E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület I. félévi munkaterve Előadó : Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Emberi Erőforrás Bizottság; Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet ( a továbbiakban : SZMSZ.) 14. -a az alábbiakat tartalmazza : 14. (1) A képviselő-testület rendszeres üléseit munkaterv alapján tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik. (2) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a./ képviselőktől, b./ a bizottságok nem képviselő tagjaitól, c./ a jegyzőtől, d./ az önkormányzati intézmények vezetőitől. A I. félévi munkatervének összeállításához az SZMSZ-ben meghatározottaktól a javaslatokat bekértük. A beérkezett javaslatok, a jogszabályi kötelezettségek és a korábbi Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően összeállításra került a I. félévi munkatervi javaslat. Képviselő-testületünk az SZMSZ ben foglaltak szerint az eddigi gyakorlatnak megfelelően üléseit általában a hónap utolsó hétfőjén tartja. A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás társulási megállapodásainak 5.1 pontjában foglaltak alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületeik együttes ülésén a költségvetési év január 31-ig meghatározzák az Intézmény költségvetését. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. ügyvezetője a munkatervi javaslatában kérte, hogy a Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete és a kft. között 2011-as évre kötendő közhasznúsági szerződés megvitatása is a törvényes működés érdekében január hónapban kerüljön sor. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 71. (1) bekezdése foglaltak alapján a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy a normatíva kiközlések nem érkeznek meg az általunk tervezet döntés meghozataláig. Mivel a jogszabály csak a benyújtás időpontját rögzíti, ezért február hónap utolsó hétfőjére javasolom a költségvetési rendelet elfogadását. A I. félévre beküldött munkatervi javaslatok közül a munkatervbe fel nem vett javaslatokról az alábbi tájékoztatást adom: - A város kezelésében lévő utak állapotának megóvása, különös tekintettel a nehéz Gépjárművek közlekedésének és parkírozásának szabályozására : A nehéz járművek közlekedésére Zirc város területén a KRESZ szabályai az irányadóak. A közlekedésüket közúti jelzőtáblákkal szabályozzuk a megfelelő helyeken. A képviselő-testület november 29-ei ülésén tájékoztatóként napirenden volt Zirc

3 közlekedésfejlesztési koncepciója című előterjesztés. Az előterjesztés foglalkozott a nehézgépjárművek közlekedésével és a lakó-pihenő övezet kijelölésének kérdésével is. A városra vonatkozó közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása után lehetne részletesen foglalkozni a fenti problémával. A nehézgépjárművek parkolásának szabályait a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. -a részletesen szabályozza. A szabályozás végrehajtásának ellenőrzésére közterület- felügyeletre lenne szükség, aminek létrehozása függ a város költségvetésétől. - Koncepciók az adóhátralékok behajtására : Az adóhátralékok behajtása jogszabályokban meghatározottak szerint történhet, részletes szabályait az adózás rendjéről szóló évi XCII.. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló1994. évi LIII. Törvény tartalmazzák. - Hulladékégetés (elsősorban gumi és műanyag hulladékok) szabályozása: A hulladékégetés szabályait felsőbb szintű jogszabályok, valamint a Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) önkormányzati rendelete részletesen szabályozzák. - Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények együttműködése, a szellemi központok együtt gondolkodásának és együtt cselekvése: Zircen található önkormányzati és megyei fenntartású oktatási és kulturális intézmények jelenleg is együttműködnek programjaik (múzeumok éjszakája, stb.) és rendezvényeik megvalósítása folyamán. - Zirc Város utcáinak az épített környezethez jól illeszkedő esztétikus táblákkal történő jelzése : Zirc város évi költségvetésének, valamint a pályázati lehetőségek függvényében valósítható meg. A költségvetés elfogadása után lehet visszatérni esetlegesen rá. - Zirc város utcaneveinek névadóinak megismertetése a település lakóival helyi kiadvány formájában : Zirc város évi költségvetésének függvényében valósítható meg. A költségvetés elfogadása után lehet visszatérni esetlegesen rá. - Zirc város legújabb kori történetében épült fontosabb épületek, lakótelepek építésének emléktáblákkal történő jelölése : Zirc város évi költségvetésének függvényében valósítható meg. A költségvetés elfogadása után lehet visszatérni esetlegesen rá. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, december 7. Ottó Péter polgármester

4 HATÁROZATI JAVASLAT /2010.(XII.20.) Kt. határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felelős : Ottó Péter polgármester Határidő : azonnal, illetve folyamatos

5 MELLÉKLET Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervi javaslata január / Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás évi költségvetésének elfogadása ( együttes ülés Bakonybél, Lókút, Pénzesgyőr és Olaszfalu községek képviselő-testületeivel) Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: január javaslatot tette: társulási megállapodás alapján kötelező 2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás évi költségvetésének elfogadása ( együttes ülés Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút és Olaszfalu községek képviselő-testületeivel) Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: január javaslatot tette: társulási megállapodás alapján kötelező 3./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet évi költségvetésének elfogadása - az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Tótth Árpád igazgató, Dr. Árpásy Tamás jegyző Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: január javaslatot tette: társulási megállapodás alapján kötelező 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2011-es évre megkötendő Közhasznúsági szerződés megvitatása - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: január 14.

6 2011. február / Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: február rendelet 2./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Kapitány Zsolt irodavezető, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei - az előterjesztés leadásának határideje: február ) Könyvvizsgálói pályázat elbírálása Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: február / A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ (volt MHSZ épület) státusának vizsgálata Előadó: Beke Gyuláné Emberi Erőforrás Bizottság elnöke Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: február javaslatot tette: Németh Gábor bizottsági tag 5./ Zirc kistérség lakosság közeli egészségügyi ellátása koordinációs rendszerének koncepciója Előadó: Beke Gyuláné Emberi Erőforrás Bizottság elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: dr. Tótth Árpád igazgató Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: február javaslatot tette: dr. Tótth Árpád igazgató

7 6./ Tájékoztató a jegyző teljesítménykövetelményében foglaltak teljesítéséről - az előterjesztés készítője, felelős: Ottó Péter polgármester Kapitány Zsolt irodavezető, - az előterjesztés leadásának határideje: február tájékoztató 7./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről Előadó: Dr. Varga Tibor Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök Önkormányzati Iroda - az előterjesztés leadásának határideje: február tájékoztató március / Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: március rendelet - javaslatot tette: az évi LXIII. Törvény 62. (5) bekezdésében foglaltak alapján kötelező 2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 7/2010.(III.29.) rendelet módosításáról Előadó : Dr. Árpásy Tamás jegyző - az előterjesztés készítője, felelős : Dr. Árpásy Tamás jegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében : Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje : március rendelet - javaslatot tette : kötelező

8 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évekre vonatkozó gazdasági programjának megalkotása - az előterjesztés készítője, felelős: Ottó Péter polgármester Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: március rendelet - javaslatot tette: az évi LXV. Törvény 91. (7) bekezdésében foglaltak alapján kötelező 4./ Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása Előadó: Beke Gyuláné Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: március / Zirc város évi közbeszerzési terve Előadó: Lingl Zoltán Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: március / A 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában Előadó: Beke Gyuláné Emberi Erőforrás Bizottság elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Lingl Zoltán igazgató Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: március javaslatot tette: Lingl Zoltán igazgató 7./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: dr. Tótth Árpád igazgató - az előterjesztés készítője, felelős: dr. Tótth Árpád igazgató Emberi Erőforrás Bizottság, Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet - az előterjesztés leadásának határideje: március javaslatot tette: dr. Tótth Árpád igazgató

9 2011. április / Közmeghallgatás - Tájékoztató a környezet állapotáról 2./ Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: április 8. - rendelet 3./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: április 8. - rendelet - javaslatot tette: évi XX. Törvény 138. (3) bekezdés g) pontja alapján kötelező 4./ Beszámoló átfogó értékelés Zirc városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról évben Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző - az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila aljegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében: Városi Gyámhivatal, I. fokú Gyámhatóság, nevelési intézmények vezetői, ifjúságvédelem felelősei, Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és a jelzőrendszer tagjai, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: április 8. 5.) Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet évi szakmai, illetve az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás-Zirc tevékenységéről Előadó : Ottó Péter polgármester, dr. Tótth Árpád igazgató - az előterjesztés készítője, felelős : Dr. Tótth Árpád igazgató - résztvevők az előterjesztés előkészítésében : Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság ; Dr. Tótth Árpád igazgató - az előterjesztés leadásának határideje : április 8. - javaslatot tette : dr. Tótth Árpád igazgató, kötelező

10 6.) Zirc Város Civil Koncepciójának megalkotása Előadó : Dr. Varga Tibor Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke - az előterjesztés készítője, felelős : Dr. Árpásy Tamás jegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében : Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság ; Civil Kerekasztal - az előterjesztés leadásának határideje : április 8. - javaslatot tette : Németh Gábor bizottsági tag 7./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról évben Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző - az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila aljegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében: Igazgatási Osztály, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: április 8. - tájékoztató május / Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: május / Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok - az előterjesztés készítője, felelős: Hajba Zsolt őrsparancsnok Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: május / Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet ötéves szakmai fejlesztési tervének áttekintése és módosítása Előadó: dr. Tótth Árpád igazgató - az előterjesztés készítője, felelős: dr. Tótth Árpád igazgató Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: május javaslatot tette: dr. Tótth Árpád igazgató

11 4./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2010-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: május tájékoztató - javaslatot tette: közszolgáltatási szerződés 5.6 pontja alapján kötelező 5./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: május tájékoztató - javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező 6./ Zirci Közbiztonsági Alapítvány munkájáról tájékoztató Előadó: Németh István, a Kuratórium elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Németh István, a Kuratórium elnöke - az előterjesztés leadásának határideje: május tájékoztató - javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező június / Zirc Város Díszpolgára és Pro Urbe emlékérem kitüntetés adományozása Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Encz Ilona referens, előkészítő bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: június javaslatot tette: rendelet alapján kötelező 2./ Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat elbírálása Előadó: Beke Gyuláné Emberi Erőforrás Bizottság elnöke Emberi Erőforrás Bizottság, - az előterjesztés leadásának határideje: június 10.

12 3./ Zirc Város Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: június /2010.(IV.10.) Korm. rendelet 11. (3) bekezdés 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület I. félévi munkaterve Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Önkormányzati Iroda és az SZMSZ-ben meghatározottak - az előterjesztés leadásának határideje: június javaslatot tette: SZMSZ

13 Tisztségviselők fogadónapjai Ottó Péter polgármester Minden hónap első hetének szerdáján 10,00 órától 15,30 óráig Vörös Kálmán alpolgármester Minden hónap első hetének szerdáján 12,30 órától 16,00 óráig Dr. Árpásy Tamás jegyző Minden hónap első hetének szerdáján 10,00 órától 15,30 óráig

14 ----- Original Message From: "Ferenc Illés" To: Sent: Sunday, November 21, :30 PM Subject: Javaslat Tisztelt POlgármester Úr! A Képviselőtestület év első félévi munkatervébe talán érdemes lenne szerepeltetni az alábbi témákat: 1. A Zirc Városi Önkormányzat, a Veszeprém Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intérmények együttműködése, a szellemi központok együtt gondolkodásának és együtt cselekvésének tervezhető jövője. ( Egyházak, országos színtű intézmények, helyi civil szervezetek is.)... szükség szerint a téma megtárgyalásának fontosságát szívesen kifejtem Zirc város utcáinak az épített köenyezethez jól illeszkedő, esztétikus táblákkal jól látható helyen történő jelzése. Irányadó a város térképe. ( pályázati lehetőséggel megvalósítható...) 3. Zirc város utcaneveinek - névadóinak - megismertetése a település lakóival. Helyi kiadvány.... a személyek nevét már 1996-ban megírtam - 4. Zirc város legújabbkori történetében épült fotosabb épületek, lakótelepek építésének emléktáblákkal történő jelölése: az épületek funkciója, funkció váltása. ( Szívesen felsorolom az épületeket...) Üdvözlettel: Illés Ferenc

15 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet FŐIGAZGATÓ Ottó Péter polgármester úr részére ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Zirc Március 15. tér Tisztelt Polgármester Úr! ikt. sz. /2010. Tárgy: Javaslat Zirc Városi Önkormányzat évi munkatervéhez Megtisztelő felkérésének eleget téve és a késedelemért egyúttal elnézését kérve az alábbiakban kívánok javaslatot tenni a Zirc Városi Önkormányzat évi munkatervéhez. 1. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Indoklás: A I. féléve során átadásra kerülő komplex kistérségi járóbeteg szakellátási központban olyan szolgáltatások megszervezése és folyamatos biztosítása szükséges, amelyek eddig nem szerepeltek Kórházunk ellátási rendjében (nappali kórház, kistérségi ellátásszervezési koordinációs központ). E jelentős a kistérség lakossága szempontjából egyértelműen kedvezőnek ítélet - változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) is szükséges megjeleníteni, átvezetni. Ezt indokolja továbbá a TÁMOP program végrehajtása is, melynek köszönhetően korábban a Kórház életében, működésében jelen nem lévő, önálló feladatot végző (dietetikus, önálló diplomás ápoló, szociális munkás) szakemberek, vagy ilyen létszámban jelen nem lévő szakemberek (gyógytornász) alkalmazására került sor. E jelentős szaktudás optimális kihasználása érdekében a feladat-, felelősség és hatáskörök, alá-, fölémellérendeltségek tisztázása és SZMSZ szintű rögzítése elengedhetetlen. Az SZMSZ módosítás tárgyalásának javasolt időpontja: március április. 2. Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi szakmai tevékenységéről Indoklás: A Kórház helyzetének tulajdonos-fenntartó részéről való áttekinthetősége érdekében szükségesnek tartom a pénzügyi-gazdasági helyzet mellett az orvosszakmai, ápolásszakmai tevékenység bemutatását, értékelését is e két megközelítés (gazdasági és szakmai) együttes ismeretében alkotható érdemi vélemény a Kórház működéséről, arról, hogy küldetésében, Alapító Okiratában rögzítetteknek megfelelően végzi e tevékenységét. A beszámoló tárgyalásának javasolt időpontja: január február Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88) web:

16 3. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ötéves szakmai fejlesztési tervének áttekintése és módosítása Indoklás: A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A. szerint az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet az általa nyújtott szolgáltatások tervszerű és minőségi fejlesztésére szakmai tervet készít, melyet ötéves időtartamra kell kidolgozni. Jelenleg Kórházunk ilyen időtávban aktualizált fejlesztési tervvel nem rendelkezik, ezért ennek figyelemmel a közeljövő kiemelt jelentőségű, megvalósuló fejlesztéseire új alapokon történő kidolgozása és megfogalmazása a Kórház töretlen fejlődése érdekében elkerülhetetlen. Az ötéves szakmai fejlesztési terv tárgyalásának javasolt időpontja: április május. 4. Zirc kistérség lakosságközeli egészségügyi ellátása koordinációs rendszerének koncepciója Indoklás: A TIOP pályázat kötelező feltételei között és így a benyújtott pályázat szakmai programjában szerepelt egy kistérségi koordinációs központ felállítása és működtetése, melynek célja az, hogy a (hármas tagozódású felületen: 1. internetes portálon elektronikusan, 2. telefonon, valamint 3. személyes megkereséssel) beérkező igényeket fogadja, rendszerezze és a Kórház szabad kapacitásaihoz illessze, illetve szakszerű felvilágosítást nyújtson a szolgáltatások jellegéről, igénybevételük feltételeiről, körülményeiről, alternatív szolgáltatások létéről, lehetőségeiről. A Szakmai Program rögzíti továbbá, hogy E terület kell, hogy kezelje valamennyi szolgáltatás előjegyzését, hiszen csak így képes optimalizálni a kistérségi betegutakat, hozzásegítve a betegeket (mint ügyfeleket) ahhoz, hogy problémáikra a lehető legszűkebb időintervallumban nyújthasson a Kórház megoldást akár társszolgáltatók ellátásának ajánlásával, megszervezésével is. Megjegyezni érdemes, hogy e célkitűzéseket 2008-ban fogalmaztuk meg, mégis teljes mértékben egybecsengenek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által közreadott egészségpolitikai vitairat, a Semmelweis-terv célkitűzéseivel és elképzeléseivel. Erre a kistérségi koordinációs központra alapozva életre hívhatók, megszervezhetők olyan együttműködések, szakmai tevékenységek, amelyek népegészségügyi szempontból jelentős, kiemelt területeket (cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, krónikus légúti megbetegedések, stb.) újszerű, betegközpontú, multidiszciplináris megközelítésben kezelnek, és az érintett betegek részére hosszú távon, összehangoltan nyújtanak ellátást. Ilyen, a krónikus betegek részére jobb életminőséget, életkilátásokat biztosító ellátási modellek már számos európai országban elindultak, és sikerrel, kedvező eredményekkel működnek. A koncepció kidolgozása és elfogadását követően megvalósítása országos viszonylatban is modellértékű lehet, ezt garantálni viszont csak időigényes, gondos, valamennyi érintett szereplő bevonásával történő egyeztetéssel lehetséges. A koncepció két ülésben kerülhetne a Képviselő Testület elé: első alkalommal a koncepció kidolgozásának jóváhagyása (javaslat: február), második alkalommal a kidolgozott koncepció megtárgyalása és elfogadása (javaslat: szeptember) - 2 -

17 Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merülne fel, készéggel állunk rendelkezésére! Zirc, december 09. Üdvözlettel Tájékoztatásul kapják még: VALLER ILONA mb. ápolási igazgató VARSÁNYI ATTILA gazdasági igazgató dr. Tótth Árpád főigazgató - 3 -

18

19 Detre Balázs H-8420 Zirc Berek u. 10. Ottó Péter Úr Zirc Város Polgármestere H-8420 Zirc Március 15. tér 1. Tárgy: javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete I. félévi munkatervéhez Tisztelt Polgármester Úr! Hivatkozva a november 12.-én kelt, 23/2010-F-2/2 számú levelére a fenti tárgyban az alábbi javaslatot teszem : 1. A város kezelésében lévő utak állapotának megóvása, különös tekintettel a nehéz gépjárművek közlekedésének és parkírozásának szabályozására, dr. Árpásy Tamás jegyző előterjesztésében 2. Koncepció az adóhátralékok behajtására, dr. Árpásy Tamás jegyző előterjesztésében. 3. Hulladékégetés (elsősorban gumi és műanyag hulladékok) szabályozása, dr. Árpásy Tamás jegyző előterjesztésében Tisztelettel : Zirc, november 30. Detre Balázs Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság - tag

20

21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 8 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 9 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T A 2015. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 26 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 30-i ülésére Tárgy: Iskola-egészségügyi ellátás ügyében megállapodás kötés a Veszprém Megyei Önkormányzattal Előterjesztés

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 09. -i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. 2007-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 január 28.-i ülésére Tárgy: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc Alkotmány u. 16. konyha-étterem

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. december 17-i rendes ülésére

2015. december 17-i rendes ülésére 35. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkaterve Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása Előadó: Dr.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

214/2015. (XII.22.) Kt. számú HATÁROZAT 2016. I. félévi munkaterv elfogadása. MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE ÜLÉSTERV 1.

214/2015. (XII.22.) Kt. számú HATÁROZAT 2016. I. félévi munkaterv elfogadása. MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE ÜLÉSTERV 1. 214/2015. (XII.22.) Kt. számú HATÁROZAT 2016. I. félévi munkaterv elfogadása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprém megye Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ikt. sz.: 37-85/2015. 9. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 28.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új Kórházépület átalakítás és tetőtérbeépítés kivitelező kiválasztás közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 22. szám 2010. október 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 38/2010. (X. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 7 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 4871-2/2012 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére Napirend: Szabályzat

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. 2013. június 26. napján Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Vállalkozó kiválasztása Széchenyi 2020 pályázatok elkészítésére Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 48/2016. (V. 24.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat Óvoda és P+R Parkoló építésére kiírt pályázatok

Részletesebben

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-ai ülésére Tárgy: A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben