ROP Projekt Esettanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ROP Projekt Esettanulmány Készült: október 30. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A ROP pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tartalma A projektmegvalósítás ütemezése A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények Korábban megfogalmazott projektötletek A projekt döntéshozatali rendszere A pályázat készítésében részt vevő szereplők A projektmegvalósítás bemutatása Szerződéskötés A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Közbeszerzés Ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Képek jegyzéke Ábrák jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága egyedülálló vallási, kulturális és történelmi értékek megtestesítője immár 1000 éve. A Pannonhalmi Főapátság jelenleg is kiemelt jelentőségű a magyar és az egyetemes kultúrában. Az ezeréves hagyomány ma is élő értékét ismerte el az UNESCO, amikor 1996-ban Pannonhalma monostorát, építészeti együttesét páratlan szépségű természeti környezetével együtt a Világörökség részeként fogadta el. A Főapátság egyben elismert Magyar Örökség, ezt a címet a Magyar Tudományos Akadémia adományozta. Az örökség kötelez. Jelentős feladat ennek gondozása, értékeinek kibontakoztatása, mind teljesebb megismerése és megismertetése. A Főapátság növekvő turisztikai vonzerejének fejlesztésére törekszik azáltal is, hogy a vendégek, látogatók színvonalasabb feltételek között ismerhessék meg a monostor értékeit. Jelen Projekt Esettanulmány azon feladatokról, tapasztalatokról szól, amelyek a fentieket szolgálják. 1. kép: Pannonhalmi Főapátság Forrás: 5

6 A Pannonhalmi Főapátság Szent Márton Hegyén, Pannonhalmán található. A Pannonhalmi Főapátság a Magyar Bencés Kongregáció központja. Az itt élő szerzetesek Szent Benedek Reguláját követik. A kereszténység és az európai kultúra honi bölcsője ez a kolostor. 996-ban a Csehországból érkező bencés szerzeteseket Géza fejedelem itt telepítette le ben vált a magyarországi bencés monostorok között főapátsággá. A török hódoltság másfél évszázada alatt megrongálódtak az épületek, a helyreállítás hoszszú ideig eltartott. A felvilágosodás évszázadában a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint ítélték meg, csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Szent Benedek Regulája azt a hagyományt képviseli, ami nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre helyezi a hangsúlyt, ezért 1786-ban II. József beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését. Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta után a rend birtokait és a bencés iskolákat állalmosították től újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség az iskolai munka folytatása mellett új munkaterületeken is igyekszik megteremteni azokat az anyagi forrásokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban. Szent Márton monostora nyitott a világ felé. Vendégszeretettel és hozzáértéssel fogadja a lelki megújulásra törekvő keresztény hívőket és a történeti-kulturális értékek iránt érdeklődőket egyaránt. Tudatosan törekszik a kulturális és vallási turizmus hagyományos és új változatainak alkalmazására, ötvözésére, miközben megőrzi évezredes hagyományait, követi és képviseli a bencés életeszményt. A pannonhalmi monostor szakrális tevékenysége mellett 1802 óta folytat oktató, kulturális tevékenységet. Jelenleg egy több mint háromszáz diákot befogadó gimnáziumot és kollégiumot működtet. A Főapátság további fontos tevékenysége a szociális gondozás, beteg- és idősápolás. A Főapátság gazdálkodási feladatokat is ellát, ezek közül kiemelkedik a gyógyteák készítése és forgalmazása. A szerzetesek a gyógyászati múlt feltárása 6

7 közben találtak rá arra a Főapátsági Főkönyvtárban őrzött a XV. és az azt követő századokból fennmaradt kéziratos és nyomtatott könyvekből álló anyagra, amely bizonyítja, hogy az Apátság ősi hagyománya a gyógyászati célú italok készítése. Jelenleg a Herbária Rt-vel együttműködve kerülhet piacra a bencés receptúra alapján készülő gyógyhatású teacsalád. A gyógyteák mellett ősi hagyománya van a levendulaolaj és a gyógynövényes és gyümölcsalapú bencés likőrök készítésének is ban újabb bencés hagyománnyal a borászattal bővült a tevékenységi kör. Felépült a Pannonhalmi Apátsági Pincészet a Pannonhalmi Főapátság többségi és a MKB Bank Nyrt. kisebbségi tulajdonhányadával 2000 m 2 alapterületen, 3000 hektoliter tárolókapacitással. Az ismeretterjesztésnek fontos szerepet szán a Főapátság, ezért vallásos tárgyú és kulturális értékeket bemutató könyvkiadást is folytat. Erre a tevékenységre 1992-ben létrehozták a Bencés Kiadó Kft-t. Meg kell említeni, hogy többek között zenei CD-k és turisztikai DVD-k készítését és forgalmazását is végzi a Főapátság. 1.2 A projekt környezetének bemutatása A projekt a Nyugat-Dunántúli régió területén valósul meg. A régiót Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió négy országgal határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. Európa szerte egyedülálló, hogy egy régió négy országgal határos. A Nyugat-Dunántúli régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. 7

8 1. táblázat: Nyugat-dunántúli régió alapadatai Forrás: A magyar régiók zsebkönyve, KSH Nyugat-dunántúli régió alapadatai Területe (2006) km 2 Lakónépesség (2006) Települések száma (2006) Jogállás szerint város község 999 ezer fő 655 db 28 db 627 db Munkanélküliségi ráta (2005) 5,9% Foglalkoztatottak száma (2005) Gazdasági szervezetek száma (2005) Turisztikai vendégek száma (2005) GDP (2004) Ipar beruházásai (2005) Beruházások (2005) 426 ezer fő db ezer fő Mrd Ft 160 Mrd Ft 264 Mrd Ft A Nyugat-Dunántúli régió gazdag természeti kincsekben, erőforrásokban, ezek megőrzése egyaránt környezeti és gazdasági érdek, kíméletes hasznosításuk a fenntartható fejlődés nagy lehetősége és feladata. A régióban az idegenforgalom fontos szerepet tölt be a gazdasági életben, jelentősége a térség földrajzi elhelyezkedése mellett annak köszönhető, hogy a régió gazdag és változatos turisztikai vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkezik. Fontos szerepet játszik a régióban az egészség- és a gyógyturizmus (Győr, Hévíz, Zalakaros stb.), továbbá a Fertő-hansági és az Őrségi Nemzeti Parkok, a Balaton; valamint a kulturális rendezvények (győri Barokk Napok, Savaria Történelmi Karnevál stb.), illetve a borászati és gasztronómiai értékek (Pannonhalma-Sokoróaljai, a Soproni és a Balatonfelvidéki borvidék). A Nyugat-dunántúli régióban nemcsak a római korokig visszanyúló kulturális, szellemi örökség megóvása és továbbélése hangsúlyos, hanem a régióban található két UNESCO Világörökségi helyszín, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete, illetve a Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj. Komoly vonzerőt képviselnek a kulturális és épített örökség értékei, számos történelmi vár (Jurisics, Nádasdy), kastély (Batthyány, Eszterházy, Festetics, Széchenyi), kúria és egyházi épület is, ezek közül emelkedik ki a Világörökség részét képező Pannonhalmi Főapátság. 8

9 Pannonhalma Győr-Moson-Sopron megyében található, Győrtől 15 km-re. A település 2000 óta városi címmel rendelkezik. Eredeti neve Győrszentmárton ősidők óta lakott hely. A település az apátsággal közös Pannonhalma nevet viseli 1965 óta. Pannonhalma természeti adottságai, és a Főapátság vonzereje miatt a turisztika jelentős szerepet tölt be a város ismertsége terén. Pannonhalma és ebben a Főapátság látogatottsága meghaladja az évi 100 ezer főt. 1.3 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A Kormány január 1-jén a területfejlesztési, a területrendezési, a területpolitikai és a regionális fejlesztési feladatok ellátás érdekében létrehozta a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt (MTRFH). A hivatal neve szeptember 1- jétől Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) lett. Az OTH tevékenységét a Kormány irányította és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelte. Az OTH feladatkörében gondoskodott a kormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátásáról, felügyelte a VÁTI Kht-t, amely a területi információs rendszert működteti, illetve közreműködött az EU integrációval kapcsolatos teendők szakmai előkészítésében és végrehajtásában. Az OTH szervezetében működött a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Irányító Hatósága. A ROP Irányító Hatósága 2006-ban már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe épült be. Az Irányító Hatóság feladata a Regionális Fejlesztés Operatív Program előkészítéséhez, végrehajtásához, felügyeletéhez és ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a program megvalósítása során a törvényesség biztosítása, valamint a partnerek lehető legszélesebb körének bevonása a munkafolyamatokba. Az Irányító Hatóság fontos összekötő feladatot lát el az Európai Bizottság, valamint a magyar Kormány és a régiók között a pályázati pénzek minél hasznosabb felhasználása érdekében. További feladata, hogy közép- és hosszú távon elősegítse a magyar régiók illeszkedését az Európai Unió regionális struktúrájába, hogy azok képessé váljanak arra, hogy tovább erősítsék a gazdasági és társadalmi kohéziót az Európai Unió határain belül. 9

10 Az Irányító Hatóság felel a Regionális Fejlesztés Operatív Program működéséért, a pályázati programokban a projekteket a kidolgozástól, értékeléstől egészen a megvalósításig ún. közreműködő szervezetek kísérik figyelemmel, biztosítják folyamatosan ezek szabályszerűségét és menedzsmentjét. Az 1/2004. (I.5.) Kormányrendelet és a 10/2004 (VI.12.) TNM rendelet értelmében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) látja el közreműködő szervezeti feladatokat a projekt-megvalósítás és monitoring során. 10

11 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A ROP pályázati kiírás fejlesztési irányai Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatott ROP 1.1. komponenségnek keretén belül történt meg a Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő fejlesztési programjának első üteme, a világörökségi helyszín környezetrendezése. A ROP a regionális fejlődést és Magyarországnak az Európai Unió regionális politikájához illeszkedő térbeli szerkezeti átalakulását szolgálja. Ez az Operatív Program a következő intézkedéseket tartalmazza: 1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 2. Turisztikai fogadóképesség javítása 3. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása (utak) 4. Városi területek rehabilitációja 5. Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 6. A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 7. A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 8. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése 9. Régió-specifikus szakmai képzések támogatása A Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés keretében nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok látogathatóvá tétele, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése valósul meg, a turisztikai fogadóképesség javításával pedig szállodák, panziók, üdülőházak és apartmanházak felújítása révén bővül hazánk szálláskínálata. A Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés célja, hogy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók és termékek jöjjenek létre, amelyek hazánk kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek. A másik célkitűzés az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése, azaz a turisztikai célpontok régiók közötti eloszlásának kiegyensúlyozása. 11

12 A ROP pályázatokat az érintett régió jelen esetben a Nyugat-Dunántúli régió - regionális fejlesztési ügynökségéhez (rfü) kellett benyújtani. Itt első lépésként megtörtént a pályázatok regisztrálása, formai, jogosultsági ellenőrzése, ez alapján a pályázatok befogadása. Amennyiben szükséges volt a hiánypótlásokat is itt kezelték. Ezt követően az rfü a pályázatokat szakmailag értékelte, és a támogatásra javasolt pályázatokat megküldte a ROP Irányító Hatóságának. Az értékelés következő lépéseként a VÁTI Kht. a ROP Irányító Hatóság megbízása alapján elvégezte a pályázatok jogosultsági és költséghatékonysági minőségellenőrzését. A döntés előtt az érintett szakminisztériumok, a régiók és a ROP Irányító Hatóság képviselőiből álló Döntéselőkészítő Bizottság megvizsgálta, hogy az adott pályázat stratégiai szempontból hogyan illeszkedik a program célkitűzéseihez. A pályázat támogatásáról a döntést a ROP Irányító Hatóság vezetője hozta meg az rfü-k értékelése, a VÁTI Kht. minőségellenőrzése és a Döntéselőkészítő Bizottság véleményének figyelembevételével. A pályázat eredményéről, a támogatás elnyeréséről a ROP Irányító Hatósága értesítette a pályázókat, végül megbízása alapján a VÁTI Kht. készítette elő és kötötte meg a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása során a nyomonkövetéssel, a támogatási szerződések esetleges módosításával és a kifizetési igények befogadásával kapcsolatos feladatokat a VÁTI Kht. regionális képviseletei látják el. A fenti pályázati rendszer folyamatán ment keresztül jelen esettanulmány tárgyát képező nyertes pályázat is, aminek összefoglaló adatai a következők: Pályázat: Pályázó: Pályázat címe: Projekt időtartama: Támogatás összege: Beruházás összege: 2.2 A projekt tartalma 2. táblázat: A projekt összegző adatai ROP Pannonhalmi Főapátság A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerőfejlesztési programja I. A világörökségi helyszín környezetrendezése április december ,- Forint ,- Forint 12

13 A pályázat célja a Pannonhalmi Főapátság idegenforgalmi vonzerejének fejlesztése, a természeti-, kultúrtörténeti és építészeti adottságok bemutatása mellett széleskörű turisztikai szolgáltatások biztosítása, turisztikai infrastruktúra kiépítése annak érdekében, hogy a nagy múltú örökséget minél szélesebb közönség látogathassa méltó környezetben. A projekt nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalóvá kívánja emelni a Pannonhalmi Főapátságot. Ennek érdekében a bejárat előtti tér, a belső udvar, a szabadtéri rendezvényhelyszín és a körsétány környezetrendezésére és burkolatfelújítására került sor. A látogatóbarát szolgáltatásokhoz kapcsolódó tereprendezés biztosítja a környezet esztétikai megjelenésének emelésén túl a Főapátságba érkező vendégek számára a hosszabb, hasznosabb és kellemesebb időtöltést. 2. kép: Munkálatok közben Forrás: Pannonhalmi Főapátság A bencés közösség fontos feladatának tekinti, hogy a rend évezredes tapasztalatait, kulturális, erkölcsi, vallási értékeit az érdeklődők minél szélesebb körével ismertethesse meg. Ennek érdekében kívánja az építészeti-táji környezet helyreállítását a projekt keretében megvalósítani. A projekt a világörökségi helyszínt, a sokoldalú kulturális értéket hazai és nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai vonzerővé fejleszti a hiányosságok felszámolásával, az értékek kibontakoztatásával. 13

14 A projekt megvalósításának elemei a következők: 1. a Főapátság főbejárata előtti főtér környezetrendezése; 2. a Főapátság belső udvarának környezetrendezése; 3. a szabadtéri rendezvény helyszín és környezetének rendezése; 4. a Várat övező Körsétány környezetrendezése. A Pannonhalmi Főapátság a világörökségi védettséget az épített értékei és természeti környezetének komplexitásáért kapta. A beruházási munkálatok során alapkövetelmény volt ennek az egységnek fenntartása. Ezért a környezet minőségének megóvása érdekében a jármű- és gyalogos forgalom korszerűsítésekor 3. kép: A felújított főbejárat előtti tér a környezettel harmonizáló utak és Forrás: Pannonhalmi Főapátság kulturált parkoló-terület kialakítására került sor. A környezettel színben és anyagban összehangolt, környezetbarát funkcionális elemek: fa ülőfelületű padok, természetes anyagból készült térburkolatok, hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre. 14

15 2.3 A projektmegvalósítás ütemezése A projekt megvalósítására készített cselekvési terv a projekt lebonyolítására 11 tevékenységet sorolt fel, melyeket a 2. számú táblázat szemléltet: 3. táblázat: Projekttevékenységek 1. Projektmenedzsment hivatalos megalakulása 2. Közbeszerzések lebonyolítása 3. A tervezési terület: a Főapátság előtti főtér környezetrendezése Tereprendezés Épített elemek 4. B tervezési terület: a Főapátsági belső udvar környezetrendezése 5. C tervezési terület: Szabadtéri rendezvényhelyszín és területének környezetrendezése 6. D tervezési terület: Körsétány környezetrendezése Növénytelepítés Hulladékgyűjtők elhelyezése Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés 7. Építési munkálatok lezárása 8. A megvalósítás tapasztalatainak felhasználásával a II. ütem előkészítése 9. Projektmenedzsment feladatok ellátása 10. Disszemináció, publikáció 11. Projekt zárása A felújítások során pályázó attól tartott, hogy előkerülnek régészeti leletek, amelyek feltárása igen hosszadalmas folyamat, és nem tervezték / nem tervezhették bele az ütemtervbe. Régészeti leleteket nem találtak a munkálatok során, így az előre eltervezett határidőket a projekt végrehajtása során sikerült tartani. Az egyes tevékenységek megvalósítása időben egymás után következett, illetve egyes esetekben a tevékenységek párhuzamosan is zajlottak. A tevékenységek kezdetét és befejezésének időpontját, valamint a tevékenységek egymáshoz való viszonyát szemlélteti a 1. számú ábra, a GANTT-táblázat. A 3.2. fejezetben bemutatásra kerül a Főapátság hosszabb távú fejlesztési tervének négy szakasza (üteme). A benyújtott pályázatban szerepelt és elfogadást nyert a következő a második fejlesztési szakasz (ütem) terveinek előkészítése. Ez a feladat a Projekttevékenységek táblázat 8. sorában szerepel. 15

16 1. ábra: A projekt GANTT-táblázata 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt legfontosabb eredménye, hogy megvalósulhatott; ugyanis az elképzelések csakis a pályázati támogatással válhattak valósággá! A projekt eredményeit élvezheti a helyi közösség, vagyis a pannonhalmi bencés szerzetesek; a kollégium és gimnázium diákjai; valamint a Főapátság oktatási, kulturális, szociális és gazdasági tevékenységet folytató egységeinek munkatársai, polgári alkalmazottai, főként azonban a Főapátságba látogató vendégek, turisták ezrei. A projekt eredményeként a Főapátság előtti téren 2590 m 2 területen bazalt kockakővel borított terület jött létre, több mint 1000 új növény ültetésére került sor, a területet akadálymentesítették, és díszkivilágítással látták el. 16

17 4. kép: Munkálatok közben II Forrás: Pannonhalmi Főapátság A Főapátság belső udvarán a környezet- és tereprendezés eredményeként mintegy 915 m 2 területet borítottak bazalt kockakővel, a meglévő beton lépcső 11 fm-es andezit burkolást kapott. A növénytelepítés során több mint 1000 darab növényt ültettek, és 1465 m 2 -en új gyepfelületet hoztak létre. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a Főapátság előtti téren és a belső udvarban is teljes talajcserét kellett végrehajtani a megfelelő szilárdságú alapozás érdekében. Fontos része volt a munkálatoknak a csapadékvíz elvezetése, és a csatornaépítés is. 5. kép: Munkálatok közben III. Forrás: Pannonhalmi Főapátság 17

18 A szabadtéri rendezvényhelyszín és területének környezetrendezése során 86 m 2 -re került bazaltzúzalékos műkő borítás, és közel 300 növényt, futónövényt ültetnek, valamint 63 m 2 -es új gyepfelületet alakítanak ki. A Körsétány környezetrendezése során 16 gépkocsi számára létesült bazalt kockakővel beborított parkolóhely. Több mint 2500 növényt ültettek és 2000 m 2 -nyi gyepfelületet újítottak fel. 6. kép: A fejlesztés helyszíne a tájékoztató táblával Forrás: Pannonhalmi Főapátság 18

19 3. A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása 3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A fejlesztések szükségességét a fejlesztés megkezdése előtti állapotok indokolták. Az utóbbi évtizedben a Főapátság anyagi keretei elegendőek voltak ugyan a turisták által látogatott nagyobb épületek, bemutató helyszínek rekonstrukciójára, jelentős hiányosságok maradtak azonban az építészeti elemeket összekötő infrastruktúra (utak, közterek, átjárók, kertek) színvonalában és minőségében. Az utak, lépcsők nagy része töredezett volt, a kerítéseket sok helyen rossz minőségű, betonoszlopra feszített drótfonatok alkották, a parkolók felszíne megsüllyedt, töredezett, a parkolók befogadóképessége nem volt elégséges. Ezek a körülmények nem voltak megfelelőek a Világörökség értékéhez méltó bemutatáshoz, az oda látogatók színvonalas fogadásához. A Főapátság többéves tapasztalata azt támasztja alá, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és az igény a bencés életmód, ismeretanyag, örökség behatóbb megismerésére, kulturális és vallási tárgyú rendezvényeken való részvétellel, hoszszabb idő eltöltésével az apátság 7. kép: Pannonhalmi Főapátság Könyvtára területén. A külföldi, főleg a nyugateurópai bencés monostorok már Forrás: jelentős tapasztalatot szeretek a széleskörű turisztikai termékkínálat terén, és a turisztikai bevételeik gazdálkodásuk jelentős részét képezik. A látogatók nagy száma, az intenzív járműforgalom akarva-akaratlanul károkat tett a környezetben. Az állagmegóvás, a korszerű infrastruktúra kiépítése folyamatos kihívás elé állította a Főapátságot. 19

20 A Pannonhalmi Főapátság, mint világörökségi helyszín folyamatos és növekvő népszerűségnek örvend. Olyan nemzeti és nemzetközi érték, melyet amellett, hogy folyamatosan óvni és ápolni szükséges, látogathatóvá kell tenni minden érdeklődő számára. A kiinduló állapotban sem a parkolóhelyek, sem a pihenőhelyek száma nem volt elegendő a csoportos látogatók számára. A gyalogos- és járműforgalmat korábban nem megfelelően és biztonságosan különítették el. A gyalogosforgalom néhol érinti és ezzel zavarja az oktatást, a szerzetesi életet és a szociális otthon nyugalmát. A projekt a fenti problémák megoldására irányult. 3.2 Korábban megfogalmazott projektötletek A projektötletnél sokkal megalapozottabb elgondolásokat készített a Főapátság, amelyek egy átgondolt előzetes tervként adták hátterét a pályázatban foglaltak megvalósításának. A Pannonhalmi Főapátság célul tűzte ki turisztikai szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, turisztikai termékeinek- és programcsomag-kínálatának bővítését a vonzerők sokoldalú hasznosítását. Ennek érdekében négy szakaszból álló fejlesztési terv készült, melynek elemei a következők: I. A környezet rendezése és fejlesztése. II. Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (parkoló bővítés, építés, gasztronómiai, kereskedelmi szolgáltatások bővítése). III. A természeti környezet (Arborétum) felújítása, rendezése, kolostorkert létesítése, gyógynövényes bemutató házzal és egészségügyi turisztikai szolgáltatásokkal (gyógynövény teák, ezek szerepe az egészség megőrzésében stb.). IV. Rendezvényközpont, lelkigyakorlatos ház, vendégház létesítése. Ennek a komplex, hosszú távú tervnek az első szakasza a ROP támogatás keretében megvalósult fejlesztés. A Miniszterelnöki Hivatal kezelésében 2003-ban meghirdetett Pályázat Előkészítő Alaphoz (PEA) jelen projekt fejlesztési tervének komplexebb változatát nyújtotta be a Főapátság. A PEA feladata az volt, hogy professzionális pályázati tanácsadással se- 20

21 gítse színvonalas projektek teljes körű előkészítését, abból a célból, hogy az EUcsatlakozás után megnyíló támogatási forrásokból megkezdődhessen a magas szintű projektmegvalósítás. A potenciális kedvezményezettek rövid projektötlet leadásával pályázhattak a szakértői segítségnyújtásra. Pannonhalmi Főapátság PEA projektje várólistára került. Ekkor úgy gondolták, hogy PEA szakértői segítség nélkül is benyújtják a projekttervet a megjelenő ROP 1.1. pályázatára, egyeztetve a pályázás tervét a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel júniusában a Főapátsághoz érkezett egy megkeresés a PEA konzorcium és a Miniszterelnöki Hivatal részéről, hogy a várólistáról a kidolgozandó projektek listájára került át a pannonhalmi projektötlet. Ekkorra azonban már a végső stádiumba érkezett a ROP pályázat elkészítése, csupán egyes benyújtandó mellékletekre vártak. A PEA tanácsadói a szóbeli egyeztetésen azt javasolták, hogy a pályázat volumenére tekintettel érdemesebb a ROP pályázatot benyújtani, hiszen a konzorcium segítségével csupán később lenne lehetőség erre. A pályázatot 2005 júliusában már be is adta pályázó. 3.3 A projekt döntéshozatali rendszere A pályázat benyújtását megelőzte egy 7-8 évre szóló terv elkészítése, valamint a fejlesztésekről, az igények bemutatásáról szóló folyamatos konzultáció. Ennek a hoszszabb távú tervnek a szakaszait a 3.2. fejezet tartalmazza. Ezen tervező munka alapján indult el a bemutatott pályázati projekt közvetlen előkészítése az előzőekben említett folyamatok szerint. A hatékony előkészítés érdekében dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát vezetésével egy fejlesztési munkacsoport alakult, melynek résztvevői a főapáton kívül Hortobágyi T. Cirill OSB főmonostori perjel, a Főapátság gazdasági helyettese, Németh Tamásné gazdasági 8. kép: A Pannonhalmi Főapátság honlapjának igazgató, M. Szilas Katalin főépítész, nyitóoldala és dr. Vajdovich Béla gazdasági szak- 21

22 tanácsadó. A fenti csoport alkotott egy belső team -et, melynek feladata a Főapátság döntéshozatali rendszerében a szóban forgó ún. első fejlesztési szakasz, vagyis a jelen projekt A Világörökségi helyszín környezetrendezése részletes kidolgozása, szakmai tanácsadás, a pályázat előkészítése és előterjesztése a Rend fórumaihoz és a bencés szerzetesekhez. Egy projekt megvalósításának tervbe vételéről elsőként a főapát dönt, aki a Főapáti Tanács elé terjeszti a javaslatot, amit a Főapátság Gazdasági Tanácsa is megvizsgál, megtárgyal. Végül a főapát vezetésével a terveket a rendtársakkal együtt megvitatják. A pályázat benyújtásáról a főapát döntött, ezután a részletek kidolgozását folyamatos megbeszélésekkel már a belső team végezte, és szaktanácsadással végigkísérte a fent bemutatott főapátsági döntéshozatali rendszer folyamatát. A pályázat részleteiről, a megvalósítás módjáról is a négy fős csapat megbeszélésein születtek döntések. A szakmai felelősök az ún. projektmenedzsment keretei között dolgoznak. A projektmenedzsment munkáját a gazdasági szaktanácsadó dr. Vajdovich Béla fogta össze, és vált ezzel a projekt menedzserévé. 2. ábra: Projektmenedzsment ábra A Projektmenedzsment rendszeresen, kéthetente ülésezik; a megbeszéléseken a projekt előrehaladását, az elért eredményeket, a befejezett munkaszakaszokat és a felmerülő problémákat tárgyalják meg. Abban az esetben, ha valamelyik résztvevő halaszthatatlan feladatellátása miatt nem tud részt venni az egyeztetésen, akkor köteles a helyettesével képviseltetnie magát. A megbeszélések eredményeként rögzítik, és folyamatosan pontosítják valamennyi résztvevő feladatát, felelősségi körét. 22

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre...

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... Tartalomjegyzék Bevezetõ... 1. FEJEZET A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... 2 3 I. A projekt létrehozása... 1. Projekttervezési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben