábor Lipicsné Tóth Hajnalka Kerekes Gábor Sulyokné Schwarczinger Ildikó Anna okl. agrárkémikus-agrármérnök Fekete Gábor János okl. agrárkémikus-agrármérnök Hódi László Sándor Decsi Éva Kincső Fejes Sándor okl. agrárkémikus-agrármérnök Bacsik Zoltán Kovács Ferenc Gorjánácz Zorán Novák Róbert Marczali Zsolt Ferenc Kutas János okleveles biológus Kocsisné Molnár Gitta okl. agrárkémikus-agrármérnök modelljei A kvantitatív röntgen-fotoelektron spektroszkópia módszereinek fejlesztése és alkalmazásai Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban Optimális erőforrás-tervezés Hagyományos és nem-konvencionális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei Ipari hulladékból visszanyert fémkomplexek hatása Fusarium culmorum és Sclerotinia sclerotiorum növénypatogén gombákra és felhasználásuk lehetősége a növényvédelemben A Centaurea solstitialis L. és a Salsola tragus L. elleni biológiai védekezésre alkalmas gombafajok kutatása Magyarországon Növényi kivonatok hatása a rovarok metamorfózisára Az Iva xanthiifolia (Nutt.) hazai elterjedése, kártétele, biológiája és herbicid érzékenysége Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban Egyes nehézfémek és növényvédőszerek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárteratológiai tesztben Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek A Rubus fajok morfológiája, rendszerezése és irtásuk lehetőségei erdészeti kultúrákban (kocsánytalan tölgy, erdeifenyő) A termesztett keresztesvirágú növényeken élő Meligethes és Ceutorhynchus fajok elterjedése és ökológiája Növényi és állati eredetű táplálkozást gátlók hatásának vizsgálata fitofág rovarokon Körtefajták értékelése a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar génbankjában

14 Schneider Annamária Németh Erzsébet okl.mérnök-informatikus Feil Balázs Nagyné Szabó Andrea Marczona Réka Szarvas Tibor okleveles külügyi szakértő Kávási Norbert Beke Dóra Vér Zsanett okl. agrárkémikus-agrármérnök Simon Orsolya okl. angol-portugál szakos középiskolai tanár Kresz Richárd Domokos Endre Solymosné Majzik Etelka okleveles vegyész Szalai Tünde okl. magyar-német szakos középiskolai tanár Szalay Tímea Nagyné Foki Lívia okl. angol-német szakos középiskolai tanár Kedvező agronómiai tulajdonságok átvitele rokon fajokból a termesztett búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elemzése Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen Az üzleti hírszerzés és humánerőforrás gazdálkodás kapcsolata a mikroalkalmazkodási folyamatokban, a vállalatokra ható negatív jelenségek kapcsán Az évi átlagos radon-koncentráció és a sugárterhelés meghatározása különböző munkaterületeken Talajtömörödés és- nedvességtartalom vizsgálat szántóföldi tartamkísérletekben Talajok különböző oldhatóságú nehézfémtartalmának vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben Anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepciós összefüggések az általános iskola felső tagozatában Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás adatokból Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével Növényvédőszer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Idegen nyelvi íráskompetencia Kritikus hozzászólás az íráskutatáshoz, az írásdidaktikához és a nyelvkönyvekhez Vegyipari elfolyóvizek ökotoxikológiai vizsgálata Az elméleti nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig: a nyelvtan szerepének újraértelmezése az angol nyelv tanításában

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015 Konferencia PROGRAMFÜZET A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara (4028 Debrecen, Ótemető u. 2 4.) 2015. június 11. csütörtök

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 9. évfolyam 1. Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2. Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Forgács Ferencné 3. Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós

Részletesebben

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 A Gabonakutató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 című rendezvényére.. KILENC ÉVTIZED ÉS A JELENLEGI KUTATÁSI EREDMÉNYEK Időpont: 2014. november 18. (kedd) 10.30 17.30 2014.

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

2012 június 2. Balaton Classic - Ramada Grand Prix VÉGEREDMÉNY - PROLOG

2012 június 2. Balaton Classic - Ramada Grand Prix VÉGEREDMÉNY - PROLOG 1 38 Szabó László Szabóné Pajor Andrea Mercedes-Benz 280 SL 1970 Szuper 1 0 0 150 150 Szakaszeredmények: 1: 13(2.) 2: 4(4.) 3: 28(15.) 4: 34(7.) 5: 66(14.) 6: 5(1.) 2 9 Pásztor Tamás Bata Éva Fiat 2300

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Egyéni Angyalföldi Éva 70-74 200 m vegyesúszás 8. LEN 50 m-es Európa ranglista 2014 Balla Mónika

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: -

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: - 1 42 Tajthy Attila Janoczky Mónika Volvo PV544 1961 Extra 1 123 0 420 297 Szakaszeredmények: 1: 9(5.) 2: 31(29.) 3: 6(1.) 4: 4(2.) 5: 123(38.) T1: 1(1.) 6: 57(27.) 7: 11(2.) 8: 7(2.) Szakaszeredmények:

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben