VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26. napján megtartott nyilvános rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Önkormányzat JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester Horváth István alpolgármester Kövesdi Sándor képviselő Széllné Péber Szilvia képviselő TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Potornai Edit képviselő TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Lutár Mária jegyző VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Széllné Péber Szilviát és Horváth Istvánt javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. Napirend 1. A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester évi összesített közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1

2 1. A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása VOLLMUTH PÉTER polgármester: Az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. Megkérdezem Lutár Máriát, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni. LUTÁR MÁRIA jegyző: Az előterjesztésben minden részletesen szerepel, ami a döntéshozatalhoz szükséges. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki az, aki igennel szavaz, hogy a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 2/20111.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 2/2013.(III. 27.) r e n d e l e t e t a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról évi összesített közbeszerzési terv elfogadása VOLLMUTH PÉTER polgármester: Az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. Megkérdezem Lutár Máriát, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni. LUTÁR MÁRIA jegyző: Amennyiben a strandi pályázat eredményes lesz, a közbeszerzési tervet módosítani kell. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Annyit azért elmondanék, hogy ma is azt a hírt kaptam, hogy keresik a megoldást a pénzügyi dologra. Tulajdonképpen bíztatnak bennünket. Február 9-én hosszabbították meg a határidőt, nem mi állunk velük kapcsolatban, hanem a Strand Üzemeltető Kft. Nem utasították el a dolgot. Ezt a tájékoztatást kaptam elég komoly szintről. Ennyit szeretnék kiegészítésképpen elmondani. Ki az, aki igennel szavaz a 2. napirendi pont a évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 45/2013.(III. 26.) határozatot a évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve megállapítja, hogy évi éves közbeszerzési terve nemleges. 2

3 3. Vegyes ügyek: Simon Pál ingatlan felajánlása: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ifj. Simon Pál és Simon Jozefa felajánlása kapcsán Ft-ot kínáltunk fel ezért a területért, mely közvetlenül a strandnál levő NABE pihenőhely mellett helyezkedik el. Igazán nem forgalomképes terület. Ahhoz kell, hogy el tudjuk cserélni a 092/1 hrsz-u területre. A 092/1 hrsz-u terület a zagytároló, ami a lábdihegyi strandon van. Azt kell megszerezni ahhoz, hogy belsőmedencés kikötő legyen. Ahhoz nekünk fel kell ajánlani ingatlant. Ebben az ügyben Molnár Gézáék segítenek nagyon a Horgász Egyesületből. Ők tárgyaltak Simon Pállal, de tárgyalnak még Czanka Sándorékkal is. Behozott egy levelet, én aláírtam, ennyi. Elfogadható az Ft-os ajánlat? HORVÁTH ISTVÁN képviselő: Igen, én elfogadhatónak találom. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Azért küldhetett volna egy árajánlatot, hogy mennyiért adná el. Segítenétek abban, hogy milyen telepnél van ez a telek? VOLLMUTH PÉTER polgármester: A varsa telepnél. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Ez volt a halásztanyának a kikötője. Már képben vagyok. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy ifj. Simon Pál és Simon Jozefa által felajánlott vízparti telket az önkormányzat Ft-ért megvásárolja? 46/2013.(III. 26.) határozatot ifj. Simon Pál és Simon Jozefa által vételre felajánlott Badacsonytördemic 092/1 hrsz-ú ingatlant meg kívánja vásárolni. Az ingatlanért Ft vételárat ajánl a tulajdonosoknak. A vételárat a évi költségvetésben kikötő bővítés, szabadidőpark címen tervezett előirányzatból biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonosokat tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. Határidő: március 31. Közlekedési tükör elhelyezésének kérelme Római út Alibán utcával szembeni oldalára HORVÁTH ISTVÁN képviselő: Mindenképpen érdemes lenne, mivel onnan kifordulni csakugyan életveszélyes. A lakót fel kellene szólítani, hogy az ott levő bokrot vágja le, mivel a miatt nyáron az út beláthatatlan. VOLLMUTH PÉTER polgármester: A tükör elhelyezését támogatja a testület, a bokor levágása ügyében intézkedni fogunk. 3

4 Ki szavaz igennel, hogy közlekedési tükör legyen elhelyezve a Római út Alibán utcával szembeni oldalára 47/2013.(III. 26.) határozatot támogatja, hogy a közútkezelő a Római úton az Alibán utcával szemben közlekedési tükröt helyezzen ki. Megbízza a polgármestert, hogy a közútkezelő felé jelezze a tükör kihelyezésének igényét, a kezdeményezőket tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről illetve a megtett intézkedésről. Határidő: április 30. Nádas utca végén aszfaltozás kérelme: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Javaslom, hogy a havas esős idő miatt napoljuk el ezt a dolgot, szerezzünk be árajánlatot, és később döntsünk, amikor már az idő is engedi. A szakaszt a lakókkal egyeztetve, hogy meddig gondolják. Fogalmazzunk meg egy levelet a lakóknak, hogy május körül visszatérünk rá. Ki szavaz arra, hogy a Nádas utca aszfaltozási kérelmét napolják el? 48/2013.(III. 26.) határozatot a Nádas utca végének aszfaltozásával kapcsolatos lakossági kérelmet május végén tartandó ülésére napolja. Megbízza a polgármester, hogy a lakókat tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. Határidő: május 31. Lakosi Zoltánné 073/6 hrsz-u ingatlanának vételre történő felajánlása VOLLMUTH PÉTER polgármester: 6/30-ad résztulajdonról van szó. Javaslom, hogy értékbecslést készíttessünk, meg kell nézetni szakemberrel. Fel kell kérni a Sall Csabát, hogy az értékbecslést végezze el. Nagyon fontos lenne a Rodostó utat rendbe tenni, mert előbbutóbb teljesen tönkre fog menni. Ki van kátyúsodva. Javasolom, hogy térjünk vissza később rá. LUTÁR MÁRIA jegyző: Van itt egy póthagyaték átadó végzés Ft-értékben adták át 2004-ben. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Mindenképpen legyen reális. 4

5 VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy megbízzuk a Sall Csaba értékbecslőt, hogy a 073/6 hrsz-ú ingatlan értékbecslését végezze el? 49/2013.(III. 26.) határozatot a Badacsonytördemic 073/6 hrsz-u ingatlan megvásárlásáról ingatlanforgalmi szakértő által végzett értékbecslés alapján dönt. Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést Sall Csaba értékbecslőnél rendelje meg. Határidő: április 15. Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület borút táblarendszer karbantartásához támogatás kérése VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ft támogatást kért az egyesület. Én Ftot javasolnak, ezt tartanám reálisnak. Ki szavaz igennel, hogy a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület borút táblarendszerének kiépítéséhez Ft-ot támogatást adjunk? Balatoni Futár támogatása 50/2013.(III. 26.) határozatot a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület borút táblarendszerének karbantartásához Ft támogatást biztosít az általános tatalék terhére. Megbízza a polgármestert, hogy a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület elnökét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. Határidő: április 10. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ez egy havonta megjelenő újság. HORVÁTH ISTVÁN képviselő: Végül is az nem rossz, ha a faluról is megjelenik cikk. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ft támogatást javaslok adni nekik. 5

6 Ki szavaz igennel arra, hogy az önkormányzat Ft támogatást adjon a Balatoni Futár újság részére? 51/2013.(III. 26.) határozatot a Balatoni Futár megjelenését Ft-tal támogatja. A támogatást az általános tatalék terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a lapkiadót a képviselőtestület döntéséről tájékoztassa és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. Határidő: április 10. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény: LUTÁR MÁRIA: Annyit tudok hozzátenni, hogy a bér és annak a szociális hozzájárulására teljes támogatást, a végkielégítésre pedig 70 %-os támogatást maximum 4 millió Ft-ot lehet pályázni. Ezt ki kell használni, mert az önkormányzatoknak kell ezeket a költségeket vállalni. VOLLMUTH PÉTER polgármester: A mi testületi támogatásunk kell ahhoz, hogy ezt a pályázaton részt tudjanak venni. LUTÁR MÁRIA jegyző: Társulás esetében valamennyi önkormányzat hozzájárulása szükséges. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Ha jól értettem akkor arról van szó, hogy az 5 fő elbocsátására szükséges végkielégítés kifizetésére lehet most pályázni. LUTÁR MÁRIA jegyző: És a felmondási időre járó bér kifizetésére. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Hadd, kérdezzem meg, hogy a kistérséggel kapcsolatosan van-e olyan információ, hogy mikor szűnik meg teljesen. LUTÁR MÁRIA jegyző: Már megszűnt, csak vannak feladatok, amelyeket továbbra is társulásban látnak el az önkormányzatok, illetve a megszűnt társulással kapcsolatban vannak még kötelezettségek melyeket a társulásban részt vett önkormányzatoknak kell teljesíteni. Ilyen kötelezettség a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költség. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Hadd, kérdezzem meg az épülettel, mint vagyonnal mi lesz? Az orvosi ügyelet a kórház épületében van. Ami konkrétan ott van a családsegítő és gyermekvédelmi szolgáltatás, amit ténylegesen meg kell oldanunk, és ami ebben a formában jó is. Viszont a belső ellenőrzést meg kellene nézni, hogy a későbbiek folyamán talán mással olcsóbban meg lehetne oldani. A kistérségi társulás megvásárolt x millió Ft-ért egy épületet, 6

7 amelyben van egy 1/33-ad része a Badacsonytördemici Önkormányzatnak illetve az ehhez járuló adóssága is ha jól tudom. Vajon mi a szándéka a társulásnak ezzel? LUTÁR MÁRIA jegyző: Egy része bérbe van adva. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Bevételként egyébként minden önkormányzatot megillet, mivel közös vagyontárgyról beszélünk. LUTÁR MÁRIA jegyző: A vita azon van, hogy a fenntartási költségei jóval magasabbak, mint a bevételek. Elég magas költségeket mutattak ki, amit nem is fogadtak el. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Az ingatlan megvásárlása nem volt egy jól átgondolt döntés szerintem. Végül is az, hogy vagyonunk van benne az nem rossz, csak milyen értékben. LUTÁR MÁRIA jegyző: Hegymagason felmerült annak a gondolata, hogy el kellene adni. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Természetesen ezt csak közösen lehet. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat egyébként egy jóval kisebb irodában is elférne. Nem kellene hosszútávon egy ekkora iroda komplexumot fenntartani. Egyik önkormányzatnak sem érdeke. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által tett határozati javaslatot elfogadja? 52/2013.(III. 26.) határozatot Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként Badacsonytördemic Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az igénylő fenntarói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával 2012.november 20.napjával döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben: 7

8 Munkaszervezetnél: Munkaszervezet vezető 1 fő Vidék és területfejlesztési menedzser 1 fő Gépjármű vezető 1 fő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: Gépjármű vezető 2 fő Badacsonytördemic Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja. Határidő: 2013.április 05. Fülöp Kertészet árajánlata a Badacsonytödemic Római út 208. sz. ingatlan szennyvízbekötési munkáihoz VOLLMUTH PÉTER polgármester: Legyen elnapolva a következő testületi ülésig. Megkérdezem a Swietelsky-t ők voltak a kivitelezők, megkérdezem Gosztola János műszaki ellenőrt a DRV ZRT-től, vele is kellene beszélnem erről. Ennek az ügynek az elnapolását kérem a következő ülésig. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Már csak azért is, mivel nemrégen pont ott jártam és láttam a helyzetet, a Fülöp úr azt mondja, hogy gravitációval át lehetne vinni. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy a következő ülésig elnapoljuk a Fülöp Kertészet árajánlatát a Badacsonytördemic Római út 208. sz. ingatlan szennyvízbekötési munkáihoz? 53/2013.(III. 26.) határozatot Fülöp Kertészet árajánlata a Badacsonytödemic Római út 208. sz. ingatlan szennyvízbekötési munkáival kapcsolatos döntést a soron következő ülésre elnapolja. Megbízza a polgármestert, hogy a bekötés lehetséges módjáról a szennyvízberuházás kivitelezőjétől és műszaki ellenőrétől kérjen információt. Határidő: április 30. 8

9 Könyvtár nyitvatartási idejének megváltoztatása: SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Több felől is hallottam és a lakosság részéről is felmerült az igény arra, hogy délelőtt is jó lenne, ha akár fénymásolás céljára vagy internetezésre is be lehetne jutni a faluházba. Itt van egy alkalmas apparátus és egy hely ahol mindez megoldható. A két kolléganőnek a munkaidejét úgy kellene megosztani, hogy nem egyszerre lennének itt déltől este ig, hanem akár a Vera 9 órától mivel ő a 6 órás, a Tündi pedig déltől este 20 óráig. A fedett időszak a közös három óra, amikor közösen tudnak tevékenykedni. Így a faluházunk nyitva lenne reggel 9 órától este 20 óráig. Ez anyagi teherrel nem jár. A két bér így is, úgy is kifizetésre kerül, csak a munkaidejük lenne másként megosztva, nem történne nagyon nagy változás. Azért lenne most célszerű a tavasszal elkezdeni, mert lenne egy kipróbálási ideje, másrészt, ha jön a szezon kicsit nagyobb létszámban, keresik akár Internet használattal, vagy fénymásolással őket. Ha 9-től este 20 óráig nyitva van a faluház az talán jó ötlet. HORVÁTH ISTVÁN képviselő: Támogatható az ötlet. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Részemről is támogatható. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Mikortól legyen a változás? Pl: a könyvtár miatt? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Április 15-től jó lenne. 9 órától 15 óráig legyen az egyik dolgozó, 12 órától este 20 óráig pedig legyen a másik dolgozó. Ha összehangolt közös munkájuk lenne, azt a három közös órában meg lehetne oldani. Így egymást sem zavarják, illetve a mi szolgáltatásunk is bővül. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Annyi bizonyos, ha jó az idő sokan jönnek akár internetezni vagy zsákért. Támogatom ezt a dolgot. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Javaslom április 15-ét és addig van még felkészülési idő. Szervezés kérdése, de a munkaidejük ez által nem nő meg. Annyi, hogy megcsúsztatod a munkarendet tulajdonképpen. Szerintem ez hátránnyal nem jár, hanem inkább előnnyel. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy a faluház-teleház csúsztatott munkarenddel fog dolgozni április 15-től? 9-13 óráig, illetve 12 órától 20 óráig? 54/2013.(III. 26.) határozatot a faluház-teleház nyitvatartási idejét április 15-től 9.00 órától óráig, az alkalmazottak munkaidejét 9.00 órától óráig illetve órától óráig határozza meg. Megbízza a polgármestert, hogy az alkalmazottakat a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa és gondoskodjon a nyitvatartási idő változásának közzétételéről. Határidő: április 10. 9

10 VOLLMUTH PÉTER polgármester: Vegyes ügyek keretében valakinek van még kérdése? További kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Több napirendi pont hiányában az ülést 19,27 órakor bezárja és zárt ülést rendel el. Kmf. Vollmuth Péter polgármester Lutár Mária jegyző Horváth István jegyzőkönyv hitelesítő Széllné Péber Szilvia jegyzőkönyv hitelesítő 10

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés)

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Jákobné Szász Erika képviselő Csonka Csaba képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 9 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-1/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben