A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapra írja rá a nevét és az osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató található, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át a feladatlap végén található Értékelő lapra, úgy, hogy X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! Célszerű minden feladatra megoldást adnia. Csak az Értékelő lapon" szereplő válaszokat fogadjuk el! Az Értékelő lapon" már nem javíthat! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 ponttal jár). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. A legalább 150 pontot elért dolgozatokat kell továbbküldeni. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. A felkészítő tanár(ok) neve Összes pontszám (versenybizottság):

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 1. Melyik kőzetcsoportba tartozik a gránit? A Vegyi üledékes kőzet B Átalakult kőzet C Vulkáni kiömléses kőzet D Mélységi magmás kőzet E Törmelékes üledékes kőzet 2. Melyik hideg tengeráramlás halad délről észak felé? A Észak-atlanti-áramlás B Labrador-áramlás C Humboldt-áramlás D Oja-shio-áramlás E Szomáli-áramlás 3. Melyik sivatag alakult ki hideg tengeráramlás hatására? A Kizil-kum B Takla-Makán C Szahara D Namíb-sivatag E Góbi 4. Melyik éghajlatot jellemzi téli csapadékmaximum? A Száraz kontinentális B Tundra C Mediterrán D Nedves kontinentális E Forró övezeti monszun 5. Melyik a helyes időrendi sorrend? A Kambrium, triász, devon, karbon, negyedidőszak B Harmadidőszak, szilur, jura, kréta, karbon C Ordovicium, devon, perm, jura, harmadidőszak D Prekambrium, kambrium, szilur, kréta, triász E Ordovicium, karbon, devon, triász, jura 1

3 6. Melyik az a felszínen megtalálható kőzet, amelynek képződése egy földtörténeti időhöz kötethető? A Gránit B Mészkő C Bazalt D Homokkő E Lösz 7. Melyik kontinensrész nem tartozott a Pangeához? A Izland B Dekkán C Madagaszkár D Antarktisz E Brazil-ősföld 8. Mi nem jellemző a fekete mezőségi talajra? A Valódi mérsékelt övben alakul ki. B Füves puszták talaja. C Földünk legtermékenyebb talaja. D Anyakőzete mindig savanyú vulkáni kőzet. E Humuszrétegének vastagsága akár 100 cm is lehet. 9. Melyik nem igaz a középső légkörre (mezoszféra)? A Az alatta lévő légkörhöz képest csökken a hőmérséklete. B A réteg felső határa a menopauza. C Felső határa a középső légkör leghidegebb része. D Itt semmisül meg a Föld felé tartó meteorok nagy része. E km közötti magasságban húzódik. 10. Melyik állat nem nagy környezetváltozás következtében halt ki? A Ammonitesz B Trilobita C Mamut D Erszényes farkas E Triceratops 2

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban földrajzi fogalmak, kifejezések és alattuk állítások találhatók. A fogalomhoz/kifejezéshez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 11. Melyik tényező befolyásolja közvetlenül a tengervíz sótartalmát? 1. A beömlő folyók. 2. A csapadék mennyisége. 3. A párolgás. 4. Mezőgazdasági területek öntözése. 12. Mely tavaknak nagy a sótartalma? 1. Azovi-tenger 2. Kaszpi-tenger 3. Balti-tenger 4. Holt-tenger 13. A jégformálta hegységekre jellemző: 1. Karrmező 2. Kárfülke 3. Kráter 4. Tengerszem 14. Az egykori bányászat által veszélyeztetett tavunk: 1. Velencei-tó 2. Hévízi-tó 3. Arlói-tó 4. Tapolcai-tavasbarlang tava 15. A főnszélre jellemző: 1. A hegyről a völgy felé áramló levegő. 2. Relatív páratartalma áramlása során csökken. 3. Gyors hóolvadást indíthat el. 4. Hatására jelentősen megnő a lavinaveszély. 3

5 16. A rétegvízre jellemző: 1. A beszivárgó csapadékvíz utánpótlásának köszönhetően az Alföldön korlátlanul áll rendelkezésünkre. 2. Sok csapadék esetén belvizet képez. 3. Csak mesterségesen tud a felszínre törni, artézi víz formájában. 4. Magyarországon nagy tárolói a negyedidőszakban képződött hordalékkúpok. 17. A Napra jellemző: 1. A fotoszféra magasabb hőmérsékletű részei a napfoltok. 2. A naptevékenység 11 hónapos ciklust mutat. 3. A Napban lejátszódó rövidebb idejű folyamatoknak a Földön nincs hatásuk. 4. A napfoltok körül hatalmas hidrogén hidak, protuberanciák alakulhatnak ki. 18. Melyek a Nap és a Föld közös szerkezeti tulajdonságai? 1. Legbelső része a mag. 2. Gömbhéjas szerkezetű. 3. Légköre van. 4. Hőjét radioaktív bomlás adja. 19. Üstökösökre jellemző: 1. Ellipszis alakú pályán keringenek. 2. Vasból és kőből álló égitestek. 3. A Naphoz közelítve fejből és csóvából áll. 4. A Halley-üstökös 67 évenként látható a Földről. 20. A műholdakkal kapcsolatban igaz: 1. A Landsat műhold geostacionárius pályán kering. 2. A GPS segítségével meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. 3. Az első, sikeresen pályára állított műhold a Landsat 1 volt. 4. A műholdfelvételek segítik a mezőgazdasági termésbecslést. 4

6 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/nevek/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Balaton-felvidéki Nemzeti Park B) Duna-Ipoly Nemzeti Park C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 21. Bazaltból felépülő hegyek vannak területén. 22. Itt emelkedik a Dunántúl legmagasabb pontja. 23. Ingókövei gránitból alakultak ki. 24. Természetes vizeinek egy része Ramsari terület. 25. Kőtengerek találhatók területén. 26. Legmagasabb részei 700 m fölé emelkednek. 27. Vulkáni kőzetek bukkannak a felszínre területén ban alapított nemzeti park. 29. Területe hazánk barlangokban leggazdagabb vidéke. 30. Jellegzetes geológiai képződménye a gejzírkúpok. A) Andok B) Himalája C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. Fiatal lánchegység. 32. Földünk legmagasabb vulkánjai itt emelkednek. 33. A hegymászók fő segítői területén a serpák. 34. Jelentős rézérc készletekkel rendelkezik m fölé emelkedő fennsíkok tagolják. 36. Jellegzetes háziállat itt a jak. 37. Egy nagy vallás szent folyója a területén ered. 38. A legmagasabban fekvő, hajózható tó a területén van. 39. Legmagasabb csúcsai sem emelkednek 6000 m fölé. 40. Egyes részein a hóhatár megközelíti a tengerszintet. 5

7 A) Mérsékelt övezeti monszun B) Trópusi forró övezeti monszun C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 41. Évszakosan legalább 120 fokos irányváltás jellemzi. 42. Kialakulása leszálló légáramláshoz kötődik. 43. Hatására az északi félgömb nyarán az északi félgömbön csapadékot hoznak. 44. Elnevezése arab eredetű. 45. A tenger és a szárazföld eltérő napi felmelegedése alakítja ki. 46. Iránya kialakításában a Coriolis-erő jelentős szerepet játszik. 47. Kína DK-i részén jellemző szél. 48. Késése éhínséget okozhat. 49. A bukószelek egyik típusa. 50. A termikus egyenlítő befolyásolja irányát. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Sarkköri öv B) Hideg mérsékelt öv C) Mediterrán terület D) Óceáni terület E) Szélsőségesen szárazföldi terület 51. Jellemző talaja a podzol. 52. Folyói egész évben bővizűek. 53. A nagy napi és évi hőingás elősegíti a kőzetek aprózódását. 54. Két évszak jellemzi. 55. Természetes növénytakarója a keménylombú erdő. 56. A mérsékelt övezet legkiegyenlítettebb éghajlatú területe. 57. Erdőmentes felszínének formálásában jelentős szerepet játszik a talajfolyás. 58. Mészkővidékeinek jellegzetes talaja a terra rossa. 59. Az év nagy részében a felszín alatti víz fagyott állapotban van, csak az 1-2 hónapig tartó nyáron olvad fel a felszín közeli része. 60. Jellemző talaja a kilúgozott barna erdőtalaj. 7

9 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell összekapcsolnia a rajzon látható nagybetűvel jelölt földrajzi helyekkel. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 61. Felszínét homok építi fel. 62. Hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége. 63. Nagy részét lösz építi fel. 64. Területén bauxitot bányásztak. 65. Az előterében feltörő hévizek már a római időktől fürdőket táplálnak. 66. Folyók által felépített hordalékkúp. 67. Területén helyezkedik el egyik nemzeti parkunk. 68. Mészkőből és dolomitból felépülő hegység, amelynek magassága nem éri el az 500 métert. 69. Felszínét víznyelők, dolinák tagolják, számos barlang és karsztforrás van területén. 70. Jellegzetes talaja a csernozjom (mezőségi talaj). 8

10 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az űrfelvétel alatt található kérdésekre kell válaszolnia a felvétel alapján. Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 71. Mit ábrázol a Landsat űrfelvétel? A Cunami pusztította partvidéket. B Polderesítés alatt álló tengerpartot. C Egy folyó delta torkolatát. D Egy folyó tölcsér torkolatát 72. Mi alakítja ki az A -val jelölt képződményt? A Mesterséges képződmény, az ember feltöltő munkája. B A szél felszínformáló munkája. C A hullámzás hordalék felhalmozása. D Az apály-dagály váltakozása. 73. Hogy hívják az A betűvel jelölt képződményt? A Védőgát B Turzás C Visszaáramlási csatorna D Lagúna 74. Milyen szakaszjelleg jellemző a B -vel jelzett vízfolyásra ezen a szakaszon? A Közép/oldalazó szakasz B Felső/bevágódó szakasz C Alsó/feltöltő szakasz D Alábukó/szubdukciós szakasz 75. Melyik területen alakulhat ki az űrfelvételen láthatóhoz hasonló képződmény? A. Atlanti-óceán dél-amerikai partvidéke. B Csendes-óceán alaszkai partvidéke. C Fekete-tenger partvidéke. D La Manche-csatorna mentén. 9

11 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az űrfelvétel alatt található kérdésekre kell válaszolnia a felvétel alapján. Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! GeoEye/NASA, Mi látható az űrfelvételen? A Gleccser kárfülkéje. B Völgyi gleccser elvégződése. C Belföldi jégtakaró pereme. D Függő gleccser. 77. Mit nevezünk borjadzásnak? A A gleccserből kifolyó olvadékvíz felszínre bukkanását. B Az olvadékvizek elnyelődését a gleccserhasadékokban. C A morénaanyag lepotyogását az olvadó gleccserről. D Gleccser végéről hatalmas jégtömbök vízbe zuhanásának folyamatát. 78. Az űrfelvételen látható felszínformákhoz hasonló képződmény található területén. A Izland B Írország C Finnország D Nagy-Britannia Az alábbi két mondatnál írja le eléjük az ábrán található betűjelek közül a leírásnak megfelelő két formánál látható betűjelet. A feladatok megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 79. Gleccserek találkozásánál az oldalmorénákból kialakuló felszínforma. 80. Olvadékvizekből kialakult állóvíz. 10

12 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 81. a) A hideg mérsékelt öv területe az északi féltekén. b) A hideg mérsékelt öv területe a déli féltekén. 82. a) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Egyenlítőn március 21-én délben. b) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Egyenlítőn szeptember 23-án délben. 83. a) A nyugalomban lévő levegő nyomása Debrecenben. b) A nyugalomban lévő levegő nyomása a Kékes-tetőn. 84. a) A Baradla-barlang levegőjének átlagos hőmérséklete. b) Az Aggteleki-karszt évi középhőmérséklete a felszínen. 85. a) A Baradla-barlang hossza. b) A Pálvölgyi-Mátyáshegyi-(Szépvölgyi-)barlangrendszer hossza. 86. a) A víz forráspontja a tengerszinten. b) A víz forráspontja egy gejzír kamrájában. 87. a) Grönland jégtakarójának területe. b) Antarktisz jégtakarójának területe. 88. a) A földköpeny vastagsága. b) A külső mag vastagsága. 89. a) A középidő hossza. b) Az óidő hossza. 90. a) A hidegfront csapadékzónájának szélessége. b) A melegfront csapadékzónájának szélessége. 11

13 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 91. Parabolabuckák csak sivatagban alakulnak ki. 92. A nagy méretarányú térképek legalább 1: méretarányúak. 93. A Viktória-tó a Kelet-afrikai-árokrendszer legnagyobb árkos süllyedéssel kialakult tava. 94. A földrengések mélységbeli kipattanási helye a hipocentrum. 95. A csapadékvíz pusztításának sajátos formái a badlandek, amelyek az Amerikai Egyesült Államok csapadékosabb területein gyakoriak. 96. A Pó-alföldet az Alpokból és a Dinári-hegységből lefutó folyók töltötték fel. 97. Ausztráliában nem található aktív tűzhányó. 98. A Gangesz tölcsértorkolatán keresztül rengeteg hordalék jut a tengerbe. 99. A Krakatau 1883-as kitörése során a levegőbe került finom vulkáni por többször megkerülte a Földet 100. Harmat, illetve dér képződése általában derült szélcsendes éjszakákhoz kötődik. 12

14 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 101. Melyik az Európai Unió legnépesebb tagállama? A Németország B Olaszország C Franciaország D Egyesült Királyság E Spanyolország 102. Melyik ország hivatalos pénzneme az euró az alábbiak közül? A Lengyelország B Svédország C Egyesült Királyság D Szlovákia E Csehország 103. Hol található Maastricht városa, a Maastrichti Szerződés aláírásának helyszíne? A Belgium B Hollandia C Németország D Franciaország E Svájc 104. Melyik város az Európai Unió kiemelkedő intézményi központja az alábbiak közül? A Koppenhága B Luxembourg C Hága D Madrid E Bécs 105. Melyik ország nem tagja a schengeni övezetnek az alábbiak közül? A Norvégia B Írország C Magyarország D Dánia E Szlovénia 13

15 106. Melyik ország nem tagja az ún. Visegrádi négyeknek az alábbiak közül? A Lengyelország B Csehország C Románia D Magyarország E Szlovákia 107. Melyik három ország alkotja a NAFTA-t? A USA, Kanada, Mexikó B Japán, Dél-Korea, Hongkong C Ausztrália, Új-Zéland, Indonézia D Szaúd-Arábia, Kuvait, Egyesült Arab Emírségek E Brazília, Argentína, Chile 108. Melyik ország nem tagja a Független Államok Közösségének az alábbiak közül? A Fehéroroszország B Azerbajdzsán C Oroszország D Kazahsztán E Észtország 109. Melyik ország tagja az OPEC-nek az alábbiak közül? A Szaúd-Arábia B Jemen C Omán D Szíria E Libanon 110. Melyik városban található az ENSZ székháza? A London B Tokió C Brüsszel D Párizs E New York 14

16 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Kőszén B) Kőolaj C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 111. Fosszilis energiahordozó A legnagyobb fűtőértékű fajtája az antracit A legnagyobb mennyiségben Kínában bányásszák (2012) Az elhalt tengeri egysejtű élőlényekből, levegőtől elzárt körülmények között létrejött bomlástermék A természetben a 234-es, 235-ös és 238-as izotópja fordul elő. A) Szélerőmű B) Vízerőmű C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 116. Magyarországon sokat építettek belőle az elmúlt évtizedben a Kisalföldön Az energiaforrásának mennyiségét esetenként egy ország szabályozhatja, akár egy szomszédos ország rovására Dánia elektromosáram-termelésének több mint egyötöde innen származik Lehet például nyomottvizes, forralóvizes vagy gázhűtésű típusa Energiahordozója megújuló energiaforrás. 15

17 PÁROSÍTÁS Útmutató: Ebben a feladatban a nagybetűvel jelölt országneveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) USA B) Japán C) Oroszország D) Kína E) India 121. Itt él a világ legtöbb ortodox keresztény vallású embere (2013) Ebben az országban működik a legtöbb atomerőmű reaktor a világon (2013) A világ legnépesebb országa (2013) Itt található a világ legnagyobb utasforgalmú repülőtere (2013) A világ vezető kukoricatermelője (2013) Itt gyártják a világon a legtöbb kerékpárt (2011) Itt él a világ legtöbb hindu vallású embere (2013) A világ legnagyobb területű országa (2013) Itt gyártják a világon a legtöbb ipari robotot (2012) A világ legnagyobb szarvasmarha-állománya található itt (2013). 16

18 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban magyarországi megyék nevei és alattuk állítások találhatók. Egy megyéhez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A megyére az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A megyére az 1. és a 3. állítás igaz. C) A megyére a 2. és a 4. állítás igaz. D) A megyére csak a 4. állítás igaz. E) A megyére mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 131. Komárom-Esztergom megye: 1. Székhelye Tatabánya. 2. A Gerecse jelentős része a megyében fekszik. 3. A megye ásványkincsei közé tartozik a bauxit és a barnakőszén. 4. Magyarország legkisebb népsűrűségű megyéje Csongrád: 1. A megye legjelentősebb folyója a Tisza, további jelentős folyóvizei a Maros és a Körös. 2. A legnagyobb területű megye. 3. A vöröshagyma és a fűszerpaprika jelentős mezőgazdasági terméke a megyének. 4. A megyét délről Horvátország és Szerbia határolja Győr-Moson-Sopron megye: 1. A megye nagyforgalmú határátkelőhelye Hegyeshalom. 2. Jelentős turisztikai látnivaló a megyében a fertődi Esterházy-kastély. 3. A megyeszékhely a Mosoni-Duna, a Rába és Rábca találkozásánál fekszik. 4. A megye területén egy megyei jogú város található Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1. Az autóipar a megye elsődleges ipari ágazata az értéktermelés szempontjából. 2. A megye egyik településszerkezeti jellemzője a számos aprófalu. 3. A megye legmagasabb pontja a Kékestető. 4. A megye turisztikai vonzerejéhez tartozik Lillafüred és az Aggteleki Nemzeti Park Baranya: 1. Székhelye Európa egyik kulturális fővárosa volt 2010-ben. 2. A megyében fekszik Magyarország egyik elmaradott térsége, az Ormánság. 3. A fontos hazai történelmi emlékhelyek közül például Mohács és Szigetvár a megyében található. 4. A megyében az M6-os autópálya fut. 17

19 136. Szabolcs-Szatmár-Bereg: 1. Nyugati részén a Kiskunság terül el. 2. Magyarország legnagyobb népességű megyéje. 3. Fontos turisztikai központja Tiszafüred. 4. A megyében található Záhony, amely jelentős határátkelőhely Ukrajna felé Tolna: 1. Délen Horvátországgal határos. 2. A megyében található a paksi atomerőmű. 3. Székhelye Kaposvár. 4. A Sió-csatorna ebben a megyében torkollik a Dunába Nógrád: 1. A megye egyik turisztikai vonzereje az UNESCO világörökség részét képező Hollókő. 2. Magyarország legkisebb népességszámú megyéje. 3. A terület geológiai felépítése rendkívül változatos: andezit, bazalt, homokkő, márga és agyag is megtalálható. 4. A megyeszékhelynek, Salgótarjánnak korábban kiemelkedő iparága volt az acél- és az üvegipar Fejér: 1. A megyében két megyei jogú város, Székesfehérvár és Dunaújváros található. 2. A megye egy része a Mezőföldön terül el. 3. Székhelye egy időben a magyar királyok koronázási városa volt. 4. A megye kisebb ipari központja Ajka Hajdú-Bihar: 1. A megye területén fekszik a Hortobágyi Nemzeti Park. 2. A megye híres húsipari terméke a csabai és a gyulai kolbász. 3. A megyeszékhely, Debrecen Magyarország második legnépesebb városa. 4. A megye legnagyobb részén láp- és öntéstalajok találhatók. 18

20 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt országokkal. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 141. Brazília 142. Venezuela 143. Argentína 144. Chile 145. Uruguay 146. Paraguay 147. Bolívia 148. Kolumbia 149. Peru 150. Ecuador 19

21 151. Az ország fővárosa, Montevideo a La Plata-torkolatnál fekszik A Brazíliával, Argentínával és Bolíviával szomszédos ország legnagyobb folyóján óriási teljesítményű vízerőművet építettek az országhatárnál A világ legnagyobb rézérc kitermelő országa (2012) A világ legnagyobb kávé- és cukornád termesztő országa (2012) Egyik gazdaságilag fontos tája a Pampa, ahol régóta folyik szarvasmarha-tenyésztés Egy nevezetes szélességi körről kapta a nevét ez a nyugati tengerparti ország A kormánnyal szembenálló gerillaszervezetek, valamint a kábítószer (pl. kokain) előállítók, kereskedők ellen évtizedek óta folyik a harc ebben a több mint 40 millió fős országban Dél-Amerika legnagyobb kőolaj-exportáló országa (2012) A tengerparttal nem rendelkező ország nevét Simon Bolivarról kapta Ebben az országban található Cuzco, az egykori inka birodalom jelentős települése. 20

22 RAJZOS FELADAT Útmutató: Magyarországon számos település életében fontos szerepe van a szőlő- és bortermelésnek, közülük több a hivatalosan kijelölt magyar borvidékek része, sőt, egyesek névadóik is - az alábbiakban ezekből válogattunk. Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 161. Tokaj 162. Szekszárd 163. Neszmély 164. Hajós 165. Eger 166. Sopron 167. Mór 168. Etyek 169. Csopak 170. Balatonboglár 21

23 171. A Gerecse lábánál fekvő település híres újabb keletű nagyüzemi borászatáról, valamint hajóskanzenjéről A település a Bakony és a Vértes közötti árokban fekszik; nevezetes fehérbora az ezerjó A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának székhelye; a vidék egyik tipikus bora az olaszrizling Az országhatár mentén fekvő, római alapokon nyugvó település gazdaságában a bor mellett a söripar is jelen van; a térségre jellemző egyik bor a kékfrankos A település az UNESCO világörökség részét képező történelmi borvidék központja; a táj egyik jellegzetes bora a szamorodni A Bajához közeli, német kisebbség által is lakott település híres több mint ezer présházból álló pincefalujáról A település egyik nevezetessége a borospincék alkotta Szépasszony-völgy; egyik híres helyi bor a bikavér A Zsámbéki-medence szélén fekvő, filmstúdiójáról is ismert település; a környéken termesztett szőlőből a bor mellett pezsgő is készül A térségben már a római korban is szőlőt és bort termeltek a domboldalakon; napjaikban a vörös borok dominálnak itt, Babits Mihály szülővárosában A vízparti településen, amelyet a keleti szomszédjával 1979-ben összevontak, majd 1990 után ismét különállók lettek, egykoron egy jelentős állami gazdaság keretei között dolgozták fel a szőlőt borrá és pezsgővé. 22

24 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 181. A természetes szaporodás/fogyás értékét úgy számoljuk ki egy adott évben egy ország esetében, hogy az adott évben az országban regisztrált élveszületések számából kivonjuk a regisztrált halálozások számát A halmazfalu olyan település, amelynek belső magja szabálytalan alaprajzú, és ez a települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed Egy térség korfájának nevezzük az egyes korokban felmért vagy becsült erdőállománya nagyságainak összehasonlító oszlopdiagramját Egy adott ország társadalma szellemi fejlődésének mérésére szolgál a HDI (Human Development Index) mutató Magyarországon egy 10 eurós bankjegyet valutának hívhatunk hivatalosan Magyarországon az autópályák hossza meghaladja az 1000 kilométert Magyarország az OECD tagja Magyarországon a legtöbb hívő a római katolikus vallást követi Magyarországon a népsűrűség értéke meghaladja a 130 fő/km 2 -t (2011) Magyarországra az 1990 előtti években a tervgazdaság, 1990 után a piacgazdaság a jellemző Lengyelország nagyváros-hálózatára jellemző, hogy Varsón kívül vannak még 500 ezer főnél népesebb városok Romániában a 2011-es népszámlálás szerint a lakosság száma meghaladja a 30 millió főt Észt- és Lettország fővárosa a tengerparton fekszik, míg a litván főváros nem Híres csehországi gyógyfürdővárosok Karlovy Vary és Baden-Baden Albániában az evangélikus az uralkodó vallás A Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartoznak A Csatorna-alagút az Egyesült Királyságot és Írországot köti össze Az UNWTO adatai szerint a legtöbb külföldi turista Franciaországba érkezik a világon (2013). 23

25 199. Az Olaszország északnyugati részén fekvő fejlett gazdaságú északi ipari háromszöget Milánó, Torinó és Velence városok határolják Németország újraegyesítése (1990) előtt a nyugati résznek (NSZK) Bochum volt a fővárosa. 24

26 25

27 26

28 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C D 2. A B C D E 27. A B C D 3. A B C D E 28. A B C D 4. A B C D E 29. A B C D 5. A B C D E 30. A B C D 6. A B C D E 31. A B C D 7. A B C D E 32. A B C D 8. A B C D E 33. A B C D 9. A B C D E 34. A B C D 10. A B C D E 35. A B C D 11. A B C D E 36. A B C D 12. A B C D E 37. A B C D 13. A B C D E 38. A B C D 14. A B C D E 39. A B C D 15. A B C D E 40. A B C D 16. A B C D E 41. A B C D 17. A B C D E 42. A B C D 18. A B C D E 43. A B C D 19. A B C D E 44. A B C D 20. A B C D E 45. A B C D 21. A B C D 46. A B C D 22. A B C D 47. A B C D 23. A B C D 48. A B C D 24. A B C D 49. A B C D 25. A B C D 50. A B C D Helyes válasz 1-25-ből (pont): Helyes válasz ből (pont): 27

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. rész 1. FELADAT 1. Grönland

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELDTOK 2004 z írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta 1. FELADAT a) 1. Belső vándorlás, 2. Bolygóváros, 3. Agyelszívás (brain drain), 4. Ingázás (inga-vándorforgalom), 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT Minden fogalom helyes

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész Földközi-tenger: 2., 3. Balti-tenger:

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1211 É RETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Bekarikázva: 2. 1.

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal I. feladatcsoport A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató I.1. Kiegészítés (20 pont) - Egy motoros utazása B

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. 190 m, B. 195 m 1+ D

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajzi helyzete Hazánk KELET-KÖZÉP- EURÓPÁBAN,Közép- Duna-Medence északi és középső részén fekszik. Területe:93 033 km2 Tipikusan kontinentális fekvésű Központi helyzeténél

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. H 3. A 4. G 5.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév 1. Milyen mozgásokat végez a Föld? Töltsétek ki a táblázatot! Mozgás Mi körül? Időtartama Következménye 2. A repülőtéren összegyűltek

Részletesebben

AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP /

AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP / MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Készítette: Kovács Veronika, 2014. október A játék célja A 7. osztályban tanult földtörténet összefoglalása

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Földrajz - 2. forduló. Javítási útmutató. tűzhányói (pl. Hekla) pajzsvulkán vagy hasadék

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Földrajz - 2. forduló. Javítási útmutató. tűzhányói (pl. Hekla) pajzsvulkán vagy hasadék Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Földrajz - 2. forduló Javítási útmutató I. feladatcsoport (50 pont) VULKÁNOSSÁG, KŐZETTAN, GEOMORFOLÓGIA I.1. Keresztrejtvény

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie fizică generală - Természetföldrajz 2013 május 11. Feladatlap

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie fizică generală - Természetföldrajz 2013 május 11. Feladatlap Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară - Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL Oktatási Hivatal A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ FÖLDRAJZBÓL

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben