A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapra írja rá a nevét és az osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató található, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át a feladatlap végén található Értékelő lapra, úgy, hogy X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! Célszerű minden feladatra megoldást adnia. Csak az Értékelő lapon" szereplő válaszokat fogadjuk el! Az Értékelő lapon" már nem javíthat! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 ponttal jár). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. A legalább 150 pontot elért dolgozatokat kell továbbküldeni. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. A felkészítő tanár(ok) neve Összes pontszám (versenybizottság):

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 1. Melyik kőzetcsoportba tartozik a gránit? A Vegyi üledékes kőzet B Átalakult kőzet C Vulkáni kiömléses kőzet D Mélységi magmás kőzet E Törmelékes üledékes kőzet 2. Melyik hideg tengeráramlás halad délről észak felé? A Észak-atlanti-áramlás B Labrador-áramlás C Humboldt-áramlás D Oja-shio-áramlás E Szomáli-áramlás 3. Melyik sivatag alakult ki hideg tengeráramlás hatására? A Kizil-kum B Takla-Makán C Szahara D Namíb-sivatag E Góbi 4. Melyik éghajlatot jellemzi téli csapadékmaximum? A Száraz kontinentális B Tundra C Mediterrán D Nedves kontinentális E Forró övezeti monszun 5. Melyik a helyes időrendi sorrend? A Kambrium, triász, devon, karbon, negyedidőszak B Harmadidőszak, szilur, jura, kréta, karbon C Ordovicium, devon, perm, jura, harmadidőszak D Prekambrium, kambrium, szilur, kréta, triász E Ordovicium, karbon, devon, triász, jura 1

3 6. Melyik az a felszínen megtalálható kőzet, amelynek képződése egy földtörténeti időhöz kötethető? A Gránit B Mészkő C Bazalt D Homokkő E Lösz 7. Melyik kontinensrész nem tartozott a Pangeához? A Izland B Dekkán C Madagaszkár D Antarktisz E Brazil-ősföld 8. Mi nem jellemző a fekete mezőségi talajra? A Valódi mérsékelt övben alakul ki. B Füves puszták talaja. C Földünk legtermékenyebb talaja. D Anyakőzete mindig savanyú vulkáni kőzet. E Humuszrétegének vastagsága akár 100 cm is lehet. 9. Melyik nem igaz a középső légkörre (mezoszféra)? A Az alatta lévő légkörhöz képest csökken a hőmérséklete. B A réteg felső határa a menopauza. C Felső határa a középső légkör leghidegebb része. D Itt semmisül meg a Föld felé tartó meteorok nagy része. E km közötti magasságban húzódik. 10. Melyik állat nem nagy környezetváltozás következtében halt ki? A Ammonitesz B Trilobita C Mamut D Erszényes farkas E Triceratops 2

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban földrajzi fogalmak, kifejezések és alattuk állítások találhatók. A fogalomhoz/kifejezéshez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 11. Melyik tényező befolyásolja közvetlenül a tengervíz sótartalmát? 1. A beömlő folyók. 2. A csapadék mennyisége. 3. A párolgás. 4. Mezőgazdasági területek öntözése. 12. Mely tavaknak nagy a sótartalma? 1. Azovi-tenger 2. Kaszpi-tenger 3. Balti-tenger 4. Holt-tenger 13. A jégformálta hegységekre jellemző: 1. Karrmező 2. Kárfülke 3. Kráter 4. Tengerszem 14. Az egykori bányászat által veszélyeztetett tavunk: 1. Velencei-tó 2. Hévízi-tó 3. Arlói-tó 4. Tapolcai-tavasbarlang tava 15. A főnszélre jellemző: 1. A hegyről a völgy felé áramló levegő. 2. Relatív páratartalma áramlása során csökken. 3. Gyors hóolvadást indíthat el. 4. Hatására jelentősen megnő a lavinaveszély. 3

5 16. A rétegvízre jellemző: 1. A beszivárgó csapadékvíz utánpótlásának köszönhetően az Alföldön korlátlanul áll rendelkezésünkre. 2. Sok csapadék esetén belvizet képez. 3. Csak mesterségesen tud a felszínre törni, artézi víz formájában. 4. Magyarországon nagy tárolói a negyedidőszakban képződött hordalékkúpok. 17. A Napra jellemző: 1. A fotoszféra magasabb hőmérsékletű részei a napfoltok. 2. A naptevékenység 11 hónapos ciklust mutat. 3. A Napban lejátszódó rövidebb idejű folyamatoknak a Földön nincs hatásuk. 4. A napfoltok körül hatalmas hidrogén hidak, protuberanciák alakulhatnak ki. 18. Melyek a Nap és a Föld közös szerkezeti tulajdonságai? 1. Legbelső része a mag. 2. Gömbhéjas szerkezetű. 3. Légköre van. 4. Hőjét radioaktív bomlás adja. 19. Üstökösökre jellemző: 1. Ellipszis alakú pályán keringenek. 2. Vasból és kőből álló égitestek. 3. A Naphoz közelítve fejből és csóvából áll. 4. A Halley-üstökös 67 évenként látható a Földről. 20. A műholdakkal kapcsolatban igaz: 1. A Landsat műhold geostacionárius pályán kering. 2. A GPS segítségével meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. 3. Az első, sikeresen pályára állított műhold a Landsat 1 volt. 4. A műholdfelvételek segítik a mezőgazdasági termésbecslést. 4

6 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/nevek/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Balaton-felvidéki Nemzeti Park B) Duna-Ipoly Nemzeti Park C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 21. Bazaltból felépülő hegyek vannak területén. 22. Itt emelkedik a Dunántúl legmagasabb pontja. 23. Ingókövei gránitból alakultak ki. 24. Természetes vizeinek egy része Ramsari terület. 25. Kőtengerek találhatók területén. 26. Legmagasabb részei 700 m fölé emelkednek. 27. Vulkáni kőzetek bukkannak a felszínre területén ban alapított nemzeti park. 29. Területe hazánk barlangokban leggazdagabb vidéke. 30. Jellegzetes geológiai képződménye a gejzírkúpok. A) Andok B) Himalája C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. Fiatal lánchegység. 32. Földünk legmagasabb vulkánjai itt emelkednek. 33. A hegymászók fő segítői területén a serpák. 34. Jelentős rézérc készletekkel rendelkezik m fölé emelkedő fennsíkok tagolják. 36. Jellegzetes háziállat itt a jak. 37. Egy nagy vallás szent folyója a területén ered. 38. A legmagasabban fekvő, hajózható tó a területén van. 39. Legmagasabb csúcsai sem emelkednek 6000 m fölé. 40. Egyes részein a hóhatár megközelíti a tengerszintet. 5

7 A) Mérsékelt övezeti monszun B) Trópusi forró övezeti monszun C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 41. Évszakosan legalább 120 fokos irányváltás jellemzi. 42. Kialakulása leszálló légáramláshoz kötődik. 43. Hatására az északi félgömb nyarán az északi félgömbön csapadékot hoznak. 44. Elnevezése arab eredetű. 45. A tenger és a szárazföld eltérő napi felmelegedése alakítja ki. 46. Iránya kialakításában a Coriolis-erő jelentős szerepet játszik. 47. Kína DK-i részén jellemző szél. 48. Késése éhínséget okozhat. 49. A bukószelek egyik típusa. 50. A termikus egyenlítő befolyásolja irányát. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Sarkköri öv B) Hideg mérsékelt öv C) Mediterrán terület D) Óceáni terület E) Szélsőségesen szárazföldi terület 51. Jellemző talaja a podzol. 52. Folyói egész évben bővizűek. 53. A nagy napi és évi hőingás elősegíti a kőzetek aprózódását. 54. Két évszak jellemzi. 55. Természetes növénytakarója a keménylombú erdő. 56. A mérsékelt övezet legkiegyenlítettebb éghajlatú területe. 57. Erdőmentes felszínének formálásában jelentős szerepet játszik a talajfolyás. 58. Mészkővidékeinek jellegzetes talaja a terra rossa. 59. Az év nagy részében a felszín alatti víz fagyott állapotban van, csak az 1-2 hónapig tartó nyáron olvad fel a felszín közeli része. 60. Jellemző talaja a kilúgozott barna erdőtalaj. 7

9 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell összekapcsolnia a rajzon látható nagybetűvel jelölt földrajzi helyekkel. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 61. Felszínét homok építi fel. 62. Hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége. 63. Nagy részét lösz építi fel. 64. Területén bauxitot bányásztak. 65. Az előterében feltörő hévizek már a római időktől fürdőket táplálnak. 66. Folyók által felépített hordalékkúp. 67. Területén helyezkedik el egyik nemzeti parkunk. 68. Mészkőből és dolomitból felépülő hegység, amelynek magassága nem éri el az 500 métert. 69. Felszínét víznyelők, dolinák tagolják, számos barlang és karsztforrás van területén. 70. Jellegzetes talaja a csernozjom (mezőségi talaj). 8

10 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az űrfelvétel alatt található kérdésekre kell válaszolnia a felvétel alapján. Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 71. Mit ábrázol a Landsat űrfelvétel? A Cunami pusztította partvidéket. B Polderesítés alatt álló tengerpartot. C Egy folyó delta torkolatát. D Egy folyó tölcsér torkolatát 72. Mi alakítja ki az A -val jelölt képződményt? A Mesterséges képződmény, az ember feltöltő munkája. B A szél felszínformáló munkája. C A hullámzás hordalék felhalmozása. D Az apály-dagály váltakozása. 73. Hogy hívják az A betűvel jelölt képződményt? A Védőgát B Turzás C Visszaáramlási csatorna D Lagúna 74. Milyen szakaszjelleg jellemző a B -vel jelzett vízfolyásra ezen a szakaszon? A Közép/oldalazó szakasz B Felső/bevágódó szakasz C Alsó/feltöltő szakasz D Alábukó/szubdukciós szakasz 75. Melyik területen alakulhat ki az űrfelvételen láthatóhoz hasonló képződmény? A. Atlanti-óceán dél-amerikai partvidéke. B Csendes-óceán alaszkai partvidéke. C Fekete-tenger partvidéke. D La Manche-csatorna mentén. 9

11 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az űrfelvétel alatt található kérdésekre kell válaszolnia a felvétel alapján. Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! GeoEye/NASA, Mi látható az űrfelvételen? A Gleccser kárfülkéje. B Völgyi gleccser elvégződése. C Belföldi jégtakaró pereme. D Függő gleccser. 77. Mit nevezünk borjadzásnak? A A gleccserből kifolyó olvadékvíz felszínre bukkanását. B Az olvadékvizek elnyelődését a gleccserhasadékokban. C A morénaanyag lepotyogását az olvadó gleccserről. D Gleccser végéről hatalmas jégtömbök vízbe zuhanásának folyamatát. 78. Az űrfelvételen látható felszínformákhoz hasonló képződmény található területén. A Izland B Írország C Finnország D Nagy-Britannia Az alábbi két mondatnál írja le eléjük az ábrán található betűjelek közül a leírásnak megfelelő két formánál látható betűjelet. A feladatok megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 79. Gleccserek találkozásánál az oldalmorénákból kialakuló felszínforma. 80. Olvadékvizekből kialakult állóvíz. 10

12 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 81. a) A hideg mérsékelt öv területe az északi féltekén. b) A hideg mérsékelt öv területe a déli féltekén. 82. a) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Egyenlítőn március 21-én délben. b) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Egyenlítőn szeptember 23-án délben. 83. a) A nyugalomban lévő levegő nyomása Debrecenben. b) A nyugalomban lévő levegő nyomása a Kékes-tetőn. 84. a) A Baradla-barlang levegőjének átlagos hőmérséklete. b) Az Aggteleki-karszt évi középhőmérséklete a felszínen. 85. a) A Baradla-barlang hossza. b) A Pálvölgyi-Mátyáshegyi-(Szépvölgyi-)barlangrendszer hossza. 86. a) A víz forráspontja a tengerszinten. b) A víz forráspontja egy gejzír kamrájában. 87. a) Grönland jégtakarójának területe. b) Antarktisz jégtakarójának területe. 88. a) A földköpeny vastagsága. b) A külső mag vastagsága. 89. a) A középidő hossza. b) Az óidő hossza. 90. a) A hidegfront csapadékzónájának szélessége. b) A melegfront csapadékzónájának szélessége. 11

13 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 91. Parabolabuckák csak sivatagban alakulnak ki. 92. A nagy méretarányú térképek legalább 1: méretarányúak. 93. A Viktória-tó a Kelet-afrikai-árokrendszer legnagyobb árkos süllyedéssel kialakult tava. 94. A földrengések mélységbeli kipattanási helye a hipocentrum. 95. A csapadékvíz pusztításának sajátos formái a badlandek, amelyek az Amerikai Egyesült Államok csapadékosabb területein gyakoriak. 96. A Pó-alföldet az Alpokból és a Dinári-hegységből lefutó folyók töltötték fel. 97. Ausztráliában nem található aktív tűzhányó. 98. A Gangesz tölcsértorkolatán keresztül rengeteg hordalék jut a tengerbe. 99. A Krakatau 1883-as kitörése során a levegőbe került finom vulkáni por többször megkerülte a Földet 100. Harmat, illetve dér képződése általában derült szélcsendes éjszakákhoz kötődik. 12

14 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 101. Melyik az Európai Unió legnépesebb tagállama? A Németország B Olaszország C Franciaország D Egyesült Királyság E Spanyolország 102. Melyik ország hivatalos pénzneme az euró az alábbiak közül? A Lengyelország B Svédország C Egyesült Királyság D Szlovákia E Csehország 103. Hol található Maastricht városa, a Maastrichti Szerződés aláírásának helyszíne? A Belgium B Hollandia C Németország D Franciaország E Svájc 104. Melyik város az Európai Unió kiemelkedő intézményi központja az alábbiak közül? A Koppenhága B Luxembourg C Hága D Madrid E Bécs 105. Melyik ország nem tagja a schengeni övezetnek az alábbiak közül? A Norvégia B Írország C Magyarország D Dánia E Szlovénia 13

15 106. Melyik ország nem tagja az ún. Visegrádi négyeknek az alábbiak közül? A Lengyelország B Csehország C Románia D Magyarország E Szlovákia 107. Melyik három ország alkotja a NAFTA-t? A USA, Kanada, Mexikó B Japán, Dél-Korea, Hongkong C Ausztrália, Új-Zéland, Indonézia D Szaúd-Arábia, Kuvait, Egyesült Arab Emírségek E Brazília, Argentína, Chile 108. Melyik ország nem tagja a Független Államok Közösségének az alábbiak közül? A Fehéroroszország B Azerbajdzsán C Oroszország D Kazahsztán E Észtország 109. Melyik ország tagja az OPEC-nek az alábbiak közül? A Szaúd-Arábia B Jemen C Omán D Szíria E Libanon 110. Melyik városban található az ENSZ székháza? A London B Tokió C Brüsszel D Párizs E New York 14

16 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Kőszén B) Kőolaj C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 111. Fosszilis energiahordozó A legnagyobb fűtőértékű fajtája az antracit A legnagyobb mennyiségben Kínában bányásszák (2012) Az elhalt tengeri egysejtű élőlényekből, levegőtől elzárt körülmények között létrejött bomlástermék A természetben a 234-es, 235-ös és 238-as izotópja fordul elő. A) Szélerőmű B) Vízerőmű C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 116. Magyarországon sokat építettek belőle az elmúlt évtizedben a Kisalföldön Az energiaforrásának mennyiségét esetenként egy ország szabályozhatja, akár egy szomszédos ország rovására Dánia elektromosáram-termelésének több mint egyötöde innen származik Lehet például nyomottvizes, forralóvizes vagy gázhűtésű típusa Energiahordozója megújuló energiaforrás. 15

17 PÁROSÍTÁS Útmutató: Ebben a feladatban a nagybetűvel jelölt országneveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) USA B) Japán C) Oroszország D) Kína E) India 121. Itt él a világ legtöbb ortodox keresztény vallású embere (2013) Ebben az országban működik a legtöbb atomerőmű reaktor a világon (2013) A világ legnépesebb országa (2013) Itt található a világ legnagyobb utasforgalmú repülőtere (2013) A világ vezető kukoricatermelője (2013) Itt gyártják a világon a legtöbb kerékpárt (2011) Itt él a világ legtöbb hindu vallású embere (2013) A világ legnagyobb területű országa (2013) Itt gyártják a világon a legtöbb ipari robotot (2012) A világ legnagyobb szarvasmarha-állománya található itt (2013). 16

18 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban magyarországi megyék nevei és alattuk állítások találhatók. Egy megyéhez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A megyére az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A megyére az 1. és a 3. állítás igaz. C) A megyére a 2. és a 4. állítás igaz. D) A megyére csak a 4. állítás igaz. E) A megyére mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 131. Komárom-Esztergom megye: 1. Székhelye Tatabánya. 2. A Gerecse jelentős része a megyében fekszik. 3. A megye ásványkincsei közé tartozik a bauxit és a barnakőszén. 4. Magyarország legkisebb népsűrűségű megyéje Csongrád: 1. A megye legjelentősebb folyója a Tisza, további jelentős folyóvizei a Maros és a Körös. 2. A legnagyobb területű megye. 3. A vöröshagyma és a fűszerpaprika jelentős mezőgazdasági terméke a megyének. 4. A megyét délről Horvátország és Szerbia határolja Győr-Moson-Sopron megye: 1. A megye nagyforgalmú határátkelőhelye Hegyeshalom. 2. Jelentős turisztikai látnivaló a megyében a fertődi Esterházy-kastély. 3. A megyeszékhely a Mosoni-Duna, a Rába és Rábca találkozásánál fekszik. 4. A megye területén egy megyei jogú város található Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1. Az autóipar a megye elsődleges ipari ágazata az értéktermelés szempontjából. 2. A megye egyik településszerkezeti jellemzője a számos aprófalu. 3. A megye legmagasabb pontja a Kékestető. 4. A megye turisztikai vonzerejéhez tartozik Lillafüred és az Aggteleki Nemzeti Park Baranya: 1. Székhelye Európa egyik kulturális fővárosa volt 2010-ben. 2. A megyében fekszik Magyarország egyik elmaradott térsége, az Ormánság. 3. A fontos hazai történelmi emlékhelyek közül például Mohács és Szigetvár a megyében található. 4. A megyében az M6-os autópálya fut. 17

19 136. Szabolcs-Szatmár-Bereg: 1. Nyugati részén a Kiskunság terül el. 2. Magyarország legnagyobb népességű megyéje. 3. Fontos turisztikai központja Tiszafüred. 4. A megyében található Záhony, amely jelentős határátkelőhely Ukrajna felé Tolna: 1. Délen Horvátországgal határos. 2. A megyében található a paksi atomerőmű. 3. Székhelye Kaposvár. 4. A Sió-csatorna ebben a megyében torkollik a Dunába Nógrád: 1. A megye egyik turisztikai vonzereje az UNESCO világörökség részét képező Hollókő. 2. Magyarország legkisebb népességszámú megyéje. 3. A terület geológiai felépítése rendkívül változatos: andezit, bazalt, homokkő, márga és agyag is megtalálható. 4. A megyeszékhelynek, Salgótarjánnak korábban kiemelkedő iparága volt az acél- és az üvegipar Fejér: 1. A megyében két megyei jogú város, Székesfehérvár és Dunaújváros található. 2. A megye egy része a Mezőföldön terül el. 3. Székhelye egy időben a magyar királyok koronázási városa volt. 4. A megye kisebb ipari központja Ajka Hajdú-Bihar: 1. A megye területén fekszik a Hortobágyi Nemzeti Park. 2. A megye híres húsipari terméke a csabai és a gyulai kolbász. 3. A megyeszékhely, Debrecen Magyarország második legnépesebb városa. 4. A megye legnagyobb részén láp- és öntéstalajok találhatók. 18

20 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt országokkal. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 141. Brazília 142. Venezuela 143. Argentína 144. Chile 145. Uruguay 146. Paraguay 147. Bolívia 148. Kolumbia 149. Peru 150. Ecuador 19

21 151. Az ország fővárosa, Montevideo a La Plata-torkolatnál fekszik A Brazíliával, Argentínával és Bolíviával szomszédos ország legnagyobb folyóján óriási teljesítményű vízerőművet építettek az országhatárnál A világ legnagyobb rézérc kitermelő országa (2012) A világ legnagyobb kávé- és cukornád termesztő országa (2012) Egyik gazdaságilag fontos tája a Pampa, ahol régóta folyik szarvasmarha-tenyésztés Egy nevezetes szélességi körről kapta a nevét ez a nyugati tengerparti ország A kormánnyal szembenálló gerillaszervezetek, valamint a kábítószer (pl. kokain) előállítók, kereskedők ellen évtizedek óta folyik a harc ebben a több mint 40 millió fős országban Dél-Amerika legnagyobb kőolaj-exportáló országa (2012) A tengerparttal nem rendelkező ország nevét Simon Bolivarról kapta Ebben az országban található Cuzco, az egykori inka birodalom jelentős települése. 20

22 RAJZOS FELADAT Útmutató: Magyarországon számos település életében fontos szerepe van a szőlő- és bortermelésnek, közülük több a hivatalosan kijelölt magyar borvidékek része, sőt, egyesek névadóik is - az alábbiakban ezekből válogattunk. Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 161. Tokaj 162. Szekszárd 163. Neszmély 164. Hajós 165. Eger 166. Sopron 167. Mór 168. Etyek 169. Csopak 170. Balatonboglár 21

23 171. A Gerecse lábánál fekvő település híres újabb keletű nagyüzemi borászatáról, valamint hajóskanzenjéről A település a Bakony és a Vértes közötti árokban fekszik; nevezetes fehérbora az ezerjó A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának székhelye; a vidék egyik tipikus bora az olaszrizling Az országhatár mentén fekvő, római alapokon nyugvó település gazdaságában a bor mellett a söripar is jelen van; a térségre jellemző egyik bor a kékfrankos A település az UNESCO világörökség részét képező történelmi borvidék központja; a táj egyik jellegzetes bora a szamorodni A Bajához közeli, német kisebbség által is lakott település híres több mint ezer présházból álló pincefalujáról A település egyik nevezetessége a borospincék alkotta Szépasszony-völgy; egyik híres helyi bor a bikavér A Zsámbéki-medence szélén fekvő, filmstúdiójáról is ismert település; a környéken termesztett szőlőből a bor mellett pezsgő is készül A térségben már a római korban is szőlőt és bort termeltek a domboldalakon; napjaikban a vörös borok dominálnak itt, Babits Mihály szülővárosában A vízparti településen, amelyet a keleti szomszédjával 1979-ben összevontak, majd 1990 után ismét különállók lettek, egykoron egy jelentős állami gazdaság keretei között dolgozták fel a szőlőt borrá és pezsgővé. 22

24 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 181. A természetes szaporodás/fogyás értékét úgy számoljuk ki egy adott évben egy ország esetében, hogy az adott évben az országban regisztrált élveszületések számából kivonjuk a regisztrált halálozások számát A halmazfalu olyan település, amelynek belső magja szabálytalan alaprajzú, és ez a települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed Egy térség korfájának nevezzük az egyes korokban felmért vagy becsült erdőállománya nagyságainak összehasonlító oszlopdiagramját Egy adott ország társadalma szellemi fejlődésének mérésére szolgál a HDI (Human Development Index) mutató Magyarországon egy 10 eurós bankjegyet valutának hívhatunk hivatalosan Magyarországon az autópályák hossza meghaladja az 1000 kilométert Magyarország az OECD tagja Magyarországon a legtöbb hívő a római katolikus vallást követi Magyarországon a népsűrűség értéke meghaladja a 130 fő/km 2 -t (2011) Magyarországra az 1990 előtti években a tervgazdaság, 1990 után a piacgazdaság a jellemző Lengyelország nagyváros-hálózatára jellemző, hogy Varsón kívül vannak még 500 ezer főnél népesebb városok Romániában a 2011-es népszámlálás szerint a lakosság száma meghaladja a 30 millió főt Észt- és Lettország fővárosa a tengerparton fekszik, míg a litván főváros nem Híres csehországi gyógyfürdővárosok Karlovy Vary és Baden-Baden Albániában az evangélikus az uralkodó vallás A Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartoznak A Csatorna-alagút az Egyesült Királyságot és Írországot köti össze Az UNWTO adatai szerint a legtöbb külföldi turista Franciaországba érkezik a világon (2013). 23

25 199. Az Olaszország északnyugati részén fekvő fejlett gazdaságú északi ipari háromszöget Milánó, Torinó és Velence városok határolják Németország újraegyesítése (1990) előtt a nyugati résznek (NSZK) Bochum volt a fővárosa. 24

26 25

27 26

28 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C D 2. A B C D E 27. A B C D 3. A B C D E 28. A B C D 4. A B C D E 29. A B C D 5. A B C D E 30. A B C D 6. A B C D E 31. A B C D 7. A B C D E 32. A B C D 8. A B C D E 33. A B C D 9. A B C D E 34. A B C D 10. A B C D E 35. A B C D 11. A B C D E 36. A B C D 12. A B C D E 37. A B C D 13. A B C D E 38. A B C D 14. A B C D E 39. A B C D 15. A B C D E 40. A B C D 16. A B C D E 41. A B C D 17. A B C D E 42. A B C D 18. A B C D E 43. A B C D 19. A B C D E 44. A B C D 20. A B C D E 45. A B C D 21. A B C D 46. A B C D 22. A B C D 47. A B C D 23. A B C D 48. A B C D 24. A B C D 49. A B C D 25. A B C D 50. A B C D Helyes válasz 1-25-ből (pont): Helyes válasz ből (pont): 27

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2010. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 7. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 Szaktanári segédanyag

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Bora Gyula - Nemerkényi Antal..1 Magyarország földrajza a középiskolák számára '...-...JJL~~1fi~J1CQJlt~ Bevezetés 9 Magyarország természeti viszonyai 11 Magyarország földrajzi helyzete 11 Magyarország

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

Európa földrajza. a gimnáziumok számára

Európa földrajza. a gimnáziumok számára Európa földrajza a gimnáziumok számára Tartalom 1. Európa földrajzi helyzete, határai...3 2. Európa földtörténete, felszíne...5 3. Európa éghajlata, vízrajza, élővilága...7 4. Az Európai Unió földrajzi

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7 9. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv 7. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK Óraszám Európa országainak természet- és társadalomföldrajza

Részletesebben