ROP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ROP Projekt Esettanulmány Készült: október 30. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A ROP pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tartalma A projektmegvalósítás ütemezése A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények Korábban megfogalmazott projektötletek A projekt döntéshozatali rendszere A pályázat készítésében részt vevő szereplők A projektmegvalósítás bemutatása Szerződéskötés A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Közbeszerzés Ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Képek jegyzéke Ábrák jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága egyedülálló vallási, kulturális és történelmi értékek megtestesítője immár 1000 éve. A Pannonhalmi Főapátság jelenleg is kiemelt jelentőségű a magyar és az egyetemes kultúrában. Az ezeréves hagyomány ma is élő értékét ismerte el az UNESCO, amikor 1996-ban Pannonhalma monostorát, építészeti együttesét páratlan szépségű természeti környezetével együtt a Világörökség részeként fogadta el. A Főapátság egyben elismert Magyar Örökség, ezt a címet a Magyar Tudományos Akadémia adományozta. Az örökség kötelez. Jelentős feladat ennek gondozása, értékeinek kibontakoztatása, mind teljesebb megismerése és megismertetése. A Főapátság növekvő turisztikai vonzerejének fejlesztésére törekszik azáltal is, hogy a vendégek, látogatók színvonalasabb feltételek között ismerhessék meg a monostor értékeit. Jelen Projekt Esettanulmány azon feladatokról, tapasztalatokról szól, amelyek a fentieket szolgálják. 1. kép: Pannonhalmi Főapátság Forrás: 5

6 A Pannonhalmi Főapátság Szent Márton Hegyén, Pannonhalmán található. A Pannonhalmi Főapátság a Magyar Bencés Kongregáció központja. Az itt élő szerzetesek Szent Benedek Reguláját követik. A kereszténység és az európai kultúra honi bölcsője ez a kolostor. 996-ban a Csehországból érkező bencés szerzeteseket Géza fejedelem itt telepítette le ben vált a magyarországi bencés monostorok között főapátsággá. A török hódoltság másfél évszázada alatt megrongálódtak az épületek, a helyreállítás hoszszú ideig eltartott. A felvilágosodás évszázadában a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint ítélték meg, csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Szent Benedek Regulája azt a hagyományt képviseli, ami nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre helyezi a hangsúlyt, ezért 1786-ban II. József beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését. Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta után a rend birtokait és a bencés iskolákat állalmosították től újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség az iskolai munka folytatása mellett új munkaterületeken is igyekszik megteremteni azokat az anyagi forrásokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban. Szent Márton monostora nyitott a világ felé. Vendégszeretettel és hozzáértéssel fogadja a lelki megújulásra törekvő keresztény hívőket és a történeti-kulturális értékek iránt érdeklődőket egyaránt. Tudatosan törekszik a kulturális és vallási turizmus hagyományos és új változatainak alkalmazására, ötvözésére, miközben megőrzi évezredes hagyományait, követi és képviseli a bencés életeszményt. A pannonhalmi monostor szakrális tevékenysége mellett 1802 óta folytat oktató, kulturális tevékenységet. Jelenleg egy több mint háromszáz diákot befogadó gimnáziumot és kollégiumot működtet. A Főapátság további fontos tevékenysége a szociális gondozás, beteg- és idősápolás. A Főapátság gazdálkodási feladatokat is ellát, ezek közül kiemelkedik a gyógyteák készítése és forgalmazása. A szerzetesek a gyógyászati múlt feltárása 6

7 közben találtak rá arra a Főapátsági Főkönyvtárban őrzött a XV. és az azt követő századokból fennmaradt kéziratos és nyomtatott könyvekből álló anyagra, amely bizonyítja, hogy az Apátság ősi hagyománya a gyógyászati célú italok készítése. Jelenleg a Herbária Rt-vel együttműködve kerülhet piacra a bencés receptúra alapján készülő gyógyhatású teacsalád. A gyógyteák mellett ősi hagyománya van a levendulaolaj és a gyógynövényes és gyümölcsalapú bencés likőrök készítésének is ban újabb bencés hagyománnyal a borászattal bővült a tevékenységi kör. Felépült a Pannonhalmi Apátsági Pincészet a Pannonhalmi Főapátság többségi és a MKB Bank Nyrt. kisebbségi tulajdonhányadával 2000 m 2 alapterületen, 3000 hektoliter tárolókapacitással. Az ismeretterjesztésnek fontos szerepet szán a Főapátság, ezért vallásos tárgyú és kulturális értékeket bemutató könyvkiadást is folytat. Erre a tevékenységre 1992-ben létrehozták a Bencés Kiadó Kft-t. Meg kell említeni, hogy többek között zenei CD-k és turisztikai DVD-k készítését és forgalmazását is végzi a Főapátság. 1.2 A projekt környezetének bemutatása A projekt a Nyugat-Dunántúli régió területén valósul meg. A régiót Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió négy országgal határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. Európa szerte egyedülálló, hogy egy régió négy országgal határos. A Nyugat-Dunántúli régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. 7

8 1. táblázat: Nyugat-dunántúli régió alapadatai Forrás: A magyar régiók zsebkönyve, KSH Nyugat-dunántúli régió alapadatai Területe (2006) km 2 Lakónépesség (2006) Települések száma (2006) Jogállás szerint város község 999 ezer fő 655 db 28 db 627 db Munkanélküliségi ráta (2005) 5,9% Foglalkoztatottak száma (2005) Gazdasági szervezetek száma (2005) Turisztikai vendégek száma (2005) GDP (2004) Ipar beruházásai (2005) Beruházások (2005) 426 ezer fő db ezer fő Mrd Ft 160 Mrd Ft 264 Mrd Ft A Nyugat-Dunántúli régió gazdag természeti kincsekben, erőforrásokban, ezek megőrzése egyaránt környezeti és gazdasági érdek, kíméletes hasznosításuk a fenntartható fejlődés nagy lehetősége és feladata. A régióban az idegenforgalom fontos szerepet tölt be a gazdasági életben, jelentősége a térség földrajzi elhelyezkedése mellett annak köszönhető, hogy a régió gazdag és változatos turisztikai vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkezik. Fontos szerepet játszik a régióban az egészség- és a gyógyturizmus (Győr, Hévíz, Zalakaros stb.), továbbá a Fertő-hansági és az Őrségi Nemzeti Parkok, a Balaton; valamint a kulturális rendezvények (győri Barokk Napok, Savaria Történelmi Karnevál stb.), illetve a borászati és gasztronómiai értékek (Pannonhalma-Sokoróaljai, a Soproni és a Balatonfelvidéki borvidék). A Nyugat-dunántúli régióban nemcsak a római korokig visszanyúló kulturális, szellemi örökség megóvása és továbbélése hangsúlyos, hanem a régióban található két UNESCO Világörökségi helyszín, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete, illetve a Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj. Komoly vonzerőt képviselnek a kulturális és épített örökség értékei, számos történelmi vár (Jurisics, Nádasdy), kastély (Batthyány, Eszterházy, Festetics, Széchenyi), kúria és egyházi épület is, ezek közül emelkedik ki a Világörökség részét képező Pannonhalmi Főapátság. 8

9 Pannonhalma Győr-Moson-Sopron megyében található, Győrtől 15 km-re. A település 2000 óta városi címmel rendelkezik. Eredeti neve Győrszentmárton ősidők óta lakott hely. A település az apátsággal közös Pannonhalma nevet viseli 1965 óta. Pannonhalma természeti adottságai, és a Főapátság vonzereje miatt a turisztika jelentős szerepet tölt be a város ismertsége terén. Pannonhalma és ebben a Főapátság látogatottsága meghaladja az évi 100 ezer főt. 1.3 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A Kormány január 1-jén a területfejlesztési, a területrendezési, a területpolitikai és a regionális fejlesztési feladatok ellátás érdekében létrehozta a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt (MTRFH). A hivatal neve szeptember 1- jétől Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) lett. Az OTH tevékenységét a Kormány irányította és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelte. Az OTH feladatkörében gondoskodott a kormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátásáról, felügyelte a VÁTI Kht-t, amely a területi információs rendszert működteti, illetve közreműködött az EU integrációval kapcsolatos teendők szakmai előkészítésében és végrehajtásában. Az OTH szervezetében működött a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Irányító Hatósága. A ROP Irányító Hatósága 2006-ban már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe épült be. Az Irányító Hatóság feladata a Regionális Fejlesztés Operatív Program előkészítéséhez, végrehajtásához, felügyeletéhez és ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a program megvalósítása során a törvényesség biztosítása, valamint a partnerek lehető legszélesebb körének bevonása a munkafolyamatokba. Az Irányító Hatóság fontos összekötő feladatot lát el az Európai Bizottság, valamint a magyar Kormány és a régiók között a pályázati pénzek minél hasznosabb felhasználása érdekében. További feladata, hogy közép- és hosszú távon elősegítse a magyar régiók illeszkedését az Európai Unió regionális struktúrájába, hogy azok képessé váljanak arra, hogy tovább erősítsék a gazdasági és társadalmi kohéziót az Európai Unió határain belül. 9

10 Az Irányító Hatóság felel a Regionális Fejlesztés Operatív Program működéséért, a pályázati programokban a projekteket a kidolgozástól, értékeléstől egészen a megvalósításig ún. közreműködő szervezetek kísérik figyelemmel, biztosítják folyamatosan ezek szabályszerűségét és menedzsmentjét. Az 1/2004. (I.5.) Kormányrendelet és a 10/2004 (VI.12.) TNM rendelet értelmében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) látja el közreműködő szervezeti feladatokat a projekt-megvalósítás és monitoring során. 10

11 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A ROP pályázati kiírás fejlesztési irányai Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatott ROP 1.1. komponenségnek keretén belül történt meg a Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő fejlesztési programjának első üteme, a világörökségi helyszín környezetrendezése. A ROP a regionális fejlődést és Magyarországnak az Európai Unió regionális politikájához illeszkedő térbeli szerkezeti átalakulását szolgálja. Ez az Operatív Program a következő intézkedéseket tartalmazza: 1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 2. Turisztikai fogadóképesség javítása 3. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása (utak) 4. Városi területek rehabilitációja 5. Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 6. A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 7. A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 8. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése 9. Régió-specifikus szakmai képzések támogatása A Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés keretében nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok látogathatóvá tétele, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése valósul meg, a turisztikai fogadóképesség javításával pedig szállodák, panziók, üdülőházak és apartmanházak felújítása révén bővül hazánk szálláskínálata. A Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés célja, hogy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók és termékek jöjjenek létre, amelyek hazánk kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek. A másik célkitűzés az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése, azaz a turisztikai célpontok régiók közötti eloszlásának kiegyensúlyozása. 11

12 A ROP pályázatokat az érintett régió jelen esetben a Nyugat-Dunántúli régió - regionális fejlesztési ügynökségéhez (rfü) kellett benyújtani. Itt első lépésként megtörtént a pályázatok regisztrálása, formai, jogosultsági ellenőrzése, ez alapján a pályázatok befogadása. Amennyiben szükséges volt a hiánypótlásokat is itt kezelték. Ezt követően az rfü a pályázatokat szakmailag értékelte, és a támogatásra javasolt pályázatokat megküldte a ROP Irányító Hatóságának. Az értékelés következő lépéseként a VÁTI Kht. a ROP Irányító Hatóság megbízása alapján elvégezte a pályázatok jogosultsági és költséghatékonysági minőségellenőrzését. A döntés előtt az érintett szakminisztériumok, a régiók és a ROP Irányító Hatóság képviselőiből álló Döntéselőkészítő Bizottság megvizsgálta, hogy az adott pályázat stratégiai szempontból hogyan illeszkedik a program célkitűzéseihez. A pályázat támogatásáról a döntést a ROP Irányító Hatóság vezetője hozta meg az rfü-k értékelése, a VÁTI Kht. minőségellenőrzése és a Döntéselőkészítő Bizottság véleményének figyelembevételével. A pályázat eredményéről, a támogatás elnyeréséről a ROP Irányító Hatósága értesítette a pályázókat, végül megbízása alapján a VÁTI Kht. készítette elő és kötötte meg a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása során a nyomonkövetéssel, a támogatási szerződések esetleges módosításával és a kifizetési igények befogadásával kapcsolatos feladatokat a VÁTI Kht. regionális képviseletei látják el. A fenti pályázati rendszer folyamatán ment keresztül jelen esettanulmány tárgyát képező nyertes pályázat is, aminek összefoglaló adatai a következők: Pályázat: Pályázó: Pályázat címe: Projekt időtartama: Támogatás összege: Beruházás összege: 2.2 A projekt tartalma 2. táblázat: A projekt összegző adatai ROP Pannonhalmi Főapátság A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerőfejlesztési programja I. A világörökségi helyszín környezetrendezése április december ,- Forint ,- Forint 12

13 A pályázat célja a Pannonhalmi Főapátság idegenforgalmi vonzerejének fejlesztése, a természeti-, kultúrtörténeti és építészeti adottságok bemutatása mellett széleskörű turisztikai szolgáltatások biztosítása, turisztikai infrastruktúra kiépítése annak érdekében, hogy a nagy múltú örökséget minél szélesebb közönség látogathassa méltó környezetben. A projekt nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalóvá kívánja emelni a Pannonhalmi Főapátságot. Ennek érdekében a bejárat előtti tér, a belső udvar, a szabadtéri rendezvényhelyszín és a körsétány környezetrendezésére és burkolatfelújítására került sor. A látogatóbarát szolgáltatásokhoz kapcsolódó tereprendezés biztosítja a környezet esztétikai megjelenésének emelésén túl a Főapátságba érkező vendégek számára a hosszabb, hasznosabb és kellemesebb időtöltést. 2. kép: Munkálatok közben Forrás: Pannonhalmi Főapátság A bencés közösség fontos feladatának tekinti, hogy a rend évezredes tapasztalatait, kulturális, erkölcsi, vallási értékeit az érdeklődők minél szélesebb körével ismertethesse meg. Ennek érdekében kívánja az építészeti-táji környezet helyreállítását a projekt keretében megvalósítani. A projekt a világörökségi helyszínt, a sokoldalú kulturális értéket hazai és nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai vonzerővé fejleszti a hiányosságok felszámolásával, az értékek kibontakoztatásával. 13

14 A projekt megvalósításának elemei a következők: 1. a Főapátság főbejárata előtti főtér környezetrendezése; 2. a Főapátság belső udvarának környezetrendezése; 3. a szabadtéri rendezvény helyszín és környezetének rendezése; 4. a Várat övező Körsétány környezetrendezése. A Pannonhalmi Főapátság a világörökségi védettséget az épített értékei és természeti környezetének komplexitásáért kapta. A beruházási munkálatok során alapkövetelmény volt ennek az egységnek fenntartása. Ezért a környezet minőségének megóvása érdekében a jármű- és gyalogos forgalom korszerűsítésekor 3. kép: A felújított főbejárat előtti tér a környezettel harmonizáló utak és Forrás: Pannonhalmi Főapátság kulturált parkoló-terület kialakítására került sor. A környezettel színben és anyagban összehangolt, környezetbarát funkcionális elemek: fa ülőfelületű padok, természetes anyagból készült térburkolatok, hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre. 14

15 2.3 A projektmegvalósítás ütemezése A projekt megvalósítására készített cselekvési terv a projekt lebonyolítására 11 tevékenységet sorolt fel, melyeket a 2. számú táblázat szemléltet: 3. táblázat: Projekttevékenységek 1. Projektmenedzsment hivatalos megalakulása 2. Közbeszerzések lebonyolítása 3. A tervezési terület: a Főapátság előtti főtér környezetrendezése Tereprendezés Épített elemek 4. B tervezési terület: a Főapátsági belső udvar környezetrendezése 5. C tervezési terület: Szabadtéri rendezvényhelyszín és területének környezetrendezése 6. D tervezési terület: Körsétány környezetrendezése Növénytelepítés Hulladékgyűjtők elhelyezése Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés Tereprendezés Épített elemek Növénytelepítés 7. Építési munkálatok lezárása 8. A megvalósítás tapasztalatainak felhasználásával a II. ütem előkészítése 9. Projektmenedzsment feladatok ellátása 10. Disszemináció, publikáció 11. Projekt zárása A felújítások során pályázó attól tartott, hogy előkerülnek régészeti leletek, amelyek feltárása igen hosszadalmas folyamat, és nem tervezték / nem tervezhették bele az ütemtervbe. Régészeti leleteket nem találtak a munkálatok során, így az előre eltervezett határidőket a projekt végrehajtása során sikerült tartani. Az egyes tevékenységek megvalósítása időben egymás után következett, illetve egyes esetekben a tevékenységek párhuzamosan is zajlottak. A tevékenységek kezdetét és befejezésének időpontját, valamint a tevékenységek egymáshoz való viszonyát szemlélteti a 1. számú ábra, a GANTT-táblázat. A 3.2. fejezetben bemutatásra kerül a Főapátság hosszabb távú fejlesztési tervének négy szakasza (üteme). A benyújtott pályázatban szerepelt és elfogadást nyert a következő a második fejlesztési szakasz (ütem) terveinek előkészítése. Ez a feladat a Projekttevékenységek táblázat 8. sorában szerepel. 15

16 1. ábra: A projekt GANTT-táblázata 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt legfontosabb eredménye, hogy megvalósulhatott; ugyanis az elképzelések csakis a pályázati támogatással válhattak valósággá! A projekt eredményeit élvezheti a helyi közösség, vagyis a pannonhalmi bencés szerzetesek; a kollégium és gimnázium diákjai; valamint a Főapátság oktatási, kulturális, szociális és gazdasági tevékenységet folytató egységeinek munkatársai, polgári alkalmazottai, főként azonban a Főapátságba látogató vendégek, turisták ezrei. A projekt eredményeként a Főapátság előtti téren 2590 m 2 területen bazalt kockakővel borított terület jött létre, több mint 1000 új növény ültetésére került sor, a területet akadálymentesítették, és díszkivilágítással látták el. 16

17 4. kép: Munkálatok közben II Forrás: Pannonhalmi Főapátság A Főapátság belső udvarán a környezet- és tereprendezés eredményeként mintegy 915 m 2 területet borítottak bazalt kockakővel, a meglévő beton lépcső 11 fm-es andezit burkolást kapott. A növénytelepítés során több mint 1000 darab növényt ültettek, és 1465 m 2 -en új gyepfelületet hoztak létre. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a Főapátság előtti téren és a belső udvarban is teljes talajcserét kellett végrehajtani a megfelelő szilárdságú alapozás érdekében. Fontos része volt a munkálatoknak a csapadékvíz elvezetése, és a csatornaépítés is. 5. kép: Munkálatok közben III. Forrás: Pannonhalmi Főapátság 17

18 A szabadtéri rendezvényhelyszín és területének környezetrendezése során 86 m 2 -re került bazaltzúzalékos műkő borítás, és közel 300 növényt, futónövényt ültetnek, valamint 63 m 2 -es új gyepfelületet alakítanak ki. A Körsétány környezetrendezése során 16 gépkocsi számára létesült bazalt kockakővel beborított parkolóhely. Több mint 2500 növényt ültettek és 2000 m 2 -nyi gyepfelületet újítottak fel. 6. kép: A fejlesztés helyszíne a tájékoztató táblával Forrás: Pannonhalmi Főapátság 18

19 3. A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása 3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A fejlesztések szükségességét a fejlesztés megkezdése előtti állapotok indokolták. Az utóbbi évtizedben a Főapátság anyagi keretei elegendőek voltak ugyan a turisták által látogatott nagyobb épületek, bemutató helyszínek rekonstrukciójára, jelentős hiányosságok maradtak azonban az építészeti elemeket összekötő infrastruktúra (utak, közterek, átjárók, kertek) színvonalában és minőségében. Az utak, lépcsők nagy része töredezett volt, a kerítéseket sok helyen rossz minőségű, betonoszlopra feszített drótfonatok alkották, a parkolók felszíne megsüllyedt, töredezett, a parkolók befogadóképessége nem volt elégséges. Ezek a körülmények nem voltak megfelelőek a Világörökség értékéhez méltó bemutatáshoz, az oda látogatók színvonalas fogadásához. A Főapátság többéves tapasztalata azt támasztja alá, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és az igény a bencés életmód, ismeretanyag, örökség behatóbb megismerésére, kulturális és vallási tárgyú rendezvényeken való részvétellel, hoszszabb idő eltöltésével az apátság 7. kép: Pannonhalmi Főapátság Könyvtára területén. A külföldi, főleg a nyugateurópai bencés monostorok már Forrás: jelentős tapasztalatot szeretek a széleskörű turisztikai termékkínálat terén, és a turisztikai bevételeik gazdálkodásuk jelentős részét képezik. A látogatók nagy száma, az intenzív járműforgalom akarva-akaratlanul károkat tett a környezetben. Az állagmegóvás, a korszerű infrastruktúra kiépítése folyamatos kihívás elé állította a Főapátságot. 19

20 A Pannonhalmi Főapátság, mint világörökségi helyszín folyamatos és növekvő népszerűségnek örvend. Olyan nemzeti és nemzetközi érték, melyet amellett, hogy folyamatosan óvni és ápolni szükséges, látogathatóvá kell tenni minden érdeklődő számára. A kiinduló állapotban sem a parkolóhelyek, sem a pihenőhelyek száma nem volt elegendő a csoportos látogatók számára. A gyalogos- és járműforgalmat korábban nem megfelelően és biztonságosan különítették el. A gyalogosforgalom néhol érinti és ezzel zavarja az oktatást, a szerzetesi életet és a szociális otthon nyugalmát. A projekt a fenti problémák megoldására irányult. 3.2 Korábban megfogalmazott projektötletek A projektötletnél sokkal megalapozottabb elgondolásokat készített a Főapátság, amelyek egy átgondolt előzetes tervként adták hátterét a pályázatban foglaltak megvalósításának. A Pannonhalmi Főapátság célul tűzte ki turisztikai szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, turisztikai termékeinek- és programcsomag-kínálatának bővítését a vonzerők sokoldalú hasznosítását. Ennek érdekében négy szakaszból álló fejlesztési terv készült, melynek elemei a következők: I. A környezet rendezése és fejlesztése. II. Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (parkoló bővítés, építés, gasztronómiai, kereskedelmi szolgáltatások bővítése). III. A természeti környezet (Arborétum) felújítása, rendezése, kolostorkert létesítése, gyógynövényes bemutató házzal és egészségügyi turisztikai szolgáltatásokkal (gyógynövény teák, ezek szerepe az egészség megőrzésében stb.). IV. Rendezvényközpont, lelkigyakorlatos ház, vendégház létesítése. Ennek a komplex, hosszú távú tervnek az első szakasza a ROP támogatás keretében megvalósult fejlesztés. A Miniszterelnöki Hivatal kezelésében 2003-ban meghirdetett Pályázat Előkészítő Alaphoz (PEA) jelen projekt fejlesztési tervének komplexebb változatát nyújtotta be a Főapátság. A PEA feladata az volt, hogy professzionális pályázati tanácsadással se- 20

21 gítse színvonalas projektek teljes körű előkészítését, abból a célból, hogy az EUcsatlakozás után megnyíló támogatási forrásokból megkezdődhessen a magas szintű projektmegvalósítás. A potenciális kedvezményezettek rövid projektötlet leadásával pályázhattak a szakértői segítségnyújtásra. Pannonhalmi Főapátság PEA projektje várólistára került. Ekkor úgy gondolták, hogy PEA szakértői segítség nélkül is benyújtják a projekttervet a megjelenő ROP 1.1. pályázatára, egyeztetve a pályázás tervét a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel júniusában a Főapátsághoz érkezett egy megkeresés a PEA konzorcium és a Miniszterelnöki Hivatal részéről, hogy a várólistáról a kidolgozandó projektek listájára került át a pannonhalmi projektötlet. Ekkorra azonban már a végső stádiumba érkezett a ROP pályázat elkészítése, csupán egyes benyújtandó mellékletekre vártak. A PEA tanácsadói a szóbeli egyeztetésen azt javasolták, hogy a pályázat volumenére tekintettel érdemesebb a ROP pályázatot benyújtani, hiszen a konzorcium segítségével csupán később lenne lehetőség erre. A pályázatot 2005 júliusában már be is adta pályázó. 3.3 A projekt döntéshozatali rendszere A pályázat benyújtását megelőzte egy 7-8 évre szóló terv elkészítése, valamint a fejlesztésekről, az igények bemutatásáról szóló folyamatos konzultáció. Ennek a hoszszabb távú tervnek a szakaszait a 3.2. fejezet tartalmazza. Ezen tervező munka alapján indult el a bemutatott pályázati projekt közvetlen előkészítése az előzőekben említett folyamatok szerint. A hatékony előkészítés érdekében dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát vezetésével egy fejlesztési munkacsoport alakult, melynek résztvevői a főapáton kívül Hortobágyi T. Cirill OSB főmonostori perjel, a Főapátság gazdasági helyettese, Németh Tamásné gazdasági 8. kép: A Pannonhalmi Főapátság honlapjának igazgató, M. Szilas Katalin főépítész, nyitóoldala és dr. Vajdovich Béla gazdasági szak- 21

22 tanácsadó. A fenti csoport alkotott egy belső team -et, melynek feladata a Főapátság döntéshozatali rendszerében a szóban forgó ún. első fejlesztési szakasz, vagyis a jelen projekt A Világörökségi helyszín környezetrendezése részletes kidolgozása, szakmai tanácsadás, a pályázat előkészítése és előterjesztése a Rend fórumaihoz és a bencés szerzetesekhez. Egy projekt megvalósításának tervbe vételéről elsőként a főapát dönt, aki a Főapáti Tanács elé terjeszti a javaslatot, amit a Főapátság Gazdasági Tanácsa is megvizsgál, megtárgyal. Végül a főapát vezetésével a terveket a rendtársakkal együtt megvitatják. A pályázat benyújtásáról a főapát döntött, ezután a részletek kidolgozását folyamatos megbeszélésekkel már a belső team végezte, és szaktanácsadással végigkísérte a fent bemutatott főapátsági döntéshozatali rendszer folyamatát. A pályázat részleteiről, a megvalósítás módjáról is a négy fős csapat megbeszélésein születtek döntések. A szakmai felelősök az ún. projektmenedzsment keretei között dolgoznak. A projektmenedzsment munkáját a gazdasági szaktanácsadó dr. Vajdovich Béla fogta össze, és vált ezzel a projekt menedzserévé. 2. ábra: Projektmenedzsment ábra A Projektmenedzsment rendszeresen, kéthetente ülésezik; a megbeszéléseken a projekt előrehaladását, az elért eredményeket, a befejezett munkaszakaszokat és a felmerülő problémákat tárgyalják meg. Abban az esetben, ha valamelyik résztvevő halaszthatatlan feladatellátása miatt nem tud részt venni az egyeztetésen, akkor köteles a helyettesével képviseltetnie magát. A megbeszélések eredményeként rögzítik, és folyamatosan pontosítják valamennyi résztvevő feladatát, felelősségi körét. 22

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 19-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 19-i rendkívüli ülésére ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 19-i

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest 2014. január 14. 2014. március 11. 2014. április 29. 2014. június 10. DÖNTÉSEK KÖNYVE Bizottsági ülés 2014. január 14. A napirend

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 10.30 A napirend 1. pontja: A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KIOP 1.7.0 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Lux Ágnes Kutatásvezető:

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben